Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Ездры

 
 •  
 • 13:1
 • 13:2
 • 13:3
 • 13:4
 • 13:5
 • 13:6
 • 13:7
 • 13:8
 • 13:9
 • 13:10
 • 13:11
 • 13:12
 • 13:13
 • 13:14
 • 13:15
 • 13:16
 • 13:17
 • 13:18
 • 13:19
 • 13:20
 • 13:21
 • 13:22
 • 13:23
 • 13:24
 • 13:25
 • 13:26
 • 13:27
 • 13:28
 • 13:29
 • 13:30
 • 13:31
 • 13:32
 • 13:33
 • 13:34
 • 13:35
 • 13:36
 • 13:37
 • 13:38
 • 13:39
 • 13:40
 • 13:41
 • 13:42
 • 13:43
 • 13:44
 • 13:45
 • 13:46
 • 13:47
 • 13:48
 • 13:49
 • 13:50
 • 13:51
 • 13:52
 • 13:53
 • 13:54
 • 13:55
 • 13:56
 • 13:57
 • 13:58
 •  
 • И бы́сть по дне́хъ седми́, и ви́дѣхъ со́нъ но́щiю:
 • и се́, от­ мо́ря вѣ́тръ востава́­ше, да воз­мути́тъ вся́ во́лны его́.
 • И ви́дѣхъ, и се́, воз­мога́­ше то́й человѣ́къ съ ты́сящьми небе́сными, и а́може лице́ свое́ обраща́­ше, да воз­зри́тъ, трепета́ху вся́, я́же подъ ни́мъ ви́дяхуся,
 • и а́може исхожда́­ше гла́съ от­ у́стъ его́, воз­жиза́хуся вси́, и́же слы́шаху гла́съ его́, я́коже поко́ит­ся земля́, егда́ услы́шитъ о́гнь.
 • И ви́дѣхъ по се́мъ, и се́, собира́­шеся мно́же­с­т­во люді́й, и́хже не бѣ́ числа́, от­ четы́рехъ вѣ́тръ небе́сныхъ, да побѣдя́тъ человѣ́ка, и́же изы́де от­ мо́ря.
 • И ви́дѣхъ, и се́, са́мъ себѣ́ извая́ го́ру вели́ку и воз­летѣ́ на ню́:
 • а́зъ же иска́хъ ви́дѣти страну́ или́ мѣ́сто, от­ку́ду изва́яна бы́сть гора́, и не мого́хъ.
 • И по се́мъ ви́дѣхъ, и се́, вси́, и́же со́брани су́ть на него́, да побо́рютъ его́, боя́хуся зѣло́, оба́че дерза́ху ра́товати.
 • И се́, егда́ уви́дѣ стремле́нiе мно́же­ст­ва гряду́щаго, не воз­дви́же руки́ сво­ея́, ни ору́жiя держа́­ше и ни кото́раго ору́дiя бра́н­наго, то́кмо я́коже ви́дѣхъ:
 • поне́же испусти́ изъ у́стъ сво­и́хъ а́ки дохнове́нiе огня́, и от­ усте́нъ его́ я́ко ду́хъ пла́мене, и от­ язы́ка сво­его́ испуска́­ше и́скры и бу́ри, и со­едине́на су́ть вся́ вку́пѣ сiя́, дохнове́нiе огня́ и ду́хъ пла́мене и мно́же­с­т­во бу́ри:
 • и нападе́ на мно́же­с­т­во во устремле́нiи, е́же угото́вано бы́сть ополча́тися, и пожже́ всѣ́хъ [и искорени́], я́ко а́бiе ничто́же ви́дѣно бя́ше от­ безчи́слен­на мно́же­ст­ва, ра́звѣ то́кмо пра́хъ и ды́ма воня́. И ви́дѣхъ и устраши́хся.
 • И по си́хъ ви́дѣхъ того́ человѣ́ка сходя́щаго съ горы́ и зову́ща къ себѣ́ мно́же­с­т­во ино́е ми́рно­е:
 • и при­­ступа́ху къ нему́ ли́ца человѣ́ковъ мно́гихъ, нѣ́кiихъ ра́ду­ю­щихся и нѣ́кiихъ скорбя́щихъ, нѣ́цыи же при­­вя́зани, нѣ́цыи при­­водя́ще от­ тѣ́хъ, и́же при­­ноша́хуся. И изнемого́хъ от­ мно́же­ст­ва стра́ха, и воз­буди́хся и реко́хъ:
 • ты́ от­ нача́ла показа́лъ еси́ рабу́ тво­ему́ чудеса́ сiя́, и досто́йна мя́ имѣ́лъ еси́, да прiи́меши моли́тву мою́:
 • и ны́нѣ покажи́ мнѣ́ еще́ толкова́нiе сна́ сего́,
 • я́коже бо мню́ въ чу́в­ст­вѣ мо­е́мъ, го́ре и́же оста́влени бу́дутъ во дни́ ты́я, и наипа́че го́ре си́мъ, и́же не су́ть оста́влени,
 • и́же бо не су́ть оста́влени, ско́рбни бя́ху:
 • разумѣ́ю ны́нѣ, я́же су́ть от­ложе́на на послѣ́днiя дни́, и усря́щутъ и́хъ, но и тѣ́хъ, и́же оста́влени су́ть:
 • сего́ бо ра́ди прiидо́ша въ бѣды́ вели́кiя и въ ну́жды мно́гiя, я́коже показу́ютъ со́нiя сiя́:
 • оба́че легча́е е́сть бѣ́д­ст­ву­ю­щему прiити́ на сiе́, не́же прейти́ я́ко о́блаку от­ вѣ́ка и ны́нѣ ви́дѣти, я́же случа́т­ся въ послѣ́дняя времена́. И от­вѣша́ ко мнѣ́ и рече́:
 • и видѣ́нiя толкова́нiе реку́ тебѣ́, и о ни́хже глаго́лалъ еси́, от­ве́рзу ти́.
 • Поне́же о си́хъ ре́клъ еси́, и́же оста́влени су́ть, сiе́ е́сть толкова́нiе:
 • и́же отъ­и́метъ бѣду́ въ то́ вре́мя, то́й сохрани́ся: и́же въ бѣду́ впадо́ша, сі́и су́ть, и́же имѣ́ютъ дѣла́ и вѣ́ру къ крѣпча́йшему:
 • вѣ́ждь у́бо, я́ко бо́лши ублаже́ни су́ть и́же оста́влени, па́че тѣ́хъ, и́же ме́ртви су́ть.
 • Сiя́ толкова́нiя видѣ́нiю: я́ко ви́дѣлъ еси́ му́жа восходя́ща от­ се́рдца морска́го,
 • то́й е́сть, его́же храни́тъ вы́шнiй мно́га времена́, и́же сами́мъ собо́ю изба́витъ сотворе́нiе свое́ и то́й разсмо́тритъ, и́же оста́влени су́ть.
 • А я́ко ви́дѣлъ еси́ от­ у́стъ его́ исходи́ти а́ки ду́хъ и о́гнь и бу́рю,
 • и я́ко не держа́­ше меча́ и ни ору́дiя бра́н­наго, порази́ бо стремле́нiе его́ мно́же­с­т­во, е́же прiи́де ра́товати его́, сiе́ е́сть толкова́нiе:
 • се́, дні́е гряду́тъ, егда́ начне́тъ вы́шнiй избавля́ти си́хъ, и́же на земли́ су́ть,
 • и прiи́детъ у́жасъ ума́ на тѣ́хъ, и́же обита́ютъ на земли́,
 • и ині́и ины́хъ помы́слятъ во­ева́ти, гра́дъ на гра́дъ и мѣ́сто на мѣ́сто, и язы́къ на язы́къ и ца́р­ст­во на ца́р­ст­во:
 • и бу́детъ, егда́ бу́дутъ сiя́, и случа́т­ся зна́менiя, я́же пре́жде показа́хъ ти́, и тогда́ от­кры́ет­ся Сы́нъ мо́й, его́же ви́дѣлъ еси́ я́ко му́жа восходя́ща:
 • и бу́детъ, егда́ услы́шатъ вси́ язы́цы гла́съ его́, и оста́витъ еди́нъ кі́йждо во странѣ́ сво­е́й бра́нь свою́, ю́же и́мутъ дру́гъ на дру́га,
 • и собере́т­ся во еди́но собра́нiе мно́же­с­т­во безчи́слен­но, я́ко хотя́ще прiити́ и ополчи́тися на него́:
 • то́й же ста́нетъ на верху́ горы́ Сiо́на:
 • Сiо́нъ же прiи́детъ и яви́т­ся всѣ́мъ угото́ванъ и созда́нъ, я́коже ви́дѣлъ еси́ го́ру изва́яну безъ ру́къ:
 • то́й же Сы́нъ мо́й обличи́тъ, я́же изобрѣто́ша язы́цы, нече́стiя и́хъ та́, я́же къ бу́ри при­­бли́жишася ра́ди лука́выхъ помышле́нiй и́хъ и муче́нiй, и́миже начну́тъ му́читися,
 • я́же подо́бна су́ть пла́мени: и погуби́тъ и́хъ безъ тру́дности, по зако́ну, и́же огню́ подо́бенъ е́сть.
 • А я́ко ви́дѣлъ еси́ его́ собира́ющаго къ себѣ́ ино́е мно́же­с­т­во ми́рно­е:
 • сі́и су́ть де́сять колѣ́нъ, и́же плѣне́ни бы́ша от­ земли́ сво­ея́ во дни́ осі́и царя́, его́же плѣни́ Салманаса́ръ ца́рь Ассирі́йскiй и преведе́ и́хъ за рѣку́, и преведе́ни су́ть въ зе́млю ину́ю,
 • ті́и же себѣ́ да́ша совѣ́тъ то́й, да оста́вятъ мно́же­с­т­во язы́ковъ, и дабы́ прошли́ въ да́льную страну́, идѣ́же никогда́ обита́­ше ро́дъ человѣ́ческiй,
 • или́ та́мо храни́ти зако́н­ная своя́, и́хже не храня́ху во странѣ́ сво­е́й:
 • вхо́дами же тѣ́сными рѣки́ Евфра́та внидо́ша:
 • сотвори́лъ бо и́мъ тогда́ вы́шнiй зна́менiя и уста́вилъ жи́лы рѣчны́я, до́ндеже про́йдутъ:
 • о́ною бо страно́ю бя́ше пу́ть мно́гъ, пу́ть­ст­вовати лѣ́то еди́но и по́лъ, и́бо страна́ та́ зове́т­ся Арсаре́ѳъ:
 • тогда́ обита́ша та́мо да́же до послѣ́дняго вре́мене: и ны́нѣ па́ки егда́ начну́тъ при­­ходи́ти,
 • па́ки вы́шнiй уста́витъ жи́лы рѣчны́я, да воз­мо́гутъ пройти́: си́хъ ра́ди ви́дѣлъ еси́ мно́же­с­т­во съ ми́ромъ:
 • но и и́же оста́влени су́ть от­ люді́й тво­и́хъ, сі́и су́ть, и́же обря́щут­ся вну́трь предѣ́лъ мо­и́хъ:
 • бу́детъ у́бо, егда́ начне́тъ погубля́ти мно́же­с­т­во тѣ́хъ, и́же со́брани су́ть язы́цы, защи́титъ и́хъ, и́же премого́ша люді́й,
 • и тогда́ пока́жетъ и́мъ ве́лiе мно́же­с­т­во чуде́съ.
 • И реко́хъ а́зъ: Влады́ко Го́споди, сiе́ ми покажи́, чесо́ ра́ди ви́дѣхъ му́жа восходя́ща от­ се́рдца морска́го? И рече́ мнѣ́:
 • я́коже не мо́жеши сiя́ испыта́ти, или́ зна́ти, я́же су́ть во глубинѣ́ морстѣ́й, та́ко не мо́жетъ кі́йждо ви́дѣти на земли́ Сы́на мо­его́, или́ тѣ́хъ, и́же съ ни́мъ су́ть, то́кмо во вре́мя дне́.
 • Сiе́ е́сть толкова́нiе со́нiя, е́же ви́дѣлъ еси́ и его́же ра́ди просвѣще́нъ еси́ здѣ́ еди́нъ:
 • оста́вилъ бо еси́ тво́й и о́крестъ мо­его́ упраждня́л­ся еси́ зако́на и иска́лъ еси́:
 • житiе́ бо твое́ устро́илъ еси́ въ прему́дрости и чу́в­ст­во твое́ назва́лъ еси́ ма́терiю:
 • и того́ ра́ди показа́хъ тебѣ́ мзды́ у вы́шняго: бу́детъ бо по инѣ́хъ трiе́хъ дне́хъ, ина́я къ тебѣ́ воз­глаго́лю и изъявлю́ тебѣ́ тя́жкая и ди́вная.
 • И идо́хъ и прiидо́хъ на по́ле, мно́го сла́вя и хваля́ вы́шняго о ди́вныхъ, я́же по вре́мени творя́ше,
 • и я́ко управля́етъ сiе́, и я́же су́ть во временѣ́хъ сотворе́на: и сѣдо́хъ ту́ три́ дни́.
 • И было после семи дней, я видел ночью сон:
 • вот, поднялся ветер с моря, чтобы возмутить все волны его.
 • Я смотрел, и вот, вышел крепкий муж с воинством небесным, и куда он ни обращал лице свое, чтобы взглянуть, все трепетало, что виднелось под ним;
 • и куда ни выходил голос из уст его, загорались все, которые слышали голос его, подобно тому, как тает воск, когда почувствует огонь.
 • И после этого видел я: вот, собралось множество людей, которым не было числа, от четырех ветров небесных, чтобы преодолеть этого мужа, который поднялся с моря.
 • Видел я, и вот, он изваял себе большую гору и взлетел на нее.
 • Я старался увидеть ту страну или место, откуда изваяна была эта гора, но не мог.
 • После сего видел я, что все, которые собрались победить его, очень испугались и однако же осмелились воевать.
 • Он же, когда увидел устремление идущего множества, не поднял руки своей, ни копья не держал и никакого оружия воинского;
 • но только, как я видел, он испускал из уст своих как бы дуновение огня и из губ своих – как бы дыхание пламени и с языка своего пускал искры и бури, и все это смешалось вместе: и дуновение огня и дыхание пламени и сильная буря.
 • И стремительно напал он на это множество, которое приготовилось сразиться, и сжег всех, так что ничего не видно было из бесчисленного множества, кроме праха, и только был запах от дыма; увидел я это, и устрашился.
 • После сего я видел того мужа сходящим с горы и призывающим к себе другое множество, мирное.
 • И многие приступали к нему, иные с лицами веселыми, а иные с печальными, иные были связаны, иных приносили, – и я изнемог от великого страха, пробудился и сказал:
 • Ты от начала показал рабу Твоему чудеса сии и судил меня достойным, чтобы принять молитву мою;
 • покажи же мне и значение сна сего,
 • потому что, как я понимаю разумом моим, горе тем, которые оставлены будут до тех дней, а еще более горе тем, которые не оставлены.
 • Ибо те, которые не оставлены, были печальны.
 • Теперь я понимаю, что то, что отложено на последние дни, встретит их, но и тех, которые оставлены.
 • Поэтому они пришли в большие опасности и большие затруднения, как показывают эти сны.
 • Но легче находящемуся в опасности потерпеть это, нежели перейти подобно облаку из мира сего и не видеть того, что будет в последние времена. Он отвечал мне и сказал:
 • И значение видения Я скажу тебе, и о чем ты говорил, открою тебе.
 • Так как ты говорил о тех, которые оставлены, то вот объяснение:
 • кто выдержит опасность в то время, тот сохранил себя, а которые впадут в опасность, это те, которые имеют дела и веру во Всемогущего.
 • Итак знай, что те, которые оставлены, блаженнее умерших.
 • Вот объяснение видения: так как ты видел мужа, восходящего из средины моря,
 • это тот, которого Всевышний хранит многие времена, который самим собою избавит творение свое и управит тех, которые оставлены.
 • А что ты видел исходивший из уст его как бы ветер, огонь и бурю,
 • и что он не держал ни копья и никакого воинского оружия, но устремление его поразило множество, которое пришло, чтобы победить его, то вот объяснение:
 • вот, наступают дни, когда Всевышний начнет избавлять тех, которые на земле,
 • и приведет в изумление живущих на земле.
 • И будут предпринимать войны одни против других, город против города, одно место против другого, народ против народа, царство против царства.
 • Когда это будет и явятся знамения, которые Я показал тебе прежде, тогда откроется Сын Мой, Которого ты видел, как мужа восходящего.
 • И когда все народы услышат глас Его, каждый оставит войну в своей собственной стране, которую они имеют между собою.
 • И соберется в одно собрание множество бесчисленное, как бы желая идти и победить Его.
 • Он же станет на верху горы Сиона.
 • И Сион придет и покажется всем приготовленный и устроенный, как ты видел гору, изваянную без рук.
 • Сын же Мой обличит нечестия, изобретенные этими народами, которые своими злыми помышлениями приблизили бурю и мучения, которыми они начнут мучиться,
 • и которые подобны огню; и Он истребит их без труда законом, который подобен огню.
 • А что ты видел, что Он собирал к себе другое, мирное общество:
 • это десять колен, которые отведены были пленными из земли своей во дни царя Осии, которого отвел в плен Салманассар, царь Ассирийский, и перевел их за реку, и переведены были в землю иную.
 • Они же положили в совете своем, чтобы оставить множество язычников и отправиться в дальнюю страну, где никогда не обитал род человеческий,
 • чтобы там соблюдать законы свои, которых они не соблюдали в стране своей.
 • Тесными входами подошли они к реке Евфрату;
 • ибо Всевышний сотворил тогда для них чудеса и остановил жилы реки, доколе они проходили;
 • ибо через эту страну шли они долго, полтора года; эта страна называется Арсареф.
 • Там жили они до последнего времени. И ныне, когда они начнут приходить,
 • Всевышний снова остановит жилы реки, чтобы они могли пройти; поэтому ты видел множество мирное.
 • Но которые оставлены от народа твоего, это те, которые находятся внутри пределов Моих.
 • Ибо, когда начнет Он истреблять множество собравшихся вместе народов, Он защитит народ Свой, который останется.
 • И тогда покажет им множество чудес.
 • Я сказал: Владыко Господи! Объясни мне это, для чего видел я мужа, восходящего из средины моря?
 • И Он сказал мне: как не можешь ты исследовать и познать того, что во глубине моря, так никто не может на земле видеть Сына Моего, ни тех, которые с Ним, разве только во время дня Его.
 • Вот истолкование сна, который ты видел и которым ты один здесь просвещен.
 • Ты оставил дела твои и упражнялся в законе Моем, и взыскал его,
 • ибо жизнь твою ты устроил в мудрости и рассудительность назвал твоею матерью.
 • Поэтому Я показал тебе воздаяния у Всевышнего; после трех дней Я покажу тебе другое и открою тебе важное и чудное.
 • Тогда я пошел и вышел в поле, много славя и благодаря Всевышнего за чудеса, которые Он совершал по временам,
 • и что Он управляет настоящим и тем, что произойдет во времена, – и там я сидел три дня.