Акафист преподобной Марии Египетской


Преподобная Мари́я Египетская

Текст утвер­жден Свя­щен­ным Синодом
Рус­ской Пра­во­слав­ной Церкви
28 декаб­ря 2018 года (жур­нал № 127)

Кондак 1

Избра́нней от Го́спода во о́браз спасе́ния всем гре́шным и отча́янным, из глу­би­ны́ гре­ха́ восте́кшей на высо­ту́ безстра́стия, похва́льная пе́ния прино́сим ти, ма́ти преподо́бная, ты же, я́ко иму́щи дерзнове́ние к Ще́дрому Бо́гу, моли́твами твои́ми наста́ви на сте­зю́ покая́ния любо́вию тебе зову́щих: Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Икос 1

А́нгела во пло́ти узре́в тя в пусты́ни Иорда́нской вели́кий Зоси́ма, на возду́се стоя́щую и о ми́ре моля́щуюся, со удивле́нием и у́жасом одержи́мь весь тре́петом быв, со слеза́ми вопия́ше тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, благода́ти и све́та испо́лненная;

ра́дуйся, прозре́ния да́ром украше́нная.

Ра́дуйся, в моли́тве твое́й на возду́се стоя́щая;

ра́дуйся, пусты́нное сокро́вище, от ми́ра утае́нное.

Ра́дуйся, безпло́тных собесе́днице;

ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 2

Ви́дящи ста́рца благогове́йнаго, у́жаса испо́лнена, ти́хим гла́сом рек­ла́ еси́ тому́, преподо́бная: «Не бо́йся, а́вво Зоси́мо, несмь дух, но зем­ля́, прах и пе́пел, и вся́чески плоть, ничто́же духо́вное когда́ помы́слившая и ни еди́ныя доброде́тели иму́щая. Жена́ есмь гре́шница, недосто́йная взира́ти на не́бо, и со стра́хом гре́шными усты́ зову́ Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 2

Разуме́ти ища́ ди́вную та́йну, в тебе́ сокрове́нную, ста́рец паде́ пред нога́ма твои́ма, глаго́ля: «Заклина́ю тя и́менем Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, Его́же ра́ди наго­ту́ но́сиши сию́, не скры́й от мене́ жития́ тво­е­го́, да вели́чия Бо́жия я́ве сотвори́ши». С ни́мже и мы дерза́ем ублажа́ти тя си́це:

Ра́дуйся, смире́ния све́тлая высото́;

ра́дуйся, дарова́ний духо́вных бога́тство неисчерпа́емое.

Ра́дуйся, люб­ве́ ра́ди Бо́жия те́ло свое́ умерщвля́вшая;

ра́дуйся, в пусты́ни непрохо́дней еди́на с еди́ным Бо́гом пребыва́вшая.

Ра́дуйся, ра́йскою красото́ю сия́ющая;

ра́дуйся, безстра́стия све́том озаре́нная.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 3

«Си́лою Вы́шняго укрепля́ема, испове́м ти, челове́че Бо́жий, гре­хи́ и беззако́ния моя́, — отвеща́ла еси́ Зоси́ме, — стыжду́ся, о́тче, про­сти́ мя, но поне́же те́ло мое́ на́го вид́ел еси, обна­жу́ ти и дела́ моя́, оба́че молю́ тя пе́рвее: не бежи́ от мене́, не тер­пя́ слы́шати безме́стная, я́же аз содея́х; но, милосе́рдствуя о мне, моли́ся за мя, блу́дную, и Бо́гу, не возгнуша́вшемуся мно́ю, зови́: Аллилу́иа».

Икос 3

«Име́я милосе́рдие неизрече́нное, с мыта­ри́ и гре́шники вечеря́вый, Той и мне, во глу­би­ну́ поги́бели па́дшей, про­ст­ре́ ру́ку Свою́ Боже́ственную, егда́ бо возжела́х аз вни́ти в хра́м Госпо́день, не́кая си́ла возбра́ни ми вход, се́рдца же мое­го́ косну́выйся свет ра́зума, пока­за́ ми ти́ну дел мои́х; и нача́х пла́катися о гресе́х, в пе́рси бию́щи и го́рько рыда́ющи», — си́це рек­ла́ еси́, Мари́е, мы же, покая́нию тво­е­му́ дивя́щеся, пе́ние прино́сим ти таково́е:

Ра́дуйся, я́ко но́щи преше́дшей воз­сия́ ти заря́ спасе́ния;

ра́дуйся, я́ко глас Христо́в приз­ва́ овча́ заблу́ждшее от де́брей греха́.

Ра́дуйся, я́ко сле́зными то́ки омы́ла еси́ вся твоя́ скве́рны;

ра́дуйся, я́ко слеза́ми твои́ми очи́стила еси́ одея́ние души́ твоея́.

Ра́дуйся, я́ко Оте́ц щедро́т объя́тия Сво­ея́ люб­ве́ тебе́ отве́рзе;

ра́дуйся, я́ко Ве́дый твоя́ та́йная рукописа́ния грехо́в твои́х раздра́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 4

Бу́рею ско́рбных помысло́в одержи́ма, узре́ла еси́ ико́ну Пречи́стыя Богома́тери и, стеня́щи, воззва́ла еси́ к Ней: «Пове­ли́, о Влады́чице, да и мне, недосто́йней, отве́рзутся боже́ственнии вхо́ди, и бу́ди ми Пору́чница, да узре́вши Крест Сы́на Тво­е­го́, ми́ра и я́же в ми́ре все­го́ отве́ргуся и изы́ду, а́може повели́ши мне, зову́щи Бо́гу: Аллилу́иа».

Икос 4

Слы́шавши глас, издале́ча глаго́лющ: «А́ще Иорда́н пре́йдеши, добр поко́й обря́щеши», на коле́на па́дши пред Присноде́вою, рек­ла́ еси́: «О Влады́чице! Не гнуша́ется де́вственная чисто­та́ Твоя́ моея́ недосто́йныя моли́твы, бу́ди ми спасе́ния Учи́тельница, руково́дствующая на путь покая́ния!» Те́мже у́бо А́нгели Бо́жии, напису́юще испове́дание твое́, возглаша́ху тебе́ в той час сицева́я:

Ра́дуйся, от тьмы гре­ха́ к чи́стому све́ту покая́ния преше́дшая;

ра́дуйся, неи́стовство страсте́й и нечи­сто­ту́ плотску́ю отри́нувшая.

Ра́дуйся, тя́жкое бре́мя сту́дныя рабо́ты диа́воли отве́ргшая;

ра́дуйся, благо́е и ле́гкое и́го Христо́во подъе́мшая.

Ра́дуйся, от сме́рти грехо́вныя к ве́чному живо­ту́ возста́вшая;

ра́дуйся, от врат поги́бели ко врато́м рая́ восше́дшая.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 5

Богосве́тлыми луча́ми благода́ти просвеща́ет тя Пресвята́я Де́ва, Та бо Спору́чница гре́шных к Бо́гу су́щи, отверза́ет тебе́ две́ри милосе́рдия Бо́жия и вра­та́ хра́ма свята́го, во́ньже вше́дши, со мно́гими слеза́ми поклони́лася еси́ Живоно́сному Дре́ву, и́мже мир спасе́н бысть, и распе́ншемуся Го́споду, Кро́вь Свою́ за твое́ избавле́ние излия́вшему, благода́рственно воспе́ла еси́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девши та́йны Бо́жия и ка́ко Той гото́в есть приима́ти ка́ющихся, всехва́льная Мари́е, воззва́ла еси́ всем се́рдцем: «Влады́чице Богоро́дице! Не оста́ви мене́!» — и устреми́лася еси́ в пусты́ню об он пол Иорда́на, мы же, почита́юще бе́гство твое́, срета́ем тя пе́нии си́ми:

Ра́дуйся, я́ко всепроща́ющею любо́вию Спа́са ура́нися се́рдце твое́;

ра́дуйся, я́ко сокро́вище благода́ти, тобо́ю прия́тое, потща́лася еси́ сокры́ти в пусты́ни.

Ра́дуйся, я́ко ми́ра грехо́вныя сла́дости скороте́чно отбе́гла еси́;

ра́дуйся, я́ко невозвра́тное ше́ствие твое́ к небе́сным на всяк день ускоря́ла еси́.

Ра́дуйся, я́ко ре́вностный исхо́д твой де́моны опали́;

ра́дуйся, я́ко вселе́ние твое́ в ско́рбную пусты́ню Небе­са́ возвесели́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 6

Пропове́дуеши всем па́дшим и отча́янным, всечестна́я, Бо́жие человеколю́бие, и явля́еши си́лу покая́ния, я́же гре́шную ду́шу омыва́ет, очища́ет, светли́т, и возво́дит горе́, и весе́лие твори́т А́нгелом Бо́жиим, с ни́миже и мы бре́нными усты́ зове́м: Аллилу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ ми́рови от пусты́ни Иорда́нския свет вели́ких по́двигов твои́х, Мари́е присносла́вная, мно́гая бо ле́та, а́ки адама́нт тверд и столп непоколеби́мь пре­бы­ла́ еси́, я́ко со зверь­ми́ лю́тыми, с похотьми́ твои́ми борю́щися и ору́жием Кре­ста́ отража́ющи разжже́нныя стре́лы лука́ваго. Сего́ ра́ди дивя́щеся преесте́ственному терпе́нию тво­е­му́, любо́вию зове́м ти:

Ра́дуйся, я́ко злострада́ния труд в пусты́ни четы́редесять и осмь лет понес­ла́ еси́;

ра́дуйся, я́ко опале́ние со́лнечное и мраз нощны́й в наго­те́ долготерпе́ла еси́.

Ра́дуйся, гла́дом и жа́ждею изможда́емая;

ра́дуйся, покро́вом Богоро́дицы от сме́рти охраня́емая.

Ра́дуйся, я́ко в борь­бе́ со грехо́м, в тебе́ живу́щим, до кро́ве подвиза́лася еси.

ра́дуйся, я́ко вся́кое пожела́ние пло́ти коне́чне умертви́ла еси́.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 7

Хотя́ препя́тие сотвори́ти тво­е­му́ све́тлому к Небе­си́ ше́ствию, всеблаже́нная, иско́нный враг ро́да челове́ческаго не престая́ше влага́ти ти по́мыслы нечи́стыя, огнь грехо́вный в удесе́х твои́х разжиза́я и при­во­дя́ тебе́ на па́мять о́бразы пре́жняго жития́ тво­е­го́. Ты же, многострада́льная, поверга́лася еси́ на зе́млю, слеза́ми ороша́ющи ю и призыва́ющи в по́мощь Присноде́ву, и не востава́ла еси́ от зем­ли́, до́ндеже сла́дкий свет осиява́ше тя, воздвиза́я благода́рственно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вый челове́к, по Бо́зе созда́нный, яви́лася еси́, преподо́бная, умертви́вши бо всеконе́чне ве́тхаго челове́ка, во Хри­ста́ облекла́ся еси́, всечу́дная, за седмьна́десять лет безчи́сленныя беды́ постра́давши. О сем у́бо Зоси́ме рек­ла́ еси́: «Отто́ле же и до днесь си́ла Бо́жия гре́шную мою́ ду́шу и те́ло смире́нное соблю­де́». При­и­ми́ у́бо и от нас, недосто́йных, похва­лы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, я́ко умертви́ла еси́ страсте́й взыгра́ния;

ра́дуйся, я́ко победи́ла еси́ и са́мое естество́.

Ра́дуйся, я́ко очи́стила еси́ ду́шу и плоть твою́ от вся́каго греха́;

ра́дуйся, я́ко в хра́мине всели́ся Госпо́дь.

Ра́дуйся, я́ко облекла́ся еси́ в оде́жду весе́лия духо́внаго;

ра́дуйся, я́ко вошла́ еси́ в ве́чный поко́й Сы́на Бо́жия.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное изме́нение твое́, преподо́бная, ви́дяще, де́монов те́мныя пол­цы́ го́рько рыда́ху, вся же Си́лы Небе́сныя ра́достию игра́юще, песнь Хри­сту́ воспева́ху, прославля́юще Бо́жие милосе́рдие, грех­ми́ людски́ми неодоли́мое, ве́лиим гла́сом зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 8

Вся была́ еси́ в Бо́зе, Мари́е всебога́тая, егда́ Зоси́ма, обхо­дя́ пусты́ню, ви́дети тя сподо́бися. «Заклина́ю тя, о́тче, Спаси́телем Бо́гом, да никому́же рече́ши, я́же слы́шал еси́ от мене́, до́ндеже Бог от зем­ли́ во́змет мя, — запове́дала еси́ тому́. — Ны́не с ми́ром оты­ди́, в посте́ же гряду́щаго ле́та при­ча­сти́ мя Святы́х Христо́вых Та́ин на бре́зе Иорда́нстем». Сия́ ре́кши, а́ки го́рлица пустыннолюби́вая и неудержи́мая, от о́чию ста́рца скры́лася еси́, той же поклони́ся до зем­ли́ и, облобы́зав ме́сто, иде́же стоя́сте но́зе твои́, воз­з­ва́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко сту­да́ грехо́внаго обнажи́лася еси́;

ра́дуйся, я́ко па́че сне́га убели́лася еси́;

Ра́дуйся, я́ко омраче́ние стра́стное препобеди́ла еси́;

ра́дуйся, я́ко па́че луче́й со́лнечных просвети́лася еси́.

Ра́дуйся, пе́рвее блудни́ца, ны́не же неве́ста Христо́ва;

ра́дуйся, я́ко вси гре­си́ твои́ проще́ни суть у Бо́га.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 9

«Всяк по́мысл и ум ужаса́ют боле́зни твоя, всехва́льная, ка́ко труд пусты́ни люб­ве́ ра́ди Бо́жия прете́рпела еси́, — взыва́ше превели́кий во отце́х Зоси́ма, рыда́я. — О, ма́ти духо́вная! Ты Бо́гу прибли́зилася еси́, хоте́л бых, а́ще бы мо́щно ми бы́ло, во след тебе́ ходи́ти, и зре́ти честно́е лице́ твое́, и ку́пно с тобо́ю немо́лчно пе́ти: Аллилу́иа».

Икос 9

Вети́йство земноро́дных не довле́ет к досто́йному похвале́нию твои́х по́двигов, всечестна́я. Кто же дово́лен изре­щи́ сле́зныя то́ки, я́же пролия́ла еси́ в моли́твах к Бо́гу, кто боле́зни твоя́ изочте́т, кто испове́сть всено́щная бде́ния, боре́ния и тес­но­ту́ жития́ тво­е­го́? Пусты́ню всю чуде­сы́ просвети́вши, я́ко со́лнце, просия́ла еси́, всечу́дная, тем у́бо мо́лим тя: оза­ри́ луча́ми све́та тво­е­го́ серд­ца́ на́ша и испро­си́ оставле́ние грехо́в всем вопию́щим тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, помраче́нный о́браз Бо́жий в све́тлости вели́цей в себе́ возобрази́вшая;

ра́дуйся, смра́да гре­ха́ избе́гши, небе́сными арома́ты благоуха́ющая.

Ра́дуйся, звезда́ми чуде́с украше́нная;

ра́дуйся, луча́ми доброде́телей сия́ющая.

Ра́дуйся, вели́чия Бо́жия всем конце́м зем­ли́ благовеству́ющая;

ра́дуйся, не́бо и зе́млю к пе́нию сла́вы Го́спода тво­е­го́ призыва́ющая.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 10

Спаси́теля Бо́га Животворя́щия Те́ло и Кровь взе́м, в день та́инственныя Христо́вы Ве́чери а́вва Зоси́ма по завеща́нию тво­е­му́, преподо́бная ма́ти, в ве́чер зело́ по́зден изы́де на брег Иорда́на, неукло́нно в пусты́ню лу́нным све́том осиява́емую, зря и моля́ся к Бо́гу, глаго́лаше: «Пока­жи́ ми, Го́споди, сокро́вище Твое́, е́же в пусты́ни сокры́л еси́! Пока­жи́ ми а́нгела во пло́ти, да не оты́ду тощ, нося́ моя́ гре­хи́ на обличе́ние, но да ра́дуяся, зову́ Тебе́: Аллилу́иа».

Икос 10

Сте́ну непрохо́дну мы́сляше ста́рец бы́ти Иорда́н ре́ку меж­ду́ ним и тобо́ю, преподо́бная; оба́че ты, ста́вши на бре́зе да́льнем, зна́мением кре́стным Иорда́н осени́ла еси́ и с моли́твою пошла́ еси́ по воде́, а́ки по су́ху. Зоси́ма же, ви́дев тя, гряду́щу по вода́м Иорда́нским, ужасе́ся и ра́достне вопия́ше тебе́:

Ра́дуйся, го́рняго рая́ Бо́жия обита́тельнице;

ра́дуйся, я́ко тварь повину́ется веле́нию твоему́.

Ра́дуйся, я́ко Иорда́н тебе́ слу́жит;

ра́дуйся, я́ко луна́ и зве́зды дивя́тся святы́не твое́й.

Ра́дуйся, си́лы Бо́жия ди́вное проявле́ние;

ра́дуйся, Бо́га Жива́го хра́ме одушевле́нный.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 11

«Пе́ние подоба́ет тебе́ приноси́ти Всемогу́щему Бо́гу, а́вво, — рек­ла́ еси́ тому́, по воде́ ше́ствующи. — Что твори́ши, свяще́нник сый, ка́ко хо́щеши кла́нятися мне, убо́зей, сам нося́й стра́шныя Та́йны Хри­ста́ Бо́га! И́мже ве́рою и лю́бовию покланя́ющися, прах и зем­ля́ су́щи, со стра́хом зову́: Аллилу́иа».

Икос 11

Све́том небе́сным блистающи́ся, причасти́лася еси́ Боже́ственных Та́ин и ра́дости преми́рныя испо́лнившися и на не́бо ру́це возде́вши, рек­ла́ еси́: «Ны́не отпуща́еши рабу́ Твою́, Влады́ко!» Обра́щшися же к ста́рцу, веща́ла еси́: «О, а́вво Зоси́мо! В гряду́щее ле́то у́зриши мя па́ки в пусты́ни, я́коже хо́щет Госпо́дь. Моли́ Его́ о мне, о́тче мой, моли́, помина́я все­гда́ мое́ окая́нство». И па́ки Иорда́н зна́менавши, пре­ш­ла́ еси́ вер­ху́ воды́, ста́рец же, не сме́я надо́лзе держа́ти тя, сте­ня́ и рыда́я, взыва́ше во след тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́щая;

ра́дуйся, Воскресе́ния Его́ сла́вою сия́ющая.

Ра́дуйся, благода́тию, я́ко ри́зою све́та, облече́нная;

ра́дуйся, светоза́рная оби́тель Всесвяты́я Тро́ицы.

Ра́дуйся, я́ко си́лы а́довы ужаса́ются и тре́пещут сла́вы твоея́;

ра́дуйся, я́ко А́нгели Бо́жии дивя́тся чисто­те́ твое́й.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 12

Благода́тию Боже́ственною окриля́ема, во един час дол­го­ту́ пусты́ни пре­ш­ла́ еси́ и в нощь спаси́тельныя Христо́вы Стра́сти, по причаще́нии Боже́ственныя Та́йныя Ве́чери, сном святы́м усну́ла еси́, о ми́ре моля́щися, и дух твой Го́споду пре­да­ла́ еси́, Ему́же со а́нгелы в неисповеди́мей ра́дости зове́ши ны́не: Аллилу́иа.

Икос 12

Поя́ надгро́бное пе́ние, богому́дрый Зоси́ма но́зе твои́ честне́и слеза́ми омыва́ше, и мно́го моли́вся, пок­ры́ те́ло твое́ земле́ю, на́го су́щее и ничто́же иму́щее, то́чию ве́тхую ма́нтию, ю́же испе́рва тебе́ даде́, ра́достию и стра́хом мно́гим одержи́мь, вели́чию Бо́жию дивя́ся, стоя́ше, зовы́й к тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко, ча́до све́та су́щи, пре­ш­ла́ еси́ к Све́ту невече́рнему;

ра́дуйся, я́ко дух твой с весе́лием прия́ша со́нмы святы́х.

Ра́дуйся, я́ко те́ло твое́ упоко́ися во гро́бе, и́же лев от пусты́ни тебе́ ископа́;

ра́дуйся, я́ко тобо́ю пока­за́ нам Госпо́дь, коли́ко отстои́м от ме́ры соверше́нства.

Ра́дуйся, по́стников высо­то́ и преподо́бных сла́во;

ра́дуйся, о всем ми́ре к Бо́гу хода́таице.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 13

О, преподо́бная ма́ти, богоблаже́нная Мари́е! При­и­ми́ от нас ны́не приноси́мое тебе́ моле́ние и, Све́ту непристу́пному предстоя́щи, моли́ся Всеще́дрому Бо́гу, да по вели́цей ми́лости Свое́й, низпо́слет светоза́рную благода́ть покая́ния всем нам, заблу́ждшим ча́дом Небе́снаго Отца́, да, от гре­ха́ к оте́ческому до́му восте́кше, в ра́йских селе́ниих сподо́бимся вку́пе с тобо́ю во ве́ки благода́рственно пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгела во пло́ти узре́в тя в пусты́ни Иорда́нской вели́кий Зоси́ма, на возду́се стоя́щую и о ми́ре моля́щуюся, со удивле́нием и у́жасом одержи́мь весь тре́петом быв, со слеза́ми вопия́ше тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, благода́ти и све́та испо́лненная;

ра́дуйся, прозре́ния да́ром украше́нная.

Ра́дуйся, в моли́тве твое́й на возду́се стоя́щая;

ра́дуйся, пусты́нное сокро́вище, от ми́ра утае́нное.

Ра́дуйся, безпло́тных собесе́днице;

ра́дуйся, Ду́ха Свята́го селе́ние.

Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Кондак 1

Избра́нней от Го́спода во о́браз спасе́ния всем гре́шным и отча́янным, из глу­би­ны́ гре­ха́ восте́кшей на высо­ту́ безстра́стия, похва́льная пе́ния прино́сим ти, ма́ти преподо́бная, ты же, я́ко иму́щи дерзнове́ние к Ще́дрому Бо́гу, моли́твами твои́ми наста́ви на сте­зю́ покая́ния любо́вию тебе зову́щих: Ра́дуйся, чу́до милосе́рдия Бо́жия, Мари́е равноа́нгельная.

Молитва

О, вели́кая Христо́ва уго́днице, преподо́бная ма́ти Мари́е! На Небе­си́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на зем­ли́ же ду́хом люб­ве́ с на́ми пребыва́ющи, иму́щи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спа­сти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испро­си́ нам у Многоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода на́шего ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и весей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возста́ние, заблу́ждшим вразумле́ние, в де́лех благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ ве́чное упокое́ние. Бу́ди кре́пкая хода́таица, ди́вная ма́ти Мари́е, во е́же всем нам в день Стра́шнаго Суда́ десны́я стра­ны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ ми́ра услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Мое­го́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки