В 1-й день

Нача́ло инди́кта, си́речь новаго ле́та. И преподо́бнаго отца́ на́шего Симео́на Сто́лпника и архимандри́та и ма́тери́ его́ Ма́рфы. И святы́х мучениц 40 жен и святаго Амму́на диа́кона, учи́теля их

Ве́чер

Блаже́н муж: 1-й антифо́н; а́ще же в суббо́ту, стихосло́вим кафи́сму всю.

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 10 и пое́м стихи́ры инди́кта 3. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Самосло́внаго и Боже́ственнаго уче́ния Христо́ва/ моли́тве научи́вшеся,/ на всяк день возопии́м Зижди́телю:/ о́тче наш, И́же на Небесе́х обита́яй,/ насущный хлеб подава́й нам,// презира́я на́ша прегреше́ния.

И́же на Сина́йстей горе́/ скрижа́ли написа́в иногда́,/ Сам и ны́не во гра́де Назаре́те по пло́ти/ кни́гу прия́л еси́ проро́ческую почести́, Христе́ Бо́же,/ и, сию согну́в, учи́л еси́ лю́ди// испо́лнитися Писа́нию о Тебе́.

Я́коже евре́ев телеса́ в пусты́ни иногда́,/ не покори́вшихся и́стинно Тебе́, всех Влады́це,/ досто́йно падо́ша,/ та́ко и ны́не ко́сти разсы́пли/ злочести́вых и неве́рных ага́рян,// псало́мски, при а́де, Христе́.

Ины стихи́ры преподо́бнаго, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподобне о́тче,/ а́ще бы возмо́жно столпу́ веща́ти,/ не бы преста́л вопи́ти твоя́ боле́зни,/ труды́ и рыда́ния,/ Но он носи́м бя́ше, не́же ноша́ше,/ я́ко дре́во, напая́емо слеза́ми твои́ми./ Удиви́шася Ангели, учуди́шася челове́цы,/ устраши́шася де́мони терпе́ния твоего́,/ Симео́не преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче,/ си́лою Божественнаго Ду́ха/ Влады́це твоему́ подо́бяся/ на столп вшел еси́, я́ко на Крест./ Но Он рукописа́ние всех растерза́,/ ты же воста́ния страсте́й разруши́л еси́,/ Он я́ко овча́, ты же я́ко закола́ние,/ Он взы́де на Крест, ты же на столп,/ Симео́не преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Преподо́бне о́тче,/ те́ло омочи́в слеза́ми/ и ду́шу очи́стив,/ на высоту́ возше́л еси́ доброде́телей;/ чу́вственное у́бо жили́ще име́я столп твой,/ мы́сленный же и Небе́сный град го́рний Сио́н,/ Ангелы удиви́л еси́, челове́ки ужаси́л еси́,/ де́моны посрами́л еси́ доброде́тельми твои́ми,/ Симео́не преподо́бне,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Други́я стихи́ры свята́го, глас 2, самогла́сны:

От ко́рене блага́го благи́й прозябе́ плод,/ от младе́нства свяще́нный Симео́н/ благода́тию па́че не́же млеко́м воспита́н,/ и, на ка́мень те́ло возвы́сив,/ к Бо́гу же превозвы́сив ра́зум,/ Небе́сное созда́ доброде́тельми жили́ще,/ и, с боже́ственными Си́лами лико́вне ше́ствуя./ Христа́ бысть жили́ще,/ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

Па́мять твоя́ во век пребыва́ет,/ преподобне о́тче Симео́не,/ и кро́тость се́рдца твоего́, уго́дниче Христо́в блаже́нне./ Аще бо и преста́вился еси́ от нас, па́стырю до́брый,/ но не отступа́вши от нас ду́хом,/ в любви́ Бо́гу предстоя́/ и со А́нгелы лику́я на Небеса́х,/ с ни́миже моли́ спа́сти́ся душа́м на́шим.

Киприа́ново: Моще́й твои́х ра́ка, всехва́льне о́тче,/ источа́ет исцеле́ния,/ и свята́я твоя́ душа́, со А́нгелы совоку́пльшися, досто́йно ра́дуется./ Име́я у́бо ко Го́споду, преподо́бне, дерзнове́ние/ и со безпло́тными лику́я на Небесе́х,/ с ни́миже моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ге́рманово: Возлюби́л еси́, богоно́се, го́рнейшее любому́дрие,/ и вне ми́ра был еси́,/ живы́й вы́шше ви́димых,/ и зерца́ло нескве́рно Бо́жие боже́ственно показа́лся еси́,/ и, сый при́сно соединя́яся Све́ту,/ Свет приима́л еси́,/ и ясне́йший, блаже́нне, получи́л еси́ коне́ц.// Моли́ся о душа́х на́ших, му́дре Симео́не.

Сла́ва, глас 6. Ге́рманово:

Боже́ственная благода́ть/ осеня́ет ра́ку моще́й твои́х,/ освяще́нный Симео́не,/ те́мже и, в воию́ ми́ра чуде́с твои́х притека́юще,/ неду́гов исцеле́ние почерпа́ем./ Но, о́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́ о душа́х на́ших.

И ны́не, инди́кта, глас то́йже. Византи́ево:

И́же со Ду́хом Святы́м соедине́н,/ Безнача́льне Сло́ве и Сы́не,/ всех ви́димых и неви́димых Соде́телю и Зижди́телю,/ вене́ц ле́та благослови́,/ сохраня́я в ми́ре правосла́вных мно́жества/ моли́твами Богоро́дицы и всех святы́х Твои́х.

Та́же вход, проки́мен дне, и чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чтение (глава́ 61):

Дух Госпо́день на Мне,/ Его́же ра́ди пома́за Мя, благовести́ти ни́щим посла́ Мя,/ исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати пле́нником отпуще́ние и слепы́м прозре́ние,/ пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно/ и день воздая́ния Бо́га на́шего, уте́шити вся пла́чущия,/ да́ти пла́чущим Сио́н, сла́ву вме́сто пе́пела,/ пома́зание весе́лия пла́чущим,/ одея́ние сла́вы вме́сто ду́ха уны́ния,/ и нареку́тся ро́ди пра́вды, насажде́ние Госпо́дне в сла́ву./ И сози́ждут пусты́ни ве́чныя, запусте́вшия пре́жде воздви́гнут,/ и обновя́т гра́ды пусты́я, запусте́вшия от ро́да в род./ И прии́дут иноро́днии, пасу́ще о́вцы Твоя́,/ и иноплеме́нницы ра́таи, и виногра́дари ва́ши,/ Вы же свяще́нницы Госпо́дни нарече́теся,/ служи́телие Бо́га ва́шего./ Рече́тся вам: кре́пость язы́ков поя́сте/ и в бога́тстве их чу́дни бу́дете,/ вме́сто стыде́ния ва́шего сугу́баго и вме́сто срамоты́,/ возра́дуется часть их./ Сего́ ра́ди зе́млю свою́ втори́цею насле́дят,/ и весе́лие ве́чное над главо́ю их:/ Аз бо есм Госпо́дь, любя́й пра́вду и ненави́дяй хище́ния от непра́вды./ И дам труд их пра́ведником и Заве́т ве́чен завеща́ю им./ И позна́ется во языцех се́мя их, и вну́цы их посреде́ люде́й./ Всяк ви́дяй их позна́ет я, я́ко си́и суть се́мя, благослове́нное от Бо́га,/ и весе́лием возвеселя́тся о Го́споде.

Леви́тских книг чте́ние (глава́ 26):

Глаго́ла Госпо́дь сыно́м Изра́илевым, глаго́ля:/ Е́ще в повеле́ниях Мои́х хо́дите,/ и за́поведи Моя́ сохраните́, и сотворите́ я:/ и дам вам дождь во вре́мя его́, и земля́ дает рожде́ния своя́,/ и древа́ по́льная отдадя́т плод свой./ И пости́гнет вас млаче́ние, обра́ние вина́,/ и вина́ обра́ние пости́гнет се́ятву,/ и сне́сте хлеб ваш в сы́тость, и вселите́ся с тве́рдостию на земли́ ва́шей./ И дам мир в земли́ ва́шей, и у́спнете,/ и не бу́дет вас устраша́яй./ И погублю́ зве́ри лю́тыя от земли́ ва́шея,/ и брань не про́йдет сквозе́ зе́млю ва́шу./ И пожене́те враги́ ва́ша, и паду́т пред ва́ми убие́ни./ И пожене́те пять из вас сто, и сто вас пожене́те тьмы./ И паду́т врази́ ва́ши пред ва́ми мече́м./ И при́зрю на вы, и возблагословлю́ вы, и возращу́ вы, и умно́жу вы,/ и положу́ заве́т Мой с ва́ми./ И сне́сте ве́тхая и ве́тхая ве́тхих, и ве́тхая от лица́ но́вых изнесе́те./ И положу́ заве́т Мой в вас, и не возгнуша́ется душа́ Моя́ ва́ми./ И похожду́ в вас и бу́ду вам Бог, и вы бу́дете Мне лю́дие./ Аще же не послу́шаете Мене́, ниже́ сотворите́ повеле́ний Мои́х сих,/ но ни покорите́ся им, и суде́б Мои́х вознегоду́ет душа́ ва́ша,/ я́коже вам не твори́ти всех за́поведей Мои́х и я́ко разори́ти заве́т Мой,/ и Аз сотворю́ си́це вам:/ наведу́ на вы ску́дость, и се́ете вотще́ се́мена ва́ша,/ и изъядя́т труды́ ва́ша проти́внии ва́ши./ И поста́влю лице́ Мое́ на вы, и паде́те пред враги́ ва́шими,/ и пожену́т вы ненави́дящии вас, и побе́гнете, никому́же гоня́щу вас./ И сокрушу́ досажде́ние горды́ни вашея,/ и положу́ не́бо вам я́ко желе́зно и зе́млю ва́шу я́ко ме́дяну./ И бу́дет вотще́ кре́пость ва́ша, и земля́ ва́ша не даст Се́мене своего́,/ и древа́ со́льная не дадя́т плода́ своего́./ И послю́ на вы зве́ри ди́вия земны́я, и поядя́т вас, и потребя́т ско́ты ва́ша,/ и ума́лены сотворю́ вы, и погуби́т вы находя́й меч./ И бу́дет земля́ ва́ша пуста́:/ и двори́ ва́ши бу́дут пу́сты,/ я́ко вы ходи́сте ко Мне страно́ю, и Аз пойду́ к вам в я́рости страно́ю:/ глаго́лет Госпо́дь Бог, Святы́й Изра́илев.

Преподобнаго:

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, Аще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет:/ ста́рость бо честна́ не многоле́тна ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно./ Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть,/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть,/ восхище́н бысть, да не зло́ба изменит ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая,/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разумеете,/ ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На стихо́вне стихи́ры инди́кта, глас 1.

Самогла́сны, Иоа́нна мона́ха:

Наста́ вход ле́та,/ созыва́ющ почита́ти того́ просвещающий,/ Калли́сту, Ево́да и Ермоге́на,/ самобра́тныя страда́льцы,/ Симео́на равноа́нгельнаго и Иису́са Нави́на,/ и́же во Ефе́се седмочи́сленныя о́троки/ и четверодесятосве́тлый святы́х жен лик./ И́хже па́мятем приобща́ющеся, празднолю́бцы, возопии́м благоче́стно:/ Го́споди, благослови́ дела́ рук Твои́х/ и сподо́би ны до́бре прейти́ ле́та обхожде́ние.

Стих: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не,/ и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме.

Христе́ Бо́же наш, И́же му́дростию вся соде́явый/ и из не су́щих во е́же бы́ти приведет,/ благослови вене́ц ле́та,/ и гра́ды на́ша сохраня́й невре́дны,/ и ве́рныя лю́ди си́лою Твое́ю возвесели́,/ побе́ды дая́ на сопоста́ты,/ Богоро́дицы ра́ди,/ да́руя ми́ру ве́лию ми́лость.

Глас 2:

Стих: Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́,/ свят храм Твой, ди́вен в пра́вде.

Киприа́ново: Ди́вен еси́, Бо́же, и чу́дна дела́ Твоя́,/ и путие́ Твой неизсле́дими:/ еси́ бо Му́дрость Бо́жия, и Ипоста́сь соверше́нна, и Си́ла,/ Собезнача́лен же и Соприсносу́щен,/ и соде́тельною всеси́льною вла́стию в мир прише́л еси́,/ ища́ е́же удобри́ти созда́ние Твое́,/ неизрече́нне от неискусому́жныя Ма́тере, не превра́щен Божество́м,/ завеща́в уста́вы и ле́та/ во спасе́ние на́ше неизме́нне./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ Благи́й Го́споди, сла́ва Тебе́.

Стих: Благослови́ши вене́ц ле́та/ бла́гости Твоея, Го́споди.

Дамаски́ново: И́же в му́дрости вся соде́тельствовавый,/ Преве́чное Сло́во о́тчее,/ и вся́ческую тварь всеси́льным сло́вом Твои́м соста́вивый,/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́/ и е́реси низложи́, Богоро́дицы ра́ди,/ я́ко Благ и Человеколю́бец.

Сла́ва, святаго, гла́с 3:

Преподо́бне о́тче,/ добру́ изобре́л еси́ ле́ствицу,/ е́юже возше́л еси́ на высоту́,/ ю́же обре́те Илия́ колесни́цу о́гненну,/ но он у́бо восхо́да ины́м не оста́ви,/ ты же и по сме́рти и́маши столп твой./ Небе́сный челове́че, земны́й Ангеле,/ свети́льниче неусы́пный вселе́нныя,/ Симео́не преподобне,/ моли́ е́же спасти́ся душа́м на́шим,

И ны́не, инди́кта, глас то́йже.

Иоа́нна мона́ха: Ты, Царю́, сый при́сно/ и пребыва́яй и во ве́ки безконечныя,/ приими́ моле́ние гре́шных, прося́щих спасе́ния,/ и пода́ждь, Человеколю́бче, земли́ Твое́й благопло́дие,/ благорастворе́ны возду́хи да́руя,/ спобо́рствуй на безбо́жныя ва́рвары,/ я́коже иногда́ Дави́ду,/ я́ко приидо́ша си́и во оби́тели Твоя́/ и всесвято́е ме́сто оскверни́ша, Спа́се,/ но Ты да́руй правосла́вным христиа́ном побе́ды, Христе́ Бо́же,/ моли́твами Богоро́дицы,/ Побе́да бо Ты правосла́вных и Хвала́.

Тропа́рь инди́кта, глас 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый,/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоей, Го́споди,/ сохраня́я в ми́ре лю́ди и град Твой,/ моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Сла́ва, преподобнаго, глас 1:

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ И́ову во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих,/ и беспло́тных жи́тельству, сый в телеси́,/ Симео́не, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

И ныне́, Богоро́дицы, глас то́йже:

Ра́дуйся, обра́дованная Богоро́дице Де́во,/ приста́нище и предста́тельство ро́да челове́ческаго,/ из Тебе́ бо воплоти́ся Изба́витель ми́ра,/ еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ присноблагослове́нная и препрославленная,/ моли́ Христа́ Бо́га мир дарова́ти всей вселе́нней.

На утрени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь инди́кта два́жды. Сла́ва, преподобнаго. И ны́не, Богоро́дицы.

По 1-м стихосло́вии седа́лен инди́кта, глас 4.

Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

Я́ко Влады́це всех и Пода́телю благи́х,/ Тебе́ припа́даем ве́рно, вопию́ще приле́жно:/ от Твоего́ умоляем благоутро́бия, Спа́се,/ и моли́твами Ро́ждшия Тя и всех при́сно благоугожда́ющих Тебе́,/ ле́то благоприя́тно принести́ Тебе́, я́ко Благ, сподо́би,/ во дву существу́ честву́ющих и ве́рно сла́вящих Тя.

Сла́ва, преподобнаго, глас 8.

Подо́бен: Премудрости:

Крест Госпо́день взем, му́дре,/ и Тому́ до конца́ после́довав,/ умо́м не возврати́лся еси́ в мир, богому́дре,/ воздержа́нием и труды́ стра́сти умертви́в,/ и храм угото́вил еси́ себе́ Го́споду твоему́./ Те́мже и дарова́ний возме́здие прия́л еси́,/ исцеля́ти недужныя и ду́хи отгони́ти,/ Симео́не преподо́бнейший,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И́ ны́не, инди́кта: я́ко Владьще всех: зри вы́ше.

По 2-м стихословии седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Премудрости:

Воздержа́нием, и труды́, и моли́твами ду́шу твою́ обучи́в боголе́пне,/ был еси́ соприча́стник му́чеником, блаже́нне,/ и чуде́с и́стинно дарова́ния приял оси́,/ исцеляти неду́ги ве́рою честву́ющих тя./ Те́мже и де́монския отгоня́еши полки́,/ на сия́ свы́ше вла́стию да́нною тебе́, Симеоне преблаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 4,

Подобен: Ско́ро предвари́;

Вошла́ еси́ в по́двиг муче́ния ве́рно, Калли́сто,/ пропове́дающи со двема́ бра́ты Христа́ Бо́га на́шего,/ жела́нием бо воспита́на, мысленныя сосу́ды и́стинно Христо́вы Це́ркве соверши́ла еси́ сих./ Те́мже сочета́лася еси́ им, му́ченице, в вы́шнюю жизнь.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ско́ро приими́, Влады́чице, мольбы́ на́ша/ и сия́ принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, Госпоже́ Всечи́стая,/ разреши́ обстоя́ния к Тебе́ притека́ющих, разруши́ наве́ты и де́рзости, Де́во,/ ны́не вооружа́ющихся на рабы́ Твоя́.

Зри А́ще есть храм преподобнаго Симео́на, по полиеле́и седа́лен преподо́бнаго, глас 8.

Подо́бен: Премудрости:

Превозше́л еси́ ве́рою, о́тче му́дре,/ и, привре́менная вся презре́в,/ Христу́ после́довал еси́ си́лою ду́ха,/ воздержа́нием иста́ил еси́ те́ло твое́, преподо́бне,/ Небе́сную сла́ву при́сно провидя./ Те́мже и обре́л еси́ к восхо́ду боже́ственному столпа́ ле́ствицу,/ твоего́ жела́ния прили́чну, Симео́не свяще́ннейший./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное:

Воздержа́нием житие́ твое́ украси́л еси́,/ умертви́в те́ло твое́, в ничто́же обрати́л еси́ вра́жия прило́ги,/ о́тче блаже́нне,/ и преста́вился еси́ к Бо́гу в ве́чную жизнь,/ я́ко досто́ин насле́дник./ Те́мже не преста́й моля́ся поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Пресвята́я Де́ва, нас поми́луй,/ прибега́ющих ве́рою к Тебе́, Благоутро́бней,/ и прося́щих те́плаго Твоего́ заступле́ния./ Мо́жеши бо, я́ко Благая, всех спасти́,/ я́ко су́щи Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ Ма́териими Твои́ми мольба́ми/ при́сно умоля́ющи, Богоблагода́тная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен и Ева́нгелие преподобнаго. По 50-м псалме́ стихи́ра хра́ма.

Кано́ни 3.

Инди́кта, со ирмосо́м на 6, ирмо́с по два́жды, тропари́ на 4. Творе́ние кир Иоа́нна мона́ха. Глас 1,

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м, вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ньшему/ и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему/ песнь побе́дную,// я́ко просла́вися.

Воспои́м вси Христу́,/ И́мже соста́вишася вся́ческая и в Не́мже соверши́шася неразлу́чна,/ я́ко из Безнача́льнаго ро́ждшуся Бо́га Отца́ Ипоста́сному Сло́ву,/ песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Воспои́м вси Христу́,/ о́тчим благоволе́нием я́вльшуся из Де́вы/ и пропове́давшу ле́то Госпо́дне прия́тно нам на избавле́ние,/ песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

В Назаре́т прише́д, Пода́тель Зако́на в день суббо́тный уча́ше,/ законополага́я евре́ем прише́ствия Своего́ неизрече́ннаго,/ и́мже, я́ко Ми́лостив, спаса́ет род наш.

Богоро́дичен: Поюще, вси ве́рнии, преди́вную Отрокови́цу,/ Христа́ вселе́нней возсия́вшую/ и ра́дости вся́ческая испо́лнившую присносу́щныя жи́зни,/ при́сно восхваля́ем, я́ко просла́вися.

Ин кано́н святых жен, на 4, его́же краеграие́сие: Тве́рдых жен му́чениц пою боле́зни. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Царице Ма́тери,/ и явлю́ся све́тло торжеству́я,// и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Тве́рдо на противобо́рца подвиза́етеся, му́ченицы,/ посто́м у́бо пе́рвее, второ́е же кро́вным страда́нием,/ сего́ ра́ди ва́ша па́мяти ве́рою почита́ем.

Уязви́вшеся любо́вию нас ра́ди Претерпе́вшаго Крест же и смерть,/ Сего́ стопа́м после́доваша святыя жены́, плотску́ю немощь забы́вше.

Е́ллинския же́ртвы и де́монская водруже́ния ору́жием ве́ры низложи́сте/ и принесо́стеся ко хра́му Небе́сному,/ сосу́ди одушевле́ннии, му́ченицы всечестни́и.

Богоро́дичен: Укре́пльшеся благода́тию от Твоей Возсия́вшаго утро́бы, Всенепоро́чная,/ отрокови́цы де́вы отрази́ша мук треволне́ние/ и в след Тебе́ приведо́шася, ра́дующеся.

Ин кано́н преподобнаго, на 4, его́же краегране́сие: Приими́ пе́ние, о Симео́не всеблаже́нне. Иоа́нна мона́ха. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, вся людие,/ в мо́ри Чермне́м фарао́на погрузи́вшему,// побе́дную песнь поюще, я́ко просла́вися,

Даждь мне, орга́ном язы́ка гнилы́м,/ о богоно́се Симео́не, песнь тебе́ плету́щему,/ мольба́ми твои́ми зна́ния свет богонауче́н.

Позна́ша му́дрость, о́тче, твою́/ пе́рсяне, ефио́пляне, индиа́не, и ски́фяне, и ара́вов мно́жество/ и просла́виша Христа́, тобо́ю прославляемаго.

Благода́ти испо́лнився духо́вныя,/ от пасту́шеских бо ста́нищ, я́ко Иа́ков, Дави́д и Моисе́й,/ началово́ждь слове́сных яви́лся еси́ паств, блаже́нне.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, ра́дуйся, Честна́я,/ невмести́маго Бо́га во утро́бе Твое́й вмести́вшая,/ изба́витися лю́тых испроси́ пою́щим Тя.

Катава́сия: Крест начертав, Моисе́й/ впря́мо жезло́м Чермно́е пресече́,/ Израилю пешеходя́щу;/ то́же обра́тно фарао́новым колесни́цам,/ уда́рив, совокупи́,/ вопреки́ написа́в непобеди́мое ору́жие.// Тем Христу́ пои́м, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Пое́м и до отда́ния Честнаго Креста́.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ мене́, Христе́,/ на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х/ и просвети́ мя све́том Лица́ Твоего́: Нест бо свят па́че Тебе́, Человеколюбче.

Утверди́, Бла́же, его́же насади́ любо́вию на земли́ десни́ца Твоя́, плодови́т виногра́д,/ сохраня́я Твою́ Це́рковь, Всеси́льне.

В де́лех духо́вных богокра́сных крася́щияся/ наставшее, Го́споди, ле́то сие́ преведи́, Влады́ко,/ и́же ве́рою Тя песносло́вящия, Бо́же вся́ческих.

Ти́хий ми, Христе́, ле́тный круг давай, Ще́дре,/ и насы́ти мя слове́с Боже́ственных Твои́х,/ я́же яви́лся еси́ глаго́ля иуде́ем в суббо́тах.

Богоро́дичен: я́ко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка/ благода́ть во Твою́ утро́бу прие́мшую/ и невра́щно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего,/ присно Тя сла́вим.

Ин

Ирмо́с: Лук си́льных изнемже,/ и немощству́ющии препоясашася си́лою,// сего ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́,

Кре́постию всеси́льною укрепля́еми, противобо́рцев попра́сте си́лу,/ сего́ ра́ди я́ко победоно́сицы от Христа́ венча́стеся.

Яви́шася зве́рская зия́ния Боже́ственною си́лою Христо́вою неде́йственна:/ и изба́вистеся, богоно́сицы, невреди́мы, Бо́га почита́юще.

Воззре́нием к Бо́гу обожа́еми, многобо́жия хлад отри́нусте/ и к теплоте́ вы́шния сла́вы, страстоно́сицы, достиго́сте.

Богоро́дичен: Зна́юще благоче́стно, пропове́даем Тя/ всеи́стинную Бо́жию Ма́терь, Всенепоро́чная:/ Тобою́ бо нам Созда́тель приобщи́тися сподо́би.

Ин

Ирмо́с: Страх Твой, Господи,/ всади́ в сердца́ раб Твои́х/ и бу́ди нам утвержде́ние,// Тя во и́стине призыва́ющим.

Ско́ро избе́г зи́мныя беды́ духо́в,/ ко спаси́тельней устреми́лся еси́ оби́тели, Симео́не,/ из нея́же и нестаре́емую жизнь прия́л еси́.

Приклони́л еси́, ра́дуяся,/ покорли́вый слух твой, всеблаже́нне, Влады́це блажа́щу/ и блаже́нную обре́л еси́ жизнь.

Сло́ва прие́м се́мена/ се́рдца твоего́ бразда́ми и слез напое́нии,/ Христу́ умно́жен клас доброде́телей пожа́л еси́.

Богоро́дичен: Неизрече́нно зачала́ еси́, Богоневе́сто,/ Спа́са и Го́спода, избавляющаго ны от лю́тых,/ Тя во и́стине призыва́ющия.

Катава́сия: Жезл во образ та́йны приемлется,/ прозябе́ннем бо предразсужда́ет свяще́нника;/ неплодя́щей же пре́жде Це́ркви,/ ны́не процвете́ Дре́во Креста́,// в держа́ву и утвержде́ние.

Конда́к инди́кта, глас 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю./ И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый,/ благослови́ ны́не вене́ц ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,// Многоми́лостиве.

Та́же седа́лен инди́кта, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

И́же времена́ плодоно́сна/ и дожди́ с небесе́ подая́ су́щим на земли́,/ и ны́не, прие́мля мольбы́ рабо́в Твои́х,/ от вся́кия изба́ви ну́жды град Твой,/ щедро́ты бо Твоя́ и́стинно на всех де́лех Твои́х./ Те́мже вхо́ды благослови́ и исхо́ды,/ дела́ испра́ви в нас рук на́ших/ и согреше́ний проще́ние да́руй нам, Бо́же;/ Ты бо из несу́щих вся́ческая во е́же бы́ти,/ я́ко Си́лен, приве́л еси́.

Ин седа́лен преподобнаго, глас и подо́бен то́йже:

Земна́я вся оста́вив/ и в ми́ре сый теле́сне,/ ду́хом был еси́ Небе́сный А́нгел,/ находя́щия бо стра́сти умертви́в пло́тию,/ Тро́ицы яви́лся еси́ уго́дник, блаже́нне./ Те́мже неду́гующих исцелявши стра́сти/ и сло́вом ду́хи отгоня́вши благода́тию,/ Симео́не преблаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний проще́ние дарова́ти/ честву́ющим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, ин седа́лен святы́х жен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

А́гницы словесныя,/ Агнцу и Па́стырю приведо́стеся ве́рно муче́нием,/ течение соверши́вше и ве́ру соблю́дше./ Тем ра́достно днесь восхваля́ем, досточу́днии,/ свяще́нную ва́шу па́мять,/ Христа́ велича́юще.

И ны́не, Богоро́дичен:

Наста́ви ны на путь покая́ния,/ уклоняющияся при́сно к злым безпу́тием/ и Преблага́го прогне́вающия Го́спода, Неискусобра́чная, Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

Песнь 4

Ирмо́с: Разуме́х, Всеси́льне,/ Твое́ смотре́ние// и со стра́хом просла́вих Тя, Спа́се.

Нача́ло Тебе́ ле́та лю́дие Твои́ прино́сят,/ а́нгельскими пе́сньми славосло́вяще Тя, Спа́се.

Я́ко Человеколю́бец сподо́би наче́ншим ле́то/ и сконча́ти Тебе́ благоуго́дно, Христе́.

Вседержителю, Еди́не Го́споди,/ лет обхожде́ния, ути́шив, ми́ру да́руй.

Богоро́дичен: Яко приста́нище ны́не душ на́ших и тве́рду наде́жду,/ Богоро́дицу вси воспои́м.

Ин

Ирмо́с: Седя́й в славе/ на Престо́ле Божества́,/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ нетле́нною дла́нию/ и спасе́ зову́щия:// сла́ва, Христе́, силе Твое́й.

Претерпе́вше му́ки и сокруше́ние те́ла разли́чными о́бразы,/ раздробле́ние же уде́с и опале́ние,/ Небе́сная селе́ния насле́доваете,/ насла́ждшеся дре́ва жизни, досточу́днии.

Деви́ц блаже́нных по́двигу удиви́шася Небе́сныя Си́лы,/ я́ко врага́ победи́та в же́нстем естестве́,/ укропля́еми си́лою от Жены́ Возсия́вшаго.

Отве́ргше ми́ра суету́ всю,/ Бо́гу Еди́ному все́ю душе́ю прилепи́стеся,/ тем воздержа́ния боле́зни и страда́ния претерпе́сте,/ неве́сты Христо́вы терпели́выя.

Прекре́пкое я́ко ору́жие Крест обнося́ще,/ к сопоста́тным противоста́сте ополче́нием,/ со Христо́м же побе́ду отнесо́сте,/ победи́вшим мир си́лою Божества́.

Богоро́дичен: Сни́де, я́ко дождь на руно́, во утро́бу Твою́,/ богоглаго́ливый дре́вле рече́ проро́к, Всенепорочная,/ Его́же во дву существу́ родила́ еси́,/ Ему́же взыва́ем: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ин

Ирмо́с: Услышах, Го́споди, слух Твой и убоя́хся,/ разуме́х дела́ Твоя// и просла́вих держа́ву Твою́, Го́споди.

Не на песце́, преблаже́нне, но на глубоча́йших труде́х твои́х положи́в основа́ние воздержа́ния, доброде́телей созда́л еси́ столп непоколеби́м.

Всели́в те́ло твое́ в жили́ще же́стоко./ Стра́хом пригвозди́л еси́ ду́ха/ и жили́ще насле́дия божественнаго обре́л еси́, преподо́бне.

Укроти́л еси́ теле́сныя сокровенныя стра́сти, пребога́те,/ в гнои́ лежа́ черве́й, о́тче,/ благово́ние обре́л еси́.

По стра́сти во́льней Жизнотвори́вому Мертвецу́ подо́бяся,/ я́коже гро́бу, ро́ву те́мному/ сам себе́ жи́ва пре́дал еси́.

Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Мари́е,/ моли́ всегда́ рабо́м Твои́м дарова́ти/ согреше́ний проще́ние.

Катава́сия: Услышах, Господи,/ смотре́ния Твоего́ таинство,/ разуме́я дела́ Твоя́// и просла́вих Твое́ Божество́.

Песнь 5

Ирмо́с: От но́щи утренююще, пое́м Тя, Христе́,/ Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са душ на́ших:// мир ми́рови пода́ждь, Человеколюбче.

Исполня́яй вся́ческая бла́гости, Христе́,/ Ты благорастворе́нием и́ благопло́дием, благослове́ньми венча́емо,/ многокру́жное ле́то рабо́м Твои́м да́руй.

Ле́тное воздая́ние покажи́ нам преложе́ние к лу́чшим,/ ми́рное же устрое́ние ве́дущим Тя, Сло́ве Бо́жий,/ уподо́бльшася челове́ком.

На зе́млю прише́л еси́, Собезнача́льне Отцу́,/ пле́нником отпуще́ние, слепы́м же прозре́ние от Отца́ возвеща́я/ и вре́мя прия́тно.

Богоро́дичен: На́ша наде́жды, Богоро́дице Чи́стая,/ и на́ше жела́ние на Тя возлага́ем,/ Ми́лостива нам даждь, Де́во, Его́же родила́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоей, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Я́ко а́гницы непорочныя, я́ко же́ртвы прия́тныя,/ А́гнцу и́стинному и Па́стырю, му́ченицы, принесо́стеся/ приноше́ния всебогатая и прия́тна всесожже́ния.

Умерщвле́ни бы́вше те́лом, ожи́сте душе́ю,/ Умертви́вшему кре́пость сме́рти, му́ченицы, я́ко уподо́бльшеся,/ и Кресту́, и сме́рти, и стра́сти вольней.

Еди́н ра́зум иму́ще в телесо́х мно́гих,/ Еди́наго Го́спода Иису́са,/ разли́чными ра́нами стру́жеми и огне́м сожига́еми,/ испове́даху богомудрыя.

Богоро́дичен: Воздви́гни па́дша мя в ро́ве искуше́ний/ и упра́ви, Бо́га Ко́рмчию Ро́ждшая,/ еди́на Всенепоро́чная,/ пе́рвее соединившаго разстоя́щияся бла́гостию.

Ин

Ирмо́с: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Господи,/ и мы́шцею Твое́ю высокою// Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче.

Новаго Дании́ла, Симео́не,/ Христо́с тя показа́,/ из ро́ва бо зве́рска тя явле́нием неврежде́на возврати́.

Весь сам себе́ Го́споду возложи́в,/ слоте́1, и мра́зу, и зно́ю проти́вным озлобле́нием обнажи́лся еси́.

Но́вый Моисе́й и Илия́ показа́лся еси́,/ еди́нощи чрез всю четыредеся́тницу пи́щу прие́мля/ во всей жи́зни твое́й, преподо́бне.

Я́ко златоза́рным, Симео́не, мони́стом, преподо́бне, у́жем облагаем,/ небоше́ственник показа́лся еси́/ Боже́ственными Кри́лы.

Богоро́дичен: Моли́ при́сно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ Неискусобра́чная Мари́е Чи́стая,/ низпосла́ти нам, ве́рным, ве́лию ми́лость.

Катава́сия: О треблаже́нное Дре́во,/ на не́мже распя́ся Христо́с, Царь и Госпо́дь,/ и́мже надо́ дре́вом прельсти́вый,/ Тобо́ю прельсти́вся,/ Бо́гу пригвозди́вшуся пло́тию,// подаю́щему мир душам на́шим.

Песнь 6

Ирмо́с: Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́ из глубины́ прегреше́ний// возведи́, молю́ся.

Житие́ нача́ти благоуго́дно Тебе́, Влады́ко,/ с ле́тным начина́нием нас сподо́би.

Дней духо́вных, в поуче́нии Зако́на Твоего́,/ покажи́ испо́лнены, ще́дре Спа́се, пою́щия Тя.

Богоро́дичен: Ро́ждшая Го́спода, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ изба́ви от бед ве́рою пою́щия Тя, Пречи́стая.

Ин

Ирмо́с: Возопи́ прообразу́я погребение тридне́вное,/ проро́к Ио́на в ки́те, моля́ся:// от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ Сил.

Разраже́на и нога́ми же́нскими попира́ема зря́щи,/ прама́терь боже́ственне ра́дуется,/ ту́ю ле́стию из рая́ пе́рвее изгна́вшаго.

Воздержа́нием к страда́нию усе́рдно совоку́пльшеся,/ Жениху́ душ ны́не нетле́ние совокупи́стеся/ и в черто́зе Боже́ственнем ра́достною душо́ю водворя́етеся.

Возвыша́емая мук свере́пая волне́ния/ му́чениц корабле́й потопи́ти не возмого́ша:/ держа́вною бо Руко́ю к Боже́ственным приста́нищем достиго́ша.

Богоро́дичен: Глаго́лов Твои́х сбытия зря́щи,/ возвели́чи наипа́че, Богома́ти, Тя Возвели́чившаго,/ ро́ди бо вси Тя ны́не и́стинно ублажа́ют.

Ин

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,// Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Зна́мений и чуде́с тя Христо́с самоде́теля показа́,/ Боже́ственнаго, блаже́нне, де́йства прия́тно жили́ще.

Возне́сл еси́ те́ло твое́, Симео́не,/ я́ко на крест, на столп./ Тем спросла́вился еси́/ на Дре́во тебе́ ра́ди возне́сшемуся Христу́.

Вы́шнее ше́ствие обре́т, Симео́не чу́дне,/ к высоте́ Небе́сней пою́щия тя ве́рно возведи.

Богоро́дичен: Го́ру, ю́же прови́де Дании́л,/ из Нея́же несеко́мый Ка́мень ве́ры отсече́ся, Христо́с,/ Тя познава́ем.

Катава́сия: Воднаго зве́ря во утро́бе/ дла́ни Ио́на крестови́дно распросте́р,/ спаси́тельную Страсть прообража́ше Я́ве;/ тем, тридне́вен изше́д,/ преми́рное Воскресе́ние прописа́ше,/ пло́тию пригвожде́ннаго Христа́ Бо́га// и тридне́вным Воскресе́нием мир просве́щшаго.

Конда́к преподо́бнаго Симео́на, глас 2:

Вы́шних ища́й, вы́шним совокупля́яйся/ и колесни́цу о́гненную столп соде́лавый,/ тем собесе́дник А́нгелом был еси́, преподо́бне,/ с ни́ми Христу́ Бо́гу/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Икос:

Симео́ново непоро́чное житие́/ кий язы́к челове́чь довле́ет когда́ к похвале́ испове́дати?/ Оба́че воспою́, Бо́жиею му́дростию,/ до́бляго сего́ исполи́на страда́ние же и по́двиги, я́же на земли́,/ я́ко свети́льника я́вльшася всем челове́ком,/ мно́гим терпе́нием в ли́це а́нгельстем возсия́вша,/ с ни́ми бо поя́ непреста́нно Христу́,/ воздержа́нием чистоту́ стяжа́,/ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди пла́мене стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Начина́ющий ле́то, и пе́сней нача́ток сотворя́ем/ ца́рствующему Христу́ Ца́рством безконе́чным,/ правосла́внии лю́дие, благоче́стно пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сый пре́жде век, на век же и еще́ Госпо́дь,/ воспева́ющим Тя, Христе́, Исто́чник бла́гости,/ благи́х Твои́х даро́в ле́то сие́ испо́лни:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: я́ко раби́ Влады́це, на моли́тву/ Чи́стую Ма́терь Твою́ Тебе́ предлага́ем, Христе́,/ от всякаго обстоя́ния лю́ди Твоя́, Бла́же, изба́вити, пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в, / я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,// Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Коль непобеди́мо твое́ мудрова́ние, Амму́не богоно́се:/ и́бо, нача́льник ли́ка дев, мук не убоя́лся еси́,/ с ни́ми скончева́яся, я́ко диа́кон и таи́нник Божественныя сла́вы, пел еси́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Я́ко невестоводи́тель мудр,/ словесы́ помазу́еши му́жества,/ к Жениху́ взира́ти и плотски́я терпе́ти боле́зни, зову́щия му́ченицы:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Да не облени́мся,/ се отве́рзеся три́знище, отрокови́цы, ста́нем му́жески,/ Христо́с венцы́ простира́ет,/ те́ла нашего не пощади́м, вопия́ху до́блии на три́знищи:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Благослове́н Плод благослове́ннаго чре́ва Твоего́,/ Его́же благословя́т Небе́сныя Си́лы и челове́честии собо́ри,/ нас Изба́вльшаго кля́твы дре́вния, Благослове́нная.

Ин

Ирмо́с: о́троцы благочести́вии в Вавилоне/ о́бразу злато́му не поклони́шася,/ но, посреде́ пе́щи о́гненныя ороша́еми,/ песнь воспева́ху, глаго́люще:// превозноси́мый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Разреши́л еси́ у́бо сухоту́ недоуме́ющимся,/ и врата́ тем дожде́вныя отве́рзл еси́,/ и зе́млю коле́блющуюся моли́твами уста́вил еси́,/ и лю́ди зва́ти научи́л еси́:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Я́ко велича́йший свети́льник церко́вный/ и многосве́тлое, Симео́не, со́лнце,/ всю́ду лучи́ испуща́я, просвети́л еси́/ и лю́ди зва́ти научи́л еси́:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Во́ды отвсю́ду стеко́шася, уго́дниче Христо́в,/ челове́ков пучи́на во огра́де твоего́ собра́ся воздержа́ния,/ от Тебе́ вопи́ти наказу́еми:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Дре́вле у́бо ста́рца объя́тии,/ скрижа́льми же твоего́ се́рдца, преподо́бне, неви́димою си́лою Христо́с упоко́йся, Симео́не./ Те́мже взыва́л еси́:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Богоро́дичен: Подоба́ше безсе́менно Вопло́щшемуся из Тебе́ пройти́, Де́во Чи́стая,/ Ты бо яви́лася еси́ чистото́ю всех пребо́льши,/ Ему́же, вопию́ще, пе́сньми зове́м:/ благослове́н Бог отце́в на́ших.

Катава́сия: Безу́мное веле́ние/ мучителя злочести́ваго лю́ди поколеба́,/ ды́шущее преще́ние и злохуле́ние богоме́рзкое;/ оба́че три о́троки не устраши́ я́рость зве́рская,/ ни огнь снеда́яй,/ но, противоды́шущу росоно́сному Ду́ху,/ со огне́м су́ще, поя́ху:// препе́тый отце́в и нас Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти/ и громопла́менную прело́жшаго на ро́су,// Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко Нача́льнику спасе́ния, Христе́,/ нача́ток Тебе́ прино́сит ле́тный честна́я Це́рковь, зову́щи:/ по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Из не су́щих вся́ческая му́дре обнови́вшаго Созда́теля/ и производя́щаго време́н обраще́ния хоте́нием,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Изводя́щему вся́ческая Бо́гу/ и времена́ изменя́ющему,/ на многообра́зное челове́ков управле́ние, пое́м:/ хвали́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Богома́терь Де́ву Чи́стую,/ лет обхожде́ньми же и обраще́ньми,/ правосла́вно, челове́честии собо́ри, пое́м Тя,/ я́ко Богоро́дицу и всех спасе́ние.

Ин

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,// и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Све́тлы себе́ от крове́й ри́зы му́ченических обложи́сте,/ совле́кшеся и́стинно тле́емаго греха́ми челове́ка/ и воспева́юще; Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Оби́льнаго све́та светоли́тиями,/ Со́лнца мы́сленнаго Боже́ственными светлостьми́, му́ченицы, освеща́еми,/ нощь претеко́сте безбо́жия,/ пою́ще единомышле́нием души́: / Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Я́ко а́гницы, я́ко нескве́рныя ю́ницы,/ я́ко боже́ственныя голуби́цы, я́ко самово́льная́ заколе́ния,/ приведо́стеся, му́ченицы, Зижди́телю,/ и я́ко же́ртвы непоро́чны, согла́сно пою́ще:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Повеле́нием мучи́телей пребеззако́нных непра́ведную подъя́сте смерть,/ на у́ды ссеца́еми, па́лицами сокруша́еми,/ неми́лостивне бие́ми, огне́м всесожига́еми, мече́м посека́еми;/ тем безсмертная прия́сте с ра́достию бога́тная воздая́ния.

Богоро́дичен: Во след Тебе́ теко́ша жены, Ми́ра благово́ннаго ве́дуще,/ Всечестна́я Богоневе́сто,/ еди́на Неискусобра́чная,/ из утро́бы Твоей возсия́вшаго Единоро́днаго Сы́на,/ и с Тобо́ю ца́рствуют и́стинно, песносло́вяще Христа́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присно де́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте// и превозноси́те во вся ве́ки.

От вся́каго отлучи́вся пристра́стия/ и ма́терню не́мощь уще́дрив,/ я́ко живе́й яви́лся еси́ по сме́рти:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́, вопия́, во ве́ки.

Ю́ношу стя́гнул еси́ разслаблена/ и одр Фи́ларху повелевавши на ра́му нести́, свяще́ннейше, вопия́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Уясни́вый И́ова стра́стию,/ согни́вшия пло́ти твоей гни́лость в би́сер претвори́ многоце́нен,/ тя, Христо́в уго́дниче Симео́не, Сла́вяй во вся ве́ки.

И ны́не, Богоро́дичен: От А́нгела ра́дость прие́мшую,/ и ро́ждшую Го́спода сла́вы,/ и свет ми́ру возсия́вшую,/ вси Тя пое́м, Де́во Богоро́дице, во вся ве́ки.

Та́же: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви,/ пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катава́сия: Благослови́те, о́троцы,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ Соде́теля Отца́ Бо́га,/ по́йте снизше́дшее Сло́во/ и огнь в ро́су претво́ршее/ и превозноси́те всем жизнь подава́ющаго// Ду́ха Всесвята́го во ве́ки.

Иере́й же, покади́в святу́ю трапе́зу, возгласи́т:

Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим.

И, покади́в святы́й олта́рь и всю Це́рковь, и бра́тию, е́же повсегда́ на 9-й пе́сни у́трени не оставля́ется. Мы же стихосло́вим 9-ю песнь, пою́ще велегла́сно, на глас 6:

Вели́чит душа́ моя́ Го́спода: Припева́ем же: Честне́йшую Херуви́м:

Песнь 9

Ирмо́с: о́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь:/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем.

Сло́во Бо́жие и Си́ла, и́стинная Му́дрость и ипоста́сная,/ содержа́щая и пра́вящая вся́ческая му́дре,/ и ны́не наста́вшее рабо́м Твои́м вре́мя/ во устрое́нии ти́се2 произведи́.

Вся дела́ Твоя́, Го́споди,/ небеса́, земля́, свет и мо́ре, во́ды и вси исто́чницы,/ со́лнце же, луна́ и тьма, зве́зды, огнь, челове́цы и ско́ти,/ со А́нгелы восхваля́ют Тя.

Еди́н еси́ Преве́чный, я́ко Творе́ц веко́в,/ и ца́рствующее триипоста́сное Еди́но Божество́ неразде́льное,/ мольба́ми Чистыя Богома́тере/ ле́то плодоно́сно насле́дию Твоему́ покажи́.

Богоро́дичен; Спа́се всего́, и Строи́телю, и Зижди́телю, и Вседержи́телю тва́ри,/ мольба́ми безсе́менно Ро́ждшия Тя мир ми́ру Твоему́ пода́ждь,/ соблюда́я Це́рковь всегда́ немяте́жну.

Ин

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́,// тем Тя вси велича́ем.

Подаю́т исцеле́ний то́ки тре́бующим, я́ко от исто́чника Всеблаже́нныя,/ уставля́ют па́губу неду́гов и страсте́й отгоня́ют зной,/ сердца́ боголюби́вых напая́ют/ к благопло́дию боже́ственных дея́ний.

Боже́ственный диа́кон Амму́н,/ Келси́на же и к сим четы́редесять боже́ственныя и богому́дрыя жены́,/ пострада́вше зако́нно, венча́шася/ и ны́не со Ангелы лику́ют,/ я́же по до́лгу ублажа́ем.

Вознесо́стеся, держа́ву на враги́ взе́мше,/ и Ангелом уподо́бистеся,/ дре́ва наслажда́етеся невозбра́нно жи́зненнаго в рай, богоневе́сты,/ исто́чник ны́не до́брых прия́сте,/ о ми́ре моля́щеся.

Богоро́дичен: Му́дрости вмести́лище па́че ума́ лу́чшаго яви́лася еси́,/ Отрокови́це непоро́чная,/ одушевле́н Престо́л же и дверь;/ тем я́ко Цари́цу возлюби́ша де́вы Тя, Де́во,/ в след Тебе́ приведо́шася, Богоотрокови́це.

Ин

Ирмо́с: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше, ве́рных, спасе́ние// пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Воцари́вшася над страстъми́ терпе́нием,/ Христо́с тя прия́т, Симео́не богоно́се,/ Своему́ о́бщника Ца́рству:/ тем тя пе́сньми почита́ем.

Целе́бней благода́ти сподо́бився/ от некра́домых Ду́ха сокро́вищ, богоно́се Симео́не,/ исцеле́ния подае́ши торжеству́ющим па́мять твою́.

Возше́д, преподо́бне, небе́снаго тече́ния на доброде́тельный возду́х,/ страда́ньми препоя́сан, возлете́в к ски́ниям небе́сным,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Богоро́дичен: Купина́, горя́щая огне́м и неопаля́ема, яви́лася еси́, о Влады́чице,/ заче́нши безсе́менно Бо́га и Спа́са ми́ра,/ Его́же непреста́нно велича́ем.

Катава́сия: Та́ин еси́, Богоро́дице, рай,/ невозде́ланно возрасти́вший Христа́,/ и́мже кре́стное живоно́сное на зе́мли насади́ся Дре́во./ Тем, ны́не возноси́му,// покланя́ющеся Ему́, Тя велича́ем.

Други́й ирмо́с: Сне́дию дре́ва ро́ду прибы́вшая смерть/ Кресто́м упраздни́ся днесь,/ и́бо праматерняя всеро́дная кля́тва разруши́ся Прозябе́нием/ Чи́стыя Богоматере,// ю́же вся Си́лы Не́бесныя велича́ют.

Свети́лен инди́кта.

Подо́бен: Ученико́м:

Бо́же бого́в и Го́споди,/ триипоста́сное Естество́,/ Непристу́пне, Присносу́щне, Несозда́нне/ и всех Соде́телю, Вседержи́телю,/ Тебе́ припа́даем вси́ и Тя мо́лим:/ настоя́щее ле́то сие́ я́ко Благ благослови́в,/ сохрани́ в ми́ре вся лю́ди Твоя́, Ще́дре.

Сла́ва, преподо́бнаго.

Подо́бен то́йже:

Я́коже свети́ло, преподо́бне,/ светоно́сное твое́ житие́ облиста́вшее/ просвети́ подсо́лнечную всю чуде́с луча́ми./ Столпо́м бо, о́тче, возше́л еси́, я́ко ле́ствицею, к Бо́гу,/ иде́же всех жела́ний, Симео́не,/ коне́чное и́стинно восприя́тие есть,/ о нас моля́ся, честву́ющих Тя, блаже́нно.

И ны́не, инди́кта.

Подо́бен то́й же:

Соде́телю и Прави́телю всея́ тва́ри сый,/ времена́ и ле́та положи́в в Твое́й вла́сти,/ ле́тний круг, благослове́ньми, Ще́дре, бла́гости венча́й,/ в ми́ре сохраня́я Твоя́ лю́ди невре́дны и це́лы, мо́лимся,/ моли́твами Ро́ждшия Тя и Боже́ственных А́нгел.

На хвали́тех стихи́ры самогла́сны инди́кта, на 4.

Глас 3. Иоа́нна мона́ха:

Преве́чное Сло́во О́тчее,/ Иже во о́бразе Бо́жии сый/ и соста́вивый тварь из не су́щаго во еже бы́ти,/ времена́ и ле́та в Свое́й вла́сти положи́вый,/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́,/ да́руя мир це́рквам Твои́м/ и побе́ды правосла́вным христиа́ном,/ благопло́дие же земли́ и нам ве́лию ми́лость.

Глас 4. Того́же:

Ца́рствие Твое́, Христе́ Бо́же,/ ца́рство всех веко́в,/ и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де,/ вся бо му́дростию сотвори́л еси́,/ времена́ и ле́та нам предложи́в./ Те́мже, благодаря́ще о всех и за вся́, вопие́м:/ благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́/ и сподо́би нас неосужде́нно вопи́ти Тебе́:// Го́споди, сла́ва Тебе́.

Андре́я Пи́рскаго:

Ше́ствия Твоя́, Бо́же,/ ше́ствия ве́лия и чу́дна:/ тем строе́ния Твоего́ си́лу велича́ем,/ я́ко Свет от Све́та прише́л еси́ во окая́нный мир Твой/ и пе́рвую погуби́л еси́ кля́тву ветхаго Ада́ма,/ я́ко благоволи́л еси́, Сло́ве,/ и нам му́дростию времена́ и ле́та положи́л еси́,/ е́же сла́вити вседе́тельную Твою́ бла́гость:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Святы́х жен, глас 2. Ге́рманова:

Егда́ стра́стию Твое́ю, Го́споди,/ вселе́нную утверди́л еси́,/ тогда́ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ жены́ му́жествоваша на горча́йшаго мучи́теля/ и, побежде́ние ма́тернее испра́вивше,/ па́ки в сла́дости ра́йстей бы́ша,/ в сла́ву Твою́, ро́ждшагося от Жены́/ и спа́сшаго род челове́ческий.

Сла́ва, преподо́бнаго, глас тойже:

От ко́рене блага́го благи́й прозябе́ плод,/ и́же от младе́нства, свяще́нный Симео́н,/ благода́тию па́че не́же млеко́м воспита́н,/ и, на ка́мень те́ло возвы́сив,/ к Бо́гу же превозвы́сив ра́зум,/ Небе́сное созда́ доброде́тельми жили́ще,/ и, с боже́ственными Си́лами лико́вне ше́ствуя,/ Христа́ бысть жили́ще,/ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

И ны́не, инди́кта. Глас 8. Ге́рманово:

Неизрече́нною му́дростию/ соста́вивый вся́ческая, Сло́ве, Христе́ Бо́же,/ времена́ и ле́та нам предложи́вый,/ дела́ рук Твои́х благослови́/ и ве́рныя лю́ди Твоя́ си́лою Твое́ю возвесели́,/ подая́ им кре́пость, я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Та́же славосло́вие вели́кое.

И по Трисвято́м тропа́рь инди́кта. Сла́ва, святаго: И ны́не: Ра́дуйся, Обра́дованная: Ектении́, и отпу́ст, и час 1-й. На I -м часе́ тропа́рь инди́кта. Сла́ва, святаго. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По Трисвято́м конда́к инди́кта и святаго глаго́лем пременя́юще. И про́чая, и соверше́нный отпу́ст.

На литургии

Блаже́нны от кано́на инди́кта, песнь 3-я на 4, и преподо́бнаго, песнь 6-я на 4. По вхо́де тропарь, пре́жде инди́кта, и Богоро́дицы: Ра́дуйся, Обра́дованная: и преподо́бнаго. Сла́ва, конда́к святаго, И ны́не, конда́к инди́кта. (Аще же храм Богоро́дицы: И ны́не, хра́ма Богоро́дицы, инди́кта же конда́к глаго́ли в нача́ле.) Проки́мен инди́кта, глас 3: Ве́лий Госпо́дь наш, и ве́лия кре́пость Его́,// и ра́зума Его́ несть числа́. Стих: Хвали́те Го́спода, я́ко благ псало́м. И преподо́бнаго проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 282: Ча́до Тимофе́е, молю́ у́бо пре́жде: И преподо́бнаго, к Колосса́ем, зача́ло 258: Бра́тие, облецы́теся у́бо: Аллилу́йя, глас 4: Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не. Стих: Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди. И преподобнаго: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 13: Во вре́мя о́но, вниде Иису́с в Назаре́т, иде́же бе воспита́н: И преподо́бнаго: от Матфе́я, зачало 43: Вся мне предана́ суть: Прича́стен: Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди. Други́й: В па́мять ве́чную:

Дневны́й же Апо́стол и Ева́нгелие вычита́ем напреди́.

Подоба́ет ве́дати: Аще прилучи́тся пе́рвый день ме́сяца сентября́ в Неде́лю, оставля́ется слу́жба святы́х жен и пое́тся, егда екклисиа́рх рассудит. Пое́тся же воскре́сна слу́жба со возсле́дованием инди́кта и преподо́бнаго Симео́на си́це.

На ма́лей вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю. Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На вели́цей вече́рни пое́м: Блаже́н муж: кафи́сму всю. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3, и Анато́лиева еди́на, и инди́кта три, и свята́го три. Сла́ва, инди́кта. И ны́не, Богоро́дичен гла́са. И чте́ний инди́кта два и свята́го еди́но. На лити́и стихи́ра хра́ма и инди́кта стихи́ры стихо́вныя. Сла́ва, свята́го. И ны́не, инди́кта, пи́сана на хвали́тех. На стихо́вне стихи́ры воскре́сны, по алфави́ту, с припе́вы их. Сла́ва, свята́го. И ны́не, инди́кта. На благослове́нии хле́бов: Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся: два́жды, и инди́кта еди́ножды. И чте́ние в посла́ниях апо́стольских.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, свята́го. И ны́не, инди́кта. По кафи́смах седа́льны воскре́сны с Богоро́дичны их и чте́ние в толкованиях ева́нгельских, е́же на ряду́. По непоро́чнах тропари́, и инакои́, и чте́ние. Степе́нны и проки́мен гла́са. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50-й. Стихи́ра воскре́сна. Кано́н воскре́сен со ирмосо́м на 4, и Богоро́дицы на 2, и инди́кта на 4, и свята́го на 4. Катава́сия; Крест начерта́в: По 3-й пе́сня конда́к инди́кта и свята́го, и седа́лен свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́не, инди́кта. И чте́ние жития́ свята́го Симео́на. По 6-й пе́сни конда́к воскре́сен и и́кос. И чтем про́лог. На 9-й пе́сни пое́м Честне́йшую: Свети́лен воскре́сен. Сла́ва, свята́го. И ны́не, инди́кта. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 4 и инди́кта 3, глас 3: Преве́чное Сло́во: с припе́вом инди́кта. Та́же самогла́сен святаго, глас 2, с припе́вом: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. От ко́рене блага́го: Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́не: Преблагослове́нна еси́; Славосло́вие вели́кое. По Трисвято́м тропа́рь воскре́сен то́чию. Ектении́. И отпу́ст. И оглаше́ние. И обычное и схожде́ние. И час 1-й в притво́ре. И коне́чный отпу́ст.

На часа́х глаго́лем тропа́рь воскресен. Сла́ва, инди́кта. И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к инди́кта. На 3-м часе́ тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, свята́го, И ны́не, Богоро́дичен часо́в. По О́тче наш: конда́к свята́го. Та́кожде и на про́чих часа́х, конда́к воскре́сен и инди́кта и свята́го глаго́лем пременя́юще.

На литурги́и блаже́нны воскресла гла́са на 4, и от кано́на инди́кта, песнь 3-я на 4, и свята́го песнь 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь воскре́сен, инди́кта и свята́го. Конда́к воскре́сен. Сла́ва, свята́го. И ны́не, инди́кта. Проки́мен, Апо́стол, Аллилу́йя и Ева́нгелие, пре́жде инди́кта, воскре́сно же под зача́ло, та́же свята́го. Прича́стен инди́кта, пото́м свята́го.

Преподобный Симеон Столпник (†459) и мать его Марфа (†428). Великий подвижник христианской Церкви преподобный Симеон Столпник родился во 2-й половине IV века в Каппадокийской области Малой Азии, в селении Сисан, от благочестивых родителей, христиан Сусотиона и Марфы. В возрасте 13 лет святой Симеон, находясь в храме за воскресной службой, был глубоко тронут, слыша пение заповедей Блаженств (см.: Мф. 5, 3–12). Потрясенный учением Спасителя, заключенным в заповедях Блаженств, святой Симеон немедленно принял решение посвятить всего себя Господу. Не заходя домой, он уединился для молитвы и просил Господа указать ему путь спасения. Получив после молитвы во сне указание от Бога, он ушел в монастырь и слезно просил игумена принять его в число братии. Находясь в обители, святой Симеон безпрекословно исполнял монастырские послушания и в возрасте 18 лет был пострижен в иноки.

С самого начала своей жизни в монастыре юный Симеон проводил жизнь аскета. Узнав от братии о неумеренном подвижничестве Симеона, игумен запретил ему непосильные аскетические груды, однако юный подвижник горел желанием все так же ревностно исполнять свои суровые обеты, так что игумен повелел ему оставить обитель. Тогда, найдя в пустыне высохший колодец, наполненный гадами, святой Симеон спустился в него и пребывал в нем, непрестанно молясь Богу. Обеспокоенная братия во главе с игуменом искали святого Симеона и, найдя его, извлекли из колодца и привели обратно в монастырь. Подкрепив в обители свои силы, Симеон снова ушел в пустыню и поселился в каменной пещере, проводя время в подвигах поста и молитвы.

Молва о юном отшельнике стала распространяться: к его пещере приходили люди, которые желали послушать его слова и получить исцеление от болезней. Господь ниспослал святому Симеону дар врачевания душевных и телесных болезней, так что число приходивших к нему непрестанно увеличивалось. Между тем святой Симеон предпринял новый подвиг – 40-дневный пост, который он выдержал, вызвав этим благоговейное изумление окружающих. С этого времени преподобный Симеон всегда проводил святую Четыредесятницу в подвиге 40-дневного поста. Слава о подвигах святого подвижника все более и более возрастала. Тогда, спасаясь от суеты, преподобный Симеон построил себе столп вышиной в 6 локтей и на нем небольшую хижину размером в 2 локтя. Взойдя на столп, он возобновил свои подвиги: всю ночь и утро он проводил в молитве, в девятом часу (то есть в 3 часа дня) он со столпа поучал собравшийся народ, исцелял больных, разрешал жизненные вопросы и мирил враждующих. После захода солнца святой снова становился на молитву.

Святые отцы, проводившие жизнь в пустыне, узнали о новом подвижнике, подвизавшемся на столпе. Желая проверить, угоден ли Господу этот новый вид подвижничества, а также желая узнать и внутреннее состояние святого Симеона, пустынники отправили к нему своих посланцев с предложением сойти со столпа и прекратить подвиг. При этом они приказали посланцам: в случае беспрекословного послушания святого Симеона благословить его на продолжение столпничества, а в случае непослушания насильно свести со столпа. Услышав приказание отцов-подвижников, преподобный Симеон немедленно начал спускаться: тогда, убедившись в его неподдельном смирении, посланцы пустынников остановили его и передали благословение отцов на продолжение подвижнического труда.

Преподобный Симеон простоял на столпе 80 лет. За это Долгое время столп его несколько раз перестраивали, увеличивая его высоту, так что к концу жизни святого столп достиг 40 локтей в вышину. Он мужественно боролся с различными искушениями, не доверяя своим человеческим силам и уповая на помощь Божию.

Не сходя со столпа десятки лет, преподобный Симеон обратил к вере во Христа огромное число людей, принадлежавших к разным национальностям. Таким образом, Господь даровал ему выполнить поистине апостольское служение. Святому Симеону был ниспослан Господом и дар многообразных чудотворений. Так, одним своим словом он укрощал диких зверей; по его молитве Бог извел из земли источник воды для утоления жажды многочисленных паломников. Однако женщин святой не допускал за ограду, окружавшую столп. Даже для своей матери, блаженной Марфы, он не сделал исключения, и только тело святой Марфы было погребено около столпа ее сына.

Византийские императоры Феодосий Младший (408–450) и Маркиан (450–457) высоко чтили преподобного Симеона, который неоднократно писал им, бесстрашно обличая то, что было неправильным в их распоряжениях. Уклонившуюся в Евтихиеву ересь императрицу Евдокию преподобный привел к покаянию и повелел ей вернуться в лоно Святой Церкви. Ересь Евтихия, осужденная IV Вселенским Собором, заключалась в том, что еретики не признавали во Христе две природы – Божескую и человеческую, и лишь одну – Божескую. Святого Симеона посещали Антиохийские Патриархи Мелетий и Домн, которые совершали у святого Божественную литургию и причащали его Святых Тайн. Около столпа преподобного постоянно находились некоторые из его учеников, которые были у него в услужении. Один из них, Антоний, описал впоследствии его жизнь и подвиги.

Прожив более ста лет, преподобный Симеон тихо скончался на своем столпе во время коленопреклоненной молитвы. Это случилось в 459 году. О кончине его первым узнал его ученик Антоний, который поднялся на столл, обеспокоенный тем, что преподобный три дня не выходил благословлять паломников. Для погребения преподобного прибыл со своим клиром Антиохийский Патриарх Мартирий. При огромном стечении народа, с рыданиями провожавшего тело преподобного, гроб его был перенесен в Антиохию и положен в Патриаршей церкви, а впоследствии там была построена новая церковь – во имя преподобного Симеона, где и покоятся его останки. При погребении святого Симеона свершилось много исцелений, которые продолжались и в дальнейшем, при раке преподобного. На месте столпа образовался большой монастырь, наместником которого стал Антоний, ученик преподобного и составитель его жития. Явившись Антонию во сне, преподобный Симеон сказал, что он не оставит места своих земных подвигов и всегда будет помогать братии монастыря.

Будучи первым столпником, преподобный Симеон положил начало этому виду подвижничества и имел целый ряд продолжателей, среди которых можно назвать преподобного Даниила (память 11 декабря). Современник святого Симеона, святитель Феодорит Кирский писал о преподобном Симеоне: «О деяниях его хотя могу свидетельствоваться всеми, но страшусь приступать к повествованию, чтобы не показались они потомкам баснословными и недостоверными, так как превышают человеческую природу».

Блаженная Марфа, мать преподобного Симеона Столпника, в течение двух лет со своим супругом Сусотионом тщетно искала сына, покинувшего родительский дом 13-летним мальчиком и удалившегося в монастырь. Через два года Сусотион скончался от печали, а святая Марфа долго жила в одиночестве, не теряя надежды на то, что Господь сподобит ее получить известие о сыне. И действительно, когда слава о подвигах преподобного Симеона стала распространяться, святая Марфа узнала, что прославленный подвижник – ее сын Симеон. Тогда, желая его увидеть, она пришла к ограде, окружавшей столп святого. Но святой Симеон, не допускавший ни одной женщины внутрь ограды, не счел возможным сделать исключение даже для родной матери и просил передать ей, чтобы она потерпела еще немного, так как тогда она увидит своего сына в жизни вечной. Святая Марфа заплакала, легла на землю около ограды и скончалась. Преподобный Симеон повелел принести тело своей матери к столпу, сам совершил над ней молитву и нежно простился с усопшей. Лицо покойной в этот момент осветилось улыбкой, и ее материнское сердце наконец обрело покой. Святая Марфа была погребена около столпа преподобного. С тех пор он дважды в день совершал молитвы о ее упокоении.

Святой мученик Аифал диакон мученически пострадал за Христа в 380 году. По приказанию персидского царя Сапора II святой Аифал был побит камнями.

Мученицы 40 дев постниц и мученик Аммун диакон, учитель нх (IV в.). Святые 40 дев и святой Аммун диакон, просветивший их светом Христовой веры, мученически скончались за Христа при римском императоре Ликинии в начале IV века в городе Адрианополе Македонском. Правитель Вард подверг святых мучеников многим пыткам, чтобы принудить их отречься от Христа и поклониться идолам. Тело святого Аммуна строгали железными орудиями и надели ему на голову раскаленный шлем, однако с помощью Божией святой остался невредимым. Тогда святые мученики были отправлены в Ираклию, к правителю области, перед которым они так же твердо исповедали свою веру во Христа, отказавшись принести жертву идолам. По приказанию мучителя святой Аммун и с ним 8 дев были обезглавлены, 10 дев – сожжены, и скончались после мучительных пыток, 6 были заколоты ножом, а остальные убиты мечом.

Мученица Каллиста и братия ее мученики Евод и Ермоген (†309), никомидийские христиане, предстали перед судом языческого правителя за исповедание веры во Христа. Отказавшись принести жертву идолам, она были усечены мечом.

В тойже день.

Пра́зднование Пресвятой Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея, имену́емыя «Всеблаже́нная», во гра́де Каза́ни

Вечер

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры подо́бны инди́кта 3 и Всеблаже́нныя 5. Глас 1.

Подобен: О, ди́вное чу́до:

Днесь све́тлое торжество́ ве́рным, Де́во, лучеза́рно возсия́./ Веселя́тся Небеса́ и сликовству́ет земля́,/ сра́дуется же Христо́ва Це́рковь/ и красу́ется, во Христе́ пра́здник Твой, Всенепоро́чная, све́тло пра́зднующи,/ и Зижди́тель Вели́кий во псалме́х и пе́ниих спрославля́ется су́щественне,/ Всесвята́я, Всеблаженная.

Днесь в пе́ниих све́тлых правосла́вно Христа́ сла́вяще, Де́во,/ соверша́ем Твой честны́й ца́рственный пра́здник,/ Ты бо еси́ вои́стину у́мных Арха́нгелов Всецари́ца,/ сего́ ра́ди Тя, Ма́ти Бо́жия, со А́нгелы всегда́ ублажа́ем:/ Благода́тная, ра́дуйся, ве́рных спасе́ние,/ предста́тельство ми́ра,/ Всесвята́я, Всеблаже́нная.

Днесь торжество́ Твое́, Де́во,/ благогове́йно со А́нгелы соверша́ем,/ почита́юще Твой честны́й и свяще́нный о́браз./ Веселя́тся ны́не лю́дие богоспаса́емаго гра́да Каза́ни,/ благогове́йно почита́юще богоподо́бнаго Твоего́ ли́ка изображе́ние,/ и во умиле́нии взыва́ют:/ Всечестна́я, Всеблаже́нная,/ Сы́на Твоего́ моли́ о нас, любо́вию чту́щих Тя.

Сла́ва, инди́кта.

И ны́не, Всеблаже́нныя, глас 6:

Днесь созыва́ет нас/ Богоро́дицы свяще́нное торжество́./ В ра́дости у́бо и весе́лии к честне́й Ея́ ико́не припа́дающе,/ возопии́м, глаго́люще:/ Богоро́дице Всеблаже́нная,/ Хода́таица и покро́в по Бо́зе к Тебе́ прибега́ющих,/ сохрани́ град Твой невреди́м от сопроти́вных нападе́ний,/ непобеди́мым бо Твои́м предста́тельством мир да́руеши и очище́ние грехо́в/ с любо́вию покланя́ющимся ико́не Твое́й, Пречи́стая.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния, от них же два инди́кта (зри страни́цы 7–9) и еди́но́ Всеблаже́нныя, сицево́е: Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее: (зри стра́ни́цу 234).

На лити́и стихи́ры, глас 1,

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Возсия́ ца́рствующему гра́ду па́ки/ светоза́рная и всесла́вная, всепра́зднственная па́мять/ о́браза честнаго/ па́че ума́ бы́вшия Богоотрокови́цы,/ к Ней у́бо ра́достно восклица́юще,/ ве́рою те́плою и се́рдцем ублажи́м.

Со благогове́нием лобыза́ем вси, Всеблаже́нная,/ свяще́нную Твою́ и святу́ю ико́ну,/ те́плое утеше́ние в ско́рбех/ всегда́ сию́ иму́ще,/ жите́йскими искуше́нии одержи́ми,/ Богоро́дице Присноде́во.

Благоче́стия ча́да, прииди́те,/ стеце́мся на боже́ственную па́мять/ всечестна́го о́браза су́щия Богоро́дицы/ и благогове́йно к Ней воззове́м:/ от враг неви́димых и ви́димых/ чту́щия Тя сохрани́.

Сла́ва, и ныне, глас 8:

Ду́хом Святы́м заче́ншая Богочелове́ка,/ Пречи́стая Де́во, Всеблаже́нная,/ те́плая Хода́таица к Бо́гу су́щая,/ ве́рно Тебе́ покланя́ющихся сохрани́,/ Це́рковь си́лою Твое́ю укрепи́,/ даю́щи кре́пость на супоста́ты,/ еди́на Предста́тельница и Помо́щница.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны инди́кта.

Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя, глас 5:

Прииди́те, празднолю́бцев собра́ние,/ соше́дшеся днесь, в ра́дости торжеству́им./ Прииди́те, пе́нии пра́зднственными воспои́м/ честну́ю ико́ну Всеблаже́нныя,/ сия́ бо, па́губы избежа́вши,/ ди́вно сохранена́ есть во всечестне́м сем и боже́ственнем хра́ме./ И се ны́не предлежи́т верным в поклоне́ние,/ подаю́щи оби́лие исцеле́ний/ благогове́йно покланя́ющимся,/ и прося́щим предста́тельства Твоего́, Всеблаже́нная.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь Всеблаже́ныя, два́жды.

Глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Торжество́ днесь пра́зднуем све́тлое,/ се бо предлежи́т, о Всеблаже́нная, ико́на Твоя́ всечестна́я,/ к не́й же любо́вию се́рдца вси приходя́ще, Влады́чице,/ покланя́емся и те́пле Тебе́ вопие́м:// изба́ви нас от бед и обстоя́ний.

И инди́кта тропа́рь еди́ножды.

Зри: Аще слу́жится полиеле́й, тропа́рь инди́кта еди́ножды. Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя.

На утрени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь инди́кта, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя.

По 1-м стихосло́вии седа́лен инди́кта.

Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя. Глас 8.

Подо́бен: Премудрости и Сло́ва:

От честны́я Твое́й ико́ны напа́сти вся́ко ума́ливши, Ма́ти Бо́жия,/ сию́ сохрани́ла еси́ благода́ти исто́чник,/ всем приходя́щим бо ве́рою мир да́рует/ и с Небеса́ источа́ет им исцеле́ния./ Те́мже по до́лгу благогове́йно покланя́емся ей, Всеблаже́нная,/ и с ве́рою Тебе́ взыва́ем, скорбми́ обдержи́ми:/ предста́тельствуй у Сы́на Твоего́ и Бо́га, да бу́дет от претыка́ний Изба́витель/ и жи́зни ве́чный Пода́тель Всеми́лостивый.

По 2-м стихосло́вии седа́лен инди́кта.

Сла́ва, и ньше, Всеблаже́нныя. Глас 4.

Подо́бен: У диви́ся Ио́сиф:

Свята́я и благода́тная ико́на Твоя́, Пречи́стая,/ напа́стей и огня́ избе́гши,/ па́губы и тле́ния ди́вно невреди́ма сохра́ньшися,/ благода́ть неисчерпа́емую ве́рным излива́ет ще́дро, Всеблаже́нная./ Сего́ ра́ди согла́сно днесь соверша́ем свяще́нное Твое́ торжество́, Де́во:/ спаса́й покланя́ющихся ико́не Твое́й, Всечестна́я.

По полиеле́й седален Всеблаже́нныя, глас 1,

Подо́бен: Гроб Твой, Спа́се:

Боже́ственная Твоя́ ико́на, Всесвята́я Де́во,/ исцеле́ний источник излива́ет незави́стно и кре́пость подае́т с ве́рою прибега́ющим./ Те́мже вси, всеблагогове́йно покланя́ющеся,/ лобыза́ем Твой образ, благода́ть источа́ющий, Честна́я, Всеблаже́нная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и роде. Стих: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра Всеблаже́нныя, глас 6: Днесь созыва́ет нас: (зри страницы 32–33).

Та́же кано́н инди́кта со ирмосо́м на 6, ирмосы́ по два́жды, и Всеблаже́нныя на 8. Глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную:

Днесь возсия́ Всенепоро́чныя Де́вы торжество́,/ прииди́те у́бо, празднолю́бцы,/ согла́сными пе́сньми и пе́нии ра́достно Сию́ воспои́м.

Боже́ственное и всенепоро́чное торжество́ Богоро́дицы соверша́юще,/ притеце́м, богому́дрии, рука́ми пле́щуще све́тло,/ и ду́хом боголе́пно пе́сньми почти́м.

Чи́стая, Всеблаже́нная, Всечестна́я Отрокови́це,/ све́тлое Твое́ торжество́ ра́достно соверша́юще,/ вели́чия Твоя́ благогове́йными мы́сльми, ве́рнии, вси почита́ем.

Мари́е Всепе́тая, Отрокови́це Де́во,/ всечестну́ю па́мять Твою́ све́тло пра́зднующе,/ весе́лою душе́ю сла́ву Твою́ всеблагогове́йно ны́не воспева́ем.

Катава́сия: Крест начерта́в:

Песнь 3

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́:

Обетова́ние предве́чное исполня́ющи, Отрокови́це Всенепоро́чная,/ и от непло́дныя ма́тере, я́ко цвет, произрастши/ сме́ртным всем дарова́ла еси́ ра́дость неизглаго́ланную.

В рождестве́ Твое́м возра́довашася честны́и роди́телие Твои́, Отрокови́це,/ Иоаки́м достохва́льный и Анна всечестна́я,/ приводя́ще же Бо́гови Тя, преда́ша ве́рно.

Свяще́нник и проро́к Заха́рия прия́т Тя внутрь олтаря́,/ свещено́сныя же де́вы све́тло стеко́шася к Созда́телю,/ воспева́юще песнь благода́рственную.

Воспита́вшаяся во Свята́я Святы́х, Отрокови́це Всенепорочная,/ пребыла́ еси́ вся чиста́, и свята́, и нескве́рна,/ от А́нгела бо приима́ла еси́ пи́щу Небе́сную.

По 3-й пе́сни конда́к и икос инди́кта́.

Седа́лен инди́кта. Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя: Свята́я и благода́тная ико́на Твоя́: пи́сан по 2-м стихосло́вии.

Песнь 4

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя:

Арха́нгел по́слан бысть с высоты́ Небе́с,/ благовеству́яй та́йну стра́шную,/ во чре́ве же Твое́м неска́занно поноси́вши и ро́ждши всех Творца́,/ спасла́ еси́ челове́ка, Влады́чице.

Безневе́стная Де́во, Честна́я Голуби́це,/ Бо́га Сло́ва Безнача́льнаго родила́ еси́ на земли́,/ и пре́жде рождества́ Де́ва просия́вши,/ по рождестве́ же вои́стину освяще́на пребы́вши, Мари́е Богоневе́сто.

Во страну́ Еги́петскую пришла́ еси́, о Честна́я,/ и чуде́с стра́шных Самови́дица была́ еси́,/ Сы́на же Твоего́ на Дре́ве пове́шена/ и во гро́бе но́ве заклю́чена ви́дела еси́, воскре́сша тридне́вно.

Яко одушевле́нный о́блак и столп све́та,/ Светода́вца Со́лнца показа́ла еси́ нам,/ на Небеса́ же преста́вилася еси́, Благослове́нная,/ в позлаще́нней красоте́ преиспещре́на, сла́ва А́нгелов, Всецари́це.

Песнь 5

Ирмо́с: Твой мир даждь нам:

Сын у́бо Твой, Всечестна́я,/ дарова́л есть ве́рным Божественнаго ли́ка нерукотворе́нное изображе́ние,/ Ты же, Де́во Всеблаже́нная, ми́рови честну́ю Твою́ ико́ну оста́вила еси́.

Пречи́стую ико́ну Твою́, Ма́ти Бо́жия,/ богосве́тлыми благода́тьми облиста́ла еси́,/ в цари́це же градо́в3, Цари́ца Боже́ственных А́нгелов, сию́ возложи́ла еси́.

Боже́ственная Твоя́ ико́на и честна́я, Всеблаже́нная,/ мно́гия всечестны́я хра́мы премину́вши,/ просла́влена всели́ся во хра́ме боже́ственнем сла́внаго Победоно́сца.

Всечестна́я ико́на Твоя́, Пречи́стая Де́во,/ ца́рствующаго гра́да похвала́ есть/ и с ве́рою прибега́ющим бога́тно излива́ет оби́льную Твою́ благода́ть.

Песнь 6

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну:

Проро́к, помоли́вся, свободи́ся тле́ния,/ мы же, лобыза́юще ико́ну Твою́, Честна́я Богоневе́сто,/ стра́шных бед ве́рою избавля́емся.

Све́тлый Твой и честны́й пра́здник соверша́юще/ и мы́сленных исто́чников ре́ки почерпа́юще, Всепе́тая,/ Твою́ ико́ну лобыза́ем.

Неисчерпа́ем исто́чник дарова́ний свяще́нных показу́ется/ всепречи́стая ико́на ли́ка Твоего́, Всенескве́рная,/ всему́ ми́ру благода́ть посыла́ющи.

Свята́я Твоя́ ико́на, Всеблаже́нная, Чи́стая,/ вели́кия и честны́я це́ркве Христо́вы/ блиста́ние есть ве́лие и украше́ние.

Конда́к, глас 4.

Подобен: Вознесы́йся на Крест:

В пра́здник Твой соше́дшеся, ве́рнии,/ свяще́нное ко сла́ве Бо́жией торжество́ Твое́, Влады́чице,/ днесь всеблагогове́йно соверша́ем,/ любо́вию же чту́ще честну́ю ико́ну Твою́,/ Тебе́ песносло́вим вси в ра́дости:/ ра́дуйся, Де́во Честна́я, Всеблаже́нная.

И́кос:

Подо́бен: И́же до тре́тияго небесе́:

Пре́жде век от Бо́га я́сно избра́нная и Ма́ти бы́вшая всех Цари́,/ Его́же незри́мый Образ пло́тию обложи́вшая,/ и зело́ помраче́нный о́браз Ада́мов неизрече́нно возобрази́вшая,/ и Боже́ственною си́лою нача́льника тьмы уби́вшая,/ и Возбра́нная Воево́да показа́вшаяся,/ соблюди́ град сей и спаси́ лю́ди христоимени́тыя, Богоро́дице,/ ико́ну Твою́ чту́щия и вопию́щия Тебе́ те́пло:/ ра́дуйся, Де́во Честна́я, Всеблаженная,

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́ у́мную:

Име́яше у́бо пре́жде киво́т богода́нный ски́ния свиде́ния,/ Соломо́нов же храм той унасле́дова, яко Боже́ственное украше́ние;/ Твой же о́браз, Де́во, иму́щи, Христо́ва Це́рковь све́тло весели́тся.

Дре́вле, игра́я, богооте́ц пред се́нным ковче́гом скака́ше;/ христоимени́тии же лю́дие похваля́ются, чту́ще, я́ко киво́т святы́ни,/ в Це́ркви Христо́вой всечестну́ю ико́ну Твою́, Всеблаже́нная.

Во огнь лю́тый ико́ны вверга́ху иконобо́рцы зломы́слении,/ Феодо́ра же царица ины́я воздвйже, я́ко благоче́стия побе́дное зна́мение;/ ве́рнии же ны́не лобыза́ют свяще́нную Твою́ ико́ну, Честна́я, Всеблаже́нная.

Ма́ти Непоро́чная, Богоро́дице Всепречи́стая, обогати́хомся, вернии,/ изображе́ние лица́ Твоего́ я́ко вои́стину многоце́нное сокро́вище иму́ще,/ и́бо мы, с ве́рою чту́ще Твою́ ико́ну, чтим Первообра́зное.

Песнь 8

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются А́нгели:

О́бразу власти́теля нечести́ваго посмея́вшеся, о́троцы/ изба́вишася от пе́щи и пла́мене,/ мы же, почита́юще Твою́ ико́ну честну́ю,/ избавля́емся от бед вся́ческих, Богоро́дице.

Ико́не поклоне́ние Лев царь/ непрекло́нно лю́дем запрети́ повеле́нием стра́шным,/ Ты же, Чи́стая, дае́ши ве́рным сокро́вище,/ Твоего́ ли́ка, Де́во, всечестну́ю ико́ну.

Возбра́ннии борцы́ за ико́ны Боже́ственныя/ го́ресть мук тя́жких претерпе́ша,/ оба́че чту́щим честны́й о́браз Твой, Де́во,/ спаса́ются от вся́ких бед.

О́бразы и куми́ры служе́ния нечести́ваго тле́нием исчезо́ша,/ и ее уже́ благогове́йно сла́вим вси/ ико́ну Твою́, Пречи́стая Де́во, во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак:

Я́ко день лучеза́рный и Све́та Ма́ти су́щи,/ всем испуща́еши всесве́тло спасе́ния лучи́;/ сего́ ра́ди Тя, Всепречи́стая, ны́не в пе́ниих почита́юще,/ све́тло веселя́щеся, вси ве́рнии, соверша́ем честны́й Твой пра́здник.

Светообра́зных А́нгел и Херуви́м вы́шшую, и Небе́с простра́ннейшую,/ и Ма́терь Де́ву славосло́вяще вои́стину,/ и Тя велича́юще, Всенепоро́чная,/ честне́й Твое́й ико́не с любо́вию покланя́емся благоче́стно.

К свяще́нному о́бразу всепречи́стаго ли́ка Твоего́,/ Чи́стая, Всеблаже́нная, благоче́стно припа́дающе,/ честни́и патриа́рси и весь причт, и ли́цы дев, и лю́дие,/ покланяемся и сла́вим всех Творца́.

Апо́столи богоно́снии, Твое́ те́ло погреба́юще,/ мир арома́ты чи́стыми пома́заша дре́вле,/ ико́ну же Твою́, Чи́стая Де́во, Всецари́це, А́нгели, стоя́ще незри́мо,/ боже́ственными пе́сньми почита́ют благогове́йно.

Тро́ичен: Пре́жде век сый Зижди́тель всех, Бо́же,/ Безнача́льне о́тче, Сы́не и Ду́ше,/ Еди́но Божество́ и́стинное, Тро́ице Единосу́щная и Сопресто́льная,/ моли́твами Всечи́стыя соблюди́ ве́рныя лю́ди Твоя́.

Славосло́вим, Де́во, Твое́ нетле́нное рождество́/ и благоче́стно покланя́емся честне́й Твое́й ико́не,/ да изба́вимся искуше́ний и благода́ть всегда́ су́щую почерпе́м;/ сего́ ра́ди Твои́ми мольба́ми покры́й, соблюди́ на Тя упова́ющия.

Свети́лен инди́кта.

Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя.

Подо́бен: Со ученики́ найдем:

А́нгельски Тя пое́м, Богоро́дице Де́во,/ я́ко Христа́ родила́ еси́, Спаси́теля ми́ру./ Яко Ма́тернее у́бо дерзнове́ние к Нему́ иму́щая,/ непреста́нно моли́ со все́ми святы́ми/ о нас, Твое́ торжество́ соверша́ющих/ и покланя́ющихся честне́й ико́не Твое́й, Всечи́стая.

На хвали́тех стихи́ры самогла́сны инди́кта 3 и стихи́ры Всеблаже́нныя 3.

Глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля в му́ченицех:

Влады́чица Всеблаже́нная/ изря́дно Ты яви́лася еси́, Пречи́стая,/ зача́вши Невмести́маго/ и во объя́тиих держа́вши вся Держа́щаго/ и глаго́лом си́лы Своея́/ Нося́щаго мир весь,/ Всесвята́я Де́во:/ ра́дуйся, селе́ние Спа́са бы́вшая// и кля́тву нам разреши́вшая.

Велича́ем и почита́ем/ рождество́ Твое́, Пречи́стая,/ во псалме́х и пе́ниих ублажа́юще Тя,/ Чи́стую Присноде́ву,/ неска́занно ро́ждшую Богочелове́ка Христа́,/ нас искупи́вшаго./ Ра́дуйся, Владычице, Всеблаже́нная Отрокови́це;/ ра́дуйся, еди́на, ю́же всегда́ ублажа́т ро́ди,/ я́коже предрекла́ еси́.

Ро́ди вси язы́ков, Всечи́стая,/ ублажа́ют Присноблаже́нную и Богоневе́сту,/ Ю́же Христо́с облагода́тствова,/ показа́ же всегда́ су́щий исто́чник/ исцеле́ний многоразли́чных и чуде́с/ ве́рующим Сы́ну Твоему́,/ Всеблаже́нная Отрокови́це,/ Его́же моли́ непреста́нно/ о чту́щих Тя любо́вию.

Сла́ва, инди́кта: Неизрече́нною му́дростию: (зри страницу 28).

И ны́не, Всеблаже́нныя. Глас 8:

Ду́хом Святы́м заче́ншая Богочелове́ка,/ Пречи́стая Де́во, Вееблаженная,/ те́плая Хода́таица к Бо́гу су́щая,/ ве́рою Тебе́ покланя́ющихся сохрани́,/ Це́рковь си́лою Твое́ю укрепи́,/ даю́щи кре́пость на супоста́ты,/ еди́на Предста́тельница и Помо́щница.

Славосло́вие вели́кое. И тропа́рь инди́кта. Сла́ва, и ны́не, Всеблаже́нныя.

На Литурги́и

Блаженны инди́кта, песнь 3-я на 4, и Всеблаже́нныя, песнь 6-я на 4. По вхо́де тропа́рь инди́кта и Всеблаже́нныя. Сла́ва, конда́к инди́кта. И ны́не, Всеблаже́нныя. Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен инди́кта и Богородицы.

Зри: Аще случи́тся пра́здник инди́кта и Всеблаже́нныя в Неде́лю:

На вече́рии, по предначина́тельнем псалме́ и по 1-й кафи́сме, пое́м на Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны 3 и восто́чен 1, инди́кта 3 и Всеблаже́нныя 3. Сла́ва, инди́кта: и́же со Ду́хом Святы́м: И ны́не, Богоро́дичен 1-го гла́са. Вход. Све́те ти́хий: Проки́мен дне и чте́ния, я́коже предписа́ся. На лити́и стихи́ры Всеблаже́нныя глас 1, подо́бен: Небе́сных чино́в: Сла́ва, и ны́не: Ду́хом Святы́м заче́ншая: На стихо́вне стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, инди́кта. И ны́не, Всеблаже́нныя. На благослове́нии хле́бов тропа́рь Всеблаже́нныя два́жды́ и и́нди́кта еди́ножды́. Аще несть бде́ния: тропа́рь воскре́сный. Сла́ва, инди́кта. И ны́не, Всеблаже́нныя.

На у́трени, на Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен два́жды. Сла́ва, инди́кта, И ны́не, Всеблаже́нныя. По кафи́смах седа́льны воскре́сны и Богоро́дичны их. Полиеле́й. Велича́ние Богоро́дице. Тропари́: Благослове́н еси́, Го́споди: Ипакои́ и седа́льны Всеблаже́нныя, по еди́ножды. Степе́нны гла́са. Проки́мен гла́са. Всякое дыха́ние: Ева́нгелие воскре́сное. Воскресе́ние Христо́во: Псало́м 50-й. Сла́ва, Моли́твами апо́столов: И ны́не, Моли́твами Богоро́дицы: Поми́луй мя, Бо́же: и стихи́ра воскре́сная. Та́же кано́ны: воскре́сный со ирмосо́м на 4, инди́кта на 4 и Всеблаже́нныя на 6. Катава́сия: Крест начерта́в: По 3-й пе́сни конда́к и и́кос инди́кта и Всеблаже́нныя, та́же седа́льны Инди́кта и Всеблаже́нныя. По 8-й пе́сни конда́к и и́кос воскре́сный. По 8-й пе́сни: Честне́йшую: По 9-й пе́сни катава́сия: Та́ин еси́:, Богоро́дице, рай: Свят Госпо́дь Бог наш: Ексапостила́рий воскре́сный, инди́кта и Всеблаже́нныя. На хвали́тех стихи́ры воскре́сны 3, инди́кта 2 и Всеблаже́нныя 3, с припе́вы их (пи́саны сентябри́ в 8-й день, на стихо́вне). Сла́ва, ева́нгельская стихи́ра. И ны́не, Преблагослове́нна еси́: Славосло́вие вели́кое. Тропа́рь воскре́сный то́чию, и про́чая.

На литурги́и блаже́нны гла́са на 4, инди́кта, песнь 3-я на 4, и Всеблаже́нныя, песнь 6-я на 4. По вхо́де тропари́: воскре́сный, инди́кта, Всеблаже́нныя. Та́же кондаки́: воскре́сни. Сла́ва, инди́кта. И ны́не, Всеблаже́нныя. Проки́мен, Апо́стол и Ева́нгелие пре́жде инди́кта, воскре́сно же под зача́ло, та́же Богоро́дицы. Прича́стен инди́кта и Богоро́дицы.

Икона Пресвятой Богородицы, именуемая «Всеблаженная», или «Памакариста» («Достойно всеми чтимая»), прислана в 1905 году святейшим Патриархом Константинопольским Иоакимом III в благословение и утешение граду Казани.

Присланная икона – точный список с находящейся в Константинопольском патриаршем храме особо чтимой иконы Богоматери, древней святыни, уцелевшей в Константинополе от различных разграблений.

Первоначально икона заходилась в храме, названном в ее честь, где с 1455 но 1586 год была резиденция Патриархов. После обращения храма в мечеть икону поместили во Влахернской церкви, а с 1597 года – в храме святого Димитрия в Ксилопорте. В 1601 году чудотворную икону перенесли в храм великомученика Георгия.

Празднество в Казани, приуроченное, так же как и в Константинополе, к 1 сентября, было установлено Высокопреосвященнейшим Димитрием, архиепископом Казанским и Свияжским († 17 марта 1908).

В той же день

Пра́зднование Пресвято́й Богоро́дице ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя «Черни́говская Гефсима́нская»

Тропа́рь глас 5:

Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице,/ упова́ние всех христиа́н,/ поне́же ина́го упова́ния не и́мамы, ра́зве Тебе́,/ Всенепоро́чная Влады́чице моя́, Госпоже́ Богоро́дице,/ Ма́ти Христа́ Бо́га моего́,/ те́мже поми́луй, и изба́ви мя от всех зол мои́х,/ и умоли́ ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́,/ да поми́лует окая́нную ду́шу мою́/ и да изба́вит мя от ве́чныя му́ки// и сподо́бит мя Ца́рствия Своего́.

Моли́тва

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́: се бо, грехми́ погружа́еми и скорбми́ обурева́еми, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живу́щей Ти с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша, не и́мамы бо ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства и утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам, немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблу́ждших, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жныя. Да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко Благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

В тот же день в Троице-Сергиевой Лавре творится служба Божией Матери ради чудотворной иконы – Ее «Черниговской-Гефсиманской». Эта икона является списком с про славленной Черниговской-Ильинской иконы Божией Матери, которая находилась в Троицком Ильинском монастыре близ Чернигова, на Болдиной горе, где в XI веке некоторое время подвизался преподобпый Антоний Печерский. С 16 по 24 апреля 1662 года от Черниговской-Ильинской иконы истекали слезы, а вскоре многие больные стали получать от нее исцеления. Описанию чудес от этой иконы святитель Димитрий Ростовский посвятил книгу «Руно Орошенное» заканчивая которую он писал: «Конец книжки, но не чудес Пресвятой Богородицы, ибо кто может их исчислить!». Одним из последующих чудес этой иконы было явление чудотворной силы в ее списках. Один такой список, написанный на полотне в XVIII веке, был передан в 1852 году в Троице-Сергиеву Лавру Александрой Григорьевной Филипповой, благоговейно хранившей его у себя четверть века. (К ней эта икона перешла как благословение хотьковского священника Иоанна Алексеева, которому, в свою очередь, досталась от одного из монахов Троице-Сергиевой Лавры). По совету наместника Лавры архимандрита Антония икона была помещена в новоустроенном пещерном храме во имя святого Архистратига Михаила, освященном 27 октябри 1851 года митрополитом Московским Филаретом, принимавшим деятельное участие в строительстве Гефсиманского скита. Таким образом, икона вобрала в себя благодатные токи истории Русской Церкви, стяжав благословение преподобных Антония Печерского и Сергия Радонежского, его родителей, преподобных схимонахов Кирилла и Марии, и, наконец, подвижников XIX века. Эти духовные связи и предопределили судьбу Черниговской-Гефсиманской иконы Божией Матери.

Знаменательно, что первое чудо от нее произошло в день церковного Новолетия – 1 сентября 1869 года, когда от иконы исцелилась пребывавшая в полном расслаблении в течение девяти лет 28-летняя крестьянка Тульской губернии Фекла Адрианова. Прожив в гостинице при пещерах, а потом в Лавре до празднования преставления Преподобного Сергия (25 сентября), Фекла совершенно выздоровела. Тогда же обо всех обстоятельствах чуда её расспрашивал святитель Иннокентий, митрополит Московский (память 23 сентября и 31 марта), который узнал о нем от своей дочери, казначеи Борисовской пустыни монахини Поликсепии. На празднике Преподобного Сергия святитель Иннокентий сам встретился с исцелепной Феклой, а 26 сентября 1869 года, прибыв в Гефсиманский скит, благословил совершить молебное пение пред прославившейся иконой и сам молился со слезами.

Между тем до 26 сентября произошло еще три чуда исцеления. Целый ряд чудес в сентябре-ноябре того же года показывает, с какой быстротой распространялась слава иконы Божией Матери. Измученные страданиями и болезнями, жаждущие телесного и духовного исцеления, люди самых разных сословий с твердой верой шли к чудотворной иконе, и милость Божия не оставляла их.

К началу XX века было засвидетельствовано более 100 чудес, ставших известными. Большим почитанием пользовалась икона у подвижников Гефсиманского скита схимонаха Филиппа (†18 мая 1868), основавшего пещеры, и его трех сыновей, иеросхимонахов Игнатия (†14 ноября 1900), Порфирия (†1905?) и Василия († 1 апреля 1915). Сохранились сведения о той глубокой любви, которую прививал к Черниговской-Гефсиманской иконе старец иеромонах Исидор (†3 февраля 1908). Первоначально празднование иконе было установлено 16 апреля, в тот же день, что и Черниговской-Ильинской иконе; позднее празднование было перенесено на день прославления – 1 сентября. Ныне в Троице-Сергиевой Лавре известны чтимые списки с Черниговской-Гефсиманской иконы (в храме во имя преподобного Сергия, в притворе Троицкого собора и в трапезной монастыря), писанные старцами Гефсиманского скита и Зосимовой пустыни и принадлежавшие им.

* * *

1

Слота́. – ненастье, слякоть, крупный дождь или снег.

2

Ти́се – тихом

3

В цари́це градо́в – в Царьграде (Константинополе)


Комментарии для сайта Cackle