Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Евангелие по Иоанну

 
 • Ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ: не входя́й две́рьми во дво́ръ о́вчiй, но прела́зя и́нудѣ, то́й та́ть е́сть и разбо́йникъ:
 • а входя́й две́рьми па́стырь е́сть овца́мъ:
 • сему́ две́рникъ от­верза́етъ, и о́вцы гла́съ его́ слы́шатъ, и своя́ о́вцы глаша́етъ по и́мени, и изго́нитъ и́хъ:
 • и егда́ своя́ о́вцы иждене́тъ, предъ ни́ми хо́дитъ: и о́вцы по не́мъ и́дутъ, я́ко вѣ́дятъ гла́съ его́:
 • по чужде́мъ же не и́дутъ, но бѣжа́тъ от­ него́, я́ко не зна́ютъ чужда́го гла́са.
 • Сiю́ при́тчу рече́ и́мъ Иису́съ: они́ же не разумѣ́ша, что́ бя́ше, я́же глаго́лаше и́мъ.
 • Рече́ же па́ки и́мъ Иису́съ: ами́нь, ами́нь глаго́лю ва́мъ, я́ко а́зъ е́смь две́рь овца́мъ.
 • Вси́, ели́ко [и́хъ] прiи́де пре́жде мене́, та́тiе су́ть и разбо́йницы: но не послу́шаша и́хъ о́вцы.
 • [Зач. 36.] А́зъ е́смь две́рь: мно́ю а́ще кто́ вни́детъ, спасе́т­ся: и вни́детъ и изы́детъ, и па́жить обря́щетъ.
 • Та́ть не при­­хо́дитъ, ра́звѣ да укра́детъ и убiе́тъ и погуби́тъ: а́зъ прiидо́хъ, да живо́тъ и́мутъ и ли́шше и́мутъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́етъ за о́вцы:
 • а нае́мникъ, и́же нѣ́сть па́стырь, ему́же не су́ть о́вцы своя́, ви́дитъ во́лка гряду́ща, и оставля́етъ о́вцы, и бѣ́гаетъ: и во́лкъ расхи́титъ и́хъ, и распу́дитъ о́вцы:
 • а нае́мникъ бѣжи́тъ, я́ко нае́мникъ е́сть, и неради́тъ о овца́хъ.
 • А́зъ е́смь па́стырь до́брый: и зна́ю моя́, и зна́ютъ мя́ моя́:
 • я́коже зна́етъ мя́ Оте́цъ, и а́зъ зна́ю Отца́: и ду́шу мою́ полага́ю за о́вцы.
 • И и́ны о́вцы и́мамъ, я́же не су́ть от­ двора́ сего́: и ты́я ми́ подоба́етъ при­­вести́, и гла́съ мо́й услы́шатъ: и бу́детъ еди́но ста́до и еди́нъ па́стырь.
 • [Зач. 37.] Сего́ ра́ди мя́ Оте́цъ лю́битъ, я́ко а́зъ Ду́шу мою́ полага́ю, да па́ки прiиму́ ю́:
 • никто́же во́зметъ ю́ от­ мене́, но а́зъ полага́ю ю́ о себѣ́: о́бласть и́мамъ положи́ти ю́, и о́бласть и́мамъ па́ки прiя́ти ю́. Сiю́ за́повѣдь прiя́хъ от­ Отца́ мо­его́.
 • Ра́спря же па́ки бы́сть во Иуде́ехъ за словеса́ сiя́.
 • Глаго́лаху же мно́зи от­ ни́хъ: бѣ́са и́мать и неи́стовъ е́сть: что́ его́ послу́шаете?
 • Ині́и глаго́лаху: Сiи́ глаго́ли не су́ть бѣсну́ющагося: еда́ мо́жетъ бѣ́съ слѣпы́мъ о́чи от­ве́рсти?
 • [Зач..] Бы́ша же [тогда́] обновле́нiя во Иерусали́мѣхъ, и зима́ бѣ́.
 • И хожда́­ше Иису́съ въ це́ркви, въ при­­тво́рѣ соломо́ни.
 • Обыдо́ша же его́ Иуде́е, и глаго́лаху ему́: доко́лѣ ду́шы на́шя взе́млеши, а́ще ты́ еси́ Христо́съ, рцы́ на́мъ не обину́яся.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: рѣ́хъ ва́мъ, и не вѣ́руете: дѣла́, я́же а́зъ творю́ о и́мени Отца́ мо­его́, та́ свидѣ́тел­ст­вуютъ о мнѣ́:
 • но вы́ не вѣ́руете: нѣ́сте бо от­ ове́цъ мо­и́хъ, я́коже рѣ́хъ ва́мъ:
 • [Зач. 38.] о́вцы моя́ гла́са мо­его́ слу́шаютъ, и а́зъ зна́ю и́хъ, и по мнѣ́ гряду́тъ:
 • и а́зъ живо́тъ вѣ́чный да́мъ и́мъ, и не поги́бнутъ во вѣ́ки, и не восхи́титъ и́хъ никто́же от­ руки́ мо­ея́:
 • Оте́цъ мо́й, и́же даде́ мнѣ́, бо́лiй всѣ́хъ е́сть: и никто́же мо́жетъ восхи́тити и́хъ от­ руки́ Отца́ мо­его́:
 • а́зъ и Оте́цъ еди́но есма́.
 • Взя́ша же ка́менiе па́ки Иуде́е, да побiю́тъ его́.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: мно́га добра́ дѣла́ яви́хъ ва́мъ от­ Отца́ мо­его́: за ко́е и́хъ дѣ́ло ка́менiе ме́щете на мя́?
 • Отвѣща́ша ему́ Иуде́е, глаго́люще: о добрѣ́ дѣ́лѣ ка́менiе не ме́щемъ на тя́, но о хулѣ́, я́ко ты́, человѣ́къ сы́й, твори́ши себе́ Бо́га.
 • Отвѣща́ и́мъ Иису́съ: нѣ́сть ли пи́сано въ зако́нѣ ва́­шемъ: а́зъ рѣ́хъ: бо́зи есте́?
 • А́ще о́ныхъ рече́ бого́въ, къ ни́мже сло́во Бо́жiе бы́сть, и не мо́жетъ разори́тися писа́нiе:
 • его́же Оте́цъ святи́ и посла́ въ мíръ, вы́ глаго́лете, я́ко хулу́ глаго́леши, зане́ рѣ́хъ: Сы́нъ Бо́жiй е́смь.
 • А́ще не творю́ дѣла́ Отца́ мо­его́, не ими́те ми́ вѣ́ры:
 • а́ще ли творю́, а́ще и мнѣ́ не вѣ́руете, дѣло́мъ [мо­и́мъ] вѣ́руйте: да разумѣ́ете и вѣ́руете, я́ко во мнѣ́ Оте́цъ, и а́зъ въ не́мъ.
 • Иска́ху у́бо па́ки я́ти его́: и изы́де от­ ру́къ и́хъ,
 • и и́де па́ки на о́нъ по́лъ Иорда́на, на мѣ́сто, идѣ́же бѣ́ Иоа́н­нъ пре́жде крестя́: и пребы́сть ту́.
 • И мно́зи прiидо́ша къ нему́, и глаго́лаху, я́ко Иоа́н­нъ у́бо зна́менiя не сотвори́ ни еди́наго: вся́ же, ели́ка рече́ Иоа́н­нъ о се́мъ, и́стин­на бя́ху.
 • И мно́зи вѣ́роваша въ него́ ту́.
 • Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор и разбойник;
 • а входящий дверью есть пастырь овцам.
 • Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
 • И когда выведет своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его.
 • За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса.
 • Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он говорил им.
 • Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам.
 • Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их.
 • [Зач. 36.] Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
 • Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
 • Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
 • А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.
 • А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
 • Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
 • Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
 • Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь.
 • [Зач. 37.] Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее.
 • Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего.
 • От этих слов опять произошла между Иудеями распря.
 • Многие из них говорили: Он одержим бесом и безумствует; что слушаете Его?
 • Другие говорили: это слова не бесноватого; может ли бес отверзать очи слепым?
 • Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима.
 • И ходил Иисус в храме, в притворе Соломоновом.
 • Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо.
 • Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне.
 • Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам.
 • [Зач. 38.] Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною.
 • И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей.
 • Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего.
 • Я и Отец – одно.
 • Тут опять Иудеи схватили каменья, чтобы побить Его.
 • Иисус отвечал им: много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями?
 • Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
 • Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?
 • Если Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться Писание, –
 • Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что Я сказал: Я Сын Божий?
 • Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
 • а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем.
 • Тогда опять искали схватить Его; но Он уклонился от рук их,
 • и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там.
 • Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о Нем, было истинно.
 • И многие там уверовали в Него.
 • Jesus sagte: »Amen, ich versichere euch: Wer den Schafstall nicht durch die Tür betritt, sondern auf einem anderen Weg eindringt, ist ein Räuber und ein Dieb.
 • Der Schafhirt geht durch die Tür hinein;
 • der Wächter am Eingang öffnet ihm. Die Schafe erkennen seine Stimme; er ruft die, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie.
 • Wenn sie alle draußen sind, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen.
 • Einem anderen Menschen werden sie niemals folgen. Im Gegenteil: Sie werden vor ihm davonlaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen.«
 • Dieses Gleichnis erzählte Jesus, aber seine Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte.
 • Darum begann Jesus noch einmal: »Amen, ich versichere euch: Ich bin die Tür zu den Schafen.
 • Alle, die vor mir gekommen sind, sind Räuber und Diebe, doch die Schafe haben nicht auf sie gehört.
 • Ich bin die Tür für die Schafe. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weideland finden.
 • Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, zu schlachten und ins Verderben zu stürzen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, Leben im Überfluss.«
 • »Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt ist bereit, für seine Schafe zu sterben.
 • Einer, dem die Schafe nicht selbst gehören, ist kein richtiger Hirt. Darum lässt er sie im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht, und läuft davon. Dann stürzt sich der Wolf auf die Schafe und jagt die Herde auseinander.
 • Wer die Schafe nur gegen Lohn hütet, läuft davon; denn die Schafe sind ihm gleichgültig.
 • Ich bin der gute Hirt. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich,
 • so wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben.
 • Ich habe noch andere Schafe, die nicht zu diesem Schafstall gehören; auch die muss ich herbeibringen. Sie werden auf meine Stimme hören, und alle werden in einer Herde unter einem Hirten vereint sein.
 • Der Vater liebt mich, weil ich bereit bin, mein Leben zu opfern, um es aufs Neue zu erhalten.
 • Niemand kann mir das Leben nehmen. Ich gebe es aus freiem Entschluss. Es steht in meiner Macht, es zu geben, und auch in meiner Macht, es wieder an mich zu nehmen. Damit erfülle ich den Auftrag meines Vaters.«
 • Wegen dieser Rede waren die Leute wieder geteilter Meinung über Jesus.
 • Viele von ihnen sagten: »Er ist von einem bösen Geist besessen. Er ist verrückt! Warum hört ihr ihm überhaupt zu?«
 • Aber andere meinten: »So redet kein Besessener! Kann ein böser Geist etwa blinde Menschen sehend machen?«
 • Es war im Winter, als in Jerusalem das Fest zur Erinnerung an die Wiedereinweihung des Tempels gefeiert wurde.
 • Jesus ging im Tempel in der Salomohalle umher.
 • Da umringten ihn die Leute und fragten: »Wie lange willst du uns noch hinhalten? Sag es uns frei heraus: Bist du der versprochene Retter?«
 • Jesus antwortete: »Ich habe es euch schon gesagt, aber ihr wollt mir nicht glauben. Die Taten, die ich im Auftrag meines Vaters vollbringe, sprechen für mich.
 • Aber ihr gehört nicht zu meinen Schafen, darum glaubt ihr mir nicht.
 • Meine Schafe hören auf mich. Ich kenne sie und sie folgen mir.
 • Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie mir aus den Händen reißen,
 • weil niemand sie aus den Händen meines Vaters reißen kann. Er schützt die, die er mir gegeben hat; denn er ist mächtiger als alle.
 • Der Vater und ich sind untrennbar eins.«
 • Da hoben die Leute wieder Steine auf, um ihn zu töten.
 • Jesus aber sagte zu ihnen: »Viele gute Taten habe ich vor euren Augen getan, die meine Verbundenheit mit dem Vater bezeugen. Für welche davon wollt ihr mich steinigen?«
 • Sie gaben ihm zur Antwort: »Wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, sondern weil du ein Gotteslästerer bist. Du bist nur ein Mensch und gibst dich als Gott aus.«
 • Jesus antwortete: »In eurem eigenen Gesetz heißt es doch: ́Ich habe zu euch gesagt: Ihr seid Götter.́
  zit Ps 82,6
 • Und was in den Heiligen Schriften steht, ist unumstößlich, das wissen wir.

  Gott nannte also die, an die er sein Wort richtete, Götter.

 • Mich aber hat der Vater bevollmächtigt und in die Welt gesandt. Wie könnt ihr da behaupten, ich lästere Gott, wenn ich sage, dass ich sein Sohn bin?
 • Wenn das, was ich tue, nicht die Taten meines Vaters sind, braucht ihr mir nicht zu glauben.
 • Sind sie es aber, dann solltet ihr wenigstens diesen Taten glauben, wenn ihr mir selbst schon nicht glauben wollt. An ihnen müsste euch doch aufgehen, dass der Vater in mir lebt und ich im Vater lebe.«
 • Von neuem versuchten sie, Jesus festzunehmen, aber er entkam ihnen.
 • Er überquerte den Jordan und ging an die Stelle zurück, wo Johannes früher getauft hatte. Er blieb dort,
 • und viele kamen zu ihm und sagten: »Johannes hat keine Wunder getan; aber alles, was er über diesen Menschen gesagt hat, entspricht der Wahrheit.«
 • Viele von denen, die dort waren, kamen zum Glauben an ihn.


 • Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегўям: ҳар кӣ ба оғили гўсфанд аз дар надарояд, балки аз роҳи дигар дохил шавад, вай дузд ва роҳзан аст;
 • Лекин ҳар кӣ аз дар дарояд, вай чўпони гўсфандон аст;
 • Дарбон дарро барои вай мекушояд, гўсфандон ба овози вай гўш медиҳанд, вай гўсфандони худро ном ба ном мехонад ва берун мебарорад.
 • Чун гўсфандони худро баровард, пешопеши онҳо меравад; ва гўсфандон аз ақиби вай мераванд, чунки овозашро мешиносанд;
 • Лекин аз ақиби бегона намераванд, балки аз вай мегурезанд, чунки овози бегонаро намешиносанд“.
 • Ҳамин масалро Исо ба онҳо гуфт. Лекин онҳо нафаҳмиданд, ки Ў ба онҳо чӣ гуфт.
 • Боз Исо ба онҳо гуфт: “Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегўям: Ман барои гўсфандон дар ҳастам.
 • Ҳамаи касоне ки пеш аз Ман омаданд, дузд ва роҳзан ҳастанд; лекин гўсфандон ба овози онҳо гўш надоданд.
 • Ман дар ҳастам: ҳар кӣ ба василаи Ман дохил шавад, наҷот меёбад, ва ба берун меравад, ва чарогоҳ пайдо мекунад.
 • Дузд меояд, то ки бидуздад, бикушад ва талаф кунад; Ман омадаам, то ки онҳо ҳаёт ёбанд ва онро ба фаровонӣ дошта бошанд“.
 • Ман Чўпони некам: чўпони нек ҷони худро барои гўсфандон фидо мекунад;
 • Лекин муздуре ки чўпон нест, ва гўсфандон аз они худаш нестанд, чун бубинад, ки гург меояд, гўсфандонро монда мегурезад, ва гург гўсфандонро мегирад ва пароканда мекунад;
 • Муздур мегурезад, чунки муздур аст, ва ғами гўсфандонро намехўрад.
 • Ман чўпони некам, ва мансубони Худро мешиносам, ва мансубонмам Маро мешиносанд:
 • Чунони ки Падар Маро мешиносад, Ман ҳам Падарро мешиносам, ва ҷони Худро барои гўсфандон фидо мекунам.
 • Ман гўсфандони дигар низ дорам, ки аз ин оғил нестанд, ва онҳоро низ бояд оварам, онҳо низ овози Маро хоҳанд шунид, ва як рамаю як чўпон хоҳанд шуд.
 • Аз ин сабаб Падар Маро дўст медорад, ки Ман ҷони Худро фидо мекунам, то ки онро боз ёбам.
 • Ҳеҷ кас онро аз Ман намегирад, балки Худи Ман онро фидо мекунам: қудрат дорам, ки онро фидо кунам, ва қудрат дорам, ки онро боз ёбам; ин ҳукмро аз Падари Худ гирифтаам“.
 • Ба сабаби ин суханоно боз дар байни яҳудиён ихтилоф афтод.
 • Бисьёре аз онҳо гуфтанд: “Ў дев дорад ва девона аст; чаро ба суханоанаш гўш медиҳед?“
 • Дигарон гуфтанд: “Ин девона нест; оё дев метавонад чашми кўронро воз кунад?“.
 • Дар Ерусалим иди таҷдид барпо шуд, ва зимистон буд.
 • Ва Исо дар маъбад, дар равоқи Сулаймон мегашт.
 • Яҳудиён гирди Ўро гирифта, ба Ў гуфтанд: “То кай моро дар тардид мегузорӣ? Агар Ту Масеҳ бошӣ, ошкоро бигў“.
 • Исо ба онҳо ҷавоб дод: “Ман ба шумо гуфтам, ва имон наовардед; аъмоле ки Ман ба исми Падари Худ ба ҷо меоварам, бар Ман шаҳодат медиҳад;
 • Лекин шумо имон намеоваред, зеро ки аз гўсфандони Маннестед, чунон ки ба шумо гуфтам;
 • Гўсфандони Ман ба овози Ман гўш медиҳанд, ва Ман онҳоро мешиносам, ва онҳо Маро пайравӣ мекунанд,
 • Ва Ман ба онҳо ҳаёти ҷовидонӣ мебахшам, ва онҳо то абад талаф нахоҳанд шуд, ва ҳеҷ кас наметавонад онҳоро аз дасти Ман кашида гирад;
 • Падаре ки онҳоро ба Ман дод, аз ҳама бузургтар аст, ва ҳеҷ кас наметавонад онҳоро аз дасти Падари Ман кашида гирад;
 • Ман ва падар як ҳастем“.
 • Боз яҳудиён санг бардоштанд, то ки Ўро сангсор кунанд.
 • Исо ба онҳо ҷавоб дод: “Аз ҷониби Падари Худ ба шумо бисьёр аъмоли нек нишон додаам; аз барои кадоми онҳо Маро сангсор мекунед?“
 • Яҳудиён дар ҷавоби Ў гуфтанд: “Туро барои амали нек сангсор намекунем, балки барои куфр, зеро Ту одам ҳастӣ, Худро Худо мехонӣ“.
 • Исо ба онҳо ҷавоб дод: “Оё дар шариати шумо навишта нашудааст: ́Ман гуфтам: шумо худоён ҳастед́?
 • Агар онҳоеро ки каломи Худо сўяшон нозил шуд, худоён хондааст, ва Навишта наметавонад ботил шавад,
 • Пас ба Касе ки Падар Ўро тақдис карда, ба ҷаҳон фиристод, чӣ тавр шумо мегўед, ки: ́Куфр мегўӣ́, чунки гуфтам: ́Писари Худо ҳастам́?
 • Агар аъмоли Падри худро ба ҷо намеоварам, ба Ман имон наоваред;
 • Ва агар ба ҷо меоварам, ҳарчанд шумо ба Ман имон намеоваред, пас ба аъмол имон оваред, то бидонед ва бовар кунед, ки Падар дар Ман аст, ва Ман дар Ў“.
 • Он гоҳ бори дигар хостанд Ўро дастгир кунанд; лекин Ў аз дасташон раҳо шуд.
 • Ва боз ба он тарафи Ўрдун, ба ҳамон ҷое ки пештар Яҳьё таъмид медод, рафт ва дар он ҷо монд.
 • Ва бисьёр касон назди Ў омаданд ва гуфтанд: “Яҳьё ҳеҷ мўъҷизае нишон надод; лекин ҳар он чи Яҳьё дар бораи Ин Шахс гуфт, рост буд“.
 • Ва бисьё касон дар он ҷо ба Ў имон оварданд.