Акафист Божией Матери пред иконой «Трубчевская»


Икона Богородицы Трубчевская

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пречи́стей Влады́чице на́шей Богоро́дице, Засту́пнице христиа́н ско́рей, изба́вльшей зе́млю Ска́нову от смертоно́сныя я́звы хода́тайством Свои́м ко Всеми́лостивому Бо́гу, благода́рственное пе́ние прино́сим недосто́йнии раби́ Твои́, Ты же, я́ко имуща́я Держа́ву Непобеди́мую, от вся́ких зол и скорбе́й спаса́й нас молит­ва­ми Твои́ми, да зове́м Ти:

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любовь Бо́жию нам явля́ющая.

Икос 1

Арха́нгелов и Анге­лов превы́шшую, вся Си́лы Небе́сныя немо́лчно воспева́ют Тя, Всеми́лостивая Влады́чице, и мы, гре́шнии, дивя́щеся ско́рому заступле́нию Тво­е­му́, чрез о́браз чудотво́рный Твой Трубче́вский избавля́емся бед и зол. Те́мже в ра́дости серде́чней, с любо́вию припа́дающе ко пречестно́му о́бразу Тво­е­му́, со умиле́нием прино́сим Ти благохвале́ния сицева́я:

Радуй­ся, Боже́ственное обетова́ние,

Радуй­ся, проро́честв исполне́ние.

Радуй­ся, несве́домая Та́йно Боговоплоще́ния, Радуй­ся, с Бо́гом враж­ды́ прекраще́ние.

Радуй­ся, мира все­го́ от гре­ха́ очище́ние,

Радуй­ся, нам в Ма́терь Богодарова́нная.

Радуй­ся, ра́йских врат отверзе́ние,

Радуй­ся, Небе́сных и земны́х при́сное ра́дование.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 2

Ви́дящи, Пресвята́я Де́во, скорбь бра́тии пу́стыни Ска́новы, от запале́ния о́гненнаго быва́емую, благоволи́ла еси́ во гра́де Трубче́вске Евфи́мием иере́ем о́браз Свой написа́ти и оби́тели Ска́новой даро­ва­ти, да избавля́еми и храни́ми Твои́м заступле́нием и Покро́вом, вы́ну зове́м Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 2

Ра́зум челове́ческий не возмо́жет пости́гнути, ка́ко Огнь Боже­ства́ неопа́льно в ложесна́х Твои́х вмести́ла еси́, Богоро́дице, ико́ною бо Твое́ю Трубче́вскою мно́гия неду́ги врачу́еши, от огня́ же и гро́ма защища́еши. Сего́ ра́ди вопие́м Ти такова́я:

Радуйся,Купино́ неопали́мая и несгара́емая,

Радуй­ся, Богоро́дице Присноде́вственная.

Радуй­ся, от о́гненнаго запале́ния сохраня́ющая,

Радуй­ся, пла́мень страсте́й на́ших угаша́ющая.

Радуй­ся, люб­ве́ к Бо́гу огнь воспламеня́ющая,

Радуй­ся, на ны дви́жимый гнев Бо́жий утоля́ющая.

Радуй­ся, Хода́таице к нам Бо́жия благоволе́ния,

Радуй­ся, все­го́ мира умире́ние.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осе­ни́ зе́млю Ска́нову, егда́ изнесе́нием из оби́тели о́браза Тво­е­го́ Трубче́вскаго с пе́нием моле́бным на сто́гны гра́да Наровча́та па́губа смертоно́сная прекрати́ся и множа́йшая скорбь рабо́в Твои́х в ра́дость ве́лию преложи́ся. Ти́и бо возопи́ша Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 3

Иму́щи Богоприя́тное и Богоприе́мное дерзнове́ние ко Хри­сту́ Бо́гу, Богоневе́стная Ма́ти и Де́во, чудотвори́ти не престае́ши ны́не, я́коже и дре́вле, ико́ною Твое́ю пречестно́ю, исцеле́ние, отра́ду и утеше́ние е́ю стра́нником земны́м в юдо́ли ско́рби и пла́ча да́руеши. Сего́ ра́ди вопие́м Ти умиле́нно:

Радуй­ся, я́ко Рождество́м Твои́м тля сме́ртная в нас прекрати́ся,

Радуй­ся, я́ко Тобо́ю от зем­ли́ Ска́новы смерть отгна́ся.

Радуй­ся, милосе́рдие Твое́ ико́ною запечатле́вшая,

Радуй­ся, оби́тели Ска́новой Сте­но́ неруши́мая.

Кондак 3

Радуй­ся, зной страсте́й на́ших охлажда́ющая,

Радуй­ся, греховны́я я́звы на́ша врачу́ющая.

Радуй­ся, люде́й Твои́х печа́ль на ра́дость прелага́ющая,

Радуй­ся, на ми́лость к нам гре́шным Бо́га прекланя́ющая.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Божию нам явля́ющая.

Кондак 4

Бу́ря недоуме́ний смуща́ет нас, о, Преблагослове́нная Цари́це, ка́ко возмо́жем воспева́ти недосто́йными усты́ вели́чие сла́вы Тво­ея́; и́бо ико́ною Твое́ю свято́ю мно́жество чуде́с нам яви́ла еси́. Сего́ ра́ди, со умиле́нием взира́юще на ико́ну святу́ю Твою́, я́ко от исто́чника неоскудева́емаго в ско́рбех отра́ду почерпне́м, в печа́лех утеше́ние, в неду́зех тя́жких вра­чев­ство́ оби́льное и воззове́м благода́рственными гла́сы Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему: Аллилуиа.

Икос 4

Слы́ша, Всеми́лостивая Гос­по­же́, о чудесе́х мно́гих, от ико́ны Тво­ея́ явля́емых, строи́тель оби́тели сея́ Филаре́т устро́и на о́браз Твой чудотво́рный ри́зы посре́бряны, вер­ху́ с венце́м позлаще́нным, и драгоце́нными каме́ниями укра­си́. При­и­ми́, Пречи́стая, от усте́н ску́дных и благода́рных серде́ц на́ших похва­лы́ сия́:

Радуй­ся, Боже́ственною сла́вою преукраше́нная,

Радуй­ся, я́ко ря́сны златы́ми доброде́тельми преиспещре́нная.

Радуй­ся, Боже́ственная Порфи́ро Боготка́нная,

Радуй­ся, Пречи́стая Неве́сто Неневе́стная.

Радуй­ся, я́ко ико́на Твоя́ оби́тели огражде́ние и украше́ние,

Радуй­ся, я́ко подоба́ет Тебе́ достоле́пное че́ствование.

Радуй­ся, оскуде́ние душ на́ших еле́ем ми́лости восполня́ющая,

Радуй­ся, ду́ши на́ша благоукраша́ющая.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 5

Боготе́чная звез­да́ яви́ся нам, Богоро́дице, честна́я ико́на Твоя́ Трубче́вская, луча́ми чуде́с Твои́х всех осиява́еши, мрак печа́лей и уны́ния прогоня́еши, всем ко спасе́нию ве́чному путь указу́еши, с ве́рою к Тебе́ притека́ющим и пою́щим Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 5

Ви́дя ве́лия чуде­са́, в зем­ли́ Ска́новой от ико́ны Тво­ея́ явля́емая, возра́довася зело́ Амвро́сий Преосвяще́нный, и ра́ди чудотво́рнаго о́браза Тво­е­го́ Трубче́вскаго созда́ храм святы́й близ оби́тели, да́ вси с любо́вию возсыла́ют Ти похва­лы́ сия́:

Радуй­ся, всех ве́рных воскликнове́ние,

Радуй­ся, Хра­ме всесвяты́й, Боже­ства́ Прия́телище.

Радуй­ся, Черто́же Ца́рский и Святы́й,

Радуй­ся, Неви́димаго Царя́ Престо́ле Богоно́сный.

Радуй­ся, Высо­то́ Богомы́слия,

Радуй­ся, Ра́досте Богопозна́ния.

Радуй­ся, Руководи́тельнице Богове́дения,

Радуй­ся, одушевле́нная Ски́ние Бо́жия снисхожде́ния.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 6

Пропове́дует зем­ля́ Наровча́тская бога­тыя ми́лости Твоя́, и ско́рое предста́тельство пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом, Пресвята́я Влады́чице, зане́ изба́вила еси́ от смертоно́сныя я́звы ве́рныя лю́ди, к о́бразу Тво­е­му́ честно́му притека́вшыя и по́мощи проси́вшыя. Та́ко и нас, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е, ми́лостивно уврачу́й от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя. Не таи́м бо Твои́х к нам благодея́ний, но прославля́юще Бо́га, благода́рственно вопи́ем Ему́: Аллилуиа.

Икос 6

Воз­сия́ наро́ду на́шему ра́дость ве́лия, егда́ по́слежде лет мно́гих, скорбе́й лю́тых и злых обстоя́ний и́га Хода́таице Преблага́я, умоли́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, оби́тель возроди́ти и лю́ди Своя́ возвесели́ти. Сего́ ра́ди вопие́м Ти такова́я:

Радуй­ся, благоволе́ния Бо́жия возвраще́ние,

Радуй­ся, Про́мысла Бо́жия исполне́ние.

Радуй­ся, на́ше с Бо́гом примире́ние,

Радуй­ся, ве́ры Правосла́вныя возрожде́ние.

Радуй­ся, богопроти́вных низложе́ние,

Радуй­ся, бесо́в прогна́ние и устраше́ние.

Радуй­ся, богобо́рных попра́ние,

Радуй­ся, правосла́вных ликова́ние.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 7

Хотя́ всем челове́ком спасти́ся и в ра́зум позна́ния Исти­ны при­и­ти́, Преми́лостивый Госпо́дь и Спас наш возврати́л есть во оби́тель Ска́нову ико́ну святу́ю Трубче́вскую, да вси, моля́щиися пред нею, утеша́ются, иму́ще по́мощь и ми́лость Ма́тере Бо́жия, и вопию́ще Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 7

Но́вое се́рдце и но́вый дух по проро́ку возсозида́я Госпо́дь в челове́цех, жен благочести́вых и дев благогове́йных во оби́тель Ска́нову приз­ва́, да вси, взира́юще на ико́ну обновле́нную Трубче́вскую, вопию́т благода́рне ко Преблагослове́нней:

Радуй­ся, Пречестна́я Игу́мение и́ноческих оби́телей,

Радуй­ся, во́ли Бо́жия в лю́дех соверше́ние.

Радуй­ся, ко и́ноческому по́двигу Бо́жие призыва́ние,

Радуй­ся, Богоизбра́нная, избира́ющая из мира Бо́гу на служе́ние.

Радуй­ся, и́ночествующих о́браз во спасе́ние,

Радуй­ся, святы́х дев Предводи́тельнице.

Радуй­ся, подвиза́ющихся смиренному́дрие и духо́вное трезве́ние,

Радуй­ся, душ на́ших преображе́ние и обновле́ние.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное сотво­ри́ Госпо́дь, богобо́рнаго бо зми́я попра́, и лю́ди к Себе́, моли́твами Богоро́дицы, а́ки из небы­тия́ па́ки приз­ва́. Сея ми́лости ра́ди устрани́мся су́етнаго и богобо́рственнаго мира сего́, ум на Небе­са́ прело́жше, и вопию́ще Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 8

Вся к Небе́сным взя­та́ еси́, но и земны́х не оставля́еши, Пречи́стая Богома́ти, те́мже утвер­ди́ в Правосла́вии наро́д наш, и в ве́рности Влады́це Хри­сту́ сохра­ни́, да, восхваля́юще, воспева́ем Ти сицева́я:

Радуй­ся, Зем­ли́ Ру́сския Держа́вная Храни́тельнице,

Радуй­ся, наро́да на́шего Покрови́тельнице.

Радуй­ся, правосла́вных во́инов му́жество и на вра­ги́ одоле́ние,

Радуй­ся, Святы́я Руси́ возстановле́ние.

Радуй­ся, ма́терей му́дросте и благо́е наставле́ние,

Радуй­ся, младе́нцев послуша́ние и благогове́ние.

Радуй­ся, дев правосла́вных кро́тосте и целому́дрие,

Радуй­ся, всем ве́рным Покро́в и свяще́нное прибе́жище.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 9

Всяк земноро́дный да возра́дуется Богома́териею утеша́емь, да раду­ют­ся Росси́йстии собо́ри, я́ко дарова́л еси́, Всеми́лостиве Го́споди, те́плую Засту́пницу ро́ду христи́нскому, Пречи́стую Влады́чицу Богоро́дицу, ми́лостию Свое́ю с на́ми вы́ну сопребыва́ющую, слы́шащую же Тебе́ вопию́щих: Аллилуиа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не довле́ют благохвали́ти по достоя́нию Тя, Пренепоро́чная Ма́ти Де́во, ка́ко ико́ною Твое́ю, Трубче́вскою имену́емою, зна́мения ди́вная и чуде­са́ в зем­ли́ Ска́новой сотвори́ла еси́. Те́мже за премно́гую любо́вь Твою́ к нам, ико́ну Твою́ благоче́стно почита́ем и, ра́дующеся благода́тному заступле́нию Тво­е­му́, благода́рственную песнь воспева́ем Ти си́це:

Радуй­ся, ико́ну сию́ во оби́тели чуде­сы́ мно́гими просла́вившая,

Радуй­ся, притека́ющым к Тебе́ ми́лость излива́ющая.

Радуй­ся, неду́жных исцеля́ющая,

Радуй­ся, слеза́ми покая́ния грехо́вную скве́рну омыва́ющая.

Радуй­ся, обурева́емых страстьми́ небу́рное Приста́нище,

Радуй­ся, из пле́на грехо́внаго избавле́ние.

Радуй­ся, неви́нных ве́рная Засту́пнице,

Радуй­ся, в ско́рбех утеше́ние.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́ лю́ди Твоя́ от гре­ха́, и́же в мире сем, благослови́л еси́, Го́споди, достоя́ние Твое́ дарова́нием Предста́тельницы о нас, Препе́тыя Богоро́дицы. Моли́твами Ея́, Спа́се, душ на́ших боле́зни исце­ли́, прича́стники насле́дия Небе́снаго пока­жи́, да пое́м Ти: Аллилуиа.

Икос 10

Сте­на́ еси́, Богоро́дице Де́во, лю́дем Твои́м от по́хоти, гне́ва и го́рдости житей­ския, в сыне́х противле́ния де́йствуемых: низ­ло­жи́ прило́ги бесо́вския, огнь нечи­сто­ты́ уга­си́, от растле́ния ду́хом мира сего́ сохра­ни́, вся́кий вид зло́бы, гнездя́щийся в нас, иско­ре­ни́, да прославля́ем Тя си́це:

Радуй­ся, оби́тели сей Сто́лпе целому́дрия,

Радуй­ся, Взбра́нная Воево́до непобеди́мая.

Радуй­ся, дев богому́дрых велича́ние,

Радуй­ся, и́ночествующих Боже́ственное увенча́ние.

Радуй­ся, хла́дность душе́вную благода́тно возгрева́ющая,

Радуй­ся, окамене́ние серде́чное умягча́ющая.

Радуй­ся, чисто­ту́ душе́вную нам да́рующая,

Радуй­ся, изнемога́ющих си́лою свы́ше укрепля́ющая.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 11

Пе́ние хвале́бное и благода́рственное прино́сим Ти, Ма́ти Всепе́тая, велегла́сно пропове́дуем чуде­са́ Твоя́ и ми́лость мно́гу к ро́ду христиа́нскому, чрез ико́ны святы́я Твоя́ и о́браз чудотво́рный Трубче́вский явля́емыя. Те́мже пе́сньми хвале́бными немо́лчно велича́юще Тя, взыва́ем к Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 11

Светоно́сная лампа́да, еле́ем ми́лости к ро́ду челове́ческому преиспо́лненная, яви́лася еси в Це́ркви Христо́вой, Гос­по­же́ Богоро́дице, дарова́вши оби́тели Ска́новой изображе́ние честны́я ико́ны Тво­ея́, да вси, ви́дяще ми́лость, Тобо́ю к нам явля́емую, со слеза́ми мо́лятся: помо­зи́, Преблага́я, напо́лни сосу́ды душ на́ших благи́ми делы, па́че же милосе́рдием и смире́нием, да ра́достно вопие́м Ти си́це:

Радуй­ся, уныва́ющих благо́е упова́ние,

Радуй­ся, даю́щая любо́вь и смире́ние.

Радуй­ся, правосла́вных жен тиши­но́ и незло́бие,

Радуй­ся, Храни́тельнице в мире милосе́рдия.

Радуй­ся, душе́вный мир с Бо́гом храни́ти науча́ющая,

Радуй­ся, во благоче́стии укрепля́ющая и утвержда́ющая.

Радуй­ся, подаю́щая благоду́шное терпе́ние,

Радуй­ся, Отра́до на́ша и Умиле́ние.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 12

Благода́ть Бо́жия подае́тся оби́льно от честны́я ико́ны Тво­ея́ Трубче́вския, Богоро́дице. Лю́дие христолюби́вии с любо́вию ей покланя́ются, почерпа́юще оби́льныя от нея́ да́ры щедро́т Твои́х, и́бо всем вся блага́я и душеполе́зная да́руеши, и побужда́еши воспева́ти Бо́гу: Аллилуиа.

Икос 12

Пою́ще чуде­са́, от ико́ны Тво­ея́ соверша́емая, Ма́ти Хри­ста́ Бо́га на́шего, припа́даем Ти, и мо́лим Ти ся пред о́бразом Твои́м чудотво́рным: не отвра­ти́ Пречи́стаго Ли́ка Тво­е­го́ от оби́тели на́шея, и от всех ве́рных рабо́в Твои́х. Бу́ди, Влады́чице, нам защише́ние по исхо́де души́ из мира сего́, и егда́ и́мамы предста́ти на Суди́щи Стра́шнем пред Го́сподем и Сы́ном Твои́м. Спа­си́, Гос­по­же́ Богоро́дице, от ве́чнаго осужде́ния и муче́ния гее́нскаго, да со умиле́нием и тре́петом душе́вным воспое́м Ти такова́я:

Радуй­ся, а́нгельских умо́в удивле́ние,

Радуй­ся, пра́отцев и проро́ков Ча́яние.

Радуй­ся, апо́столов Ра́досте благовествова́ния,

Радуй­ся, му́чеников укрепле́ние и дерзнове́ние.

Радуй­ся, преподо́бных Бо́гу уподобле́ние,

Радуй­ся, де́вствующих благоле́пная чистото́.

Радуй­ся, гре́шных к Бо́гу обраще́ние и всыновле́ние,

Радуй­ся, всех святы́х Сла́во и Похвало́.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 13

О Премилосе́рдая Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, честне́йшая Херуви́м и сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, Де́во Богоро́дице! При­и­ми́ ми́лостивно моле́бное пе́ние, с ве́рою и благогове́нием Тебе́ возноси́мое пред чудотво́рным Твои́м о́бразом, защи­ти́ от враго́в ви́димых и неви́димых, сохра­ни́ от искуше́ний и грехопаде́ний, и гряду́щаго пра́веднаго гне́ва Бо́жия, за лю́тая беззако́ния на́ша, ми́лостию Твое́ю изба́ви, умо­ли́ Го́спода Сла́вы изба́вити нас ве́чнаго муче́ния, да спасе́нии Тобо́ю, с ли́ки а́нгельскими воспое́м Бо́гу: Аллилуиа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгелов и Анге­лов превы́шшую, вся Си́лы Небе́сныя немо́лчно воспева́ют Тя, Всеми́лостивая Влады́чице, и мы, гре́шнии, дивя́щеся ско́рому заступле́нию Тво­е­му́, чрез о́браз чудотво́рный Твой Трубче́вский избавля́емся бед и зол. Те́мже в ра́дости серде́чней, с любо́вию припа́дающе ко пречестно́му о́бразу Тво­е­му́, со умиле́нием прино́сим Ти благохвале́ния сицева́я:

Радуй­ся, Боже́ственное обетова́ние,

Радуй­ся, проро́честв исполне́ние.

Радуй­ся, несве́домая Та́йно Боговоплоще́ния, Радуй­ся, с Бо́гом враж­ды́ прекраще́ние.

Радуй­ся, мира все­го́ от гре­ха́ очище́ние,

Радуй­ся, нам в Ма́терь Богодарова́нная.

Радуй­ся, ра́йских врат отверзе́ние,

Радуй­ся, Небе́сных и земны́х при́сное ра́дование.

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любо́вь Бо́жию нам явля́ющая.

Кондак 1

Взбра́нной Воево́де, Пречи́стей Влады́чице на́шей Богоро́дице, Засту́пнице христиа́н ско́рей, изба́вльшей зе́млю Ска́нову от смертоно́сныя я́звы хода́тайством Свои́м ко Всеми́лостивому Бо́гу, благода́рственное пе́ние прино́сим недосто́йнии раби́ Твои́, Ты же, я́ко имуща́я Держа́ву Непобеди́мую, от вся́ких зол и скорбе́й спаса́й нас молит­ва­ми Твои́ми, да зове́м Ти:

Радуй­ся, Всеми́лостивая Влады́чице, любовь Бо́жию нам явля́ющая.

Молитва

О Пречи́стая Гос­по­же́, мира Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Воз­зри́ ми́лостивно на предстоя́щыя со стра́хом лю́ди Твоя́, ве́рою и любо́вию припа́дающыя пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Вон­ми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высо­ты́ святы́я Тво­ея́ на нас. Се бо грех­ми́ погружа́емии и скор­бь­ми́ обурева́емии, взира́юще на о́браз Твой честны́й, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, смире́нная моле́ния прино́сим Тебе́, Влады́чице. Мо́лим Тя: не отвра­ти́ лица́ Тво­е­го́ от прибега́ющих к Тебе́, бу́ди Хода́таица и Покрови́тельница за нас гре́шных пред Бо́гом, и гнев Его́ пра́ведный, за беззако́ния на́ша дви́жимый на ны, ско́ро умяг­чи́ и отвра­ти́. Яко­же не́когда поми́ловала еси́ прибега́вших к Тебе́ люде́й зем­ли́ Ска́новы, и изба́вила еси́ их от смертоно́сныя я́звы, та́ко и нас всех, с ве́рою моля́щихся Тебе́, изба́ви от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от собла́знов мира и искуше́ний, скорбе́й и бед, и от внеза́пныя сме́рти. Вра­зу­ми́ и научи́ ходи́ти без поро́ка по пути́ земна́го сего́ жития́, вло­жи́ в серд­ца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух кро́тости, смире́ния, терпе́ния, непамятозло́бия, умяг­чи́ зла́я серд­ца́ на́ша, низ­посли́ ре́вность о душа́х на́ших и о спасе́нии бли́жних. Да́руй всем нам, моля́щымся Тебе́, христиа́нскую кончи́ну жития́ на́шего, и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве. Вруча́ем бо живо́т свой Тво­е­му́ Покро́ву и промышле́нию, да ра́достно все­гда пое́м Тебе́ со все́ми святы́ми: ра́дуйся, Благода́тная, ра́дуйся, Обра́дованная, ра́дуйся, Преблагослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная во ве́ки. Аминь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки