1-й день

Святы́х и чудотво́рцев, безсре́бреников Космы́ и Дамиа́на, в Ри́ме му́чившихся

НА ВЕЧЕ́РНИ

Стихи́ры на 6, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Чуде́сными заря́ми/ боле́зней на́ших отжени́те всяк неду́г,/ безсре́бренно благода́ть простира́юще,/ дарова́ньми Учи́теля обога́щшеся,/ на земли́ боле́зни земноро́дных/ взе́мшаго на ра́мех Свои́х.

Враче́бне, у́бо пе́рвее,/ наказа́вшеся до́бре,/ боле́зни всем очища́ете ве́рою,/ второ́е же, па́ки духо́вно себе́ вооружи́вше,/ отгоня́ете Боже́ственне/ и душе́вных неду́г врежде́ния.

Я́ко безсре́бренно благода́ть от Христа́ Бо́га прие́мше,/ всем безсре́бренно исцеля́ете,/ безсре́бреницы, неду́ги,/ не то́кнмо на́ша боле́зни очища́ете,/ но и ското́м даю́ще слове́сно исправле́ние,/ я́ко ми́лостиви.

И́ны стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́менне:

Вода́ми духо́вными, я́ко ре́ки, наводня́еми,/ и, я́ве напо́лншеся, тварь напоя́ете/ Богозна́меньми и пресла́вными исцеле́ний дарова́нии,/ и душетле́нныя стра́сти изсуша́ете,/ и неду́ги исцеля́ете,/ и отгоня́ете ду́хи,/ Богоно́снии безсре́бреницы,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.

Стра́сти безслове́сныя поко́рше, святи́и,/ душе́вными си́лами,/ челове́ком и ското́м благодея́ние подава́ете,/ от Христа́ дарова́нием исцеле́ний обога́щшеся./ Те́мже свяще́нное ва́ше/ и светоно́сное торжество́ соверша́юще,/ про́сим очище́ния душа́м на́шим.

Боже́ственный храм ваш/ я́ко не́бо показа́ся, светоза́рно и спасе́нно,/ я́ко зве́зды, чудеса́ спаси́тельна ны́не притяжа́в/ и, я́коже со́лнце све́тло,/ исцеле́ний Боже́ственное де́йство,/ Космо́ преблаже́нне, Дамиа́не пресла́вне,/ Госпо́дни служи́тели,/ моли́твенницы о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 6:

Безконе́чна есть святы́х благода́ть,/ ю́же от Христа́ прия́ша,/ те́мже и мо́щи их от Боже́ственныя си́лы/ непреста́нно де́йствуют чудеса́,/ и́хже и имена́, ве́рою призыва́ема,/ неисце́льныя боле́зни исцеля́ют;/ и́миже, Го́споди, и нас душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́,/ я́ко Человеколю́бец.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

А́гнца Своего́ А́гница нескве́рная дре́вле/ и Непоро́чная Влады́чица/ на дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что́ зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне стихи́ры Окто́иха. Сла́ва, глас 6:

Всегда́ иму́ще Христа́,/ де́йствующа в вас,/ святи́и безсре́бреницы,/ чудоде́йствуете в ми́ре, боля́щия исцеля́ете,/ и́бо врачевство́ ва́ше исто́чник есть неисчерпа́емый:/ че́рплемый же, па́че изоби́льно истека́ет,/ и излива́емь, изоби́лует;/ на ки́йждо день истощева́емь, и умножа́емь,/ всем подая́, и неоскудева́емь пребыва́я;/ и че́рплющии насыща́ются исцеле́ния,/ той же пребыва́ет неиждиву́щ./ Что́ у́бо вас нарече́м?/ Цели́тельных ли враче́в душ же и теле́с?/ Цели́телей страсте́й неисце́льных,/ ту́не исцеля́ющих всех,/ прие́мших дарова́ние от Спа́са Христа́,/ подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Тридне́вен:

Ви́дящи Тя распина́ема, Христе́,/ Тебе́ Ро́ждшая вопия́ше:/ что́ стра́нное е́же ви́жу та́инство, Сы́не Мой?/ Ка́ко на Дре́ве умира́еши, пло́тию пове́шен,/ жи́зни Пода́телю?

Тропа́рь, глас 8:

Святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не,/ посети́те не́мощи на́ша:/ ту́не прия́сте, ту́не дади́те нам.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Кано́ны о́ба Окто́иха и святы́х на 6, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Дво́ице светови́дная му́дрых безсре́бреник,/ Тро́ице Честне́й со все́ми избра́нными предстоя́щи, моли́ся,/ па́мять твою́ светоно́сную творя́щим/ просвети́тися Ду́ха Боже́ственными светлостьми́.

Превысо́цы умо́м в су́щих ве́щех я́вльшеся,/ невеще́ственна блиста́ния Ду́ха, му́дрии, прия́сте, святи́и./ Те́мже тьму неду́гов разреша́ете всегда́/ посеще́нии Боже́ственными, безсре́бреницы.

Недрема́нно душе́вное стяжа́вше о́ко/ ко исполне́нию Бо́жию Боже́ственных за́поведей,/ спя́щия в неду́зех, сла́внии, к до́брому здра́вию возбужда́ете благода́тию,/ ми́лостивии Богоно́снии безсре́бреницы.

Богоро́дичен: Спа́са и Бо́га от чи́стых Твои́х крове́й воплоти́ла еси́, Чи́стая,/ показа́вшаго нам врачи́ душа́м на́шим, Пречи́стая,/ спаси́тельны и теплы́ засту́пники, честны́я безсре́бреники, Ду́хом.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобою, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Ми́ро благово́нно исцеле́ний/ Боже́ственный храм ваш источа́ет свяще́нно, ту́чи духо́вныя,/ стра́сти злосмра́дныя отмыва́я всегда́.

В Небе́сных се́лех водворя́ющеся всегда́,/ сень ва́шу при́сно исто́чник исцеле́ний, прему́дрии, показу́ете/ благода́тию Вседержи́теля.

Плотски́я стра́сти воздержа́ния броздо́ю обузда́вше,/ духо́вныя зари́ пребога́тно прия́сте,/ те́мже исцеле́ньми мир обогаща́ете.

Богоро́дичен: Красне́йшу в жена́х Тя Бог избра́/ и из Тебе́ пло́тски, Чи́стая, роди́тися благоизво́ли,/ почива́яй во святы́х Свои́х.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Исцеле́ний да́тели, и чудотво́рцы,/ и чуде́с свети́льники светоприе́мнии всем яви́стеся духо́вною благода́тию,/ страстны́й бо пла́мень ве́рою прохлажда́ете/ и ве́рным в ней смысл согрева́ете./ Тем врачевство́ душе́вное стяжа́вше, Боже́ственную це́рковь ва́шу,/ к не́йже прибега́юще, вопие́м:/ Богоно́сцы безсре́бреницы, моли́те Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Исцеле́ний зари́ су́щим на земли́ возсия́юще, Боже́ственнии чудотво́рцы,/ я́ве отгоня́ете челове́ков неду́ги,/ вои́стинну незаходи́маго Со́лнца в себе́ стяжа́вше, Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже, досто́йно соше́дшеся,/ почита́ем сла́вную, святи́и, и честну́ю ва́шу па́мять, Богоно́снии безсре́бреницы./ Моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко Младе́нца, млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца, и Па́стыря, и Изба́вителя А́гница зря́щи на Кресте́,/ восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше:/ мир у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние,/ утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости./ Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый,/ умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние/ ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Живоно́сными де́йствы, вся́ческими дея́нии, смертоно́сныя стра́сти челове́ков исцеля́ете,/ светови́днии столпи́, забра́ла недви́жима,/ виногра́да и́стиннаго Боже́ственныя ло́зы.

Сосцы́ церко́внии, и́же млеко́ пролива́юще исцеле́ний,/ просвеще́ний, безсре́бреницы, пита́юще всех Боже́ственными бра́шны,/ да восхва́лятся ра́достными пе́сньми.

Врачевство́ показа́ся храм ваш, святи́и,/ обурева́емым небу́рно приста́нище и спаси́тельно,/ во́ньже притека́юще, вси прие́млем тишину́ и лю́тых избавле́ние.

Богоро́дичен: Ми́лости мя, Де́во, я́же в Тебе́, сподо́би,/ ро́ждшая Сло́во, еди́на вои́стинну Ми́лостивное,/ еди́но ми́лостивны святы́я показа́вшее,/ цели́тели и чудотво́рцы в конце́х.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Боже́ственными светлостьми́ я́ве облиста́еми, весь обхо́дите мир,/ вся челове́ки просвеща́ете, тьму отъе́млюще страсте́й,/ де́моны прогоня́юще, Богоно́снии безсре́бреницы.

Я́ко два просвеща́ете свети́льника поднебе́сную,/ духодви́жно, Богоно́сцы, всю тварь обходя́ще,/ и и́же на одре́ боле́зней посеща́юще, и от бед изыма́юще.

Неду́гующим исцеле́ние, страсте́й избавле́ние подаю́ще безсре́бренно,/ всем предста́тели вели́цы яви́стеся, всем помо́щницы с Бо́гом,/ всем засту́пницы, Богоно́снии безсре́бреницы.

Богоро́дичен: Му́дрость породила́ еси́ Бо́жию Ипоста́сную, Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ святы́я прему́дры показа́вшую,/ и́миже зломудреца́ паде́ся шата́ние и лю́тая ухищре́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Не хи́тростию челове́ческою, но Боже́ственною благода́тию/ очища́ете неду́ги челове́ков, сла́внии,/ сего́ ра́ди соше́дшеся, по до́лгу вас ублажа́ем.

Любо́вию ко Христу́, Богоно́снии, связа́еми,/ всю зло́бу де́монов разруша́ете Боже́ственною благода́тию,/ сего́ ра́ди ва́ше соверша́ем торжество́.

Я́ко су́ще виногра́да Боже́ственнаго прозябе́ния,/ вино́ нам исцеле́ний, су́щим в се́товании неду́гов, точа́ще,/ весе́лия исполня́ете, безсре́бреницы.

Богоро́дичен: Храм Тя чист соде́ла, Влады́чице, Пречи́стое Сло́во,/ Е́же Боже́ственный храм безсре́бреник/ велича́я в чудесе́х и зна́мениих всегда́.

Конда́к, глас 2:

Благода́ть прии́мше исцеле́ний,/ простира́ете здра́вие су́щим в ну́ждах, вра́чеве,/ чудотво́рцы пресла́внии,/ но ва́шим посеще́нием ра́тников де́рзости низложи́те,/ мир исцеля́юще чудесы́.

И́кос:

Вся́каго ра́зума и му́дрости прехо́дит сло́во му́дрых враче́в,/ и всем ра́зум подаю́т:/ Вы́шняго бо благода́ть прие́мше, неви́димо здра́вие да́руют всем./ Отону́дуже и мне по́вести благода́ть дарова́ся пе́ти,/ я́ко Богоно́сныя уго́дники Христо́вы и служи́тели,/ исцеле́ний мно́жество подаю́щия,/ боле́зни бо всех избавля́ют,/ мир исцеля́юще чудесы́.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Отверза́юще исто́чник Богода́нный, святи́и,/ всем ре́ки источа́ете чи́стых исцеле́ний,/ отмыва́юще страсте́й скверне́ния и де́монов зло́бу всегуби́тельную.

Укрепля́ема Вседержи́теля Ду́ха благода́тию,/ здра́вие боля́щим всегда́ подае́т дво́ица безсре́бреник Твои́х досточу́дная,/ Сло́ве Бо́жий, Му́дросте и Си́ло.

Свят еди́н еси́, прославля́я святы́я Твоя́,/ мир бо тех ра́ди избавля́еши от бед и просвеща́еши зову́щия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Жезл из ко́рене Иессе́ева Ты прозябла́ еси́,/ цве́та Христа́ израсти́вши, Мари́е,/ я́ко цветцы́, чудесы́ украси́вшаго Своя́ безсре́бреники уго́дныя.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

На́зи вся́кия яви́стеся вра́жия зло́бы, святи́и, Боже́ственным Ду́хом,/ нам бы́вше оде́жда спасе́ния, и оставле́ния вина́, и лю́тых премене́ние, вопию́щим:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Господа.

Сы́нове по прича́стию Бо́жии, Дамиа́не и Космо́, бы́вше,/ ве́рою оте́ческий жре́бий ны́не обрето́сте, Небе́сное наслажде́ние/ и чуде́с све́тлое вои́стинну де́йство, и вопие́те:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Кропле́ньми ва́шими боголе́пными скве́рну омы́йте душе́вную на́шу,/ и боле́зненныя, святи́и, прожени́те стра́сти, и де́монская стремле́ния отыми́те,/ я́ко предста́телие и я́ко цели́телие на́ши ми́лостивии.

Я́ко крин, я́ко цвет мы́сленный, я́ко шипцы́, Ду́хом укра́шени, нам яви́стеся, святи́и,/ благово́ние воспуща́юще и злосмра́дие страсте́й отгоня́юще, вопию́щим:/ вся дела́, благослови́те, Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Умерщвля́ется смерть Тобо́ю,/ Жизнь бо родила́ еси́ Ипоста́сную, Христа́ Бо́га, Пречи́стая,/ и предста́тели жи́зни на́шея показа́вшаго, безсре́бреники врачи́, вопию́щим:/ благослове́н, Пречи́стая, Плод Твоего́ чре́ва.

Песнь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Се ны́не что́ добро́, или́ что красно́, я́коже пи́шет,/ но то́кмо, е́же жи́ти ны́не бра́тии в единомышле́нии,/ в ме́сте светоза́рне, в се́лех Небе́сных, во сла́ве неувяда́ющей,/ я́же по достоя́нию ублажа́ем.

Я́ко вели́к сий храм, чудесы́ всегда́ украша́емь,/ во́ньже при́сно приходя́ще, Космо́ и Дамиа́не досточу́днии,/ здра́вие тре́бующим подава́ете,/ те́мже досто́йно блажи́ми есте́.

Днесь/ сра́дуются нам, блаже́ннии, в па́мяти ва́шей,/ А́нгели и Боже́ственнии апо́столи, проро́цы и преподо́бнии и вси пра́ведницы,/ с ни́миже ра́достно водворя́ющеся, за весь мир моли́теся.

Боже́ственная дво́ице и светоза́рная,/ безсре́бреннии, и Богоно́снии, и всечестни́и,/ оставле́ние согреше́ний, и исправле́ние жития́ испроси́те,/ и всех лю́тых избавле́ние восхваля́ющим вас всегда́.

Богоро́дичен: Све́та жили́ще, Чи́стая, была́ еси́,/ вся озари́вшаго и светоно́сны и свя́ты показа́вшаго,/ ны́не тьму отъе́млюща страсте́й душетле́нных Ду́хом,/ Пречи́стая еди́на Присноде́во.

Свети́лен.

Подо́бен: Не́бо звезда́ми:

Ко́е дово́льно бу́дет сло́во безсре́бреник изрещи́ благода́ть исцеле́ний?/ И́бо суть по Бо́зе всей вселе́нней вра́чеве и спаси́телие.

Богоро́дичен:

Держа́вным Твои́м кро́вом от враг наве́та нас, Чи́стая, Твоя́ рабы́, сохрани́ вся невре́дны,/ Тя бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище в ско́рбех.

На хвали́тех стихи́ры на 6, глас 1, самогла́сны:

Благода́ть исцеле́ний от Бо́га прие́ше,/ безсре́бренно стра́сти душ и теле́с на́ших те́пле исцеля́ете,/ всекра́снии безсре́бреницы,/ те́мже ва́ми Христо́с ве́рным да́нное здра́вие да́руя,/ свети́ла неле́стная вас показу́ет вселе́нней./ Того́ умоли́те, спасти́ся душа́м на́шим.

От вы́шняго про́мысла бе́здну исцеле́ний поче́рпше,/ всем источа́ете ве́рным исцеле́ния, безсре́бреницы,/ преесте́ственне бо неду́гующих стра́сти/ рукоде́йствии та́инственными,/ от сокро́вищ Ду́ха лечбы́ предлага́юще спаси́тельныя,/ стра́ждущих исцеля́ете./ Те́мже храм че́стен бы́сте Живонача́льныя Тро́ицы,/ в вас бо я́ве оби́тель сотвори́,/ Е́йже моли́теся/ спасти́ся душа́м на́шим.

Глас 2. Феофа́ново:

Любо́вию Боже́ственною и жела́нием бу́дущих,/ де́тельне пожи́вше,/ спаси́тельныя пути́ испра́висте./ Те́мже, чистоту́ душе́вную нескве́рно соблю́дше,/ ве́щным до конца́ проти́ву ста́сте,/ Ду́хом же Боже́ственным позла́щшеся,/ беззла́тно исцеле́ние неду́гующим подае́те,/ дво́ице свяще́нная,/ светоза́рное собра́ние,/ просвеще́нный Боже́ственный сопру́же, безсре́бреницы,/ в ско́рбех и боле́знех посеща́юще нас/ и душ на́ших неду́ги безме́здно исцеля́юще.

Ге́рманово: Вели́ким сподо́бльшеся даро́м, прехва́льнии,/ в смире́нном житии́ на земли́ пожи́сте/ и, проходя́ще всю́ду, ту́не боля́щих стра́сти исцеля́юще,/ яви́стеся А́нгелом собесе́дницы,/ Космо́ с Дамиа́ном му́дрым,/ бра́тия прекра́снии,/ и на́ша стра́сти моли́твами ва́шими исцели́те.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Исто́чник исцеле́ний еди́наго то́кмо в ле́те исцелева́ше,/ храм же безсре́бреников все мно́жество исцеля́ет неду́гующих:/ неоску́дно бо есть и неиждива́емое бога́тство святы́х./ Тех моли́твами, Христе́, поми́луй нас.

Стих: Се что́ добро́, или́ что́ красно́,/ но е́же жи́ти бра́тии вку́пе.

Ге́рманово: Ра́дуется лик святы́х во ве́ки,/ Ца́рство бо Небе́сное насле́доваша;/ земля́, мо́щи их прие́мши, благово́ние распусти́,/ раби́ Христо́вы бы́ша,/ все́льшеся в жизнь ве́чную.

Сла́ва, глас 4. Феофа́ново:

Исто́чник исцеле́ний иму́ще, святи́и безсре́бреницы,/ исцеле́ние подае́те всем тре́бующим,/ я́ко вели́ким даро́м сподо́бльшеся от приснотеку́щаго исто́чника – Спа́са Христа́./ Рече́ бо к вам Госпо́дь, я́ко единоревни́телем апо́столов:/ се дах вам власть над ду́хи нечи́стыми,/ я́коже тех изгони́ти/ и исцели́ти всяк неду́г и вся́кую я́зю./ Те́мже, в повеле́ниих Его́ до́бре пожи́вше,/ ту́не прия́сте, ту́не подае́те,/ исцеля́юще стра́сти душ и теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

Аще ли случи́тся среда́ или́ пято́к, глаго́ли Крестобогоро́дичен, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся, Благоутро́бне, Твоему́ во́льному распя́тию.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 8:

Кто не удиви́тся,/ кто не просла́вит,/ кто не воспое́т ве́рно/ му́дрых и пресла́вных безсре́бреник чудеса́?/ Я́ко да и по свято́м их преставле́нии/ всем подаю́т, притека́ющим ве́рою, бога́тно исцеле́ния,/ и честны́я и святы́я мо́щи тех источа́ют благода́ть исцеле́ний./ О дво́ице свята́я!/ О честны́я главы́!/ О прему́дросте и сла́во,/ я́же от Бо́га да́нныя вам благода́ти!/ Те́мже пе́сньми зове́м Благоде́телю Бо́гу,/ показа́вшему тех на врачева́ние душ и теле́с на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Ю́ница Нескве́рная,/ Юнца́ ви́дящи, на Дре́ве/ пригвожда́ема во́лею,/ рыда́ющи жа́лостне:/ увы́ Мне, – вопия́ше, –/ люби́мейшее Ча́до,/ что́ Ти сонм воздаде́ безблагода́тный евре́йский,/ хотя́ Мя обезча́дствовати/ от Тебе́, Вселюбе́зне?

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Окто́иха, на 4, и от кано́на святы́х, Песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ есть, да не подви́жуся. Апо́стол к Кори́нфяном, зачало 153. Аллилу́йя, глас 4: Се что́ добро́, или́ что красно́, но е́же жи́ти бра́тии вку́пе. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 34, от полу́. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

К вам, святи́и безсре́бреницы и чудотво́рцы Космо́ и Дамиа́не, я́ко к ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником о спасе́нии на́шем, мы, недосто́йнии, прекло́ньше коле́на, прибега́ем и, припа́дающе, усе́рдно вопие́м: не пре́зрите моле́ния нас, гре́шных, немощны́х, во мно́гия беззако́ния впа́дших и по вся дни и часы́ согреша́ющих. Умоли́те Го́спода, да проба́вит нам, недосто́йным рабо́м Свои́м, вели́кия и бога́тыя Своя́ ми́лости; изба́вите нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, вы бо прия́ли есте́ от Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ неоску́дную благода́ть исцеле́ний, ра́ди тве́рдыя ве́ры, безме́зднаго врачева́ния и му́ченическия кончи́ны ва́шея. Услы́шите нас, моля́щихся, и благоприя́тным хода́тайством ва́шим испроси́те у Христа́ Бо́га правосла́вным лю́дем на враги́ побе́ду и одоле́ние. Па́ки, припа́дающе, приле́жно мо́лим: испроси́те нам от Го́спода вся благополе́зная, я́же в животе́ на́шем вре́меннем, наипа́че же ко спасе́нию ве́чному служа́щая, да сподо́бимся моли́твами ва́шими улучи́ти кончи́ну христиа́нскую, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну, и да изба́вимся от ко́зней диа́вольских и ве́чныя му́ки, безконе́чнаго же и блаже́ннаго Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы бу́дем. Ей, уго́дницы Бо́жии, не преста́йте моля́щеся за ны, с ве́рою к вам притека́ющия. А́ще бо по мно́жеству грехо́в на́ших и не́смы досто́йни милосе́рдия ва́шего, оба́че вы, ве́рнии подража́телие человеколю́бия Бо́жия су́ще, сотвори́те, да принесе́м плоды́ досто́йны покая́ния и в ве́чный поко́й дости́гнем, хва́ляще и благословя́ще ди́внаго во святы́х Свои́х Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, и Пречи́стую Ма́терь Его́, и ва́ше те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святые мученики-бессребреники братья Косма и Дамиан жили в III веке по Рождестве Христовом в Риме, в период гонений на христиан, воздвигнутых императорами-язычниками. Подвигом своей жизни святые явили подлинно христианское употребление человеческого таланта: талант есть дар Божий, который надлежит использовать не в целях корысти, но для служения Богу и людям.

Святые Косма и Дамиан рано осиротели. Оставшись вдовой в молодости, Феодотия воспитала своих сыновей в христианском благочестии. Основным занятием братьев было врачебное дело, в котором они весьма преуспели. Святые братья Косма и Дамиан считали себя служителями Божиими, исцелявшими людей по их вере. Они не брали за свой труд никакой платы. Врачевание бессребреники Косма и Дамиан сочетали с проповедью слова Божия, разъясняя больным, что они совершают исцеления благодатной силой Христовой, и призывая их к вере во Христа Спасителя, которая открывает путь к подлинному выздоровлению – спасению души.

Святые братья Косма и Дамиан были оклеветаны завистниками и вызваны в Рим к императору Карину. Император потребовал отречься от Христа и признать языческих богов, на что святые ответили решительным отказом. Когда император стал устрашать их пытками, святые, желая вразумить его, воззвали к Богу. Внезапно шея императора искривилась таким образом, что он не мог повернуть головы. Тогда Карина и многих свидетелей объял страх Божий. Император покаялся пред братьями, и исповедал перед всеми свою веру во Христа, и тотчас получил исцеление. Святые Косма и Дамиан были немедленно отпущены на свободу. После возвращения в свое селение близ Рима они продолжили прежнее богоугодное дело.

Высок был подвиг святых целителей, но Богу было угодно еще сильнее возвысить их чрез невинное мученичество. Они пострадали от зависти врача, бывшего некогда их учителем. Этот врач заманил их в горы и там коварно убил. После кончины святость врачей-бессребреников Космы и Дамиана (†284) была подтверждена многими чудесными знамениями милости Божией.

Литература:

Святые целители и бессребреники Косма и Дамиан. Пенза, 1899

Преподо́бнаго и Богоно́снаго отца́ и учи́теля Никоди́ма Святого́рца

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 4 и пое́м стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, и́же на Афо́не мона́си,/ в весе́лии се́рдца да пра́зднуим/ па́мять ежего́дную учи́теля на́шего Никоди́ма блаже́ннаго,/ словесы́ и де́лы нас наставля́ющаго на путь доброде́тельный./ Сей бо, пра́ведно пожи́в,/ о́браз нам лу́чший яви́ся/ и све́тлое во всем подража́ние.

Сло́вом и му́дростию и́стинною,/ о́тче Богому́дре, сия́я/ и житие́м честны́м,/ свети́льник сла́внейший Ду́ха яви́ся в после́дняя ле́та,/ и всех просвеща́еши, богодухнове́ннейший служи́телю Христо́в,/ Боже́ственных писа́ний луча́ми,/ и к любви́ возгрева́еши ве́рных умы́, Никоди́ме.

Я́коже сокро́вище духо́вное, о́тче, и Небе́сное бога́тство,/ оста́вил еси́ Це́ркви Христо́вей/ мно́жество писа́ний твои́х/ в воню́ позна́ния и благоуха́ния Свята́го Ду́ха,/ и́миже непреста́нно наслажда́ющеся,/ твою́ ве́чную па́мять, преподо́бне Никоди́ме, пра́зднуем.

Главу́ твою́ зря́ще честну́ю/ и лобыза́юще ю́ во умиле́нии душе́внем,/ твой све́тлый лик и благода́ти испо́лненный мним, о́тче, зре́ти,/ усты́ святы́ми ти́хо веща́ющий глаго́лы живота́,/ ча́дом твои́м мир подава́ющий/ и оте́ческая наставле́ния нам, лю́бящим тя, посыла́ющий.

Сла́ва, глас 1:

Све́том Боже́ственным озари́в се́рдце,/ богоприя́тен яви́лся еси́ в житии́, Богому́дре Никоди́ме,/ о Христе́ бо, Го́споде твое́м, живы́й/ и о Нем пису́я и веща́я,/ духо́вных помысло́в показа́лся еси́ сокро́вище/ и Це́ркве Богоно́сный учи́тель./ Но, я́коже по́двигом до́брым подвиза́вся,/ в сем и нас укрепи́ преподо́бными твои́ми моли́твами,/ благоугоди́ти Бо́гови, мо́лимся.

И ны́не, Богоро́дичен:

Гре́шных мольбы́ прие́млющи/ и скорбя́щих воздыха́ния не презира́ющи,/ моли́ из святы́х Твои́х ложе́сн Изше́дшаго/ спасти́ся нам, Пресвята́я Де́во.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Ду́хом окрыле́нный Святы́м,/ преподо́бне Никоди́ме,/ сосу́д святы́ни/ и ри́тор благоче́стия богови́дный/ яви́лся еси́.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Словесы́ твои́ми,/ ме́рилом то́чным,/ богате́юще к стяжа́нию лу́чшаго,/ воспева́ем твое́ Боже́ственное,/ Богому́дре, превосхо́дство.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Град мона́шествующих/ свяще́нную твою́ па́мять,/ Никоди́ме, пра́зднует,/ уче́нии твои́ми/ непреста́нно просвеща́яся.

Сла́ва, Тро́ичен, глас и подо́бен то́йже:

Усты́ благочести́выми/ пра́во богосло́вя Тя,/ Трисо́лнечное Божество́,/ Никоди́м Боже́ственный/ сла́вы Твоея́ сподо́бися.

И ны́не, Богоро́дичен:

Пе́сньми сладча́йшими/ песносло́вя Тя, Де́во,/ Никоди́м Боже́ственный/ духо́вно Ти вопия́ше:/ ра́дуйся, Де́во Чи́стая.

Ны́не отпуща́еши: трисвято́е. Отпусти́тельный тропа́рь из вели́кия вече́рни. И отпу́ст.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Благода́ти селе́ние, истолкова́теля богодухнове́ннаго,/ Святы́м Ду́хом води́маго,/ сла́ву Бо́жию неизрече́нную/ и жития́ невеще́ственныя да́ры,/ богодухнове́нную трубу́, возвеща́ющую в ми́ре сло́во благода́ти,/ воспои́м досто́йно богоглаго́ливаго Никоди́ма.

Просвети́вый Ду́хом Боже́ственным се́рдце, Никоди́ме,/ уче́ний мо́ре Це́ркви из уст твои́х источи́л еси́,/ и ея́ ни́вы оби́льно ороси́л еси́/ сло́вом да́нныя ти, о́тче, благода́ти,/ я́коже глаго́лет Дави́д,/ и ра́дуеши со́нмы благочести́вых му́дростию твое́ю.

Я́коже свети́ло новосве́тлое, воспева́ем тя,/ озаря́ющаго Це́рковь Боже́ственными словесы́ твои́ми,/ я́коже благоче́стия учи́теля,/ я́ко уста́ богому́драя доброде́телей чудоде́йственных,/ я́коже пропове́дника жития́ лу́чшаго/ и кифа́ру1 пе́сней сладча́йших,/ соверша́юще всесвяту́ю па́мять твою́, Никоди́ме.

И́ны стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Благода́ть оби́льная Ду́ха Пресвята́го, му́дре,/ в ду́шу твою́ всели́вшаяся,/ сию́ предочи́стивши доброде́телей воздая́нии,/ сосу́д Боже́ственный тя соде́ла/ и глаго́л богодухнове́ннейший./ О, всему́драя твоя́ поуче́ния, Никоди́ме,/ и́миже при́сно вси науча́емся/ к жи́зни лу́чшей.

То́ки уче́ний источи́л еси́,/ я́коже исто́чник слове́сный,/ па́че ме́да услажда́ющия ве́рных сердца́, Никоди́ме,/ зна́нии и дея́нии яви́ся/ сокро́вищница вся́кия му́дрости/ и казна́ Боже́ственных облиста́ний,/ подава́я исправле́ние всем,/ благоче́стно уче́нию твоему́, о́тче, после́дующим.

Сла́ва, глас 4:

Днесь нам возсия́, я́ко свети́ло у́треннее,/ преподо́бнаго учи́теля па́мять, Никоди́ма небомы́сленнаго,/ Це́рковь озаря́ющи./ Прииди́те у́бо, слове́с его́ ревни́телие,/ в ду́се и и́стине пра́зднуим, к нему́ вопию́ще:/ ра́дуйся, доброде́тельным житие́м/ селе́ние Свята́го Ду́ха ум соде́лавый,/ ра́дуйся, сокро́вищнице богодухнове́нная,/ в не́йже многоразли́чныя му́дрости сокро́вища неистощи́мая,/ ра́дуйся, На́ксии Боже́ственная о́трасле,/ святоиме́нное Горы́ украше́ние/ и всея́ Це́ркве наста́вниче Богому́дрый./ Предста́тельствуй, мо́лимся, о́тче, о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три преподо́бническая (зри день 5-й).

На лити́и стихи́ры самогла́сны. Глас 1:

Ра́дуйся о Го́споде, сла́вный Афо́не,/ избра́нный Богома́тере уде́ле,/ се бо, я́ко простры́йся до Небе́с столп све́та,/ в тебе́ явля́ется Богому́дрый Никоди́м,/ и́же му́дростию богоприя́тный и в доброде́телех богови́дный,/ жи́тельством бо непоро́чным/ и́же Го́рняго дыха́ния све́тлость насле́дова/ и, повсю́ду лучи́ дарова́ний испуска́я,/ на дела́ Све́та наставля́ет во умиле́нии Бо́гу вопию́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 2: Подви́жнически пожи́в,/ ху́ждшее лу́чшему покори́л еси́,/ и с Бо́гом соедини́лся еси́, Никоди́ме,/ при́сно теку́щею моли́твою,/ и от блаже́ннаго сего́ сою́за/ Боже́ственному а́бие научи́лся еси́,/ и, по Па́влу Боже́ственному, глаго́лы неизрече́нныя слы́шал еси́/ и письмены́ изложи́л еси́,/ я́же трудо́м навы́кл еси́;/ сего́ ра́ди, я́ко свет Боже́ственный,/ словеса́ твоя́ от восто́к со́лнца до за́пад/ сия́ют к просвеще́нию вопию́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 3: Любому́дрие источа́я,/ богосло́вия яви́лся еси́ орга́н/ и жития́ духо́внаго тайнопи́сец всеизря́днейший,/ я́коже бо сотвори́в, учи́ши,/ и сло́во кра́ткое, е́же у отце́в, я́коже глаго́лет Иса́ия,/ многообра́зно раскрыва́еши си́лою сло́ва де́йственнаго/ и богодарова́нныя му́дрости красото́ю, многому́дре Никоди́ме,/ Боже́ственная бо благода́ть усты́ твои́ми излия́ся/ и кни́жника тя всего́ неизрече́ннаго яви́/ во спасе́ние зову́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Глас 4: Я́ко кри́ны ве́шнии Ду́ха,/ арома́т жи́зни, от Еде́ма исходя́щий,/ источа́ют твоя́ богодухнове́нныя кни́ги, всеблаже́нне Никоди́ме,/ благоуха́ние бо Христо́во яви́ся чи́стым житие́м твои́м,/ и страсте́й злово́ние отгоня́еши многоцве́тием слове́с твои́х,/ я́коже бо сосу́ди арома́тов,/ уста́ твоя́ писа́нии наполня́ют нас оби́льно,/ позна́ние доброде́телей подаю́ще/ и Боже́ственных догма́тов акриви́ю2 во спасе́ние зову́щих:/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, глас 4:

И́же в преподо́бных мудре́йшаго/ и в учи́телех преподо́бнаго, Никоди́ма вели́каго,/ благогове́йных мно́жества, по до́лгу да ублажи́м,/ освяти́вся бо по́двигом, уста́ Уте́шителя бысть,/ и в Це́ркви дави́дски испо́лненней Боже́ственную в та́йне му́дрость возгласи́,/ е́юже правосла́вных ду́ши воспита́/ Го́рняя разуме́ти и иска́ти,/ на еретико́в же со́нмища возгреме́,/ по всей бо земли́ изы́де глас его́/ во сла́ву Христа́ Бо́га и Спа́са душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

От вся́ких бед рабы́ Твоя́ сохрани́,/ Благослове́нная Богоро́дице,/ да Тя просла́вим, упова́ние душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, подви́жников:

Ра́дуйся, мона́хов добро́то,/ о́строва На́ксии изря́дная о́трасле,/ Афо́на благоукраше́ние,/ све́тлое о́ко, язы́че сладча́йший/ и богоглаго́ливый о Ду́се Боже́ственнем,/ глаго́ля и напису́я поуче́ния,/ Небе́сных веща́ний непристу́пных смысл всем изъясня́я/ и ум отверза́я созерца́ний неизглаго́ланных/ в широту́ позна́ния лу́чшаго,/ Никоди́ме о́тче,/ сокро́вищнице одушевле́нная разуме́ния богода́ннаго.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Ра́дуйся, му́дрости сосу́де,/ богосло́вия и́стиннаго сокро́вище,/ сла́во правосла́вных,/ му́дро победи́вый еретико́в мудрова́ния,/ кифа́ро доброгла́сная догма́тов ве́ры,/ нра́вов непоро́чных вертогра́дарю богоприя́тный/ и учи́телю благочести́вых подая́ний,/ высото́ Боже́ственнаго позна́ния/ и глубино́ разуме́ния духо́вных по́мыслов,/ неисчерпа́емое мо́ре, Никоди́ме о́тче,/ прося́й всем Боже́ственное сия́ние.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы звездо́ но́вая и многосве́тлая,/ уста́ богосло́вов, ревни́телю те́плый благоче́стия,/ преда́ний и Писа́ний раскры́тие,/ неизрече́нных уясне́ние,/ сло́вом благода́ти врачу́я боле́зни и душ па́губу,/ ли́ро согла́сная и набла́м3 сладкогла́сный/ пе́сней и пе́ний Боже́ственных,/ преподо́бне о́тче Никоди́ме,/ Христа́ Бо́га моли́/ пода́ти чту́щим тя грехо́в оставле́ние.

Сла́ва, глас 8:

Уче́ния слове́с возде́лав до́бре,/ плоды́ живота́ безсме́ртнаго Це́ркви плодоно́сиши,/ богоглаго́ливе Никоди́ме,/ я́коже бо древеса́ благопло́дная при исхо́дищих вод благода́ти,/ твоя́ богообра́зныя кни́ги/ при́сно прино́сят нам позна́ние спаси́тельное,/ я́коже сла́дость Небе́сную,/ е́юже страсте́й го́речи избавля́еми,/ от Христа́ прие́млем мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Му́дрости благода́тию, о́тче, укра́шенный,/ труба́ богогла́сная показа́лся еси́ Ду́ха/ и доброде́телей наста́вник, Никоди́ме Богоглаго́ливый,/ всем бо подае́ши спаси́тельная уче́ния,/ жития́ чи́стаго показу́я сия́ние/ бога́тством Боже́ственных твои́х слове́с,/ и́миже, я́ко свет, ми́рови возсия́л еси́.

Ин тропа́рь, глас 1.

Подо́бен: Пусты́нный жи́тель:

Свети́ло Афо́нское, и На́ксии о́трасль,/ и Це́ркве всея́ богодухнове́ннаго учи́теля,/ Никоди́ма, ве́рнии, да почти́м,/ и́же, исполня́яся му́дрости Боже́ственныя,/ уче́ния бо небе́сная и оби́льная излива́ет вопию́щим:/ сла́ва просла́вльшему тя Христу́,/ сла́ва венча́вшему тя,/ сла́ва подаю́щему тобо́ю нам по́мощь.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Ангельский собо́р:

Мона́шествующих собо́ри святу́ю твою́ па́мять собра́шася благоче́стно пра́здновати усе́рдно,/ Никоди́ме, благоче́стия учи́телю,/ и́хже благослови́ невеще́ственным твои́м призре́нием,/ с ве́рою покланя́ющихся, богому́дре, всечестне́й главе́ твое́й.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Му́дрости Боже́ственныя облиста́нный луча́ми,/ глаго́лов свяще́нных сокро́вище стяжа́л еси́, Никоди́ме преподо́бне, благоче́стия учи́телю,/ и́миже всегда́ нас наставля́еши, всеблаже́нне,/ к восхожде́нию в сокрове́нную о Христе́ жизнь и све́тлость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Вели́чие мно́гое сла́вы Твоея́, Чи́стая, воспева́я дави́дски в пе́снех сладкогла́сных,/ Никоди́м преподо́бный возглаша́ше Ти:/ ра́дуйся, Неискусобра́чная Благослове́нная Мари́е,/ ми́ра мо́сте к Бо́гу и Спа́су и Афо́на заступле́ние.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Па́жить благоуха́ющая богодухнове́нных Писа́ний/ яви́лся еси́, Никоди́ме, чи́стым житие́м твои́м и таи́ник богоприя́тный,/ сих бо изуче́нием услажда́яся, насу́щнаго зна́ния Небе́снаго получи́л еси́ благово́ние,/ и́мже, о́тче, весели́ши тя ублажа́ющия.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Пра́ведно пожи́л еси́ и доброде́тельно, му́дре,/ и вся удиви́л еси́ му́дростию твое́ю, Никоди́ме преподо́бне,/ возвесели́л еси́ правосла́вных со́нмы словесе́м твои́м,/ безу́мная мудрова́ния инове́рных упраздни́л еси́,/ сего ра́ди твою́ ле́тную па́мять пра́зднуем.

И ны́не, Богоро́дичен:

Безсе́менно зачала́ еси́ Творца́ вся́ческих,/ неистле́нно же родила́ еси́ от крове́й Твои́х Христа́, Бо́га на́шего./ Сего́ ра́ди Тя спасе́ния нача́ток стяжа́вше,/ воспева́ем Тя, Богоро́дице, я́ко на́ше предста́тельство,/ и ве́рою велича́ем сла́ву Твою́, Пречи́стая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

Му́дростию Боже́ственною обогати́вся,/ вся́каго зна́ния бога́тство духо́вное стяжа́л еси́, блаже́нне,/ от сокро́вища се́рдца твоего́ пита́тель яви́ся,/ сло́вом благода́ти ду́шу и по́мысл благочести́вых пита́я./ Се́го́ ра́ди и нра́вы люде́й управля́я,/ всем яви́л еси́ сия́ние спасе́ния, Богоно́се Никоди́ме./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Воплоти́вши, Де́во, неизме́нно от чи́стых Твои́х крове́й преесте́ственно Христа́, Бо́га на́шего,/ милосе́рдием бла́гости нас к дре́внему житию́ привела́ еси́,/ умертви́вши зми́я Рождество́м Твои́м, Пречи́стая./ Сего́ ра́ди благоразу́мно благода́рственныя пе́сни Ти при́сно возно́сим,/ Твою́ благода́ть прие́млюще./ Моли́ Сына Твоего́ и Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ с любо́вию прибега́ющим к кро́ву Твоему́, Влады́чице.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Вся́кое дыха́ние: Евангелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Це́ркве новоявле́нная заря́/ и мона́шествующих богови́дный учи́тель,/ Никоди́м Богоприи́мный,/ лу́чший соверши́в путь доброде́тели,/ к Небе́сным селе́нием возше́л есть,/ честну́ю же его́ па́мять пра́зднующим/ оте́ческая благослове́ния подае́т/ и всем испра́шивает ве́лию ми́лость.

Кано́н Богоро́дице со ирмосо́м на 6 и свята́го два кано́на на 8.

Кано́н Богоро́дице, еге́же краегране́сие: Ра́дуйся, ра́дости на́шея вина́, Де́во. Мона́ха Гера́сима. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Ми́лостей сокро́вище и неистощи́мое мо́ре, Госпоже́,/ ка́плю позна́ния и мне одожди́,/ да со Ангелом, ра́дуйся, вопию́ Ти трубо́ю пе́сненною.

Кля́твы упраздне́ние, ра́дуйся, Богоневе́стная Госпоже́,/ ми́ра искупле́ние, ра́дуйся, Всенепоро́чная,/ источи́вшая Жизнь ве́чную и ад умертви́вшая Рождество́м Твои́м, ра́дуйся.

Ра́дуйся, Пречи́стая, оте́ческия си́лы пала́то,/ ра́дуйся, хра́ме нескве́рный Сотво́ршаго вся́ческая,/ ра́дуйся, черто́же пресве́тлый Сла́вы Боже́ственнаго воплоще́ния.

Ра́дуйся, Неискусобра́чная,/ Жезл прозя́бшая, всея́ тва́ри Насади́теля,/ ра́дуйся, виногра́де, израсти́вый Ро́ждие кра́сное,/ вино́ источа́ющее ра́зума.

Кано́н пе́рвый свята́го, его́же краегране́сие: Свята́го Никоди́ма воспева́ю. Творе́ние мона́ха Гера́сима. Глас и ирмо́с то́йже.

Песнь 1

Тро́ице Единосу́щная, о́тче, Сы́не, Ду́ше Святы́й,/ прему́дрость пода́ждь ми, да воспою́ све́тло/ просла́вльшаго словесы́, и уче́нии, и де́лы Тя, Го́споди, свята́го Никоди́ма.

Ум Небе́сный, мирохрани́тельница Ду́ха,/ Боже́ственный Никоди́м всех зове́т нас ле́тную па́мять его́ соверши́ти./ Прии́дем у́бо вси, сего́ чту́ще.

Умертви́в по́мысл пло́ти твое́й, Никоди́ме,/ ху́ждшее, о́тче, покори́л еси́ лу́чшему по́двигом любому́дрия Боже́ственнаго/ и яви́лся еси́ благода́ти сосу́д многоце́нный.

Богоро́дичен: Си́лу, и утвержде́ние, и просвеще́ние стяжа́в Твои́м, Госпоже́, благоволе́нием,/ Боже́ственный Никоди́м, богодухнове́н и весь богоно́сен,/ после́дним в ле́тех яви́ся на Афо́не.

Кано́н вторы́й, его́же краегране́сие: Никоди́ма пра́здную благода́ть. Гера́сим. Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Твои́м сия́нием, Светода́вче Го́споди, ум мой просвети́/ и сло́во ми даждь, Сло́ве,/ да воспою́ усты́ све́тло песнь досто́йную Никоди́му,/ Боже́ственному и ди́вному Твоему́ служи́телю.

Чи́стое твое́ жи́тельство, преподо́бне, селе́ние све́та яви́ тя на Афо́не,/ и столп всесве́тлый, и свети́льник светле́йший,/ сия́ющий в ми́ре безсме́ртия уче́нии, о́тче Богоглаго́ливе Никоди́ме.

Зако́н Боже́ственный раскрыва́я, преподо́бне,/ сло́во богодухнове́нное богоприя́тным язы́ком,/ разуме́ний мо́ре и бога́тство Боже́ственнаго зна́ния в многообра́зней му́дрости/ Це́ркви одожди́л еси́, о́тче, я́коже ма́нну Небе́сную.

Богоро́дичен: Струи́ Боже́ственных душепита́тельных, Госпоже́, исто́чниче неистощи́мый,/ изле́й души́ мое́й во́ду, ска́чущую в живо́т ве́чный,/ да угаси́ши, Де́во, греха́ у́гли,/ и преиспо́лнюся невеще́ственнаго сия́ния.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Горо́ преосене́нная и Боже́ственная,/ из нея́же изы́де нам Царь тва́ри и Ада́ма обре́те в гора́х поги́бели,/ ра́дуйся, Чи́стая, Матероде́вственная.

Ра́дуйся, исцеле́ний путь оби́льно лю́дем одожди́вшая,/ ра́дуйся, Исто́чниче неистощи́мый,/ от него́же нам истече́ Вода́, теку́щая во спасе́ние ве́чное.

Ста́мно злата́я, ра́дуйся, Де́во,/ ми́ру Хлеб живо́тный, я́ко ма́нну Небе́сную, безсе́менно возрасти́вшая,/ ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый Оте́ческаго озаре́ния.

Скрижа́ль Но́ваго Заве́та,/ на не́йже Влады́ка вся́ческих написа́ся теле́сне, воспои́м, вопию́ще:/ ра́дуйся, зако́на исполне́ние и гла́са проро́ческаго.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Испо́лнился еси́ све́та Небе́снаго, очи́стив, Никоди́ме, ум,/ и, я́ко свети́ло многосве́тлое, в после́дняя ле́та в Це́ркви возсия́л еси́/ во спасе́ние благочести́вых.

Глаго́лов Боже́ственных твои́х благода́ть по всей земли́ возсия́,/ я́ко мо́лния небе́сная, нра́вы душе́вныя очища́ющи/ и к све́ту направля́ющи повеле́ний Созда́вшаго вся́ческая.

Свети́льник Боже́ственнаго разуме́ния,/ труба́ благохва́льная Бо́га, язы́к богоглаго́ливый,/ да пое́тся Боже́ственными пе́сньми достодо́лжно днесь Богоизбра́нный Никоди́м.

Богоро́дичен: Храм светоно́сный и Бо́жий престо́л огнезра́чный яви́лася еси́,/ Благослове́нная Госпоже́,/ Того́ пло́тски заче́ншая./ Сего́ ра́ди и мене́ озари́ све́тлостию сла́вы Твоея́.

Ин

Ирмо́с: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, на́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

От скве́рны вся́кия стра́сти ду́шу и те́ло очи́стив,/ ско́рым воздержа́нием, Богому́дре Никоди́ме,/ безстра́стия возде́лываеши благода́ть/ и к стяжа́нию сея́ всех призыва́еши сло́вом твои́м.

Доброде́тельми украше́нный таи́нник богоно́сный/ жития́, во Христе́ сокры́таго, яви́лся еси́ нам, Никоди́ме блаже́нне,/ к Боже́ственным восхожде́нием возводя́ ду́ши на́ша.

Ум твой, о́тче, осия́нный Уте́шителя сла́вою,/ рука́ же твоя́, Им дви́жимая,/ изобрази́ нам Небе́сная уче́ния во святы́х и мно́гих кни́гах, Никоди́ме.

Богоро́дичен: Препросла́вленная Мариа́м, Всецари́це Де́во,/ Бо́га неизрече́нно ро́ждшая,/ растле́вшую страстьми́ мою́ ду́шу исцели́/ и даждь ми ско́ро обраще́ние спаси́тельное.

Седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Богодухнове́нная уста́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ согла́сная ли́ра Небе́сных пе́сней, афо́нских мона́хов украше́ние,/ богоно́сный кни́жник прему́дрости Бо́жия,/ Никоди́м Богому́дрый ра́достно да восхва́лится, я́ко Христа́ служи́тель и́стинный.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во, ми́ра по́моще,/ во вре́мя ну́жды помога́й при́сно притека́ющим те́пле предста́тельству Твоему́/ и настоя́щий Твой, Чи́стая, уде́л честны́й сохраня́й от вся́каго вре́да,/ к Твоему́ бо заступле́нию всегда́ притека́ет, Госпоже́.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Свети́льниче светоно́сный, Свет Непристу́пный седя́щим во о́бразе сме́ртнем возсия́вшая,/ ра́дуйся, Де́во, у́тро невече́рнее,/ Со́лнце Пра́вды я́вльшая.

Спасе́ния яви́лася еси́ врата́ вопию́щим: ра́дуйся./ Ра́дуйся, Мирохрани́тельнице, заче́ншая Сло́во, Христа́,/ да́рующаго дыха́ние нетле́ния возде́лавшим смерть преслуша́нием.

Дарова́ний Небе́сных, ра́дуйся, бога́тство живото́чное,/ ра́дуйся, селе́ние Богонача́льныя бла́гости, Боже́ственнаго благоволе́ния сосу́де,/ ра́дуйся, Неискусобра́чная, Е́юже тле́ние исчеза́ет.

Возсия́вше от чре́ва Твоего́, О́тчее сия́ние/ Боже́ственный Тя о́блак безсме́ртия показа́,/ осеня́ющий, Де́во, вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, селе́ние Царя́ тва́ри.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Зако́на Боже́ственнаго уче́ний и слове́с Ду́ха научи́вся но́щию и днем, Никоди́ме,/ дре́во многопло́дное яви́ся при вода́х Боже́ственныя благода́ти,/ плодонося́щее ве́дение лу́чшее.

Ти́хий, о́тче, нра́вом, и кро́ток ви́дом, и сла́дкий сло́вом,/ и увеща́нием Богому́дрый яви́лся еси́ к тебе́ притека́ющим, свя́те,/ подава́я всем спаси́тельная уче́ния.

Поража́ют умы́ ве́рных, о́тче преподо́бне,/ высота́, и глубина́, и длина́, и широта́, Никоди́ме, му́дрости твоея́ благода́тныя сокро́вища,/ ты бо я́ко бе́здна вели́кая ве́дения яви́ся.

Богоро́дичен: Не́бо на земли́ яви́лася еси́, небе́с вы́шшее, Де́во Пресвята́я,/ на руку́ держа́щая, я́ко Младе́нца, Творца́ не́бу и земли́,/ ми́лостию к Небе́сному нас возводя́щаго жи́тельству.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра Отча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с пророком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Медото́чный, и сладча́йший, и богогла́сный твоего́ язы́ка орга́н,/ одушевле́нный Бо́гом, Никоди́ме,/ воспе́л есть преподо́бных сла́вныя по́двиги,/ зву́ки сладча́йшими и пе́сньми стро́йными благочести́вых сердца́ возвеселя́я.

Ма́нну живота́, мед из ка́мене богото́чный,/ ро́су Боже́ственную, от Свята́го Ду́ха сходая́щую на зе́млю,/ поражда́ет сло́во твое́, Небе́сный таи́нниче Никоди́ме,/ окормля́я, и возвеселя́я, и ороша́я сердца́ ве́рно приника́ющих к кни́гам твои́м.

Сла́дость Боже́ственныя благода́ти, преподо́бне,/ непоро́чным се́рдцем излия́нная усты́ твои́ми честны́ми,/ в кни́гах святы́х сохрани́ся, Никоди́ме,/ и всех услаща́ет и ра́дует, ве́рно поуча́ющихся от книг твои́х.

Богоро́дичен: О нас при́сно моли́, Богоро́дице, Еди́ная Присноде́во,/ Проше́дшаго от чи́стых крове́й Твои́х,/ да ми́лостив бу́дет лю́дем, и́хже сотвори́,/ и пода́ст всем нам грехо́в разреше́ние и све́та ве́чнаго причаще́ние.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Изба́вленнии Рождество́м Твои́м дре́вняго суда́,/ ра́дуйся, ра́достно Ти вопие́м,/ ра́дуйся, Де́во, примири́вшая Всецарю́ на́шему Бо́гу/ собла́зном подпа́вших драко́ну.

Ни́во Богонасажде́нная, Всечи́стая,/ проза́бшая Цвет кра́сный и благоуха́нный, украси́вший зе́млю цветы́,/ испо́лнила еси́ благоуха́ния Боже́ственнаго вопию́щих Ти:/ ра́дуйся, Боже́ственное обоня́ние.

Со́не многоимени́тый, ра́дуйся, Де́во, Госпоже́,/ гра́де Вели́каго Цара́, о не́мже стра́нно я́сно глаго́лати,/ ра́дуйся, отве́рзшая нам врата́ Небе́сная и ра́дость неувяда́емую.

Купино́ неопа́льная, ра́дуйся, Де́во Чи́стая,/ ра́дуйся, умертви́вшая ад, я́ко ро́ждшая Нача́льника жи́зни,/ сме́ртию и страстьми́ всем безстра́стие и жизнь источи́вшаго.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Уче́ния Боже́ственная источи́л еси́, Никоди́ме, я́ко река́ Бо́га Жива́го,/ и, я́ко пото́к ра́достный, при́сно ра́дуеши тече́нии слове́с твои́х, му́дре,/ Це́рковь всю Христо́ву Правосла́вную.

Ти́хо пожи́л еси́, Никоди́ме,/ научи́вся трезве́нию ума́, и воздержа́нию, и чте́нию богодухнове́нных Писа́ний,/ и возне́слся еси́ мы́сленно в Го́рняя облиста́ния Ду́ха.

Му́ченик воспе́л еси́ труды́ и по́двиги и преподо́бных до́блести,/ и́мже после́довал еси́ а́нгельским на земли́ житие́м/ и с ни́ми, преподо́бне, просла́вился еси́.

Богоро́дичен: Пресве́тлое селе́ние Бо́га Вседержи́теля, Благода́тная Богоро́дице,/ омраче́нную мою́ ду́шу просвети́/ и сию́ сосу́д чи́стый Возсия́вшаго из Тебе́, Богома́ти, покажи́.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Доброде́телей преуспе́яние, и духо́вных подвиго́в учи́лище, и писа́ния Боже́ственная/ велеле́пно составля́еши во святе́й кни́зе,/ ю́же по до́лгу от дел сих наре́кл еси́.

Земледе́ланием словесе́ страсте́й отсека́еши ко́рени, Никоди́ме,/ и се́мя за́поведей Бо́жиих спаси́тельное в душе́вныя ни́вы му́дро полага́еши, о́тче,/ я́ко служи́тель Бо́жий Боже́ственнейший.

Пути́ неви́димыя бра́ни ко власте́м тьмы, Никоди́ме,/ всем раскрыва́еши, я́ко в сей победи́вый,/ и нас гото́виши к по́двигу проти́ву страсте́й же и де́монов/ де́йственными сове́ты, Богодухнове́нне.

Богоро́дичен: Матероде́вственная Дщи, Яже Бо́га Сло́ва неизрече́нно заче́ншая,/ сие́ Твое́ ста́до, сла́вную Го́ру Афо́нскую, сохраня́й,/ покрыва́й от вся́кия ну́жды и па́губы,/ я́коже обеща́лася еси́, Твое́ю добро́тою.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Ми́ро Небе́сное ро́ждши и благоуха́ния вселе́нную испо́лнивши,/ ра́дуйся, Чи́стая, мирохрани́тельнице благода́ти,/ ра́дуйся, нетле́ния Боже́ственный алава́стровый сосу́де.

Яви́лася еси́ пала́та одушевле́нная, Пречи́стая, и киво́т освяще́ния Вседержи́теля./ Сего́ ра́ди, ра́дуйся, Ти воспева́ем,/ ра́дуйся, Боже́ственныя Сла́вы хра́ме пречестны́й.

Ра́дуйся, духо́вных вод по́лная реко́,/ е́юже ороша́ется богото́чными струя́ми вселе́нная вся,/ ра́дуйся, Тебе́ взыва́ющи.

Ра́дуйся, Ангелов благоле́пие,/ Боже́ственных проро́ков похвало́ и преподо́бных утвержде́ние,/ ра́дуйся, му́чеников венча́ние и отча́янных прибе́жище.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Новоявле́нное яви́ся со́лнце Це́ркви Христо́вей, Никоди́ме,/ просвеща́я всегда́ правосла́вных собо́р/ луча́ми слове́сных твои́х наставле́ний.

Ве́лий яви́лся еси́ учи́тель,/ я́ко сотвори́вый Боже́ственную во́лю и научи́вый, Никоди́ме, исполна́ти ю́./ Сего́ ра́ди вели́кия че́сти сподо́бился еси́ от Го́спода, тя просла́вльшаго.

В доброде́телех богодухнове́нный,/ сло́вом же и му́дростию богому́дрый,/ на Афо́не яви́лся еси́ тайново́дство богоразу́мное помышле́ний мона́хов.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, свети́льниче многосве́тлый Све́та Богонача́льнаго, Присноде́во,/ озаря́ющи та́инственными сия́нии/ благоче́стно, ра́дуйся, вопию́щих Ти.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

С терпе́нием твое́ житие́ соверши́в, Никоди́ме,/ тишино́ю ума́ и Боже́ственным очище́нием/ Писа́ний жили́ще и уче́ния оте́ческаго уста́ показа́лся еси́.

Си́лою любве́ к Бо́гу, о́тче, укрепла́емь,/ не́мощь плотску́ю расточи́л еси́, Никоди́ме преподо́бне,/ спасе́ния бли́жняго ра́ди напису́я поуче́ния.

Оби́льно излиа́нным слове́сным тече́нием уст твои́х, Никоди́ме,/ ороша́ются при́сно на́ша помышле́ния/ к плодоноше́нию доброде́тельных, о́тче, дея́ний.

Богоро́дичен: А́нгелов ра́дование и люде́й по́моще,/ Благослове́нная Чи́стая, Еди́на Присноде́во,/ всегда́ в ну́ждах нам помога́й и во вся́ких обстоя́ниих.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Я́ко таи́нника изря́днейшаго доброде́тельнаго жития́ и благоче́стия,/ богоно́снаго учи́теля Правосла́вия, пра́зднует тя Це́рковь,/ с Небе́с бо дарова́ния прие́мый,/ озаря́еши Боже́ственными твои́ми писа́нии вопию́щих ти:/ ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

И́кос:

Нра́вом А́нгел и ве́лий в позна́нии, Никоди́ме, на Афо́не показа́лся еси́,/ а́нгельское бо име́я житие́, ангелоподо́бным гла́сом уясни́л еси́ оте́ческая писа́ния,/ и́миже просвеща́еши вопию́щих:/ ра́дуйся, На́ксии благоукраше́ние;/ ра́дуйся, Афо́на озаре́ние./ Ра́дуйся, оте́ческих догма́тов раскры́тие;/ ра́дуйся, святы́х рече́ний разреше́ние./ Ра́дуйся, высото́ ра́зума и му́дрости реко́;/ ра́дуйся, глубино́ Боже́ственнаго ве́дения и любве́ сокро́вище./ Ра́дуйся, я́ко показа́лся еси́ кни́жник Богоно́сный;/ ра́дуйся, уясни́телю Богоглаго́ливый./ Ра́дуйся, свети́льниче нра́вственныя чистоты́;/ ра́дуйся, огню́ Го́рния све́тлости./ Ра́дуйся, и́мже ве́рнии утвержда́ются;/ ра́дуйся, его́же врази́ трепе́щут./ Ра́дуйся, о́тче Никоди́ме.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Исцеле́ний Тя струю́ оби́льную позна́вше, вопие́м Тебе́ ве́рно:/ ра́дуйся, всезлаты́й Исто́чниче, источа́яй безсме́ртную во́ду,/ теку́щую в живо́т ве́чный.

Многоце́нныя клещи́, держа́щия Угль живо́тный в пречи́стою руку́, воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/ богоизбра́нное злато́е кади́ло Сло́ва благоуха́ннаго.

Ра́дуйся, багряни́це неизрече́нная,/ в не́йже истка́ся Сло́во Безнача́льно,/ ри́зо нерукотво́рнаго Его́ воплоще́ния,/ ра́дуйся, Влады́чице, Ада́ма облачи́вшая оде́ждею нетле́ния.

Невозде́ланная яви́лася еси́, Де́во, ни́ва, плодоноси́вшая исто́чник благи́х, Христа́,/ подаю́щаго искупле́ние всем, вопию́щим Ти:/ ра́дуйся, земле́ Боже́ственная, ю́же Ио́иль предвозвеща́ет.

Ин. Ирмо́с то́йже.

К восхожде́нию степе́ней жития́ све́тлаго, преподо́бне Никоди́ме,/ ле́ствицею слове́с, тобо́ю водруже́нною, возво́диши ве́рою притека́ющих к кни́зе твое́й,/ ю́же нарица́еши Ле́ствицею но́вою.

Я́ко благово́нный луг Боже́ственнаго Ду́ха, о́тче Никоди́ме,/ вертогра́д Живота́ благода́тнаго/ ра́лом язы́ка твоего́ богорече́ннаго богодухнове́нную кни́гу твою́ нам показа́л еси́,/ ю́же нарица́еши Вертогра́д благода́ти.

Язы́к Боже́ственный обогати́в, Никоди́ме, и ум Богоприя́тный,/ наста́вник свяще́нный словесе́ ве́ры в после́дняя ле́та яви́лся еси́, преподо́бне,/ и призыва́еши всех к стяжа́нию лу́чшаго.

Богоро́дичен: Богодухнове́нне восхвали́ свяще́нный Никоди́м вели́чия Твоя́,/ вои́стинну ди́вная, Де́во Препе́тая,/ его́же просла́вила еси́ благоволе́ния Твоего́ та́инственными явле́нии,/ я́ко служи́теля Твоего́ Боже́ственнаго.

Ин

Ирмо́с: Бо́жия сннзхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Глаго́лов твои́х Боже́ственных держа́ву, о́тче, и све́тлость,/ и Го́рнюю благода́ть, и оби́льный вои́стинну исто́чник/ николи́же можа́ху терпе́ти, Никоди́ме, со́нми му́дрствующих,/ сего́ ра́ди побежда́хуся тобо́ю.

От вся́кия скве́рны очи́стил еси́, о́тче Никоди́ме,/ и ду́шу, и те́ло, и чу́вства, и помышле́ния./ Сего́ ра́ди и нас возво́диши к чистоте́ и соблюде́нию ума́ му́дрым уче́нием твои́м.

Ума́ чистото́ю и кре́постию помышле́ния, о́тче,/ святы́х оте́ц богоглаго́ливая словеса́ уясни́л еси́/ и сокро́вище душеполе́зное оста́вил еси́ Це́ркви Христо́вей, Боже́ственныя кни́ги твоя́.

Богоро́дичен: Тишину́ Небе́сную и умиле́нный нрав даждь ми, Богоро́дице Де́во,/ и свет душе́вным мои́м стопа́м,/ я́ко да стезя́ми, до́бре веду́щими мя к Го́рнему житию́, ше́ствую, Де́во Чи́стая.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ле́ствице мы́сленная, Де́во, ра́дуйся,/ е́юже Всесоверше́нный сни́де ми/ и Ада́ма па́дшаго к пе́рвой сла́ве боголе́пно вознесе́, вопию́щаго Ти:/ ра́дуйся, Де́во, ски́ние светоявле́нная Сотво́ршаго от не су́щих вся́ческая.

Приста́нище необурева́емое яви́лася еси́, Ко́рмчию ми́ра ро́ждшая./ Сего́ ра́ди от волн па́губных возведи́ мя к при́стани спаси́тельней, да вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Де́во, покро́ве и заступле́ние песносло́вящих Твою́ сла́ву.

Боже́ственным рече́нием после́дующе, свети́льник и трапе́зу Небе́сную,/ колесни́цу многоимени́тую, одр светообра́зный ве́рно Тя имену́ем и вопие́м Ти:/ ра́дуйся, вино́ ра́дости на́шея,/ ра́дуйся, боле́зни Е́вины избавля́ющая.

Еди́на пребыва́ющая пре́жде рождества́, и в рождестве́, и по рождестве́, Де́во,/ я́ко пло́тию ро́ждшая Непостижи́маго,/ на́ша душе́вныя и теле́сныя неду́ги исцели́ Боже́ственною Твое́ю сла́вою,/ да Ти, ра́дуйся, вопие́м благода́рно.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Очище́ние от страсте́й греха́ и исцеле́ние стра́ждущим душа́м, свя́те,/ печа́ли искупле́ние и жития́ свята́го лучи́/ подае́т при́сно Боже́ственное сло́во твое́,/ сия́ющее све́том Небе́сным благогове́йно к нему́ притека́ющим.

Незло́бив и кро́ток яви́лся еси́ и, вся́кою пра́вдою украша́емь, преподо́бне Никоди́ме,/ и пра́ведности явля́я све́тлость в лице́ твое́м,/ ми́лостив был еси́ всем, я́ко преиспо́лнен сия́ния Боже́ственнаго.

Усты́ всему́дрыми твои́ми уясни́в догма́тов Правосла́вных акриви́ю, преподо́бне Никоди́ме,/ от за́пада прише́дших к тебе́ удиви́л еси́/ и сих показа́л еси́ вои́стинну я́ко ры́бы безгла́сныя/ пото́ком, о́тче, Боже́ственных твои́х рече́ний.

Богоро́дичен: Исцели́ ду́шу мою́, боля́щую/ и страстьми́ грехо́вными и по́мыслы нечести́выми и скве́рными опаля́емую, Всечи́стая,/ и покая́ния све́том озари́ се́рдце мое́,/ к Тебе́ бо прибега́ю, окая́нный, да не пре́зриши моли́твы моея́, Де́во.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́вно украси́лся еси́ на Афо́не, Никоди́ме, сло́вом и му́дростию/ и жития́ све́тлостию о́браз яви́лся еси́ и наста́вник спаси́тельный всем и́ноком/ в доброде́телей воздая́ние, вопия́ непреста́нно:/ свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Глаго́лом Бо́жиим препоя́савыйся, я́ко мече́м Небе́сным,/ и облеки́йся, о́тче, я́коже броне́ю, благода́тию Ду́ха,/ еретики́ и ду́хи мы́сленныя обрати́л еси́ вспять, в весе́лии вопия́:/ свяще́нницы, по́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Святы́ни сокро́вище зри́тся глава́ твоя́, Боже́ственное благоуха́ние источа́ющи,/ сосу́ди бо яви́шася арома́тов уста́ твоя́, преподо́бне,/ я́коже рече́ Прему́дрость, дыха́ние безсме́ртия и питие́ весе́лия, е́же от безстра́стия,/ нам при́сно подава́ющии

Богоро́дичен: Пло́тски заче́ншая безпло́тнаго Го́спода,/ су́щаго в не́дрех о́тчих, Сы́на, Собезнача́льна Отцу́ же и Ду́ху,/ без истле́ния обновля́юща мир,/ плотско́ю зло́бою растле́нную ду́шу мою́ обнови́, Де́во, и́стинным покая́нием.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Мост Ты еси́, Всенепоро́чная Госпоже́, Богопрохо́дный,/ Тобо́ю бо Сло́во, отри́нутых посети́в, от сме́рти приведе́ к животу́ безконе́чному вопию́щих:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, Неискусобра́чная, земле́ чи́стая, из Нея́же Христо́с изобразй Челове́ка./ Ра́дуйся, ка́мень, ка́пляй мед жизнепода́тельный стра́нствующим в пусты́ни жите́йстей/ и Твое́ю, Влады́чице, бла́гостию спаса́ющимся.

Ра́дуйся, Ма́нну нам одожди́вшая, Богоневе́сто,/ ра́дуйся, оживотвори́вшая умерщвле́нныя не́когда вкуше́нием от дре́ва./ Ра́дуйся, вход еде́мский отверза́ющая вопию́щим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Ма́ти нело́жная еси́, Всепе́тая, Вседержи́телева/ и Де́ва нетле́нная сохрани́лася еси́ по рождестве́./ Кто у́бо вели́чия Твоя́ воспое́т я́сно?/ Но приими́ и мое́ воспева́ние, е́же от се́рдца те́пла Ти принесо́х.

Ин. Ирмо́с то́йже.

Таи́нник тве́рдый Ду́ха был еси́ ума́ све́тлостию, преподо́бне Никоди́ме,/ и отце́в дре́вних, свя́те,/ свяще́нными труды́ твои́ми све́тлый цвет подава́я,/ от слове́с тех ве́рным благово́нное разуме́ние.

Все житие́ твое́, я́ко фимиа́м, от ю́ности, и я́ко же́ртву непоро́чную, Жизнода́вцу Сло́ву прине́сл еси́,/ Того́ стопа́м после́довав, преподо́бне./ Сего́ ра́ди венча́ свяще́нно тя Христо́с венце́м прему́дрости.

Пе́сньми свяще́нными, Никоди́ме всему́дре, пра́зднуем святу́ю па́мять твою́, освяща́еми твое́ю благода́тию./ Но, я́ко дар благоприя́тный, приими́, о́тче, хвале́ние всех нас,/ те́пле целу́ющих тя, я́ко отца́ на́шего и учи́теля.

Богоро́дичен: Всевы́шняго Бо́га неизрече́нно заче́ншая, Еди́на Преблагослове́нная,/ бла́гостию от а́да нас возве́дшаго,/ па́дшаго мя в глубину́ страсте́й возведи́ на высоту́ жития́ чи́стаго,/ Богоро́дице, по́моще на́ша.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Ви́дети сподо́бился еси́, разреши́вся пло́ти твоея́, Никоди́ме преподо́бне,/ па́че ума́ Благонача́лия Трисия́ннаго свет и благода́ть,/ и́хже и насле́дник, и прича́стник был еси́, Богоглаго́ливе,/ я́ко поживы́й житие́м во всем богодухнове́нным.

Арома́т источа́ют словеса́ твоя́ честна́я, я́коже цве́ти весны́ благово́ннии,/ дыха́ние живота́ бо и благоуха́ние от Бо́га всем показа́л еси́ ты,/ уче́ния, о́тче, ни́во, Никоди́ме Богому́дре,/ свети́ло Це́ркве, правосла́вных украше́ние.

Небе́сную сла́дость восприя́в от Бо́га, Богоно́се Никоди́ме,/ и живота́ необори́маго услади́вся,/ любо́вию тя пра́зднующих сохраня́й и покрыва́й твои́ми моли́твами/ и мене́, усе́рдно тя воспева́юща, о́тче, просвеще́нием твои́м озари́.

Богоро́дичен: Пресве́тлый свети́льниче оте́ческаго, Чи́стая, озаре́ния,/ престо́ле Бо́га, его́же обстоя́т со стра́хом ве́лиим си́лы Небе́сныя,/ Еди́на Присноде́во Мари́е,/ озари́ ум мой све́том повеле́ний из утро́бы Твоея́ Возсия́вшаго.

Свети́лен:

Любому́дрия Боже́ственнаго любо́вию пита́емь,/ му́дрости Го́рния, о́тче, наслади́лся еси́ бога́тством, Никоди́ме Богому́дре,/ с богосло́вия орга́ном и пра́ведными пожи́в,/ с ни́миже не преста́й моля́ся о нас, Богоно́се.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Бо́га Пресу́щественнаго, Де́во, воплоти́вшая,/ низложи́ла еси́ Твои́м Рождество́м осужде́ние Евы/ и благослове́ния исто́чник источи́ла еси́ Тя сла́вящим/ и благоче́стно пропове́дующим Тя Всечи́стую Богоро́дицу и Присноде́ву.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Свяще́ннаго Никоди́ма и учи́теля на́шего/ светоно́сную па́мять пра́зднуем любо́вию,/ преподо́бно бо пожи́в в доброде́телех,/ Христу́ благоугоди́/ и уче́ний святы́х пода́тель яви́ся/ Боже́ственным Ду́хом.

Весь Афо́н да лику́ет, ра́дуяся,/ прославля́я Боже́ственнаго Никоди́ма/ и му́драго в преподо́бных,/ той бо оби́льными да́ры и та́инственными свети́льники озаря́емь,/ я́коже све́тлая зарни́ца,/ всю вселе́нную освеща́ет.

На ни́вах Боже́ственных Писа́ний лета́я,/ пра́вым по́мыслом, я́коже пчела́, о́тче,/ собра́л еси́ та́мо сла́дость/ и мед благода́ти/ и богоглаго́ливыми разуме́нии/ ра́дуеши ду́ши на́ша.

Всечестну́ю и пресвяту́ю твою́ главу́/ ве́рно обстоя́ще,/ с любо́вию лобыза́ем, Никоди́ме всеблаже́нне,/ и от нея́ Боже́ственную благода́ть почерпа́ем/ и жи́зни нестаре́ющия дар/ о Ду́се обрета́ем.

Слава, глас 5:

Востру́бим трубо́ю пе́сненною,/ лику́им пра́зднственне и торжеству́им,/ веселя́щеся в светоно́сней па́мяти учи́теля на́шего./ Свяще́нницы и мона́си да притека́ют/ и Богоно́снаго да восхва́лят в пе́снех,/ ми́рови источи́вшаго уче́ний свяще́нныя исто́чники,/ я́ко от Еде́ма, излива́ющияся всем./ Правосла́вных собо́ри, новосве́тлое свети́ло Правосла́вия, соше́дшеся, воспои́м,/ прему́дрости сокро́вище, доброде́телей храни́лище,/ Уте́шителя уста́, столп честны́х нра́вов,/ богогла́сных богосло́вов язы́к,/ богосве́тлый воздержа́ния свети́льник,/ пра́вых догма́тов ли́ру,/ всех благоче́стных наста́вника богодухнове́ннаго/ пе́сньми богоглаго́ливыми восхваля́юще, та́ко рцем:/ Никоди́ме Богому́дре,/ вразуми́ нас твои́м уче́нием/ и хода́тайствуй при́сно пред Тро́ицею о чту́щих тя.

И ны́не, глас то́йже:

Востру́бим трубо́ю пе́сненною,/ яви́вшаяся бо свы́ше Матероде́вственная Всецари́ца/ благослове́нии венча́ет пою́щих ю́./ Влады́чествующии да соберу́тся/ и Цари́цу восхва́лят в пе́снех, ро́ждшую Царя́,/ благоволи́вшаго пре́жде сме́ртию удержа́нных человеколю́бно изба́вити./ Па́стырие и учи́телие, до́браго Па́стыря Пречи́стую Ма́терь, соше́дшеся, восхва́лим,/ све́щник всезлаты́й, светоно́сный о́блак, небе́с простра́ннейшую,/ одушевле́нный киво́т, огнезра́чный Влады́чень престо́л,/ манноприе́мную злату́ю ста́мну,/ затворе́нную Сло́ва дверь,/ всех христиа́н прибе́жище/ пе́сньми богогла́сными похваля́юще, си́це рцем:/ пала́то Сло́ва,/ сподо́би нас, смире́нных, Небе́снаго Ца́рствия,/ ничто́же бо невозмо́жно хода́тайству Твоему́.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Изобрази́тельны и блаже́нны от кано́нов свята́го. Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 335. Аллилу́ия, глас 6: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя его́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 24. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Велича́ние:

Ра́дуйся, Це́ркве но́вое свети́ло и правосла́вных добро́то свяще́нная./ Ра́дуйся, мона́шествующих светоно́сный свети́льниче,/ Никоди́ме всеблаже́нне, Афо́на похвало́.

Двусти́шие:

Песнь но́вую, Никоди́ме, ти пое́т Гера́сим, твое́ ча́до, о́тче.

Преподобный Никодим Святогорец родился в Греции на одном из Кикладских островов – Наксосе (Наксия) в 1749 году от благочестивых родителей Антония и Анастасии Калливурси. В святом Крещении его назвали Николаем. Мать преподобного впоследствии стала монахиней, приняв иноческий постриг с именем Агафия.

С ранних лет преподобный Никодим стремился к равноангельской жизни, был очень внимателен и благоразумен, избегая еще в детском возрасте всего того, что может повредить внутренней жизни человека. Прилежный, сообразительный, ревнивый о добре и пользе, любивший Божественное, он отличался остротою ума, глубокой проницательностью и удивительной памятью.

Начальное образование он получил в Наксии от приходского священника, у которого научился любви ко Христу и Его Святой Церкви.

В Наксии благодаря заботе ученых-архиереев Феоны, Афанасия, Иоасафа и других была основана школа, которая с 1770 года обновлялась. С 1781 года она помещалась в монастыре во имя святого Георгия, где существовала до 1821 года. Возглавлял школу архимандрит Хрисанф (†1785). Будучи его учеником, Николай в молодости получил превосходное образование. В пятнадцатилетнем возрасте он был привезен отцом в Смирну и отдан на обучение в городскую греческую школу, названную позже Евангельской. Здесь он обучался у ученого подвижника Иерофея Вулисмана в течение пяти лет. Преуспевая в учении, Николай поражал всех своими дарованиями, полученными от Господа, добротою и смирением.

В школе кроме богословских дисциплин и древнегреческого языка Николай изучал латинский, итальянский и французский языки. Его успехи и познания в греческом языке были поистине редкими.

В 1770 году вследствие гонения на христиан со стороны турок, раздраженных поражением их флота в битве с русскими при Чесме, Николай уехал из Смирны и возвратился в родной Наксос. Митрополит Паронаксийский Анфим Варда принял его и назначил секретарем. Пять лет он находился у митрополита Анфима в Наксосе, в духовном общении с афонскими подвижниками иеромонахами Григорием, Нифоном и монахом Арсением. Они поведали ему о монашеской жизни и подвиге на Святой Горе, научили его умной молитве. Благодаря беседам с этими достойными мужами сердце блаженного воспламенилось любовью к ангельскому житию монахов-святогорцев. Юный Николай подружился также с монахом Сильвестром Кесарийским, подвизавшимся в пустынной келье вне острова.

С рекомендательным письмом старца Сильвестра он отбыл из Наксии в 1775 году на Святую Гору Афон, где сначала подвизался в обители святого Дионисия (Дионисиате), построенной во имя Предтечи и Крестителя Иоанна. В 1775 году Николай принял в Дионисиате иноческий постриг с именем Никодим.

Братия монастыря, убедившиеся в его исключительных дарованиях, назначили его чтецом и письмоводителем обители.

В 1777 году Святую Гору посетил бывший митрополит Коринфский Макарий (Нотар), познакомившийся с Николаем еще ранее. Он пригласил Николая просмотреть для издания объемистые духовные книги «Филокалию» («Добротолюбие») и «Евергетинон», а также свой труд «О Божественном и священном Причащении». Николай начал с «Филокалии», для которой составил краткие жизнеописания преподобных отцов и предисловие. Затем он исправил «Евергетинон» и подготовил предисловие к этой книге, отредактировал и расширил труд «О постоянном Причащении». Все эти сочинения митрополит Макарий увез для печатания в Смирне («Филокалия» была издана в 1782 году4).

Оставаясь на Афоне в Карее, Николай пребывал в келье Великой Лавры во имя святого Георгия, которая называлась кельей скуртейцев (Скурте́он), с которыми он был связан неразрывной во Христе любовью и дружбой. Здесь в течение года он переписал «Алфавиталфавитон» – книгу духовных поучений преподобного Мелетия Галисиота.

Через некоторое время из Наксии пришел и поселился в скиту священной обители Пантократора (ныне Капсала) весьма добродетельный монах старец Арсений из Пелопоннеса, из уст которого Николай слышал ранее наставления о подвижническом житии. Узнав о его прибытии, Николай пришел в скит Пантократора и стал послушником старца Арсения.

Здесь, в желанной тишине, Николай всецело предался духовным подвигам, денно и нощно поучаясь в законе Господнем, изучая святоотеческие творения. Оставив всякую заботу о мирском, он совершенно умертвил помышление плоти усиленным постом, постоянной умной молитвой и прочими лишениями, внутренний человек его озарился, просветился и освятился блаженным житием.

Исполненный благодати премудрости и получив дар учения, преподобный Никодим стал светильником Православия, великим учителем христианской жизни и необоримым противником всякой ереси. Целую библиотеку составили его богословские, догматические, герменевтические и нравственные сочинения, свидетельствующие о высоте и глубине его духовной мудрости.

В 1782 году старец Арсений из скита Пантократора отбыл на необитаемый остров Скиропулос (близ Афона), за ним последовал и преподобный Никодим. Здесь преподобный Никодим жил, довольствуясь тем, что добывал своим тяжелым трудом, необходимым для пропитания. Он был лишен книг, однако радовался неизреченной радостью, постигая великую науку неустанной умной молитвы.

Повинуясь просьбе своего брата Иерофея, преподобный писал на острове «Симвулевтикон» («Советование о хранении пяти чувств, воображения, ума и сердца») – аскетический труд, в котором говорится о хранении чувств и о внутренней брани человека за духовное совершенство (издан в Вене в 1801 году).

В 1778 году преподобный Никодим возвратился на Святую Гору и принял великий ангельский образ от старца Дамаскина Ставрудас. Через некоторое время он окончательно поселился в келлии, находящейся выше скита Вседержителя, называемой Феонас. В ней через год он принял в качестве послушника своего земляка Иоанна, сменившего имя на Иерофея, который и прислуживал ему в течение шести лет. Жительствуя и подвизаясь там, преподобный Никодим возделывал мед добродетели и, облистаемый светом Святого Духа, писал, и назидал приходивших к нему мудрыми словами.

По совету и благословению вторично прибывшего на Святую Гору в 1784 году митрополита Коринфского преподобный Никодим исправил и подготовил к изданию сочинения святого Симеона Нового Богослова (изданы в Венеции в 1790 году). Составил он также «Эксомологитарий» (Исповедальник), собрал и украсил «Феотокарион», «Новый мартирологий» и «Духовные упражнения», перевел знаменитую «Невидимую брань» (конец XVI века)5 – книги, исполненные благодати и мудрости, преподающие воздержание от греха и искреннее покаяние, различные способы отражения нападений врага и духовные упражнения благочестивого жительства.

По совету учителя Афанасия Париу, учившего тогда в Салониках, и митрополита Илиупольского Леонтия преподобный Никодим собрал также из святогорских библиотек и подготовил к изданию сочинения преподобного Григория Паламы в трех томах с комментарием. Этот труд он отослал в Вену для издания в типографии братьев Маркиду Пулиу (к сожалению, бесценная рукопись была утрачена).

Затем на Святую Гору пришел иеромонах Агапий из Димицаны Пелопоннесской, с которым преподобный Никодим начал работу по систематической классификации и толкованию священных канонов Церкви, необходимых для руководства и научения священнослужителей и всякого верующего. Этот драгоценный труд, который он с помощью упомянутого учителя Агапия довел до конца, был назван «Кормчей» (Пидалион).

Сразу же по окончании этого труда преподобный Никодим через отца Агапия направил его в Константинополь. Годом позже Патриарх Константинопольский Неофит, получив хороший отзыв о книге от находившегося в Хиосе митрополита Коринфского Макария и митрополита Парийского Афанасия, дал синодальное одобрение на издание книги. Однако преподобный Никодим за неимением средств не смог издать Кормчую. Был организован сбор средств среди монахов Святой Горы и собранные деньги вместе с рукописями поручены архимандриту Феодориту из Яннин с просьбой позаботиться о напечатании Кормчей в Венеции (книга вышла в 1800 году в Лейпциге).

Преподобный Никодим впоследствии поселился в монастыре Пантократор у старца Сильвестра Кесарийца, имевшего келью «Святой Василий», где продолжил свои духовные подвиги и писательскую деятельность. Там он написал «Христоифиан» (Добронравие) – книгу духовных назиданий и нравоучений, научающую воздерживаться и удаляться от всякого заблуждения, магии и духовной прелести. Он исправил также похвалы Чина погребения. Вскоре он отбыл из монастыря Пантократора и поселился в небольшой исихастской каливе напротив келлии Святого Василия, где подвижнически жил как странник и пришелец на земле, охраняемый своими духовными братьями.

Аскетическое и равноангельское житие преподобного Никодима поражало всех. Его пищей был вареный на воде рис или мед с водой.

В этой каливе он исправил и улучшил «Молитвослов», второй «Эксомологитарий», написал Толкование на послания святого апостола Павла, перевел и прокомментировал «Пространное толкование Псалтири» инока XII века Евфимия Зигабена (Константинополь, 1819–1821 гг.) и девять песней, назвав книгу «Сад благодатный». В подвиге добродетели, составляя под водительством Святого Духа свои книги, преподобный Никодим терпел зависть и искушения от невежественных братий, а также от мысленных врагов. С Божией помощью он достойно вел «невидимую брань» с духами преисподней, отражая их козни.

Преподобный Никодим укреплялся в трудностях и различных искушениях, в которых был испытан, как золото в горниле. В последние годы своей земной жизни он неоднократно менял место своих подвигов.

За семь лет до блаженной кончины в качестве переписчика своих сочинений преподобный Никодим имел послушника монаха Кирилла, который позже написал следующее: «Из девятнадцати лет, которые я подвизался на Святой Горе, семь я провел в послушании у этого приснопамятного мужа, будучи каллиграфом, и многие из его трудов я переписал собственноручно». Он приводит список семнадцати изданных произведений святого Никодима и пятидесяти восьми неизданных, о которых говорит: «Их я видел собственными глазами и по поручению этого мужа переписал... 8 марта 1815 г. в Пирсо».

Слава о добродетелях и мудрости преподобного Никодима распространилась по всему Афону и за его пределами, и многие в поисках духовной поддержки приходили к нему, чтобы найти духовное утешение. Постоянная работа, готовность руководить в духовных беседах, советах и увещаниях как монахов Святой Горы, так и приходивших отовсюду христиан, усиленная о них молитва, бдения и прочие аскетические труды, надломили здоровье преподобного Никодима, и он вынужден был уйти в келлию живописца Киприана. Здесь, несмотря на свои телесные недуги, он продолжал монашеское делание как истинный подвижник, имея горний ум и сердце. В последние годы своей земной жизни он составил трехтомный «Синаксарист», истолковал в богословском трактате «Эортодромион» (праздничный путеводитель) каноны Господских и Богородичных праздников, а в другой книге, названной «Новая Лествица», – степенны Октоиха. Он составил также «Исповедание своей веры» в опровержение несостоятельных обвинений, которые выдвигали против него некоторые завистливые монахи Святой Горы.

Вся святая жизнь преподобного Никодима Святогорца была отдана высоким подвигам и написанию священных книг. Благодать Святого Духа, обитавшая в его чистом сердце, обильно исходила из его уст, словно из богатого источника, радуя всех христиан. Единственным попечением его на протяжении всей праведной жизни было служение Божественной воле и пользе ближнего. Преподобный Никодим был простым и незлобивым, нестяжателен, кроток, смирен, о чем свидетельствуют его высказывания о самом себе. Всякий раз он говорил о себе: «Я – урод. Я – мертвый пес. Я – ничто, глупец, невежда». Вместо обуви он носил царухи (разновидность крестьянских лаптей). У него не было второй рясы, как и постоянного жилья. Жилищем богоносного учителя была вся Гора Святая, от которой он и получил высшее наименование Святогорца.

Проходя последнее поприще своей земной жизни и чувствуя себя вконец утружденным, он возвратился в келью дорогих своих скуртейцев, где получал братский от них уход и заботу. Приближалось его отшествие из мира сего, слух его притупился, он с трудом передвигался. Преподобный Никодим посетил святую обитель Кутлумуш. Отцы с радостью приняли учителя, а вечером простились с ним, проводив его с благоговением до келлии Скуртеон.

Вечером того же дня преподобный Никодим тяжко занемог.

Готовясь к отшествию из этой жизни, он просил совершить над ним соборование, ежедневно причащался Пречистых Таин.

Окруженный своими возлюбленными братьями, постоянно помышляя о Господе и небесных благах, преподобный Никодим отошел к Господу 1 июля 1809 года.

Честное тело его было погребено в лавриотской келлии Скуртеон в Карее. Здесь, в этой келлии, с благоговением хранится и в настоящее время честная глава преподобного Никодима, источающая благоухание святости.

Преподобный Никодим Святогорец был причислен к лику святых указом Патриарха Константинопольского Афинагора от 31 мая 1955 года.

Литература

1. Никодим Святогорец. Невидимая брань. Перевод с греческого епископа Феофана (Говорова). М., 1886.

2. О жизни и трудах Никодима Святогорца. М., 1865.

Возвраще́ние моще́й преподо́бнаго Иоа́нна Ры́льскаго из Те́рново в Ры́льский монасты́рь

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Вре́менная оста́вль жела́телем вре́менных,/ тле́нных любве́, я́ко скоропрехо́дныя, отбе́гл еси́, о́тче,/ и, сла́сти возненави́дев теле́сныя,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ ми́ра отре́кся, и, зе́льным воздержа́нием плоть истни́в,/ земны́й А́нгел показа́лся еси́, Богоно́се.

Жела́нием лу́чших распала́емь, о́тче,/ и Авраа́мскаго услы́шав гла́са,/ любе́зне тя призыва́юща,/ мир оста́вил еси́/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ иде́же к Бо́гу прича́стием ум свой просвети́в/ и ду́шу воздержа́нием очи́стив,/ благи́х наде́жд исполне́ние прия́л еси́, Богоприя́тне.

Я́рость души́ любо́вию к Бо́гу обузда́в,/ и по́хоть зе́льным воздержа́нием увяди́в,/ и ум чи́стою на Не́бо впери́в моли́твою,/ Влады́це своему́ и Бо́гу угоди́л еси́, о́тче,/ И́же тя на земли́ си́лою чуде́с просла́ви/ и в преми́рная селе́ния дух твои́ всели́, Богоблаже́нне.

Вле́поту6 Дух Бо́жий почи́ на тя, Иоа́нне,/ чи́стаго се́рдцем, по ева́нгельскому веле́нию,/ смире́нна же му́дростию и бодра́ в моли́твах, о́тче,/ бога́та слеза́ми и коле́н преклоне́нии,/ вышеесте́ственным и чу́дным воздержа́нием,/ любве́ же и кро́тости испо́лнена и виде́ньми возвыша́ема.

Сла́ва, глас 6:

Мяте́жа мирска́го избе́г,/ добр ше́ственник к Небесе́м был еси́ ле́ствицею доброде́телей мно́гих:/ житие́м бо Ангелы удиви́в, возвесели́л еси́,/ бе́сы же ужаси́в, посрами́л еси́/ и чуде́с изря́ден де́латель показа́лся еси́./ И ны́не Тро́ице предстоя́ со а́нгельскими чи́нми, Иоа́нне досточу́дне,/ испроси́ нам, и́же с ве́рою ра́це моще́й твои́х покланя́ющимся,/ ве́лия и бога́тыя ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен:

Никто́же, притека́яй к Тебе́,/ посра́млен от Тебе́ исхо́дит,/ Пречи́стая Богоро́дице Де́во,/ но про́сит благода́ти/ и прие́млет дарова́ние к поле́зному проше́нию.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Гряди́, и́ноков сосло́вие, ра́достно,/ обступи́ мо́щи честны́я/ Иоа́нна блаже́ннаго,/ поя́ пе́ние с весе́лием/ спаси́тельное.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Пусты́не, ра́дуйся,/ горо́ Бо́жия, весели́ся,/ иногда́ бо ми́ра бе́гая,/ ны́не же от Те́рнова преноси́мый,/ Иоа́нн к тебе́ прии́де.

Стих: Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве/ и возра́дуются на ло́жах свои́х.

Хва́лим высо́кое/ твое́ житие́, Иоа́нне,/ блажи́м сла́вную твою́ па́мять,/ почита́ем и честны́х моще́й твои́х/ днесь возвраще́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Горе́ Тя а́нгельстии/ сла́вят ли́цы,/ до́ле же челове́честии, моля́ще, пою́т ро́ди,/ Де́во Влады́чице,/ Бо́га нам пло́тию ро́ждшая.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 5.

Подо́бен: Преподо́бне о́тче:

Преподо́бне о́тче, Богому́дре Иоа́нне,/ е́же па́че ума́ блаже́нства жела́нием распала́емь,/ и ми́ра суеты́ отре́кся,/ и в пусты́ню Ры́льскую всели́вся,/ пи́щу вмени́л еси́ вышеесте́ственное воздержа́ние,/ нищету́ же – бога́тство и́стинное,/ па́че вся́каго благосла́вия – ху́дость,/ напа́сти же и многоразли́чная от бесо́в искуше́ния упокое́ние./ Те́мже ны́не жела́емых край я́ко дости́г,/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Преподо́бне о́тче, всече́стне Иоа́нне,/ о́крест моще́й твои́х предстоя́ще,/ восхваля́ем труды́ твоя́ и страда́ния,/ сла́вим равноа́нгельное воздержа́ние,/ блажи́м по пусты́ни ме́стная прехожде́ния,/ диви́мся чудесе́м, и́миже обогати́лся еси́,/ почита́ем па́мять твою́ святу́ю,/ возвеща́ем честна́я пренесе́ния,/ усе́рдно пое́м днесь возвраще́ние/ и согла́сно зове́м в честне́м хра́ме твое́м:/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Преподо́бне о́тче, равноа́нгельне Иоа́нне,/ во мно́зем терпе́нии неде́ланною те́ло пита́л еси́ пи́щею,/ ду́шу же непреста́нною просвеща́л еси́ моли́твою,/ до́ндеже Бо́гови прибли́зился еси́/ и, дея́нием наче́н, виде́нием же соверши́в,/ дух твой в блаже́нная возне́сл еси́ селе́ния,/ те́ло же твое́ на земли́ нетле́нно соблюде́ся,/ его́же днесь возвраще́ние/ любо́вию почита́юще, вопие́м ти:/ проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, те́ло обсту́пим ди́внаго Иоа́нна многотерпели́вное,/ бе́сы посрами́вшее и А́нгелы возвесели́вшее,/ житие́м жесто́ким Бо́гу угоди́вшее/ и ле́тными прехожде́ньми тле́нию неподпа́дшее./ Весели́теся, и́ноцы, в горе́ Ры́льстей живу́щии,/ се бо преподо́бный с ва́ми жи́тельствовати па́ки прии́де,/ и до́блественне на стра́сти дерза́йте,/ наста́вника иму́ще, неви́димо вас свои́ми моли́твами укрепля́юща,/ к нему́же вку́пе вси возопии́м, глаго́люще:/ ра́дуйся Иоа́нне, Тро́ицы честно́е жили́ще,/ рая́ жи́телю и Ца́рствия Христо́ва насле́дниче./ Ра́дуйся, чуде́с мно́жеством от Христа́ Бо́га на́шего обогаще́нный,/ моли́твенниче и те́плый наш предста́телю/ . Но я́ко дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ не преста́й моли́тися/ о и́же ве́рою и любо́вию почита́ющих честну́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 5-й)

На лити́и стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Учени́к Госпо́день от младе́нства был еси́, преподо́бне,/ и́бо, крест на ра́мо взем и у́зким путе́м ше́ствуя,/ вся уме́ты вмени́л еси́, да Христа́ приобря́щеши./ А́нгелом поревнова́в воздержа́нием и моли́твою,/ бесо́м сопроти́вился еси́ му́жески,/ Иоа́нне Богому́дре, моли́твенниче о душа́х на́ших.

Глас 2: Ду́ха Боже́ственнаго сия́ние явле́нне восприи́м, блаже́нне о́тче,/ ду́хи лука́вствия прого́ниши/ и чудоде́йствием звезда́ све́тлая ми́рови явля́ешися,/ су́щия в нощи́ греха́ просвеща́я/ и проше́ния с ве́рою к тебе́ притека́ющим подава́я,/ чту́щим твой светоно́сный пра́здник,/ Иоа́нне преподо́бне, и́ноков украше́ние.

Глас 4: Све́том доброде́телей свое́ уясни́в житие́/ и заре́ю Боже́ственнаго све́та ду́шу просвети́в,/ све́тло преше́л еси́ жития́ твоего́ по́прище./ Во све́тлостех же святы́х ны́не дости́г/ и Све́ту Предве́чному со А́нгельскими чи́нми я́ко предстоя́,/ от тьмы нас грехо́вныя изыма́й, Богоно́се о́тче Иоа́нне,/ све́том благода́ти просвеща́я/ и Све́та невече́рняго прича́стники сотворя́я моли́твами твои́ми.

Глас 6: Пресла́вных чуде́с де́йствы обогати́вся,/ приснопа́мятне о́тче,/ в животе́ же и по сме́рти бе́сы лука́выя прогоня́я,/ боля́щия исцеля́я,/ неве́рныя ка́знию ужаса́я и ве́рныя чудесы́ уясня́я,/ зе́млю про́йде исправле́ний твои́х мно́жество/ и сла́ва твоя́ всю́ду протече́./ Те́мже, собра́вшеся в честне́м хра́ме твое́м/ и святы́х твои́х моще́й возвраще́ние чту́ще,/ мо́лимтися приле́жно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В ра́дость Ангелом пожи́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и во обличе́ние бесо́м,/ в ре́вность же и похвалу́ Бо́га лю́бящим,/ в ликова́ние святы́м и в на́ше, чад твои́х, весе́лие.

Сла́ва, глас 3:

Пра́здник моще́й возвраще́ния Иоа́нна Богоно́снаго,/ и́же, со́лнцу подо́бне, днесь сия́ет,/ с ве́рою приходя́щих просвеща́ет/ и коему́ждо проше́ния подае́т./ Те́мже, соше́дшеся и того́ ублажа́юще,/ Христу́ Бо́гу на́шему вси воззове́м единогла́сно:/ Человеколю́бче Влады́ко,/ возста́ви сень па́дшую/ и коне́чному запусте́нию не преда́ждь,/ е́йже врато́м а́довым не одоле́ти рекл еси́./ Да не премо́гут беззако́ния на́ша пучи́ну Твоея́ ми́лости,/ но за бла́гость Твою́ уще́дри лю́ди Твоя́/ моли́твами святы́х Твои́х.

И ны́не, Богоро́дичен:

Без се́мене от Боже́ственнаго Ду́ха,/ во́лею же О́тчею зачала́ еси́ Сы́на Бо́жия,/ от Отца́ без ма́тере пре́жде век су́ща,/ нас же ра́ди из Тебе́ без отца́ бы́вша,/ пло́тию родила́ еси́ и Младе́нца млеко́м пита́ла еси́./ Те́мже не преста́й моли́ти/ изба́витися от бед душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры самогла́сны, глас 1:

Ры́льская горо́, взыгра́й:/ просвети́вый бо тя жи́тель твой,/ от мно́га тя вре́мене оста́вль, па́ки прии́де./ Ра́дуйтеся, ми́ра отре́кшиися:/ я́коже бо дре́вле мир, си́це ны́не град оста́вив,/ наста́вник ваш к вам в пусты́ню притече́./ Восплещи́те в весе́лии рука́ми, христоимени́тии о́крест лю́дие,/ и вси вку́пе к ра́це моще́й отца́ Богоно́снаго припаде́м,/ любе́зне сия́ лобыза́юще и Христа́ сла́вяще.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Те́сным путе́м неукло́нно ше́ствовав и приско́рбным, преподо́бне о́тче,/ в ве́чный досто́йно вшел еси́ живо́т,/ широ́каго же отвраща́тися, я́ко в па́губу вводя́щаго, всем завеща́л еси́/ и, дре́вних ревну́я отце́в вся́ческим доброде́телем,/ тех и дарова́ний сподо́бился еси́./ Те́мже ны́не на Небеси́ водворя́яся,/ твои́ми к Бо́гу моли́твами/ избавля́й всех нас от па́губы грехо́вныя.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Чи́ста тя душе́ю и те́лом ублажа́ем, преподо́бне о́тче,/ А́нгела земна́го воздержа́нием/ и челове́ка Небе́снаго непреста́нным Бо́га славосло́вием/ и к Го́рним оби́телем ума́ утвержде́нием,/ иде́же всегда́ твое́ жела́ние восхище́нно име́я/ и отону́дуже озаре́ние прие́м,/ Небе́снаго Ца́рствия насле́дием от Христа́ Бо́га обогати́лся еси́./ Тем ны́не моли́ спасти́ся/ пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние.

Сла́ва, глас 8:

Ца́рскаго виде́ния отре́клся еси́,/ ца́рствующих Царю́ угоди́ти жела́я, преблаже́нне,/ и ничто́же от разлуча́ющих Того́ Боже́ственныя любве́/ в себе́ име́ти восхоте́в,/ даро́в ца́рских не прия́л еси́;/ тем смиренному́дрия о́браз был еси́/ и пустынножи́тель всеизря́ден,/ ху́ждшее вконе́ц покори́вый лу́чшему/ и плоть поработи́вый ду́ху/ и е́же по о́бразу сохрани́вый неврежде́нно./ И ны́не с преподо́бными тя почита́юще, Иоа́нне всеблаже́нне,/ мо́лим тя приле́жно:/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На благослове́нии хле́бов тропа́рь преподо́бнаго два́жды и Богоро́дице, Де́во: еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бнаго, глас 4:

Твои́х моще́й возвраще́нием/ оби́тель твоя́ обогати́ся,/ це́рковь же твоя́, прие́мши я, просвети́ся/ и, крася́щися, ве́рных созыва́ет с весе́лием/ светоно́сный твой све́тло пра́здновати день,/ гряди́те, глаго́лющи,/ и приими́те благода́тей дарова́ния.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Те́ло смири́в поще́нием,/ ду́шу же возвы́сив пе́нием,/ сосу́д яви́ся избра́н Свято́му Ду́ху,/ Иоа́нне, о́тче наш,/ в чистоте́ се́рдца твоего́, преподо́бне, пожи́в./ Тем, дерзнове́ние име́я ко Го́споду,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнаго, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Красоте́ де́вства:

Красоты́ вожделе́в Боже́ственныя и удали́вся кра́сных ми́ра су́етнаго,/ воздержа́нием и моли́твою А́нгелы с челове́ки удиви́л еси́./ Тем поко́й ти бысть преставле́ние,/ и́мже к блаже́нству ве́чному преше́д,/ свы́ше назира́й лю́ди твоя́,/ прося́ у Бо́га нам ве́лия и бога́тыя ми́лости.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную?/ Что же возъимену́ю Тя?/ Недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Удиви́шася А́нгели па́че естества́ подвиго́м твои́м:/ сле́зному оче́с твои́х тече́нию и всено́щному на моли́тве стоя́нию,/ в мра́чней пеще́ре вселе́нию и бесо́вских ко́зней терпе́нию,/ и́миже дух твой досто́йно в преми́рная дости́же селе́ния,/ твоя́ же мо́щи честны́я нетле́нно предлежа́т ча́дом твои́м,/ я́же возвраще́ние тех с любо́вию пра́зднующе, тя ублажа́ем, Иоа́нне, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че естества́ зря, и внима́ше мы́слию,/ и́же на руно́ дождь,/ в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице,/ купину́, огне́м неопали́мую,/ жезл Ааро́нов прозя́бший,/ и, свиде́тельствуя, обру́чник Твой и храни́тель свяще́нником взыва́ше:/ Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́ва пребыва́ет.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

От ю́ности вся оста́вив жите́йская, кра́сная же и ле́потная,/ усе́рдно после́довал еси́ Зва́вшему тя, преподо́бне,/ в посте́х и по́двизех те́ло изнуря́я/ и к лу́чшим себе́ при́сно взима́я,/ отону́дуже и благода́ть прия́л еси́ неду́жныя цели́ти и стра́сти прогони́ти./ Иоа́нне преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, безсе́менно ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и, я́ко Младе́нца, дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Те́мже, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим всесвято́е рождество́ Твое́ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ досто́йно пою́щим сла́ву Твою́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Ду́ха Свята́го благода́тию/ собра́вшеся днесь, христоимени́тии,/ лик соста́вим в честне́м хра́ме отца́ на́шего/ и, Преблага́го сла́вяще Влады́ку,/ к преподо́бному моле́бне воззове́м:/ моли́ся приле́жно Го́сподеви/ изба́витися вся́каго вре́да душетле́ннаго/ чту́щим любо́вию све́тлый пра́здник/ моще́й твои́х возвраще́ния.

Кано́н преподо́бному, глас 1, его́же краегране́сие: Похвалу́ ти, о́тче Иоа́нне, плету́, Дими́трий.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Плести́ пе́ние сие́ ма́лое моще́й возвраще́нию Твоего́ уго́дника, Христе́,/ во отверзе́ние уст мои́х сло́во ми да́руй/ по достоя́нию сего́ воспе́ти, Человеколю́бче.

Озари́ мя ра́зумом к пе́нию сему́ моли́твами твои́ми, о́тче Иоа́нне,/ свя́тости твое́й веща́ти словеса́ похвале́ния, я́ко жи́ву ти су́щу,/ жи́ви бо Бо́гови пра́веднии вси.

Хвалю́ твое́ в пусты́ни пребыва́ние,/ ублажа́ю я́же в ней по́двиги,/ прославля́ю ангелоподо́бное воздержа́ние, почита́ю па́мять твою́,/ воспева́ю и честны́х моще́й твои́х возвраще́ние.

Богоро́дичен: Всяк ум досто́йно похвали́ти Тя не мо́жет а́нгельский и челове́ческий, Де́во,/ Бо́га бо па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Еди́не, ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме/ неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Анто́ния Вели́каго и други́х, дре́вле просия́вших оте́ц, житию́ поревнова́в, о́тче,/ сих и чуде́с де́латель Боже́ственною благода́тию был еси́, преподо́бне,/ те́мже тя по до́лгу ублажа́ем.

Лука́вых бесо́в мно́гая в пусты́ни нападе́ния нивочто́же вмени́в, блаже́нне,/ доброде́тельми на Небеса́, я́коже ле́ствицею, к вожделе́нному Христу́, Влады́це твоему́, возше́л еси́.

Удали́вся челове́к, Бо́гу прибли́зился еси́;/ тле́нное оста́вив житие́, нетле́нное стяжа́л еси́;/ зде у́бо Бог тя просла́ви чудесы́,/ та́мо же Ца́рствием тя обогати́ Небе́сным.

Богоро́дичен: Тя, ро́ди родо́в, по до́лгу восхваля́ем, по достоя́нию не возмога́юще, Влады́чице:/ Еди́на бо Невмести́маго вмести́ла еси́ Го́спода/ и огнь Божества́ во чре́ве Твое́м неопа́льно понесла́ еси́.

Ин конда́к, глас 6.

Подо́бен: Е́же о нас:

Благода́тию Бо́жиею нас обогати́л еси́/ и де́лы благи́ми извести́л еси́,/ зва́нием яви́ся, Иоа́нне, уго́дник Христа́ Бо́га./ В моли́твах и посте́х дарова́ний Бо́жия Ду́ха испо́лнися/ и бысть неду́гом прогони́тель/ и засту́пник душа́м на́шим.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрость и Сло́во:

Прему́дрости на пе́рсех возле́гшему/ и в рожде́нных жена́ми бо́льшему/ тезоимени́тством обога́щся,/ житию́ тех поревнова́л еси́ чистото́ю серде́чною,/ и пусты́нным пребыва́нием, и вышеесте́ственным воздержа́нием./ Тем жили́ще Свята́го Ду́ха яви́лся еси́ и чуде́с де́йствы просла́вился еси́./ Иоа́нне преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию честну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Прему́дрость ро́ждши и Сло́во, Христа́ Бо́га на́шего,/ Еди́на Всенепоро́чная Богоневе́сто,/ крин яви́лася еси́ благово́нный,/ от удо́лий смире́ния челове́ческаго произрасты́й,/ и о́блак солнцезра́чный, свет Боже́ственный на земли́ откры́вый./ Тем в воню́ ми́ра духо́внаго приими́ вопль се́рдца моего́:/ моли́, Его́же родила́ еси́, грехо́в оставле́ние пода́ти/ воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Песнь 4

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му,/ во, спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Иноков сосло́вие и вси ны́нешняго ро́да правосла́внии,/ сте́кшеся усе́рдно, к ра́це припаде́м ди́внаго Иоа́нна,/ да ки́йждо дар ра́вен усе́рдию своему́ прии́мет.

Оте́чество свое́, я́коже со́лнце, осия́в,/ и в иноплеме́нных чудесы́ просия́л еси́,/ Сре́дец же и Те́рнов благода́тельствовав, в пусты́ню па́ки возврати́лся еси́,/ иде́же Влады́це своему́ угоди́л еси́.

Твоя́ оби́тель, ви́девши тя днесь, я́ко жи́ва, к ней возвраща́ющася,/ возра́довася неизрече́нно и с любо́вию прия́ тя мно́гою,/ я́коже отца́ своего́ и те́плаго засту́пника.

Богоро́дичен: Чи́стая Благослове́нная, Яже еди́на кля́твы всех свободи́вшая, Девома́ти Мари́е,/ со апо́столы, и му́ченики, и проро́ки моли́ из чре́ва Твоего́ Проше́дшаго/ спасти́ ду́ши пою́щих Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Еди́н Еди́ному собесе́довати жела́я, я́коже Моисе́й на горе́,/ удали́лся еси́ в пусты́нях и, весь ум твой углуби́в в богомы́слии,/ просия́л еси́ чуде́с светлостьми́ и мно́гою сла́вою.

Иоа́нне всече́стне, А́нгелов равностоя́телю,/ твои́х моще́й возвраще́ние чту́ще,/ я́коже Дави́д пред се́нным дре́вле ковче́гом, ска́чуще ду́хом,/ с ве́рою игра́ем, веселя́щеся.

О, вели́каго жела́ния твоего́ пусты́ни Ры́льския, о́тче,/ е́же ны́не я́ве сотвори́л еси́,/ к ней возвра́щся многострада́льным и честны́м те́лом твои́м, Богоблаже́нне.

Богоро́дичен: Авваку́м Тя дре́вле го́ру мы́сленную и сень доброде́телей/ проро́ческим ду́хом ви́дев, Пречи́стая, пропове́даше,/ я́ко от ю́га прише́дшаго Сло́ва/ и от Тебе́ плоть прие́мшаго.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́яй,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

На стра́сти му́жески подвиза́вся, о́тче,/ бесо́м сопроти́вился еси́ до́блественно/ и, плоть покори́в ду́ху, хлеб а́нгельский, по пи́санному, ял еси́,/ блаже́нство дости́г ве́чнующее.

Не́мощь естества́ вышеесте́ственным жела́нием и к Бо́гу любо́вию укрепи́в, о́тче,/ же́стокий7 жи́тель пусты́ни был еси́/ и оте́честву твоему́ моли́твенник богоприя́тен показа́лся еси́.

Е́же от Те́рнова моще́й твои́х возвраще́ние днесь пра́зднующе,/ любо́вь изря́дную, я́же к тебе́, показу́ем/ и, пе́сньми похва́льными усе́рдно тя ублажа́юще,/ ми́лости Бо́жия про́сим получи́ти моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Покры́й ста́до Сы́на Твоего́ кро́вом Своея́ бла́гости, Влады́чице,/ вся́каго гне́ва избавля́ющи./ и зла́го обстоя́ния, и му́ки ве́чныя предста́тельством Твои́м.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах Неусыпа́ющую:

Тве́рдым умо́м и непреста́нными моли́твами/ бори́теля врага́ си́лу всегуби́тельную до конца́ побори́в,/ досто́йно от Христа́ просла́вился еси́,/ Иоа́нне всеблаже́нне./ Тем твои́х днесь моще́й возвраще́ния/ све́тлый соверша́юще пра́здник в весе́лии,/ согла́сно вопие́м ти:/ ста́ду и лю́дем твои́м ты еси́ с Бо́гом, о́тче преподо́бне,/ похвала́ и утвержде́ние.

И́кос:

Сего́ преподо́бнаго Иоа́нна пе́сньми почита́юще/ и того́ к нам честны́х моще́й возвраще́ние све́тло пра́зднующе, си́це к нему́ возопии́м:/ блаже́н еси́, о́тче, от младе́нства Го́сподеви порабо́тав/ и ничесо́же Того́ любви́ предпоче́т,/ но вся уме́ты вмени́в, да Христа́ приобря́щеши,/ И́же тя несе́янным се́менем и хле́бом а́нгельским препита́,/ и чуде́с дарова́ньми оби́льне обогати́,/ и царя́ жела́нника виде́ния твоего́ показа́,/ по сме́рти же те́ло твое́ нетле́нием просла́ви,/ и от ме́ста на ме́сто пренесе́ньми почте́,/ и повсю́ду свети́льник, чудесы́ сия́юший, сотвори́,/ последи́ же в оби́тель твою́ па́ки возврати́,/ я́ко вои́стинну ста́ду и лю́дем твои́м похвалу́ и утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь,/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Любо́вию Боже́ственною разжига́емь, любве́ мирски́я отре́клся еси́/ и, крест на ра́мо взем, Христу́ после́довал еси́, зовы́й:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Его́же от ю́ности всем се́рдцем возлюби́л еси́, Бо́га,/ Тому́ во всей жи́зни усе́рдно порабо́тал еси́, преподо́бне о́тче, зовя́ к Нему́ при́сно:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Твои́х честны́х моще́й к нам возвраще́ние нас к любви́ твое́й подви́же, преподо́бне о́тче,/ и к пе́нию всех нас возста́ви, и зва́ти научи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: У́мнии Тя горе́ сла́вят чи́нове, Де́во Чи́стая,/ до́ле же на земли́ челове́честии ублажа́ют ро́ди,/ при́сно зову́ще Сы́ну Твоему́ ра́достно:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Доброде́тели твоя́, я́ко кади́ло благово́нное, к Бо́гу взыдо́ша,/ те́мже твое́ нетле́нное те́ло благоуха́нием почте́ся,/ его́же возвраще́ние ны́не пра́зднующе, зове́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И́же зе́млю и мо́ре потреби́ти хваля́йся, тебе́ прирази́вся,/ посра́млен бысть, преподо́бне о́тче, и до конца́ низложе́н,/ тем, ду́хом веселя́ся, взыва́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Мо́ре су́етнаго жития́ до́бре преплы́в корабле́м воздержа́ния,/ ве́рою окормля́емь и я́дрилом8 любве́ Христо́вы носи́мь,/ в приста́нище дости́гл еси́, зовя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: И́же от дел свои́х наде́жды спасе́ния не иму́ще,/ к Твое́й прибега́ем ми́лости, Влады́чице,/ и мо́лимся грехо́в проще́ние Тобо́ю улучи́ти, зову́ще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная./ И ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Тя Христо́с чуде́сными дарова́ньми просла́ви, еще́ на земли́ живу́щаго, о́тче,/ и неде́ланною препита́ пи́щею, и нетле́нно те́ло твое́ по сме́рти соблюде́,/ его́же возвраще́ние по си́ле днесь любо́вию восхваля́ем.

Ра́ди мно́жества грехо́в мои́х и дерзну́тия9 к похвале́ твое́й/ да не отри́неши мене́ же и пе́ния сего́ ма́лаго,/ но, я́ко блага́го Влады́ки учени́к,/ ма́лый сей труд показа́вшему благода́ть пода́ждь, ели́ко во́лиши.

Иоа́нне всече́стне, це́рковь и су́щая в ней ча́да твоя́/ от враг ви́димых и неви́димых сохраня́й, окормля́я ко спасе́нию,/ в стра́шный же День суда́ в своя́ с собо́ю Небе́сная селе́ния прие́мля.

Богоро́дичен: И́ноцы Тя во всем ми́ре, в гора́х и пусты́нях пожи́вшии,/ наде́жду правосла́вно стяжа́ша и Хода́таицу спасе́ния, горо́ Бо́жия одушевле́нная,/ ве́рных похвало́ и непогреши́тельное упова́ние, Пренепоро́чная Влады́чице.

Свети́лен, глас 3.

Подо́бен: Посети́л ны есть:

Посети́л ны есть ми́лостию Спас наш честны́х моще́й твои́х возвраще́нием, Иоа́нне всеблаже́нне./ Тем, соше́дшеся днесь, мо́лим тя:/ моли́ся Христу́ Бо́гу о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас и подо́бен то́йже:

Свет прие́мшая во утро́бе Боже́ственный и Преве́чный,/ просвети́ рабы́ Твоя́, Пречи́стая Богоро́дице,/ из Тебе́ бо роди́ся Еди́н те́мныя просвеща́яй Бог.

Па хвали́тех стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся, по́стнических:

Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ мона́шествующих вои́стинну красото́,/ хра́ме честны́й Всесвята́го Ду́ха,/ Христо́во со Отце́м чи́стое пребыва́лище,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче/ и чуде́с преди́вных исто́чниче!/ По я́ко дерзнове́ние стяжа́вый ко Го́споду,/ испроси́ пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ пусты́ни Ры́льския пе́рвый насе́льниче,/ Христа́ Бо́га на́шего уго́дниче,/ кро́ткаго Учи́теля кро́ткий учени́че,/ земна́я с земны́м оста́вивый/ и Небе́сная с Небе́сными насле́довавый./ Но, о похвало́ и украше́ние наро́ду твоему́,/ испроси́ пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ и́же а́нгельское житие́ на земли́ пожи́вый,/ и плоть ду́хови порабо́тивый,/ и воздержа́нием свети́льник себе́ ми́рови яви́вый,/ Святе́й же Тро́ице оби́тель себе́ соде́лавый/ и дарова́ния чуде́с сподо́бивыйся неду́ги исцеля́ти/ и пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Ра́дуйся, Иоа́нне треблаже́нне,/ его́же мо́щи всечестны́я оби́льно/ исцеле́ния источа́ют приходя́щим ве́рою,/ благоуха́ния духо́внаго всех исполня́ют/ и де́монскую тьму дале́че прогоня́ют./ Те́мже мо́лим тя вся́каго наве́та вра́жия нас изба́вити/ и пра́зднующим честны́х моще́й твои́х возвраще́ние/ дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 3:

Но́вое оби́тели Ры́льстей пра́зднество/ возвраще́нием моще́й Иоа́нна блаже́ннаго дарова́ Христо́с Бог./ Те́мже, преподо́бнаго ублажа́юще пе́сненно,/ Того́ просла́вим согла́сно и вси усе́рдно возопии́м, взыва́юще:/ Человеколю́бче Влады́ко,/ моли́твами Твоего́ уго́дника и всех святы́х/ Це́ркви Твое́й исправле́ние да́руй,/ ю́же искупи́л еси́ честно́ю Кро́вию,/ и правосла́вным согреше́ний проще́ние пода́ждь и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Вельми́ согреша́юща мя, Отрокови́це,/ исхи́ти вели́кою Твое́ю моли́твою пла́мене ну́жднаго/ и испра́ви, Чи́стая, Твои́ми мольба́ми,/ ко спасе́нным стезя́м наставля́ющи мя/ ма́терними Твои́ми моли́твами.

Славосло́вие вели́кое. Ектении́. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И́

Блаже́нны от кано́на преподо́бнаго, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7:Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол к Гала́том, зачало 213. Аллилу́ия, глас 8: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Стих: Си́льно на земли́ бу́дет се́мя Его́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 10. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

Земна́я звездо́ чуде́сная, я́же от преде́л Сре́дца гра́да возсия́вшая, и све́щниче живы́й, и́же всю зе́млю Бо́лгарскую све́том пра́вды Бо́жия осиява́яй, преди́вный в по́стницех уго́дниче Бо́жий, о́тче Иоа́нне, преподо́бных у́бо ра́дование, Це́ркве Бо́лгарския украше́ние, ве́ры Правосла́вныя кре́пкое утвержде́ние, ско́рый помо́щниче к тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющим и вели́кий пред Го́сподем о всех нас предста́телю! Приими́, преблаже́нне, моле́ния на́ша и умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да вси, тобо́ю неви́димо охраня́еми и сою́зом бра́тския любве́ связу́еми, лю́дие слове́нстии в ми́ре пребыва́ют и благоче́стии, и да изба́вит их Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от наше́ствия иноплеме́нник, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и вся́каго зла. Предстоя́щим же зде и моля́щимся пред честно́ю ра́кою моще́й твои́х испроси́, преподо́бне, у Го́спода на́шего Иису́са Христа́ вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, да вси с тобо́ю непреста́нно прославля́ем всесвято́е Имя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Иоанн Рыльский. Преставился к Богу 18 августа 946 года (см. Минею Август). Память преподобного совершается также 19 октября – в день перенесения его святых мощей в столицу Болгарии Тырново и 1 июля – в день их возвращения в Рыльский монастырь.

Возвращение честных мощей преподобного Иоанна Рыльского в основанную им обитель произошло в 1469 году. В то время Болгария находилась во власти турок. Братия Рыльской обители во главе с игуменом Давидом обратились к вдове султана Мурада II Марии, дочери Сербского деспота (государя) Георгия Бранновича, с просьбой ходатайствовать перед султаном Мухамедом II о возвращении святых мощей преподобного Иоанна в его обитель. Мария испросила разрешение у султана и вручила инокам соответствующее письмо. Для исполнения задуманного дела из числа братии были избраны иеромонахи Феофан, Варлаам и инок Геласий. С ними в Тырново отправились также пресвитер Иоанн и некоторые благочестивые миряне.

Когда посланцы прибыли в Тырново, жители города не хотели отдавать святые мощи, но после трехдневных споров они уступили. Иноки обвязали гробницу с мощами плащаницей и отправились в путь. Когда они дошли до реки Росица, то увидели, что она разлилась и препятствовала дальнейшему пути. Остановившись в недоумении, иноки размышляли, как быть. В это время они почувствовали благоухание, исходившее из гробницы святого. Укрепленные этим знамением в вере, иноки смело вошли в воду и беспрепятственно преодолели реку.

В дальнейшем пути они останавливались с драгоценной ношей в разных городах и селах. Православные христиане повсюду радостно встречали их, с глубоким благоговением поклонялись святым мощам преподобного Иоанна, от которых исходило сильное благоухание.

В Средце святые мощи были поставлены в храме во имя великомученика Георгия и пребывали там семь дней. Одна благочестивая женщина заказала для святых мощей новую гробницу, и они были переложены в нее. Из Средца процессия отправилась дальше в сопровождении многих христиан, провожавших гробницу со святыми мощами далеко за город. На расстоянии одного дня пути от обители святыню встретили со свечами и кадилами иноки монастыря во главе с игуменом. Торжественным было шествие в обитель: игумен и священники взяли святые мощи и несли их на руках впереди гробницы. Когда подошли к горе Рила, то все остановились передохнуть. Позднее, в память об этом событии, на том месте люди стали собираться ежегодно.

Еще одна остановка была сделана в храме в честь святых апостолов на монастырском подворье, так как на следующий день был праздник в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла. 30 июня святые мощи преподобного Иоанна с почестями и песнопениями были принесены в Рыльскую обитель и торжественно поставлены в монастырском храме на особо устроенном месте, где они почивают и ныне. Празднование в память возвращения честных мощей преподобного Иоанна в Рыльскую обитель было установлено 1 июля.

Очевидец возвращения мощей серб Владислав Грамматик написал «Повесть о перенесении мощей святого Ивана из Тырнова в Рыльский монастырь». В день праздника, 1 июля, он для собравшегося народа произнес похвальное слово в честь преподобного. В то же время грек Димитрий Кантакузин составил Житие с похвалой и службу святому Иоанну.

Литература:

Жития святых. София, 1974 (на болг. яз.).

* * *

1

кифа́ра – древний музыкальный инструмент

2

акриви́я – точный смысл

3

набла́м – музыкальный инструмент

4

В переводе старца Паисия Величковского (1722–1794) «Филокалия» («Добротолюбие») издана на русском языке в Петербурге в 1793 году.

5

Издана преподобным Никодимом на греческом языке в 1796 году в Венеции (2-е изд. вышло в 1853 году в Афинах). Имеются переводы на русский язык, независимо от преподобного Никодима, изданные в Москве в 1787 году и в Петербурге в 1816 году.

6

вле́поту – достойно, справедливо

7

же́стокий – твердый, крепкий

8

я́дрилом – парусом

9

дерзну́тия – дерзновения, дерзости


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle