Молитвы поминальной трапезы

Время совершения: поминовение усопших

Перед началом трапезы:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3 раза)

Тропари

Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, и, ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́; никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй и поле́зная всем подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшей рабы́ Твое́й), на Тя бо упова́ние возложи́, Творца́, и Зижди́теля, и Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́шу раба́ Твоего́ (рабы́ Твое́й), иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тебе́ и Сте́ну, и Приста́нище и́мамы, и Моли́твенницу благоприя́тную к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице Безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И читаем 3 раза эту молитву:

Упоко́й, Го́споди, ду́шу усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшей рабы́ Твое́й) (имяре́к) [поклон], и, ели́ка в житии́ свое́м, я́ко челове́к, согреши́, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ его́ (ея́) и поми́луй [поклон], и ве́чныя му́ки изба́ви [поклон], Небе́сному Ца́рствию прича́стника (прича́стницу) учини́ [поклон] и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ [поклон].

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́; да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.  Яко Твое́ есть ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

В начале поминальной трапезы, прежде другой пищи, предлагается всем кутия. Перед последним сладким блюдом, каким традиционно подаётся кисель (с молоком или без него), приносится сладкий неалкогольный напиток. Все встают, и старший читает молитву об упокоении:

Помяни́, Го́споди Бо́же, в ве́ре и наде́жди жизни ве́чныя усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́) (имяре́к), и, я́ко Благ и Человеколю́бец, отпуща́яй грехи́ и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, прости́ вся́ во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я того́ (ту́) во Свято́е Второ́е Прише́ствие Твое́, в приобще́ние ве́чных Твои́х благ, о ни́хже в Тя, Еди́наго, ве́рова, И́стиннаго Бо́га и Человеколю́бца. Я́ко Ты еси́ воскресе́ние, и жизнь, и поко́й Твоему́ рабу́ (Твое́й рабе́), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Рабу́ Бо́жию (рабе́ Бо́жией) преста́вльшемуся (преста́вльшейся) (имяре́к), о нем (о ней) же и помина́ние твори́м, ве́чная па́мять.

Все: Ве́чная па́мять.  (3 раза)

Пьют заупокойную чашу и вкушают последнее блюдо (кисель с молоком). Трапеза оканчивается обычным благодарением:

Благодари́м Тя, Христе́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ! Не лиши́ нас и Небе́снаго Твоего́ Ца́рствия, но, я́ко посреде́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, прииди́ и к нам и спаси́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (3 раза) Благослови́.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки