Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Притчей Соломоновых

 
 • При́тчи соломо́на сы́на дави́дова, и́же ца́р­ст­вова во Изра́или,
 • позна́ти прему́дрость и наказа́нiе и уразумѣ́ти словеса́ му́дрости,
 • прiя́ти же изви́тiя слове́съ и разрѣше́нiя гада́нiй, уразумѣ́ти же пра́вду и́стин­ную и су́дъ исправля́ти:
 • да да́стъ незло́бивымъ кова́р­ст­во, отроча́ти же ю́ну чу́в­ст­во же и смы́слъ.
 • Си́хъ бо послу́шавъ, му́дрый прему́дрѣе бу́детъ, а разу́мный стро­и́тел­ст­во стя́жетъ:
 • уразумѣ́етъ же при́тчу и те́мное сло́во, рѣче́нiя же прему́дрыхъ и гада́нiя.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, ра́зумъ же бла́гъ всѣ́мъ творя́щымъ его́: благо­че́стiе же въ Бо́га нача́ло чу́в­ст­ва, прему́дрость же и наказа́нiе нечести́вiи уничижа́тъ.
 • Слы́ши, сы́не, наказа́нiе отца́ тво­его́ и не от­ри́ни завѣ́товъ ма́тере тво­ея́:
 • вѣне́цъ бо благода́тей прiи́меши на тво­е́мъ версѣ́ и гри́вну зла́ту о тво­е́й вы́и.
 • Сы́не, да не прельстя́тъ тебе́ му́жiе нечести́вiи, ниже́ да восхо́щеши,
 • а́ще помо́лятъ тя́, глаго́люще: иди́ съ на́ми, при­­общи́ся кро́ве, скры́емъ же въ зе́млю му́жа пра́ведна непра́ведно:
 • пожре́мъ же его́ я́коже а́дъ жи́ва, и во́змемъ па́мять его́ от­ земли́,
 • стяжа́нiе его́ многоцѣ́н­ное прiи́мемъ, испо́лнимъ же до́мы на́шя коры́стей:
 • жре́бiй же тво́й положи́ съ на́ми: о́бще же влага́лище стя́жемъ вси́, и мѣше́цъ еди́нъ да бу́детъ всѣ́мъ на́мъ.
 • Не иди́ въ пу́ть съ ни́ми: уклони́ же но́гу твою́ от­ сте́зь и́хъ:
 • но́зѣ бо и́хъ на зло́ теку́тъ, и ско́ри су́ть излiя́ти кро́вь.
 • Не безъ пра́вды бо простира́ют­ся мре́жи перна́тымъ:
 • ті́и бо убі́й­ст­ву при­­обща́ющеся, сокро́вищ­ст­вуютъ себѣ́ зла́я: разруше́нiе же муже́й законопресту́пныхъ зло́.
 • Сі́и путiе́ су́ть всѣ́хъ творя́щихъ беззако́н­ная: нече́стiемъ бо свою́ ду́шу отъ­е́млютъ.
 • Прему́дрость во исхо́дѣхъ по­е́т­ся, въ сто́гнахъ же дерзнове́нiе во́дитъ,
 • на кра́ехъ же стѣ́нъ проповѣ́дует­ся, у вра́тъ же си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вратѣ́хъ же гра́да дерза́ющи глаго́летъ:
 • ели́ко у́бо вре́мя незло́бивiи держа́т­ся пра́вды, не постыдя́т­ся: безу́мнiи же доса́ды су́ще жела́телiе, нечести́вiи бы́в­ше, воз­ненави́дѣша чу́в­ст­во
 • и пови́н­ни бы́ша обличе́ниемъ. Се́, предложу́ ва́мъ мо­его́ дыха́нiя рѣче́нiе, научу́ же ва́съ мо­ему́ словеси́.
 • Поне́же зва́хъ, и не послу́шасте, и простира́хъ словеса́, и не внима́сте,
 • но от­мета́сте моя́ совѣ́ты и мо­и́мъ обличе́ниемъ не внима́сте:
 • у́бо и а́зъ ва́­шей поги́бели посмѣю́ся, пора́дуюся же, егда́ прiи́детъ ва́мъ па́губа,
 • и егда́ прiи́детъ на вы́ внеза́пу мяте́жъ, низвраще́нiе же подо́бно бу́ри прiи́детъ, или́ егда́ прiи́детъ ва́мъ печа́ль и градоразоре́нiе, или́ егда́ на́йдетъ на вы́ па́губа.
 • Бу́детъ бо егда́ при­­зове́те мя́, а́зъ же не послу́шаю ва́съ: взы́щутъ мене́ злі́и и не обря́щутъ.
 • Возненави́дѣша бо прему́дрость, словесе́ же Госпо́дня не прiя́ша:
 • ниже́ хотѣ́ша внима́ти мо­и́мъ совѣ́томъ, руга́хуся же мо­и́мъ обличе́ниемъ.
 • Тѣ́мже снѣдя́тъ сво­и́хъ путі́й плоды́ и сво­его́ нече́стiя насы́тят­ся:
 • и́бо, зане́ оби́дѣша младе́нцевъ, убiе́ни бу́дутъ, и истяза́нiе нечести́выя погуби́тъ.
 • Мене́ же слу́шаяй всели́т­ся на упова́нiи и почі́етъ безъ стра́ха от­ вся́каго зла́.
 • Сы́не, а́ще прiи́мъ глаго́лъ мо­ея́ за́повѣди, скры́еши въ себѣ́,
 • послу́шаетъ прему́дрости твое́ у́хо, и при­­ложи́ши се́рдце твое́ къ ра́зуму: при­­ложи́ши же е́ въ наказа́нiе сы́ну тво­ему́.
 • А́ще бо прему́дрость при­­зове́ши и ра́зуму да́си гла́съ тво́й, чу́в­ст­во же взы́щеши вели́кимъ гла́сомъ,
 • и а́ще взы́щеши ея́ я́ко сребра́, и я́коже сокро́вища испыта́еши ю́:
 • тогда́ уразумѣ́еши стра́хъ Госпо́день и позна́нiе Бо́жiе обря́щеши:
 • я́ко Госпо́дь дае́тъ прему́дрость, и от­ лица́ его́ позна́нiе и ра́зумъ:
 • и сокро́вищ­ст­вуетъ исправля́ющымъ спасе́нiе, защища́етъ же ше́­ст­вiе и́хъ,
 • е́же сохрани́ти пути́ оправда́нiй, и пу́ть благоговѣ́ин­ству­ю­щихъ его́ сохрани́тъ.
 • Тогда́ уразумѣ́еши пра́вду и су́дъ и испра́виши вся́ стези́ благі́я.
 • А́ще бо прiи́детъ прему́дрость въ твою́ мы́сль, чу́в­ст­во же тво­е́й души́ добро́ бы́ти воз­мни́т­ся,
 • совѣ́тъ до́бръ сохрани́тъ тя́, помышле́нiе же преподо́бное соблюде́тъ тя́,
 • да изба́витъ тя́ от­ пути́ зла́го и от­ му́жа, глаго́люща ничто́же вѣ́рно.
 • О, оста́вив­шiи пути́ пра́выя, е́же ходи́ти въ путе́хъ тмы́!
 • о, веселя́щiися о злы́хъ и ра́ду­ю­щiися о развраще́нiи злѣ́мъ!
 • и́хже стези́ стро́потны, и кри́ва тече́нiя и́хъ, е́же дале́че тя́ сотвори́ти от­ пути́ пра́ва,
 • и чу́жда от­ пра́веднаго ра́зума. Сы́не, да тя́ не пости́гнетъ совѣ́тъ злы́й,
 • оставля́яй уче́нiе ю́ности, и завѣ́та Боже­с­т­вен­наго забы́вый:
 • поста́ви бо при­­ сме́рти до́мъ сво́й и при­­ а́дѣ съ земны́ми дѣя́нiя своя́.
 • Вси́ ходя́щiи по нему́ не воз­вратя́т­ся, ниже́ пости́гнутъ сте́зь пра́выхъ: ни бо́ дости́гнутъ лѣ́тъ жи́зни.
 • А́ще бо бы́ша ходи́ли въ стези́ благі́я, обрѣли́ у́бо бы́ша стези́ пра́вы гла́дки: бла́зи бу́дутъ жи́телiе на земли́, незло́бивiи же оста́нутъ на не́й:
 • я́ко пра́вiи вселя́т­ся на земли́, и преподо́бнiи оста́нутъ на не́й.
 • Путiе́ нечести́выхъ от­ земли́ поги́бнутъ, пребеззако́н­нiи же изри́нут­ся от­ нея́.
 • Сы́не, мо­и́хъ зако́новъ не забыва́й, глаго́лы же моя́ да соблюда́етъ твое́ се́рдце:
 • долготу́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни и ми́ръ при­­ложа́тъ тебѣ́.
 • Ми́лостыни и вѣ́ра да не оскудѣва́ютъ тебѣ́: обложи́ же я́ на тво­е́й вы́и и напиши́ я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́: и обря́щеши благода́ть.
 • И промышля́й до́брая предъ Го́сподемъ [Бо́гомъ] и человѣ́ки.
 • Бу́ди упова́я всѣ́мъ се́рдцемъ на Бо́га, о тво­е́й же прему́дрости не воз­носи́ся:
 • во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ познава́й ю́, да исправля́етъ пути́ твоя́.
 • Не бу́ди му́дръ о себѣ́: бо́йся же Бо́га и уклоня́йся от­ вся́каго зла́:
 • тогда́ исцѣле́нiе бу́детъ тѣ́лу тво­ему́ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ.
 • Чти́ Го́спода от­ пра́ведныхъ тво­и́хъ трудо́въ и нача́тки дава́й ему́ от­ тво­и́хъ плодо́въ пра́вды:
 • да испо́лнят­ся жи́тницы твоя́ мно́же­с­т­вомъ пшени́цы, вино́ же точи́ла твоя́ да источа́ютъ.
 • Сы́не, не прене­брега́й наказа́нiя Госпо́дня, ниже́ ослабѣва́й от­ него́ облича́емь:
 • его́же бо лю́битъ Госпо́дь, наказу́етъ, бiе́тъ же вся́каго сы́на, его́же прiе́млетъ.
 • Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ.
 • Лу́чше бо сiю́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища:
 • честнѣ́йша же е́сть ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ: не сопротивля́ет­ся е́й ничто́же лука́во, благозна́тна е́сть всѣ́мъ при­­ближа́ющымся е́й: вся́ко же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • Долгота́ бо житiя́ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́т­ст­во и сла́ва:
 • от­ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ.
 • Путiе́ ея́ путiе́ добри́, и вся́ стези́ ея́ ми́рны.
 • Дре́во живота́ е́сть всѣ́мъ держа́щымся ея́, и воскланя́ющымся на ню́, я́ко на Го́спода, тверда́.
 • Бо́гъ прему́дростiю основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумомъ:
 • въ чу́в­ст­вѣ его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су.
 • Сы́не, да не премине́ши, соблюди́ же мо́й совѣ́тъ и мы́сль:
 • да жива́ бу́детъ душа́ твоя́, и благода́ть бу́детъ на тво­е́й вы́и:
 • [бу́детъ же исцѣле́нiе пло́темъ тво­и́мъ и уврачева́нiе косте́мъ тво­и́мъ:]
 • да хо́диши надѣ́яся въ ми́рѣ во всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ, нога́ же твоя́ не по́ткнет­ся.
 • А́ще бо ся́деши, безбоя́зненъ бу́деши, а́ще же поспи́ши, сла́достно поспи́ши.
 • И не убо­и́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́нiя нечести́выхъ находя́щаго:
 • Госпо́дь бо бу́детъ на всѣ́хъ путе́хъ тво­и́хъ и утверди́тъ но́гу твою́, да не поползне́шися.
 • Не от­рецы́ся благотвори́ти тре́бу­ю­щему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти.
 • Не рцы́: от­ше́дъ воз­врати́ся, и зау́тра да́мъ, си́льну ти́ су́щу благотвори́ти: не вѣ́си бо, что́ породи́тъ де́нь находя́й.
 • Не соплета́й на дру́га тво­его́ зла́, при­­ше́лца су́ща и упова́юща на тя́.
 • Не вражду́й на человѣ́ка ту́не, да не что́ на тя́ содѣ́етъ зло́е.
 • Не стяжи́ злы́хъ муже́й поноше́нiя, ни воз­ревну́й путе́мъ и́хъ.
 • Нечи́стъ бо предъ Го́сподемъ вся́къ законопресту́пникъ и съ пра́ведными не сочетава́ет­ся.
 • Кля́тва Госпо́дня въ домѣ́хъ нечести́выхъ, дворы́ же пра́ведныхъ благословля́ют­ся.
 • Госпо́дь го́рдымъ проти́вит­ся, смире́н­нымъ же дае́тъ благода́ть.
 • Сла́ву прему́дрiи наслѣ́дятъ, нечести́вiи же воз­несо́ша безче́стiе.
 • Послу́шайте, дѣ́ти, наказа́нiя о́тча и внемли́те разумѣ́ти помышле́нiе,
 • да́ръ бо благі́й да́рую ва́мъ: мо­его́ зако́на не оставля́йте.
 • Сы́нъ бо бы́хъ и а́зъ отцу́ послушли́вый, и люби́мый предъ лице́мъ ма́тере,
 • и́же глаго́лаша и учи́ша мя́: да утвержда́ет­ся на́­ше сло́во въ тво­е́мъ се́рдцы: храни́ за́повѣди, не забыва́й:
 • стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зумъ: не забу́ди, ниже́ пре́зри рѣче́нiя мо­и́хъ у́стъ, ниже́ уклони́ся от­ глаго́лъ у́стъ мо­и́хъ.
 • Не оста́ви ея́, и и́мет­ся тебе́: воз­желѣ́й ея́, и соблюде́тъ тя́.
 • Нача́ло прему́дрости: стяжа́ти прему́дрость, и во все́мъ стяжа́нiи тво­е́мъ стяжи́ ра́зумъ.
 • Огради́ ю́, и воз­несе́тъ тя́: почти́ ю́, да тя́ объи́метъ,
 • да да́стъ главѣ́ тво­е́й вѣне́цъ благода́тей, вѣнце́мъ же сла́дости защи́титъ тя́.
 • Слы́ши, сы́не, и прiими́ моя́ словеса́, и умно́жат­ся лѣ́та живота́ тво­его́, да ти́ бу́дутъ мно́зи путiе́ житiя́.
 • Путе́мъ бо прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́нiя пра́вая:
 • а́ще бо хо́диши, не за́пнут­ся стопы́ твоя́: а́ще ли тече́ши, не утруди́шися.
 • Ими́ся мо­его́ наказа́нiя, не оста́ви, но сохрани́ е́ себѣ́ въ жи́знь твою́.
 • На пути́ нечести́выхъ не иди́, ниже́ воз­ревну́й путе́мъ законопресту́пныхъ.
 • На не́мже а́ще мѣ́стѣ во́я соберу́тъ, не иди́ та́мо: уклони́ся же от­ ни́хъ и измѣни́:
 • не у́снутъ бо, а́ще зла́ не сотворя́тъ: отъ­и́мет­ся со́нъ от­ ни́хъ, и не спя́тъ:
 • ті́и бо пита́ют­ся пи́щею нече́стiя, вино́мъ же законопресту́пнымъ упива́ют­ся.
 • Путі́е же пра́ведныхъ подо́бнѣ свѣ́ту свѣ́тят­ся: предхо́дятъ и просвѣща́ютъ, до́ндеже испра́вит­ся де́нь.
 • Путiе́ же нечести́выхъ те́мни: не вѣ́дятъ, ка́ко претыка́ют­ся.
 • Сы́не, мо­и́мъ глаго́ломъ внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́:
 • да не оскудѣ́ютъ ти́ исто́чницы тво­и́, храни́ я́ въ се́рдцы тво­е́мъ:
 • живо́тъ бо су́ть всѣ́мъ обрѣта́ющымъ я́ и все́й пло́ти и́хъ исцѣле́нiе.
 • Вся́цѣмъ хране́нiемъ блюди́ твое́ се́рдце: от­ си́хъ бо исхо́дища живота́.
 • Отими́ от­ себе́ стропти́ва уста́, и оби́дливы устнѣ́ дале́че от­ тебе́ от­ри́ни.
 • О́чи тво­и́ пра́во да зря́тъ, и вѣ́жди тво­и́ да помава́ютъ пра́ведная.
 • Пра́ва тече́нiя твори́ тво­и́ма нога́ма и пути́ твоя́ исправля́й.
 • Не уклони́ся ни на де́сно, ни на шу́е: от­врати́ же но́гу твою́ от­ пути́ зла́:
 • пути́ бо десны́я вѣ́сть Госпо́дь, развраще́ни же су́ть, и́же ошу́юю.
 • То́й же пра́ва сотвори́тъ тече́нiя твоя́, и хожде́нiя твоя́ въ ми́рѣ поспѣши́тъ.
 • Сы́не, мо­е́й прему́дрости внима́й, къ мо­и́мъ же словесе́мъ при­­лага́й у́хо твое́,
 • да сохрани́ши мы́сль благу́ю: чу́в­ст­во же мо­и́хъ усте́нъ заповѣ́даетъ тебѣ́.
 • Не внима́й злѣ́й женѣ́: ме́дъ бо ка́плетъ от­ усте́нъ жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́етъ тво́й горта́нь:
 • послѣди́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́н­ну па́че меча́ обою́ду о́стра:
 • безу́мiя бо но́зѣ низво́дятъ употребля́ющихъ ю́ со сме́ртiю во а́дъ, стопы́ же ея́ не утвержда́ют­ся:
 • на пути́ бо живо́тныя не нахо́дитъ, заблужде́н­на же тече́нiя ея́ и неблагоразу́мна.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́ и не от­ринове́н­на сотвори́ моя́ словеса́:
 • дале́че от­ нея́ сотвори́ пу́ть тво́й и не при­­бли́жися ко две́ремъ домо́въ ея́,
 • да не преда́стъ ины́мъ живота́ тво­его́, и тво­его́ житiя́ неми́лостивымъ,
 • да не насы́тят­ся ині́и тво­ея́ крѣ́пости, тво­и́ же труды́ въ до́мы чужды́я вни́дутъ,
 • и раска́ешися на послѣ́докъ тво́й, егда́ истру́т­ся пло́ти тѣ́ла тво­его́, и рече́ши:
 • ка́ко воз­ненави́дѣхъ наказа́нiе, и от­ обличе́нiй уклони́ся се́рдце мое́?
 • не послу́шахъ гла́са наказу́ющаго мя́, и ко уча́щему мя́ не при­­лага́хъ у́ха мо­его́:
 • вма́лѣ бѣ́хъ во вся́цѣмъ злѣ́ посредѣ́ це́ркве и со́нмища.
 • Сы́не, пі́й во́ды от­ сво­и́хъ сосу́довъ и от­ тво­и́хъ кладенце́въ исто́чника:
 • да преизлива́ют­ся тебѣ́ во́ды от­ тво­его́ исто́чника, во твоя́ же пути́ да про­исхо́дятъ твоя́ во́ды.
 • Да бу́дутъ тебѣ́ еди́ному имѣ́нiя, и да никто́же чу́ждь при­­части́т­ся тебѣ́.
 • Исто́чникъ тво­ея́ воды́ да бу́детъ тебѣ́ тво́й, и весели́ся съ жено́ю, я́же от­ ю́ности тво­ея́:
 • еле́нь любве́ и жребя́ тво­и́хъ благода́тей да бесѣ́дуетъ тебѣ́, твоя́ же да предъи́детъ тебѣ́ и да бу́детъ съ тобо́ю во вся́ко вре́мя: въ дру́жбѣ бо сея́ спребыва́яй умно́женъ бу́деши.
 • Не мно́гъ бу́ди къ чужде́й, ниже́ объя́тъ бу́ди объя́тiи не тво­ея́:
 • предъ очи́ма бо су́ть Бо́жiима путiе́ му́жа, вся́ же тече́нiя его́ назира́етъ.
 • Законопреступле́нiя му́жа уловля́ютъ: плени́цами же сво­и́хъ грѣхо́въ кі́йждо затяза́ет­ся.
 • Се́й скончава́ет­ся съ ненака́зан­ными: от­ мно́же­ст­ва же сво­его́ житiя́ изве́ржет­ся и погиба́етъ за безу́мiе.
 • Сы́не, а́ще поручи́шися за тво­его́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́.
 • Сѣ́ть бо крѣпка́ му́жу сво­и́ устнѣ́, и плѣня́ет­ся устна́ми сво­и́хъ у́стъ.
 • Твори́, сы́не, я́же а́зъ заповѣ́дую ти́, и спаса́йся: и́деши бо въ ру́цѣ злы́хъ за тво­его́ дру́га: бу́ди не ослабѣва́я, поощря́й же и тво­его́ дру́га, его́же испоручи́лъ еси́.
 • Не да́ждь сна́ тво­и́ма очи́ма, ниже́ да воз­дре́млеши тво­и́ма вѣ́ждома,
 • да спасе́шися а́ки се́рна от­ тене́тъ и я́ко пти́ца от­ сѣ́ти.
 • Иди́ ко мра́вiю, о, лѣни́ве, и поревну́й ви́дѣвъ пути́ его́, и бу́ди о́наго мудрѣ́йшiй:
 • о́нъ бо, не су́щу ему́ земледѣ́лцу, ниже́ ну́дящаго его́ имѣ́яй, ниже́ подъ влады́кою сы́й,
 • гото́витъ въ жа́тву пи́щу и мно́гое въ лѣ́то твори́тъ угото́ванiе.
 • Или́ иди́ ко пчелѣ́ и увѣ́ждь, ко́ль дѣ́лателница е́сть, дѣ́ланiе же ко́ль честно́е твори́тъ:
 • ея́же трудо́въ ца́рiе и прості́и во здра́вiе употребля́ютъ, люби́ма же е́сть всѣ́ми и сла́вна:
 • а́ще си́лою и немощна́ су́щи, [но] прему́дростiю почте́на про­изведе́ся.
 • Доко́лѣ, о, лѣни́ве, лежи́ши? когда́ же от­ сна́ воста́неши?
 • Ма́ло у́бо спи́ши, ма́ло же сѣди́ши, ма́ло же дре́млеши, ма́ло же объе́млеши пе́рси рука́ма:
 • пото́мъ же на́йдетъ тебѣ́ а́ки зо́лъ пу́тникъ убо́же­с­т­во: ску́дость же а́ки благі́й тече́цъ.
 • А́ще же не лѣни́въ бу́деши, прiи́детъ я́ко исто́чникъ жа́тва твоя́, ску́дость же а́ки злы́й тече́цъ [от­ тебе́] от­бѣжи́тъ.
 • Му́жъ безу́менъ и законопресту́пный хо́дитъ въ пути́ не бла́ги:
 • то́й же намиза́етъ о́комъ и зна́менiе дае́тъ ного́ю, учи́тъ же помава́нiемъ пе́рстовъ.
 • Развраще́н­но же се́рдце куе́тъ зла́я: на вся́кое вре́мя таковы́й мяте́жы составля́етъ гра́ду.
 • Сего́ ра́ди внеза́пу при­­хо́дитъ ему́ поги́бель, разсѣче́нiе и сокруше́нiе неисцѣ́льное.
 • Я́ко ра́дует­ся о всѣ́хъ, и́хже ненави́дитъ Бо́гъ, сокруша́ет­ся же за нечистоту́ души́:
 • о́ко досади́теля, язы́къ непра́ведный, ру́цѣ пролива́ющя кро́вь пра́веднаго,
 • и се́рдце кую́щее мы́сли злы́, и но́зѣ тща́щыяся зло́ твори́ти потребя́т­ся.
 • Разжиза́етъ лжы́ свидѣ́тель непра́веденъ и насыла́етъ суды́ посредѣ́ бра́тiй.
 • Сы́не, храни́ зако́ны отца́ тво­его́ и не от­ри́ни наказа́нiя ма́тере тво­ея́:
 • навяжи́ же я́ на твою́ ду́шу при́сно и обяжи́ и́хъ о тво­е́й вы́и.
 • Егда́ хо́диши, води́ ю́, и съ тобо́ю да бу́детъ: егда́ же спи́ши, да храни́тъ тя́, да востаю́щу ти́ глаго́летъ съ тобо́ю.
 • Зане́ свѣти́лникъ за́повѣдь зако́на и свѣ́тъ, и пу́ть жи́зни, и обличе́нiе, и наказа́нiе,
 • е́же сохрани́ти тя́ от­ жены́ мужа́ты и от­ наважде́нiя язы́ка чужда́го.
 • Сы́не, да не побѣди́тъ тя́ добро́ты по́хоть, ниже́ уловле́нъ бу́ди тво­и́ма очи́ма, ниже́ да совосхи́тишися вѣ́ждами ея́.
 • Цѣна́ бо блудни́цы, ели́ка еди́наго хлѣ́ба: жена́ же муже́й честны́я ду́шы уловля́етъ.
 • Ввя́жетъ ли кто́ о́гнь въ нѣ́дра, ри́зъ же [сво­и́хъ] не сожже́тъ ли?
 • Или́ ходи́ти кто́ бу́детъ на у́глiехъ о́гнен­ныхъ, но́гъ же не сожже́тъ ли?
 • Та́ко в­ше́дый къ женѣ́ мужа́тѣй не безъ вины́ бу́детъ, ниже́ вся́къ при­­каса́йся е́й.
 • Не ди́вно, а́ще кто́ я́тъ бу́детъ крады́й: кра́детъ бо, да насы́титъ ду́шу свою́ а́лчущую:
 • а́ще же я́тъ бу́детъ, воз­да́стъ седмери́цею, и вся́ имѣ́нiя своя́ да́въ, изба́витъ себе́.
 • Прелюбо­дѣ́й же за ску́дость ума́ поги́бель души́ сво­е́й содѣва́етъ,
 • болѣ́зни же и безче́стiе понесе́тъ: поноше́нiе же его́ не загла́дит­ся во вѣ́къ:
 • испо́лнена бо ре́вности я́рость му́жа ея́: не пощади́тъ въ де́нь суда́,
 • не измѣни́тъ ни еди́ною цѣно́ю вражды́, ниже́ разрѣши́т­ся мно́гими дарми́.
 • Сы́не, храни́ моя́ словеса́, моя́ же за́повѣди скры́й у себе́.
 • Сы́не, чти́ Го́спода, и укрѣпи́шися: кромѣ́ же его́ не бо́йся ино́го.
 • Храни́ моя́ за́повѣди, и поживе́ши, словеса́ же моя́ я́ко зѣ́ницы о́чiю:
 • обложи́ же и́ми твоя́ пе́рсты, напиши́ же я́ на скрижа́ли се́рдца тво­его́.
 • Нарцы́ прему́дрость сестру́ тебѣ́ бы́ти, ра́зумъ же зна́емь сотвори́ тебѣ́,
 • да тя́ соблюде́тъ от­ жены́ чужді́я и лука́выя, а́ще тя́ словесы́ льсти́выми облага́ти на́чнетъ:
 • око́нцемъ бо изъ до́му сво­его́ на пути́ при­­ни́чущи,
 • его́же а́ще у́зритъ от­ безу́мныхъ ча́дъ ю́ношу скудо­у́мна,
 • проходя́щаго ми́мо у́гла въ распу́тiихъ до́му ея́
 • и глаго́лющаго въ те́мный ве́черъ, егда́ упоко­е́нiе бу́детъ нощно́е и мра́чно­е:
 • жена́ же сря́щетъ его́, зра́къ иму́щи прелюбо­дѣ́йничь, я́же твори́тъ ю́ныхъ пари́ти сердца́мъ: воскри́лена же е́сть и блу́дна,
 • въ дому́ же не почива́ютъ но́зѣ ея́:
 • вре́мя бо нѣ́кое внѣ́ глуми́т­ся, вре́мя же на распу́тiихъ при­­ вся́цѣмъ у́глѣ при­­сѣди́тъ:
 • пото́мъ е́мши лобза́етъ его́, безсту́днымъ же лице́мъ рече́тъ къ нему́:
 • же́ртва ми́рна ми́ е́сть, дне́сь воз­даю́ обѣ́ты моя́:
 • сего́ ра́ди изыдо́хъ въ срѣ́тенiе тебѣ́, жела́ющи лица́ тво­его́, обрѣто́хъ тя́:
 • простира́лами покры́хъ о́дръ мо́й, ковра́ми же сугу́быми постла́хъ, и́же от­ Еги́пта,
 • шафра́номъ посы́пахъ ло́же мое́ и до́мъ мо́й кори́цею:
 • прiиди́ и наслади́мся любве́ да́же до у́тра, гряди́ и поваля́емся въ по́хоти:
 • нѣ́сть бо му́жа мо­его́ въ дому́, отъи́де въ пу́ть дале́че,
 • дово́лно сребра́ взя́ съ собо́ю, по мно́гихъ дне́хъ воз­врати́т­ся въ до́мъ сво́й.
 • И прельсти́ его́ мно́гою бесѣ́дою, тене́тами же усте́нъ [въ блу́дъ] при­­влече́ его́.
 • О́нъ же а́бiе послѣ́дова е́й обюро́дѣвъ, и я́коже во́лъ на заколе́нiе веде́т­ся, и я́ко пе́съ на у́зы,
 • или́ я́ко еле́нь уя́звленъ стрѣло́ю въ я́тра: и спѣши́тъ я́ко пти́ца въ сѣ́ть, не вѣ́дый, я́ко на ду́шу свою́ тече́тъ.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́ и внима́й глаго́ломъ у́стъ мо­и́хъ,
 • да не уклони́т­ся въ пути́ ея́ се́рдце твое́,
 • и да не прельсти́шися въ стезя́хъ ея́: мно́гихъ бо уязви́в­ши низве́рже, и безчи́слен­ни су́ть, и́хже уби́ла е́сть:
 • путiе́ а́довы до́мъ ея́, низводя́щiи въ сокро́вища сме́ртная.
 • Тѣ́мже ты́ прему́дрость проповѣ́ждь, да ра́зумъ послу́шаетъ тебе́.
 • На высо́кихъ бо крае́хъ е́сть, посредѣ́ же сте́зь сто­и́тъ:
 • при­­ вратѣ́хъ бо си́льныхъ при­­сѣди́тъ, во вхо́дѣхъ же по­е́т­ся.
 • Ва́съ, о, человѣ́цы, молю́, и вдаю́ мо́й гла́съ сыно́мъ человѣ́ческимъ.
 • Уразумѣ́йте, незло́бивiи, кова́р­ст­во, ненака́зан­нiи же, при­­ложи́те се́рдце.
 • Послу́шайте мене́: честна́я бо реку́ и изнесу́ от­ усте́нъ пра́вая.
 • Я́ко и́стинѣ по­учи́т­ся горта́нь мо́й, ме́рзки же предо мно́ю устны́ лжи́выя.
 • Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мо­и́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́н­но.
 • Вся́ пра́ва разумѣва́ющымъ, и пра́ва обрѣта́ющымъ ра́зумъ.
 • Прiими́те наказа́нiе, а не сребро́, и ра́зумъ па́че зла́та искуше́на: избира́йте же вѣ́дѣнiе па́че зла́та чи́ста.
 • Лу́чши бо прему́дрость ка́менiй многоцѣ́н­ныхъ, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ е́сть.
 • А́зъ прему́дрость всели́хъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ а́зъ при­­зва́хъ.
 • Стра́хъ Госпо́день ненави́дитъ непра́вды, досажде́нiя же и горды́ни, и пути́ лука́выхъ: воз­ненави́дѣхъ же а́зъ развраще́н­ныя пути́ злы́хъ.
 • Мо́й совѣ́тъ и утвержде́нiе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость.
 • Мно́ю ца́рiе ца́р­ст­вуютъ, и си́льнiи пи́шутъ пра́вду:
 • мно́ю вельмо́жи велича́ют­ся, и власти́тилiе мно́ю держа́тъ зе́млю.
 • А́зъ лю́бящыя мя́ люблю́, и́щущiи же мене́ обря́щутъ благода́ть.
 • Бога́т­ст­во и сла́ва моя́ е́сть, и стяжа́нiе мно́гихъ и пра́вда.
 • Лу́чше е́сть плоди́ти мене́, па́че зла́та и ка́менiя дра́га: мо­и́ же плоды́ лу́чше сребра́ избра́н­на.
 • Въ путе́хъ пра́вды хожду́ и посредѣ́ сте́зь оправда́нiя живу́,
 • да раздѣлю́ лю́бящымъ мя́ имѣ́нiе, и сокро́вища и́хъ испо́лню благи́хъ.
 • А́ще воз­вѣщу́ ва́мъ быва́ющая на вся́къ де́нь, помяну́, я́же от­ вѣ́ка, исчести́.
 • Госпо́дь созда́ мя {Евр.: стяжа́ мя.} нача́ло путі́й сво­и́хъ въ дѣла́ своя́,
 • пре́жде вѣ́къ основа́ мя, въ нача́лѣ, пре́жде не́же зе́млю сотвори́ти,
 • и пре́жде не́же бе́здны содѣ́лати, пре́жде не́же про­изы́ти исто́чникомъ во́дъ,
 • пре́жде не́же гора́мъ водрузи́тися, пре́жде же всѣ́хъ холмо́въ ражда́етъ мя́.
 • Госпо́дь сотвори́ страны́ и ненаселе́н­ныя, и концы́ населе́н­ныя поднебе́сныя.
 • Егда́ гото́вяше не́бо, съ ни́мъ бѣ́хъ, и егда́ от­луча́­ше престо́лъ сво́й на вѣ́трѣхъ,
 • и егда́ крѣ́пки творя́ше вы́шнiя о́блаки, и егда́ тве́рды полага́­ше исто́чники поднебе́сныя,
 • и егда́ полага́­ше мо́рю предѣ́лъ его́, да во́ды не ми́мо и́дутъ у́стъ его́, и крѣ́пка творя́ше основа́нiя земли́, бѣ́хъ при­­ не́мъ устроя́ющи.
 • А́зъ бѣ́хъ, о не́йже ра́довашеся, на вся́къ же де́нь веселя́хся предъ лице́мъ его́ на вся́ко вре́мя,
 • егда́ веселя́шеся вселе́н­ную соверши́въ, и веселя́шеся о сынѣ́хъ человѣ́ческихъ.
 • Ны́нѣ у́бо, сы́не, послу́шай мене́: и блаже́ни, и́же пути́ моя́ сохраня́тъ.
 • Услы́шите прему́дрость, и умудри́теся, и не от­мещи́те.
 • Блаже́нъ му́жъ, и́же послу́шаетъ мене́, и человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ, бдя́й при­­ мо­и́хъ две́рехъ при́сно, соблюда́яй пра́ги мо­и́хъ вхо́довъ:
 • исхо́ди бо мо­и́ исхо́ди живота́, и уготовля́ет­ся хотѣ́нiе от­ Го́спода:
 • согрѣша́ющiи же въ мя́ нече́­ст­вуютъ на своя́ ду́ши, и ненави́дящiи мя́ лю́бятъ сме́рть.
 • Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь:
 • закла́ своя́ же́ртвен­ная, и ра­ст­вори́ въ ча́ши сво­е́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу:
 • посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́данiемъ на ча́шу, глаго́лющи:
 • и́же е́сть безу́менъ, да уклони́т­ся ко мнѣ́.
 • И тре́бу­ю­щымъ ума́ рече́: прiиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пі́йте вино́, е́же ра­ст­вори́хъ ва́мъ:
 • оста́вите безу́мiе и жи́ви бу́дете, да во вѣ́ки воцарите́ся: и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣнiи.
 • Наказу́яй злы́я прiи́метъ себѣ́ безче́стiе, облича́яй же нечести́ваго поро́чна сотвори́тъ себе́ [обличе́нiя бо нечести́вому ра́ны ему́].
 • Не облича́й злы́хъ, да не воз­ненави́дятъ тебе́: облича́й прему́дра, и воз­лю́битъ тя́.
 • Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дрѣйшiй бу́детъ: сказу́й пра́ведному, и при­­ложи́тъ прiима́ти.
 • Нача́ло прему́дрости стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ ра́зумъ:
 • разумѣ́ти бо зако́нъ, по́мысла е́сть блага́го.
 • Си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и при­­ложа́т­ся тебѣ́ лѣ́та живота́ тво­его́.
 • Сы́не, а́ще прему́дръ бу́деши, себѣ́ прему́дръ бу́деши и и́скрен­нимъ тво­и́мъ: а́ще же зо́лъ бу́деши, еди́нъ почерпне́ши зла́я.
 • Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́т­ся.
  *И́же утвержда́ет­ся на лжа́хъ, се́й пасе́тъ вѣ́тры, то́й же пожене́тъ пти́цы паря́щыя:
 • оста́ви бо пути́ сво­его́ виногра́да, въ стезя́хъ же сво­его́ земледѣ́ланiя заблуди́,
 • прохо́дитъ же сквоз­ѣ́ пусты́ню безво́дную и зе́млю опредѣле́н­ную въ жа́ждѣхъ, собира́етъ же рука́ма непло́дiе.
 • Жена́ безу́мная и проде́рзая скудна́ хлѣ́бомъ быва́етъ, я́же не вѣ́сть стыдѣ́нiя,
 • сѣ́де при­­ две́рехъ до́му сво­его́, на столцѣ́ я́вѣ на сто́гнахъ,
 • при­­зыва́ющая мимоходя́щихъ и исправля́ющихъ пути́ своя́:
 • и́же е́сть от­ ва́съ безу́мнѣйшiй, да уклони́т­ся ко мнѣ́: и лише́н­нымъ ра́зума повелѣва́ю, глаго́лющи:
 • хлѣ́бомъ сокрове́н­нымъ въ сла́дость при­­косни́теся и во́ду татьбы́ сла́дкую пі́йте.
 • О́нъ же не вѣ́сть, я́ко земноро́днiи у нея́ погиба́ютъ и во днѣ́ а́да обрѣта́ют­ся.
 • Но от­скочи́, не заме́дли на мѣ́стѣ ея́, ниже́ наста́ви о́ка сво­его́ къ не́й:
 • та́ко бо про́йдеши во́ду чужду́ю и пре́йдеши рѣку́ чужду́ю:
 • от­ воды́ же чужді́я оша́йся и от­ исто́чника чужда́го не пі́й,
 • да мно́гое вре́мя поживе́ши, и при­­ложа́т­ся тебѣ́ лѣ́та живота́.
 • Сы́нъ прему́дръ весели́тъ отца́, сы́нъ же безу́менъ печа́ль ма́тери.
 • Не по́льзуютъ сокро́вища беззако́н­ныхъ, пра́вда же изба́витъ от­ сме́рти.
 • Не убiе́тъ гла́домъ Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́тъ же нечести́выхъ низврати́тъ.
 • Нищета́ му́жа смиря́етъ: ру́цѣ же му́же­с­т­вен­ныхъ обогаща́ют­ся.
 • Сы́нъ нака́занъ прему́дръ бу́детъ, безу́мный же слуго́ю употреби́т­ся: спасе́т­ся от­ зно́я сы́нъ разу́мный, вѣтротлѣ́ненъ же быва́етъ на жа́твѣ сы́нъ беззако́н­ный.
 • Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́выхъ покры́етъ пла́чь безвре́мен­ный.
 • Па́мять пра́ведныхъ съ похвала́ми: и́мя же нечести́выхъ угаса́етъ.
 • Прему́дръ се́рдцемъ прiи́метъ за́повѣди: непокрове́н­ный же устна́ма остроптѣва́я запне́т­ся.
 • И́же хо́дитъ про́сто, хо́дитъ надѣ́яся: развраща́я же пути́ своя́, позна́нъ бу́детъ.
 • Намиза́яй о́комъ съ ле́стiю собира́етъ муже́мъ печа́ли: облича́яй же со дерзнове́нiемъ миротвори́тъ.
 • Исто́чникъ жи́зни въ руцѣ́ пра́веднаго: уста́ же нечести́ваго покры́етъ па́губа.
 • Не́нависть воз­двиза́етъ ра́спрю: всѣ́хъ же нелюбо­при́телныхъ покрыва́етъ любо­́вь.
 • И́же от­ усте́нъ про­изно́ситъ прему́дрость, жезло́мъ бiе́тъ му́жа безсерде́чна.
 • Прему́дрiи скры́ютъ чу́в­ст­во, уста́ же проде́рзаго при­­ближа́ют­ся сокруше́нiю.
 • Стяжа́нiе бога́тыхъ гра́дъ тве́рдъ, сокруше́нiе же нечести́выхъ нищета́.
 • Дѣла́ пра́ведныхъ живо́тъ творя́тъ, пло́дове же нечести́выхъ грѣхи́.
 • Пути́ жи́зни храни́тъ наказа́нiе: наказа́нiемъ же не обличе́ный заблужда́етъ.
 • Покрыва́ютъ вражду́ устнѣ́ пра́выя: износя́щiи же укори́зну безу́мнѣйшiи су́ть.
 • От многосло́вiя не избѣжи́ши грѣха́: щадя́ же устнѣ́, разу́менъ бу́деши.
 • Сребро́ разжже́ное язы́къ пра́веднаго: се́рдце же нечести́ваго исче́знетъ.
 • Устнѣ́ пра́ведныхъ вѣ́дятъ высо́кая: безу́мнiи же въ ску́дости скончава́ют­ся.
 • Благослове́нiе Госпо́дне на главѣ́ пра́веднаго, сiе́ обогаща́етъ, и не и́мать при­­ложи́тися ему́ печа́ль въ се́рдцы.
 • Смѣ́хомъ безу́мный твори́тъ зла́я: прему́дрость же му́жеви ражда́етъ ра́зумъ.
 • Въ поги́бели нечести́вый обно́сит­ся: жела́нiе же пра́веднаго прiя́тно.
 • Преходя́щей бу́ри, нечести́вый исчеза́етъ, пра́ведный же уклони́вся спаса́ет­ся во вѣ́ки.
 • Я́коже гро́здiе зеле́ное вре́дъ зубо́мъ и ды́мъ очи́ма, та́ко законопреступле́нiе творя́щымъ е́.
 • Стра́хъ Госпо́день при­­лага́етъ дни́: лѣ́та же нечести́выхъ ума́лят­ся.
 • Пребыва́етъ съ пра́ведными весе́лiе, упова́нiе же нечести́выхъ погиба́етъ.
 • Утвержде́нiе преподобному стра́хъ Госпо́день, сокруше́нiе же творя́щымъ зла́я.
 • Пра́ведникъ во вѣ́ки не поколе́блет­ся: нечести́вiи же не населя́тъ земли́.
 • Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ:
 • устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ют­ся.
 • Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прiя́тенъ ему́.
 • Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́нiе, та́мо и безче́стiе: уста́ же смире́н­ныхъ по­уча́ют­ся прему́дрости.
 • Умира́яй пра́ведникъ оста́ви раска́янiе, удо́бна же быва́етъ и посмѣя́телна нечести́выхъ поги́бель.
 • Соверше́н­ство пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́нiе от­рица́ющихся плѣни́тъ и́хъ. Не упо́льзуютъ имѣ́нiя въ де́нь я́рости: пра́вда же изба́витъ от­ сме́рти.
 • Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, нече́стiе же впада́етъ въ непра́вду.
 • Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́тiемъ же уловля́ют­ся беззако́н­нiи.
 • Сконча́в­шуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда: похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ.
 • Пра́ведный от­ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́т­ся нечести́вый.
 • Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́в­ст­во же пра́ведныхъ благопоспѣ́шно.
 • Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вит­ся гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованiе.
 • Въ благослове́нiи пра́выхъ воз­вы́сит­ся гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ет­ся.
 • Руга́ет­ся гра́жданомъ лише́н­ный ра́зума, му́жъ же му́дръ безмо́лвiе во́дитъ.
 • Му́жъ двоязы́ченъ от­крыва́етъ совѣ́ты въ со́нмищи, вѣ́рный же ду́хомъ таи́тъ ве́щы.
 • И́мже и нѣ́сть управле́нiя, па́даютъ а́ки ли́­ст­вiе, спасе́нiе же е́сть во мно́зѣ совѣ́тѣ.
 • Лука́вый злодѣ́й­ст­вуетъ, егда́ сочетава́ет­ся съ пра́веднымъ, ненави́дитъ же гла́са утвержде́нiя.
 • Жена́ благода́тна воз­но́ситъ му́жу сла́ву: престо́лъ же безче́стiя жена́ ненави́дящая пра́вды. Бога́т­ст­ва лѣни́вiи ску́дни быва́ютъ, крѣ́пцыи же утвержда́ют­ся бога́т­ст­вомъ.
 • Души́ сво­е́й благотвори́тъ му́жъ ми́лостивый, погубля́етъ же тѣ́ло свое́ неми́лостивый.
 • Нечести́вый твори́тъ дѣла́ непра́ведная: сѣ́мя же пра́ведныхъ мзда́ и́стины.
 • Сы́нъ пра́ведный ражда́ет­ся въ живо́тъ: гоне́нiе же нечести́ваго въ сме́рть.
 • Ме́рзость Го́сподеви путiе́ развраще́н­ни, прiя́тни же ему́ вси́ непоро́чнiи въ путе́хъ сво­и́хъ.
 • Въ ру́ку ру́цѣ вложи́въ непра́ведно, не безъ му́ки бу́детъ злы́хъ: сѣ́яй же пра́вду прiи́метъ мзду́ вѣ́рну.
 • Я́коже усеря́зь златы́й въ но́здрехъ свинiи́, та́ко женѣ́ зло­у́мнѣй лѣ́пота.
 • Жела́нiе пра́ведныхъ все́ благо́е, наде́жда же нечести́выхъ поги́бнетъ.
 • Су́ть, и́же своя́ сѣ́юще, мно́жайшая творя́тъ: су́ть же и собира́юще чужда́я, умаля́ют­ся.
 • Душа́ благослове́н­на вся́кая проста́я: му́жъ я́рый неблагообра́зенъ.
 • Удержава́яй пшени́цу оста́витъ ю́ язы́комъ: продая́й пшени́цу ску́по, от­ наро́да про́клятъ, благослове́нiе же Госпо́дне на главѣ́ подава́ющаго.
 • Творя́й блага́я и́щетъ благода́ти добры́: и́щущаго же зла́я пости́гнутъ его́.
 • Надѣ́яйся на бога́т­ст­во свое́, се́й паде́тъ: заступа́яй же пра́ведныхъ, то́й воз­сiя́етъ.
 • Не сматря́яй сво­его́ до́му наслѣ́дитъ вѣ́тры: порабо́таетъ же безу́мный разу́мному.
 • От плода́ пра́вды дре́во жи́зни прозяба́етъ: отъ­е́млют­ся же безвре́мен­но ду́ши беззако́н­ныхъ.
 • А́ще пра́ведный едва́ спаса́ет­ся, нечести́вый же и грѣ́шный гдѣ́ яви́т­ся?
 • Любя́й наказа́нiе лю́битъ чу́в­ст­во: ненави́дяй же обличе́нiя безу́менъ.
 • Лу́чше обрѣты́й благода́ть от­ Го́спода Бо́га: му́жъ же законопресту́пенъ премолча́нъ бу́детъ.
 • Не испра́вит­ся человѣ́къ от­ беззако́н­наго: коре́нiя же пра́ведныхъ не от­и́мут­ся.
 • Жена́ му́же­с­т­вен­ная вѣне́цъ му́жу сво­ему́: я́коже въ дре́вѣ че́рвь, та́ко му́жа погубля́етъ жена́ злотво́рная.
 • Мы́сли пра́ведныхъ судьбы́: управля́ютъ же нечести́вiи ле́сти.
 • Словеса́ нечести́выхъ льсти́ва въ кро́вь, уста́ же пра́выхъ изба́вятъ и́хъ.
 • А́може обрати́т­ся нечести́вый, исчеза́етъ: хра́мины же пра́ведныхъ пребыва́ютъ.
 • Уста́ разу́мнаго хвали́ма быва́ютъ от­ му́жа: слабосе́рдъ же поруга́емь быва́етъ.
 • Лу́чше му́жъ въ безче́стiи рабо́таяй себѣ́, не́жели че́сть себѣ́ обложи́въ и лиша́яйся хлѣ́ба.
 • Пра́ведникъ ми́луетъ ду́шы ското́въ сво­и́хъ: утро́бы же нечести́выхъ неми́лостивны.
 • Дѣ́лаяй свою́ зе́млю испо́лнит­ся хлѣ́бовъ: гоня́щiи же су́етная лише́ни ра́зума.
 • И́же е́сть сла́достенъ въ ви́н­нѣмъ пребыва́нiи, во сво­и́хъ тверды́нехъ оста́витъ безче́стiе.
 • Жела́нiя нечести́выхъ зла́: коре́нiе же благо­чести́выхъ въ тве́рдостехъ.
 • За грѣ́хъ усте́нъ впа́даетъ въ сѣ́ти грѣ́шникъ: избѣга́етъ же от­ ни́хъ пра́ведникъ.
 • Сматря́яй кро́тко поми́лованъ бу́детъ, а срѣта́яй во вратѣ́хъ оскорби́тъ ду́шы.
 • От плодо́въ у́стъ душа́ му́жа напо́лнит­ся благи́хъ, воз­дая́нiе же усте́нъ его́ воз­да́ст­ся ему́.
 • Путiе́ безу́мныхъ пра́ви предъ ни́ми: послу́шаетъ совѣ́товъ му́дрый.