Акафист святому мученику Иоанну Воину


Мученик Иоанн Воин

Аудио:
30:53

Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый;
ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший;
ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю;
ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в;
ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдови́ц;
ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче;
ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́дя святы́й Иоа́нн, егда́ прии́де в Ну́меры Ифа́льския, христиа́ны гони́мы, не убоя́ся преще́ний нечести́ваго Иулиа́на и рече́ им: мужа́йтеся, укрепля́йтеся в ве́ре, да сподо́битеся вы́ну воспева́ти в Небе́сных черто́зех Христу́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум несумне́нный име́л еси́ в себе́, Иоа́нне достохва́льне, егда́ сла́ву ми́ра сего́ презре́в и гне́ва ца́рскаго не устраши́вся, испове́дал себе́ христиа́нина бы́ти, и сего́ ра́ди, я́ко злоде́й, в темни́цу всажде́н был еси́. Таково́му твоему́ о Христе́ дерзнове́нию дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, испове́дниче Христо́в преизря́дный;
ра́дуйся, Христу́ спострада́вый.

Ра́дуйся, и́дольскаго служе́ния пре́лесть обличи́вый;
ра́дуйся, си́лою Креста́ врага́ победи́вый.

Ра́дуйся, я́ко у́зы и темни́цу за Христа́ прия́ти сподо́бился еси́;
ра́дуйся, я́ко хлад и наготу́ за Христа́ предпоче́л еси́ сла́ве грехо́вней.

Ра́дуйся, испове́дников похвало́;
ра́дуйся, му́чеников ра́дование.

Ра́дуйся, в земны́х во́инех до́блий во́ин Царя́ Небе́снаго;
ра́дуйся, убели́вый ри́зы своя́ в Кро́ви А́гнчей.

Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы защи́тниче;
ра́дуйся, всех правосла́вных засту́пниче.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 3

Си́лою свы́ше препоя́санный возмо́гл еси́ победи́ти дре́вняго зми́я; то́южде си́лою одаре́нный, источа́еши оби́лие чуде́с всем призыва́ющим с ве́рою и́мя твое́ и о тебе́ благода́рне вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я в се́рдце свое́м тве́рдую ве́ру во Христа́ и си́лою тоя́ вооружи́вся, не убоя́лся еси́ гне́ва царе́ва и сохраня́л еси́ ифа́льския лю́ди от мучи́телей. Сего́ ра́ди таково́е му́жество твое́ похваля́юще, блажи́м тя си́це:

Ра́дуйся, адама́нте ве́ры Христо́вы;
ра́дуйся, сто́лпе Це́ркве Бо́жия.

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние;
ра́дуйся, неве́рных страх и посрамле́ние.

Ра́дуйся, вене́ц испове́дника Христо́ва стяжа́вый;
ра́дуйся, ору́жием Креста́ врага́ Христо́ва низложи́вый.

Ра́дуйся, Христа́ па́че ми́ра возлюби́вый;
ра́дуйся, за христиа́ны ду́шу свою́ положи́вый.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый;
ра́дуйся, я́ко в темни́цех су́щих и во у́зех посеща́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и сам за Христа́ в темни́цу всажде́н был еси́;
ра́дуйся, я́звы Го́спода своего́ на те́ле носи́вый.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́рею помышле́ний сумни́тельных колеба́шеся блаже́нный Иоа́нн, егда́ по́слан бысть в Ну́меры Ифа́льския, да му́чит та́мо ве́рующия во Христа́. «А́ще у́бо, — глаго́лаше, — по повеле́нию царе́ву и́мам благове́рныя лю́ди му́чити и убива́ти, осужде́н бу́ду от Бо́га, а́ще же не иду́ та́мо, в чи́не во́инства моего́ обря́щуся царю́ проти́вен и преда́н бу́ду сме́рти лю́тей». Оба́че стра́хом Бо́жиим води́мый, ве́ру Христо́ву в се́рдце свое́м сохрани́л да́же до злострада́ний и уз темни́чных, вопия́ Христу́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый Иулиа́н твое́ ко христиа́ном милосе́рдие и уве́дев тя самаго́ христиа́нина бы́ти, разъяри́ся на тя зло́бою и повеле́ привести́ в Царьгра́д, я́ко злоде́я и проти́вника царе́ва. Ты же, благода́тию Бо́жиею укрепля́емь, страда́ния претерпе́л еси́ му́жественно и от ве́ры во Христа́ ника́коже отступи́л еси́. Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

Ра́дуйся, испове́дниче ве́ры во Христа́ неустраши́мый;
ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, я́ко со Архистрати́гами Сил Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́ши;
ра́дуйся, ско́рый помо́щниче всем за и́стину терпя́щим.

Ра́дуйся, искуше́ний и собла́знов от диа́вола избе́гнувый;
ра́дуйся, я́ко и всех призыва́ющих тя от искуше́ний избавля́еши.

Ра́дуйся, за́мыслы богоме́рзкаго мучи́теля разсе́явый;
ра́дуйся, и нам се́ти диа́вола избега́ти помога́ющий.

Ра́дуйся, щито́м ве́ры себя́ самаго́ от стрел лука́ваго защити́вый;
ра́дуйся, и́мже и нас от искуше́ний охраня́ющий.

Ра́дуйся, христиа́нскаго ро́да украше́ние;
ра́дуйся, Небе́сных черто́гов обита́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 5

Боготе́чней звезде́ подо́бен был еси́, Иоа́нне, егда́, прише́д в страны́ Ифа́льския, увеща́л еси́ та́мо су́щих христиа́н не отступа́ти от Со́лнца Пра́вды Христа́ Бо́га, но вы́ну пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя святы́й приводи́мыя пред него́ по повеле́нию царе́ву ве́рныя Христу́ лю́ди на муче́ние за ве́ру Христо́ву, зело́ скорбе́ за них, в се́рдце свое́м пеки́йся, да изба́вит их от руки́ мучи́телевы. Таково́е твое́ попече́ние о них похваля́юще, зове́м ти:

Ра́дуйся, любо́вь Христо́ву в се́рдце свое́м име́вый;
ра́дуйся, я́ко то́ю согрева́емь от мучи́телей ве́рныя рабы́ Христо́вы спаса́л еси́.

Ра́дуйся, веле́ния нечести́вых презре́вый;
ра́дуйся, за́поведи Христо́вы сохрани́вый.

Ра́дуйся, ве́рных рабо́в Христо́вых дру́же;
ра́дуйся, христиа́н засту́пниче.

Ра́дуйся, су́щим в темни́цех и во у́зех уте́шителю;
ра́дуйся, ни́щих корми́телю.

Ра́дуйся, стра́нных води́телю;
ра́дуйся, немощству́ющих врачу́.

Ра́дуйся, засту́пниче си́рых;
ра́дуйся, пла́чущих уте́шителю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 6

Посто́м и моли́твою плоть твою́ ду́хови порабо́тил еси́ и во сла́ву Бо́жию духо́вне пожи́л еси́; сего́ ра́ди ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну воспева́я песнь: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло на тве́рди небе́сней, всему́ христиа́нскому ро́ду, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре́тено бысть нетле́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с с ве́рою к твоему́ заступле́нию притека́ющим и моли́твенно тебе́ взыва́ющим:

Ра́дуйся, Бо́гу житие́м твои́м угоди́вый;
ра́дуйся, сего́ ра́ди от Него́ прославле́ние прия́вый.

Ра́дуйся, тщету́ и пре́лесть ми́ра сего́ презре́вый;
ра́дуйся, мзду Небе́сную восприя́вый.

Ра́дуйся, я́ко о ма́ле ве́рен яви́лся еси́;
ра́дуйся, я́ко оби́лие благода́ти Бо́жией прия́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, я́ко в житии́ сем бли́жняго самоотве́рженно возлюби́л еси́;
ра́дуйся, я́ко в ско́рбех и напа́стех су́щим засту́пник был еси́.

Ра́дуйся, ду́шу свою́ за дру́ги полага́вый;
ра́дуйся, те́плый хода́таю за нас у Царя́ Небе́снаго.

Ра́дуйся, от мучи́телева гне́ва христиа́ны спаса́вый;
ра́дуйся, я́ко и днесь о спасе́нии на́шем пече́шися.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 7

Хотя́щу ти от ми́ра сего́ пресели́тися, смиренному́дрием побужда́ем, повеле́л еси́ не́коему челове́ку те́ло твое́ положи́ти в до́ме, иде́же стра́ннии и ни́щии погреба́хуся. Госпо́дь же, смире́нныя вознося́й, благоволи́ сохрани́ти о́ное нетле́нно и чудотворе́ния источа́ющее всем ко твоему́ заступлению с ве́рою притека́ющим и о тебе́ Бо́гу вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показа́ ми́лость рабо́м Свои́м Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ благоволи́ просла́вити тя и яви́ти в тебе́ благода́ть Свою́ чудотворя́щу. Мы же таково́му промышле́нию Бо́жию ра́дующеся, благода́рне вопие́м:

Ра́дуйся, вмести́лище благода́ти Бо́жией;
ра́дуйся, сосу́де Бо́жий избра́нный.

Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный;
ра́дуйся, притека́ющим к тебе́ с ве́рою ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, душе́вных и теле́сных неду́гов на́ших цели́телю;
ра́дуйся, бесо́в о и́мени Христо́ве изгони́телю.

Ра́дуйся, лука́вство врага́ челове́ческаго обличи́телю;
ра́дуйся, целому́дрия охрани́телю.

Ра́дуйся, благочести́вых супру́жеств от вся́каго диа́вольскаго прельще́ния незри́мая огра́до;
ра́дуйся, татьбы́ и граби́тельства ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, соврати́вшихся на путь и́стины наста́вителю;
ра́дуйся, проше́ния на́ша на по́льзу исполня́яй.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́нное и ди́вное явле́ние твое́ чрез со́нное виде́ние не́коей жене́ благогове́йней уве́девшей и но́ваго чудотво́рца и уго́дника Бо́жия в тебе́ позна́вшей, лю́дие константино́польстии умили́шася и возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь доброде́тельми испо́лненный в жи́зни сей, по сме́рти же сла́вою Бо́жиею озаре́нный, преклоня́еши у́хо твое́ на моли́твы чту́щих тя, от ни́хже слы́шиши сицева́я:

Ра́дуйся, милосе́рдию Отца́ Небе́снаго подража́телю;
ра́дуйся, а́лчущих пита́телю.

Ра́дуйся, стра́нных неви́димый сопу́тниче;
ра́дуйся, си́рых покрови́телю.

Ра́дуйся, озлобля́емых уте́шителю;
ра́дуйся, за и́стину терпя́щих подкрепи́телю.

Ра́дуйся, неду́гующим осла́бу и исцеле́ние подава́яй;
ра́дуйся, в беда́х су́щих засту́пниче.

Ра́дуйся, ни́щия возлюби́вый;
ра́дуйся, я́ко с ни́ми и по отше́ствии от ми́ра сего́ те́лом разлучи́тися не восхоте́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко в до́ме убо́гих погребсти́ те́ло свое́ завеща́л еси́;
ра́дуйся, за смиренному́дрие твое́ венце́м от Бо́га увенча́нный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 9

Все во́инство а́нгельское возра́довашеся, ви́дя тя, во́ина Царя́ Небе́снаго непреобори́ма, победи́вша миродержи́теля тьмы и пре́лести ве́ка сего́, те́мже и воспе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́и многовеща́ннии не возмо́гут по достоя́нию восхвали́ти страда́ния твоя́, за Христа́ претерпе́нныя, и милосе́рдия и целому́дрия твоего́ по́двиги. Мы же таковы́м дивя́щеся, в не́мощи на́шей ма́лыя сия́ хвале́ния прино́сим тебе́:

Ра́дуйся, Христа́ всем се́рдцем возлюби́вый;
ра́дуйся, во́льная страда́ния за И́мя Его́ претерпе́вый.

Ра́дуйся, о Бо́зе Вседержи́теле поревнова́вый;
ра́дуйся, вене́ц му́ченический стяжа́вый.

Ра́дуйся, пра́вило ве́ры и воздержа́ния учи́телю;
ра́дуйся, нищету́ духо́вную прояви́вый.

Ра́дуйся, смиренному́дрием твои́м ду́ха горды́ни низложи́вый;
ра́дуйся, насле́дие Ца́рства Небе́снаго стяжа́вый.

Ра́дуйся, в дому́ Отца́ Небе́снаго оби́тель себе́ сотвори́вый;
ра́дуйся, я́ко о спасе́нии на́шем при́сно хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, по́мощь ско́рую прося́щим подава́яй;
ра́дуйся, я́ко немо́лчно мо́лиши за ны Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 10

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, презре́л еси́ веле́ния мучи́теля, и о те́ле свое́м неради́в, ра́достно восприя́л еси́ у́зы желе́зныя и темни́чную скорбь, Иоа́нне, Христо́в Во́ине, воспева́я укрепля́вшему тя Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ еси́ и тве́рдое прибе́жище всем с моли́твою к тебе́ прибега́ющим, чудотво́рче Иоа́нне, сего́ ра́ди зове́м ти:

Ра́дуйся, ско́рый послу́шниче всех призыва́ющих тя;
ра́дуйся, я́ко честны́я мо́щи твоя́ благоволи́ Бог просла́вити чудесы́.

Ра́дуйся, я́ко и от ико́н твои́х подае́тся благода́ть Бо́жия взира́ющим на них с ве́рою;
ра́дуйся, я́ко в созда́нных на прославле́ние и́мене твоего́ хра́мех незри́мо обита́еши.

Ра́дуйся, я́ко никто́же та́мо с ве́рою моля́щийся тощ и неуслы́шан исхо́дит;
ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми подкрепля́еши на́ша моле́ния, ко Престо́лу Вседержи́теля восходя́щия.

Ра́дуйся, я́ко коего́ждо проше́ния предвари́ти тщи́шися;
ра́дуйся, я́ко на стро́потнем пути́ греха́ иду́щим вразумле́ния подае́ши.

Ра́дуйся, я́ко искуша́емым от диа́вола ско́рую по́мощь явля́еши;
ра́дуйся, я́ко всех идти́ на путь спасе́ния направля́еши.

Ра́дуйся, я́ко гре́шныя на покая́ние наставля́еши;
ра́дуйся, уго́дниче Христо́в и моли́твенниче о нас благоприя́тный.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́ние похва́льное прино́сим тебе́, му́чениче Христо́в Иоа́нне, е́же с любо́вию прие́мля, моли́ Го́спода избавитися нам от бед и скорбе́й, наипа́че же в час кончи́ны на́шея твои́м заступле́нием предвари́, да не у́мрем безпокая́нны, но сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих с тобо́ю воспе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в це́ркви Христо́вей, горя́щи невеще́ственным све́том благода́ти Бо́жией и озаря́ющи тьму неразу́мия на́шего, Иоа́нне преблаже́нне. Сего́ ра́ди мо́лим ти ся: просвети́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспои́м тебе́:

Ра́дуйся, свет Боже́ственнаго уче́ния в се́рдце свое́м носи́вый;
ра́дуйся, я́ко тем просвеща́емь, тьму и́дольскаго служе́ния обличи́л еси́.

Ра́дуйся, я́ко и нам те́мже све́том просвети́тися тщи́шися;
ра́дуйся, я́ко сла́ву Трисия́ннаго Божества́ лице́м к Лицу́ зри́ши.

Ра́дуйся, лучу́ благода́ти Бо́жией, от Со́лнца Пра́вды возжже́нный;
ра́дуйся, озаря́яй тьму неве́дения на́шего све́том Христо́вых за́поведей.

Ра́дуйся, путево́дная звезда́ всем и́щущим спасе́ния;
ра́дуйся, я́ко наставля́еши нас на вся́кое де́ло благо́е.

Ра́дуйся, я́ко мысль бла́гу нам на се́рдце во благовре́мении полага́еши;
ра́дуйся, я́ко во́инскому зва́нию о́браз до́браго во́ина в себе́ показу́еши.

Ра́дуйся, озари́вый вселе́нную све́том доброде́телей твои́х;
ра́дуйся, я́ко, ви́дя до́брая де́ла твоя́, челове́цы Отца́ Небе́снаго прославля́ют.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 12

Благода́ть дана́ тебе́ от Бо́га во е́же руково́дствовати ко спасе́нию и сохраня́ти от бед чту́щих па́мять твою́, сего́ ра́ди моли́твами твои́ми огради́ от вся́каго зла Це́рковь и страну́ Росси́йскую, ве́рныя же вся в доброде́телех преуспева́ти сотвори́, да воспои́м вси Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, хва́лим тя, Христо́ва испове́дника, во́ина же и чудотво́рца хвале́ньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, Це́ркве Бо́жия украше́ние;
ра́дуйся, к во́инству Небе́сному сопричте́нный.

Ра́дуйся, всеору́жие Бо́жие прие́мый;
ра́дуйся, тем вся ко́зни вра́жия преодоле́вый.

Ра́дуйся, броне́ю пра́ведности облече́нный;
ра́дуйся, щито́м ве́ры осене́нный.

Ра́дуйся, шлем спасе́ния стяжа́вый;
ра́дуйся, меч духо́вный, е́же есть сло́во Бо́жие, па́че вся́каго ору́жия возлюби́вый.

Ра́дуйся, препоя́санный от Бо́га пра́вдою и и́стиною о чре́слех свои́х;
ра́дуйся, я́ко к зва́нным на бра́чную ве́черю А́гнца сопричте́н еси́.

Ра́дуйся, я́ко та́мо воспе́ти песнь но́ву пред Престо́лом Его́ сподо́бился еси́;
ра́дуйся, на Не́бе приобща́яйся ны́не Христа́ и́стее, не́же иногда́ на земли́.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 13

О святы́й уго́дниче Христо́в и чудотво́рче Иоа́нне Во́ине! Приими́ сие́ хвале́ние на́ше и мольбы́ тебе́ приноси́мыя, и благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами изба́ви нас от вся́ких зол и обстоя́ний, боле́зней душе́вных и теле́сных, и от ве́чнаго муче́ния предста́тельством твои́м сохрани́ и досто́йны Ца́рствия Небе́снаго бы́ти умоли́, да сподо́бимся в Небе́сных селе́ниих воспева́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгели и А́нгели с любо́вию зря́ху на равноа́нгельское житие́ твое́, Иоа́нне пречу́дне, ты бо, пеки́йся о Госпо́дних, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, сохрани́л де́вство неврежде́нно, посто́м и моли́твою умерщвля́я плоть свою́ день и нощь. Мы же таково́му житию́ твоему́ дивя́щеся, со умиле́нием взыва́ем ти си́це:

Ра́дуйся, чистоту́ се́рдца своего́ сохрани́вый;
ра́дуйся, я́ко сего́ ра́ди Бо́га узре́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, и́го Христо́во на ра́мо свое́ взе́мший;
ра́дуйся, ду́шу свою́ Христа́ ра́ди погуби́вый, во е́же спасти́ ю.

Ра́дуйся, А́нгелов сожи́телю;
ра́дуйся, де́вственников похвало́.

Ра́дуйся, храни́телю и наста́вниче ю́ных отроко́в;
ра́дуйся, ско́рый помо́щниче борю́щимся со страстьми́ и похотьми́.

Ра́дуйся, защи́тниче дев и вдови́ц;
ра́дуйся, обличе́ние наруши́телей целому́дрия.

Ра́дуйся, роди́телей и воспита́телей наста́вниче;
ра́дуйся, сиро́тствующих незри́мый води́телю.

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Кондак 1

Избра́ннаго раба́ Царя́ Небе́снаго, до́бляго Христо́ва страстоте́рпца, Иоа́нна свята́го Во́ина и чудотво́рца похва́льными пе́сньми воспои́м, я́ко христиа́н засту́пника, целому́дрия блюсти́теля, стра́ждущих уте́шителя. Ты же, предстоя́ Престо́лу Святы́я Тро́ицы, моли́твами свои́ми от вся́ких зол и напа́стей охраня́й с ве́рою и любо́вию зову́щих ти:

Ра́дуйся, Иоа́нне, святы́й Во́ине и пресла́вный чудотво́рче.

Моли́тва

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О, вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне во́инственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех, и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О, вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ всякая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer