Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Исаии

 
 • Го́ре пи́шущымъ лука́в­ст­во: пи́шущiи бо лука́в­ст­во пи́шутъ,
 • укланя́юще су́дъ убо́гихъ, восхища́юще су́дъ ни́щихъ люді́й мо­и́хъ, я́ко бы́ти и́мъ вдови́цѣ въ расхище́нiе и сиротѣ́ въ разграбле́нiе.
 • И что́ сотворя́тъ въ де́нь посѣще́нiя? ско́рбь бо ва́мъ от­дале́че прiи́детъ. И къ кому́ при­­бѣ́гнете, да помо́жетъ ва́мъ? И гдѣ́ оста́вите сла́ву ва́шу,
 • е́же не впа́сти въ плѣне́нiе? И подъ убiе́ными паду́тъ. И во всѣ́хъ си́хъ не от­врати́ся гнѣ́въ его́, но еще́ рука́ его́ высока́.
 • Го́ре Ассири́емъ, же́злъ я́рости мо­ея́ и гнѣ́въ е́сть въ руку́ и́хъ.
 • Гнѣ́въ мо́й послю́ на язы́къ беззако́ненъ, и сво­и́хъ люді́й повелю́ сотвори́ти коры́сти и плѣне́нiе, и попра́ти гра́ды и положи́ти я́ въ пра́хъ.
 • Се́й же не та́ко помы́сли и душе́ю не та́ко воз­мнѣ́: но от­сту́питъ у́мъ его́, и е́же потреби́ти язы́ки не ма́лы.
 • И а́ще реку́тъ ему́: ты́ ли еси́ еди́нъ кня́зь?
 • И рече́тъ: не взя́хъ ли страны́, я́же вы́ше Вавило́на и хала́ни, идѣ́же сто́лпъ созда́нъ, и взя́хъ Араві́ю и Дама́скъ и самарі́ю?
 • Я́коже сiя́ взя́хъ, и вся́ княже́нiя воз­му́. Возрыда́йте, изва́ян­ная во Иерусали́мѣ и въ самарі́и:
 • я́коже бо сотвори́хъ самарі́и и рукотворе́н­нымъ ея́, та́ко сотворю́ и Иерусали́му и кумíромъ его́.
 • И бу́детъ, егда́ сконча́етъ Госпо́дь вся́ творя́ въ горѣ́ Сiо́ни и во Иерусали́мѣ, наведе́тъ на у́мъ вели́кiй, на кня́зя Ассирі́йска и на высоту́ сла́вы о́чiю его́.
 • Рече́ бо: крѣ́постiю руки́ мо­ея́ сотворю́, и прему́дростiю ра́зума [мо­его́] от­иму́ предѣ́лы язы́ковъ, и си́лу и́хъ плѣню́,
 • и сотрясу́ гра́ды населе́ныя, и вселе́н­ную всю́ объиму́ руко́ю мо­е́ю я́ко гнѣздо́, и я́ко оста́вленая я́ица воз­му́: и нѣ́сть, и́же убѣжи́тъ мене́, или́ проти́ву мнѣ́ рече́тъ, и от­ве́рзетъ уста́ и глуми́тъ.
 • Еда́ просла́вит­ся сѣки́ра безъ сѣку́щаго е́ю? или́ воз­несе́т­ся пила́ безъ влеку́щаго ю́? Та́кожде а́ще кто́ во́зметъ же́злъ, или́ дре́во: и не та́ко.
 • Но по́слетъ Госпо́дь Савао́ѳъ на твою́ че́сть безче́стiе, и на твою́ сла́ву о́гнь горя́ воз­гори́т­ся.
 • И бу́детъ свѣ́тъ Изра́илевъ во о́гнь, и освяти́тъ его́ огне́мъ горя́щимъ, и поя́стъ я́ко сѣ́но веще­с­т­во́.
 • Въ то́й де́нь уга́снутъ го́ры и хо́лми и дубра́вы, и поя́стъ от­ души́ да́же до пло́тей: и бу́детъ бѣжа́й, я́ко бѣжа́й от­ пла́мене горя́ща:
 • и оста́вльшiися от­ ни́хъ бу́дутъ въ число́, и отроча́ ма́лое напи́шетъ я́.
 • И бу́детъ въ то́й де́нь, не при­­ложи́т­ся ктому́ оста́нокъ Изра́илевъ, и спасе́н­нiи Иа́ковли не бу́дутъ ктому́ упова́юще на оби́дѣв­шыя и́хъ, но бу́дутъ упова́юще на Бо́га свята́го Изра́илева и́стиною.
 • И обрати́т­ся оста́нокъ Иа́ковль къ Бо́гу крѣ́пкому.
 • И а́ще бу́дутъ лю́дiе Изра́илевы я́ко песо́къ морскі́й, оста́нокъ и́хъ спасе́т­ся:
 • сло́во бо соверша́я и сокраща́я пра́вдою, я́ко сло́во сокраще́но сотвори́тъ Госпо́дь во все́й вселе́н­нѣй.
 • Сего́ ра́ди сiя́ глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: не бо́йтеся, лю́дiе мо­и́, от­ Ассирі́анъ, живу́щiи въ Сiо́нѣ, я́ко жезло́мъ порази́тъ тя́: я́зву бо наво́дитъ на тя́, е́же ви́дѣти пу́ть Еги́пта.
 • Еще́ бо ма́ло, и преста́нетъ гнѣ́въ, я́рость же моя́ на совѣ́тъ и́хъ:
 • и воз­дви́гнетъ Бо́гъ си́лъ на ня́ я́зву, я́ко я́зву Мадiа́млю на мѣ́стѣ ско́рби, и я́рость его́ на пу́ть и́же къ мо́рю, на пу́ть и́же во Еги́петъ:
 • и бу́детъ въ то́й де́нь, отъ­и́мет­ся и́го его́ от­ ра́мене тво­его́ и стра́хъ его́ от­ тебе́, и согнiе́тъ и́го от­ ра́менъ ва́шихъ.
 • Прiи́детъ бо во гра́дъ Агга́й, и пре́йдетъ въ Магеддо́, и въ Махма́сѣ положи́тъ сосу́ды своя́.
 • И мине́тъ де́брь, и прiи́детъ во Агга́й: стра́хъ прiи́метъ раму́ гра́дъ Сау́ловъ,
 • побѣ́гнетъ дще́рь Гали́мля, услы́шит­ся въ лаисѣ́, услы́шит­ся во Анаѳо́ѳѣ.
 • И ужасе́ся Мадеми́на и живу́щiи во гиви́мѣ.
 • Утѣша́йте дне́сь е́же на пути́ пребы́ти: утѣша́йте руко́ю го́ру дще́рь Сiо́ню, и хо́лми, и́же во Иерусали́мѣ:
 • се́, Влады́ка Госпо́дь Савао́ѳъ смяте́тъ сла́вныя со крѣ́постiю, и высо́цiи укори́зною сокруша́т­ся, и высо́цыи смиря́т­ся,
 • и паду́тъ высо́цыи мече́мъ, Лива́нъ же съ высо́кими паде́т­ся.
 • Горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения,
 • чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот.
 • И что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? К кому прибегнете за помощью? И где оставите богатство ваше?
 • Без Меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всем этом не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта.
 • О, Ассур, жезл гнева Моего! и бич в руке его – Мое негодование!
 • Я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева Моего, дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его, как грязь на улицах.
 • Но он не так подумает и не так помыслит сердце его; у него будет на сердце – разорить и истребить немало народов.
 • Ибо он скажет: «не все ли цари князья мои?
 • Халне не то же ли, что Кархемис? Емаф не то же ли, что Арпад? Самария не то же ли, что Дамаск?
 • Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, –
 • то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самариею и идолами ее?»
 • И будет, когда Господь совершит все Свое дело на горе Сионе и в Иерусалиме, скажет: посмотрю на успех надменного сердца царя Ассирийского и на тщеславие высоко поднятых глаз его.
 • Он говорит: «силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен: и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин;
 • и рука моя захватила богатство народов, как гнезда; и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не открыл рта, и не пискнул».
 • Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как будто палка поднимается на того, кто не дерево!
 • За то Господь, Господь Саваоф, пошлет чахлость на тучных его, и между знаменитыми его возжжет пламя, как пламя огня.
 • Свет Израиля будет огнем, и Святый его – пламенем, которое сожжет и пожрет терны его и волчцы его в один день;
 • и славный лес его и сад его, от души до тела, истребит; и он будет, как чахлый умирающий.
 • И остаток дерев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись.
 • И будет в тот день: остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа, Святаго Израилева, чистосердечно.
 • Остаток обратится, остаток Иакова – к Богу сильному.
 • Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою;
 • ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле.
 • Посему так говорит Господь, Господь Саваоф: народ Мой, живущий на Сионе! не бойся Ассура. Он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя, как Египет.
 • Еще немного, очень немного, и пройдет Мое негодование, и ярость Моя обратится на истребление их.
 • И поднимет Господь Саваоф бич на него, как во время поражения Мадиама у скалы Орива, или как простер на море жезл, и поднимет его, как на Египет.
 • И будет в тот день: снимется с рамен твоих бремя его, и ярмо его – с шеи твоей; и распадется ярмо от тука.
 • Он идет на Аиаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы.
 • Проходят теснины; в Геве ночлег их; Рама трясется; Гива Саулова разбежалась.
 • Вой голосом твоим, дочь Галима; пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафоф!
 • Мадмена разбежалась, жители Гевима спешат уходить.
 • Еще день простоит он в Нове; грозит рукою своею горе Сиону, холму Иерусалимскому.
 • Вот, Господь, Господь Саваоф, страшною силою сорвет ветви дерев, и величающиеся ростом будут срублены, высокие – повержены на землю.
 • И посечет чащу леса железом, и Ливан падет от Всемогущего.
 • 祸 哉 , 那 些 设 立 不 义 之 律 例 的 , 和 记 录 奸 诈 之 判 语 的 。
 • 为 要 屈 枉 穷 乏 人 , 夺 去 我 民 中 困 苦 人 的 理 , 以 寡 妇 当 作 掳 物 , 以 孤 儿 当 作 掠 物 。
 • 到 降 罚 的 日 子 , 有 灾 祸 从 远 方 临 到 , 那 时 , 你 们 怎 样 行 呢 , 你 们 向 谁 逃 奔 求 救 呢 , 你 们 的 荣 耀 ( 或 作 财 宝 ) 存 留 何 处 呢 。
 • 他 们 只 得 屈 身 在 被 掳 的 人 以 下 , 仆 倒 在 被 杀 的 人 以 下 , 虽 然 如 此 , 耶 和 华 的 怒 气 还 未 转 消 , 他 的 手 仍 伸 不 缩 。
 • 亚 述 是 我 怒 气 的 棍 , 手 中 拿 我 恼 恨 的 仗 。
 • 我 要 打 发 他 攻 击 亵 渎 的 国 民 , 吩 咐 他 攻 击 我 所 恼 怒 的 百 姓 , 抢 财 为 掳 物 , 夺 货 为 掠 物 , 将 他 们 践 踏 , 像 街 上 的 泥 土 一 样 。
 • 然 而 他 不 是 这 样 的 意 思 , 他 心 也 不 这 样 打 算 。 他 心 里 倒 想 毁 灭 , 剪 除 不 少 的 国 。
 • 他 说 , 我 的 臣 仆 , 岂 不 都 是 王 麽 。
 • 迦 勒 挪 岂 不 像 迦 基 米 施 麽 。 哈 马 岂 不 像 亚 珥 拔 麽 。 撒 玛 利 亚 岂 不 像 大 马 色 麽 。
 • 我 手 已 经 构 到 有 偶 像 的 国 。 这 些 国 雕 刻 的 偶 像 过 于 耶 路 撒 冷 和 撒 玛 利 亚 的 偶 像 。
 • 我 怎 样 待 撒 玛 利 亚 , 和 其 中 的 偶 像 , 岂 不 照 样 待 耶 路 撒 冷 , 和 其 中 的 偶 像 麽 。
 • 主 在 锡 安 山 , 和 耶 路 撒 冷 , 成 就 他 一 切 工 作 的 时 候 , 主 说 , 我 必 罚 亚 述 王 自 大 的 心 , 和 他 高 傲 眼 目 的 荣 耀 。
 • 因 为 他 说 , 我 所 成 就 的 事 , 是 靠 我 手 的 能 力 , 和 我 的 智 慧 。 我 本 有 聪 明 。 我 挪 移 列 国 的 地 界 , 抢 夺 他 们 所 积 蓄 的 财 宝 , 并 且 我 像 勇 士 , 使 坐 宝 座 的 降 为 卑 。
 • 我 的 手 构 到 列 国 的 财 宝 , 好 像 人 构 道 鸟 窝 。 我 也 得 了 全 地 , 好 像 人 拾 起 所 弃 的 雀 蛋 。 没 有 动 翅 膀 的 , 没 有 张 嘴 的 , 也 没 有 呜 叫 的 。
 • 斧 , 岂 可 向 用 釜 砍 木 的 自 夸 呢 。 锯 , 岂 可 向 用 锯 的 自 大 呢 。 好 比 棍 抡 起 那 举 棍 的 , 好 比 杖 举 起 那 非 木 的 人 。
 • 因 此 , 主 万 军 之 耶 和 华 , 必 使 亚 述 王 的 肥 壮 人 变 为 瘦 弱 。 在 他 的 荣 华 之 下 , 必 有 火 着 起 , 如 同 焚 烧 一 样 。
 • 以 色 列 的 光 必 如 火 , 他 的 圣 者 必 如 火 焰 。 在 一 日 之 间 , 将 亚 述 王 的 荆 棘 , 和 蒺 藜 , 焚 烧 净 尽 。
 • 又 将 他 树 木 , 和 肥 田 的 荣 耀 , 全 然 烧 尽 。 好 像 拿 军 旗 的 昏 过 去 一 样 。
 • 他 林 中 剩 下 的 树 必 稀 少 , 就 是 孩 子 也 能 写 其 数 。
 • 到 那 日 , 以 色 列 所 剩 下 的 , 和 雅 各 家 所 逃 脱 的 , 不 再 倚 靠 那 击 打 他 们 的 , 却 要 诚 实 倚 靠 耶 和 华 以 色 列 的 圣 者 。 所 剩 下 的 , 就 是 雅 各 家 所 剩 下 的 , 必 归 向 全 能 的 神 。
 • 以 色 列 阿 , 你 的 百 姓 , 虽 多 如 海 沙 , 惟 有 剩 下 的 归 回 。 原 来 灭 绝 的 事 已 定 , 必 有 公 义 施 行 , 如 水 涨 溢 。
 • 因 为 主 万 军 之 耶 和 华 , 在 全 地 之 中 , 必 成 就 所 定 规 的 结 局 。
 • 所 以 主 万 军 之 耶 和 华 如 此 说 , 住 锡 安 我 的 百 姓 阿 , 亚 述 王 虽 然 用 棍 击 打 你 , 又 照 埃 及 的 样 子 , 举 仗 攻 击 你 , 你 却 不 要 怕 他 。
 • 因 为 还 有 一 点 点 时 候 , 向 你 们 发 的 忿 恨 就 要 完 毕 , 我 的 怒 气 要 向 他 发 作 , 使 他 灭 亡 。
 • 万 军 之 耶 和 华 要 兴 起 鞭 来 攻 击 他 , 好 像 在 俄 立 磐 石 那 里 杀 戮 米 甸 人 一 样 。 耶 和 华 的 杖 , 要 向 海 伸 出 , 把 杖 举 起 , 像 在 埃 及 一 样 。
 • 到 那 日 , 亚 述 王 的 重 担 必 离 开 你 的 肩 头 , 他 的 轭 必 离 开 你 的 颈 项 。 那 轭 也 必 因 肥 壮 的 缘 故 撑 断 。 ( 或 作 因 膏 油 的 缘 故 毁 坏 )
 • 亚 述 王 来 到 亚 叶 , 经 过 米 矶 仑 。 在 密 抹 安 放 辎 重 。
 • 他 们 过 了 隘 口 , 在 迦 巴 住 宿 。 拉 玛 人 战 兢 。 扫 罗 的 基 比 亚 人 逃 跑 。
 • 迦 琳 的 居 民 哪 , ( 居 民 原 作 女 子 ) 要 高 声 呼 喊 。 莱 煞 人 哪 , 须 听 。 哀 哉 , 困 苦 的 亚 拿 突 阿 。
 • 玛 得 米 那 人 躲 避 。 基 柄 的 居 民 逃 遁 。
 • 当 那 日 , 亚 述 王 要 在 挪 伯 歇 兵 。 向 锡 安 女 子 的 山 , 就 是 耶 路 撒 冷 的 山 , 抡 手 攻 他 。
 • 看 哪 , 主 万 军 之 耶 和 华 , 以 惊 吓 削 去 树 枝 。 长 高 的 必 被 砍 下 , 高 大 的 必 被 伐 倒 。
 • 稠 密 的 树 林 , 他 要 用 铁 器 砍 下 , 利 巴 嫩 的 树 木 必 被 大 能 者 伐 倒 。