Монастырский Часослов

Данный Часослов именуется монастырским, потому что был создан в условиях общежительного монастыря и в рамках монашеского Устава. Своим названием он указывает на то, что предназначается для соборного моления монахов...Данный Часослов именуется монастырским, потому что был создан в условиях общежительного монастыря и в рамках монашеского Устава. Своим названием он указывает на то, что предназначается для соборного моления монахов. Но за неимением иного сегодня он составляет основу для богослужения и мирян, хотя и используется ими не в полном своем составе.
Разбор последований данного Часослова можно найти на YouTube-  или Telegram-каналах под названием «Домашняя Церковь», а также в одноименном сообществе ВКонтакте.
Так, чинопоследованию УТРЕНИ посвящены видеоуроки с 92 по 114. ВЕЧЕРНЯ рассматривается с 46 по 61 занятия. Служба ЧАСА разбирается на занятии № 6; ПОВЕЧЕРИЕ на занятии № 15; ПОЛУНОЩНИЦА на занятиях №12, 64; ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ на занятии № 13.

иерей Вадим Коржевский

Пятница, 27 января 2023 г.
Полунощница вседневная (04:00-05:00)

Полунощница вседневная

Время совершения: 04:00-05:00

Вре­мя совер­ше­ния: в буд­ни с 4:00 до 5:00

Свя­щен­ник гла­го­лет: Благослове́н Бог наш все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы гла­го­лем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Таже, кафисма седмаяна́десять (пса­лом 118):

Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́, не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша. Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. Тогда́ не постыжу́ся, вне­гда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, вне­гда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Тво­ея́. Оправда́ния Твоя́ сохра­ню́, не оста́ви мене́ до зела́. В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; вне­гда́ сохрани́ти сло­ве­са́ Твоя́. Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. В се́рдце мое́м скрых сло­ве­са́ Твоя́, я́ко да не согре­шу́ Тебе́. Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. Устна́ма мои́ма возвести́х вся судь­бы́ уст Твои́х. На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. Возда́ждь рабу́ Тво­е­му́: живи́ мя, и сохра­ню́ сло­ве­са́ Твоя́. Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чуде­са́ от зако́на Тво­е­го́. Пришле́ц аз есмь на зем­ли́: не скрый от Мене́ за́поведи Твоя́. Воз­лю­би́ душа́ моя́ возжела́ти судь­бы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. Отьи­ми́ от Мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. При­льпе́ зем­ли́ душа́ моя́: живи́ мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́. Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: Путь оправда́ний Твои́х вра­зу­ми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. Воз­дре­ма́ душа́ моя́ от уны́ния: утвер­ди́ мя в словесе́х Твои́х. Путь непра́вды отста́ви от Мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. Путь и́стины изво́лих, и судь­бы́ Твоя́ не забы́х. Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посра­ми́ мене́. Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. Зако­но­по­ло­жи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взы­щу́ и́ вы́ну: Вра­зу­ми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохра­ню́ и́ всем се́рдцем мои́м. Наста́ви мя на сте­зю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. При­к­ло­ни́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. Отвра­ти́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суе­ты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. Поста́ви рабу́ Тво­е­му́ сло́во Твое́ в страх Твой. Отьи­ми́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судь­бы́ Твоя́ бла́ги. Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по сло­ве­си́ Тво­е­му́. И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на сло­ве­са́ Твоя́. И не отьи­ми́ от уст мои́х сло­ве­се́ и́стинна до зела́, я́ко на судь­бы́ Твоя́ упова́х. И сохра­ню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. И хожда́х в широ­те́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. Помя­ни́ сло­ве­са́ Твоя́ рабу́ Тво­е­му́, и́хже упова́ние дал ми еси́. То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Тво­е­го́ не уклони́хся. Помяну́х судь­бы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия мое­го́. Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Часть моя́ еси́, Го́споди, Рех сохрани́ти зако́н Твой. Помоли́хся лицу́ Тво­е­му́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́. Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Тво­е­го́ не забы́х. Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Тво­ея́. Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. Ми́лости Тво­ея́, Го́споди, испо́лнь зем­ля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́. Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. Усыри́ся я́ко мле­ко́ се́рдце их, аз же зако́ну Тво­е­му́ поучи́хся. Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды. Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вра­зу­ми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судь­бы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́ рабу́ Тво­е­му́. Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. Коли́ко есть дней раба́ Тво­е­го́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помо­зи́ ми. Вма́ле не сконча́ша мене́ на зем­ли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохра­ню́ свиде́ния уст Твои́х. Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небе­си́. В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ зем­лю, и пребыва́ет. Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́. [Сре­да́:] Твой есмь аз, спа­си́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широ­ка́ за́поведь Твоя́ зело́. Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохра­ню́ сло­ве­са́ Твоя́. От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. Коль слад­ка́ горта́ни мое­му́ сло­ве­са́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судь­бы́ пра́вды Тво­ея́. Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́. Во́льная уст мои́х бла­го­во­ли́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Тво­е­го́ не забы́х. Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца мое­го́ суть. Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Уклони́теся от Мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га мое­го́. Засту­пи́ мя по сло­ве­си́ Тво­е­му́, и жив бу́ду, и не посра­ми́ мене́ от ча́яния мое­го́. Помо­зи́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя зем­ли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. Вос­при­и­ми́ раба́ Тво­е­го́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Тво­ея́. Сотво­ри́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. Раб Твой есмь аз: вра­зу­ми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испы­та́ я́ душа́ моя́. Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды. Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. Сто­пы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Тво­е­го́. Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́. Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша сло­ве­са́ Твоя́ вра­зи́ мои́. Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой воз­лю­би́ е́. Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вра­зу­ми́ мя, и жив бу́ду. Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взы­щу́. Воззва́х Ти, спа­си́ мя, и сохра­ню́ свиде́ния Твоя́. Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на сло­ве­са́ Твоя́ упова́х. Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судь­бе́ Твое́й живи́ мя. Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Тво­е­го́ удали́шася. Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Тво­е­го́ не забы́х. Суди́ суд мой и изба́ви мя, сло­ве­се́ ра́ди Тво­е­го́ живи́ мя. Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судь­бе́ Твое́й живи́ мя. Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судь­бы́ пра́вды Тво­ея́. Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Тво­ея́. Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. Ча́ях спасе́ния Тво­е­го́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. Сохра­ни́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и воз­лю­би́ я́ зело́. Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ вра­зу­ми́ мя. Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ изба́ви мя. Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. Провеща́ет язы́к мой сло­ве­са́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спа­сти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судь­бы́ Твоя́ помо́гут мне. Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взы­щи́ раба́ Тво­е­го́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды.

И чита­ем испо­ве­да­ние пра­во­слав­ныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Три­свя­тое. Пресвята́я Тро́ице: По О́тче наш:

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Таже тро­па­ри, глас 8:

Се Жени́х гряде́т в полу́нощи, / и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща: / недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща. / Блю­ди́ у́бо душе́ моя́, / не сном отяготи́ся, / да не сме́рти пре­да­на́ бу́деши, / и Ца́рствия вне затвори́шися, / но вос­пря­ни́ зову́щи: / Свят, Свят, Свят еси́ Бо́же, / Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. День он стра́шный помышля́ющи, душе́ моя́, / побди́, вжига́ющи све­щу́ свою́, еле́ем просвеща́ющи: / не ве́си бо когда́ прии́дет к тебе́ глас глаго́лющий: се Жени́х. / Блю­ди́ у́бо, душе́ моя́, да не воздре́млеши, / и пребу́деши вне толку́щи, я́ко пять дев, / но бо́дренно пожди́, да усря́щеши Хри­ста́ еле́ем масти́тым, / и даст ти чер­тог Боже́ственный сла́вы Своея́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  Тебе́ необори́мую сте́ну, спасе́ния утвержде́ние, Богоро́дице Де́во, мо́лим: / сопроти́вных сове́ты разо­ри́, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость пре­ло­жи́, / град Твой огра­ди́, о ми́ре мира моли́, / я́ко Ты еси́, Богоро́дице, упова́ние на́ше.

Таже, Го́споди поми́луй, 40.

И молит­ву сию:

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы: Ами́нь.

И аще есть Аллилу́иа1, тво­рим покло­ны три вели­кия, гла­го­лю­ще молит­ву сию тай­но свя­та­го Ефре­ма, раз­де­ля­ю­ще ю на три части:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, гла­го­лю­ще на кийж­до поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки после­ди молит­ву всю:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И поклон един великий.

Таже молит­ву сию:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Боже­ство́, еди́на Си́ла, поми́луй мя гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спа­си́ мя недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Аще же несть Аллилу́иа, остав­ля­ет­ся: Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́: и покло­ны, и гла­го­лем ток­мо: Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю:

И молит­вы сия:

[Подо­ба­ет веда­ти, я́ко молит­вы сия гла­го­лют­ся от 22-го сеп­тем­вриа меся­ца (5 октяб­ря), до Неде­ли Ваий.]

Васи­лия Вели­ка­го:

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, серд­ца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, при­и­ми́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже воз­вы­ша­ет свя­щен­ник руце, гла­го­ля тогожде:

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть чис­ла́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, про­све­ти́ на́ша мы́сли, оче­са́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Тво­е­го́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже, Прииди́те, поклони́мся: три­ждыИ покло­ны три, и псалмы:

Пса­лом 120:

Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Не даждь во смяте́ние ноги́ тво­ея́, ниже́ воздре́млет храня́й тя, се не воздре́млет, ниже́ у́снет храня́й Изра́иля. Госпо́дь сохрани́т тя, Госпо́дь покро́в твой на ру́ку десну́ю твою́. Во дни со́лнце не ожже́т тебе́, ниже́ луна́ но́щию. Госпо́дь сохрани́т тя от вся́каго зла, сохрани́т ду́шу твою́ Госпо́дь. Госпо́дь сохрани́т вхожде́ние твое́ и исхожде́ние твое́, отны́не и до ве́ка.

Пса­лом 133:

Се ны́не благослови́те Го́спода вси раби́ Госпо́дни, стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего, В но́щех воздежи́те ру́ки ва́ша во свята́я, и благослови́те Го́спода. Благослови́т тя Госпо́дь от Сио́на, сотвори́вый не́бо и зе́млю.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Три­свя­тое. По О́тче наш:

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

И тро­па­ри сия, глас 2:

Помя­ни́ Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, про­сти́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Твор­ца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Кондак, глас 8: Со святы́ми упоко́й / Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Бого­ро­ди­чен: Блажи́м Тя вси ро́ди, Богоро́дице Де́во, / в Тя бо невмести́мый Христо́с Бог наш, вмести́тися бла­го­во­ли́. / Блаже́ни есмы́ и мы, Предста́тельство Тя иму́ще: / день бо и нощь мо́лишися о нас, / и вся стра­на́ на́ша Твои́ми моли́твами утвержда́ется. / Тем воспева́юще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди поми́луй, 12.

И молит­ва сия:

Помя­ни́ Го́споди, в наде́жди Воскресе́ния, жи́зни ве́чныя, усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и вся во благоче́стии и ве́ре сконча́вшыяся, и про­сти́ им вся́кое согреше́ние, во́льное же и нево́льное, сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием согреше́нное и́ми, и все­ли́ я́ в ме́ста све́тла, в ме́ста прохла́дна, в ме́ста поко́йна, отню́дуже отбе­же́ вся́кая боле́знь, печа́ль и воздыха́ние, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́, и весели́т вся от ве́ка святы́я Твоя́. Да́руй им и нам Ца́рствие Твое́, и прича́стие неизрече́нных и ве́чных Твои́х благ, и Тво­ея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. Ты бо еси́ жизнь, и воскресе́ние, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И быва­ет отпуст от священника:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Сво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И мы: Ами́нь.

И при­ем­лем про­ще­ние обычное:

Творит пред­сто­я­тель поклон на зем­лю, гла­го­ля бра­тии: Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному, ели́ка согреши́х сло́вом, де́лом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы.

И бра­тия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Свя­щен­ник глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе имя­рек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имя­рек, и всей во Хри­сте́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, часто.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Пред­сто­я­тель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди поми́луй, три­жды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Вон­ми, яко сице долж­но пети­ся во всю сед­ми­цу полунощнице.

Подо­ба­ет веда­ти, яко во свя­тей горе Афон­стей, по Помя­ни́ Го́споди: гла­го­лют насто­я­щия тропари:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помя­ни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.  Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Посем иерей екте­нию: Поми́луй нас, Бо́же: Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́, и святе́й оби́тели сей: И прочая.

Го́споди, поми́луй, 40.

Воз­глас: Услы́ши ны, Бо́же:

Посем, Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. и отпуст, и про­чая, яко пред­пи­са­на суть.


Утреня (05:00-07:00)

Утреня

Время совершения: 05:00-07:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 5:00 до 7:00

Аще убо есть Вели­кая Четы­ре­де­сят­ни­ца, по еже бла­го­сло­ви­ти свя­щен­ни­ку, глаголем:

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся: три­жды, и два псал­ма.

Аще же ни, по бла­го­сло­ве­нии: Прииди́те, поклони́мся: три­жды, и псал­мы.

Сии псал­мы гла­го­лют­ся в мона­сты­рех кос­но, за еже кади­ти свя­щен­ни­ку бра­тию всю.

Пса­лом 19:

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу тво­е­му́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спа­се́ Госпо́дь хри­ста́ Сво­е­го́, услы́шит eго́ с Небе­се́ Свята́го Сво­е­го́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спа­си́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Пса­лом 20

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния уст­ну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на гла­ве́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Живо­та́ проси́л есть у тебе́, и дал еси́ eму́ дол­го­ту́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Тво­е­го́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. Плод их от зем­ли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

И тро­па­ри сия:

Спаси́ Го́споди лю́ди Твоя́, / и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя, / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Вознесы́йся на Крест во́лею, / тезоимени́тому Тво­е­му́ но́вому жи́тельству / щедро́ты Твоя́ да́руй, Хри­сте́ Бо́же, / воз­ве­се­ли́ нас си́лою Твое́ю, / побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, / посо́бие иму́щим Твое́ oру́жие ми́ра, / непобеди́мую побе́ду.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Предста́тельство стра́шное и непосты́дное, / не пре́зри Блага́я моли́тв на́ших, Всепе́тая Богоро́дице, / утвер­ди́ правосла́вных жи́тельство: / спа­си́ лю́ди Твоя́, и пода́ждь им с небе­се́ побе́ду, / зане́ роди­ла́ еси́ Бо́га, еди́на благослове́нная.

Свя­щен­ник: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Лик: Го́споди, поми́луй, три­жды.

Еще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ нашем, Святе́йшем Патриа́рхе (имя­рек) и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе [или архиепи́скопе, или митрополи́те] (имя­рек), и о всей во Хри­сте́ бра́тии на́шей.

Еще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́.

Еще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны.

Воз­глас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Людие: Ами́нь. И́менем госпо́дним бла­го­сло­ви́ о́тче.

Иерей же воз­гла­ша­ет: Сла́ва святе́й, и единосу́щней, и животворя́щей, и неразде́льней Тро́ице, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И начи­на­ем шесто­псал­мие, со вся­ким мол­ча­ни­ем и уми­ле­ни­ем слу­ша­ю­ще: учи­нен­ный же брат со бла­го­го­ве­ни­ем и стра­хом Божи­им глаголет:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Три­жды.

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Два­жды.

Пса­лом 3:

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вос­крес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя.

Пса­лом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Тво­е­го́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия мое­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мое­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отсту­пи́ от Мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отсту­пи́ от Мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́.

Пса­лом 62:

Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, воз­жа­да́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в зем­ли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в живо­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя зем­ли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды, без поклонов.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И исхо­дит свя­щен­ник от олта­ря и гла­го­лет молит­вы утрен­ния тай­но, сто­яй непо­кро­вен пред свя­ты­ми дверьми.

Пса­лом 87:

Го́споди Бо́же спасе́ния мое­го́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию мое­му́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ кто­му́, и ти́и от руки́ Тво­ея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от Мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от нище­ты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чуде­са́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чуде­са́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в зем­ли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от Мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от Мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й.

Го́споди Бо́же спасе́ния мое­го́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́.

Пса­лом 102:

Благо­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судь­бу́ всем оби́димым. Ска­за́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до кон­ца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по высо­те́ небе́сней от зем­ли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, помя­ну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко тра­ва́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет кто­му́ ме́ста сво­е­го́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небе­си́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слу­ги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

Пса­лом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко зем­ля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исче­зе́ дух мой, не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Ска­жи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пой­ду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Тво­е­го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра­ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м.

Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды.

Таже екте­ния гла­го­лет­ся от свя­щен­ни­ка. И абие поет­ся во глас тро­па­ря, насто­я­ща­го дне святаго:

Бог Госпо́дь, и яви́ся нам, / благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне.

Стих 1: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих 2: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих 3: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих 4: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во гла­ву́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Таже гла­го­лем тро­парь при­лу­чив­ша­го­ся празд­ни­ка, или свя­та­го, или вос­крес­ный при­лу­чив­ша­го­ся гла­са два­жды, и Бого­ро­ди­чен в той­же глас. Пева­е­му же Бог Госпо́дь: отхо­дит кано­нарх, и сто­ит посре­де хра­ма откро­вен­ною гла­вою и гла­го­лет тихо выше­пи­сан­ныя сти­хи: сто­ит же тамо, дóн­де­же нач­нут пев­цы Бого­ро­ди­чен. Таже покла­ня­ет­ся на нем­же сто­ит месте, и обра­щь­ся покла­ня­ет­ся к ликом, и отхо­дит: тако тво­рит, и егда есть аллилу́иа.

В сре­ду и пят­ни­цу, Креста
Тро­парь, глас 1:

Спа­си, Гос­по­ди, люди Твоя/ и бла­го­сло­ви досто­я­ние Твое,/ побе­ды на сопро­тив­ныя даруя// и Твое сохра­няя Кре­стом Тво­им жительство.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.


Тро­парь Кре­ще­нию Гос­под­ню, глас 1
Во Иорда́не креща́ющуся Тебе́, Го́споди,/ Тро́ическое яви́ся поклоне́ние:/ Роди́телев бо глас свиде́тельствоваше Тебе́,/ возлю́бленнаго Тя Сы́на имену́я,/ и Дух в ви́де голуби́не,/ изве́ствоваше сло­ве­се́ утвержде́ние./ Явле́йся Хри­сте́ Бо́же,// и мир просвеще́й, сла́ва Тебе́.

 Ещё тро­па­ри 

Тро­парь рав­ноап­о­столь­ной Нине, про­све­ти­тель­ни­це Гру­зии, глас 4

Сло́ва Бо́жия служи́тельнице,/ во апо́стольстей про́поведи первозва́нному Андре́ю/ и про́чим апо́столом подража́вшая,/ просвети́тельнице Иве́рии и Ду́ха Свята́го цевни́це,/ свята́я равноапо́стольная Ни́но,/ моли́ Хри­ста́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.


Рас­пен­ша­го­ся за ны Хри­ста Бога, и раз­ру­шив­ша­го смер­ти дер­жа­ву, непре­стан­но моли Бого­ро­ди­це Дево: да спа­сет души наша.

Аще же есть аллилу́иа или вели­кая 40-ца, вме­сто Бог Госпо́дь, поем аллилу́иа, три­жды, во глас осмогласника.

Сти­хи же гла­го­лют­ся сия:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Прило­жи́ им зла, Го́споди, при­ло­жи́ зла сла́вным земли́.

И по Аллилу́иа поем Тро­ич­ны гла­са, кийж­до по единощи.

Пес­ни тро­ич­ны, глас 1:

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил / к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ / и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Боже­ства́ прие́млюще сия́ние, / херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Со все́ми Небе́сными си́лами / херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, / трисвяту́ю возсыла́юще хва­лу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Ведо­мо буди, како гла­го­ла­ти в кон­цах во всех пер­вых тро­ич­нах осми гласов:

В поне­дель­ник пер­ва­го тро­ич­на гла­го­ла­ти сице: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Во втор­ник: Моли́твами Предте́чи Тво­е­го́ поми́луй нас.

В сре­ду: Си́лою Кре­ста́ Тво­е­го́ сохра­ни́ нас, Го́споди.

Також­де и в пяток.

В чет­вер­ток: Моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

А у про­чих двою тро­ич­нов гла­го­ла­ти, яко­же в кон­цах их писа­но есть.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 2:

Вы́шния Си́лы подража́юще на зем­ли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Несозда́нное Есте­ство́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, / я́ко да возвести́м хва­лу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой про­све­ти́ и се́рдце, / и устне́ мои́ отве́рзи, / во е́же пе́ти Тя, свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 3:

Тро́ице Единосу́щная и неразде́льная, / Еди́нице Триипоста́сная и Соприсносу́щная, / Тебе́, я́ко Бо́гу, а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Отца́ Безнача́льна, Сы́на Собезнача́льна, Ду́ха Соприсносу́щна, / Боже­ство́ Еди́но, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Напра́сно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, / но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 4:

У́мных Твои́х слуг приноси́ти сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небе­си́ / и стоя́ния стра́хом челове́ческая на зем­ли́, / побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Безнача́льнаго Тво­е­го́ Отца́ / и Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, / и Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха, / херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 5:

Пе́нию вре́мя и моли́тве час, / приле́жно возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Образова́ти дерза́юще у́мная Твоя́ Во́инства, / Тро́ице Безнача́льная, / усты́ недосто́йными вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И́же в ложе­сна́ деви́ческая вмести́выйся / и недр Оте́ческих не разлучи́выйся, / со А́нгелы и нас, Хри­сте́ Бо́же, при­и­ми́, вопию́щих Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 6:

Предстоя́ще со стра́хом Херуви́ми, / ужаса́ющеся с тре́петом Серафи́ми, / трисвяту́ю песнь прино́сят немо́лчным гла́сом. / С ни́миже и мы вопие́м, гре́шнии: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Безпло́тными усты́, немо́лчными славословле́ньми / шестокри́льнии вопию́т Ти трисвяту́ю песнь, Бо́же наш. / И мы, и́же на зем­ли́, / недосто́йными усты́ хва­лу́ Ти возсыла́ем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Тро́ичныя Еди́ницы Боже­ство́ неслия́нным соедине́нием сла́вим / и а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 7:

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый / и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, / при­и­ми́ и нас, су́щих на зем­ли́, / недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Я́ко сон, ле́ность отложи́вши, душе́, / исправле́ние ко хвале́нию пока­жи́ Судии́ / и со стра́хом возопи́й: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Непристу́пному Боже­ству́ во Еди́нице Тро́ице / серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хва­лу́, / со стра́хом возопии́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Пес­ни Тро­ич­ны, глас 8:

На не́бо серд­ца́ иму́ще, а́нгельский подражи́м чин / и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хва­лу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, / летя́ще зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, / с ни́миже и мы вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сляца́еми мно́жеством прегреше́ний на́ших / и не сме́юще воззре́ти на высо­ту́ небе́сную, / ду́шу с те́лом прекло́ньше, / со А́нгелы песнь вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Аще же поем Аллилу́иа в суб­бо­ту вме­сто Бог Госпо́дь. Сти­хи же гла­го­лим сия:

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́ Го́споди.

Стих: И па́мять их в род и род.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Тро­парь: Глубино́ю му́дрости: Два­жды.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Бого­ро­ди­чен.

Таже сти­хо­сло­вим псал­тирь и седаль­ны по чину их: и пять­де­ся­тый пса­лом: Поми́луй мя, Бо́же:

[Аще убо есть неде­ля, или Вла­дыч­ний, или Бого­ро­дич­ный празд­ник, или свя­тый, име­яй вели­кое сла­во­сло­вие, поем полиелей:

Пса­лом 134:

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, три­жды. Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко доб­ро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка вос­хо­те́ Госпо́дь, сотво­ри́ на небе­си́ и на зем­ли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Воз­во­дя́ о́блаки от после́дних зем­ли́, мо́лнии в дождь сотво­ри́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же пора­зи́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до ско­та́. Посла́ зна́мения и чуде­са́ посре­де́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И́же пора­зи́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, среб­ро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, три­жды.

Пса­лом 135:

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, три­жды. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чуде­са́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небе­са́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от сре­ды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посре­де́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Сво­е­му́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем помя­ну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, три­жды.]

[Аще убо есть неде­ля о Блуд­ном сыне, или Мясо­пуст­ная, или Сыро­пуст­ная, при­пе­ва­ем же к сим и тре­тий пса­лом со алли­лу­и­ею красною:

Пса­лом 136

На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, вне­гда́ помяну́ти нам Сио́на. Аллилу́иа. На ве́рбиих посре­де́ его обе́сихом орга́ны на́ша. Аллилу́иа. Я́ко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии. Аллилу́иа. Воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. Аллилу́иа. Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на зем­ли́ чужде́й? Аллилу́иа. Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. Аллилу́иа. При­льп­ни́ язы́к мой горта́ни мое­му́, а́ще не помя­ну́ тебе́, а́ще не пред­ло­жу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия мое­го́. Аллилу́иа. Помя­ни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль, глаго́лющия: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. Аллилу́иа. Дщи Вавило́ня окая́нная. Блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воз­да­ла́ еси́ нам. Аллилу́иа. Блаже́н и́же и́мет, и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень. Аллилу́иа.]

Тро­па­ри вос­крес­ны, пое­мыя по Непо­роч­нах, в неде­лях все­го лета, глас 5:

На еди­ном коемж­до тро­па­ре глаголем:

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгель­ский собо́р удиви́ся, / зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Тво­е­му́ рыда́ющия, / но пред­ста́ к ним А́нгел и рече́: / рыда́ния вре́мя пре­ста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия / ко гро́бу Тво­е­му́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Поклони́мся Отцу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во еди́ном суще­стве́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Жизнода́вца ро́ждши, / гре­ха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто пода­ла́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей напра́ви / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Три­жды.

Диа­кон: Па́ки и па́ки:

Священ­ник воз­гла­ша­ет: Я́ко благослови́ся и́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Ипа­кои.

Таже сте­пен­ны при­лу­чив­ша­го­ся гла­са. Аще празд­ник Вла­дыч­ний или празд­ну­е­ма­го свя­та­го, поем:

Сте­пен­на, глас 4. Анти­фон 1‑й, кийж­до стих повторяем:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя засту­пи́, / и спа­си́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко тра­ва́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. той­же.

Диа­кон: Во́нмем.

Свя­щен­ник: Мир всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диа­кон: Прему́дрость! Про­ки­мен воскресен.

Про­ким­ны воскресны

Глас 1: Ны́не вос­крес­ну́, глаго́лет Госпо́дь, / положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем. Стих: Сло­ве­са́ Госпо́дня, сло­ве­са́ чи́ста.

Глас 2: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя. Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спа­си́ мя.

Глас 3: Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4: Воскрес­ни́, Го́споди, помо­зи́ нам / и изба́ви нас и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5: Воскрес­ни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чуде­са́ Твоя́.

Глас 6: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, / и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ нас. Стих: Пасы́й Изра́иля вон­ми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа.

Глас 7: Воскрес­ни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до кон­ца́. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чуде­са́ Твоя́.

Глас 8: Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой Сио́не, в род и род. Стих: Хва­ли́ душе́ моя́ Го́спода, вос­хва­лю́ Го́спода в живо­те́ мое́м.

Диа­кон: Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Свя­щен­ник: Я́ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем. Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Про­ки­мен иной:

Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Диа­кон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим.

Лик: Го́споди, поми́луй, три­жды.

Диа­кон: Прему́дрость, про́сти! Услы́шим свята́го Ева́нгелия.

Свя­щен­ник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свя­щен­ник: От Матфе́я (или Ма́рка, Луки́, Иоа́нна) свята́го Ева́нгелия чте́ние.

Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́!

Диа­кон: Во́нмем.

По Еван­ге­лии, аще есть неде­ля, гла­го­лем сей тропарь:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кре­сту́ Тво­е­му́ покланя́емся, Хри­сте́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость все­му́ ми́ру. / Все­гда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Пса­лом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

[По 50‑м псал­ме, аще есть неделя:

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Моли́твами апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

Посем сти­хи­ра: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже про­ре­че́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость.

[Аще же есть неде­ля о Мыта­ре и фари­сее и даже до неде­ли пятыя Вели­кия Четы­ре­де­сят­ни­цы по 50‑м псал­ме поем тро­па­ри покаянные:

Сла­ва, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Тво­е­му́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Бого­ро­ди­чен: На спасе́ния сте­зи́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грех­ми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Тво­е­го́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.]

Свя­щен­ник: Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́:

Лик: Го́споди, поми́луй, 12.

Воз­глас: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием Единоро́днаго Тво­е­го́ Сы́на, с Ним же благослове́н еси́, со Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.]

Таже поем кано­ны со стихословием.

На 9‑й пес­ни поем песнь Пре­свя­тыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м.

К кое­муж­до сти­ху при­пе­ва­ем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко при­з­ре́ на смире́ние рабы́ Сво­ея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотво­ри́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотво­ри́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, рас­то­чи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низло­жи́ си́льныя со престо́л, и воз­не­се́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпу­сти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля о́трока Сво­е­го́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка.

Таже 9‑я песнь кано­на. Аще убо несть неде­ля, по ирмо­се: Досто́йно есть: Аще же есть неде­ля, или поли­е­лей пет, по ката­ва­сии ектения:

Свят Госпо́дь Бог наш. Три­жды.

Стих: Я́ко свят Госпо́дь Бог наш.

Стих: Над все́ми людь­ми́ Бог наш.

Аще же есть Четы­ре­де­сят­ни­ца, гла­го­лем све­тиль­ны в при­лу­чив­ший­ся глас. Аще же ни, екса­по­сти­ла­рий дне, и абие хва­лит­ны. Аще убо есть неде­ля, или Вла­дыч­ний празд­ник, или свя­тый, име­яй вели­кое сла­во­сло­вие, поет­ся сице, Вся́кое дыха́ние, в при­лу­чив­ший­ся глас:

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Пса­лом 148:

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небе­са́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той пове­ле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние поло­жи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от зем­ли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, дре­ва́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на зем­ли́ и на небе­си́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́.

Пса­лом 149:

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду ост­ры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

От зде начи­на­ем стихиры:

На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. / Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Пса­лом 150:

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Аще есть неделя:

[Стих: Вос­крес­ни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чуде­са́ Твоя́.]

По сти­хи­рах, Сла́ва, сти­хи­ра евангельская.

И ны́не, насто­я­щий Бого­ро­ди­чен:

Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, / кля́тва потреби́ся, / Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем воспева́юще вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Свя­щен­ник: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла­во­сло­вие великое.

Лик: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Три­жды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́.

Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже высо­чай­шим гла­сом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

И по скон­ча­нии сла­во­сло­вия, не гла­го­лет свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: яко­же мно­зи гла­го­лют, но абие по кон­це три­свя­та­го, гла­го­лем тро­парь отпу­сти­тель­ный слу­чив­ший­ся и Бого­ро­ди­чен.

[Аще же есть неде­ля, гла­го­лем тро­парь вос­крес­ный. И в пер­вый убо глас, 3, 5, 7, гла­го­лем сей:

Днесь спасе́ние ми́ру бысть, / пое́м Воскре́сшему из гро́ба, / и Нача́льнику жи́зни на́шея: / разруши́в бо сме́ртию смерть, / побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Во глас же 2, 4, 6, 8 гла­го­лем сей:

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да, / разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди, / вся от сете́й вра­га́ изба́вивый; / яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м, / посла́л еси́ я на про́поведь, / и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней, / Еди́не Многоми́лостиве.]

Таже гла­го­лет диа­кон или иерей екте­нию: Поми́луй нас, Бо́же:

Воз­глас: Я́ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Таже диа­кон, или иерей: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу:

Воз­глас: Я́ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Иерей: Ми́р всем.

Людие: И ду́хови твоему́.

Диа­кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Воз­глас: Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь.

Диа­кон: Прему́дрость.

Лик: Благо­сло­ви́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утвер­ди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

Свя­щен­ник тво­рит отпуст, в неделю:

Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Сво­ея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и свя­та­го, его­же есть храм, и свя­та­го, его­же есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик (мно­го­ле­тие): Вели́каго господи́на и отца́ на́шего [имя­рек] Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, и господи́на на́шего преосвяще́ннейшаго [имя­рек], митрополи́та (или архиепи́скопа, или епи́скопа его­же есть область), Богохрани́мую стра­ну́ на́шу Росси́йскую, настоя́теля, бра́тию, прихо́жан свята́го хра́ма сего́, и вся правосла́вныя христиа́ны, Го́споди, сохра­ни́ их на мно́гая ле́та.

Таже час первый.

Аще день не име­яй сла­во­сло­вия вели­ка­го, гла­го­лет учи­нен­ный брат:

Хвали́те Го́спода с небе́с. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу.

Хвали́те Его́, со́лнце и луна́: хва­лит­ны вси, см. выше.

Аще же есть Четы­ре­де­сят­ни­ца, или ин день, не име­яй сла­во­сло­вия вели­ка­го по хва­ли­тех, аще несть сти­хир, вме­сто Сла́ва, и ны́не, гла­го­лет учи­нен­ный брат:

Тебе́ сла́ва подоба́ет, Го́споди Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Духу́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет.

Сла­во­сло­вие вседневное.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Иерей: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви.

И по воз­гла­се лик: Ами́нь.

Иерей: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа­кон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Таже осмо­глас­ни­ка сти­хи­ры, аще несть Вла­дыч­ний праздник.

Стих пер­вый: Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Тво­ея́ Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся: во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, / и наста́ви сы́ны их.

Стих вто­рый: И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, / и де́ло рук на́ших испра́ви.

Сла́ва, само­гла­сен, аще имать: И ны́не, Бого­ро­ди­чен.

Таже: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти И́мени Тво­е­му́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ на вся́ку нощь.

Посем: Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­парь дне. Сла́ва, и ны́не, Бого­ро­ди­чен.

Священ­ник екте­нию: Поми́луй нас, Бо́же: И про­чая. И по воз­гла­се: Прему́дрость.

И мы: Благо­сло­ви́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утвер­ди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во век века́.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́. И отпуст.

Таже час первый.

Ведо­мо буди, егда несть сла­во­сло­вия вели­ка­го, отпуст утре­ни не быва­ет, но абие по воз­гла­се и по Утвер­ди́, Бо́же: Прииди́те, поклони́мся: три­жды, и час первый.

Аще есть Четыредесятница:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Тво­е­му́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. Дважды.

Трисвя­тое. По О́тче наш: Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: Ами́нь.

Мы же гла­го­лем: Ами́нь. В хра́ме стоя́ще сла́вы Тво­ея́, / на небе­си́ стоя́ти мним, / Богоро́дице, дверь небе́сная, / отве́рзи нам две́ри ми́лости Твоея́.

Таже, Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы гла­го­лем: Аминь. Небе́сный Царю́, ве́ру утвер­ди́, язы́ки укро­ти́, мир уми­ри́, святы́й храм сей [святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохра­ни́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учи­ни́, и нас в покая́нии и испове́дании при­и­ми́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

По сих же и иных малых, 12. Таже паки ин поклон вели­кий един, гла­го­лю­ще и в нем пред­пи­сан­ную молит­ву: и по еже воста­ти нам, начи­на­ет пред­сто­я­тель пер­вый час.


Час 1‑й (07:00-08:00)

Час 1‑й

Время совершения: 07:00-08:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 7:00 до 8:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И покло­ны три.

Пса­лом 5:

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Тво­ея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Пса­лом 89:

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися зем­ли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не отвра­ти́ челове́ка во смире́ние, и рекл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко тра­ва́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние лица́ Тво­е­го́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Тво­е­го́, и от стра́ха Тво­е­го́, я́рость Твою́ исче­сти́? Десни́цу Твою́ та́ко ска­жи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на рабы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Тво­ея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на рабы́ Твоя́, и на дела́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и дела́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви.

Пса­лом 100:

Ми́лость и суд вос­пою́ Тебе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне, когда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца мое­го́ посре­де́ до́му мое­го́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не при­льпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от Мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго сво­е­го́, сего́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя зем­ли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пути́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше посре­де́ до́му мое­го́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя зем­ли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды. Покло­ны три. Го́споди, поми́луй, три­жды.

И аще убо Бог Госпо́дь поет­ся, гла­го­лем: Сла́ва, тро­парь дне. И ны́не: Что Тя нарече́м:

Аще же Аллилу́иа, гла­го­лем сей тро­парь, глас 6:

Зау́тра услы́ши глас мой, / Царю́ мой и Бо́же мой.

Стих 1: Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́.

Стих 2: Я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди.

К сим же сти­хом при­пе­ва­ем: Зау́тра услы́ши глас мой: весь до кон­ца, и покла­ня­ем­ся по единожды.

Слава, и ныне, Бого­ро­ди­чен:

Что Тя нарече́м, о Благода́тная? / Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. / Рай, я́ко про­зяб­ла́ еси́ цвет нетле́ния. / Де́ву, я́ко пре­бы­ла́ еси́ нетле́нна. / Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Стопы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́ / и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. / Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, / и сохра­ню́ за́поведи Твоя́. / Лице́ Твое́ про­све­ти́ на раба́ Тво­е­го́ / и нау́чи мя оправда́нием Твои́м.

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Тво­е­го́, Го́споди, / я́ко да вос­пою́ сла́ву Твою́, / весь день великоле́пие Твое́.

Сии сти­хи в Четы­ре­де­сят­ни­це како поют­ся, писа­но в Триоди.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Аще несть Четы­ре­де­сят­ни­ца, гла­го­лем кондак свя­та­го, или при­лу­чив­ша­го­ся праздника.

Аще же есть Четы­ре­де­сят­ни­ца, или конда­ка несть:

В поне­дель­ник убо и во втор­ник, и в чет­вер­ток гла­го­ли насто­я­щий Бого­ро­ди­чен:

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х А́нгел Святе́йшую, / немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, / Богоро́дицу сию́ испове́дающе, / я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, / и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

В сре­ду же и пяток гла­го­ли сие, глас 4:

Ско́ро пред­ва­ри́, пре́жде да́же не порабо́тимся враго́м / ху́лящим Тя, и претя́щим нам, Хри­сте́ Бо́же наш, / погу­би́ Кресто́м Твои́м борю́щия нас, / да уразуме́ют, ка́ко мо́жет правосла́вных ве́ра, / моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

В суб­бо­ту сей, глас 8:

Я́ко нача́тки есте­ства́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблю­ди́, Многоми́лостиве.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник воз­глас: Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И мы гла­го­лем: Аминь.

И аще есть Четы­ре­де­сят­ни­ца, тво­рим три вели­кия покло­ны, гла­го­лю­ще пред­пи­сан­ную молитву:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Подобне и дру­гих малых, 12. Таже и конеч­ный. Быва­ют вку­пе, 16.

Таже: Трисвя­тое. По О́тче наш: Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12.

Иерей чита­ет насто­я­щую молитву:

Христе́, Све́те И́стинный, просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка, гряду́щаго в мир, да зна́менается на нас свет лица́ Тво­е­го́, да в нем у́зрим Свет Непристу́пный: и испра́ви сто­пы́ на́ша к де́ланию за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, и всех Твои́х святы́х, ами́нь.

Лик: Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́. И быва­ет отпуст.


Междочасие 1‑го часа (08:00-09:00)

Междочасие 1‑го часа

Время совершения: 08:00-09:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 8:00 до 9:00

По: Благослове́н Бог: Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся, три­жды. И псал­мы:

Пса­лом 45:

Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Сего́ ра́ди не убои́мся, вне­гда́ смуща́ется зем­ля́ и прелага́ются го́ры в серд­ца́ морска́я. Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его́. Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. Бог посре­де́ eго́, и не подви́жится: помо́жет eму́ Бог у́тро зау́тра. Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся зем­ля́. Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же поло­жи́ чуде­са́ на зем­ли́: отъе́мля бра́ни до коне́ц зем­ли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на зем­ли́. Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Пса­лом 91:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви, и пе́ти и́мени Тво­е­му́, Вы́шний: возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ и и́стину Твою́ на вся́ку нощь, в десятостру́ннем псалти́ри с пе́снию в гу́слех. Я́ко возвесели́л мя еси́, Го́споди, в творе́нии Твое́м, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуюся. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, зело́ углуби́шася помышле́ния Твоя́. Муж безу́мен не позна́ет, и неразу́мив не разуме́ет сих. Вне­гда́ прозябо́ша гре́шницы я́ко тра­ва́, и пронико́ша вси де́лающии беззако́ние: я́ко да потребя́тся в век ве́ка. Ты же Вы́шний во век, Го́споди. Я́ко се вра­зи́ Твои́, Го́споди, я́ко се вра­зи́ Твои́ поги́бнут, и разы́дутся вси де́лающии беззако́ние. И вознесе́тся я́ко единоро́га рог мой, и ста́рость моя́ в еле́и масти́те. И воз­зре́ о́ко мое́ на вра­ги́ моя́, и востаю́щыя на мя лука́внующыя услы́шит у́хо мое́. Пра́ведник я́ко фи́никс процвете́т, я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится. Насажде́ни в дому́ Госпо́дни, во дво́рех Бо́га на́шего процвету́т, еще́ умно́жатся в ста́рости масти́те, и благоприе́млюще бу́дут. Да возвестя́т, я́ко прав Госпо́дь Бог наш, и несть непра́вды в Нем.

Пса­лом 92:

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся: облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася, и́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Гото́в Престо́л Твой отто́ле: от ве́ка Ты еси́. Воздвиго́ша ре́ки, Го́споди, воздвиго́ша ре́ки гла́сы своя́. Во́змут ре́ки сотре́ния своя́, от гласо́в вод мно́гих. Ди́вны высо­ты́ морски́я, ди́вен в высо́ких Госпо́дь. Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́, до́му Тво­е­му́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в дол­го­ту́ дний.

Сла́ва и ны́не: Трисвя­тое. Покло­ны три. Пресвята́я Тро́ице: По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

И тро­па­ри сия, глас 6:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помя­ни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, / и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, / и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, / и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Бо́же Ве́чный, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, вся́кия тва́ри Соде́телю, ми́лости Исто́чниче, бла́гости пучи́но, и человеколю́бия неизсле́димая бе́здно: про­све­ти́ на ны свет лица́ Тво­е­го́, Го́споди, возсия́й в сердца́х на́ших у́мное Со́лнце пра́вды, и Тво­е­го́ весе́лия ду́шы на́ша испо́лни, и научи́ нас Твои́м поуча́тися при́сно и веща́ти судьба́м, и испове́датися Тебе́ вы́ну, на́шему Влады́це и Благоде́телю. Рук на́ших дела́ к Твое́й испра́ви во́ли, и де́яти нам Тебе́ благоуго́дная и любе́зная бла­го­по­спе­ши́, да и о на́шем недосто́инстве просла́вится Твое́ Пресвято́е И́мя, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Боже­ства́ же и Ца́рства: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ами́нь.

Потом и сию тогожде:

Посыла́яй свет, и и́дет, возсиява́яй со́лнце на пра́ведныя и непра́ведныя, лука́выя же и благи́я: творя́й у́тро, и просвеща́яй всю вселе́нную, про­све­ти́ и на́ша серд­ца́, Влады́ко всех: да́руй нам в настоя́щий день благоугоди́ти Тебе́, сохраня́яй нас от вся́каго гре­ха́, и вся́каго лука́ваго дея́ния, избавля́яй нас от вся́кия стре­лы́ летя́щия во дни, и от вся́кия сопроти́вныя си́лы, моли́твами Всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, невеще́ственных Твои́х служи́телей, и пренебе́сных сил и всех святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших. Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти ны, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

И мы: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И быва­ет отпуст малый.


Час 3‑й (09:00-10:00)

Час 3‑й

Время совершения: 09:00-10:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 9:00 до 10:00

По еже бла­го­сло­ви­ти свя­щен­ни­ку, гла­го­лем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 16:

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вон­ми́ моле́нию мое­му́, вну­ши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От лица́ Тво­е­го́ судь­ба́ моя́ изы́дет, óчи мои́ да ви́дита право­ты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пути́ же́стоки. Совер­ши́ сто­пы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто­пы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Уди­ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Сохра­ни́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу óка, в кро́ве кри­лу́ Твоéю покры́еши мя. От лица́ нечести́вых остра́стших мя, вра­зи́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, óчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́ и запни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг руки́ Тво­ея́. Го́споди, от ма́лых от зем­ли́, раз­де­ли́ я́ в живо­те́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся лицу́ Тво­е­му́, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й.

Пса­лом 24:

К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся вра­зи́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вот­ще́. Пути́ Твоя́, Го́споди, ска­жи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. Помя­ни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности моея́, и неве́дения мое­го́ не помя­ни́, по ми́лости Твое́й помя­ни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Тво­ея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Тво­е­го́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца мое­го́ умно́жишася, от нужд мои́х изве­ди́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся гре­хи́ моя́. Виждь вра­ги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Сохра­ни́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Пса­лом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды. Го́споди, поми́луй, три­жды.

И аще убо Бог Госпо́дь поет­ся, гла­го­ли: Сла́ва, дне тро­парь. И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ Лоза́ И́стинная:

Аще же Аллилу́иа, гла­го­ли насто­я­щий тро­парь, во глас 6:

Го́споди, и́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха / в тре́тий час Апо́столом Твои́м низпосла́вый: / Того́, Благи́й, не оты­ми́ от нас, / но обно­ви́ нас, моля́щих Ти ся.

Стих 1: Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й.

Стих 2: Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́, и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́.

К сим же сти­хом при­пе­ва­ем: Го́споди, И́же Пресвята́го Тво­е­го́ Ду́ха: весь до кон­ца, и покла­ня­ем­ся по единожды.

Таже, Сла­ва, и ныне, Богородичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая нам Плод живо­та́, / Тебе́ мо́лимся: / моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы / поми́ловати ду́ши на́ша.

Госпо́дь Бог благослове́н, / благослове́н Госпо́дь день дне, / поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, / Бог наш, Бог спаса́ти.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Кондак дне свя­та­го, или праздника.

Аще же пост, сия гла­го­лем тро­па­ри, глас 8:

Благослове́н еси́ Хри­сте́ Бо́же наш, / И́же прему́дры лов­цы́ явле́й, / низпосла́в им Ду́ха Свята́го, / и те́ми уловле́й вселе́нную, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Ско́рое и изве́стное даждь утеше́ние рабо́м Твои́м, Иису́се, / вне­гда́ уныва́ти духо́м на́шим, / не разлуча́йся от душ на́ших в ско́рбех, / не удаля́йся от мы́слей на́ших во обстоя́ниих, но при́сно нас пред­ва­ри́. / Прибли́жися нам, прибли́жися вез­де́ Сый, / я́коже со Апо́столы Твои́ми все­гда́ еси́, / си́це и Тебе́ жела́ющым соеди­ни́ Себе́, Ще́дре, да совоку́плени Тебе́ пое́м / и славосло́вим Всесвята́го Ду́ха Твоего́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Наде́жда, и предста́тельство, и прибе́жище христиа́н, необори́мая сте­на́, / изнемога́ющим приста́нище небу́рное, Ты еси́ Богоро́дице Пречи́стая, / но я́ко мир Спаса́ющая непреста́нною Твое́ю моли́твою, / помя­ни́ и нас, Де́во Всепе́тая.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник воз­глас: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И аще есть Четы­ре­де­сят­ни­ца, тво­рим три вели­кия покло­ны, гла­го­лю­ще пред­пи­сан­ную молитву:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже малых 12, гла­го­лю­ще на кийж­до поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки после­ди молит­ву всю:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

И поклон един великий.

По скон­ча­нии же покло­нов, гла­го­лем молит­ву сию, свя­та­го Мардария:

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спа­си́ мя, недосто́йнаго раба́ Тво­е­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.


Междочасие 3‑го часа (10:00-11:00)

Междочасие 3‑го часа

Время совершения: 10:00-11:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 10:00 до 11:00

По: Благослове́н Бог: Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь. Го́споди поми́луй, 12.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Прииди́те, поклони́мся, три­жды. И псалмы:

Пса­лом 29:

Возне­су́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне. Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́. Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров. По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́. Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость. Аз же Рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век. Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н. К Тебе́, Го́споди, воз­зо­ву́, и к Бо́гу мое­му́ помолю́ся. Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, вне­гда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́? Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть Помо́щник мой. Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием. Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

Пса­лом 31:

Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася гре­си́. Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь гре­ха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть. Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день. Я́ко день и нощь отя­го­те́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн. Беззако́ние мое́ позна́х и гре­ха́ мое­го́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца мое­го́. За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся. Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя. Вра­зум­лю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвер­жу́ на тя о́чи Мои́. Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́. Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет. Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

Пса­лом 60:

Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вон­ми́ моли́тве мое́й. От коне́ц зем­ли́ к Тебе́ воззва́х, вне­гда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. Я́ко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. Я́ко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Тво­е­го́. Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та eго́ до дне ро́да и ро́да. Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет? Та́ко вос­пою́ и́мени Тво­е­му́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­па­ри сия, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Му́ченицы Твои́, Го́споди, / во страда́ниих свои́х вен­цы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: / иму́ще бо кре́пость Твою́, / мучи́телей низложи́ша, / сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости: / тех моли́твами / спа­си́ ду́ши на́ша.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сте­на́ Необори́мая нам христиа́ном еси́ Богоро́дице Де́во, / к Тебе́ бо прибега́юще, невреди́ми пребыва́ем, / и па́ки согреша́юще, и́мамы Тя Моли́твенницу. / Тем благодаря́ще вопие́м Ти: / ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Таже молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Го́споди Бо́же наш, Твой мир да́вый челове́ком, и Пресвята́го Ду́ха дар Твои́м ученико́м и Апо́столом низпосла́вый, и сих устне́ о́гненными язы́ки разве́рзый си́лою Твое́ю, разве́рзи и нас, гре́шных, устне́, и научи́ ны, ка́ко подоба́ет, и о ни́хже тре́бе есть моли́тися: упра́ви на́шу жизнь, благооти́шное обурева́емых приста́нище, и ска­жи́ нам путь, во́ньже по́йдем, и дух прав обно­ви́ во утро́бах на́ших, и Ду́хом Влады́чним мы́сли на́шея утвер­ди́ поползнове́ние, да на всяк день Ду́хом Твои́м Благи́м к поле́зному наставля́еми, сподо́бимся твори́ти за́поведи Твоя́, и Твое́ при́сно помина́ти сла́вное и испыта́тельное прише́ствие соде́янных на́ми челове́ки, и не прельща́тися тле́ющими мира сего́ красота́ми, но бу́дущих жела́ти восприя́тия укре­пи́ сокро́вищ. Я́ко благослове́н еси́ и хва́лен от всех святы́х Твои́х, во ве́ки веко́в, ами́нь.


Молитвословия пред утренней трапезой (11:00-12:00)

Молитвословия пред утренней трапезой

Время совершения: 11:00-12:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 11:00 до 12:00

Яко­же пред нача­лом кое­го­ждо молит­во­сло­вия пола­га­ем три покло­на, глаголюще:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному. (Поклон.)

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без чис­ла́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и про­сти́ мя, гре́шнаго. (Поклон.)

Посем молит­ва пред трапезой:

О́чи всех на Тя, Го́споди, упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ще́друю ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Христе́ Бо́же, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

По окон­ча­нии трапезы:

Благодари́м Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Тво­е­го́ Ца́рствия: но я́ко посре­де́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, при­и­ди́ и к нам, и спа­си́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

Свя­щен­ник: С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.


Час 6‑й (12:00-13:00)

Час 6‑й

Время совершения: 12:00-13:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 12:00 до 13:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спа­си́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник души́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю потре­би́ их. Во́лею пожру́ Тебе́, испове́мся и́мени Тво­е­му́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на вра­ги́ моя́ воз­зре́ о́ко мое́.

Пса­лом 54:

Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния мое­го́. Вон­ми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти напа­де́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и пок­ры́ мя тьма. И рех: кто даст ми кри­ле́, я́ко голу­бине́, и поле­щу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. Пото­пи́, Го́споди, и раз­де­ли́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд посре­де́ eго́ и непра́вда. И не оску­де́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в дому́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, посре­де́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и воз­ве­щу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Про­ст­ре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва лица́ Его́, и прибли́жишася серд­ца́ их, умя́кнуша сло­ве­са́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век мол­вы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя.

Пса­лом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится теле­си́ тво­е­му́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упо­ва́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды. Го́споди, поми́луй, три­жды.

И аще поет­ся Бог Госпо́дь поет­ся, гла­го­ли: Сла́ва, дне тро­парь.

Аще же Алли­лу­иа, гла­го­лем насто­я­щий тро­парь, во глас 2:

И́же в шесты́й день же и час, / на кре­сте́ Пригвожде́й / в раи́ дерзнове́нный Ада́мов грех, / и согреше́ний на́ших рукописа́ние раз­де­ри́, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас.

Стих 1: Внуши́, Бо́же, моли́тву мою́, и не пре́зри моле́ния моего́.

Стих 2: Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя.

Слава, и ныне, Бого­ро­ди­чен:

Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия гре­хи́ на́ша, / Ты и́же от Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Де́во, / мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. / Не пре́зри гре́шных моль­бы́, Всечи́стая, / я́ко ми́лостив есть и спа­сти́ моги́й, / И́же и страда́ти о нас изво́ливый.

Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, / я́ко обнища́хом зело́; / помо­зи́ нам, Бо́же, Спа́се наш, / сла́вы ра́ди И́мене Тво­е­го́, Го́споди, изба́ви нас / и очи́сти гре­хи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Кондак дне святаго.

Аще пост в поне­дель­ник, тор­ник и чет­вер­ток, гла­го­лем тро­па­ри сия, глас 2:

Спасе́ние соде́лал еси́ посре­де́ зем­ли́, Хри­сте́ Бо́же, / на Кре­сте́ пречи́стеи ру́це Твои́ просте́рл еси́, / собира́я вся язы́ки, зову́щия: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Пречи́стому о́бразу Тво­е­му́ покланя́емся Благи́й, / прося́ще проще́ния прегреше́ний на́ших, Хри­сте́ Бо́же, / во́лею бо благоволи́л еси́ пло́тию взы́ти на Крест, / да изба́виши, я́же созда́л еси, от рабо́ты вра́жия. / Тем благода́рственно вопие́м Ти: / ра́дости испо́лнил еси́ вся, Спа́се наш, / прише́дый спа­сти́ мир.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Милосе́рдия су́щи исто́чник, / ми́лости сподо́би нас, Богоро́дице, / при́зри на лю́ди согреши́вшия, / яви́ я́ко при́сно си́лу Твою: / на Тя бо упова́юще, ра́дуйся вопие́м Ти, / я́коже ино­гда́ Гаврии́л безпло́тных архистрати́г.

В сре­ду и пяток, вме­сто: Милосе́рдия су́щи: Глас 2, Крестобогородичен:

Препросла́влена еси́, Богоро́дице Де́во, пое́м Тя, / Кресто́м бо Сы́на Тво­е­го́ низложи́ся ад, и смерть умертви́ся, / умерщвле́ннии воста́хом, и живо­та́ сподо́бихомся, / рай восприя́хом, дре́внее наслажде́ние. / Тем благодаря́ще, славосло́вим я́ко держа́внаго Хри­ста́ Бо́га на́шего, / и еди́наго Многоми́лостиваго.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Посем: Го́споди поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И покло­ны, яко рече­ся, аще есть пост:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Подобне и дру­гих малых, 12.

Таже молит­ва свя­та­го Вели­ка­го Василия:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́ Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти на́ша и не укло­ни́ серде́ц на́ших в сло­ве­са́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уяз­ви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ все­гда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И аще убо Бог Госпо́дь: пето есть, изоб­ра­зи­тель­ная гла­го­лем зде.

Аще же Аллилу́иа, гла­го­ли я по девя­том часе, а девя­тый час по шестом начи­на­ет­ся сице: Прииди́те, поклони́мся: три­жды. И псал­мы, и прочая.

Ведо­мо буди, яко во свя­тей горе Афон­ской, и в про­чих мона­сты­рех, в часех гла­го­лют все­гда вме­сто конда­ка пред­пи­сан­ныя тро­па­ри на ряду, сиречь: Благослове́н еси́, Хри­сте́ Бо́же наш: и про­чая.

А кондак гла­го­лют ток­мо на изоб­ра­зи­тель­ных, кро­ме Вла­дыч­них празд­ни­ков и свя­тых, егда пет поли­е­лей и вели­кое сла­во­сло­вие: тогда бо гла­го­лет­ся вез­де кондак.


Междочасие 6‑го часа (13:00-14:00)

Междочасие 6‑го часа

Время совершения: 13:00-14:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 13:00 до 14:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Пса­лом 55:

Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ сту­жи́ ми. Попра́ша мя вра­зи́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высо­ты́. В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. О Бо́зе похва­лю́ сло­ве­са́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою́. Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. Да возвратя́тся вра­зи́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день при­зо­ву́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. О Бо́зе похва­лю́ глаго́л, о Го́споде похва­лю́ сло́во. На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хва­лы́ Тво­ея́, я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою́ от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, бла­го­уго­жду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

Пса­лом 56:

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упо­ва́ душа́ моя́, и на сень кри­лу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. Воз­зо­ву́ к Бо́гу Вы́шнему, Бо́гу, благоде́явшему мне. Посла́ с Небе­се́ и спа­се́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́, и изба́ви ду́шу мою́ от сре­ды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. Вознеси́ся на Небе­са́, Бо́же, и по всей зем­ли́ сла́ва Твоя́. Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, вос­пою́ и пою́ во сла́ве мое́й. Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, вос­пою́ Тебе́ во язы́цех, я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. Вознеси́ся на Небе­са́, Бо́же, и по всей зем­ли́ сла́ва Твоя́.

Пса­лом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вон­ми́, Го́споди, помо­щи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помо­зи́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­па­ри сия, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша, / умоле́н бу́ди, Го́споди, / и вся на́ша боле́зни исце­ли́, / Человеколю́бче, мо́лимся.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Моли́твами, Го́споди, / всех святы́х и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам, / и поми́луй нас, я́ко Еди́н щедр.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

И молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́ Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти на́ша и не укло­ни́ серде́ц на́ших в сло­ве­са́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уяз­ви́ ду́ши на́ша, да, к Тебе́ все­гда́ взира́юще и е́же от Тебе́ све́том наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Тебе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному Отцу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И аще убо Бог Госпо́дь пето есть, изоб­ра­зи­тель­ная гла­го­лем зде.

Аще же Аллилу́иа, гла­го­ли я по девя­том часе.

А девя­тый час по шестом начи­на­ет­ся сице: Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Го́споди поми́луй, 12. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Прииди́те, поклони́мся: три­жды: И псал­мы, и прочая.


Молитвословия пред дневной трапезой (14:00-15:00)

Молитвословия пред дневной трапезой

Время совершения: 14:00-15:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 14:00 до 15:00

Гла­го­лем три выше­ре­чен­ныя молит­вы с покло­ны. Таже:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Христе́ Бо́же, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.

По окон­ча­нии тра­пезы иерей тво­рит отпуст:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Благодари́м Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, я́ко насы́тил еси́ нас земны́х Твои́х благ, не лиши́ нас и небе́снаго Тво­е­го́ Ца́рствия: но я́ко посре­де́ ученико́в Твои́х прише́л еси́, Спа́се, мир дая́ им, при­и­ди́ и к нам, и спа­си́ нас.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

Свя­щен­ник гла­го­лет: Благослове́н Бог, ми́луяй и пита́яй нас от свои́х бога́тых даро́в, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И мы: Ами́нь.


Час 9‑й (15:00-16:00)

Час 9‑й

Время совершения: 15:00-16:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 15:00 до 16:00

По Благослове́н Бог наш:

Мы гла­го­лем: Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Три­жды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Иерей: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Таже, Го́споди, поми́луй, 12, Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Таже псал­мы. Пса­лом 83:

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется душа́ моя́ во дво­ры́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те себе́ хра́мину, и го́рлица гнез­до́ себе́, иде́же положи́т птен­цы́ своя́, олта­ри́ Твоя́, Го́споди сил, Царю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в дому́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у тебе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м поло­жи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же поло­жи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на лице́ хри­ста́ Тво­е­го́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в дому́ Бо́га мое­го́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя.

Пса­лом 84:

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся гре­хи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Тво­ея́. Воз­вра­ти́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и отвра­ти́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Тебе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя серд­ца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от зем­ли́ воз­сия́, и пра́вда с Небе­се́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и зем­ля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь сто­пы́ своя́.

Пса­лом 85:

Прик­ло­ни́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Сохра­ни́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спа­си́ раба́ Тво­е­го́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Тебе́ воз­зо­ву́ весь день. Воз­ве­се­ли́ ду́шу раба́ Тво­е­го́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Вну­ши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́. В день ско́рби моея́ воззва́х к Тебе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чуде­са́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пой­ду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Тво­е­го́. Испове́мся Тебе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Тебе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Тво­е­му́, и спа­си́ сы́на рабы́ Тво­ея́. Сотво­ри́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

И паки: Сотво­ри́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, три­жды. Го́споди, поми́луй, три­жды.

И аще убо Бог Госпо́дь, пето, гла­го­лем дне тропарь.

Аще же Алли­лу­иа, насто­я­щий, во глас 8:

И́же в девя́тый час / нас ра́ди пло́тию смерть вкуси́вый, / умерт­ви́ пло́ти на́шея мудрова́ние, / Хри­сте́ Бо́же, и спа­си́ нас.

Стих 1: Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ вра­зу­ми́ мя.

Стих 2: Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по сло­ве­си́ Тво­е­му́ изба́ви мя.

Сла­ва, и ныне, Бого­ро­ди­чен:

И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы / и распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. / При­и­ми́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. / И спа­си́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

Не преда́ждь нас до кон­ца́ И́мене Тво­е­го́ ра́ди, / и не разо­ри́ заве́та Тво­е­го́, / и не отста́ви ми́лости Тво­ея́ от нас / Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, / и за Исаа́ка, раба́ Тво­е­го́, / и Изра́иля, свята́го Твоего́.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

И аще убо есть празд­ник, гла­го­ли кондак его.

Аще же пост, гла­го­лем сия, глас 8:

Ви́дя разбо́йник / Нача́льника Жи́зни на Кре­сте́ ви́сяща, глаго́лаше: / а́ще не бы Бог был вопло́щся, И́же с на́ми распны́йся, / не бы со́лнце лучи́ своя́ потаи́ло, / ниже́ бы зем­ля́ трепе́щущи трясла́ся. / Но вся терпя́й, помя­ни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Посре­де́ двою́ разбо́йнику, / ме́рило пра́ведное обре́теся крест Твой: / о́вому у́бо низводи́му во ад тягото́ю хуле́ния, / друго́му же легча́щуся от прегреше́ний к позна́нию Богосло́вия. / Хри­сте́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. А́гнца, и Па́стыря, и Спа́са мира, / на кре­сте́ зря́щи Ро́ждшая Тя, / глаго́лаше слезя́щи: / мир у́бо ра́дуется, прие́мля избавле́ние, / утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, / е́же за всех терпи́ши, / Сы́не и Бо́же мой.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Бо́же, уще́дри ны и бла­го­сло­ви́ ны, про­све­ти́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны.

И аще есть пост Хри­сто­ва Рож­де­ства, или свя­тых Апо­стол, изоб­ра­жен­ныя 16 покло­ны за еже пети меж­до­ча­сие. Во свя­тую же и Вели­кую Четы­ре­де­сят­ни­цу, ток­мо три вели­кия покло­ны подо­ба­ет творити.

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

Аще же ни, по воз­гла­се молит­ву сию Вели­ка­го Василия:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни воз­ве­сти́ оче­са́ на́ша и воззре́ти на высо­ту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Тво­ея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: поща­ди́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Тво­ея́, и спа­си́ нас И́мене Тво­е­го́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суе­те́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам гре­хи́ на́ша, и умерт­ви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И начи­на­ем вечер­ню или, аще пост, Изобразительные.

Ведо­мо буди, яко во Афон­ской горе, и в про­чих мона­сты­рях, девя­тый час в папер­ти глаголют.


Междочасие 9‑го часа (16:00-17:00)

Междочасие 9‑го часа

Время совершения: 16:00-17:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 16:00 до 17:00

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

И псал­мы:

Пса­лом 112:

Хвали́те, о́троцы, Го́спода, хвали́те и́мя Госпо́дне. Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́нно отны́не и до ве́ка. От восто́к со́лнца до за́пад хва́льно и́мя Госпо́дне. Высо́к над все́ми язы́ки Госпо́дь: над небе­сы́ сла́ва Его́. Кто я́ко Госпо́дь Бог наш? На высо́ких живы́й и на смире́нныя призира́яй на небе­си́ и на зем­ли́, воздвиза́яй от зем­ли́ ни́ща и от гно́ища возвыша́яй убо́га, посади́ти eго́ с кня́зи, с кня́зи люде́й свои́х, вселя́я непло́довь в дом ма́терь о ча́дех веселя́щуся.

Пса­лом 137:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред А́нгелы вос­пою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. Поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́ и испове́мся и́мени Тво­е­му́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. Во́ньже а́ще день при­зо­ву́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. А́ще пой­ду́ посре­де́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спа­се́ мя десни́ца Твоя́. Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

Пса­лом 139:

Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. Сохра­ни́ мя, Го́споди, из руки́ гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти сто­пы́ моя́. Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. При сте­зи́ собла́зны положи́ша ми. Рех Го́сподеви: Бог мой еси́ Ты, вну­ши́, Го́споди, глас моле́ния мое­го́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния мое­го́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния мое­го́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Гла­ва́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. Муж язы́чен не испра́вится на зем­ли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Тво­е­му́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­па­ри сия, глас 8:

Просвети́вый земны́я Кресто́м, / и призва́вый в покая́ние гре́шныя, / да не отлучи́ши мене́ ста́да Тво­е­го́, Па́стырю до́брый, / но взы­щи́ мя, Влады́ко, заблу́ждшаго, / и свято́му ста́ду Тво­е­му́ сопри­чти́, / я́ко Еди́н Ми́лостив и Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Я́ко разбо́йник испове́даяйся вопию́ Ти, Бла́же: / во Ца́рствии Твое́м помя­ни́ мя, Го́споди, и с ним мя сочета́й, / во́лею страда́ти о нас изво́ливый.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Нас ра́ди Распя́таго / прииди́те вси воспои́м, / Того́ бо ви́де Мари́я на дре́ве, и глаго́лаше: / а́ще и распя́тие терпи́ши, / Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Иерей: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

И молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Таже малых покло­нов 12, гла­го­лю­ще себе втай на кийж­до поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скон­чав покло­ны, гла­го­лем молит­ву всю выше­пи­сан­ную: Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́: И поклон един великий.

И молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Влады́ко Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго часа́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни воз­ве­сти́ оче­са́ на́ша и воззре́ти на высо­ту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Тво­ея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: поща­ди́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Тво­ея́, и спа­си́ нас И́мене Тво­е­го́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в суе­те́ дни́е на́ши, изми́ нас из руки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам гре­хи́ на́ша, и умерт­ви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Тебе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́. И отпуст.


Чин вечерни (18:00-19:00)

Чин вечерни

Время совершения: 18:00-19:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 18:00 до 19:00

Гла­го­лет свя­щен­ник: Благослове́н Бог наш все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И начи­на­ет пред­сто­я­тель, или учи­нен­ный чтец: Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

[На Вели­цей вечер­ни диа­кон: Воста́ните!

Лик: Го́споди, бла­го­сло­ви́!

Иерей: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Свя­щен­но­слу­жи­те­ли в алта­ре: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́ Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м к Нему́.

Лик: Благо­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода. Благослове́н еси́, Го́споди. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Благослове́н еси́, Го́споди. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Благослове́н еси́, Го́споди. Посре­де́ гор про́йдут во́ды. Ди́вна дела́ Твоя́, Го́споди. Вся прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва Ти, Го́споди, сотвори́вшему вся.]

Пса­лом 103:

Благо­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на кри­лу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слу­ги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Тво­е­го́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Тво­е­го́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посре­де́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от сре­ды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от пло­да́ дел Твои́х насы́тится зем­ля́. Прозяба́яй тра­ву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, изве­сти́ хлеб от зем­ли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся дре­ва́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во вре­ме­на́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Воз­сия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися зем­ля́ тва́ри Тво­ея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть чис­ла́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо кораб­ли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Тво­е­го́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ зем­ли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Вос­пою́ Го́сподеви в живо­те́ мое́м, пою́ Бо́гу мое­му́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от зем­ли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Бла­го­сло­ви́, душе́ моя́, Го́спода.

Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды.

Таже екте­ния Вели­кая. Таже сти­хо­сло­вие Псалтиря.

[Аще убо есть неде­ля сти­хо­сло­вим кафиз­му 1‑ю. Аще Бого­ро­дич­ный празд­ник, или свя­тый, име­яй поли­е­лей, поем Блаже́н муж: пер­вый антифон:

Пса­лом 1

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, три­жды. И на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ зем­ли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, три­жды.

Пса­лом 2

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Хри­ста́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Про­си́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ кон­цы́ зем­ли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии зем­ли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, три­жды. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, три­жды.

Пса­лом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вос­крес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, три­жды. Я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, три­жды.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Три­жды.]

По сти­хо­сло­вии екте­ния малая.

И абие, Го́споди, воззва́х, в при­лу­чив­ший­ся глас. Псал­мы 140, 141, 129, 116:

Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди.

Пер­вый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вон­ми́ гла́су моле́ния мое­го́, / вне­гда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Вто­рый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

И по чину сти­хи: Поло­жи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не укло­ни́ се́рдце мое́ в сло­ве­са́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит гла­вы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща зем­ли́ просе́деся на зем­ли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не оты­ми́ ду́шу мою́. Сохра­ни́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Про­лию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним воз­ве­щу́. Вне­гда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху мое­му́: и Ты позна́л еси́ сте­зи́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от Мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на зем­ли́ живы́х. Вон­ми́ моле́нию мое­му́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́.

На 10, сти­хи­ры: Изве­ди́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глу­би­ны́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я́ко у тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Тво­е­го́ потерпе́х Тя, Го́споди, потер­пе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упо­ва́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́.

На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Сла́ва: Свя­та­го минеи.

И ны́не: Бого­ро­ди­чен.

Аще несть свя­та­го Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Бого­ро­ди­чен.

Тво­ре­ние Софро­ния, пат­ри­ар­ха Иерусалимскаго:

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Хри­сте́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мир Тя сла́вит.

В неде­лю же и в пяток вече­ра, нико­гда­же поет­ся Алли­лу­иа. Аще же есть Бог Госпо́дь, поют­ся про­ки­ме­ны сия:

В неде­лю вече­ра, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода / вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В поне­дель­ник вече­ра, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / вне­гда́ воззва́ти ми к Нему́.

Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во втор­ник вече­ра, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живо­та́ моего́.

Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо все­ли́ мя.

В сре­ду вече­ра, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спа­си́ мя, / и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы уст мои́х.

В чет­вер­ток вече­ра, глас 6:

По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю.

Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́.

В пяток вече­ра, глас 7:

Бо́же, Засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

В суб­бо­ту вече­ра, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Стих: И́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жется.

Стих: До́му Тво­е­му́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в дол­го­ту́ дний.

Подо­ба­ет веда­ти, яко аще при­лу­чит­ся Четы­ре­де­сят­ни­ца, или Аллилу́иа, вме­сто про­киме­нов сед­ми­цы, поем сия.

В поне­дель­ник вече­ра: Алли­лу­иа, три­жды, во глас 6.

Стих: Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Мы же высо­чай­шим гла­сом: Аллилу́иа.

Во втор­ник и в чет­вер­ток вече­ра: Аллилуиа.

Стих: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего, и покланя́йтеся подно́жию но́гу Его́, я́ко свя́то есть. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

В сре­ду вече­ра: Аллилуиа.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их, и в кон­цы́ вселе́нныя глаго́лы их. Аллилу́иа.

Стих: И во ве́ки веко́в. Аллилу́иа.

На вели­цей вечерне, аще есть пари­мии, и гла­го­лет диа­кон: Рцем вси от всея́ души́:

И по воз­гла­се лик: Ами́нь.

Таже лик: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь./ Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хва­ла́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Свя­щен­ник: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу:

И по воз­гла­се лик: Ами́нь.

Свя­щен­ник: Ми́р всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Диа­кон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним.

Лик: Тебе́, Го́споди.

Молит­ва гла­во­при­к­ло­не­ния. Аще есть бде­ние исхо­дим в при­твор, пою­ще сти­хи­ру хра­ма или празд­ни­ка, совер­ша­ю­ще литию. Свя­щен­ник же и диа­кон с кадиль­ни­цею исхо­дят вку­пе север­ною стра­ною, преды­дут же им со две­ма лам­па­до­ма. Сла́ва, свя­та­го. И ны́не, Бого­ро­ди­чен. И про­чая.

Таже сти­хи­ры сти­хов­ны. Аще несть празд­ни­ка в них­же гла­го­лем насто­я­щия стихи:

Стих 1: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, живу́щему на небе­си́. Се я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ гос­по­жи́ сво­ея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дрит ны.

Стих 2: Поми́луй нас Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния: наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих, и уничиже́ния го́рдых.

[Аще же суб­бо­та, глаголем:

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: И́бо утвер­ди́ вселе́нную, / я́же не подви́жется.

Стих: До́му Тво­е­му́ подоба́ет святы́ня / Го́споди, в дол­го­ту́ дний.]

Сла́ва, и ны́не, Бого­ро­ди­чен.

Молит­ва свя­та­го Симео­на Богоприимца:

Ны́не отпуща́еши раба́ Тво­е­го́, Влады́ко, / по глаго́лу Тво­е­му́ с ми́ром: / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­парь при­лу­чив­ша­го­ся празд­ни­ка, или́ свя­та­го, или дне. Сла́ва, и ны́не, Бого­ро­ди­чен и отпуст.

[В суб­бо­ту вечера:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Тво­е­го́, / я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. Три­жды.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Три­жды.

Таже пса­лом 33:

Благо­слов­лю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хва­ла́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воз­з­ва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спа­се́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас. Того́ благода́тию и человеколю́бием, все­гда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Мы же: Ами́нь. И начи­на­ем утре­ню с шесто­псал­мия.]

Аще же есть Бог Госпо́дь, по Три­свя­том отпу­сти­тель­ный тро­парь дне, и посем свя­щен­ник: Прему́дрость.

Лик же: Благо­сло­ви́.

Иерей: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь. Утвер­ди́, Бо́же, / святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н / во век ве́ка.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И быва­ет отпуст от священника:

[Воскресы́й из ме́ртвых,] Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Сво­ея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и свя­та­го, его­же есть храм, и свя­та­го, его­же есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А́нны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Лик (мно­го­ле­тие): Вели́каго господи́на и отца́ на́шего (имя­рек) / Святе́йшаго Патриа́рха Моско́вскаго и всея́ Руси́, / и господи́на на́шего преосвяще́ннейшаго (имя­рек), / митрополи́та (или архиепи́скопа, или епи́скопа его­же есть область), / Богохрани́мую стра­ну́ на́шу Росси́йскую, / настоя́теля, бра́тию, прихо́жан свята́го хра́ма сего́, / и вся правосла́вныя христиа́ны, / Го́споди, сохра­ни́ их на мно́гая ле́та.

Аще же есть Четы­ре­де­сят­ни­ца или ин пост, и Аллилу́иа пето, гла­го­ли тро­па­ри сия, во глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Тво­е­го́, / я́ко Спа́са роди­ла́ еси́ душ на́ших. Поклон един.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху. Крести́телю Христо́в, всех нас помя­ни́, / да изба́вимся от беззако́ний на́ших: / тебе бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны. Поклон един.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Моли́те за ны святи́и Апо́столи, святи́и вси, / да изба́вимся от бед и скорбе́й: / вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом. Поклон един.

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице, / моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, / но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная. Без покло­на.

Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Сый благослове́н Христо́с Бог наш, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

Ведо­мо буди, яко у гре­ков сию молит­ву пред­сто­я­тель глаголет:

Небе́сный Царю́, ве́ру утвер­ди́, язы́ки укро­ти́, мир уми­ри́, святы́й храм сей [святу́ю оби́тель сию́] до́бре сохра­ни́: пре́жде отше́дшыя отцы́ и бра́тию на́шу в селе́ниих пра́ведных учи­ни́, и нас в покая́нии и испове́дании при­и­ми́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

Посем покло­ны вели­кия три, гла­го­лю­ще в них на коемж­до поклоне молит­ву пре­по­доб­на­го Ефрема:

Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Поклон.

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и люб­ве́, да́руй ми рабу́ Тво­е­му́. Поклон.

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та мое­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Поклон.

И молит­ву Вели­ка­го Василиа:

Таже малых покло­нов 12, гла­го­лю­ще себе втай на кийж­до поклон: Бо́же, очи́сти мя, гре́шнаго.

И паки, скон­чав покло­ны, гла­го­лем молит­ву всю выше­пи­сан­ную: Го́споди и Влады́ко живо­та́ мое­го́: И поклон един великий.

Таже, Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12.

Таже молит­ву:

Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Вина́: бла­го­во­ли́ же и о мне, гре́шнем, утвер­ди́, вра­зу­ми́ се́рдце мое́ и всю мою́ оты­ми́ скве́рну. Про­све­ти́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

Посем: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Три­жды. И покло­ны три. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Таже пса­лом 33:

Благо­слов­лю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хва­ла́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воз­з­ва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спа­се́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удер­жи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и сотво­ри́ бла́го. Взы­щи́ ми́ра, и поже­ни́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Лице́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от зем­ли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников люта́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

И пса­лом 144:

Возне­су́ Тя, Бо́же мой, Царю́ мой, и бла­го­слов­лю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ в век и в век ве́ка. Ве́лий Госпо́дь и хва́лен зело́, и вели́чию Его́ несть кон­ца́. Род и род восхва́лят дела́ Твоя́ и си́лу Твою́ возвестя́т. Великоле́пие сла́вы святы́ни Тво­ея́ возглаго́лют и чуде­са́ Твоя́ пове́дят. И си́лу стра́шных Твои́х реку́т и вели́чие Твое́ пове́дят. Па́мять мно́жества бла́гости Тво­ея́ отры́гнут и пра́вдою Твое́ю возра́дуются. Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Благ Госпо́дь вся́ческим, и щедро́ты Его́ на всех де́лех Его́. Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́, и преподо́бнии Твои́ да благословя́т Тя. Сла́ву Ца́рствия Тво­е­го́ реку́т, и си́лу Твою́ возглаго́лют, сказа́ти сыново́м челове́ческим си́лу Твою́, и сла́ву великоле́пия Ца́рствия Тво­е­го́. Ца́рство Твое́, Ца́рство всех веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де. Ве́рен Госпо́дь во всех словесе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Утвержда́ет Госпо́дь вся низпа́дающыя и возставля́ет вся низве́рженныя. О́чи всех на Тя упова́ют, и Ты дае́ши им пи́щу во благовре́мении. Отверза́еши Ты ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́ния. Пра́веден Госпо́дь во всех путе́х Свои́х и Преподо́бен во всех де́лех Свои́х. Близ Госпо́дь всем призыва́ющым Его́, всем призыва́ющым Его́ во и́стине. Во́лю боя́щихся Его́ сотвори́т и моли́тву их услы́шит и спасе́т я́. Храни́т Госпо́дь вся лю́бящыя Его́ и вся гре́шники потреби́т. Хва­лу́ Госпо́дню возглаго́лют уста́ моя́, и да благослови́т вся́ка плоть и́мя свято́е Его́ в век и в век ве́ка.

И посем свя­щен­ник: Прему́дрость.

Лик: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего.

Иерей: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас.

Лик: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И быва­ет конеч­ный отпуст. Сия же быва­ют, егда есть Вели­кий пост.

Аще же есть ин пост, и пето Аллилу́иа, по покло­нех, и три­свя­том, и по воз­гла­се: Я́ко Твое́ есть Ца́рство: И мы: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И паки, Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́. И отпуст.

Аще же хоще­ши, по кон­це вечер­ни гла­го­ли молит­ву сию Вели­ка­го Василия:

Благослове́н еси́ Влады́ко Вседержи́телю, просвети́вый день све́том со́лнечным, и нощь уясни́вый заря́ми о́гненными, е́же дол­го­ту́ дне прейти́ нам сподо́бил еси́, и прибли́житися нача́лом но́щи: услы́ши моле́ние на́ше, и всех люде́й Твои́х, и всех нас про­сти́ во́льная и нево́льная согреше́ния. При­и­ми́ вече́рняя на́ша моле́ния, и низ­посли́ мно́жество ми́лости Твоя́, и щедро́т Твои́х на достоя́ние Твое́. Осте­ни́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, воору­жи́ нас ору́жием пра́вды, огра­ди́ нас и́стиною Твое́ю, соблю­ди́ нас си́лою Твое́ю, изба́ви нас от вся́каго обстоя́ния, вся́каго наве́та сопроти́внаго. Пода́ждь же нам и настоя́щий ве́чер, с приходя́щею но́щию соверше́н, свят, ми́рен, безгре́шен, безбла́знен, безмечта́нен, и вся дни живо­та́ на́шего, моли́твами святы́я Богоро́дицы, и всех святы́х от ве́ка благоугоди́вших, ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И быва­ет отпуст.


Молитвословия пред вечерней трапезой (19:00-20:00)

Молитвословия пред вечерней трапезой

Время совершения: 19:00-20:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 19:00 до 20:00

Яко­же пред нача­лом кое­го­ждо молит­во­сло­вия пола­га­ем три покло­на, глаголюще:

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне, гре́шному. (Поклон.)

Созда́вый мя, Го́споди, поми́луй мя. (Поклон.)

Без чис­ла́ согреши́х, Го́споди, поми́луй и про­сти́ мя, гре́шнаго. (Поклон.)

Посем молит­ва пред трапезой:

Ядя́т убо́зии, и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут серд­ца́ их в век ве́ка.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Христе́ Бо́же, бла­го­сло­ви́ я́стие и питие́ рабо́м Твои́м, я́ко свят еси́ все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.

По яде­нии же, Сла́ва, и ны́не. Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́снаго Хле́ба, Хри­ста́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Таже: Возвесели́л ны еси́, Го́споди, в творе́ниих Твои́х, и в де́лех руку́ Твое́ю возра́дуемся.

Зна́менася на нас свет лица́ Тво­е­го́, Го́споди, дал еси весе́лие в се́рдце мое́м, от пло­да́ пшени́цы, вина́ и еле́а сво­е­го́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Посем гла­го­лем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди, поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

Свя­щен­ник: С на́ми Бог, Свое́ю благода́тию и человеколю́бием, все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И мы: Ами́нь.


Малое повечерие (20:00-21:00)

Малое повечерие

Время совершения: 20:00-21:00

Вре­мя совер­ше­ния: с 20:00 до 21:00

Гла­го­лет свя­щен­ник: Благослове́н Бог наш все­гда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

И начи­на­ют бра­тия: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный: Трисвя­тое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Го́споди, поми́луй, 12. Прииди́те, поклони́мся: три­жды.

Таже пса­лом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое­го́, и от гре­ха́ мое­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мое­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отвра­ти́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от Мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Пса­лом 69:

Бо́же, в по́мощь мою́ вон­ми́, Го́споди, помо­щи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое́: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помо­зи́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Пса­лом 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко зем­ля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исче­зе́ дух мой, не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от Мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Ска­жи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пой­ду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Тво­е­го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра­ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла­во­сло­вие вседневное.

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя, вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ ми́ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На вся́ку нощь бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исце­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у тебе́ исто́чник живо­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Таже: Сподо́би Го́споди, в нощь сию́ без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри: Тебе́ подоба́ет хва­ла́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И чита­ем испо­ве­да­ние пра­во­слав­ныя веры:

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небе­са́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Таже чтем кано­ны по уставу.

Посем гла­го­лем: Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Трисвя­тое. По О́тче наш:

Свя­щен­ник: Я́ко Твое́ есть Ца́рство:

И мы: Ами́нь.

Тро­парь по дню свя­та­го, и хра­му, и насто­я­щия. [Аще же есть празд­ник, гла­го­ли ток­мо кондак празднику.]

В неде­лю вече­ра, глас 4:

Небе́сных во́инств Архистрати́зи, / мо́лим вас при́сно мы, недосто́йнии, / да ва́шими моли́твами огра­ди­те́ нас / кро́вом крил невеще́ственныя ва́шея сла́вы, / сохраня́юще ны припа́дающия приле́жно и вопию́щия: / от бед изба́вите ны, / я́ко чинонача́льницы Вы́шних сил.

В поне­дель­ник вече­ра, глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, / тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че: / показа́л бо ся еси́ вои́стинну и проро́ков честне́йший, / я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго. / Те́мже за и́стину пострада́в, ра́дуяся, / благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га, я́вльшагося пло́тию, / взе́млющаго грех ми́ра / и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Во втор­ник и чет­вер­ток вече­ра, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ / и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́, / побе́ды на сопроти́вныя да́руя / и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

В сре­ду вече­ром, глас 3:

Апо́столи святи́и, / моли́те Ми́лостиваго Бо́га, / да прегреше́ний оставле́ние / пода́ст душа́м на́шим.

И свя­ти­те­лю Нико­лаю тро­парь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля / яви́ тя ста́ду тво­е­му́ / Я́же веще́й И́стина. / Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче священнонача́льниче Нико́лае, / моли́ Хри­ста́ Бо́га, / спасти́ся душа́м на́шим.

Таже тро­па­ри, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших, / творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, / не отста́ви ми́лость Твою́ от нас, / но моли́твами их / в ми́ре упра́ви живо́т наш.

И́же во всем ми́ре му́ченик Твои́х, / я́ко багряни́цею и ви́ссом, / кро­вь­ми́ Це́рковь Твоя́ украси́вшися, / те́ми вопие́т Ти, Хри­сте́ Бо́же: / лю́дем Твои́м щедро́ты Твоя́ низ­посли́, / мир жи́тельству Тво­е­му́ да́руй, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Хри­сте́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Моли́твами, Го́споди, всех святы́х, и Богоро́дицы, / Твой мир даждь нам и поми́луй нас, / я́ко Еди́н щедр.

В пяток вече­ра гла­го­ли сия, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8: Со святы́ми упоко́й, / Хри­сте́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ны́не, глас той­же: Я́ко нача́тки есте­ства́, Насади́телю тва́ри, / вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики, / тех моли́твами в ми́ре глубо́це / Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́, / Богоро́дицею соблю­ди́, Многоми́лостиве.

Го́споди, поми́луй, 40.

И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, теле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

И́менем Госпо́дним бла­го­сло­ви́, о́тче.

Свя­щен­ник: Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И молит­ва молеб­ная ко Пре­свя­тей Бого­ро­ди­це, Пав­ла мона­ха оби­те­ли Евер­ге­ти­ды, сиречь, Благодетельницы:

Нескве́рная, Небла́зная, Нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва челове́ком пресла́вным Твои́м Рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся есте­ство́ ро́да на́шего небе́сным совоку́пльшая: я́же ненаде́жных еди́на Наде́жда, и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих, и всех христиа́н прибе́жище. Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и сло­ве­сы́, и дея́ньми все­го́ себе́ непотре́бна сотво́рша, и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша; но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне гре́шнем и блу́днем, и при­и­ми́ мое́, е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Тво­е­го́ Сы́на, и на́шего Влады́ку и Го́спода, ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Сво­ея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию, и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая, в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельнице и Помо́щнице, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя: и во вре́мя исхо́да мое­го́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи: в стра́шный же день суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Тво­е­го́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи. Ю́же и да улу­чу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молит­ва иная ко Гос­по­ду наше­му Иису­су Хри­сту, Антио­ха мона­ха Пандекта:

И даждь нам, Влады́ко, на сон гряду́щим поко́й те́ла и души́, и сохра­ни́ нас от мра́чнаго сна грехо́внаго, и от вся́каго те́мнаго и нощна́го сладостра́стия: укро­ти́ стремле́ния страсте́й, уга­си́ разжже́нныя стре́лы лука́ваго, я́же на ны льсти́вно дви́жимыя: пло́ти на́шея воста́ния уто­ли́, и вся́кое земно́е и веще́ственное на́ше мудрова́ние успи́. И да́руй нам, Бо́же, бодр ум, целому́др по́мысл, се́рдце трезвя́щееся, сон лего́к и вся́каго сата­ни­на́ мечта́ния измене́н. Возста́ви же нас во вре́мя моли́твы утвержде́ны в за́поведех Твои́х, и па́мять суде́б Твои́х в себе́ тве́рду иму́ща: всено́щное славосло́вие нам да́руй, во е́же пе́ти и благослови́ти и сла́вити пречестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га, при­не­си́ на́шу моли́тву Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Молит­ва иная свя­та­го Иоанникиа.

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й, Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Иерей: Сла́ва Тебе́, Хри­сте́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Го́споди поми́луй, три­жды. Бла­го­сло­ви́.

И быва­ет отпуст от священника:

Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Сво­ея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И мы: Ами́нь.

Таже сотво­рив пред­сто­я­тель поклон на зем­лю, гла­го­лет братии:

Благослови́те, отцы́ святи́и, прости́те ми, гре́шному.

И бра­тия: Бог прости́т ти, о́тче святы́й.

Свя­щен­ник же глаголет:

Помо́лимся о Вели́ком господи́не и Отце́ на́шем, святе́йшем Патриа́рхе имя­рек, и о господи́не на́шем Преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) имя­рек, и всей во Хри­сте́ бра́тии на́шей.

И мы: Го́споди поми́луй, на вся­кий стих.

О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́.

О ненави́дящих и лю́бящих нас.

О ми́лующих и служа́щих нам.

О запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них.

О избавле́нии плене́нных.

О отше́дших отце́х и бра́тиях на́ших.

О в мо́ри пла́вающих.

О в не́мощех лежа́щих.

Помо́лимся и о изоби́лии плодо́в земны́х,

И о вся́кой души́ христиа́н правосла́вных.

Ублажи́м правосла́вныя архиере́и, и кти́торы свята́го хра́ма сего́ [святы́я оби́тели сея́].

Роди́тели на́ша, и вся пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу, зде лежа́щия, и повсю́ду правосла́вныя.

Пред­сто­я­тель: Рцем и о себе́ саме́х.

Го́споди, поми́луй, три­жды.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас.

И мы: Ами́нь.

И начи­на­ют бра­тия от дес­на­го и лева­го лика по чину, един по еди­но­му, тво­ри­ти поклон, и про­си­ти и при­я­ти про­ще­ние от пред­сто­я­те­ля, подобне глаголюще:

Благо­сло­ви́, о́тче святы́й, и про­сти́ мя, гре́шнаго. И про­чая.

Сто­я­щу пред­сто­я­те­лю посре­ди церкве, дóн­де­же испол­нят­ся вся.

И при­ем­ше про­ще­ние от пред­сто­я­те­ля, отхо­дим в келии наша, гла­го­лю­ще молит­ву сию, яже и от вся­ка­го чело­ве­ка глаголется:

Ненави́дящих и оби́дящих нас про­сти́, Го́споди, Человеколю́бче. Благотворя́щим бла­го­со­тво­ри́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посе­ти́ и исцеле́ние да́руй. И́же в мо́ри упра́ви. С путеше́ствующими спутеше́ствуй. Служа́щим и ми́лующим нас, грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам, недосто́йным, моли́тися о них, поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помя­ни́, Го́споди, пре́жде усо́пшия отцы́ и бра́тию на́шу, и упоко́й я́, иде́же присеща́ет свет лица́ Тво­е­го́. Помя­ни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помя­ни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и даждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помя­ни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и про­све­ти́ наш ум све́том ра́зума Тво­е­го́, и наста́ви нас на сте­зю́ за́поведей Твои́х. Моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х. Я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки