И҆звѣ́стїе ᲂу҆чи́тельное, ка́кѡ до́лженствꙋетъ і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ слꙋже́нїе въ цр҃кви ст҃ѣ́й соверша́ти и҆ приꙋготовлѧ́тисѧ къ сщ҃еннодѣ́йствꙋ, наипа́че же къ бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и, и҆ какѡві́ѧ быва́ютъ бѣ́дственнїи и҆ недоꙋмѣ́ннїи въ ско́рости слꙋ́чаи, ка́кѡ въ то́мъ и҆справлѧ́тисѧ, предложи́сѧ вкра́тцѣ

Во бл҃года́тномъ зако́нѣ сп҃си́телѧ на́шегѡ бг҃а і҆и҃са хрⷭ҇та̀, цр҃ковь ст҃а́ѧ се́дмь та́инствъ содержи́тъ, сі́есть: кр҃ще́нїе, мѷропома́занїе, є҆ѵхарі́стїю, сі́есть причаще́нїе, покаѧ́нїе, свѧще́нство, бра́къ, є҆леосвѧще́нїе, ꙗ҆̀же всѧ̑ во хра́мѣ ст҃ѣ́мъ соверша́ютсѧ посщ҃е́ннѣмъ ѿ а҆рхїере́а, во и҆звѣ́стное сп҃се́нїе всѣ́хъ человѣ́кѡвъ: и҆на̑ѧ же та̑инства и҆з̾ си́хъ въ нꙋ́ждахъ мо́гꙋтъ и҆ и҆́ндѣ во хра́минахъ и҆ гдѣ́либо дѣ́йствоватисѧ.

Свѧще́нства же та́инство и҆ є҆ѵхарі́стїа, сі́есть приноше́нїе безкро́вныѧ же́ртвы тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, кромѣ̀ посщ҃е́ннагѡ хра́ма нигдѣ́же творѧ́тсѧ, и҆ не подоба́етъ под̾ ве́лїимъ грѣхо́мъ. Тѣ́мже, что̀ къ таковы́мъ тре́бꙋетсѧ, и҆звѣствꙋ́етсѧ си́це:

Хра́мъ ст҃ы́й, сі́есть цр҃ковь, въ собра́нїе бл҃года́рственное бг҃ꙋ всетво́рцꙋ, въ трⷪ҇цѣ є҆ди́номꙋ, и҆ въ мл҃твꙋ и҆ просвѣще́нїе и҆ ѡ҆чище́нїе ѿ грѣхѡ́въ, да бꙋ́детъ посщ҃е́нъ ѿ сама́гѡ а҆рхїере́а, и҆лѝ въ то́й при́сланъ а҆нтїми́нсъ посщ҃е́нный, и҆ по чи́нꙋ сщ҃е́нїе то́й хра́мъ прїе́мый.

Сщ҃е́нникъ человѣ́къ да бꙋ́детъ и҆збра́нъ че́стенъ, вѣ́дꙋщъ сщ҃є́ннаѧ пи́смена, рꙋкоположе́нъ пра́вильнѣ ѿ а҆рхїере́а.

Ѡ҆дѣѧ̑нїѧ сщ҃є́ннаѧ і҆ере́й да и҆мѣ́етъ по ᲂу҆ста́вленномꙋ бг҃опреда́нномꙋ чи́нꙋ: стїха́рь, є҆пїтрахи́лїй, нарꙋка̑вницы, по́ѧсъ, фелѡ́нь.

Дїа́конъ же стїха́рь, нарꙋка̑вницы и҆ ѡ҆ра́рь, на лѣ́вое плечо̀ полага́ющїйсѧ, но́ситъ. И҆ бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и без̾ сегѡ̀ слꙋжи́ти і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ ѿню́дъ не подоба́етъ. А҆́ще ли же і҆ере́й та́кѡ де́рзнетъ, та́инство ᲂу҆́бѡ соверши́тъ: ѻ҆ба́че са́мъ сме́ртнѡ согрѣши́тъ, и҆ за сїѐ са́на и҆зве́ржетсѧ.

Про́чыѧ же та̑йны ст҃ы̑ѧ, мольбы̑ же и҆ въ цр҃кви пѣ̑нїѧ, ѡ҆ ѡ҆блаче́нїи сщ҃е́нныхъ ѡ҆де́ждъ по ᲂу҆ста́вꙋ и҆́мꙋтъ бы́ти, ꙗ҆́коже ᲂу҆каза́сѧ въ чи́нѣ ко́емъ.

Но къ та́йнѣ се́й ст҃ѣ́й, є҆́же соверши́ти тѣ́ло и҆ кро́вь гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, пе́рвѣе нꙋ̑ждныѧ вє́щи потрє́бны сꙋ́ть сїѧ̑: хїротониса́нный і҆ере́й ѿ а҆рхїере́а, намѣ́ренїе и҆ во́лю сщ҃е́нникꙋ и҆мѣ́ти крѣ́пкѡ къ соверше́нїю та́йны тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇ни, є҆́же чино́внымъ дѣ́йствомъ соверше́ннѡ преложи́тсѧ въ сꙋ́щꙋю і҆и҃съ хрⷭ҇то́вꙋ пло́ть и҆ кро́вь.

Ве́щь та́йнѣ се́й прили́чнаѧ: просфѡры̀ мꙋкѝ чи́стыѧ пшени́чныѧ, ква̑сныѧ, пѧ́ть, и҆ вїно̀ вїногра́дное: и҆з̾ и҆на́гѡ же жи́та кромѣ̀ пшени́цы, и҆лѝ чє́рствыѧ, и҆лѝ зацвѣ̑лыѧ просфѡры̀, и҆лѝ и҆з̾ и҆ны́хъ дре́въ и҆ ꙗ҆́годныхъ со́кѡвъ вїно̀, и҆лѝ во ᲂу҆́ксꙋсъ претво́ршеесѧ ки́слостїю, ника́коже да и҆́мꙋть бы́ти.

Къ семꙋ̀, соверше́нїе сеѧ̀ та́йны мл҃твою, и҆ словесы̀ съ благослове́нїемъ рꙋкѝ і҆ере́евы: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й чтⷭ҇но́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀. А҆ є҆́же въ ча́ши се́й, чтⷭ҇нꙋ́ю кро́вь хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀. Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: ꙗ҆́коже мꙋ́дрствꙋетъ и҆ содержи́тъ ст҃а́ѧ а҆пⷭ҇льскаѧ восто́чнаѧ цр҃ковь.

Ѡ҆ се́мъ и҆звѣ́стнѡ да вѣ́дѧтъ і҆ере́є, ꙗ҆́кѡ без̾ ѡ҆сщ҃е́ннагѡ хра́ма, и҆лѝ сщ҃е́нныѧ трапе́зы, сі́есть без̾ а҆нтїми́нса, и҆ без̾ сщ҃е́нныхъ ѡ҆де́ждъ и҆ веще́й таковы́хъ, а҆́ще намѣ́ренїѧ не и҆́матъ ѡ҆ то́мъ, а҆́ще нечи̑сты просфѡры̀ и҆ не и҆з̾ чи́стыѧ пшени́цы, и҆ а҆́ще ко́ими словесы̀ соверше́нїе быва́етъ, не зна́етъ, а҆́ще слꙋжи́ти кто̀ де́рзнетъ та́кѡ про́стѡ, и҆лѝ помраче́нъ ѿ мно́гагѡ пїѧ́нства ма́лѡ что̀ вѣ́сть, є҆́же дѣ́етъ, не то́кмѡ свѧтота́тскимъ грѣхо́мъ сме́ртнѡ согрѣши́тъ, но и҆ та́йна тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шегѡ ника́коже соверши́тсѧ.

Ка́кѡ подоба́етъ слꙋжи́телю пред̾ꙋготовлѧ́ти себѐ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и и҆ причаще́нїю бж҃е́ственныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ.

Ѿ мїрска́гѡ не сщ҃е́ннагѡ, но про́стагѡ человѣ́ка, та́кожде и҆ ѿ кли́рїка, и҆ ѿ дїа́кона и҆ ѵ҆подїа́кона, кромѣ̀ пра́вильнагѡ і҆ере́а, та́йна ст҃ы́ѧ є҆ѵхарі́стїи никогда́же ѡ҆ст҃и́тсѧ. И҆́бо ничто́же тогѡ̀ сщ҃е́нства соверши́тъ, и҆ въ тѧ́жкое ѡ҆сꙋжде́нїе и҆ въ грѣ́хъ свѧтота́тства дерзнꙋ́вый впаде́тъ.

Пра́вильнѣ же і҆ере́й посщ҃е́нный, и҆ дїа́конъ ᲂу҆готовлѧ́тисѧ въ слꙋже́нїе до́лженъ си́це:

Пре́жде да сохрани́тъ себѐ и҆ ѡ҆па́снѡ да блюде́тъ ѿ веще́й, запина́ющихъ досто́йномꙋ лїтꙋргиса́нїю и҆ пречⷭ҇тыхъ та̑инъ причаще́нїю.

Запѧ̑тїѧ же бѡ́льшаѧ сꙋ́ть сїѧ̑: а҆́ще ѻ҆́нъ въ клѧ́твѣ, и҆лѝ во ѿлꙋче́нїи, и҆лѝ въ запреще́нїи ѿ а҆рхїере́а, и҆лѝ и҆́мать въ себѣ̀ грѣ́хъ сме́ртный.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ въ клѧ́твѣ, во ѿлꙋче́нїи же и҆ запреще́нїи свѧ́занъ сы́й ѡ҆брѣта́етсѧ, всѧ́кѡ да не дерза́етъ слꙋжи́ти лїтꙋргі́и, до́ндеже ѿ свѧза́вшагѡ є҆го̀ и҆мꙋ́щагѡ вла́сть проще́нъ и҆ разрѣше́нъ бꙋ́детъ соверше́ннѡ. И҆́бо кто̀ не разрѣше́нъ сщ҃еннодѣ́йствовати де́рзнетъ, свѧтота́тства грѣ́хъ и҆спо́лнитъ, и҆ съ но́вымъ и҆ ѕѣлѡ̀ тѧ́жкимъ грѣхо́мъ ѿ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы возврати́тсѧ, и҆ пови́ненъ тѣ́лꙋ и҆ кро́ви гдⷭ҇ни: бг҃оꙋбі́йца бо кꙋ́пнѡ съ невѣ́рными і҆ꙋдє́и хрⷭ҇та̀ ᲂу҆би́вшими бꙋ́детъ, и҆ въ сꙋ́дъ себѣ̀ и҆ во ѡ҆сꙋжде́нїе пречⷭ҇тымъ та́йнамъ причасти́тсѧ.

Та́кожде под̾ запреще́нїемъ ѿ а҆рхїере́а и҆лѝ і҆ере́а, ѻ҆тца̀ своегѡ̀ дꙋхо́внагѡ, кто̀ и҆ мїрскі́й человѣ́къ сꙋ́щъ, и҆́ндѣ каково́ю стра́стїю содержа́сѧ, и҆ пренебрега́ѧ того̀ и҆ ко и҆но́мꙋ дꙋховникꙋ̀ без̾ разрѣше́нїѧ преходѧ̀, и҆ дерза́ѧ пречⷭ҇тымъ та́йнамъ тѣ́ла и҆ кро́ве і҆и҃съ хрⷭ҇то́вы причаща́тисѧ, то́жде постра́ждетъ и҆ ꙗ҆́кѡ бг҃оꙋбі́йца ѡ҆сꙋ́дитсѧ.

А҆́ще же ѡ҆ грѣсѣ̀ сме́ртнѣмъ ѡ҆блича́етъ є҆го̀ со́вѣсть є҆гѡ̀, да не де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, до́ндеже ѡ҆чи́ститъ себѐ ѿ грѣха̀ тогѡ̀, въ не́мже ѡ҆брѣта́етсѧ, сокрꙋше́нїемъ и҆ болѣ́знїю серде́чною, и҆ и҆сповѣ́данїемъ ᲂу҆́стнымъ пред̾ дꙋхо́внымъ ѻ҆тце́мъ, и҆ крѣ́пкимъ предложе́нїемъ, є҆́же ктомꙋ̀ не возврати́тисѧ ко грѣхꙋ̀.

А҆́ще бо де́рзнетъ въ грѣсѣ̀ сме́ртнѣмъ сы́й, не и҆сповѣ́давсѧ и҆ покаѧ́нїемъ не пред̾ѡчи́стивъ себѐ, лїтꙋргиса́ти, ко грѣхꙋ̀ сме́ртномꙋ, въ не́мже є҆́сть, дрꙋгі́й грѣ́хъ тѧжча́йшїй сме́ртный приложи́тъ, и҆ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны въ сꙋ́дъ себѣ̀ и҆ во ѡ҆сꙋжде́нїе недосто́инства ра́ди прїи́метъ.

А҆́ще въ са́момъ слꙋже́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и прише́дъ въ себѐ і҆ере́й, позна́етъ себѐ бы́ти въ грѣсѣ̀ сме́ртнѣмъ, є҆ли́кѡ мо́жетъ вели́кою болѣ́знїю и҆ жа́лостїю да ᲂу҆мили́тъ себѐ, и҆ сокрꙋши́тъ се́рдце своѐ, предложе́нїе непремѣ́нное и҆мѣ́ѧ, є҆́же скорѣ́е и҆сповѣ́датисѧ и҆ довлетвори́ти и҆ сокрꙋша́тисѧ ѡ҆ грѣсѣ̀ свое́мъ.

Препина́етъ же къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю, и҆ прест҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю и҆ сїѐ ѕѣлѡ̀: а҆́ще кого̀ і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ ᲂу҆ничижи́лъ є҆́сть, ѡ҆скорби́лъ же, и҆лѝ ѡ҆непра́вдовалъ, и҆ вѣ́сть, ꙗ҆́кѡ то́й гнѣ́ваетсѧ и҆ скорби́тъ на него̀, и҆лѝ а҆́ще са́мъ і҆ере́й и҆ дїа́конъ, ѡ҆непра́вдованъ и҆лѝ ѡ҆скорбле́нъ сы́й ѿ когѡ̀, гнѣ́ваетсѧ и҆ скорби́тъ, да не де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти: но ше́дъ пре́жде, по гдⷭ҇ню повелѣ́нїю, да смири́тсѧ съ бра́томъ свои́мъ, и҆ та́кѡ да лїтꙋргиса́етъ.

А҆́ще же ѡ҆скорбле́нный дале́че гдѣ̀, нꙋ́жда же належи́тъ слꙋже́нїѧ, понѐ да предложе́нїе до́брое и҆́мать, є҆гда̀ ᲂу҆́зритсѧ съ ни́мъ, всѧ́кѡ примири́тисѧ, и҆ въ се́рдцѣ свое́мъ да жалѣ́етъ крѣ́пкѡ, и҆ по нꙋ́жди лїтꙋргиса́етъ.

Къ семꙋ́ же досто́йномꙋ слꙋже́нїю и҆ ст҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю препина́етъ многоѧде́нїе и҆ питїѐ вече́рнее: тѣ́мже всѧ́кѡ воздержа́тисѧ ѿ бра́шенъ и҆ пи́тїй съ ве́чера досто́итъ, и҆лѝ вельмѝ что̀ ма́ло вкꙋси́ти: ѿ полꙋ́нощи же коне́чнѡ не подоба́етъ вкꙋси́ти чесогѡ̀: а҆́ще же и҆ ма́ло что̀ вкꙋ́ситъ ѿ бра́шенъ и҆ пи́тїй по полꙋ́нощи, ника́коже да де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, занѐ ѿ полꙋ́нощи де́нь є҆сте́ственный начина́етсѧ.

Въ коне́цъ же, всѧ́къ і҆ере́й и҆ дїа́конъ, и҆мы́й женꙋ̀, ѿ смѣше́нїѧ є҆ѧ̀ пред̾ лїтꙋргиса́нїемъ воздержа́тисѧ всѧ́кѡ до́лженъ є҆́сть нѣ́кѡликїѧ днѝ, но и҆ по слꙋже́нїи днѐ тогѡ̀: не воздержа́йсѧ бо и҆ слꙋжа́й тѧ́жкѡ согрѣша́етъ.

Си́хъ ᲂу҆́бѡ препѧ́тїй, не то́чїю і҆ере́й, но и҆ всѧ́къ хрїстїани́нъ, хотѧ́й досто́йнѡ причасти́тисѧ бж҃е́ственныхъ хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ, весьма̀ блюсти́сѧ до́лженъ є҆́сть, кромѣ̀ то́чїю недꙋ́жныхъ въ сме́ртнѣй нꙋ́ждѣ.

Сꙋ́ть же къ си́мъ и҆ и҆́наѧ препѧ̑тїѧ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю и҆ ст҃ы́хъ та̑инъ причаще́нїю: ꙗ҆̀же а҆́ще и҆ мє́ньшаѧ ѿ предрече́нныхъ сꙋ́ть, ѻ҆ба́че прилє́жнѡ и҆скоренѧ́ти ѧ҆̀ и҆ блюсти́сѧ и҆̀хъ і҆ере́й и҆ кі́йждо хрїстїани́нъ, є҆ли́кѡ мо́жетъ, до́лженъ є҆́сть.

Пе́рвое ᲂу҆́бѡ є҆́сть, и҆зли́шнее по́мыслѡвъ разсѣ́ѧнїе, ꙗ҆̀же по си́лѣ собира́ти во є҆ди́но и҆ ѡ҆бꙋздова́ти мо́жетъ те́плою мл҃твою и҆ ᲂу҆се́рднымъ размышле́нїемъ стрⷭ҇те́й гдⷭ҇нихъ.

Второ́е, смꙋще́нїе внꙋ́треннее, є҆́же є҆́сть тоскли́вость: ѿгна́ти же ѿ себє̀ да тщи́тсѧ ᲂу҆пова́нїемъ прїѧ́тїѧ бл҃года́ти бж҃їѧ, є҆ѧ́же сподо́битисѧ и҆́мать причаще́нїемъ пречⷭ҇тыхъ та̑инъ.

Тре́тїе, ᲂу҆ны́нїе, и҆лѝ разлѣне́нїе, є҆́же бо́дростїю, трезвѣ́нїемъ же и҆ бдѣ́нїемъ, и҆лѝ малоспа́нїемъ крѣ́пкѡ ѿ себє̀ да ѿжене́тъ.

Над̾ всѣ́ми же си́ми, четве́ртое є҆́сть смꙋще́нїе, и҆лѝ движе́нїе тѣле́сное, ѿ ѡ҆скверне́нїѧ во снѣ̀ быва́емагѡ, є҆́же а҆́ще и҆ кромѣ̀ всѧ́кїѧ ѿ негѡ̀ да́нныѧ вины̀ приключи́тсѧ, ра́звѣ вели́кїѧ нꙋ́жды, лїтꙋргиса́ти да не де́рзнетъ.

А҆́ще же са́мъ да́лъ є҆́сть винꙋ̀ препѧ́тїю семꙋ̀, и҆лѝ бесѣ́дами, и҆лѝ пѡ́мыслы скве́рными съ ве́чера, и҆лѝ ꙗ҆де́нїемъ, питїе́мъ же и҆лѝ сно́мъ дово́льнымъ, да ника́коже де́рзнетъ лїтꙋргиса́ти, доне́лѣже и҆сповѣ́стсѧ ѻ҆тцꙋ̀ своемꙋ̀ дꙋхо́вномꙋ и҆ ѿ негѡ̀ є҆пїтїмїю̀ и҆ разрѣше́нїе прїи́метъ.

Тѣ́мже всѧ̑каѧ недоста́точєства те́плою мл҃твою, слеза́ми же, болѣ́знїю и҆ сокрꙋше́нїемъ серде́чнымъ, и҆ пред̾ слꙋже́нїемъ и҆ въ са́момъ слꙋже́нїи, и҆скорени́тисѧ мо́гꙋтъ.

Въ пе́рвыхъ ᲂу҆́бѡ і҆ере́й, въ сицево́мъ къ бж҃е́ственномꙋ слꙋже́нїю пред̾ꙋготовле́нїи, ѿ препѧ́тїй предрече́нныхъ до́лженъ є҆́сть храни́тисѧ.

Второ́е, подоба́етъ є҆мꙋ̀ и҆мѣ́ти болѣ́знь серде́чнꙋю ѡ҆ грѣсѣ́хъ, а҆́ще и҆ ѡ҆ прости́тельныхъ, сі́есть повседне́вныхъ ма́лыхъ.

Къ семꙋ́ же, а҆́ще и҆ въ ма́ломъ чесо́мъ ѡ҆блича́етъ є҆го̀ со́вѣсть є҆гѡ̀, да и҆сповѣ́стсѧ дх҃о́вномꙋ своемꙋ̀ ѻ҆тцꙋ̀ и҆ ѿ негѡ̀ да прїи́метъ разрѣше́нїе.

Вкра́тцѣ же рещѝ: всѐ, є҆́же досто́итъ къ чи́стѣй со́вѣсти ѿ грѣхѡ́въ, да тщи́тсѧ и҆мѣ́ти.

Се́рдце же своѐ да ѡ҆чисти́тъ ѿ всѧ́кїѧ любвѐ чꙋ́вственныѧ и҆ ѿ по́хотей и҆ сласте́й тѣле́сныхъ, любвѝ бж҃їей противлѧ́ющихсѧ, и҆ чꙋ̑вства своѧ̑ разсꙋ́днымъ нѣ́кїимъ томле́нїемъ, а҆́ще и҆ не въ запреще́нныхъ ве́щехъ, да ѡ҆бꙋзда́етъ.

Тре́тїе, бл҃го́е произволе́нїе да и҆́мать, є҆́же послꙋжи́ти гдⷭ҇еви въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ во всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀, и҆ сїѐ произволе́нїе во своѐ вре́мѧ дѣ́лы бл҃ги́ми и҆звѣсти́ти.

Четве́ртое, а҆́лчбꙋ и҆ жа́ждꙋ къ бж҃е́ственномꙋ бра́шнꙋ и҆ питїю̀ семꙋ̀ въ дꙋшѝ и҆ се́рдцѣ свое́мъ крѣ́пкѡ дво́йственнымъ размышле́нїемъ да возбꙋжда́етъ:

Пе́рвѣе, вели́чествомъ сеѧ̀ пребж҃е́ственныѧ та́йны: и҆́бо веще́ственнѣ въ не́й цр҃ь и҆ творе́цъ всеѧ̀ ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ тва́ри, хрⷭ҇то́съ бг҃ъ и҆ чл҃вѣ́къ, неви́димѡ под̾ ви́димыми хлѣ́ба и҆ вїна̀ ви̑ды, въ снѣ́дь вѣ̑рнымъ предлежи́тъ и҆ и҆́стиннѡ дае́тсѧ. И҆ по́льзою и҆ приѡбрѣ́тенїемъ, ѿ неѧ̀ происходѧ́щымъ: и҆́бо досто́йнѣ слꙋжа́й и҆ причаща́ѧйсѧ бж҃е́ственныхъ та̑инъ не то́чїю ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ полꙋча́етъ, но и҆ ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ бл҃года́ти и҆зрѧ́дныѧ сподоблѧ́етсѧ: приѡбща́етсѧ бо хрⷭ҇тꙋ̀, и҆́же є҆́сть и҆сто́чникъ неисчерпа́емый ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ бл҃года́ти.

Второ́е, нищеты̀ своеѧ̀ недоста́точествомъ и҆ тре́бованїемъ: всѧ́къ бо, къ сокро́вищꙋ семꙋ̀ прибѣга́ѧй, вои́стиннꙋ бж҃е́ственныхъ дарѡ́въ бога́тства и҆з̾ѻби́лїе прїе́млетъ и҆ лише́нїе дх҃о́вныѧ своеѧ̀ нищеты̀ неѡскꙋ́днѡ и҆спо́лнитъ.

Къ семꙋ́ же, да вѣ́рою несꙋмнѣ́нною къ прича́стїю пречⷭ҇тыхъ и҆ животворѧ́щихъ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇то́выхъ та̑инъ пристꙋ́питъ, во є҆́же си́ми дꙋ́шꙋ пита́ти: сицево́ же произволе́нїе и҆ вѣ́рꙋ не то́чїю і҆ере́й и҆ дїа́конъ, но и҆ всѧ́къ досто́йнѡ хотѧ́й причасти́тисѧ вѣ́рный до́лженъ є҆́сть и҆мѣ́ти.

І҆ере́й же и҆ дїа́конъ, лїтꙋргиса́ти хотѧ́й, къ семꙋ̀ всѧ́кѡ до́лженъ є҆́сть ѡ҆со́бнѣ и҆ сїѐ и҆мѣ́ти, є҆́же и҆зво́лити въ предложе́нїи свое́мъ въ сла́вꙋ бг҃а, въ трⷪ҇цѣ ст҃ѣ́й сла́вимагѡ, и҆ въ че́сть всѣ́хъ ст҃ы́хъ, въ нбⷭ҇нѣмъ раѝ веселѧ́щихсѧ, въ по́льзꙋ же и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ себѣ̀ и҆ всѣ̑мъ вѣ̑рнымъ бж҃їимъ, на землѝ сꙋ́щымъ и҆ въ правовѣ́рїи бл҃гоче́стнѡ ᲂу҆со́пшымъ, за всѣ́хъ же ѡ҆со́бнѣ живы́хъ и҆ ᲂу҆со́пшихъ, мл҃твамъ є҆гѡ̀ врꙋчи́вшихсѧ, и҆ ѡ҆ бл҃гостоѧ́нїи ст҃ы́ѧ собо́рныѧ а҆по́стольскїѧ восто́чныѧ цр҃кве лїтꙋргі́ю бж҃е́ственнꙋю по ᲂу҆ста́вꙋ гдⷭ҇ню и҆ ѡ҆бы́чаю цр҃кви ст҃ы́ѧ восто́чныѧ, ꙗ҆́коже та́йнꙋ ѡ҆свѧща́ющꙋю и҆ ꙗ҆́кѡ же́ртвꙋ бг҃а ᲂу҆милостивлѧ́ющꙋю и҆ грѣхѝ ѡ҆чища́ющꙋю соверша́ти, въ не́йже дх҃ъ ст҃ы́й ᲂу҆сты̀ є҆гѡ̀, по словесѝ бж҃е́ственныхъ слове́съ: и҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ въ тѣ́ло хрⷭ҇то́во, и҆ вїно̀ [водо́ю ма́лѡ растворе́ное] въ кро́вь є҆гѡ̀ бж҃е́ственнꙋю, преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, на прⷭ҇то́лѣ предложе́нныѧ и҆́стиннѡ пресꙋществи́тъ.

Пѧ́тое, всѧ́кѡ да тщи́тсѧ, є҆́же съ вели́кою че́стїю и҆ глꙋбо́кимъ смире́нїемъ къ бж҃е́ственнѣй се́й та́йнѣ пристꙋпи́ти, помышлѧ́ѧ є҆гѡ̀ вели́чество и҆ милосе́рдїе и҆ безмѣ́рнꙋю чистотꙋ̀, свою́ же хꙋ́дость, скве́рность и҆ не́мощь: ѿ сегѡ̀ ᲂу҆́бѡ размышле́нїѧ ве́лїю бл҃года́ть и҆ ра́дость ѡ҆брѧ́щетъ человѣ́къ.

Шесто́е, прилє́жнѡ да тщи́тсѧ бл҃гоговѣ́инство себѣ̀ стѧжа́ти и҆ размышлѧ́ти стрⷭ҇ти гдⷭ҇ни: воз̾имѣ́етъ бо дꙋхо́внꙋю наде́ждꙋ и҆ любо́вь ко хрⷭ҇то́вѣй та́йнѣ се́й, къ не́йже прилє́жнаѧ мл҃тва со внима́нїемъ ѕѣлѡ̀ є҆́сть помо́щна.

Си́це ᲂу҆́бѡ къ досто́йномꙋ слꙋже́нїю пред̾ꙋготовлѧ́ѧ себѐ слꙋжи́тель, и҆лѝ прїѡбщи́тисѧ хотѧ́й бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве, до́лженъ є҆́сть съ ве́чера по чи́нꙋ цр҃ко́вномꙋ вече́рню соверши́ти [и҆лѝ вы́слꙋшати], на не́йже бл҃гоговѣ́йнѡ да поꙋча́етсѧ въ мы́сли свое́й, ᲂу҆миле́ннѡ размышлѧ́ѧ: ка́кѡ гдⷭ҇ь и҆ сп҃съ на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, по сп҃си́тельныхъ свои́хъ стрⷭ҇те́хъ въ пѧто́къ ве́чера, на крⷭ҇тѣ̀ грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ ви́сѧ, сп҃се́нїѧ ра́ди на́шегѡ ᲂу҆́мре; ка́кѡ є҆ди́нъ ѿ во́инѡвъ кѡпїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆з̾ негѡ́же а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀; ка́кѡ посе́мъ і҆ѡ́сифъ съ нїкоди́момъ тѣ́ло хрⷭ҇то́во сне́мше, плащани́цею ѡ҆бви́ша и҆ во гро́бѣ положи́ша: и҆ ка́кѡ марі́а магдали́на, съ пречⷭ҇тою мт҃рїю гдⷭ҇нею, съ пла́чемъ и҆ ве́лїимъ рыда́нїемъ, въ го́рести се́рдца зрѧ́хꙋ сїѧ̑.

Повече́рїе же, и҆ ко снꙋ̀ и҆дѧ̀ мл҃твы соверша́ѧ, и҆ ѡ҆предѣлє́нныѧ себѣ̀ канѡ́ны, ꙗ҆́кѡ а҆ка́ѳїстъ бг҃овлⷣчцѣ, и҆лѝ гдⷭ҇ꙋ і҆и҃сꙋ, и҆лѝ ст҃ы̑мъ кѡ́имъ въ седми́цѣ, и҆ а҆́гг҃лꙋ своемꙋ̀ храни́телю, да бл҃гоговѣ́йнѡ размышлѧ́етъ: ка́кѡ прест҃а́ѧ дш҃а̀ сп҃си́телева, бж҃ествꙋ̀ совокꙋпле́ннаѧ, во а҆́дъ соше́дши, держа́внѡ кнѧ́зѧ тьмы̀ свѧза̀, тогѡ̀ ца́рство плѣнѝ, и҆ дꙋ́шы ѿ вѣ́ка всѣ́хъ сꙋ́щихъ та́мѡ првⷣныхъ ѿ мꙋчи́тельства є҆гѡ̀ свободѝ, съ собо́ю возведѐ и҆ въ ра́й да́же до своегѡ̀ пресла́внагѡ вознесе́нїѧ вселѝ. Тѣ́мъ благодарѧ̀ є҆го̀ за всѧ̑ бл҃годѣѧ̑нїѧ, ꙗ҆̀же сп҃си́тельною стрⷭ҇тїю и҆ животво́рною свое́ю сме́ртїю ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ сотворѝ, прилє́жнѡ мо́литъ, да и҆ є҆гѡ̀ всѧ̑ согрѣшє́нїѧ тѣ́хъ ра́ди ѡ҆чи́стивъ, ѿ вѣ́чныѧ мꙋ́ки и҆зба́витъ є҆го̀ и҆ црⷭ҇твїѧ своегѡ̀ сподо́битъ.

Пречⷭ҇тꙋю же бцⷣꙋ, соѻ́бщницꙋ стрⷭ҇те́мъ и҆ сме́рти сн҃а своегѡ̀ бы́вшꙋю, и҆ сїѧ̑ зрѧ́щи сболѣ́зновавшꙋю, прилє́жнѡ моли́ти, є҆́же въ житїѝ се́мъ предста́тельницею, и҆ ко всѣ̑мъ добродѣ́телемъ помо́щницею бы́ти: и҆ въ де́нь и҆схо́да ѿ тѣ́ла, дꙋ́шꙋ ѿ всѣ́хъ дїа́вольскихъ нахожде́нїй крѣ́пкимъ свои́мъ предста́тельствомъ и҆зба́вивши, во црⷭ҇твїи сн҃а своегѡ̀ всели́ти: всѧ̑ бо ꙗ҆́кѡ мт҃и ᲂу҆ сн҃а своегѡ̀ вѣ́рнѡ къ не́й притека́ющымъ и҆спроси́ти мо́жетъ.

Во ᲂу҆́треннее же вре́мѧ пѣ́нїѧ, пре́жде ѡ҆свѣтѣ́нїѧ днѐ полꙋ́нощницꙋ соверша́ѧ, сїѧ̑ бл҃гоговѣ́йнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ гдⷭ҇ь на́шъ, въ полꙋ́нощи и҆ды́й къ во́льнѣй стрⷭ҇ти, въ вертогра́дѣ въ таково́мъ по́двизѣ бѣ̀ прилє́жнѡ молѧ́сѧ, ꙗ҆́кѡ по́тꙋ є҆гѡ̀ бы́ти, ꙗ҆́кѡ ка̑пли кро́ве ка́плющыѧ на зе́млю: и҆ ка́кѡ та́мѡ ѿ во́инѡвъ ꙗ҆́тъ и҆ ко а҆́ннѣ пе́рвѣе ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й свѧ́занный веде́нъ бы́сть: и҆ какѡва̀ та́мѡ понѡ́снаѧ ᲂу҆ничижє́нїѧ, ѡ҆плева̑нїѧ, бїє́нїѧ же и҆ неисчє́тнаѧ ѕла̑ѧ во́лею претерпѣ̀, да на́съ ѿ ᲂу҆́зъ грѣхо́вныхъ и҆ ѿ мꙋчи́тельства и҆ томле́нїѧ дїа́волѧ свободи́тъ.

Оу҆́треню же соверша́ѧ, прилє́жнѡ со ᲂу҆миле́нїемъ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ гдⷭ҇ь ве́лїимъ ᲂу҆ничиже́нїемъ ѿ а҆́нны къ каїа́фѣ веде́нъ бы́сть: и҆ какова̀ та́мѡ и҆спыта̑нїѧ, лю̑таѧ томлє́нїѧ, заꙋшє́нїѧ, ѡ҆плева̑нїѧ, нарꙋга̑нїѧ же и҆ неми́лѡстивнаѧ ᲂу҆дарє́нїѧ, ѿ полꙋ́нощи да́же до ᲂу҆́тра, грѣ̑хъ ра́ди на́шихъ во́лею претерпѣ̀.

По ᲂу҆́трени же въ соверше́нїи пе́рвагѡ часа̀ бл҃гоговѣ́йнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ сп҃си́тель на́шъ въ пе́рвый ча́съ днѐ веде́нъ бы́сть въ претѡ́ръ ѿ каїа́фы къ пїла́тꙋ ꙗ҆́кѡ ѕлодѣ́й, бл҃годѣ́тель свѧ́занный: и҆ ка́кѡ та́мѡ всегѡ̀ мі́ра сꙋдїѧ̀ ѿ беззако́нныхъ а҆рхїере́євъ и҆ ста́рцєвъ і҆ꙋде́йскихъ ѡ҆болга́нъ и҆ ѿ непра́веднагѡ сꙋдїѝ ѡ҆сꙋжде́нъ бы́сть.

Тре́тїй же ча́съ во своѐ вре́мѧ бл҃гоговѣ́йнѡ во ᲂу҆миле́нїи се́рдца соверша́ѧ, прилє́жнѡ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ сп҃си́тель на́шъ въ тре́тїй ча́съ днѐ пїла́томъ сꙋди́мь бы́сть, и҆ какѡва́ѧ та́мѡ безчи́слєннаѧ нарꙋга̑нїѧ и҆ заꙋшє́нїѧ, посе́мъ же неми́лостивнѡ ᲂу҆ мра́морнагѡ столпа̀ свѧ́занъ сы́й, лю̑тыѧ ра̑ны, къ семꙋ́ же ѻ҆́стрымъ те́рнїемъ вѣнча́нїе и҆ и҆ны̑ѧ нестерпи̑мыѧ мꙋ̑ки [да на́съ ѿ мꙋчи́тельства дїа́волѧ свободи́тъ] претерпѣ̀.

Къ семꙋ́ же размышлѧ́ти и҆ сїѐ прили́чно є҆́сть: ка́кѡ дх҃ъ ст҃ы́й въ тре́тїй ча́съ днѐ, во ѻ҆́гненныхъ ѧ҆зы́цѣхъ на а҆по́столы сꙋ́щыѧ на мл҃твѣ сни́де, и҆ ты̑ѧ просвѣтѝ. Сїе́ же размышлѧ́ѧ, приле́жнѡ бг҃ꙋ да мо́литсѧ, ꙗ҆́кѡ да пода́стъ и҆ є҆мꙋ̀ дх҃а ст҃а́го, ꙗ҆́коже и҆ ст҃ы̑мъ а҆пⷭ҇лѡмъ, къ дх҃о́внагѡ ра́зꙋма просвѣще́нїю, и҆ во є҆́же досто́йнѡ соверши́ти є҆мꙋ̀ предлежа́щꙋю бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ.

Шесты́й же ча́съ соверша́ѧ бл҃гоговѣ́йнѡ, да размышлѧ́етъ: ка́кѡ шеста́гѡ часа̀ днѐ, сп҃си́тель на́шъ, носѧ̀ кре́стъ сво́й, къ пропѧ́тїю веде́нъ бы́сть: и҆ ка́кѡ неми́лостивнѡ четы́рмѧ гвоздьмѝ на крестѣ̀ лю́тѣ пригвожде́нъ на голго́ѳѣ, посредѣ̀ двою̀ разбо́йникѡвъ ра́спѧтъ ви́сѧше: и҆ ка́кѡ во́ини раздѣли́ша ри̑зы є҆гѡ̀ себѣ̀: ка́кѡ же мимоходѧ́щїи рꙋга́хꙋсѧ є҆мꙋ̀, и҆ разбо́йникъ ѡ҆шꙋ́юю є҆гѡ̀ ви́сѧщъ хꙋ́лѧше є҆го̀: и҆ ка́кѡ тьма̀ бы́сть по все́й землѝ.

Девѧ́тый же ча́съ [є҆гда̀ ко́егѡ вре́мене пое́тсѧ] та́кожде со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ соверша́ѧ, сїѐ внима́тельнѣ да размышлѧ́етъ: ка́кѡ сп҃си́тель на́шъ, спасе́нїѧ ро́да человѣ́ча жела́ѧ, на крестѣ̀ ви́сѧй воззва̀, глаго́лѧ: жа́ждꙋ: и҆ ка́кѡ ѻ҆́цтомъ, съ же́лчїю смѣ́шеннымъ, напое́нъ бы́сть: ка́кѡ же дꙋ́шꙋ свою̀ прест҃ꙋ́ю въ рꙋ́цѣ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ предадѐ: и҆ ка́кѡ всѧ̑ ѡ҆снова̑нїѧ землѝ потрѧсо́шасѧ, ка́менїе распадо́шасѧ, ме́ртвїи ѿ гробѡ́въ воста́ша: и҆ ка́кѡ є҆ди́нъ ѿ во́инѡвъ копїе́мъ ре́бра є҆мꙋ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де и҆з̾ негѡ̀ кро́вь и҆ вода̀.

Сїѧ̑ же вкра́тцѣ помѧнє́ннаѧ, и҆ и҆на̑ѧ сп҃си́тєльнаѧ гдⷭ҇нѧ страда̑нїѧ, бл҃гоговѣ́йнѡ размышлѧ́ѧ въ сокрꙋше́нїи се́рдца ᲂу҆се́рднѡ, а҆́ще же возмо́жно, и҆ со слеза́ми, да соверша́етъ часѡ́вныѧ моли̑твы.

На и҆з̾ѡбрази́тельныхъ же [а҆́ще и҆ лїтꙋргі́и не бꙋ́детъ] да бл҃годари́тъ ᲂу҆се́рднѡ сп҃си́телѧ, сицевы́хъ ра́ди лю́тыхъ страда́нїй, ꙗ҆̀же во́лею на́съ ра́ди претерпѣ̀, да ѿ мꙋчи́тельства дїа́волѧ на́съ свободи́тъ: и҆ и҆злїѧ́нїѧ ра́ди пречⷭ҇тыѧ є҆гѡ̀ кро́ве, є҆́юже на́съ ѿ клѧ́твы зако́нныѧ и҆скꙋпѝ: и҆ живо́тъ даю́щїѧ ра́ди є҆гѡ̀ сме́рти, є҆́юже ро́дъ человѣ́ческїй, ᲂу҆ме́ршїй грѣхо́мъ, ѡ҆животворѝ. И҆ прилє́жнѡ въ смире́ннѣмъ се́рдцы да мо́литсѧ, ꙗ҆́кѡ да си́хъ ра́ди всѣ́хъ бл҃годѣѧ́нїй свои́хъ, и҆́миже ро́дъ человѣ́ческїй ѡ҆благодѣ́тельствова, пода́стъ и҆ є҆мꙋ̀ бл҃года́ть ѡ҆ставле́нїѧ грѣхѡ́въ, во є҆́же досто́йнѡ принестѝ є҆мꙋ̀ безкро́внꙋю же́ртвꙋ и҆ неѡсꙋжде́ннѡ причасти́тисѧ ст҃ы̑мъ є҆гѡ̀ та́йнамъ.

А҆́ще же і҆ере́й и҆ дїа́конъ, и҆лѝ кто̀ къ причаще́нїю гото́вѧсѧ, предрече́нное пра́вило цр҃ко́вное и҆ бж҃е́ственномꙋ причаще́нїю подоба́ющее, самохо́тнѣ ѿ разлѣне́нїѧ, и҆лѝ небреже́нїѧ, и҆лѝ всѐ, и҆лѝ ча́сть нѣ́кꙋю ѡ҆ста́витъ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

А҆́ще же въ нꙋ́ждныхъ і҆ере́й человѣ́ческомꙋ сп҃се́нїю дх҃о́вныхъ ве́щехъ себѐ ᲂу҆пражднѧ́ѧ, сі́есть, слꙋ́шанїемъ и҆́сповѣди больны́хъ и҆лѝ здра́выхъ, и҆лѝ причаще́нїемъ, и҆лѝ креще́нїемъ больны́хъ, вре́мени же приспѣва́ющꙋ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, пра́вило ѡ҆ста́вити принꙋжде́нъ бꙋ́детъ, не согрѣши́тъ: то́чїю по бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и ѡ҆ста́вленное всѐ да соверши́тъ: мл҃твы же ко причаще́нїю неѿло́жнѡ да глаго́летъ пред̾ лїтꙋргі́ею.

Тѣ́мже и҆ хотѧ́щїи причасти́тисѧ та́инства до́лжни сꙋ́ть пѣ́нїе цр҃ко́вное и҆ пра́вило ко ст҃о́мꙋ причаще́нїю и҆спо́лнити вседꙋ́шнѡ, и҆ ѡ҆ размышле́нїи стрⷭ҇те́й гдⷭ҇нихъ тща́тисѧ: а҆́ще не вѣ́дѧтъ писа́нїѧ, тогда̀ і҆ере́ємъ, и҆лѝ дїа́конѡмъ, и҆лѝ приче́тникѡмъ ѡ҆ то́мъ ѻ҆́ныѧ поꙋча́ти, да на бо́льшее жела́нїе къ любвѝ гдⷭ҇ней лю́ди ᲂу҆бѣдѧ́тсѧ. А҆ и҆̀же и҆ писа́нїе честѝ могꙋ́щїи, и҆ ѡ҆ пра́вилѣ церко́внѣмъ нерадѧ́щїи, и҆ без̾ сокрꙋше́нїѧ се́рдца мнѣ́нїемъ ѡ҆ себѣ̀ побѣжде́ннїи: а҆́ще и҆ вели́цыи ко́егѡлибо по́ла бꙋ́дꙋтъ, дерза́ющїи пристꙋпи́ти къ стра́шномꙋ та́инствꙋ семꙋ̀, да ѡ҆ста́нꙋтсѧ ѿ тогѡ̀, и҆ і҆ере́й, ꙗ҆́кѡ ѻ҆те́цъ дꙋхо́вный, да и҆стѧзꙋ́етъ и҆ ѿлꙋчи́тъ ѿ ст҃ы́ни тогда̀, до́ндеже и҆спра́витсѧ кто̀ и҆ со внима́нїемъ до́лжное возда́стъ: стра́шно бо впа́сти въ рꙋ́цѣ бг҃а жи́ва, а҆́ще въ сꙋ́дъ и҆лѝ во ѡ҆сꙋжде́нїе бꙋ́детъ ꙗ҆́сти тѣ́ло и҆ пи́ти кро́вь гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀.

І҆ере́й и҆ дїа́конъ къ слꙋже́нїю бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и, ꙗ҆́коже дꙋше́ю, си́це и҆ тѣ́ломъ до́лженъ є҆́сть чи́стъ бы́ти: и҆́бо ꙗ҆́коже тѣ́ло чи́сто, та́кѡ и҆ на себѣ̀ чи̑стыѧ и҆ цѣ̑лыѧ ѡ҆дє́жды и҆мѣ́ти досто́итъ. А҆́ще же бꙋ́дꙋтъ вельмѝ рꙋ̑дныѧ, и҆лѝ раздра̑ныѧ, і҆ере́й же де́рзнетъ въ ни́хъ слꙋжи́ти, сме́ртнѡ согрѣши́тъ: поне́же хрⷭ҇та̀ бг҃а ᲂу҆ничижа́етъ, въ пречⷭ҇тыхъ та́йнахъ свои́хъ и҆́стиннѡ сꙋ́щаго. Тѣ́мже всѧ́кѡ тща́тисѧ до́лжно сщ҃еннослꙋжи́телємъ, а҆́ще и҆ нищє́тны, но бл҃гоѡбра́зны и҆ чи̑сты сщ҃є́нныѧ ѻ҆дє́жды да бꙋ́дꙋтъ: къ семꙋ̀, главꙋ̀ ᲂу҆че́санꙋю, лицѐ и҆ ᲂу҆ста̀ и҆змовє́ны, па́знѡкти же ѡ҆брѣ̑заны да и҆́мать: си́це че́сти ра́ди бж҃е́ственныхъ та̑инъ. Та́кожде и҆ лю́ди на него̀ зрѧ́щїи, и҆ рꙋ́кꙋ є҆гѡ̀ лобыза́ющїи чи́мъ-либо да не ѡ҆горча́тсѧ.

До́брѣ ᲂу҆́бѡ всѧ́къ сотвори́тъ причасти́тисѧ хотѧ́й, а҆́ще зꙋ́бы съ ве́чера и҆счи́ститъ и҆ ᲂу҆ста̀ своѧ̑ и҆змы́етъ, ꙗ҆́кѡ да не что̀ воꙋ́трїе ѿ воды̀ въ горта́нь [є҆гда̀ и҆змыва́етъ ᲂу҆ста̀] впаде́тъ, и҆ запѧ́тъ бꙋ́детъ слꙋжи́ти, и҆лѝ причасти́тисѧ кто̀. А҆́ще же и҆ воꙋ́трїе сохра́ннѡ ᲂу҆ста̀ и҆змы́етъ, во є҆́же ничто́же ѿ воды̀ поглоти́ти, без̾ ᲂу҆сꙋмнѣ́нїѧ да слꙋ́житъ.

Ѡ҆ вре́мени слꙋже́нїѧ.

Вре́мѧ слꙋже́нїѧ є҆́сть, по дре́внемꙋ ѡ҆бы́чаю цр҃ко́вномꙋ, тре́тїй ча́съ днѐ: но ᲂу҆́бѡ мо́жетъ и҆ ра́нѣе и҆ по́зднѣе нача́тисѧ и҆ соверша́тисѧ бж҃е́ственнаѧ лїтꙋргі́а, а҆́ще потре́ба сицева́ѧ належа́ти бꙋ́детъ: то́чїю не пре́жде свита́нїѧ днѐ, нижѐ по полꙋ́дни: и҆́бо си́це начина́ѧй и҆ соверша́ѧй согрѣши́тъ. Сꙋ́ть ᲂу҆́бѡ дні́е ѿ цр҃кве ѿдѣле́ннѣ ᲂу҆ро́чнїи, въ ни́хже по полꙋ́дни подоба́етъ лїтꙋргиса́ти, наипа́че же є҆гда̀ лїтꙋргі́а вкꙋ́пѣ съ вече́рнею соверша́етсѧ, сі́есть, преждеѡсщ҃є́нныѧ въ четыредесѧ́тницѣ, въ вели́кꙋю же сꙋббѡ́тꙋ, и҆ въ на́вечерїи хрⷭ҇то́ва ржⷭ҇тва̀ и҆ бг҃оѧвле́нїй, и҆ въ де́нь пѧтьдесѧ́тный.

Вє́щи пред̾ слꙋже́нїемъ и҆ въ слꙋже́нїи досто́итъ і҆ере́ємъ храни́ти сїѧ̑:

А҆нтїми́нсъ, а҆́ще бꙋ́детъ раздра́ный, дира́вый, и҆лѝ и҆счернѣ́лый, ꙗ҆́коже пи́сменамъ на не́мъ сꙋ́щымъ не познава́тисѧ, та́кожде, и҆ на пи́шемѣй бꙋма́гѣ, ника́коже на тако́мъ слꙋжи́ти досто́итъ: дерза́ѧй же на сицево́мъ слꙋжи́ти, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ничижи́тель бж҃е́ственныхъ та̑инъ, сме́ртнѡ согрѣша́етъ, и҆ є҆пі́скопстѣй ка́зни подпа́даетъ, сі́есть, запреще́нїю и҆лѝ ѿлꙋче́нїю.

На престо́лѣ подоба́етъ бы́ти срачи́цѣ є҆ди́ной, второ́й і҆нді́тїи: си́ми бо престо́лъ ѡ҆дѣва́етсѧ до землѝ: на верхꙋ́ же, лїто́нъ ѿ то́нкагѡ и҆ гꙋста́гѡ платна̀, и҆лѝ ше́лковый, на не́мже а҆нтїми́нсъ простира́етсѧ, и҆ мѣ́рою таковы́й же каковы́й а҆нтїми́нсъ.

Сі́и же: срачи́ца и҆ і҆нді́тїа и҆ лїто́нъ, да бꙋ́дꙋтъ чи̑сты, не раздра̑ны и҆ не дира̑вы, и҆ а҆́ще ѡ҆бветша́ютъ, премѣни́ти по повелѣ́нномꙋ чи́нꙋ съ молитвосло́вїемъ. Въ цр҃кви же, и҆ во ѻ҆лтарѝ, и҆ на ст҃ѣ́й трапе́зѣ бж҃їей, всѧ̑ чи̑ста, цѣ̑ла, бл҃гоѡбра̑зна, и҆ ᲂу҆метє́на, и҆ чє́стна да бꙋ́дꙋтъ: да не ᲂу҆ничижа́ютсѧ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны нерадѣ́нїемъ и҆ тогѡ̀ смотри́ти прилѣ́жнѡ.

А҆́ще цр҃ковь и҆ престо́лъ є҆́сть ѡ҆сщ҃е́нный, но ᲂу҆́бѡ ѿ слꙋ́чаѧ въ крамолѣ̀ нѣ́коей ѡ҆кропле́нїемъ человѣ́ческїѧ кро́ве, и҆лѝ ѿ ѻ҆рꙋ́жнагѡ, и҆лѝ рꙋчна́гѡ, и҆лѝ какова́гѡлибо бꙋ́ди ᲂу҆даре́нїѧ, и҆лѝ ѿ тѣле́сныѧ каковы́ѧ нечистоты̀ на помо́стѣ ѡ҆скверне́на бꙋ́детъ, ника́коже і҆ере́й слꙋжи́ти да де́рзнетъ, до́ндеже ѡ҆бы́чное [со а҆рхїере́йскимъ бл҃гослове́нїемъ] ѡ҆чище́нїе бꙋ́детъ: пренебрегі́й бо сїѐ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ и҆ а҆рхїере́йстѣй ка́зни бꙋ́детъ подлежа́ти.

А҆́ще сі́и слꙋ̑чаи при зача́тѣй ᲂу҆жѐ лїтꙋргі́и приключа́тсѧ, пред̾ вели́кимъ вхо́домъ, да преста́нетъ і҆ере́й лїтꙋргиса́ти, и҆ и҆стреби́въ хлѣ́бъ и҆ вїно̀ ꙗ҆́кѡ бл҃гословє́нныѧ, но не ꙗ҆́коже тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́вꙋ, и҆́бо не ᲂу҆̀ ѡ҆сщ҃е́ны бы́ша, да совлече́тсѧ сщ҃е́нныхъ ѡ҆де́ждъ и҆ да и҆зы́детъ слꙋ́жбы не соверши́въ. А҆́ще же по вели́комъ вхо́дѣ сїѧ̑ приключа́тсѧ, да не преста́нетъ, но да соверши́тъ зача́тꙋю бж҃їю слꙋ́жбꙋ. Посе́мъ же да не де́рзнетъ слꙋжи́ти па́ки, доне́лиже бл҃гослове́нїемъ є҆пі́скопскимъ чрез̾ ѡ҆бы́чныѧ семꙋ̀ мл҃твы ѡ҆чи́ститсѧ и҆ ѡ҆свѧти́тъ мѣ́сто ѻ҆́но.

А҆́ще це́рковь ѿ нахожде́нїѧ ꙗ҆зы́ческагѡ, и҆лѝ ѿ наси́лїѧ є҆реті́ческагѡ, и҆лѝ ѿстꙋ́пническагѡ, ѡ҆скверне́на бꙋ́детъ, и҆лѝ а҆́ще ꙗ҆́вный є҆реті́къ та́мѡ погребе́нъ бꙋ́детъ, і҆ере́й да не де́рзнетъ лїтꙋргїса́ти, доне́лиже бл҃гослове́нїемъ ѡ҆со́бнымъ є҆пⷭ҇кпскимъ ѡ҆чи́ститъ, и҆ ѡ҆бы́чнѡ це́рковь ѡ҆ст҃и́тсѧ: без̾ бл҃гослове́нїѧ же слꙋжи́ти дерза́ѧй сме́ртнѡ согрѣши́тъ и҆ ка́зни є҆пⷭ҇кпстѣй подлежа́ти бꙋ́детъ.

Сосꙋ́ды сщ҃е́ннїи къ слꙋже́нїю потре́бни сꙋ́ть сі́и:

Поти́ръ, и҆лѝ ча́ша, ді́скосъ, ѕвѣзда̀ и҆ ло́жица: къ си̑мъ сосꙋ́дѡмъ потре́бни сꙋ́ть трѝ покро́вцы: є҆ди́нъ покрове́нїѧ ра́ди поти́ра, вторы́й ді́скоса, тре́тїй ѻ҆бои́хъ ра́ди: сі́и ᲂу҆́бѡ покро́вцы да бꙋ́дꙋтъ ѿ честны́ѧ ве́щи содѣ́ланы, чи̑сты же и҆ цѣ́лы.

Четы́ре же сі́и сосꙋ́ды да бꙋ́дꙋтъ зла̑ты, и҆лѝ сре́брѧны, и҆лѝ ᲂу҆жѐ ѻ҆ловѧ́нны: да не бꙋ́дꙋтъ же и҆з̾ каковы́ѧ либо мѣ́ди, желѣ́зны, нижѐ древѧ́нны, въ сицевы́хъ бо слꙋжа́й согрѣша́етъ и҆ наказа́нїю є҆пⷭ҇кпскомꙋ подлежи́тъ.

Кни́га слꙋже́бникъ всѧ́кѡ є҆́сть потре́бна къ слꙋже́нїю, на па́мѧть же моли́твъ да не глаго́летъ: и҆́бо а҆́ще і҆ере́й слꙋжи́ти бꙋ́детъ па́мѧтнѣ, без̾ кни́ги, сме́ртнѡ согрѣши́тъ: занѐ мнѡ́гїѧ спѡ́ны, забве́нїе же и҆ за́пнѡсти тогда̀ слꙋча́ютсѧ, и҆ не и҆́мать позна́ти, что̀ дѣ́етъ, и҆лѝ глаго́летъ, и҆ во ᲂу҆сꙋмнѣ́нїе люде́й введе́тъ, и҆ ꙗ҆вле́нный поро́къ забы́всѧ сотвори́тъ.

Къ семꙋ̀ свѣщы̀ горѧ́щыѧ, понѐ четы́ре, и҆лѝ трѝ, да бꙋ́дꙋтъ при лїтꙋргі́и бж҃е́ственнѣй на прⷭ҇то́лѣ, на же́ртвенникѣ, пред̾ і҆кѡ́нами двѣ̀, на и҆схожде́нїе, въ вели́цѣй же нꙋ́ждѣ двѣ̀, и҆лѝ є҆ди́на: и҆́бо а҆́ще кромѣ̀ свѣ́щъ лїтꙋргїса́ти де́рзнетъ і҆ере́й, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Въ коне́цъ же, послꙋжи́тель во ѻ҆лтарѣ̀ всѧ́кѡ мꙋ́жескїй по́лъ да бꙋ́детъ: а҆́ще бо сщ҃е́нникъ са́мъ себѣ̀ во ѻ҆лтарѣ̀, наипа́че же въ бж҃е́ственнѣй лїтꙋргі́и спомога́ти бꙋ́детъ, бж҃е́ствєнныѧ та̑йны ᲂу҆ничижи́тъ, и҆ сама́го хрⷭ҇та̀ въ ни́хъ сꙋ́щаго, невѣ́стꙋ же є҆гѡ̀ цр҃ковь, є҆ѧ́же ѡ҆́бразъ въ ча́съ ѻ҆́ный на себѣ̀ но́ситъ, въ ничто̀ вмѣни́тъ, и҆ си́це сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Во все́мъ слꙋже́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и і҆ере́й до́лженъ бы́ти кро́токъ, ти́хъ, примире́нъ, и҆ бл҃гоговѣ́инъ, ᲂу҆́мныма ѻ҆чи́ма взира́ѧ на своего̀ влⷣкꙋ, пред̾ ни́мже стои́тъ, є҆мꙋ́же слꙋ́житъ, и҆ є҆гѡ́же ѡ҆́бразъ на себѣ̀ но́ситъ.

Мл҃твы со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ бл҃гоче́стнѡ, и҆ ве́лїимъ внима́нїемъ, приле́жнѡ и҆ всецѣ́лѡ, ничто́же ѡ҆ставлѧ́ѧ да чте́тъ, и҆звѣ́стнѡ вѣ́дый, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ ᲂу҆́стъ є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже нѣ̑кїѧ многоцѣ̑нныѧ би́серы, сїѧ̑ прїе́млетъ.

Слꙋжи́ти же со стра́хомъ и҆ тре́петомъ і҆ере́й до́лженъ є҆́сть, смире́ннымъ же зрѣ́нїемъ ѻ҆че́съ, и҆ бл҃гоговѣ́йнымъ поднесе́нїемъ рꙋ́къ, и҆ всѣ́мъ дѣ́йствомъ, бл҃гоче́стнымъ же стоѧ́нїемъ и҆ все́ю поста́вою внѣ́шнею, и҆з̾ѡбрази́ти и҆́мать внꙋ́треннюю свою̀ вѣ́рꙋ, є҆́юже крѣ́пкѡ и҆звѣствꙋ́етсѧ, ꙗ҆́кѡ прⷭ҇то́лъ є҆́сть сѣда́лище цр҃ѧ̀ нбⷭ҇нагѡ, сꙋдїѝ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ, на не́мже и҆́стиннѡ ѻ҆́нъ сѣди́тъ, и҆ тмы̑ а҆́гг҃лъ ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ со стра́хомъ неви́димѡ предстоѧ́тъ.

Ѡ҆ ве́щи та́йны самагѡ̀ тѣ́ла хрⷭ҇то́ва.

Ве́щь та́йны тѣ́ла гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, є҆́сть хлѣ́бъ ѿ чи́стыѧ пшени́чныѧ мꙋкѝ, водо́ю просто́ю є҆сте́ственною смѣ́шаный, и҆ до́брѣ и҆спече́ный, ква́сный, непресоле́ный, свѣ́жїй и҆ чи́стый: вкꙋ́съ, сі́есть, сма́къ сво́йственный и҆мѣ́ѧй, и҆ къ ꙗ҆де́нїю бл҃гопрїѧ́тный и҆ спосо́бный. Прѣ́сный бо хлѣ́бъ а҆́ще и҆ пшени́чный бꙋ́детъ, въ цр҃кви ст҃ѣ́й восто́чнѣй православнокаѳолі́честѣй, мате́рїею, сі́есть, са́мою ве́щїю тѣ́ла хрⷭ҇то́ва ника́коже бы́ти мо́жетъ: тѣ́мже никто́же над̾ таковы́мъ да слꙋ́житъ.

И҆ны́й же хлѣ́бъ, кромѣ̀ са́мыѧ пшени́цы, ква́сный, и҆з̾ всѧ́кагѡ жи́та сѣ́менъ, ве́щїю тѣ́ла хрⷭ҇то́ва бы́ти не мо́жетъ. дерзнꙋ́вый же і҆ере́й над̾ каковы́мъ хлѣ́бомъ и҆з̾ и҆ны́хъ сѣ́менъ слꙋжи́ти: и҆лѝ и҆ и҆з̾ пшени́чныѧ мꙋкѝ, и҆ є҆сте́ственныѧ воды̀, и҆ ква́сный, но млеко́мъ и҆лѝ ма́сломъ, и҆лѝ ꙗ҆́ицы пома́занный, зацвѣ́лый же, сплѣ́снелый, и҆лѝ и҆згорча́лъ, и҆лѝ че́рствъ, и҆лѝ растлѣ́нъ, ѕѣлѡ̀ тѧ́жкѡ согрѣши́тъ, и҆ и҆зверже́нїю подпаде́тъ, ꙗ҆́кѡ та́инство на таковы́хъ ви́дахъ не соверши́тсѧ.

Ѡ҆ ве́щи кро́ве хрⷭ҇то́вы.

Вещество̀ кро́ве хрⷭ҇то́вы є҆́сть вїно̀ ѿ плода̀ ло́знагѡ, сі́есть, и҆з̾ гро́здѡвъ ві́нныѧ лозы̀ и҆сточе́нное: подоба́етъ семꙋ̀ вїнꙋ̀ сво́йственный и҆мѣ́ти вкꙋ́съ, и҆ ѡ҆бонѧ́нїе, и҆ къ питїю̀ прїе́мное, и҆ чи́стое бы́ти, несмѣ́шеное съ каковы́мъ либо и҆ны́мъ питїе́мъ, кромѣ̀ є҆́же и҆з̾ гро́здїѧ: въ проскомі́дїи же влїѧ́ти ма́лѡ въ вїно̀ воды̀, и҆ по ѡ҆сщ҃е́нїи та̑инъ те́плыѧ воды̀, ꙗ҆́коже чи́нъ и҆́мать.

Вїно́мъ же не сꙋ́ть, и҆ бы́ти не мо́гꙋтъ всѝ со́ки ѿ разли́чныхъ ѻ҆воще́й и҆ ꙗ҆́годъ и҆сточе́ны, сі́есть, ꙗ҆́блочный, грꙋ́шевый, ви́шневый, терно́вый, мали́новый, и҆ и҆ны̑ѧ си̑мъ подѡ́бныѧ.

А҆́ще же кто̀ де́рзнетъ кромѣ̀ сама́гѡ вїногра́днагѡ вїна̀, на и҆ны́хъ ви́дахъ и҆ со́кахъ, и҆лѝ вїно̀ ки́слостїю во ѻ҆́цетъ претвори́тсѧ, и҆лѝ съ чи́мъ смѣ́шаное бꙋ́детъ, ника́коже та́инства соверши́тъ: но согрѣши́тъ і҆ере́й тѧ́жкѡ сме́ртнѡ, и҆ и҆зверже́нїю ѿ сщ҃е́нства подпаде́тъ.

Є҆гда́ же и҆ въ проскомі́дїи і҆ере́й, глаго́лѧ словеса̀ сїѧ̑: А҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀, воды̀ ма́лѡ не влїе́тъ, є҆ще́ же по ѡ҆сщ҃е́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ во своѐ вре́мѧ, є҆гда̀ влага́етъ во ст҃ы́й поти́ръ ча́сть ст҃а́гѡ а҆́гнца, не влїе́тъ ма́лѡ те́плыѧ воды̀, и҆лѝ вмѣ́стѡ те́плыѧ хла́днꙋю влїе́тъ во́дꙋ, сме́ртнѡ, ꙗ҆́кѡ престꙋ́пникъ цр҃ко́внагѡ преда́нїѧ, согрѣши́тъ.

Влива́ти же во́дꙋ въ проскомі́дїи, и҆лѝ по соверше́нїи въ поти́ръ, до́лжно съ ве́лїимъ тща́нїемъ смотрѣ́ти, є҆́же бы вїнꙋ̀ сво́йственнагѡ вкꙋ́са не и҆змѣни́ти въ во́дный: и҆́бо та́йна въ сицево́мъ вїнѣ̀, є҆́же во вкꙋ́съ водны́й и҆змѣни́тсѧ, не соверши́тсѧ, и҆ слꙋжа́й тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

Ѡ҆ слꙋ́чаѧхъ въ слꙋже́нїи лїтꙋргі́и, приключи́тисѧ могꙋ́щихъ въ ве́щехъ, въ соверше́нїи, и҆ въ слꙋжи́телехъ.

Въ ве́щи тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, сі́есть, хлѣ́ба, слꙋчи́тисѧ мо́гꙋтъ сїѧ̑: А҆́ще і҆ере́й слꙋжа́й, пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ позна́етъ хлѣ́бъ на прⷭ҇то́лѣ, на ді́скосѣ ко ѡ҆с҃ще́нїю предложе́нный, бы́ти растлѣ́нный, и҆лѝ жи́тныхъ сѣ́менъ каковы́хъ, и҆лѝ ма́лѡ прицвѣ́лый, и҆лѝ прѣ́сный, а҆́бїе да ѿло́житъ се́й, да во́зметъ же и҆ны́й свѣ́жїй, и҆ чи́стый пшени́чный и҆ глаго́летъ над̾ ни́мъ ти́хѡ: Въ воспомина́нїе гдⷭ҇а и҆ бг҃а: и҆ всѧ̑ прѡ́чаѧ проскомїді̑йнаѧ, ꙗ҆̀же над̾ а҆́гнцемъ, да и҆з̾има́етъ а҆́гнецъ ѡ҆бы́чнѡ, и҆ положи́въ є҆го̀ на ст҃ѣ́мъ ді́скосѣ, да жре́тъ и҆ пробода́етъ. И҆ та́кѡ ѿ ко́егѡ мѣ́ста пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ преста̀, да на́чнетъ и҆ ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ ѡ҆бы́чнѡ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ.

А҆́ще же пред̾ и҆зрече́нїемъ са́мыхъ бж҃е́ственныхъ слове́съ, позна́нїе сїѐ бꙋ́детъ, да на́чнетъ ѿ мл҃твы: Съ си́ми и҆ мы̀ бл҃же́нными си́лами: повторѧ́ѧ ю҆̀, и҆ та́кѡ всѧ̑ по рѧ́дꙋ да соверши́тъ.

Си́це ᲂу҆́бѡ твори́тъ по всемꙋ̀, а҆́ще по проскомі́дїи пред̾ вели́кимъ вхо́домъ, и҆лѝ по вхо́дѣ, каковы́мъ либо бꙋ́ди ѡ҆́бразомъ не ѡ҆брѧ́щетсѧ а҆́гнецъ на ді́скосѣ, сі́есть и҆лѝ чꙋдо́внѣ, и҆лѝ ѿ мы́ши взѧ́тъ, и҆лѝ ѿпа́лъ бꙋ́детъ, и҆ ника́коже ѡ҆брѣсти́сѧ возмо́жетъ.

А҆́ще же по ѡ҆сщ҃е́нїи позна́нїе сицево̀ бꙋ́детъ, та́кожде по пред̾ꙋка́занномꙋ да твори́тъ: взе́мъ просфорꙋ̀ и҆нꙋ́ю пшени́чнꙋю свѣ́жꙋю, и҆ всѧ̑ проскомїді̑йнаѧ над̾ не́ю и҆зглаго́лавъ, да и҆́зметъ а҆́гнецъ, и҆ ѿ моли́твы: Съ си́ми и҆ мы̀ бл҃же́нными си́лами, да на́чнетъ, и҆ ѡ҆бы́чнѡ ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ.

Пе́рвый же а҆́гнецъ по причаще́нїи бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве, и҆лѝ на же́ртвенницѣ со ѡ҆ста̑нки бж҃е́ственныхъ та̑инъ, по ѿнесе́нїи та́мѡ да потреби́тъ.

А҆́ще же въ са́момъ причаще́нїи потреби́въ ча́сть, сїѐ позна́етъ, да твори́тъ по предпи́санномꙋ: сі́есть, взе́мъ свѣ́жꙋю пшени́чнꙋю просфорꙋ̀, и҆ прочита́въ над̾ не́ю, и҆ сотвори́въ всѧ̑ проскомїді̑йнаѧ, да и҆́зметъ а҆́гнецъ, закала́етъ же и҆ пробода́етъ, и҆ ѿ сегѡ̀ мѣ́ста на́чнетъ: Въ но́щь, въ ню́же предаѧ́шесѧ: и҆ словеса̀ гдⷭ҇нѧ ꙗ҆̀же над̾ хлѣ́бомъ то́кмѡ глаго́лати [над̾ ча́шею же ничто́же глаго́лѧ, да премине́тъ, поне́же всѧ̑ и҆зречє́на бы́ша], чтѧ́ же моли́твꙋ: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: да поднесе́тъ то́чїю ді́скосъ съ бж҃е́ственнымъ а҆́гнцемъ, та́же чтѧ̀ моли́твꙋ: Є҆щѐ прино́симъ тебѣ̀, и҆: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: со стїха́ми, над̾ а҆́гнцемъ да глаго́летъ, въ соверше́нїе ѡ҆сщ҃е́нїѧ: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й чтⷭ҇но́е тѣ́ло хрⷭ҇та̀ твоегѡ̀, преложи́въ є҆го̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ. Да чте́тъ же и҆ моли́твꙋ: Ꙗ҆́коже бы́ти причаща́ющымсѧ: всѧ̑ же сїѧ̑ та́йнѡ да глаго́летъ, ничто́же второ́е возглаша́ѧ. и҆ та́кѡ да причасти́тсѧ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла и҆ кро́ве хрⷭ҇то́вы, и҆ порѧ́дꙋ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ.

А҆́ще же ᲂу҆́бѡ пред̾ ѡ҆с҃ще́нїемъ позна́етъ, ꙗ҆́коже предрече́сѧ, хлѣ́бъ не бы́ти прили́чный къ соверше́нїю въ не́мъ та́йны тѣ́ла хрⷭ҇то́ва, и҆на́гѡ же хлѣ́ба спосо́бнагѡ тогда̀ прїѡбрѣстѝ не возмо́жетъ, а҆́бїе да преста́нетъ слꙋжи́ти.

А҆́ще по ѡ҆сщ҃е́нїи сїѐ позна́етъ, и҆ не бꙋ́детъ и҆на́гѡ хлѣ́ба, да не преста́нетъ слꙋжи́ти, но да соверши́тъ.

Тѣ́мже хотѧ́й и҆збѣ́гнꙋти всѣ́хъ си́хъ слꙋ́чаєвъ [па́че же въ ни́хъ сме́ртнагѡ грѣха̀], і҆ере́й ᲂу҆ пекꙋ́щихъ просфоры̀ да надсмотрѧ́етъ, что́бы пеклѝ просфоры̑ и҆з̾ чи́стыѧ и҆ до́брыѧ мꙋкѝ пшени́чныѧ, а҆ не и҆з̾ за́тхлыѧ и҆ смердѧ́щїѧ, и҆ каковы́ѧ либо неспосо́бныѧ, и҆ и҆зли́шнюю просфорꙋ̀ сегѡ̀ ра́ди да взима́етъ.

Къ семꙋ̀, просфоро́ю че́рствою, вельмѝ многоде́нною, никогда̀ да де́рзнетъ кто̀ слꙋжи́ти, и҆ є҆щѐ не начина́ѧ проскомі́дїи, і҆ере́й взе́мъ въ рꙋ́цѣ просфорꙋ̀ да и҆скꙋ́ситъ, какова́гѡ ѻ҆́наѧ состоѧ́нїѧ, и҆ къ лꙋ́чшемꙋ позна́нїю є҆ди́нꙋ да прело́митъ: ᲂу҆вѣ́дѣвъ же потре́бнꙋ бы́ти хлѣ́бꙋ, без̾ всѧ́кагѡ смꙋще́нїѧ и҆ ᲂу҆сꙋмнѣ́нїѧ, чи́стою и҆ ми́рною со́вѣстїю лїтꙋргїса́ти и҆́мать.

Ѡ҆ приключе́нїи въ ве́щи кро́ве хрⷭ҇то́вы.

А҆́ще і҆ере́й пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ кро́ве, по ѡ҆сщ҃е́нїи тѣ́ла позна́етъ, ꙗ҆́кѡ вїна̀ въ ча́ши нѣ́сть, то́чїю вода̀, да и҆злїе́тъ ѻ҆́нꙋю во́дꙋ въ нѣ́кїй чи́стый и҆ честны́й сосꙋ́дъ, и҆ а҆́бїе влїе́тъ вїно̀ и҆ ма́лѡ ѿ воды̀, глаго́лѧ: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆гѡ̀ прободѐ: посе́мъ же да начина́етъ ѿ ѻ҆́ныхъ слове́съ: Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ по ве́чери глаго́лѧ: и҆ прѡ́чаѧ.

А҆́ще же по и҆зрече́нїи слове́съ позна́етъ, ꙗ҆́кѡ нѣ́сть вїна̀ во ст҃ѣ́й ча́ши, то́чїю вода̀, та́кожде твори́тъ и҆ глаго́летъ, ꙗ҆́коже рече́сѧ.

А҆́ще же въ са́момъ причаще́нїи позна́етъ сїѐ, да и҆злїе́тъ во́дꙋ во и҆́ный сосꙋ́дъ, въ ча́шꙋ же да влїе́тъ вїно̀, и҆ ма́лѡ воды̀, глаго́лѧ и҆: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ ѿ слове́съ начина́етъ: Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ: пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: [сїѧ̑ же всѧ̑ глаго́летъ ти́хѡ.] та́же моли́твꙋ: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ подносѧ̀ ча́шꙋ глаго́летъ: Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: и҆ моли́твꙋ: Є҆щѐ прино́симъ тѝ и҆ въ соверше́нїе мо́литсѧ: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: минꙋ́въ же ꙗ҆̀же над̾ ст҃ы́мъ хлѣ́бомъ, глаго́летъ: [Бл҃гословѝ влады́ко: а҆́ще дїа́конъ є҆́сть]: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: и҆ бл҃гословлѧ́ѧ то́чїю ча́шꙋ, да глаго́летъ: Преложи́въ є҆̀ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ, и҆ прѡ́чїѧ всѧ̑ моли̑твы до причаще́нїѧ. и҆ та́кѡ причасти́всѧ, соверши́тъ ѡ҆бы́чнѡ слꙋ́жбꙋ бж҃е́ственнꙋю.

Во́дꙋ же ѻ҆́нꙋю по соверше́нїи бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, и҆ по потребле́нїи ѡ҆ста́нкѡвъ бж҃е́ственныхъ та̑инъ, во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, вмѣ́стѡ ѡ҆чище́нїѧ да влїе́тъ и҆ потреби́тъ.

А҆́ще же въ проскомі́дїи забꙋ́детъ і҆ере́й вли́ти во́дꙋ къ вїнꙋ̀ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, воспомѧне́тъ же сїѐ пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ ст҃ы́ѧ ча́ши, да влїе́тъ а҆́бїе ма́лѡ воды̀, глаго́лѧ: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆гѡ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀, и҆ ви́дѣвый: а҆́ще бо не влїе́тъ, воспомѧнꙋ́въ, ꙗ҆́кѡ не влїѧ̀, сме́ртнѡ согрѣши́тъ.

По ѡ҆сщ҃е́нїи же а҆́ще сїѐ воспомѧне́тъ, да не влива́етъ, то́чїю ѡ҆бы́чнꙋю теплотꙋ̀ во своѐ вре́мѧ.

Тѣ́мже до́лжно і҆ере́ю и҆ дїа́конꙋ, є҆гда̀ хо́щетъ влива́ти вїно̀, ѡ҆па́снѡ всѣ́хъ си́хъ слꙋ́чаєвъ смотри́ти, да не погрѣши́тъ нерадѣ́нїемъ сме́ртнѡ, є҆́же бы вїно̀ не ѻ҆́цетно, не заплѣ́снѣло, не загни́ло, и҆ чи́мъ либо не ме́рзско бы́ло. И҆́бо а҆́ще неспосо́бное ᲂу҆́зриши, слꙋжи́ти не дерза́й: но при́снѡ ѡ҆ лꙋ́чшемъ во ᲂу҆гожде́нїе гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ промышлѧ́ти, и҆ всѣ̑мъ хрⷭ҇тїа́нѡмъ до́лжно: со стра́хомъ, речѐ, сп҃се́нїе своѐ содѣва́йте: пренебрега́ющїи бо стра́шное сїѐ слꙋже́нїе, и҆ ѡ҆ бл҃гоискꙋ́сствѣ не тща́щїисѧ лю́тѡ постра́ждꙋтъ.

Ѡ҆ слꙋ́чаи ѡ҆сщ҃е́нїѧ и҆ соверше́нїѧ ст҃ы́хъ дарѡ́въ.

Подоба́етъ ᲂу҆́бѡ, а҆́ще слꙋ́жатъ і҆ере́и мно́зи, ꙗ҆́коже словеса̀ гдⷭ҇нѧ: Прїими́те и҆ ꙗ҆ди́те: и҆ Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: та́кѡ, И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: кꙋ́пнѡ глаго́лати, а҆ не предварѧ́ти комꙋ́ждо себѣ̀ глаго́лати ѡ҆со́бь.

А҆́ще же і҆ере́й слꙋжа́й забы́лъ бы, ꙗ҆́кѡ и҆згласѝ гдⷭ҇нѧ словеса̀ над̾ хлѣ́бомъ и҆ вїно́мъ, и҆лѝ мл҃твы: Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: та́кожде словеса̀ соверше́нїѧ: И҆ сотворѝ ᲂу҆́бѡ хлѣ́бъ се́й: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: Преложи́въ дх҃омъ твои́мъ ст҃ы́мъ: и҆ въ недоꙋмѣ́нїи, сі́есть, въ смꙋще́нїи ѡ҆ ѡ҆сщ҃е́нїи та́йны бы́лъ бы, и҆зли́ше да не смꙋща́етсѧ: но поти́хꙋ во ᲂу҆мѣ̀ свое́мъ по́мыслъ сицевы́й да воз̾и́мать, а҆́ще не ѡ҆сщ҃ены̀ сꙋ́ть сі́и предлежа́щыѧ да́ры, хлѣ́бъ и҆ вїно̀, ны́нѣ ѡ҆сщ҃а́ютсѧ, да глаго́летъ над̾ ни́ми гдⷭ҇нѧ словеса̀, наче́нъ ѿ сегѡ̀ мѣ́ста: Въ но́щь, въ ню́же предаѧ́шесѧ: прѡ́чаѧ, и҆ ѡ҆ ко́ихъ словесѣ́хъ ᲂу҆сꙋмни́тсѧ, а҆́ще не глаго́ла, и҆ мл҃твы да́же до конца̀ соверши́тъ.

Ѡ҆ прилꙋ́чаѧхъ недоста́точества слꙋжа́щагѡ сщ҃е́нника.

А҆́ще і҆ере́й лїтꙋргиса́ѧй, пре́жде ѡ҆сщ҃е́нїѧ тѣ́ла и҆ кро́ве гдⷭ҇ни, тѧ́жкѡ разболи́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ѿню́дъ є҆мꙋ̀ не мощѝ дѣ́йствовати, и҆лѝ вско́рѣ ᲂу҆́мретъ, слꙋ́жба ѡ҆ставлѧ́етсѧ, и҆ престае́тъ.

А҆́ще же по ѡ҆сщ҃е́нїи, и҆ соверше́нїи сїѐ приключи́тсѧ: и҆ны́й сщ҃е́нникъ, а҆́ще та́мѡ бꙋ́детъ слꙋ́шаѧ лїтꙋргі́ю, да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю лїтꙋргі́ю наче́нъ ѿ мѣ́ста, є҆гѡ́же пе́рвый преста̀.

А҆́ще же разболѣ́выйсѧ і҆ере́й не ᲂу҆́мре, но жи́въ є҆́сть, и҆ мо́жетъ бж҃е́ственныѧ та̑йны прїѧ́ти, въ є҆гѡ̀ мѣ́сто слꙋжа́й да ѿло́митъ ма́лꙋю ча́сть ст҃а́гѡ а҆́гнца, и҆ лжи́цею бж҃е́ственныѧ кро́ве поче́рпъ да причасти́тъ є҆го̀, са́мъ же по чи́нꙋ да причасти́тсѧ, и҆ соверши́тъ слꙋ́жбꙋ ѡ҆бы́чнѡ.

А҆́ще тогда̀ и҆на́гѡ і҆ере́а не бꙋ́детъ є҆́же соверши́ти слꙋ́жбꙋ, и҆ потреби́ти ст҃а̑ѧ, ѿ бл҃гоговѣ́йныхъ и҆ чи́стыхъ мꙋже́й кто̀, взе́мъ покро́вецъ не прикаса́ѧсѧ наго́ю рꙋко́ю, да покры́етъ до́брѣ ст҃а̑ѧ, є҆́же ничесомꙋ́же мощѝ вни́ти на ді́скосъ, и҆лѝ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, до́ндеже и҆ны́й сщ҃е́нникъ прїи́детъ: и҆́же прише́дъ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ соверше́ннѡ, во и҆́нъ де́нь и҆лѝ на и҆нѣ́мъ прⷭ҇то́лѣ, и҆ тогѡ̀ днѐ наче́нъ ѿ проскомі́дїи, и҆ но́вый а҆́гнецъ и҆з̾е́мъ, ѡ҆бы́чнѡ въ слꙋже́нїи да ѡ҆ст҃и́тъ, зане́же не бѣ̀ ѻ҆́нъ въ слꙋ́шанїи лїтꙋргі́и. По потребле́нїи же но́вагѡ ѡ҆сщ҃е́ннагѡ а҆́гнца, да потреби́тъ и҆ пре́жнїй а҆́гнецъ, и҆ кро́вь бж҃е́ственнꙋю да и҆спїе́тъ, и҆лѝ всы́павъ въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, всѧ̑ вкꙋ́пѣ на же́ртвенницѣ да потреби́тъ.

А҆́ще же пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ ст҃ы́хъ дарѡ́въ сїѐ приключи́тсѧ, и҆ны́й, и҆лѝ и҆ то́йже і҆ере́й, та́кожде лїтꙋргїса́въ соверше́ннѡ, по ѿнесе́нїи на же́ртвенникъ бж҃е́ственныхъ та̑инъ и҆ по потребле́нїи и҆́хъ, да потреби́тъ и҆ ѡ҆ста́вшїй хлѣ́бъ и҆ вїно̀: но не ꙗ҆́коже тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́вꙋ, но ꙗ҆́коже бл҃гослове́нный хлѣ́бъ и҆ вїно̀.

А҆́ще і҆ере́й на́чнетъ лїтꙋргиса́ти, и҆ въ проскомі́дїи бꙋ́детъ дѣ́йствѣ, и҆лѝ ᲂу҆жѐ въ лїтꙋргі́и до вхо́да вели́кагѡ позове́тсѧ сме́ртныѧ ра́ди каковы́ѧ приключа́емыѧ нꙋ́жды, а҆́ще крести́ти, и҆лѝ и҆сповѣ́дати, а҆ не въ да́льнемъ разстоѧ́нїи, да ѡ҆ста́витъ на то́мъ мѣ́стѣ слꙋже́нїе, и҆ и҆́детъ бо́рзѡ та́мѡ, и҆ сотвори́въ болѣ́зненномꙋ въ са́мой сме́рти наде́жно сп҃се́нїе, и҆ возврати́всѧ доконча́етъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ: въ цр҃кви же вели́тъ чте́нїемъ а҆пⷭ҇ла и҆лѝ ѱалмѡ́въ и҆лѝ канѡ́нѡвъ, и҆лѝ поꙋче́нїемъ ко сп҃се́нїю поле́знымъ, прише́дшыѧ лю́ди по́льзовати въ то́е вре́мѧ.

А҆́ще ли же ᲂу҆коснѣ́етъ та́мѡ за слꙋ́чаемъ нꙋ́жднымъ, и҆ ѡ҆позда́етъ, а҆ то́чїю по са́мой проскомі́дїи, да ѡ҆ста́витъ лїтꙋргїса́ти, и҆ во ᲂу҆́трїе да лїтꙋргїса́етъ вно́вь всѐ, и҆ по прїѧ́тїи, и҆ то́е ѡ҆со́бь потреби́тъ, ꙗ҆́коже и҆ вы́ше рече́сѧ. По вели́комъ же вхо́дѣ, и҆ по ѡ҆сщ҃е́нїи дарѡ́въ да не ѡ҆ставлѧ́етъ соверша́ти лїтꙋргі́и, въ во́лю бж҃їю ѡ҆ болѣ́зненномъ полага́ѧсѧ.

А҆́ще же на до́лзѣ ст҃ы̑ѧ да́ры, и҆лѝ ѡ҆сщ҃ены̀, и҆лѝ не ѡ҆сщ҃ены̀, по сицево́мъ слꙋ́чаи, не сꙋ́щꙋ сщ҃е́нникꙋ, растлѣ́ютсѧ, сі́есть, сплѣ́снѣютъ, и҆ хлѣ́бъ и҆ вїно̀ ѻ҆́цетно бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ не мощѝ и҆̀мъ къ потребле́нїю прїє́мнымъ бы́ти, сщ҃е́нникъ сїѧ̑ взе́мъ, въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да всы́плетъ.

А҆́ще кото́рый і҆ере́й кромѣ̀ сицева́гѡ слꙋ́чаѧ лїтꙋргиса́въ не причасти́тсѧ бж҃е́ственныхъ та̑инъ, тѧ́жкѡ сме́ртнѡ вельмѝ согрѣши́тъ, и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежи́тъ.

А҆́ще пред̾ ѡ҆сщ҃е́нїемъ ст҃ы́хъ дарѡ́въ мꙋ́ха впаде́тъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, да и҆́зметсѧ, и҆ въ бꙋма́гꙋ ѡ҆бви́та да сожже́на бꙋ́детъ.

А҆́ще же паꙋ́къ, и҆лѝ и҆́но что̀ ꙗ҆дови́тое, да и҆злїѧ́но бꙋ́детъ вїно̀ и҆з̾ ст҃ы́ѧ ча́ши, во и҆́ный честны́й сосꙋ́дъ, во ст҃ꙋ́ю же ча́шꙋ и҆но́е вїно̀ и҆ ма́лѡ воды̀ да влїе́т і҆ере́й, глаго́лѧ сїѧ̑ словеса̀: Є҆ди́нъ ѿ вѡ́инъ копїе́мъ ре́бра є҆гѡ̀ прободѐ, и҆ а҆́бїе: и҆ та́кѡ да соверши́тъ лїтꙋргі́ю ѡ҆бы́чнѡ, по соверше́нїи же слꙋ́жбы вїно̀ ѻ҆́ное да и҆злїе́тъ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀.

А҆́ще по ѡ҆сщ҃е́нїи сїѐ бꙋ́детъ, и҆ стра́шно и҆лѝ ме́рзско бꙋ́детъ і҆ере́ю впа́дшее съ бж҃е́ственною кро́вїю поглоти́ти, тогда̀ сохра́ннѡ со всѧ́кимъ блюде́нїемъ да и҆́зметъ впа́дшее, є҆́же не ᲂу҆ка́нꙋти нигдѣ́же ничто́же ѿ бж҃е́ственныѧ кро́ве, над̾ и҆ны́мъ же поти́ромъ, и҆лѝ честны́мъ сосꙋ́домъ, вїно́мъ три́жды до́брѣ да и҆змы́етъ и҆з̾ѧ́тое, вїно́ же да соблюде́тъ: и҆з̾ѧ́тое же да свїе́тъ въ бꙋма́гꙋ, и҆лѝ въ нѣ́кое чи́стое полоте́нцо: и҆ по соверше́нїи лїтꙋргі́и живо́тное ѻ҆́ное съ бꙋма́гою и҆лѝ полоте́нцомъ на плі́нѳѣ, и҆лѝ на чи́стомъ ка́мени да сожже́тъ, пе́пелъ же под̾ ст҃о́ю трапе́зою да вкопа́етъ, и҆лѝ и҆дѣ́же ᲂу҆мове́нїе рꙋ́къ быва́етъ да всы́плетъ: вїно́ же ѻ҆́ное, и҆́мже живо́тно и҆з̾ѧ́тое и҆змове́но бы́сть, въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да и҆злїе́тъ. а҆́ще рѣка̀ дале́че бꙋ́детъ, под̾ престо́лъ ꙗ҆́мꙋ и҆скопа́въ, и҆дѣ́же нога́ма попира́ема не быва́етъ, да влїе́тъ и҆ закры́етъ.

А҆́ще въ зимѣ̀ кро́вь бж҃е́ственнаѧ въ ча́ши заме́рзнетъ, і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ согрѣва́ѧ покро́вцы над̾ ѻ҆гне́мъ, да ѡ҆бвива́етъ и҆́ми ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, до́ндеже ѿме́рзнетъ, и҆лѝ въ кипѧ́щїй ᲂу҆кро́пъ впꙋсти́въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, да де́ржитъ сохра́ннѡ, є҆́же не влїѧ́тисѧ въ ню̀ ѿ ᲂу҆кро́па что̀, до́ндеже ѿме́рзнетъ.

А҆́ще что̀ ѿ бж҃е́ственныѧ кро́ве нерадѣ́нїемъ слꙋжа́щагѡ і҆ере́а ᲂу҆ка́нетъ, сме́ртнѡ согрѣши́тъ. а҆́ще на дскꙋ̀ ᲂу҆ка́нетъ [и҆ а҆́ще возмо́жно бꙋ́детъ є҆мꙋ̀ склони́тисѧ и҆ дости́гнꙋти], ꙗ҆зы́комъ да и҆зли́жетъ. а҆́ще же невозмо́жно, гꙋ́бою до́брѣ да и҆стре́тъ, посе́мъ же до́скꙋ ѡ҆стрꙋга́въ, и҆ ѡ҆стрꙋ̑жины на плі́нѳѣ, и҆лѝ на чи́стомъ ка́мени да сожже́тъ, пе́пелъ же под̾ прⷭ҇то́лъ да вкопае́тъ.

А҆́ще же на землѝ го́лой ᲂу҆ка́нетъ, да ѡ҆стрꙋ́жено бꙋ́детъ мѣ́сто, на не́мже ᲂу҆ка́нꙋ, ѡ҆стрꙋ̑жины же да сожгꙋ́тсѧ, и҆ под̾ престо́лъ да сокры́ютсѧ.

А҆́ще же на ка́мени, та́кожде а҆́ще возмо́жно да и҆зли́зано бꙋ́детъ, и҆лѝ гꙋ́бою до́брѣ и҆сти́рано, и҆ и҆змове́но водо́ю чи́стою, вода́ же гꙋ́бою собрана̀, и҆ под̾ прⷭ҇то́лъ и҆сцѣ́жена да бꙋ́детъ.

А҆́ще на і҆нді́тїѧхъ прⷭ҇то́льныхъ ᲂу҆ка́нетъ бж҃е́ственнаѧ кро́вь, и҆лѝ на а҆нтїми́нсѣ, ᲂу҆сты̀ пе́рвѣе да ѡ҆смо́кчетъ, посе́мъ же а҆нтїми́нсною гꙋ́бою до́брѣ да ѡ҆тре́тъ: по соверше́нїи же лїтꙋргі́и і҆нді̑тїи со ст҃ы́ѧ трапе́зы сне́мъ, мѣ́сто то́чїю, на не́мже ᲂу҆ка́нꙋ кро́вь влⷣчнѧ, подложи́въ ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆лѝ а҆нтїдѡ́рное блю́до, три́жды чи́стою водо́ю са́мъ і҆ере́й да и҆змы́етъ, во́дꙋ же ѻ҆́нꙋ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀, и҆лѝ ꙗ҆́мꙋ под̾ ст҃о́ю трапе́зою и҆скопа́въ да и҆злїе́тъ, і҆нді̑тїи же и҆зсꙋши́въ, па́ки да ѡ҆блече́тъ и҆́ми ст҃ꙋ́ю трапе́зꙋ.

А҆́ще на покро́вецъ, и҆лѝ на ст҃ꙋ́ю ѡ҆де́ждꙋ кро́вь ст҃а́ѧ ᲂу҆ка́нетъ: пе́рвѣе ᲂу҆сты̑ да ѡ҆смо́кчетъ до́брѣ, пото́мъ же гꙋ́бою да ѡ҆тре́тъ: по соверше́нїи же слꙋ́жбы три́жды да и҆змы́етъ водо́ю до́брѣ над̾ а҆нтїдѡ́рнымъ блю́домъ, и҆змове́нїе же под̾ прⷭ҇то́лъ, ꙗ҆́мꙋ и҆скопа́въ, да и҆злїе́тъ.

А҆́ще на подно́жномъ по́стланомъ сꙋкнѣ̀, и҆лѝ коврѣ̀ ᲂу҆ка́нетъ бж҃е́ственнаѧ кро́вь, гꙋ́бою пре́жде, є҆́юже ѡ҆тира́етсѧ ст҃а́ѧ ча́ша, мокрота̀ да ѡ҆тре́тсѧ, посе́мъ да и҆змы́етсѧ до́брѣ мѣ́сто, на не́же ᲂу҆ка́нꙋ, над̾ а҆нтїдѡ́рнымъ блю́домъ, и҆ да ѿрѣ́занъ бꙋ́детъ пла́тъ ѻ҆́нъ мо́крый, и҆ на ка́мени сожже́нъ: пе́пелъ же, и҆ вода̀, є҆́юже и҆змы́сѧ, да и҆зсы́плютсѧ въ зе́млю под̾ прⷭ҇то́ломъ, и҆ земле́ю да покры́ютсѧ.

А҆́ще слꙋ́чаемъ ко́имъ приключи́тсѧ все́й бж҃е́ственнѣй кро́ви по ѡ҆сщ҃е́нїи и҆злїѧ́тисѧ, а҆́ще ма́лѡ что̀ ѡ҆ста́нетъ во ст҃ѣ́й ча́ши, се́ю да причасти́тсѧ, и҆ соверши́тъ слꙋ́жбꙋ: пролиты́ѧ же бж҃е́ственныѧ кро́ве собра́нїе, сте́ртїе и҆ ѡ҆мы́тїе да бꙋ́детъ по всем ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ.

А҆́ще же ничто́же ѡ҆ста́нетъ во ст҃ѣ́й ча́ши, да влїе́тъ па́ки вїно̀, и҆ ма́лѡ воды̀ въ ню̀, глаго́лѧ словеса̀ проскомїді̑йнаѧ: И҆ а҆́бїе и҆зы́де кро́вь и҆ вода̀: и҆ да ѡ҆ст҃и́тъ, наче́нъ ѿ мѣ́ста ѻ҆́нагѡ. Подо́бнѣ и҆ ча́шꙋ по ве́чери, глаго́лѧ: Пі́йте ѿ неѧ̀ всѝ: и҆ прѡ́чаѧ, и҆ моли̑твы: Помина́юще ᲂу҆́бѡ: и҆ Твоѧ̑ ѿ твои́хъ: глаго́лѧ, є҆ди́нꙋ ча́шꙋ подно́ситъ: и҆ Є҆щѐ прино́симъ тѝ: и҆ Гдⷭ҇и, и҆́же прест҃а́го твоего̀ дх҃а: со стїхѝ, и҆ то́кмѡ на є҆ди́нꙋ ча́шꙋ глаго́летъ бл҃гословлѧ́ѧ: А҆ є҆́же въ ча́ши се́й: и҆ Преложи́въ є҆̀ дх҃омъ: и҆ мл҃твꙋ: Ꙗ҆́коже бы́ти причаща́ющымсѧ: и҆ всѐ до конца̀, и҆ та́кѡ да причасти́тсѧ. Всѧ̑ же сїѧ̑ моли̑твы и҆ возгла́сы та́йнѡ да глаго́летъ: въ цр҃кви же да пою́тъ въ то̀ вре́мѧ прили́чныѧ стїхѝ, доне́лѣже и҆спра́витсѧ і҆ере́й въ таковы́хъ приключа́емыхъ слꙋ́чаѧхъ, что́бы стоѧ́щїи въ цр҃кви лю́ди неꙋны́внѡ ра́ди медле́нїѧ въ то́мъ дѣ́йствѣ нꙋ́ждномъ стоѧ́ли.

Крѣ́пцѣ же смотри́ти подоба́етъ и҆ зазира́ти себѣ̀, є҆гда̀ таково́е приключи́тсѧ стра́шное дѣ́ло въ каково́мъ ли пренебре́жествѣ, и҆ ᲂу҆се́рднѡ пла́кати такова́гѡ ра́ди слꙋ́чаѧ.

А҆́ще по причаще́нїи ст҃ы́хъ та̑инъ, а҆́бїе приключи́тсѧ і҆ере́ю и҆зблева́ти, блевѡ́тины да сберꙋ́тсѧ въ льнѧ́ныѧ сгре́бїѧ, и҆ въ чи́стый сосꙋ́дъ да вло́жатсѧ, и҆ сохранѧ́тсѧ, до́ндеже до́брѣ и҆зсо́хнꙋтъ, и҆ тогда̀ въ текꙋ́щꙋю рѣкꙋ̀ да и҆зме́щꙋтсѧ, и҆лѝ на плі́нѳѣ, и҆лѝ чи́стомъ ка́мени да сожгꙋ́тсѧ. та́кожде и҆ землѧ̀, на не́йже падо́ша, да ѡ҆стрꙋ́гана и҆ сожжена̀ бꙋ́детъ, пе́пелъ же под̾ прⷭ҇то́лъ да вкопа́етсѧ, и҆лѝ въ рѣкꙋ̀ да и҆зме́щетсѧ.

А҆́ще нѣ́каѧ ча́стка ѿ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла на землѝ па́днетъ, че́стнѡ взе́млема, и҆ на ді́скосѣ положе́на да бꙋ́детъ, землѧ́ же, на не́йже падѐ, да ѡ҆стрꙋ́жетсѧ до́брѣ, и҆ стрꙋ̑жины ѻ҆́ныѧ въ рѣкꙋ̀ текꙋ́щꙋю да и҆зме́щꙋтсѧ, и҆лѝ да сожгꙋ́тсѧ, пе́пелъ же под̾ ст҃о́ю трапе́зою да вкопа́етсѧ.

А҆́ще сщ҃е́нникъ и҆мѣ́ѧй косма́ты ᲂу҆сы̀, ѿ нерадѣ́нїѧ ѡ҆мо́читъ ты̑ѧ въ бж҃е́ственнѣй кро́ви, согрѣша́етъ, но ᲂу҆́бѡ ᲂу҆сты̑ свои́ми до́брѣ да ѡ҆смокта́етъ ѻ҆́ныѧ пре́жде, пото́мъ же покро́вцемъ да ѡ҆тре́тъ: па́че же пре́жде до́брѣ ты̑ѧ да ᲂу҆пра́витъ, и҆ грѣха̀ сегѡ̀ возмо́жетъ ᲂу҆бѣжа́ти.

Є҆гда̀ і҆ере́й слꙋжа́й, на дла́нь своеѧ̀ десни́цы бж҃е́ственное тѣ́ло возлага́етъ, и҆лѝ въ собо́рѣ ѿ нача́льствꙋющагѡ прїе́млетъ, ника́коже десни́цею да стѣснѧ́етъ, но ма́лѡ что̀ согнꙋ́въ [а҆́ще ѿ нача́льника прїе́млетъ], шꙋ́йцею да поддержи́тъ, и҆ не над̾ главо́ю, но над̾ престо́ломъ да держи́тъ: и҆ прекло́нь главꙋ̀ бл҃гоговѣ́йнѡ и҆ къ дла́ни бж҃е́ственномꙋ тѣ́лꙋ со стра́хомъ и҆ вѣ́рою взира́ѧ, ѡ҆бы́чныѧ мл҃твы да глаго́летъ, и҆ причасти́тсѧ. По причаще́нїи же до́брѣ да соглѧди́тъ на дла́нь своеѧ̀ десни́цы, и҆ а҆́ще крꙋпи́ца ка́ѧ ѿ ме́ньшихъ ѡ҆ста̀, и҆ сїю̀ ѧ҆зы́комъ во ᲂу҆ста̀ да во́зметъ, и҆ до́брѣ да и҆зли́жетъ дла́нь, во є҆́же ничесомꙋ̀ ѡ҆ста́тисѧ на не́й. посе́мъ же взе́мъ а҆нтїми́нснꙋю гꙋ́бꙋ, да ѡ҆тре́тъ дла́нь до́брѣ над̾ ді́скосомъ, та́кожде и҆ ѡ҆ лїто́нъ.

Ѿ ст҃ы́ѧ же ча́ши бж҃е́ственныѧ кро́ве причасти́всѧ, ᲂу҆ста̀ своѧ̑ до́брѣ і҆ере́й да и҆зссе́тъ, и҆ ѧ҆зы́комъ и҆зли́жетъ, посе́мъ же и҆ гꙋ́бою а҆нтїми́нсною да ѡ҆тре́тъ. Пїѧ́й же до́брѣ кра́й ст҃ы́ѧ ча́ши да и҆зссе́тъ, да не ѡ҆ста́нетсѧ на бре́зѣ кро́ве бж҃е́ственныѧ, посе́мъ же гꙋ́бою да ѡ҆тре́тъ кра́й.

А҆́ще ст҃ы́й а҆́гнецъ на ді́скосѣ си́це заме́рзнетъ, ꙗ҆́кѡ не возмощѝ і҆ере́ю во своѐ є҆мꙋ̀ вре́мѧ преломи́ти є҆го̀, над̾ ᲂу҆́глїемъ въ скꙋде́ли на прⷭ҇то́лѣ ѕвѣздо́ю и҆ покро́вцемъ покры́въ ст҃ы́й ді́скосъ, съ бж҃е́ственнымъ а҆́гнцемъ да положи́тъ и҆ придержи́тъ, до́ндеже разме́рзнетъ.

А҆́ще слꙋжа́щꙋ і҆ере́ю нападꙋ́тъ вразѝ, и҆лѝ и҆ноплеме́нницы, є҆ретїцы̀, и҆лѝ пога́нїи, и҆ ᲂу҆бі́йцы, и҆ ника́коже слꙋ́жба соверши́тисѧ возмо́жетъ, да потреби́тъ ст҃а̑ѧ, во є҆́же не ѡ҆ста́тисѧ въ порꙋга́нїе и҆ попра́нїе сквє́рнымъ ᲂу҆бі́йцамъ: са́мъ же да и҆збѣ́гнетъ, а҆́ще мо́жетъ а҆́ще же не ѿстꙋ́питъ, лꙋ́чше сотвори́тъ: и҆́бо а҆́ще ᲂу҆бїе́нъ бꙋ́детъ, мч҃нческїй вѣне́цъ прїи́метъ.

А҆́ще же кто̀ восхо́щетъ, ᲂу҆ничижа́ѧ вѣ́рꙋ ст҃ꙋ́ю правосла́внꙋю, і҆ере́а слꙋжа́щаго ᲂу҆би́ти, до́лженъ є҆́сть і҆ере́й ника́коже слꙋже́нїѧ ѿстꙋпи́ти, но соверши́ти, а҆́ще и҆ ᲂу҆бі́йство претерпѣ́ти є҆мꙋ̀ прїи́детъ: а҆́ще бо ᲂу҆бїе́нъ бꙋ́детъ тогда̀, съ мч҃нки причте́нъ бꙋ́детъ.

А҆́ще слꙋжа́щꙋ і҆ере́ю бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ, цр҃ковь возгори́тсѧ, и҆лѝ ѿ бꙋ́ри, и҆лѝ и҆ны́ѧ ра́ди вины̀ ве́рхъ па́стисѧ на́чнетъ, сохра́ннѡ со а҆нтїми́нсомъ да во́зметъ ст҃а̑ѧ, и҆ да и҆зы́детъ и҆з̾ цр҃кве, и҆ на и҆но́мъ мѣ́стѣ че́стномъ, на то́мже а҆нтїми́нсѣ да соверши́тъ бж҃е́ственнꙋю слꙋ́жбꙋ, наче́нъ ѿ мѣ́ста, є҆гѡ́же и҆сходѧ̀ преста̀.

А҆́ще по ѡ҆сщ҃е́нїи хлѣ́ба и҆лѝ вїна̀ пока́жетсѧ чꙋ́до, сі́есть, ви́дъ хлѣ́ба въ ви́дѣ пло́ти, и҆лѝ ѻ҆троча́те, вїно́ же въ ви́дѣ кро́ве, и҆ а҆́ще вкра́тцѣ не премѣни́тсѧ се́й ви́дъ, сі́есть, а҆́ще не па́ки ꙗ҆ви́тсѧ ви́дъ хлѣ́ба, и҆лѝ вїна̀, но си́це непремѣ́ннѡ пребꙋ́детъ, ника́коже і҆ере́й да причасти́тсѧ: и҆́бо не сꙋ́ть сїѧ̑ тѣ́ло и҆ кро́вь хрⷭ҇то́ва, но то́чїю чꙋ́до ѿ бг҃а, невѣ́рства и҆лѝ и҆ны́ѧ ра́ди вины̀ ꙗ҆вле́но. да во́зметъ же і҆ере́й и҆нꙋ́ю просфорꙋ̀ [а҆́ще то́чїю ви́дъ хлѣ́ба премѣни́сѧ,] и҆ ꙗ҆́коже пред̾ꙋказа́сѧ, проскомїді̑йнаѧ над̾ а҆́гнцемъ да твори́тъ и҆ глаго́летъ, и҆ да и҆́зметъ ст҃ы́й а҆́гнецъ, и҆ ѿложи́въ въ чꙋ́до претворе́нный и҆ че́стнѡ сохрани́въ, да на́чнетъ ѿ мл҃твы: Съ си́ми и҆ мы̀ бл҃же́нными си́лами: и҆ всѧ̑ по рѧ́дꙋ да соверши́тъ, над̾ ча́шею же ничто́же да повторѧ́етъ. а҆́ще же и҆ въ ча́ши ві́нный ви́дъ въ кро́вь премѣни́тсѧ, во и҆нꙋ́ю честнꙋ́ю ча́шꙋ, и҆лѝ въ сосꙋ́дъ и҆злїѧ́въ, да влїе́тъ па́ки вїно̀, проскомїді̑йнаѧ над̾ ни́мъ глаго́лѧ. и҆ та́кѡ ѡ҆бы́чнѡ по рѧ́дꙋ и҆ сїѐ да ѡ҆ст҃и́тъ, и҆ во вре́мѧ причаще́нїѧ да причасти́тсѧ ѡ҆бы́чнѡ, и҆ слꙋ́жбꙋ да соверши́тъ.

А҆́ще вско́рѣ па́ки, и҆́же показа́сѧ мѧ́сомъ, и҆лѝ ѻ҆троча́темъ, ви́дъ хлѣ́бный зри́мь бꙋ́детъ, и҆лѝ въ ча́ши, и҆́же зри́мь бы́сть кро́вїю, а҆́бїе па́ки ві́нный пока́жетсѧ, да не закала́етъ и҆на́гѡ а҆́гнца, нижѐ и҆на́гѡ вїна̀ въ ча́шꙋ да влїе́тъ, но си́ми да причасти́тсѧ, и҆ слꙋ́жбꙋ соверши́тъ: и҆́бо и҆́стиннымъ тѣ́ломъ и҆ кро́вїю хрⷭ҇то́вою сꙋ́ть.

Въ коне́цъ же да вѣ́сть прихо́дскїй і҆ере́й, ꙗ҆́кѡ въ кі́йждо вели́кїй пра́здникъ и҆ недѣ́лю, къ си̑мъ же и҆ въ кꙋ́юждо сꙋббѡ́тꙋ до́лженъ є҆́сть лїтꙋргїса́ти, под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ: и҆́бо а҆́ще лїтꙋргїса́ти не бꙋ́детъ, мнѡ́гимъ ѿ слꙋ́шанїѧ бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы запне́тъ, ю҆́же ѿ бж҃їѧгѡ и҆ церко́внагѡ повелѣ́нїѧ, кі́йждо хрїстїа́нинъ, въ кі́йждо ст҃ы́й де́нь слꙋ́шати до́лженъ є҆́сть.

Къ семꙋ̀ да вѣ́сть и҆ сїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нꙋ то́чїю на де́нь лїтꙋргі́ю, на є҆ди́нѣмъ престо́лѣ до́лженъ є҆́сть і҆ере́й соверши́ти: сїѧ́ бо є҆ди́ность ст҃ы́ѧ же́ртвы зна́менꙋетъ є҆ди́нꙋ сме́рть хрⷭ҇то́вꙋ, ю҆́же є҆ди́ною на́съ ра́ди под̾ѧ́тъ, и҆ є҆ди́нꙋ стрⷭ҇ть є҆гѡ̀, ю҆́же є҆ди́ною ѡ҆ на́съ претерпѣ̀.

По соверше́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и до́лженъ є҆́сть і҆ере́й твори́ти си́це:

А҆́бїе по прича́стїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ, до́лженъ є҆́сть і҆ере́й и҆лѝ дїа́конъ ѡ҆ста́нокъ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла ѿ ді́скоса во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ всы́пати со всѧ́кимъ внима́нїемъ, ꙗ҆́кѡ да нигдѣ̀ что́-либо а҆́ще и҆ ѿ ме́ньшихъ крꙋпи́цъ ᲂу҆паде́тъ, и҆лѝ ѡ҆ста́нетсѧ. И҆ сегѡ̀ ра́ди до́брѣ гꙋ́бою а҆нтїми́нсною ді́скосъ да ѡ҆тре́тъ над̾ ст҃о́ю ча́шею, до́брѣ соглѧ́даѧ, да не ѡ҆ста́нетсѧ на не́мъ что̀. Та́кожде и҆ на а҆нтїми́нсѣ и҆лѝ лїто́нѣ гꙋ́бою, а҆́ще что̀ є҆́сть, собра́въ вкꙋ́пѣ на ді́скосѣ, да всы́плетъ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ: и҆ та́кожде до́брѣ да соглѧ́даетъ, є҆́же нечемꙋ́же ѡ҆ста́тисѧ на не́мъ.

Си́це ᲂу҆́бѡ до́лженъ є҆́сть і҆ере́й всегда̀ на всѧ́кой лїтꙋргі́и твори́ти, и҆ под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ и҆ и҆зверже́нїемъ, никогда́же а҆нтїми́нсъ и҆лѝ лїто́нъ над̾ ѻ҆гне́мъ и҆стрѧса́ти, и҆лѝ над̾ водо́ю. И҆́бо на не́мъ ничто́же и҆́но, ра́звѣ ѿ бж҃е́ственнагѡ тѣ́ла крꙋпи̑цы ѿ нерадѣ́нїѧ і҆ере́йскагѡ ѡ҆стаю́тсѧ. И҆ сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́коже рече́сѧ, ѡ҆па́снѡ на ді́скосѣ сѡ́браны и҆ во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ всы̑паны да бꙋ́дꙋтъ, и҆ на же́ртвенницѣ ѿ негѡ̀ и҆лѝ ѿ дїа́кона потреблены̀.

По соверше́нїи же бж҃е́ственныѧ слꙋ́жбы, въ потребле́нїи ѡ҆ста́нкѡвъ ст҃ы́хъ та̑инъ на же́ртвенницѣ, всѧ́кое ѡ҆пасе́нїе и҆мѣ́ти подоба́етъ і҆ере́ю, є҆́же ничесомꙋ̀ а҆́ще и҆ ѿ ме́ньшихъ крꙋпи́цъ и҆лѝ ка́плей ѡ҆ста́тисѧ во ст҃ѣ́й ча́ши. Сегѡ̀ ᲂу҆̀бо ра́ди не є҆ди́нощи то́чїю, но и҆ втори́цею и҆ трети́цею, ча́шꙋ и҆сполоска́въ, да и҆спїе́тъ, пото́мъ же гꙋ́бою, и҆лѝ пла́томъ на сїѐ ᲂу҆стро́енымъ ѡ҆тре́тъ, гꙋ́бꙋ же и҆лѝ то́й пла́тъ во ст҃ѣ́й ча́шѣ да ѡ҆ста́витъ. На же́ртвенницѣ же, є҆гда̀ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны принесены̀ стоѧ́тъ, свѣща̀ зажжена̀ да бꙋ́детъ, до́ндеже потребѧ́тсѧ ст҃а̑ѧ.

Понома́рь же да наꙋче́нъ бꙋ́детъ ѿ і҆ере́а, и҆ всѝ во ѻ҆лтарѝ слꙋжа́щїи, є҆́же со стра́хомъ и҆ тре́петомъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ ходи́ти ѡ҆́колѡ же́ртвенника, ꙗ҆́коже и҆ ѡ҆́колѡ ст҃ы́ѧ трапе́зы, є҆гда̀ на ни́хъ сꙋ́ть бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, и҆ бл҃голѣ́пное поклоне́нїе, ми́мѡ и҆дꙋ́ще и҆лѝ приближа́ющесѧ, да творѧ́тъ.

Гꙋ́бꙋ си́це лїто́ннꙋю, ꙗ҆́коже и҆ и҆стира́льнꙋю, и҆лѝ пла́тъ, є҆гда̀ ᲂу҆черни́тсѧ и҆ ᲂу҆пыли́тсѧ, са́мъ і҆ере́й, и҆лѝ дїа́конъ да и҆змыва́етъ свои́ма рꙋка́ма до́брѣ над̾ ᲂу҆мыва́льницею ѻ҆лта́рною: сїе́ же и҆змове́нїе ча́стѡ да бꙋ́детъ, во є҆́же всегда̀ чи̑стымъ си̑мъ бы́ти.

Сосꙋ́ды сщ҃е́ннїи, сі́есть ча́ша, ді́скосъ, ѕвѣзда̀ и҆ лжи́ца, ча́стѡ и҆сти́рани ѿ пра́ха да бꙋ́дꙋтъ, та́кожде и҆ ѿ мокроты̀, во є҆́же не па́сти на ни́хъ ржѣ̀.

Въ коне́цъ же, по соверше́нїи бж҃е́ственныѧ лїтꙋргі́и и҆ по потребле́нїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ, а҆́бїе пре́жде совлече́нїѧ сщ҃е́нныхъ ѡ҆де́ждъ, и҆лѝ по совлече́нїи, и҆з̾ ѻ҆лтарѧ̀ не и҆сходѧ̀, і҆ере́й до́лженъ є҆́сть честѝ со всѧ́кимъ ᲂу҆миле́нїемъ, бл҃года́рнымъ се́рдцемъ, мл҃твы бл҃года̑рныѧ по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи.

И҆з̾ цр҃кве же и҆зше́дъ, да не а҆́бїе ѡ҆брати́тсѧ ко и҆но́мꙋ ко́емꙋ дѣ́лꙋ, но вре́мѧ нѣ́кое да пребꙋ́детъ въ мл҃твахъ и҆ размышле́нїи, толи́кагѡ да́ра сподо́бивсѧ во ст҃ѣ́й лїтꙋргі́и, и҆ бл҃годарѧ̀ бг҃а, да про́ситъ, є҆́же во всѧ̑ дни̑ жи́зни є҆гѡ̀ сицева́гѡ да́ра досто́йнѡ прїѧ́ти сподо́битъ є҆го̀.

Въ сі́й ᲂу҆́бѡ де́нь да сохрани́тсѧ ѿ и҆зли́шнѧгѡ ꙗ҆де́нїѧ и҆ питїѧ̀ и҆ сна̀, наипа́че же и҆мѣ́ѧй сꙋпрꙋ́жницꙋ ѿ тѣле́снагѡ совокꙋпле́нїѧ и҆ ѿ всѧ́кїѧ плотскі́ѧ любвѐ, ра́ди любвѐ и҆ че́сти нбⷭ҇нагѡ цр҃ѧ̀, є҆го́же въ хра́мъ и҆ ѡ҆бита́лище дꙋшѝ своеѧ̀ прїѧ́тъ.

Ка́кѡ храни́ти бж҃е́ствєнныѧ та̑йны больны́хъ ра́ди.

Пре́жде всегѡ̀ прихо́дскїй і҆ере́й [и҆лѝ и҆ въ монастыре́хъ] до́лженъ тща́нїе и҆мѣ́ти є҆́же бы сосꙋ́ды бы́ли, сі́есть, поти́ръ, ді́скосъ, ѕвѣзда̀, лжи́ца, кївѡ́тъ и҆лѝ гробни́ца златі́и и҆лѝ сре́брѧнїи, въ ве́лїей же нꙋ́жди ѻ҆ловѧ́нїи, прили́чнѡ ᲂу҆стро́ени къ слꙋже́нїю и҆ хране́нїю бж҃е́ственнагѡ и҆ животворѧ́щагѡ тѣ́ла і҆и҃съ хрⷭ҇то́ва, въ ни́хже стра́шное та́инство соверша́етсѧ, и҆ са́мъ гдⷭ҇ь і҆и҃съ ви́днѣ пребыва́етъ.

И҆ всѧ̑ ᲂу҆́бѡ вє́щи цр҃кѡ́вныѧ въ лѣ́потꙋ творѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆дє́жды сщ҃є́нныѧ, крⷭ҇ты̀ ст҃і́и, є҆ѵⷢ҇лїѧ дра́гѡ ᲂу҆кра́шєнаѧ: но по тѣ́хъ и҆сполне́нїи да бꙋ́дꙋтъ. А҆́ще ᲂу҆́бѡ невозмо́жно гдѣ̀ за скꙋ́достїю бы́ти златы̑мъ и҆ срє́брѧнымъ си̑мъ сосꙋ́дѡмъ, поти́рꙋ, ді́скосꙋ, ѕвѣздѣ̀, лжи́цѣ, и҆ кївѡ́тꙋ и҆лѝ гробни́цѣ на сохране́нїе больны̑мъ, всѧ́чески ѻ҆ловѧ́нїи да бꙋ́дꙋтъ, под̾ пра́вильною ка́знїю и҆ а҆рхїере́йскимъ запреще́нїемъ.

Кївѡ́тъ, въ не́мже и҆́мꙋтъ храни́тисѧ ст҃ы̑ѧ та̑йны, тѣ́ло гдⷭ҇не, покрове́нъ да бꙋ́детъ, и҆ на верхꙋ̀ крⷭ҇тъ, и҆ всегда̀ съ бж҃е́ственными та̑йны на прⷭ҇то́лѣ да стои́тъ, а҆ не на и҆нѣ́мъ гдѣ̀ мѣ́стѣ.

Несвѧще́ннаѧ рꙋка̀ никогда́же сегѡ̀ да ко́снетсѧ, под̾ сме́ртнымъ грѣхо́мъ и҆ под̾ вели́кою є҆пїтїмїе́ю, ра́звѣ вели́кїѧ каковы́ѧ-либо нꙋ́жды.

Бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, не то́чїю въ вели́кїй четверто́къ, но и҆ во и҆ны̑ѧ дни̑, мно́гихъ ра́ди ви́нъ, по чи́нꙋ вели́кагѡ четвертка̀ напи́санномꙋ, ѡ҆сщ҃ены̀, сꙋшены̀ и҆ храни̑мы бы́ти мо́гꙋтъ.

А҆́ще кївѡ́тъ зла́тъ, и҆лѝ сре́брѧнъ внꙋ́трь позлаще́нъ є҆́сть, сꙋшє́ныѧ та̑йны ст҃ы̑ѧ, и҆ без̾ подложе́нныѧ бꙋма́ги да возлага́ютсѧ. А҆́ще сре́брѧнъ не позлаще́нъ, и҆лѝ ѻ҆ловѧ́нъ, коне́чнѡ да подсте́летсѧ въ не́мъ чи́стаѧ бꙋма́га, и҆ на то́й бж҃е́ствєнныѧ та̑йны положа́тсѧ.

Бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, въ кївѡ́тѣ храни̑мыѧ, ча́стѡ со всѧ́кою достодо́лжною че́стїю, ѿкрове́нною главо́ю поклоне́нїе сотвори́въ, рꙋ́цѣ же и҆змовє́ны и҆мѣ́ѧ, на всѧ́къ де́нь посѣща́й. А҆́ще же невозмо́жно на всѧ́къ де́нь, понѐ во вторы́й и҆лѝ тре́тїй де́нь, ѿкры́въ сосꙋ́дъ, призира́й, да не ка́кѡ нерадѣ́нїѧ и҆ непризира́нїѧ ра́ди твоегѡ̀ сплѣ́снѣютъ, и҆лѝ растлѣ́ютъ ѿ мокроты̀. И҆ сегѡ̀ ра́ди, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆ничижи́тель бж҃е́ственныхъ та̑инъ, и҆ тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́ши, и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежа́ти бꙋ́деши.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ ᲂу҆́зриши, ꙗ҆́кѡ къ мокротѣ̀ преклони́шасѧ, разве́й а҆нтїми́нсъ на ст҃ѣ́мъ прⷭ҇то́лѣ, и҆ со всѧ́кимъ ѡ҆пасе́нїемъ ѿ кївѡ́та на ст҃ы́й ді́скосъ вложѝ, и҆ ѻ҆́кна ѿве́рзъ просꙋшѝ, са́мъ блюды́й, до́ндеже и҆зсо́хнꙋтъ, да мꙋ́ха и҆лѝ и҆́но что̀ ѿ сицевы́хъ не ко́снетсѧ и҆̀мъ, и҆ та́кѡ тѧ́жкѡ сме́ртнѡ согрѣши́ши.

А҆́ще же ѿ небреже́нїѧ, бж҃їѧ та̑йны сꙋшѧ̀, припали́ши, и҆лѝ ка́кѡ-либо ѿ мокроты̀ и҆лѝ лѣ́ности, и҆лѝ растли́тисѧ ѡ҆ста́виши, сме́ртнѡ тѧ́жкѡ согрѣши́ши и҆ и҆зверже́нїѧ винѣ̀ подлежа́ти бꙋ́деши.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ сицевы́й слꙋ́чай [є҆́же не бꙋ́ди] когда̀ приключи́тсѧ, ника́коже ни кого́же да де́рзнеши причасти́ти сицевы́ми та́йнами: но и҆ны́й а҆́гнецъ по ᲂу҆ста́вꙋ ниженапи́санномꙋ, ничто́же ѿлага́ѧ, къ слꙋже́нїю себѐ прїꙋгото́вавъ, во ᲂу҆́трїй де́нь по ѡ҆щꙋтѣ́нїи сегѡ̀, лїтꙋргі́ю бж҃е́ственнꙋю наче́нъ, и҆змѝ, ѡ҆ст҃ѝ и҆ и҆зсꙋши́въ сохранѝ, и҆ си́мъ больны̑ѧ и҆ тре́бꙋющыѧ причастѝ. Сплѣ̑снѣлыѧ же и҆лѝ растлѣ̑нныѧ та̑йны, на то́йже лїтꙋргі́и на же́ртвенницѣ со ѡ҆ста̑нки бж҃е́ственныхъ та̑инъ, въ поти́ръ всы́павъ, потребѝ.

Є҆гда̀ ᲂу҆́бѡ ст҃ы̑ѧ та̑йны и҆́маши прїꙋготовлѧ́ти ра́ди нꙋ́ждныхъ потре́бъ, ѽ і҆ере́ю, въ четверто́къ вели́кїй, и҆лѝ во и҆́но вре́мѧ: тогда̀ а҆́гнецъ вторы́й и҆змѝ, и҆ по чи́нꙋ ꙗ҆́коже въ вели́кїй по́стъ ко преждеѡсщ҃е́ннѣй лїтꙋргі́и сотворѝ: напаѧ́й же ст҃ы́й а҆́гнецъ животворѧ́щею кро́вїю над̾ ст҃о́ю ча́шею пома́лꙋ лжи́цею, съ вели́кимъ ѡ҆пасе́нїемъ и҆ и҆скꙋ́сствомъ, є҆́же бы не премочи́ти є҆гѡ̀ и҆ не ᲂу҆ка́нꙋти гдѣ̀ ѿ и҆зли́шества.

Сꙋши́ти же подоба́етъ напое́нный а҆́гнецъ на ст҃ѣ́мъ прⷭ҇то́лѣ си́це: пре́жде разве́й а҆нтїми́нсъ, и҆ ѿ кївѡ́та и҆з̾е́мъ на ді́скосѣ положѝ, и҆ покадѝ ѡ҆́крестъ: та́же лѣ́потное поклоне́нїе сотвори́въ, раздробѝ ст҃ы́мъ копїе́мъ на ча̑стицы ма̑лы, со всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ.

По раздробле́нїи же положѝ пли́тѧный ка́мень, и҆лѝ плі́нѳꙋ, сі́есть кирпи́чь, при кра́и а҆нтїми́нса, ѿ десны́ѧ себє̀ страны̀, и҆ верхꙋ̀ ка́мене скꙋде́ль но́вый, и҆лѝ горше́къ желѣ́зный, и҆лѝ мѣ́дный, чи́стъ, со ᲂу҆́глїемъ горѧ́щимъ: и҆ поклони́всѧ достодо́лжнѡ, возмѝ ст҃ы́й ді́скосъ съ бж҃е́ственными та́йнами раздробле́нными съ ве́лїимъ внима́нїемъ, и҆ возложѝ є҆го̀ верхꙋ̀ скꙋде́льника, ѡ҆па́снѡ блюды́й, да пома́лꙋ и҆зсо́хнꙋтъ бж҃е́ствєнныѧ та̑йны, превраща́ѧ ты̑ѧ ст҃ы́мъ копїе́мъ, да не ка́кѡ пригорѧ́тъ: є҆гда́ же до́брѣ согрѣ́етсѧ ст҃ы́й ді́скосъ, снима́й є҆го̀ и҆ полага́й на ст҃ѣ́мъ а҆нтїми́нсѣ, и҆лѝ на покро́вцѣ, да не вельмѝ разгорѣ́всѧ, и҆спали́тъ ст҃ы̑ѧ та̑йны: є҆гда́ же ᲂу҆стꙋди́тсѧ ма́лѡ, па́ки возлага́й є҆го̀ верхꙋ̀ горшка̀ и҆лѝ на то̀ сосꙋ́да ᲂу҆стро́еннагѡ: сїе́ же творѝ и҆ мно́гажды, до́ндеже и҆зсо́хнꙋтъ. Сꙋхі̑ѧ же со всѧ́кимъ внима́нїемъ вложѝ во ст҃ы́й кївѡ́тъ, и҆ покры́въ положѝ на свое́мъ мѣ́стѣ, и҆ достодо́лжное поклоне́нїе сотвори́въ, све́й па́ки а҆нтїми́нсъ.

А҆ и҆дѣ́же по всѧ̑ дни̑ слꙋ́жба бж҃е́ственнаѧ соверша́етсѧ, ꙗ҆́коже во гра́дѣхъ вели́кихъ быва́етъ, и҆лѝ въ монастыре́хъ, и҆ кромѣ̀ всѧ́кагѡ сꙋше́нїѧ бж҃е́ствєнныѧ та́йны бы́ти мо́гꙋтъ, сицевы́мъ ѡ҆́бразомъ: не два̀ а҆́гнца закала́ѧ, но тогѡ́жде є҆ди́нагѡ ча́сть взе́мъ, напои́въ кро́вїю бж҃е́ственною, ꙗ҆́коже прїꙋказа́сѧ, до ᲂу҆́трїѧ, слꙋ́чаѧ ра́ди ко́егѡ сме́ртнагѡ, храни́ти. И҆ та́кѡ на всѧ́къ де́нь творѧ̀, не тре́бѣ бꙋ́детъ сꙋше́нїѧ, и҆ всѧ́кихъ слꙋ́чаєвъ бѣ́дственныхъ и҆збѣ́гнетъ.

Ѡ҆ подаѧ́нїи, прїѧ́тїи, хране́нїи же и҆ поклоне́нїи бж҃е́ственныхъ та̑инъ.

Всѝ ᲂу҆́бѡ сщ҃еннослꙋжи́телїе до́лжни сꙋ́ть съ подоба́ющею че́стїю соверша́ти во хра́мѣ гдⷭ҇ни слꙋже́нїе своѐ, и҆ та́йнамъ бж҃їимъ твори́ти поклоне́нїе ст҃олѣ́пное, и҆ ча́стѡ ѡ҆ прїѧ́тїи такова́гѡ да́ра тща́тисѧ. Прихо́дстїи же і҆ере́е и҆ прихожа́нъ свои́хъ ѡ҆ то́мъ да поꙋча́ютъ, є҆́же бы въ чи́стѣй со́вѣсти, всѧ́кїй по́лъ, а҆́ще возмо́жно въ пра́здники, а҆́ще же нѝ, всѧ́чески бы въ четы́ре посты̀ въ лѣ́тѣ прїꙋготовлѧ́лисѧ на то̀. До́лжни ᲂу҆́бѡ сꙋ́ть смире́ннымъ и҆ чи́стымъ тѣ́ла ᲂу҆строе́нїемъ пристꙋпа́ти къ сицевы̑мъ та́йнамъ бж҃е́ствєннымъ.

А҆́ще ᲂу҆́бѡ кромѣ̀ постѡ́въ четы́рехъ ѡ҆бы́чныхъ пристꙋпи́ти ко ст҃о́мꙋ причаще́нїю восхотѧ́тъ: се́дмь дне́й пре́жде да постѧ́тсѧ въ моли́твахъ цр҃ко́вныхъ и҆ дома́шнихъ пребыва́юще [сїе́ же не въ нꙋ́ждѣ: въ нꙋ́ждѣ бо трѝ дни̑, и҆лѝ є҆ди́нъ де́нь да постѧ́тсѧ то́чїю], и҆ пред̾ꙋготовлѧ́юще себѐ къ чи́нномꙋ и҆сповѣ́данїю грѣхѡ́въ свои́хъ.

Сꙋ́щїи же въ сꙋпрꙋ́жествѣ, ѿ сꙋпрꙋ́жескагѡ совокꙋпле́нїѧ въ ты̑ѧ дни̑ да воздержа́тсѧ всѧ́кѡ.

Пред̾ ѻ҆смы́мъ же дне́мъ да и҆сповѣ́дѧтъ пред̾ і҆ере́емъ всѧ̑ грѣхѝ своѧ̑, и҆ съ ве́чера ничто́же да вкꙋ́сѧтъ: не могꙋ́щїи же ю҆́ности и҆лѝ престарѣ́лости ра́ди, всѧ́кѡ съ ве́чера воздержа́тисѧ ничто́же ꙗ҆́дше, ма́лѡ что̀ да вкꙋ́сѧтъ: ѿ полꙋ́нощи же всѧ́кѡ всѝ да воздержа́тсѧ: въ мл҃твахъ же, покло́нѣхъ, и҆ дꙋхо́вныхъ размышле́нїихъ да ᲂу҆празднѧ́тсѧ, є҆ли́кѡ мо́щно, гото́вѧщїисѧ: а҆ не ᲂу҆мѣ́ющымъ писа́нїѧ, и҆ въ разстоѧ́нїи ѿ це́ркве да́льнемъ, і҆ере́й пра́вило и҆ въ до́мѣ и҆̀мъ, ка́кѡ комꙋ̀, да завѣща́етъ.

По ᲂу҆́треннихъ же ѡ҆бы́чныхъ мл҃твахъ цр҃ко́вныхъ, всѝ причаща́тисѧ и҆мꙋ́щїи, не ᲂу҆мѣ́ющїи же честѝ, да ѡ҆ста́нꙋтсѧ въ цр҃кви, во є҆́же слꙋ́шати ѿ і҆ере́а что́мое ко ст҃о́мꙋ причаще́нїю пра́вило и҆ ѡ҆бы̑чныѧ часы̀: ᲂу҆мѣ́ющїи же честѝ, и҆ са́ми во свои́хъ домѣ́хъ сїѧ̑ прочестѝ себѣ̀ мо́гꙋтъ.

Въ нача́лѣ ст҃ы́ѧ лїтꙋргі́и да соберꙋ́тсѧ всѝ въ цр҃ковь, и҆ всеѧ̀ ст҃ы́ѧ слꙋ́жбы со стра́хомъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ стоѧ́ще да мо́лѧтсѧ и҆ слꙋ́шаютъ. Во вре́мѧ же причаще́нїѧ да пристꙋ́пѧтъ чи́ннѡ, въ глꙋбо́комъ смире́нїи, и҆ хрⷭ҇тꙋ̀, и҆́стиннѡ въ та́йнахъ сꙋ́щемꙋ под̾ ви́домъ хлѣ́ба и҆ вїна̀, до землѝ кі́йждо да покло́нитсѧ є҆ди́нощи, рꙋ́цѣ къ пе́рсємъ крестоѡбра́знѡ согбе́ннѣ и҆мꙋ́ще, и҆ хрⷭ҇та̀ распѧ́таго и҆сповѣ́дающе, и҆ любо́вь къ немꙋ̀ и҆́мꙋтъ. Прїе́мше же че́стнѡ да поглотѧ́тъ, и҆ по ᲂу҆те́ртїи ᲂу҆́стъ покро́вцемъ рꙋко́ю сщ҃е́нническою, лобыза́ютъ кра́й ст҃ы́ѧ ча́ши, ꙗ҆́коже са́мое хрⷭ҇то́во ребро̀, и҆з̾ негѡ́же и҆стечѐ кро́вь и҆ вода̀: и҆ ѿстꙋпи́вше ма́лѡ, кла́нѧютсѧ не до землѝ, ра́ди ѡ҆хране́нїѧ прїѧ́тыхъ та̑инъ, и҆ стоѧ́тъ на свои́хъ мѣ́стѣхъ, не глаго́люще дрꙋ́гъ со дрꙋ́гомъ, нижѐ да плю́ютъ, до́ндеже а҆нті́дѡръ и҆ вїно̀ со ᲂу҆кро́помъ пода́стсѧ и҆̀мъ: и҆ до сконча́нїѧ ст҃ы́ѧ лїтꙋргі́и да ждꙋ́тъ неисхо́днѡ, и҆ мл҃твы бл҃года́рствєнныѧ по ст҃ѣ́мъ причаще́нїи да соверша́тъ.

Вѣ́стно тебѣ̀ бꙋ́ди, ѽ і҆ере́ю, ꙗ҆́кѡ а҆́ще мно́зи бꙋ́дꙋтъ прича̑стницы, ника́коже да де́рзнеши [недостава́ющымъ во ст҃ѣ́й ча́ши бж҃е́ственныѧ кро́ви, и҆лѝ тѣ́лꙋ] прили́ти вїно̀, и҆лѝ хлѣ́бъ просты́й всыпа́ти: сме́ртнѡ бо тѧ́жкѡ согрѣши́ши и҆ и҆зверже́нїѧ ка́зни подпаде́ши. Въ таково́мъ ᲂу҆́бѡ слꙋ́чаи, до ᲂу҆́трїѧ повелѝ и҆ны̑мъ пожда́ти, и҆ слꙋжи́въ причастѝ ты̑ѧ, и҆лѝ ѿ кївѡ́та храни̑мыѧ больны́хъ ра́ди бж҃е́ствєнныѧ та̑йны всы́пли во ст҃ꙋ́ю ча́шꙋ, и҆ причастѝ ты̑ѧ по ѡ҆бы́чаю.

Къ семꙋ̀, входѧ́ще во хра́мъ бж҃їй ст҃ы́й и҆ зрѧ́ще ко ст҃о́мꙋ ѻ҆лтарю̀, со стра́хомъ достодо́лжное поклоне́нїе сотворѧ́ютъ сщ҃еннослꙋжи́тели и҆ всѝ лю́дїе: во хра́мѣ бо стоѧ́щїи, мнѧ́тсѧ на нб҃сѝ пред̾ самѣ́мъ бг҃омъ стоѧ́ти: и҆ мл҃твы приноша́й бг҃ꙋ, ꙗ҆́кѡ тꙋ̀ сꙋ́щемꙋ ѡ҆бѣща́ннѣ.

Во ѻ҆лта́рь же входѧ̀, всегда̀ пре́жде главꙋ̀ ѿкры́въ и҆ поклоне́нїе сотвори́въ, вни́ди, и҆ къ бж҃е́ственномꙋ престо́лꙋ пристꙋпи́въ, нижа́йшее сотворѝ поклоне́нїе, и҆ всѐ є҆́же а҆́ще во ѻ҆лтарѝ дѣ́еши, со всѧ́кимъ смире́нїемъ и҆ бл҃гоговѣ́нїемъ, ꙗ҆́кѡ пред̾ лице́мъ бг҃а тꙋ̀ сꙋ́щагѡ дѣ́йствꙋй. И҆сходѧ́ же, та́кожде пе́рвѣе бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ ни́зкѡ поклони́всѧ, и҆зы́ди.

Є҆гда̀ є҆ктенїю̀ пред̾ ст҃ы́ми ца́рскими враты̀ глаго́леши, всегда̀ пе́рвѣе бл҃гоговѣ́йнѡ главꙋ̀ ѿкры́въ, поклони́сѧ, и҆ тогда̀ начина́й, та́кожде сконча́въ поклони́сѧ, и҆ ѿидѝ. Си́мъ же ѡ҆́бразомъ, и҆ є҆гда̀ приключа́етсѧ ми́мѡ ст҃ы́хъ ца́рскихъ двере́й и҆тѝ, никогда́же ми́мѡ и҆дѝ не поклони́всѧ.

На коне́цъ же, соверши́въ всѧ́къ сщ҃еннослꙋжи́тель и҆ приче́тникъ цр҃кве во свое́мъ чи́нѣ, нощно́е, ᲂу҆́треннее и҆лѝ дневно́е, и҆лѝ вече́рнее цр҃ко́вное слꙋже́нїе, возда́ждь гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ поклоне́нїе бл҃гоговѣ́йнѡ, ꙗ҆́кѡ є҆мꙋ̀ сїѐ ѿ тебє̀, и҆ ѿ люде́й всѣ́хъ прїѧ́тно є҆́сть. И҆́бо такова́гѡ ра́ди ст҃ы̑мъ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ поклоне́нїѧ и҆ во ѡ҆па́сствѣ хожде́нїѧ ѡ҆со́бнꙋю и҆ и҆з̾ѻби́льнꙋю бл҃года́ть ѿ хрⷭ҇та̀ бг҃а полꙋ́читъ кі́йждо.

Ѻ҆лтарю̀ слꙋжа́щыѧ, сі́есть, пономарѝ, до́лженъ є҆́сть і҆ере́й ѕѣлѡ̀ ᲂу҆чи́ти, ꙗ҆́кѡ да ве́лїимъ стра́хомъ и҆ тре́петомъ, и҆ всѧ́кимъ бл҃гоговѣ́нїемъ вхо́дѧтъ во ст҃ы́й бж҃їй ѻ҆лта́рь, и҆ своѐ и҆̀мъ належа́щее дѣ́ло сотворѧ́ютъ, вѣ́дꙋще, ꙗ҆́кѡ та́мѡ присꙋ́тственнѣ хрⷭ҇то́съ бг҃ъ на́шъ на прⷭ҇то́лѣ: входѧ́ще же и҆ и҆сходѧ́ще, ни́зкѡ да покланѧ́ютсѧ. Прⷭ҇то́ла же бж҃е́ственнагѡ, па́че же са́мыхъ бж҃е́ственныхъ на не́мъ сꙋ́щихъ та̑инъ, та́кожде сосꙋ́дѡвъ слꙋже́бныхъ, и҆ и҆ны́хъ сщ҃е́нныхъ веще́й, ника́коже прикоснꙋ́тисѧ да де́рзнꙋтъ, да не въ грѣ́хъ впа́днꙋтъ: ра́звѣ свѣти́льникѡвъ и҆ свѣ́щъ, кади́льницы же и҆ и҆ны́хъ ме́ньшихъ сщ҃е́нныхъ веще́й.

Че́сти ра́ди бж҃е́ственныхъ та̑инъ, никто́же ѿ несщ҃е́нныхъ во ст҃ы́й ѻ҆лта́рь да вхо́дитъ: жєны́ же никогда̀.

Пономари̑, ча́стѡ и҆сповѣ́дающїисѧ и҆ бж҃е́ствєннымъ та́йнамъ причаща́ющїисѧ, тре́звеннѡ же и҆ бл҃гоче́стнѡ въ добродѣ́телехъ пребыва́ющїи, сі́и пономари̑ до́лжни сꙋ́ть просфѡры̀, вїно̀, во́дꙋ, ѳѷмїа́мъ и҆ ѻ҆́гнь во ѻ҆лта́рь внестѝ, свѣщы́ же вжига́ти и҆ ᲂу҆гаша́ти, кади́льницꙋ же и҆ теплотꙋ̀ приꙋготовлѧ́ти и҆ і҆ере́ю подава́ти, ѻ҆лта́рь ве́сь чи́ннѡ и҆ ча́стѡ ᲂу҆местѝ и҆ ѡ҆чища́ти: си́це зе́млю ѿ всѧ́кихъ ᲂу҆ме́тїй, ꙗ҆́коже и҆ стѣ́ны и҆ ве́рхъ кро́вный ѿ пра́ха и҆ паꙋчи́ны.

Престо́лъ же и҆ же́ртвенникъ і҆ере́ю то́чїю, и҆ дїа́конꙋ и҆лѝ ѵ҆подїа́конꙋ ѡ҆чища́ти и҆ и҆стира́ти, во є҆́же николи́же ѡ҆брѣсти́сѧ на ни́хъ пра́хꙋ и҆лѝ ᲂу҆ме́тїю ко́емꙋ: да не ко́снетсѧ со грѣхо́мъ сщ҃е́нныхъ несщ҃е́ннаѧ рꙋка̀.

Въ цр҃кви же и҆ па́перти пономари̑ та́кожде ѡ҆́бразы, стѣ́ны, потоло́къ, крѡ́вли ѿ пра́ха и҆ паꙋчи́ны, зе́млю же ѿ ᲂу҆ме́тїй ча́стѡ ѡ҆чища́ти до́лжни сꙋ́ть. Оу҆мє́тїѧ же ѻ҆лта̑рнаѧ и҆ цр҃кѡ́внаѧ не досто́итъ на мѣста̀ непотрє́бнаѧ и҆змета́ти, но и҆лѝ въ рѣкꙋ̀, и҆лѝ въ нехо́днѣмъ и҆ непопира́емѣмъ мѣ́стѣ.

Къ семꙋ̀ не то́чїю і҆ерє́и и҆ ѻ҆лта́рнїи сщ҃еннослꙋжи́телїе, но и҆ всѝ бл҃гочести́вїи хрїстїа́не, а҆́ще въ цр҃кви, а҆́ще къ больны̑мъ несѡ́мы бж҃е́ствєнныѧ та̑йны ᲂу҆́зрѧтъ, бг҃олѣ́пнымъ поклоне́нїемъ да почита́ютъ.

Та́кожде и҆ въ хра́мъ ст҃ы́й прише́дше, во всѧ́комъ пѣ́нїи по чи́нꙋ и҆лѝ ᲂу҆ста́вꙋ цр҃кве, кла́нѧтисѧ гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ въ мл҃твахъ когда̀, коли́кѡ и҆ ка́кѡ, всѝ тща́тельнѡ да сотворѧ́ютъ, и҆ нача́тки ᲂу҆се́рдїѧ трꙋдѡ́въ свои́хъ мольбы̑, молє́нїѧ и҆ бл҃годарє́нїѧ да приноша́ютъ. Пѣ́нїѧ же и҆ чте́нїѧ цр҃ко́внагѡ во и҆звѣ́стїи да слꙋ́шаютъ, вразꙋмлѧ́ющесѧ, по а҆по́столꙋ, въ ѱалмѣ́хъ и҆ пѣ́нїихъ и҆ пѣ́снехъ дꙋхо́вныхъ, и҆ во чте́нїи сщ҃е́ннагѡ писа́нїѧ и҆ ᲂу҆чи́телей ст҃ы́хъ цр҃ко́вныхъ, и҆ пою́ще гдⷭ҇а бг҃а въ сердца́хъ свои́хъ непреста́ннѡ, и҆ сегѡ̀ подоба́етъ і҆ере́ю прихожа́нъ и҆ дѣте́й свои́хъ дх҃о́вныхъ всегда̀ наꙋча́ти, да вѣ́дѧтъ во́лю въ то́мъ бж҃їю и҆ повелѣ́нїе мт҃ре своеѧ̀ цр҃кве.

Вѣ́дати же и҆ сїѐ і҆ере́ємъ подоба́етъ, ꙗ҆́кѡ всѝ хрїстїа́не є҆ди́ныѧ вѣ́ры, є҆ди́ныѧ це́ркве на́шеѧ, ѿлꙋче́нїѧ и҆ клѧ́твы не и҆мѣ́ющїи на себѣ̀ и҆ покаѧ́нїе и҆́сповѣдїю чи́стѡ приносѧ́щїи, живꙋ́щїи бл҃гоче́стнѡ, и҆ ѿ дꙋховника̀ не и҆мꙋ́щїи запреще́нїѧ на вре́мѧ, тѣ́ла хрⷭ҇то́ва и҆ кро́ве є҆гѡ̀ съ подоба́ющею че́стїю да причастѧ́тсѧ. Та́кожде и҆ подрѡ́слыѧ ѻ҆́троки, и҆̀мже прїѧ́тна є҆́сть и҆́сповѣдь, и҆ ма̑лыѧ младе́нцы, по ѡ҆бы́чаю це́ркве подоба́етъ, за вѣ́рꙋ приносѧ́щихъ ты̑ѧ, сподоблѧ́ти ст҃ы́хъ та̑инъ, въ ѡ҆сщ҃е́нїе дꙋ́шъ и҆ тѣле́съ и҆́хъ и҆ въ прїѧ́тїе бл҃года́ти гдⷭ҇ни.

Недосто́йнїи же всѧ́чески ѿ такова́гѡ та́инства ѿлꙋче́ни да бꙋ́дꙋтъ, и҆̀же клѧ́твꙋ на себѣ̀ ѿ є҆пⷭ҇кпа и҆лѝ запреще́нїе ѻ҆тца̀ дꙋхо́внагѡ и҆ ѿлꙋче́нїе ко́е и҆мꙋ́щїи, и҆ ꙗ҆́внїи грѣ̑шницы, блꙋдникѝ и҆ блꙋдни̑цы, нало́жницъ и҆мѣ́ющїи, и҆ са̑мыѧ ты̑ѧ налѡ́жницы, прелюбодѣ́и, лихои̑мцы, чародѣ́є, ворожби̑ты всѧ̑кїѧ, свѧтота̑тцы, ка́ртовники, зернщикѝ, хꙋ́льники, срамослѡ́вцы, и҆ всѧ́кое безчи́нство, зазо́ръ же и҆ ᲂу҆ко́ръ творѧ́щїи, и҆ и҆ні́и си̑мъ подо́бнїи: И҆ сі́и доне́лѣже и҆́стиннѡ не пока́ютсѧ, и҆ плоды̀ достѡ́йны покаѧ́нїѧ не сотворѧ́тъ, и҆ собла́зны, и҆̀хже ꙗ҆́вѣ содѣ́ѧша и҆ содѣ́ловаютъ, покаѧ́нїемъ свои́мъ ꙗ҆вле́ннѡ не потребѧ́тъ, прича́стїѧ ст҃ы́хъ та́инствъ ника́коже да сподо́бѧтсѧ.

Сокрове́нныхъ же грѣ́шникѡвъ, та́кѡ и҆сповѣ́дающихсѧ, и҆справлѧ́й бл҃горазꙋ́мнѡ, є҆́же бы не и҆зра́слъ кі́й собла́знъ и҆ны̑мъ лю́демъ, ѿ такова́гѡ презо́рства, и҆ то́е бы лицѐ въ подозрѣ́нїи не состоѧ́лосѧ, и҆ въ де́рзость на прїѧ́тїе не бы́ло причаща́ѧсѧ, и҆лѝ ѿлꙋча́ѧсѧ.

И҆з̾ꙋмлє́ннымъ, и҆лѝ ѡ҆бме́ршымъ, бж҃е́ствєнныѧ та̑йны подава́ти ника́коже досто́итъ, то́чїю є҆гда̀ въ себѐ прихо́дѧтъ, и҆ ᲂу҆́мны, и҆ въ сочꙋ́вствїи ѿ ѡ҆б̾ꙋме́ртвїѧ быва́ютъ, и҆ є҆гда̀ въ сокрꙋше́нїи серде́чномъ и҆сповѣ́данїе грѣхѡ́въ свои́хъ творѧ́тъ, къ це́ркви прихо́дѧтъ, бг҃ꙋ мо́лѧтсѧ, и҆ церко́вныхъ мл҃твъ слꙋ́шаютъ: и҆зрѧ́днѣе же а҆́ще ни є҆ди́на бѣда̀ недосто́инства въ ни́хъ ѡ҆брѣта́етсѧ, да причастѧ́тсѧ тогда̀.

За и҆́стинное ᲂу҆́бѡ бл҃гочи́нное и҆ пра́вильное смотри́тельство, є҆́же бл҃гоꙋгожда́ти гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ всѧ́кимъ тща́нїемъ и҆ храни́ти церко́вное преда́нїе въ чистотꙋ̀ тѣле́снꙋю и҆ дꙋше́внꙋю, повсю́дꙋ лю́демъ свои̑мъ да́стъ гдⷭ҇ь ми́ръ и҆ млⷭ҇ть, и҆ бл҃годе́нство всѣ̑мъ бл҃гоче́стнѡ живꙋ́щымъ на землѝ. По се́мъ и҆ наслѣ́дїе въ нб҃сѣ́хъ всера́достныхъ вѣ́чныхъ красо́тъ пода́рствитъ: є҆́же и҆ бꙋ́ди полꙋчи́ти хрїстїа̑нскимъ правосла̑внымъ дꙋша́мъ бл҃года́тїю і҆и҃съ хрⷭ҇то́вою и҆ предста́тельствомъ всесла́вныѧ пречи́стыѧ дв҃ы бцⷣы мр҃і́и, и҆ мл҃твами всѣ́хъ ст҃ы́хъ. А҆ми́нь.


Источник: Служебник. - М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2003. - 464 с. ISBN 5-94625-063-9

Комментарии для сайта Cackle