Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

24-й день

Святы́х му́ченик Бори́са и Гле́ба, нарече́нных во свято́м Креще́нии Рома́на и Дави́да

Аще храм или́ настоя́тель изво́лит, твори́м бде́ние.

НА МА́ЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Всесвята́я, све́тлая/ и многопра́зднственная возсия́ па́мять ва́ша/ Росси́йским страна́м днесь,/ сла́вный Рома́не с кро́тким Дави́дом,/ просвеща́ющи ду́ши ве́рою/ чту́щих страда́ния ва́ша./ Тем моли́теся, преблаже́ннии,/ дарова́ти душа́м на́шим очище́ние и ве́лию ми́лость.

Прииди́те вси, о новоизбра́нное ста́до Христо́во,/ духо́вно соше́дшеся, восхва́лим/ благочестиваго вку́пе и ца́рскаго ко́рене святу́ю о́трасль,/ Рома́на с до́блим Дави́дом днесь,/ Христа́ возлюби́вшия,/ и Сего́ ра́ди бра́тнее непра́ведное заколе́ние претерпе́вшия,/ и Христу́ моля́щияся всегда́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Да ра́дуется ра́достию все челове́чество днесь,/ и да пое́т, лику́ющи, Боже́ственными пе́сньми Христо́ва Це́рковь,/ хва́лящи новопросвеще́нныя кня́зи же и му́ченики:/ Христа́ бо ра́ди преходя́щее ца́рство земно́е оста́вльше,/ Го́спода от всея́ души́ возлюби́ша/ и мо́лят спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6, самогла́сен:

Побежда́еми жела́нием бу́дущих,/ па́че же любо́вию Христо́вою,/ ца́рство земно́е и сла́ву возненави́деша,/ чистоту́ же возлюби́ша/ и непра́ведное уби́йство претерпе́ша,/ ника́коже проти́вящеся закала́ющему вы бра́ту,/ тем и Христо́с да́ры чуде́с вас обогати́./ О дво́ице свяще́нная,/ о светоза́рный по́лче,/ о Боже́ственный супру́же,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфро́фов:

Дом себе́/ Ду́ху Сято́му очи́стивше,/ Тому́ и нас жили́ще/ соде́лайте, святи́и,/ моли́твами ва́шими.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Боже́ственная/ и чу́дная дво́ице,/ потреби́тели пре́лести/ и се́ятели благоче́стия,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Пресве́тлыя зве́зды я́вльшеся,/ непобеди́мии страда́льцы,/ озари́те нас,/ почита́ющих ве́рою/ свяще́нная ва́ша страда́ния.

Сла́ва, глас 8:

Ра́ка, иде́же лежа́т честны́я и свяще́нныя мо́щи ва́ша,/ версто́94 прехва́льная,/ Боже́ственная исцеле́ния приступа́ющим оби́льно источа́ет,/ дре́внюю тьму идолобе́сия отгоня́щи/ и свет благоче́стия осия́ющи./ Но мо́лим вы: моли́теся, святи́и,/ без вре́да сохрани́ти оте́чество ва́ше/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 2: Правди́вая страстоте́рпца: зри на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен. И отпу́ст.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Верста́ Боже́ственная же и честна́я/ прехва́льных самобра́тий нам облиста́ днесь,/ созыва́ющи но́выя лю́ди/ похвали́ти предо́блия му́ченики:/ Рома́на у́бо, я́ко усе́рдно пострада́вша,/ Дави́да же, я́ко созаколе́на/ Нескве́рному А́гнцу, пожре́ному нас ра́ди,/ Спа́су душ на́ших.

Пе́рвее у́бо, прехва́льнии,/ повину́вше багряни́цу ца́рствия Христу́/ и Того́ позна́вше,/ и́стиннаго Бо́га и Царя́ всех,/ пра́отеческих же су́етных бого́в уклони́стеся./ Тем и Христо́с да́ры чуде́с вас обогати́/ и вме́сто тле́нных ве́чная вам дарова́,/ прославля́емый во святы́х Спас душ на́ших.

Блаже́нно оте́чество и град,/ в не́мже воспита́стеся,/ честны́й же храм, телеса́ ва́ша восприе́мый,/ я́ко венце́м ца́рствия украси́ся,/ храни́телие благоприя́тнии,/ враги́ устраша́ющии/ и дале́че не́где от оте́чествия ва́шего отгоня́щии,/ Рома́не сла́вне и Дави́де пречу́дне,/ моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ими похва́льными:

Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем пева́емыя?/ Разделе́ныя телесы́ и совокупле́ныя ду́хом,/ ве́рных люде́й те́плыя засту́пники,/ земли́ Росси́йския удобре́ние/ и всея́ вселе́нныя наслажде́ние,/ мужеу́мным смы́слом бесо́вскую держа́ву разруши́вшия,/ Христа́ посо́бием,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными добро́тами украси́м пева́емыя?/ Рома́на, си́лу иму́щаго над страстьми́ до́блественне,/ и Дави́да ку́пно ревни́теля,/ о́ба свети́ла вку́пе сия́ющая,/ озаря́ющая све́том доброде́тели благочести́выя вся:/ Христо́вым бо научи́вшеся за́поведем, просла́вишася сла́вно,/ моля́ще Подаю́щаго всем ве́лию ми́лость.

Ки́ими духо́вными словесы́/ соста́вим пра́здник че́стен пресла́вных му́ченик, / и́же Христа́ ра́ди оста́виша тле́нную сла́ву земну́ю?/ Ов бо прободе́ние в ре́бра прия́т,/ ов же, я́ко а́гнец, закла́н бысть;/ и́же от Христа́ досто́йно просла́вишася,/ и прия́ша исцеле́ний дар,/ всем прося́ще досто́йно ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

Прииди́те, восхва́лим чудотво́рцев и му́чеников:/ си́и бо, зако́нно пострада́вше,/ победи́ша сопроти́внаго врага́/ и ны́не, све́тло укра́шени, предстоя́т Христу́, ра́дующеся./ Тем и мы пе́сньми па́мять их/ ве́село любо́вию похва́лим, вопию́ще:/ ра́дуйтеся, вселе́нныя засту́пницы/ и побо́рники на враги́;/ ра́дуйтеся, вра́чеве боля́щих,/ бесо́в прогони́телие;/ ра́дуйтеся, о любе́зная версто́,/ бра́тия прекра́снии,/ Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный,/ люби́мии Христу́,/ за ны моля́ще Святу́ю Тро́ицу,/ умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен. Та́же вход. Проки́мен дне. Чте́ния три.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них,/ кто́ возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся, и да услы́шат,/ и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель,/ глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и о́трок, его́же избра́х,/ да позна́ете, и ве́руете Ми, и разуме́ете, я́ко Аз есмь,/ пре́жде Мене́ не бысть ин бог и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть, ра́зве Мене́, спаса́яй./ Аз возвести́х и спасо́х, уничижи́х и не бе в вас чу́ждий./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог, и еще́ от нача́ла Аз есмь,/ и несть от рук Мои́х избавля́яй,/ сотворю́, и кто́ отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог, избавля́яй вас,/ Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией, и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 4. Самогла́сны:

А́ще и земна́го ца́рствия/ но́вый Ка́ин богоненави́стник и братоненави́стный/ уби́йственне лиши́ вас,/ Христо́с же непреходя́щее и безконе́чное Ца́рство вам дарова́,/ Ему́же со а́нгельскими во́ннствы предстоя́ще, моли́теся/ спасти́ любо́вию пою́щия/ всечестну́ю и многопра́зднственную па́мять ва́шу.

Земля́ освяти́ся кро́вию всечестно́ю ва́шею,/ и челове́цы обогати́шася ва́ми,/ исцеле́ние незави́стно прие́млют,/ Богому́дрии уго́дницы Христо́вы,/ сла́вне Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ моли́теся Го́сподеви,/ Ему́же от ю́ности прилепи́стеся,/ спасти́ ве́рою пою́щия вас.

Сла́ва, глас 5:

Ра́достию вси пра́зднуем днесь па́мять великому́чеников,/ пе́сньми и пе́ньми прославля́юще Спа́са Христа́,/ на земли́ удиви́вшаго святы́я Своя́ чудесы́/ и благода́ти разли́чными исцеле́нии,/ к ни́мже взыва́юще, ра́достно рцем:/ ра́дуйтеся, я́ко благода́ть прие́мшии на стра́сти разли́чныя./ Ра́дуйтеся, я́ко кро́вию ва́шею всели́стеся в ве́чную жизнь./ Ра́дуйтеся, ско́рии послу́шатели су́щих в ско́рбех/ и от напа́стей избавля́ющии оте́чество ва́ше,/ Богоприя́тне Бори́се с Гле́бом,/ моли́теся Го́сподеви поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры святы́м, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Прииди́те, целому́дрия люби́тели,/ честну́ю дво́ицу почти́м, Христа́ возлюби́вшую,/ все́ми владу́щаго,/ чи́стым се́рдцем и душе́ю сокруше́нною,/ страстоно́сца Рома́на сла́внаго/ и кро́ткаго Дави́да досточу́днаго,/ и́же душа́ми и телесы́ чи́стии/ и сокруши́вшии де́монския полки́.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

От ко́рене израсто́сте че́стна/ бра́тия сла́вная и благоро́дная,/ и благоро́дство вои́стинну возлю́бльшая,/ нетле́нныя вожделе́сте сла́вы,/ изво́ливше живо́т и Ца́рство неразруши́мое/ и по пра́вде пострада́вше/ венцы́ побе́ды восприя́сте,/ страстоте́рпцы блаже́ннии/ и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я Госпо́дь.

Де́лы и уче́нии Христо́вы исполня́юще за́поведи/ и Того́ повеле́ния, враго́м не враждова́сте,/ на убие́ние прише́дшим ва́ше непра́ведно,/ но, я́ко Стефа́ну подо́бницы первому́ченику,/ моля́щеся, глаго́ласте:/ не поста́ви им греха́, Человеколю́бче,/ Иису́се Бо́же наш/ и Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, новокреще́ннии Росси́йстии собо́ри,/ и ви́дите, ка́ко без вины́ суд прие́млет му́ченик Бори́с:/ копие́м ре́бра его́ прободо́ша/ и кровопроли́тие сотвори́ша от наважде́ния диа́воля;/ Глеб же от того́жде бра́та Святопо́лка,/ я́ко а́гнец, закла́н бысть./ Но си́и венча́шася, а он без па́мяти поги́бе./ И си́и сла́вими суть, а он в гее́нне му́чится./ Си́и же Христа́ Бо́га мо́лят/ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во: Тропа́рь, глас 2:

Правди́вая страстоте́рпца/ и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя,/ целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту,/ убива́ющему телеса́ ва́ша,/ душа́м же косну́тися не могу́щу./ Да пла́чется у́бо злый властолю́бец,/ вы же, ра́дующеся с ли́ки А́нгельскими,/ предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дников ва́ших богоуго́дней бы́ти/ и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Ин тропа́рь, глас 4:

Я́ко плодови́та виногра́да, о́трасли доброде́телей су́ще,/ Небе́сный дождь Христо́в прия́сте,/ источа́юще оте́честву своему́ струю́ Правосла́вия,/ Бори́се пречу́дне с до́блим Гле́бом,/ вку́пе моли́теся Го́сподеви сохрани́ти град и лю́ди,/ и на враги́ посо́бствовати,/ и душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

Му́ченическою кро́вию порфи́ру окропи́вше све́тло,/ укра́шени предстои́те, страда́льцы сла́внии, Царю́ Безсме́ртному,/ и, венцы́ сла́вы от Него́ прии́мше,/ моли́теся стране́ на́шей пода́ти на враги́ одоле́ние/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́х, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Терпе́нием и му́жеством твои́м твою́ страсть подъе́мля, Бори́се кня́же,/ любо́вию Христо́вою взира́я на Ми́лостиваго и Человеколю́бца Бо́га,/ подаю́щаго ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безма́терняго на Небеси́ па́че мы́сли и слу́ха на земли́ без отца́ родила́ еси́,/ Того́, Богоро́дице, моли́ о душа́х на́ших.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Измла́да Христа́ возлюби́вше ку́пно, бра́тие честни́и,/ жизнь безстра́стную стяжа́вше, сла́внии,/ целому́дрие изво́листе и поще́ние от страсте́й душе́вных и теле́сных;/ поспеше́ние же Бо́жиею благода́тию прие́мше, исцеля́ете вас пою́щия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Еди́на кре́пкая и те́плая Предста́тельнице ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Де́во,/ непреста́нно моли́ со проро́ки и му́ченики,/ со святи́тели же, и по́стники, и преподо́бными,/ Его́же родила́ еси́ па́че естества́ Бо́га Сло́ва, спасти́ вся́ческая.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Христо́вы уве́девше за́поведи благи́я,/ Того́ возлю́бльше, страстоно́сцы сла́внии,/ о убие́нии теле́с неради́сте,/ ду́ши же прекра́сныя в ру́це Христа́ преда́сте./ Ов, копие́м пробода́емь, веселя́шеся,/ други́й же, я́ко а́гня незло́биво, без ми́лости закала́емь, моля́шеся./ Сего́ ра́ди прие́мше дар исцеле́ний, му́ченицы самобра́тнии,/ моли́те Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго Све́та свети́льниче златокова́нный,/ Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице,/ омраче́нную ду́шу мою́ ослепле́нием страсте́й безстра́стия заре́ю просвети́, молю́ся,/ и оскверне́нное мое́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́ния, покая́ния же слеза́ми/ и от тиме́ния мя очи́сти дел мои́х, да любо́вию зову́ Ти:/ Богоро́дице Присноде́во, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти ми,/ Тебе́ бо име́ю наде́жду, раб Твой.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 106.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8. Самогла́сен:

Бра́тия прекра́сная, Бори́се и Гле́бе,/ ва́ша стра́сти на́ша боле́зни и неду́ги исцеля́ют,/ притека́ющих ве́рно,/ ту́не прия́сте, ту́не же и дади́те боля́щим исцеле́ние./ Но, я́ко иму́щии дерзнове́ние,/ Христа́ Бо́га моли́те о душа́х на́ших.

Кано́н Богоро́дицы на 6, глас 2, его́же краегране́сие:Пою́ хвалу́ живоно́сныя Отрокови́цы.

Песнь 1

Ирмо́с: Нетре́ну, необы́чну,/ немо́кренно морску́ю ше́ствовав стезю́,/ избра́нный вопия́ше Изра́иль:/ Го́сподеви поим, я́ко просла́вися.

Невеще́ственная дре́вле ле́ствица и стра́нно олядене́вший путь мо́ря/ Твое́ явля́ше Рождество́, Чи́стая,/ Ю́же пое́м вси, я́ко просла́вися.

Си́ла Вы́шняго Ипоста́сь соверше́нная, Бо́жия Му́дрость,/ вопло́щшаяся, Пречи́стая, из Тебе́, к челове́ком бесе́дова,/ я́ко просла́вися.

Про́йде сквозе́ дверь непрохо́дную заключе́нныя утро́бы Твоея́ пра́вды Со́лнце, Чи́стая,/ и ми́рови возсия́, я́ко просла́вися.

И святы́х два кано́на, на 8, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав, Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Богому́драя дво́ице, вели́цыи страда́льцы, со святы́ми Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся очище́ние мне дарова́ти, вас похваля́ющему.

Боже́ственное бога́тство исцеле́ний и ми́ро благово́нное храм ваш, святи́и,/ в не́мже пое́м Христа́ Бо́га, вас просла́вльшаго.

Незаходи́маго Со́лнца в себе́ стяжа́вше,/ Христа́ Бо́га на́шего, пресла́вне Рома́не с Дави́дом,/ освяти́те нас, честну́ю па́мять ва́шу почита́ющих.

Богоро́дичен: Кра́сную, и избра́нную, и всечестну́ю разуме́в Тебе́,/ Бо́жий, Пренепоро́чная, Сын Твой Сын бысть:/ сы́ны сотвори́ благода́тию, Богоро́дицу Тя чту́щия.

Ин кано́н святы́м, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Даждь ми отпу́ст мно́гих прегреше́ний мои́х, Спа́се, прему́дрость мне подая́,/ я́ко да пе́сньми похвалю́ Тя, просла́вльшаго святы́я Твоя́.

Воспое́м песнь, благочести́вии, просла́вленных целому́дренным смы́слом,/ Рома́на сла́внаго и Дави́да благочести́ваго ку́пно сла́вяще.

Дар благода́рства от Бо́га прия́ша о́ба,/ благоро́дство душе́вное возлюби́вше па́че,/ целому́дрием и доброде́телию удобря́ющеся.

Богоро́дичен: Избра́нную от родо́в всех досто́йно похва́лим, ве́рнии, Де́ву,/ вои́стинну па́че сло́ва Бо́га Сло́ва пло́тию ро́ждшую.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Лук сокруши́ся си́льных/ держа́вою Твое́ю, Христе́,/ и си́лою немощству́ющии препоя́сашася.

Иже вре́мене превы́шший вся́каго, я́ко времено́м Творе́ц,/ из Тебе́, Де́во, во́лею Младе́нец созда́ся.

Чре́во, простра́ннейшее Небе́с, воспои́м,/ и́мже Ада́м на Небесе́х, ра́дуяся, живе́т.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Весе́лием весели́тся Христо́ва Це́рковь/ в па́мяти ва́шей, святи́и, и Творцу́ вопие́т:/ Ты моя́, Го́споди, кре́пость, и прибе́жище, и утвержде́ние.

До́блия вене́чники и страда́льцы Христо́вы вси восхва́лим све́тло,/ научи́вшия нас Христу́ вопи́ти:/ Свят еси́, Го́споди.

Ни ца́рства жела́ния, ни пи́щи наслажде́ния, ни сребра́ и зла́та возжеле́ша,/ но Христу́ еди́ному вопия́ху:/ Свят еси́, Го́споди.

Богоро́дичен: Избавля́ющаго челове́ки преслуша́ния и лю́таго паде́ния,/ всему́ Вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Все помышле́ние к Бо́гу, му́дрии, иму́ще,/ бра́тнею любо́вию совоку́пльшеся, благоче́стно пожи́сте.

Ве́щи возненави́десте тле́нныя и мимотеку́щия/ и доброде́тели яви́стеся сосу́ди, сла́внии, от ю́ности.

Мла́ди у́бо те́лом, душа́ми же ку́пно свя́ти, я́ко благочести́ви,/ тем и и́скренно Бо́га возлюби́сте.

Богоро́дичен: Еди́на Ты породила́ еси́ несказа́нно нетле́нная,/ тле́ния вои́стинну Потреби́теля и мир спасла́ еси́.

Ин конда́к, глас 8.

Подо́бен: А́ще и во Гроб:

А́ще и убие́ни бы́сте и во гробе́х положе́ни,/ но на Вы́шнее Ца́рство преидо́сте,/ о́ваго бо ко́пии насу́нуша,/ друга́го же, я́ко а́гнца незло́бива, ноже́м заре́заша,/ тем и кровь ва́ша бысть исцеле́ние ми́ру,/ ве́рою призыва́ющим вас, святи́и, на по́мощь.

Ин и́кос:

Плотско́е бога́тство возненави́девше, сла́внии,/ благоро́дство душе́вное я́ко Бо́жие па́че вожделе́ли есте́,/ Христа́ бо возлюби́сте и вся́ко весе́лие мирско́е оплева́сте/ и стремле́ние страсте́й обузда́сте,/ сосу́ди честни́и Пресвята́го Духа яви́стеся,/ се бо враг, пра́веднии, зави́дя ва́шему целому́дрию,/ мучи́теля вам уби́йцу бра́та воздви́же./ Но все злосмеше́ние и уби́йства ра́зум/ на о́наго же Бо́жиим судо́м вско́ре прии́де, ору́жие секу́щее./ Вы же, убие́ни, па́че живете́/ и, Небе́сное Ца́рство иму́ще, чудотвори́те безпреста́ни,/ вас же Христо́с звезды́ светоно́сны показа́/ и Руси́ вы похвала́ есте́ и утвержде́ние,/ ва́ши гро́би, я́ко безме́зднии вра́чеве, предлежа́т стране́ на́шей,/ к ним бо слепи́и приходя́ще ве́рою, просвеща́ются;/ хроми́и, влеку́щеся, ска́чуще отхо́дят;/ неду́жнии исцеля́ются и бесну́ющиися бесо́в свобожда́ются./ Вы кня́зи князе́м,/ вы в напа́стех утеше́ние и в темни́цах су́щим свобожде́ние./ Но, о супру́зи святи́и, Рома́не и Дави́де,/ не преста́ните моля́щеся Христу́,/ ве́чно сохрани́ти Правосла́вную ве́ру невре́дну в оте́чествии ва́шем.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Лик А́нгельский:

Измла́да Христа́ возлюби́вше ку́пно, бра́тия честна́я,/ жизнь безстра́стную стяжа́вше, сла́внии, целому́дрие изво́листе/ и поще́ние от страсте́й душе́вных и теле́сных,/ поспеше́ние Бо́жиею благода́тию прие́мше, исцеля́ете вас пою́щия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная, Чи́стая Богоро́дице Де́во,/ еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ сла́вное Твое́ смотре́ние/ и просла́вих, Человеколю́бче,/ непостижи́мую Твою́ си́лу.

Се превознесе́ся Боже́ственная гора́ до́му Госпо́дня превы́шше сил,/ Богома́терь я́вственнейши.

Зако́нов есте́ственных кроме́, еди́на, Де́во, ро́ждши Влады́чествующаго тва́рию,/ сподо́билася еси́ Боже́ственнаго зва́ния.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́ко два свети́ла возсия́вшая, просвеща́ете лю́ди ва́ша, Богоно́сцы,/ но и ны́не изба́вите нас враго́в обстоя́ния,/ да почита́ем вас, с Бо́гом заступле́ние на́ше.

Врачевство́ неистощи́мое ра́ка ва́ша показа́ся, блаже́ннии, и приста́нище небу́рное:/ вси бо, ве́рою притека́ющии, обрета́ем от злых напа́стей избавле́ние.

Любо́вию ко Христу́ привяза́еми,/ тем и даро́в сподо́бльшеся стра́сти разли́чныя исцеля́ти,/ сего́ ра́ди ва́ше соверша́ем пра́зднество, Богому́дрии.

Богоро́дичен: Седя́й на престо́ле Херуви́мсте и превознесе́не,/ я́ко престо́л имы́й, на руку́ Твое́ю почи́в, Мари́е Богоневе́сто,/ препросла́вленный Бог.

Ин

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мои́ Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ю́ношески подви́гшеся, Богоблаже́ннии, во́зрастом цве́та и ю́ностию,/ о сласте́х любве́ плотски́я попече́ния не име́сте отню́д, Боже́ственныя кни́ги почита́юще,/ тем и просве́щшеся за́поведьми Боже́ственными, те́мнаго погуби́сте кня́зя.

Всемы́сленно оте́ческим после́дуя, я́ко мудр, стопа́м, блаже́нне,/ сревни́теля име́л еси́ до́брым, Рома́не Богому́дре, Дави́да, вои́стинну приснопа́мятнаго:/ бра́тия у́бо вку́пе, благоче́стно совоку́плени душа́ми и те́лом, яви́стеся.

Зако́ны Бо́жия от души́ возлюби́вше, прозря́ще жизнь гряду́щую,/ смысл простира́юще, святи́и, честь земну́ю и власть возненави́десте/ и нетле́нное ца́рство и сла́ву умному́дрии измени́сте.

Богоро́дичен: Глаго́лом Твои́м после́дующе, Непоро́чная,/ Блаже́нну Тебе́ имену́ем, христиа́нстии вси ро́ди,/ я́ко Бо́га ро́ждшую вои́стинну, а не мечта́нием,/ соверше́нна обои́ми, Божества́ естество́м и зако́ном челове́чества.

Песнь 5

Ирмос: Угль Иса́ии проявле́ийся,/ Со́лнце из де́вственныя утро́бы/ возсия́ во тьме заблу́ждшим,/ Богоразу́мия просвеще́ние да́руя.

О́блацы, весе́лия сла́дость кропи́те су́щим на земли́,/ я́ко Отроча́ даде́ся, Сый пре́жде век, от Де́вы вопло́щся, Бог наш.

Житию́ и пло́ти мое́й свет возсия́, и дря́хлость греха́ разруши́,/ напосле́док от Де́вы без се́мене вопло́щся, Вы́шний.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Наста́ всечестны́й пра́здник и свяще́нное торжество́ сла́внаго Рома́на с Дави́дом,/ нося́ нам ра́дость ве́чную, в не́йже сла́вим Го́спода, просла́вльшаго их.

Доброде́тели укра́шени благоле́пием, све́тлый Рома́не с Гле́бом, страда́нием венча́вшеся,/ врага́ же и бра́та посра́мльше, за Христа́ прия́сте заколе́ние.

Слы́шано бысть во всем ми́ре честно́е и свяще́нное страда́нне ва́ше,/ и всяк язы́к возставля́ет сла́вити Христа́, вас просла́вльшаго.

Богоро́дичен: Преста́ у́бо тле́ние челове́ка:/ Де́ва бо роди́ нетле́нно Бо́га Сло́ва, па́че естества́ и сло́ва,/ и Де́ва па́ки пребы́сть.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко отца́ благочести́ва ча́да, любо́вию свя́зана и того́ лю́бяще,/ благоче́стия све́тлостию в Росси́и возсия́вше, бра́тия же па́че возлю́бленнии./ Сего́ ра́ди зави́стными стрела́ми искуше́ни бы́сте.

Разгне́вася братоуби́йца, я́ко Ка́ин пре́жде, Святопо́лк окая́нный,/ явя́ся же законопресту́пник и к за́висти уби́йство приплете́, сла́стию прельсти́вся властолю́бия./ Те́мже отмще́ния пра́веднаго не убеже́.

От кро́ве своея́ препру́ду95 нося́ще, пресла́внии,/ и Крест за ски́петр в десну́ю ру́ку ны́не иму́ще,/ сца́рствовати Христу́ сподо́бишася Рома́н и Дави́д,/ во́ини Христо́вы непобеди́мии.

Богоро́дичен: Вы́шшу Тя всех и святе́йшу чино́в прославля́ем Небе́сных,/ я́ко до́льная с Го́рними совокупи́вшу,/ но, о Ма́ти Бо́жия,/ певцы́ Твоя́ посеща́ющи, пога́ных уставля́й шата́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: Глас глаго́л моле́бных/ от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав,/ от лю́тых мя изба́ви:/ Еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Естество́ челове́ческое, рабо́тающее греху́, Влады́чице Чи́стая,/ Тобо́ю свобо́ду улучи́:/ Твой бо Сын, я́ко А́гнец, за всех закала́ется.

Вопие́м Ти вси, и́стинней Богома́тери Бо́жии:/ прогне́вавшия рабы́ изба́ви,/ Еди́на бо дерзнове́ние к Сы́ну и́маши.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

О и́же све́тлый ваш пра́здник соверша́ющих, блаже́ннии, моли́теся,/ и оте́чество ва́ше храни́ти от враг ненаве́тно,/ и ми́рно строе́ние дарова́ти моли́твами ва́шими.

Небе́снаго Ца́рствия рачи́телие бы́вше, блаже́ннии,/ Влады́це Христу́ чи́стою со́вестию послужи́вше,/ и Тому́ предстоя́ще, моли́теся, спасти́ вас восхваля́ющих.

Прилепи́вшеся Христу́ и на Него́ все упова́ние возложи́вше, блаже́ннии,/ сего́ ра́ди убие́ни бы́вше, ве́чно с Ним ца́рствуете.

Богоро́дичен: Усты́, по́мыслом и се́рдцем, Пречи́стая, Тя, Богоро́дицу, пропове́даем:/ Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся,/ отринове́нии преступле́нием пе́рвее пра́отца.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Но́щи и тьмы сы́нове нареко́шася проти́внии,/ в нощи́ тя, к Бо́гу пе́ние принося́ща, ко́пии сбодо́ша,/ хода́таи твоему́ венцу́, Рома́не, Боже́ственному бы́вше.

Я́ко вои́стинну сый подо́бник Бо́га вопло́щшагося,/ за убива́ющия тя те́пле моли́лся еси́, свя́те,/ я́ко вторы́й му́ченик Христо́в вели́кий Стефа́н,/ сего́ ра́ди и с ним просла́вился еси́.

Ю́ношески хра́брствовавше, му́жески победи́ша лю́таго ратобо́рца/ свяще́нный Рома́н ку́пно с Дави́дом, де́лом и сло́вом победи́тели показа́шася/ и побе́дный вене́ц от Бо́га прия́ша сла́внии.

Богоро́дичен: Уясня́ют проро́честии гла́си Бо́жию Роди́тельницу,/ пое́м же Тя и мы, ви́дяще сбытие́ честны́х прорица́ний,/ де́вства вои́стинну и чистоты́ вмести́лище.

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша,/ благоро́днии страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де,/ созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего./ Тем, притека́юще к ра́це моще́й ва́ших,/ исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими, святи́и:/ вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

И́кос:

Разу́мное житие́ соверша́я, преблаже́нне,/ ца́рским венце́м от ю́ности укра́шен, всебога́тый Рома́не,/ власть ве́лия был еси́ твоему́ оте́честву, во всей земли́ Росси́йстей./ Тем, ви́дя твой успе́х, Христо́с Бог судо́м Свои́м на муче́ние тя призва́,/ кре́пость тебе́ пода́в с Небесе́, да победи́ши врага́ му́жески/ с Дави́дом, бра́том твои́м, пострада́вшим с тобо́ю:/ вы бо Боже́ственнии вра́чеве есте́.

Песнь 7

Ирмо́с: Вети́и яви́шася о́троцы любому́дрейшии дре́вле,/ от Богоприя́тныя бо души́, богосло́вяще устна́ми, поя́ху:/ Пребоже́ственный отце́в и наш Бо́же,/ благослове́н еси́.

Зря́ще в нощи́, у́бо Иа́ков я́ко в гада́нии Бо́га,/ воплоще́н же из Тебе́, све́тлостию яви́ся пою́щим:/ Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен./ Зна́мения е́же в Тебе́ неизрече́ннаго проявля́я сплете́ния, со Иа́ковом бо́рется:/ и́мже во́лею соедини́ся челове́ком, Чи́стая,/ Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.

Ме́рзок, и́же не пропове́дует еди́наго Де́вы Тя Сы́на от Препе́тыя Тро́ицы,/ и несумне́нною мы́слию, и язы́ком вопия́:/ Пребоже́ственный отце́в Бог и препросла́влен.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́й, Го́споди.

Боже́ственная и пресве́тлая па́мять ва́ша, я́ко Не́бо светоза́рное, показа́ся,/ и я́ко со́лнце светоно́сно, просвеща́я без сумне́ния Христу́ вопию́щия:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Кто не удиви́тся и кто не воспое́т и просла́вит ве́рно/ пресла́вных му́ченик Христо́вых, Бори́са с Гле́бом,/ Христо́ва ра́ди смире́ния возненави́девших диади́му и ца́рство?

Мглу безбо́жия отгна́вше,/ све́тло научи́ша лю́ди своя́ чести́ в Тро́ице Еди́наго Бо́га и усе́рдно пе́ти:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся,/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, вопию́щим:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щныи́ попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пресла́вно просла́ви Боже́ственная благода́ть вас, прехва́льнии,/ я́ко сою́з вои́стинну братолю́бия и благоче́стия, и све́тло научи́ вопи́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

О му́жества страстоте́рпец!/ О, чистоты́ кре́пости!/ О, ра́зума непрекло́нна!/ я́ко уязвля́еми вельми́ и закала́еми неми́лостивно/ яви́стеся страстоно́сцы вели́цыи, Рома́не и Дави́де./ И́хже восхва́лим, ве́рнии, вопию́ще:/ благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пострада́ти Христа́ ра́ди изво́листе и сего́ ра́ди возме́здие от Бо́га обрето́сте,/ стра́сти и неду́ги от земны́х отгоня́ти, хва́лящих и вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Ка́пля Богото́чная, И́же от Тебе́ ро́ждшися,/ мир освяти́вша, Богоро́дице Де́во,/ ка́плю ми́лости ми источи́, освяща́ющу ду́ши и помышле́ния земны́х.

Песнь 8

Ирмо́с: О подо́бии зла́те небре́гше треблаже́ннии ю́ноши,/ неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше,/ среди́ огни́ воспева́ху:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Ви́ден бысть на земли́ Тобо́ю и с челове́ки поживе́, И́же бла́гостию несравне́нный и си́лою./ Ему́же пою́ще, вси ве́рнии, зове́м:/ осуществова́нная да пое́т Го́спода вся тварь/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Вои́стинну Тя, Чи́стую, пропове́дающе, сла́вим, Богоро́дице:/ Ты бо Еди́наго родила́ еси́ от Тро́ицы воплоще́нна./ Ему́же со Отце́м и Ду́хом вси пое́м:/ да пое́т Го́спода вся тварь и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Просия́вши днесь пресве́тлая па́мять ва́ша, блаже́ннии,/ ве́рныя созыва́ет на торжество́, просла́вити терпе́ния ва́ша, Христу́ же вопи́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоявле́ннии и но́вии страда́льцы Тебе́, Христе́, еди́наго возлюби́ша/ и лю́ди наста́виша пе́ти Тя, Творца́ всех:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пра́вды свети́льницы возсия́вшии, укра́шени добро́тою муче́ния,/ просвеща́юще сердца́ ве́рных, неду́ги отго́нят от вопию́щих ве́рно:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Избавля́я нас, возсия́ из Тебе́ Госпо́дь, Де́во Чи́стая,/ Его́же моли́, Влады́чице, просвети́ти пою́щия Тя и обстоя́ния изба́вити вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Не дово́льни бы́вше о уби́йстве окая́ннии,/ но и телеса́ ва́ша небрего́ма пове́ргше, не устыде́шася благоро́дия,/ но благода́ть Бо́жия храня́ше я хране́нием А́нгелов,/ с ни́миже лику́ете во ве́ки.

Челове́цы, и́же тогда́ в гора́х ло́ва и́щуще,/ ви́деша свет, от твоего́ телесе́ сия́ющ, Богодохнове́нне Дави́де,/ что виде́ние? – друг дру́гу глаго́лаху./ Ви́девше же чу́до, пропове́даша всем, Христа́ хва́ляще, тебе́ сохра́ньшаго.

Пресвята́я ва́ша па́мять, освяща́ющая мир, наста́ ны́не, прехва́льнии страстоно́сцы,/ в ню́же мо́лим получи́ти ва́ше заступле́ние, Рома́не и Дави́де,/ Христа́ пою́щим во ве́ки.

Богоро́дичен: Све́та сосу́д, Чи́стая, бы́вши, просвети́ мя,/ в повеле́ниих Све́та ходи́ти ми поспеши́, Всечи́стая,/ от чре́ва Твоего́ возсия́вшаго и просвети́вша ве́рных сердца́,/ Его́же превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Весь еси́ жела́ние, весь сла́дость,/ Сло́ве Бо́жий, Де́вы Сы́не,/ Бо́же бого́в, Го́споди, святы́х Пресвяты́й,/ тем Тя вси с Ро́ждшею велича́ем.

Жезл кре́пости даде́ся естеству́ тле́нному, Сло́во Бо́жие во утро́бе Твое́й, Чи́стая,/ и сие́ возста́ви, до а́да попо́лзшееся./ Те́мже Тя, Всечи́стая, я́ко Бороро́дицу, велича́ем.

Ю́же изво́лил еси́, Влады́ко, приими́ ми́лостивно Моли́твенницу, Ма́терь Твою́, о нас,/ и Твоея́ бла́гости вся́ческая испо́лнятся,/ да Тя вси, я́ко Благоде́теля, велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Испещре́ни бы́вши Боже́ственными добро́тами, страда́нии ва́шими к Бо́гу востеко́сте,/ венцы́ побе́ды от Него́ прие́млюще,/ тем ва́ша певцы́ помина́йте, да вас непреста́нно велича́ем.

О Боже́ственная дво́ице, самобра́тная и светоза́рная!/ Моли́теся дарова́ти очище́ние согреше́ний и пре́жде конца́ жития́ исправле́ние,/ да вас непреста́нно велича́ем.

От мла́да во́зраста освяти́ вас Вседе́тель Бог/ и окорми́тели изря́дны пла́вающим в мо́ри жития́ показа́,/ тем согла́сно почита́ем па́мять ва́шу.

Богоро́дичен: Спаси́ мя, всех ро́ждшая Изба́вителя,/ разори́ души́ моея́ о́блаки, Све́та о́блаче, Всесвята́я Влады́чице,/ и си́льна соде́лай на стра́сти, борю́щия мя.

Ин

Ирмо́с: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́инейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

А́ще и на земли́ положе́ни бы́сте я́ко ме́ртви, –/ но на Небесе́х прославля́етеся с рабы́ Бо́жиими./ Тем дерзнове́ния от Него́ сподо́бльшеся, сла́внии,/ нечи́стаго, верху́ стоя́ща над гро́бом ва́шим,/ стра́хом о́гненным отгна́сте, блаже́ннии.

Здра́вы творите́ боля́щия благочести́выя и хромы́м тече́ние подае́те,/ и послушеству́ет здрав бы́вый у ва́шея ра́ки, о дво́ице преди́вная!/ Тем и нам всем помо́щницы поспе́шни быва́ете свы́ше,/ уставля́юще боле́зни и пога́ных шата́ния.

Боже́ственная и светоза́рная вои́стинну верста́/ Рома́не и Дави́де, добропобе́днии страстоно́сцы,/ на Небеси́ ны́не Тро́ице Вседержа́вней предстоите́,/ избавле́ния прося́ще прегреше́ний лю́тых/ ве́рно на земли́ па́мять ва́шу торжеству́ющим.

Богоро́дичен: О, чудесе́, пребо́льша ума́, чу́до ве́лие вои́стинну и пресла́вно!/ Ка́ко вмести́ся во утро́бу Твою́ Бог, ника́коже вмести́мый?/ Его́же за хва́лящия Тя благочести́вно моли́, Де́во, от бед избавля́ти/ и от беззако́нных язы́к всегда́.

Свети́лен.

Подо́бен: Посети́л ны:

Я́ко вои́стинну пресве́тлии свети́льницы,/ всю вселе́нную просвети́сте ве́рою, Богоприя́тне Рома́не с Дави́дом./ Тем пе́сньми воспое́м возвели́чившаго вас Христа́ Бо́га на́шего.

Сла́ва, ин свети́лен:

Сия́ет днесь страстоте́рпец па́мять, я́ко заря́,/ лик А́нгельский торжеству́ет,/ род челове́ческий пра́зднует./ Те́мже моли́те Христа́ поми́ловати ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дицу пе́сньми немо́лчными благоче́стно пое́м, вопию́ще:/ ра́дуйся, горо́ свята́я, ра́дуйся, престо́ле огнено́сный всех Царя́,/ ра́дуйся, А́нгелов ра́досте и му́чеников сла́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Светоза́рная, и свята́я, и благообра́зная/ му́чеников Бори́са и Гле́ба/ всепра́зднственная возсия́ па́мять,/ и́же, всю зе́млю просвеща́юще/ и и́дольский мрак отгоня́ще,/ целе́б благода́ть источа́ют.

Честны́ми ка́плями крове́й ва́ших/ обагри́сте ри́зы ва́ша,/ блаже́ннии Рома́не и Дави́де./ Тем, ве́рою па́мять ва́шу пра́зднующе,/ моли́теся, мо́лим вас, умири́ти мир/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Я́ко еди́н свет во двою́ телеси́,/ мир просвеща́ете чуде́сными блиста́нии,/ страстоте́рпцы Госпо́дни,/ мрак неве́дения отгоня́ще./ Тем воспева́ем ра́достно,/ похваля́юще ва́шу па́мять.

Сла́ва, глас 4:

Днесь, празднолю́бных собо́ри, соше́дшеся,/ ра́достным лице́м и чи́стым се́рдцем,/ духо́вне соста́вим лик:/ не в кимва́лех иуде́йски,/ но в сокруше́нных сердца́х похваля́юще Христа́,/ и́стиннаго Бо́га на́шего,/ прославля́ющаго святы́я Своя́,/ до́бляго Рома́на с Дави́дом./ И́хже ны́не многоцеле́бную и чудотво́рную ра́ку обстоя́ще,/ любе́зно облобыза́ем, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, яко́ Христо́вы за́поведи по о́бразу соблю́дшии./ Ра́дуйтеся, я́ко смире́ние Христо́во восприи́мшии,/ и ника́коже сопроти́вистеся бра́ту и врагу́,/ неми́лостивно убива́ющему телеса́ ва́ша./ Ра́дуйтеся, я́ко лю́ди ва́ша ко и́стинней ве́ре наставля́ющии,/ Рома́не пречу́дне и незло́биве Дави́де,/ оте́честву ва́шему пресве́тлии свети́льницы/ и моли́твенницы дерзнове́ннии о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны обою́ кано́нов, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Свои́ в них. Стих: Предзре́х Го́спода предо мно́ю вы́ну: Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Аллилу́ия, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: Ра́дуйтеся:

Моли́тва

О дво́ице свяще́нная, бра́тия прекра́сная, до́блии страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою, чистото́ю и любо́вию послужи́вшии, и кровьми́ свои́ми, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Не забу́дите и нас, су́щих на земли́, но, я́ко те́плии засту́пницы, ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом сохрани́те ю́ных во святе́й ве́ре и чистоте́ неврежде́нных от вся́каго прило́га неве́рия и нечистоты́, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ний и напра́сныя сме́рти, укроти́те вся́кую вражду́ и зло́бу, де́йством диа́вола воздвиза́емую от бли́жних и чу́ждих. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у Великодарови́таго Влады́ки всем нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, единомы́слие и здра́вие, избавле́ние от наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и гла́да. Снабдева́йте свои́м заступле́нием страну́ на́шу и всех, чту́щих святу́ю па́мять ва́шу, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб (в святом Крещении – Роман и Давид) – первые русские святые, канонизованные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира († 15 июля 1015). Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев – Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца святой Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов. Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Святой Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно, испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!»

Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Святой Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля 1015 года в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса – Георгий Угрин (родом венгр) бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но святой Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце. Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела – Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы убить святого Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча святого Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска. (Подробнее о мученической кончине святого Глеба повествуется 5 сентября).

В чем же состоял подвиг святых благоверных князей Бориса и Глеба? Какой смысл в том, чтобы вот так – без сопротивления погибнуть от рук убийц?

Жизнь святых страстотерпцев была принесена в жертву основному христианскому доброделанию – любви. «Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец» (Ин.1:4, 20). Святые братья сделали то, что было еще ново и непонятно для языческой Руси, привыкшей к кровной мести – они показали, что за зло нельзя воздавать злом, даже под угрозой смерти. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить» (Мф.10:28). Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором зиждется духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. «Видите ли, братия, – замечает преподобный Нестор Летописец, – как высока покорность старшему брату? Если бы они противились, то едва ли бы сподобились такого дара от Бога. Много ныне юных князей, которые не покоряются старшим и за сопротивление им бывают убиваемы. Но они не сподобляются благодати, какой удостоились сии святые».

Благоверные князья-страстотерпцы не захотели поднять руку на брата, но Господь Сам отомстил властолюбивому тирану: «Мне отмщение и Аз воздам» (Рим.12:19).

В 1019 году князь Киевский Ярослав Мудрый, также один из сыновей равноапостольного князя Владимира, собрал войско и разбил дружину Святополка. По Промыслу Божию, решающая битва произошла на поле у реки Альты, где был убит святой Борис. Святополк, названный русским народом Окаянным, бежал в Полошу и, подобно первому братоубийце Каину, нигде не находил себе покоя и пристанища. Летописцы свидетельствуют, что даже от могилы его исходил смрад.

«С того времени, – пишет летописец, – затихла на Руси крамола». Кровь, пролитая святыми братьями ради предотвращения междоусобных распрей, явилась тем благодатным семенем, которое укрепляло единство Руси. Благоверные князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, но они – особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например, – святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380). Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом Киевским Иоанном I (1008–1035).

Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святого Глеба, бывшие 4 года непогребенными, и совершил их погребение в Вышгороде, в храме во имя святого Василия Великого, рядом с мощами святого князя Бориса. Через некоторое время храм этот сгорел, мощи же остались невредимы, и от них совершалось много чудотворений. Один варяг неблагоговейно стал на могилу святых братьев, и внезапно исшедшее пламя опалило ему ноги. От мощей святых князей получил исцеление хромой отрок, сын жителя Вышгорода: святые Борис и Глеб явились отроку во сне и осенили крестом больную ногу. Мальчик пробудился от сна и встал совершенно здоровым. Благоверный князь Ярослав Мудрый построил на этом месте каменный пятиглавый храм, который был освящен 24 июля 1026 года митрополитом Киевским Иоанном с собором духовенства. Множество храмов и монастырей по всей Руси было посвящено святым князьям Борису и Глебу, фрески и иконы святых братьев-страстотерпцев также известны в многочисленных храмах Русской Церкви. (Подробнее о почитании святых страстотерпцев Бориса и Глеба в Минее – Май, 2 мая).

Литература:

1. Казанский П. Жизнь и мученическая кончина святых князей Бориса и Глеба. М., 1899.

2. Богословский С. Д., священник. Святые благоверные князья Борис и Глеб, первомученики Православной Русской Церкви. М., 1916.

3. Памятники древнерусской литературы, вып. 2. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Под ред. Д. И. Абрамовича. Пг., 1916.

4. Бодянский О. Сказание и страсть, и похвала святых мучеников Бориса и Глеба М., 1870.

Святы́я му́ченицы Христи́ны

НА ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры му́ченицы на 6, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Христоиме́ннаго тя зва́ния/ по достоя́нию сподо́би/ Стро́яй вся про́мыслом./ Лу́чший бо коне́ц име́ла еси́ во обои́х,/ зва́нию дела́ твоя́,/ уневе́стившися Христу́ благоче́стно ве́рою,/ бы́вши же дщи Царя́ Небе́снаго,/ ра́дуешися с Ним, му́ченице, о нас моля́щися.

Отца́ возжела́вши Небе́снаго, сла́вная,/ нечести́ва роди́теля преоби́дела еси́,/ ма́терь же возлюби́вши, Вы́шний Иерусали́м,/ пристра́стия ма́терни любве́ отри́нула еси́/ и, обогати́вшися Христо́м вме́сто всех,/ посе́м ду́шу положи́ла еси́, му́ченице,/ не убоя́вшися мук.

Ни роди́телей пристра́стие,/ ни пи́щи наслажде́ние,/ ни бога́тства име́ние, сла́вная,/ ни преще́ния, ни му́ки,/ ни огнь, ни меч, ни глубина́, ни ко́ло,/ ни звере́й стремле́ния/ возмого́ша тя от любве́ Зижди́теля разлучи́ти,/ де́во му́ченице Христи́но,/ сла́ва му́чеников и похвала́.

Сла́ва, глас 2:

Я́коже многоце́нное ми́ро,/ кровь твою́ принесла́ еси́ Жениху́ твоему́ Христу́,/ Христи́но му́ченице, страстоно́сице непобеди́мая,/ возме́здие же прия́ла еси́ вене́ц нетле́нен от Него́, досточу́дная,/ тем уме́ршаго угрызе́нии ядови́тых зми́ев/ глаго́лом твои́м жи́ва воздви́гла еси́,/ призва́нием Пресвята́го Ду́ха./ Сего́ ра́ди и Небе́сных тя черто́гов сподо́би Иису́с Человеколю́бец/ и Спас душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Боле́зни претерпе́вши мно́гия/ в распя́тии Сы́на и Бо́га Твоего́, Пречи́стая,/ стеня́ше, слезя́щи и восклица́ющи:/ увы́ Мне, Ча́до сла́дкое!/ Без пра́вды ка́ко стра́ждеши,/ хотя́ изба́вити я́же от Ада́ма земноро́дныя?/ Те́мже, Пречи́стая Де́во,/ Тебе́ мо́лим ве́рою:/ ми́лостива нам Того́ соде́лай.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 2. Анато́лиево:

Христоимени́тому зва́нию де́ло/ сугу́бо показа́ла еси́, я́ко вои́стинну,/ де́вства твоего́ чистото́ю уневе́стившися Христу́,/ благоволе́нием Отца́ и де́йством Ду́ха,/ муче́ния же боре́ньми тве́рдыми/ облиста́ла еси́ светле́е со́лнечных луч./ Те́мже, я́ко же́ртва чи́стая и непоро́чная,/ на Небе́сную принесла́ся еси́ трапе́зу,/ с деви́ческими и му́ченическими ли́ки во ве́ки веселя́щися,/ с ни́миже проси́, Христи́но тезоимени́тая,/ дарова́тися чту́щим тя ми́ру/ и ве́лией ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Егда́ Тя беззако́ннии лю́дие, Спа́се,/ Жизнь всех, на Дре́во вознесо́ша,/ тогда́ Чи́стая и Пренепоро́чная Ма́ти Твоя́,/ предстоя́щи и рыда́ющи, взыва́ше:/ Ча́до Мое́ сла́дкое,/ Све́те Мои́ма очи́ма,/ увы́ Мне, ка́ко посреде́ злоде́ю на Кресте́ пригвозди́тися претерпе́л еси́,/ И́же зе́млю пове́шей на вода́х?

Тропа́рь, глас 4:

Зва́нием ева́нгельски Христу́ уневе́стившися,/ Христи́но сла́вная,/ сла́ву ми́ра сего́ и по́хоть бре́нную вмени́ла еси́ ни во что же,/ о само́м телеси́ небрегу́щи,/ му́ки претерпе́ла еси́ до́блественно,/ тем твое́ страда́ние хвала́ми почита́ем,/ му́ченице, Христу́ тезоимени́тая.

Ин тропа́рь, о́бщий, глас то́йже:

А́гница Твоя́, Иису́се, Христи́на/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́,/ и умира́ю за Тя, да и живу́ с Тобо́ю,/ но, я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,/ я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святы́я, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

Кано́н святы́я на 6, его́же краегране́сие: Христо́ву тя пою́ тезоиме́нную отрокови́цу. Творе́ние Ио́сифово, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Благи́ми наде́ждами утверди́вся, ум твой, Христи́но, впери́ся/ и к Бо́гу, му́ченице, вознесе́ся от теку́щих,/ измени́вся во оби́тели пребыва́ющия.

Разсе́дшася и лежа́ща пред нога́ми отрокови́цы страстоно́сицы зря́ще злочести́ваго,/ хвалу́ Спаси́телю дади́м вси,/ победоно́сицу сию́ показа́вшему.

Ви́дети Жениха́ Царя́ добро́ту кра́сную вожделе́ла еси́ чи́сто,/ те́мже Боже́ственными, страстоте́рпице, страда́ньми све́тло себе́ украси́ла еси́.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ Сло́во О́тчее,/ пло́ти соедини́вшееся по ипоста́си из Тебе́, па́че сло́ва, Ма́ти Чи́стая,/ Его́же возжела́вши, Христи́на муче́ния сла́ву стяжа́ла есть.

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Просте́рши о́чи и мысль, сла́вная, на Не́бо,/ тва́рьми твоего́ Зижди́теля позна́ла еси́.

Бога́тство неотъе́млемо – е́же к Бо́гу име́ла еси́ ве́ру, честна́я,/ те́мже нищету́ и́дольскую оста́вила еси́.

Пе́ние благода́рственно Творцу́ Христу́ пе́ла еси́,/ к дре́ву лю́те, му́ченице, привя́зана и строга́ния претерпева́ющи.

Богоро́дичен: Уста́ви мое́ смуще́ние помышле́ний, Чи́стая Влады́чице,/ и ути́ши души́ вся́ку печа́ль, Христа́ ро́ждшая.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Кровь твою́, честна́я, я́коже алава́стр ми́ра, принесла́ еси́ Христу́,/ Жениху́ твоему́, любо́вию,/ возме́здие же прия́ла еси́ от Него́, досточу́дная,/ вене́ц Боже́ственный и нетле́нен, му́ченице./ Те́мже прия́ла еси́ исцеле́ний благода́ть си́лою духо́вною.

Слава, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви,/ на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что́ неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Пита́лася еси́, ра́нами Боже́ственными наслажда́ема,/ му́ченице христоимени́тая, виде́нии Жениха́ твоего́,/ и на Того́ добро́ту взира́ющи.

Велича́ю Тя, Го́споди, –/ му́ченице, привя́зана бы́вши к колесе́м, возопи́ла еси́, –/ и сла́влю и́мя Твое́, укрепля́ющаго лю́бящия Тя.

Прилепи́хся к Тебе́, жела́нием уязвля́ема Твоея́ любве́,/ победоно́сицу мя покажи́ в страда́нии, –/ му́ченица взыва́ше.

Богоро́дичен: Во проро́цех Тя сла́вный дре́вле Иса́ия жезл именова́,/ цвет нося́щу, Го́спода, Богоро́дице Ма́ти Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Я́ко А́нгел во пло́ти, му́ченице, бы́вши,/ Небе́снии А́нгели пи́щею а́нгельскою тя пита́ху.

Ка́меня жи́зни не отве́рглася еси́, Христи́но,/ те́мже к ка́меню тя привяза́вше, врази́ в во́ду вверго́ша.

Восхи́тилася еси́ к высоте́, возлете́вши, я́коже го́рлица, крилы́ Боже́ственнаго Ду́ха,/ и у Зижди́теля почи́ла еси́.

Богоро́дичен: Ме́ртва грехо́м бы́вша, оживи́ мя,/ Жизнь безсме́ртную, Де́во Ма́ти, ро́ждшая.

Песнь 6

Ирмо́с: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли мои́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Услади́ся твое́ добро́тами се́рдце пресла́дкаго Рачи́теля, страстоте́рпице,/ и в воню́ Того́ страсте́й спе́шно текла́ еси́, зову́щи:/ Женише́ мой, Твоея́ ра́ди закала́юся ны́не любве́.

Отца́ Небе́снаго тя, му́ченице, роди́тель ви́дев лю́бящу,/ ва́рварский показа́ нрав и многообра́зными обложи́ му́ками:/ преде́ла бо злочести́вый своего́ не разуме́ естества́.

Я́ко крин, в му́ченических удо́лиях, я́ко сладково́нный процвела́ еси́ ши́пок,/ ми́рну иска́пающи благода́ть, и ве́рных сердца́ пома́зала еси́,/ христоимени́тая му́ченице честна́я,/ святы́х Ангел соприча́стнице.

Богоро́дичен: Разуме́вше Богогла́снии проро́цы та́инства Твоего́, Де́во, глубину́,/ проро́чески провозвести́ша, Боже́ственным просвещаеми издале́ча Ду́хом,/ Ма́терь Тя всеи́стинну всех Влады́ки бы́ти.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Светови́дная голуби́ца позна́лася еси́, криле́ иму́щи зла́те,/ и к высоте́ Небе́сней возлете́ла еси́, Христи́но честна́я./ Те́мже твой сла́вный пра́здник соверша́ем,/ ве́рою покланя́ющеся твои́х моще́й ра́це,/ из нея́же истека́ет всем оби́льно/ исцеле́ние Боже́ственное,/ душа́м же и те́лом.

И́кос:

Песносло́вящи благоче́стно Тро́ицу Святу́ю, честна́я де́во му́ченице,/ показа́ла еси́ су́щим тогда́ омраче́нным мгло́ю лю́таго гне́ва,/ ка́ко сия́ние Тоя́ просвеща́ет ве́рныя./ Мучи́теля же от руки́ избе́гла еси́, я́коже друга́я Фе́кла, избе́гши от беззако́нных,/ произшла́ же еси́ посреде́ сете́й./ Те́мже вои́стинну, пою́ще, почита́ем преставле́ние твое́, благодаря́ще еди́наго Бо́га,/ тебе́ ра́ди дарова́вшаго исцеле́ние Боже́ственное душа́м же и те́лом.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́ние всех Благоде́телю, клоко́щущему огню́ прибли́жившися, взыва́ла еси́,/ твое́ ороша́ющему се́рдце:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Еди́наго Бо́га получи́ти возжела́вши, неради́ла еси́ удо́м опаля́емым,/ не отве́рглася еси́ Христа́, деви́це, пою́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ту́чами крове́й твои́х струи́ изсуши́ла еси́ идолонеи́стовства,/ одождя́еши же ны́не исцеле́ний пучи́ну, де́во му́ченице,/ уста́вила еси́ пла́мень страсте́й.

Богоро́дичен: Зако́ны, Де́во, превозше́дши естества́ Боже́ственным Твои́м зача́тием,/ па́че естества́ Бо́га родила́ еси́, вопию́щи:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Волну́ющееся мо́ре напа́стей мук Боже́ственным окормле́нием невре́дно преплыла́ еси́,/ зми́я погрузи́вши твои́х по́двиг, му́ченице, глубино́ю./ Те́мже ра́йская небу́рно приста́нища дости́гла еси́, вопию́щи:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Зми́я лю́таго умертви́ла еси́ животво́рными по́двиги,/ и моли́тв твои́х стоя́нии неукроти́мыя зве́ри успи́ла еси́,/ и от сих вре́да кроме́ пребы́ла еси́, Зижди́телю пою́щи, Христи́но:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Глаго́лом живы́м воздви́гла еси́ уме́ршаго угрызе́нием, му́ченице страстоно́сице, я́да змии́на:/ Бог бо, смерть попра́вый Боже́ственным погребе́нием, твои́х моли́тв послу́ша, Христи́но./ К Нему́же вопие́ши непреста́нно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Богоро́дичен: Тве́рдая помо́щнице ве́рным, Присноде́во,/ изба́ви мя ле́сти лука́ваго зми́я, лю́те борю́щаго и смири́ти тща́щагося./ Ты бо неле́стна на Тя наде́ющимся еси́ наста́вница, вопию́щим непреста́нно:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Ви́дети сподо́билася еси́, укра́шена/ и муче́ния оде́ждами блиста́ющи, твоего́ Жениха́, Христи́но,/ му́ченице многострада́льная.

Кра́сная твоя́ добро́та, я́коже возлюби́ла еси́,/ И́же па́че всех добро́т красне́йши Христо́с,/ Небе́сных черто́гов тя сподо́би.

Совокупи́лася еси́ со Безпло́тными, сла́вная, ли́ки/ и со страда́льческими собо́ры причла́ся еси́,/ о нас моля́щи Всеще́драго.

Со́лнца светле́йши яви́ся твоя́ па́мять, блиста́нии благода́тными Ду́ха/ тя чту́щия, Христи́но, просвеща́ющи.

Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехми́ ду́шу мою́ ублажи́/ и ве́чнаго пла́мене мя изба́ви моли́твами Твои́ми.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Я́ко шипо́к красне́йший, от терно́внаго прозябла́ еси́ ко́рене, де́во Христи́но,/ оброще́нием, му́ченице, свяще́ннаго страда́ния обагри́вшися кро́вию,/ и ны́не, Боже́ственную твою́ па́мять творя́щия любо́вию спаса́й от бед.

Богоро́дичен:

Стоя́ще о́крест Тебе́ де́вы Богому́дрыя, Богороди́тельнице Мари́е,/ я́коже цари́цы ро́дом, Твоему́ Сы́ну приведо́шася невестоле́пно, Пречи́стая, я́ко Царю́ вся́ческих,/ Его́же, Ма́ти Де́во Отрокови́це, о нас моли́.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4. Самогла́сны:

Крест, я́ко ору́жие держа́вно,/ Христи́но му́ченице, держа́щи рука́ми,/ ве́ру, я́ко щит, наде́жду, я́ко броня́,/ любо́вь, я́ко лук,/ мучи́телей томле́ния победи́ла еси́ му́жески,/ де́монов кова́рствия упраздни́ла еси́ боже́ственне;/ во главу́ же усекнове́на бы́вши,/ лику́еши со Христо́м,/ непреста́нно моля́щи о душа́х на́ших.

Бога́тство оста́вльши оте́ческое,/ Христа́ же жела́ющи и́стинно,/ сла́ву обре́те му́ченица и бога́тство Небе́сное/ и, при́сною моли́твою огражде́на благода́тною,/ ору́жием Креста́ попра́ мучи́теля./ Те́мже А́нгели, подвиго́м чудя́щеся, глаго́лаху:/ паде́ся враг, жено́ю побежде́н быв,/ венцено́сица яви́ся му́ченица./ И Христо́с во ве́ки ца́рствует, я́ко Бог,/ подая́й ми́рови ве́лию ми́лость.

Сла́вим Твое́, Христе́, мно́гое милосе́рдие,/ и бла́гость, е́же на нас бы́вшую,/ я́ко и жены́ упраздни́ша пре́лесть идолонеи́стовства/ си́лою Креста́ Твоего́, Человеколю́бче,/ мучи́теля не убоя́шася, льсти́ваго попра́ша,/ возмого́ша же во след Тебе́ приити́,/ в вопю́ ми́ра Твоего́ теча́ху,/ моля́щеся о душа́х на́ших.

Чудоде́йствова, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла,/ я́ко и Христи́на му́ченица страда́льческим по́двигом подвиза́ся,/ отону́дуже немощно́е естества́ отве́ргши,/ до́блественне сопроти́вися мучи́телем,/ те́мже и вене́ц побе́ды прие́мши,/ мо́лится о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Де́вства твоего́ красоты́ восхоте́ Царь сла́вы Христо́с,/ я́ко непоро́чну тя неве́сту/ Себе́ обручи́ совокупле́нием нетле́нным,/ и́бо во́лею Свое́ю пода́в добро́те твое́й си́лу,/ на враги́ же и стра́сти непобеди́му показа́,/ претерпе́вшую ра́ны го́рькия/ и му́ки свире́пыя,/ сугу́бым венце́м увязе́ тя/ и поста́ви одесну́ю Себе́, я́ко цари́цу испещре́ну./ Того́ моли́, му́ченице честна́я и многострада́льная Христи́но,/ певце́м твои́м спасе́ние и жизнь пода́ти/ и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Избавле́ние нас ра́ди и це́ну вели́кую,/ пречи́стую кровь Твою́ изво́лил еси́ да́ти,/ безгре́шне Христе́ мой,/ всем хотя́ спасе́ние получи́ти./ Те́мже Тя зря́щи пригвожде́на Ма́ти Твоя́,/ рыда́ющи, власы́ терза́ше Си, глаго́лющи:/ Ча́до, А́гнче Всенепоро́чный,/ мир хотя́ изба́вити честно́ю Твое́ю кро́вию,/ от о́чию Мое́ю ка́ко заше́л еси́, Спа́се,/ незаходи́мое Со́лнце,/ И́же всем подая́й просвеще́ние,/ и мир, и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне Окто́иха.

Сла́ва, глас 1:

С Вы́шними си́лами причла́ся еси́, сла́вная,/ мир оста́вльши и Христа́ возжела́вши,/ Христи́но о всечестна́я!/ Проси́ нам ве́лия ми́лости.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

У Креста́ предстоя́щи Сы́на и Бо́га Твоего́/ и долготерпе́ние Того́ смотря́ющи,/ глаго́лаше, пла́чущи, Ма́ти Чи́стая:/ увы́ Мне, Ча́до сладча́йшее,/ что́ сия́ стра́ждеши непра́ведно, Сло́ве Бо́жий,/ да спасе́ши челове́чество?

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Окто́иха, на 4 и святы́я песнь 3-я, на 4. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 181. Аллилу́ия, глас 1: Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 33. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Святая мученица Христина пострадала за веру в Христа в правление римского императора Септимия Севера (193–211) (по другим источникам около 300 года, при императоре Диоклитиане).

Святая Христина родилась в г. Тире в знатной и богатой семье игемона (правителя города) Урвана. Родители ее были ревностными язычниками. Когда святой Христине исполнилось одиннадцать лет, красота отроковицы стала привлекать к ней многих юношей. Урван, желая уберечь свою дочь от человеческих взоров и сделать ее служительницей языческих богов, поселил Христину в высокой башне, где ей служили рабыни. Он поместил в комнатах Христины золотые и серебряные изображения идолов и приказал ей ежедневно воскурять им фимиам. Однако Господь просветил Свою избранницу и дал ей знание об Истинном Боге. Взирая из окна на небо и небесные светила, святая Христина в творении познавала Творца и убеждалась в бездушии стоявших вокруг нее идолов. Она стала поститься и горячо молиться, чтобы Создатель неба и земли открыл ей истину о Себе и Своем творении. Господь, видя чистоту стремления Христины к познанию истины, исполнил ее молитву. Святой Христине явился Ангел и наставил ее в истинной вере, открыл ей тайну спасения человеческого рода через воплощение Бога Слова. Ангел также возвестил святой Христине, что за Единого в Троице Бога она пострадает от трех мучителей. Укрепив святую на мученический подвиг, Ангел дал ей вкусить Небесного хлеба.

Познав истинного Бога, святая Христина разрушила стоявших у нее идолов и выбросила их в окно. Когда Урван узнал об этом, он исполнился ярости и приказал убить всех приставленных к Христине рабынь, ее саму подвергнуть бичеванию и бросить в темницу, что и было исполнено. Мать святой Христины поспешила к ней в темницу и, плача, стала уговаривать ее отречься от Христа, но святая оставалась непреклонна. На другой день Урван сначала уговорами, затем жестокими пытками пытался заставить святую Христину принести жертвы идолам. Ее тело строгали железными крюками, так что обнажились кости, раны поливали горячим маслом, жгли огнем, но Ангелы невидимо предстояли святой мученице и облегчали ее страдания. Огонь же, которым жгли тело святой, попалил около тысячи стоявших вокруг язычников. Брошенная вновь в темницу святая мученица Христина получила исцеление от Ангела.

После этого святую Христину подвергали еще многим пыткам, пытались утопить в море, но Господь вместо смерти послал ей благодать святого Крещения. Как по суше вышла святая мученица из моря на берег. После неожиданной смерти Урвана ее пытали новые градоначальники Тира: сначала Дион, который также неожиданно скончался, а затем Юлиан. Святую Христину вновь бичевали, строгали тело и обжигали огнем. Когда ее на пятть дней бросили в раскаленную печь, воины слышали, как святая мученица славила там Бога вместе с Ангелами.

Думая, что святая Христина остается невредимой благодаря волшебству, игемон Юлиан призывал волхвов и кудесников, которые напустили на мученицу змей и скорпионов. Они не причинили ей никакого вреда, а, напротив, нанесли смертельные укусы главному волхву. Именем Господа Иисуса Христа мученица Христина повелела змеям и скорпионам расползтись по своим местам. Умилосердившись над умершим волхвом, святая Христина воскресила его, и он уверовал во Христа. Однако игемон Юлиан еще более исполнился яростью и приказал отрезать мученице язык и девственные сосцы, из которых вместо крови потекло молоко. Святая мученица и без языка продолжала славить Господа, а народ, видя столь дивные чудеса, обращался к Истинному Богу. Около трех тысяч человек приняли святое Крещение. По приказанию игемона Юлиана, который во время страданий мученицы ослеп, воины умертвили святую Христину.

Тело святой мученицы Христины было с честью погребено ее родственником-христианином.

Память святой мученицы Христины особенно чтилась на Востоке. В IX веке преподобный Иосиф Песнописец (†883; память 4 апреля) написал в честь мученицы канон. В кондаке говорится, что святые мощи мученицы Христины исцеляют больных.

Литература

1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 558–564.

2. Преображенский В., протоиерей. Святые учители веры и благочестия. Июль. М., 1904, с. 375–377.

Преподо́бнаго Полика́рпа, архимандри́та Пече́рскаго, в Бли́жних пеще́рах почива́ющаго

Тропа́рь, глас 4:

Тезоимени́т зва́нию твоему́,/ я́ко многопло́дное дре́во,/ насажде́н сый во оби́тели Бо́жия Ма́тере,/ мно́гая и чу́дная тща́нием твои́м исправле́ния показа́вый,/ му́дре Полика́рпе,/ моли́ Христа́ Бо́га о нас,/ я́ко да и мы, мно́гия плоды́ доброде́телей Ему́ прине́сше, спасе́мся.

Конда́к, глас 8:

Я́ко преподо́бным Пече́рским совсе́льника/ и жити́й их в себе́ де́лом и писа́нием изобрази́теля нело́жна,/ вку́пе же сла́вы Небе́сныя с те́ми о́бщника я́вльшагося,/ прииди́те, ве́рнии, пе́сньми свяще́нными преподо́бнаго Полика́рпа ублажи́м, зову́ще:/ ра́дуйся, архимандри́тов Пече́рских похвало́.

Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский жил в ХII веке. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и в своей жизни усердно подражал подвигам основателей обители – преподобным Антонию и Феодосию. В 1164 году, после смерти игумена Акиндина I, святой Поликарп за свою рассудительность и добродетельную жизнь был единодушно избран братией настоятелем монастыря – архимандритом Печерским.

Приняв начальство над великой Лаврой, святой Поликарп строго сохранял устав, положенный преподобным Феодосием. Он был искусным руководителем иноков в монашеском делании. Святая жизнь преподобного Поликарпа внушала к нему уважение не только монастырской братии, но и многих мирян, приходивших к нему для назидания. Особенную любовь к преподобному Поликарпу питал великий князь Киевский Ростислав Мстиславич (1158–167). Каждую субботу и воскресенье Великого поста он приглашал святого Поликарпа и двенадцать старцев обители к своей трапезе, чтобы послушать их богодухновенные беседы. Под влиянием преподобного Поликарпа великий князь укреплялся в благочестии.

После кончины великого князя Ростислава в 1167 году преподобный Поликарп подвергся гонению со стороны митрополита Константина II (1167–1175) за то, что он, согласно Студийскому уставу X века, упразднял посты в среду и пятницу, если эти дни совпадали с Господскими праздниками. Спор о постах был в то время общим для Русской Церкви. Для решения этого вопроса был созван Собор, на котором мнения разделились, и преподобный Поликарп был заключен в темницу. В 1169 году князь Мстислав Андреевич взял Киев и отдал его на разграбление своим войскам. Киевляне, убежденные в невиновности святого Поликарпа, видели в разорении Киева наказание Божие за несправедливость митрополита в отношении к святому. Преподобный Поликарп был освобожден из заточения.

Преподобный Поликарп мирно отошел к Богу 24 июля 1182 года в глубокой старости. Тело святого было положено в Ближних (Антониевых) пещерах. После его кончины братия не могли избрать себе игумена, так как все достойные старцы по смирению отказывались. Тогда иноки обратились с молитвой к преподобным Антонию, Феодосию и почившему наставнику Поликарпу. Они просили святого Поликарпа указать им, кого избрать игуменом и этим известить, угодил ли он своей жизнью Господу. После молитвы произошло чудо: собравшиеся иноки неожиданно для себя вдруг стали говорить в один голос, что игуменом нужно избрать благочестивого иерея Василия, служившего на Щекавице (название урочища) в Киеве.

Некоторые источники ошибочно сообщают, что преподобный Поликарп был одним из составителей Печерского Патерика. Составителем житий был инок Киево-Печерского монастыря с именем также Поликарп, но он жил в ХIII веке и был учеником святителя Симона, епископа Владимирского и Суздальского (†1226; память 10 мая).

В «Иконописном Подлиннике» о преподобном Поликарпе сказано: «Преподобный отец наш Поликарп, архимандрит Печерский; подобием стар и сед, власы с ушей, брада аки Иоанна Богослова, но мало поуже и покороче, на главе шапка архимандрическая, и епитрахиль и палица; в старости глубоцей».

Литература

1. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых Православной Церковью. Изд. 3-е, дополн., июль. СПб., 1900, с. 215–217.

2. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых. Вып. 11, июль, Тверь, 1901, с. 272–274.

3. Киево-Печерский Патерик. М., 1911.

Преподо́бнаго о́трока схимона́ха Боголе́па Черноя́рскаго, Астраха́нскаго

Тропа́рь, глас 4:

От ю́ности освяще́н бысть Го́сподеви,/ преподо́бне о́тче Боголе́пе,/ ми́ра сего́ красоту́ оста́вил еси́,/ жела́я дре́внему оте́честву насле́довати,/ сохраня́й град сей и лю́ди,/ с ве́рою притека́ющия ко гро́бу твоему́ целе́бному,/ прося́ще по́мощи и заступле́ния,/ да вси́ воспои́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Боголе́пе.

Конда́к, глас 8:

Изво́ли Го́сподеви от ю́ности рабо́тати, о́тче Боголе́пе,/ Крест Христо́в на ра́мо взем, и́ понесе́,/ моли́ся Пресвяте́й Тро́ице/ о ве́рою прося́щих в ско́рбех исцеле́ний/ и в напа́стех свобожде́ний,/ всей Росси́йстей земли́ похвало́ и утвержде́ние.

Святой отрок схимонах Боголеп был сыном воеводы г. Черного Яра в 250 верстах от Астрахани Иакова Лукича Умакова и его супруги Екатерины. Он родился в 1660 году в Москве. При Крещении новорожденному дали имя Борис. С самого младенчества Борис отличался необыкновенным поведением. По средам и пятницам он не вкушал молока от груди матери; когда благовестили к службе, начинал плакать и слезами давал знать, чтобы его отнесли в храм. В церкви он сразу успокаивался. В тот день, когда его не носили в храм, святой младенец ничего не ел и плакал.

В 1662 году в России распространилась смертельная язва. Мальчик занемог. Язва показалась у него на ноге. Он стал хромать, но продолжал ходить в храм. Родители молились о его здоровье и прилагали все силы, чтобы исцелить сына. Когда прошла одна болезнь, появилась на лице другая, под названием чечуй. Однажды во время болезни мальчик увидел в доме родителей странствующего инока. Ангельское одеяние так поразило мальчика, что он тут же стал просить родителей сшить ему такое же и постричь его в монашество. При этом он говорил, что, когда его сподобят ангельского образа, он будет здоров. Родители согласились, и семилетний отрок был облечен в схиму с именем Боголеп (имя является переводом с греческого имени Феопрепий). Действительно, на другой же день святой схимонах Боголеп стал совершенно здоров: на лице не осталось даже следа болезни. Но на третий день новая болезнь – огневица смертельно поразила святого отрока. Он скончался 1 августа 1667 года и был погребен с левой стороны деревянной церкви в честь Воскресения Христова, которая была воздвигнута в Черном Яре после пожара, случившегося 24 июля 1632 года. Над могилой святого отрока была устроена часовня. В 1750 году на этом месте был построен придел в честь святого мученика Иоанна Воина.

Берег реки Волги, на котором находилась церковь Воскресения Христова, постоянно подмывался. К середине XIX века само существование храма на том месте стало невозможным. Из него вынесли все святыни, но черноярцы не решались сами взять гроб святого схимника Боголепа. Когда в 1851 году вода подступила уже на 2 аршина, жители обратились в Святейший Синод с просьбой перенести святые останки и получили на это разрешение. Был найден маленький гробик. Но лишь только городской глава принял его на руки, как он тут же выпал из его рук и вместе с осыпавшейся землей был скрыт в волнах Волги. Это исчезновение обретенного гроба было воспринято как действие Промысла Божия, так как святой мальчик еще раньше многим являлся ходившим по берегу и падавшим под гору и утешал, что духом он будет пребывать с верующими. Такая простая и полная тайн Божиих жизнь святого схимонаха Боголепа являет силу слов Спасителя о детях, Который учил, что детям принадлежит Царство Небесное, и кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него. (Мк.10:13–16; Мф.18:1–6; Лк.18:15–17).

Основанием для прославления святого Боголепа были многочисленные исцеления, совершавшиеся по его молитвам. Исцеленный у могилы святого в 1846 году статский советник Николай Михайлович (или Михайлов) составил затем описание чудесных исцелений, совершенных святым Боголепом. Он же перевел Житие святого на французский язык. Житие составлено по обету черноярским благочестивым жителем Саввой Татариновым в 1731–1732 годах.

Литература:

1. Описание рукописей, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода, т. 2, вып. 1. СПб., 1906, с. 478–479.

2. Лебединский Я. Отрок схимонах Боголеп Черноярский. – Астраханские епархиальные ведомости, 1877, №№ 3–7.

3. Праведный отрок Боголеп. – Астраханские епархиальные ведомости, 1893, №12.

4. М. Р. Предание в г. Черном Яре о схимонахе Боголепе. – Астраханские епархиальные ведомости, 1899, № 9.

* * *

94

версто́ – чета, пара

95

препру́ду – багряницу, пурпуровую мантию


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle