Акафист святому пророку Илие


Пророк Илия Фесвитянин

Кондак 1

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й зако­но­пре­ступ­ных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́зни и чуде­сы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небе­са́ и преды­ти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти, проро́че Бо́жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас зол и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Икос 1

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сый во пло́ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́вшу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко свет, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых;
ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля тво­е­го́ удиви́вый;
ра́дуйся, де́вственную чисто­ту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суе­ту́ ми́ра сего́ и вся бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый;
ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 2

Ви́дя нече́стие и развраще́ние во Изра́или, пресла́вный проро́че, зело́ ду́хом твои́м скорбе́л еси́ и ре́вностию по сла́ве Божи­ей воспламеня́лся еси́; я́ко сы́нове Изра́илевы ме́рзким и́долом поклони́шася, от Бо́га же И́стиннаго отступи́ша, Ему́же вся небе́сная во́инства со стра́хом вопию́т: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зум свой зло́ю во́лею омрачи́в, беззако́нный царь изра́ильский Аха́в, оста́ви И́стиннаго Бо́га Вседержи́теля и покланя́шеся ме́рзкому и́долу Ваа́лу, ку́пно же и в ца́рстве свое́м умно́жи идолопоклоне́ние и нече́стие. Ты же, проро́че, испо́лнен сый ве́лия ре́вности по Бо́зе, дерзнове́нно обличи́л еси́ царя́, возвести́в ему́, я́ко в наказа́ние ему́ и ца́рства его́ три ле́та и ме́сяц шесть не бу́дет дождь, ни роса́, и глад ве́лий бу́дет по всей зем­ли́. Дивя́шеся у́бо толи́цей ре́вности твое́й по Бо́зе и ве́лию дерзнове́нию, с любо́вию зове́м ти:

Ра́дуйся, небоя́зненный пропове́дниче и́стины и кре́пкий побо́рниче благоче́стия;
ра́дуйся, ре́вностный нече́стия обличи́телю.

Ра́дуйся, к наказа́нию нека́ющихся гре́шников долготерпели́ваго Бо́га преклони́вый;
ра́дуйся, сло́вом твои́м не́бо заключи́вый и плодоно́сную зе́млю непло́дну сотвори́вый.

Ра́дуйся, триле́тный глад за нече́стие люди́й от Го́спода испроси́вый;
ра́дуйся, я́ко Всевы́шний Госпо́дь даро­ва́ тебе́ в бо́га Аха́ву, я́коже дре́вле Моисе́а фарао́ну.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 3

Си́лою моли́твы тво­ея́, преди́вный проро́че, вои́стину заключи́ся не́бо и не одо­жди́ три ле́та и ме́сяц шесть, и бысть глад ве́лий по всей зем­ли́: да поне́ зно́ем и гла́дом томи́ми, нечести́вии лю́дие пока́ются и обратя́тся ко Го́споду, со умиле́нием зову́ще Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

Име́я ве́лие благоволе́ние к тебе́, проро́че, Госпо́дь вос­хо­те́ отлучи́ти тя от беззако́нных сыно́в Изра́иля, да не с ни́ми те́рпиши глад и жа́жду, и пове­ле́ тебе́ ити́ к пото́ку Хора́фову, иде́же вра́нове пита́ху тя, принося́ще хлеб и мя́со. Те́мже прино́сим тебе́ похва́льная сия́:

Ра́дуйся, посто́м и бде́нием вся земна́я и су́етная помышле́ния истреби́вый;
ра́дуйся, моли́твою и богомы́слием ум твой в го́рняя впери́вый.

Ра́дуйся, патриа́рхов велича́ние и проро́ков красото́;
ра́дуйся, де́вственников похва­ло́ и преподо́бных сла́во.

Ра́дуйся, святи́телей наста́вниче и му́чеников кре́посте;
ра́дуйся, я́ко нече́стием и неве́рием ослепле́нных сыно́в Изра́илевых на путь и́стины обрати́л еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 4

Бу́ря ве́лия, разруша́ющая го́ры, предыдя́ше, егда́ прибли́жашеся к тебе́, проро́че, в Хори́ве Госпо́дь, та́же яви́ся трус, и не в тру́се Госпо́дь, и по тру́се огнь, и не во огни́ Госпо́дь, а по огни́ бысть глас хла́да то́нка, и ту яви́ся тебе́ Госпо́дь, Его́же прису́тствие ощути́в, покры́л еси́ лице́ твое́ ми́лотию, со стра́хом и ра́достию зовы́й Ему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шав нечести́вый царь Аха́в повеле́ние твое́, о е́же собра́ти вся коле́на Изра́илева на го́ру Карми́льскую, и при­ве­сти́ на ту сту́дныя проро́ки Ваа́ловы, а́бие посла́в, собра́ вся, и сам прии́де та́мо. Ты же, ревни́телю сла́вы Бо́жия, хотя́ коне́чне посрами́ти ме́рзкия и́долы и просла́вити И́стиннаго Бо́га, повеле́л еси́ угото́вати две же́ртве, огня́ же на ты́я не возгнеща́ти, рек: «И бу́дет Бог, И́же послу́шает огне́м, Той есть Бог». То слы́шавше вси лю́дие, ре́ша: «Добр глаго́л Илии́н, да бу́дет та́ко». Мы же, велича́юще тя, зове́м:

Ра́дуйся, вели́кий посла́нниче Царя́ Небе́снаго и провозве́стниче святы́х веле́ний Его́;
ра́дуйся, адама́нте, неодоли́мый в ре́вности и непоколеби́мый сто́лпе благоче́стия.

Ра́дуйся, си́льный защи́тниче и́стины и тве́рдый противобо́рниче враго́в Бо́жиих;
ра́дуйся, нече́стия искорени́телю и насади́телю благоче́стия.

Ра́дуйся, пла́менный ревни́телю Боже́ственныя сла́вы;
ра́дуйся, я́ко и в после́дния дни ми́ра и́маши пропове́довати И́стиннаго Бо́га и облича́ти окая́ннаго анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 5

Боготе́чную тя звез­ду́ погаси́ти мня́ше беззако́нная цари́ца Иезаве́ль: испо́лнившися бо на тя я́рости за погубле́ние сту́дных ея́ проро́ков, хотя́ше уби́ти тя. Ожесточи́ся бо се́рдце ея́ и не хотя́ше ве́ровати чудесе́м твои́м, проро́че, и позна́ти И́стиннаго Бо́га, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́девше вси лю́дие Изра́илевы, по моли́тве твое́й, огнь от Го́спода с Небе­се́ сше́дый на же́ртву твою́, всехва́льне проро́че, и всю ю поже́гший, дро­ва́ же, и ка́мень, и персть, и во́ду потреби́вый, падо́ша на ли́ца своя́, взыва́юще: «Вои́стину Госпо́дь Бог, Той есть Бог». И ве́роваша лю́дие Бо́гови, сту́дныя же проро́ки ты закла́л еси́. Сла́вяще у́бо Всеси́льнаго чудоде́ющаго Бо́га, тебе́, уго́днику Его́, глаго́лем си́це:

Ра́дуйся, преве́лие дерзнове́ние ко Влады́це вся́ческих стяжа́вый;
ра́дуйся, зна́мении и чуде­сы́ Боже́ственную И́стину утверди́вый.

Ра́дуйся, пре́лесть де́монскую посрами́вый, и́стинную же ве́ру просла́вивый;
ра́дуйся, неве́рныя и́стинным богове́дением просвети́вый.

Ра́дуйся, трикра́тным лия́нием на же́ртвенник воды́ та́йну Пресвяты́я Тро́ицы яви́вый;
ра́дуйся, я́ко все есте­ство́ су́щих тебе́ повинова́ся, огнь же и вода́ тебе́ служа́ху.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 6

Пропове́дник и́стиннаго богове́дения и благоче́стия яви́лся еси́, проро́че, не то́кмо во Изра́или, но и в стране́ язы́честей, по́слан быв от Го́спода в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це препита́тися, па́че же да саму́ ту препита́еши в гла́де: име́я бо ве́лию чудотворе́ния благода́ть, умно́жил еси́ муку́ и еле́й в дому́ ея́ неоску́дно, до́ндеже пре́йде гла́дное вре́мя, и трикра́тным дунове́нием, по моли́тве твое́й, воскреси́л еси́ уме́ршаго сы́на ея́, поя́ чудоде́ющему Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсия́в ве́лиею ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, зело́ скорбе́л еси́, проро́че, я́ко оста́виша заве́т Его́ сы́нове Изра́илевы, олта­ри́ Его́ раскопа́ша и проро́ки изби́ша. Госпо́дь же во утеше́ние твое́ воз­ве­сти́ тебе́, я́ко не весь Изра́иль отсту­пи́ от Него́, но и́мать сед­мь ты́сящ сокрове́нных рабо́в Свои́х, и́же не преклони́ша коле́на своя́ Ваа́лу. Те́мже, воспомина́юще ре́вность твою́ по Бо́зе, пое́м ти с благогове́нием сицева́я:

Ра́дуйся, ве́рный служи́телю и бли́жний дру́же Госпо́день;
ра́дуйся, о́бразе и похва­ло́ благочести́вых па́стырей.

Ра́дуйся, наста́вниче спасе́ния и просвеще́ние во тме седя́щих;
ра́дуйся, защи́тником и́стины му́жество внуша́яй, в по́двизех же и страда́ниих за пра́вду их укрепля́яй.

Ра́дуйся, я́ко серафи́мскою пла́менною любо́вию к Бо́гу горе́л еси́;
ра́дуйся, я́ко и Госпо́дь во всем послу́шаше тебе́ и по проше́нию тво­е­му́ вся творя́ше.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 7

Хотя́ Человеколю́бец Госпо́дь яви́ти милосе́рдие Свое́ ка́ющимся гре́шником, по преше́ствии прорече́ннаго гла́днаго вре́мене, низ­посла́ по моли́тве твое́й, проро́че, и глаго́лом уст твои́х, на жа́ждущую зе́млю оби́льный и ми́рный дождь: сы́нове же Изра́илевы, сподо́бльшиися толи́кия ми́лости, во умиле́нии се́рдца благода́рственно возопи́ша Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вое нечести́вый царь Аха́в к беззако́нием свои́м при­ло­жи́ злодея́ние, егда́ пове­ле́ уби́ти непови́ннаго Навуфе́я и восхи́ти виногра́д его́. Сего́ ра́ди, облича́я законопресту́пнаго царя́, проре́кл еси́ ему́, проро́че, я́ко иде́же умерщвле́н бысть Навуфе́й, та́мо и его́ кровь сви­нии́ и пси поли́жут, и жену́ его́ Иезаве́ль снедя́т пси, и весь дом его́ истреби́тся. Ве́дуще у́бо мы сбы́вшееся стра́шное сие́ прорече́ние, ужаса́емся, зову́ще:

Ра́дуйся, оби́дящих и жестокосе́рдных гро́зный отмсти́телю;
ра́дуйся, си́рых и напа́ствуемых кре́пкий засту́пниче.

Ра́дуйся, не почита́ющих святы́х пра́здников Правосла́вныя Це́ркве кара́телю;
ра́дуйся, проде́рзых ху́льников И́мене Бо́жия низложи́телю.

Ра́дуйся, сло́вом обличе́ния, я́ко гро́мом, беззако́нныя поража́яй;
ра́дуйся, бу́дущая, я́ко настоя́щая, ве́дый и да́льняя, я́ко близ су́щая, прорица́яй.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 8

Стра́нное и преесте́ственное пока­за́ Госпо́дь о тебе́, проро́че, промышле́ние, егда́ пове­ле́ а́лчным и нечадолюби́вым вра́ном пита́ти тя в гла́де при пото́це Хора́фове, иде́же непреста́нно пребыва́я в моли́тве и богомы́слии, воспева́л еси́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Весь был еси́ смире́нием ве́лиим укра́шен, проро́че Бо́жий, сего́ ра́ди с го́рдостию прише́дших к тебе́ двух пятдесятонача́льников с во́ины, да приведу́т тебе́ к беззако́нному царю́ Охо́зии, огне́м попали́л еси́, со смире́нием же прише́дшаго к тебе́ А́вдия, и́же пита́ше уче­ни­ки́ проро́ческия, поми́ловал еси́. Сего́ ра́ди прино́сим ти похва́льныя пе́сни сия́:

Ра́дуйся, го́рдых смири́телю и кара́телю, смире́нных же покро́ве и засту́пниче;
ра́дуйся, мздои́мных суде́й наказа́телю, пра́во же судя́щим помо́щниче.

Ра́дуйся, правове́рному во́инству во бра́нех спобо́рниче, нечести́вых же супоста́т низложи́телю;
ра́дуйся, прему́дростию, я́ко броне́ю, облече́нный и пра́вдою, я́ко щито́м, огражде́нный.

Ра́дуйся, ре́вностию по Бо́зе я́ко мече́м вооруже́нный и посто́м, я́ко крила́ми, окриле́нный;
ра́дуйся, ве́рою, я́ко шле́мом спасе́ния, покрове́нный и любо́вию, я́ко венце́м пресве́тлым, венча́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 9

Вся́кое челове́ческое есте­ство́ зело́ удивля́ется, ка́ко ты, пречу́дный проро́че, шел еси́ четы́редесять дний, ни яды́й, ни пия́й, до горы́ Хори́ва, иде́же сподо́бился еси́ пресла́внаго явле́ния и пресла́дкия бесе́ды Го́спода Вседержи́теля, поя́ Ему́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́я многовеща́нныя недоуме́ют дово́льно разуме́ти и изъясни́ти, ка́ко ты, великоимени́те Илие́, во пло́ти сый челове́честей и подобостра́стен нам быв, восхи́щен еси́ с те́лом твои́м на не́бо, я́вльшейся тебе́ колесни́це о́гненней с ко́ни о́гненными. Сла́вяще у́бо просла́вльшаго тя Го́спода и дивя́щеся восхище́нию тво­е­му́, благогове́йно зове́м ти:

Ра́дуйся, пречу́дным воздержа́нием ве́тхаго челове́ка в себе́ умертви́вый;
ра́дуйся, огне́м Боже́ственныя ре́вности вся́кое веще́ственное помышле́ние в себе́ попали́вый.

Ра́дуйся, преложе́нием твои́м на Не́бо род челове́ческий возвесели́вый и жизнь ве́чную уве́ривый;
ра́дуйся, че́стию и сла́вою преесте́ственною от Бо́га почте́нный и па́че всех дре́вних проро́ков просла́вленный.

Ра́дуйся, от а́нгельских лико́в в селе́ниих небе́сных ра́достно сре́тенный;
ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ во всем ми́ре почита́ется, и ре́вность твоя́ по Бо́зе зело́ прославля́ется.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́ Всеблаги́й Бог лю́ди Изра́илевы от пре́лести Ваа́ловы, избра́ тя, вели́кий проро́че, во ору́дие во́ли Сво­ея́ и обле­че́ тя Боже́ственною вла́стию и си́лою, да обрати́ши неве́рныя, испра́виши беззако́нныя, просвети́ши омраче́нныя и научи́ши всех вопи́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и заступле́ние бу́ди нам, пресвя́те проро́че, мо́щным твои́м хода́тайством утоля́я пра́ведный гнев Бо́жий, поража́ющий нас, гре́шных и непотре́бных, бездо́ждием и гла́дом, еще́ же тлетво́рными ве́тры и боле́зньми, да изба́вльшеся от бед, благода́рственно пое́м тя:

Ра́дуйся, моли́твами твои́ми не́бо заключа́яй и отверза́яй, плодоно́сие зем­ли́ и непло́дие от Бо́га посыла́яй;
ра́дуйся, предста́тельством твои́м пред Бо́гом дожди́ ми́рны и ро́су животво́рную на земна́я прозябе́ния низводя́й.

Ра́дуйся, свире́пыя во́лны морски́я и стра́шныя бу́ри утиша́яй и гро́мами и мо́лниями по во́ле Божи­ей управля́яй;
ра́дуйся, тлетво́рныя ве́тры и смертоно́сныя я́звы, поража́ющия челове́ки же и ско­ты́, укроща́яй.

Ра́дуйся, си́рых и вдови́ц пита́телю и щедрода́тельных люди́й покрови́телю;
ра́дуйся, я́ко нечести́вых ху́льников и гони́телей пра́выя ве́ры поража́еши и духо́в зло́бы от рабо́в Бо́жиих прогоня́еши.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 11

Пе́ние умиле́нное при­и­ми́ от нас, проро́че Бо́жий Илие́, я́коже прия́л еси́ проше́ние Елисе́ево, егда́ про­си́ от тебе́, да бу́дет дух, и́же в тебе́, сугу́б в нем, и егда́, восхища́яся на Не́бо, низпусти́л еси́ ему́ ми́лоть твою́, ю́же он взем, раз­де­ли́, я́коже и ты пре́жде, Иорда́нския во́ды, и бысть насле́дник де́йствовавшия в тебе́ Бо́жия благода́ти: си́це и нас покры́й ми́лотию тво­ея́ ми́лости от вся́ких бед и обстоя́ний, да со благодаре́нием зове́м Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рное свети́ло во Изра́или, всехва́льне проро́че, был еси́, сия́я равноа́нгельным житие́м твои́м и му́дростию, еще́ же необы́чною ре́вностию по Бо́зе и чуде­сы́ пресла́вными, просвеща́я лю́ди и́стинным богове́дением и разгоня́я мрак идолослуже́ния. Те́мже воспису́ем ти похва́льная, пою́ще:

Ра́дуйся, лучеза́рная звез­до́, сия́нием свои́м озари́вшая всю вселе́нную;
ра́дуйся, светоно́сная све­ще́, непреста́нно горя́щая и во тме седя́щих просвеща́ющая.

Ра́дуйся, ду́хом прему́дрости и ра́зума озаре́нный, ду́хом сове́та и кре́пости испо́лненный;
ра́дуйся, ду́хом ве́дения и благоче́стия просвеще́нный и ду́хом стра́ха Бо́жия напое́нный.

Ра́дуйся, высо́кими доброде́тельми и пресла́вными чуде­сы́ преукраше́нный;
ра́дуйся, я́ко суды́ Бо́жия на зем­ли́ исполня́л еси́, проро́ки же и цари́ пома́зывал еси́.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 12

Благода́ть ве́лия дана́ ти бысть от Бо́га, прехва́льне проро́че, я́ко в земне́й жи́зни твое́й проро́чествовал и соверша́л еси́ ди́вная чуде­са́, та́же преесте́ственно восхи́щен был еси́ с пло́тию твое́ю на не́бо: по восхище́нии же твое́м ди́вно предста́л еси́ на Фаво́ре Преобрази́вшемуся Го́споду и с ним бесе́довал еси́, и додне́сь не престае́ши чудоде́йствовати и источа́ти ми́лости и изцеле́ния усе́рдно почита́ющим тя, Бо́гу же ве́рно вопию́щим: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще твою́ пла́менную ре́вность по Бо́зе и равноа́нгельное житие́, ди́вная же твоя́ и пресла́вная чуде­са́ и преве́лие благоволе́ние к тебе́ Го́спода, восхваля́ем тя, великоимени́те проро́че Илие́; оба́че не могу́ще досто́йно изобрази́ти вели́чие и сла́ву твою́, со умиле́нием зове́м ти сицева́я:

Ра́дуйся, ковче́же Боже́ственныя сла́вы и всечестны́й хра́ме Пресвяты́я Тро́ицы;
ра́дуйся, свети́льниче невече́рний церкве́й и благово́нный цве́те рая́ Боже́ственнаго.

Ра́дуйся, благочести́вых пусты́нников руководи́телю, де́вственников же наста́вниче и укрепле́ние;
ра́дуйся, я́ко гре́шников к пока­я­нию возбужда́еши и все­му́ ро́ду христиа́нскому жизнь ве́чную хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, я́ко во све́тлостех святы́х неизре́ченныя сла́вы наслажда́ешися и непреста́нно Го́спода славосло́виши;
ра́дуйся, я́ко в кон­це́ време́н ве́лия зна́мения и чуде­са́ и́маши соверши́ти на утвержде́ние люди́й во и́стинней ве́ре и на обличе́ние анти́христа.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 13

О преди́вный и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, преве́лий ревни́телю по Бо́зе, дожди́ и бездо́жие, плодоно́сие на зе́млю и непло́дие от Бо́га посыла́яй! Услы́ши сие́ ма́лое, благогове́йно приноси́мое тебе́ на́ми моле́ние и твои́м те́плым ко Го́споду предста́тельством сохра­ни́ нас от бездо́ждия, гла́да и смертоно́сных боле́зней, пода́ждь же нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие, и дух пра́выя ве́ры и благоче́стия, да изба́вльшеся от ве́чных мук, сподо́бимся ра́йскаго блаже́нства, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгел ре́вностию по Бо́зе и чи́стым житие́м твои́м, сый во пло́ти, проро́че, был еси́: еще́ бо младе́нцу ти бы́вшу оте́ц твой Сова́х ви́де све́тлыя А́нгелы, бесе́дующия с тобо́ю, огне́м тя повива́ющия и пла́менем пита́ющия, е́же прознаменова́ше пла́менную ре́вность твою́ по Бо́зе, си́лу слове́с твои́х и житие́, я́ко свет, непоро́чное. Сего́ ра́ди со удивле́нием зове́м ти такова́я:

Ра́дуйся, от ве́чности предызбра́нный в служе́ние спасе́нию сыно́в Изра́илевых;
ра́дуйся, от чре́ва ма́терня предугото́ванный в провозве́стника Боже́ственныя и́стины и благоче́стия.

Ра́дуйся, пресла́вным, бы́вшим на тебе́, виде́нием роди́теля тво­е­го́ удиви́вый;
ра́дуйся, де́вственную чисто­ту́ и безмо́лвие от ю́ности возлюби́вый.

Ра́дуйся, суе­ту́ ми́ра сего́ и вся бла́га его́ презре́вый, ду́шу же твою́ всеце́ло Го́споду посвяти́вый;
ра́дуйся, све́том прему́дрости от Бо́га озаре́нный и уче́нием благоче́стия изде́тства напое́нный.

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Кондак 1

Избра́нный Бо́гом на обраще́ние Изра́иля от пре́лести Ваа́ловы, гро́зный обличи́телю царе́й зако­но­пре­ступ­ных, просия́вый пла́менною ре́вностию по Бо́зе Вседержи́тели, свя́тостию жи́зни и чуде­сы́, восхище́нный с пло́тию твое́ю на Небе­са́ и преды­ти́ име́яй Второ́му прише́ствию Христо́ву, похва́льная воспису́ем ти, проро́че Бо́жий Илие́; ты же, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких нас зол и обстоя́ний моли́твами твои́ми свобожда́й, благоче́стно тебе́ вопию́щих:

Ра́дуйся, Илие́, вели́кий проро́че, Втора́го прише́ствия Христо́ва сла́вный предте́че.

Моли́тва

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, просия́вый на зем­ли́ равноа́нгельным житие́м твои́м, пла́меннейшею ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, еще́ же зна́мении и чуде­сы́ пресла́вными, та́же, по кра́йнему благоволе́нию к тебе́ Бо́жию, преесте́ственно восхище́нный на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо, сподо́бивыйся бесе́довати с Преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра и ны́не в ра́йских селе́ниих вы́ну пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свя­тою твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству тво­е­му́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, приспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, да укрепи́т нас в борь­бе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к Сла́ве Божи­ей и спасе́нию бли́жних. Упразд­ни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней Правосла́вней ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отвра­ти́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Испро­си́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость в уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих, судия́м испро­си́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, право­ту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да, та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем веце, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Хри­ста́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пре­свя­тым Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва во вре́мя бездо́ждия

О вели́кий и пресла́вный проро́че Бо́жий Илие́, ре́вности ра́ди тво­ея́ по сла́ве Го́спода Бо́га Вседержи́теля не терпе́вый зре́ти идолослуже́ния и нече́стия сыно́в Изра́илевых, облича́вый законопресту́пнаго царя́ Аха́ва и в наказа́ние тех триле́тний глад на зе́млю Изра́илеву моли́твою твое́ю от Го́спода испроси́вый, да, отве́ргше ме́рзкия и́долы и отсту́пльше от непра́вд и беззако́ний, обратя́тся ко Еди́ному И́стинному Бо́гу и исполне́нию святы́х Его́ за́поведей, вдови́цу Саре́птскую в гла́де пречу́дно препита́вый и сы́на ея́ уме́рша моли́твою твое́ю воскреси́вый, по проше́ствии же пронарече́ннаго вре́мене гла́да, со́бранный на го́ру Карми́льскую наро́д изра́ильский в богоотсту́пстве и нече́стии укори́вый, та́же огнь моли́твою на же́ртву твою́ с небе­се́ испроси́вый и чу́дом сим Изра́иля ко Го́споду обрати́вый, сту́дныя же проро́ки Ваа́ловы посрами́вый и умертви́вый, по сих же моли́твою па́ки не́бо разреши́вый и оби́льный дождь на зе́млю испроси́вый и лю́ди Изра́илевы возвесели́вый! К тебе́, преди́вный уго́дниче Бо́жий, усе́рдно прибега́ем, гре́шнии и смире́ннии, томи́ми бездо́ждием и зно́ем: испове́дуем, я́ко недосто́йни есмы ми́лости и благодея́ний Бо́жиих, досто́йни же па́че лю́тых преще́ний гне­ва Его́, ско́рби же и ну́жды и вся́ких зол и боле́зней. Не бо ходи́хом в стра́се Бо́жии и в путе́х за́поведей Его́, но в по́хотех развраще́нных серде́ц на́ших и вся́кий вид гре­ха́ безчи́сленно сотвори́хом; беззако́ния на́ша превзыдо́ша гла­ву́ на́шу, и не́смы досто́йни яви́тися пред лице́ Бо́жие и зре́ти на не́бо. Испове́дуем, я́ко и мы, я́коже дре́вний Изра́иль, отступи́хом от Го́спода Бо́га на́шего, а́ще не ве́рою, то беззако́ньми на́шими, и а́ще не покланя́емся Ваа́лу и други́м ме́рзким и́долом, то раболе́пствуем страсте́м и по́хотем на́шим, служа́ще и́долу чревоуго́дия и сластолю́бия, и́долу корыстолю́бия и честолю́бия, и́долу го́рдости и тщесла́вия, и вслед хо́дим богопроти́вным иноплеме́нным обы́чаем и поги́бельному ду́ху вре́мене. Испове́дуем, я́ко сего́ ра́ди заключи́ся не́бо и сотвори́ся а́ки ме́дяно, я́ко заключи́ся се́рдце на́ше от милосе́рдия и и́стинныя люб­ве́ ко бли́жнему; сего́ ра́ди отвер­де́ зем­ля́ и соде́лася безпло́дна, я́ко не прино́сим Го́споду на́шему плодо́в до́брых дел; сего́ ра́ди несть дождя́ и ро́сы, я́ко не и́мамы слез умиле́ния и животво́рный ро́сы Богомы́слия; сего́ ра́ди увя­де́ всяк злак и тра­ва́ се́льная, я́ко и́зсше в нас вся́кое благо́е чу́вство; сего́ ра́ди омрачи́ся возду́х, я́ко ум наш омрачи́ся сту́дными помышле́ньми и се́рдце на́ше оскверни́ся беззако́нными похоте́ньми. Испове́дуем, я́ко и тебе́, проро́че Бо́жий, проси́ти мы недосто́йни есмы. Ты бо, подобостра́стен быв нам челове́к, А́нгелом в житии твое́м уподо́бился еси́ и, а́ки безпло́тный, на не́бо восхи́щен еси́, мы же сту́дными по́мыслы и дея́ньми на́шими безслове́сным ското́м уподо́бихомся и ду́шу на́шу я́ко плоть сотвори́хом. Ты посто́м и бде́нием удиви́л еси́ А́нгелов и челове́ков, мы же, предаю́щеся невоздержа́нию и сластолю́бию, ското́м несмы́сленным уподобля́емся. Ты презе́льною ре́вностию о сла́ве Божи­ей вы́ну горе́л еси́, мы же небреже́м о сла́ве на́шего Твор­ца́ и Го́спода и стыди́мся испове́дывати достопокланя́емое И́мя Его́. Ты нече́стие и злы́я обы́чаи искореня́л еси́, мы же ра́бствуем ду́ху ве́ка сего́, поставля́юще богопроти́вныя обы́чаи ми́ра па́че за́поведей Бо́жиих и уста́вов Святы́я Це́ркве. И кий грех и непра́вду не сотвори́хом мы, окая́ннии? Истощи́хом беззако́ньми на́шими долготерпе́ние Бо́жие. Те́мже правосу́дный Госпо́дь прогне́вася на нас и во гне́ве Свое́м нака­за́ нас. Оба́че ве́дуще ве́лие дерзнове́ние твое́ пред Го́сподем и наде́ющеся на любо́вь твою́ к ро́ду челове́ческому, дерза́ем моли́ти тя, прехва́льне проро́че: ми́лостив бу́ди к нам, недосто́йным и непотре́бным. Умо­ли́ Великодарови́таго и Всеще́драго Бо́га, да не до кон­ца́ прогне́вается на ны и не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да низпо́слет на жа́ждущую и изсо́хшую зе́млю дождь оби́льный и ми́рный, да да́рует ей плодоно́сие и благорастворе́ние возду́ха. Пре­кло­ни́ де́йственным твои́м хода́тайством на ми́лость Царя́ Небе́снаго, а́ще не ра́ди нас, гре́шных и скве́рных, но ра́ди избра́нных рабо́в Его́, не преклони́вших коле́на своя́ пред Ваа́лом ми́ра сего́, ра́ди незло́бивых и несмы́сленных младе́нцев, ра́ди безслове́сных ското́в и птиц небе́сных, стра́ждущих за на́ша беззако́ния и истаева́ющих от гла́да, зно́я и жа́жды. Испро­си́ нам твои́ми благоприя́тными моли́твами от Го́спода дух покая́ния и серде́чнаго умиле́ния, дух кро́тости и воздержа́ния, дух люб­ве́ и терпе́ния, дух стра́ха Бо́жия и благоче́стия, да та́ко, возврати́вшеся от стезе́й нече́стия на пра́вый путь доброде́тели, хо́дим во све́те за́поведей Бо́жиих и дости́гнем обетова́нных нам благи́х, благоволе́нием Безнача́льнаго Бо́га Отца́, человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Его́ и благода́тию Всесвята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки