Акафист Премудрости Слова Божия


Господь Иисус Христос

Аудио:
1:11:45

Конда́к 1

Избра́нному пре́жде ве́к соде́лать спасе́ние ми́ра вели́каго сове́та Анге­лу, Сы́ну Бо́жию Иису́су Хри­сту́, прииди́те, ве́рнии, поклони́мся и припаде́м Ему́, сла́вяще неизрече́нное о на́с Боже́ственное смотре́ние, и я́ко изба́влении от ве́чныя сме́рти вознесе́м Ему́, Спаси́телю на́шему и Бо́гу, благода́рственную пе́снь, душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми взыва́юще:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Икос 1

Анге­лов и все́х небе́сных си́л ликостоя́нию подража́юще, превы́шнему престо́лу Вседержи́теля Бо́га предстоя́щих, и трисвяты́м гла́сом немо́лчно славосло́вящих всечестно́е и великоле́пое и́мя Его́, иску́пленнии раби́ Твои́, Хри­сте́ Царю́, дерза́ем а́ще и недосто́йно восхвали́ти Тя́, Спа́са и Изба́вителя на́шего Бо́га. Ты́ же, я́ко Всеблаги́й и Милосе́рдый, обы́чным Твои́м призре́в на на́с благоутро́бием, при­и­ми́ от на́с возноси́мую Тебе́ хва­лу́, боголе́пно и всече́стно Тебе́ вопию́щих:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сы́не Бо́жий Единоро́дный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, всемогу́щая тво́рческая Си́ло.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, великоимени́тая Ипоста́сная Прему́дросте.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, всесвяте́йшая боже́ственная Пра́вдо.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сы́не нетле́нно рожде́нный от Отца́ пре́жде все́х ве́к.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сия́ние сла́вы Отчей и Обра­зе ипоста́си Его́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Еди́ный Све́те от Трисо́лнечнаго Све́та.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Истин­ный Бо́же от Истин­на­го Бо́га.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Безнача́льному Отцу́ и Присносу́щному Ду́ху Собезнача́льный и Соприсносу́щный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во еди́ном со Отце́м и Ду́хом Боже­стве́, Ца́рстве, си́ле и вла́сти испове́дуемый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, еди́ною со Отце́м и Ду́хом Боже́ственною сла́вою от все́х небе́сных си́л воспева́емый и превозноси́мый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, от все́х земноро́дных, я́ко Еди́ный от Тро́ицы, боголе́пно покланя́емый и сла́вимый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 2

Ви́дящи вся́ у́мная тва́рь дела́ ру́к Твои́х, небе­са́ пове́дающия сла́ву Твою́, и зе́млю испо́лненную ми́лости и щедро́т Твои́х, богогла́сно прославля́ет Тя́, Хри­сте́, Соде́теля и Твор­ца́ вся́ческих. Те́мже и мы́, зря́ще в творе́нии неисповеди́мое вели́чие Твое́ и бога́тство прему́дрости и бла́гости Тво­ея́, славосло́вим Тя́, небе­се́ и зем­ли́ Твор­ца́, и, я́ко о́бщницы Боже́ственных даро́в Твои́х, благода́рными гла́сы взыва́ем к Тебе́: Аллилу́ия.

Икос 2

Ра́зум земноро́дных изнемога́ет тща́щися уразуме́ти прему́дрость и си́лу, и́миже устро́ися ми́р, и позна́ти сокрове́нныя зако́ны и та́йны есте­ства́. Мы́ же, ве́дуще Тя́ Твор­ца́ и Зижди́теля все́х, и ве́рою разумева́юще Твое́ непостижи́мое о вся́кой тва́ри промышле́ние, благогове́йно зове́м:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, соде́тельная и содержи́тельная все́х Бо́жия Му́дросте и Си́ло.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, вся́ прему́дростию сотвори́вый и вся́ческая глаго́лом си́лы Тво­ея́ нося́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, небе­се́ и зем­ли́ Зижди́телю, ви́димых же все́х и неви́димых.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, арха́нгелов, а́нгелов и все́х небе́сных си́л Тво́рче и Влады́ко.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в нача́ле небе­са́ сло́вом Твои́м утверди́вый и сия́ющими свети́лами вселе́нную просвети́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, зе́млю на тве́рди ея́ непоколеби́мо основа́вый, и су́шу и мо́ре на не́й раздели́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, дре­ве­са́ и пло­ды́ произрасти́вый, и зе́млю живу́щих тва́рей испо́лнивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, из пе́рсти челове́ка созда́вый, и о́бразом Твои́м Боже́ственным украси́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко влады́ку его́ над де́лы ру́к Твои́х поста́вивый и вся́ под но́зе его́ покори́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Боже́ственное благослове́ние Твое́ ро́ду челове́ческому дарова́вый и всю́ зе́млю и́м напо́лнивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко устрое́ние, чи́н и кра­со­ту́ ми́ра неизме́нно и неруши́мо сохраня́еши.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко вся́, я́же тре́буем, подае́ши на́м, дожди́ благовре́менны и вре­ме­на́ плодоно́сна с небе­се́ посыла́я, и пи́щею и весе́лием серд­ца́ на́ша исполня́я.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 3

Си́лою вседержа́вныя десни́цы Тво­ея́ созда́вый челове́ка и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, вве́л еси́ его́ в ра́й сла́дости, безсме́ртие и наслажде́ние благи́х Твои́х обеща́в ему́, и па́дшаго и согреши́вшаго Тебе́ не погуби́л еси́, но человеколю́бно поми́ловал еси́, провозвести́в ему́ гряду́щее спасе́ние, е́же и прия́т с ве́рою, в покая́нии возо­пи́: Аллилу́ия.

Икос 3

Име́яй тве́рдую любо́вь к па́дшему созда́нию Тво­е­му́, и не хотя́й сме́рти гре́шника, но е́же обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, благоизво́лил еси́ спа­сти́ челове́ка. Сего́ ра́ди Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́в, вше́л еси́, Перворо́дне, во вселе́нную, и пред лице́м все́х люде́й угото́вал еси́ спасе́ние Твое́. Те́мже, благодаря́ще, славосло́вим Тя́, и во умиле́нии души́ взыва́ем Ти́ си́це:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Агн­че Бо́жий, за спасе́ние ми́ра пре́жде сложе́ние ми́ра закла́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Боже́ственный Хода́таю, да́вый Себе́ избавле́ние за все́х.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, обетова́нием спасе́ния па́дших пра́отцев возвесели́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, та́йну смотре́ния Тво­е­го́ ро́ду гряду́щему откры́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, му́жа по се́рдцу Тво­е­му́, Авраа́ма, избра́вый и отца́ ве́рующих его́ сотвори́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, се́мя его́ благослови́вый и, возрасти́в в язы́к ве́лий, в насле́дие Себе́ избра́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, рабо́м Твои́м Моисе́ом зако́н да́вый и во́лю Твою́ лю́дем Изра́илевым возвести́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, зна́мения и чуде­са́ на зе́млю посла́вый, и в лю́дех си́лу Твою́ и сла́ву Твою́ сказа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, гряду́щее спасе́ние ми́ру та́йно предобрази́вый, и зако́нную се́нь све́том благода́ти спаси́тельныя все́м челове́ком предосия́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ве́рою пра́отцы оправда́вый и те́ми Це́рковь от язы́к предобручи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, многоча́стне и многообра́зне во проро́цех глаго́лавый, и дни́ избавле́ния на́шего предвозвести́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в после́док дни́й и Са́м явле́йся на зем­ли́, Ца́рствие Бо́жие пропове́давый и спаси́тельно де́ло Небе́снаго Бо́га Отца́ соверши́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 4

Бу́ря злы́х обдержи́т на́с, Влады́ко Хри­сте́, я́ко в беззако́ниих зача́хомся и во гресе́х роди́хомся. Но Ты́, Прише́дый гре́шныя спа­сти́, и от Безневе́стныя и Пречи́стыя Де́вы Мари́и Воплоти́выйся, спа­си́ на́с от вся́ких бе́д предста́тельством Ма́тере Тво­ея́, да вы́ну милосе́рдие Твое́ сла́вяще, зове́м: Аллилу́ия.

Икос 4

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, и возра́довася суде́б ра́ди Твои́х, Го́споди, егда́ воз­сия́ звез­да́ от Иа́кова, ве́дущи, я́ко прии́де избавля́яй, Святы́й Изра́илев, те́м и вопия́ше с весе́лием: «дне́сь спасе́ние ми́ру бы́сть». Сего́ ра́ди и мы́, ча́да но́ваго Изра́иля, чту́ще Твое́, Пребоже́ственный Иису́се, во пло́ти к на́м прише́ствие и рож­де­ство́ от Пренепоро́чныя и Пречи́стыя Де́вы, с ве́рою и любо́вию зове́м:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, спасе́ния на́шего ра́ди от Отчих и Боже́ственных не́др истощи́вый Себе́ и с небе­се́ от превы́шняго Престо́ла сла́вы на зе́млю сше́дый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во утро́бу Де́вы Мари́и всели́выйся и, от Нея́ пречи́стую пло́ть восприя́в, непрело́жно вочелове́чивыйся.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, смире́ния ра́ди кра́йняго зра́к раба́ прие́мый и во я́слех Вифлее́мских, я́ко а́гнец возлеги́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, а́нгельским гла́сом ве́лию благоче́стия та́йну па́стырем пропове́давый, и ты́я зре́ти Тя́, я́ко младе́нца, сподо́бивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, спаси́тельное прише́ствие Твое́ явле́нием звез­ды́ ми́ру возвести́вый и волх­вы́ с честны́ми да́ры на поклоне́ние Тебе́ призва́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, зако́на сы́й Творе́ц, я́ко подзако́нный, зако́н испо́лнивый и пло́тию обре́зание восприе́мый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Безнача́льное Сло́во, я́ко младе́нец четыредесятодне́вен, Ма́терию Свое́ю в хра́м принесе́нный и от пра́веднаго Симео́на и проро́чицы Анны я́ко Изба́витель ми́ра пропове́данный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на зем­ли́ во двою́ есте­ству́, я́ко Бо́г и Челове́к, неразде́льно и несли́тно яви́выйся и с челове́ки пожи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, обетова́нное спасе́ние ми́ру прише́ствием Твои́м соверши́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, се́нь зако́нную Боже́ственным явле́нием Твои́м упраздни́вый и све́том благода́ти вселе́нную просвети́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ре́чи проро́ков и гада́ния, воплоще́ние Твое́ прояви́вшия испо́лнивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ми́лость, ми́р и проще́ние грехо́в челове́ком от Небе́снаго Бо́га Отца́ дарова́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 5

Боготе́чную струю́ спаси́тельных уче́ний излия́л еси́, Хри­сте́, Прему́дросте Бо́жия, егда́ яви́лся еси́ вселе́нней, благовеству́я во́лю посла́вшаго Тя́ Небе́снаго Бо́га Отца́ и пропове́дуя гре́шником покая́ние. Отню́дуже духоно́снии апо́столи Твои́ и вси́ лю́дие, позна́вше Тя́ и́стиннаго бы́ти Сы́на Бо́жия, и ве́ровавше во Ева́нгелие, боголе́пно возопи́ша: Аллилу́ия.

Икос 5

Ви́дев Тя́ Иоа́нн гряду́ща на Креще́ние, глаго́ла лю́дем: «се́ Агнец Бо́жий, взе́мляй гре­хи́ ми́ра»; и́же и кре́щшася и свы́ше свиде́тельствована Тя́ испове́да, я́ко Еди́н еси́ от Тро́ицы, освяща́яй во́ды и крестя́й Ду́хом Святы́м. Те́мже и мы́, я́ко прича́стницы Боже́ственнаго креще́ния и даро́в Свята́го Ду́ха, благода́рными гла́сы взыва́ем к Тебе́:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на Иорда́н я́ко челове́к прише́дый и Креще́ние безгре́шный прия́ти изво́ливый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, вы́ю Твою́ под ру́ку раба́, Госпо́дь сы́й все́х и Влады́ка, преклони́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Ду́хом Святы́м, я́ко пода́тель ду́ха благода́ти, извествова́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, гла́сом Небе́снаго Бо́га Отца́ Сы́н Его́ Возлю́бленный свиде́тельствованный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, вода́ми челове́ческий гре́х потопи́вый и Креще́нием па́дшее есте­ство́ на́ше обнови́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ба́нею паки­бы­тия́ ве́рующия в Тя́ возроди́вый и неви́димым явле́нием Свята́го Ду́ха освяти́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, вра­га́ искуси́теля в пусты́ни посрами́вый и па́губныя ко́зни его́ победоно́сно разруши́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, смире́нныя уче­ни­ки́ Себе́ избра́вый и боже́ственныя Твоя́ апо́столы нареки́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Ева́нгелие Ца́рствия ми́ру пропове́давый и во́лю Небе́снаго Бо́га Отца́ боже́ственным сло́вом Твои́м возвести́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, пу́ть спасе́ния лю́дем показа́вый и све́том богоразу́мия ми́р озари́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, суему́дрие фарисе́ев и кни́жников посрами́вый, и мытаре́й и блудни́ц покая́нием и ве́рою оправда́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, избавле́ние челове́ческому ро́ду и ми́р пропове́давый, и я́ко Ты́ еси́ вои́стину Спа́с ми́ру Христо́с, боже́ственным Твои́м уче́нием и вла́стию засвиде́тельствовавый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 6

Пропове́дник сла́вы Бо́жия яви́лся еси́ на зем­ли́, Единоро́дный Сы́не Отчий, возвеща́я всю́ду, я́ко прибли́жися Ца́рствие небе́сное. Те́мже и обте́кл еси́ пречи́стыми но́г Твои́х стопа́ми вся́ гра́ды и ве́си Изра́илевы, проявля́я Свою́ Боже́ственную вла́сть и си́лу, и исцеля́я вся́к неду́г и вся́ку я́зю. Еже ви́девше лю́дие, хва­лу́ возда́ша в вы́шних Бо́гу, творя́щему ди́вная и пресла́вная чуде­са́, вопию́ще: Аллилу́ия.

Икос 6

Возсия́вый пре́жде ве́к от Отца́ и в после́дняя ле́та от Де́вы Ма́тере, изше́л еси́ во спасе́ние люде́й Твои́х, Иису́се, благовеству́я ни́щим, исцеля́я сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дуя плене́нным отпуще́ние и слепы́м прозре́ние. Отню́ду же вси́, ви́девше Твоя́ чуде­са́, сла́вляху Бо́га глаго́люще, я́ко Проро́к ве́лий воста́ и я́ко посе­ти́ Бо́г люде́й Свои́х. Мы́ же, ве́дуще Тя́ Бо́га Предве́чнаго, Ему́же вся́ повину́ются, я́ко Твор­цу́ и Го́споду и, прославля́я безме́рное милосе́рдие Твое́, почита́ем Тя́ си́ми благохвале́ньми:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Всемогу́щее Сло́во и Вседержа́вная Боже́ственная Си́ло.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, неистощи́мое бла́гости бога́тство и человеколю́бия неизсле́димая бе́здно.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, небе­се́ и зем­ли́ Влады́ко, Его́же ма́нием побежда́ется есте­ства́ чи́н, Иже и твори́ши, ели́ка хо́щеши.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ди́вная чуде­са́ сотвори́вый, и пресла́вная зна́мения ми́ру показа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, боля́щия исцели́вый, разсла́бленныя с одра́ возста́вивый, прокаже́нныя очи́стивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, слепы́я просвети́вый, бе́сы от челове́к всеси́льным сло́вом Твои́м отгна́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, дще́рь Иаи́рову уме́ршую воскреси́вый и сы́на вдови́ча из гро́ба воздви́гнувый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в пусты́ни пятию́ хле́бы пя́ть ты́сящь и сед­мию́ четы́ре ты́сящи муже́й насы́тивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, по вода́м, а́ки по су́ху, ходи́вый, и утопа́вшему Пет­ру́ просте́р ру́ку Твою́ боже́ственную, спасе́ние пода́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, ве́тру еди́ным сло́вом Твои́м запрети́вый и во́лны морски́я ути́шивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на Фаво́ре избра́нным ученико́м Твои́м сла́ву Боже­ства́ Тво­е­го́ показа́вый, и в ве́ре и́х, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Отчее Сия́ние, утверди́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Ла́заря четверодне́вна повеле́нием Твои́м из гро́ба воздви́гнувый, и те́м тридне́вное воскресе́ние Твое́ пресла́вно и богосве́тло предобрази́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 7

Хотя́ сокрове́нную от ве́ка та́йну откры́ти и глаго́лы проро́к предвозвести́вшия Твое́ Боже́ственное смотре́ние испо́лнити, прише́л еси́ во Иерусали́м, воз­се­дя́, я́ко Ца́рь Кро́ток и Спаса́яй, на жребя́ти о́сли, и преда́в Себе́ на во́льное заколе́ние, я́ко Же́ртва Бо́гу Отцу́ прине́слся еси́, Агн­че Бо́жий, спаса́я все́х, с ве́рою взыва́ющих к Тебе́, Соде́лавшему спасе́ние посре­де́ зем­ли́: Аллилу́ия.

Икос 7

Но́ваго Изра́иля Хода́тай и лу́чшаго Заве́та Испору́чник Иису́с, егда́ воз­ле­же́ на ве́чери со обемана́десяте апо́столы, та́йно, за я́же хотя́ше умре́ти, Себе́ пред­по­ж­ре́, претворя́я хле́б и вино́ в Свое́ Боже́ственное Те́ло и Кро́вь, и глаго́ля апо́столом: «яди́те Те́ло Мое́», и «пи́йте Кро́вь Мою́ во оставле́ние грехо́въ». К Нему́ же и мы́, я́ко прича́стницы жи́зни ве́чныя, ве́рою утверди́вшеся, возопии́м:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, спаси́тельную та́йну Но́ваго Заве́та на ве́чери соверши́вый и Твое́ Боже́ственное Те́ло и Пречи́стую Кро́вь в сне́дь ве́рным дарова́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, но́ги ученико́м Твои́м, прекло́нься, умы́вый и пу́ть добре́йший смире́ния ми́ру показа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в вертогра́де Гефсима́нстем троекра́тно с во́плем кре́пким и со слеза́ми моли́тву Единосу́щному Отцу́ Тво­е­му́ прине́сший, и явле́нием а́нгела в по́двизе Твое́м укрепле́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, лука́вым ученико́м Твои́м пре́данный, и я́ко а́гнец незло́бивый, не отверза́я у́ст на заколе́ние веде́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в сове́те архиере́ев и ста́рцев людски́х непра́ведно осужде́нный, оплева́нный, зауше́нный и бие́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, в прето́рии Пила́та от во́инов пору́ганный и, я́ко злоде́й, на сме́рть осужде́нный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, стра́шныя Стра́сти и Кре́ст за спасе́ние ми́ра претерпе́вый и Боже́ственною кро́вию Твое́ю гре­хи́ на́ша очи́стивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, покая́ние благоразу́мнаго разбо́йника, позна́вшаго Тя́ Бо́га, прие́мый и вхо́д и́же в ра́й ему́ путесотвори́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на Кре­сте́ сме́рть пло́тию вкуси́вый и мно́га теле­са́ усо́пших святы́х из гро́б возста́вивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, стра́шныя зна́мения ми́ру в сме́рти Твое́й показа́вый и со́тника и́стиннаго Тя́ Сы́на Бо́жия испове́дати научи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во гро́бе пло́тию лежа́, душе́ю во а́д сше́дый и иму́щаго держа́ву сме́рти упраздни́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, за спасе́ние ми́ра я́ко челове́к пострада́вый и живо́т ве́чный на́м, я́ко Бо́г, дарова́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 8

Стра́нное и пресла́вное та́инство ви́девше на зем­ли́, удиви́шася а́нгельстии чи́ни, егда́ на Ло́бнем ме́сте за ны́ пожре́н бы́сть Христо́с: Кресто́м бо Его́ разруши́ся кля́тва, умертви́ся сме́рть, раззори́ся а́д, в не́мже от ве́ка содержи́мии ю́зницы, пра́отцы, проро́цы и вси́ свиде́тельствованнии в ве́ре соше́дша к ни́м Изба́вителя и Бо́га, прекло́ншеся, срето́ша, и безме́рное Его́ благоутро́бие велича́юще, с весе́лием возопи́ша: Аллилу́ия.

Икос 8

Вся́ исполня́яй Неопи́санный, во гро́бе пло́тски бы́л еси́, Хри­сте́, во а́де же с душе́ю, я́ко Бо́г, в раи́ же с разбо́йником и на Престо́ле со Отце́м и Ду́хом, воскре́с же из ме́ртвых, я́ко Всеси́лен, держа́ву сме́рти разруши́л еси́, и живо́т и нетле́ние ми́ру дарова́л еси́. Сего́ ра́ди покланя́ется Тебе́ вся́ко коле́но небе́сных, и земны́х, и преиспо́дних, испове́дуя, я́ко Ты́ еси́ еди́н Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́. Те́мже и мы́, чту́ще Твою́ спаси́тельную Стра́сть и е́же из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние, с ве́рою и любо́вию прино́сим Тебе́, Спаси́телю на́шему, благода́рственную пе́снь:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко Челове́к пло́тию уме́рый, и я́ко Бо́г тридне́вен из ме́ртвых воскресы́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, запеча́танный ка́мень от две́рий гро́ба Тво­е­го́ сше́дшим с небе­се́ а́нгелом отвали́вый и стрегу́щия Тя́ во́ины све́том сла́вы его́ устраши́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, мироно́сицам жена́м Воскресе́ние Твое́ от а́нгела пропове́давый и апо́столом Твои́м возвести́ти е́ повеле́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, по Воскресе́нии Твое́м Само­го́ Себе́ и́м я́ко Жива́го Бо́га показа́вый и ра́дости неизрече́нныя серд­ца́ и́х испо́лнивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, отве́ргшагося Тебе́ Пет­ра́ явле́нием Твои́м уте́шивый, и пла́чь его́ на ра́дость преложи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, дву́м, ше́дшим в Еммау́с, ученико́м Твои́м та́йну Кре­ста́ и Сме́рти Тво­ея́ боже́ственными сло­ве­сы́ от зако́на и проро́к уясни́вый, и в преломле́нии хле́ба позна́на Себе́ сотвори́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, собра́нным ученико́м Твои́м я́влься, ми́р и́м пода́вый, и пречи́стыя ру́це и но́зе Твои́ и прободе́нное ре́бро показа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во осмы́й де́нь воста́ния Тво­е­го́ вку́пе бы́вшим ученико́м па́ки я́влься, Фому́ неве́ровавшаго Воскресе́нию Тво­е­му́ уве́ривый, и все́х не ви́девших, но ве́ровавших блаже́нными нареки́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на мо́ри Тивериа́дстем в лови́тве ры́б апо́столом Твои́м Себе́ Учи́теля и́х и Го́спода показа́вый, и пока́явшагося Пет­ра́ па́ки к ли́ку апо́стольскому причты́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на горе́ Галиле́йстей из ме́ртвых Воскресе́ние Твое́ па́ки явле́нием Свои́м утверди́вый, и вла́сть Твою́ на небе­си́ и на зем­ли́ восприя́тую от Отца́ пропове́давый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко уче­ни­ки́ Твоя́ соде́лал еси́ апо́столы и пропове́дники Ца́рствия Бо́жия, и посла́л еси́ я́ на про́поведь, ми́р Тво́й те́ми подая́ вселе́нней.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко повеле́л еси́ пропове́дати покая́ние и отпуще́ние грехо́в во все́х язы́цех, и обеща́л еси́ спасе́ние прие́млющим креще́ние и ве́рующим в Тя́, Спа́са на́шего и Бо́га.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 9

Ве́сь ли́к Боже́ственных апо́стол Твои́х, восходя́щу Ти́, Спа́се, на Елео́н, после́дова Тебе́, я́ко Влады́це и Го́споду, внима́я глаго́лом Твои́м, я́же о Ца́рствии Бо́жии. Узре́вше же но́вое и пресла́вное чу́до, егда́ возноси́лся еси́ на не́бо, со стра́хом и ве́рою поклони́шася Тебе́, восходя́щему к Отцу́ Тво­е­му́ и Бо́гу, и от а́нгелов прие́мше ве́сть о второ́м сла́вном прише́ствии Твое́м, возврати́шася во Иерусали́м, ра́дующеся и пою́ще Бо́гу: Аллилу́ия.

Икос 9

Вити́йственный язы́к не мо́жет испове́дати та́йны чуде́с Твои́х, Хри­сте́, ка́ко самовла́стно из ме́ртвых воскре́сл еси́, и с пло́тию возне́слся еси́ на не́бо, иде́же а́нгели со все́ми го́рними си́лами зря́ще Тя́ Бо́га и Твор­ца́, во о́бразе челове́ка восше́дша на Престо́л Боже­ства́ и се́дша одесну́ю Бо́га Отца́, с тре́петом возопи́ша: «Свя́т, Свя́т, Свя́т еси́, Го́споди си́л и Царю́ сла́вы». При­и­ми́ у́бо и от на́с, до́льних, недосто́йное на́ше хвале́ние Тебе́, Твор­цу́ и Искупи́телю на́шему, благода́рно взыва́ющих:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, все́ Оте́ческое смотре́ние пресла́вно испо́лнивый и земна́я с небе́сными совокупи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, пострада́вый за на́с и воскресы́й, и на небе­са́ к Безнача́льному Отцу́ Тво­е­му́ восше́дый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на Престо́ле Боже­ства́ одесну́ю Отца́ седы́й, и еди́ное с Ни́м ца́рство, и си́лу, и сла́ву восприе́мый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, есте­ство́ челове́ческое обожи́вый, и превы́ше херуви́мов и серафи́мов в Твое́м Боже́ственном Лице́ превознесы́й.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Небе́снаго Отца́ Тво­е­го́, я́ко Хода́тай Бо́га и челове́ков, умоли́вый, и ученико́в Твои́х на зем­ли́ си́рых не оста́вивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Ду́ха Свята́го апо́столом Твои́м ниспосла́вый и све́том богове́дения умы́ и́х озари́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, некни́жныя уче­ни­ки́ Твоя́ Ду́хом и́стины умудри́вый и учи́тели и па́стыри ста́да Тво­е­го́ соде́лавый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Ева́нгелие Ца́рствия те́ми все­му́ ми́ру пропове́давый, и духоно́сными веща́нии и́х вселе́нную просвети́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, и́дольскую ле́сть обличи́вый и упраздни́вый, и заблу́дшия лю́ди во и́стинней ве́ре наста́вивый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, к Светонача́льнику, Отцу́ Тво­е­му́, от тмы́ неве́дения на́с приведы́й, и досто́йно покланя́тися и служи́ти Ему́ научи́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, помышле́ньми и де́лы до́лу прекло́ншихся на́с возста́вивый, и го́рняя му́дрствовати, а не земна́я повеле́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, неизрече́нныя бла́га лю́бящим Тя́ обеща́вый и житие́ на́м на небесе́х, отону́дуже и Тя́ Спаси́теля на́шего жде́м, предопредели́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 10

Спа­сти́ хотя́ лю́ди, я́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, от искуше́ний и бе́д, во е́же непоро́чно служи́ти Тебе́, Бо́гу Жи́ву и Истин­ну, излия́л еси́ бога́тно Боже́ственную благода́ть Пресвята́го Ду́ха, и Са́м, я́ко Влады́ка и Госпо́дь, обеща́лся еси́ неви́димо и неотсту́пно пребыва́ти с ве́рными, я́коже апо́столом ре́кл еси́: «се́ Аз с ва́ми е́смь во вся́ дни́ до сконча́ния ве́ка». Его́же гла́са Тво­е­го́ и мы́ утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуяся вопие́м: Аллилу́ия.

Икос 10

Сте­на́ неодоли́мая и вра­ты́ а́довы показа́ся Це́рковь Твоя́, Хри­сте́, ея́же си́лою побежда́ются вси́ вра­зи́, и низлага́ется вся́ко взима́ющееся на ра́зум Бо́жий возноше́ние челове́к, растле́нных умо́м и неиску́сных о ве́ре, ве́рнии же обрета́ют спасе́ние душа́м во вся́ком де́ле бла́зе, плодонося́ще и возраста́юще в ра́зуме Бо́жии. Те́мже и мы́, су́щии ча́да святы́я Тво­ея́ Це́ркве, утверди́вшеся на ка́мени ве́ры, и держа́щеся до́браго испове́дания, восхваля́ем Тя́, согла́сно зову́ще:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, на зем­ли́ Це́рковь Твою́, я́же е́сть сто́лп и утвержде́ние и́стины, основа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, всеси́льною Твое́ю благода́тию разшири́вый ю́ и удобри́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Боже́ственным про́мыслом Твои́м неразруши́му сохраня́яй ю́ и соблюда́яй.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, краегуго́льный Ка́меню, на не́мже Це́рковь Твоя́ неподви́жно утвержда́ется.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, пренебе́сная Гла­во́, е́юже та́инственное те́ло Це́ркве управля́ется и освяща́ется.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, вели́кий Архиере́ю и Па́стырю до́брый, положи́вый ду́шу Твою́ за о́вцы, и еди́нем приноше́нием соверши́вый во ве́ки освяща́емых.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, исто́чники Боже́ственных даро́в Твои́х, та́йны святы́я в Це́ркви Твое́й устро́ивый и те́ми спаси́тельную благода́ть на ве́рныя лю́ди Твоя́ излива́яй.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, па́стыри и учи́тели в созида́ние те́ла Це́ркве Тво­ея́ поста́вивый, и вла́сть, е́же вяза́ти и реши́ти гре­хи́ люде́й, те́м по непрело́жному сло́ву Тво­е­му́ дарова́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко призва́л еси́ в Це́рковь Твою́ святу́ю и на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко возроди́л еси́ на́с ба́нею паки­бы­тия́ и обновле́ния Ду́ха Свята́го.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко пита́еши на́с Боже́ственным сло́вом Твои́м и насыща́еши от безсме́ртныя трапе́зы Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве Твоея́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко очища́еши гре­хи́ на́ша покая́нием, и спаса́еши на́с, Ца́рствия небе́снаго насле́дники соде́ловая.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 11

Пе́ние го́рних у́мных си́л не довле́ет вели́честву Тво­е­му́, седя́й в сла́ве на Престо́ле Боже­ства́, Иису́се Сы́не Бо́жий, а́ще и немо́лчными гла́сы славосло́вят Тя́, я́ко Твор­ца́ сво­е­го́ и Бо́га. Мы́ же, гре́шнии, ко́е досто́йное благодаре́ние и ку́ю че́сть принесе́м Тебе́ за вся́, я́же возда́л еси́ на́м блага́я? Оба́че ве́дуще Тя́ ми́лостива и благосе́рда, Иже и страда́ти о на́с изво́лившаго, мо́лим Тя́, Человеколю́бче, услы́ши и на́с, ве́рующих в Тя́, и во умиле́нии се́рдца велича́ющих безме́рное милосе́рдие Твое́, пою́ще а́нгельскую пе́снь: Аллилу́ия.

Икос 11

Светоза́рное Со́лнце, из гро́ба возсия́вшее и на небе­са́ восше́дшее просвеща́ти а́нгельския чи́ны и ду́хи пра́ведных, Христо́с Бо́г на́ш, уста́вил е́сть вели́кий и просвеще́нный де́нь, в о́ньже и́мать па́ки при­и­ти́ на зе́млю во сла́ве, я́коже мо́лния исхо́дит от восто́к и явля́ется до за́пад, и Су́д пра́ведный сотвори́ти живу́щим на лицы́ всея́ зем­ли́. Ча́юще у́бо втора́го сла́внаго Прише́ствия Его́, возведе́м о́чи свои́ на не́бо и рече́м: «помя­ни́ и на́с, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м», сицева́я Тебе́ вопию́щих:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, кончи́ну ве́ка сло́вом Твои́м предвозвести́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, гото́вым бы́ти на́м и жда́ти Тебе́, Судию́ Пра́веднаго, повеле́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, зна́мения прише́ствия Тво­е­го́ во свято́м Ева́нгелии показа́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко хо́щеши при­и­ти́ на зе́млю во сла́ве Отца́ Сво­е­го́ со а́нгелы святы́ми.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко и́маши в прише́ствие Твое́ обнови́ти лице́ земли́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко благоволи́ши сме́ртным нетле́ние и безсме́ртие дарова́ти.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко обеща́еши от ве́ка уме́рших всеси́льным сло́вом Твои́м воздви́гнути.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко хо́щеши пра́ведный Су́д сотвори́ти и коему́ждо по дело́м его́ возда́ти.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко наде́жду и упова́ние на Тя́, Спаси́теля на́шего, возлага́ем.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко ми́лость и проще́ние на Суде́ Твое́м получи́ти ча́ем.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко жи́знь на́шу, по милосе́рдию Тво­е­му́ продолжа́еши и вре́мя на покая́ние на́м да́руеши.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко исправле́ния на́шего ми́лостивно ожида́еши, и е́же избежа́ти на́м ве́чнаго осужде́ния, я́ко Благи́й и Человеколю́бец, хо́щеши.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 12

Благода́ть Небе́снаго Бо́га Отца́ провозвести́в ми́ру, Соприсносу́щное Сло́во и Сы́н Бо́жий запове́да ве́рным Свои́м жи́ти целому́дренно, и пра́ведно, и благоче́стно в ны́нешнем ве́це, отве́ргшеся нече́стия и мирски́х похоте́й, я́ко да изгна́ннии из рая́ преслуша́ния ра́ди, оправди́вшеся ве́рою насле́дят гряду́щее Ца́рство небе́сное, е́же во своя́ вре­ме­на́ яви́т Блаже́нный и еди́н Си́льный Ца́рь ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих жду́щим блаже́ннаго упова́ния и явле́ния сла́вы Его́, и глаго́лющим: Аллилу́ия.

Икос 12

Пою́ще и превознося́ще неисповеди́мое человеколю́бие Твое́, Спа́се на́ш, Иже за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́, прише́д, соде́лал еси́ спасе́ние на́ше Кресто́м и Воскресе́нием Твои́м, и па́ки гряды́й и́маши яви́ти сла́ву Ца́рствия Тво­е­го́, прино́сим Ти́, превозноси́мому отце́в Го́споду, раби́ Твои́, ча́ющии жи́зни бу́дущаго ве́ка и прича́стия насле́дия святы́х во све́те, благода́рную и хвале́бную моли́тву, прося́ще у Тебе́ ми́ра и спасе́ния зову́щим:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во све́те живы́й непристу́пнем и ца́рствуяй в сла́ве вели́чества Тво­е­го́ непостижи́мей.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Его́же Ца́рство е́сть ца́рство все́х веко́в и влады́чество во вся́ком ро́де и ро́де.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, мно́жества небе́сных си́л Боже́ственною сла́вою Твое́ю облистава́яй, и зре́нием велеле́пныя кра­со­ты́ Ца́рства Тво­е­го́ у́мныя о́чи и́х насыща́яй.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, от сложе́ния ми́ра Ца́рство в насле́дие челове́ком угото́вавый и мно́ги оби́тели в дому́ Отца́ Тво­е­го́ избра́нным Твои́м сотвори́вый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко предуста́вил еси́ по второ́м Прише́ствии Твое́м, разлучи́ти до́брых от злы́х, я́коже ове́ц от ко́злищь.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко определи́л еси́ по пра́ведном Суде́ Твое́м, вра­га́ на́шего диа́вола с клевре́ты его́ осуди́ти и ве́чному муче́нию преда́ти.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко и́маши благослове́нныя Отца́ Тво­е­го́ в Ца́рство небе́сное призва́ти и в сожи́тельстве с безпло́тными а́нгелы я́ всели́ти.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко хо́щеши лю́бящия Тя́ ве́чныя сла́вы и блаже́нныя жи́зни наслажде́ния во све́те лица́ Тво­е­го́ сподо́бити.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко сла́ве Ца́рствия Тво­е­го́ и ра́дости избра́нных Твои́х не бу́дет преде́ла.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко наслажде́ниям рая́ и блаже́нству пра́ведных у Тебе́, Исто́чника живо­та́, не бу́дет конца́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко и на́м, гре́шным, две́рь сла́внаго Ца́рствия Тво­е­го́ покая́нием и ве́рою отверза́еши.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, я́ко и мы́, недосто́йнии, а́ще бу́дем ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х в черто́г Боже́ственныя сла́вы Тво­ея́, иде́же е́сть все́х веселя́щихся жили́ще, совни́ти упова́ем.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 13

О, великоимени́тая Ипоста́сная Прему́дросте Бо́жия, Пресвяты́й и Премилосе́рдый Го́споди Иису́се Хри­сте́, Спаси́телю на́ш, приклони́вый небе­са́ неизрече́нным Твои́м схожде́нием, приклони́ся благоутро́бно на моли́тву на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, ве́рою и любо́вию принося́щих Тебе́ благода́рственную сию́ хва­лу́, и нис­посли́ на́м Боже́ственную благода́ть, да изба́вльшеся от бе́д и скорбе́й, па́че же грехо́вных страсте́й, поживе́м Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю, и та́ко сподо́бимся и на небе­си́, я́коже на зем­ли́, вку́пе со а́нгелами и все́ми святы́ми пе́ти Тебе́: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Анге­лов и все́х небе́сных си́л ликостоя́нию подража́юще, превы́шнему престо́лу Вседержи́теля Бо́га предстоя́щих, и трисвяты́м гла́сом немо́лчно славосло́вящих всечестно́е и великоле́пое и́мя Его́, иску́пленнии раби́ Твои́, Хри­сте́ Царю́, дерза́ем а́ще и недосто́йно восхвали́ти Тя́, Спа́са и Изба́вителя на́шего Бо́га. Ты́ же, я́ко Всеблаги́й и Милосе́рдый, обы́чным Твои́м призре́в на на́с благоутро́бием, при­и­ми́ от на́с возноси́мую Тебе́ хва­лу́, боголе́пно и всече́стно Тебе́ вопию́щих:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сы́не Бо́жий Единоро́дный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, всемогу́щая тво́рческая Си́ло.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, великоимени́тая Ипоста́сная Прему́дросте.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, всесвяте́йшая боже́ственная Пра́вдо.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сы́не нетле́нно рожде́нный от Отца́ пре́жде все́х ве́к.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Сия́ние сла́вы Отчей и Обра­зе ипоста́си Его́.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Еди́ный Све́те от Трисо́лнечнаго Све́та.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Истин­ный Бо́же от Истин­на­го Бо́га.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, Безнача́льному Отцу́ и Присносу́щному Ду́ху Собезнача́льный и Соприсносу́щный.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, во еди́ном со Отце́м и Ду́хом Боже­стве́, Ца́рстве, си́ле и вла́сти испове́дуемый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, еди́ною со Отце́м и Ду́хом Боже́ственною сла́вою от все́х небе́сных си́л воспева́емый и превозноси́мый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, от все́х земноро́дных, я́ко Еди́ный от Тро́ицы, боголе́пно покланя́емый и сла́вимый.

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Конда́к 1

Избра́нному пре́жде ве́к соде́лать спасе́ние ми́ра вели́каго сове́та Анге­лу, Сы́ну Бо́жию Иису́су Хри­сту́, прииди́те, ве́рнии, поклони́мся и припаде́м Ему́, сла́вяще неизрече́нное о на́с Боже́ственное смотре́ние, и я́ко изба́влении от ве́чныя сме́рти вознесе́м Ему́, Спаси́телю на́шему и Бо́гу, благода́рственную пе́снь, душа́ми чи́стыми и нескве́рными устна́ми взыва́юще:

Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Моли́тва Спаси́телю на́шему, Го́споду Иису́су Христу́

Влады́ко Многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Безнача́льнаго Отца́ Собезнача́льный и Соприсносу́щный Сы́не, Непостижи́мая Му́дросте, Непристу́пный Све́те, Вседе́тельная и Всесодержи́тельная Си́ло, всемогу́щим сло́вом Твои́м от несу́щих во е́же бы́ти приведы́й вся́ческая и вседержа́вною во́лею Твое́ю управля́яй и устроя́яй все́м благопотре́бная и поле́зная! Благода́рно испове́дуем Твое́ Боже́ственное о на́с промышле́ние, велича́ем непостижи́мую та́йну Тво­е­го́ смотре́ния и с ве́рою прие́млем спаси́тельную благода́ть Твою́. Ты́ бо, Неизглаго́ланная Благосты́не, не по беззако́нием на́шим творя́й на́м, но по безме́рному благоутро́бию Тво­е­му́ ми́луяй и спаса́яй на́с, благоизво́лил еси́, исполня́я сове́т и изволе́ние Отчее, истощи́в Себе́, сни́ти на зе́млю и немощно́е есте­ство́ челове́ческое восприя́ти, в не́мже пострада́в во́лею, закла́лся еси́ на кре­сте́, я́ко а́гнец непоро́чный, за гре­хи́ ми́ра, и, си́м стра́шным и спаси́тельным священноде́йствием преклони́в пра́вду Боже́ственную на ми́лость, Хода́тай Бо́гу и челове́ком яви́лся еси́, и па́дшее и растле́нное есте­ство́ на́ше возста́вил еси́, и обнови́л и освяти́л еси́, я́ко бы́ти ве́рующим в Тя́ и Небе́снаго Бо́га Отца́ святы́м и непоро́чным, в насле́дие нетле́нно и неувяда́емо, соблюде́но на небесе́х. Те́мже мо́лимся Тебе́, Спаси́телю на́ш, при́зри ми́лостивно на на́с, и при­и­ми́ на́ше испове́дание, хва­лу́ и благодаре́ние за вся́, я́же возда́л и угото́вал еси́ на́м, ве́рующим в Тя́ и испове́дующим всесвято́е и́мя Твое́. Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́. Помя­ни́ в щедро́тах Твои́х Це́рковь Твою́ святу́ю, ю́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, утвер­ди́, уми­ри́, раз­ши­ри́ и сохра­ни́ ю́ непреобори́му и непоколеби́му и а́довыми вра­ты́, но да сокруша́тся пред не́ю и изче́знут вся́ сопроти́вныя си́лы и да расточа́тся вси́ вра­зи́, ви́димо и неви́димо ополча́ющиися, е́же озло́бити достоя́ние Твое́ и разори́ти заве́т святы́й Тво́й. Осе­ни́ Боже́ственным благослове́нием Твои́м держа́ву Росси́йскую [и Благочести́вейшаго Самодержа́внейшаго Вели́каго Госуда́ря Импера́тора [и́мярек] со все́м ца́рствующим До́мом, сохраня́я и́х в ми́ре, благоде́нствии и тишине́, побе́ду же и одоле́ние на супоста́ты и́м да́руя]. Отже­ни́ от правове́рнаго Оте́чества на́шего вся́каго ду́ха ле́стча, внося́щаго к на́м пле́велы ло́жных уче́ний и си́лящагося водвори́ти у на́с нра́вы и обы́чаи, проти́вныя святы́м за́поведем Твои́м; утвер­ди́ на́с в правосла́вном испове́дании ве́ры и соде́лай ны́ ревни́телями оте́ческих преда́ний и вся́ких до́брых христиа́нских де́л, да вы́ну сия́ет в оте́честве на́шем све́т и́стинный и сла́вится в ро́д и ро́д пречестно́е и пребоже́ственное и́мя Твое́. Спа­си́, Го́споди, и поми́луй гра́д се́й, в не́мже живе́м, и вся́ гра́ды и ве́си, и всю́ стра­ну́ благослове́нныя па́ствы Росси́йския; все́х правосла́вно ве́рующих в Тя́ в ми́ре, тишине́ и благоде́нствии соблю­ди́, Це́ркви святе́й и вся́кому нача́лу и вла́сти послу́шных и благопоко́рных соде́лай и все́ми христиа́нскими доброде́тельми укра­си́, отпа́дшия же и проти́вящияся к едине́нию с свято́ю Правосла́вною Це́рковию спаси́тельною Твое́ю благода́тию при­зо­ви́, боже́ственным сло́вом Твои́м про­све­ти́ и обра­ти́, я́ко Благи́й и Человеколю́бец. Спа­си́, Го́споди, и святы́й хра́м се́й, его́же поста́вил и утверди́л еси́, я́ко сто́лп кре́пости, да́же до сего́ дне́ неразруши́мо и невреди́мо сохраня́я, в не́мже в моли́твах призыва́ем Тя́ и слу́жим Тебе́, живу́щему на небе­си́ Царю́ веко́в, и́мже украша́ется и освяща́ется гра́д на́ш и низпосыла́ется Твоя́ Боже́ственная благода́ть на вся́ гра́ды и ве́си стра­ны́ на́шея. Да пребу́дет на не́м, мо́лим Тя́, Го́споди, и во пре́дняя в ро́д и ро́д Твое́ Боже́ственное благослове́ние, да прино́сится в не́м вы́ну благоприя́тная Тебе́ моли́тва и да излива́ется чрез него́ на все́х моля́щихся и с ве́рою призыва́ющих Тя́ Твоя́ спаси́тельная благода́ть, ми́лующая и избавля́ющая на́с от все́х бе́д. Помя­ни́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м ра́б Твои́х, воздви́гших Тебе́ се́й святы́й и приснопа́мятный до́м на зем­ли́, и, прости́в и́м вся́, я́же соде́лаша, я́ко челове́цы, прегреше́ния, ве́ры ра́ди и люб­ве́ к Тебе́, Бо́гу и Спаси́телю на́шему, возда́ждь и́м небе́сными и ве́чными благи́ми в пренебе́сном и боже́ственной дому́ Твое́м. Помя­ни́ в щедро́тах Твои́х, Ми́лостиве, преосвяще́нных иера́рхов, от созда́ния хра́ма сего́ благоукраше́нию его́ усе́рдно послужи́вших, и все́х правосла́вных христиа́н, с ве́рою и любо́вию плодоноси́вших и доброде́явших в не́м, и ны́не святы́ми же́ртвами и благотворе́ниями поревнова́вших к благоле́пию и сла́ве его́, и о́нем блаже́нное упокое́ние и ве́чное ра́дование в Ца́рствии небе́снем, си́м же здра́вие, благоде́нствие и в ве́ре и благи́х дела́х преспе́яние ко спасе́нию ду́ш всеми́лостивно да́руй.

Прему́дрый и Всеблаги́й Го́споди, Спаси́телю на́ш! Просвети́вый сия́нием прише́ствия Тво­е­го́ ми́ра кон­цы́ и сопризва́вый на́с в Це́рковь Твою́ святу́ю с обетова́нием насле́дия нетле́нных и ве́чных бла́г, при́зри ми́лостивно и на на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и не помя­ни́ беззако́ний на́ших, но по безме́рному благоутро́бию Тво­е­му́ осла́би, оста́ви, про­сти́ на́м вся́ прегреше́ния на́ша. Аще бо и преступа́ем святу́ю во́лю Твою́, но не отмета́емся Тебе́, Бо́га и Спа́са на́шего: Тебе́ еди́ному согреша́ем, но и Тебе́ еди́ному слу́жим, в Тя́ еди́наго ве́руем, к Тебе́ еди́ному прибега́ем и Твои́ то́чию раби́ бы́ти хо́щем. Помя­ни́ не́мощь есте­ства́ на́шего и обдержа́щия на́с повсю́ду искуше́ния вра­га́ и пре́лести и собла́зны ми́ра, и́хже ра́ди без Тебе́, я́коже ре́кл еси́, не мо́жем твори́ти ничесо́же, и Са́м очи́сти и спа­си́ на́с, Са́м про­све­ти́ умы́ на́ша, е́же непоколеби́мо ве́ровати в Тя́, Еди́наго Спа́са и Изба́вителя на́шего, Са́м подви́гни серд­ца́ на́ша, е́же всеце́ло люби́ти Тя́, еди́наго Бо́га и Твор­ца́ на́шего, Са́м напра́ви сто­пы́ на́ша, е́же непреткнове́нно ходи́ти во све́те за́поведей Твои́х. Ей, Го́споди, Спаси́телю на́ш, яви́ на́м вели́кую и бога́тую ми́лость Твою́, Иже по неизглаго́ланной люб­ви́ Твое́й и страда́ти за на́с изво́лил еси́, и всеси́льною Боже́ственною Твое́ю благода́тию, предста́тельством же Пречи́стыя и Пренепоро́чныя Святы́я Ма́тере Тво­ея́ Мари́и, Ея́же честно́е и блаже́нное Успе́ние и к Тебе́, Сы́ну и Бо́гу, Пренебе́сное возше́ствие ны́не пра́зднуем, и моли́твами уго́дников Твои́х, стра­ну́ на́шу честны́ми теле­сы́ освяща́ющих и вы́ну пред Тобо́ю за на́с хода́тайствующих, сотво­ри́, да в преподо́бии и пра́вде поживе́м вся́ дни́ живо­та́ на́шего, и та́ко досто́йни бу́дем во второ́е сла́вное Прише́ствие Твое́ услы́шати от Тебе́ ми́лостивое призыва́ние в Ца́рствие небе́сное, е́же получи́ти сподо́би на́с, гре́шных и недосто́йных рабо́в Твои́х, и в наслажде́нии неизрече́нных красо́т его́ сла́вити Тя́ вку́пе с Безнача́льным Твои́м Отце́м и Присносу́щным Боже́ственным Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки