Библиотеке требуются волонтёры

Источник

8-й день

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и, ра́ди чудотво́рныя ико́ны Ея́, имену́емыя «Каза́нская»

НА МАЛОЙ ВЕЧЕ́РНИ

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Небе́сныя Си́лы ра́дуются,/ пресла́вно служа́ще чу́дней ико́не Богома́тере,/ и к весе́лию земны́я ду́хом призыва́ют,/ спасе́ние ми́рови сию́ показу́ют/ и всей стране́ Росси́йстей/ тве́рдое огражде́ние и заступле́ние.

Твоего́, Владычице, явле́ния непостижи́маго/ тре́петни бы́ша лю́дие,/ вку́пе же и ра́достни,/ я́ко чудесе́м сокро́вище/ пречи́стый Твой о́браз яви́ся,/ благода́тию просвеща́я вся́ческая/ и от бед избавля́я при́сно.

С пресла́вными чи́нми а́нгельскими днесь,/ ве́рнии, духо́вне весели́мся,/ све́тло пра́зднующе пресве́тлое торжество́ Богома́тере,/ Е́юже пречи́стый Ея́ о́браз,/ я́ко исто́чник приснотеку́щий, яви́ся,/ исцеле́ний незави́стныя да́ры при́сно источа́я.

Сла́ва, и ны́не, глас 3:

Стра́шно чу́до явле́ния Твоего́, Влады́чице,/ и несказа́нно удивля́ет Преми́рная и ужаса́ет земна́я,/ вку́пе же и просвеща́ет светоно́сною благода́тию пречи́стаго Твоего́ о́браза/ и ро́ждшагося от Тебе́ Христа́ Бо́га на́шего./ Того́ моли́, Чи́стая, в Боже́ственнем торжестве́ Твое́м/ пода́ти нам просвеще́ние и ве́лию ми́лость.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

О Всенепоро́чная Де́во,/ что Ти благодаре́ние принесе́м,/ я́ко светоза́рным явле́нием/ пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго Младе́нца/ всех от неве́дения к све́ту Богоразу́мия возвела́ еси́.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице,/ не забу́ди нас, Твои́х раб,/ ве́рно покланя́ющихся чудотво́рней Твое́й ико́не/ и благоче́стно воспева́ющих Тя,/ изба́ви, Госпоже́, от вся́ких бед и напа́стей.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся/ бога́тии лю́дстии.

О Всепе́тая Ма́ти,/ умилосе́рдися на моле́ние на́ше,/ Твое́ бо есмы́ достоя́ние,/ всех спаси́ и поми́луй,/ да Тя вси ро́ди непреста́нно велича́ем.

Сла́ва, и ны́не, глас и подо́бен то́йже:

Ти́хое приста́нище/ оби́тель Твоя́, Богоневе́сто,/ яви́ся всем притека́ющим,/ иму́щи в себе́ пречестну́ю Твою́ ико́ну,/ всем неоску́дно благода́ть подаю́щу.

Тропа́рь, глас 4: Засту́пнице усе́рдная: (зри выше на вели́цей вече́рни).

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: поста́вим стихо́в 8 и пое́м стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: я́ко до́бля:

Я́ко прекра́сная Сло́ва пала́та/ и Престо́л Светоноси́вый, Богоро́дице Влады́чице,/ Сопресто́льное Сло́во О́тчее во Твои́х ложесна́х вмести́ла еси́/ и, ро́ждши Свет незаходи́мый, на́ше омраче́ние просвети́ла еси́,/ лесть змии́ну отгна́ла еси́ и тле́ние потреби́ла еси́,/ жизнь ве́чную ми́ру дарова́ла еси́ Твои́м рождество́м,/ врата́ рая́ отве́рзла еси́/ и вся блага́я челове́ческому естеству́ дарова́ла еси́./ Но и ны́не, Госпоже́, Твои́ми моли́твами/ избавля́й рабы́ Твоя́ от всех бед.

Я́ко вели́ка су́щи Цари́ца и Ма́ти/ на Небеси́ превысо́ких сил Царя́,/ пречи́стыя Твоя́ ру́ки просте́рши,/ моле́бно за ны предстои́ши,/ и на земли́ я́ко держа́вная Помо́щница/ Боже́ственною Твое́ю ико́ною/ и ду́хом с Твои́ми рабы́ пребыва́еши/ и ве́село спаса́еши,/ и избавля́еши от вся́кия напа́сти/ благоче́стно Богоро́дицу Тя испове́дающия.

Я́ко златоза́рный рай,/ и ме́сто прекра́сное и богопросвеще́нное,/ и дре́во свято́е, Ду́хом Святы́м осене́нное,/ вмести́лище Све́та невече́рняго,/ Тебе́ ве́дущим я́сно немерца́ющися Боже́ственною луче́ю,/ Младе́нцем Твои́м све́тиши всей тва́ри./ Его́же моля́щи, Цари́це Богоро́дице,/ спаси́ оте́чество и лю́ди,/ к Тебе́ прибега́ющия, от всех бед.

Я́ко порфи́рою ца́рскою и ви́ссом,/ ико́ною Твое́ю и Твоего́ Сы́на, Богоро́дице,/ Це́рковь Бо́жия просвети́вшися, красу́ется чудесы́,/ днесь явле́нием вся созыва́ет пра́здновати,/ па́че сия́ния со́лнечнаго/ благода́тию Свята́го Ду́ха блиста́ющися,/ на боля́щих и неду́жных исцеле́ния исто́чники источа́ющи/ и всем да́рующи бога́тую ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 8:

Высо́кий Царю́ непостижи́мый,/ со Отце́м седя́й на престо́ле и Боже́ственным Ду́хом,/ благоволи́вый роди́тися на земли́/ от Де́вы Неискусобра́чныя, Иису́се,/ ущедря́я Твое́ созда́ние,/ челове́ческое естество́ неизрече́нными добро́тами,/ приими́ Твоея́ Ма́тере приноси́мыя Тебе́ за ны моли́твы/ и не помяни́ беззако́ний на́ших,/ но поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Преклони́в Небеса́, Царь сла́вы/ сни́де обнови́ти Ада́ма,/ преступле́нием всего́ истле́вшаго,/ всели́ся в Тя, Чи́стая Де́во, и роди́ся,/ ключе́й де́вство не руши́в,/ и на рука́х Твои́х смире́н Младе́нец,/ И́же Арха́нгелов Царь, ноша́шеся./ И ны́не Твою́ моли́тву прие́млет/ и проше́ние Твое́ во всем исполня́ет, Богоро́дице,/ я́ко Твой Сын и Бог,/ Ему́же усе́рдно моли́ся,/ да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Па́че ски́нии Моисе́евы,/ по о́бразу Небе́сному сотворе́нныя,/ всю Тя Бог освяти́, Богоро́дице, Ду́хом Святы́м,/ весь всели́вся в Тя, всего́ челове́ка оживи́./ Тем и Твоя́ ико́на, па́че Ааро́ня киво́та,/ напо́лнися благода́ти Бо́жия/ и источа́ет освяще́ние душа́м и телесе́м,/ е́йже любе́зно покланя́ющеся,/ про́сим от Тебе́ вели́кия ми́лости,/ да спасе́ши ду́ши на́ша, благослове́нная Помо́щнице.

Сла́ва, и ны́не, глас 4:

Прииди́те, возра́дуемся держа́вней Засту́пнице ро́да на́шего,/ Цари́це Богоро́дице./ Прииди́те, к ти́хому Ея́ чу́дному, почита́емому А́нгелы,/ честно́му поклони́мся о́бразу:/ да́рует бо Богоро́дица ве́рным оби́льныя да́ры целе́бныя,/ от неистощи́маго исто́чника святы́я ико́ны/ неоску́дную благода́ть источа́ющи,/ тьмы избавля́ет нас искуше́ний, и бед, и вся́каго греха́,/ благоче́стно и богоприя́тно прославля́ющих/ и чту́щих све́тлую и чу́дную Богома́тере святу́ю ико́ну./ Тем, воспева́юще, воззове́м Первообра́зней:/ ра́дуйся, любе́зная ми́ру по́моще,/ во спасе́ние душ на́ших.

Вход. Проки́мен дне и чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго/ и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де./ И се ле́ствица, утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней./ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́,/ и Бог Исаа́ков, не бо́йся./ Земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий,/ и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние (главы́ 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотвора́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щх на восто́ки,/ и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их,/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми,/ и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х,/ су́щих к се́веру пря́мо хра́му,/ и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́,/ и угото́ва свою́ трапе́зу./ Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне,/ и тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те мой хлеб/ и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам,/ оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие,/ облича́яй же нечести́ваго, опорочи́т себе́,/ обличе́ние бо нечести́вому, ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра, и возлю́бит тя,/ даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день,/ и сове́т святы́х – ра́зум./ Разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го,/ сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На лити́и стихи́ры, глас 2, самогла́сны:

Яко вои́стинну дре́вняго киво́та пречестне́е,/ егда́ Дави́д, собра́в чи́ны, ликовствова́ше,/ ны́не Твоя́, Богоро́дице, ико́на,/ е́йже предстоя́т архиере́ев собо́ри с чи́нми А́нгел,/ мона́си же и прости́и/ и все христоимени́тых люде́й мно́жество,/ досто́йно блажа́т Тя, Ма́терь Бо́жию,/ и прославля́ют раболе́пно,/ и честву́ют, и покланя́ются,/ и мо́лятся Тебе́ по Бо́зе,/ да мир умири́ши в правосла́вии,/ и оте́чество утверди́ши,/ и спасе́ши от всех зол Твоя́ рабы́,/ я́ко еди́на Благослове́нная.

Предстоя́т Ти, Госпоже́ Богоро́дице,/ пред Твои́м, Пречи́стая, о́бразом,/ архиере́ев сосло́вие, и вси лю́дие,/ мона́си и прости́и,/ ве́дуще Тя вои́стинну Помо́щницу си́льну и непобеди́му,/ моле́ния Тебе́ приноси́ти от всея́ души́ подвиза́ются/ и поуща́ются на моли́тву к Бо́гу,/ тре́бующе Твоея́ по́мощи/ да простре́ши богоно́сныя Твоя́ ру́ки/ и умо́лиши за мир./ Вонми́ и услы́ши, Влады́чице,/ и пода́ждь утеше́ние рабо́м Твои́м,/ до́ндеже не одоле́ют ны грехи́ на́ша тя́жкия и лю́тыя,/ Твоея́ бо всегда́ тре́буем вси по́мощи.

Глас 8: Пе́рвее написа́вшейся Твое́й ико́не/ Ева́нгельских та́ин благове́стником/ и к Тебе́, Цари́це, принесе́нней,/ да усво́иши ту и си́льну соде́лаеши/ спасти́ честву́ющия Тя,/ пора́довалася еси́, и, я́ко су́щи Ми́лостива,/ спасе́ния на́шего Соде́тельница,/ я́ко уста́ и глас ико́не бы́вши,/ я́коже и Бо́га внегда́ зачина́ющи во чре́ве, песнь воспе́ла еси́:/ се отны́не ублажа́т Мя вси ро́ди,/ и, на ту зря́щи, глаго́лала еси́ со вла́стию:/ с сим о́бразом благода́ть Моя́ и си́ла./ И мы и́стинно ве́руем,/ я́ко се рекла́ еси́, Госпоже́:/ сим о́бразом с на́ми еси́./ Тем, благогове́йно предстоя́ще,/ покланя́емся Тебе́, раби́ Твои́:/ посети́ ны Твои́ми ма́терними щедро́тами.

Глас 7: Гора́ еси́ вели́кая и пресла́вная,/ па́че горы́ Сина́йския, Богоро́дице:/ она́ бо, не терпя́щи сни́тия сла́вы Бо́жия во о́бразех и се́нех,/ огне́м возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнии та́мо бы́ша./ Ты же весь Боже́ственный огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́/ и от сосе́ц Твои́х млеко́м пита́ла еси́ ма́нием нося́щаго вся./ И ны́не ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ помози́, Влады́чице, ве́рно пра́зднующим Твой честны́й пра́здник/ и не забу́ди, ми́лостивно посеща́ющи:/ прия́ла бо еси́ от Бо́га дар стро́ити и покрыва́ти/ христоимени́тое ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́не, глас 6:

Тебе́ вси ро́ди челове́честии хва́льныя да́ры прино́сят, Влады́чице,/ и мо́лятся я́ко Цари́це и Ма́тери Бо́жии:/ проро́цы Тя прему́дро пропове́даша,/ леви́ти благослови́ша,/ апо́столи и му́ченицы испове́даша,/ свяще́нницы покланя́ются,/ архиере́и пропове́дают,/ мона́си и прости́и благогове́ют./ Бога́тии и убо́зии, сироты́ и вдовы́,/ и всяк во́зраст, и вся́ко преспе́яние,/ ста́рческое и младе́нческое,/ под кров Твой держа́вный с ве́рою прибега́ем:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед ду́ши на́ша.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2:

Вмести́лище чи́стое Све́та Пречи́стаго, Богоро́дице,/ ка́ко Тя, раби́, досто́йно воспева́ем?/ Я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ ико́ны и Преве́чнаго Младе́нца/ вся освяща́еши.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

О Де́во Нескве́рная, Богора́дованная,/ что́ Ти, когда́ таково́ благодаре́ние принесе́м?/ я́ко блаже́ннаго Твоего́ Рождества́ всесия́ющею луче́ю/ всех от тле́ния к жи́зни возвела́ еси́.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

О Де́во, Госпоже́, Ма́ти Зижди́телева,/ Небе́сных еси́ чино́в ра́дование/ и челове́ческому ро́ду благослове́нная Помо́щнице,/ моли́ о спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не, глас 5:

Воспое́м, лю́дие, све́тло дави́дскую песнь/ Отрокови́це, Неве́сте Бо́жии/ и Ма́тери Царя́ Христа́:/ предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко,/ ря́сны златы́ми оде́яна/ и преукраше́на Боже́ственными благоле́потами./ Сию́ у́бо, я́ко избра́нную и до́брую в жена́х,/ па́че всего́ ми́ра удобри́в,/ благоволи́л еси́ роди́тися из Нея́/ вели́кия ра́ди ми́лости/ и Сию́ Помо́щницу лю́дем Твои́м дарова́л еси́,/ спаса́ти и покрыва́ти от бед/ всемогу́щею Твое́ю и Боже́ственною си́лою,/ Ея́же моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Тропа́рь, глас 4:

Засту́пнице усе́рдная,/ Ма́ти Го́спода Вы́шняго,/ за всех мо́лиши Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,/ и всем твори́ши спасти́ся,/ в держа́вный Твой покро́в прибега́ющим./ Всех нас заступи́, о Госпоже́, Цари́це и Влады́чице,/ и́же в напа́стех, и ско́рбех, и в боле́знех обремене́нных грехи́ мно́гими,/ предстоя́щих и моля́щихся Тебе́ умиле́нною душе́ю/ и сокруше́нным се́рдцем/ пред пречи́стым Твои́м о́бразом со слеза́ми/ и невозвра́тно наде́жду иму́щих на Тя,/ избавле́ния всех зол,/ всем поле́зная да́руй/ и вся спаси́, Богоро́дице Де́во:/ Ты бо еси́ Боже́ственный покро́в рабо́м Твои́м.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, три́жды.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 3:

Лю́дие благочести́вии, правове́рнии собо́ри христоимени́тии, приступи́те ве́рно вси,/ Боже́ственному припа́дающе Бо́жия Ма́тере о́бразу:/ Та́я бо исцеле́ние боля́щим ра́достно подае́т,/ уязвля́ет же злосла́вныя, я́ко стрела́ от лу́ка,/ нас всех весели́т светови́дно и благода́тию озаря́ет, моли́твами Свои́ми.

Сла́ва, и ны́не:

Всю Тя Бог освяти́, Де́ву до́брую и непоро́чную в жена́х,/ проро́ки прообрази́в че́стно, иере́и благослови́в,/ во свята́я святы́х всели́, А́нгелом воспита́, с Небесе́ пи́щу хлеб подая́,/ Сам же Преблаги́й, Единоро́дное Бог Сло́во, всели́ся в Тя и пло́тию про́йде из Тебе́./ Те́мже Ти покланя́емся и чтим, я́ко вои́стинну и́стинную су́щую Богоро́дицу.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Да ликовству́ет све́тло ве́рных все мно́жество,/ рыда́ет же де́монское во́инство,/ ви́дяще многоиме́нныя сия́юща пра́здники Бо́жия Ма́тере,/ ублажа́ему Бо́жию Ма́терь Боже́ственными пе́сньми./ Иде́же бо богоприя́тно сла́вится Преблагослове́нная Богоро́дица Влады́чица,/ Богоизбра́нная Отрокови́ца,/ неприя́зни паде́ние, христиа́ном же кре́пкое утвержде́ние.

Сла́ва, и ны́не:

О Всеблагослове́нная Богоро́дице Влады́чице,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ све́тлое проро́ческое сбытие́,/ апо́стольская похвало́ и му́ченическое испове́дание и ве́нче,/ А́нгелы что́мая и челове́ческими ро́ды многопе́тая/ и всего́ ми́ра вожделе́нная Помо́щнице,/ изба́ви рабы́ Твоя́ осу́ждения бу́дущаго и е́зера о́гненнаго, еди́на Благослове́нная.

Велича́ние:

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ от него́же истека́ет благода́тная по́мощь/ всем, с ве́рою притека́ющим к нему́.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Правове́рно чту́щия Тя и к Тебе́ прибега́ющия,/ и ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся, о Бо́жия Ма́ти, спаси́/ и не даждь в расхище́ние сопоста́том,/ ниже́ на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ниже́ беззако́ния на́ша превзы́дут на главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны богоприя́тная моли́тва.

Сла́ва, и ны́не:

Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, врачевство́ всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, Тебе́ покланя́емся, и почита́ем, и лобыза́ем, и чтим,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́,/ и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́емся.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Прииди́те, возра́дуемся: (зри выше).

Кано́н Одиги́трии Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6. Творе́ние иеромона́ха Игна́тия, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Ра́достно, Чи́стая, ны́не наста́вшее хвале́ние приноша́ю, ра́дуяся,/ и ти́хим гла́сом, Одиги́трие, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, и испо́лни мя ра́зума, пе́ти начина́юща.

Христа́ роди́вшая, ра́дость нам ве́чную, о, ра́дуйся, Всепе́тая,/ правосла́вных наде́жда, Одиги́трие, Всепе́тая Деви́це,/ ра́дости испо́лни мя, ми́рови жела́нныя.

Лику́ют вси челове́цы и А́нгели,/ всегда́ согла́сно вопию́ще, на Небеси́ и на земли́, Одиги́трие:/ ра́дуйся, Деви́це, ра́дости бо рождество́м Твои́м вся́ческая испо́лнила еси́.

Ра́дость, Одиги́трие, со стра́хом Ти вопию́щих ра́дости сподо́би, Ма́ти су́щая ра́дости,/ избавля́ющи скорбе́й вся́ческих,/ и всех поми́луй, к Тебе́ прибега́ющих.

Ин кано́н пра́здника на 8, глас то́йже.

Песнь 1, ирмо́с то́йже.

Благогове́ют Ти, Богоро́дице, А́нгелов нача́льницы, и святы́х чи́ни че́стно слу́жат,/ пра́веднии красу́ются, Небе́сных Хода́таицу блажа́т Тя,/ ку́пно же и земля́ и Не́бо в весе́лии све́тло восхваля́ют Тя,/ и мы, гре́шнии, ми́лости про́сим:/ озари́ на́ша сердца́, Влады́чице,/ воспе́ти песнь святы́я Твоея́ ико́ны явле́нию.

Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии лю́дие, умы́ та́йно очи́стившеся,/ во святу́ю це́рковь Ма́тере Христа́ Бо́га на́шего,/ источа́ет бо нам неоску́дно от святы́я ико́ны исто́чник духо́вен,/ целе́бен душа́м и те́лом, песнь вопию́щим:/ благослове́н из Тебе́ рожде́йся Бог наш.

Диви́т, Пренепоро́чная, и ужаса́ет всяк слух/ стра́нно чу́до Боже́ственнаго Твоего́ рождества́:/ Херуви́мскаго Творца́ зачала́ еси́!/ Ка́ко Огнь нестерпи́мый во утро́бе носи́ла еси́!/ Ка́ко су́щую Жизнь пло́тию облекла́ еси́/ и Живо́т всему́ ми́ру родила́ еси́, Бо́га ку́пно и Челове́ка!

Под кров Твой, Де́во Госпоже́, прибега́ем, вси ро́ди челове́честии,/ просвети́ нас све́том Рождества́ Твоего́,/ гре́шныя рабы́ Твоя́, моля́щияся приле́жно и кла́няющияся пречи́стей Твое́й ико́не,/ прося́ще от Тебе́ прия́ти вели́кия ми́лости.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живы́й и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Христа́, Вы́шняго Царя́, о, ра́дуйся, непоколеби́мая, чи́стая и одушевле́нная пала́то!/ Ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся:/ Тобо́ю бо неруши́м наш град сохраня́ется.

Вмести́ти Его́же не возмо́же тварь,/ во утро́бу неискусобра́чную, Одиги́трие Деви́це, теле́сно вмести́ла еси́./ Те́мже Ти – ра́дуйся – пое́м, по до́лгу велича́юще.

Ра́дость многопе́тая ми́рови, ра́достно Ти пою́ще при́сно,/ ве́чнующия, Чи́стая, ра́дости сподобля́емся Твои́ми ма́терними моли́твами/ к Ро́ждшемуся из Тебе́, Одиги́трие.

Злату́ю Тя ста́мну, и све́щник, и жезл,/ и трапе́зу, Чи́стая, призыва́ем, Одиги́трие,/ и глас, е́же ра́дуйся, Тебе́ при́сно привноша́ем с си́ми же имены́.

Ин, ирмо́с то́йже.

Ку́ю Ти досто́йную похвалу́ на́ше принесе́т коне́чное неможе́ние,/ я́ко явле́нием пречи́стыя Твоея́ Боже́ственныя ико́ны/ незави́стныя исто́чники целе́бныя источа́еши/ ве́рно прибега́ющим к Тебе́ рабо́м Твои́м?

Боже́ственныя Твоея́ ико́ны свято́е явле́ние, Богоро́дице Де́во,/ я́ко светоза́рное возсия́ нам со́лнце, пресла́вных чуде́с лучи́ пуща́ющи,/ тьмы лю́тых обстоя́ний отгоня́ющи свяще́нными Твои́ми, Влады́чице, предста́тельствы.

Испо́лнила еси́ благода́ти иногда́ первопи́санную Твою́ ико́ну, Госпоже́ Де́во Богоро́дице,/ и ны́не та́же благода́ть и́стинствует сия́нием ве́ры чуде́с,/ я́ко Тоя́ ра́ди первопи́санныя, ко спасе́нию ве́рно к Тебе́ по Бо́зе прибега́ющим.

Покланя́емся, Богоро́дице, Твоему́ пречи́стому о́бразу и пресла́дкому Твоему́ Младе́нцу,/ преве́чному и незаходи́мому Све́ту Христу́,/ И́мже спасла́ еси́ от лю́тых зол и тле́ния сме́ртнаго все челове́ческое естество́.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Боже́ственнии Сло́ва апо́столи, Ева́нгелия Христо́ва велегла́снии вселе́нныя благове́стницы,/ Боже́ственную це́рковь созда́вше в пресвято́е Твое́ и́мя, Богоро́дице,/ и к Тебе́, Госпоже́, прихо́дят, моля́ще Тя приити́ на тоя́ освяще́ние./ Ты же, о Богома́ти, рекла́ еси́:/ иди́те с ми́ром, и Аз с ва́ми та́мо есмь./ Они́ же, ше́дше, обрета́ют та́мо на стене́ це́ркве Твоего́, Влады́чице, о́браза подо́бие,/ Боже́ственною пи́сано си́лою шаро́вными подо́бии,/ и, ви́девше, поклони́шася Ти и просла́виша Бо́га./ С ни́миже и мы Боже́ственней Твое́й покланя́емся ико́не, прося́ще от Тебе́ вели́кия ми́лости:/ да́руй согреше́ний оставле́ние рабо́м Твои́м, Еди́на Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Песнь 4

Ирмо́с: Седя́й в Сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Ра́дуйся, чу́до чуде́с, Одиги́трие Влады́чице./ Ра́дуйся, всех ра́досте градо́в и ве́сей,/ непобеди́мое христиа́нское в беда́х храни́лище и предгра́дие/ и на враги́ побежде́ние.

Ра́дуйся, ра́дуйся, люде́й правосла́вных похвало́,/ и христолюби́вых во́инств покро́в пребыва́еши, всех Цари́це./ Ра́дуйся, Одиги́трие, прибе́жище всем нам и утвержде́ние.

Ра́дуйся, всем ско́рое в беда́х избавле́ние,/ ра́дуйся, гото́вое всем скорбя́щим утеше́ние,/ ра́дуйся, Всепе́тая, ра́дуйся, Одиги́трие всеблагослове́нная,/ всем немощны́м Исцели́тельнице.

Ра́дуйся, Ея́же вели́чия вся тварь сла́вити у́бо спеши́т по достоя́нию,/ но не возмога́ет, Одиги́трие, и сего́ ра́ди зове́т Ти:/ ра́дуйся, Влады́чице, Боговмести́мое жили́ще.

Ин, ирмо́с то́йже.

Почти́м, лю́дие, чи́стыя в чистоте́ ико́ну Де́вы Богоро́дицы/ и Тоя́ Боже́ственнаго Младе́нца, Христа́ Бо́га на́шего,/ и лобыза́ем, и прославля́ем со стра́хом и тре́петом:/ почита́ем бо ико́ну благоче́стно,/ па́че же почита́ем Са́мую Ту́ю су́щую Чи́стую Богома́терь.

Дави́д Боже́ственный и чу́дный проро́к, издале́ча прови́дя, глаго́ла:/ лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дие./ Мы же, ве́рнии, покланя́емся и лобыза́ем честну́ю ико́ну,/ душа́ми ку́пно и телесы́ освяща́емся.

Ева́нгелия Христо́ва богогла́сный списа́тель Лука́/ Бо́жиим манове́нием всенепоро́чный Твой напису́ет о́браз, Богоро́дице,/ и Младе́нца Преве́чнаго на ру́ка́х Твои́х вообрази́в,/ к нему́же притека́ющия напа́стей и бед избавля́еши,/ и вся покрыва́еши, и спаса́еши Твое́ю ми́лостию.

Ты еси́ похвало́ и вене́ц святы́м всем, о Цари́це,/ Ты упова́ние на́ше и Помо́щнице по Бо́зе,/ и на Тя наде́жду спасе́ния на́шего возложи́хом вси./ Тебе́ мо́лимся, я́ко Бо́жии Ма́тери:/ одожди́ гре́шным рабо́м Твои́м бога́тыя Твоя́ душеспаси́тельныя ми́лости.

Песнь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Благосты́ни бе́здно и щедро́там еси́, ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це./ Ра́дуйся, всем ра́дость творя́щи ве́рным./ О, ра́дуйся, су́щим в беда́х, скорбя́щим пребы́страя Засту́пнице!

Ра́дости, от исполне́ния вели́чия чуде́с Твои́х зря́ще, исполня́емся вси́,/ не зря́ще и слы́шаще же, ве́рнии./ Те́мже – ра́дуйся – Тебе́ при́сно всю́ду, и вси, Одиги́трие, пое́м.

Христа́ Бо́га на́шего, о, ра́дуйся, Одиги́трие, жили́ще и дом,/ неизрече́нней и пребоже́ственней, Де́во, сла́ве Его́!/ О, ра́дуйся, пала́то преукраше́нная!/ Ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, присноца́рствующий!

Ра́дость неоску́дную Тя разсмотря́юще, я́ко мо́ре,/ Отрокови́це, Одиги́трие Деви́це,/ ра́дующеся вси, ра́дуйся, вопие́м Ти/ и, пою́ще, Боже́ственных даро́в неви́димо при́сно от Тебе́ ожида́ем.

Ин, ирмо́с то́йже.

Вся́ко, Пречи́стая, существо́ воспе́ти недоуме́ет Тя:/ па́че бо Го́рних умо́в превозвы́силася еси́,/ ро́ждши непристу́пнаго и стра́шнаго Всецаря́ и Бо́га./ Но я́ко ми́лостива и ско́рая челове́ком Помо́щница,/ вонми́ моле́нию раб Твои́х и да́руй Твою́ по́мощь.

Иде́же осени́т благода́ть Твоя́, Богоро́дице,/ стра́хом исчеза́ют де́мони и разруша́ется злоко́зненное тех мечта́ние,/ бе́гают ду́си те́мнии, ра́дуется же ве́рных все мно́жество,/ Тебе́ песнь хва́льну от се́рдца вопию́ще:/ ра́дуйся, Боже́ственный покро́ве душ на́ших.

Безоче́сным сла́дкое зре́ние дае́тся, глухи́м слы́шание,/ немы́м благоглаго́лание, хромы́м хожде́ние,/ прокаже́нным очище́ние, де́монствуемым целому́дрие/ и в боле́знех су́щим разли́чных исцеле́ние,/ осене́нием пречи́стыя Твоея́, Богоро́дице, ико́ны.

Не умолчи́м никогда́же, Богоро́дице,/ псалмы́ и пе́сньми воспева́ти вели́чия Твоя́, Обра́дованная:/ Бо́га бо вои́стинну воплоти́вшагося родила́ еси́/ во спасе́ние на́ше всеми́рное и избавле́ние.

Песнь 6

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Христа́, Чи́стая, прие́млющи,/ глас, е́же ра́дуйся, Одиги́трие Деви́це, слы́шала еси́,/ Его́же неизрече́нно ро́ждши, и – ра́дуйся, – от всех слы́шаще всегда́.

Ра́дости вся испо́лнила еси́,/ Вы́шняя и ни́жняя Ты совокупи́ла еси́, Одиги́трие,/ те́мже ра́достно и согла́сно ны́не Не́бо и вся земля́ зове́т Ти.

Вдова́м, о, ра́дуйся, Всепе́тая, и всем си́рым, Одиги́трие, утеше́ние./ Ра́дуйся, всем источа́ющи ни́щим бога́тство неистощи́мое.

Зла́та вся́каго блиста́ема и у́тра со́лнечнаго светле́йши,/ жили́ще Христо́во, ра́дуйся, Одиги́трие, ра́дуйся, Деви́це,/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Ин, ирмо́с то́йже.

Боже́ственнаго Твоего́ Рождества́, Де́во Госпоже́, пребога́тая благода́ть,/ ю́же дре́вле изглаше́нием предала́ еси́ пречи́стому Твоему́ о́бразу,/ неоску́дне де́йствовати вели́кая же и пресла́вная, во спасе́ние на Тя наде́ющимся.

Иде́же прославля́ется свято́е и́мя обра́дованныя Богоро́дицы,/ та́мо вся́ческих благи́х исто́чницы пролива́ются;/ прииди́те в чистоте́, челове́цы, се бо явле́нием Боже́ственныя Де́вы ико́ны/ сказу́ет Цари́цы прише́ствие, во спасе́ние всех ве́рных.

Целе́ния боле́зней, отгна́ние же страсте́й и душепита́тельное спасе́ние,/ грехо́в проще́ние и ве́чное избавле́ние от пречи́стыя Твоея́ ико́ны, Влады́чице,/ ве́рно приходя́ще, прие́млем, Богома́ти Всенепоро́чная.

К Тебе́, Госпоже́, прибега́ют ро́ди правове́рных,/ про́сят вели́кия ми́лости и прие́млют неоску́дно су́щии в неду́зех исцеле́ние,/ в страсте́х премене́ние, в печа́лех утеше́ние;/ источи́ мне, Влады́чице, ка́плю душеспаси́тельную, да со все́ми и аз пою́ Твое́ вели́чие.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Притеце́м, лю́дие, к ти́хому сему́ и до́брому приста́нищу,/ ско́рой Помо́щнице, гото́вому и те́плому спасе́нию, покро́ву Де́вы,/ ускори́м на моли́тву и потщи́мся на покая́ние:/ источа́ет бо нам неоску́дныя ми́лости Пречи́стая Богоро́дица,/ предваря́ет на по́мощь и избавля́ет от вели́ких бед и зол/ благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

И́кос:

Смысл очи́стивше и ум, притеце́м к Богоро́дице,/ све́тло пе́сньми ублажа́юще Ю, и пречи́стую ико́ну Ея́ прославля́ем и чтим/ и, припа́дающе, покланя́емся, я́ко Само́й, су́щей о́ной:/ честь бо ико́ны на первообра́зное восхо́дит,/ и почита́яй и покланя́яйся ей почита́ет са́мое первообра́зное,/ я́коже Боже́ственнии отцы́ реко́ша./ И а́ще кто не чтит Пресвяты́я Богоро́дицы/ и не покланя́ется ико́не Ея́, ана́фема да бу́дет:/ посрамля́ет бо и погубля́ет не чту́щия Ю,/ избавля́ет же от вели́ких бед и зол благонра́вныя и богобоя́щияся рабы́ Своя́.

Песнь 7

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие,/ всех и всегда́ наставля́ющи ве́рных ше́ствовати ко вся́кому пути́ спасе́нному./ Ра́дуйся, Влады́чице, Тобо́ю бо при́сно избавля́емся настоя́щия ва́рварския беды́.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Одиги́трие, бдя́щи и моля́щися о нас к Бо́гу/ и вся́кия зло́бы хода́тайством Твои́м,/ вся́ческих скорбе́й, Богороди́тельнице, всех люде́й избавля́ющи.

Ра́дуйся, ра́дуйся, Пресвята́я Одиги́трие, проше́ния на́ша к по́льзе нам исполня́ющи/ и хотя́щи всем при́сно всегда́ любодру́жное благо́е еди́нство,/ спе́шное же во изя́щных.

Ра́дуйся, ра́дуйся, корабле́м, Одиги́трие, ну́ждно пла́вающим, избавля́ющи ве́рных/ и всем избавле́ние от вся́кия ско́рби и неду́ги пестро́тныя41 / и ме́дленныя разреша́ющи вско́ре.

Ин, ирмо́с то́йже.

Прииди́те, почерпе́м отпуще́ние от неистощи́маго исто́чника, точа́щаго святы́ню,/ Пречи́стыя Де́вы, и Тоя́ Пречи́стаго Младе́нца, Бо́жия Сло́ва,/ нас ра́ди вочелове́чшагося./ К Нему́же возопии́м:/ Тво́рче, Изба́вителю препросла́вленный со Отце́м и Ду́хом,/ Бо́же, благослове́н еси́.

Неусы́пную, Чи́стая, и Богоприя́тную иму́щи моли́тву/ и непреодоле́емую держа́ву кре́пости,/ враго́в на́ших де́рзость, я́же на ны, разори́,/ и вы́я их под но́зе ве́рному во́инству на́шему низложи́,/ да возвесели́мся о Тебе́, раби́, Сы́ну Твоему́ вопию́ще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ра́дуемся и весели́мся, ве́рнии лю́дие,/ чу́дному явле́нию ико́ны Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы:/ река́ бо яви́ся неисчерпа́ема, целе́бную во́ду точа́щи,/ слепы́м бо ви́дети дае́т, и глухи́м слы́шание,/ хромы́м хожде́ние и всем, су́щим в неду́зех, безме́здно исцеле́ние.

Неиспы́тана глубина́, недове́домо та́инство,/ непостижи́м о́браз, Де́во, зача́тия Твоего́,/ зача́тие без се́мене, без му́жа рождество́,/ Безпло́тный воплоти́ся, Преве́чный младе́нствует,/ Сын Бо́жий Сын Тебе́, Де́вы, быва́ет./ Ему́же вопие́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть,/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Ра́дуйся, всеблагослове́нная Мари́е,/ из Тебе́ бо всеблагослове́нный Бог оде́яся во всего́ мя, челове́ка,/ и, оде́явся, соедини́ Своему́ Божеству́ неизрече́нным соедине́нием, Де́во Одиги́трие,/ ра́дуйся, Обра́дованная, ра́досте всего́ ми́ра.

Ра́дуйся, лука́вых духо́в Прогони́тельнице,/ ра́дуйся, Богоро́дице Одиги́трие./ Ра́дуйся, ю́же Небе́сная неви́димая во́инства славосло́вят всегда́/ и велича́ют я́ко Ма́терь Бо́жию бы́вшую./ Ра́дуйся, Яже ни́жняя сочета́вши с вы́шними.

Ра́дуйся, всех Небе́сных сил без разсужде́ния превосходя́щая, ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, вся́кия тва́ри, я́ко Бо́га ро́ждшая, госпо́дствующи, ей, Влады́чице Всепе́тая./ Ра́дуйся, пребыва́еши Де́ва, Чи́стая, и по рождестве́.

Ра́дуйся, жена́м всем сла́во, хра́ме преосвяще́нный Бо́га на́шего./ Ра́дуйся, Одиги́трие./ Ра́дуйся, душеспаси́тельная всей вселе́нней./ Ра́дуйся, покрыва́ющий о́блаче, небе́с ши́ршая./ Ра́дуйся, мирополо́жнице, Боже́ственнаго ми́ра полна́.

Ин, ирмо́с то́йже.

Ум А́нгельский и челове́ческий ужаса́ется, Богоро́дице:/ ка́ко Бо́га Небе́снаго, ложесна́ми объе́мши, воплоти́ла еси́?/ Ка́ко, Младе́нца ро́ждши, я́ко Сы́на на руку́ но́сиши?/ Его́же ужаса́ется тварь и трепе́щут го́рнии престо́ли, вопию́ще непреста́нно:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Ра́дуйся, су́щая ра́досте всего́ ми́ра, со Арха́нгелом Гаврии́лом вопие́м Ти, Богоро́дице./ Ра́дуйся, вмести́лище Невмести́маго./ Ра́дуйся, Благода́тная, носи́ло Божества́ всего́./ Ра́дуйся, Ада́мово воззва́ние, с Тобо́ю Госпо́дь/ и Тебе́ ра́ди с на́ми, спаса́я нас./ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Ко́рень Иессе́ев освяще́нный, ко́рень греха́ на́шего исто́ргнула еси́,/ жезл Ааро́нов процве́тший, Жизнода́теля цве́та израсти́вши Христа́,/ ста́мно манноприе́мная, сме́рти всю си́лу сокруши́ла еси́/ и в поро́ду жи́зни возвела́ еси́ род челове́ческий,/ те́мже Тя пое́м, до́брых вино́вную.

Ты похвала́ христиа́ном еси́, Влады́чице,/ Ты ору́жие на враги́ и стена́ к Тебе́ прибега́ющим./ Тя и ны́не на по́мощь призыва́ем, Госпоже́:/ не даждь враго́м вознести́ся на лю́ди Твоя́,/ и́же Тебе́ не хва́лят, ни Сы́на Твоего́, Богоро́дице,/ и Твое́й ико́не не кла́няются,/ сих победи́ и ду́ши на́ша спаси́.

Песнь 9

Ирмо́с: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Ра́дуйся, Свеще́, Свет невече́рний поне́сшая,/ и в рождестве́ Твое́м многобо́жия тьму разруши́вшая,/ и а́довы про́пасти изба́вльшая лю́ди./ Ра́дуйся, Одиги́трие Богоро́дице, добро́т всех Предхода́таице.

Ра́дуйся, земле́, из нея́же клас прозя́бши Небе́сный ве́рным,/ и ми́ра всего́ душегу́бнаго гла́да изба́ви, разу́мная и одушевле́нная./ О, ра́дуйся, виногра́де, и́же грозд живо́тный ро́ждшая,/ Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие!

Ра́дуйся, та́йных цвето́в прекра́сный су́щий раю́./ Ра́дуйся, Ма́ти Де́во, неви́димых ра́зум/ чистото́ю странноле́пно побе́ждши, Богороди́тельнице./ Ра́дуйся, Отрокови́це, ра́дуйся, Одиги́трие, всеми́рное чу́до и слы́шание.

Ле́то живота́ на́шего про́чее сохрани́ неврежде́нно, поможе́нием Твои́м, Де́во Отрокови́це,/ и сподо́би коне́ц благи́й получи́ти нам, воспева́ющим Тя и взыва́ющим:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице Чи́стая Одиги́трие.

Ин, ирмо́с то́йже.

Тебе́, тве́рдую Помо́щницу ро́ду челове́ческому, Богоро́дице Мари́е,/ лик проро́ческий многообра́зно провозвести́:/ сень святу́ю, небе́с простра́ннейшую, скрижа́ль Богопи́санную и купину́ неопали́мую,/ дверь Богопрохо́дную, го́ру же и ле́ствицу, и мост, и жезл процве́тший,/ мы же вои́стинну Богоро́дицу Тя велича́ем.

Та́йна глубины́ рождества́ Твоего́ ум а́нгельский ужаса́ет, Де́во,/ и пречи́стая ико́на де́моны прого́нит,/ и ли́ца нечести́вых омрача́ет, и в студ порева́ет:/ не те́рпят бо взира́ти на си́лу ея́, бе́гают же и исчеза́ют./ Мы же любе́зно покланя́емся и лобыза́ем и Тя, Богоро́дицу, велича́ем.

Предста́тельница су́щи неотсту́пна к Вы́шнему Царю́,/ я́ко иму́щи ма́терне дерзнове́ние непосты́дно,/ в ми́ре глубо́це правосла́вных житие́ утверди́,/ и оте́чество на́ше возвы́си,/ и вся поле́зная да́руй всегда́ рабо́м Твои́м,/ да Тя, Богоро́дице, велича́ем.

О всеми́лостивая христиа́ном Помо́щнице!/ Не мо́жет Тя воспе́ти досто́йно ум челове́ческий и а́нгельский,/ я́ко всея́ тва́ри честне́йши, Небе́сных и земны́х сла́внейши:/ всех бо родила́ еси́ Творца́ и Бо́га./ Но, о Влады́чице, приими́ ми́лостивно, ю́же Тебе́ от се́рдца возложи́хом песнь,/ спаса́й нас всегда́, на Тя бо наде́емся.

Свети́лен:

Да почти́тся всепе́тая Ма́ти Бо́жия,/ Жизнь су́щую ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего,/ ра́йских двере́й отверзе́ние и всего́ ми́ра очище́ние,/ к Животу́ возведе́ние./ Сей есть проро́ки глаго́лавый, Тому́ поклони́мся,/ Бо́гу и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, ве́рнии, с чистото́ю,/ возвели́чим Пречи́стыя Ма́тере Бо́га на́шего чу́дную ико́ну/ и Боже́ственнаго Младе́нца Спа́са Христа́./ Его́же я́ко ро́ждшая на руку́ носи́вши/ и ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ непреста́нно мо́лит за ны/ и подае́т рабо́м Свои́м бога́тыя ми́лости.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 4:

Просла́вим, ве́рнии, обра́дованную Богоро́дицу,/ па́че же во усте́х на́ших и́мамы всегда́/ свято́е и благослове́нное и́мя Ея́,/ непреста́нно прибега́юще к пречи́стей Ея́ и цельбоно́сней ико́не,/ То́ю бо обрета́ем я́же на земли́ вся блага́я и поле́зная/ и су́щих на возду́се от де́монов запина́ний избавля́емся,/ я́ко Ма́ти, ро́ждшая всех Творца́,/ спаса́ет от бед ду́ши на́ша.

Да рыда́ет ве́чно сонм злочести́вых,/ не испове́дающих Тя, в рождестве́ Чи́стую Богороди́тельницу,/ и не покланя́ющихся пречи́стей Твое́й ико́не;/ ве́рнии же лю́дие, ра́дующеся,/ испове́даем Тя, и́стинную Де́ву Богоро́дицу,/ я́ко вои́стинну родила́ еси́ пло́тию Христа́ Бо́га на́шего,/ тле́ние Ада́мово попра́ла еси́/ и от греха́ весь мир очи́стила еси́,/ жизнь безконе́чную дарова́ла еси́,/ ра́йский вход ве́рным отве́рзла еси́ Боже́ственным Твои́м Рождество́м./ Его́же моли́, спасти́ся нам, пою́щим ве́рно Твое́ та́инство.

Ра́дуется у́бо и весели́тся неизрече́нною ра́достию/ все мно́жество благочести́вых,/ припа́дающе же, покланя́ются,/ вси благогове́ют Бо́жии Ма́тери с боя́знию,/ благодаря́ще Сию́ по Бо́зе,/ я́ко у Бо́га толи́ких превели́ких благ Хода́таицу,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути,/ и́хже дарова́ Богоро́дицею ве́рным Христо́с Бог наш,/ име́яй премно́жество щедро́т/ и вели́кую пребога́тую ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Свята́я Твоя́ и сообра́зная ико́на, Богоро́дице Де́во,/ благода́тию Твое́ю пребога́тый су́щий исто́чник,/ кипя́щий всей подсо́лнечней и светя́щий всему́ ми́ру/ светолу́чными Свята́го Ду́ха сия́ньми и исцеле́ний светлостьми́./ Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию несказа́нно родила́ еси́,/ от Арха́нгела Гаврии́ла сицева́я слы́шавши:/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ и Дух Святы́й осени́т Тя к зача́тию./ Та́кожде рекла́ еси́ к первопи́санной Твое́й ико́не, на ту зря́щи:/ с то́ю Моя́ благода́ть./ И сло́во Твое́ со вла́стию ико́не бысть./ И о́браз, и глас, и си́ла, и де́ло,/ и всяк ум превосходя́щая Боже́ственная благода́ть, спребыва́ющи ве́чно,/ зна́мения и чудеса́ непреста́нно содева́ет,/ и душеполе́зное исцеле́ние всем ве́рно приходя́щим подае́т/ Твои́ми Богома́терними непреста́нными к Бо́гу моли́твами.

Славосло́вие вели́кое. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Богоро́дицы, песни 3-я и 6-я. Проки́мен, аллилу́ия и прича́стен Богоро́дице. Апо́стол, Ева́нгелие ряд и Богоро́дице.

Моли́тва

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, Милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рно страну́ на́шу, Це́рковь Свою́ святу́ю да незы́блему соблюде́т от неве́рия, ересе́й и раско́ла. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во, Ты еси́ Всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, бед и от напра́сныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579)

Казанская икона Божией Матери – одна из самых почитаемых в России икон Пресвятой Богородицы. По своей иконографической композиции она принадлежит к типу, именуемому Одигитрия (Путеводительница).

На иконе изображена Пресвятая Богородица, Которая держит Богомладенца Иисуса на левой руке, обращенного лицом к молящимся; правой рукой Иисус благословляет. В отличие от других, более древних икон типа Одигитрия, глава Богородицы на Казанской Ее иконе наклонена влево, будто Божия Матерь хочет что-то поведать Своему Сыну.

Чудесное явление этой иконы жителям Казани совершилось 8 июля 1579 года, через четверть века после покорения Казанского ханства во время похода во главе с царем Иоанном Грозным (1552) и последовавшего вскоре учреждения Казанской архиепископской кафедры (1555). Это было время, когда благодаря миссионерским трудам первого архиепископа Казанского святителя Гурия (†1563; память 5 декабря) и его помощников – архимандритов Германа (†1567; память 6 ноября) и Варсонофия (†1576, память 11 апреля), Казань постепенно становилась христианским городом с множеством храмов и несколькими монастырями. Однако магометанство оказывало упорное сопротивление, в Казани и ее окрестностях оставались тысячи мусульман и язычников. От недостатка ревностных подвижников-христиан, готовых к исповедничеству, христианство порой уступало натиску чужеродной и враждебной стихии. Необходима была чудесная помощь свыше, и она была явлена через чудотворную икону Божией Матери, получившую наименование Казанской. Повествование о явлении этой иконы и последовавших от нее чудесных знамениях было составлено в 1594 году, через 15 лет после ее явления, митрополитом Казанским Ермогеном (впоследствии Патриарх Московский и всея Руси, принявший мученическую кончину в 1612 году). Сохранился подлинный текст этого повествования (факсимильное издание вышло в 1912 году в Москве).

В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара, обратившего в пепелище половину города. Недалеко от того места, где начался пожар, сгорел дом стрельца Даниила Онучина. Через несколько дней после пожара стрелец решил приступить к постройке нового дома на прежнем месте, то есть на пепелище. Тогда его дочери, десятилетней Матрене (Матроне), явилась во сне Богоматерь и повелела возвестить архиепископу Казани и городским воеводам, чтобы они взяли на этом месте скрытую в земле Ее икону (икона была зарыта еще при господстве мусульман тайными исповедниками Православия). Матрене было указано место, где ее искать. Девочка открыла об этом видении своей матери, которая вначале не обратила должного внимания на вещий сон отроковицы. После третьего видения и напоминания Матрена стала слезно упрашивать мать исполнить повеление Пресвятой Богородицы. На этот раз мать послушалась дочери, однако архиепископ Иеремия и городские власти не поверили им.

Тогда мать Матрены взяла заступ и начала копать землю в указанном месте. Когда же к ней присоединилась Матрена, то искомое сокровище вскоре было обретено на том месте, где была раньше печь. Это произошло 8 июля 1579 года, в день памяти святого великомученика Прокопия. Обретенная икона была списком (с небольшими отличиями) с Влахернской чудотворной иконы Богоматери, написанной святым евангелистом Лукой.

Едва только весть о чудесном обретении иконы разнеслась по городу, к ней пришли во множестве жители Казани. Архиепископ Иеремия и воеводы со слезами просили у Царицы Небесной прощения в своем маловерии. Архиепископ распорядился звонить во всех уцелевших от пожара храмах и совершил крестный ход с новоявленной иконой к ближайшему храму во имя святителя Николая, где пред иконой был отслужен первый молебен. Затем икону торжественно перенесли в Благовещенский собор и здесь на пути совершилось первое чудесное исцеление – прозрел слепец Иосиф, три года ничего не видевший. В Благовещенском соборе получил исцеление другой слепец – Никита. С чудотворной иконы по указанию архиепископа Иеремии был сделан список и отослан в том же 1579 году вместе с описанием явления и чудес в Москву. Царь Иоанн Грозный повелел на месте обретения святыни построить храм и основать женский монастырь (в честь иконы Божией Матери Одигитрии) для сорока инокинь, в котором и поставили новоявленную икону.

Матрена и ее мать приняли иноческий постриг в новой обители. Матрена (в иночестве Мавра) стала ее первой настоятельницей.

В 1594 году, после преобразования Казанской архиепископии в митрополию (в связи с учреждением в 1589 году Патриаршества), в обители был заложен большой каменный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы (освящен митрополитом Ермогеном в 1595 году). Число инокинь в монастыре было увеличено до 64-х.

Чудотворная Казанская икона Божией Матери до 1612 года было местночтимой, празднование в честь нее совершалось в день обретения, 8 июля.

22 октября 1612 года, во время сражения русского народного ополчения с польскими захватчиками, список Казанской иконы находился в войсках князя Димитрия Пожарского. Икона, сопутствовавшая русским в течение всего похода, была поставлена в Москве на Красной площади, против Никольских ворот Кремля. Вскоре Москва была полностью очищена от вражеского нашествия. В память об этом событии царь Михаил Феодорович установил в Москве второе празднество в честь Казанской иконы Божией Матери – 22 октября.

По свидетельству Никоновской Патриаршей летописи, после изгнания поляков из Москвы князь Димитрий Пожарский поставил Казанскую икону в своем приходском храме в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, что на Лубянке. Через несколько лет на средства князя на Красной площади был сооружен Казанский собор. Сюда в 1636 году и была перенесена Казанская икона. Ныне этот святой образ находится в Богоявленском патриаршем соборе в Москве. Список с чудотворной Казанской иконы Божией Матери был также помещен в часовне над гробницей инициатора ополчения Козьмы Минина, расположенной в нижегородском Спасо-Преображенском кафедральном соборе. В честь Казанской иконы Божией Матери был освящен один из приделов этого собора.

В 1648 году, обрадованный рождением наследника Димитрия 21 октября, во время всенощного бдения на праздник в честь Казанской иконы, царь Алексей Михайлович установил праздновать 22 октября по всей России.

В 1721 году один из чтимых списков Казанской иконы был по повелению императора Петра I перенесен из Москвы в новую столицу России – Санкт-Петербург и поставлен сначала в храме на Васильевском острове (на месте нынешнего Андреевского собора), затем – в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, а с 1737 года – в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы на Невском проспекте.

15 сентября 1811 года, в день освящения петербургского Казанского собора, икона была с большими почестями перенесена в новый собор.

Во время Отечественной войны 1812 года Казанская икона Божией Матери, ставшая всенародной святыней, также указывала путь к победе русскому воинству, осеняя его в ратном подвиге освобождения Матери – Родины.

В день празднования Казанской иконы – 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством полководцев Милорадовича и Платова разбили арьергард маршала Даву, что явилось первым поражением считавшейся дотоле непобедимой французской армии.

Известны многочисленные чудотворные списки с Казанской иконы, прославленные знамениями милости Божией по всей России: в Вязниках (Владимирская область) и Нижнем Ломове (Пензенская область), в Тобольске и Суздале, Витебске и Каргополе, Арзамасе, Вологде и многих других местах.

Перед Казанской иконой Божией Матери Святейший Патриарх Московский и всея Руси Сергий (1943–1944) совершал молитвы во время Великой Отечественной войны, произносил проповеди, утверждавшие веру в победу над германским фашизмом. Для русских православных христиан в этой иконе и поныне воплощена идея молитвенного заступничества и ходатайства Пресвятой Богородицы за наше Отечество.

Литература:

1. Сказание о чудотворной Казанской иконе Пресвятой Богородицы. С предисл. акад. А. И. Соболевского. М., 1912.

2. Слава Богоматери. Сведения о чудотворных и местно чтимых иконах Божией Матери. М., 1907, с. 479–509.

3. Введенский В. Казанская икона Божией Матери. – Журнал Московской Патриархии, 1958, № 10, с. 26–33.

4. Добровольский М., священник. Нижегородский Спасо-Преображенский кафедральный собор и его достопримечательности. Нижний Новгород, 1894.

5. Бухарев И., протоиерей. Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы. История их изображения. М., 1901.

6. Булгаковский Дм., священник. Казанская чудотворная икона Божией Матери и бывшие от нее чудеса. СПб., 1896.

7. О Казанской чудотворной иконе Божией Матери в Московском Симоновом монастыре. М., 1887.

8. Чудотворная Казанская икона Божией Матери, находящаяся в С.Петербургском Казанском соборе. 5-е изд. СПб., 1896.

9. Повесть о честном и славном явлении образа Пречистыя Богородицы в Казани. Списано смиренным Ермогеном, митрополитом Казанским. – Журнал Московской Патриархии, 1979, № 7, с. 69–71.

10. Сказание о явлении Казанской иконы. – В кн.: Малов Ев., священник. Казанский Богородичный девичий монастырь. История и современное состояние. Казань, 1879.

Свята́го великому́ченика Проко́пия

ВЕ́ЧЕР

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

С Небесе́ зва́ние твое́,/ я́коже бысть пропове́днику язы́ков,/ Проко́пие всесла́вне,/ и, просве́щся мы́слию,/ тьму оста́вил еси́ и́дольскую,/ и свети́льник ве́рных был еси́,/ Боже́ственными сия́нии честны́х твои́х по́двиг/ озаря́я концы́ ми́ра,/ сла́ва му́чеников и похвала́.

Воздержа́нием пе́рвее плотска́я взыгра́ния обузда́в,/ по́слежде к страда́нию мужему́дренно отлучи́лся еси́,/ всеблаже́нне Проко́пие,/ не пощаде́в пло́ти си́лою Ду́ха./ Те́мже всяк претерпе́л еси́ вид мучений,/ венцено́сец к Вы́шним ликостоя́нием восте́кл еси́.

Воево́да я́ко непобеди́м,/ Кресто́м вооружи́вся,/ то́ки кро́вными всю си́лу сопроти́вных погрузи́л еси́/ и ту́чи источи́л еси́ исцеле́ний бога́тно,/ от исто́чник излива́я, досточу́дне, спаси́тельных/ и всех напая́я,/ пла́менем страсте́й содержи́мых, Богодохнове́нне.

И́ны стихи́ры, глас то́йже.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Я́ко Па́вла пе́рвее,/ с Небесе́ тя призва́ Иису́с Истина,/ Проко́пие всесла́вне,/ Ему́же благоду́шно, блаже́нне, ве́ровав,/ оте́ческую пре́даную лжу/ и безбо́жнуто лесть оста́вил еси́/ и, ра́дуяся, отлучи́лся еси́ к боле́зненным трудо́м,/ соверше́ннаго страда́ния просве́щся мы́слию.

Трезу́бцы стру́жемь, и огне́м изнуря́емь,/ и в темни́це затворя́емь,/ пребыл еси́ непрело́жен,/ ко предлежя́щим Боже́ственным воздая́нием/ просвеще́нным по́мыслом предзря́, му́чениче многострада́льне./ Те́мже тя венча́ Венцеда́вец Христо́с, Проко́пие,/ по́двиги сконча́вшаго и ве́ру соблю́дшаго.

О́бразом страда́ния, е́же пло́тию прия́т,/ Иису́с улови́л тя есть,/ добро́ты, Проко́пие, вожделе́в и́скренно/ Боже́ственныя души́ твоея́,/ е́йже удиви́шася врази́, терпе́нию и све́тлости./ Те́мже тя ублажа́ем со страда́вшими с тобо́ю, сла́вне,/ с ни́миже проси́ оставле́ние лю́тых пою́щим тя.

Сла́ва, глас 6:

Просия́ днесь сла́вная пя́мять твоя́,/ Проко́пие многострада́льне,/ созыва́ющи нас, празднолю́бцев, ко благохвале́нию/ и сла́ве Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже и притекя́юще к ря́це моще́й твои́х,/ исцеле́ний дарова́ния прие́млем/ и венча́вшаго тя Спа́са Христа́ воспева́ем во ве́ки,/ непреста́нно сла́вяще.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Всю отложи́вше:

А́гнца Своего́ А́гница Нескве́рная дре́вле/ и Непоро́чная Влады́чица на Дре́ве Кре́стнем я́ко узре́,/ ма́терски восклица́ше и, дивя́щися, вопия́ше:/ Ча́до сладча́йшее,/ что́ зре́ние сие́ но́вое и пресла́вное?/ Ка́ко сонм безблагода́тный суди́щу Пила́тову предаде́ Тя/ и осужда́ет на смерть Живота́ вся́ческих?/ Но воспева́ю Твое́ неизрече́нное, Сло́ве, снизхожде́ние.

На стихо́вне Окто́иха. Сла́ва, глас 8.

Проко́пия хартофи́лакса:

Та́йными сия́нии Пресве́тлыя Тро́ицы озаря́емь,/ му́чениче Проко́пие доблему́дренне,/ положе́нием бог был еси́, обожа́емь прича́стием./ Те́мже ве́рою творя́щия твой светоно́сный пра́здник/ от напа́стей многообра́зных спаса́й твои́ми моли́твами.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Тя ви́дящи, пригвожда́ема на Кресте́, Иису́се,/ и стра́сти прие́млюща во́лею,/ Де́ва и Ма́ти Твоя́, Влады́ко,/ увы́ Мне, – вопия́ше, – Ча́до сла́дкое:/ ра́ны непра́ведно ка́ко терпи́ши,/ Врачу́, исцели́вый челове́ческое неможе́ние/ и от тли всех изба́вивый милосе́рдием Твои́м?

Тропа́рь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Проко́пий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

НА У́ТРЕНИ

О́ба кано́на Окто́иха без му́ченичнов и свята́го на 6, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Бога́тыми сия́нии Ду́ха облия́н,/ светоно́сный сей и честны́й пра́здник твой чту́щия,/ страсте́й мглы изба́ви и напа́стей, му́чениче Проко́пие.

Зва́ние не от челове́к бысть твое́, Проко́пие,/ но с Небесе́, я́ко Па́вла пе́рвее, Христо́с улови́,/ страсте́й Свои́х свиде́теля всеи́стиннаго тя соде́лав.

Во́инством тле́нным, прему́дре, на ве́чнующая, я́ко смы́слен, премени́в/ и сме́ртнаго царя́ на Безсме́ртнаго/ и Ца́рствие нетле́нное тебе́ подава́ющаго, Проко́пие.

Богоро́дичен: Естество́м Соде́теля родила́ еси́,/ нас обожи́вшаго па́че ума́ соедине́нием и́стинным, Богоро́дице Препе́тая,/ Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Не му́дростию, и си́лою,/ и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, Отчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Посреде́ Креста́ пресла́вно Христо́с тебе́ явля́ется,/ науча́я я́ве, е́же к нам схожде́ние,/ и тя к страда́нию призыва́я.

Храм и столп воздви́гл еси́ тебе́ сама́го Боже́ственному Ду́ху,/ ре́вностию же дыха́я Бо́жиею, хра́мы и безду́шныя истука́ны де́монския низложи́л еси́,/ му́чениче Проко́пие.

Совле́клся еси́ ко́жных риз строга́нием,/ нетле́ния же оде́ждею оде́явся, Проко́пие,/ многоко́зненнаго, му́чениче, обнажи́л еси́.

Богоро́дичен: Изба́ви мя вся́каго прило́га сопроти́внаго зми́я, Ма́ти Де́во Чи́стая,/ и се́рдце мое́ просвети́,/ ве́рою Тя сла́вящаго, Пренепоро́чная.

Седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Я́ко Па́вла пе́рвее, Христо́с с Небесе́, Проко́пие му́дре, тя зове́т к ве́ре,/ добро́ту Боже́ственную прове́дый се́рдца твоего́./ Те́мже пострада́л еси́ му́жески, пропове́дая стра́сти/ и Того́ к челове́ком, преблаже́нне, соше́ствие.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Безневе́стная Чи́стая Богоро́дице Де́во, еди́на ве́рных Предста́тельнице и покро́ве,/ бед, и скорбе́й, и лю́тых обстоя́ний всех изба́ви, на Тя упова́ние, Отрокови́це, иму́щих,/ и ду́ши на́ша спаси́ Боже́ственными моли́твами Твои́ми.

Крестобогоро́дичен:

Зря́щи Тя, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Кресте́ просте́рта, вопия́ше:/ Сы́не Мой, Собезнача́льне Отцу́ и Ду́ху,/ что́ неизрече́нное Твое́ сие́ смотре́ние,/ и́мже спасл еси́ пречи́стых рук Твои́х, Ще́дре, созда́ние?

Песнь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Превознесе́ннаго держа́вою нече́стия го́рдаго мучи́теля,/ ко Влады́це Боже́ственными воззре́нии взыва́я, разразйл еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Явля́ется в темни́це тебе́ затворе́ну Изба́витель, Проко́пие,/ де́рзости наполня́я тя, сия́нием же просвеща́я тя/ и зва́ние сугу́бо твоему́ предспе́янию подая́.

Благода́тию Боже́ственною просвеще́но зря́ще твое́ лице́,/ неве́рия мра́ком покрове́ннии/ свет ве́ры Боже́ственным манове́нием прие́млют.

Богоро́дичен: Отягче́на сном уны́ния,/ к покая́ния у́тру мя Твое́ю неусы́пною, Влады́чице, воздви́гни моли́твою/ и спаси́ мя, Еди́на Спа́са ро́ждшая.

Песнь 5

Ирмо́с: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

Све́том слове́с твои́х во́инство богопоко́рное приве́л еси́ Христу́,/ муче́ния кро́вию насле́довавшее с тобо́ю, Проко́пие, Ца́рство недви́жимое.

Синкли́тства яви́шася Вы́шняго прича́стницы жены́ синкли́тския,/ и ро́да све́тлости отре́кшеся,/ и умре́ти изво́лиша по Тебе́, Сло́ве Безсме́ртне.

Огне́м распаля́еми Боже́ственным ду́ши,/ опаля́емаго и неща́дно жего́маго те́ла пренебре́гше,/ я́же Твое́ возжеле́вшия Ца́рство, Многоми́лостиве.

Богоро́дичен: Заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Емману́ила,/ на обновле́ние челове́ком, Пресвята́я Чи́стая, плоть бы́вша,/ Его́же при́сно моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Песнь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею Кро́вию.

Источа́я твой медото́чный язы́к уче́ния медото́чная/ и го́рести безбо́жия вои́стинну изба́ви/ благопоко́рно тебе́ притека́ющия, му́чениче Проко́пие.

Ма́терь благоче́стие, му́чениче, стяжа́в,/ злоче́стия изыма́еши твою́ по пло́ти честну́ю ма́терь/ и приво́диши Небе́сному Отцу́ страда́ния ра́ди.

Лани́ты стружа́ желе́зом мучи́тель,/ по́мысла твоего́ тве́рдости, му́чениче, не поколеба́,/ водруже́ннаго любо́вию, стра́сти пло́тию претерпе́вшаго.

Богоро́дичен: Свята́го святы́х неизрече́нно родила́ еси́, Пресвята́я Де́во,/ ве́рныя при́сно освяща́ющаго/ и му́ченическия ли́ки со А́нгелы совокупля́ющаго.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Ре́вностию ко Христу́ Боже́ственною распала́емь/ и Креста́ кре́постию огражда́емь,/ враго́в шата́ние и де́рзость низложи́л еси́, Проко́пие,/ и честну́ю Це́рковь возвы́сил еси́,/ ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.

И́кос:

Уста́ ра́зума мне пода́ждь, Пребезнача́льне Сло́ве,/ хотя́щу пе́ти Твоего́ ору́жника Проко́пия:/ и́маши бо бога́тство милосе́рдия неизче́тно, Христе́ мой, пучи́ну Твои́х суде́б,/ да и аз душе́внаго мра́ка очи́щуся, ума́ же вся́ку скве́рну отмы́в,/ храм свяще́ния де́лы Боже́ственными Твои́ми бу́ду/ и досто́йная пою́ му́ченику, ве́рою преуспева́я и просвеща́я нас.

Песнь 7

Ирмо́с: В пещи́ авраи́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Тя́жестию о́лова твое́й вы́и сокруша́еме, му́чениче, не чул еси́:/ носи́ти бо и́го на вы́и возжеле́л еси́ преле́гкое/ за милосе́рдие нам Приме́шшагося.

Благода́ть свы́ше исцеле́ний прие́м,/ неду́ги отъе́млеши, му́чениче, и лука́выя отгоня́еши ду́хи, вопия́:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Многообра́зныя от враг я́звы прие́мля, блаже́нне,/ и огне́м опаля́емь, тве́рдостне нече́стие попали́л еси́,/ благослове́н еси́, – вопия́, – Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: От Де́вы нетле́нныя па́че естества́ ражда́ется Сло́во,/ И́же сло́вом вся содева́яй,/ безслове́сия хотя́ изба́вити во́льное славосло́вящия Того́ сни́тие.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Даниии́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Свеща́ми опаля́емь лю́те,/ остны́ же подбода́емь, и ле́тным ра́нам строга́ние прие́мля,/ и боле́знуя зело́, му́чениче, взыва́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Твое́ю десни́цею те́мная де́монов ли́ца, блаже́нне, зауши́л еси́,/ сию́ бо на у́глие горя́щее, сла́вне, опали́тися положи́л еси́,/ беззако́нному мучи́телю противля́яся и взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ка́меня Христа́ незы́блема, всеблаже́нне сла́вне, име́я основа́ние,/ ка́мением, Проко́пие, ра́довашеся, су́рово отягчава́емь,/ к нетя́жцей тя ра́дости облегча́ет, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Се вси, Отрокови́це, ро́ди, я́коже прорекла́ еси́, Тя ублажа́ют,/ Бо́га Блаже́ннаго ро́ждшую, блаже́нны содева́ющаго,/ и́же повеле́нием Его́ после́дующия ве́рно и вопию́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Возжеле́нный тебе́ получи́вшу коне́ц, велему́дренно преклони́л еси́ Бо́гу вы́ю,/ уда́рен же быв мече́м, я́коже на колесни́цу, твое́ю всел еси́ кро́вию/ и к Нему́, му́чениче, восте́кл еси́.

То́чиши ре́ки исцеле́ний, исто́чник быв чуде́с,/ уставля́еши же пла́мень страсте́й, де́монския же погружа́еши полки́/ всеси́льною Ду́ха Боже́ственною кре́постию, досточу́дне.

Всесвяту́ю твою́ па́мять ра́достно творя́щия/ вся́каго преще́ния, вся́каго же неду́га и вся́кия беды́ спаса́й, Проко́пие,/ к Зижди́телю Бо́гу свяще́нными твои́ми мольба́ми.

Богоро́дичен: Свет нам возсия́, Отрокови́це, от светоно́сныя Твоея́ утро́бы,/ Созда́тель со́лнца, и звезд, и вся́кия тва́ри,/ Его́же приле́жно моли́ просвети́ти пою́щия Тя.

Свети́лен:

С Небесе́, я́ко Па́влу, бысть тебе́ зва́ние,/ ему́же тезоимени́тно преспева́я, Проко́пие,/ Го́сподеви ли́ки му́ченик приве́л еси́,/ с ни́миже мо́лиши о хва́лящих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Свет ро́ждшая, Де́во,/ И́же от Све́та нерожде́нна, Незаходи́маго Све́та,/ Твои́ми неусы́пными моли́твами наставля́ющи не преста́й Тя пою́щия,/ Ма́ти Присноде́во.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 2. Византи́ево:

Я́ко преуспева́я в Бо́зе,/ о всех моли́ся, страстоно́сче,/ преуспева́ти в Нем,/ му́чеником похвало́, вели́кий Проко́пие,/ я́ко дерзнове́ние име́я к Нему́/ и Того́ престо́лу при́сно предстоя́ в Богоизря́дных стезя́х/ и Боже́ственных дея́ниих, благоугожда́ющих Ему́/ и тя блажа́щих.

Глас 3. Ге́рманово: Ю́ношеским во́зрастом подвиза́яся,/ я́коже Боже́ственнейший Па́вел,/ свы́ше Боже́ственное дарова́ние прия́л еси́,/ и лю́таго борца́ де́рзость всеору́жеством Креста́ низложи́л еси́,/ му́чеником похвало́, страстоно́сче Проко́пие,/ о нас ко Го́споду моли́ся,/ спасти́ ду́ши на́ша.

Киприа́ново: Хвала́ Бо́гови от бре́нных усте́н прино́сится/ в Боже́ственней па́мяти твое́й,/ Проко́пие многострада́льне:/ ты бо яви́лся еси́ изря́дный во́ин сло́ва ве́ры,/ победи́в в труде́х и́дольския зра́ки,/ и ны́не просвети́лся еси́ све́том Тро́ическим,/ озаря́я на́ша помышле́ния/ моли́твами твои́ми.

Глас 5: Це́рковь днесь, оде́явшися держа́вою Твое́ю,/ му́чениче Христо́в, весели́тся/ и твою́ всеизря́дную па́мять/ по достоя́нию благохва́льно взыва́ет, почита́ющи:/ ра́дуйся, и́же Па́влу поревнова́вый,/ и Крест Христо́в взем,/ и се́ти сокруши́л еси́ чужда́го./ Ра́дуйся, му́чеников похвало́,/ Проко́пие многострада́льне,/ о нас ко Го́споду не преста́й моля́ся,/ я́ко дерзнове́ние име́я, страда́льцев украше́ние.

Сла́ва, глас 4:

Червлени́цею крове́й муче́ния твоего́/ украси́вшися, Це́рковь Бо́жия/ со́лнечныя зари́ испуща́ет,/ Проко́пие многострада́льне,/ Кресто́м бо вооружи́в себе́/ и умре́ти по Христе́ жела́я доблему́дренно,/ ко ополче́нию чужда́го супроти́ву стал еси́,/ и посрами́в умышле́ния беззако́нных,/ побе́дный во́ин я́влься Христо́в./ Те́мже мо́лим тя:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Нему́,/ му́чеников украше́ние,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Распина́ема Христа́ Человеколю́бца ви́дящи Пречи́стая/ и ре́бра ископава́ема копие́м,/ пла́чущи, вопия́ше:/ что́ сие́, Сы́не Мой?/ Что́ Ти безблагода́тнии лю́дие возда́ша,/ за я́же сотвори́л еси́ до́брая им,/ и тщи́шися безча́дствовати Мя, Вселюбе́знейший?/ Удивля́юся, Благоутро́бне,/ Твоему́ во́льному распя́тию.

На стихо́вне Окто́иха. Та́же глаго́лем припе́в: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. И пое́м стихи́ру, глас 6:

Прииди́те, вси земни́и концы́,/ духо́вный лик соста́вим,/ пе́нием тру́бный глас восприи́мше,/ и благода́рныя пе́сни принесе́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Христо́в во́ине, му́чениче Проко́пие,/ любо́вию бо Сего́ пострада́л еси́, блаже́нне./ Ра́дуйся, и́же те́ло отда́в на ра́ны лю́тыя/ за ве́чную и блаже́нную вои́стинну жизнь./ Ра́дуйся, несы́тною душе́ю наслажда́яся непреста́нно,/ я́ко о́бщник Христа́ Бо́га на́шего./ Те́мже о творя́щих ве́рою сла́вную па́мять твою́ моли́,/ изба́витися вся́каго гне́ва,/ и тли, и муче́ния.

Сла́ва, глас 8:

Я́коже Па́вел, зва́ние от Бо́га прие́м,/ му́чениче Проко́пие,/ и преуспева́я в Бо́зе Креста́ жела́нием,/ мучи́телей злоче́стия и муче́ния вся му́жественно посрами́л еси́./ Те́мже и до кро́ве противоста́л еси́ ко греху́,/ к неви́димым враго́м подвиза́яся,/ и мо́лишися непреста́нно Изба́вителю и Бо́гу/ дарова́ти вселе́нней мир/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен или́ Крестобогоро́дичен.

Подо́бен: Му́ченицы Госпо́дни:

Не терплю́, Ча́до, ви́дящи Тя, на Дре́ве усну́вша,/ бо́дрость всем подаю́щаго,/ я́ко да дре́вле преступле́ния плодо́м/ сном поги́бельным усну́вшим/ Боже́ственную и спаси́тельную бо́дрость пода́си, –/ Де́ва глаго́лаше, пла́чущися,/ Ю́же велича́ем.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны Окто́иха и от кано́на свята́го Песнь 3-я. Проки́мен, глас 4: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х,/ Бог Изра́илев. Стих: В це́рквах благослови́те Бо́га,/ Го́спода от исто́чник изра́илевых. Апо́стол к Тимофе́ю, зача́ло 292. Аллилу́ия, глас 4: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 39. Прича́стен: В па́мять ве́чную:

Святой великомученик Прокопий до Крещения Неаний, родом из Иерусалима, жил и пострадал при императоре Диоклитиане (284–305). Его отец, римский сенатор Христофор, был христианином, а мать Феодосия – язычницею. Неаний рано лишился отца и был воспитан матерью. Отличаясь большими способностями, он усвоил светские науки и получил превосходное по тому времени образование. Неаний был представлен Диоклитиану в первый год его вступления на престол и быстро продвинулся по службе.

Около 303 года, когда было воздвигнуто жестокое гонение на христиан, Неаний был послан проконсулом в Александрию с повелением беспощадно преследовать Церковь Божию. На пути в Египет, близ сирийского города Апамеи, Неанию было явление Господа Иисуса Христа, как некогда Савлу на пути в Дамаск. Божественный голос возвестил: «Неаний, и ты идешь на Меня?» Неаний спросил: «Кто Ты, Господи?» – «Я – распятый Иисус, Сын Божий». В то же время в воздухе появился сияющий крест. После видения Неаний ощутил в своем сердце неизреченную радость и духовное веселие и превратился из гонителя в ревностного последователя Христа. С тех пор Неаний возлюбил христиан и победоносно сражался только против варваров-язычников. В сражениях ему помогала сила креста, который по заказу Неания изготовил для него золотых дел мастер в городе Скифополе (Малая Азия).

Но на святом угоднике сбылось слово Спасителя, что «враги человеку – домашние его» (Мф.10:36). После того как Неаний, держа в руке крест, разбил языческие идолы в доме своей матери, она пришла к императору Диоклитиану с жалобой на сына. Неаний был вызван к прокуратору Иудеи Иусту, где ему передали послание Диоклитиана. Прочитав полное богохульств послание, Неаний при всех разорвал его. Это считалось преступлением, которое римляне обозначали как «оскорбление величества». Неаний был взят под стражу и в узах отправлен в Кесарию Палестинскую, где томился когда-то апостол Павел. После страшных мучений Неания бросили в сырую темницу. Ночью в тюремную комнату к святому исповеднику пришел Сам Господь Иисус Христос со светлыми Ангелами и крестил его, дав имя Прокопий.

Многократно святого Прокопия принуждали отречься от Христа и подвергали пыткам. Стойкость мученика и его пламенная вера низводили обильную благодать Божию на людей, видевших страдания Прокопия. Вдохновленные подвигом святого Прокопия пошли под меч палача многие из прежних стражей святого узника и римские солдаты вместе со своими трибунами Никостратом и Антиохом. Мученической кончиной запечатлели свою веру двенадцать женщин-христианок, добровольно пришедшие к воротам Кесарийской претории и отдавшие себя в руки палачей. Пораженная великой верой христиан и их мужеством, видя непреклонность сына, переносившего тяжкие страдания, Феодосия раскаялась, стала в ряды исповедниц и тоже была казнена.

После смерти правителя Иуста новым прокуратором Иудеи был назначен Флавиан. В споре с ним святой Прокопий приводил ему пророчества о Христе из древнегреческих манускриптов, известных как «книги Сивилл» (три из них хранились некогда в Риме на Капитолийском холме; до нашего времени не дошли): «Когда Дева родит Слово Божие, и среди ясного дня явится с востока звезда, вестница великого чуда для смертных, тогда к ним придет Сын великого Бога, облеченный в плоть...». Но Флавиан сидел, «как глухой аспид», и не желал слышать и разуметь правду. Не вынеся увещевательных речей святого Прокопия, он приказал воину Архелаю ударить страстотерпца мечом. Подняв меч, Архелай внезапно упал на землю и испустил дух. После новых изощренных и тяжких мучений, длившихся несколько дней, святой Прокопий услышал голос с Неба, призвавший его к наследованию Царствия Небесного. Тогда святой Прокопий радостно преклонил свою честную главу под меч. Мученическая кончина святого Прокопия совершилась 8 июля 303 года. Христиане взяли святое тело мученика и, обвив его пеленами, с честью предали земле.

Литература:

1. Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней святителя Димитрия Ростовского. Кн. 11. М., 1910, с. 162–184.

Свята́го блаже́ннаго Проко́пия, Христа́ ра́ди юро́диваго, У́стюжскаго чудотво́рца

НА ВЕЛИ́ЦЕЙ ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Блаже́нне Проко́пие Богому́дре,/ чи́стая твоя́ душа́/ правове́рным смы́слом сия́ющи,/ облиста́ющи доброде́телей светлостьми́,/ озаря́ет ве́рных исполне́ние,/ бесо́вскую тьму отгоня́щи,/ те́мже, я́ко прича́стника тя невече́рней благода́ти,/ ублажа́ем благоче́стно вси, досточу́дне.

Име́я ду́шу ми́лостивну,/ и чист по́мысл, и се́рдце бо́дро,/ ве́ру небла́знену и любо́вь воистинну нелицеме́рну,/ от земли́ преста́вился еси́ к Небе́сным/ и с ли́ки пра́ведных водворя́ешися./ Те́мже тя почита́ем свяще́нными пе́сньми/ и благоче́стно вси сла́вим,/ досточу́дне Проко́пие.

Боже́ственными уче́нии укрепля́яся,/ стра́сти плотски́я от души́ отгна́л еси́/ и Святе́й Тро́ице селе́ние преочище́нное был еси́./ Тем к Боже́ственней жи́зни преста́вился еси́,/ Бо́гу, соблюда́ющу ны́не невреди́мо/ твое́ блаже́нное те́ло,/ Боже́ственным судо́м, и́мже Сам весть,/ прославя́яй тя я́ве, Проко́пие.

Сла́ва, глас 1:

Я́ко тече́ние до́бре сконча́вшему,/ и ве́ру соблю́дшему непоро́чну,/ и враги́ безпло́тныя терпе́нием свои́м попра́вшему,/ возложи́ся на честны́й твой верх/ побе́ды вене́ц пресве́тел/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же ра́ди мир и я́же в нем су́етства преоби́дел еси́./ Тем и свята́я твоя́ чи́стая душа́/ на Небеса́ востече́, ра́дующися,/ пра́ведных же ли́цы срето́ша тя, веселя́щеся,/ и Небе́сная селе́ния све́тло восприя́ша,/ блаже́нное же и честно́е те́ло твое́/ на земли́ пребыва́ет нетле́нно,/ ве́рным подава́я исцеле́ние./ Те́мже ве́рою пра́вою и те́плым жела́нием/ к свято́му твоему́ гро́бу припа́дающе,/ Богому́дре Проко́пие,/ про́сим испроси́ти у Христа́ Бо́га на́шего/ гра́ду твоему́ непоколеби́му и безмяте́жну/ пребы́ти от наве́т вра́жиих и пога́нскаго наше́ствия,/ оте́честву на́шему побе́ды на враги́,/ умире́ния ми́ру/ и спасе́ние душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен воскре́сный.

Вход. Све́те ти́хий: Проки́мен дне. Чте́ния 3 преподо́бническая (зри день 5-й).

На лити́и стихи́ры, глас 2:

Юро́дством прему́дрости дости́г глубину́, преблаже́нне,/ и ра́йская селе́ния насле́див,/ и ны́не веселя́ся с ли́ки пра́ведных,/ и че́сти зря Влады́чния добро́ты,/ и со А́нгелы предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ помина́й, блаже́нне,/ всегда́ чту́щия па́мять твою́.

Те́сным ше́ствовав путе́м,/ дости́гл еси́ ра́йския широты́,/ ны́не же изря́дне наслажда́яся Небе́сныя пи́щи,/ и венце́м страда́ния венча́лся еси́ от руки́ Вседержи́телевы./ Его́же ны́не моли́, блаже́нне Проко́пие,/ о е́же сохрани́тися гра́ду твоему́ от враг ненаве́тну/ и душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Ле́гкостию крил прелете́в/ от многомяту́щаго и треволнова́тельнаго ми́ра/ и вне бу́рнаго приста́нища дости́г,/ заступа́я от напа́стей вся призыва́ющия тя ве́рно,/ покрыва́й, преблаже́нне,/ и нас, прите́кших в храм твой./ О преблаже́нне Проко́пие,/ спаси́ ста́до твое́/ моли́твами твои́ми ко Г о́споду.

Я́ко со́лнце светоза́рно,/ доброде́тельнаго ра́ди жития́ твоего́/ повсю́ду просия́л еси́./ Хра́му у́бо, иде́же лежа́т честны́я твоя́ мо́щи,/ я́коже ца́рскую иму́щу у́тварь,/ гра́ду же, всю́ду, я́ко трубе́,/ велегла́сно вопию́щу и хва́лящуся,/ име́ющу в себе́ процве́тша чуде́с исто́чника неисчерпа́емаго/ и изоби́льно всем подава́юща бога́тно дарова́ния чуде́с,/ о преблаже́нне и чудоно́сче Проко́пие,/ испроси́ моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га,/ е́же дарова́ти оте́честву на́шему/ посо́бие на ва́рвары/ и и́же твое́ пра́зднество творя́щим че́стно/ очище́ние и спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 8:

Доброде́телей твои́х, Богому́дре, исправле́ния/ уясни́ша ве́рных сердца́:/ кто бо, слы́шав безме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся?/ е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование/ и к су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е поспеше́ние/ и к пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно предвари́, досточу́дне Проко́пие,/ и ны́не неувяда́емым оде́яся венце́м/ от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом и жили́ще/ Ду́ха Пресвята́го,/ прему́дре Проко́пие, был еси́./ Те́мже и нас до́мы Того́ соде́лай,/ святу́ю твою́ па́мять почита́ющих.

Стих: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́.

Житие́ твое́, я́ко со́лнце/ в сердца́ ве́рных возсия́,/ чуде́с зарю́ испуща́я,/ те́мже и нас све́том невече́рним озари́,/ всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющих.

Стих: Пра́ведник, я́ко фи́никс, процвете́т,/ я́ко кедр, и́же в Лива́не, умно́жится.

Не преста́й моля́ся, Проко́пие,/ о при́сных твои́х рабе́х,/ и́хже духо́вным твои́м житие́м просвети́л еси́,/ да вси честно́е твое́ успе́ние,/ веселя́щеся, почита́ем.

Сла́ва, глас то́йже. Самогла́сен:

Све́том разу́мным от Бо́га просвеще́н,/ мирска́го пристра́стия отбе́гл еси́,/ бу́йство Христа́ ра́ди стяжа́в,/ тем гра́да на́шего У́стюга засту́пник был еси́,/ в не́мже чи́стым и непоро́чным житие́м Го́сподеви угоди́л еси́/ и мно́гия лю́ди удиви́л еси́ чудесы́,/ Богоблаже́нне Проко́пие./ Но и ны́не име́я дерзнове́ние ко Влады́це всех Христу́ Бо́гу,/ моли́ о ве́рою творя́щих всечестну́ю па́мять твою́/ и притека́ющих со усе́рдием к чудотво́рному гро́бу твоему́,/ изба́витися страсте́й, душе́вных же вку́пе и теле́сных,/ и вся́ких бед и скорбе́й/ и спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен.

Тропа́рь, глас 4:

Просвети́вся Боже́ственною благода́тию, Богому́дре,/ и весь ра́зум и се́рдце от су́етнаго ми́ра сего́ к Зижди́телю неукло́нно возложи́в/ целому́дрием и мно́гим терпе́нием,/ во вре́менней жи́зни тече́ние до́бре сконча́л еси́/ и ве́ру соблю́л еси́ непоро́чну./ Те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши бо чудесе́м исто́чник неисчерпа́емый/ ве́рою притека́ющим ко свято́му твоему́ гро́бу,/ Проко́пие всеблаже́нне,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

В терпе́нии твое́м от Бо́га мзду дарова́ний проро́чества/ прия́л еси́, блаже́нне,/ моли́твами, бде́нием и поще́нием/ те́ло свое́ изнури́в,/ ду́шу же возвы́сив на Небе́сная,/ Царя́ всех Христа́ Бо́га сла́вы зре́ти сподо́бися/ и неувяда́емым венце́м увязе́ся./ Ему́же с ли́ки святы́х предстоя́,/ за лю́ди своя́ моле́ние предлага́я,/ те́пле пролия́ слез исто́чник,/ изба́вил еси́ град Вели́кий У́стюг и лю́ди своя́/ от тру́са стра́шнаго, и огня́, и напра́сныя сме́рти./ Те́мже и мы, к честне́й ра́це твое́й припа́дающе, вопие́м ти:/ о Проко́пие чудоно́сне,/ хода́тай нам бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́дших печа́лей, рабо́м твои́м,/ и моли́ся, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропа́рь, глас то́йже:

От земли́ Воззва́вый тя к ве́чным оби́телем/ соблюда́ет и по сме́рти неврежде́нно те́ло твое́, свя́те,/ ты бо, в целому́дрии и чистоте́ житие́ пожи́в, блаже́нне,/ не оскверни́л еси́ пло́ти истле́нием сме́ртным./ Те́мже тя любо́вию чтим, Проко́пие.

Ин тропа́рь, глас 2:

В терпе́нии твое́м, свя́тче Бо́жий,/ от Го́спода мзду восприя́л еси́/ и пожа́л еси́ ни́ву пи́щи ра́йския,/ безсо́нным бде́нием и юро́дством те́ло твое́ изнури́л еси́/ и му́дростию ду́шу твою́ спасл еси́,/ живота́ земна́го небре́гл еси́,/ но Небе́снаго Ца́рствия зре́ти возжеле́л еси́,/ и Небе́снаго Царя́ ви́дети сподо́бился еси́,/ и Тому́ поклони́лся еси́./ Мы же, недосто́йнии раби́ твои́, ко гро́бу твоему́ уми́льно припа́дающе/ и сокруше́нным се́рдцем взира́юще на о́браз ико́ны твоея́, си́це вопие́м:/ о Проко́пие чу́дный,/ хода́тай бу́ди и моли́твенник ко Го́споду о рабе́х твои́х/ и засту́пник гра́ду на́шему/ во дни наше́дших печа́лей/ и моли́ся ко Го́споду о спасе́нии душ на́ших.

НА У́ТРЕНИ

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 8:

От ю́ности, я́ко свети́льник, возсия́л еси́, блаже́нне,/ зе́льным воздержа́нием, умертви́л еси́ плотска́я взыгра́ния,/ тем и на высоту́ восте́кл еси́ Богоразу́мия, пресла́вне,/ пожи́в в ми́ре богоуго́дно, посрами́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Проко́пие всеблаже́нне./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Помышле́ния нечи́ста, и устны́ льсти́вы,/ дела́ же моя́ вся оскверне́на, и что́ сотворю́?/ Ка́ко усря́щу Судию́?/ Влады́чице Де́во, моли́ Сы́на Твоего́ и Зижди́теля и Го́спода,/ я́ко да в покая́нии прии́мет дух мой, я́ко еди́н Благоутро́бен.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Был еси́ бездо́мен на земли́, Богому́дре Проко́пие, вся́ко озлобле́ние претерпева́я,/ до́брыя де́тели, я́коже фимиа́м благово́нен и же́ртву благоприя́тну, Бо́гу прине́сл еси́./ Тем ны́не на Небеси́ дерзнове́ние стяжа́в к Нему́,/ моли́ дарова́ти согреше́ний очище́ние ве́рою хва́лящим святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственным Рождество́м Твои́м/ истле́вшее во страсте́х земноро́дных ме́ртвенное существо́/ и воздви́гла еси́ вся от сме́рти к животу́ нетле́ния./ Те́мже Тя по до́лгу блажи́м вси, Де́во Препросла́вленная,/ я́коже прорекла́ еси́.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Я́ко врача́ прему́дра и уго́дника Госпо́дня благоприя́тна,/ к чудоно́сному твоему́ гро́бу прикаса́ющеся, Богому́дре,/ соше́дшеся любо́вию и ве́рою, во псалме́х и пе́ниих возра́дуемся, сла́вяще Христа́,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний, Проко́пие всеблаже́нне./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ ве́рою и любо́вию пра́зднующим всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя мо́лим, Пречи́стая, Предста́тельницу на́шу:/ смуща́емыя в печа́лех не пре́зри до конца́ поги́бнути рабы́ Твоя́,/ но ускори́ изъя́ти нас настоя́щаго гне́ва и печа́ли,/ о Богора́дованная Пресвята́я Чи́стая,/ Ты бо нам еси́ стена́ и по́мощь необори́ма.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде/ и упова́ет на Него́. Стих: Услы́ши, Бо́же, глас мой,/ внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 43.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Челове́че Бо́жий,/ ве́рный ра́бе, уго́дниче Христо́в,/ соверши́телю Того́ Боже́ственных повеле́ний,/ му́же ди́вный в чудесе́х,/ сто́лпе и утвержде́ние гра́да на́шего,/ Ца́рствия Небе́снаго насле́дниче,/ Богоблаже́нне Проко́пие,/ дерзнове́ние име́я ко Христу́ Бо́гу,/ не преста́й моли́тися о душа́х на́ших.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го Проко́пия на 8, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть:/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Высоко́ житие́ име́я и восхожде́нии Боже́ственными весь све́тел быв,/ просвеще́ние ми испроси́, похваля́ющу честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже до́бре пожи́в, получи́л еси́, и́хже наде́ялся еси́, блаже́нне Проко́пие.

Мироуха́нная любя́ уче́ния и во чте́нии Святы́х Писа́ний упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных/ и облагово́нился еси́, Боже́ственными дарова́ньми удобря́яся.

Дрема́ние ве́ждома от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ бдя и Бо́гу приединева́яся всено́щными стоя́нии, непрекло́нен ну́ждами есте́ственными,/ те́мже ко дню невече́рнему прише́л еси́.

Богоро́дичен: Я́ко черто́г одушевле́нный Бо́жий и кади́льницу разу́мнаго и светоно́снаго У́гля,/ приснора́дованную блажи́м Богоро́дицу, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спасе́ннаго воззва́ния.

Катава́сия: Отве́рзу уста́ моя́:

Песнь 3

Ирмо́с: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Глаго́лом живото́чным внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся го́рькаго греха́, и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гу, Проко́пие,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Ми́лование стяжа́л еси́ христоподо́бно,/ разда́л еси́ бога́тство тре́бующим,/ Небе́сное бога́тство, хода́тайствующее тебе́,/ его́же и получи́л еси́, вопия́, Проко́пие:/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною, прия́л еси́ Небе́сное насле́дие./ Дре́ва живо́тнаго получи́ти сподо́бился еси́, блаже́нне,/ боготворе́нием обожа́яся и поя́, сла́вне,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, Го́споди.

Богоро́дичен: Су́щи А́нгел святе́йши, Зижди́теля А́нгелов во Твою́ боку́ носи́ла еси́/ и родила́ еси́, Богома́ти, на избавле́ние челове́ком, пою́щим Ти,/ я́ко несть пречи́сты, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Ин конда́к, глас 4:

Ве́рою па́мять твою́, блаже́нне, соверша́ющих/ и любо́вию пра́зднующих свято́е торжество́ твое́/ соблюда́й от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко всех Влады́це,/ Его́же моли́ изба́витися от бед рабо́м твои́м, Богому́дре Проко́пие.

Седа́лен, глас 8:

Возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́л еси́/ и Небе́сным врато́м ско́ро приспе́л еси́,/ ра́дость мно́гу А́нгелом сотвори́л еси́/ и гра́ду У́стюгу от Го́спода ми́лость испроси́л еси́,/ бесо́м мног плач сотвори́л еси́ и струп42 соде́лал еси́./ За сла́вящия же и почита́ющия тя ко Го́споду помоли́ся,/ я́ко да твои́ми моли́твами, вели́кий Проко́пие, умоле́н бу́дет Влады́ка/ и изба́вит нас от беззако́ний на́ших,/ прости́т нам согреше́ния на́ша и спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4:

Благоволи́в благи́ми дея́нии,/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пещи́, напа́стьми, Проко́пие сла́вне./ Те́мже и по сме́рти источа́еши чудеса́ бога́тно, я́ко во́ды, неду́ги уставля́еши,/ о нас при́сно моли́ся, я́ко да согреше́ний проще́ние прии́мем.

И ны́не, Богоро́дичен:

Чи́стая, Всенепоро́чная, и Неискусому́жная,/ Я́же еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́то ро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, и му́ченики, и проро́ки, преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмо́с: Прише́л еси от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ но Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Повеле́ния оте́ческая храня́ невреди́мо, правове́рным смы́слом,/ ты от ю́ности име́л еси́ житие́ чи́сто/ и ми́лостивен нрав, досточу́дне.

Ни смуще́ние мирско́е, ни вла́сти держа́ние, ни сла́ва вре́менная/ твоего́ к Бо́гу раче́ния, Проко́пие, преврати́,/ но благоволи́л еси́ вои́стинну Боже́ственным дея́нием.

Возне́сся Боже́ственными поуче́нии вы́ну, врага́ смири́л еси́,/ исцеле́ния де́тель прия́л еси́, Проко́пие,/ судо́м пра́ведным вся́ческая пра́вящаго.

Богоро́дичен: Препе́тая, во́инствы горе́ препе́таго Бо́га родила́ еси́,/ Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же за рабы́ Твоя́ моля́щи не преста́й, Присноде́во.

Песнь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Све́том чи́стым Святы́я Тро́ицы просвеще́н, зако́ном же Сея́ огражде́н,/ нощь жите́йскую без претыка́ния преше́л еси́,/ виде́нии Боже́ственными возвыша́яся, блаже́нне,/ в Боже́ственный живо́т всели́лся еси́.

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие ви́дится и у́жаса испо́лнено:/ ка́ко по погребе́нии вои́стинну надо́лзе соблюда́ется невреди́мо, блаже́нне, твое́ те́ло, во гро́бе лежа́що,/ судо́м, и́мже весть Бог, прославля́яй тя.

Блаже́нне Проко́пие, твое́ дерзнове́ние к Бо́гу/ и любо́вь, ю́же от се́рдца к Тому́ име́ти благоволи́в,/ и́стинно имени́то же возсия́в пресла́вно,/ Боже́ственными светлостьми́ просвети́ ве́рных со́нмища.

Богоро́дичен: За ны из Тебе́ вопло́щшагося, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/ благоче́стно Тя блажа́щим изба́витися бед, душетле́нных страсте́й и печа́лей/ и ве́чнующаго пла́мене муче́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́.

Ка́пли сла́дкия иска́павше, блаже́нне, пот твои́х сла́дость/ и исцеле́ний сия́ния, на хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего.

Во дво́рех Бо́га процве́л еси́, виногра́д многопло́ден прозя́б,/ и доброде́телей гро́здие Де́лателю душа́м оби́лие пода́в.

Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́, над страстьми́ ца́рствовав, Проко́пие,/ и, по произволе́нию лу́чшему, ра́дость пра́ведных получи́л еси́.

Богоро́дичен: Избра́нно Бо́гу бывши я́ко прекра́сное селе́ние/ и простра́нное Сему́, Де́во, была́ еси́, и черто́г, и све́щник, и трапе́за.

Конда́к, глас 4:

Христа́ ра́ди юро́дством/ возду́шная мыта́рства на рука́х а́нгельских неприкоснове́нно преше́д,/ ца́рскаго дости́гл еси́ престо́ла/ и от Царя́ всех Христа́ Бо́га дар прие́м благода́ть исцеле́ний,/ мно́гими бо чудесы́ твои́ми и зна́мением стра́шным/ удиви́л еси́ град твой Вели́кий У́стюг:/ лю́дем твои́м ми́лость испроси́в,/ ми́ро от честна́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы моли́твою изве́л еси́/ и неду́жным по́дал еси́ цельбы́./ Те́м же мо́лим тя, чудоно́сче Проко́пие:/ моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

И́кос:

Ка́ко возмогу́ гре́шный и скве́рный аз душе́ю вку́пе и те́лом/ исписа́ти во пло́ти су́щее равноа́нгелом житие́ твое́ и пресла́вная чудеса́?/ А́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дости́гнут испове́дати мно́гаго твоего́ терпе́ния,/ и смире́ния, и те́плыя ко Христу́ любве́,/ но, оба́че наде́яся на твое́ беззло́бие, о блаже́нне, си́це вопию́ ти:/ ра́дуйся, пресве́тлая звездо́, от восто́ка доброде́телей возсия́вшая/ и вселе́нную чудесы́ озари́вшая./ Ра́дуйся, возненави́девый роди́тельскую любо́вь,/ Христа́ же еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, всем се́рдцем возлюби́вый/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довавый./ Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное, е́же по апо́столу, жи́тельство избра́вый./ Ра́дуйся, премени́вый тле́нная и настоя́щая наде́ждею бу́дущих благ./ Ра́дуйся, дре́внему И́ову уподо́бивыйся терпе́нием./ Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в непобеди́мый,/ но при́сно победи́вый диа́вола твои́м смире́нием./ Ра́дуйся, я́ко дре́вний он Ла́зарь ни́щий, ны́не почива́еши в не́дрех Авраа́млих./ Ра́дуйся, и́же по отше́ствии ми́ра сего́/ су́щим в беда́х и искуше́ниих гото́в обрета́яйся предста́тель и засту́пник./ Ра́дуйся, везде́ призыва́ющия тя бы́стро предваря́яй,/ мо́лиши бо Христа́ Бо́га непреста́нно пода́ти грехо́в на́ших проще́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть./ Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Кре́постию возмо́г Живода́вца, плотско́е удержа́л еси́ жела́ние, пребога́те,/ и ум возвы́сил еси́ на Небе́сная, поя́ кре́пко:/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Сам неблагоро́ден сотвори́вся, благоро́дны нра́вы стяжа́л еси́ умо́м це́лым,/ поуче́нием же упражня́яся Богодохнове́нных писа́ний,/ все жела́ние твое́ к Бо́гу Всеви́дцу, блаже́нне, возложи́л еси́.

Го́рнее Ца́рство, Вы́шний град, Бо́жий рай,/ пра́ведных наслажде́ние и пи́щу несоде́янную,/ бога́тство некра́домое, Свет невече́рний,/ обрести́ сподо́бился еси́, блаже́нне Проко́пие.

Богоро́дичен: Его́же породила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́,/ от рабо́ты изба́вити мя страсте́й, и осужде́ния,/ и стужа́ющаго ми лю́таго окамене́ния,/ и оскорбля́ющаго, Чи́стая, одержа́ния, Богора́дованная.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше/ Бо́жиим веле́нием, халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Огнь помышля́я стра́шный, пред престо́лом Христо́вым хотя́щ изы́ти,/ умиле́нием се́рдца те́плы пролива́еши пото́ки сле́зныя,/ погаша́я те́ми страсте́й пещь, Проко́пие Богому́дре.

Любо́вию предложи́л еси́ твою́, му́дре, к Бо́гу ду́шу/ и к Тому́ прилепи́лся еси́, вопия́ пе́сненно:/ Христе́ мой, Ты ны́не мя изба́ви страсте́й смертоно́сных во ве́ки.

Терпе́нием пожда́тель и се́рдцем смире́н, ты ви́ден был еси́,/ ми́лостив тре́бующим, обы́чай при́сно благ име́я и нрав доброде́тельный, всече́стне,/ в ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.

Богоро́дичен: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется/ и млеко́м пита́ется, пита́яй вся́ко дыха́ние, Де́во Богоро́дице./ Тем я́ко Ма́терь Тя Бо́жию прославля́ем.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Ви́дети жела́я сла́ву Бо́га на́шего, доброде́тельми богоразу́мия себе́ удобри́л еси́/ и, свещу́ нося́, вшел еси́ во све́тлый черто́г,/ со А́нгелы живы́й ясне́е наслажда́яся Божества́.

Я́ко у́треннее со́лнце, взы́де па́мять твоя́, су́щия во мра́це сердца́ просвеща́ющи:/ ты бо све́та и дне яви́лся еси́ вои́стинну сын, Богому́дре Проко́пие./ Сего́ ра́ди тя почита́ем.

Му́дростию украша́яся и ра́зумом просвеща́яся, смире́нием се́рдца красу́яся,/ высото́ю жития́, досточу́дне, в разу́мныя дворы́ вшел еси́,/ иде́же нас помяни́, чту́щих тя, блаже́нне Проко́пие.

Богоро́дичен: Све́та жили́ще, вся озари́вшаго,/ и сень ви́дена была́ еси́, Богоблагода́тная,/ мост и ле́ствица, на высоту́ земны́я возводя́щи, Де́во./ Тем Тя ублажа́ем и ве́рно велича́ем.

Свети́лен.

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Удали́лся еси́, бе́гая мирска́го сожи́тельства,/ и Христу́, су́щему над все́ми Бо́гу на́шему,/ непоро́чным житие́м благоугоди́л еси́, всеблаже́нне Проко́пие./ Его́же и ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Прему́дрость Ипоста́сную, Сло́во О́тчее присносу́щное,/ врача́ челове́ком Христа́ ро́ждшая, Де́во Пречи́стая,/ я́звы и стру́пы се́рдца моего́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и страстна́я взыгра́ния утиши́ пло́ти моея́.

На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ при́тчу терпе́ния и му́жества,/ Преблаги́й Го́споди,/ пра́веднаго Проко́пия и многочуде́снаго,/ доброде́тельми, и словесы́, и де́лы сия́юща,/ целому́дрием украша́ема и кро́тостию,/ тем Твое́ неизрече́нное смотре́ние сла́вим,/ Иису́се Всеси́льне/ и Спа́се душ на́ших.

Пра́веден и незло́бив,/ и́стинен же, и непоро́чен, и ве́рен,/ уклоня́яся от вся́кия зло́бныя ве́щи,/ показа́лся еси́, Проко́пие блаже́нне,/ просвеще́н доброде́тельми/ и благоче́стием сия́я./ Тем тя ублажа́ем/ и свято́е твое́ и честно́е днесь пра́зднуем успе́ние,/ ра́дующеся, Богому́дре.

Целому́дрием и благове́рием,/ я́ко благряни́цею многоце́нною, оде́явся, Проко́пие,/ пра́вдою же и кро́тостию,/ я́ко Боже́ственным венце́м, увя́злся еси́,/ со стра́ждущими Христа́ ра́ди/ ца́рствовати возжеле́л еси́./ И ны́не Царю́ сил предстои́ши,/ Иису́су Всеми́лостивому/ и Спа́су душ на́ших.

Сла́ва, глас 8:

Доброде́телей твои́х, Богому́дре,/ исправле́ния уясни́ша ве́рных сердца́:/ кто́ бо, слы́шав безлме́рное твое́ смире́ние и терпе́ние, не удиви́тся?/ Е́же ко всем кро́тость и беззло́бие,/ к скорбя́щим ми́лование и к су́щим в беда́х ско́рое поможе́ние,/ в путь ше́ствующим благо́е поспеше́ние/ и к пла́вающим немяте́жное приста́нище./ Вся боголе́пно предвари́л еси́, досточу́дне Проко́пие,/ и ны́не неувяда́емым увя́злся еси́ венце́м от руки́ Вседержи́теля Бо́га,/ Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не: Все упова́ние:

Славосло́вие вели́кое. И час 1-й. И отпу́ст.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, от кано́на пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апо́стол, аллилу́ия и Ева́нгелие преподо́бнаго.

Моли́тва

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, святы́й блаже́нный Проко́пие! Тебе́ мо́лимся и тебе́ про́сим: моли́ся о нас ко Всеми́лостивому Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да проба́вит ми́лость Свою́ к нам, недосто́йным, и да́рует нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная: ве́ры у́бо и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние и во всем благо́е поспеше́ние. Град твой У́стюг и вся гра́ды и ве́си Росси́йския предста́тельством твои́м соблюди́ невреди́мы от вся́каго зла. Всем правосла́вным христиа́ном, тя моли́твенно призыва́ющим, коему́ждо по ну́ждам их, потре́бная да́руй: боля́щим исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим поможе́ние, уныва́ющим ободре́ние, ни́щим снабде́ние, си́рым призре́ние, всем же нам дух покая́ния и стра́ха Бо́жия испроси́, да, благоче́стно сконча́вше вре́менное сие́ житие́, сподо́бимся благу́ю христиа́нскую кончи́ну получи́ти и Ца́рствие Небе́сное со избра́нными Бо́жиими насле́довати. Ей, пра́ведниче Бо́жий! Не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя смире́нно возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и засту́пник в жи́зни, в сме́рти и по сме́рти на́шей, да, твои́м предста́тельством спасе́ние улучи́вше, ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженный Прокопий, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворец был иностранным купцом, торговавшим в Великом Новгороде во второй половине ХIII века. Ему так полюбилось православное богослужение и строгие уставы Русской Церкви, что он перешел из католичества в Православие. Наставление в Православной вере и благодать святого Крещения святой Прокопий получил в обители преподобного Варлаама Хутынского (†1192; память 6 ноября). Желая подражать подвигу иноков, он раздал свое имущество бедным, пожертвовал его часть в Варлаамо-Хутынский монастырь и удалился из Новгорода, где его стали прославлять за нестяжательство, в Великий Устюг. Там святой Прокопий вступил на путь юродства Христа ради: ночи проводил в молитве на паперти Успенского собора, а днем ходил по городу в изорванной одежде, смиренно перенося насмешки и побои. Блаженный Прокопий молился за обидчиков словами распятого Спасителя: «Господи, не постави им греха сего». Спал блаженный обычно на сырой земле или на камнях. Утешением для блаженного Прокопия была праведная чета – Иоанн Буга (принявший православие ханский баскак) и жена его Мария, а другом и собеседником – блаженный Киприан (†1276), основатель Устюжской обители в честь Архистратига Михаила. Но и у них блаженный не искал прибежища от холода и голода.

Однажды зимой во время лютой стужи, когда птицы замерзали на лету, святой Прокопий хотел найти приют в домах бедноты, но никто не принял его. По Промыслу Божию, даже собаки, около которых блаженный Прокопий хотел погреться, убежали от него. Восприняв это как волю Божию, святой не стал более искать приют и отправился к Успенскому храму, где он обычно ночевал. Блаженный Прокопий уже замерзал на паперти со словами благодарения на устах: «Буди Имя Господне благословенно», как внезапно повеяло неземной теплотой, и Ангел Господень коснулся его лица прекрасной райской ветвью... Об этом блаженный поведал клирику соборного храма Симеону с просьбой не говорить о том до его кончины. Впоследствии Симеон сделал записи о праведном Прокопии, где изложил и это событие из жизни святого.

Блаженный Прокопий любил подолгу сидеть на большом камне на берегу реки Сухоны, смотря на проплывавшие мимо суда с молитвой о тех, кто находился на них. Он так любил это место, что в последние годы своей жизни говорил, чтобы его здесь и погребли.

Блаженный Прокопий проводил свою жизнь в строгом посте, принимая пищу лишь от благочестивых и богобоязненных людей, но не каждый день, от богачей, нажившихся неправдой, он не брал ничего. За свои подвиги блаженный стяжал у Господа дар прозорливости. В 1290 году, за неделю до сильной бури с грозой и смерчем большой разрушительной силы, блаженный Прокопий ходил по городу, призывая со слезами жителей Великого Устюга каяться и молиться, чтобы Господь избавил город от участи Содома и Гоморры. В течение недели праведник предупреждал о скором суде Божием, но ему никто не верил. Когда же разразилась буря, жители бросились в соборный храм, где уже был блаженный, молившийся перед иконой Благовещения Пресвятой Богородицы. Вместе с ним долго и истово молились устюжане. От иконы Божией Матери потекло благовонное миро и по храму распространилось благоухание. В то же время огненный смерч внезапно миновал город. За 20 верст от Устюга пали градом раскаленные камни, раздробив и уничтожив множество деревьев, но при этом, по милости Божией, явленной благодаря заступничеству блаженного Прокопия, никто из людей не пострадал и даже скот остался невредим. Между тем, святого мира от чудотворной иконы Божией Матери истекло столько, что молящиеся в храме наполнили им церковные сосуды; больные от помазания этим миром получали исцеление. В том же году было установлено празднование Устюжской иконе Божией Матери (8 июля) в память об избавлении города от гибели. В 1597 году чудотворная икона была перенесена в московский Успенский собор в Кремле. Сохранилось предание и о другом пророчестве праведного Прокопия. Однажды мимо соборной церкви проходила чета благочестивых супругов со своей трехлетней дочерью Марией. Блаженный Прокопий, выйдя из храма, трижды до земли поклонился отроковице и сказал, что она будет матерью великого просветителя зырян святителя Стефана Великопермского (†1396; память 26 апреля).

Святой Прокопий носил в руке три кочерги, причем, было замечено, что когда он держал их опрокинутыми, то это предвещало неурожайный год.

Блаженному Прокопию было открыто Ангелом время его кончины. В благодарность об этом откровении он перед смертью пошел к устюжскому Михаило-Архангельскому монастырю и помолился у ворот обители. Затем блаженный Прокопий отошел от ворот, лег на землю и, сложив крестообразно руки на груди, мирно отошел ко Господу. Кончина праведного Прокопия последовала в глубокой старости 8 июля 1303 года. Согласно желанию блаженного, его тело было предано погребению на берегу реки Сухоны, близ соборного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Камень, на котором блаженный Прокопий любил подолгу молиться, был украшен изображением его лика и положен над его гробом. На месте преставления блаженного была возведена часовня, в которой находилась икона с изображением святого.

В 1471 году в Великом Устюге, на месте погребения праведного Прокопия, был построен храм – благодарность за молитвенную помощь блаженного, спасшего устюжскую дружину от опасной болезни в Нижнем Новгороде. Святой Прокопий являлся тогда многим дружинникам с обещанием исцеления от страшной болезни, если они дадут обет построить над его могилой храм. Храм был освящен во имя святых страстотерпцев Бориса и Глеба. Этот храм сгорел 1 августа 1490 года от молнии. В 1495 году также ратными людьми был построен новый храм, освященный во имя блаженного Прокопия, так как к тому времени святость праведного Прокопия была засвидетельствована многими чудесами. Тогда же установлена гробница над его могилой. Церковное прославление блаженного Прокопия совершилось на Московском Соборе в 1547 году, память ему была установлена 8 июля. По молитвенному ходатайству блаженного многие, обращавшиеся к его молитвенной помощи, получали исцеление от различных болезней. Житие блаженного Прокопия написано около 1500 года. В Иконописном подлиннике о блаженном Прокопии сказано: «Подобием средовек, власы на главе русы и терховаты, брада аки Козмина, риза на нем дикобагрянная, с правого плеча спущена, в руке три кочерги, на ногах сапоги раздранные и персты видны, колени голы».

Литература:

1. Шляпин В. Житие праведного Прокопия, Устюжского чудотворца, и историческое описание Устюжского Прокопиевского собора. СПб., 1903.

2. Филарет (Гумилевский), архиепископ. Русские святые, чтимые всею Церковью или местно. Опыт описания жизни их. Чернигов, 1864.

3. Димитрий (Самбикин), архиепископ. Месяцеслов святых, всею Русскою Церковью или местно чтимых, и указатель празднеств в честь икон Божией Матери и святых угодников Божиих в нашем Отечестве. Вып. 11, июль. Тверь, 1901.

Пра́зднование в честь зна́мения от ико́ны Бо́жия Ма́тере Благове́щения, и́же во гра́де У́стюге

Тропа́рь, глас 4:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льным утеше́ние, ненаде́ющимся и отча́явшимся ско́рое наде́яние, мо́лим Тя:/ ми́лостива бу́ди нам, гре́шным,/ не оста́ви раб Твои́х/ и не отри́ни моле́ния недосто́йных./ Мо́лимтися, взира́юще ко о́бразу Твоему́ честно́му/ святы́я и чудотво́рныя ико́ны Твоея́/ и вопию́ще с пла́вающими и путь ше́ствующими,/ да пребу́дет ми́лость Твоя́./ О Влады́чице, ри́зою честно́ю защити́,/ и во вся́цех ме́стех злых соблюди́,/ и моли́ся к ро́ждшемуся из Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему,/ да спасе́т от грех ду́ши на́ша.

Знамение от иконы Божней Матери Благовещения во граде Устюге «Устюжское Благовещение» – чтимая икона, пред которой 25 июня 1290 года горячо и усердно молился святой Прокопий, Христа ради юродивый (†1303) о спасении града Устюга от гнева Божия. Икона написана новгородским иконописцем в те годы, когда в городе княжил святой благоверный князь Всеволод-Гавриил (†1138; сведения о нем 11 февраля). В 1567 году при святом митрополите Филиппе (сведения о нем 9 января) из Великого Устюга святая икона принесена в Москву и поставлена в Успенском соборе. В настоящее время она находится в Государственной Третьяковской галерее.

Свята́го пра́веднаго Проко́пия Устья́нскаго

Тропа́рь, глас 1:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ния/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Проко́пие,/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й твои́х явле́ние,/ веселя́щее вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кано́н, глас 5.

Песнь 1

Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу,/ в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми ната́вльшему/ и фарао́на со всево́инством пото́пльшему,/ Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Святы́й пра́ведный Проко́пие, моли́ Бо́га о нас.

А́гнче Бо́жий, Сло́ве, даждь ми сло́во, недосто́йному Твоему́ рабу́,/ да возмогу́ воспе́ти в па́мять явле́ния моще́й блаже́ннаго Проко́пия торжество́, взыва́я:/ Тому́ Еди́ному воспои́м, я́ко просла́вися.

Безве́стная и та́йная после́днему ро́ду явле́на бы́ша, честны́я мо́щи твоя́, прему́дре Проко́пие,/ к ни́мже прикаса́ющеся, освяще́ние прие́млем, Го́сподеви пою́ще:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

Всесве́тлая твоя́ па́мять возсия́ ми́рови, я́ко со́лнце,/ просвеща́ющи ду́ши благоче́стно пою́щих тя,/ в не́йже моли́ся, блаже́нне,/ пода́ти очище́ние грехо́в Го́сподеви зову́щим:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице Чи́стая, Небе́сный вхо́де,/ горо́ несеко́мая, две́ре непроходи́мая,/ апо́столом сла́во, му́чеником весе́лие,/ преподо́бным красото́,/ приими́ моле́ние на́ше, е́же Ти прино́сим/ в па́мять блаже́ннаго Проко́пия, Го́сподеви пою́ще:/ Того́ Еди́наго воспои́м, я́ко просла́вися.

Песнь 3

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м/ и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую/ на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х,/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

День пра́зднственный днесь пра́зднуют наро́ди,/ обрето́ша бо мо́щи блаже́ннаго Проко́пия, я́ко не́кое сокро́вище бога́тно,/ непреста́нно Христу́ зову́ще:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Естество́ тле́нное ни во что́же вмени́в,/ житие́ чи́стое на земли́ пожи́л еси́/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ Небе́сное селе́ние./ Моли́ и нам получи́ти та́мошнее блаже́нство, пра́зднующим твое́ явле́ние,/ да непреста́нно Христу́ зове́м:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Житие́ твое́, я́ко со́лнце, в сердца́ ве́рных возсия́, зарю́ чуде́с испуща́юще,/ те́мже и нас невече́рним Све́том озари́, всечестно́е твое́ явле́ние почита́ющих,/ да непреста́нно Христу́ зове́м:/ Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Богоро́дичен: Зело́ лю́те погружа́емую ду́шу мою́ в пучи́не жите́йских страсте́й/ и бу́рею одержи́мую безме́рных согреше́ний,/ спасе́ния ми простри́ ру́ку, Пречи́стая, и изведи́ из глубины́ зол мои́х,/ да, ра́дуяся, сла́влю Тя, Всенепоро́чную.

Седа́лен, глас 5:

Пресве́тлая и светоно́сная, о́тче Богому́дре Проко́пие,/ приспе́ твоя́ па́мять, созыва́ющи ве́рных мно́жество/ просла́вити и пе́ти твое́ честно́е явле́ние,/ про́сим от Христа́ прия́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Яви́лася еси́ вы́шши Небе́сных сил,/ Влады́ку и Го́спода ро́ждши, Богоро́дице:/ зе́мных естество́ возвела́ еси́, Богоневе́стная./ Те́мже Тя вои́стинну, Богороди́тельнице,/ се́рдцем и душе́ю, ве́рнии, сла́вим.

Песнь 4

Ирмо́с: Дела́ смотре́ния Твоего́, Го́споди,/ ужаси́ша проро́ка Авваку́ма,/ изше́л бо еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х,/ спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси.

Соедини́вся стези́ пра́вды,/ в Богоспаса́емый Боже́ственный град вшел еси́, Богоно́се преблаже́нне Проко́пие,/ спаси́тельным сия́нием обогати́вся.

Е́динообра́зный, преподо́бне Проко́пие, смысл богоно́сный ви́дев,/ Боже́ственными повестьми́ и Боже́ственною оде́ждею оде́ялся еси́.

Се́рдце твое́ скрижа́ль очище́ну Свята́го Ду́ха благода́ть обре́тши, о́тче Проко́пие,/ написа́ соверше́нно безстра́стие, ве́ру и любо́вь нелицеме́рну.

Богоро́дичен: Седа́й на престо́ле превознесе́нне херуви́мстем,/ я́ко престо́л Тя име́я, Мари́е Богоневе́сто,/ на руку́ Твое́ю почи́ препросла́вленный Бог наш.

Песнь 5

Ирмо́с: Окая́нную ду́шу мою́, нощеборю́щуюся со тьмо́ю страсте́й,/ предвари́в, уще́дри/ и возсия́й мы́сленное со́лнце днесве́тлыя звезды́ во мне,/ во е́же раздели́ти нощь от све́та.

Любо́вию чту́ще твое́ явле́ние, приле́жно тя мо́лим, прему́дре Проко́пие,/ не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу,/ да прии́мем грехо́в просты́ню/ и да озари́т нас в нощи́ свет.

Мно́жество наро́да, соше́дшеся днесь в твое́ явле́ние, блаже́нне Проко́пие,/ и прикаса́ющеся честны́м моще́м твои́м,/ от них исцеле́ния почерпа́ем, непреста́нно зову́ще:/ да озари́т нас в нощи́ свет.

Не то́кмо в житии́ сый, но и по сме́рти/ мно́га чудеса́ от честны́я ти ра́ки содева́ются прихода́щим с ве́рою, всеблаже́нне Проко́пие,/ неду́ги прогоня́еши и от бед избавля́еши си́лою Христо́вою./ К Нему́же непреста́нно зове́м:/ да озари́т нас в нощи́ свет.

Богоро́дичен: Он, вселука́вый, по вся дни к го́ршим влече́т мя,/ и в ров поги́бели влага́ет, и во отча́яние мя влече́т;/ но того́ мя ловле́ния, Чи́стая, исхити́,/ и твори́ти во́лю Боже́ственную Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего наста́ви,/ и в час стра́шнаго прише́ствия Его́ изба́ви мя вся́каго осужде́ния.

Песнь 6

Ирмо́с: Обы́де мя бе́здна,/ гроб мне кит бысть,/ аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу,/ и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Прииди́те, собери́теся, христоимени́тии лю́дие,/ све́тло пра́зднуем явле́ние моще́й блаже́ннаго Проко́пия,/ мо́лится бо Ко Влады́це и Бо́гу на́шему,/ да изба́вит нас от вся́каго озлобле́ния,/ к Нему́же, воспева́юще, глаго́лем:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.

Ра́ка моще́й твои́х, прему́дре Проко́пие, дража́йши сапфи́ра показа́ся,/ чудотвори́ва бо бе, исцеле́ния источа́ющи./ Тя ублажа́юще, ве́рнии, ра́достно от души́ Христу́ зове́м:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.

Све́тлыми сия́нии обрето́шася честны́я твоя́ мо́щи, Проко́пие пречу́дне,/ ны́не, а́ки заря́ пресве́тлая, просвеща́ют и освеща́ют чту́щих тя ве́рно/ и ра́достно от души́ Христу́ зову́щих:/ спасе́ нас десни́ца Твоя́, Го́споди.

Богоро́дичен: Тебе́, Чи́стую Де́ву Нескве́рную,/ еди́ну и́мам сте́ну непреобори́му,/ прибе́жище, и покро́в кре́пок, и ору́жие спасе́ния,/ да мя не пре́зриши, окая́ннаго,/ наде́ждо ненаде́жным, скорбя́щим ра́досте и заступле́ние.

Конда́к, глас 8.

Подо́бен: Взбра́нной:

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е явле́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́ке все́х, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Проко́пие,/ всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

И́кос:

А́нгел на земли́ житие́м показа́вся,/ А́нгелы удиви́л еси́, бе́сы же устраши́л еси́/ и челове́ки просвети́л еси́ заря́ми чуде́с твои́х, Богоно́се и преблаже́нне о́тче наш Проко́пие./ И ны́не нас вразуми́ воспева́ти песнь к твоему́ хвале́нию,/ ра́достным гла́сом си́це глаго́лющих:/ ра́дуйся, оста́вивый тле́нное мудрова́ние и прие́мый нетле́нный вене́ц;/ ра́дуйся, терпели́вый душе́ю, и́же злоко́зненнаго врага́ под нога́ма стерл еси́;/ ра́дуйся, ни́жнее мудрова́ние оста́вль и Вы́шняго Ца́рствия дости́г;/ ра́дуйся, цели́телю боле́зней и отгони́телю страсте́й;/ ра́дуйся, о́тче Проко́пие, всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Песнь 7

Ирмо́с: Огня́ гаси́лищеотроко́в моли́твы,/ ороша́ющая пещь, пропове́дница чудесе́,/ не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи/ песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Уста́ви ны́нешнюю бу́рю, обдержа́щую нас, блаже́нне,/ и укроти́ моли́твами твои́ми,/ и ва́рварское нахожде́ние низложи́,/ и нас, раб твои́х, на супоста́ты укрепи́, да, ра́дующеся, пое́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Фарисе́йски не лицеме́руем, но, со смире́нием и ра́достию прикаса́ющеся к честне́й ра́це твое́й, прему́дре Проко́пие,/ про́сим проще́ния грехо́в, Христу́ от души́ вопию́ще:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Храни́тель бу́ди вели́кия Росси́и христолюби́вому наро́ду на́шему, Богому́дре Проко́пие,/ сохраня́яй от пога́ных наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни, гла́да же и па́губы,/ да, моли́твами твои́ми изба́вльшеся, ра́достно от души́ Христу́ зове́м:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Отча́явшимся еси́ ве́лие прибе́жище,/ обурева́емым ти́хое приста́нище еси́, Богоро́дице./ Те́мже и мы, припа́дающии, да не постыди́мся, Ма́ти Истиннаго Живота́, Тебе́ благодаря́ще и пою́ще:/ благослове́нна Ты в жена́х, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: Ороси́вшаго пещь и о́троки Сохра́ншаго посреде́ горя́щаго пла́мене,/ о́троцы, славосло́вите,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Моли́твенника тя те́пла стяжа́вше и ско́раго помо́щника,/ и я́ко сте́ну тве́рду, и забра́ло недви́жимо и необурева́емо,/ не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́й нас от вся́кия ну́жды и печа́ли,/ да, ра́дующеся, Христу́ зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Чуде́с исто́чник ра́ка твоя́ яви́ся, Проко́пие преблаже́нне,/ от нея́же оби́льно вси притека́ющии прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами,/ да, ра́дующеся, Христу́ зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ше́ствие твое́ до́бре сконча́л еси́, и мирски́й мяте́ж, а́ки безбу́рное приста́нище, преплыл еси́,/ и а́нгельски на земли́ пожи́л еси́, плоть твою́ ду́хови повину́л еси́./ И ны́не на Небесе́х предстоя́ всех Царю́ Христу́,/ помина́й чту́щих твое́ явле́ние, Ему́же зове́м:/ лю́дие, превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Ще́драго и Человеколюби́ваго Спа́са ро́ждши, Чи́стая,/ Того́ моли́ уще́дрити раба́ Твоего́, и к покая́ния пути́ наста́ви,/ лука́ваго собла́зны от се́рдца моего́ отжени́, и того́ изба́ви ловле́ния,/ и огня́ ве́чнаго исхити́,/ я́ко да непреста́нно пою́ Тя, Чи́стую, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Иса́ие, лику́й,/ Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила,/ Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́,/ Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Исто́чник исцеле́ния испуща́ющи, врачева́ние же безме́здно,/ ковче́г свяще́ния твои́х моще́й ра́ка яви́ся,/ от нея́же почерпа́ем здра́вие присноживо́тное, притека́ющии ве́рно, блаже́нне Проко́пие,/ и тебе́ Дарова́вшаго в пе́снех велича́ем.

Возвели́чил еси́ на земли́ твоего́ Влады́ку,/ тем и в твое́ явле́ние глубину́ чуде́с показа́ и струю́ неоскудева́ему, ра́ку моще́й твои́х, Проко́пие прему́дре,/ слепы́м е́же ви́дети дарова́ся, прокаже́нным очище́ние,/ и одержи́мыя нечи́стыми ду́хи целому́дренны твори́ши./ Те́мже тя велича́ем.

Недосто́йною мое́ю руко́ю принесо́х ти таково́е сло́ва изви́тие, Богому́дре Проко́пие,/ не пре́зри, но приими́ сие́ с любо́вию и моли́ за мя Творца́ твоего́, Влады́ку и Го́спода/ та́мошняго мя изба́вити муче́ния и ми́лость обрести́ в день стра́шнаго испыта́ния.

Богоро́дичен: Влады́чице ми́ра, Богоро́дице,/ во глубине́ зол поги́бели мене́ погруже́ннаго злоу́мно сластьми́ плотски́ми/ и пристра́стием вещьми́ жития́,/ изведи́, Пресвята́я Де́во, Твои́м милосе́рдием,/ и́бо не и́мам наде́жды,/ весь бо есмь, Чи́стая, во отча́янии, да Тя непреста́нно велича́ю.

Праведный Прокопий Устьянский (XVII в). Нетленные мощи праведного Прокопия были обретены в ХVII веке в Вельском уезде Вологодской земли, на берегу реки Устьи, неподалеку от приходского храма села Верюги. Земля обнажила гроб, сплетенный из ивовых прутьев. В нем лежало целое, как будто только что погребенное тело, которое издавало благоухание. От мощей стали исходить благодатные исцеления, и окрестные жители поставили над ними часовню.

Вскоре неизвестный праведник явился благочестивому местному жителю Савелию Антропову и приказал сделать ему новый гроб. На вопрос Савелия, кто он, явившийся назвал себя Прокопием и объяснил, что он тот, чьи нетленные мощи недавно явились при приходской церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Савелий рассказал народу о бывшем явлении и сделал новый гроб, в который с благоговением переложили святые мощи, а старый гроб был бережно разобран верующими по прутику в благословение. Так стало известно имя праведника. После того как Введенская церковь обветшала, выстроили новую, деревянную, около южной стены которой и были поставлены святые мощи. Там они находились в течение двухсот лет в открытом виде, источая многочисленные чудеса. Святые мощи праведного Прокопия почивали в старинной деревянной гробнице, украшенной резьбой, под балдахином.

Благодаря заботам сольвычегодского купца Иоанна Ермолаева, усердно почитавшего и молившегося праведному Прокопию, в 1652 году иконописец Онисим Карамзин написал образ праведника.

В 1645 (или в 1696) и в 1739 годах мощи праведного Прокопия были свидетельствованы, после чего в 1764 году был освящен придел во имя праведного Прокопия, а в 1774 году среди поля над источником устроена часовня, в которой находился чудотворный образ святого Прокопия.

1 августа 1818 года было установлено повсеместное празднование святого. Преосвященный Онисифор, епископ Вологодский, писал в Священный Синод: «Убеждаясь совестию и внушением Божественной благодати, признаю мощи сии святыми...»

Литература:

1. Леонид (Кавелин), архимандрит. Святая Русь. СПб., 1891.

2. Словарь исторический о святых, прославленных в Российской Церкви. СПб., 1862.

3. Настольная книга священнослужителя. Т. 3. М., изд. Московской Патриархии, 1979.

* * *

41

пестро́тныя – различные, разнообразные

42

струп – болезнь, рана


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея июль. - 2002. / Ч. 1. – 632 с.; Ч. 2. – 516 с.

Комментарии для сайта Cackle