Акафист первоверховным апостолам Петру и Павлу


Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

Кондак 1

Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Не­по­ро́ч­на­го, за ны закла́ннаго, Хри­ста́ Бо́­га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́­ра озари́вшии и оби́льне струя́ми бла­го­да́­ти напои́вшии, и ны́­не с лю­бо́­вию при́зрите на чту́щия усе́рд­но па́­мять ва́шу. Испо́лните нас ду́­ха пре­му́д­ро­сти, серд­ца́ на́­ша ве́­рою утверди́те, да непреста́нно бла­го­да́р­ствен­ная вам по­е́м, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Икос 1

А́нгели благове́стницы яви́стеся на зем­ли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спа­се́­ния на́­ше­го на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, ши­ро­ту́ всея́ зем­ли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Хри­ста́ распя́таго, Бо́­жию Си́­лу и Бо́­жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́м­же и мы, све́­том уче́­ний ва́ших оза­ря́е­ми, се́рд­цем и ус­ты́ взы­ва́­ем к вам си­це­ва́я:

Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́­дем путь ко Хри­сту́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы утвер­жде́­ние и столпи́ непоколеби́мии.

Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти гре­хи́ на́­ша от Хри­ста́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во свя­ты́х писа́ниих ва́ших к ве́­ре и упова́нию на Бо́­га вся ны призыва́ющии.

Ра́дуйтеся, в жи­тии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, вы­со­ту́ люб­ве́ и́с­тин­ныя сло́­вом и де́­лом нам показа́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 2

Ви́­дя тя, апо́столе Пе́тре, на мо́ре Галиле́йстем вку́­пе со Андре́ом, бра́том тво­и́м, вмета́юща мре́жи, Гос­по́дь ре­че́ вам: «Гряди́та по Мне, и сотворю́ вы ловца́ че­ло­ве́­ком». И а́бие, оста́вльше мре́жи, по Нем идо́сте. Те́м­же, кра­со­то́ Це́рк­ви вселе́нския, со­тво­ри́ и нас пред­ста́­тель­ством тво­и́м ско́ры бы­ти на де́лание за́­по­ве­дей Бо́­жи­их, ко́сны же ко греху́, да, зло́бою младе́нствующе, дости́гнем вси в ме́ру во́зраста му́жа соверше́нна, пою́­ще Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́­зум Бо­же́ст­вен­ный осве­ти́ тя, Па́вле, из­бра́н­ный со­су́­де Бо́­жий, ег­да́, ревну́я о оте́ческих преда́ниих, ше́ствовал еси́ в Дама́ск гони́ти Це́р­ковь Христо́ву. Тог­да́ бо вне­за́­пу сия́ние Сла́­вы Госпо́дни облиста́ те­бе́ и глас бысть с Не­бе­се́: «Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши?» Ты же, а́ще зре́нием плотски́м омрачи́лся еси́, но ду́­хом уз­ре́л еси́ Си́­лу и Сла́­ву Хри­ста́ распя́та, тьму про­све­ща́­юща и лю­бо́­вию Це́р­ковь Свою́ созида́юща, и того́ ра́­ди плени́лся еси́ ду́­хом, по­кая́­ние и послуша́ние нося́ и глаго́ля: «Го́с­по­ди, что сотворю́?» Посе́м, восприи́м жре́бий апо́стольства от ру­ки́ Госпо́дни и креще́ние водо́ю и Ду́­хом от Ана́нии блаже́ннейшаго, яви́л­ся еси́ преди́вно со­су́д из­бра́н­ный бла­го­да́­ти и свиде́тель не­мо́лч­ный Спа­си́­те­ля на́­ше­го, от Него́же и мы, просвеща́емии, пе́­ти те­бе́ на­вы­ко́­хом си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́т­лос­те церко́вная, от Све́­та Не­из­ре­че́н­наго на пу­ти́ пречу́дно во открове́ние язы́ков возжже́нная; ра́­дуй­ся, зна́­ме­ния Си́­лы Бо́­жия в жи­тии тво­е́м чу́дно яви́­вый и тем ус­та́ непокори́вым наве́ки загради́вый.

Ра́­дуй­ся, со­су́­де из­бра́н­ный, ме́ньша от Апо́стол и пе́р­ва­го от гре́шник се­бе́ сокруше́нно нареки́й; ра́­дуй­ся, я́ко­же Хе­ру­ви́м тайнозри́тель, да́же до тре́тияго Не­бе­се́ ве́­рою и лю­бо́­вию вознесе́нный.

Ра́­дуй­ся, я́ко­же Се­ра­фи́м пла́менный, ре́вностию по Бо́­зе непреста́нно снеда́емый и истаева́емый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, благове́стия трубы́ громогла́сныя, основа́ния ве́тхаго ми́­ра, я́ко­же Иерихо́н вторы́й сокруши́вшия.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 3

Си́­ла Вы́ш­ня­го, в не́мощех познава́емая, излия́ на тя, Па́вле, ада­ма́н­те ве́­ры, бла­го­да́ть на бла­го­да́ть, зане́ нело́жно испове́довал еси́: «Вся могу́ о укрепля́ющем мя Иису́­се». И вои́стину про­по­ве́­дал еси́ Ева́нгелие во яв­ле́­нии Ду́­ха и си́­лы, творя́ ве­ли́­кая и не­из­ре­че́н­ная, сла́вная же и ужа́сная, я́ко не ве́дущии Бо́­га Богове́дению науча́хуся, серд­ца́ ожесточе́нная еле́ом ми­ло­се́р­дия напая́хуся и вся о́в­цы расточе́нныя во огра́ду Па́стыря Еди́­на­го отвсю́ду стека́хуся, Ему́­же и пе́­ти со­гла́с­но научи́шася: Алли­лу́иа.

Икос 3

Име́я дерзнове́нную лю­бо́вь ко Го́с­по­ду, ше́ствовал еси́, Пе́тре, по во­да́м воздвиза́емым, я́ко по су́ху. Но а́ще и потопле́нием был еси́ устраша́ем и сомне́нием обурева́ем, не потопи́лся еси́ в пучи́не, по­не́­же просте́рл еси́ ру́­це и о́чи ко Спа́су, вопия́ Ему́ из глу­би­ны́ сер­де́ч­ныя: «Го́с­по­ди, спа­си́ мя». И в той час ру́­ку по́­мо­щи вос­при­я́л еси́ от Хри­ста́, Изба́вителя на́­ше­го. Та́­ко и мы в сей юдо́ли земне́й, беда́ми устраша́еми и волна́ми страс­те́й потопля́еми, взи­ра́ю­ще на те­че́­ние твое́, к ти́­хо­му при­ста́­ни­щу до́б­ре нас наставля́ющее, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, ка́­ме­ню ве́­ры многоце́нный, от Ка́мене Краеуго́льна из­бра́н­ный и утвержде́нный; ра́­дуй­ся, хра́­ме Ду́­ха Свя­та́­го, многоразли́чными дарова́ньми от Того́ преизря́дно укра­ше́н­ный.

Ра́­дуй­ся, ры́барю препро́стый, пре­му́д­ро­сти Бо́­жия ис­по́л­нен­ный, е́йже от че­ло­ве́к ни­кто́­же проти́витися мо́­жет; ра́­дуй­ся, самови́дче ве­ли́­чия Бо́­жия, па́­че ца­ре́й и сла́вных зем­ли́ от Го́с­по­да на вся ве́­ки про­сла́в­лен­ный.

Ра́­дуй­ся, ха́ртие одухотворе́нная, в ню́же о́гненными письмены́ сло́­во Бо́­жие вписа́ся; ра́­дуй­ся, с Па́влом апо́с­то­лом све­ти́­ло равноче́стное и незаходи́мое.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 4

Бу́­рю лю́­тых ис­ку­ше́­ний воздви́же дре́в­ле человекоуби́йца, искони́ иски́й Це́р­ковь Бо́­жию потреби́ти и ученики́ Спа́совы, я́ко­же пшени́цу, разсе́яти: но Гос­по́дь мо­ли́­ся о те­бе́, Пе́тре, да не оскуде́ет ве́­ра твоя́. И та́­ко, от Спа́­са просвеща́емь и от Не­го́ в не́­мо­щи укрепля́емь, вои́стину сокруши́л еси́ че́люсти вра́­жия и обра́щся утверди́л еси́ бра́тию твою́, поя́ Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще, Па́вле прему́дре, о ди́внем избра́нии тво­е́м, во е́же возвести́ти и́мя Го́с­по­да Иису́­са наро́дом и царе́м и сы­но́м Изра́илевым, и ви́­дя­ще тя в сло́­ве, в жи­тии, в любви́, в ду́­се, в ве́­ре, в чис­то­те́, я́ко­же све́­та язы́ком во спа­се́­ние их поста́влена, неве́рнии ве́­рою просвеща́хуся, ве́рнии же, ликовству́юще, Го́с­по­да про­сла­вля́­ху. Те́м­же и мы, сора́доватися за́поведь прие́мше, при­но́­сим ти гла́сом ра́дования та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, ве́р­ный слу­жи́­те­лю Хрис­то́в, вся сла́вная ми́­ра я́ко­же сор и прах вмени́вый и всем се­бе́ порабо́тивый Хри­ста́ ра́­ди и Ева́нгелия; ра́­дуй­ся, до́б­рый во́и­не Хрис­то́в, во вся ору́жия Бо́­жия облече́нный и вся язы́ки в послуша́ние Хрис­то́­во покори́вый.

Ра́­дуй­ся, же́ртво прия́тнейшая, Хри­сту́ сораспе́ншаяся, Хри­ста́ ра́­ди по вся дни умира́ти приобы́кшая; ра́­дуй­ся, се́я­те­лю сле­за́­ми мно́­ги­ми, у́зниче и ис­по­ве́д­ни­че пре­сла́в­ный, я́з­вы Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ на те́ле тво­е́м ра́­дост­но носи́вый.

Ра́­дуй­ся, сла́­во и по­хва­ло́ Це́рк­ве Вселе́нския, позо́рище ми́рови бы́вый, глад, жа́жду, наготу́, бие́ние и поруга́ние за Хри­ста́ многоча́стне претерпе́вый; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, Апо́с­то­лов укра­ше́­ние, ми́­ру благове́стницы, Це́рк­ве утвер­жде́­ние.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ная звез­да́ яви́л­ся еси́, Па́вле, ег­да́ те­че́­ние твое́, пресве́тло наче́н от Дама́ска, да́же до Ри́ма просте́рл еси́ и, я́ко­же пре́ж­де звез­да́ от восто́к нау­чи́ волхвы́ кла́нятися Со́лн­цу Пра́в­ды, си́­це и ты, Бо­го­му́д­ре, путь ко Хри­сту́ показа́л еси́ всем, хотя́щим дости́гнути спа­се́­ния, взы­ва́я со дерз­но­ве­ни­ем мно́гим: «Подража́тели мне быва́йте, я́ко­же и аз Хри­сту́». Ему́­же и пе́­ти научи́л еси́ нас еди́неми ус­ты́: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дев на го­ре́ Фаво́рстей Сла́­ву Единоро́днаго от От­ца́, оде́яна Све́­том, я́ко ри́­зою, хотя́ща же за ны об­ле­щи­ся в ри́зу поруга́ния, глаго́лал еси́, Пе́тре, Иису́сови, прови́дя сла́­ву несказа́нную искупле́нных Кро́­вию А́гнца Непоро́чна Хри­ста́: «Го́с­по­ди, добро́ есть нам зде бы­ти». Се­го́ ра́­ди и мы, ро́­ди да́льнии, лише́ни чис­то­ты́ светоза́рныя, а́ще и недосто́йни су́ще, оба́­че тво­и́м а́нгельским гла́сом призва́ннии к насле́дию нетле́нну, чи́сту, неувяда́ему, соблюда́ему на Небесе́х, я́ко­же о́бщницы хотя́щей откры́тися Сла́­ве, вос­пе­ва́­ем ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, блаже́нне, от Присносу́щныя И́с­ти­ны досто́йно «бла­же́н» нарече́нный; ра́­дуй­ся, би́­се­ре пре­до́б­рый, от Го́с­по­да при е́зере обрете́нный и све́­том от Све́­та осия́нный.

Ра́­дуй­ся, от Самаго́ Искупи́теля ро́­да челове́ча на про́поведь Ева́нгелия посла́нный; ра́­дуй­ся, вои́стину лове́ц че­ло­ве́­ков яви́­вый­ся, ты бо, я́ко­же и пре́ж­де, бла­го­да́­тию влече́ши ду́­ши омраче́нныя в чу́д­ный Свет Хри­ста́ Бо́­га.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че животво́рный, от Ис­то́ч­ни­ка жи́з­ни ве́ч­ныя истеки́й и от бога́тства да­ро́в Ду́­ха Свя­та́­го жа́ждущия ду́­ши напоя́яй; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, я́ко­же Серафи́ми шестокрила́тии, у Пре­сто́­ла Ца­ря́ Сла́­вы паря́щии и ко све́­ту Тайн Бо́­жи­их приница́ющии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 6

Про­по­ве́д­ник немо́лчен и по сме́р­ти тво­е́й, Пе́тре Богоно́сне, яви́л­ся еси́, зане́ с не́­ба мы́сленнаго, я́ко­же гром та́инственный, о зва́­нии христиа́нстем многоразли́чне напомина́еши. Мы же, ве́дяще лю­бо́вь твою́ николи́же отпа́дающу и мо­ли́т­ву о нас непреста́нно у Пре­сто́­ла Бо́­жия де́ему, по­е́м се́рд­цем умиле́нным: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсия́л еси́, Па́вле великоимени́те, зна́­мень­ми и чу­де­сы́ вско́ре, отне́леже Дух Свя­ты́й во Антиохи́и по­ве­ле́ ти нача́ти пре­ве­ли́­кое служе́ние Апо́стола язы́ков: та́же, дости́г Ки́пра, Ели́мы волхва́ зре́­ние омрачи́л еси́ и Се́ргия проко́нсула све́­том и́с­ти­ны озари́л еси́. Спо­до́­би и нас, све́­та се­го́ прича́щшихся, просла́вити ди́в­ная де́ла твоя́ в пе́снех и пе́ниих духо́вных и вос­пе­ва́­ти те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, све́­те сер­де́ц кро́тких и разу́мных, я́же, я́ко дои́лица, гре́еши и пе́стунствуеши писа́ньми тво­и́ми Богодухнове́нными; ра́­дуй­ся, же́зле наказа́ния, сосу́ды лжи и льсти до кон­ца́ со­кру­ша́яй, серд­ца́ же сокруше́нная на недви́жимем ка́­мени ве́­ры воздвиза́яй.

Ра́­дуй­ся, Хрис­то́­во Ева́нгелие в се­бе́ воплоти́вый и се­го́ ра́­ди пре­вы́­ше ви́­ди­мых вознесе́нный и про­сла́в­лен­ный; ра́­дуй­ся, ус­та́ медото́чная, ра́­дость мно́гую Апо́с­то­лом и ве́р­ным возвести́вшая, я́ко отве́рзе то­бо́ю Гос­по́дь дверь спа­се́­ния всем язы́ком.

Ра́­дуй­ся, рев­ни́­те­лю по Бо́­зе, но́вый Илие́, не на чужде́м основа́нии созида́яй и ре́вностию твое́ю стра­́ны да́льния обте­ка́яй; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, весь мир между́ ва́ми раздели́вшии, во е́же о́вому у́бо бы­ти Апо́столу язы́ков, друго́му же пропове́дати на­ро́­ду избра́нному.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 7

Хо­тя́ и́с­ти­ну утвер­ди́­ти и мир Це́рк­ви огради́ти, прише́л еси́, Па́вле, по­бо́р­ни­че пра́в­ды, во свя­ты́й град, в не́м­же на собра́нии свя­ты́х Апо́стол и ве́р­ных сви­де́­тель­ство­вал еси́ вку́­пе с Петро́м и Варна́вою, я́ко Дух Свя­ты́й ды́шит, иде́­же хо́щет, да́руя бла­го­да́ть Свою́ незави́стно иуде́ом и е́ллином и ве́­рою вся спаса́я, а не ме́ртвенными де́лы ве́тхаго зако́на. И та́­ко вои́стину вси ве́рнии, свобо́ду и мир по­лу­чи́в­ше, сою́зом люб­ве́ связу́еми, бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́­ют Бо́­го­ви: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́­ва­го арха́нгела, провозве́стника та́й­ны, от ве́­ка сокрове́нныя, избра́ тя, Апо́столе Пе́тре, Гос­по́дь, ег­да́ вопроси́ ученики́ Своя́: «Вы же кого́ Мя глаго́лете бы­ти?» Ты же, от От­ца́ Не­бе́с­на­го просвеща́ем, возвести́л еси́ не­со­мне́н­ное ос­но­ва́­ние на́шея ве́­ры, глаго́ля ко Спа́су: «Ты еси́ Хрис­то́с, Сын Бо́­га Жи­ва́­го». Того́ ра́­ди и мы, чту́ще тя, я́ко на­де́ж­ду на́­ше­го спа­се́­ния неприкрове́нно испове́давша, взы­ва́­ем ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Сина́ю но́вый, скрижа́ль спа­се́­ния лю́­дем я́сно показа́вый и свобо́ду во Хрис­те́ возвести́вый; ра́­дуй­ся, первоположе́нный от Архите́ктона Не­бе́с­на­го ка́­ме­ню ве́­ры и испове́дания, на не́м­же Це́р­ковь Хри­сто́­ва необори́мо основа́ся.

Ра́­дуй­ся, первопоста́вленный врата́рю вхо́да ра́йскаго, ему́­же пе́рвее обеща́ся Гос­по́дь да́­ти ключи́ Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го; ра́­дуй­ся, су­дие́ пра́ведный, имы́й су­ди́­ти с про́чими Апо́с­то­лы обемана́десяте коле́нома Изра́илевома.

Ра́­дуй­ся, я́ко оче­са́ и ушеса́ твоя́ блаже́нная Хри­ста́ Спа́­са на́­ше­го, Его́­же лицезре́ти проро́цы пла́менне жела́ху, во пло́­ти су́­ща на зем­ли́ ви́деша и слы́шаша; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, иму́щии но́ги благовествова́ния красне́йшия и серд­ца́ ос­вя­ще́н­ная, вы бо Ева́нгелию послужи́сте и ева́нгельски пожи́сте.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 8

Стра́н­ное чу́­до и неудо́бь разумева́емое яви́л­ся еси́, Пе́тре, му́дрствующим зем­на́я, я́ко незна́тна ми́­ра и уничиже́на избра́ тя Гос­по́дь, и посрами́л еси́ му́дрыя, одоле́л еси́ ца́рст­ва, приве́л еси́ со́нмы омра­че́н­ных ко Све́­ту И́с­ти­ны, и доны́не, я́ко­же столп о́гненный, озаря́еши вся земноро́дныя, указу́я несомне́нный путь во блаже́нное Оте́чество. Се­го́ ра́­ди, бо­га́т­ству бла­го­да́­ти в те­бе́ ди­вя́­ще­ся, по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всем был еси́ вся, Па́вле, лю­бо́­вию всех объе́мля, сло́­вом спа­се́­ния да́льних и бли́жних достиза́я, ве́­рою вся превозмога́я: зане́ и в Фили́ппех, мир благовеству́я, а́ще и па́лицами бие́н был еси́ лю́­те и в темни́цу во око́вах ввер­жен, но воспе́л еси́ та́­мо вку́­пе с Си́­лою песнь чу́д­ную хвалы́ и благодаре́ния Бо́­гу, И́же и возгреме́ ра­бо́м Сво­и́м тру́сом ве́лиим, я́ко и основа́ния темни́чная поколеба́шася и две́ри отверзо́шася. Мы же, ви́­дя­ще тя, прему́дре, тьму узи́лища све́­том Богове́дения озаря́юща и свобо́ду о Хрис­те́ у́зником подаю́ща, вос­пе­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, темни́цу во храм претвори́вый и у́зами тво­и́ми де́монов це́пи лю́­дем разреши́вый; ра́­дуй­ся, си́льне, не́­мо­щи немощны́х понесы́й, не се­бе́, но бли́жним угожда́ти иски́й.

Ра́­дуй­ся, пречу́дне, у́зами и скорбьми́ хвали́выйся, ра́доватися с ра́дующимися и пла́кати с пла́чущими научи́вый; ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́, но при́с­но жи­вы́й Бо́­го­ви, те­бе́ бо жизнь Хрис­то́с и смерть приобре́тение.

Ра́­дуй­ся, о́б­ра­зе неусы́пнаго де́лания, за́дняя забыва́яй, в пре́дняя простира́яйся и всем помышле́нием к по́чести вы́ш­ня­го зва́ния теки́й; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, да́же до сме́р­ти му́ченически Го́с­по­ду послужи́вшии и се́ю, я́ко вен­це́м, по́двиг ваш венча́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 9

Вся ко Хри­сту́ при­во­дя́, возвести́л еси́, Па́вле, во Афи́нех мня́щимся му́дрым бы­ти Прему́дрость, свы́­ше сходя́щую, да, ве́дяще су́­ет­ная, отсе́ле уве́дят Бо́­га, неви́димаго им, и ося́жут Его́, о Нем бо живе́м и дви́жемся и ес­мы. Те́м­же и мы, бла­го­да́­тию неизрече́нною ра́­зум и́с­ти­ны восприе́мше и се́рд­цем нело́жно, я́ко благ Гос­по́дь, пости́гше, по­е́м Ему́ ве́­рою тве́р­дою, я́ко­же пе́рстом от Фомы́, осязу́ему: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йствовати не можа́ше язы́к челове́чь, ег­да́ Гос­по́дь Сил но́зе ра­бо́м Сво­и́м умыва́ше и ле́нтием отира́ше. Ты же, Пе́тре, стра́­хом побежда́емь, а́ще возгласи́л еси́: «Не умы́еши ногу́ мое́ю вове́ки», но а́бие весь в послуша́ние преложи́лся еси́, ег­да́ услы́шал еси́ глаго́л, рече́нный от Го́с­по­да: «А́ще не умы́ю те­бе́, не и́ма­ши ча́сти со Мно́ю». И та́­ко всем се́рд­цем возопи́л еси́: «Го́с­по­ди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́­це, и гла­ву́». Мы же, ве́дяще тя в сих, я́ко­же зла́то во огни́ искуше́ния, очища́ема и познава́юще от сми­ре́­ния к послуша́нию восхожде́ние твое́, та́ин­ству Бо́­жия про­мыш­ле́­ния покланя́ющеся, вос­пе­ва́­ем ти се́рд­цем сми­ре́н­ным та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Пе́тре, оче­са́ о́рля, и́ми­же зрел еси́ Со́лн­це Пра́в­ды — Хри­ста́ Бо́­га, Иу́де но́зе умы́вшаго и от не­го́ лобза́нием лука́вым преда́ннаго; ра́­дуй­ся, наве́ки уневе́стивыйся Хри­сту́, ты бо, А́гнцу Непоро́чну, я́ко­же а́г­нец, после́дуя, до закла́ния тво­его́ ве́рность соблю́л еси́.

Ра́­дуй­ся, у́глю неугаси́мый, от же́ртвенника Не­бе́с­на­го огне́м люб­ве́ Бо­же́ст­вен­ныя непреста́нно объя́тый; ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че горя́й и светя́й, ро́ды ро­до́в све́­том пра́в­ды озаря́яй.

Ра́­дуй­ся, гро́зде многооби́льный виногра́да Хри­сто́­ва, на ра́­дость ми́­ра многопеча́льнаго возраще́нный; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, Хри­ста́ Бо́­га в се­бе́ ве́р­но вообрази́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 10

Спа­се́­ния во Хрис­те́ неизсле́димую пучи́ну и по­кая́­ния мно́гую си́­лу яви́л еси́ в се­бе́, Пе́тре, ег­да́ трикра́ты по предрече́нному отве́рглся еси́ Го́с­по­да: «Не вем Че­ло­ве́­ка Се­го́!» Ег­да́ кля́лся и роти́лся еси́ во дво́ре архиере́я, но а́бие, воспомяну́в глаго́л Иису́сов, вне текл еси́, пла́кася го́рько. Мы же, уми́льне взи­ра́ю­ще на пре­све́т­лый сей о́б­раз со­кру­ше́­ния, в науче́ние и об­ли­че́­ние жестоковы́йных сер­де́ц на́­ших дарова́нный, по­е́м Го́с­по­ду, па́­ки ди́в­но возвели́чившему тя: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и ору́­жие не­по­бе­ди́­мое был еси́, Па́вле, про­ти́­ву миродержи́телей тьмы ве́­ка се­го́, я́ко и ца́рст­во их в Кори́нфе, Ефе́се и ине́х гра́­дех вселе́нныя сокруши́л еси́, тьму мно­го­бо́­жия разгоня́я и ра́­зум и́с­ти­ны утвержда́я. Ты бо нело́жно по­ка­за́л­ся еси́ Бо́­жий слуга́ в тер­пе́­нии мно́­зе, в ско́р­бех, бе­да́х, в теснота́х, в ра́нах, темни́цах, в нестрое́ниих, труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, я́ко и ум наш не­до­уме́­ет изрещи́ бо­га́т­ство добро́ты твоея́, денноно́щныя по́д­ви­ги со сле­за́­ми мно́­ги­ми. Того́ ра́­ди, зря́ще мо́ре люб­ве́ твоея́, дерза́юще мо́­лим: услы́­ши нас, убо́­гих, гре́шными ус­ты́ глаго́лющих си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, уме́­рый греху́ бла­го­ве́ст­ни­че не­по­бе­ди́­мый, я́ко в се­бе́ пе́рвее ве́тхаго че­ло­ве́­ка по­бе­ди́в, Хри­сту́ сораспя́лся еси́; ра́­дуй­ся, учи́­те­лю многопло́дный и вол­ко́в хи́щных обличи́телю, я́ко то­бо́ю о́б­раз ве́р­ным показа́л еси́, при́с­но бо́дрствуя и на­уча́я вся су­гу́­бо: сло́­вом и жи­ти­е́м по сло́­ву.

Ра́­дуй­ся, всех обогати́телю, я́ко, пре́ж­де сам обнища́в и ни­что́же имы́й, вся содержа́л еси́; ра́­дуй­ся, о христиа́нех пла́менный рев­ни́­те­лю, обручи́вый я Хри­сту́, я́ко де́ву чи́сту, непоро́чную неве́сту.

Ра́­дуй­ся, утро́бо многоболе́зненная бы́вый о ча́дех тво­и́х в му́ках рожде́ния, до́ндеже вообразит́ся в них Хрис­то́с; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, в Ду́­се еди́нице согла́сная во еди́ном гра́­де ве́рность Хри­сту́ кро́­вию запечатле́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 11

Пе́­ти и ублажа́ти у́зы и стра­да́­ния твоя́, Па́вле многострада́льне, досто́йно есть, я́ко не то́кмо в тер­пе́­нии мно́­зе, но и с ра́­дос­тию предрече́нныя ти от Ага́ва проро́ка у́зы вос­при­я́л еси́, и Це́рк­ви Кесари́йстей сви­де́­тель­ство­вал еси́ си́­це: «Не то́­чию свя́зан бы­ти хощу, но и умре́ти гото́в есмь за и́мя Го́с­по­да Иису́­са». Ему́­же и мы, ди́в­но­му во свя­ты́х Сво­и́х, по­е́м песнь: Алли­лу́иа.

Икос 11

Све́­том ра́­дос­ти не­из­ре́чен­ныя и Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ осия́н был еси́, Пе́тре, ег­да́ Гос­по́дь по воскресе́нии пе́рвее про́­чих апо́стол яви́­ся те­бе́, скорбе́вшему. По сих же па́­ки я́вль­ся, Вла­ды́­ка жи́з­ни вопроси́ тя трикра́ты: «Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя?» Ты же, огне́м Бо­же́ст­вен­ныя люб­ве́ опаля́ем, отвеща́л еси́ те́п­ле: «Го́с­по­ди, Ты ве́­си, я́ко люблю́ Тя». Того́ ра́­ди и мы, обнища́вшии ду́­хом, помяну́вше преизоби́льныя то́­ки слез и люб­ве́ твоея́, и́хже ра́­ди воззва́ тя Гос­по́дь на пре́жний сте́пень апо́стольства, благогове́йне взы­ва́­ем ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, учи́­те­лю по­кая́­ния, сле­за́­ми го́рькими вы­со­ту́ сми­ре́­ния стяжа́вый и Воскре́сшим от гро́­ба к ра́­дос­ти неизглаго́ланней на ве́­ки приобще́нный; ра́­дуй­ся, пре­му́д­ро­сти глубино́, смиренному́дрия высото́, пла́меню люб­ве́, о́б­раз жи­тия́ всем ве́р­ным се­бе́ яви́­вый.

Ра́­дуй­ся, дру́­же Го́с­по­да Иису́­са, и́го благове́стия ре́вностно понесы́й, над насле́дием Бо́­жи­им госпо́дствовати не восхоте́вый, но послуша́нию влас­те́м научи́вый; ра́­дуй­ся, Апо́столе Хрис­то́в, му́дрость змии́ну и чис­то­ту́ голуби́ну в се­бе́ сочета́вый и о́б­ра­зом сме́р­ти твоея́ на кре­сте́ кра́йнее смиренному́дрие показа́вый.

Ра́­дуй­ся, ра́­бе Го́с­по­да ве́р­ный, умно́живый да́нный те­бе́ тала́нт и в ра́­дость Го́с­по­да вше́дый; ра́дуйтеся, Пе́тре и Па́вле, серд­ца́ не те́сная, весь мир лю­бо́­вию вмести́вшая и концы́ вселе́нныя просвети́вшая.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 12

Бла­го­да́ть Ду́­ха Уте́­ши­те­ля, излия́вшаяся на главы́ ве́р­ных во о́б­ра­зе язы́ков о́гненных, ско́ро из­лия́­ся из уст тво­и́х, Пе́тре, глаго́лом о́гненным, во е́же благовести́ти с си́­лою мно́гою Хри­ста́ распя́та не то́­чию поги́бшим овца́м до́­му Изра́илева, но и язы́честей неплодя́щей це́рк­ви, да плодоно́сит и сия́ Бо́­го­ви нетле́нный крин чис­то­ты́ и по­кая́­ния. Ис­про­си́ и нам, Апо́столе достоблаже́нне, ми́­лость Го́с­по­да, творя́щаго то­бо́ю ве­ли́­кая и чу́д­ная, ру­ко́ю твое́ю ме́рт­выя воскреша́юща и сме́р­тию твое́ю на кре­сте́ ме́ртвенную лю­бо́вь на́­шу воспламеня́юща, да непреста́нно по­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́­ще пресве́тлую па́­мять твою́, Па́вле, досто́йно убла­жа́­ем не­из­ре́чен­ныя по́д­ви­ги, бо­ле́з­ни и тру­ды́, я́же во бде́ниих, во алчбе́ и жа́жде, в поще́ниих, в зиме́ и наготе́ поне́сл еси́. Кто бо изочте́т ра́­ны, ско́р­би и бе­ды́ твоя́ во гра́­дех, в пусты́ни, в мо́­ри, бе­ды́ от разбо́йник, бе­ды́ от сро́дник, бе­ды́ от язы́к и лжебра́тии? Кто по­до́­бен те­бе́? Па́­че всех Апо́стол потруди́лся еси́. Те́м­же мо́­лим: не возгнуша́йся нас, гре́ш­ных, мо­ля́­щих­ся те­бе́, но я́ко­же всем был еси́ вся, и ны́­не услы́­ши не­мощ­ны́м гла́сом приноси́мая ти си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, у́зниче Хрис­то́в, из темни́цы свет распространи́вый, сло́­вом и посла́нием во у́зах мно́­го потруди́выйся, зане́ вои́стину сло́­во Бо́­жие не вя́жется; ра́­дуй­ся, неизсле́димая пучи́но люб­ве́, по бра́тии тво­е́й отлуче́н бы­ти от Хри­ста́ преи́скренне восхоте́вый.

Ра́­дуй­ся, подви́жниче пре­ди́в­ный, по́двигом до́брым подвиза́выйся, те­че́­ние соверши́вый и кро́­вию твое́ю Це́р­ковь украси́вый; ра́­дуй­ся, ис­то­ча́­яй мо́ре чу­де́с, я́ко главотя́жи и убру́сцы твои́ не­ду́­ги исцеля́ху и де́моны прогоня́ху.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ Бо́­жия неразлу́чный прича́стниче, го́рняя му́дрствуяй, а не зем­на́я, зане́ и от пло́­ти разреши́тися и со Хри­сто́м бы­ти воз­же­ла́л еси́; ра́дуйтеся, Па́вле и Пе́тре, ве́­ры хри­сти­а́н­ския насади́телие, бла­го­че́с­тия вода́ми напои́телие и ко при­ста́­ни­щу ве́ч­но­му ве́рнии води́телие.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 13

О всехва́льнии благове́стницы Пе́тре и Па́вле! Внемли́те воздыха́нием сер­де́ц на́­ших, моля́щиеся за ны, мно́­го бо мо́­жет мо­ли́т­ва пра́­вед­ных пред Бо́­гом: потщи́теся и ны́­не воспомина́ти нам о небе́снем зва́­нии и христиа́нстей кончи́не жи́з­ни на́шея, привлецы́те нас ко сла́дости ева́нгельския и́с­ти­ны, свяжи́те у́зами люб­ве́ Хри­сто́­вы, да мы вси, отве́ргшеся не­че́с­тия и мир­ски́х по́­хо­тей, вни́дем в ра́­дость Го́с­по­да на́­ше­го, пою́­ще Ему́ со А́н­ге­лы и с ли́ки свя­ты́х: Алли­лу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

А́нгели благове́стницы яви́стеся на зем­ли́, Апо́столи Пе́тре и Па́вле блаже́ннии, зане́ от Самаго́ Вино́вника спа­се́­ния на́­ше­го на де́лание ва́ше призва́ни бы́вше, ши­ро­ту́ всея́ зем­ли́ обтеко́сте, иуде́ом и е́ллином Хри­ста́ распя́таго, Бо́­жию Си́­лу и Бо́­жию Прему́дрость, пропове́дающе. Те́м­же и мы, све́­том уче́­ний ва́ших оза­ря́е­ми, се́рд­цем и ус­ты́ взы­ва́­ем к вам си­це­ва́я:

Ра́дуйтеся, зве́зды светоза́рныя, от восто́ка возсия́вшия и всем лю́­дем путь ко Хри­сту́ показа́вшия; ра́дуйтеся, Це́рк­ве Хри­сто́­вы утвер­жде́­ние и столпи́ непоколеби́мии.

Ра́дуйтеся, власть вяза́ти и реши́ти гре­хи́ на́­ша от Хри­ста́ прии́мшии; ра́дуйтеся, во свя­ты́х писа́ниих ва́ших к ве́­ре и упова́нию на Бо́­га вся ны призыва́ющии.

Ра́дуйтеся, в жи­тии ва́шем о́бразы обраще́ния согреша́ющим яви́вшии; ра́дуйтеся, вы­со­ту́ люб­ве́ и́с­тин­ныя сло́­вом и де́­лом нам показа́вшии.

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Кондак 1

Избра́ннии пропове́дницы А́гнца Не­по­ро́ч­на­го, за ны закла́ннаго, Хри­ста́ Бо́­га, пресла́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле! Я́ко Богове́дением концы́ ми́­ра озари́вшии и оби́льне струя́ми бла­го­да́­ти напои́вшии, и ны́­не с лю­бо́­вию при́зрите на чту́щия усе́рд­но па́­мять ва́шу. Испо́лните нас ду́­ха пре­му́д­ро­сти, серд­ца́ на́­ша ве́­рою утверди́те, да непреста́нно бла­го­да́р­ствен­ная вам по­е́м, со уми­ле́­нием зо­ву́­ще:

Ра́дуйтеся, святи́и первоверхо́внии Апо́столи Пе́тре и Па́вле.

Мо­ли́т­ва

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́­ши за Хри­ста́ преда́вшии и кро́­вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших мо­ли́т­вы и воздыха́ния, се́рд­цем со­кру­ше́н­ным ны́­не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся и того́ ра́­ди беда́ми, я́ко­же ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жи­тия́ обнища́хом зело́. О си́льнии! Понеси́те не́­мо­щи на́­ша, не отлуча́йтеся ду́­хом от нас, да не разлучи́мся вконе́ц от люб­ве́ Бо́­жия, но кре́п­ким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да по­ми­лу­ет Гос­по́дь всех нас мо­ли́тв ва́ших ра́­ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных гре­хо́в на́­ших и да спо­до́­бит со все́­ми свя­ты́­ми блаже́ннаго Ца́рст­вия и бра́ка А́гнца Сво­его́, Ему́­же честь, и сла́­ва, и благодаре́ние, и по­кло­не­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer