Акафист праведному Иоанну Русскому


Праведный Иоа́нн Русский

Новая редак­ция тек­ста ака­фи­ста пра­вед­но­му Иоан­ну Рус­ско­му
одоб­ре­на Свя­щен­ным Сино­дом 15 июля 2016 года (жур­нал № 71).

Конда́к 1

Избра́ннаго испове́дника Христо́ва и чудотво́рца преди́внаго, побо́рника святы́я ве́ры правосла́вныя, Рус­скою земле́ю рожде́ннаго и в зем­ли́ Елла́ды возсия́вшаго, свята́го пра́веднаго Иоа́нна похва́льными пе́сньми почти́м; ты же, уго́дниче Бо́жий, я́ко предстоя́й пред престо́лом Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, с любо́вию и благодаре́нием зову́щих ти: Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель избра́ тя, пра́ведне Иоа́нне, во е́же наро́ды Свя­той Руси и Елла́ды духо́вно соедини́ти, и яви́ тя Це́ркви Свое́й Святе́й вели́каго чудотво́рца, иму́щаго к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о исцеле́нии неду́гов душе́вных и теле́сных, о избавле́нии от вся́ких бед и скорбе́й. Те́мже мы, сы́нове рус­ские, благогове́йне приклоня́ем пред тобо́ю коле́на сер­дец на́ших и умиле́нно глаго́лем:

Ра́дуйся, земны́й А́нгеле и челове́че небе́сный;

ра́дуйся, благода́ти тезоимени́тый.

Ра́дуйся, кро́тости и послуша́ния о́бразе;

ра́дуйся, моли́твы благоуха́нное кади́ло.

Ра́дуйся, терпе́нием зло́бу ми́ра сего́ победи́вый;

ра́дуйся, венце́м испове́дническим от Го́спода украше́нный.

Ра́дуйся, зе́мли Аси́и по́двиги свои́ми озари́вый;

ра́дуйся, чуде­сы́ твои́ми зе́млю Елла́ды напо́лнивый.

Ра́дуйся, Рус­ская звез­до́ зéм­ли вся просвеща́яй;

ра́дуйся, Оте́чество земно́е моли́твами твои́ми не оставля́яй.

Ра́дуйся, Хри­ста́ ра́ди на зем­ли́ пострада́вый;

ра́дуйся, с Ним на Небесе́х воцари́выйся.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 2

Ви́дя Христо́с Госпо́дь благо́е наме́рение се́рдца тво­е­го́, Иоа́нне бла́женне, пред­на­чер­та́ ти терни́стый и многотру́дный путь спасе́ния: егда́ был еси́ с во́инством царя́ Пет­ра́, плени́ша тя ага́ряне и в раба́ прода́ша в зе́млю Аси́и во град Прокопио́н, иде́же ты пребы́л еси́ непоколеби́м в ве́ре правосла́вней и жизнь твою́ посвяти́л еси́ Бо́гу, непреста́нно усты́ и се́рдцем воспева́я Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 2

Ра́зум богопросвeще́нный и ве́ру несумне́нную имел еси́, свя́тче Бо́жий, егда́ гне́ва ага́рян не устраши́вся, испове́да себе́ христиани́на бы́ти и ра́достно восприя́л еси́ бие́ния, у́зы желе́зныя, огне́м жже́ние и мно́ги му́ки нестерпи́мыя. Те́мже вси, таково́му тво­е­му́ дерзнове́нию и му́жеству дивя́щеся, глаго́лем:

Ра́дуйся, во стра́се Бо́жии до́бре воспита́нный;

ра́дуйся, зако́ну Госпо́дню ве́рно науче́нный.

Ра́дуйся, от ю́ности тво­ея́ все­го́ себе́ Бо́гу преда́вый;

ра́дуйся, в моли́тве утеше́ние духо́вное обрета́вый.

Ра́дуйся, зло́бы ага́рян не устраши́выйся;

ра́дуйся, му́ки нестерпи́мыя побе́дно претерпе́вый.

Ра́дуйся, за Го́спода распя́таго огне́м от мучи́телей опале́нный;

ра́дуйся, Христо́вым страсте́м в теле­си́ твое́м приобщи́выйся.

Ра́дуйся, терпе́ние кре́пкое во страда́ниих яви́вый;

ра́дуйся, от ве́ры Правосла́вныя не отступи́вый.

Ра́дуйся, Хри­ста́ еди́наго всем се́рдцем возлюби́вый;

ра́дуйся, во́ине Христо́в непобеди́мый.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 3

Си́лою Вы́шняго укрепля́емь, со дерзнове́нием пропове́дал еси́ Еди́наго И́стиннаго Бо́га пред мучи́тели твои́ми. Злочести́вый господи́н твой, наде́яся улови́ти тя и к ве́ре свое́й при­в­ле­щи́, те́ло твое́ нача́т истяза́ти. Ты же, страстоте́рпче Христо́в, жесто́кая бие́ния от него́ претерпева́я, укрепля́ющему тя Бо́гу из глу­би­ны́ се́рдца воспева́л еси́: Аллилу́иа.

И́кос 3

Име́я в души́ свое́й пла́менное жела́ние после́довати А́гнцу Бо́жию, пострада́вшему спасе́ния на́шего ра́ди, пра́ведне Иоа́нне, не убоя́лся еси́ муче́ний и моли́лся еси́ за вра­ги́ твоя́ и мучи́тели, и от ве́ры во Хри­ста́ ника́коже отступи́л еси́, вопия́ Ему: «Ничто́же мя разлучи́т от люб­ве́ Тво­ея́, Хри­сте́ Бо́же». Сего́ ра́ди велича́ем тя си́це:

Ра́дуйся, ве́ры Христо́вы адама́нте о́ несокрушимый;

ра́дуйся, о ми́ре сем моли́твенниче усе́рдный.

Ра́дуйся, да́же до кро́ве за Хри­ста́ пострада́вый;

ра́дуйся, в му́жестве непоколеби́мем пребы́вый.

Ра́дуйся, в муче́ниих благода́тию свы́ше укрепле́нный;

ра́дуйся, свире́пство мучи́телей победи́вый.

Ра́дуйся, страсте́м Христо́вым подража́телю;

ра́дуйся, враго́в Це́ркве посрами́телю.

Ра́дуйся, ве́ру, наде́жду и любо́вь к Бо́гу до кон­ца́ сохрани́вый;

ра́дуйся, по́двигом твои́м христиа́н Прокопио́на возвесели́вый.

Ра́дуйся, в се́рдце твое́м о́браз Хри­ста́ носи́вый;

ра́дуйся, страда́ньми за Него́ Ца́рство Небе́сное насле́дивый.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 4

Бу́ря лю́тых мук и страсте́й ми́ра сего́ не пото­пи́ кораб­ля́ души́ тво­ея́, пра́ведне Иоа́нне, ты бо в теле́снем плене́нии благоду́шие и кро́тость, незло́бие и смире́ние яви́л еси́, и я́коже А́нгел на зем­ли́ пожи́л еси́, в труде́х, посте́ и моли́тве подвиза́яся, ке́сарю ке́сарево, а Бо́жие Бого­ви отдава́я по сло́ву Го́спода, но́щию же без сна пребыва́я, о проще́нии свои́х согреше́ний, наипа́че же о творя́щих ти оби́ды и озлобле́ния моля́ся, с любо́вию поя́ Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 4

Слы́шавше и ви́девше ди́вное твое́ житие́, смире́ние и премно́гую доброде́тель, гони́тели твои́ удиви́шася и прославля́ху тебе́ я́ко челове́ка пра́ведна. Егда́ же лю́тый господи́н твой узре́ в дому́ свое́м моли́тв твои́х ра́ди изоби́лие во всем и даде́ тебе́ осла́бу, ты, огне́м люб­ве́ ко Го́споду окриля́емь, умно́жил еси́ тру­ды́ подви́жническия, на вся́ку нощь тече́нием слез помо́ст притво́ра церко́внаго в моли́тве ороша́я. Помо­зи́ у́бо и нам подража́ти тебе́, укре­пи́ нас, от мглы страсте́й изба́ви и да́руй му́жество духо́вное всем прибега́ющим ко предста́тельству тво­е­му́ и вопию́щим тебе́ такова́я:

Ра́дуйся, уничиже́нием твои́м убо́гому Ла́зарю уподо́бивыйся;

ра́дуйся, терпе́нием твои́м с многострада́льным И́овом сравни́выйся.

Ра́дуйся, смире́нием Хри­сту́ усе́рдно подража́вый;

ра́дуйся, по́двигом твои́м А́нгелов удиви́вый;

Ра́дуйся, тру́дниче приле́жный, земно́му господи́ну ве́рно послужи́вый;

ра́дуйся, кро́тостию и бла́гостию свое́ю се́рдце его́ умягчи́вый.

Ра́дуйся, за твори́вших ти оби́ды моли́твы возноси́вый;

ра́дуйся, зло́бу их на ми́лость преложи́вый.

Ра́дуйся, на па́перти церко́вней но́щи в моли́твах проводи́вый;

ра́дуйся, а́о́ сре­ди́ мра́ка злове́рия благоче́стием просия́вый.

Ра́дуйся, я́ко за ненави́дящих и оби́дящих нас моли́тися подвиза́еши.

ра́дуйся, я́ко люб­ве́ и милосе́рдия ко всем лю́дем исполня́еши;

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 5

Боготе́чная звез­да́, от Свя­той Руси возсия́вшая, яви́лся еси́, блаже́нне Иоа́нне, блиста́я чистото́ю А́нгельскою и луча́ми доброде́телей твои́х зе́мли Аси́и и Елла́ды озари́в. Егда́ же ты бо́лен бе и, день сво­ея́ кончи́ны от Бо́га ве́дая, восхоте́л еси́ причасти́тися Святы́х Христо́вых Та́ин, иере́й, Бо́гом вразумле́нный, при­не­се́ тебе́ Святы́я Да́ры во я́блоце, и́хже при­ем, пра́ведную ду́шу твою́ в ру́це Бо́жии пре́дал еси́ и, свети́льник нося́, полн еле́я до́брых дел, вшел еси́ в Ца́рствие Небе́сное, во е́же непреста́нно со все́ми святы́ми воспева́ти всех святы́х Святе́йшему Сло́ву: Аллилу́иа.

И́кос 5

Ви́девше лю́дие гра́да Прокопио́на богоуго́дное житие́ твое́ и блаже́нную кончи́ну, со слеза́ми и благогове́нием погребо́ша те́ло твое́ во хра́ме свята́го великому́ченика Гео́ргия. По кончи́не же твое́й мно́зи неду́жнии, не то́кмо правосла́внии, но и лати́няне, и ага́ряне получа́ху исце́ления у гро́ба тво­е­го́, благодаре́ние Бо́гу принося́ще. Сего ради тебе́, я́ко те́плому моли́твеннику о всех стра́ждущих, взыва́ем та́ко:

Ра́дуйся, се́рдце твое́ покая́нными слеза́ми омы́вый;

ра́дуйся, пла́чем и моли́твами к сме́рти себе́ приугото́вивый.

Ра́дуйся, я́ко всех оби́дящих тя прости́л еси́;

ра́дуйся, я́ко незло́бием Христо́вым ду́ха зло́бы победи́л еси́.

Ра́дуйся, в чисто­те́ ду́шу и те́ло сохрани́вый;

ра́дуйся, кончи́ну свою́ предуве́девый.

Ра́дуйся, пра́ведно жизнь земну́ю сконча́вый;

ра́дуйся, возлюби́вшему тя Го́споду ду́шу преда́вый.

Ра́дуйся, я́ко венце́м безсме́ртия от Го́спода венча́лся еси́;

ра́дуйся, я́ко ве́чней ра́дости по сме́рти приобщи́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко це́рковь великому́ченика Гео́ргия прия́т честно́е те́ло твое́;

ра́дуйся, я́ко во оби́телех Небе́сных водвори́ся свята́я душа́ твоя́.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 6

Пропове́дник чуде́с и сла́вы Бо́жия яви́ся кли́рик не́кий гра́да Прокопио́на, егда́ узре́ в со́ннем виде́нии блаже́ннаго Иоа́нна, повелева́ющаго откры́ти гроб, в не́мже обрета́ются нетле́нныя мо́щи его́. Те́мже ве́рнии моли́твенно возопи́ша ко Го́споду, да яви́т Он лю́дем мо́щи Сво­е­го́ избра́нника, зову́ще со благодаре́нием Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 6

Возсия́л еси́, я́ко но́вое свети́ло все­му́ христиа́нскому ро́ду, пра́ведне Иоа́нне, егда́ Бо́жиим изволе́нием обре­те­но́ бысть нетле́нное и благоуха́нное те́ло твое́, источа́ющее оби́лие чуде́с всем с ве́рою к тво­е­му́ заступле́нию прибега́ющим. Те́мже уврачу́й и воз­ве­се­ли́ нас, ве́рою и любо́вию тебе́ взыва́ющих:

Ра́дуйся, на зем­ли́, я́ко безпло́тен, пожи́вый;

ра́дуйся, пра́ведниче Бо́жий, в чудесе́х просия́вый.

Ра́дуйся, иере́ю це́ркве свята́го Гео́ргия яви́выйся;

ра́дуйся, святы́я мо́щи твоя́ тому́ откры́ти повеле́вый.

Ра́дуйся, я́ко Христо́с с Небе­се́ на святы́я мо́щи твоя́ зна́мением указа́;

ра́дуйся, я́ко столп о́гненный над ни́ми Госпо́дь чу́дно яви́.

Ра́дуйся, я́ко нетле́нием те́ло твое́ Госпо́дь прославля́ет;

ра́дуйся, я́ко благоуха́нием от него́ Той ве́рных возвеселя́ет.

Ра́дуйся, я́ко моще́й твои́х де́мони трепе́щут;

ра́дуйся, сосу́де Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, я́ко во Ца́рствии Небе́снем со святы́ми пребыва́еши;

ра́дуйся, я́ко и нас, гре́шных, на зем­ли́ не оставля́еши.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 7

Хотя́щим враго́м град твой разори́ти и мо́щи твоя́ огню́ преда́ти, яви́ся стра́шное и пресла́вное чу́до: во́ини уви́деша тя, Иоа́нне, стоя́ща посре­де́ огня́ и оста́вити град гро́зно им повелева́юща. Ти́и же, о виде́нии ужасо́шася и вон бежа́ша и никоего́же зла сотвори́ша. Ве́рнии же лю́дие па́ки обрето́ша мо́щи твоя́, к ни́мже и мы припа́дающе, вопие́м Бо́гу побе́дную песнь: Аллилу́иа.

И́кос 7

Но́ваго тя чудотво́рца и моли́твенника во вре­ме­на́ после́дняя даро­ва́ нам Человеколю́бец Госпо́дь, егда́ ве́ра оску­де́, любы́ охла­де́, наде́жда поколеба́ся. Те́мже мо́лим тя, пра́ведне Иоа́нне, не оста́ви нас, гре́шных и сла́бых, в годи́ну испыта́ний, укре­пи́ моли́твами твои́ми всех лю́бящих тя и вопию́щих ти такова́я:

Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо и заступле́ние;

ра́дуйся, неве́рных страх и посрамле́ние.

Ра́дуйся, я́ко по́двиги твои́ми град Прокопио́н освяти́л еси́;

ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми зе́млю Елла́ды облагоуха́л еси́.

Ра́дуйся, свет Христо́в в се́рдце твое́м носи́вый;

ра́дуйся, тьму жи́зни на́шея све́том о́ным озаря́яй.

Ра́дуйся, о лю́дех стра­ны́ Гре́ческия моли́твенниче неусы́пный;

ра́дуйся, помо́щниче лю́дем Рус­ским Богодарова́нный.

Ра́дуйся, градо́м и хра́мом от разоре́ния защи́щение;

ра́дуйся, правосла́вных христиа́н ско́рое прибе́жище.

Ра́дуйся, я́ко ны́не со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию предстои́ши;

ра́дуйся, я́ко неизрече́нную сла́ву Госпо́дню созерца́еши.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 8

Стра́нник и пришле́ц был еси́ в стране́ плене́ния тво­е­го́, уго́дниче Бо́жий, взыску́яй Го́рняго Иерусали́ма, и та́ко буее мир­ским людем, пре­муд­рое же о Хри­сте житие пожив, доброде́тельми мно́гими к Бо́гу прибли́зился еси́, науча́я всех ве́рных иска́ти еди́наго на потре́бу. Сего́ ра́ди Сам Госпо́дь, ви́дя смире́ние твое́, возвели́чи тя благода́тию Свое́ю, Его́же восхваля́юще, пое́м А́нгельскую песнь: Аллилу́иа.

И́кос 8

Весь был еси́ люб­ве́ Боже́ственныя испо́лнен, блаже́нне, све́том благода́ти Бо́жия сия́я пред челове́ки, и святы́я мо́щи твоя́ исто́чник есть исцеле́ний, сокро́вище чуде́с, небе́сных арома́т вмести́лище. Сего́ ра́ди, дерзнове́ние ве́лие ко Го́споду име́я, мо́лишися за христиа́ны, во всем ми́ре живу́щия, и ве́рою тя на по́мощь призыва́ющим посо́бствуеши. Не оста́ви у́бо и нас благода́тною твое́ю по́мощию и заступле́нием, да благода́рно тебе́ зове́м:

Ра́дуйся, да́ром люб­ве́ к Бо́гу и бли́жним испо́лненный;

ра́дуйся, ве́рою чудоде́йственною озаре́нный;

Ра́дуйся, в моли́твах и бде́ниих преди́вный наш учи́телю;

ра́дуйся, всех приходя́щих к тебе́ ско́рый уте́шителю.

Ра́дуйся, ро́су исцеле́ний ве́рным источа́яй;

ра́дуйся, неду́ги лю́тыя прогоня́яй;

Ра́дуйся, ми́лости сокро́вище неистощи́мое.

ра́дуйся, правосла́вных приста́нище ти́хое.

Ра́дуйся, в со́ниих и виде́ниих стра́ждущих посеща́яй;

ра́дуйся, в беда́х и напа́стех по́мощь им подава́яй.

Ра́дуйся, стра́нниче, во Оте́чество Не́бесное вше́дый;

ра́дуйся, во всем ми́ре христиа́нстем просла́вленный.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 9

Вся́кое есте­ство́ челове́ческое удиви́ся, ви́девше чуде­са́ пресла́вная, от моще́й пра́веднаго Иоа́нна истека́ющая, мно́зи у́бо восхоте́ша ча́сти их во ины́я места́ и гра́ды отдели́ти, оба́че всем хотя́щим взя́ти их ты, уго́дниче Бо́жий, возбраня́л еси́. Егда́ же святого́рцы ру́сскаго мона­сты­ря́ моля́хуся, да часть моще́й твои́х да́руется им, благоволи́л еси́ е́же при­не­сти́ им в Вертогра́д Богома́тере десну́ю ру́ку твою́ в благослове́ние и утеше́ние. И бысть ве́лие тор­же­ство́: вси и́ноцы оби́тели Пантелеи́моновы, коле́на прикло́ньше, срето́ша десну́ю ру́ку твою́, от гра́да Прокопио́на принесе́нную, воспева́юще Бо́гу благода́рственную песнь: Аллилу́иа.

И́кос 9

Вети́и многовеща́ннии не возмо́гут изре­щи́ си́лу люб­ве́ правосла́вных е́ллинов, и́же изгна́ни бы́вше от Прокопио́на неве́рными, изнесо́ша многоцеле́бныя мо́щи твоя́, пра́ведне Иоа́нне, на о́стров Евви́ю, иде́же воздвиго́ша ве́лий благоле́пный храм во и́мя твое́, в не́мже и положи́ша о́я́ их. Те́мже и мы, моля́щеся во хра́ме сем и предстоя́ще пред ра́кою твое́ю, чуде­сы́ благоуха́ющею, приле́жно мо́лим тя: услы́ши нас, тво­е­го́ предста́тельства прося́щих и благогове́йне вопию́щих:

Ра́дуйся, ве́рных и неве́рных в беда́х уте́шителю;

ра́дуйся, хра́му, во и́мя твое́ созда́нному, Боже́ственный покро́ве;

Ра́дуйся, стра­ну́ Гре́ческую и лю́ди ея́ возлюби́вый;

ра́дуйся, я́ко моща́ми твои́ми во Елла́ду при­и­ти́ изво́ливый

Ра́дуйся, гра́да Неопрокопио́на святы́й покрови́телю.

ра́дуйся, всей стране́ Гре́честей незаходи́мое свети́ло;

Ра́дуйся, моща́ми твои́ми Го́ру Афо́нскую посети́вый;

ра́дуйся, нетле́нною десни́цею оби́тель Пантелеи́монову благослови́вый.

Ра́дуйся, я́ко бра́тии Афо́нскаго вертогра́да в по́двизех ско́ро помога́еши;

ра́дуйся, я́ко и Оте́чество твое́, Русь Свя­тую, не оставля́еши.

Ра́дуйся, я́ко и́мя твое́ по всей вселе́нней призыва́ется.

ра́дуйся, я́ко ве́ра христиа́нская тобо́ю прославля́ется.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 10

Спасе́ние в беда́х и напа́стех восхоте́в да́ти Госпо́дь ве́рным ча́дом Свои́м, яви нам тя, уго́дниче Бо́жий, прия́л бо еси́ благода́ть цели́ти неду́ги всем притека́ющим к тебе́ с моли́твою: кровоточи́вии бо и прокаже́ннии прикоснове́нием к ра́це моще́й твои́х очища́ются, глуси́и слы́шат, разсла́бленнии здра́ви быва́ют, слепи́и прозрева́ют. Мы же, помина́юще ско́рое заступле́ние твое́, благода́рным гла́сом восхваля́ем Бо́га, пою́ще Ему́ песнь: Аллилу́иа.

И́кос 10

Сте­на́ еси́ стране́ Гре́честей и наро́ду ея́ благочести́вому, пра́ведне Иоа́нне, и необори́мый засту́пник все́м призыва́ющым и́мя твое́, зане́ та́ко бла­го­во­ли́ Сам Госпо́дь бы́ти тебе́ защи́тнику христиа́н не то́кмо зем­ли́ Елла́ды, но всех лю́бящих и чту́щих тя люде́й правосла́вных. Те́мже Елла́дския Це́ркве лю́дие, Афо́нских оте́ц собо́ри, Руси Свя­тыя ве́рнии и во вся́кой стране́ чту́щии Бо́га восхваля́ют тя си́це:

Ра́дуйся, стра́жу зем­ли́ Елла́ды, нечести́выя отгоня́яй;

ра́дуйся, всех благочести́вых люде́й ея от бед избавля́яй.

Ра́дуйся, я́ко всем христи́аном благода́тную по́мощь подае́ши;

ра́дуйся, я́ко целе́бныя да́ры повсю́ду то́чиши.

Ра́дуйся, от Го́спода власть на ду́хи нечи́стыя прие́мый;

ра́дуйся, си́лою Бо́жиею их изгоня́яй.

Ра́дуйся, оста́вленным врача́ми преди́вное поможе́ние;

ра́дуйся, от смертоно́сных язв мно́гим свобожде́ние.

Ра́дуйся, боля́щих младе́нцев благонаде́жный врачева́телю;

ра́дуйся, скорбя́щих их роди́телей благи́й уте́шителю.

Ра́дуйся, пропове́дниче покая́ния и хода́таю о на́шем спасе́нии;

ра́дуйся, учи́телю смиренному́дрия и долготерпе́ния.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 11

Пе́ние всеумиле́нное прино́сим Хри­сту́ Бо́гу, просла́вльшему тя, пра́ведне Иоа́нне, я́ко даро­ва́ нам вели́каго засту́пника, уте́шителя и моли́твенника о спасе́нии правосла́вных христиа́н, по все­му́ лицу́ зем­ли́ обита́ющих. Те́мже сла́вим тя, прося́ще тво­е­го́ предста́тельства пред Го́сподем о стране́ на́шей Рус­ской, да изба́вимся от наше́ствий иноплеме́нных и междоусо́бной бра́ни, и возмо́жем в ми́ре и тишине́ воспева́ти Хри­сту́ Бо́гу песнь: Аллилу́иа.

И́кос 11

Светоза́рный свети́льник Бо́жия благода́ти яви́лся еси́, пра́ведне Иоа́нне, духо́вным сия́нием по́двигов твои́х и чуде́с просвети́вый зе́мли Аси́и и Елла́ды. Ты бо, Рус­скою земле́ю рожде́нный, повсю́ду источа́еши чуде́с мно­же­ство и мо́лишися о всех лю́бящих и чту́щих тя. Те́мже у́бо моли́ Хри­ста́ Бо́га Оте́честву тво­е­му́ и всей стране́ Гре́честей непоколеби́мым и безмяте́жным бы́ти, от наве́т вра́жиих и от ага́рянскаго наше́ствия их огра­ди́, во́инству правосла́вному побе́ды на вра­ги́ да́руй, да к тебе́, я́ко кре́пкому о нас моли́твеннику, взыва́ем си́це:

Ра́дуйся, Це́ркве Вселе́нския пресла́вное украше́ние;

ра́дуйся, о лю́дех правосла́вных пред Бо́гом предста́телю.

Ра́дуйся, А́нгеле зем­ли́ на́шея, во стране́ Гре́честей просия́вый;

ра́дуйся, и во Оте́честве сво­ем благогове́йне почита́емый.

Ра́дуйся, во дни бед и испыта́ний чту́щым тя защи́тниче;

ра́дуйся, о лю́бящих тя те́плый моли́твенниче.

Ра́дуйся, свети́льниче, омраче́нныя ду́ши просвеща́яй;

ра́дуйся, лампа́до злата́я, еле́ем ми́лости испо́лненная.

Ра́дуйся, ра́дости духо́вныя чту́щим тя пода́телю;

ра́дуйся, спаси́тельное всем христиа́ном прибе́жище.

Ра́дуйся, ко очище́нию от страсте́й путеводи́телю;

ра́дуйся, у престо́ла Бо́жия о нас, недосто́йных, хода́таю.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 12

Благода́ть Ду́ха Свята́го, живу́щая в тебе́, блаже́нне, ди́вно показа́ся в чудесе́х и исцеле́ниих от нетле́нных твои́х честны́х моще́й, и́хже любо́вию лобыза́юще, сла́вим о тебе́ Хри­ста́ Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х. Сего́ ра́ди не забу́ди и нас, усе́рдно призыва́ющих тя во вре­ме­на́ тя́жких бед и напа́стей, от ни́хже моли́твами твои́ми изба́ви и не преста́ни хода́тайствовати пред Бо́гом о дарова́нии всем нам душе́внаго спасе́ния и теле́снаго здра́вия, со благогове́нием пою́щим Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 12

Пою́ще по́двиги многоболе́зненнаго жития́ тво­е­го́, почита́ем страда́ния, хва́лим долготерпе́ние, сла́вим кро́тость и смире́ние, ублажа́ем святу́ю твою́ кончи́ну и чтим тя, я́ко небе́снаго предста́теля на́шего, ты бо от бед и скорбе́й избавля́еши, неду́ги врачу́еши, печа́ли утоля́еши всех почита́ющих тя. Благодари́м и велича́ем просла́вившаго тя Го́спода, дарова́вшаго нам ди́внаго моли́твенника и чудотво́рца, Его́же умо­ли́ спасти́ся всем пою́щим ти такова́я:

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго добропобе́дный во́ине;

ра́дуйся, вели́кий Христо́в уго́дниче.

Ра́дуйся, я́ко пла́чем и скор­бь­ми́ утеше́ния ве́чнаго сподо́бился еси́;

ра́дуйся, я́ко кро́тостию свое́ю и смире́нием зе́млю пра́ведных насле́довал еси́.

Ра́дуйся, чистото́ю и целому́дрием от Бо́га украше́нный;

ра́дуйся, цве́том неувяда́емым на Небе­си́ почте́нный.

Ра́дуйся, А́нгельских Во́инств собесе́дниче;

ра́дуйся, лико́м преподо́бных и пра́ведных совсе́льниче.

Ра́дуйся, ми́лостивое заступле́ние Бо́жия Ма́тере к нам приклоня́яй;

ра́дуйся, со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию ны́не предстоя́й.

Ра́дуйся, всех святы́х зем­ли́ Рус­ския сонасле́дниче;

ра́дуйся, нас освеща́яй люб­ве́ свети́льниче.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 13

О́, пречу́дный и пресла́вный чудотво́рче, святы́й пра́ведный Иоа́нне, зем­ли́ Рус­ския благода́тное рожде́ние, подви́жников Елла́ды похва­ло́ и украше́ние. При­и­ми́ от лю́бящих тя ма́лое сие́ моле́ние и при­не­си́ е́ ко Хри­сту́ Бо́гу на́шему, да сохрани́т нас от враг ви́димых и неви́димых, от неду́га и гла́да, от вся́кия ско́рби и внеза́пныя сме́рти, и сподо́бит вку́пе с тобо́ю во Ца́рствии Небе́снем непреста́нно пе́ти Ему: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

И́кос 1

А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель избра́ тя, пра́ведне Иоа́нне, во е́же наро́ды Свя­той Руси и Елла́ды духо́вно соедини́ти, и яви́ тя Це́ркви Свое́й Святе́й вели́каго чудотво́рца, иму́щаго к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о исцеле́нии неду́гов душе́вных и теле́сных, о избавле́нии от вся́ких бед и скорбе́й. Те́мже мы, сы́нове рус­ские, благогове́йне приклоня́ем пред тобо́ю коле́на сер­дец на́ших и умиле́нно глаго́лем:

Ра́дуйся, земны́й А́нгеле и челове́че небе́сный;

ра́дуйся, благода́ти тезоимени́тый.

Ра́дуйся, кро́тости и послуша́ния о́бразе;

ра́дуйся, моли́твы благоуха́нное кади́ло.

Ра́дуйся, терпе́нием зло́бу ми́ра сего́ победи́вый;

ра́дуйся, венце́м испове́дническим от Го́спода украше́нный.

Ра́дуйся, зе́мли Аси́и по́двиги свои́ми озари́вый;

ра́дуйся, чуде­сы́ твои́ми зе́млю Елла́ды напо́лнивый.

Ра́дуйся, Рус­ская звез­до́ зéм­ли вся просвеща́яй;

ра́дуйся, Оте́чество земно́е моли́твами твои́ми не оставля́яй.

Ра́дуйся, Хри­ста́ ра́ди на зем­ли́ пострада́вый;

ра́дуйся, с Ним на Небесе́х воцари́выйся.

Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Конда́к 1

Избра́ннаго испове́дника Христо́ва и чудотво́рца преди́внаго, побо́рника святы́я ве́ры правосла́вныя, Рус­скою земле́ю рожде́ннаго и в зем­ли́ Елла́ды возсия́вшаго, свята́го пра́веднаго Иоа́нна похва́льными пе́сньми почти́м; ты же, уго́дниче Бо́жий, я́ко предстоя́й пред престо́лом Царя́ Сла́вы, от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, с любо́вию и благодаре́нием зову́щих ти: Ра́дуйся, стра́дальче пра́ведный Иоа́нне, терпе́нию и кро́тости нас науча́яй.

Моли́тва пе́рвая

О́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, святы́й пра́ведный Иоа́нне Ру́сский, просия́вый в зем­ли́ Аси́и равноа́нгельным житие́м твои́м, ре́вностию о Го́споде и по́двигами во испове́дании ве́ры Христо́вы, гра́да Прокопио́на Нова­го и всея́ Елла́ды пресве́тлое украше́ние, богохрани́мей стране́ и́ Рус­ской, лю́дем ея́ и во всем ми́ре живу́щым правосла́вным христиа́ном по́моще и кре́пкое заступле́ние! Благодари́м Го́спода, ди́внаго во святы́х Свои́х, в ве́ре и́стинней непоколеби́мо тя утверди́вшаго, в стоя́нии за испове́дание ея́ укрепи́вшаго и до́брое сконча́ние по́двига многотру́днаго дарова́вшаго, после­ди́ же мно́гая и вели́кая чуде­са́ нам яви́вшаго чрез многоцеле́бную ра́ку моще́й твои́х. Ны́не, пред­стоя́ Небе́сному Царю́, испро­си́ у Него́ изба́вити вся гра́ды и ве́си стра­ны́ Рус­ския и зем­ли́ Елла́дския от гла́да, тру́са, огня́, смертоно́сных боле́зней, от наше́ствий иноплеме́нных и междоусо́бной бра́ни, исхода́тайствуй христолюби́вому во́инству наше­му во бра́нех с врага́ми Оте́чества на́шего побе́ду и одоле́ние. Помо­зи́ всем путеше́ствующим, боля́щим, в заточе́нии су́щим, ско́рби и гоне́ния за святу́ю ве́ру Правосла́вную терпя́щим. Соеди­ни́ всех правосла́вных люде́й любо́вию ко Хри­сту́ Бо́гу на́шему и Це́ркви Его́ Святе́й, да́руй нам дух люб­ве́ и ми́ра к бра́тскому едине́нию всех ве́рных. Умо­ли́ Го́спода, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет и укрепи́т в борь­бе́ со страстьми́ и похотьми́, да да́рует нам дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух ре́вности по Бо́зе о спасе́нии бли́жних.

Помя­ни́ и нас, гре́шных, моля́щихся тебе́: стра́ждущих и боля́щих исце­ли́, скорбя́щих уте́ши, бе́дствующым ско́рую по́мощь пода́ждь, всем же чту́щым и лю́бящым тя испро­си́ христиа́нскую кончи́ну живо­та́, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве. Бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да твои́ми моли́твами сподо́бимся в ны́нешнем и бу́дущем ве́це прославля́ти в Тро́ице покло­ня­е­ма­го Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я

О́, всеблаже́нный испове́дниче Христо́в и вели́кий чудотво́рче Иоа́нне, Евви́и сокро́вище, Гре́ческия стра­ны́ похва­ло́ и люде́й Рус­ских сро́дниче!

Ты в плене́нии ага́рянстем лю́тая муче́ния за Хри­ста́ претерпе́л еси́, благоче́стием же свои́м, по́двиги и чуде­сы́ ве́рныя премно́го укрепи́л еси́, неве́рныя же умягчи́л еси́ и просвети́л еси, по кончи́не же безчи́сленными чуде­сы́ и исцеле́ньми просиява́еши. Ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Го́споду, нам же, бе́дствующым, состра́ждеши та́ко те́пле, я́ко не терпи́ши и зре́ти ны в лю́тых неду́зех или́ тя́жких ско́рбех су́щих, и сего́ ра́ди и непризыва́емый ско́ро притека́еши, теле­са́ и ду́ши врачу́я, бе́сы изгоня́я, заблу́ждшия обраща́я, наипа́че же от младе́нец вся́кую боле́знь и го́ресть отгоня́я.

Се бо и ны́не гре­си́ мно́зи отяготи́ша ны и изнуря́ющими скор­бь­ми́ ду́ши на́ша сотро́шася, си́лы же теле́сныя оскуде́ша, и ка́ко уны́нию и тя́гостней печа́ли противоста́ти возмо́жем, а́ще не ты сам, свя́тче Бо́жий, воста́неши по нас и проти́ву враго́в на́ших благода́тне ополчи́шися! Испро­си́ же, благоприя́тными твои́ми ко Го́споду моли́твами, соверше́нное исцеле́ние теле́сными неду́ги стра́ждущим, всем же спаси́тельное терпе́ние и благодаре́ние; ско́рби, бесо́вския наве́ты и искуше́ния отвра­ти́; вся же, ели́ка попу́стит Госпо́дь, научи́ во очище́ние поне­сти́ благоразу́мне; нас же, во тьме неве́дения и забве́ния за́поведей Бо́жиих су́щих, про­све­ти́, вы́ну неукло́нне твори́ти во́лю Бо́жию наста́ви, беспло́дия духо́внаго раз­ре­ши́, очище́ние, освяще́ние и просве́щение душа́м на́шим да́руй; да с тобо́ю вку́пе просла́вим Всеблага́го Бо́га и Пречи́стую Богоро́дицу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки