Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Спорительница хлебов»


Икона Богородицы «Спорительница хлебов»

Текст утвер­жден Свя­щен­ным Синодом
Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви 17 июля 2020 года (жур­нал № 34)

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небе­се́ и земли́,/ избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды,/ благода́рственное прино́сим пе́ние./ Ты же, Всеми́лостивая Гос­по­же́ Богоро́дице,/ при­и­ми́ на́ше усе́рдное моле́ние,/ сохра­ни́ нас от гла́да и па́губы, да́руй зем­ли́ на́шей плодоно́сие,/ Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших,/ да ра́дующеся все­гда́ зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и даро­ва́ Тя Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую нас от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние;

ра́дуйся, достоя́нию Тво­е­му́ по́мощь и заступле́ние.

Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бед спаса́ющая;

ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.

Ра́дуйся, си́рых заступле́ние;

ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая нам Плод Живота́;

ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 2

Ви́дев Сын Твой, Богома́ти, вели́кое Твое́ к лю́дем милосе́рдие, глаго́лет Тебе́: про­си́, Ма́ти Моя́, зане́ не отвращу́ся Тебе́, но испо́лню вся проше́ния Твоя́. Мы же, прославля́юще сие́ ди́вное промышле́ние о ро́де челове́честем, вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 2

Ра́зум Небе́сный дарова́ся преподо́бному ста́рцу Амвро́сию, е́же водрузи́ти во оби́тели, им созда́нней, ико́ну Пресвяты́я Богоро́дицы и наре­щи́ ю́ Спори́тельница хлебо́в, я́ко Ты, Пресвята́я Де́во, спаса́еши лю́ди Твоя́ от гла́да, защища́еши я́ от смертоно́снаго вре́да и па́губы, да́руеши зем­ли́ плодоно́сие, посыла́еши дождь ра́нний и по́здний на ни́вы и поля́ на́ша. Те́мже вопие́м Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Де́во, христиа́н похвало́;

ра́дуйся, я́ко блажа́т Тя вси ро́ди.

Ра́дуйся, я́ко Ты хле́бы на́ша благословля́еши и споря́еши;

ра́дуйся, я́ко Ты нас от гла́да избавля́еши.

Ра́дуйся, пита́ющая нас Хле́бом Жи́зни;

ра́дуйся, млеко́м пита́вшая Пита́теля вселе́нныя.

Ра́дуйся, Пло­да́ безсме́ртнаго стяжа́ние;

ра́дуйся, Сади́теля жи́зни на́шея ро́ждшая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 3

Си́лою свы́ше укре­пи́ нас, благода́тная Влады́чице, во дни гла́да и па́губы, да не поги́бнем лю́те без покая́ния во уны́нии и отча́янии, но утвер­ди́ и наста́ви нас в терпе́нии и благоугожде́нии Бо́гови, да разуме́ем в напа́стех и ско́рбех во́лю Его́ святу́ю, благу́ю и соверше́нную, непреста́нно взыва́юще к Нему́ хвале́бным гла́сом: Аллилу́ия.

И́кос 3

Иму́щи любо́вь ве́лию к лю́дем, искупле́нным Честно́ю Кро́вию Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га, Богома́ти Пречи́стая, прия́ла еси́ от Него́ власть устроя́ти и покрыва́ти род христиа́нский. Ты бо бе́дствующим Помо́щница еси́ ско́рая, градо́м и ве́сем, се́лам и ни́вам и все­му́ ми́ру покро́в. Тебе́, Милосе́рдной и Боголюби́вой Ма́тери на́шей, устроя́ющей и направля́ющей ко спасе́нию земну́ю жизнь на́шу, со смире́нием глаго́лем:

Ра́дуйся, Блага́го Сы́на Блага́я Ма́ти;

ра́дуйся, непреста́нно моля́щаяся о спасе́нии нас гре́шных.

Ра́дуйся, о всем ми́ре христиа́нстем к Бо́гу Хода́таице;

ра́дуйся, благ вся́ческих Всеблага́я Пода́тельнице.

Ра́дуйся, плене́нных и в темни́цах заключе́нных Пита́тельнице;

ра́дуйся, телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

Ра́дуйся, я́ко рай пи́щный процвета́еши;

ра́дуйся, я́ко приста́нище душа́м гото́виши.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 4

Бу́ря проти́вных ве́тров, егда́ на́йдет на ны внеза́пно, гро́мы и мо́лнии, град и вода́ мно́гая устремя́тся на зе́млю, тогда́, Гос­по­же́ Всеми́лостивая, уско­ри́ на по́мощь нам безпомо́щным, защи­ти́ и изба́ви нас от дожде́внаго лия́ния, его́же сотвори́хомся досто́йни грех ра́ди на́ших, и да бу́дут поля́ и ни́вы невреди́мы от сих, и да не потопи́т нас бу́ря водна́я. Тебе́ бо гре́шнии и́мамы Засту́пницу непосты́дную, на Тя упова́ние на́ше возлага́ем и, прославля́юще си́лу моли́тв Твои́х, ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су ми́ра зове́м: Аллилу́ия.

И́кос 4

Слы́шаще и ви́дяще Твое́ сострада́ние, Влады́чице, к бе́дствующим и ги́бнущим лю́дем, мы гре́шнии прибега́ем к Тебе́ и мо́лимся: о Пресвята́я Де́во, услы́ши нас, и во дни, егда́ со́лнце изсуши́т зе́млю и от су́хости зной бу́дет, и прозябе́ния земна́я начну́т увяда́ти, тогда́, Влады́чице, ро́су благода́ти Тво­ея́ низ­посли́ на тре́бующия и прося́щия ми́лости, воз­ве­се­ли́ лице́ зем­ли́ люде́й ра́ди Твои́х, и младе́нец их, и ското́в, и ины́х всех, и́же ча́ют к Бо́гу да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя, и от святы́я ико́ны Тво­ея́ Спори́тельницы яви́ милосе́рдие Твое́ вопию́щим Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, Моли́твеннице неусыпа́ющая ко Хри­сту́ Бо́гу, на ми́лость к нам Его́ преклоня́ющая;

ра́дуйся, гнев Бо́жий, на ны пра́ведно дви́жимый, от глав на́ших отводя́щая.

Ра́дуйся, Ма́терним покро́вом Твои́м от вся́ких несча́стий нас охраня́ющая;

ра́дуйся, поля́ и ни́вы на́ша от запале́ния со́лнечнаго и зно́я спаса́ющая.

Ра́дуйся, Всеми́лостивая Услы́шательнице гласо́в на́ших моле́бных в ско́рби и обстоя́ниих;

ра́дуйся, жили́ща на́ша от огня́ спаса́ющая.

Ра́дуйся, держа́вная Скоропомо́щнице на́ша во дни тя́жких испыта́ний;

ра́дуйся, от всех бед ско́рое избавле́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 5

Боготе́чная звез­да́ ико́на Твоя́, Богома́ти, лю́дем, прося́щим хле́ба насу́щнаго, немерца́емо сия́ет. Покро́вом бо Тво­ея́ ми́лости соблюда́еши поля́ и ни́вы на́ша и плодоноси́ти их устроя́еши, подвиза́ющи ве́рныя вопи́ти Хри­сту́ Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 5

Ви́дя Тя Сын Твой при Кре­сте́ стоя́щую с возлю́бленным ученико́м, глаго́лет Тебе́: Же́но, се сын Твой. И уче­ни­ку́: се Ма́ти твоя́, – всыновля́я Тебе́ вся ве́рующия в Него́. Мы же, ча́да Твоя́ су́ще, на Твой покро́в наде́ющеся, Тебе́, я́ко Ма́тери на́шей, глаго́лати дерза́ем:

Ра́дуйся, Судии́ Пра́веднаго умоле́ние;

ра́дуйся, грехо́в на́ших проще́ние.

Ра́дуйся, наде́ждо на́ша изве́стная;

ра́дуйся, упова́ние на́ше непосты́дное.

Ра́дуйся, скорбе́й на́ших разреше́ние;

ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, пла́мене страсте́й изменя́ющая;

ра́дуйся, всех родо́в весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 6

Пропове́дует Це́рковь Христо́ва чуде­са́ Твоя́, Богороди́тельнице, от восто́к бо до за́пад хва́льно и́мя Твое́, и несть гра́да или́ стра­ны́, иде́же не яви́шася Тобо́ю де́йства си́лы Бо́жия, во избавле́ние и спасе́ние, просвеще́ние и исцеле́ние люде́й христоимени́тых, наипа́че же чрез ико́ны Твоя́ святы́я обы́кла еси́ чудотвори́ти, излива́ющи от них струи́ ми́лостей и щедро́т бе́дствующему и тре́бующему по́мощи челове́честву. Сего́ ра́ди славосло́вяще Тя, Сы́ну Тво­е­му́ и Бо́гу на́шему вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 6

Возсия́ла еси́ от И́стиннаго Со́лнца заря́, Де́во Богоотрокови́це, просвеща́ющи ду́ши всех томи́мых гла́дом душе́вным, рече́ бо Госпо́дь: не о хле́бе еди́нем жив бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле, исходя́щем из уст Бо́жиих. Оба́че помрачи́шася о́чи на́ши и окамене́ша серд­ца́ на́ша, и не ви́дим очи́ма свои́ма и не разуме́ем се́рдцем суде́б Бо́жиих. Томи́мии же душе́вным гла́дом к Тебе́ прибега́ем, Пречи́стая Де́во, и про́сим Сло́вом Жи́зни утоли́ти глад душе́вный нас, вопию́щих Тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, от убо́жества душе́внаго нас воздвиза́ющая;

ра́дуйся, пита́ющая нас Сло́вом Жи́зни.

Ра́дуйся, трапе́зо пресве́тлая, Хлеб Жи́зни носи́вшая;

ра́дуйся, пи́ще, ма́нны Прие́мнице.

Ра́дуйся, зем­ле́ блага́я, Клас Боже́ственный израсти́вшая;

ра́дуйся, ни́во, растя́щая многопло́дие щедро́т.

Ра́дуйся, ка́меню, напои́вший жа́ждущия жи́зни;

ра́дуйся, ми́лость сугу́бо нам подаю́щая.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 7

Хотя́щи жа́ти спасе́ние, я́ко село́ сла́дкое показа́лася еси́, Влады́чице, от него́же пита́ющеся, и́мамы пи́щу ве́чную и нетле́нную. Мы же, земни́и су́ще, мо́лим Тя, Пречи́стая Де́во: пока­жи́ си́лу Твою́ в дни жа́твы нив и поле́й на́ших, да всяк злак изоби́лует на утеше́ние нас, пою́щих Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 7

Ди́вно просла́вилася еси́, Богома́ти, в защище́нии люде́й правосла́вных. Возстаю́щии на Бо́га не познаю́т, коль силь­на́ есть моли́тва Бо́жия Ма́тере. Мы же, о Твое́м всемо́щнем заступле́нии, по́мощи и благослове́нии до́бре ве́дуще, си́це к Тебе́ со умиле́нием зове́м:

Ра́дуйся, чи́стых рука́ма и се́рдцем земледе́льцев благослове́нными плода́ми венча́ющая;

ра́дуйся, бе́дствующим сре­ди́ напа́стей и трудо́в внеза́пное вспоможе́ние.

Ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице;

ра́дуйся, Помо́щнице всех безпомо́щных.

Ра́дуйся, Корми́тельнице вдов и сиро́т;

ра́дуйся, подаю́щая си́лу, пи́щу и отра́ду боля́щим и разсла́бленным.

Ра́дуйся, оде́ждо наги́х дерзнове́ния;

ра́дуйся, мно́гих согреше́ний проще́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 8

Я́коже дре́вле соде́йствовала еси́ схожде́нию на зе́млю Спаси́теля ми́ра, си́це и ны́не, я́ко со́лнце светоза́рное, восхо́диши над созрева́ющею ни́вою, предше́ствующи прихо́ду Господи́на с жа́тельми. Тому́ и мы со стра́хом вопие́м: Аллилу́ия.

И́кос 8

Все упова́ние на́ше на Тя возлага́ем, Ма́ти Бо́жия, и в ско́рбех на́ших ко святе́й ико́не Твое́й усе́рдно притека́ем, ча́юще получи́ти от Тебе́ утеше́ние благода́тное и вспоможе́ние во оскуде́нии и нище­те́ на́шей, сего́ ра́ди взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище;

ра́дуйся, пи́ще и утеше́ние к Тебе́ прибега́ющих.

Ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих;

ра́дуйся, ско́рое ни́щих услы́шание.

Ра́дуйся, от гла́да и ну́жды скорбя́щих прия́тное попече́ние;

ра́дуйся, к Све́ту Непристу́пному нас изводя́щая.

Ра́дуйся, клю­чу́ Ца́рствия Христо́ва;

ра́дуйся, наде́ждо благ ве́чных.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 9

Вси лю́дие дивя́тся вели́чию чуде́с Твои́х, Пресвята́я Де́во, излива́емых Тобо́ю от святы́х Твои́х ико́н, я́ко всем да́руеши по коего́ждо проше́нию, устроя́еши до́мы на́ша, посыла́еши благослове́ние зем­ли́ де́лателем и дае́ши лю́дем вся́кое дово́льство. Те́мже вопие́м Сы́ну Тво­е­му́: Аллилу́ия.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут воспе́ти чуде́с Твои́х, Богома́ти Влады́чице, я́ко всем конце́м зем­ли́ простира́еши ру́ку по́мощи и низпосыла́еши ве́рным зем­ли́ плодоно́сие, благорастворе́ние возду́хов и вся́кое изоби́лие плодо́в и благ земны́х. Мы же, во смире́нии свое́м испове́дающе Твое́ вели́кое заступле́ние нас гре́шных и непреста́нную по́мощь в ну́ждах на́ших, вопие́м Ти:

Ра́дуйся, досто́йно восхваля́емая от Арха́нгел и А́нгел;

ра́дуйся, велича́емая от всех Небе́сных Сил.

Ра́дуйся, честне́йшая Херуви́м;

ра́дуйся, сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м.

Ра́дуйся, Влады́чице Не́ба и земли́;

ра́дуйся, Роди́тельнице Ве́чнаго Царя́.

Ра́дуйся, ве́рная Рабо́ Госпо́дня;

ра́дуйся, ублажа́емая на Небе­си́ и на земли́.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 10

Спаси́тельное прибе́жище в ско́рбех и напа́стех Ты еси́, Богоро́дице, те́мже испро­си́ у Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего ми́лости нам гре́шным, пою́щим: Аллилу́ия.

И́кос 10

Сте­на́ еси́ похваля́ющим чуде­са́ Твоя́, Богоро́дице Де́во, и всем с ве́рою притека́ющим и покланя́ющимся Тебе́ и ико́не Твое́й, Спори́тельница хлебо́в имену́емой, и глаго́лющим:

Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче ми́лостей и щедро́т;

ра́дуйся, люб­ве́ Боже́ственныя проявле́ние.

Ра́дуйся, чуде́с пресла́вных соверше́ние;

ра́дуйся, тружда́ющихся и обремене́нных сла́дкий поко́ю.

Ра́дуйся, терпели́вых страда́льцев да́ры благода́тными ущедря́ющая;

ра́дуйся, о хра́мех Бо́жиих попече́ние иму́щих духо́вною ра́достию утеша́ющая.

Ра́дуйся, несумне́нная на́ша наде́ждо;

ра́дуйся, ти́хое и до́брое приста́нище.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 11

Пе́ние на́ше не пре́зри, Пресвята́я Де́во, и сокро́вище люб­ве́ Тво­ея́ не затво­ри́ от нас; ще́друю ру́ку Тво­ея́ по́мощи про­стри́ нам, да, прославля́юще ми́лости и чуде­са́ Твоя́, пое́м Триеди́ному Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 11

Све́тлыми луча́ми чуде́с Твои́х просвеща́еши весь мир христиа́нский и заступа́еши лю́ди правосла́вныя, искупле́нныя Кро́вию Сы́на Тво­е­го́. Те́мже, припа́дающе ко свято́му о́бразу Тво­е­му́, на не́мже зрим Тя, Богома́ти, на возду́се над поля́ми и ни́вами на́шими, благословля́ющую со́бранныя сно­пы́ хле́ба, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: род челове́ческий, осужде́нный в по́те лица́ сво­е­го́ сне́сти хлеб, в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да своя́, ми́лостивно поща­ди́ и засту­пи́. Да́руй нам здра́вие и благомо́щие, да, пита́емии Тобо́ю, от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дем и вси испо́лнимся ра́дости и утеше́ния от щедрода́тельныя десни́цы люб­ве́ Тво­ея́, зову́ще Тебе́:

Ра́дуйся, младе́нцев Млекопита́тельнице;

ра́дуйся, усты́ дете́й хва­лу́ Бо́гови соверша́ющая.

Ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим;

ра́дуйся, подаю́щая тре́бующим благострое́ние.

Ра́дуйся, прося́щим изоби́лие уготовля́ющая;

ра́дуйся, мно́гажды проше́ния предваря́ющая.

Ра́дуйся, печа́льных утеше́ние;

ра́дуйся, скорбя́щих весе́лие.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 12

Благода́тную по́мощь низ­посли́ нам, Ма́ти Бо́жия, и, егда́ изы́дет се́яй се́яти, да не паду́т се́мена при пути́, или́ посре­де́ те́рния, или́ на ка́мени, но на зем­ли́ до́брей. Сотво­ри́ восхо́д их, да произрасти́т зем­ля́ плод стори́цею, и мы вси в ра́дости се́рдца благода́рными усты́ вопие́м Бо́гу: Аллилу́ия.

И́кос 12

Пою́ще чуде­са́ Твоя́ и ми́лости, Влады́чице Богоро́дице, хва́лим Тя вси, я́ко вои́стину еси́ на́ша Помо́щница, Засту́пница, Пита́тельница и Домострои́тельница, житие́ на́ше ко спасе́нию устроя́ющая. Те́мже вопие́м Ти:

Ра́дуйся, бога́тство нетле́нное нам подава́ющая;

ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды.

Ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни;

ра́дуйся, зем­ле́ обетова́ния, из нея́же тече́т мед и млеко́.

Ра́дуйся, ве́рных спаси́тельное прибе́жище;

ра́дуйся, покро́ве ми́ру, ши́рший о́блака.

Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние;

ра́дуйся, отча́янных спасе́ние.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 13

О всепе́тая Ма́ти, ро́ждшая всех святы́х Святе́йшее Сло́во! Ны́нешнее на́ше прие́мши приноше́ние, изба́ви лю́ди, к Тебе́ прибега́ющия, от вся́кия ну́жды, гла́да душе́внаго и теле́снаго, смертоно́сных боле́зней и вся́каго зла и ве́чныя изми́ му́ки, да с ли́ки А́нгельскими непреста́нно пое́м Бо́гу: Аллилу́ия.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц избра́ Тя, Влады́чице, к благода́тному челове́ков спасе́нию и даро­ва́ Тя Помо́щницу лю́дем, избавля́ющую нас от гла́да и вся́ких напа́стей, житие́ на́ше до́бре устроя́ющую в ми́ре и вся́ком дово́льстве. Те́мже со умиле́нием взыва́ем Ти:

Ра́дуйся, благода́тное челове́ков от вся́кия ну́жды избавле́ние;

ра́дуйся, достоя́нию Тво­е­му́ по́мощь и заступле́ние.

Ра́дуйся, христолюби́выя лю́ди от вся́ких бед спаса́ющая;

ра́дуйся, а́лчущих пита́ющая.

Ра́дуйся, си́рых заступле́ние;

ра́дуйся, наги́х одея́ние.

Ра́дуйся, израсти́вшая нам Плод Живота́;

ра́дуйся, ро́ждшая Спа́са душ на́ших.

Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Конда́к 1

Избра́нней от всех родо́в Бо́жией Ма́тери и Влады́чице Небе­се́ и земли́,/ избавля́ющей нас от вся́кия ну́жды,/ благода́рственное прино́сим пе́ние./ Ты же, Всеми́лостивая Гос­по­же́ Богоро́дице,/ при­и­ми́ на́ше усе́рдное моле́ние,/ сохра­ни́ нас от гла́да и па́губы, да́руй зем­ли́ на́шей плодоно́сие,/ Пита́тельнице и Спори́тельнице нив и хлебо́в на́ших,/ да ра́дующеся все­гда́ зове́м Ти:// Ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, пода́ждь и нам недосто́йным ро́су благода́ти Тво­ея́ и яви́ милосе́рдие Твое́.

Моли́тва

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небе­се́ и зем­ли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя, и Спори́тельнице хлебо́в на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Всех же прибега́ющих к покро́ву Тво­е­му́, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и Правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблю­ди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость под­дер­жи́, младе́нцы воспита́й, всех вра­зу­ми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: хлеб наш насу́щный даждь нам днесь. Сохра­ни́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели [или́: ве́си] на́шей [или́: гра́ду на́шему], домо́м и семе́йством, и вся́кой души́ христиа́нской, и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Спори́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цветовая схема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки