Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Исход

 
 • И сотвори́ веселеи́лъ и Елiа́въ, и вся́къ му́дрый умо́мъ, ему́же дана́ е́сть прему́дрость и хи́трость въ ни́хъ, разумѣ́ти твори́ти вся́ дѣла́, я́же ко святы́ни надлежа́щая, по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь.
 • И при­­зва́ Моисе́й веселеи́ла и Елiа́ва и вся́ иму́щыя прему́дрость, и́мже даде́ Бо́гъ ра́зумъ въ се́рдцы, и вся́ во́лею хотя́щыя при­­ходи́ти къ дѣла́мъ, е́же соверша́ти я́:
 • и взя́ша от­ Моисе́а вся́ уча́стiя, я́же при­­несо́ша сы́нове Изра́илевы на вся́ дѣла́ святы́ни твори́ти я́: и ті́и прiима́ху еще́ при­­носи́мая от­ при­­нося́щихъ зау́тра зау́тра.
 • И при­­хожда́ху вси́ му́дрiи, и́же творя́ху дѣла́ святы́ни, кі́йждо по сво­ему́ дѣ́лу, е́же са́ми дѣ́лаху:
 • и реко́ша Моисе́ю, я́ко мно́го при­­но́сятъ лю́дiе свы́ше дѣ́лъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь сотвори́ти.
 • И повелѣ́ Моисе́й, и проповѣ́да въ полцѣ́, глаго́ля: му́жъ и жена́ ктому́ да не дѣ́лаютъ на нача́тки святы́ни. И воз­бране́ни бы́ша лю́дiе ктому́ при­­носи́ти.
 • И дѣла́ бы́ша и́мъ дово́лна на стро­е́нiе твори́ти, и преизбы́ша.
 • 37:1И сотвори́ша ски́нiи де́сять опо́нъ:
 • 37:2два́десять и о́смь лако́тъ долгота́ еди́ныя опо́ны, та́яжде бя́ше всѣ́мъ, и четы́рехъ лако́тъ широта́ опо́ны еди́ныя.
 • 37:3И сотвори́ша завѣ́су от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы:
 • 37:4и воз­ложи́ша ю́ на четы́ри столпы́ негнiю́щыя позлаще́ны зла́томъ, и верхи́ и́хъ зла́ты, и стоя́ла и́хъ четы́ри сре́бряна.
 • 37:5И сотвори́ша завѣ́су две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, дѣ́ло шве́н­но херуви́мы,
 • 37:6и столпы́ и́хъ пя́ть и крючки́ и́хъ: и глави́цы и́хъ и верхи́ и́хъ позлати́ша зла́томъ, и стоя́ла и́хъ пя́ть мѣ́дяна.
 • 36:8.1И сотвори́ вся́къ прему́дрый въ дѣ́ла­ю­щихъ ри́зы святы́ни, я́же су́ть Ааро́ну иере́ю, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю. {от­ здѣ́ и по гре́ческимъ числа́ стиха́мъ не положено́жъ}
 • 36:8.2И сотвори́ша ри́зу ве́рхнюю {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.} от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго:
 • 36:8.3и изрѣ́заша дщи́цы зла́ты а́ки власы́, е́же сотка́ти съ синето́ю и съ багряни́цею, и съ червлени́цею пря́деною и съ виссо́номъ ска́нымъ: дѣ́ло тка́ное сотвори́ша е́.
 • 36:8.4Ри́зы ве́рхнiя при­­держа́щыяся от­ обо­и́хъ стра́нъ, дѣ́ло тка́н­но, между́ собо́ю сплете́но:
 • 36:8.5от­ него́ сотвори́ша е́ по его́ творе́нiю, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.6И сотвори́ша о́ба ка́мени смара́гдовы состе́ганы ве́рвiю и обложены́ зла́томъ, изва́яны и вы́рѣзаны вая́нiемъ печа́ти, от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • 36:8.7и воз­ложи́ша я́ на ра́мена ри́зы ве́рхнiя ка́менiе въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.8И сотвори́ша сло́во {Гре́ч.: логі́онъ.}, дѣ́ло тка́н­но пестрото́ю, по дѣ́лу ри́зы ве́рхнiя, от­ зла́та и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы спря́дены и виссо́на ска́наго,
 • 36:8.9четверо­уго́лно сугу́бо сотвори́ша логі́онъ {Славе́н.: сло́во.} пя́ди въ долготу́, и пя́ди въ широту́, сугу́бо:
 • 36:8.10и сши́ста на не́мъ шве́нiемъ по три́ ка́мени четы́рьми ряды́: ря́дъ ка́менiй: сарді́й и топа́зiй и смара́гдъ, ря́дъ еди́нъ:
 • 36:8.11и ря́дъ вторы́й, а́нѳраксъ и сапфи́ръ и Иа́списъ:
 • 36:8.12и ря́дъ тре́тiй, Лиги́рiй и Аха́тъ и амеѳи́стъ:
 • 36:8.13и ря́дъ четве́ртый, хрисоли́ѳъ и вири́ллiй и они́хiй, око́ваны о́коло зла́томъ и всажде́ни въ зла́тѣ:
 • 36:8.14и ка́менiе бя́ху от­ име́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ два­на́­де­сять, по имена́мъ и́хъ изва́яно въ печа́ти, кі́йждо сво­и́мъ и́менемъ въ два­на́­де­сять племе́нъ.
 • 36:8.15И сотвори́ша надъ логі́ономъ тре́сны сплете́ны, дѣ́ло плете́ное от­ зла́та чи́ста:
 • 36:8.16и сотвори́ша два́ щитца́ зла́та и два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша два́ колца́ зла́та на о́ба конца́ логі́она:
 • 36:8.17и вложи́ша плетени́цы зла́ты въ ко́лца, со обо­и́хъ стра́нъ логі́она,
 • 36:8.18и въ два́ сложе́нiя двѣ́ плетени́цы, и воз­ложи́ша на два́ щитца́: и воз­ложи́ша на ра́мена ри́зы ве́рхнiя, проти́ву лице́мъ къ лицу́.
 • 36:8.19И сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и воз­ложи́ша на два́ кри́ла на кра́й логі́она, и на кра́й созади́ ве́рхнiя ри́зы, внутрьу́ду:
 • 36:8.20и сотвори́ша два́ колца́ зла́та, и положи́ша на о́ба ра́мена ри́зы ве́рхнiя съ ни́зу его́ на лицѣ́ по согбе́нiю свы́ше соста́ва ри́зы ве́рхнiя:
 • 36:8.21и стягну́ша логі́онъ ко́лцами, я́же на не́мъ, съ ко́лцами ве́рхнiя ри́зы сложе́ными, изъ синеты́ сплете́н­ными, во тка́нiе ри́зы ве́рхнiя {Гре́ч.: епоми́съ, евр.: Ефу́дъ.}, да не низпуска́ет­ся логі́онъ от­ ри́зы ве́рхнiя, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.22И сотвори́ша испо́днюю ри́зу {Гре́ч.: иподи́тисъ.}, я́же подъ ве́рхнюю, дѣ́ло тка́н­но, все́ си́нее: ожере́лiе же во вну́трен­нѣй ри́зѣ {Гре́ч.: иподи́тисъ.},
 • 36:8.23на средѣ́ шве́н­но, сплетено́, оме́ты иму́що о́коло ожере́лiе неразлуче́но.
 • 36:8.24И сотвори́ша на оме́тѣ ри́зы вну́трен­нiя до́лу я́ко процвѣта́ющаго ши́пка пу́гвицы от­ синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы пря́дены и виссо́на ска́наго.
 • 36:8.25И сотвори́ша звонцы́ зла́ты, и воз­ложи́ша звонцы́ на оме́ты ри́зы вну́трен­нiя о́крестъ между́ пу́гвицами:
 • 36:8.26звоне́цъ зла́тъ и пу́гвица на оме́тѣ вну́трен­нiя ри́зы о́крестъ, къ служе́нiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.27И сотвори́ша ри́зы виссо́н­ныя дѣ́ло тка́н­но, Ааро́ну и сыно́мъ его́,
 • 36:8.28и клобуки́ {Гре́ч.: ки́дарисъ.} изъ виссо́на, и увя́сло {Гре́ч.: ми́тра.} изъ виссо́на, и надра́ги изъ виссо́на ска́наго,
 • 36:8.29и по́ясы и́хъ изъ виссо́на и синеты́, и багряни́цы и червлени́цы пря́дены, дѣ́ло пестря́щаго, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 36:8.30И сотвори́ша дщи́цу зла́ту, от­дѣле́нiе святы́ни от­ зла́та чи́ста, и написа́ша на не́й пи́смена изва́яна печа́тiю: освяще́нiе Го́споду:
 • 36:8.31и воз­ложи́ша ю́ на оме́тъ си́нь, е́же бы лежа́ти на увя́слѣ свы́ше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • 10И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
  11От избы́в­шаго же зла́та уча́стiя сотвори́ша сосу́ды, е́же служи́ти въ ни́хъ предъ Го́сподемъ:
  12и от­ оста́в­шiя синеты́ и багряни́цы, и червлени́цы и виссо́на, сотвори́ша ри́зы служе́бныя Ааро́ну, е́же служи́ти въ ни́хъ во святи́лищи.
 • 13И при­­несо́ша ри́зы къ Моисе́ю, и ски́нiю и сосу́ды ея́, и вереи́ ея́ и столпы́ и стоя́ла ея́,
 • 20и покро́вцы ко́жы о́вни очервле́ны, и покро́вы ко́жы си́нiя, и про́чихъ опо́ны:
  21и колки́, и вся́ ору́дiя на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • 14и киво́тъ завѣ́та и носи́ла его́,
 • 17и трапе́зу предложе́нiя и вся́ сосу́ды ея́, и хлѣ́бы предложе́н­ныя:
 • 16и свѣти́лникъ чи́стый и свѣти́ла его́, свѣти́ла вжига́нiя и еле́й свѣтѣ́нiя:
 • 15и олта́рь и вся́ сосу́ды его́, и еле́й пома́занiя и ѳимiа́мъ сложе́нiя,
 • 19и опо́ны двора́, и столпы́, и стоя́ла его́, и завѣ́су две́рiй ски́нiи и две́рiй двора́: и вся́ сосу́ды ски́нiи и вся́ ору́дiя ея́:
 • 18и ри́зы святы́я, я́же су́ть Ааро́ни, и ри́зы сыно́въ его́ на жре́че­с­т­во:
 • 22ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы все́ устро­е́нiе.
 • 23И ви́дѣ Моисе́й вся́ дѣла́, и бя́ху сотворе́на та́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша я́, и благослови́ и́хъ Моисе́й.
 • И стал работать Веселеил и Аголиав и все мудрые сердцем, которым Господь дал мудрость и разумение, чтоб уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь.
 • И призвал Моисей Веселеила и Аголиава и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце приступить к работе и работать.
 • И взяли они от Моисея все приношения, которые принесли сыны Израилевы, на [все] потребности святилища, чтобы работать. Между тем еще продолжали приносить к нему добровольные дары каждое утро.
 • Тогда пришли все мудрые сердцем, производившие всякие работы святилища, каждый от своей работы, какою кто занимался,
 • и сказали Моисею, говоря: народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать.
 • И приказал Моисей, и объявлено было в стане, чтобы ни мужчина, ни женщина не делали уже ничего для приношения во святилище; и перестал народ приносить.
 • Запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежало делать, и даже осталось.
 • И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работою скинии: десять покрывал из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти; и херувимов сделали на них искусною работою;
 • длина каждого покрывала двадцать восемь локтей, и ширина каждого покрывала четыре локтя: всем покрывалам одна мера.
 • И соединил он пять покрывал одно с другим, и другие пять покрывал соединил одно с другим.
 • И сделал петли голубого цвета на краю одного покрывала, где оно соединяется с другим; так же сделал он и на краю последнего покрывала, для соединения его с другим;
 • пятьдесят петлей сделал он у одного покрывала, и пятьдесят петлей сделал в конце покрывала, где оно соединяется с другим; петли сии соответствовали одна другой;
 • и сделал пятьдесят крючков золотых, и крючками соединил одно покрывало с другим, и стала скиния одно целое.
 • Потом сделал покрывала из козьей шерсти для покрытия скинии: одиннадцать покрывал сделал таких;
 • длиною покрывало тридцать локтей, и шириною покрывало четыре локтя: одиннадцати покрывалам мера одна.
 • И соединил он пять покрывал особо и шесть покрывал особо.
 • И сделал пятьдесят петлей на краю покрывала крайнего, где оно соединяется с другим, и пятьдесят петлей сделал на краю покрывала, соединяющегося с другим;
 • и сделал пятьдесят медных крючков для соединения покрова, чтоб составилось одно целое.
 • И сделал для скинии покров из красных бараньих кож и покрышку сверху из кож синих.
 • И сделал брусья для скинии из дерева ситтим прямостоящие:
 • десять локтей длина бруса, и полтора локтя ширина каждого бруса;
 • у каждого бруса по два шипа, один против другого: так сделал он все брусья скинии.
 • И сделал для скинии двадцать таких брусьев для полуденной стороны,
 • и сорок серебряных подножий сделал под двадцать брусьев: два подножия под один брус для двух шипов его, и два подножия под другой брус для двух шипов его;
 • и для другой стороны скинии, к северу, сделал двадцать брусьев
 • и сорок серебряных подножий: два подножия под один брус, и два подножия под другой брус;
 • а для задней стороны скинии, к западу, сделал шесть брусьев,
 • и два бруса сделал для угла в скинии на заднюю сторону;
 • и были они соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу: так сделал он с ними обоими на обоих углах;
 • и было восемь брусьев и серебряных подножий шестнадцать, по два подножия под каждый брус.
 • И сделал шесты из дерева ситтим, пять для брусьев одной стороны скинии,
 • и пять шестов для брусьев другой стороны скинии, и пять шестов для брусьев задней стороны скинии;
 • и сделал внутренний шест, который проходил бы по средине брусьев от одного конца до другого;
 • брусья обложил золотом, и кольца, в которые вкладываются шесты, сделал из золота, и шесты обложил золотом.
 • И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, и искусною работою сделал на ней херувимов;
 • и сделал для нее четыре столба из ситтим и обложил их золотом, с золотыми крючками, и вылил для них четыре серебряных подножия.
 • И сделал завесу ко входу скинии из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона, узорчатой работы,
 • и пять столбов для нее с крючками; и обложил верхи их и связи их золотом, и вылил пять медных подножий.
 • Из голубой же, пурпуровой и червленой шерсти сделали они служебные одежды, для служения во святилище; также сделали священные одежды Аарону, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал ефод из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • и разбили они золото в листы и вытянули нити, чтобы воткать их между голубыми, пурпуровыми, червлеными и виссонными нитями, искусною работою.
 • И сделали у него нарамники связывающие; на обоих концах своих он был связан.
 • И пояс ефода, который поверх его, одинаковой с ним работы, сделан был из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона, как повелел Господь Моисею.
 • И обделали камни ониксовые, вставив их в золотые гнезда и вырезав на них имена сынов Израилевых, как вырезывают на печати;
 • и положил он их на нарамники ефода, в память сынов Израилевых, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал наперсник искусною работою, такою же работою, как ефод, из золота, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из крученого виссона;
 • он был четыреугольный; двойной сделали они наперсник в пядень длиною и в пядень шириною, двойной он был;
 • и вставили в него в четыре ряда камни. Рядом: рубин, топаз, изумруд, – это первый ряд;
 • во втором ряду: карбункул, сапфир и алмаз;
 • в третьем ряду: яхонт, агат и аметист;
 • в четвертом ряду: хризолит, оникс и яспис; и вставлены они в золотых гнездах.
 • Камней было по числу имен сынов Израилевых: двенадцать было их, по числу имен их, и на каждом из них вырезано было, как на печати, по одному имени, для двенадцати колен.
 • К наперснику сделали толстые цепочки витою работою из чистого золота;
 • и сделали два золотых гнезда и два золотых кольца и прикрепили два кольца к двум концам наперсника;
 • и вдели обе плетеные цепочки из золота в два кольца по концам наперсника,
 • а два конца двух цепочек прикрепили к двум гнездам и прикрепили их к нарамникам ефода с лицевой стороны его;
 • еще сделали два кольца золотых и прикрепили к двум другим концам наперсника, на той стороне, которая находится к ефоду внутрь;
 • и еще сделали два кольца золотых и прикрепили их к двум нарамникам ефода снизу, с лицевой стороны его, у соединения его над поясом ефода;
 • и прикрепили наперсник кольцами его к кольцам ефода посредством шнура из голубой шерсти, чтобы он был над поясом ефода, и чтобы не отставал наперсник от ефода, как повелел Господь Моисею.
 • И сделал верхнюю ризу к ефоду, тканую, всю из голубой шерсти,
 • и среди верхней ризы отверстие, как отверстие у брони, и вокруг него обшивку, чтобы не дралось;
 • по подолу верхней ризы сделали они яблоки из голубой, пурпуровой и червленой шерсти;
 • и сделали позвонки из чистого золота и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом;
 • позвонок и яблоко, позвонок и яблоко, по подолу верхней ризы кругом для служения, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали для Аарона и для сыновей его хитоны из виссона, тканые,
 • и кидар из виссона, и головные повязки из виссона, и нижнее льняное платье из крученого виссона,
 • и пояс из крученого виссона и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, узорчатой работы, как повелел Господь Моисею.
 • И сделали полированную дощечку, диадиму святыни, из чистого золота, и начертали на ней письмена, как вырезывают на печати: Святыня Господня;
 • и прикрепили к ней шнур из голубой шерсти, чтобы привязать ее к кидару сверху, как повелел Господь Моисею.
 • Так кончена была вся работа для скинии собрания; и сделали сыны Израилевы всё: как повелел Господь Моисею, так и сделали.
 • И принесли к Моисею скинию, покров и все принадлежности ее, крючки ее, брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножия ее,
 • покров из кож бараньих красных и покров из кож синих и завесу закрывающую,
 • ковчег откровения и шесты его, и крышку,
 • стол со всеми принадлежностями его и хлебы предложения,
 • светильник из чистого золота, лампады его, лампады расставленные на нем и все принадлежности его, и елей для освещения,
 • золотой жертвенник и елей помазания, и благовония для курения, и завесу ко входу в скинию,
 • жертвенник медный и медную решетку к нему, шесты его и все принадлежности его, умывальник и подножие его,
 • завесы двора, столбы и подножия, завесу к воротам двора, веревки и колья и все вещи, принадлежащие к служению в скинии собрания,
 • одежды служебные для служения во святилище, священные одежды Аарону священнику и одежды сыновьям его для священнодействия.
 • Как повелел Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы все сии работы.
 • И увидел Моисей всю работу, и вот они сделали ее: как повелел Господь, так и сделали. И благословил их Моисей.
 • «Ва Басалъил ва Оҳолиоб ва ҳамаи мардони донодил, ки Парвардигор ба онҳо ҳикмат ва фаҳм бахшидааст, то ки барои иҷрои ҳар амали хизмати пок моҳир бошанд, мувофиқи ҳар он чи Парвардигор фармудааст, кор хоҳанд кард».
 • Ва Мусо Басалъил ва Оҳолиоб ва ҳар каси донодилро, ки Парвардигор ба дили вай ҳикмат бахшида буд, ҳар касеро, ки дилаш моил буд ба кор шурӯъ намояд, ба иҷро кардани он даъват намуд.
 • Ва тамоми ҳадияеро, ки банӣ Исроил барои эҳтиёҷоти хизмати пок оварда буданд, аз пеши Мусо гирифтанд, то ки кор кунанд, ва ҳар субҳ боз назди ӯ ба таври ихтиёрӣ ҳадияҳо меоварданд.
 • Ва ҳамаи доноёне ки ҳар навъ кори покро ба ҷо меоварданд, ҳар яке аз ҷои хизмати худ, ки бо он машғул буд, омаданд,
 • ва ба Мусо сухан ронда, гуфтанд: «Қавм бештар аз он чи барои иҷрои коре лозим аст, ки Парвардигор ба ҷо овардани онро фармудааст, меоваранд».
 • Ва Мусо амр фармуд, ва дар бошишгоҳ ҷор зада, гуфтанд: «Мардон ва занон дигар барои ҳадияи пок кор накунанд». Ва қавм аз овардан даст кашиданд.
 • Ва масолеҳ барои иҷрои тамоми кор кифоят мекард, ва ҳатто зиёдатӣ буд.
 • Ва ҳамаи донодилон, ки бо кор машғул буданд, даҳ чодири манзилро аз катони нозуки дутоба ва нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ сохтанд, ва каррубиёнро бар онҳо бо бофти санъаткорона нақш карданд.
 • Дарозии ҳар як чодир бисту ҳашт араш, ва фарохии ҳар як чодир чор араш буд; ҳамаи чодирҳо ба як андоза буд.
 • Ва панҷ чодирро ба якдигар пайванд кард, ва панҷ чодири дигарро ба якдигар пайванд кард.
 • Ва бандакҳо аз нахи лоҷвардӣ бар лаби як чодире ки дар канори пайвандкунӣ буд, сохт; ва бар лаби чодири канории пайвандкунии дуюм низ чунин сохт.
 • Панҷоҳ бандак дар як чодир сохт, ва панҷоҳ бандак дар канори чодире ки дар пайвандкунии дуюм буд, сохт; бандакҳо дар рӯ ба рӯи ҳамдигар буд.
 • Ва панҷоҳ часпаки тилло сохт, ва чодирҳоро бо часпакҳо ба якдигар пайванд намуд, – ва манзил яклухт шуд.
 • Ва чодирҳо аз пашми буз сохт, то ки хаймае бар манзил бошад; ёздаҳ адад чунин чодирҳо сохт.
 • Дарозии ҳар як чодир сӣ араш, ва фарохии ҳар як чодир чор араш буд; ёздаҳ чодир ба як андоза буд.
 • Ва панҷ чодирро алоҳида, ва шаш чодирро алоҳида пайванд намуд.
 • Ва панҷоҳ бандак ба лаби чодире ки дар канори пайвандкунӣ буд, сохт, ва панҷоҳ бандак бар лаби чодири пайвандкунии дуюм сохт.
 • Ва панҷоҳ часпаки мисин сохт, то ки хаймаро пайванд намояд, ва он яклухт шавад.
 • Ва болопӯше барои хайма аз пӯстҳои қӯчқор, ки сурх буд, сохт, ва болопӯше аз пӯстҳои тӯҳс аз болои он.
 • Ва тахтаҳо, ки меистод, барои манзил аз чӯби ақоқиё сохт.
 • Дарозии ҳар як тахта даҳ араш буд, ва фарохии ҳар як тахта – якуним араш.
 • Ва дар ҳар тахта ду дандонаи мутавозии якдигар буд; дар ҳамаи тахтаҳои манзил чунин сохт.
 • Ва тахтаҳоро барои манзил сохт: бист тахта барои тарафи ҷанубӣ.
 • Ва чил пояи нуқра зери бист тахта сохт: ду поя зери як тахта барои ду дандонаи он, ва ду поя зери тахтаи дигар барои ду дандонаи он.
 • Ва барои тарафи дигари манзил, барои тарафи шимолии он бист тахта сохт.
 • Ва чил пояи нуқра барои онҳо: ду поя зери як тахта, ва ду поя зери тахтаи дигар.
 • Ва барои қафои манзил, ки тарафи ғарбист, шаш тахта сохт.
 • Ва барои гӯшаҳои манзил, дар қафо, ду тахта сохт.
 • Ва онҳо аз поён пайваст карда шуд, ва аз боло низ якҷоя дар як ҳалқа пайваст гардид; бар ҳар ду, яъне барои ҳар ду гӯша чунин сохт.
 • Ва ба ҳамин тариқ ҳашт тахта шуд, ва пояҳои нуқра барои онҳо, ҷамъ шонздаҳ поя: ду поя, ду поя зери ҳар як тахта.
 • Ва пуштбандҳо аз чӯби ақоқиё сохт: панҷ адад барои тахтаҳои як тарафи манзил,
 • ва панҷ пуштбанд барои тахтаҳои тарафи дигари манзил, ва панҷ пуштбанд барои тахтаҳои тарафи қафои манзил, ба самти ғарб.
 • Ва пуштбанди миёнаро сохт, то ки аз даруни тахтаҳо аз ин сар то он сар бигзарад.
 • Ва тахтаҳоро бо тилло пӯшонид, ва ҳалқаҳои онҳоро, ки хонаҳои пуштбандҳо буд, аз тилло сохт; ва пуштбандҳоро бо тилло пӯшонид.
 • Ва пардае аз нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ ва катони нозуки дутоба сохт; бо бофти санъаткорона онро бо каррубиён сохт.
 • Ва барои он чор сутун аз ақоқиё сохт, ва онҳоро бо тилло пӯшонид, ва чангакҳошон аз тилло буд; ва барои онҳо чор пояи нуқра рехт.
 • Ва пардае барои даромадгоҳи хайма аз лоҷвард ва арғувон ва қирмиз ва катони нозуки дутоба бо санъати гулдӯзӣ сохт.
 • Ва панҷ сутуни онро бо чангакҳошон сохта, сарҳо ва чамбаракҳои онҳоро бо тилло пӯшонид; ва панҷ пояи онҳо аз мис буд.

 • Ва аз нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ либосҳои хизматӣ барои хизмат кардан дар пок сохтанд; ва либосҳои пок барои Ҳорун сохтанд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва эфӯдро аз тилло, нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ ва катони нозуки дутоба сохт.
 • Ва тунукаҳои нозук аз тилло сохтанд, ва риштаҳо аз он буриданд, то ки дар миёни нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ ва катони нозук бо бофти санъаткорона бибофанд.
 • Китфпӯшакҳои пайвастшаванда барои он сохтанд, ки бар ду канори он пайваст мешуд.
 • Ва тасмаи бандубасти он, ки бар он буд, бо ҳамон санъат аз худи он, яъне аз тилло, нахҳои лоҷвардӣ, ва арғувонӣ, ва қирмизӣ, ва катони нозуки дутоба сохта шуд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва сангҳои ҷазъро дуруст карда, дар нигинхонаҳои тилло нишониданд, ва номҳои банӣ Исроилро бо ҳаккокии мӯҳр бар онҳо ҳаккокӣ намуданд.
 • Ва онҳоро бар китфпӯшакҳои эфӯд ҷойгир кард, то ки сангҳои ёдгорӣ барои банӣ Исроил бошад, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва синабандро бо бофти санъаткорона, мисли бофти эфӯд, аз тилло, нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ ва катони нозуки дутоба сохт.
 • Он мураббаъ буд; синабандро дуқабата сохтанд, дарозияш як ваҷаб ва фарохияш як ваҷаб, дуқабата.
 • Ва дар он чор қатор санг нишониданд: қатори лаъл, ёқути зард ва зумуррад – ин қатори якум буд.
 • Ва қатори дуюм: баҳрамон, ёқути кабуд ва алмос.
 • Ва қатори сеюм: ёқути тар, ақиқи сӯхта ва ҷамаст.
 • Ва қатори чорум: забарҷад, ҷазъ ва яшм; онҳо дуруст карда, дар нигинхонаҳои тилло нишонида шуда буд.
 • Ва ин сангҳо бо номҳои банӣ Исроил, яъне дувоздаҳ адад бо номҳои онҳо буд; бо ҳаккокии мӯҳр, ҳар яке ба номи худаш, барои дувоздаҳ сибт буд.
 • Ва бар синабанд занҷирҳо ба шакли танобе, бо санъати бофти морпеч, аз тиллои холис сохтанд.
 • Ва ду нигинхонаи тилло ва ду ҳалқаи тилло сохтанд, ва ду ҳалқаро ба ду канори синабанд андармон карданд.
 • Ва он ду занҷири морпечи тиллоро бо ин ду ҳалқа бар канорҳои синабанд андармон карданд.
 • Ва ду сари дигари ду занҷири морпечро ба ду нигинхона пайванд намуда, бар китфпӯшакҳои эфӯд, ба тарафи абраи он андармон карданд.
 • Ва боз ду ҳалқаи тилло сохтанд, ва онҳоро бар ду канори синабанд, ба он лабаш, ки ба тарафи астари эфӯд аст, андармон карданд.
 • Ва боз ду ҳалқаи тилло сохтанд, ва онҳоро бар ду китфпӯшаки эфӯд аз поён, аз тарафи абраи он, назди пайвандшавии он, аз болои тасмаи эфӯд андармон карданд.
 • Ва синабандро аз ҳалқаҳояш ба ҳалқаҳои эфӯд бо риштаи лоҷвард банд карданд, то ки он бар тасмаи эфӯд бошад, ва синабанд аз эфӯд ҷудо нашавад, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва ридои эфӯдро бо санъати бофандагӣ комилан аз нахи лоҷвардӣ сохт.
 • Ва чоки ридоро дар миёнаи он мисли чоки ҷавшан сохт; лаблӯлае гирдогирди чокаш буд, то ки надаррад.
 • Ва дар лаби домани ридо анорҳо аз нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизии дутоба сохтанд.
 • Ва зангӯлачаҳои тилло аз тиллои холис сохтанд, ва зангӯлачаҳоро дар миёни анорҳо, бар домани ридо гузоштанд, гирдогирди он, дар миёни анорҳо.
 • Зангӯлача ва аноре, зангӯлача ва аноре дар лаби домани ридо гирдогирди он барои хизмат кардан, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва пероҳане аз катони нозук, бо санъати бофандагӣ барои Ҳорун ва писаронаш сохтанд;
 • Ва саллае аз катони нозук, ва кулоҳҳои зебое аз катони нозук, ва эзорҳои катон аз катони нозуки дутоба;
 • Ва камарбанде аз катони нозуки дутоба ва нахҳои лоҷвардӣ ва арғувонӣ ва қирмизӣ, бо санъати гулдӯзӣ, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва тунукаи нимтоҷи покро аз тиллои холис сохтанд, ва бар он хатте мисли ҳаккокии мӯҳр навиштанд: «Пок аст барои Парвардигор».
 • Ва бар он риштаи лоҷвардие андармон карданд, то ки аз боло ба салла бибанданд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва тамоми кори манзили хаймаи ҷомеъ ба анҷом расид; ва банӣ Исроил онро сохтанд, мувофиқи ҳар он чи Парвардигор ба Мусо фармуда буд, амал карданд;
 • Ва манзили хаймаро назди Мусо оварданд, бо тамоми колояш, часпакҳояш, тахтаҳояш, пуштбандҳояш ва сутунҳояш ва пояҳояш;
 • Ва болопӯш аз пӯстҳои қӯчқор, ки сурх буд, ва болопӯш аз пӯстҳои тӯҳс, ва пардаи ҷудокунанда;
 • Ва сандуқи шаҳодат ва дастакҳояш, ва сарпӯш;
 • Ва миз, ва тамоми колояш, ва нони тақдим;
 • Ва чароғдони пок, ва чароғҳояш, яъне, чароғҳои ҷо ба ҷо гузошташуда, ва тамоми колояш, ва равған барои рӯшноӣ;
 • Ва қурбонгоҳи тилло, ва равғани тадҳин, ва бухури хушбӯй, ва пардаи даромадгоҳи хайма;
 • Ва қурбонгоҳи мисин, ва панҷараи мисинаш, ва дастакҳояш, ва лаган ва пояҳояш;
 • Ва пардаҳои саҳн, ва сутунҳояш ва пояҳояш, ва пардаи дарвозаи саҳн, ва танобҳояш ва мехҳояш, ва тамоми чизҳои хизмати манзил барои хаймаи ҷомеъ;
 • Ва либосҳои хизматӣ барои хизмат кардан дар пок, ва либосҳои пок барои Ҳоруни коҳин, ва либосҳои писаронаш барои каҳонат кардан.
 • Мувофиқи ҳар он чи Парвардигор ба Мусо фармуда буд, банӣ Исроил тамоми корро ба ҷо оварданд.
 • Ва Мусо тамоми корро аз назар гузаронид, ва инак онҳо онро, ончунон ки Парвардигор фармуда буд, ба ҷо оварданд; ва Мусо онҳоро баракат дод.