Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Млекопитательница»


Икона Богородицы «Млекопитательница»

Текст ака­фи­ста утвер­жден реше­ни­ем
Свя­щен­но­го Сино­да от 26 декаб­ря 2019 года (жур­нал № 163).

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́ о явле́нии чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́. Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, соблю­ди́ и спа­си́ от вся́ких бед рабы́ Твоя́, с ве́рою и любо́вию вопию́щия Ти: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небе­се́ прии́де к Тебе́, Богоро́дице, благовести́ти непостижи́мое рожде́ние от Тебе́ Бо́га Сло́ва, и рече́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Те́мже и мы, смире́ннии, дерза́ем вопи́ти к Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, А́нгелов ра́досте;

ра́дуйся, челове́ков спасе́ние.

Ра́дуйся, па́дшаго ми́ра обновле́ние;

ра́дуйся, средосте́ния враж­ды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л исполне́ние;

ра́дуйся, зако́на дре́вняго премене́ние.

Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря во чре́ве Твое́м упа́сшая;

ра́дуйся, Твор­ца́ небе­се́ и зем­ли́ пло́тию ро́ждшая.

Ра́дуйся, Пита́теля вселе́нныя млекопита́вшая;

ра́дуйся, млеко́м богопозна́ния ве́рных Пита́тельнице.

Ра́дуйся, пови́вшая Повива́ющаго не́бо о́блаки;

ра́дуйся, дла́ньма нося́щая на Херуви́мех Носи́маго.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 2

Ви́дя Ио́сиф целому́дренный Чи́стую Де́ву непра́здну су́щу, вос­хо­те́ тай пусти́ти Ю́: уве́дев же во чре́ве иму́щу от Ду́ха Свя́та, удиви́ся непостижи́мей та́йне воплоще́ния, и до кон­ца́ ве́рен храни́тель чисто­ты́ Ея́ пребы́сть; мы же, гре́шнии, сла́вяще е́же о нас Госпо́дне смотре́ние, во умиле́нии серде́ц на́ших благогове́йно покланя́емся Ти, Де́во Чи́стая, вопию́ще Ро́ждшемуся от Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий недоразумева́ет пости́гнути ве́лие та́инство воплоще́ния от Тебе́, Пречи́стая, Хри­ста́ Бо́га на́шего, и А́нгели небе́снии недоуме́нно дивя́тся, ка́ко нас ра́ди, челове́к, Влады́ки Хри­ста́ с небе­се́ на зе́млю низхожде́ние и от Де́вы воплоще́ние бысть, мы же, земноро́днии, Тебе́ благодаре́ние принося́ще, ра́достно глаго́лем:

Ра́дуйся, пра́ведных Иоаки́ма и А́нны свято́е прозябе́ние;

ра́дуйся, непло́дныя утро́бы плод благослове́нный.

Ра́дуйся, в зача́тии Твое́м чуде́снем просла́вленная;

ра́дуйся, в рожде́нии Твое́м благода́тию Бо́жиею осене́нная.

Ра́дуйся, благове́щение Арха́нгелово во смире́нии ра́достно прие́мшая;

ра́дуйся, де́вство и деторожде́ние пречу́дно в Себе́ сочета́вшая.

Ра́дуйся, Спаси́теля ми́ра нетле́нно ро́ждшая;

ра́дуйся, Де́во Пренепоро́чная и Богоро́дице Пречи́стая.

Ра́дуйся, Бо́га я́ко Отро­ча́ мла́до па́стырем яви́вшая;

ра́дуйся, Влады́ку, я́ко Пе́рвенца, пра́ведному Симео́ну прине́сшая.

Ра́дуйся, Киво́те Боже­ства́ освяще́нный;

ра́дуйся, Вмести́лище Боже́ственных открове́ний.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осе­ни́ Тя, Мари́е Богоневе́стная, и Дух Святы́й на́йде на Тя по благове́стию Арха́нгелову. Те́мже благода́тию Свята́го Ду́ха осеня́ема, зача­ла́ еси́ во утро́бе Твое́й и явила́ся еси́ одушевле́нный Киво́т Сло́ва воплоще́ннаго, Ему́же прера́достно вопие́м: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи любо́вь к челове́ком, искупле́нным Кро́вию Сы́на Тво­е­го́, Преблага́я Влады́чице, прия́ла еси́ от Бо́га благода́ть покрыва́ти род христиа́нский, ему́же в утеше́ние ико́ну Твою́ сию́ святу́ю, чуде́с благода́тию просла́вленную, ми́лостивно дарова́ла еси́. Те́мже благода́рственно вопие́м Ти:

Ра́дуйся, пресве́тлая звез­до́, явля́ющая ми́рови Со́лнце пра́вды;

ра́дуйся, пресла́вная пала́то, в ню́же всели́ся Христо́с.

Ра́дуйся, от всех родо́в ублажа́емая;

ра́дуйся, ве́лие дерзнове́ние к Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу стяжа́вшая.

Ра́дуйся, вы́ну хода́тайствующая пред Ним за род христиа́нский;

ра́дуйся, при́сно умоля́ющая Его́ за лю́ди согреши́вшия.

Ра́дуйся, ско́рая на́ша Помо́щнице;

ра́дуйся, ми́лостивая на́ша Засту́пнице.

Ра́дуйся, гре́шников ка́ющихся Спору́чнице;

ра́дуйся, су́щих в ско́рбех и напа́стех Изба́вительнице.

Ра́дуйся, тве́рдое на́ше огражде́ние от находя́щих на ны озлобле́ний;

ра́дуйся, непосты́дная на́ша наде́ждо.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 4

Бу́рное мо́ре преплы́в, Са́вва святы́й, Се́рбския Це́ркве первосвяти́тель, за́поведь испо́лнь вели́каго Са́ввы Освяще́ннаго, прия́ благогове́йно чудотво́рную ико́ну Твою́, Млекопита́тельнице, от рук преподо́бных оте́ц Ла́вры его́ и ра́достно возо­пи́ к носи́мому на рука́х Твои́х Сы́ну Бо́жию: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше и́ноцы Святы́я Горы́ Афо́нския, я́ко честна́я ико́на Твоя́, Богоро́дице, от Иерусали́ма к ним гряде́т, с ра́достию изыдо́ша в сре́тение ея, и узре́вше ю́, рука́ма святи́теля Са́ввы носи́мую, благогове́йно поклони́шася и с весе́лием си́це Тебе́ вопия́ху:

Ра́дуйся, явля́ющая нам ди́вное заступле́ние;

ра́дуйся, сладча́йшее душ на́ших утеше́ние.

Ра́дуйся, Го́ру Афо́нскую благода́тным покро́вом осени́вшая;

ра́дуйся, ико́ны Твоя́ чудотво́рныя в ней умно́жившая.

Ра́дуйся, от Иерусали́ма прише́ствием Твои́м но́вое зна́мение ми́лости Тво­ея́ нам яви́вшая;

ра́дуйся, ико́ною Твое́ю насе́льников Святы́я Горы́ благода́тно озари́вшая.

Ра́дуйся, стра́нствия на́шего ти́хое прибе́жище;

ра́дуйся, спасе́ния на́шего немо́лчная Хода́таице.

Ра́дуйся, и́ноков прему́драя Учи́тельнице;

ра́дуйся, Свята́го Афо́на Богодарова́нная Влады́чице.

Ра́дуйся, затво́рников сла́дкая Собесе́днице;

ра́дуйся, отше́льников наде́жная Покрови́тельнице.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 5

Боготе́чною звездо́ю води́мии вол­сви́ достиго́ша хра́мины, в не́йже узре́ша Отро­ча́ с Мари́ею, Ма́терию Его́, и па́дше поклони́шася Ему́. Сего́ ра́ди и мы, гре́шнии, предстоя́ще честне́й ико́не Твое́й, Богома́ти, я́ко Само́й Ти су́щей с нами и держа́щей на объя́тиих Твои́х Богомладе́нца, со умиле́нием поклоня́емся Ему́, непреста́нно вопию́ще: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дяще, Влады́чице, святу́ю ико́ну Твою́ с Богомладе́нцем Иису́сом, Его́же, я́ко блаже́нная Ма́ти, от сос­цу́ Твое́ю пита́еши, велича́ем ди́вное смотре́ние Его́ о нас, гре́шных, и умиле́нно вопие́м Ти такова́я:

Ра́дуйся, Пода́тельнице духо́вныя ра́дости;

ра́дуйся, А́гнице, ро́ждшая А́гнца Бо́жия, взе́млющаго гре­хи́ ми́ра.

Ра́дуйся, ле́ствице Иа́ковля, земна́я с небе́сными соедини́вшая;

ра́дуйся, в след Тебе́ де́вы Царю́ приводя́щая.

Ра́дуйся, ско́рбных ма́терей утеше́ние;

ра́дуйся, чад их благода́тное охране́ние.

Ра́дуйся, вдов непреме́нная Засту́пнице;

ра́дуйся, си́рых ско́рая Уте́шительнице.

Ра́дуйся, а́лчущих ще́драя Пита́тельнице;

ра́дуйся, боля́щих неча́емая Цели́тельнице.

Ра́дуйся, заблу́ждших Путеводи́тельнице;

ра́дуйся, ю́ных целому́дрию Наста́внице.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 6

Пропове́дуем ми́лости, явле́нныя Тобо́ю Святе́й Горе́ Афо́нстей, Богома́ти, и о Покро́ве Твое́м всечестне́м при́сно ра́дуемся, ви́дим бо, я́ко и ны́не от ико́ны Тво­ея́ исцеле́ний мно́жество быва́ет всем ве́рою прося́щим и умиле́нно вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́ла еси́ луча́ми преди́вных чуде́с Твои́х, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Тво­ея́ святы́я, на не́йже де́вственную ле́поту Твою́ созерца́юще, и рука́ма Твои́ма держи́маго кра́снейшаго па́че сыно́в челове́ческих Богомладе́нца ви́дяще, к славосло́вию Тво­е­му́ подвиза́емся и та́ко глаго́лем:

Ра́дуйся, цве́те де́вства неувяда́емый;

ра́дуйся, ма́терей сла́во и похвало́.

Ра́дуйся, Мирополо́жнице благоуха́ния Христо́ва;

ра́дуйся, алава́стре, на всяк неду́г врачева́ния подаю́щий.

Ра́дуйся, Предста́тельнице у Престо́ла Пресвяты́я и Единосу́щныя Тро́ицы;

ра́дуйся, ста́мно злата́я святы́х святе́йшаго Сло́ва.

Ра́дуйся, преукраше́нный черто́г Царя́ ца́рствующих;

ра́дуйся, Горо́ Свята́я, низхожде́нием Бо́жиим просла́вленная.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы сия́ющая ле́пота;

ра́дуйся, все­го́ ми́ра удобре́ние.

Ра́дуйся, Небе́сная Цари́це, па́че со́лнца светле́йшая;

ра́дуйся, Влады́чице, от всех чино́в А́нгельских покланя́емая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 7

Хотя́щим нам, Богороди́тельнице, благогове́йно лобыза́ти чудотво́рный Твой о́браз, не воз­бра­ни́, Всеблага́я, грехо́в ра́ди на́ших, но, а́ще и недосто́йных, с любо́вию при­и­ми́ и вся проше́ния блага́я на́ша испо́лни; ве́мы бо, Цари́це, я́ко милосе́рдие Твое́ неисче́тно. Сего́ ра́ди с упова́нием неотсту́пным к Тебе́ прибега́ем и, сла́вяще чуде­са́ Твоя́, пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую ми́лость яви́ла еси́, Богоро́дице, егда́ неисчерпа́емый исто́чник исцеле́ний и благода́тную по́мощь всем с ве́рою притека́ющим ко святе́й ико́не Твое́й дарова́ла еси́. Сего́ ра́ди, благодаря́ще Тя и пречу́дному о́бразу Тво­е­му́ со умиле́нием припа́дающе, хвале́бно зове́м Ти:

Ра́дуйся, от го́рних высо́т всех нас Ма́тернею любо́вию Твое́ю назира́ющая;

ра́дуйся, юдо́ль земну́ю многоско́рбную милосе́рдием Твои́м посеща́ющая.

Ра́дуйся, усе́рдная спасе́ния на́шего Споспе́шнице;

ра́дуйся, ди́вный сосу́д благода́тнаго врачева́ния.

Ра́дуйся, прославля́ющих Тя прославля́ющая;

ра́дуйся, и непочита́ющих ико́ны Тво­ея́ на покая́ние призыва́ющая.

Ра́дуйся, во дни бра́ни правосла́вным во́ином кре́пость подаю́щая;

ра́дуйся, во дни ми́ра серд­ца́ ве́рных веселя́щая.

Ра́дуйся, наги́х и безкро́вных при́сно покрыва́ющая;

ра́дуйся, сиро́т и вдови́ц никогда́же оставля́ющая.

Ра́дуйся, хожде́ние хромы́м подаю́щая;

ра́дуйся, о́чи слепы́м отверза́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 8

Стра́нствие на́ше земно́е многоско́рбное и многомяте́жное услажда́еши, Влады́чице, ико́ною Твое́ю свято́ю, к не́йже притека́юще с ве́рою и любо́вию, упова́ем, я́ко и́мамы Тя на небе­си́ Ма́терь и Покрови́тельницу Всеблагу́ю, при́сно споспе́шествующую нам в жи́зни сей и по сме́рти нас не оставля́ющую. О сем ра́дующеся и из глу­би­ны́ се́рдца благодаря́ще Тя, вопие́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Вси ро́ди христиа́нстии при́сно блажа́т Тя, Богоро́дицу су́щую, и на лик Твой Пречи́стый благогове́йно взира́юще, с ве́рою покланя́ются Тебе́, я́ко Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м. Те́мже и мы, гре́шнии, с любо́вию вопие́м Ти:

Ра́дуйся, Цари́це, я́ко пресла́вная глаго́лашася о Тебе́;

ра́дуйся, Влады́чице, я́ко небе́сная и земна́я пе́ти Тебе́ не умолка́ют.

Ра́дуйся, све­ще́ неугаси́мая, весь мир сия́нием Твои́м озаря́ющая;

ра́дуйся, благоуха́нный кри́не де́вства и чистоты́.

Ра́дуйся, люб­ве́ и ми́лости исто́чниче живоно́сный;

ра́дуйся, моли́твеннице благоприя́тная за ны гре́шныя ко Хри­сту́ Бо́гу.

Ра́дуйся, гре́шных ко Твор­цу́ приводя́щая;

ра́дуйся, пра́ведный гнев Его́ на ми́лость прелага́ющая.

Ра́дуйся, Ни́во неора́нная, Клас спаси́тельный ми́ру израсти́вшая;

ра́дуйся, Трапе́зо пресвята́я, живоно́сный Хлеб нам дарова́вшая.

Ра́дуйся, ле́ствице, от тьмы грехо́вныя ко спасе́нию возводя́щая;

ра́дуйся, звез­до́ пресве́тлая, путь к небесе́м показу́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 9

Вся́кая похва­ла́ не довле́ет сла́ве Твое́й, Богоро́дице Де́во: Ты бо Сы́на от Ду́ха Свята́го зача­ла́ еси́ и невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́ла еси́; Тобо́ю спасе́ние ми́ра возвеща́ется, па́дший же род челове́чь Пречестны́м Рождество́м Твои́м от ве́чныя сме́рти свобожда́ется. Сего́ ра́ди из глу­би­ны́ души́ возсыла́ем Ти благода́рственная хвале́ния и, я́ко изба́вленнии от злых, пое́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́нныя не мо́гут пости́гнути ве́лию та́йну Тво­е­го́ присноде́вства, Богоро́дице, ка́ко в рож­де­стве́ и по рож­де­стве́ Де́ва пре­бы­ла́ еси́. Мы же, ве́рою правосла́вно велича́юще Тя я́ко Присноде́ву и Ма́терь Предве́чнаго Живо­та́, прино́сим Ти из глу­би­ны́ серде́ц испове́дание на́ше и любо́вию вопие́м Ти:

Ра́дуйся, и́ноков и и́нокинь правосла́вных благо́е наставле́ние;

ра́дуйся, ревну́ющих о чисто­те́ и целому́дрии тве́рдое огражде́ние.

Ра́дуйся, де́вственных чино́в свята́я Предводи́тельнице;

ра́дуйся, и бра́ка честна́го защи́то и покро́ве.

Ра́дуйся, в ложесна́х Твои́х Бо́га нете́сно вмести́вшая;

ра́дуйся, Еди́на непоро́чная в жена́х.

Ра́дуйся, нетле́нная и неискусобра́чная А́гнца и Па́стыря Ма́ти;

ра́дуйся, Ма́терним Твои́м к Нему́ дерзнове́нием спасе́ние ми́ру устроя́ющая.

Ра́дуйся, я́ко о Тебе́ ра́дуется а́нгельский собо́р;

ра́дуйся, я́ко о Тебе́ торжеству́ет челове́ческий род.

Ра́дуйся, все́ми доброде́тельми преукраше́нная;

ра́дуйся, от всех христиа́нских родо́в почита́емая и ублажа́емая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́ мир, Предве́чное Сло́во избра́ Тя, Пречи́стая, и из честны́х крове́й Твои́х ист­ка́ Себе́ плоть, яви́ся на зем­ли́ и спасе́ние ми́ру соде́ла. Те́мже песносло́вим Тя я́ко Всепе́тую Ма́терь Изба́вителя, благода́рственно вопию́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте́ну необори́му и покро́в неруши́м име́ют Тя, Богоро́дице Де́во, во оби́телех и́ноческих подвиза́ющиися и Помо́щницу Держа́вну вси, на Тя по Бо́зе все упова́ние свое́ возлага́ющии, Тебе́ бо даде́ся от Го́спода благода́ть моли́твеннаго заступле́ния, и Ты еси́ ве́рных в де́встве и чисто­те́ утвержде́ние. Те́мже и мы, гре́шнии, благооти́шие душе́вное в Тебе́ обрета́юще, усе́рдно взыва́ем:

Ра́дуйся, до́бре подвиза́ющимся Хода́таице блаже́ннаго упокое́ния;

радуй­ся, и́ноком, на плоть во́инствующим, Пода́тельнице ве́чнаго ра́дования.

Ра́дуйся, безмо́лвствующих благода́тное осене́ние;

ра́дуйся, ста́рцев благогове́йных отра́до и утеше́ние.

Ра́дуйся, ста́риц боголюби́вых кре́посте и утвержде́ние;

ра́дуйся, ю́ношей и дев в де́вственном житии́ заступле́ние.

Радуй­ся, ма́терей ражда́ющих и млеко́м пита́ющих от бед огражда́ющая;

ра́дуйся, всяк во́зраст ве́рных Ма́терняго благопопече́ния Тво­е­го́ сподобля́ющая.

Ра́дуйся, благочести́вых домо́в покро́ве и благослове́ние;

ра́дуйся, оби́димых и гони́мых гото́вое заступле́ние.

Ра́дуйся, оби́дящих гро́зное обличе́ние;

ра́дуйся, вражду́ющих любвеоби́льное примире́ние.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное прино́сим Ти, Хри­сте́ Царю́, в верте́пе ро́ждшемуся и во я́слех возле́гшему спасе́ния на́шего ра́ди. Те́мже в пе́снех велича́ем и Пречи́стую Ма́терь Твою́, Присноде́ву Мари́ю, пред честно́ю ико́ною Ея́ возвеща́юще ми́лости и чуде­са́, и́миже обогати́ся вся вселе́нная. Ты же, Всеблага́я, Сама́ научи́ нас вы́ну взыва́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х, Богоро́дице Де́во, мрак грехо́вный отгоня́еши, всех нас на сте­зю́ спасе́ния наставля́ющи. Те́мже мо́лим Тя, Всеблага́я, при­ве­ди́ нас к ти́хому приста́нищу Тво­е­му́, да со умиле́нием прино́сим Ти хвале́бная пе́ния сицева́я:

Ра́дуйся, Пренепоро́чная Влады́чице, Со́лнце Пра́вды ве́рным возсия́вшая;

ра́дуйся, пла́чущим и скорбя́щим небе́сное утеше́ние низпосыла́ющая.

Ра́дуйся, ни́щих и убо́гих бога́тство неоскудева́емое;

ра́дуйся, подви́жников благоче́стия во бра́ни духо́вней укрепле́ние тве́рдое.

Ра́дуйся, предста́тельство к Бо́гу на́ше кре́пкое;

ра́дуйся, в час кончи́ны огражде́ние на́ше необори́мое.

Ра́дуйся, в ра́йских селе́ниих хода́тайством Твои́м нас водворя́ющая;

ра́дуйся, благоче́стно живу́щим Ма́тернее милосе́рдие явля́ющая.

Ра́дуйся, от восто́ка до за́пада непреста́нно сла́вимая;

ра́дуйся, от А́нгел и челове́к в пе́снех ра́достно превозноси́мая.

Ра́дуйся, рук на́ших дела́ исправля́ющая;

ра́дуйся, ско́рби лю́тыя в ра́дость претворя́ющая.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 12

Благода́ть и ми́лость испро­си́, Преблагослове́нная Ма́ти, от Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, и, воздева́ющи к Нему́ Богоприе́мнеи ру́це Твои́, умо­ли́ Его́ вся ны спа­сти́ и изба́вити от ги́бели ве́чныя: мно́го бо мо́жет моли́тва Твоя́ Ма́терняя ко благосе́рдию Влады́ки; те́мже ра́дующеся, пое́м Ро́ждшемуся из Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще пресла́вная чуде­са́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, от ико́ны Тво­ея́ святы́я при́сно явля́емая, велича́ем Тя, возвели́чившую род наш. Ты же, Всеблага́я, освя­ти́ и спа­си́ вопию́щия Ти сицева́я:

Ра́дуйся, Ма́ти, безму́жно Предве́чнаго Сы́на ро́ждшая пло́тию;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю печа́ли на́ша утоля́ются.

Ра́дуйся, живоно́сный ми́лостей исто́чник всем к Тебе́ прибега́ющим;

ра́дуйся, лучеза́рный свети́льниче омраче́нных душ на́ших.

Ра́дуйся, проро́ческая све́тлая похвало́;

ра́дуйся, апо́стольская нетле́нная сла́во.

Ра́дуйся, му́чеников утеше́ние;

ра́дуйся, святи́телей укрепле́ние.

Ра́дуйся, неотсту́пная Храни́тельнице и́ноческих оби́телей;

ра́дуйся, пра́ведных непреста́нное ра́дование.

Ра́дуйся, ми́ра Влады́чице;

ра́дуйся, я́ко Тобо́ю спасе́ние содева́ется.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Млекопита́тельнице Спа́са на́шего! Услы́ши серде́чная воздыха́ния на́ша, бу́ди те́плая Засту́пница и Моли́твенница за нас пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом, о е́же изба́витися нам от грех на́ших, да не пребу́дем вне черто́га Его́, но сподо́бимся со все́ми святы́ми пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгел Гаврии́л с небе­се́ прии́де к Тебе́, Богоро́дице, благовести́ти непостижи́мое рожде́ние от Тебе́ Бо́га Сло́ва, и рече́: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю. Те́мже и мы, смире́ннии, дерза́ем вопи́ти к Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, А́нгелов ра́досте;

ра́дуйся, челове́ков спасе́ние.

Ра́дуйся, па́дшаго ми́ра обновле́ние;

ра́дуйся, средосте́ния враж­ды́ разруше́ние.

Ра́дуйся, проро́ческих глаго́л исполне́ние;

ра́дуйся, зако́на дре́вняго премене́ние.

Ра́дуйся, А́гнца и Па́стыря во чре́ве Твое́м упа́сшая;

ра́дуйся, Твор­ца́ небе­се́ и зем­ли́ пло́тию ро́ждшая.

Ра́дуйся, Пита́теля вселе́нныя млекопита́вшая;

ра́дуйся, млеко́м богопозна́ния ве́рных Пита́тельнице.

Ра́дуйся, пови́вшая Повива́ющаго не́бо о́блаки;

ра́дуйся, дла́ньма нося́щая на Херуви́мех Носи́маго.

Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Влады́чице на́шей Богоро́дице, похва́льная пе́ния прино́сим Ти раби́ Твои́ о явле́нии чудотво́рныя ико́ны Тво­ея́. Ты же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, соблю­ди́ и спа­си́ от вся́ких бед рабы́ Твоя́, с ве́рою и любо́вию вопию́щия Ти: Ра́дуйся, Богоро́дице Де́во, ми́лостию Твое́ю при́сно нас пита́ющая.

Молитва

О, Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице, Пречи́стая и Ми́лостивая Млекопита́тельнице! С любо́вию и благогове́нием припа́дающе ко свято́му и чудотво́рному о́бразу Тво­е­му́, на не́мже ви́дяще всех Твор­ца́ и Го́спода, я́ко Младе́нца, пречи́стым млеко́м Твои́м пита́ема, благохвале́ния и поклоне́ние прино́сим Ти гре́шнии и недосто́йнии раби́ Твои́ и сле́зно мо́лим Тя: не оста́ви нас без Тво­ея́ по́мощи и заступле́ния! Се бо грех­ми́ и страстьми́ разсла́бленни есмы́ и гла́дом духо́вным погиба́юще, а́лчем и жа́ждем пи́щи небе́сныя. Оску­де́ бо в нас ве́ра, упова́ние благо́е, любо́вь и благоче́стие. Несмы́сленни и младоу́мни есмы́, зане́ при́сно умо́м и дея́нми младе́нствуем, и во́ли Бо́жией не твори́м, ниже́ разуме́ем, что есть благо́е или́ зло́е. Ты же, о Цари́це Небе́сная, Пита́тельница жи́зни на́шея, покро́вом ми́лости Тво­ея́ покрыва́ющая все́ленную всю, напита́й нас от исто́чника бла́гости Тво­ея́ млеко́м богопозна́ния, да возраста́ем в стра́се Бо́жии и смиренному́дрии. Ты еси́ ми́ро, излия́нное лю́бящим Тя рабо́м Твои́м, росо́ю моли́тв Твои́х Богома́терних оро­си́ нас, да принесе́м Бо́гу пло­ды́ покая́ния и житие́ нескве́рное. Укре­пи́ нас малоду́шных, омраче́нных грех­ми́ про­све­ти́, воста́ние страсте́й на́ших уто­ли́, ко спасе́нию ве́чному окор­ми́, не́мощи есте­ства́ на́шего исце­ли́ и не оста́ви до кон­ца́ поги́бнути рабы́ Твоя́, Ты бо еси́ еди́на Засту́пница на́ша и Упова́ние, и вси наде́ющиися на Тя не постыдя́тся, я́ко да Твои́ми те́плыми моли́твами в день Стра́шнаго Суда́ Христо́ва изба́вимся бу́дущаго осужде́ния и несконча́емыя му́ки, сподо́бимся же избра́нных ра́дости и весе́лия ве́чнаго, во е́же со все́ми святы́ми воспева́ти Сы́на Тво­е­го́, Хри­ста́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и благодаре́ние, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки