Библиотеке требуются волонтёры

Источник

Глава 5

Глава̀ є҃.

Воспою̀ нн҃ѣ возлю́бленномꙋ пѣ́снь возлю́бленнагѡ моегѡ̀ вїногра́дꙋ моемꙋ̀: вїногра́дъ бы́сть возлю́бленномꙋ въ ро́зѣ, на мѣ́стѣ тꙋ́чнѣ:

в҃. и҆ ѡ҆гражде́нїемъ ѡ҆гради́хъ и҆ ѡ҆копа́хъ, и҆ насади́хъ ло́зꙋ и҆збра́ннꙋ, и҆ созда́хъ сто́лпъ посредѣ̀ є҆гѡ̀, и҆ предточи́лїе и҆скопа́хъ въ не́мъ, и҆ жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здїе, и҆ сотворѝ те́рнїе.

г҃. И҆ ны̀н҃ѣ, живꙋ́щїи во і҆ерⷭ҇ли́мѣ и҆ человѣ́че і҆ꙋ́динъ, сꙋди́те междꙋ̀ мно́ю и҆ вїногра́домъ мои́мъ.

д҃. Что̀ сотворю̀ є҆щѐ вїногра́дꙋ моемꙋ̀, и҆ не сотвори́хъ є҆мꙋ̀; зане́же жда́хъ, да сотвори́тъ гро́здїе, сотвори́ же те́рнїе.

є҃. Ны̀н҃ѣ ᲂу҆́бѡ возвѣщꙋ̀ ва́мъ, что̀ а҆́зъ сотворю̀ вїногра́дꙋ моемꙋ̀: ѿимꙋ̀ ѡ҆гражде́нїе є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ въ разграбле́нїе: и҆ разорю̀ стѣ́нꙋ є҆гѡ̀, и҆ бꙋ́детъ въ попра́нїе.

ѕ҃. И҆ ѡ҆ста́влю вїногра́дъ мо́й, и҆ ктомꙋ̀ не ѡ҆брѣ́жетсѧ, нижѐ покопа́етсѧ, и҆ взы́детъ на не́мъ, ꙗ҆́коже на лѧди́нѣ, те́рнїе: и҆ ѡ҆блакѡ́мъ заповѣ́мъ, є҆́же не ѡ҆дожди́ти на него̀ дождѧ̀.

з҃. Вїногра́дъ бо гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, до́мъ і҆и҃левъ є҆́сть, и҆ человѣ́къ і҆ꙋ́динъ но́вый са́дъ возлю́бленный: жда́хъ, да сотвори́тъ сꙋ́дъ, сотвори́ же беззако́нїе, и҆ не пра́вдꙋ, но во́пль.

и҃. Го́ре совокꙋплѧ́ющымъ до́мъ къ до́мꙋ и҆ село̀ къ селꙋ̀ приближа́ющымъ, да бли́жнемꙋ ѿи́мꙋтъ что̀: є҆да̀ вселите́сѧ є҆ди́ни на землѝ;

ѳ҃. Оу҆слы́шашасѧ бо во ᲂу҆шесѣ́хъ гдⷭ҇а саваѡ́ѳа сїѧ̑: а҆́ще бо бꙋ́дꙋтъ до́мове мно́зи, въ запꙋстѣ́нїе бꙋ́дꙋтъ вели́цыи и҆ до́брїи, и҆ не бꙋ́дꙋтъ живꙋ́щїи въ ни́хъ:

і҃. и҆дѣ́же бо воз̾ѡрю́тъ де́сѧть сꙋпрꙋ̑гъ волѡ́въ, сотвори́тъ корча́гъ є҆ди́нъ, и҆ сѣ́ѧй а҆ртава̑съ ше́сть сотвори́тъ мѣ̑ры трѝ.

аі҃. Го́ре востаю́щымъ заꙋ́тра и҆ сїке́ръ гонѧ́щымъ, ждꙋ́щымъ ве́чера: вїно́ бо сожже́тъ ѧ҆̀:

в҃і. со гꙋ́сльми бо и҆ пѣвни́цами, и҆ тѷмпа̑ны и҆ свирѣ́льми вїно̀ пїю́тъ, на дѣла́ же гдⷭ҇нѧ не взира́ютъ и҆ дѣ́лъ рꙋкꙋ̀ є҆гѡ̀ не помышлѧ́ютъ.

г҃і. Оу҆̀бо плѣне́ни бы́ша лю́дїе моѝ, за є҆́же не вѣ́дѣти и҆̀мъ гдⷭ҇а, и҆ мно́жество бы́сть ме́ртвыхъ гла́да ра́ди и҆ жа́жди водны́ѧ.

д҃і. И҆ разширѝ а҆́дъ дꙋ́шꙋ свою̀ и҆ разве́рзе ᲂу҆ста̀ своѧ̑, є҆́же не преста́ти: и҆ сни́дꙋтъ сла́внїи и҆ вели́цыи и҆ бога́тїи и҆ гꙋби́телїе и҆́хъ и҆ веселѧ́йсѧ въ не́мъ:

є҃і. и҆ смири́тсѧ человѣ́къ, и҆ ѡ҆безче́ститсѧ мꙋ́жъ, и҆ ѻ҆́чи высокоглѧ́дающїи смирѧ́тсѧ.

ѕ҃і. И҆ вознесе́тсѧ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ въ сꙋдѣ̀, и҆ бг҃ъ ст҃ы́й просла́витсѧ въ пра́вдѣ:

з҃і. и҆ ᲂу҆пасꙋ́тсѧ расхище́ннїи ꙗ҆́кѡ ю҆нцы̀, и҆ пꙋсты̑ни плѣне́нныхъ а҆́гнцы поѧдѧ́тъ.

и҃і. Го́ре привлача́ющымъ грѣхѝ ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́жемъ до́лгимъ, и҆ ꙗ҆́кѡ и҆́га ю҆́нична реме́немъ беззакѡ́нїѧ своѧ̑,

ѳ҃і. глаго́лющымъ: ско́рѡ да прибли́жатсѧ, ꙗ҆̀же сотвори́тъ, да ви́димъ, и҆ да прїи́детъ совѣ́тъ ст҃а́гѡ і҆и҃лева, да разꙋмѣ́емъ.

к҃. Го́ре глаго́лющымъ лꙋка́вое до́брое, и҆ до́брое лꙋка́вое, полага́ющымъ тьмꙋ̀ свѣ́тъ, и҆ свѣ́тъ тьмꙋ̀, полага́ющымъ го́рькое сла́дкое, и҆ сла́дкое го́рькое.

к҃а. Го́ре, и҆̀же мꙋ́дри въ себѣ̀ сами́хъ и҆ пред̾ собо́ю разꙋ́мни.

к҃в. Го́ре крѣ̑пкимъ ва́шымъ, вїно̀ пїю́щымъ, и҆ вельмо́жамъ растворѧ́ющымъ сїке́ръ,

к҃г. ѡ҆правда́ющымъ нечести́ва дарѡ́въ ра́ди, и҆ є҆́же є҆́сть првⷣное првⷣнагѡ взе́млющымъ ѿ негѡ̀.

к҃д. Сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆́коже сгори́тъ тро́сть ѿ ᲂу҆́глїѧ ѻ҆́гненнагѡ и҆ сожже́тсѧ ѿ пла́мене разгорѣ́вшагѡсѧ, ко́рень и҆́хъ ꙗ҆́кѡ пе́рсть бꙋ́детъ, и҆ цвѣ́тъ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ пра́хъ взы́детъ: не восхотѣ́ша бо зако́на гдⷭ҇а саваѡ́ѳа, но сло́во ст҃а́гѡ і҆и҃лева раздражи́ша.

к҃є. И҆ воз̾ѧри́сѧ гнѣ́вомъ гдⷭ҇ь саваѡ́ѳъ на лю́ди своѧ̑, и҆ наложѝ рꙋ́кꙋ свою̀ на ни́хъ, и҆ поразѝ и҆̀хъ: и҆ раздражи́шасѧ го́ры, и҆ бы́ша трꙋ́пи и҆́хъ ꙗ҆́кѡ гно́й посредѣ̀ пꙋтѝ. И҆ во всѣ́хъ си́хъ не ѿврати́сѧ ꙗ҆́рость є҆гѡ̀, но є҆щѐ рꙋка̀ є҆гѡ̀ высока̀.

к҃ѕ. Воздви́гнетъ ᲂу҆́бѡ зна́менїе во ꙗ҆зы́цѣхъ сꙋ́щихъ дале́че и҆ позви́ждетъ и҆̀мъ ѿ конє́цъ землѝ, и҆ сѐ, ско́рѡ ле́гцѣ грѧдꙋ́тъ:

к҃з. не вза́лчꙋтъ, ни ᲂу҆трꙋдѧ́тсѧ, ни воздре́млютъ, ни поспѧ́тъ, ни распоѧ́шꙋтъ по́ѧсѡвъ свои́хъ ѿ чре́слъ свои́хъ, нижѐ расто́ргнꙋтсѧ ремє́ни сапогѡ́въ и҆́хъ:

к҃и. и҆́хже стрѣ́лы ѻ҆стры̑ сꙋ́ть, и҆ лꙋ́цы и҆́хъ напрѧже́ни: кѡпы́та ко́ней и҆́хъ ꙗ҆́кѡ тве́рдъ ка́мень вмѣни́шасѧ, коле́са колесни́цъ и҆́хъ ꙗ҆́кѡ бꙋ́рѧ.

к҃ѳ. Ꙗ҆рѧ́тсѧ ꙗ҆́кѡ льво́ве, и҆ предста́ша ꙗ҆́кѡ льви̑чища: и҆ и҆́метъ, и҆ возопїе́тъ ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́рь, и҆ и҆зве́ржетъ, и҆ не бꙋ́детъ ѿе́млющагѡ и҆̀хъ.

л҃. И҆ возопїе́тъ и҆́хъ ра́ди въ то́й де́нь, ꙗ҆́кѡ шꙋ́мъ мо́рѧ волнꙋ́ющасѧ: и҆ воззрѧ́тъ на зе́млю, и҆ сѐ, тьма̀ же́стока въ недоꙋмѣ́нїи и҆́хъ.

Глава пятая.

1. Воспою ныне Возлюбленному песнь Возлюбленного Моего о винограднике Моем98. У Возлюбленного был виноградник на вершине, на месте тучном.

2. И Я обнес его оградой, и окопал, и насадил отборные виноградные лозы99; и построил башню среди его, и выкопал в нем предточилие100, и ожидал, что он принесет грозды, а он принес терны101.

3. И ныне, жители Иерусалима и мужи102 Иуды103, рассудите Меня с виноградником Моим.

4. Что еще следовало бы Мне сделать для виноградника Моего, и чего Я не сделал для него? Ибо Я ждал, что он принесет грозды, а он принес терны.

5. Теперь Я возвещу вам, что Я сделаю с виноградником Моим: отниму ограду его, и будет он разграблен; разрушу стену его, и будет попираем.

6. И оставлю виноградник Мой, и не будут его ни обрезывать, ни вскапывать, и вырастут в нем, как на бесплодной земле, терны, и повелю облакам не проливать на него дождя.

7. Ибо виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – новый возлюбленный сад. Я ждал от него правосудия, а он совершает беззаконие, и не правду, а вопль104.

8. Горе прибавляющим дом к дому и присоединяющим поле к полю, с целью отнять у ближнего что-либо. Неужели вы одни будете жить на земле?

9. Ибо услышал Господь Саваоф105 сие: если будет много домов, то большие и красивые придут в запустение и не будет в них жителей.

10. Где вспашут десять пар волов, уродится одна мера, а сеющий шесть артавасов106 получит три меры107.

11. Горе тем, которые вставши с раннего утра ищут сикеры до позднего вечера, ибо вино сожжет их.

12. Ибо они с гуслями и цитрами, с тимпанами и свирелями пьют вино, а на дела Господа не взирают и о делах рук Его не помышляют.

13. Итак народ Мой пойдет108 в плен, потому что не познал он Господа, и много будет мертвых от голода и жажды воды.

14. И расширил ад душу свою и широко109 раскрыл уста свои, и сойдут (туда) славные и великие, и богатые, и губители110 их111, и веселящийся в нем112.

15. И унизится человек, и обесчестится муж, и высокомерные глаза будут унижены.

16. И вознесется Господь Саваоф в суде, и Бог Святый прославится в правде.

17. И расхищенные будут пастись, как волы, и агнцы будут питаться в пустынях пленников.

18. Горе привлекающим (к себе) грехи, как бы длинною вервию, и беззакония свои113 как бы ремнем коровьего ярма114.

19. Они говорят: пусть скорее приблизилось бы то, что Он намерен сделать, чтобы нам видеть, и пусть придет (в исполнение) совет Святого Израилева, чтобы нам уразуметь.

20. Горе тем, которые называют лукавое добрым и доброе лукавым, тьму почитают светом и свет тьмою, горькое почитают сладким и сладкое горьким.

21. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред собою.

22. Горе сильным вашим, пьющим вино, и вельможам, растворяющим115 сикеру,

23. Оправдывающим нечестивого за дары и лишающим праведного по праву ему принадлежащего.

24. За то, как тростник загорается от огненного угля и сгорает от поднявшегося пламени, так корень их будет как пыль, и цвет их поднимется как прах; потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели116 слово Святого Израилева.

25. И воспламенится гневом Господь Саваоф на народ Свой, и наложит руку Свою на него, и поразит его, так что содрогнутся горы, и трупы их будут как помет на дороге. И при всем этом не отвратится ярость Его, но рука Его еще высока117.

26. Посему поднимет Он знамя народам дальним и издаст звук118 им с конца земли, – и вот скоро и легко придут они:

27. Не взалчут, не утомятся, не задремлют, не заснут, не распояшут поясов своих с чресл своих, не разорвутся даже ремни у обуви их.

28. Стрелы их остры и луки их натянуты; копыта коней их подобны твердому камню, колеса колесниц их, как вихрь.

29. Возъярятся, как львы, и подскочат, как львята; схватят и заревут119, как звери; унесут, и никто не отнимет у них.

30. И будет в тот день ради них вопль, как шум волнующегося моря; и посмотрят они120 на землю, и вот тьма непроглядная в нужде их121.

* * *

98

Под виноградником Моим разумеется иудейский народ, возлюбленный Господом.

99

σωρήχ – лучший и ценный сорт винограда.

100

Предточилие означает большой сосуд, в который из точила сливается вино.

101

Ср. на этот стих притчу в Мк.12:1–9.

102

В греч. тексте для силы речи поставлено ед. ч. – ἄνθρωπος, слав. человече.

103

В ват. расположение слов соотв. славянскому и принятому у нас, а в алекс. и син. переставлено: мужи Иуды и жители Иерусалима.

104

Т. е. бедняков, страдавших от насилий и притеснений.

105

ἠκούσθη εἰς τὰ ὦτα Κυρίου – букв. услышано в ушах Господа.

106

ἀρτάβη – египетская и персидская мера, равнялась 11 четверикам.

107

μέτρον – ефа, соответствует четверику.

108

В слав. тексте согласно с греч. употреблено прошедшее: пленени быша, но пророческое прошедшее время у пророка означает будущее время. Посему и в синод. пер. читается пойдет в плен.

109

Τοῦ μὴ διαλιπεῖν – слав.: еже не престати – букв. чтобы не зажимать, т. е. постоянно открытыми держит уста свои.

110

λοιμοί. Под губителями отцы Церкви разумели безнравственных жителей Иерусалима, которые губили других своим дурным примером.

111

Слав. их соотв. гр. αὐτῶν – у Вас. Вел., Злат., Кир. Алекс., а в алекс., ват. и др. αὐτῆς – ея.

112

Слав. веселяйся в нем соотв. гр. ἀγαλλιώμενος ἐν αὐτῆ наход. у Вас. Вел., Злат., в компл. и альд., и 22, 228, 304, 307, 309; а в алекс. и ват. – нет. Под словами в нем отцы Церкви разумели: в Иерусалиме.

113

Слав. свои соотв. греч. αὐτῶν, наход. в лук. спп. и альд.

114

ζυγοῦ δαμάλεως – Вас. Вел. признает юницу или корову (может быть из крупной породы буйволов) самым крепким животным, неприводимым в изнеможение ни трудами, ни временем. А посему ярмо ее делалось и завязывалось крепче ярма вола.

115

οἱ κεραννύντες – вливающие в чашу (κέρας) и разбавляющие для питья цельное вино. (Ср. Откр.14:10).

116

παρώξυναν – букв. раздражили, огорчили.

117

Высока, т. е. простерта для наказания нечестивых.

118

συριεῖ – букв. свиснет, слав. позвиждет.

119

По-греч. ед. ч. ἐπιλήψεται καὶ βοήσεται καὶ ἐκβαλεῖ мы изменяем по контексту. По-евр. в 26–29 стт. речь о врагах изложена вся в един. числе, LXX толковников частью во множественном, а здесь поставили в ед. ч.

120

Евреи.

121

ἐν τῇ ἀπορίᾳ αὐτῶν, т. е. нашествие этого врага произведет в еврейском народе такое подавленное настроение, что подобно человеку, пришедшему в столбняк, евреи ничего не будут в состоянии обдумать и понять. (ср. Втор.28:28–29; Лк.21:25–26).


Источник: Книги Ветхого Завета в переводе П.А. Юнгерова. Большие пророки. – Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. - 725 с. / Книга пророка Исаии. 13-213 с.

Комментарии для сайта Cackle