Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Иезекииля

 
 • И обрати́ мя на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки: и сiя́ бя́ху затворе́н­на.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сiя́ врата́ заключе́н­на бу́дутъ и не от­ве́рзут­ся, и никто́же про́йдетъ и́ми: я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ вни́детъ и́ми, и бу́дутъ заключе́н­на.
 • Зане́ старѣ́йшина се́й ся́детъ въ ни́хъ я́сти хлѣ́бъ предъ Го́сподемъ: по пути́ Ела́ма {притво́ра} вра́тъ вни́детъ и по пути́ его́ изы́детъ.
 • И введе́ мя по пути́ вра́тъ я́же къ сѣ́веру, пря́мо хра́му: и ви́дѣхъ, и се́, по́лнъ сла́вы до́мъ Госпо́день. И падо́хъ ни́цъ на лицы́ мо­е́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: сы́не человѣ́чь, сложи́ въ се́рдцы тво­е́мъ, и ви́ждь очи́ма тво­и́ма и уши́ма тво­и́ма слы́ши вся́, ели́ка а́зъ глаго́лю съ тобо́ю, по всѣ́мъ повелѣ́ниемъ хра́ма Госпо́дня и по всѣ́мъ узаконе́ниемъ его́: и устро́иши се́рдце твое́ на вхо́дъ хра́ма по всѣ́мъ исхо́дамъ его́ во всѣ́хъ святы́хъ.
 • И рече́ши къ до́му прогнѣвля́ющему мя́, къ до́му Изра́илеву: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ: да довлѣ́етъ ва́мъ от­ всѣ́хъ беззако́нiй ва́шихъ, до́ме Изра́илевъ,
 • е́же вводи́ти ва́мъ сы́ны иноплеме́н­ничы необрѣ́заны се́рдцемъ и необрѣ́заны пло́тiю, е́же быва́ти и́мъ во святы́хъ мо­и́хъ, и оскверня́ху я́, егда́ при­­но́сите вы́ хлѣ́бы, ту́къ и мяса́ и кро́вь: и преступа́сте завѣ́тъ мо́й во всѣ́хъ беззако́нiихъ ва́шихъ,
 • и не снабдѣ́сте храни́ти стражбы́ во святы́хъ мо­и́хъ, и поста́висте страже́й стрещи́ стражбы́ святы́хъ мо­и́хъ себѣ́.
 • Того́ ра́ди си́це глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь: вся́къ сы́нъ иноплеме́н­ничь необрѣ́занъ се́рдцемъ и необрѣ́занъ пло́тiю да не вни́детъ во свята́я моя́ во всѣ́хъ сынѣ́хъ иноплеме́н­ничихъ, и́же су́ть средѣ́ до́му Изра́илева:
 • но и леви́ти, и́же от­верго́шася мене́, егда́ заблужда́­ше Изра́иль, и́же заблуди́ша от­ мене́ вслѣ́дъ по́мысловъ сво­и́хъ, и во́змутъ непра́вду свою́
 • и бу́дутъ служа́ще во святы́хъ мо­и́хъ, вратари́ у две́рiй хра́ма и служа́щiи хра́му: ті́и да закала́ютъ же́ртвы и всесожже́нiя лю́демъ и ті́и да ста́нутъ предъ людьми́, е́же служи́ти и́мъ.
 • Поне́же служи́ша и́мъ предъ лице́мъ кумíровъ сво­и́хъ, и бы́сть до́му Изра́илеву въ муче́нiе непра́вды: того́ ра́ди воз­двиго́хъ на ня́ ру́ку мою́, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ [Изра́илевъ], и во́змутъ беззако́нiе свое́,
 • и не при­­сту́пятъ ко мнѣ́ служи́ти мнѣ́, ни при­­носи́ти ко святы́мъ сыно́въ Изра́илевыхъ, ниже́ ко святы́мъ святы́нь мо­и́хъ, и во́змутъ безче́стiе свое́ въ заблужде́нiи, въ не́мже прельсти́шася:
 • и учиня́тъ я́ стрещи́ стражбы́ хра́ма на вся́ дѣла́ его́
 • и на вся́, ели́ка сотворя́тъ жерцы́ и леви́ти, сы́нове саду́ковы, и́же сохрани́ша стражбы́ святы́нь мо­и́хъ [и пути́ моя́], егда́ заблужда́­ше до́мъ Изра́илевъ от­ мене́: сі́и при­­сту́пятъ ко мнѣ́, е́же служи́ти мнѣ́, и ста́нутъ предъ лице́мъ мо­и́мъ, е́же при­­носи́ти мнѣ́ же́ртву, ту́къ и кро́вь, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь.
 • Сі́и вни́дутъ во свята́я моя́ и сі́и при­­сту́пятъ ко трапе́зѣ мо­е́й, е́же служи́ти мнѣ́, и сохраня́тъ стражбы́ моя́.
 • И бу́детъ внегда́ входи́ти и́мъ во врата́ двора́ вну́трен­няго, въ ри́зы льня́ны да облеку́т­ся, а да не облеку́т­ся въ волня́ны, внегда́ служи́ти и́мъ от­ вра́тъ двора́ вну́трен­няго.
 • И клобуки́ {Гре́ч.: кида́ры.} льня́ны да и́мутъ на глава́хъ сво­и́хъ, и опоя́санiя льня́на да и́мутъ о чре́слѣхъ сво­и́хъ, и да не препоясу́ют­ся крѣ́пко:
 • и егда́ исхо́дятъ къ лю́демъ во внѣ́шнiй дво́ръ, да совлеку́т­ся ри́зъ сво­и́хъ, въ ни́хже ті́и слу́жатъ, и да положа́тъ я́ въ прегра́дахъ святы́хъ, и облеку́т­ся въ ри́зы и́ны, и да не освятя́тъ люді́й въ ри́захъ сво­и́хъ:
 • и гла́въ сво­и́хъ да не обрі́ютъ, и вла́съ сво­и́хъ да не растя́тъ, покрыва́юще покры́ютъ главы́ своя́.
 • И вина́ да не пiе́тъ вся́къ жре́цъ, егда́ вхо́дитъ во вну́трен­нiй дво́ръ.
 • И вдови́цы и пущени́цы да не по­е́млютъ себѣ́ въ жену́, но то́кмо дѣви́цу от­ пле́мене до́му Изра́илева: и а́ще бу́детъ вдова́ же́рча, да о́ную по́ймутъ.
 • И лю́ди моя́ да науча́тъ разлуча́ти между́ святы́мъ и скверна́вымъ, и между́ чи́стымъ и нечи́стымъ воз­вѣстя́тъ и́мъ.
 • И на судѣ́ кро́ве ті́и да стоя́тъ, е́же разсужда́ти: оправда́нiя моя́ да оправдя́тъ и суды́ моя́ да су́дятъ, и зако́ны моя́ и повелѣ́нiя моя́ во всѣ́хъ пра́здницѣхъ мо­и́хъ сохраня́тъ, и суббо́ты моя́ освятя́тъ.
 • И надъ ду́шу человѣ́ка не прiи́дутъ оскверни́тися {къ ме́ртвому да не при­­ко́снут­ся}, но то́чiю надъ отце́мъ и ма́терiю, и сы́номъ и дще́рiю, и бра́томъ и сестро́ю сво­е́ю, я́же не посягла́ за му́жа, оскверни́т­ся.
 • И по очище́нiи сво­е́мъ се́дмь дні́й да сочте́тъ себѣ́.
 • И во о́ньже де́нь вхо́дятъ во дво́ръ вну́трен­нiй, е́же служи́ти во святи́лищи, да при­­несу́тъ очище́нiе, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ.
 • И бу́детъ и́мъ въ наслѣ́дiе: а́зъ и́мъ наслѣ́дiе, и одержа́нiе и́мъ не да́ст­ся въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, я́ко а́зъ одержа́нiе и́хъ.
 • Же́ртвы же и я́же за грѣхи́ и за невѣ́дѣнiе сі́и да ядя́тъ: и вся́кое от­луче́н­ное во Изра́или тѣ́мъ да бу́детъ:
 • нача́тки всѣ́хъ и пе́рвенцы всѣ́хъ и уча́стiя вся́, от­ всѣ́хъ нача́тковъ ва́шихъ жерце́мъ да бу́дутъ: и нача́тки жи́тъ ва́шихъ да да́сте жерцу́, е́же положи́ти благослове́нiя въ домѣ́хъ ва́шихъ.
 • И вся́кiя мертвечи́ны и звѣроя́дины, от­ пти́цъ и от­ ско́тъ да не ядя́тъ жерцы́.
 • И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены.
 • И сказал мне Господь: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены.
 • Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом; войдет путем притвора этих ворот, и тем же путем выйдет.
 • Потом привел меня путем ворот северных перед лице храма, и я видел, и вот, слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лице мое.
 • И сказал мне Господь: сын человеческий! прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что Я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его; и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища.
 • И скажи мятежному дому Израилеву: так говорит Господь Бог: довольно вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши,
 • вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой, подносить хлеб Мой, тук и кровь, и разрушать завет Мой всякими мерзостями вашими.
 • Вы не исполняли стражи у святынь Моих, а ставили вместо себя их для стражи в Моем святилище.
 • Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля.
 • Равно и левиты, которые удалились от Меня во время отступничества Израилева, которые, оставив Меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою.
 • Они будут служить во святилище Моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма; они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им.
 • За то, что они служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою;
 • они не будут приближаться ко Мне, чтобы священнодействовать предо Мною и приступать ко всем святыням Моим, к Святому Святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали.
 • Сделаю их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем.
 • А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и будут предстоять пред лицем Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь, говорит Господь Бог.
 • Они будут входить во святилище Мое и приближаться к трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою.
 • Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма.
 • Увясла на головах их должны быть также льняные; и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная; в поту они не должны опоясываться.
 • А когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными одеждами своими не прикасаться к народу.
 • И головы своей они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои.
 • И вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор.
 • Ни вдовы, ни разведенной с мужем они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника.
 • Они должны учить народ Мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что́ нечисто и что́ чисто.
 • При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам Моим судить их, и наблюдать законы Мои и постановления Мои о всех праздниках Моих, и свято хранить субботы Мои.
 • К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым; только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми.
 • По очищении же такого, еще семь дней надлежит отсчитать ему.
 • И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог.
 • А что до удела их, то Я их удел. И владения не давайте им в Израиле: Я их владение.
 • Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступление; и все заклятое у Израиля им же принадлежит.
 • И начатки из всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего ни состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам; и начатки молотого вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение.
 • Никакой мертвечины и ничего, растерзанного зверем, ни из птиц, ни из скота, не должны есть священники.
 • καὶ ἐπέστρεψέν με κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῶν ἁγίων τῆς ἐξωτέρας τῆς βλεπούσης κατ᾿ ἀνατολάς καὶ αὕτη ἦν κεκλεισμένη
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται οὐκ ἀνοιχθή­σε­ται καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι᾿ αὐτῆς ὅτι κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ισραηλ εἰσελεύ­­σε­ται δι᾿ αὐτῆς καὶ ἔσται κεκλεισμένη
 • διότι ὁ ἡγού­με­νος οὗτος καθή­σε­ται ἐν αὐτῇ τοῦ φαγεῖν ἄρτον ἐναν­τίον κυρίου κατα­̀ τὴν ὁδὸν αιλαμ τῆς πύλης εἰσελεύ­­σε­ται καὶ κατα­̀ τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐξελεύ­­σε­ται
 • καὶ εἰσήγαγέν με κατα­̀ τὴν ὁδὸν τῆς πύλης τῆς προ­̀ς βορρᾶν κατέναν­τι τοῦ οἴκου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ πλή­ρης δόξης ὁ οἶκος κυρίου καὶ πίπτω ἐπι­̀ προ­́σωπόν μου
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­́ς με υἱὲ ἀνθρώπου τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου καὶ ἰδὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ τοῖς ὠσίν σου ἄκουε πάν­τα ὅσα ἐγὼ λαλῶ μετὰ σοῦ κατα­̀ πάν­τα τὰ προ­στάγματα οἴκου κυρίου καὶ κατα­̀ πάν­τα τὰ νόμιμα αὐτοῦ καὶ τάξεις τὴν καρδίαν σου εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ οἴκου κατα­̀ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς ἁγίοις
 • καὶ ἐρεῖς προ­̀ς τὸν οἶκον τὸν παρα­πικραίνον­τα προ­̀ς τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ τάδε λέγει κύριος ὁ θεός ἱκανούσθω ὑμῖν ἀπο­̀ πασῶν τῶν ἀνομιῶν ὑμῶν οἶκος Ισραηλ
 • τοῦ εἰσαγαγεῖν ὑμᾶς υἱοὺς ἀλλογενεῖς ἀπεριτμήτους καρδίᾳ καὶ ἀπεριτμήτους σαρκὶ τοῦ γίνεσθαι ἐν τοῖς ἁγίοις μου καὶ ἐβεβήλουν αὐτὰ ἐν τῷ προ­σφέρειν ὑμᾶς ἄρτους στέαρ καὶ αἷμα καὶ παρεβαίνετε τὴν δια­θήκην μου ἐν πάσαις ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν
 • καὶ διετάξατε τοῦ φυλάσ­σειν φυλακὰς ἐν τοῖς ἁγίοις μου
 • δια­̀ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ὁ θεός πᾶς υἱὸς ἀλλογενὴς ἀπερίτμητος καρδίᾳ καὶ ἀπερίτμητος σαρκὶ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὰ ἅγιά μου ἐν πᾶσιν υἱοῖς ἀλλογενῶν τῶν ὄν­των ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ
 • ἀλλ᾿ ἢ οἱ Λευῖται οἵτινες ἀφήλαν­το ἀπ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ πλανᾶσθαι τὸν Ισραηλ ἀπ᾿ ἐμοῦ κατόπισθεν τῶν ἐνθυμημάτων αὐτῶν καὶ λήμψον­ται ἀδικίαν αὐτῶν
 • καὶ ἔσον­ται ἐν τοῖς ἁγίοις μου λειτουργοῦν­τες θυρωροὶ ἐπι­̀ τῶν πυλῶν τοῦ οἴκου καὶ λειτουργοῦν­τες τῷ οἴκῳ οὗτοι σφάξουσιν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας τῷ λαῷ καὶ οὗτοι στήσον­ται ἐναν­τίον τοῦ λαοῦ τοῦ λειτουργεῖν αὐτοῖς
 • ἀνθ᾿ ὧν ἐλειτούργουν αὐτοῖς προ­̀ προ­σώπου τῶν εἰδώλων αὐτῶν καὶ ἐγένετο τῷ οἴκῳ Ισραηλ εἰς κόλασιν ἀδικίας ἕνεκα τούτου ἦρα τὴν χεῖρά μου ἐπ᾿ αὐτούς λέγει κύριος ὁ θεός
 • καὶ οὐκ ἐγγιοῦσι προ­́ς με τοῦ ἱερατεύ­ειν μοι οὐδὲ τοῦ προ­σάγειν προ­̀ς τὰ ἅγια υἱῶν τοῦ Ισραηλ οὐδὲ προ­̀ς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων μου καὶ λήμψον­ται ἀτιμίαν αὐτῶν ἐν τῇ πλανήσει ᾗ ἐπλανήθησαν
 • καὶ κατα­τάξουσιν αὐτοὺς φυλάσ­σειν φυλακὰς τοῦ οἴκου εἰς πάν­τα τὰ ἔργα αὐτοῦ καὶ εἰς πάν­τα ὅσα ἂν ποιήσωσιν
 • οἱ ἱερεῖς οἱ Λευῖται οἱ υἱοὶ τοῦ Σαδδουκ οἵτινες ἐφυλάξαν­το τὰς φυλακὰς τῶν ἁγίων μου ἐν τῷ πλανᾶσθαι οἶκον Ισραηλ ἀπ᾿ ἐμοῦ οὗτοι προ­σάξουσιν προ­́ς με τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ στήσον­ται προ­̀ προ­σώπου μου τοῦ προ­σφέρειν μοι θυσίαν στέαρ καὶ αἷμα λέγει κύριος ὁ θεός
 • οὗτοι εἰσελεύ­σον­ται εἰς τὰ ἅγιά μου καὶ οὗτοι προ­σελεύ­σον­ται προ­̀ς τὴν τράπεζάν μου τοῦ λειτουργεῖν μοι καὶ φυλάξουσιν τὰς φυλακάς μου
 • καὶ ἔσται ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι αὐτοὺς τὰς πύλας τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας στολὰς λινᾶς ἐνδύσον­ται καὶ οὐκ ἐνδύσον­ται ἐρεᾶ ἐν τῷ λειτουργεῖν αὐτοὺς ἀπο­̀ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας αὐλῆς
 • καὶ κιδάρεις λινᾶς ἕξουσιν ἐπι­̀ ταῖς κεφαλαῖς αὐτῶν καὶ περισκελῆ λινᾶ ἕξουσιν ἐπι­̀ τὰς ὀσφύας αὐτῶν καὶ οὐ περιζώσον­ται βίᾳ
 • καὶ ἐν τῷ ἐκπορεύ­εσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν προ­̀ς τὸν λαὸν ἐκδύσον­ται τὰς στολὰς αὐτῶν ἐν αἷς αὐτοὶ λειτουργοῦσιν ἐν αὐταῖς καὶ θήσουσιν αὐτὰς ἐν ταῖς ἐξέδραις τῶν ἁγίων καὶ ἐνδύσον­ται στολὰς ἑτέρας καὶ οὐ μὴ ἁγιάσωσιν τὸν λαὸν ἐν ταῖς στολαῖς αὐτῶν
 • καὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν οὐ ξυρήσον­ται καὶ τὰς κόμας αὐτῶν οὐ ψιλώσουσιν καλύπτον­τες καλύψουσιν τὰς κεφαλὰς αὐτῶν
 • καὶ οἶνον οὐ μὴ πίωσιν πᾶς ἱερεὺς ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι αὐτοὺς εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν
 • καὶ χήραν καὶ ἐκβεβλημένην οὐ λήμψον­ται ἑαυτοῖς εἰς γυναῖκα ἀλλ᾿ ἢ παρθένον ἐκ τοῦ σπέρμα­τος Ισραηλ καὶ χήρα ἐὰν γένηται ἐξ ἱερέως λήμψον­ται
 • καὶ τὸν λαόν μου διδάξουσιν ἀνὰ μέσον ἁγίου καὶ βεβήλου καὶ ἀνὰ μέσον ἀκαθάρτου καὶ καθαροῦ γνωριοῦσιν αὐτοῖς
 • καὶ ἐπι­̀ κρίσιν αἵμα­τος οὗτοι ἐπι­στήσον­ται τοῦ δια­κρίνειν τὰ δικαιώματά μου δικαιώσουσιν καὶ τὰ κρίματά μου κρινοῦσιν καὶ τὰ νόμιμά μου καὶ τὰ προ­στάγματά μου ἐν πάσαις ταῖς ἑορταῖς μου φυλάξον­ται καὶ τὰ σάββατά μου ἁγιάσουσιν
 • καὶ ἐπι­̀ ψυχὴν ἀνθρώπου οὐκ εἰσελεύ­σον­ται τοῦ μιανθῆναι ἀλλ᾿ ἢ ἐπι­̀ πατρὶ καὶ ἐπι­̀ μητρὶ καὶ ἐπι­̀ υἱῷ καὶ ἐπι­̀ θυγατρὶ καὶ ἐπι­̀ ἀδελφῷ καὶ ἐπι­̀ ἀδελφῇ αὐτοῦ ἣ οὐ γέγονεν ἀνδρί μιανθή­σε­ται
 • καὶ μετὰ τὸ καθαρισθῆναι αὐτὸν ἑπτὰ ἡμέρας ἐξαριθμήσει αὐτῷ
 • καὶ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ εἰσπορεύ­ων­ται εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τοῦ λειτουργεῖν ἐν τῷ ἁγίῳ προ­σοίσουσιν ἱλασμόν λέγει κύριος ὁ θεός
 • καὶ ἔσται αὐτοῖς εἰς κληρο­νο­μίαν ἐγὼ κληρο­νο­μία αὐτοῖς καὶ κατα­́σχεσις αὐτοῖς οὐ δοθή­σε­ται ἐν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ὅτι ἐγὼ κατα­́σχεσις αὐτῶν
 • καὶ τὰς θυσίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ τὰ ὑπὲρ ἀγνοίας οὗτοι φάγον­ται καὶ πᾶν ἀφόρισμα ἐν τῷ Ισραηλ αὐτοῖς ἔσται
 • ἀπαρχαὶ πάν­των καὶ τὰ πρωτότοκα πάν­των καὶ τὰ ἀφαιρέματα πάν­τα ἐκ πάν­των τῶν ἀπαρχῶν ὑμῶν τοῖς ἱερεῦσιν ἔσται καὶ τὰ πρωτογενήματα ὑμῶν δώσετε τῷ ἱερεῖ τοῦ θεῖναι εὐλογίας ὑμῶν ἐπι­̀ τοὺς οἴκους ὑμῶν
 • καὶ πᾶν θνησιμαῖον καὶ θηριάλωτον ἐκ τῶν πετεινῶν καὶ ἐκ τῶν κτηνῶν οὐ φάγον­ται οἱ ἱερεῖς