Библиотеке требуются волонтёры

7-й день

Святы́я благове́рныя вели́кия княги́ни Евдоки́и, во и́нокинях Евфроси́нии

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 8:

Воспои́м и возвели́чим ны́не па́мять преподо́бныя ма́тере на́шея Евфроси́нии,/ при́сно предста́тельствующия о нас ко Го́споду/ и избавля́ющия от вра́жиих нападе́ний/ с ве́рою к ней притека́ющия.

О ма́ти Евфроси́ние,/ не забу́ди ны, ча́да твоя́,/ во оби́тели твое́й живу́щия,/ и всех, с ве́рою припа́дающих к ра́це моще́й твои́х;/ помина́юще твоя́ по́двиги и труды́,/ тя про́сим, ма́ти Евфроси́ние:/ не преста́й о нас моли́ти Царя́ Христа́,/ да не отлучи́т ны избра́ннаго Своего́ ста́да.

Небрегла́ еси́, ма́ти преподо́бная, о теле́сней красоте́,/ те́ло твое́ изнури́вши посто́м и до́лгим стоя́нием на моли́тве,/ плотско́е мудрова́ние покори́ла еси́ ду́ху,/ и, от Бо́га да́ра исцеле́ний сподо́бльшися,/ слепо́му подала́ еси́ прозре́ние,/ и три́десять боля́щих исцели́ла еси́ еще́ в житии́ твое́м;/ ве́руем же, я́ко по преставле́нии сугу́бую и́маши благода́ть,/ моли́ся у́бо о нас ко Го́споду.

Сла́ва, глас 2:

И́маши, о ма́ти Евфроси́ние,/ ве́лие дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ твоея́ ра́ди презе́льныя любве́ к Нему́./ Его́ бо ра́ди сла́ву ца́рства и кра́сная ми́ра/ и вся плотски́я уте́хи презре́ла еси́,/ еще́ в мирсте́м житий равноа́нгельно пожи́вши,/ и, да́ра чудотворе́ний сподо́бльшися,/ во и́ночестем чи́не ко Христу́ преста́вилася еси́,/ Его́же моли́ о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная,/ Благослове́нная Богоро́дице Де́во,/ приими́ моле́ния на́ша/ и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу,/ да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Земну́ю сла́ву и ри́зы мя́гкия презре́ла еси́,/ о́строю власяни́цею оде́ялася еси́,/ теле́сныя боле́зни терпе́ла еси́ бу́дущаго ра́ди наслажде́ния,/ е́же ны́не получи́вши/ и Престо́лу Влады́ки всех предстоя́щи,/ помяни́ и нас, ма́ти преподо́бная.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Волн мирска́го мяте́жа уклони́вшися/ и в приста́нище ти́хое дости́гши,/ в созда́нную тобо́ю оби́тель вше́дши/ и та́мо богоуго́дно пожи́вши,/ преста́вилася еси́ к ве́чным оби́телем./ Те́мже, ма́ти преподо́бная,/ Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

Ны́не уже́ прия́ла еси́ вене́ц сла́вы от Царя́ Христа́,/ ра́дость и весе́лие несконча́емо/ и наслажда́ешися ве́чным поко́ем,/ моли́ся у́бо о нас, преподо́бная Евфроси́ние,/ Христу́ Бо́гу на́шему,/ да вся ны сопричте́т избра́нному Своему́ ста́ду/ по вели́цей Свое́й ми́лости.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, вси празднолю́бцы и мона́шествующих жен сосло́вие,/ ве́рою соше́дшеся, торжеству́ем днесь/ в па́мять благове́рныя княги́ни и на́шея ма́тере Евфроси́нии,/ пе́сньми возвели́чим ю и усе́рдно возопии́м ей, глаго́люще:/ ра́дуйся, мона́шествующих жен наста́внице/ и в ми́ре живу́щих ко спасе́нию путеводи́тельнице!/ Ты от челове́к бе́сы ско́ро отго́ниши/ и здра́вие подае́ши/ всем, к тебе́ с ве́рою прибега́ющим.

И ны́не, Богоро́дичен:

Аз, Де́во Свята́я Богоро́дице,/ к покро́ву Твоему́ прибега́ю:/ вем, я́ко обря́щу Тобо́ю спасе́ние,/ мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мне.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 8:

Ро́да свята́го Влади́мира о́трасль блага́я была́ еси́,/ о преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ благи́ми нра́вы сла́ву княже́ния украси́вши:/ любо́вию к Бо́гу и моли́твою непреста́нною,/ поще́нием и благотворе́нием Бо́гу угоди́ла еси́,/ и еще́ в житии́ сем дар чудотворе́ний прия́ла еси́,/ и, земна́го ца́рства сла́ву оста́вльши/ и во оби́тель, тобо́ю созда́нную, всели́вшися,/ к Небе́сней сла́ве, ра́дующися, преста́вилася еси́./ Те́мже ны́не предстоя́щи Престо́лу Госпо́дню,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́.

От ю́ности и́го Христо́во на ра́мена твоя́ взе́мши,/ преподо́бная и прехва́льная княги́не Евфроси́ние,/ доброде́тельми ду́шу твою́ украси́ла еси́,/ оби́тели и хра́мы во сла́ву Бо́жию воздви́гла еси́,/ к ни́щим и убо́гим любо́вь милосе́рдую стяжа́ла еси́,/ в моли́твах и поще́ниих те́ло изнури́вши,/ стра́сти плотски́я вконе́ц искорени́ла еси́./ Те́мже ны́не в Небе́сней сла́ве прославля́ющися,/ помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́.

В са́не кня́жестем преподо́бне пожила́ еси,/ прехва́льная ма́ти Евфроси́ние,/ сла́вою княже́ния, бога́тствы тле́нными/ и ми́ра уте́хами ника́коже прельща́ющися,/ но о́браз в себе́ всем лю́дем показу́ющи:/ моли́твы непреста́нныя, воздержа́ния и поще́ния/ и плотски́х страсте́й отсече́ния,/ к ни́щим благотворе́ния,/ в ско́рбех и вра́жиих обстоя́ниих несомне́ннаго на Бо́га упова́ния./ Те́мже ны́не предстоя́щи Престо́лу Госпо́дню,/ от прило́г вра́жиих спаса́й при́сно град сей, и оби́тель твою́,/ и всех, чту́щих пя́мять твою́.

И́ны стихи́ры, глас 2:

Егдя́ тя, блаже́нная княги́не Евфроси́ние,/ свободи́ Госпо́дь от уз супру́жества,/ вта́йне Бо́гу рабо́тающи,/ труды́ ко трудо́м приложи́ла еси́/ и, в кня́жестем черто́зе пребыва́ющи,/ ри́зы же све́тлыми облача́ющися,/ посто́м и бде́нии плоть твою́ та́ко изнури́ла еси́,/ я́ко псало́мски, ко́сти твоя́, я́ко суши́ло, сосхо́шася,/ и плоть твоя́ прильпе́ ко́сти твое́й,/ я́коже ужаса́тися ча́дом твои́м,/ твое́ уве́девшим по́стническое житие́.

Егда́ прибли́жися вре́мя твоего́ к Бо́гу отше́ствия,/ преподо́бная княги́не Евфроси́ние,/ яви́ся тебе́ Арха́нгел Михаи́л,/ Небе́снаго све́та осия́нием/ и благода́ти Бо́жия сугу́бым прича́стием/ ду́шу твою́ ко исхо́ду уготовля́я/ и те́мныя ду́хи от Тебе́ дале́че отгоня́я;/ его́же явле́ние а́ще и сотвори́ тя безгла́сну,/ но уве́дано бысть в разреше́нии язы́ка твоего́,/ да вси, чудеси́ удивля́ющеся,/ просла́вят твое́ на земли́ а́нгельское житие́.

В ми́ре по́стнически пожи́вши,/ во и́ночестем ли́це Бо́гу порабо́тати возжела́ла еси́./ Те́мже сла́вы княже́ния и ми́ра кра́сных отре́кшися,/ егда́ ра́достно в созда́нную тобо́ю оби́тель потекла́ еси́,/ слепо́му прозре́ние дарова́ла еси́/ и три́десять неду́жных исцели́ла еси́,/ не я́ко в доброде́телех новонача́льная и́ноческаго жития́ и́щущи,/ но я́ко же́ртву соверше́нную себе́ Бо́гу принося́щи;/ Ему́же по ма́ле ду́шу в ру́це преда́вши,/ те́ло твое́ многоцеле́бное оби́тели твое́й во утвержде́ние/ и всем, с ве́рою притека́ющим,/ во исцеле́ние оста́вила еси́.

Сла́ва, глас 5:

Ублажи́м ны́не преподо́бную Евфроси́нию,/ в ми́ре свя́то пожи́вшую/ и во и́ночестем чи́не к Бо́гу преста́вльшуюся,/ в са́не кня́жестем о́браз благоче́стия всем лю́дем в себе́ показа́вшую,/ в бога́тствах на ни́щия и убо́гия при́сно призира́вшую,/ в черто́зех кня́жеских и́ночески пожи́вшую,/ во оби́лии благ пост и бде́ние возлю́бльшую,/ све́тлыми ри́зами пло́ти изможде́ние сокрыва́вшую,/ арха́нгельскаго явле́ния сподо́бльшуюся,/ еще́ в житии́ сем дар чуде́с прии́мшую/ и доны́не исцеле́ния неоску́дно подаю́щую/ с ве́рою восхваля́ющим святу́ю па́мять ея́.

И ны́не, Богоро́дичен: В Чермне́м мо́ри:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (глава́ 31):

Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я./ Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́:/ такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся./ Де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́./ Обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бную рука́ма свои́ма./ Бысть, я́ко кора́бль, ку́плю де́ющий издале́ча:/ собира́ет себе́ бога́тство./ И востае́т из но́щи, и даде́ бра́шна до́му и дела́ рабы́ням./ Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́,/ утверди́т мы́шцы своя́ на де́ло./ И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати,/ и не угаса́ет свети́льник ея́ всю нощь./ Ру́це свои́ отверза́ет убо́гому,/ длань же простре́ ни́щу./ Не пече́тся о су́щих в дому́ муж ея́,/ егда́ где заме́длит: вси бо у нея́ оде́яни суть,/ Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно и чин запове́да язы́ку своему́./ Кре́постию и ле́потою облече́ся/ и возвесели́ся во дни после́дния./ Те́сны стези́ до́му ея́, бра́шна же ле́ностнаго не яде́./ Уста́ своя́ отве́рзе му́дро и зако́нно,/ ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и обогати́шася./ Мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу,/ ты же предуспе́ла и превознесла́ся еси́ над все́ми./ Ло́жнаго угожде́ния и су́етныя добро́ты же́нския несть в тебе́:/ жена́ бо разу́мная благослове́на есть./ Страх же Госпо́день сия́ да хва́лит.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни./ Зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́,/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем – суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый – преподо́бие./ Поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды:/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я, ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им дух си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их, и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие сокруше́ние, они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я и обре́те их досто́йны себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 3:

Те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами/ во всех ско́рбех и вра́жиих нахожде́ниих,/ лю́ди вся подвиза́ющи ко усе́рдному моле́нию,/ мно́гажды, преподо́бная, улучи́ла еси́ от бед свобожде́ние,/ от нахожде́ний вра́жиих спасе́ние/ и ва́рварскаго избежа́ла еси́ плене́ния;/ хра́мы и оби́тели мно́ги воздви́гла еси́,/ Еди́ному Бо́гу хвалу́ и благодаре́ние воздаю́щи,/ спаса́ющему лю́ди Своя́ от бед моли́твами твои́ми, преподо́бная.

О и́ночестем житии́ ревну́ющи,/ еще́ во сла́ве княже́ния су́щи,/ оби́тели и́ноческия созида́ла еси́, преподо́бная,/ спасе́ния и́щущим стезю́ к Небеси́ удо́бну указу́ющи;/ и, в ми́ре Бо́гу угоди́вши,/ я́ко и да́ра чуде́с от Него́ сподо́битися,/ во и́ночестем ли́це к Богу преста́витися возжела́ла еси́,/ и в созда́нней тобо́ю оби́тели о́браз свята́го жития́ показа́ла еси́./ Те́мже моли́ся, преподо́бная, ко Го́споду,/ спасти́ся ста́ду, тобо́ю собра́нному,/ и с тобо́ю ку́пно улучи́ти Небе́сная ра́йская селе́ния.

Мно́ги труды́ приложи́ла еси́, преподо́бная,/ ко устрое́нию сея́ оби́тели/ и, я́ко сокро́вище неиждива́емо,/ чудоде́йственныя мо́щи твоя́ в ней оста́вила еси́,/ к ни́мже припа́дающе, со умиле́нием взыва́ем ти:/ не отлуча́йся, преподо́бная ма́ти, от оби́тели твоея́,/ но при́сно посеща́й ю ду́хом твои́м,/ сохраня́ющи ю от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ и твое́ свято́е житие́ почита́ющия/ и к тебе́ с ве́рою притека́ющия/ спаса́й при́сно моли́твами твои́ми.

Сла́ва, глас 6:

Соше́дшеся днесь в па́мяти преподо́бния Евфроси́нии,/ со умиле́нием воззове́м к ней:/ о преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ не преста́й моля́щися о нас ко Го́споду,/ град Москву́ сохраня́й при́сно от бед и губи́тельств,/ святу́ю твою́ оби́тель от вся́каго зла́го обстоя́ния невреди́му соблюди́,/ лик и́ноческий, тобо́ю собра́нный, в доброде́телех преспе́ющ покажи́/ и всем, чту́щим твою́ святу́ю па́мять,/ испроси́ у Го́спода мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние ми́ра, Блага́я Богоро́дице Де́во,/ Твое́ и еди́но держа́вное предста́тельство про́сим:/ умилосе́рдися на безпредста́тельственныя лю́ди,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га/ изба́витися душа́м на́шим от вса́каго преще́ния,/ Еди́на Благослове́нная.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

До́бре земно́е житие́ соверши́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ к Бо́гу любо́вь ве́лию иму́щи,/ к моли́твам во дни и нощи́ прилежа́щи,/ посто́м и бде́нии пло́ти мудрова́ния смира́ющи,/ чистото́ю и целому́дрием ду́шу украша́ющи,/ ко всем кро́тость и смире́ние явла́ющи,/ ни́щим и убо́гим благотворе́ния источа́ющи,/ те́мже в Небе́сных оби́телех ны́не водворя́ешися,/ при́сно мола́щися о чту́щих тя.

Стих: Воззва́ша пра́веднии,/ и Госпо́дь услы́ша их.

Ве́лию любо́вь к Бо́гу в се́рдце твое́м име́ла еси́, преподо́бная,/ те́мже ни сла́вы земна́го княже́ния,/ ни бога́тств земны́х оби́лие,/ ни жи́зни вре́менныя сла́дости/ ника́коже возмого́ша от любве́ Бо́жия тя отлучи́ти/ и от жесто́каго по́стническаго жития́ отврати́ти,/ но да́же до конца́ ве́ру и терпе́ние соблюла́ еси́./ Те́мже и Небе́сным венце́м увенча́вшися,/ в Небе́сных черто́зех водворя́ешися,/ при́сно моля́щися о чту́щих тя.

Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

Мно́ги ско́рби в житий твое́м претерпе́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние:/ смертоно́сныя я́звы о́крест губи́тельство,/ мно́гажды враго́в безбо́жных нахожде́ния/ и гра́да ца́рствующаго разоре́ния и запале́ния,/ супру́жника в ю́ных ле́тех лише́ние,/ от клеветы́ и злоре́чия поноше́ния;/ но, во всем Бо́гу себе́ предаю́щи/ и те́плыя Тому́ моли́твы непреста́нно возсыла́ющи,/ а́ко адама́нт непоколеби́мый,/ во упова́нии на Бо́га пребыла́ еси́, преподо́бная.

Сла́ва, глас то́йже:

Вта́йне Бо́гу рабо́тати жела́ла еси́,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ твоя́ моли́твенная бде́ния но́щию/ от при́сных и чад твои́х утаева́ющи/ и по́стническое те́ла изможде́ние/ во мно́гих све́тлых ри́зах сокрыва́ющи./ Бог же, испыту́яй сердца́ и ве́дый та́йная,/ всем явле́но сотвори́ твое́ свято́е житие́,/ да́ра чуде́с еще́ в жи́зни тя сподо́бив/ и по преставле́нии твое́м при́сно и доны́не/ неоску́дно да́руя исцеле́ния всем,/ с ве́рою призыва́ющим тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние.

И ны́не, Богоро́дичен: О, чудесе́ но́ваго, всех дре́вних чуде́с:

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь преподо́бныя, дважды и Богоро́дице, Де́во, ра́дуйся: единожды.

Тропа́рь святы́я, глас 8:

По земне́м вдовстве́ Небе́сному Жениху́ себе́ уневе́стивши/ и в кня́жестем черто́зе подви́жнически пожи́вши,/ по́слежде и черто́г, и чад твои́х/ Бо́га ра́ди оста́вила еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ и вше́дши во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и во и́ночестем о́бразе мно́ги по́двиги показа́ла еси́,/ и свято́е твое́ житие́ по благода́ти Бо́жией блаже́нною кончи́ною увенча́ла еси́./ И ны́не предстоя́щи Христу́ Бо́гу,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 5:

От ю́ности предызбра́нная Бо́гом уго́днице,/ оста́вльши све́тлый черто́г кня́жеский,/ уклони́лася еси́ во оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и, пучи́ну жите́йскаго мо́ря преплы́вши,/ ны́не со А́нгелы песносло́виши Христа́ Бо́га./ Ему́же непреста́нно моли́ся, преподо́бная,/ я́ко да сохраня́ет вы́ну оби́тель, тобо́ю созда́нную,/ и да́рует нам мир и ве́лию ми́лость.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь преподо́бныя, дважды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

До́блественне Бо́гу рабо́тавши,/ злоко́зненнаго врага́ низложи́ла еси́/ и в терпе́нии мно́зе земно́е житие́ препроводи́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние,/ и ны́не ра́достно предстои́ши Престо́лу Госпо́дню, моля́щися о всех нас.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всенепоро́чная Ма́ти, возсия́й ми лучу́,/ и разжени́ мрак безме́рных мои́х грехо́в,/ и лука́выя по́мыслы отжени́, Де́во, от се́рдца моего́ оскверне́ннаго.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Плоть распя́ла еси́ со страстьми́ и похотьми́,/ и всем се́рдцем возлюби́ла еси́ Христа́ Бо́га,/ и все жела́ние к Нему́ устреми́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние./ Те́мже прия́ла еси́ неоску́дный дар исцеле́ний:/ от челове́к бо изгоня́еши бе́сы и здра́вие в боле́знех ско́ро подае́ши,/ водворя́ющися в Небе́сных селе́ниих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тружда́ет мя бу́ря грехо́вная и возмуще́ние безме́стных помышле́ний:/ умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и ру́ку по́мощи, я́ко Милосе́рдая, простри́ ми,/ да велича́ю Тя, спаса́емый.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас/ Христа́, Бо́га на́шего.

Псало́м избра́нный: Терпя́, потерпе́х Го́спода:

По полиеле́и седа́лен, глас 2:

Тве́рдое изволе́ние Бо́гу усе́рдно служи́ти име́ла еси́, преподо́бная ма́ти./ Те́мже ни мирска́го жития́ широта́, ни ско́рби те́снаго пути́ подви́жническаго/ отню́д не возмого́ша от любве́ Бо́жия отлучи́ти тя,/ но, до́брым по́двигом подвиза́вшися на земли́, Небе́сную сла́ву улучи́ла еси́ на Небесе́х,/ иде́же при́сно веселя́щися, моли́ Бо́га о чту́щих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

На Тя упова́ние, Богоро́дице, возложи́хом, ча́яния да не отпаде́м,/ спаси́ нас от бед, Помо́щнице недоуме́емым, и сопроти́вных сове́ты разори́:/ Ты бо еси́ на́ше спасе́ние, Благослове́нная.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 16, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 2:Небрегла́ еси́, ма́ти преподо́бная: (зри выше) или́ стихи́ра, глас 6, зри Сла́вник на лити́и.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, глас 6: Приими́, Де́во: зри в Окто́ихе на повече́рии в четверто́к. И кано́н преподо́бныя, глас то́йже, на 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль,/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Моего́ ра́зума омраче́ние твои́ми моли́твами отжени́, преподо́бная Евфроси́ние,/ да восхвалю́ сла́вную и светоно́сную твою́ па́мять,/ поя́ Боже́ственную песнь.

Я́ко река́ многово́дная, ты, сла́вная Евфроси́ние,/ благода́ти Боже́ственными струя́ми, напои́ла еси́ ве́рных со́нмы,/ вопию́щия Бо́гу песнь побе́дную.

Боже́ственными сия́ньми ду́шу твою́ озари́вши,/ сладостра́стие пло́ти попали́ла еси́ воздержа́нием кра́йним,/ воспева́ющи Христу́ Бо́гу песнь побе́дную.

Богоро́дичен: Све́тлыми луча́ми Твоего́ Сы́на, Богоро́дице,/ просвети́ омраче́нную мою́ ду́шу,/ страсте́й смуще́ние отжени́, Твои́ми, Чи́стая, хода́тайствы.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Испо́лншися, му́драя ма́ти Евфроси́ние, Боже́ственнаго Ду́ха,/ дом яви́лася еси́ Его́/ и, чад твои́х по пло́ти оста́вльши и Бо́гу прилепи́вшися,/ Тому́ воспева́ла еси́:/ несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

От повеле́ния Боже́ственнаго я́влься тебе́, Архистрати́г Михаи́л/ осия́ тя луча́ми све́та Небе́снаго и удержа́ язы́к твой,/ да изве́стно сотвори́т всем явле́ние свое́ тебе́.

На го́ру высо́кую доброде́телей возжела́вши вни́ти, преподо́бная,/ по явле́нии тебе́ Архистрати́га оста́вила еси́ вре́менную княже́ния сла́ву/ и, в созда́нную тобо́ю оби́тель укло́ньшися, Христу́ Бо́гу воспе́ла еси́:/ Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Богоро́дичен: Се ле́ствица, ю́же ви́де иногда́ Иа́ков утвержде́ну на земли́,/ на не́йже утвержда́шеся Бог,/ Светоно́сная Пречи́стая Богоро́дица, Присноде́вствующая.

Седа́лен, глас 3:

Яви́лася еси́, преподо́бная Евфроси́ние, во гра́де Москве́, я́ко со́лнце ино́е,/ озаря́ющи ве́рных луча́ми чуде́с твои́х/ и исцеле́ния подаю́щи всем, с ве́рою приходя́щим к тебе́ и вопию́щим ти:/ ра́дуйся, в ми́ре благоче́стно живу́щих похвало́ и мона́шествующих удобре́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пречи́стыя Твой ру́це, Де́во Ма́ти, просте́рши,/ покры́й упова́ющия на Тя и к Сы́ну Твоему́ зову́щия:/ всем пода́ждь, Христе́, Твоя́ ми́лости.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Посто́м и моли́твою, преподо́бная Евфроси́ние, себе́ очи́стивши,/ вся све́та испо́лнилася еси́/ и дом Свята́го Ду́ха показа́лася еси́.

Бде́нии и поще́нием, бу́дущаго ра́ди воздая́ния,/ лю́те плоть твою́ умерщвля́ла еси́, блаже́нная Евфроси́ние,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу.

Облиста́ема сла́вою кра́сных жития́ твоего́ исправле́ний,/ яви́лася еси́, я́ко меч обою́ду о́стрый, ссека́ющий де́монская ухищре́ния,/ Боже́ственною си́лою укрепля́ема.

Богоро́дичен: Свети́льник всесве́тлый, Боже́ственная трапе́за,/ Бо́жие селе́ние, киво́т и жезл процве́тший/ ми́ру Ты показа́лася еси́, Ма́ти Де́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Светопода́тельными благода́ти блиста́ньми,/ осиява́й вся ны, преподо́бная ма́ти,/ и тьму отжени́ искуше́ний и грехо́внаго омраче́ния.

Тебе́ вси засту́пницу и́мамы, преподо́бная ма́ти на́ша Евфроси́ние:/ не преста́й у́бо о нас моли́ти Го́спода,/ да не лише́ни бу́дем Черто́га Его́ Небе́снаго.

Я́ко звезда́ светоза́рная, показа́лася еси́, ма́ти Евфроси́ние,/ блужда́ющих во мра́це путеводя́щая,/ во искуше́ниих и вра́жиих наве́тех ско́рая и наде́жная помо́щница.

Богоро́дичен: Добро́та Иа́ковля, ю́же возлюби́ Бог/ и в Ню́же всели́тися изво́ли Сло́во Бо́жие,/ земны́х сла́ва и гре́шных прибе́жище Ты еси́, Богоро́дице Чи́стая.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве.

Возсия́вши, я́ко со́лнце, богосия́нными луча́ми, преподо́бная Евфроси́ние,/ струи́ излива́еши исцеле́ний всем,/ похваля́ющим твоя́ по́стническия труды́ и ди́вныя по́двиги.

Ублажа́ем и чтим твою́ па́мять святу́ю и мо́лим тя при́сно:/ помяни́ и нас, ма́ти Евфроси́ние, у Престо́ла всех Царя́.

Егда́ то́кмо узре́ла еси́, преподо́бная Евфроси́ние, трети́цею/ напи́санный о́браз я́вльшагося тебе́ Архистрати́га,/ и а́бие разреши́шася у́зы язы́ка твоего́,/ и просла́вила еси́ Го́спода, творя́щаго ди́вная чудеса́.

Богоро́дичен: Вся хоте́нием соста́вивый Бог и содержа́й вся́ческая словом,/ Твои́ма рука́ма держи́тся, Пречи́стая,/ И́же Боже́ственным Существо́м неопи́санный.

Конда́к, глас 2:

Вся кра́сная ми́ра сего́, я́ко су́етная, презре́вши/ и те́ло твое́ посто́м и бде́нием изнури́вши,/ непреста́нными моли́твами Бо́гу угоди́ла еси́,/ преподо́бная Евфроси́ние,/ и, дар исцеле́ний от Него́ прия́ти сподо́бльшися,/ слепо́му прозре́ние и мно́гим неду́жным исцеле́ние дарова́ла еси́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

И́кос:

Прииди́те, по́стническое сосло́вие и чистоты́ усе́рднии храни́телие,/ пе́сньми духо́вными воспои́м преподо́бную Евфроси́нию,/ красоты́ ми́ра сего́ возненави́девшую, вре́менную княже́ния сла́ву оста́вльшую,/ во оби́тели, е́ю созда́нней, о́браз мона́шествующим показа́вшую,/ мно́гими бде́нии и посто́м те́ло свое́ удручи́вшую,/ и мно́гих ра́ди по́двигов еще́ в житии́ сем дар исцеле́ний от Бо́га прия́вшую,/ и по сме́рти исцеле́ния неоску́дно источа́ющую всем,/ с ве́рою приходя́щим к честне́й ра́це моще́й ея́./ Те́мже ра́достно взыва́ем, глаго́люще:/ сла́ва Бо́гу, прославля́ющему святы́я Своя́.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ева́нгельским словесе́м вне́млющи,/ крест свой на ра́мена твоя́ восприя́ла еси́/ и Христу́ после́довала еси́, преподо́бная Евфроси́ние, Тому́ непреста́нно взыва́ющи:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Добро́ты тле́ющия, Евфроси́ние, небрегла́ еси́, бу́дущаго ча́ющи воздая́ния,/ и прия́ла еси́ сла́ву нестаре́ющую Небе́снаго блаже́нства и весе́лия ве́чнаго.

То́ки чуде́с излива́еши, и подае́ши исцеле́ния теле́сных боле́зней,/ и ду́ши исполня́еши Боже́ственнаго весе́лия/ ве́рою почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Богоро́дичен: Ве́лие соде́яся на Тебе́ та́инство, Де́во Ма́ти:/ Сын Бо́жий из Тебе́ воплоти́ся и Челове́к бысть./ Ему́же, веселя́щеся, пое́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

В зако́не Бо́жием ча́сто поуча́ющися/ и в за́поведех Бо́жиих безпоро́чно ходя́щи,/ дом Ду́ха Свята́го была́ еси́, блаже́нная Евфроси́ние./ Те́мже по сме́рти твое́й не отлучи́ тебе́ Госпо́дь ли́ка преподо́бных, с ни́ми же ны́не Бо́гу пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

Кро́тостию ко всем зе́млю кро́тких насле́довала еси́,/ нищелю́бием и ми́лостынями поми́лование от Бо́га улучи́ла еси́,/ чистото́ю се́рдца и целому́дрием Бо́га зре́ти сподо́билася еси́,/ Ему́же со все́ми святы́ми пое́ши:/ Превозноси́мый во ве́ки Бо́же, благослове́н еси́.

Ум твой к Бо́гу ча́сто возводя́щи и добро́ту ве́чнаго поко́я смотря́ющи,/ плотски́я стра́сти ду́ху покори́ла еси́/ и, и́ноческим о́бразом украси́вшися,/ ве́чное блаже́нство улучи́ла еси́, пою́щи Христа́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Бо́жия и несеко́мая гора́ яви́лася еси́, Де́во,/ от нея́же отсече́ся ка́мень краеуго́льный – Христо́с,/ И́же сокруши́ кре́пость и́дольскую и две́ри отве́рзе Ца́рствия Небе́снаго.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га/ челове́ком нерозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Не терпя́ лука́вый враг твои́х всено́щных бде́ний и зе́льнаго воздержа́ния,/ сла́вы же земны́я и кра́сных ми́ра сего́ презре́ния,/ клевета́ми и злоре́чием возмути́ ду́шу чад твои́х со служи́тели их,/ ты же, преподо́бная, Бо́га ра́ди поноше́ния клеветы́ с терпе́нием ве́лиим понесла́ еси́,/ Бо́гу себе́ вруча́ющи.

Егда́ кра́йнее изможде́ние те́ла твоего́ обличи́ла еси́ пред ча́ды твои́ми,/ клеветы́ вся́чески клеветнико́м отмща́ти воспрети́ла еси́, Бо́гу себе́ предаю́щи,/ И́же и просла́ви тя чуде́с дарова́нии, блаже́нная Евфроси́ние.

Твои́х по́двигов прия́ла еси́ венцы́/ и ны́не с преподо́бных ли́ки на Небесе́х при́сно ра́дуешися,/ помина́й у́бо и нас, преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ да моли́твами твои́ми сподо́бимся улучи́ти Небе́снаго Ца́рствия.

Богоро́дичен: Посо́бствуеши ве́рным во бране́х, Пресвята́я Влады́чице,/ те́мже и стране́ на́шей на вся сопроти́вныя даждь побе́ды,/ да Тя вы́ну велича́ем.

Свети́лен:

Избе́гла еси́ ко́зней врага́ иско́ннаго,/ возгнуша́вшися всея́ его́ и ми́ра сего́ пре́лести,/ и прешла́ еси́ в Небе́сныя черто́ги,/ иде́же ны́не лику́еши со все́ми преподо́бными.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице Де́во,/ неве́дущии Тя не и́мут ви́дети Све́та,/ ро́ждшагося из Тебе́, Пречи́стая.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2:

Разуме́ние доброразсу́дное име́ла еси́ в душе́ твое́й, преподо́бная,/ и смире́ние, и кро́тость,/ ве́ру, наде́жду и любо́вь, я́же к Бо́гу,/ и всено́щными моли́твами/ Ему́ послужи́ла еси́.

Сообра́вшеся днесь, лю́дие христоимени́тии,/ возвели́чим Христа́ Бо́га на́шего,/ возвели́чившаго преподо́бныя Евфроси́нии свяще́нную па́мять,/ в не́йже, пра́зднующе, возопии́м к преподо́бней:/ помина́й нас, ве́рно почита́ющих тя.

Сла́ва, глас 8:

О, блаже́ннаго изволе́ния!/ Я́ко усе́рдно Бо́га возжела́вши,/ презре́ла еси́ мирски́й мяте́ж и земны́я сла́сти,/ в по́стничестве и труде́х пожи́вши,/ Го́споду угоди́ла еси́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Арха́нгела Гаврии́ла глас восприи́мше, рцем:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия,/ Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру ро́ждшая.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны от кано́на преподо́бныя, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га, Го́спода от исто́чник Изра́илевых. Апо́стол к Гала́том, зача́ло 208. Аллилу́ия, глас 6: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я Госпо́дь. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 104. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Моли́тва

О преподо́бная княги́не Евфроси́ние, до́бляя в жена́х подви́жнице, прехва́льная уго́днице Христо́ва! Приими́ моле́ние о нас, недосто́йных, с ве́рою и любо́вию к тебе́ припа́дающих, и те́плым к Бо́гу хода́тайством испроси́ гра́ду Москве́ и лю́дем от бед и напа́стей сохране́ние, споспешеству́й, я́ко чадолюби́вая ма́ти, ча́дом, тобо́ю собра́нным, понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии и до́бре подвиза́тися ко исправле́нию жития́ своего́, е́же ко спасе́нию; в ми́ре благоче́стно живу́щим испроси́ у Го́спода в ве́ре тве́рдость, во благоче́стии преспе́яние и всем, с ве́рою прибега́ющим к тебе́ и твоея́ прося́щим по́мощи и заступле́ния, подава́й всегда́ неду́гов исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние и во всем житии́ благопоспеше́ние, наипа́че же умоли́ Го́спода в ми́ре и покая́нии земно́е житие́ преити́ нам, мыта́рств го́рьких и мук ве́чных изба́витися и Ца́рство Небе́сное твои́м хода́тайством получи́ти, иде́же ты со все́ми святы́ми Го́споду предстои́ши, да всегда́ сла́вим Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святая благоверная великая княгиня Московская Евдокия, в иночестве преподобная Евфросиния. Время жизни святой благоверной великой княгини Евдокии (†1407) совпадает с эпохой великого игумена земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, тайнозрителя Святой Троицы. Княгиня Евдокия была супругой великого князя Московского Димитрия Донского. Благочестивую чету можно с полным основанием считать учениками Преподобного Сергия. Не случайно летописец сравнивает их со святыми равноапостольными Ольгой и Владимиром.

Святая благоверная великая княгиня Евдокия была дочерью Димитрия Константиновича, князя Суздальского. Детство провела она в Суздале и Переяславле-Залесском, в неспокойной обстановке постоянных междоусобных распрей, которые вели с ее отцом удельные князья. С ранних лет княгиня Евдокия привыкла полагать все свое упование на Бога. В 1367 году она вступила в брак с великим князем Московским Димитрием Иоанновичем, впоследствии прозванным Донским. Любовь к супругу и детям княгини Евдокии освящалась ее любовью к Богу. Дела христианского милосердия княгиня и ее супруг сочетали с подвигами поста и молитвы. В своей жизни они опирались на помощь святых, трудами которых была в те времена столь достославна Русская земля. Святитель Алексий, митрополит Московский, был близок княжескому семейству; духовником Евдокии и Димитрия был ученик Преподобного Сергия, игумен Симонова монастыря, святой Феодор (впоследствии архиепископ Ростовский). Преподобный Сергий был крестным отцом их двоих детей (всего у княжеской четы было 5 сыновей и 3 дочери).

Подвиг великого князя Димитрия по освобождению Руси от монголо-татарского ига разделяла княгиня Евдокия. Поход благоверного князя Московского Димитрия против Мамая, победоносно завершившийся 8 сентября 1380 года на Куликовом поле, поддерживался с ее стороны горячими молитвами и делами любви. В память победы княгиня построила внутри Московского Кремля храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (всемирно-историческая победа русских на Куликовом поле совершилась в этот праздник). Храм был расписан выдающимися иконописцами Феофаном Греком и Симеоном Черным. Храмоздательство и основание монастырей трудами святой благоверной княгини Евдокии содействовали расцвету русского храмостроительства в XIV веке, начало которому было положено постройкой храма в честь Пресвятой Троицы Преподобным Сергием.

Постепенно жизнь святой княгини Евдокии становилась подвигом самоотречения и предания себя всецело воле Божией. В 1383 году великий князь Московский должен был явиться к татарскому хану Тохтамышу. Но из-за крайнего озлобления Тохтамыша на князя Димитрия решили послать в Орду его старшего сына Василия, которому в то время было около 13 лет. Святая Евдокия отпустила сына и тем самым обрекла себя на двухлетнее страдание: князь Василий был задержан в Орде как заложник. В 1389 году благоверный князь Димитрий, не достигнув сорока лет, опасно заболел и отошел ко Господу (память 19 мая).

Овдовевшая княгиня видела свою обязанность пред Богом прежде всего в завершении воспитания детей. Вместе с тем она начала устроение Вознесенского женского монастыря в Московском Кремле, отдав под него княжеские чертоги. Видимо, изначально она мыслила этот монастырь местом своего будущего иночества. Одновременно она строила несколько храмов и монастырей в Переяславле-Залесском. Однако не только о строительстве храмов думала княгиня Евдокия: ее главной сокровенной целью после смерти супруга стало устроение внутреннего монашества, созидание храма в собственном сердце. Княгиня Евдокия стала вести тайную подвижническую жизнь. По пышным одеждам, в которых святая княгиня являлась перед людьми, нельзя было догадаться о том, что она изнуряла себя постом, бдением, тяжелыми веригами. Пришлось ей претерпеть и человеческую клевету. Ее подвиг увенчался явлением ей Архангела Михаила, предвозвестившего скорую кончину. Образ Архангела, написанный по ее указаниям, был помещен в кремлевском храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Святая княгиня после блаженной кончины мужа воздерживалась от непосредственного участия в государственных делах. Но все же именно с ее советом связано перенесение из Владимира в Москву чудотворной иконы Пресвятой Богородицы, вызванное нашествием на Москву хана Тамерлана. Пресвятая Богородица отозвалась на всенародную мольбу. В день сретения иконы в Москве (26 августа 1395 года) Тамерлану было грозное видение во сне Светоносной Жены; устрашенный завоеватель отступил от Москвы. В 1407 году, после видения ей Архангела Михаила, княгиня Евдокия, «явлением Ангельским от всего земного отрешенная» (см. Акафист), решила оставить великокняжеский терем и принять монашество, к которому она шла всю свою жизнь. При переходе в Вознесенский монастырь княгиня Евдокия исцелила слепца, который прозрел, отерев глаза краем ее одежды, также от различных недугов во время этого ее шествия исцелились 30 человек. В обители княгиня приняла постриг с именем Евфросиния. Кроме смиренного несения иноческих подвигов, святая княгиня заложила в монастыре новую каменную церковь Вознесения. В иночестве святая Евфросиния прожила несколько месяцев: 7 июля 1407 года мирно преставилась ко Господу.

Святость преподобной Евфросинии удостоверена чудесными знамениями милости Божией, совершавшимися на ее гробнице в течение нескольких столетий. Много раз видели, что у гроба святой Евфросинии сама возгоралась свеча. И в XIX веке здесь совершилось несколько чудесных исцелений. Так, в 1869 году, приложившись к гробнице с мощами преподобной, исцелился одержимый отрок. В 1870 году преподобная Евфросиния явилась во сне парализованной девице и вернула ей здоровье. Неизлечимо больной был возвращен к жизни через возложение на него пелены с гробницы святой Евфросинии. Ее духовный подвиг свидетельствует о том, что ни богатство, ни высокое общественное положение, ни семейные узы не могут быть непреодолимым препятствием для стяжания благодати Божией и святости.

Литература:

1. Житие святой благоверной княгини Московской Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1871.

2. Акафист святой благоверной великой княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1893.

3. Святая благоверная великая княгиня Московская Евдокия, во инокинях преподобная Евфросиния, основательница Московского Вознесенского девичьего монастыря. М., 1898.

4. Гурьянов В. П. Сказание о блаженной великой княгине Евдокии, во инокинях Евфросинии. Выпись из лицевого Царственного Летописца. М., 1907.

Преподо́бных оте́ц на́ших Фомы́, и́же в Мале́и, и Ака́кия, и́же в Ле́ствице

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Богосия́нна тя свети́льника, о́тче, позна́хом,/ мы́сленными заря́ми озаря́юща мир/ и тьму отгоня́ща/ лука́ваго де́монов смуще́ния./ Те́мже светоно́сную твою́ па́мять/ ве́рно пра́зднуем, блаже́нне.

Све́тел в житии́ дре́вле быв,/ бога́тством и си́лою,/ мона́шеским о́бразом, преподо́бне,/ оде́ялся еси́, о́тче Фомо́,/ нищете́ подо́бяся нас ра́ди Вопло́щшагося,/ те́мже мно́гими тя дарова́нии обогати́л есть.

Столпо́м о́гненным зри́тельно/ тя Бог наста́ви ко спасе́нию, о́тче,/ к ти́хому приста́нищу и к горе́ безстра́стия,/ во́ду же твое́ю моли́твою источи́л еси́/ и неви́дящим е́же ви́дети/ и хромы́м благотече́ние дарова́л еси́.

И́ны стихи́ры свята́го Ака́кия, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Воздержа́нием му́дрость плотску́ю умертви́л еси́/ и ду́шу оживи́л еси́ посто́м/ и доброде́телей соверше́нием./ Отсю́дуже и яви́лся еси́, я́ко жив, по кончи́не вои́стинну:/ я́коже бо сон, вмени́ся тебе́ смерть,/ к Бо́гу преста́вльшуся/ и в ру́це ду́шу прело́жшу Ему́,/ Ака́кие сла́вне.

Страсте́й успи́л еси́ жела́ния, Ака́кие,/ бде́ние всено́щное я́ко стяжа́в,/ послуша́ние и смире́ние,/ поуче́ние же Боже́ственных писа́ний,/ и се́рдце чи́сто, и ум несмуще́н,/ те́мже был еси́ и прия́телище Ду́ха Свята́го,/ зари́ чуде́с возсия́в конце́м.

Мирска́го пристра́стия до конца́ возгнуша́вся,/ безстра́стия сосу́д был еси́,/ в любому́дрии же, сла́вне,/ де́тельным восхожде́нием возвы́сился еси́/ к самому́ жела́нию коне́чному/ и узре́л еси́ та́йным виде́нием/ неви́димых недомы́сленныя и Боже́ственныя добро́ты,/ Ака́кие всему́дре и блаже́нне.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́же Бо́га Невмести́маго во чре́ве Твое́м вмести́вшая,/ человеколю́бно Челове́ка бы́вша,/ и на́ше смеше́ние из Тебе́ прии́мша,/ и обожи́вша я́ве,/ не пре́зри мене́, Всечи́стая, ны́не скорбя́ща,/ но уще́дри ско́ро/ и разли́чныя вражды́ же и вре́да лука́ваго свободи́.

Крестобогоро́дичен:

А́гнца и Па́стыря Тя на Дре́ве я́ко ви́де,/ А́гница ро́ждшая рыда́ше/ и ма́терски Ти веща́ше:/ Сы́не возжеле́нне,/ ка́ко на Дре́ве Кре́стнем пове́шен еси́, Долготерпели́ве?/ Ка́ко ру́це и но́зе Твой, Сло́ве,/ пригвозди́шася от беззако́нных/ и кровь Твою́ излия́л еси́, Влады́ко?

Тропа́рь, глас 1:

Свети́ла богосия́нная ми́ру/ и и́ноков одушевле́нныя зари́,/ Фома́ чудесы́, Ака́кий же послуша́нием,/ возсия́сте све́тло;/ сих, я́ко иму́щих дерзнове́ние к Бо́гу,/ моли́твами во бра́нех посо́бствовати мо́лим,/ да про́сят от Христа́ Бо́га дарова́ти проще́ние согреше́ний/ чту́щим их святу́ю па́мять.

Ин тропа́рь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кано́н преподо́бнаго Фомы́, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м песнь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ и́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися.

Просвеще́ние Боже́ственныя благода́ти, сла́вне, в души́ прии́м,/ я́ко други́й Еги́пет, страсте́й мглу оста́вил еси́/ и житие́ прия́л еси́ Небе́сное.

Све́тел, о́тче, в житии́ быв,/ на иноплеме́нники воздви́гл еси́ неисче́тны побе́ды/ и, мона́шествовав преподо́бно, полки́ де́монов победи́л еси́.

Воздержа́тельно врагу́ спле́тся,/ посо́бием, преподо́бне, Боже́ственнаго Ду́ха/ смири́л еси́ сего́ и побе́ды с Небесе́ вене́ц прия́л еси́.

Богоро́дичен: Еди́на Бо́га, всех су́щаго невмести́ма,/ Тебе́ вме́стна бы́вша за бла́гость, породила́ еси́, Отрокови́це,/ Его́же моли́ спасти́ пою́щия Тя.

Ин кано́н преподо́бнаго Ака́кия, его́же краегране́сие:Ака́кия, изря́днаго послу́шника, пе́сньми пою́. Глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю лучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Незло́бным нра́вом обложи́вся,/ благообра́зную доброде́телей стяжа́л еси́ добро́ту,/ Христо́ву во́льному послуша́нию подо́бяся да́же до сме́рти, всеблаже́нне.

Зло́бы обрета́теля посрами́л еси́ беззло́бием твои́м,/ терпе́нием же, о́тче, искуше́ний того́ го́рдую и вознесе́нную вражду́/ к земли́, всеблаже́нне, смири́л еси́.

Воздержа́нием терпели́вным, преподо́бне, предъобуча́яся и страсте́й отсека́я нача́ла,/ безстра́стия оде́ждею украси́лся еси́ по́слежде,/ благода́тию Боже́ственною покрыва́емь.

Укре́пль душе́вное устрое́ние терпе́нием тве́рдым/ и до́блим, всеблаже́нне, по́мыслом,/ по вся дни терпе́в му́ченический по́двиг, и вене́чник показа́лся еси́.

Богоро́дичен: Кре́пость твори́тельная и пе́ние, Бог и Госпо́дь,/ И́же нас ра́ди из Тебе́ воплоще́йся и рожде́йся,/ проро́чески я́коже Иса́ия, Пречи́стая, благовести́.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщве́й грех,/ и страх Твой всади́/ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Твои́ми прекло́нься Бог мольба́ми, руко́ю тя проро́ка уз изба́ви/ и ше́ствовати благоизво́ли к боле́зненному труду́ воздержа́ния.

Жития́ го́рькое оста́вив треволне́ние,/ ко приста́нищу приступи́л еси́ воздержа́ния и тишине́ Боже́ственней, о́тче Фомо́,/ испо́лнився Ду́ха благода́тию.

Столпо́м Изра́иля иногда́ пусты́ню, всеблаже́нне, проходи́ти наста́вивый/ столпо́м тя о́гненным наставля́ше,/ прови́дяй души́ твоея́ благоро́дие.

Богоро́дичен: Злату́ю я́ко и́стинно кади́льницу, и ста́мну ма́нны, и Боже́ственную го́ру,/ и пала́ту красну́ Бо́жию Тя, Де́во, имену́ем.

Ин

Ирмо́с: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Всего́ тебе́ сама́го Творцу́ твоему́ и Бо́гу, преподо́бне, возложи́в,/ терпе́л еси́ томи́тельное уничиже́ние.

Зако́нно страда́льческое терпе́ние, возде́ржниче, показа́л еси́ на земли́,/ те́мже тебе́ Небе́сное весе́лие даде́ся.

Смире́ние и́стинно, долготерпе́ние опа́сно держа́л еси́,/ терпе́ние, воздержа́ние с послуша́нием, преблаже́нне.

Богоро́дичен: Всех Соде́тель зи́ждется, нас ра́ди, Пречи́стая, плоть прие́м одушевле́ну/ из Тебе́, Пресвята́я Богоневе́сто.

Конда́к Ака́кия, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Мир оста́вль, Христу́ после́довал еси́ от младе́нства,/ прему́дре Ака́кие преподо́бне,/ Того́ подража́я во́льное смире́ние,/ низве́ргл еси́ го́рдостнаго мучи́теля,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Седа́лен, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Яви́лся еси́, преподо́бне, благоугоди́в Боже́ственными дея́нии,/ и житие́м чи́стым насле́дия сподо́бился еси́ Безпло́тных,/ моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва, Ака́кия, глас то́йже.

Подо́бен: Ско́ро предвари́:

Све́тлостию ве́ры и де́тельным све́том/ яви́лся еси́ равноа́нгелен на земли́ вои́стинну, Ака́кие всему́дре,/ показа́л еси́ му́жески кре́пкое ума́ твоего́,/ сокруши́л еси́ напа́дания страсте́й посто́м./ Те́мже и по кончи́не, я́ко жив, яви́лся еси́, непобеди́ме.

И ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

Крестобогоро́дичен:

На Кресте́ Тя возвы́шена я́ко узре́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жий,/ ма́терски рыда́ющи, веща́ше:/ что́ но́вое и стра́нное сие́ чу́до, Сы́не Мой?/ Ка́ко, Жизнь всех, вкуша́еши сме́рти,/ оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рд.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ слух Твоего́ смотре́ния/ и просла́вих Тя,/ Еди́не Человеколю́бче.

Воздержа́ния поже́гл еси́ огне́м Боже́ственным те́рние грехо́вное/ и чуде́с заре́ю, о́тче, облиста́л еси́.

Души́ твоея́ о́чи от страстны́я ти́ны очи́стив,/ незря́щия зе́ницы, о́тче, отве́рзл еси́.

Сам отчужди́лся еси́ мирски́х мяте́жей, Богоно́се,/ и преми́рную тишину́ получи́л еси́.

Богоро́дичен: Неискусобра́чная Влады́чице, Яже Бо́га без се́мене заче́ншая,/ напа́стей и печа́лей всех изба́ви.

Ин

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Умертви́в, о́тче, му́дрость пло́ти твоея́, твою́ ду́шу оживил еси́/ и пра́вды вене́ц прия́л еси́, зовый, Ака́кие:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

По́двиги до́лги прие́мля,/ и́же по вся дни терпели́вное пока́зовал еси́ сопротивле́ние, о́тче./ Те́мже по сме́рти, я́ко жив, возопи́л еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Тве́рдым умо́м томле́ния за Христа́ претерпе́л еси́, Ака́кие блаже́нне,/ Сего́ помышля́я, на Кресте́ пригвожде́на за спасе́ние ро́да на́шего.

Богоро́дичен: Чисте́йши еси́ Небе́с и мы́сленных сил,/ я́ко сих Зижди́теля, Пречи́стая, ро́ждши./ Те́мже Ти зове́м:/ ра́дуйся, Богоро́дице Всепе́тая.

Песнь 5

Ирмо́с: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди,/ во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви нас:/ ра́зве бо Тебе́, ино́го бо́га не зна́ем.

Руководя́щаго тя к пусты́ням благоче́стно име́л еси́ Илию́, о́тче, Фесви́тянина,/ явля́ющася но́щию и тайноуча́ща Боже́ственным тя, преподо́бне.

Я́ко в други́й Карми́ль, в Мале́йскую го́ру, му́дре, всели́лся еси́,/ виде́ний Боже́ственных наслажда́яся/ и чудотворе́ний благода́ть пресла́вно, блаже́нне, прие́мля.

Простра́ннаго пути́ те́сный предпочита́я,/ дости́гл еси́ ра́достно широту́ рая́,/ и дре́ву жи́зненному, о́тче, невозбра́нно причаща́ешися, веселя́ся.

Богоро́дичен: Уязви́вшееся прило́ги вра́жиими, Чи́стая,/ я́ко ми́лостива, исцели́ се́рдце мое́,/ на Кресте́ пло́тию Пригвозди́вшагося неизрече́нно ро́ждшая.

Ин

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Ты, преподо́бне, я́звами му́жески ураня́емь/ и бие́нии по вся дни терпя́ кре́пко,/ преподо́бно почи́л еси́.

Тече́ние до́брое сконча́в, Ака́кие незло́бный,/ трудо́в свобо́дный и боле́зней восприя́л еси́ поко́й.

Ум твой, чи́стым по́мыслом окормля́емь, Ака́кие Богоно́се,/ к Вино́вному всех благополу́чно устреми́ся.

Богоро́дичен: Ни а́нгельский ум, ни челове́ч мо́жет рождества́ Твоего́ сказа́ти:/ превосхо́дит бо вся́ко постиже́ние ра́зума.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

В пусты́ни безво́дней всели́лся еси́/ и моли́тв одожде́нием твои́х, преподо́бне,/ во́ду всебога́тну Влады́ку источи́ти умоли́л еси́.

Я́коже Авраа́м дре́вле пра́ведный, во и́ну страну́ себе́ удали́л еси́,/ и Бо́гу прибли́жился, и в зе́млю кро́тких всели́лся еси́.

Мона́х и́стинен был еси́/ и по погребе́нии исцеле́ний дарова́ния, о́тче Фомо́,/ тре́бующим источа́еши си́лою духо́вною.

Богоро́дичен: Во́лею вся Соде́лавый, в ложесна́, восхоте́в, Неискусобра́чныя всели́ся,/ тле́нием неду́говавшия нетле́нием почести́ хотя́,/ я́ко Благосе́рд.

Ин

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Усну́л еси́ блаже́нным сном, блаже́нне,/ и по сме́рти яви́лся еси́, послу́шая, о́тче, вопроша́ющих,/ я́ко не умира́ет послуша́ние име́яй.

Сконча́в до́брыя по́двиги, тезоимени́те,/ нетле́ннаго, Богому́дре, сподо́бился еси́ вои́стинну безсме́ртия,/ иде́же, ра́дуяся, венцы́ побе́ды восприя́л еси́.

Боже́ственное, и до́брое, и богоуго́дное воздержа́ние жития́ твоего́, блаже́нне,/ мно́гия утвержда́ет Боже́ственным стра́хом/ и жела́нием благ бу́дущих, Ака́кие.

Богоро́дичен: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя ве́рою сла́вим, я́ко Бо́га заче́ншую/ и ро́ждшую Сего́ неискусобра́чно,/ соеди́ншася из Тебе́, прия́тныя святы́м хра́мом.

Конда́к Фомы, глас 4.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Ве́лию побе́ду му́жески показа́л еси́,/ отону́дуже Боже́ственною любо́вию разгоре́вся,/ царя́ тле́ннаго и вся кра́сная преоби́дел еси́,/ на горе́ Мале́йстей вселе́ние соверши́в,/ от нея́же в Небе́сная/ возше́л еси́ к Царю́ царе́й, Фомо́,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмо́с: Образу златбму, на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огни́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Огнь страсте́й воздержа́ния росо́ю, о́тче, погаси́л еси́/ и, просия́в, я́коже со́лнце, доброде́телей све́тлостию,/ всех вопию́щих просвеща́еши сердца́, блаже́нне:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Слепы́м е́же зре́ти и хромы́м, о́тче Фомо́, благотече́ние,/ ско́рбным избавле́ние и боля́щим исцеле́ние подая́ си́лою Христо́вою, взыва́л еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Безмо́лвно твою́ соверши́л еси́ жизнь, о́тче блаже́нне,/ нестяжа́нием просвеща́яся и воздержа́нием украша́яся,/ поя́ умиле́нием се́рдца Влады́це, пребога́те:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Де́во Чи́стая, Неискусобра́чная, благослове́нная,/ па́дающих исправле́ние, согреша́ющих избавле́ние, спаси́ мя, блу́днаго,/ спаси́ Сы́ну Твоему́ зову́ща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Всем жела́нием ко Влады́це иды́й,/ доса́ды, и безче́стия, преподо́бне, и я́звы терпя́, взыва́л еси́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

По́мысл твой Влады́чния помышля́я стра́сти и распя́тие/ и сме́рти поуча́яся, ураня́емь, поя́ше:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Мертв во гро́бе по зако́ну умира́ющих, лежа́ без дыха́ния,/ глаго́лющему веща́еши па́че естества́, я́ко не у́мерл есмь, и взыва́еши:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Богоро́дичен: Уме́ршия, и́мже, Де́во, держи́ми бе́хом зако́ном,/ Жизнь ро́ждши и́стинную, возста́вила еси́ зову́щия:/ благослове́на Ты в жена́х, Пренепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго/ и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Стра́сти неудержи́мыя души́ воздержа́ния уздо́ю покори́в,/ невеще́ственным А́нгелом уподо́бился еси́, вопия́:/ по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки.

Фесви́тянина Илии́ после́дуя, преблаже́нне, свяще́нному житию́,/ на го́ру возше́л еси́ бесе́довати к Бо́гу, посто́м ум очища́я, поя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Кро́ток и незло́бив я́влься, на земли́ кро́тких живе́ши, Богому́дре,/ со все́ми преподо́бными и избра́нными поя́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Живы́й су́щий исто́чник, я́ко во́ду жи́зни ро́ждшая,/ ду́шу мою́, иста́явшую грехо́вным пла́менем, Де́во Богоро́дице, напо́й,/ да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Кре́пким воздержа́нием Бо́гу тебе́ бысть смеси́тися, преподо́бне,/ уз те́ла разре́шшуся и плоть изнури́вшу,/ и виде́нием де́тельным, о́тче, зовы́й:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

С му́ченики Христо́вы сочета́емь и вчиня́емь,/ непреста́нно, преподо́бне, поя́ Человеколю́бца/ и моля́ся о нас, восхваля́ющих тя и вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Пострада́в зако́нно на земли́, Небе́сный обре́л еси́ поко́й,/ ра́дуяся, преподо́бне, со святы́ми,/ и соприча́стник весе́лию и ра́дости их быв, и взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Воплоща́ется Безпло́тный пре́жде,/ Соде́тель зи́ждется из Тебе́, Всенепоро́чная,/ и́бо в пречи́стая ложесна́ Твоя́ заше́д непостижи́мый,/ описа́нием плотски́м хотя́ объя́тся./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Песнь 9

Ирмо́с: От Бо́га Бо́га Сло́ва,/ неизрече́нною му́дростню прише́дшаго обнови́ти Ада́ма,/ я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те,/ от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди,/ ве́рнии, единому́дренно пе́сньни велича́ем.

Ду́хом, о́тче, обнища́в, Небе́сное Ца́рство восприя́л еси́ со все́ми избра́нными,/ сла́вы неизрече́нныя исполня́емь и боле́зней по́честь прие́мля, Фомо́, возда́ния./ Сего́ ра́ди тя ве́рою и любо́вию ублажа́ем.

Моще́й твои́х ра́ка ве́рно приступа́ющим источа́ет исцеле́ний ре́ки,/ стра́сти душ потопля́ющая и теле́с боле́зни отъе́млющая, блаже́нне Фомо́,/ моли́твенниче ве́рою при́сно блажа́щим тя.

Совокупля́яся с преподо́бных све́тлыми ли́ки/ и сия́нием невече́рним мы́сленно, о́тче Фомо́, озаря́емь,/ Боже́ственную твою́ па́мять творя́щия просвети́ ве́рно/ и улучи́ти спасе́ние моли́твами твои́ми сподо́би.

Богоро́дичен: Облиста́ющая всех чуде́с заря́ Твои́х, Богоблагода́тная Чи́стая,/ страсте́й и скорбе́й отъе́млет мглу и свет весе́лия мы́сленный простира́ет/ Ма́терь Бо́жию Тя велича́ющим.

Ин

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Ми́лостивно вмести́лся еси́, о́тче ко вся́ческих Благода́телю,/ незло́бия добро́тою украша́емь и красото́ю доброде́телей сия́я,/ те́мже тя вси ублажа́ем.

Зако́ну повину́яся Влады́чню,/ твою́ преклони́л еси́ вы́ю мона́шествующих боре́нию/ и, победоно́сец, о́тче, быв,/ к незло́бию дости́гл еси́ соверше́нному, всеблаже́нне.

Пе́ние Бо́гу возсыла́ти со Безпло́тными сподо́бился еси́,/ я́ко соблю́д о́нех житие́ и чистоту́,/ терпе́нием же дел му́ченик сла́ву прия́л еси́.

Приими́ от нас, Богоно́се, приноси́мое тебе́ пе́ние от чи́ста се́рдца/ и возда́ждь мольба́ми твои́ми/ согреше́ний оставле́ние и спасе́ние, всече́стне.

Богоро́дичен: Я́ко ко́рень су́щую вои́стинну нетле́ния,/ Тя, Де́во, вси ве́рнии, и утвержде́ния, хвала́ми почита́ем:/ Ты бо Ипоста́сное Безсме́ртие нам родила́ еси́.

Преподобный Фома Малеин жил в Византии не позднее X века. Он происходил из знатного рода и был очень богат. Отличаясь телесной силой и храбростью, святой Фома состоял на военной службе и во время военных походов совершил немало подвигов в сражениях с врагами отечества. Однако любовь ко Христу побудила его отказаться от мирской славы и житейского благополучия. Святой Фома оставил мир и принял монашеский постриг.

Подражая нищете и смирению Господа Иисуса Христа, он обходил иноческие обители, чтобы получить наставления подвижников и научиться богоугождению. Когда святой решил удалиться для безмолвия в пустыню, перед ним на небе засиял огненный столп, который предшествовал ему, указывая дорогу. Также святому явился святой пророк Илия и указал, куда следует идти. Таким образом преподобный Фома пришел на гору Малея. Точное место подвигов его неизвестно. Полагают, что гора Малея расположена в восточной части Афона. Известны также два мыса с названием Малеон: на Пелопоннесе и острове Лесбосе.

Поселившись на Малее, преподобный Фома подвизался в посте и молитве, ведя непрестанную брань со злыми духами. Там святой Фома удостоился Божественных видений и откровений и получил благодатные дары чудотворений и исцелений. О жизни подвижника стало известно людям, многие стали приходить к нему и получали исцеления от различных недугов. По молитве святого также изгонялись бесы из душевнобольных.

После кончины преподобного Фомы его святые мощи прославились многочисленными чудесами.

Литература:

1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского, кн. 11. М., 1910, с. 138–140.

2. Полное собрание житий святых Православной Греко-Российской Церкви. Под ред. Е. Поселянина. Июль. СПб., б/ г, с. 70–71.

Преподобный Акакий жил в VI веке и был послушником в одном из монастырей. Он получил благодать от Господа и наследовал вечное блаженство в обителях Отца Небесного за свое великое терпение и послушание. О жизни преподобного Акакия рассказывает преподобный Иоанн Лествичник (†649; память 30 марта) в своей «Лествице».

Преподобный Акакий был послушником некоего старца, отличавшегося грубостью и жестокостью нрава. Старец изнурял святого Акакия непосильным трудом, жестоко его бил, морил голодом. Но преподобный Акакий со смирением и незлобием переносил такое обращение, за все благодарил Бога и всегда оставался послушным своему старцу. Однако тяжелый труд изнурил его тело, и преподобный Акакий через девять лет преставился к Богу, будучи еще молодым (†ок. 550). Когда старец поведал о его кончине одному великому подвижнику, тот не поверил и через пять дней после погребения пришел к могиле и спросил: «Брат Акакий, умер ли ты?». Из могилы послышался ответ: «Нет, отче, не умер, послушливому невозможно умереть». Присутствовавший при этом старец святого Акакия раскаялся в своей жестокости и, поселившись близ могилы преподобного, в молитве и покаянии окончил свою жизнь.

Литература:

1. Преподобного отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы. Лествица. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1901.

2. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Жития святых, чтимых православною Церковью. 3-е изд. Июль. СПб., 1900, с. 61.

Святы́я великому́ченицы Неде́лы (Кириаки́и)

Тропа́рь, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Одоле́нием чуде́сным/ победи́ла еси́ вра́жия си́лы до конца́,/ Неде́ло пресла́вная,/ идоложре́ния бо тьму/ дале́че Креста́ честна́го све́тлостию прогна́ла еси́./ Му́ченице всехва́льная,/ Христу́ Бо́гу моли́ся/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Святая мученица Кириакия. Имя «Кириакия» означает Господня, Господу принадлежащая. Родители святой девы Кириакии римские христиане Дорофей и Евсевия не случайно дали ей это имя: будучи бездетными, они обещали посвятить своего ребенка Богу, если Ему угодно будет отозваться на их горячие молитвы. И действительно, судьба святой Кириакии как бы запечатлена ее именем.

Время жизни святой пришлось на эпоху императора Диоклитиана (284–305), жестокого гонителя христиан. В числе других были взяты под стражу и Дорофей с Евсевией и юной дочерью. Все члены семьи были разлучены и сосланы в разные места империи. Со святой Кириакией обошлись, как и с прочими захваченными христианами: стали подвергать пыткам, чтобы склонить к отречению от Христа.

В страданиях святой Кириакии проявилась истинность слов Спасителя, обещавшего Своим истинным последователям совершение ими чудес, подобных тем, которые творил Он Сам. Когда мучители ввели святую Кириакию в языческий храм, требуя, чтобы она поклонилась идолам, святая помолилась и началось сильное землетрясение, статуи идолов падали на землю и разбивались. Тогда мученицу бросили на раскаленную сковороду, но вновь, по ее молитвам, с неба сошло облако и уничтожило весь жар. Наконец, на нее были выпущены хищные звери, однако они не тронули святую Кириакию и легли у ее ног. Видя, что как бы сама природа на стороне святой, многие язычники обратились ко Христу, мучители же на время оставили святую Кириакию в покое. Через несколько дней, однако, было решено предать ее казни. Но воле Божией было угодно послать мученице естественную смерть: она преставилась к Богу во время молитвы. Облик и поведение святой были столь высоки, что воины-язычники, содержавшие ее в темнице, после ее блаженной кончины также стали христианами.


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle