\ \ \ \ \


 

0 3 j.

: Irmologion, Triodion Orthodox

a.

0 :  1 e   .

˳j wa yw.

laz l.

˳j j 1w.

˳j w7e.


 

1 e.

e e a h, 3 1 E 31, S 8 r 2, 0: le G a, A, h 3 1w 3 H.

# e e 0: 1. a , 9 a, a . R2 c: 0. az b: a:

a: w E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

e: 1. D 1, 7i. a, 3 h: 1, 1z: 1. # p2 f7- w A. e ty a, 0 e a: le G a:

# e: 1, 1z: # p0 R: l2 E S D, D 9 0:

0 a: a!

1: D l2.

s a 1: a , 3 3y, 3 s 3 b, A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

# a s, 1 3 0 a:

1, 1z Re a G.

1, 1z 3 e rY, Re a G.

1, 1z 3 e Y rY Re 3 G a.

1, 1z 3 e 3Y.

[1: l2 E S D: / le 32 D. / D 9 0, 1z 32 w2: / le 32 D. / 3 3 ez 32. / le 32 D. / 0 0 0. / 1 A D. / y 1 32: / a 2, D 1 .]

# p0 R:

l2 E S D: D 9 0, 1z 32 w2, 3 3 ez 32. sz w 1, az 7 w 0. az a hzz , az e E, s Y . s G y 3 6 a . az e e 3S, 1z . e, w 1 s 3S, a a 0. t ez w2 , t a 0 w2 sz. 0z 0, 3 0z S , 4 a 32 5. 1 32, 3H e, E sz h e. az 30 e, 0 0 0. s 1z, y na a 2. h 6 cz a, t 2 az s a. sz 0 t h 1, t A 1 hz S. zaz Y H, 3 a y w, 32 t 2. 3 2 1 e , a E 3e, 3 e 1. hzz A z, e a, 5 32 1. aw 6 sz: 3wj 1 1 4. 0 Hz 3e, a az. 1 4 Y A, 0 A a 0. 1 32 Y, 3 h 0, e 0 2 a: a 1, 3 a t G 1 . S 0, 3 az, 3 0 1 s. 3h E, 3 E e. w 1z A D, y 1 32: 30z S a S. E 0 1 3 a, aw a, 4 A, Hz z 1. aw 2 a, j e, 30 a 32 az 3Y. a, a 1 5 a ez. a 5, y: te y, sz 30zz l. ta E zyz: t1 y 4, 3 3e, 3 e 2 sz. 0 2, 3 1z, 3 1 E 2. y a Dz , 1z D 1: az e, 3 s 5 z1z: azz a, 3 sz. 2 D e: 2 G Y, 0 4. 1z 3Y S, 1z D. 3e B t 2, 3 H, h 5: l2 E S D.

0 A a 0: 1 32 Y 3 h 0. w 1z A D, y 1 32.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

e , 8 h e a te 0, 0 6 6z. #0z a pY, 0 a 32 2:

#A 1z.

ija: 1 D 0z.

1: D, 1.

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re, 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, , r a, e 1 3 1, D 0z.

1 a, 3 0 3S, D 0z.

1: D, 1.

a e [32 e e, 32 n1 e], s a, , 3 y 1, D 0z.

1: D, 1.

le yw, 38o1 H h, 3 e 1, D 0z.

1: D, 1.

a, e, y, a, e, 3 e 4, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

e: w a sz a, e, 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

a fj , le y: w 4 D a, 32 G0, 32 aw 1w, 1 ez me, e 2 pH :

le y:

le y, 4 4 1: y. 1.

w D y d, 3 y 1 1. y. 1.

0 D a, 3 az 3Y e. y. 1.

le 2 z a. y. 1.

r2, D, 71 z, 9 0: y. 1.

D 4 7e, 3 1 1 le E. y. 1.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

a 7e: w S a, 3 E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# , D a, 1z a:

D, a , h S. / h S D.

h 1: D, a , h S: / 2 a ez w2, / A a 2 . / h S D.

h 1: 3az l S, / w 1 8 0, / s Y 1, / e ezz. / h S D.

# 1 2: 2, D, e H 6, 3 e ez a 1. 2 e E A az, a 2 . 0, 3 yz 3a 4. a S a c, 3 1 S: 3e w a 2 S. w 3E 3 l S le 4, e h a 6 4. hz 0 2, w 0: w 0 2 z 2, 1z H 4 . w D, D, 2, S a, t2 y 2. 1 z t , 4 a 2, 3 t 0. y e 2 B: 31 4 , 0 Y.

a 1 D a, a 1 D 1z. 2 8 1 e E, a 2 8 1 Y. A 3a t 2 y Y, 3 2 a 32 2 . 2 e, y a, h . s y 3 s, 3 az 2. 1 t 2, 3 az y 2. a D, : 2 32 a E, a S 32 2 h. 2 e Y, w 1z w2: 3a S t s S, w 1z a 2.

, 6: #2 38 1 y 2, 3z 4 Y.

2 y a, 0 a .

}: #8 2 a D, D, h a 0.

y 2, e a ez w2.

7: Hz a D, D, 2 1; w E e 4.

$ a w2 S, D, A S 0 E, A A S D.

7: T a z 0, t a z, a } D.

w D c, 3 0 w2 3e, 3 0 3a }z t 0 3w2.

7: 1 D 2 kh, 1 32 2 1.

w 1z c 3w2 a, 3 4 Dz a .

a: љaw e. # h: G0. aw: a, 3 h: G0.

l 0:

e: e, 3 y, 3 y, a, l1, l1 3 0z , L : 3a 1 a, w 1 8 0, 3 2 e a A 32 1z az: 3a a t s y az, w , D, D, a, 3 S a, 1 a, 9 a.

e: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H, 1.

ija: l2, L, h 0.

# 7e, csz 0, 0: le 0 h 1, A, h 3 1w 3 H.

ija 0 aw: y, 0.

e w0, a r1w.

1 : 1 hz a, / ew, n7A cw, / aw lew, } rE, / e a 0, / 1 e, / e n7A, 7, 3 a , G. / 0 32 A / h a 0, / 7 9, 0 s: / j S a.

0 , 1 nh 0, a, a, 7e, e j E.

ija: 0.

7e: 1 B.

1: # Y.

ija: y. # j:

4 H e, 0 a 7:

D R1z, / ez.

j: ez D 1, 3 sz.

j: $ 2 e, 1z.

j: 0 Y a hz D, Y j.

e, a }:

E h l1 D / 2 2 D.

j: s a D, 0 0 G aw.

e, a 7:

D h S, / A a 2 Y.

j: A a 2, h S G a S.

0 e, a :

1 S, D, / e S 6 A w2.

j: D e S, 3 0 S 1, a aw 1 z.

e e, a 7:

9, 4z E 1 z, / 3 1 e 1 .

j: 9, h 1 2, 2 0 1.

0 e, a 7:

0 S t D / 0w 7 3 e.

j: 0 2 0, t1 1 0 S.

z0 e, a 7:

9, y 0 32 2, / 3 1 S 1 S.

j: #1 z t 1 9, 3 t 1 S 3a S.

Y 4 h , 32 me, yz 2 a 32 0.

ija: y.

# e a 2.

# a a: 0.

# e 0 2.

0 7e: 1 2.

# e: # Y.

#A yz.

ija: e 2 t S 2, 3 t w2 ez aw e.

1: D, 1.

D 1, 9 n7 a, 0 z, h 3 1.

1: D, 1.

1 a, 9, 1 1 e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 a, 3 0 3S, 1 3 0 E e s le 3 .

1: D 1, 1.

#E 0z az a, 7e, 7a 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1, 1, 1, a, e, e, e 3 e H H 9, a aw a w2 [ n1: hz n1 S].

1: D 1, 1.

#E 0z s 3 3 a e, az, 1 3 s 1, a t E 1z 3 az c.

1: D 1, 1.

a 7e: w 1 3 1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

a: 0, D:

1: 0 D e e 8 A 1z a. / le 32 D 9 n1 a, / 3 a 3 a 4z E , 1. / y D, c S a, a S. / le 32 D, 1 z a 6. / le 32 L, 1 z a 6. / le 32 h, 1 z a 1. / D, c S , Y 1 e: / a A, a , / a a, n7Y 3 7 3 0 , / h 3 1w 3 H, 1.

#A 1z.

ija: #0 e 1 a D.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

e w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a, 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

# 7e a: w l 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e: 1 B.

1: # Y.

ija: 6 az D 0.

1: , D.

1 ez.

7e: D 9 a, 1 7A 3 e e 0 w, 1 6 , 3 s E: a 3 l1 2, 2 2 1 6, 1 6z, t B a 0, S a 1, 3 w2 a ez: 2 s ez, 3 s e 3 s 0, t sw A, t sw 1w aw, 3 t e y, 3 a a.

a a 7e: y a rz w2 e 3 a, n7A 3 7, 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

˳j.

a 30 0, 1 1 a 32 a, a j. 7e 3 a 1 30z y 0, 81 5 A a: 6 e 1 y. a, aw: # h, G0. # 1 0 a, a, 7e, l :

2, 9, 1 , 3 2 s E, 2 j 0 1 3 0, h 0 ra a, 3 2 2 1w waz, 1 cz L az d 3 7 Rj: 1 caw 3 sw rA: a ch c 1 0: caw aw 0, e 3 r1z wa: h a 3 a c: 5 h n7 a, 3 e 1 1 3 1, j 1w, 0 G0 3 wa yw: 4 h n7A aw a, c mmjw, 0: h 0 f0 3 mj, 1 e: h 0 1w 7z 1 3 1z 71 : 5 h n7 a S wj 0, 1, A, xj, H, a, j, w, 3e, e, e 3 w: h a 3 yw, 0 3 G0 n7 a, h 3 a Go7 wj 3 , 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 3 h: 0 S, 1 D, h a , sz , 3 1 a.

1: D 1, 7.

#E 0z 1 a, le 1, 3 0 3S, a, , a, 1, a, e 4, 3 D G a a 1 3 1 , 3 1 8 0 4 s A 3 a.

1: D 1, l.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, [ n1: 3 j, 32 3 a 4>] 3 e r a a, 3 s 2 ra, s 3 0, 1 9 3 0 e: e a w2 3 y e [32 e S 3 y e: 32 hz n1 S 3 y e]: 1, 3 s w2 j: ls h 9 Re: e 3 0 a 3 a 9 az 3 a n1 3 a a: az 3 te y: 3e e a: e, a, e az 3 e H te n1 3 a a, a 3 1, a: 3e e, 3 az a y y, 3 a 3 1 a e [ n1: n1 e] e.

1: D 1, 7.

#E 0z 4 1z a Y [32 e e], 3 0 a Y [ n1: n1 e], 3 s a 3 t a, 1, y, 0, nS, A, ez 3ew, 3 0z a: 4 1 3 h l0 3 l1 G a, t1 s 2 1, 3 3a 2 t aw 3 aw w2 ez, 3 1 2.

1: D 1, 1.

#E 0z 3 4 h D G a ez a , 3 1 a.

1: D 1, 1.

a a, 0, 6z 3 1z, aw.

a e: h 2, 9 71 a, a 1 2 3 y 0 e: 3 1, 1 y, L, a, 3 1 2. 1 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e 0: 1 B.

ija: 6 az D 0.

# B 0 6, 0z 7e aw:

L c, D } rE 9 a, 1 cz L az d 3 7 Rj, 1 caw 3 sw rA, a h 7e 1 0, caw aw 0, e 3 r1z wa, h a 3 a 0w, h a 3 yw, d 3 G0 n7 a, 5 h n7 a 3 e 1 1 3 1, j 1w, 0 G0 3 wa yw, 4 h n7A aw a, c mmjw, 0: h 0 f0 3 mj, 1 e: h 0 1w 7z 1 3 1z 71 , 5 h n7 a S wj 0, 1, A, xj, H, a, j, w, 3e, e, e 3 w: 3 h a Go7 wj 3 , 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 3 h 1: ls 2 1 a, a a e e a, h a 0 Y e, t2 t a s A 3 a: 2 a 1, D: 1 a 3 j 0, 3 2 y az, w l 3 l1.

a a 6 0, 3 1 0 a.

4 H e, 0 sz 2:

j: D R1z, / ez.

j: $ 2 e, / 1z.

j: 0 Y a hz / D, Y j.

a, 3 h, G0.

l aw mH G1:

1: h ta A 2, L, / 0 Y, 1: / w 1 2 7e E, / 4 32 0 8 e e, / te khw, / 3 a e 1 }z.

e 0 0. a:

a 7e: w E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H, 1.

1: 1.

# 2 t1 a:
H e:

d 7 az, / laz Rj, D 0: / le 2 a, 3 le 0 e w2, / w 7 A 32 y a. 0 1.

az 0 a lez s w, 1, 3 A { E Hz: 31 30 A t A 0w, j 3e. ija 1 w4 A, 3 e. e e 31 , a 4 0z , 3 0 1 2 aw:

ija: D 0z.

1: D, 1.

e: D } rE 9 a, l1 s w 3 s hz h, a l2 3 , 1, 2 3 3e: 3 0 a e, [32 e e, 32 n1 e], 3 e j e: 3 az t 1 Bz z2. w 2 32 lsz 3 7az sz, rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1. y 4z D ce t h 3 . 1.

# 0 p0 l.

l2 D s ez, / h A 3w2 1. / D az A S, / h 0, 3 sz. / 1 D 0, / 3 e 4z 3w2 y. / a D, 3 h S, / 3 t e 1 3a S. / 1 Y, 3 1z, / 3 1 sz. / e 1 A, 3 D h 5, / 3 t e 3w2 7E 5. / 1z G D w4 sz 3w2, / 3 3a 5. / 1 3 1, w l D: / le y, 4 a a. / 0z D 2 j 3w2, / w ez sz 3w2. / a a 3 a, / a D az sw l.

7e 0 0: le D a, w2 la 3 1, A, h 3 1w 3 H.

# 2: 1.

# a pa.

.

# a pa, s a 3 e y: e a l 3 a 9 0:

a h G, 3 2 1, le. 1.

D, 2 te, 3 A s Y 2. a.

P0 G.

D, 0 z 0 a 2; 0 1 S, 0 0 2 e: cz 3Y 7 3w2. h , D, y 0 32, a S, 3 s Y 2. a 1 D a, 3 h S t 2 hz S. y, 3 a, a, w D y S. 1z t 1 e, w4 a S. r2, D, 71 z, 9 0: w 2 1 32 yz 2 y, y w 1 32. D 4 c, 3 1 1 ce E.

y 3 a, a, w D y S.

P0 l.

D, e 1 2, E 1 a 2. w 0 , 3 1 32 y 2. 3ez 0 e t A w2, 1 1, t A B 1. w Hz 0 Y 2, w ez s z . 3 1 t A yz w2. a 3 z0z A, e e z a. w z 0z a, 3 3ez 0 e. 0 h, 3 1z A: a t az e w2. D, 8 0 E a E, 3 a E t E 1z. e E zez, a S 1 S, 3 1, 3 0 0. y 2 3 4 2, sw 1z 3 a. 3 1 2 te 2 a, 3 az 4 y 2, 3 4 z , 0 yz, 3 6 e e az. w y h, 3 w taz 1. 3 h w h, 3 3h 1 ez. w S, D, a, 2 h D 9 0. w : A a 1 z 2 2, 3 A az a 6, S . w 0, 3 S 0 4 h. w 0 E Y, 3 yz e. 1 2 y, 3 1z a 2, 3 0z 1z S 8 a. 1 2 z 8 z, a S, E s lh. a 2, D 9 0, t2 t 2. 2 0 2, D 7ez w2.

a 2, D 9 0, t2 t 2. 2 0 2, D 7ez w2.

P0 .

9 9 0, : A E A S, 0 0 0 S, 2 y, 3 0, 3 0. aw k1z , 1 1 2 3 a 2. w y 1 S a H, 2 1 S. aw l1 z e, 4 e Y y 2. w t y 3 a 30z A S, 3 a a az S A . a S e e, az S. w h 32 0 0, 3 0 Y 1 az. E A S , e s 1 S. j y 3a y 2, 1 Hzz 2: sz y nyz, 1w y. a 1z 7, az s hz 4: w 1z A 0 az.

az S, w h 32 0 0, 3 0 Y 1 az.

E A S , e s 1 S.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1, 8 0w. D 1, 1. a, 3 h:

[7e 0 l z, S e 8 h e, aw].

P0 7.

D 9 7ez w2, 2 a, 3 2 8 0: 1 8 S l S, 2 E e Y, w 30z H A S, 3 0 0 1z. e h s 0, h w 8 0, e 0: w s 0, 4 zy 32 Y, 3 j t 2 S te h. 1 S 0 0, e 3 e. 1z , 3 0 e 32 S. a 32 a 1 t 2, 1 S e , e h, 3 3a. 2 30 t 2, a D, e e: y 2. 3A e 1 A; 32 a s 3 3zz ; 3A 2 0 1 2, 3 4 2 1; 3A y A , 3 a S 2 e; 3 D, a, 3 w l S 1 S. y D, t y 2; ta E E t 2; 1 4 , 3 t 4 S, e z, 1z, 3 30. 0 2, 1z 1 S. 0 S w A e e. a S y. a 32 t 2 y 3 4z, 3 a 1 t e.

D 9 7ez w2, 2 a, 3 2 8 0.

1 8 S l S, 2 E e Y.

P0 R.

l2 E S D 3 yzz 4z 0 3w2. l2 E S D, 3 a s 3w2: a Hz , 3s y : 3s t 3z 0 0, a S c 3 0: 3s l1 a E: 1z w z 4 S. s c D, 3 Y B 6. A 6 wme, H } Bz . e 3 c D, 1 3 c. A z, E y. 0 a 1 4 a, E H a a 4 a. w c t 2, 1 4 D c 2 sz 3w2. 31w ts 0 t , a 4 t a Hz . e ne h, e D sz 3w2. w 0 A a a, zY, w e 32. , w A j 3w2, w e, aw e: w y 0 e, 3 y, 3 a Y w2. c Dz t 3 sz 3w2, 3 a 3w2 H, s 3w2, 3 0z aw 3w2, 1 |. D 72 0 r0 0, 3 r 3w2 a. l1 D 2 G 3w2, 1 , s 0 3w2, h a e 3w2. l1 D 6 3w2, 6 3w2, s 0 3w2. l1 D A 3w2. s Lz 3w2, l2 E S D.

s Lz 3w2, l2 E S D.

P0 7.

D, h l 2, 2 e E 4 e, h S a e: 3 1 y 0 1, w 1z 8 0 s h. w A a y 2, 1 4 e 0 0: 1 S 4 e, w 1z . 3 2 y 0, zez e E. zy 6 1z, 1z 1, e Y 1 az. y 2, A S w S 0z . 0w h S D, 3E y 0: t2 A w2 t 2, 3 0z s 0. h 2 y c 2, w S a. 2 D, y, 0 Y, w s y 2. 31 z t 1, D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0. 0 lj a S e a. 4 w2 a D, 1 S, a e 3e t a y 2: 3 c e 1 2 , 3 1 az 2 e, w a 0 4.

h S D, a e, 3 1 y 0 1.

h S D, a e, 3 1 y 0 1.

0 lj a S e a.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A 1z.

ija: 1 D 0z.

1: D, 1.

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re, 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, , r a, e 1 3 1, D 0z.

1 a, 3 0 3S, D 0z.

1: D, 1.

a e [32 e e, 32 n1 e], s a, , 3 y 1, D 0z.

1: D, 1.

le yw, 38o1 H h, 3 e 1, D 0z.

1: D, 1.

a, e, y, a, e, 3 e 4, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

e: w a sz a, e, 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# ez G D a S E:

G D 3 k1z a, le zh 4z D.

j: #z D, w l, w 1 3w2.

j: e 0 S, 3 4 D sz 5.

j: Y, 1 y, 3 A Dz.

j: a 30 0 1, e h Y : t D h e, 3 4 1 n a.

ez G D, h. a 0z a 1z a, 3 G0 0 a. # az A , A e 0z a, a h, 3 G0.

e nh 0.

3e 0z, 3A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

a 7e: w S a, 3 E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7- 0.

ija: a 3 a:

a 7e: w l 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

w 4 z, 32 D a, 32 G0, 32 az 0, 1 ez me.

me. P0 l.

1 4z D, 1, 2 D. y, 1.

s a D, 0 0 G aw. 1 D, w a D: 0 4 3w2, w 2: w aw 3A D, }z s : w a, w e D, 3 D a 8 0: , 36 D, 2 72 3 2, s 3 e. S t 2, H 0 2, 3s t 0 1. 4 2 e 3z t A: A az 3 A 2, 3, H 3 6 3w2. 4 2 kh H 3 32 2 : H S e 3 w4 S a, 3 z : 3 E e 4 s, s } 1 6. D, 4z E , 3 az S 0 3 0: w 1 4 D 1 6, 3 1 0z. w k6 2 3 a, A y : A 4, 3 0: 4, 3 z: 4, 3 h: e 4 y 4. 0 5 y s | 3 2 z S. 0 }, l1 D: 0 H, l1 D: 0 vj, l1 D: sz D, l1 D.

le D t H, h r1. y, 1.

P0 l.

#z D, w l: w c 3w2. y, 1.

#z G H: w c 3w2. 3z D e: w c 3w2. 0 A 1z 31: w c 3w2. 0 A a: w c 3w2. 1 e a: w c 3w2. 0 6 1z 31: w c 3w2: 0 E: w c 3w2: Y 3 0: w c 3w2. 1 3 e 3w2: w c 3w2: 3 3e }z t 2 4: w c 3w2: 0 3 h 0: w c 3w2. 0 0 1z: w c 3w2: 3 e }z 3w2: w c 3w2: 3 3s H 3 1 3w2 0 0: w c 3w2. e 1 h: w c 3w2. 1 2 1z: w c 3w2. 3 1 2 Bz: w c 3w2: H S e: w c 3w2: 3 w4 S a: w c 3w2. 3 a e 4 s: w c 3w2: s } Y Y: w c 3w2. w e a zy D: w c 3w2. 3 3a 2 4 t H a: w c 3w2: s 1 s 0: w c 3w2.

#z G c: w c 3w2. y, 1.

[ w 4 z y h, 32 zyz, 32 yz z a 6 3 e p0: a mH: y a.]

1z a D, 32 G0, 32 az 0, 1 ez me, a 0 a 3a 2 pH. w 4 z e:

2 e,
ez 0, z w2 , a 7.

31 0 0:

le 32 D, / 1 z a 6.

G 0 1z, / S E e 1z, / e , 7, 1, / 3 0 a 1, / 3 t 0.

le 32 D, / 1 z a 6.

2 1 a, / q , s; / azz 0 G m0 a: / 1 2 0 3 , / 7 R t 0.

le 32 D, / 1 z a 6.

w2 aw mH a / 0 Y az, / A 6 G 3 E: / az ez A, a, / r cw h.

le 32 D, / 1 z a 6.

mH 2, ez / 0 Y, 7, a, / G 6 E 0z: / 2 e a s; / w G R t 0.

a: 1z n7Y / 3 3w2 7, 3 0 , / b 31 , / j y: / s, s, s, 32 D.

# h: a 0, / A, 7, a 3a 32, / a 4v a A 32: / az t 1 e a, / 38 E 1z G 3 l.

y, y, y, a 9. 1.

0, 3 le 32 D:

ija: a 3 a:

a 7e: w l1z 4z E, 3 az r E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

V32. 1 a. 1z a D, 32 G0, 32 az 0, e:

1, a 7.
H , 4 2 s e:

T 4 S / 0 0 S , / a S 2, / 3 72 7 0.

1z H, / 1z t D, / w a ne / y 30.

a: љh / s A 1z, / 3 0 az, / z b 31 7a.

# h, 0.

ija: 0.

7e: 1 B.

1: # Y.

ija: y. # j:

j r.

j, a : h rY, 0 D, / yz 7e, 1z e. j: A Dz, A 1.

j, a 7: a D 9 0 , 4 32, / 3 0 e h S. j: D 9 0, S a, 71 z.

j, a G: h kh, w D R1z: / 4 3a e, 1z. j: 0 D 0, 0 D S S.

j, a 7: r2 D, 2 a, / 3 3a a 4 w2 a. j: 9, 1 a h, 3 n2 a 1 a.

j, a 7: r2 D 9 0, ez A S, / w 2 r . j: #z D, e 1, A .

j, a 7: D, 1 1 2, / 3 2 4 72 a. j: h }z 2, sz w nA H.

j, a 7: r2 D 9 0, ez A S, / y 0 1 A. j: #z , D, e 1, A .

j, a }: R1z D , / G 0, H, 0 3 0. j: 2 E S D, 2 D e.

ija: D 0z.

1: D, 1.

7e a: w s 32 9 a, 3 h a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija, j j:

s a / a D.

j: 1 G h 3w2, 1 32 e 1 3w2.

# e a a: # 0z a h aw 3 D G 0.

1: D 1, 1.

ija: y, 0 h aw 3.

# 7e: 1 B.

1: # Y.

# : T 4> aw 3 e.

1: a D, a .

ija: 0.

# 0 7e 3, 1z z.

1: a D, a .

3, 4 z, 0 e a.

1: e r0 1, / 1z 0 D }, / 31 . / rY Y sz rE, / 3 0 e E e 3 a: / h 32 G a, / a E 30w a, / 4z E 3y. / 1 2 , / 1z 0 r0 e: / e 1 r0 a Y j. / A ls D, / e e 3w2: / s , / e e 2.

# e 7- p0:

1 S 9, 1 1 e 3 0 0 1 1 0 E. a h S t 0z w2, 3 t A w2 1 S. w 0 E a, 3 0 0 4 h. 31 1, 3 a 8 0 1, w 1z 1, 3 1, A 1 2. e 0 a 4, 3 1 z a S. e 4 1 32, Bz 3 z y S k1 2 32. 1 S v3H, 3 1z: h S, 3 a 1z. y Y a a 3 e, az H 1z. t2 E E t B 1, 3 Hz 1. e 1 1 9, 3 y a 2 0 e. te 2 t A w2, 3 w2 aw t2 t 2. a 2 a 7ez w2, 3 L 1 z. Y Hz 1 6, 3 1 sz. 3a S t e 9, 9 7ez w2, az h 0 a e. D, 2 te, 3 A s Y 2. w 32 e, a h w: ez l1. e G y e: e e 3 e G 1. l2 D, le 1 H, 3 1z r6z. A l1 e a, e 3 az: A a na 0 2.

7- p, 4 z.

a: l cw, / c, 1 / 0 e a.

# h: l d, / c, 1 / 0 e a.

a, a 7: 1 S, 9, / 1 c e, / 3 0 0 1, / 1 0 E.

a: R } t 0, / E, / E a 0 , / 3 e c.

[ z S, 32 yw, 32 zyz, 3 yz, 3 0z B 1w A e 2: sz te 2 1 a:]

a 3, 0 a:

2, 9, 1 , 3 2 s E, 2 j 0 1 3 0, h 0 ra a, 3 2 2 1w waz, 1 cz L az d 3 7 Rj: 1 caw 3 sw rA: a ch c 1 0: caw aw 0, e 3 r1z wa: h a 3 a c: 5 h n7 a, 3 e 1 1 3 1, j 1w, 0 G0 3 wa yw: 4 h n7A aw a, c mmjw, 0: h 0 f0 3 mj, 1 e: h 0 1w 7z 1 3 1z 71 : 5 h n7 a S wj 0, 1, A, xj, H, a, j, w, 3e, e, e 3 w: h a 3 yw, 0 3 G0 n7 a, h 3 a Go7 wj 3 , 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 3 h: 0 S, 1 D, h a , sz , 3 1 a.

1: D 1, 7i.

a 0 7e aw: 1 3 0 3 l1 30w w2 7, 1 le 32, h, 3 l1, 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# a H: r, re, d, 3 e. G- 1 7e a 32. a a e. 7- 3A. a, 3 . # e mxa.

f7- a: d 3 1.

# e hz d.

1: 1 A S D, / 3 az y 0 7 7 e.

y Y a: C , / 3 a 8 ez , / 8 3z G 0 0, / y d S a.

w e 2 S, / e t h la S 2 0.

w 2 1 1, 3 4z 3w2, / 3 c 3w2 0 H sz 3w2.

2 a h e, / 2 Hz h e 4.

2 6z H, 3 E 1z: / z 30 , 3 szz t2 2.

s }z 2, zy c, / 0 n1 a, a 3 3w2 a .

f7- , w z.

1 e: 0 4 w 1, / 1 S d, / le, 3 0, 3 G aw. / , 3 a 8 ez , / 8 3z G 0 0, / y d S a.

w 4 z, 3A.
a a a:

ija: s D G a.

1: s D G a.

ija: w s D G a.

1: s D G a.

ija: 8 2 G a.

1: s D G a.

e, w 4 z, r 3xa, 3 aw, az, 3 ez 1:

s a, 1z a:

1: s a a D. / 1 D 7, / 1 32 h. / a G. / 1 32 2 G 3w2, / 1 32 6 3w2. / a G.

e, p0 7: 1 32 0 3 A, 1 32 3 . 1 32 7A 7, 3 A h 7, az 4z D. w 0 E, 3 h: 0 , 3 az. a | , 3 : 2, 3 1w 4. 1 D t 2 j, 3 1: , a, , 0, y y, z 0 3w2: 0 3 2 0, A H, 3 2 e: 3 2 0, a 3 6 : a e, 3 2 1, s, 3 2 6 e: 4w 3 B, a 4 az 4z D: w ez 4z w2 31w. 3 3w2 2 3 72, 3 e 0 e 1. B d 3w2, H }, 1 az 3Y.

P0 7f: 0 D 0, e 3w2 R d. 1z } 0 32, 3 h H az R e: az 4z 3w2 1, ma 3 p1 1 3Y. w l1 D 1 1, 3 e Hz 7e. azz d a, 3 az 0 1. 1z 9z a 4, 3 2 n1 n2 a 4: 1 te kh, 1z 1: za 2 4 y, 3 z 4 h nH .

T a 6 7: 1 1 y 1: / a S y B d 3w2.

P0 R: 1 G h 3w2, / 1 32 e 1 3w2.

7: 1 32 1 3w2, / 1 32 0 1z 3w2.

1 32 a y, / 1 32 p1 3 y.

7: 1 32 ma 3 1, / 1 32 y 3 na.

1 32 ma a. 1 32 ma az. / s a a D.

4 z:

j: r2, D 9 0, ez A S, / y 0 1 A.

j: #z , D, e 1, / A .

1, a, 1 3z.

# h, s G0:

1: le 32 d 7, / 0 z 38 E 1z, / a az, / s 1z, / 4v 1z, / e 1z, 3 2 1. / a e: / le r0 G / l1 aw, a .

7e: a a a .

0 1.

1: a h G, 3 2 1, le. a S, l1 S, az z, 0 S, l1 S 1z a a S. D R2 c, 9 1, D 7 30 } rE, 3 h 7. D 9, 9, 7 n, ez j, 1 a: ez 2 j, 2 l a: s y n7A, 1 a. w 2 32 31 s, 2 32 31 D, } r0, a G n7A, 1.

s e l1 z, 3 2 4z E , 3 .

0 D e e 8 A 1z a. le 32 D, 9 n1 a, 3 a 3 a 4z E , 1.

y D, c S a, a S.

le 32 D, 1 z a 6. 1.

D, h 32 a 0 3 0. : D, 1 S, 32 y 2, w 1 .

D, 0, 1 z 1 0 2, w 2 32 G 0: w E 30 A, e . a c 2 S.

h 9, h , h e, 1 a. 1.

a n7Y 3 7 3 0 , 3 h 3 1w 3 H, 1.

h e, 1 a.

a a a: љh 9, h , h e, 1 a.

# a 0z, 0 2 nh.

4 z, 0 a r.
a , G, 7 3 7, 0 e:

e 7e j h, / e e 38 0, / 3 a 1 az: / 1 e e, / E a 3 e c.

a 7, 7, 7 3 }, 0 e:

e 38 0, 3 a 32 , / 1 32 e e D, / t e A 3a: / k1 E cw 6, / a 32 | 0, / 3 1 0 0 32 e, / 31 c.

#A yz.

ija: 1 a, 9, 1 1 e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 a, 3 0 3S, 1 3 0 E e s le 3 .

1: D 1, 1.

#E 0z le 3 az a aw a w2 [ n1: hz n1 S], 3 1 n7 3 az, a 3 1 a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1, 1, 1, a, e, e, e 3 e H H 9, a aw a w2 [ n1: hz n1 S].

1: D 1, 1.

#E 0z s 3 3 a e, az, 1 3 s 1, a t E 1z 3 az c.

1: D 1, 1.

a e: w 1 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A 1z.

ija: #0 1 a D.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

E w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

a e: w G 1, 0 3 l1z 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 B.

1: # Y.

ija: 6 az D 0.

1: , D.

# 7e 0 1 2 aw:

D h, h h 3 1z az, 3 1z 1 az 2 a: 1 h e 3 E, 3 0z : 2 y 2 1 t aw 1 w2 3 l2 2: 3 2 1, 0 32 0, w l 3 1 G 2, az a z 3 z z .

a: e 4, 4 1 3 a 2, 9 a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija: y.

1: l2.

7e: h ce r0 G a, A, h 3 1w 3 H.

1: 1. 2 9, / y a , a ra, / .

7e: az d, 2 a.

1: C , / 3 a 8 ez , / 8 3z G 0 0, / y d S a.

7e: a rE 9, a a, a .

1: a, 3 h: D 1, 1. l2.

7e 1 ty :

h 38 e r0 4 G a, 1 cz S , h a 3 a cw, 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], h a Go7 wj 3 , 3 h, 1 3 e a, w a 3 l1.

a, . # e 0 a -.


 

9ez j
h nA aw wa yw.

e a, 0 7e a, 3 1z a, s y 0 8 h e 1z 2, l 1. e z1, s j.

ty j 1 a 0 e, 1, 3 a e, 0 a h na, 3 1 y e a, 3 7e, 1 w ta E, a 0 e. # a y 8 0 e, sz 1, sz, 3 0:

R2 c, , y 4, 4 h 3 3sz, 0 1 3 1 a: 2 3 1z 2, 3 1 2 t sz e, 3 2, a, y az.

a h G, 3 2 1, l le. a.

D, 2 te, 3 A s Y 2.

a y, 7e w 0 3, a y e. # e 1 a 2 Y ze, S 3 a 2 e hz 2, 0:

ez 1 D, L, 2.

7e, az 32, 0: le G a, A, h 3 1w 3 H.

a a: 1z , L h.

7e: 3a D w2 .

# a a: z1 z, L h.

7e: ze S D G r e, A, h 3 1w 3 H.

ija e: 1, 3 1z, 30 e, e rz 1 0 taz. # a nh , sw h e, sz l, 1, 0z : D, 2 te, 3 A s Y 2.

˳j e.

ija: l2, L.

e: le r, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A 1z.

ija: 1 D 0z.

1: D, 1.

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re, 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, , r a, e 1 3 1, D 0z.

1 a, 3 0 3S, D 0z.

1: D, 1.

a e [32 e e, 32 n1 e], s a, , 3 y 1, D 0z.

1: D, 1.

le yw, 38o1 H h 3 e 1, D 0z.

1: D, 1.

a, e, y, a, e, 3 e 4, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 ew H.

e: D 9 a, 3H a a, 3 a 1, 3H 1 3 1 e: a, L, l0 Y, 1 2 3 h a e, 3 2 a, 3 sz a, z 1w 3 H .

e: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# ez e H t 1.

H 38w1.
e H, p0 R.

1. l2 E S D. / le 32 D. / l2 E S D, / 3 yzz 4z 0 3w2.

7 1. l2 E S D / 3 a s 3w2.

. a Hz , / 3s y :

7. #s t 3z 0 0, / a S c 3 0:

. #s l1 a E, / 1z w z 4 S.

7. s c D, / 3 Y B 6.

. A 6 wme, / H } Bz .

7. e 3 c D, / 1 3 c.

. A z, / E y:

7. 0 a 1 4 a, / E H a a 4 a.

. w c t 2, / 1 4 D c 2 sz 3w2.

7. #1w ts 0 t , / a 4 t a Hz .

. e ne h, / e D sz 3w2.

7. w 0 A a a, / zY, w e 32.

. , w A j 3w2, / w e, aw e.

7. w y 0 e, / 3 y, / 3 a Y w2.

. c Dz t 3 / sz 3w2.

7. # a 3w2 H / s 3w2, / 3 0z aw 4w, / 1 |.

. D 72 0 r0 0, / 3 r 3w2 a.

7. l1 D 2 G 3w2, / 1 , s 0 3w2, / h a e 3w2.

. l1 D 6 3w2, / 6 3w2 s 0 3w2.

7. l1 D A 3w2, / s h 3w2.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

. l2 E S D, / 3 yzz 4z 0 3w2: / le 32 D.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 aw H.

e: D 9 a, 2 1 3 l2 s E, 3e e S 2, z2 1zz 0 w2: 2 a 9e e 1, 3 a a, a S.

e: w S a, 3 E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# ez 0 t 1 h H.

h H, p0 7.

1. 2 E S D, / 2 D e, / 2 G Y, 0 4.

7 1. z s, h z, / 1 7ez.

. #h y 3w2, / 3 1z e 2, / 0 e 1 1z 3w2.

7. le, 3y G aw 0 3w2, / a 3w2 D G 2:

. 0 7 3 e, / 0, 3 1:

7. s 4 , / s y 6, / 1 1 .

. D 1 z, / D s 2.

7. D 0 ez, / D 1 d.

. D 1 e, / 1 3 Y 1, / 3 y 1.

7. R1z D , / G 0 H, 0 3 0.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

a 7.

1: #0 7 3 0 9, e h, / 3 30 7ez aw a / 1z t hz d, 3 7 Rj, / 0w lz: / hz , rE 9, e e a, / 31 h hz b, / s n7Y, 3 0 , 72 a.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 ezw H.

e: $ z , 3 z a a 6, 4 3 A 32 1 yz 4 e 1z a a: a 3 h 1 1z e 30, S a s a S 4, 3 y 0 az.

e: w l 3 1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

taz 1 a 0.

e H, l1.

. r e z2 a D.

7i:

. le 1 , w 4 r c.

7. le a w j z.

:

. le 0, w j z e.

7. le 3 a a, w j hzz.

}:

. le c, w j 1 y.

7. le 1 e, w j G z.

7:

. le 0, w j h 9 yz.

7. le 3a a a, w 4 r c.

7:

. le 3E, 3A 0z a, 3 3y, 3 y s 0 0, 2 y 2 a.

7. az 3 1z, w A a 0 7.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

a 0 3.

a e H t 1, 32 le, 4 z: 3A 1 a, 7e 3 a, a 8 0 e, s 0 2. a e 7e 0 3, e a, 3 4 t hz 2 2 0, 3 aw 3e 0, 8y 5 a, s a 0, 3 a nh , s 6.

ija: D 0z.

1: D, 1.

1 0.

e: L D 9 a, a 1 3 H G 3 G, e S a: 2 0 a 0 h Gw h, a a 3 0z 2 l. w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H, 1.

ija: l2, L, h 0.

# 7e csz 0: le 0 h 1, A, h 3 1w 3 H.

e a e 3 ze, 3 y 7e 3. #0z e 2, 0 a , 3 a 8 e a aw y, 3 yz 0 3, 0 aw:

y, 0.

a, 1 e, 0 h na a 3 2 3w2 7e, 3 a w a 0 3 e.

h 1:

w 4 z: 1, 1z 3 e rY. / 1 , 7 9, / h 38 e, 1z 2, / y. #1.

z: 1, 1z 3 e rY. / 1 , 7 9, / h 1 h, 1z 2, / y. #1.

a, n6z 6. e 0 1 2.

1 aw z.

e: 9 h, 4 h az, 4 h a t jw a, 3 t jw 0, 3 t sz cz 1 s: 4 t S 4 h h sz, a Y 3 0, 3 s 1 a 1: s s y 3 a, 3 az aw, az e s: 0 a, e 3 0 1, 3 a e a 8 a aw w2 e 3 0 e 3 0 1: a, L, 2 3 t a y 3 1 l e: 2 a s e, 0 3 0, z2 az y 3 A, 3 a a 0 1 6 A aw, 1 hz d 3 h, t l1.

#A 6 1 a, l a e, 0 y Y, 3 a S 2 e:

l2, L, ez aw.

e , az 32, 0:

w s 32, 9 a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w.

az 2, 0 a 1 zh e, 3 yz e, e w H r0 0: D, 2 l6z.

1: D, 2 l6z.

ija: # h 2.

1: # h 2.

# 0z e, 0 s aw: # H.

1: 1.

a 0.

6, 1: љh 9, / h , / h e, / 1 a.

a n7Y 3 7 3 0 , 3 h 3 1w 3 H, 1.

h e 1 a.

e 1 h a: љh 9, / h , / h e, / 1 a.

a 0, 0 3 a, e 3 a, 0, s y 3 0 2 8 0 e.

a 0 a e: 2, L.

7e: le zh 4z D.

ija: l2, L, 0 r0.

e : le 32 r0 a rz w2, s j, A, h 3 1w 3 H.

3e aw, e 8 6z 1, a 0: 0.

e a: 1 B.

# e 0: # Y.

# a a: y.

# e, j, p0 7.

j 3 y e,
a .

j: y D, 1 S a, / a S. j: az a D, a a A.

y: G s te , 3 1 1 8 S. j: az 1z Re, 3 s c rY Y 7, 3 3w2 .

a 7.

j: S 3 E D, / 3 h e. j: yz a z D, e e z.

y: h S D e a, 1 S 4z G awz. j: D, 2 RS, 3 h 2, 0 e e S.

a G.

j: 0 G a, 0, / 0 Re a, 0. j: 2 kh 1 a, 1 G a az.

y: S, D a, yz . j: y 2 G 1z, 3 0 , 4 1 z.

a 7.

j: w 1z A S? D, / S? y 1 32. j: l2 E S D, D, 9 0, 1z 32 w2.

y: z2, 3 a, 3 a, 4 a 3 0 3 a. j: 1 32 a, 3 1 32 0.

a 7.

j: 2 D, 1 2, 3 e 2 / t 0 w2, 3 . j: 1 z D, w 0.

y: 1w S? D, 2, 0 3 0 Y 4 2 2 1. j: E e 32: 1 1z, 7 0z 4 S.

a 7.

j: 2 D 1 S, / 3 l2 s E. j: D Y, 9 0, 1 t 2.

y: h 0 hzw, 0 G cw 1z. j: e D: y 0 32 3 E, G 0, 3 a 2.

a 7.

j: D 1 6 a, / D l1 1 S 1. j: 1 D h 9, 1 D h .

y: l 4 3z D, 3 4 Y h. j: a y 1 2, 3 4 2 s 0.

a }.

j: 1z 3 1 / D G a. j: ¸ e G, } e 4z 3w2.

y: 1 az D, 1 G 71 a. j: 1 E 3w2 3, 3 p 1 3Y.

j 3 y j.
.

j, a 7: s G , / 3 6 a . j: l2 E S D, D 9 0, 1z 32 w2.

y, a 7: 1 D 2 G 3w2, 1 32 6 3w2. j: w 0 E, 3 h: 0 , 3 az.

0.

j, a 7: 1z a D, / 3 a 2. j: h 9 a 0, A 1 z .

y, a 7: a w jx e, w e 4 a 0z. j: e Y D, 0 G aw y.

e.

j, d, a G: 1 A S D, / 3 az y 0 7 7 e. j: w e 2 S, e t h a S 2 0.

y, a }: h 2 3 1, 3 2 E. j: Y Y 0zz a 1.

0.

j, a }: 2 e 3h a 4, / 3 2 ez 0 4. j: 7A a 9, e Y 3w2 a e.

y, a : #z A A D, 4 4 2 R h. j: G s h.

z0

j, a 7: 1 D G a, / 3 sz 0 H 3w2, w 4. j: D R1z, z 1.

y, a : z2 0 0, 30 za 32 3e. j: G R a e , e 2.

H.

j, a }: 1z D, / 3 az a. j: le, 4 az Hz, 3 4 hz 2.

y, a 7: a a, 3 D h 5, 3 t e 4 3a 5. j: 0 H a, 3 t 4 3a | D.

# e.

j, a 7: y 4 / l1 sz.

y, a 7: le, 3a 3 s 32 D. j: # az 4 0 3 0.

e a: y.

# e a c: z h c e. #2: 0w az awz, 32 0 e. #2: 1zw, 32 jfzw, 32 aw az aw c av e.

# a a: 0.

c 0, a, e 1 3 fma, 0 ze, 3 e e t w2, 1 y e w4 3 na e, 3 ze.

c 30z, 0 7e: 1 2.

# e: # Y.

ija: y.

# e: y.

1 e 3.

7e: s a a, l1 L, w2 Gyz , 3 hz a te 3 1 : 2 a 3 a e 1 a, wjz 0w a, 0 1 0, , le Y, 3 y 3 . h 32 e y 3 e a, rE 9, 3 a a, a 1 n7e, 3 h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H, 1.

ija: l2, L, l1z aw c 3 3j, 4>.

7e, az 32, 0: G, l aw, aw, aw c 3 3j, 4>, a 0 ly 1 0, 3e 3 1w 7 w2, D aw } rA.

ija e: 1.

e: y, 2, h aw 3. 1 B.

1: # Y.

ija: T 4> aw 3 e.

1: a D, a .

7e: 0.

# 30z 3, 0 7e: 1 2 ly.

1: a , D, a .

#A yz.

ija: e 2 t S 2, 3 t w2 ez aw e.

1: D, 1.

D 1, 9 n7 a, 0 z, h 3 1.

1: D, 1.

1 a, 9, 1 1 e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 a, 3 0 3S, 1 3 0 E e s le 3 .

1: D 1, 1.

#E 0z az a, 7e, 7a 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z le 3 az a aw a w2, [ n1: hz n1 S, ] 3 1 n7 3 az, a 3 1, a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1, 1, 1, a, e, e, e 3 e H H 9, a aw a w2 [ n1: hz n1 S].

1: D 1, 1.

#E 0z s 3 3 a e, az, 1 3 s 1, a t E 1z 3 az c.

1: D 1, 1.

l w ez.

e: D 9 a, E e 2 t 1 , 3 1 a 0 c S, 3 H 2 2, 3 1 , az t E az c.

e: w 1 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

y 0 e, a 32 7e 0 32 2:

#A 0.

ija: 1 a, 9, 1 c e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z e y 0 H 9, 4>, 3 4 1z 5 s e, 0 3 0.

1: D 1, 1.

w D G 1 y 4, 3 a sz.

1: D 1, 1.

1 9z, r cw, 3 ez H 4, rA ew RS 3 G aw 0.

1: a D.

ija: D 0z.

1: D, 1.

1 0.

7e: 9 H 3 sz 0, e a, 3 a 1, 3 0 j Y a: a, D, 0 y 0 1, 4>, , a, 0, t1 tE , a 3 a: s e, z 4 0, 32 , 32 e, w lj l1 G, 2: w , 4 1 y, 3 1: h 31 0w 8 A, a S a , 3 0 E 4.

a: w 2 32 e 3 0 3 0 0 1, 4>, rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A e.

ija: 1z, e, D.

1: D, 1.

, e 0z, D 1 5.

1: D, 1.

1 5 0 4.

1: D, 1.

Th 5 3 a.

1: D, 1.

1 5 e 0 3 c e.

1: D, 1.

2, 1, 2 3 2 5, 9, e la.

1: D, 1.

e, 6 az D 1.

1: , D.

l e.

7e: D 9 a, 4 0 h 3 1z az, 4 e 0 l a, 30 7 2 3 G, D a } rA: 1 6 1z, 0z 6z, 3 0 | ez ly a S, ez H 3 e z, 2 5 e 0 3 c e, 3 2 5 3a Y a.

e: 3 j a az 0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# a 1 7e.

˳j .

ija 0: #1 e, 31: e 31: 31 e 31: 2 t e, 31 , a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

ija: y.

l ez.

7e: l1 S, D 9 1, 0 a a 3 h 0 Y e, 3 a 0 6 a , 3 1 : 2, 9, e a, 1 H h, 4 1 1z 3 6 3 1 Hz 1 1: 3 2 a, 5 1 32 y 2 2, 1 w2 aw, wew 3 ew, 1 0 az, a S s ez 3 : yz a, 1 a y 0 S l.

e: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

#A 7e 31 y, 0:

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

ija: y.

0 a e.

l az.

7e: a, 3 0 a, 0z, j 3 1, w e a, 1 az y 3 A t sz e 0 3 y, 3 a a 1 3 we s aw w2 e. a 9, 3 sz a z S 3 3 a 0w: a 5 A a 3 0 a , 1w 3 wew 1z h 1 , 3 ew w2 rz 0z.

e: w 8 a e A 1, a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# taz 6z 1.

jz .

1: % j aw y, 3 s b y a, s h e t1 e.

a, j a, a, e 1, 3 fma 1, 0 ze, 3 e e t w2, 1 y e w4, 3 na e, 3 ze, 0 3 7- p0, 3 6 1z, 31w 30.

7e 0 aw l 2:

0 0 t zaz 1 2 3 2 1, 32 1z, 32 1 , R2 a: 4 1 , 1 3 a 3 B c 1. na ew a 3 w w2 1z, 0w 3 w h 32 , 3 e a h 32, 3 ez S 3 0z e z e 32 a, w L : h 31, D 9 a, h c 3 h, 4 r0 j 1, 4 jw D 3 R }, 4 31 s 3 h az. S u5 2 31 la 3 l1: 1 S, 3 e A 2, 3 1 2 y 3 e t 0 az, 3 1 z, 1 aw w2 , e a ze, a e e e, 3 z 0 3 c E , 3 y 0: Y 0 2 h, 3 1 z, t1 A w2 t 2, E t1 2 t w 1, 0 1 h, 0 3 0 0 1, H 6: h 32 s 3 1, 3 ez 3 a, rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h, 3 1, 3 s 1 , h 3 1w 3 H. 1.

#0z l 3 e, 7e 3 a, a 8 0 e, 0 j , 1: 0 a, sz 31.

a t0z e, 3 1 e z.

ija 0 ze: 2, L.

# 7e, e y, a a 3w2, 0z: 1 y az z, 3 c1 D.

a h j e, a Y a, a h 1 y e: 30z 0, s 5 a.

1 0.

ija 0: 1 1 3 nA a 4>, a 0 3 S 2, 3 1 a wze 4>, j [32 c, 32 3c 3H 4 ], ze D G r e, A, h 3 1w 3 H.

a 7e: wzez j, c 3 3c, 3 e 7e 3 a 1, a 3 0 aw a w2 [ n1: hz n1 S], a 3 a ra ze D G r e A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

# e j : w RS 81, G 1w m1 1. y, y, y.

e a y h e, 1 y, 3 s 7e 1, 0 Y a: ze D G 7e E r e, A, h 3 1w 3 H.

# 7e Y: ze D G za E r e, A, h 3 1w 3 H.

# 7e w s h 1 y e, 0z:

wa H, e e c E, 1 1 1, 3 a, 0 0 h, 2.

0 0, 7e w G, 1 0, 3 r0 h 32, rE, n7e 3 , 3sz w1.

w 0, w S , 1 3 0 sw aw az , rE, 0 0, 30 aw ez.

a y t az a e, 3 1 a 4 z, 0z: wa H:

# e 1, 1 z 1, 0z: 2 D, le 1 H, 3 1z 6z: A 1 e a, e 3 az, A a na 0 6.

# ta 1, 0 a: z1 z, a 3 1.

# a Y: ze D G ze E r e. 1z , L h.

# 7e: Ħ h a S, 3 1 hzw 1 S.

# a: 0 a 6 A aw.

# a 0: z1 z, L h.

# 7e: ze S D G a e, A, h 3 1w 3 H.

# a, e: 1.

# sz 6z 1.

#A 1z.

ija: #0 1 a D.

1: D, 1.

e h , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

E w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a, 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1, 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

l ez,
e 9e H e.

e: D 9 1, 31 , ez e ez t a S e, 2 3 a e 3 2 0 Y e, 3 2 a 1 a 3 1 Hz a 3 1 : 3 0 a 2 a 8 0, 4 h s e a, 3 1z a S l0 a, 3 a 1, 3 1 1.

e: 0 30w 7 w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 B.

1: # Y.

ija: 1 y, 3h 3.

1: N7A 3 7 3 a , / b 3y, / 3 .

# 7e sz 1, 0z aw: 2 S, D, S, D e E, 3 E. 1.

s 0: r0 a.

# ta a: # 4, 3 y.

ija a: 1, 1, y 0.

7e ta r a, 3 a y, 3 1 8 h 2, za, 3 0 , 3 1:

# :

31 G n7A 1z, A 7 3 2, 6 B 3 6. 3 31 D } rA, 7 9z, 30, 4 t n7A e e B: t , G 4 t G 4, e, e, 3y n7Y, 4 h. a a B, 3 aw a ez, e 7, 3 1z t 3 Rj 7, 3 z. s 2 j a, 3 a, 3 e, 3 r e e a. 3 e 7A, 3 s y n7A. 3 a zy a, 1 6 3 1, 3H r y A. 3 a, D, s, 4 t n7A 3s, 4 n7e 3 7 s 3 a, 0 b0. 31 y 0 3 c R. 3 31 Re, e H. a rz e: 3 1 yw . 1.

ija: a 0, a a, 0, 0 e 1 1.

1: 1 1, / e ez.

# 7e e: la D aw } rA, 3 2 G 3 n7A, 3 a aw , y a.

1: # 1.

7e: 3 A.

1: $ D.

7e: l1 D.

1: 0 3 a 4 / sz n7Y 3 7 3 0 , / b 3y 3 .

7e 0z:

0 3 a S , S l1, S 1, S l1, sz s Lz w2: h 32 G e, , 1, 1, 1w h, a h, 2, 3 30 0 7, 3 0 h: 2 t S E a e 32, 3 taz a 32 a, 3 t1 32 S, 0 a 7 e 32, 3 r E a 32 y. 1 1 S, 3 30 2 7, 3 2 a, , 4 , 3 5 , ke 3 ze ls h a. l1 S 3 y e, 4 t y a s 30 32, 3 s hz aGw, 3 6 Gw, j, 3 j a, o1 az a.

e: 1, 1, a 3 0.

1: s, s, s D Hf, / 30 7 3 S a S: / a h, / le zh 4z D, / a h.

7e 0z:

1 3 2 e 1, L 1, e 3 0: s 32 3 s, 2 3 30 0 7, 3 0 h: s 32 3 s, 3 a S, 4 j 0 aw 1 32, 7 2 30 a, s z 2 1, 4 0 : 4 e, 3 E 4 a e 30, 0 1 sz, a a E s, j 0, e 6z 3 6z 3 6z y, l1 3 l1, z1, 1, E 6 6 H 3 cw, e:

e: 1, k1, E 4 E, 4 2 1 e H.

1: 1.

7e aw: 0 3 a e, 0z:

e: j t S 2, S 4 0 S 0w , 2 3 H 3az, e H.

1: 1.

7e 0z:

a w 1 2 a, 3 a 6z: r, 0, e e, 7A e, y , 0 3 a a e.

e: t 1 s 3 .

1: E e, / E l1, / l1 D, / 3 0 z, 9 a.

7e 0z:

#E 0 2 e 2 3 0 y, 3 0, 3 0, 3 1 z , 2 2 a 2, 3 az a .

7e: D, 4 a 2 e a cw 6 a, 2, j, t2 t a, 2 a s z.

ija j: e 1 1 , 9, 3 y a 2 0 e.

a 7e: D, 4 a 2 :

ija j: te E t A w2, 3 w2 aw t2 t 2.

# a 7e: D, 4 a 2 :

a a, yz e h , 0 1 a: l2, L, h .

7e 0z a h , 0z: # 2 w e 0 rA w2.

ija: 1.

# a a: l2, L, y a.

# 7e sz 0: 4 a e, cy 0 rA w2.

ija: 1.

# a a: l2, L, n.

7e , lsz n z, 0: 1 1 h.

ija: 1, 1, 1. z1 z, h L, .

7e 0: ze S D G r e, A, h 3 1w 3 H.

ija: 1.

7e 0z:

h az 2, e H, we aw w2 , 3e rz cw, e 4 , y, 32 e.

#E 0 2 e 2 y, 5 1, ao, n, a, b0, c, , 3j, y, 3, e, 3 s y a az.

# e 1, 7e a: #sw , c, le, a L a d 3 7 Rj.

# 1 8 0 e 1.

1 e: 0 4 w 1 / 1 S d, / le, 3 0, / 3 G aw. / , / 3 a 8 ez , / 8 3z G 0 0, / y d S a.

7e 0z:

wa 0, e 3 1, h a 3 a c, aw, 4>, 3H 3 az a, 3 h 1, 4 1 2 a, 9.

# z2 0 e rz 1 z.

# a 5 0, 0 3w1.

# 0 5, 3 a A w2.

#E 0 S, z2, D, s 3c a, aw az 0 S 4, s , r a, 3 s ze 1.

#E 0 2 e 2 y e, 0 3 c R, 5 3 1 a: 1 a, 3 0 3S. a 5, D, 1 e, 3 2 4 1 3 0 E e s le 3 .

# A, 7e a:

e z2, D, 1 1 3 nA a 4>, a 0 3 S 2, 3 1 a wze 4>, j [32 c, 32 3c 3H 4 ], 5 a 6 6 R, 1 , e, a, e, aw az 0 S 4.

2 1: # 3 .

7e 0z:

z2, D, a e, e e [32 e 2, e e, 32 1 2, e e], 3 s a 3 Y, 3 y 1.

z2, D, a, e, y, a, e, 3 e 4.

z2, D, s, 3 s h 1 R, 3 a Hz, 3 2 1w 2.

# a 3w1, 5 0, h.

e: # a a 31 2 3 31 e a 3 a c0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e az e 3 sz, 0: # y 1w 1w G 3 7 aw } rA a.

1: # 6.

#A 1z.

ija: 6z zy, a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

e 3 ze h , D 0z.

1: D, 1.

w l1 G a e | h 3 c 3 h 0 e, 2 laz 0w, 0 a 9e la 3 a aw , 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

E w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a, 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

e 3 a aw 31, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

7e 0z:

a 0 a e 3 e, L 1, 3 0, 3 0, 3 1 z , 0 a 1z c 1 3 a , S zez 3 0z e, 1 0, e H, e e, ne aw, rz cw, e 4 , y 32 e.

7e a: # 0 a, L, e, wew a E c G n7A, 3 0.

1: a, 4 32 7, 1z 4z E: 1 a E: y 0z S, w 72, 3 2. a y a a e: 3 a a 0 az, 3 2 s H a: 3 2 a 3e, 3a a t aw.

7e: w E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

a: 1 B.

1: # Y.

ija: 6 az D 1.

1: , D.

7e 0z:

l1 S, R2 1, 4 e e 1 32, 3 0 1 S t S E e 32. a, L, 7E 1 0z 6 : 2 1 0 3 0, a G. 2 u5, L, z B a 0 3s, H e e: a a, e e, yz 32, Y y 3 e.

e: la 3 0 3 1 30w 7 w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e 0z:

2, D } rE 9 a, t aw 1 w2, 3 t 0 a az w2, 3 2 4 z1 a, 4 n7e s, 3 a 1w az: 3 0 a e 0 a a 1 E 3 y 0, 3 a B 1.

e 1 0, a, s 8 h e, zyz e r1w. a sz 7e, 0 3 a, e 1 , 0 aw, 1: 9, 1 S , 3 1 S.

# sz 6z 1 .

ija a: 0.

7e , S h , a: љz 6.

1: #1 s, / 31 D, / } r0, / a G n7A, 1.

# 1 1 wj E, 32 aw.

1.
a , a }:

1 D 7, 1 32 h. y, 1.

, a :

s G , 3 6 a . y, 1.

0, a }:

az y d, t y A 1z. y, 1.

e, a 7:

a 7ez Y, 3 4z D Y. y, 1.

0, a 7:

2 e 3h a 4 3 2 ez 0 4. y, 1.

z0, a 7:

7e 32 2, 9. y, 1.

H, a :

az a D, a a A. y, 1.

# e, a 7:

le 3a 3 s 32 D, 3 az 4 0 3 0. y, 1.

ija 0: 2, L, h .

7e sz 5 h , 0: sz 3 sz 9, s 3 s, A k0 3 a 3a, azz zaz.

ija 0: #0, L, h 1.

7e : #e aw.

ija: 1.

# ez Y, 0 7e: l2, L, Y.

7e ls, 0z: le A h 1, A, h 3 1w 3 H, 1.

# a a, 0z: A 30 aw, 1.

e n.

7e 0: ija, 2.

ija: E Y e R2 3 G a.

7e , S h , e a: 3 a e h , 0z: a 2, L, c0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

7e 0: $>, za, ez c0 3 0 3 c D 3 G 3 7 aw } rA, e H 3w2, 3 1 .

# t0, 3 0z w 3 7e, 0z: ¸, D, 3 3:

0 e 3 7e 31 a aw , 0:

E Y e R2 3 G a.

0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA ez , 4>, ze, e H 1, 3 1 .

# 1 Y 0z, 0z: ¸, D, 3 3:

# aw az a 1w a 3 s e. a 7e 0: E a Y e R2 3 G a.

a 7e 0z, e n a 0 h 1, 3 az 1 38 w2, 0z: hz 3 hz 0 D G 3 7 aw } rA, az , a 9, 7e 4>, e H 1, 3 1 , 1.

# aw 2 3 a 7ew 1 Y 1 a e, 0: E yz a 6, 3 t1 Hz , 3 2 1.

a a a, 0z: ija, 2.

# a 0 3 sz 31, 0z:

E a Y e R2 3 G a. #: a 2, L, cy 3 y 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

# 7e 0: az a 9, a 4>, chz 3 hz 0 D 3 G 3 7 aw } rA, e H 1 3 1 .

1z a, l 7e: E yz a 6, 3 t1 Hz , 3 2 1.

[2] a , w, y s az h , s 7e. aw az, 4 Ͳ, 3 4 , z , w h B aw 0: 3 aw a 5 y a.

# a 7e h 1 0, 0 3 h j a 1 3 w1. a 0 l a: l1 S, L l1:

e a.

# aw ta 1 aw nS, 3 a 1z 31, e 1 , 3 0 1, 3 S h 1, y 5 1, 0z: a 9 3 1.

1: le zh 4z D, / G D, 3 k1z a.

7e 0z:

, D, 3 3, w 2 32 1 r0, 7 G aw, e j Bz 2, t 1 e 4 . 3E , w E a 4 1 E, 3 S az 4 az 0 S. 1z u5 : 1 S, 3 1 1z Hz 3 Hz, 0, , 3 : 3 0 S wew 1z 1 1 a, e H 3 1 , 1.

a: e S az e, 7 9, a S 2: 2 H 6 a , az 2 a w y, w 0 3 S: z1 z, D, r e.

y 32 e y e h 1 , D, 3e 2 3 .

a a s az. # 4 31 31, 3 sz s e 3 a, e y e 3y: a e j 9ez .

7e , az 32, 0: az a 9, 4>, caw 3 aw 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA, e H 1 3 1 .

# a a 3Y a: 3 y 1z y a, 3 1z t0. # aw az 2.

1 e nh: Ҹ r0 1, / 30 ew 1. y, 1.

e.

e , 0 e zh a, 3 s az 0.

A e a h j Y aw 1, 3 0z 1z B : e r0 1: 3 1z, 1z, 0 1: 3 Q a ez, 3 zez:

a 0 y w2 0, 0z A : Th, D, 2 az 0 e 0, l h 1.

7e s 1, az: 2, 9, 1 , 3 2 s E.

# az 7e e, 3 1 1, 0z : 1z 7A, 9, 3 e 2 a S.

1 e: 1 4, / s c, / 0 4, / b sz: / a a A 4.

7e , S 1, 0 aw: e G a:

# aw: A, h 3 1w 3 H.

# t0 0 e, 3 s aw az.

1: 1.

30zz A / ez w2, D, / w e a 2, / w 0 32 a 1z / 6 6, 9e, 1 3 s a: / 2 a e h, / e e az a e. / y, y, y.

# 3e a e,
3 a h , 0:

0 1 9e, h, c, e, e 3 s, a r0 , 0w 1 D.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

e e e, s, 1 3 31, a E 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

e 0 a l:

l1 S, L l1, l y a, w 3 s e 0 32 a c 1 3 e a. 3a a y, 1 a e , 2 a 0, 2 az w2, 1 3 e az d 3 7 Rj, 3 h 1.

e , y 1 3 sw S 3, 1 8 1 r.

a: w 2 32 ze a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 3h.

1: 4 D.

ija: D 0z.

1: D, 1.

l Hz aw:

e: lsz lsz S, D, 3 zaz S az, 2 1 , 3 2 s E, 3e R S 2, z2 1zz 0 w2: 2 a 9e e 1, 3 a a, a S. 1 j Y a, e 6, zew, 0 3 B 1 6. w s s a, 3 s a e h 4, s t E n7A w: 3 a, 3 le, 3 e a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e w 0 h e, 3 te e, 0 s l:

l, 0z A 1 z:

#e 0 3 0w a h, rE 9 a, 30 E n e, 30 a 3 ez A , A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

a: y 4z D le t h 3 . 1.

# p0 l:

l2 D s ez, / h A 3w2 1. / D az A S, / h 0, 3 sz. / 1 D 0, / 3 e 4z 3w2 y. / a D, 3 h S, / 3 t e 1 3a S. / 1 Y, 3 1z, / 3 1 sz. / e 1 A, 3 D h 5, / 3 t e 3w2 7E 5. / 1z G D w4 sz 3w2, / 3 3a 5. / 1 3 1, w l D: / le y, 4 a a. / 0z D 2 j 3w2, / w ez sz 3w2. / a a 3 a, / a D az sw l. / 1 , y 2, / a D Y a. / 0 3 , s 0, / s 6 1 l; / 2 h 0 t A, / 3 2 4 0 2. / 1z t A, 3 2 a: / 2 1 3 2 5. / D az, / 3 3w2 l 4: / e D sz z, / 4 1 t 2 az 4. / a a, 3 D h 4, / 3 t e 4 3a 5. / 1 D e e, / 3 1z y 7e. / H H a, / 3 t 4 3a | D. / 1 D H 4, / 31 t 1 1z. / e w A, / 3 1z a a. / 3a D y 1, / 3 a 2 a 2.

7e , 3e, e 1 jw. a pA 3 s jw, 0: e D a, w2 la 3 l1, A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e: a rE 9, a a, a .

1: a, 3 h: D 1, 1. 2.

7e 1 ty:

: h 38 e:

2: r0 4 G a, l cz S , h a 3 a cw, 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 4 h n7A aw wa, c wjz a yw, h 3 a Go7 wj 3 , 3 h, 1 3 e a, w a 3 l1.

.

1: 1 1 3 nA a 4>, / a 0 3 S 2, / 3 1 a wze 4>, / j [32 c, 32 3c 3H 4 ], / G1 Y a wj, / sz, a 3 0 aw w2, / 3 az ra, / D, 2 5 0z B.

a 0 laz l.

e 9ez j aw wa yw.


 

laz l e.

#A 1 0w ez s a a, 0 , l2 2, 3 e t 2 G 0:

a , 9. a , 9. a , 9.

a la 2 l:

l2 z, D 9 0, w t1 S 32 w, S h h 1 0 32. l2 z, w E 0 1z 1 1 3 c H 0 32. , L l1, a a e 3 h, 3 a a z 3 z , s 3 ze y 3 e a, a h 6 3 3e 2 3 , ta sw 1w, e e w2, 1 e 1 1, h, 0 , 3e y, e a 1, e 9ez S la, 3 w2 rz e: h e s, 2 la a A, 3 Y Y, a L 3 l, 3 aw w2 S 3e e A w, y 1 0, 3 a a a, 3 ez a s w2 A 0 e: h 32 4 a 3 e e 1z S, rE 9 a, 3 S e S a . 1.

1w j, 7:

L rE 9, R2 H 3 , 2 z , 2 32 0, l1, 3 e c 3 s 1 a. 2 w S, a 3 l1: 1 z 8 0 1, 3 Y 1, 3 a 2 1 0 a zw w2 3az, 0w az h 1 e H 3 1 . h 32 0, 30 h, a l1: 3 a a, n7e 3 h , h 3 1w 3 H. 1.

a H, G:

a 1 0 2 0, h, 3 sz Hz, 1 E, 0: a 2 , a, 0, e. 2 e 1 e: y 1, z2 1z: a 2 2 y: y 2 y z1: 2 S 2 a Y. 1w h, 1 3 1 z t sw 3 0 w. 1, 3 h, 3 1 z: 2, 2, 3 1 z. 2 z E e 31w , 3 Y e A: w w2 0, 0 ez, w nS 2 1 s , s a. 1 Y 6z, z 0, e 2, {z c, 6 2 e 1 , 4 6 l0, 2, rE 0, 3 h 2 1z. h 31 32 ze a, a, y 3 , 3 0w, w G 3 L, a 2 a s e.

l 3az:

E 0, D } rE 9 a, y 2 0 , 3 0 S caz e H: y 2 le E a, a 3 e: a 3 0 e E 0 S a y a S, l 1z S 3 h.

l 3az, d:

az L d, ez S 2, e, 0, , e, a E: 2 z, w 0 S 32 0, a h 1w 3 chz 0 7 w2. , 0z 4 , 2 z e: 30 ez 0z, 1 z e 0: cw G 0z , 1 S, 3 a 2 e, 3 e e e, 3 e h 1, 3 a e e 1: 3 0 S, zw 3az wew a c ze 3e 2 3 : 3 a 2 e sz 3 3z, 4 3 a S 6 A w2, w le 3 a 32 . 1.

a:

h ta A 2 L, 0 Y 1: w 1 2 7e E, 4 32 0 8 e e, te khw, 3 a e 1 }z.

0. # a:

aw wa yw j,
2 0 wa:
a, a }:

1 nS / s la, e 2: / 1z j H A, / Y a yz A. / 1 2 yz, wa y, / 2 0 rA G, 1z a a.

a n7Y 3 7 3 0 .

a, a 7:

T 7 s 32 c la, / 3 1 a 1 / sz b 31 G, / wa y le, d, 0w a S: / 31 a, w cz ksz.

# h 3 1w 3 H. 1.

G0:

a ra h, / a Y 0, / e e a, / 2 w laz 0 a, w y 2: / 2 l, 3 1z e, / a 1w d, y S.

a:

D, 1. 7i.

a n7Y 3 7 3 0 , 3 h 3 1w 3 H, 1.

C , 3 a 8 ez , 8 3z G 0 0, y d S a.

a n7Y 3 7 3 0 , 3 h 3 1w 3 H, 1.

D, 1. 1. l2.

7e 1 ty.

aw j 1w j,
2 0 j:
a, a :

2 e 3h a E, / w e 0 E, / 4 Gw 1 32, / 32 y z1 32, / z nh 1 32. / R ze, d, / 2 rA G, / 71z a a.

a n7Y 3 7 3 0 .

a, a 7:

K1z 32 a 1 R, / S a D w, / z 1 , / 7ze j d.

# h 3 1w 3 H. 1.

G0: a ra h:

j w7e,
2 0 0:
a, a 7:

$ t G h c la e, a 0, / 3 w2 1 s, 3 e 30 32. / toy rA e H s 32, le: / 30 2, 7e y az.

a n7Y 3 7 3 0 .

a, a G:

a az 32 a a rA, / 4w 6, 0, / a c sz, / 3 ty 1 32 a r0 a 3w2: / h 1 az, / 3 y c 0.

# h 3 1w 3 H. 1.

G0: a ra h:

e l e.


 

9ez j
4 h n7A aw j 1w,
c j jz.

¸, w S cz j 1w j A ez, ez e: 1, z 1z s [ a], 3 h 1 0, 3 1 H: 3 a cA r0, 3 Gze: 3 e a aw j. a 3 a w2 7z 0 4, 4 3 aw wa yw.

˳j e.

ija: l2, L.

e: le r n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A 1z.

ija: 1 D 0z.

1: D, 1.

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, , r a, e 1 3 1, D 0z.

1 a, 3 0 3S, D 0z.

1: D, 1.

a e [32 e e, 32 n1 e], s a, , 3 y 1, D 0z.

1: D, 1.

le yw, 38o1 H h 3 e 1, D 0z.

1: D, 1.

a, e, y, a, e, 3 e 4, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 ew H.

e: D 9 a, 3H a a 3 a 1, 3H 1 3 1 e: a, L, l0 Y, 1 2 3 h a e, 3 2 a, 3 sz a, z 1w 3 H .

e: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# ez e H t 1.

H 38w1.
e H, p0 R.

1. l2 E S D. / le 32 D. / l2 E S D, / 3 yzz 4z 0 3w2.

7 1. l2 E S D / 3 a s 3w2.

. a Hz , / 3s y :

7. #s t 3z 0 0, / a S c 3 0:

. #s l1 a E, / 1z w z 4 S.

7. s c D, / 3 Y B 6.

. A 6 wme, / H } Bz .

7. e 3 c D, / 1 3 c.

. A z, / E y:

7. 0 a 1 4 a, / E H a a 4 a.

. w c t 2, / 1 4 D c 2 sz 3w2.

7. #1w ts 0 t , / a 4 t a Hz .

. e ne h, / e D sz 3w2.

7. w 0 A a a, / zY, w e 32.

. , w A j 3w2, / w e, aw e.

7. w y 0 e, / 3 y, / 3 a Y w2.

. c Dz t 3 / sz 3w2.

7. # a 3w2 H / s 3w2, / 3 0z aw 4w, / 1 |.

. D 72 0 r0 0, / 3 r 3w2 a.

7. l1 D 2 G 3w2, / 1 , s 0 3w2, / h a e 3w2.

. l1 D 6 3w2, / 6 3w2 s 0 3w2.

7. l1 D A 3w2, / s h 3w2.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

. l2 E S D, / 3 yzz 4z 0 3w2: / le 32 D.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 aw H.

e: D 9 a, 2 1 3 l2 s E, 3e e S 2, z2 1zz 0 w2: 2 a 9e e 1, 3 a a, a S.

e: w S a, 3 E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# ez 0 t 1 h H.

h H, p0 7.

1. 2 E S D, / 2 D e, / 2 G Y, 0 4.

7 1. z s, h z, / 1 7ez.

. #h y 3w2, / 3 1z e 2, / 0 e 1 1z 3w2.

7. le, 3y G aw 0 3w2, / a 3w2 D G 2:

. 0 7 3 e, / 0, 3 1:

7. s 4 , / s y 6, / 1 1 .

. D 1 z, / D s 2.

7. D 0 ez, / D 1 d.

. D 1 e, / 1 3 Y 1, / 3 y 1.

7. R1z D , / G 0 H, 0 3 0.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

a 7.

1: #0 7 3 0 9, e h, / 3 30 7ez aw a / 1z t hz d, 3 7 Rj, / 0w lz: / hz , rE 9, e e a, / 31 h hz b, / s n7Y, 3 0 , 72 a.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 ezw H.

e: $ z 3 z a a 6, 4 3 A, 32 1, yz 4 e, 1z a a: a 3 h 1 1z e 30, S a s a S 4, 3 y 0 az.

e: w l 3 1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

taz 1 a 0.

e H, l1.

. r e z2 a D.

7i:

. le 1 , w 4 r c.

7. le a w j z.

:

. le 0, w j z e.

7. le 3 a a, w j hzz.

}:

. le c, w j 1 y.

7. le 1 e, w j G z.

7:

. le 0, w j h 9 yz.

7. le 3a a a, w 4 r c.

7:

. le 3E, 3A 0z a, 3 3y, 3 y s 0 0, 2 y 2 a.

7. az 3 1z, w A a 0 7.

. a n7Y 3 7 3 0 .

7. # h 3 1w 3 H, 1.

a 0 3.

e 7e 0 3, e a, 3 aw 3e 0, 8y 5 a, s a 0, 3 a nh , s 6.

ija: D 0z.

1: D, 1.

1 0.

e: L D 9 a, a 1, 3 H G 3 G, e S a: 2 0 a, 0 h Gw h, a a 3 0z 2 l. w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H, 1.

ija: l2, L, h 0.

# 7e csz 0: le 0 h 1, A, h 3 1w 3 H.

e a e 3 ze, 3 y 7e 3. #0z e 2, 0 a , 3 a 8 e a aw y, 3 yz 0 3, 0 aw:

y, 0.

a, 1 e, 0 h na a 3 2 3w2 7e, 3 a w a 0 3 e.

h 1:

w 4 z: 1, 1z 3 e rY. / 1 , 7 9, / h 38 e, 1z 2, / y. #1.

a, n6z 6. e 0 1 2.

1 aw z.

e: 9 h, 4 h az, 4 h a t jw a, 3 t jw 0, 3 t sz cz 1 s: 4 t S 4 h h sz, a Y 3 0, 3 s 1 a 1: s s y 3 a, 3 az aw, az e s: 0 a, e 3 0 1, 3 a e a 8 a aw w2 e 3 0 e 3 0 1: a, L, 2 3 t a y 3 1 l e: 2 a s e, 0 3 0, z2 az y 3 A, 3 a a 0 1 6 A aw, 1 hz d 3 h, t l1.

#A 6 1 a, l a e, 0 y Y, 3 a S 2 e:

l2, L, ez aw.

e , az 32, 0:

w s 32, 9 a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w.

az 2, 0 a 1 zh e, 3 yz e, e w H r0 0: D, 2 l6z.

1: D, 2 l6z.

ija: # h 2.

1: # h 2.

# 0z e, 0 s aw: # H.

1: 1.

a 0.

6, 1: љh 9, / h , / h e, / 1 a.

a n7Y 3 7 3 0 , 3 h 3 1w 3 H, 1.

h e 1 a.

e 1 h a: љh 9, / h , / h e, / 1 a.

a 0, 0 3 a, e 3 a, 0, s y 3 0 2 8 0 e.

a 0 a e: 2, L.

7e: le zh 4z D.

ija: l2, L, 0 r0.

e : le 32 r0 a rz w2, s j, A, h 3 1w 3 H.

3e aw, e 8 6z 1, a 0: 0.

e a: 1 B.

# e 0: # Y.

# a a: y.

# e, j, p0 7.

e a: y.

# e a c: z h c e. #2: 0w az awz, 32 0 e. #2: 1zw, 32 jfzw, 32 aw az aw c av e.

# a a: 0.

c 0, a, e 1 3 fma, 0 ze, 3 e e t w2, 1 y e w4 3 na e, 3 ze.

c 30z, 0 7e: 1 2.

# e: # Y.

ija: y.

# e: y.

1 e 3.

7e: s a a, l1 L, w2 Gyz , 3 hz a te 3 1 : 2 a 3 a e 1 a, wjz 0w a, 0 1 0, , le Y, 3 y 3 . h 32 e y 3 e a, rE 9, 3 a a, a 1 n7e, 3 h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H. 1.

ija: l2, L, l1z aw c 3 3j, 4>.

7e, az 32, 0: G, l aw, aw, aw c 3 3j, 4>, a 0 ly 1 0, 3e 3 1w 7 w2, D aw } rA.

ija e: 1.

e: y, 2, h aw 3. 1 B.

1: # Y.

ija: T 4> aw 3 e.

1: a D, a .

7e: 0.

# 30z 3, 0 7e: 1 2 ly.

1: a , D, a .

#A yz.

ija: e 2 t S 2, 3 t w2 ez aw e.

1: D, 1.

D 1, 9 n7 a, 0 z, h 3 1.

1: D, 1.

1 a, 9, 1 1 e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 a, 3 0 3S, 1 3 0 E e s le 3 .

1: D 1, 1.

#E 0z az a, 7e, 7a 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z le 3 az a aw a w2, [ n1: hz n1 S,] 3 1 n7 3 az, a 3 1, a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1, 1, 1, a, e, e, e 3 e H H 9, a aw a w2 [ n1: hz n1 S].

1: D 1, 1.

#E 0z s 3 3 a e, az, 1 3 s 1, a t E 1z 3 az c.

1: D 1, 1.

l w ez.

e: D 9 a, E e 2 t 1 , 3 1 a 0 c S, 3 H 2 2, 3 1 , az t E az c.

e: w 1 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A e.

ija: 1z, e, D.

1: D, 1.

, e 0z, D 1 5.

1: D, 1.

1 5 0 4.

1: D, 1.

Th 5 3 a.

1: D, 1.

1 5 e 0 3 c e.

1: D, 1.

2, 1, 2 3 2 5, 9, e la.

1: D, 1.

e, 6 az D 1.

1: , D.

l e.

7e: D 9 a, 4 7 h, 3 az A S: 1 6 1z, 0z 6z 8 0, 3 a 5 e ke, 2 5 c hz S R, 3 0 5 a S, ez H 3 e z, a E 4w G aw.

e: 3 j a az 0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# a 1 7e.

˳j .

ija 0: #1 e, 31: e 31: 31 e 31: 2 t e, 31 , a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

ija: y.

l ez.

7e: 2, D, a 32 a 1 E ez a: 2 0 32 a, e 3 0 1, h 1 aw w2 e. 2 2 a 1 aw w2 y 2, wew a 8 0 a e, e 2 e ez: h 32 z . a, D, 3 a , 3 1 , s h e a, 3 ls 8 0.

e: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

#A 7e 31 y, 0:

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

ija: y.

0 a e.

l az.

7e: 9, 1 c 3 0 e a, a a, e 3 3 0 1 8 0 a e, 1 0 e Y: 2 2 a 1 aw w2 y 2, 3 a a 0 te a, 4 a la aw w2 sz 1z a.

e: w 8 a e A 1, a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# taz 6z 1.

jz .

1: % j aw y, 3 s b y a, s h e t1 e.

a, j a, a, e 1, 3 fma 1, 0 ze, 3 e e t w2, 1 y e w4, 3 na e, 3 ze, 0 3 7- p0, 3 6 1z, 31w 30.

7e 0 aw l 2:

0 0 t zaz 1 2 3 2 1, 32 1z, 32 1 , R2 a: 4 1 , 1 3 a 3 B c 1. na ew a 3 w w2 1z, 0w 3 w h 32 , 3 e a h 32, 3 ez S 3 0z e z e 32 a, w L : h 31, D 9 a, h c 3 h, 4 r0 j 1, 4 jw D 3 R }, 4 31 s 3 h az. S u5 2 31 la 3 l1: 1 S, 3 e A 2, 3 1 2 y 3 e t 0 az, 3 1 z 1 aw w2 , e a ze, a e e e 3 z 0 3 c E 3 y 0: Y, 0 2 h, 3 1 z, t1 A w2 t 2, E t1 2 t w 1, 0 1 h, 0 3 0 0 1, H 6: h 32 s 3 1, 3 ez 3 a, rE 9 a, 3 a a, a 1 n7e, 3 h, 3 1, 3 s 1 , h 3 1w 3 H. 1.

#0z l 3 e, 7e 3 a, a 8 0 e, 0 j , 1: 0 a, sz 31.

a t0z e, 3 1 e z.

ija 0 ze: 2, L.

# 7e, e y, a a 3w2, 0z: 1 y az z, 3 c1 D.

a h j e, a Y a, a h 1 y e: 30z 0, s 5 a.

1 0.

ija 0: 1 1 3 nA a 4>, a 0 3 S 2, 3 1 a wze 4>, j [32 c, 32 3c 3H 4 ], ze D G r e, A, h 3 1w 3 H.

a 7e: wzez j, c 3 3c, 3 e 7e 3 a 1, a 3 0 aw a w2 [ n1: hz n1 S], a 3 a ra ze D G r e A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

# e j : w RS 81, G 1w m1 1. y, y, y.

e a y h e, 1 y, 3 s 7e 1, 0 Y a: ze D G 7e E r e, A, h 3 1w 3 H.

# 7e Y: ze D G za E r e, A, h 3 1w 3 H.

# 7e w s h 1 y e, 0z:

wa H, e e c E, 1 1 1, 3 a, 0 0 h, 2.

0 0, 7e w G, 1 0, 3 r0 h 32, rE, n7e 3 , 3sz w1.

w 0, w S , 1 3 0 sw aw az , rE, 0 0, 30 aw ez.

a y t az a e, 3 1 a 4 z, 0z: wa H:

# e 1, 1 z 1, 0z: 2 D, le 1 H, 3 1z 6z: A 1 e a, e 3 az, A a na 0 6.

# ta 1, 0 a: z1 z, a 3 1.

# a Y: ze D G ze E r e. 1z , L h.

# 7e: Ħ h a S, 3 1 hzw 1 S.

# a: 0 a 6 A aw.

# a 0: z1 z, L h.

# 7e: ze S D G a e, A, h 3 1w 3 H.

# a, e: 1.

# sz 6z 1.

#A 1z.

ija: #0 1 a D.

1: D, 1.

e h , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

E w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a, 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1, 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

l ez,
e 9e H e.

e: D 9 a, a a 3 h 1 2, a a 6 e, a a c e: h 32 1 a y 2 1 w2 aw: l2 w, D, h a 1 0w w2 , a h 1 a: 2 a, az 0 Y e, 0 1 S, y 0 1 e 2 3 0 e a e 3 1 : 4 e h 3 c 3 h 0 e, 2 laz, 2 a la aw w2 . 1 2, 9, 3 1 y 2 a, 3 2 5, s 32 a, H 1, aw Hz, wmew 3 Hw 71, 1w 6z. s 32 t h 1 c 4 2 y, 1 3 t y a 2 a l e, D: w 0z 1 8 0 0 Y e, s Y 3 y 1 e a sz w2 aw.

e: 0 30w 7 w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 B.

1: # Y.

ija: 1 y, 3h 3.

1: N7A 3 7 3 a , / b 3y / 3 .

# 7e sz 1, 0z aw: 2 S, D, S, D e E 3 E. 1.

s 0: r0 a.

# ta a: # 4, 3 y.

ija a: 1, 1, y 0.

7e ta r a, 3 a y, 3 1 8 h 2, za, 3 0 , 3 1:

# :

31 G n7A 1z, A 7 3 2, 6 B 3 6. 3 31 D } rA, 7 9z, 30, 4 t n7A e e B: t , G 4 t G 4, e, e, 3y n7Y, 4 h. a a B, 3 aw a ez, e 7, 3 1z t 3 Rj 7, 3 z. s 2 j a, 3 a, 3 e, 3 r e e a. 3 e 7A, 3 s y n7A. 3 a zy a, 1 6 3 1, 3H r y A. 3 a, D, s, 4 t n7A 3s, 4 n7e 3 7 s 3 a, 0 b0. 31 y 0 3 c R. 3 31 Re, e H. a rz e: 3 1 yw . 1.

ija: a 0, a a, 0, 0 e 1 1.

1: 1 1, / e ez.

# 7e e: la D aw } rA, 3 2 G 3 n7A, 3 a aw , y a.

1: # 1.

7e: 3 A.

1: $ D.

7e: l1 D.

1: 0 3 a 4 / sz n7Y 3 7 3 0 , / b 3y 3 .

7e 0z:

h L, D 9 1 s, 0 w 1, 3 d, 3 h S, E 1, E , E l1, azz, E l1, E a 31 1 y G, 3 1 e e 3 ez e 2 y a: w 2 32 a a a S 4. 3 2 0 0 6 , h 1 6 , 32 A s ez; L , D 7E 3 2, 3 S a, 1z 3 1z, s r0 a 3 az 1, a, 1, 1, w1, , D aw } rA, 1w G 3 71z, az aw, 4 4 S l: a waz, yz S n7A, 0 0, G 4, z y, 0, ze, 1, 4, 4 h k1z: 4, ez a, e yw z, a , sz 1, 30 7ez, t H S a ez 3 z s y 3 y a 0, w sz H : e az G, aG, r0, Dz, , , 6 3 o1 j: s w4 j, e 1 31, 3 e 1 31: 3 A w a 1 , a 0, 3 A a, a 31 0, a 2, 0 e.

e: 1, 1, a 3 0.

1: s, s, s D Hf, / 30 7 3 S a S: / a h, / le zh 4z D, / a h.

7e 0z:

1 le 1, L l1, 3 2 e 3 0: s 32 w 1 3 s, 3 h S, 3 d 1, w a 3 0 4 e 32 2: a , e e t 2, 3 w4 1, 9, e, 1 32 32 2 a, e 1 3 e e a 1 a 3Y: y E 4 G, a 32, 3 e j ez, e 1 e, 3a 32 32 a 1 0, 9, t S j e, 3 t1 32 e, t s s h, sz 3Y 4 t S e, r e: 2 t1z 32 az w2 e, 4 1 32, a, E h 32 y 1, 1 32 wa, a ez c S: b0 a 32, 1 32 6 h 1, 0 0 l1 : 0 32 a 2 1 b0w, az a s h e: 0 a 32 0, G a 32 1: 3a 1 3e e, 0 32 a B 7 1, 4 3 1 32, 4 h s a S 3 a v3a S, s 0 1 S, e A 4 h a G 3 n7Y: G h , 2 k1z 3 w E: 3 t 7 hz 0z, 32 E, a A e, wa h ez aw, a w 1 w4 a S: e 1 j, 3 0 e, l2 30 0 7, h 2 G 3 n7A, h t 2 hz d 3 7 Rj, h 8 0, 1 0 e, a a, sz r e: 3 1 j e, a Bz 1z, ta a e wz, E a E 4w G 3 n7A, za a 1 3a, r ze, kh s: 3 1 0, 3 z1 h, E E 3 e, e 1 , 0 8 0: 3 e r0 , 30 0 , 2 B ez: 3 e e e, 3 y 1 s 0 e 38 e, E s 0 1 h a 1, h a e, e 38 e, y a , ez: 3 e 7A, y 1z w2 0, 4 3 1 a y H 3w2. a a z 1w w2 az , 1 3w2 a: s 3h 0 3 az 3 s 2 e, 0, 1 s E 0 j, e 6z 3 cz y, a G 3 n7Y, l1, l1, z1, 1,

# aw 0 E: E 6 6 H 3 cw, e: 1, k1, E 4 E, 4 2 1 e H.

1 e: 1.

7e a: 0 3 a t A 0w e, 1, l1, l1, z1,

# a a E: E 6 6 H 3 cw, e: j t S 2, S 4 0 S 0w , 2 3 H 3az e H.

1 e: 1.

7e 1 Y, 0z a:

E 1 E a: 31 e, 3 a 2 e, 2 e a, E r 3. a u5, L, 3 2 1z 3w2 z, s r, e e, 4 38 e r, 4 7A e, 4 y 2 G 3 n7A , 3 a 3 a 3w2 0 e.

a 7e: t 1 s 3 .

1: E e, / E l1, / l1, D, / 3 0 z, 9 a.

7e 1 Y, 0z a:

w2 a, L h, 3 2 3 0 2 2, 0z 1 0 Y e, a a a, 2 1 2 a 2, a c S 3 0 1, 3s 32 aw 2, a az 0 Y e: 3 0 wz aw 3 0 rA w2, 0z, 3 E a, h, le S l 2 Y 0 2 3 az a , 3 1 |, 3 z1, 3 a.

ija 0 1 7e, 3 sz 1 8 0 e, 3 sz : 9, 1 S , 3 1 S.

7e: D, 4 a 2 e a cw 6 a, w2, j, t2 t a, 2 a s z.

ija j: e 1 1 , 9, 3 y a 2 0 e.

a 7e: D, 4 a 2 :

ija j: te E t A w2, 3 w2 aw t2 t 2.

# a 7e: D, 4 a 2 :

a a, yz e h , 0 1 a: l2, L, h .

7e , az h , 0: w e, a c0 D 3 G 3 7 aw } rA.

ija: 1. l2, L, y a.

7e sz 0: a 2, a cy 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

ija: 1.

7e: #s 0 j.

ija: 1. l2, L, nS.

7e , lsz nS z, 0: 1 1 h.

ija: 1, 1, 1. z1 z, h L, .

7e 0: ze S D G r e, A, h 3 1w 3 H.

ija: 1.

7e 0z:

a , t 31w 3 a az, 2 y y, 31w aw a: 3 31 a y 32 e 2 1z aw 3 0 rA w2: s c 3 a h t l1, o7, n76, , bH, c, B, lB, , 3B, 1, 3 s d, az.

# e 1, 7e a: #sw , c, le, a L a d 3 7 Rj.

# 1 8 0 e 1.

1 e: az, laz, sz a, / G 0 3 0, / 7e a 3 2 e, / z 2, 38 s G 1z 3 L h, / e B h G a: / a r0 2, / 3 e E a 7 : / az, laz, sz a, a .

1 0, 32 1 H, A 1 0 f7-z , E w2.

e 0z 0z:

aw wa b0, e 3 r1z, h a 3 a cw, aw 4>, 3H 3 az a, 3 h 1, 4 1 2 a, 9.

# z2 e 0 e ez 1 z.

7e a, 5 0, h 3 e. h w 0:

e, e, e H H 9 4>.

e 0:

0 3 e H y 1 4>, , toy tE a 3 a, 0, 9 a.

# 0 4, 3 a A w2.

1 0:

#E 0 z, z2, D, y 2 0 3 c R, 4 t 1 a 1 ez, 3 2 5, 4 a 32 c0 0 rA w2, 3 h a e 2 a az .

z2, D, 5 a e, 3 1, 3 4, 3 1 0.

z2, D, s 3 s h 1 R, 3 a Hz: a 5 a 1 3 c a, a 5 w h cz, w e Bz, w Bz.

z2, D, 5 hz 3 a, 3 e, 3 0 h.

z2, D 5 3 l, 3 0, 3 1 1 a.

z2, D, G1 Y a wj 3 Bz 1 3S, a a 0 3 te 1, 0 ea , 4 a y, z R S 3 1 1, 4 4 1 3 0 E e s le 3 .

z2, D, s a 3 a, 3 5 a a a 3 E 0: lz l 2, z 2 a e.

z2, D, sz 1, 3 a l0 1 az, 3 1 5 3 a, 0 c S: H 4 30 sw l: y 4 1 3 3h 2: 1 a, 4 a, a 2, {z , 1z 2, 1z 2, 3 2 e 0 3 c R: az t H 1 2, a a, e e, 1 a, 1 2, 1z 3a, yz 32. 1, 3 a, 3 e, 3 0 0, 3 s 0, 3 y, 3 s y z2, 9. 3 e 1w w2 l0z, 3 1z a, 3 1z, 3 a wH 1z 1, 3 1 z2, D 9 a, 3 3j a 2 c, B S e 1z. 3 4 2 zy , 32 e, 32 0 3e, a z2, 9, H 0 3 3a, H t 0 a 3w2: h 32, D, 0 H, e 1, a 1, a a, y a: a B y, 0, 3 e 3w2, 0, 3 e 3w2. #a, D, a e [32 e 2, 32 y 1 2], 3 s a 3 Y t a, 1, y, 0, nS, A, ez 3e 3 0z a.

# a 7e: e z2, D, 1 1 3 nA a 4>, a 0 3 S 2, 3 1 a wze 4>, j [32 c, 32 3c 3H 4 ], 5 a 6 6 R, 1 , e, a, e, aw az 0 S 4.

1 e: # 3 .

7e 0z a:

z2, D, s 3j a, aw az 0 S 4.

z2, D, 0 0 1, 3 E 0, 1 s e, 0 3 0: 3 1 a H 1 la aw w2 t a H.

z2, D, , 4 r a, 3 e 7e 1, 3 31 a 1, w4 s aw w2 e. 2 a l e, D, k1z a a 1 0: le 3 e y a a, 6 6 2 0 a: l2 e l S: 2 0 e, 2 z khz, 3jz z 0w 2 1 aw w2 : a 2 r E, h 3 h E a, 0 1 3 2 0 a a, D 9 a, a 32 a.

a 7e: # a a 31 2 3 31 e a 3 a c0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e az e 3 sz, 0: # y 1w 1w G 3 7 aw } rA a.

1: # 6.

#A 1z.

ija: 6z zy, a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

e 3 ze h D 0z.

1: D, 1.

w l1 G a e | h 3 c 3 h 0 e, 2 laz 0w, 0 a 9e la 3 a aw , 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

E w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a, D 0.

1: a D.

0 3 e a a 3 1 j, D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a, D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1, 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

e 3 a aw 31, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

7e 0z a:

9 a, 9 a, 2 a 2 l1 S 0w ls 1, 5 1 32, 3 1 a. 2, 9 a, e a , 1 a t sz e 0 3 y, 3 2 a h a e, w 1 0 az e a h 1, 1z 0 3 0 rA w2: 3 e 5 0, 4 rA y a a, 3 y a aw w2 . 4, 9 a, 3 31 a 1 1 6 6 3 1 a, E e 7e 3 , t 4 0 1 az: a a a zw aw 3az, 0 a a h 1, y 1 z, t ls, 4 a 1 rA w2: w 3 2 h, t l1, y 1 l, 5 0 32 1z S, D.

7e a: # 0 a, L, e, wew a E c G n7A, 3 0.

1: a, 4 32 7, 1z 4z E: 1 a E: y 0z S, w 72, 3 2. a y a a e: 3 a a 0 az, 3 2 s H a: 3 2 a 3e, 3a a t aw.

7e: w E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

a: 1 B.

1: # Y.

ija: 6 az D 1.

1: , D.

7e 0z:

L D, 0 3 9 sw ez, 0z 6 l2, z2, 2, 2, 2, t sw a ta, s l0 a, 3 0 wew 1z c 1 3 s 1 , e H, aw a.

e: la 3 0 3 1 30w 7 w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e 0z:

2, D } rE 9 a, t aw 1 w2, 3 t 0 a az w2, 3 2 4 z1 a, 4 n7e s, 3 a 1w az: 3 0 a e 0 a a 1 E 3 y 0, 3 a B 1.

e 1 0, a, s 8 h e, zyz e r1w. a sz 7e, 0 3 a, e 1 , 0 aw, 1: 9, 1 S , 3 1 S.

# sz 6z 1 .

ija a: 0.

7e , S h , a: љz 6.

1: #1 s, / 31 D, / } r0, / a G n7A, 1.

# 1 1 wj E, 32 aw.

ija 0: 2, L, h .

7e sz 5 h , 0: sz 3 sz 9, s 3 s, A k0 3 a 3a, azz zaz.

ija 0: #0, L, h 1.

7e : #e aw.

ija: 1.

# ez Y, 0 7e: l2, L, Y.

7e ls, 0z: le A h 1, A, h 3 1w 3 H, 1.

# a a, 0z: A 30 aw, 1.

e n.

7e 0: ija, 2.

ija: E Y e R2 3 G a.

7e , S h , e a: 3 a e h , 0z: a 2, L, c0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

7e 0: $>, za, ez c0 3 0 3 c D 3 G 3 7 aw } rA, e H 3w2, 3 1 .

# t0, 3 0z w 3 7e, 0z: ¸, D, 3 3:

0 e 3 7e 31 a aw , 0:

E Y e R2 3 G a.

0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA ez , 4>, ze, e H 1, 3 1 .

# 1 Y 0z, 0z: ¸, D, 3 3:

# aw az a 1w a 3 s e. a 7e 0: E a Y e R2 3 G a.

a 7e 0z, e n a 0 h 1, 3 az 1 38 w2, 0z: hz 3 hz 0 D G 3 7 aw } rA, az , a 9, 7e 4>, e H 1, 3 1 , 1.

# aw 2 3 a 7ew 1 Y 1 a e, 0: E yz a 6, 3 t1 Hz , 3 2 1.

a a a, 0z: ija, 2.

# a 0 3 sz 31, 0z:

E a Y e R2 3 G a. #: a 2, L, cy 3 y 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

# 7e 0: az a 9, a 4>, chz 3 hz 0 D 3 G 3 7 aw } rA, e H 1 3 1 .

1z a, l 7e: E yz a 6, 3 t1 Hz , 3 2 1.

[2] a , w, y s az h , s 7e. aw az, 4 Ͳ, 3 4 , z , w h B aw 0: 3 aw a 5 y a.

# a 7e h 1 0, 0 3 h j a 1 3 w1. a 0 l a: l1 S, L l1:

e a.

# aw ta 1 aw nS, 3 a 1z 31, e 1 , 3 0 1, 3 S h 1, y 5 1, 0z: a 9 3 1.

1: le zh 4z D, / G D, 3 k1z a.

7e 0z:

, D, 3 3, w 2 32 1 r0, 7 G aw, e j Bz 2, t 1 e 4 . 3E , w E a 4 1 E, 3 S az 4 az 0 S. 1z u5 : 1 S, 3 1 1z Hz 3 Hz, 0, , 3 : 3 0 S wew 1z 1 1 a, e H 3 1 , 1.

a: e S az e, 7 9, a S 2: 2 H 6 a , az 2 a w y, w 0 3 S: z1 z, D, r e.

y 32 e y e h 1 , D, 3e 2 3 .

a a s az. # 4 31 31, 3 sz s e 3 a, e y e 3y: a e j 9ez .

7e , az 32, 0: az a 9, 4>, caw 3 aw 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA, e H 1 3 1 .

# a a 3Y a: 3 y 1z y a, 3 1z t0. # aw az 2.

1 e nh: Ҹ r0 1, / 30 ew 1. y, 1.

e.

e , 0 e zh a, 3 s az 0.

A e a h j Y aw 1, 3 0z 1z B : e r0 1: 3 1z, 1z, 0 1: 3 Q a ez, 3 zez:

a 0 y w2 0, 0z A : Th, D, 2 az 0 e 0, l h 1.

7e s 1, az: 2, 9, 1 , 3 2 s E.

# az 7e e, 3 1 1, 0z : 1z 7A, 9, 3 e 2 a S.

1 e: 1 4, / s c, / 0 4, / b sz: / a a A 4.

7e , S 1, 0 aw: e G a:

# aw: A, h 3 1w 3 H.

# t0 0 e, 3 s aw az.

1: 1.

30zz A / ez w2, D, / w e a 2, / w 0 32 a 1z / 6 6, 9e, 1 3 s a: / 2 a e h, / e e az a e. / y, y, y.

# 3e a e,
3 a h , 0:

0 1 9e, h, c, e, e 3 s, a r0 , 0w 1 D.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

e e e, s, 1 3 31, a E 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

a, e 1z, 7e 0z:

l1 S, D 9 a, e h c, e 3 c 1 , 5 a 32 a ls 3 ze 3 3e y 3 e a. a, L , a h a a aw 3 0 rA w2 h, 0 , e y, 3e 2 3 , ta sw 1w, a 1, t ls, 4 a 1 rA w2.

e , y 1 3 sw S 3, 1 8 1 r.

a: w 2 32 ze a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 3h.

1: 4 D.

ija: D 0z.

1: D, 1.

l Hz aw:

e: lsz lsz S, D, 3 zaz S az, 2 1 3 2 s E, 3e R S 2, z2 1zz 0 w2: 2 a 9e e 1, 3 a a, a S. 1 j Y a, e 6, zew, 0 3 B 1 6. w s s a, 3 s a e h 4, s t E n7A w: 3 a, 3 le, 3 e a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e w 0 h e, 3 te e, 0 s l:

l, A 1 z:

#0z 3 1z 31w a 1, rE 9 a, w2 ez a: 3 e S az, 1 ez w2 w4, 0z ez S 1, 1z az S 1, 3s 3 y B a 0z l2, la aw w2 n7A, 3 aw 3 law 3 sw w2 , h 3 1w 3 H, 1.

1: 1. a: y 4z D le t h 3 . 1.

# p0 l:

l2 D s ez, / h A 3w2 1. / D az A S, / h 0, 3 sz. / 1 D 0, / 3 e 4z 3w2 y. / a D, 3 h S, / 3 t e 1 3a S. / 1 Y, 3 1z, / 3 1 sz. / e 1 A, 3 D h 5, / 3 t e 3w2 7E 5. / 1z G D w4 sz 3w2, / 3 3a 5. / 1 3 1, w l D: / le y, 4 a a. / 0z D 2 j 3w2, / w ez sz 3w2. / a a 3 a, / a D az sw l. / 1 , y 2, / a D Y a. / 0 3 , s 0, / s 6 1 l; / 2 h 0 t A, / 3 2 4 0 2. / 1z t A, 3 2 a: / 2 1 3 2 5. / D az, / 3 3w2 l 4: / e D sz z, / 4 1 t 2 az 4. / a a, 3 D h 4, / 3 t e 4 3a 5. / 1 D e e, / 3 1z y 7e. / H H a, / 3 t 4 3a | D. / 1 D H 4, / 31 t 1 1z. / e w A, / 3 1z a a. / 3a D y 1, / 3 a 2 a 2.

7e , 3e, e 1 jw. a pA 3 s jw, 0: e D a, w2 la 3 l1, A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e: a rE 9, a a, a .

1: a, 3 h: D 1, 1. 2.

7e 1 ty:

: h 38 e, r0 4 G a, l cz S , h a 3 a cw, 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 4 h n7A aw j 1w, c j jz, h 3 a Go7 wj 3 , 3 h, 1 3 e a, w a 3 l1.

.

1: 1 1 3 nA a 4>, / a 0 3 S 2, / 3 1 a wze 4>, / j [32 c, 32 3c 3H 4 ], / G1 Y a wj, / sz, a 3 0 aw w2, / 3 az ra, / D, 2 5 0z B.

a 0 laz l.

e 9ez j 1w j.


 

9ez j w7e.

˳j e.

ija, a nh , a: l2, L.

7e aw 0: le r n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1, 1z Re a G. 1, 1z 3 e rY, Re a G. 1, 1z 3 e Y rY, Re 3 G a.

# 0 a p0, R:

l2 E S D: D 9 0, 1z 32 w2, 3 3 ez 32. sz w 1, az 7 w 0. az a hzz , az e E, s Y . s G y 3 6 a . az e e 3S, 1z . e, w 1 s 3S, a a 0. t ez w2 , t a 0 w2 sz. 0z 0, 3 0z S , 4 a 32 5. 1 32, 3H e, E sz h e. az 30 e, 0 0 0. s 1z, y na a 2. h 6 cz a, t 2 az s a. sz 0 t h 1, t A 1 hz S. zaz Y H, 3 a y w, 32 t 2. 3 2 1 e , a E 3e, 3 e 1. hzz A z, e a, 5 32 1. aw 6 sz: 3wj 1 1 4. 0 Hz 3e, a az. 1 4 Y A, 0 A a 0. 1 32 Y, 3 h 0, e 0 2 a: a 1, 3 a t G 1 . S 0, 3 az, 3 0 1 s. 3h E, 3 E e. w 1z A D, y 1 32: 30z S a S. E 0 1 3 a, aw a, 4 A, Hz z 1. aw 2 a, j e, 30 a 32 az 3Y. a, a 1 5 a ez. a 5, y: te y, sz 30zz l. ta E zyz: t1 y 4, 3 3e, 3 e 2 sz. 0 2, 3 1z, 3 1 E 2. y a Dz , 1z D 1: az e, 3 s 5 z1z: azz a, 3 sz. 2 D e: 2 G Y, 0 4. 1z 3Y S, 1z D. 3e B t 2, 3 H, h 5: l2 E S D.

0 A a 0: 1 32 Y 3 h 0. w 1z A D, y 1 32.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A 1z.

ija: 1 D 0z.

1: D, 1.

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re, 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, , r a, e 1 3 1, D 0z.

1 a, 3 0 3S, D 0z.

1: D, 1.

a e [32 e e, 32 n1 e], s a, , 3 y 1, D 0z.

1: D, 1.

le yw, 38o1 H h, 3 e 1, D 0z.

1: D, 1.

a, e, y, a, e, 3 e 4, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

a: w a sz a, e, 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ez 0, t0 7e 0 e: 3 e w7e t 0, a 5 l 0 h j, 1 y a 2 3 0 nhw, 0 0z. # e 1, 1 1 3 0: 3 h |.

fj }i.
P0 f7i.

e: D, A 2, a, 3 h S. D, 3a y 2 t e a 3 t h 1. 2 az , 32 2 1z h 1; 1w 38w1, h. 2 , w e E 1z, 1z 1 a: 0w e A S: 1z 1 1: #A 0 5, s S y.

P0 R.

0 2 0, t1 1 0 S. 0 S t D, 0w e 3 e. a ze 2 S, E e s S: E, e, E s }z. D 1 S, D 0 0 y y 2. 2 0 e E, E A 0. D 1 S t sw A, 1 y 2 D: D 1 e E 3 3e E, t h 3 .

P0 7.

1z e : 0 D 0. s s 0 az 0 1, r1. r1 1 w a, 3y a 3w2 y. aw 0 w, w Dz, }, 3z 4 D: w aw 0 0 y, 0 Y 7. 1 1 r1: 3 n1 1z S. y 1 1 e, 3 n1 a 1. a a 1 3 1 1 0 w 1 . 0 a D G aw a lz .

P0 7.

0 2, y 72. E, w Y 0 1, w h Y 2 S: aw a D G a, 0 e 2. 1 a, D, 1 a, w 0 30z ez: a 0z A a ez y 3 ez 0.

P0 7.

w D h a, e w }: w D h a, A a w 2, u5 h e h a: A z 4 2, u5 A 1 a. 0 e A a: U5 e A a 0 s. le D, 4 E a 1 H 4. A a w 1 3az t s: 1z, 3 2 3a h. 0 a 4z D, 0w e 3 e.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 ew H.

e: D e 3 1, 1 3 1, 2 1 a 3 2 a ez aw, 2 a a a: a a y 0, 4 1 4 e: 2 A , 4 sz 4 w2 aw: E e 32 2 3 s A, 2 32 G 31, 3 0 , D: 1 1, 3 l , 4 a, 3 a, 3 a az 4z 0 E.

a: w S a, 3 E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

P0 7.

e: z D, w A H: 1z h r1. 0 w4 3w2, 3 D w4 e 1, t h 3 . w a D A e d, w 0 d Hz y 1. l2, D, lz 3 z e. szz 1z te D 0: 1 }z.

P0 7.

A 1 D H, h w . A 30z a A , 3 h a ez: A y kh: 1 4 D 1 1. 1 4 D 1 a: h sz. 2, D, e a, w 0 4. Ѹ a, a 0. s a 3 az, a : zy 1 a, e .

P0 7.

D 1 0, y 1z 1: D 1 a, y j. y a 4 : a ky , 3A a 1 6 0. E, s D h, A A ezw. w 1w, aw h tze. le, 4 30 a E t 1: sz, 3A 0 H 6 .

P0 7.

le 2 sz D, s e 3w2: 2 H 1 : le 32, 3 2 y. A S w A 1 a 0 w2: h 2 w 1z z w4 e S. E, aw l1z sz D. l1 S D t H, 3 lz r1 6 A w2, # h H 1: 1 }z.

P0 7.

0 az 0 t 4 S, e w }: 0 az 0 t 4 S, 4 0 S. e B, 1 0 E. D d E 6z w. sz 3 sz s 2 1z H: y w A , e ez 4: $ 30 2 S s, 3 w2 az: # s: le D 2, l1 2 4z D.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

1 aw H.

e: D, e 1 a, E 1 a a: 2 a c e, Y 3 31 y a, sz a a z w2: 2 e a a S 4: 3 a a 0 sw E 1 3 , 3 E ez A aw, l hz d 3 h 1.

a: w l 3 l1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

P0 7f.

#8 2 a , D: D, h a 0. y 2 e a ez w2. Hz a, D, D, 2 1; w 2 e 4. $ a w2 S, D, A S 0 E: A A S D. T a z 0, t a z a } D: w D c, 3 0 w2 3e: 3 0 3a }z t 0 3w2.

P0 R.

D, ez e E, E 0z 2: E 1 1, E 1 a E. y, 0 y 2, w te a 2, aw a y 2. a } D t h 3 .

P0 l.

z2, D, 7 3 2 0 3w2: w sz D, az G aw: 1 e 0 w2, 32 h e S: a 0 n1 1, 3 1 a, 3 0 a 1: 0 s D, e G aw. E, h | 3vaf, 0 | s a: 1 1z 3w2, 1z , 3 s 0 3w2. r2, D, 0 0, 2 3 H h S. 7e 2 yz a, 3 d 2 az. 7 a A w2, t2 E aw w2. sz D 7 4, 3 tez 3S: t A e w2 Y 0 e. s h 2 0 3 Bz , 5 Y |, 3 h 4 s 0 e. w 3A D H, 30 5 1 . e 0 0 , 1z, w 30 5. 1 3w2 lsz l2, 1z 3w2 h : 7e 3w2 Y 7e, 3 d 3w2 a az. aw Y 0 7, 0 1 a Y. 2 3w2 Y 0, e e hz S.

P0 l.

E, 2 2, 32 2 2, 4 1 a y; w , s Y, Y H, s ne ne 3w2: w A Hz sz 0 w6z: w aw D le 3 0 .

P0 l.

E, h l1 D, 2 2 D, s a D, 0 0 G aw. 0 1 y az z 3 l1 D. l1 S D t H, 1 e 3 e.

a, 3 h: y, y, y, a 9. 1.

#A az.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

y, c, le, a L a d 3 7 Rj, h zy, a E, 3 y y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

l ezw H.

e: D 9 a, z2 a 3 e 1, A a a 0 3 s 4z E, 3 2 a t azz 1 S: a a, D, e 1z, 3 0 a 1, 3 sz E t w2 e aw, 3 1 0 2.

ze a: w 2 32 G a, G 1 3 a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

D, a:

# ez, D a, 1z a. # a 1 1.

D, a , h S. / h S D.

h 1: D, a , h S: / 2 a ez w2, / A a 2 . / h S D.

h 1: 3az l S, / w 1 8 0, / s Y 1, / e ezz. / h S D.

# 1 2: 2, D, e H 6, 3 e ez a 1. 2 e E A az, a 2 . 0, 3 yz 3a 4. a S a c, 3 1 S: 3e w a 2 S. w 3E 3 l S le 4, e h a 6 4. hz 0 2, w 0: w 0 2 z 2, 1z H 4 . w D, D, 2, S a, t2 y 2. 1 z t , 4 a 2, 3 t 0. y e 2 B: 31 4 , 0 Y.

a 1 D a, a 1 D 1z. 2 8 1 e E, a 2 8 1 Y. A 3a t 2 y Y, 3 2 a 32 2 . 2 e, y a, h . s y 3 s, 3 az 2. 1 t 2, 3 az y 2. a D, : 2 32 a E, a S 32 2 h. 2 e Y, w 1z w2: 3a S t s S, w 1z a 2.

, 6: #2 38 1 y 2, 3z 4 Y.

2 y a, 0 a .

}: #8 2 a D, D, h a 0.

y 2, e a ez w2.

7: Hz a D, D, 2 1; w E e 4.

$ a w2 S, D, A S 0 E, A A S D.

7: T a z 0, t a z, a } D.

w D c, 3 0 w2 3e, 3 0 3a }z t 0 3w2.

7: 1 D 2 kh, 1 32 2 1.

w 1z c 3w2 a, 3 4 Dz a .

a: љaw e. # h: G0. aw: a, 3 h: G0.

# 0 1.
l 0:

e: e 3 y 3 y, a, l1, l1 3 0z , L : 3a l a, w 1 8 0, 3 2 e a A, 32 1z az: 3a a t s y az, w , D, D, a, 3 S a, 1 a, 9 a. w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H. 1.

1, 0 a, 32 7e, aw: y, 0.

e w0, a r1w.

# 1 1: 1 hz a, / ew, n7A cw, / aw lew, } rE, / e a 0, / 1 e, / e n7A, 7, 3 a , G. / 0 32 A / h a 0, / 7 9, 0 s: / j S a.

ija: 0.

7e: 1 B.

1: # Y.

ija: y.

e, j.

ija: y.

# e a 2.

ija: 0.

# e 0 2.

ija: y.

# e h j.

e a a: 1.

ze , e n a 1 3 e, 1 8 0 e, S 0w, 3 az e, 0: y, 0.

a sz a 0, 0: r0 a .

# e a 2.

ija: 0.

e 0 2.

ze 0: 1 2.

# e: # Y.

ija: y.

3az l S:

a , 3A e e: 3az l S, w 1 8 0: 2 1 y a 3 n, s sz. #a a: s Y e: 1. 0 a, 3az, z, 3A 0 1 e, 3 S A 1: h 1 3 A 0 B s. e S n 8 0 e, s 1 fma, 3 1: 1 3az, ta 1 3 a e s B sz.

e e: 3az l S, / w 1 8 0, / s Y e, / e ezz.

# A, 1 e 0.

a, e j : D, a , h S, / 2 a ez w2, / A a 2 .

1: 3az:

e, j 7: 2 D, e H 6, / 3 e ez a 1.

1: 3az:

e, j G: 2 e E A az, / a 2 .

1: 3az:

# a e e: 3az l S, / w 1 8 0.

# 1 e: s Y e, / e ezz.

# 3e 1 0 2.

l aw 3e.

e: D 3 L A w2, y a, hz, az 3 0z a 2. 0.

y yz, yz, z 3 E, a 2 Y Y. 0.

$ D R2, a 2 1z, 3 a a w2: w le 32 H. 0.

az 0, 32 a a 1z 6z 6, A 0 a 32 e: 0, 3 e j c, 3 ez c, 3 y ez, 3 e 3, a 3A S:

#A yz.

ija: e 2 t S 2, 3 t w2 ez aw e.

1: D, 1.

D 1, 9 n7 a, 0 z, h 3 1.

1: D, 1.

1 a, 9, 1 1 e, 0 z, h 3 1.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 1 3 n7 a, z a 4>, 3 1 a wze 3c [32 c, 32 j] 4>, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1 a, 3 0 3S, 1 3 0 E e s le 3 .

1: D 1, 1.

#E 0z az a, 7e, 7a, 3 e r a a.

1: D 1, 1.

#E 0z le 3 az a a, 3 a aw a w2, [ n1: hz n1 S,] 3 1 n7 3 az, a 3 1 a.

1: D 1, 1.

#E 0z 1, 1, 1, a, e, e, e 3 e H H 9, a aw a w2 [ n1: hz n1 S].

1: D 1, 1.

#E 0z s 3 3 a e, az, 1 3 s 1, a t E 1z 3 az c.

1: D 1, 1.

l w ez.

e: D 9 a, E e 2 t 1 , 3 1 a 0 c S, 3 H 2 2, 3 1 , az t E az c.

e: w 1 3 1 G 32, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

#A e.

a a: 1z, e, D.

1: D, 1.

, e 0z, D 1 5.

1: D, 1.

1 5 0 4.

1: D, 1.

Th 5 3 a.

1: D, 1.

1 5 e, 0 3 c e.

1: D, 1.

2, 1, 2 3 2 5, 9, e la.

1: D, 1.

e, 6 az D 1.

1: , D.

1 e.

e: 9, 9 a, a 3 , 4 B s 1z 3 a 4 2: 1 6 1z, 3 3a 5 ez e 3 0 1w: 3 2 5 1 , az 4 y 3 A 3 az 5 e Y a, e 4z E 0 az.

a: 3 j a az c0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija 0: #1 e, 31: e, 31. 31 e, 31: 2 t e, 31 , a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

[2] ѳ 0 0z a 2 ez 1 A: t h 0z, 4 2 7e: 3 j a az: 0z 3 a t a, w7e 0 j, 3 a e, H 3 .

ija: #1 e, 31: e, 31: 31 e, 31: 1z, 5 e.

1: D, 1.

#A 0zz 0 e.

ija: ¸, 5 0 e 0zz az 3 e 4 D 0z.

1: D, 1.

w D G a 1 5 3 1.

1: D, 1.

1 5 e a 3 lez.

1: D, 1.

0 5 ez le a S, ez H 3 e z.

1: D, 1.

1 5 0 3 .

1: D, 1.

a 5 e .

1: D, 1.

e 5 0 Y 3 3a a.

1: D, 1.

2, 1, 2 3 2 5, 9, e la.

1: D, 1.

% e, 6 az D 1.

1: , D.

1 0zz 0 e.

e: K2, L, E E 5 0 e 0zz 3 a 0 e tz2: 2 4 e, 32 | , 2 e, 2 2, e rA w2 2, aw E 3e a a.

a: w 2 32 e a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

˳j .

ija: #1 e, 31: 5 e, 31: 31 e, 31: 2 t e, 31 , a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

a t 2 0z.

ija: 2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

ija: y.

1 ez.

7e: 9 1 3 a, 4 s rA w2 e a t z a: 2 { aw ez 2, la B L y 0 a: 3 w o1 y sw aw z, y 1 0, h 1z t H 0: 1 az azz S, D: y az 2 h w azz s, 0 lHz, az 3 h e az la.

7e a: w a sz a, e 3 e, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

ija: a 3 a 1 D 0z.

1: D, 1.

[#A 7e 31 y, 0:

h 1, 3 e y a, D 0z.

1: D, 1.

1 w2 j, ls h 9 Re 3 e , D 0z.

1: D, 1.

a e, 3 , l 3 a 9 s 0, D 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.]

2, 2, 1 3 2 a, 9, e a.

1: D, 1.

ija: y.

1 az .

7e: L h, lj, 0 S, 1 a, c h a B 3 H a 1 8sz 30w w2 7 3 G aw, RS a. e c 3w2 3 sz 0, s a sz, a e 1z 4 e, t 0 0 cw 1w m6z: 4 a wew a a, h s, h 3 E y.

7e a: a rA w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

# taz 6z 1.

1 0.

1 e: h 6 cz a 1w y: / e 0 R a, E e az e m0z.

y a, 0 a 0 h na, 3 1 y e 3 0 e 3 7e, 3 a y, 0: h 6 cz: 1. # 1z 1, t0z 3 0z 6z a h: 3y 0 0. 3 e s | 7e h e, 3 a y, H 0z 8 1, 0 1 |.

0.

1 e: ¸ 3 0 y, / 1 z y. / y, y, y.

# 1 2 6z 0, 0 l aw 3e: D 3 L A w2:

ija s rz 1 3 1 r a.

a a, e ez, 30 h 3 0 aw.

#A 1z.

ija: #0 e 1 a D.

1: D, 1.

e 3 w7e ch D 0z.

1: D, 1.

w l1 G a, e | h 3 c, 3 h 0 e, 2 az 0w, 0 a 9e la 3 a aw , 0z.

1: D, 1.

3az a t sz 0, 3 y, D 0z.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

e w2 e, s, 1 3 , D 0.

1: a D.

G 1, a, 1z y 3 e a, D 0.

1: a D.

ez 3 ez H 3 e a D 0.

1: a D.

0 3 e a a 3 1 j D 0.

1: a D.

0 ez A aw 1 3 s a D 0.

1: a D.

raz 1 A aw, , h, 1, 3 0w t a 1 r0 0.

1: a D.

e 3 a aw 31, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

l e 9e H e.

7e 0z: $ e 3 1 9, H y H y 3 a 1: 4 e y S th a 3 1 a , 0 E l1, 4 1 a 3 1 a 3 1 : a, 1 R2, s 6z 3 wz, z 3 3z, 5 A, 1 2 Hz 6 , 5 0 Y e, j Y sz r0, e 30 0 7 3 G a a a a a: 3 sz a 3 Bz 1 1 2, z2 a y 3 A ze te: 1 0, a e, e e 9e 1 az h 3 t 1 s, 1z Y rY Y, 4 G a, e: kh 0 2 3 s 0 2 a, 3 e: w ez a 3 s 0 Y, D, y a aw 3 sw w2 , 3a sz az 0, s, 32 0, 32 h z, 3 1 z a lz, h 1, t l1.

7e a: # 0 a, L, e wew a E c G n7A, 3 0.

1: a, 4 32 7, 1z 4z E: 1 a E: y 0z S, w 72, 3 2. a y a a e: 3 a a 0 az, 3 2 s H a: 3 2 a 3e, 3a a t aw.

7e a: w E 4 r, 3 1, 3 a, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e: 1 B.

1: # Y.

ija: 6 az D 0.

1: , D.

l ez.

7e 0z 0z: 9, 31 lj 3 l0, 4 0 h 3 1z az, 1 0 1 3 2 5: 3 0 2 wew 1z s 1 1 : 1 6, a t E az 1.

a: la 3 0 3 l1 30w 7 w2, 1 le 32, h 3 l1 3 s 1 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e 0z:

2, D } rE 9 a, t aw 1 w2 3 t r0 a rz w2, 3 2 4 z1 a, 4 n7e s, 3 a 1w az: 3 0 a e 0 a a c E 3 cy 0, 3 a B 1.

l 7e 3 a sz 1, 0: 9, 1 S .

e 7e 0 t h H, 3 a | y. #a 4 2 h , 0 7e y 2 a 0, 3 az 9e l 3 a.

ija: 0.

a 7e: wz1z z 6.

1: #1 s, / 31 D, / } r0, / a G n7A, 1.

a 7e ta h y 3 1 nh 0 a 9e H.

ʳ1.

1 e: 1 3 1, w l D. / y, y, y.

[ aw, 32 a e c 3 3, 3 j 1 ez, 4 4 a.]

# sz 6z 1 .

ija 0 h na 3 0: 2, L, h .

7e s 32 0 a h , 0z: sz 3 sz 9, s 3 s, A k0 3 a 3a, azz zaz.

# a a 1, 0 0z: 3 a a Y 1, 0 0z: 3 1 aw a.

e n.

7e 0: ija, 2.

ija: E Y e R2 3 G a. #: a 2, L, c0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA.

7e 0: $>, za, ez c0 3 0 3 c D 3 G 3 7 aw } rA, e H 3w2 3 1 .

# t0 a 3 0z, w 3 7e, 0z: ¸, D, 3 3: 3 Hz.

0 e 3 7e 31 a h , 0:

E Y e R2 3 G a.

0 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA ez , 4>, ze, e H 1 3 1 .

# 1 Y, 0z, 0z: ¸, D, 3 3: #: e S az e: #: y, 32 e: E A.

# aw az h a 3 s e.

# a 7e h 1 0, 0 3 h j a 1 3 w1. a 0 l a: l1 S, L l1:

e a.

ija ta 1 aw nS, e 1, 0z: a 9 3 1.

1 e: l2 D s ez, / A 3w2 1.

7e 0z:

, D, 3 3, w 2 32 1 r0, 7 G aw, e j Bz 2, t 1 e 4 . 3E , w E a 4 1 E, 3 S az 4 az 0 S. 1z u5 : 1 S, 3 1 1z Hz 3 Hz, 0, , 3 : 3 0 S wew 1z 1 1 a, e H 3 1 , 1.

a: e S az e, 7 9, a S 2: 2 H 6 a , az 2 a w y, w 0 3 S: z1 z, D, r e.

y 32 e y e h 1 , D, 3e 2 3 .

a a s az. # 4 31 31, 3 sz s e 3 a, e y e 3y: a e j 9ez .

7e , az 32, 0: az a 9, 4>, caw 3 aw 3 0 D 3 G 3 7 aw } rA, e H 1 3 1 .

# a a 3Y a: 3 y 1z y a, 3 1z t0. # aw az 2.

e.

e 7e 0: 2, 9, 1 3 2 s E.

# 1 e: c 3 a 1 1 / 3 1, w l D. / y, y, y.

7e 1 z 1, 3 1z, e h 1 3 az e, 1 1, 0z aw: le G a:

# aw: A, h 3 1w 3 H. # t0 z e.

1: 1.

30zz A / ez w2, D, / w e a 2, / w 0 32 a 1z / 6 6, 9e, 1 3 s a: / 2 a e h, / e e az a e. / y, y, y.

ija 0: 0 1 9e, h, c, e, c 3 s, a r0 , 0w l1 D.

1: D, 1.

2, 2, 1 3 2 a, 9, e la.

1: D, 1.

e w2 e, s, 1 3 31, a E, 3 y, 3 e 0 a rY G 1.

1: , D.

l 0 e.

7e 0z aw: l1 S 7 G , 5 0 32 a l1, 3 a aw 3 0 rA w2, 3 0 z, L l1: 2 a 8 0 Y 1, 3 a a a zw aw 3az, 0 az h 1, e 2 3 , r cw .

7e a: w 2 32 ze a, 3 a a, n7Y 3 7 3 0 , h 3 1w 3 H.

1: 1.

e: 1 3h.

1: 4 D.

ija: D 0z.

1: D, 1.

l Hz az t 7e:

L 1, 4 2 a y , 3 e 1 0 3 0 l h a 6z 6 , e a 3 w, a e, e rz: 4 hz e 1, Gz 1, 0 Y wme, a 3 a a, 0 0 az, e A 1, 2, 6 1 쳺1 1, 1 A k1z, 3 wew 1 1z 3 0 r. w l1z 3 az c0 3 4z E, n7A 3 7 3 aw , h 3 1w 3 H.

1: 1. y 4z D le t h 3 . 1.

e: a, 3 h:

# p0 l:

l2 D s ez, h A 3w2 1. D az A S, h 0, 3 sz. 1 D 0, 3 e 4z 3w2 y. a D, 3 h S, 3 t e 1 3a S. 1 Y, 3 1z, 3 1 sz. e 1 A, 3 D h 5, 3 t e 3w2 7E 5. 1z G D w4 sz 3w2, 3 3a 5. 1 3 1, w l D: le y, 4 a a. 0z D 2 j 3w2, w ez sz 3w2. a a 3 a, a D az sw l. 1 , y 2, a D Y a. 0 3 , s 0, s 6 1 l; 2 h 0 t A, 3 2 4 0 2. 1z t A, 3 2 a: 2 1 3 2 5. D az, 3 3w2 l 4: e D sz z, 4 1 t 2 az 4. a a, 3 D h 4, 3 t e 4 3a 5. 1 D e e, 3 1z y 7e. H H a, 3 t 4 3a | D. 1 D H 4, 31 t 1 1z. e w A, 3 1z a a. 3a D y 1, 3 a 2 a 2.

l 0z, A 1 z.

e: D 9 a, h a chz 6 , 3 a 1 a 1 , 2 a e Y a 3 2 rz w2, h 3 1w 3 H. 1.

7e 30, 3 a nh , e jw.

a pA, 7e 0: e D a, w2 la 3 l1, A, h 3 1w 3 H.

1: 1.

7e: a rE 9, a a, a .

1: a, 3 h: D 1, 1. l2.

Ty.

7e: r0 4 G a, l cz S , h a 3 a cw, 3 aw [4>, 3H 4 a, 3 3H 4 e], 4 h n7A aw 0 0, a 1w, 3 h, 1 3 e a, w l 3 l1.

1 1 ty hz 1: y 1 0 ty 0z. ty , 6 lz.

e 9ez j w7e.

 


(c) . : . ().
, .

 

 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru  Orphus