Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Марку

 
 • [Зач. 66.] И а́бiе нау́трiе совѣ́тъ сотвори́ша архiере́е со ста́рцы и кни́жники, и ве́сь со́нмъ, связа́в­ше Иису́са ведо́ша и преда́ша [его́] пила́ту.
 • И вопроси́ его́ пила́тъ: ты́ ли еси́ Ца́рь Иуде́йскiй? О́нъ же от­вѣща́въ рече́ ему́: ты́ глаго́леши.
 • И глаго́лаху на него́ архiере́е мно́го.
 • Пила́тъ же па́ки вопроси́ его́, глаго́ля: не от­вѣщава́еши ли ничто́же? ви́ждь, коли́ка на тя́ свидѣ́тел­ст­вуютъ.
 • Иису́съ же ктому́ ничто́же от­вѣща́, я́ко диви́тися пила́ту.
 • На [вся́къ] же пра́здникъ от­пуща́­ше и́мъ еди́наго свя́зня, его́же проша́ху.
 • Бѣ́ же нарица́емый Вара́вва со ско́вники сво­и́ми свя́занъ, и́же въ ко́вѣ убі́й­ст­во сотвори́ша.
 • И возопи́въ наро́дъ нача́ проси́ти, я́коже всегда́ творя́ше и́мъ.
 • Пила́тъ же от­вѣща́ и́мъ, глаго́ля: хо́щете ли, пущу́ ва́мъ Царя́ Иуде́йска?
 • Вѣ́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша его́ архiере́е.
 • Архiере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́ститъ и́мъ.
 • Пила́тъ же от­вѣща́въ па́ки рече́ и́мъ: что́ у́бо хо́щете сотворю́, его́же глаго́лете Царя́ Иуде́йска?
 • Они́ же па́ки возопи́ша [глаго́люще]: пропни́ его́.
 • Пила́тъ же глаго́лаше и́мъ: что́ бо зло́ сотвори́? Они́ же и́злиха вопiя́ху: пропни́ его́.
 • Пила́тъ же хотя́ наро́ду хотѣ́нiе сотвори́ти, пусти́ и́мъ Вара́вву: и предаде́ Иису́са, би́въ, да про́пнутъ его́.
 • [Зач. 67.] Во́ини же ведо́ша его́ вну́трь двора́, е́же е́сть прето́ръ: и созва́ша всю́ спи́ру,
 • и облеко́ша его́ въ препря́ду, и воз­ложи́ша на него́ спле́тше терно́въ вѣне́цъ,
 • и нача́ша цѣлова́ти его́ [и глаго́лати]: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йскiй.
 • И бiя́ху его́ по главѣ́ тро́стiю, и плюва́ху на него́, и прегиба́юще колѣ́на покланя́хуся ему́.
 • И егда́ поруга́шася ему́, совлеко́ша съ него́ препря́ду и облеко́ша его́ въ ри́зы своя́: и изведо́ша его́, да про́пнутъ его́.
 • И задѣ́ша мимоходя́щу нѣ́ко­ему Си́мону кирине́ю, гряду́щу съ села́, отцу́ Алекса́ндрову и ру́фову, да во́зметъ кре́стъ его́.
 • [Зач. 68.] И при­­ведо́ша его́ на голго́ѳу мѣ́сто, е́же е́сть сказа́емо ло́бное мѣ́сто.
 • И дая́ху ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́: о́нъ же не прiя́тъ.
 • И распе́ншiи его́ раздѣли́ша ри́зы его́, мета́юще жре́бiй о ни́хъ, кто́ что́ во́зметъ.
 • Бѣ́ же ча́съ тре́тiй, и распя́ша его́.
 • И бѣ́ написа́нiе вины́ его́ напи́сано: Ца́рь Иуде́йскъ.
 • И съ ни́мъ распя́ша два́ разбо́йника, еди́наго о десну́ю и еди́наго о шу́юю его́.
 • И сбы́ст­ся писа́нiе, е́же глаго́летъ: и со беззако́н­ными вмѣни́ся.
 • И мимоходя́щiи ху́ляху его́, покива́юще глава́ми сво­и́ми и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь и треми́ де́нми созида́яй,
 • спаси́ся са́мъ и сни́ди со кре́ста́.
 • Та́кожде и архiере́е руга́ющеся, дру́гъ ко дру́гу съ кни́жники глаго́лаху: и́ны спасе́, себе́ ли не мо́жетъ спасти́?
 • Христо́съ, Ца́рь Изра́илевъ, да сни́детъ ны́нѣ со кре́ста́, да ви́димъ и вѣ́ру и́мемъ ему́. И распя́тая съ ни́мъ поноша́ста ему́.
 • Бы́в­шу же часу́ шесто́му, тма́ бы́сть по все́й земли́ до часа́ девя́таго.
 • И въ ча́съ девя́тый возопи́ Иису́съ гла́сомъ ве́лiимъ, глаго́ля: Елои́, Елои́, лама́ Савахѳани́? е́же е́сть сказа́емо: Бо́же мо́й, Бо́же мо́й, почто́ мя́ оста́вилъ еси́?
 • И нѣ́цыи от­ предстоя́щихъ слы́шав­ше, глаго́лаху: се́, илiю́ гласи́тъ.
 • Те́къ же еди́нъ, и напо́лнивъ гу́бу о́цта, и воз­ло́жь на тро́сть, напая́ше его́, глаго́ля: оста́вите, да ви́димъ, а́ще прiи́детъ илiа́ сня́ти его́.
 • Иису́съ же пу́щь гла́съ ве́лiй, и́здше.
 • И завѣ́са церко́вная раздра́ся на дво́е, свы́ше до ни́зу.
 • Ви́дѣвъ же со́тникъ стоя́й пря́мо ему́, я́ко та́ко возопи́въ и́здше, рече́: во­и́стин­ну человѣ́къ се́й Сы́нъ бѣ́ Бо́жiй.
 • Бя́ху же и жены́ издале́ча зря́щя, въ ни́хже бѣ́ Марі́а Магдали́на, и Марі́а Иа́кова ма́лаго и Иосі́и ма́ти, и Саломі́а,
 • я́же, и егда́ бѣ́ въ Галиле́и, хожда́ху по не́мъ и служа́ху ему́: и и́ны мно́гiя, я́же взыдо́ша съ ни́мъ во Иерусали́мъ.
 • И уже́ по́здѣ бы́в­шу, поне́же бѣ́ пято́къ, е́же е́сть къ суббо́тѣ,
 • [Зач. 69.] прiи́де Ио́сифъ, и́же от­ Аримаѳе́а, благообра́зенъ совѣ́тникъ, и́же и то́й бѣ́ ча́я ца́р­ст­вiя Бо́жiя, дерзну́въ вни́де къ пила́ту, и проси́ тѣлесе́ Иису́сова.
 • Пила́тъ же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и при­­зва́въ со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре?
 • И увѣ́дѣвъ от­ со́тника, даде́ тѣ́ло Ио́сифови.
 • И купи́въ плащани́цу и сне́мь его́, обви́тъ плащани́цею: и положи́ его́ во гро́бъ, и́же бѣ́ изсѣ́ченъ от­ ка́мене: и при­­вали́ ка́мень надъ две́ри гро́ба.
 • Марі́а же Магдали́на и Марі́а Иосі́ева зря́стѣ, гдѣ́ его́ полага́ху.
 • [Зач. 66.] Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату.
 • Пилат спросил Его: Ты Царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь.
 • И первосвященники обвиняли Его во многом.
 • Пилат же опять спросил Его: Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много против Тебя обвинений.
 • Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился.
 • На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили.
 • Тогда был в узах некто, по имени Варавва, со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство.
 • И народ начал кричать и просить Пилата о том, что́ он всегда делал для них.
 • Он сказал им в ответ: хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского?
 • Ибо знал, что первосвященники предали Его из зависти.
 • Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву.
 • Пилат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, чтобы я сделал с Тем, Которого вы называете Царем Иудейским?
 • Они опять закричали: распни Его.
 • Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее закричали: распни Его.
 • Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие.
 • [Зач. 67.] А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк,
 • и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него;
 • и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский!
 • И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
 • Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его.
 • И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его.
 • [Зач. 68.] И привели Его на место Голгофу, что́ значит: Лобное место.
 • И давали Ему пить вино со смирною; но Он не принял.
 • Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что́ взять.
 • Был час третий, и распяли Его.
 • И была надпись вины Его: Царь Иудейский.
 • С Ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону Его.
 • И сбылось слово Писания: и к злодеям причтен.
 • Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! разрушающий храм, и в три дня созидающий!
 • спаси Себя Самого и сойди со креста.
 • Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти.
 • Христос, Царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели, и уверуем. И распятые с Ним поносили Его.
 • В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого.
 • В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои́! Элои́! ламма́ савахфани́? – что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?
 • Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: вот, Илию зовет.
 • А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить, говоря: постойте, посмотрим, придет ли Илия снять Его.
 • Иисус же, возгласив громко, испустил дух.
 • И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу.
 • Сотник, стоявший напротив Его, увидев, что Он, та́к возгласив, испустил дух, сказал: истинно Человек Сей был Сын Божий.
 • Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия,
 • которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим.
 • И как уже настал вечер, – потому что была пятница, то есть день перед субботою, –
 • [Зач. 69.] пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил тела Иисусова.
 • Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер?
 • И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу.
 • Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
 • Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где Его полагали.
 • Пилатъ Аннан сораган: Син Іудея Падшасы мы? диб. Ул аҥар жауаб биреб äйткян: (дöрöс) äйтясен, дигян.
 • Архіерейляр Аны кюб туры белян айыблаганнар.
 • Пилатъ Аннан тагы сораган: Син бер жауаб та бирмейсен ме? кара, Сиҥа карышы ней чаклы таныклык итяляр? дигян.
 • Äммя Іисусъ мыҥар да бер жауаб та бирмягян; Пилатнын Шуҥар бик исе киткян.
 • Ул аларга бяйрям сайын быгаудагыларнын берсен, алар сораганын жибяря икян.
 • Шул чакта бер Варавва атлы кеше ÿз иптяшляре белян быгауда тора икян, алар калык болганышкан чакта, кеше ÿтергянняр икян.
 • Калык Пилаттан ул аларга жалан кыла торганын кылсын диб кычкырыб сорой башлаган.
 • Пилатъ аларга жауаб биреб äйткян: телеймесез, мин сезгя Іудея Падшасын жибярем? дигян.
 • Ул архіерейлярнен Аны кöнчöлöк белян тотоб биргяннярен белгян икян.
 • Äммя архіерейляр калыкны: безгя Варавваны жибяргянеҥ жакшырак диб äйтергя котортканнар.
 • Пилатъ аларга тагы äйткян: сез Іудея Падшасы диб атый торганга мин ней кылсын диб телейсез? дигян.
 • Алар: Аны кадаклат! диб кычкырганнар.
 • Пилатъ аларга äйткян: Ул ничек усаллык кылды суҥ! дигян. Äммя алар: Аны кадаклат! диб бигеряк тя шяб кычкырганнар!
 • Аннары Пилатъ калык телягянне кылыйым диб, аларга Варавваны чыгарыб биргян, äммя Іисусны кыйнатыб, кадакларга биргян.
 • Салдатлар Аны жорт эченя, преторія дигян урынга житякляб китергянняр дя шунда бöтöн полкны жыйганнар.
 • Іисусны кызыл кейемгя кейендергянняр: башына чянечкеле агач чыбыгыннан ÿрмя ÿреб кейгезгянняр;
 • Аннары Анын белян исянняшкян булыб, эй Іудея Падшасы, сöйöн! диб äйтя башлаганнар.
 • Анын башына таяк белян сукканнар. Аҥар тöкöргянняр, алдында тезлянеб тороб, башырганнар.
 • Аны мыскыллаб туйгач, öстöннян кызыл кейемне салгызыб, Аҥар Ӱз кейемен кейгезгянняр: аннары Аны кадакларга алыб киткянняр.
 • Басыудан кайтыб узыб барыучы беряÿгя, Киринеянеке Александръ белян Руѳъ атасы Симонга, Іисуснын качын кютяртеб баргызганнар.
 • Іисусны Голгоѳа исемне Мангай урны дигян жиргя алыб килгянняр.
 • Анда Аҥар эчяргя смѵрна катыштырган аракы биргянняр, тик ул аны алмаган.
 • Аны кадаклаучылар, кемгя ней теяр диб, Анын кейемняреня жирябя салганнар, (жирябя чыкканча) öляшкянняр.
 • Öч сагат тирясе икян. Аны кадаклаганнар.
 • Айыбы Іудея Падшасы диб жазыб куйылган.
 • Анын белян бергя ике талаучыны кадаклаганнар: берсен уҥ жагына, икенчесен сул жагына.
 • Жазыудагы сюзнен: усаллар белян тиҥгя саналган дигяне жиреня килгян.
 • Жаныннан узыучылар башларын селкеб, Аны курлаб äйткянняр: эй чиркяÿне жимереб, öч кöндя торгозоб житкезеÿче!
 • Ӱзеҥне коткар, качтан тöш, дигянняр.
 • Архіерейляр белян княгячеляр дя шулай мыскыллаб, бер-берсеня äйткянняр: бютяннярне коткарган, äммя Ӱзен коткара алмый.
 • Израиль Падшасы Христосъ инде качтан тöшсöн, без дя кюрер эйек, аннары ышаныр ыйык, дигянняр. Анын белян бергя кадакланганнар да Аны курлаганнар.
 • Алтынчы сагаттян тугызынчы сагаткя чаклы бöтöн жир öстöндя карангы булыб торган.
 • Тугызынчы сагаття Іисусъ каты тауыш белян кычкырыб äйткян: Элои! Элои! лама савахѳани? диб, бу: эй Аллам! эй Аллам! Син Мине ник ташладыҥ? дигян сюз була.
 • Мыны эшетеб, шунда тороучыларнын кайсылары äйткянняр: мына Иліяны чакыра, дигянняр.
 • Берсе жöгöрöб барыб, болотка серкя сендереб, аны таякка элеб, Аҥар эчяргя биреб äйткян: туктагыз але, караб торойок, Илія Аны (качтан) алырга килер микян? дигян.
 • Аннары Іисусъ тагы каты кычкырыб, тынын чыгарган.
 • Шул чакта чиркяÿ шаршауы жугары кырыйыннан тюбян кырыйына чаклы икегя айырылган.
 • Іисусъ карышысында тороучы сотникъ, Ул тынын шулай кычкырыб чыгарганны кюреб äйткян: чыннаб бу кеше Алла Улы икян, дигян.
 • Анда тагы жырактын караб тороучы катыннар да булганнар, алар арасында Марія Магдалина, кече Іаковъ белян Іосія анасы Марія, тагы Саломія да булган;
 • Алар Іисуска Галилеяда чагында эяреб жöрöб, Аҥар кызмят иткянняр; анда тагы Анын белян бергя Іерусалимгя килгян бютян катыннар да кюб булган.
 • (Ул пятница суббота алдындагы кöн булганга кюря), кич булгач,
 • Аримаѳеянын Іосифъ килгян, ул бик кадерле кинятттче икян, ÿзе Алла падшалыгын кöтя икян; ул кыйыуланыб Пилатка кереб, Іисуснын тянен сораган.
 • Іисусъ тиз ÿлгянгя Пилатнын исе киткян; сотникны чакырыб алыб, аннан: кюбтян ÿлде ме? диб сораган.
 • Сотниктан белгяч, тянне Іосифка биргян.
 • Іосифъ киндер сатыб алыб, Іисусны качтан алыб, киндергя тöрöб, таш тауга тишеб жасаган кабергя куйган, кабер ауызына таш каблаган.
 • Марія Магдалина белян Іосія Маріясы Аны кайда куйганны караб торганнар.[Мк.16:1] Суббота ÿткяч, Марія Магдалина, Іаковъ Маріясы, тагы Саломія барыб Іисуска сöртöргя диб, эйесле май сатыб алганнар.