Акафист святителю Афанасию, епископу Ковровскому, исповеднику и песнописцу


Святитель Афанасий (Сахаров), Ковровский, епископ

Текст акафиста утвержден для употребления за богослужением и в домашней молитве на заседании Священного Синода 24 августа 2023 года (журнал № 68).

Кондак 1

Возбра́нниче све́тлый на тму ве́ка сего́, во вся ору́жия Бо́жия облече́нный, и ве́ру Христо́ву, а́ки щит, проти́ву су́етных мудрова́ний держа́вый, восхваля́ем тя любо́вию, святи́телю и испове́дниче Афана́сие, ты же я́ко моли́твенник о нас ко Го́споду дерзнове́нный, утвержде́ния в и́стине Правосла́вия испроси́ нам, зову́щим: Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Икос 1

А́нгельскаго ча́я о́браза, Афана́сие блаже́нне, измла́да игра́нием де́тским не внима́л еси́ ра́зумом, моли́твам же те́плым во хра́ме Госпо́дни и рукоде́лию в дому́ ма́терни, а́ки бы в ке́ллии, всегда́ прилежа́, дерзнове́нно предвозвеща́л еси́ отроко́м, све́рстным тебе́, я́ко и́маши бы́ти Це́ркве Христо́вы служи́тель свяще́нный. Ве́дуще у́бо мы, я́ко Про́мыслом Бо́жиим сбы́ся рече́ние твое́, со удивле́нием зове́м ти:

Ра́дуйся, дре́внею и свято́ю земле́ю Влади́мирскою в добронра́вии воспита́нный;

ра́дуйся, в Ла́вре преподо́бнаго Се́ргия ли́ку и́нокующих вчине́нный.

Ра́дуйся, посто́м и моли́твою житие́ богоуго́дное стяжа́вый;

ра́дуйся, от Го́спода к по́двигу свиде́тельства во дни лука́выя избра́нный.

Ра́дуйся, благоле́пия церко́внаго блюсти́телю;

ра́дуйся, прему́дрым Правосла́вия наста́вником подо́бниче.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 2

Ви́дев, я́ко лю́тое на Це́рковь Ру́сскую гоне́ние наста́, не то́чию пра́ведно дви́жимый гнев Бо́жий помышля́л еси́ о́ное, Афана́сие богоразу́мне, но па́че прему́друю жа́тву душа́м, я́же созре́ша в живо́т ве́чный, и сего́ ра́ди Го́споду жа́твы Христу́ воспева́л еси́: Аллилу́иа.

Икос 2

Разуме́я Собо́р всех святы́х земли́ Ру́сския Оте́честву на́шему от бед избавле́ние бы́ти, словеса́ тем пра́здничная нача́ слага́ти, богодухнове́нне, пе́сньми ди́вными Це́рковь украша́я. Мы же, гре́шнии, ны́не тя зря́ще в ли́це при́сно тобо́ю что́мых уго́дников Бо́жиих, воспису́ем ти похва́льная сия́:

Ра́дуйся, моле́ний умиле́нных слага́телю;

ра́дуйся, пе́ния Го́сподеви разу́мнаго рачи́телю.

Ра́дуйся, чудотво́рцев Росси́йских чи́сте возлюби́вый;

ра́дуйся, предста́телей страны́ на́шея в по́мощь всегда́ призыва́вый.

Ра́дуйся, я́ко страстоте́рпцы но́выя увенча́л еси́ на земли́ похвала́ми;

ра́дуйся, я́ко в со́нме тех на Небеси́ Бо́га сла́виши.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 3

Си́лу мня́ще безбо́жницы на правове́рие прия́ти, честны́я мо́щи святы́х земли́ Влади́мирския посреде́ Успе́нскаго хра́ма собо́рнаго непокрове́нны поста́виша, во е́же посмея́тися им, ты же, до́блий ра́тниче Христо́в, наро́ду во храм прите́кшу, воззва́л еси́ велегла́сно: Благослове́н Бог наш! И та́ко злоумы́сляемое святы́ням поруга́ние в моле́бное прославле́ние претвори́л еси́, с ве́рными вку́пе вопия́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́ющу ти почте́нну бы́ти честне́йшим епи́скопством, всу́е потщи́шася гони́тели Церкве Христовы прежде архиере́йства твоего́ гро́зными словесы́ и преще́нии тя устраши́ти. Благода́ть же Свята́го Ду́ха досто́йно пома́за тя во святи́тели земли́ Влади́мирския, иде́же испове́дник и Правосла́вия учи́тель яви́лся еси́, Афана́сие боголюбе́зне. Помина́юще у́бо ре́вностное служе́ние твое́, глаго́лем ти си́це:

Ра́дуйся, ве́ры пра́выя кре́пкий побо́рниче;

ра́дуйся, раско́ла нове́йшаго небоя́зненный обличи́телю.

Ра́дуйся, мудрова́ний ве́ка сего́, вознося́щихся на ра́зум Бо́жий, посрамле́ние;

ра́дуйся, от волко́в, во оде́жди о́вчей во ста́до Христо́во входя́щих, огражде́ние.

Ра́дуйся, смуще́нием коле́блемых в и́стине утвержда́вый;

ра́дуйся, отсту́пников ко обраще́нию приводи́вый.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 4

Бу́ри и смяте́нию раско́ла проти́ву стоя́, а́ще и в заточе́ние бы́сть непра́ведно вве́ржен, святи́телю Бо́жий, оба́че не оста́вил еси́ корми́ла церко́внаго, вся ве́рныя писа́ньми твои́ми увещава́я и моля́, да не соединя́ются с отсту́пниками, ниже́ да боя́тся лука́ваго вре́мене, но я́ко ма́лое ста́до, ему́же благоизволи́ Оте́ц Небе́сный да́ти Ца́рство, взыва́ют вы́ну: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавше, дивля́хуся вси ве́рнии благоду́шию твоему́, испове́дниче, темни́цу бо, в ню́же затворе́н бы́сть, прибе́жище благо́е от пове́трия обновле́нческаго нарица́л еси́. Име́я же та́мо соу́зников нема́ло, вку́пе с тобо́ю за ве́ру Христо́ву стра́ждущих, весе́лился еси́ о Го́споде со единомы́сленники твои́ми, вся святы́я земли́ Ру́сския моли́твенно воспева́я. Мы же ти, досто́йный о́браз нам злострада́ния я́вльшу, прино́сим такова́я:

Ра́дуйся, темни́цу моли́твенным сия́нием озари́вый;

ра́дуйся, и во врате́х сме́ртных Жизнода́вцу хвалу́ возсыла́вый.

Ра́дуйся, стра́ждущих и́стины ра́ди милосе́рдый уте́шителю;

ра́дуйся, и безбо́жников заточе́нных человеколю́бный пита́телю.

Ра́дуйся, скорбьми́ от любве́ Бо́жия не разлуче́нный;

ра́дуйся, в терпе́нии твое́м от Го́спода укрепле́нный.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 5

Богохрани́маго избра́нника помышля́ем тя, дру́же Христо́в Афана́сие, зане́ на бре́зе Оне́жскаго е́зера в темни́це нарочи́то учине́нной, да бы заточе́нныя та́мо сме́рти удо́бно преда́ти, мно́зи спле́нницы твои́ ну́ждне от мучи́телей кончи́ну прия́ша, тебе́ же, три́е ме́сяцы день и нощь убие́нием безсу́дным угрожа́ема бы́вша, изба́ви Госпо́дь Многоми́лостивый, Ему́же благода́рно воззва́л еси́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя всегда́ очи́ма се́рдца твоего́, духоно́сне Афана́сие, ко́ликими ра́нами и труды́ стяжа́ша отцы́ святи́и и́стинное по Бо́зе житие́, доса́ды и укори́зны мно́гая претерпева́л еси́, гони́телей твои́х, я́ко запове́да Христо́с, благословля́я. Обремене́н же быв го́рькими рабо́тами, во узи́лищи, аки вторы́й Иоа́нн Дамаски́н, вся ме́ста нечи́стая рука́ма твои́ма безро́потне омыва́л еси́. Неизрече́ннаго ра́ди смире́ния твоего́ прино́сим ти похва́льная сия́:

Ра́дуйся, кро́тости пречу́дныя о́бразе;

ра́дуйся, блаже́ннейшаго послуша́ния сы́не.

Ра́дуйся, от нечести́вых уничиже́ние в честь себе́ вмени́вый;

ра́дуйся, оби́дящим тебе вседу́шно погреше́ния прости́вый.

Ра́дуйся, вражде́бников твои́х возлюби́телю нелицеме́рный;

ра́дуйся, ненави́дящим тебе́ благоде́телю усе́рдный.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 6

Пропове́дник немо́лчен Ева́нгелия Христо́ва и в темни́цах яви́лся еси́, Афана́сие досточу́дне, разбо́йники бо и душегу́бцы суро́выя к покая́нию приводи́л еси́ и науча́л еси́ пе́снь хвалы́ и благодаре́ния воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа́.

Икос 6

Возсия́вшу тебе́ в темни́це све́том и́стины, приказа́ мучи́тель не́кий отвести́ тя во узи́лище ино́е, и стра́жницы, я́же ведо́ша тебе́, немилосе́рди бы́ша зело́ и томля́ху тя, ста́рче святы́й, ско́ро гоня́ще, во е́же ма́лыми деньми́ преи́ти то́ликую долготу́ пути́. Та́же гла́дом в заточе́нии том непреста́нно мо́рим бысть, я́ко едва́ тебе́ живу́ оста́тися. Оба́че, кре́постию теле́сною изнемога́я, не изнемога́л еси́ терпе́нием, вся Христа́ ра́ди препобежда́я. Мы же, таково́му дивя́щеся по́двигу твоему́, пое́м ти си́це:

Ра́дуйся, без кро́ве му́чениче добропобе́дный;

ра́дуйся, во́ине Христо́в непреодоле́нный.

Ра́дуйся, огне́м страда́ний па́че зла́та искуше́нный;

ра́дуйся, в му́жестве непосту́пнем па́че адама́нта утвержде́нный.

Ра́дуйся, Бо́га ра́ди кро́тце в же́ртву пра́вды себе́ преда́вый;

ра́дуйся, слеза́ми все́янное ра́достию пожа́вый.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 7

Хотя́ще безбо́жницы, испове́дания ра́ди и са́на твоего́ святи́тельскаго, не отпусти́ти да́же по заточе́нии тя свобо́дна, глаго́лаша лука́вне, я́ко ни от кого́ и́маши обрести́ послуже́ния в ста́рости твое́й, и затвори́ша тя в темни́чнем до́ме призре́ния, иде́же безчи́сленными скорбьми́ и поноше́нии па́че не́же в узи́лищи стужа́ху ти. Но попече́нием христиа́н благочести́вых от го́ршаго ме́ста онаго изве́ден был еси́, воспевая по́мощи пода́телю Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вому наста́вшу гоне́нию на Це́рковь Христо́ву, повеле́ша богопроти́вницы заключи́ти святы́я хра́мы, а ины́я до основа́ния разори́ти. Ты же, на Го́спода наде́яся несумне́нно, му́жество бли́жним твои́м внуша́л еси́, да не бу́дут страшли́ви и малоду́шни, рече́ бо Госпо́дь, я́ко врата а́дова не одоле́ют Це́ркве Его́. Те́мже вопие́м ти си́це:

Ра́дуйся, неизрече́ннаго милосе́рдия Христо́ва до́брый ве́стниче;

ра́дуйся, благонаде́жнаго упова́ния Бо́жия ти́хий А́нгеле.

Ра́дуйся, глубино́ю покая́ния высоту́ смиренному́дрия стяжа́вый;

ра́дуйся, от сыно́вняго Це́ркви послуша́ния к соверше́нству святы́х оте́ц ея́ восте́кший.

Ра́дуйся, за Оте́чество на́ше моли́твенниче непреста́нный;

ра́дуйся, хода́таю о лю́дех его́ ко Творцу́ неусы́пный.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 8

Стра́нное и недоразумева́емое чу́до яви́ о тебе́ Госпо́дь, святи́телю Афана́сие, литургиса́вшу бо ти во святе́й оби́тели преподо́бнаго Се́ргия, не́цыи от моля́щихся зре́ша тя а́ки волно́ю из алтаря́ свята́го и па́ки во о́ный по возду́ху износи́ма и вноси́ма бы́вша. Самови́дцы же чудеси́ тому́ со удивле́нием возопи́ша в сердца́х свои́х Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Всем неблагоразсу́дным, я́же то́чию в доме́х свои́х моля́хуся, обще́ния же церко́внаго ся отлуча́ху, богоразу́мными словесы́ и посла́ньми твои́ми наставля́ше, миротво́рче усе́рдный, возсоедини́тися с те́лом церко́вным, да раско́ла но́ваго не бы́ша сотвори́ли, и тех к согла́сному единомы́слию до́бре упра́вил еси́. Того́ ра́ди и мы, ми́ра днесь Це́ркви Правосла́вней и ско́раго раздо́ром утоле́ния взыску́юще, зове́м ти:

Ра́дуйся, собла́зны и несогла́сия среде́ ве́рных потреби́вый;

ра́дуйся, хито́на церко́внаго раздра́нию возбрани́ти преуспе́вый.

Ра́дуйся, расточе́нныя о́вцы Христо́вы во еди́но ста́до собира́яй;

ра́дуйся, заблужда́ющия от пути́ и́стиннаго к покая́нию обраща́яй.

Ра́дуйся, я́ко послуша́нию Ма́тери Це́ркви ча́да ея́ наставля́еши;

ра́дуйся, я́ко ве́ру правосла́вную храни́ти науча́еши.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 9

Всю ве́рным бы́вшую ра́дость кто изрещи́ возмо́жет, святи́телю сла́вне, егда́ во Влади́мире гра́де яви́лся еси́, пра́зднества ра́ди осми́ сот лет собо́ра Успе́нскаго; ка́ко кли́рицы и вси лю́ди сла́дце взира́ху на тя и любе́зно о Го́споде тя целова́ху; та́же виде́нием твои́м духо́внаго весе́лия испо́лньшеся, вма́ле не на рука́х своих внесо́ша тя во храм, пою́ще Бо́гови: Аллилу́иа.

Икос 9

Ве́тию тя преизя́щна показа́ Госпо́дь, Афана́сие благоглаго́ливе, пе́сньми но́выми украси́вшаго па́мяти и пра́здники святы́х земли́ Ру́сския, ги́мны бо церко́вныя и кано́нов словеса́ слага́я, в таковы́х труде́х душеполе́зных и Це́ркви Христо́вой зело́ потре́бных, препроводи́л еси́ лета́ дово́льна, отту́ду же и песнопи́сца прозва́ние стяжа́л еси́. Мы же и днесь от умиле́нных глаго́лов твои́х пи́щею духо́вною пита́ющеся и сла́дким пото́ком напая́ющеся, восхваля́ем тя:

Ра́дуйся, тала́нт песнотво́рчества, от Бо́га ти да́нный, изря́дно умножи́вый;

ра́дуйся, молитвосло́вия многоразли́чна, послуша́ния ра́ди церко́внаго, со тща́нием до́бре испра́вивый.

Ра́дуйся, цевни́це духо́вная, сердца́ на́ша увеселя́ющая;

ра́дуйся, исто́чниче изоби́льный, во́ду живоно́сную нам источа́яй.

Ра́дуйся, я́ко песнопи́сцы но́выя к усе́рдию благочести́вому подвиза́еши;

ра́дуйся, я́ко, от слове́с твои́х оправда́нный, и нам у Бо́га оправда́ния про́сиши.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 10

Спасе́нному пути́ по вся дни ча́да церко́вная наставля́л еси́, духоно́сне Афана́сие, мно́зи бо ве́рнии с любо́вию к тебе́ теча́ху, да бы поучи́тися от че́стнаго жития́ твоего́, поели́ку се́рдцем смире́н и тих обы́чаем, негневли́в и кро́ток, и всех доброде́телей исполне́н сы́й, де́лы твои́ми па́че слове́с науча́л еси́ пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте́ну тве́рдую от наве́т и ко́зней вра́жиих ве́ру правосла́вную пе́рвее пропове́дал еси́, ста́рче святы́й, та́же покая́ние сле́зное и моли́тву непреста́нную вку́пе с богоуго́дными де́лы, и себе́ на служе́ние всем приходя́щим предава́я, мно́гих ко спасе́нию до́бре упра́вил еси́. Сего́ ра́ди и мы, недо́стойнии, руково́дствия до́браго тре́бующе, вопие́м ти та́ко:

Ра́дуйся, недоумева́ющим благи́й сове́тниче;

ра́дуйся, заблужда́ющим кро́ткое вразумле́ние.

Ра́дуйся, душ смяте́нных сла́достный умири́телю;

ра́дуйся, неудобоизце́льных страсте́й врачева́телю.

Ра́дуйся, лука́выя по́мыслы в сердца́х челове́ческих прови́девый;

ра́дуйся, благоуве́тливыми словесы́ ко отложе́нию грехо́внаго прило́га увещава́вый.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 11

Пе́нию моле́бному прилежа́ща усе́рдно, уте́ши тя Госпо́дь пред кончи́ною виде́нием чу́дным, я́ко святы́х земли́ Ру́сския, и́хже при́сно почита́л бе любо́вию, зре́ти сподо́бился еси́ ку́пно со Христо́м, Ему́же а́бие воззва́л еси́: Аллилу́иа.

Икос 11

Све́том Боже́ственнаго явле́ния осия́нный, в предвозвеще́нный ти день и час блаже́ннаго исхо́да твоего́ ми́рно преда́л еси́, тайнови́дче, ду́шу твою́ в ру́це Христа́ Бо́га, Его́же от ю́ности возлюби́л еси́ и за Него́же то́ликая пострада́л еси́. Но я́ко в животе́ свое́м, подви́жниче ве́лий, свет бысть ми́ру, та́кожде и по преставле́нии чудесы́ мно́гими озаря́ти нас не престае́ши, зову́щих:

Ра́дуйся, во́ина ю́наго от лю́тыя сме́рти чуде́сно изба́вивый;

ра́дуйся, вдови́цу благочести́вую из руку́ злово́льника ди́вно исхи́тивый.

Ра́дуйся, я́ко персть и бы́лие от гро́ба твоего́ неду́жным исцеле́ния подава́ша;

ра́дуйся, я́ко мно́зи при гро́бе твое́м моли́вшеся, душепа́губным страсте́м врачество́ обрето́ша.

Ра́дуйся, честна́го бра́ка христиа́нскаго изве́стный покрови́телю;

ра́дуйся, де́вствующих и целому́дренных благонаде́жный засту́пниче.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 12

Благода́ть, ю́же те́сным твои́м житие́м и по́двиги мно́гими у Бо́га стяжа́л еси́, ве́дая, освяще́нный Собо́р Правосла́вныя на́шея Це́ркве сопричте́ тебе́ со́нму всех ру́сских святы́х, в том же све́тло лику́еши ны́не, всесоста́вным гла́сом воспева́я побе́дную песнь: Аллилу́иа.

Икос 12

Пое́м тя со умиле́нием, святи́телю достохва́льне, я́ко во оби́тели го́рней всели́выйся, на земли́ нам оста́вил еси́ честны́я твоя мо́щи, я́же благогове́йно днесь почита́ем, и ско́раго исцеле́ния скорбе́м душе́вным и теле́сным ча́юще, взыва́ем ти та́ко:

Ра́дуйся, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди удосто́енный;

ра́дуйся, во све́тлостех Пресвяты́я Тро́ицы живу́щим соводворе́нный.

Ра́дуйся, а́нгельским чи́ном сликовству́яй в вы́шних;

ра́дуйся, от челове́к похвалы́ досточе́стно прие́мляй в ни́жних.

Ра́дуйся, ве́рою тя почита́ющим ско́рое утеше́ние;

ра́дуйся, любо́вию тя воспева́ющим благо́е весе́лие.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 13

О святи́телю благоглаго́ливе Афана́сие, и́мене Бо́жия досточу́дный испове́дниче, зе́мли Влади́мирския ра́дование и Це́ркве Святы́я украше́ние, убо́гое сие́ услы́ши моле́ние на́ше и благомо́щное хода́тайство твое́ вознеси́ о нас Го́сподеви, да вся поле́зная ко спасе́нию душе́вному нам да́рует, во е́же непреткнове́нно вни́ти нам в Ца́рство Небе́сное и воспе́ти та́мо Живоноча́льней Тро́ице: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгельскаго ча́я о́браза, Афана́сие блаже́нне, измла́да игра́нием де́тским не внима́л еси́ ра́зумом, моли́твам же те́плым во хра́ме Госпо́дни и рукоде́лию в дому́ ма́терни, а́ки бы в ке́ллии, всегда́ прилежа́, дерзнове́нно предвозвеща́л еси́ отроко́м, све́рстным тебе́, я́ко и́маши бы́ти Це́ркве Христо́вы служи́тель свяще́нный. Ве́дуще у́бо мы, я́ко Про́мыслом Бо́жиим сбы́ся рече́ние твое́, со удивле́нием зове́м ти:

Ра́дуйся, дре́внею и свято́ю земле́ю Влади́мирскою в добронра́вии воспита́нный;

ра́дуйся, в Ла́вре преподо́бнаго Се́ргия ли́ку и́нокующих вчине́нный.

Ра́дуйся, посто́м и моли́твою житие́ богоуго́дное стяжа́вый;

ра́дуйся, от Го́спода к по́двигу свиде́тельства во дни лука́выя избра́нный.

Ра́дуйся, благоле́пия церко́внаго блюсти́телю;

ра́дуйся, прему́дрым Правосла́вия наста́вником подо́бниче.

Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Кондак 1

Возбра́нниче све́тлый на тму ве́ка сего́, во вся ору́жия Бо́жия облече́нный, и ве́ру Христо́ву, а́ки щит, проти́ву су́етных мудрова́ний держа́вый, восхваля́ем тя любо́вию, святи́телю и испове́дниче Афана́сие, ты же я́ко моли́твенник о нас ко Го́споду дерзнове́нный, утвержде́ния в и́стине Правосла́вия испроси́ нам, зову́щим: Ра́дуйся, Афана́сие, но́вый испове́дниче и моли́твы наста́вниче.

Молитва

О, многострада́льне и благоглаго́ливе святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие, па́стырю до́брый па́житей Це́ркве Ру́сския, Правосла́вия ревни́телю, покая́ния пропове́дниче, моли́твы сто́лпе, любве́ неиссяка́емый исто́чниче, цевни́це богодухнове́нная!

Ты, земле́ю дре́внею и свято́ю воспи́танный, измла́да сосу́д избра́нный Бо́гу яви́лся еси́, ре́вностно служа́ Ему́ словесы́ и де́лы, моли́твою те́плою, посто́м неосла́бным, ми́лостынею нелицеме́рною. Слу́жбе Бо́жией зело́ прилежа́, тала́нт песнотво́рчества усе́рдно умно́жил еси́ и мно́гими духоно́сными пе́нии Це́рковь Ру́сскую украси́л еси́, наипа́че же потруди́лся еси́ в прославле́нии святы́х земли́ Ру́сския, и́хже пред кончи́ною ку́пно с Го́сподом зре́ти сподо́бился еси́.

И́стины ра́ди и кро́тости и пра́вды досто́йно помаза́ тя во святи́тели Влади́мирския благода́ть Свята́го Ду́ха, е́юже просвеще́н, пропове́дал еси́ Правосла́вия преда́ния неукло́нно посреде́ безбо́жных гони́телей. А́ще и в заточе́ниих, изгна́ниих и го́рьких рабо́тах три́десять лет про́был еси́, поноше́ния, озлобле́ния и ра́ны за Христа́ сла́дце претерпевая́, ты, свяще́нное испове́дание я́ко забра́ло восприи́м, богоху́льныя дерзнове́нно обличи́л еси́ и безпло́тныя враги́ посрами́л еси́, па́ству свою́ де́лы па́че слов поуча́я, я́ко Богу подоба́ет повинова́тися па́че челове́к. Те́мже блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бився и Престо́лу Небе́сному предстоя́, моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего, да утверди́т Це́рковь Ру́сскую, ея́ па́стыри непозы́блемы в и́стинах ве́ры от е́ресей и раско́лов, да пребу́дут ча́да ея́ тве́рды во испове́дании свята́го Правосла́вия, претерпева́юще вся напа́сти вре́мени, прославля́юще еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer