Акафист преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому Чудотворцу


Преподобный Макарий Жабынский, Белевский, иеросхимонах

Кондак 1

Преподо́бному отцу́ Мака́рию на́­ше­му соста́вим по­хва­лу́, я́ко помо́щнику на́­ше­му и хо­да́­таю пред Го́с­по­дем Бо́­гом. Ты же, уго́д­ни­че Хрис­то́в, не погнуша́йся пе́нием на́­шим убо́гим и сам помога́й нам и не́­мо­щи на́­шей, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Икос 1

Ангелоподо́бное жи­тие́ твое́ представля́я, преподо́бне о́т­че в тишине́ пусты́нней провожда́емое, дерза́ем с лю­бо́­вию вопи́ти тебе́:

Ра́­дуй­ся, жи­тие́ жесто́кое в пусты́ни возлюби́вый;

Ра́­дуй­ся, по́двигом и́ноческим плоть свою́ изнури́вый;

Ра́­дуй­ся, суету́ ми́­ра се­го́ лу­ка́­ва­го возненави́девый;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя, те́­ло твое́ ду́хови покори́вый;

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея укра­ше́­ние и прославле́ние;

Ра́­дуй­ся, гра́­да Беле́ва ра́­дость и весе́лие;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 2

Ви́­дя­щи жи­тие́ твое́, ка́­ко воспое́м чу­де­са́ твоя́? Ка́­ко же ты, ви́­дя в пусты́ни жа́ждою погиба́ющего че­ло­ве́­ка во́­ду из ка́мене уда́ром же́зла тво­его́ извле́кл еси́ и жа́ж­ду­ща­го напои́в заставля́еши чудеси́ се­му́ ди­вя́­ще­ся воспе́ти Бо́­гу ди́в­но­му во свя­ты́х сво­и́х: Аллилу́иа!

Икос 2

Ра́­зум не уразуме́ет какову́ю си́­лу целе́бную даде́ Гос­по́дь исто́чнику тво­ему́, преподо́бне о́т­че, к нему́же притека́ющие с ве́­рою и доны́не ис­це­ле́­ний сподобля́ются мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми, се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, Моисе́ови в пусты́ни уподо́бивыйся, во́­ду из ка́мене источи́вый;

Ра́­дуй­ся, жа́ж­ду­ща­го то́ю водо́ю оби́ль­но напои́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко и доны́не во́ды ис­то́ч­ни­ка тво­его́ не оскудева́ют;

Ра́­дуй­ся, я́ко и доны́не по́­мо­щию твое́ю во́ды сия́ неду́жных исцеля́ют;

Ра́­дуй­ся, ско́­рый наш в ско́р­бех помо́щниче;

Ра́­дуй­ся, те́п­лый наш к Бо́­гу моли́твенниче;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 3

Си́­ла Бо́­жия, ди́в­но в те­бе́ проявле́нная да помо́жет и нам, не­мощ­ны́м и убо́гим, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя пе́­ти о те­бе́ Со­зда́­те­лю на́­ше­му: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́­щи па́­мять сме́рт­ную, бдел, не дава́я оче­се́м тво­и́м дрема́ния, ожида́я: ег­да́ Жени́х душ на́­ших Гос­по́дь прии́дет, име́я свети́льник ду́­ши твоея́ горя́щий, се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти:

Ра́­дуй­ся, сон от оче́с тво­и́х усе́рд­но отгна́вый;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя в нощи́, в куроглаше́нии дух твой Го́сподеви преда́вый;

Ра́­дуй­ся, приме́ром сво­и́м нас уны́лых на по́двиг призыва́еши;

Ра́­дуй­ся, сон ле́ности на́шея от оче́с на́­ших незри́мо отгоня́еши;

Ра́­дуй­ся, мно́гих за­блу́жд­ших на путь и́с­ти­ны наста́вителю;

Ра́­дуй­ся, ду­хо́в лу­ка́­вых ско́­рый прогони́телю;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 4

Бу́ря не­ве́­рия, бу́ря смуще́ния и искуше́ния потопля́ет кора́бль наш! Бу́­ди нам путево́ждь, преподо́бне, среди́ волн жите́йскаго мо́ря, и приведи́ нас в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное, да воспое́м спаса́ющему нас Бо́­гу: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шавши глаго́л Спа­си́­те­ля на́­ше­го: «Не бо́йся, ма́­лое ста́­до, я́ко благоволи́ Оте́ц ваш да́­ти вам Ца́рст­во» — те­бе́, чест­ны́й о́т­че, про́­сим: — ты, дости́гши Ца́рст­вия От­ца́ тво­его́, не за­бу́­ди ма́­лое твое́ ста́­до, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, па́­сты­рю наш до́брый;

Ра́­дуй­ся, оте́ц наш чадолюби́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко ты со А́н­ге­лы в ве́чной сла́­ве лику́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко нас за­блу́жд­ших тво­и́х ове́ц усе́рд­но взыску́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко по́­мо­щию твое́ю и мы спа­се́­ния получи́ти ча́ем;

Ра́­дуй­ся, я́ко хо­да́­тай­ством тво­и́м и мы про­ще́­ния от Бо́­га ожида́ем;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 5

Я́ко бо­го­те́ч­ная звез­да́ сия́еши нам с вы­со­ты́ се­ле́­ния тво­его́ преподо́бне о́т­че, и ви́диши я́ко зле стра́ждем мы во гре­се́х погиба́ющи, друг дру́гу досажда́ющи, бра́та ненави́дящи, нау­чи́ нас любви́ о Хрис­те́ и смире́нию, да умиле́нно вос­по­и́м с то­бо́ю Бо́­гу: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́диши ты о́т­че, я́ко све­ти́ль­ни­ки душ на́­ших угаса́ют, суето́ю ми́­ра се­го́ омраче́нныя, и плени́цами враг ду́­ши на́­ша связа́в, во тьму кроме́шную вся́чески влече́т! К кому́ простре́м ру́­це, к кому́ воспла́чем го́рце? Ты, о́т­че, подви́гнись к на́­ше­му неможе́нию, да по­е́м ти те́пле:

Ра́­дуй­ся, всег­да́ сла́­вы су́етныя избега́яй;

Ра́­дуй­ся, и нас гре́ш­ных тому́ же науча́яй;

Ра́­дуй­ся, я́ко ра́­ди вели́каго тво­его́ сми­ре́­ния ма́ло что из жи­тия́ тво­его́ изве́стно лю́дем;

Ра́­дуй­ся, я́ко с на́­ми мо́­щи твоя́ скры́тыя под спу́дом;

Ра́­дуй­ся, я́ко ду́­хом тво­и́м на ме́сте по́двигов тво­и́х таи́нственне обита́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко всех приходя́щих к те­бе́ с ве́­рою в ско́р­бех утеша́еши;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 6

Пропове́дает по́д­ви­ги твоя́ страна́ на́­ша, чест­ны́й о́т­че, — ка́­ко помина́я их не устыди́мся скве́р­на­го жи­тия́ на́­ше­го, в ле́ности провожда́емаго, грехо́вными по́мыслы омрача́емаго, где яви́мся тяготы́ и зно́я дневна́го не поне́сши, ка́­ко вос­по­и́м непотре́бными ус­ты́ свои́ми Твор­цу́ и Со­зда́­те­лю сво­ему́: Аллилу́иа?

Икос 6

Воз­сия́ пусты́ня Жабы́нская в дре́в­няя вре­ме­на́, ю́же не́­ког­да от ва́рваров разоре́нную ты, свя­ты́й о́т­че, труда́ми свои́ми возста́вил еси́, та́­ко и ду́­ши на́­ша от вра­га́ оскверне́нныя и опустоше́нныя укрепи́в возста́ви, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, оби́­тель благоукраше́нную на ме́сте пусте́м основа́вый;

Ра́­дуй­ся, мно́­жест­во и́ноков прите́кших к те­бе́ во еди́но собра́вый;

Ра́­дуй­ся, я́ко пу­те́м те́сным веду́щим в Ца́рст­вие Не­бе́с­ное текл еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко мно́гих из бра́тии своея́ с со­бо́ю совле́кл еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ты а́нгельски по­жи́л еси́ еще́ в бре́нном телеси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ра́дуешися с ни́­ми ку́п­но на Небеси́;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 7

Хо­тя́й провозсия́ти те­бе́ все́­ми доброде́тельми блаже́нне Мака́рие, Вла­ды́­ка Хрис­то́с при­зва́ тя на служе́ние лю́дям, да научи́ши их смире́нию и терпе́нию и́хже сам стяжа́в, пред­стои́­ши Бо́­гу вопия́ за ны: Аллилу́иа.

Икос 7

Ди́вна иму́ща тя вои́стину, о́т­че, подви́жника и мо­ли́т­вен­ни­ка кре́пкаго с лю­бо́­вию взира́ем на ме́сто по́двигов тво­и́х и умиле́нно во­пи­е́м ти си́це:

Ра́­дуй­ся, бла­ги́й и ве́р­ный ра́­бе виногра́да Христо́ва;

Ра́­дуй­ся, о́т­че всеми́лостивый не лиша́ющий нас сво­его́ предста́тельства и покро́ва;

Ра́­дуй­ся, си́­рых по­мо́щ­ни­че и заступле́ние;

Ра́­дуй­ся, свеща́ бла­го­да́­тию Бо́­жиею возже́нная, освеща́ющая нам путь ко спасе́нию;

Ра́­дуй­ся, нивочто́же вмени́вый зем­на́я, возлюби́в небе́сная;

Ра́­дуй­ся, простира́яся в го́рняя забыва́я теле́сная;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 8

Стра́н­но и чу́дно жи­тие́ твое́ преше́л еси́ на зем­ли́, преподо́бне о́т­че, не ви́­дя поко́я в труда́х сво­и́х и ста́рец быв немощны́й, не­из­ре­че́н­наго до­сти́гл еси́ на Не­бе­си́, иде́­же со А́н­ге­лы пое́ши Бо́­гу: Аллилу́иа.

Икос 8

Все́ю ду­ше́ю отда́вшись Го́сподеви и всем жи­ти­е́м послужи́вши ему́, просла́вился еси́ благожитие́м сво­и́м в стра­не́ на́­шей. Се­го́ ра́­ди во­пи­е́м ти си́це:

Ра́­дуй­ся, А́н­ге­лом собесе́дниче;

Ра́­дуй­ся, усе́рдный о нас к Бо́­гу моли́твенниче;

Ра́­дуй­ся, мо́­щи твоя́ от поруга́ния неизрече́нно сохрани́вый;

Ра́­дуй­ся, да́нный те­бе́ от Бо́­га тала́нт во мно́гажды усугуби́вый;

Ра́­дуй­ся, уго́д­ни­че Хрис­то́в бла­го­да́­тию просветле́нный;

Ра́­дуй­ся, све­ти́ль­ни­че еле́ем до́б­рых дел преиспо́лненный;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 9

Вся́­кия утоли́ бо­ле́з­ни и пе­ча́­ли, ве­ли́­кий наш зас­ту́п­ни­че, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие! По­да́ждь нам убо́гим хо­тя́ бы вма́ле после́довати жи­тию́ тво­ему́, сла́­ву ми́­ра нивочто́же вменя́ти и дости́гнув Ца́рст­вия Не­бе́с­на­го вку́­пе с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́й многовеща́нных ус­та́ не воз­мо́­гут воспе́ти тя по до­стоя́­нию, коли́ко же на́­ша убо́зии язы́цы ублажа́т тя! Но ты, ми́лостиве о́т­че, не отврати́ся от хвале́ния на́­ше­го, да вос­по­и́м ти си́це:

Ра́­дуй­ся, и́ноков по­мо́щ­ни­че и упра́вителю;

Ра́­дуй­ся, в ми́­ре благотеку́щих ми́лостивый вразуми́телю;

Ра́­дуй­ся, ми́лостыню подава́ти нас науча́яй;

Ра́­дуй­ся, забыва́ти ни́­щих и убо́­гих нам возбраня́яй;

Ра́­дуй­ся, шипо́к бла­го­во́н­ный жабы́нския пусты́ни;

Ра́­дуй­ся, оби­та́­яй с небе́сными зем­ны́х не ос­тав­ля́­еши и доны́не;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 10

Спас­ти́ хо­тя́ ду́­шу свою́ преподо́бне о́т­че, ве́дый: я́ко неиму́щему любви́ к Бо́­гу, ники́имиже по́д­ви­ги получи́ти спа­се́­ние возмо́жно: стя­жа́л еси́ ве­не́ц доб­ро­де́­те­лей — е́же есть лю­бо́вь к Бо́­гу, Ему́же пред­стоя́ ны́­не ра́­дост­но вопие́ши: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ еси́ всем че­ло­ве́­ком к зас­туп­ле­нию тво­ему́ при­бе­га́ю­щим, преподо́бне о́т­че, те́м­же и нам, к те­бе́ при­те­ка́ю­щим и твоея́ по́­мо­щи про­ся́­щим, бу́­ди сте­на́ кре́п­кая, и огражда́й от всех бед и на­па́с­тей да с лю­бо́­вию по­е́м ти такова́я:

Ра́­дуй­ся, во́и­не Ца­ря́ Не­бе́с­на­го, не обяза́выйся ку́плями жите́йскими, да Ему́ уго́ден бу́деши;

Ра́­дуй­ся, я́ко а́ще и потруди́лся еси́ зде на зем­ли́, ны́­не на не­бе­си́ лику́еши;

Ра́­дуй­ся, я́ко еди́­на­го Го́с­по­да во вся дни жи­во­та́ тво­его́ иска́вый;

Ра́­дуй­ся, ра́­зве Его́ ничесо́же на зем­ли́ и не­бе­си́ жела́вый;

Ра́­дуй­ся, всю жизнь свою́, я́ко раб пред ли­це́м Го́с­по­да сво­его́ ходи́вый;

Ра́­дуй­ся, Хри­ста́, Его́­же возлюби́л еси́, душе́вныма очи́­ма непреста́нно созерца́вый;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 11

Пе́­ние хва­ле́б­ное при­но́­сим ти от смире́нных сер­де́ц на́­ших, преподо́бне о́т­че Мака́рие; е́же с лю­бо́­вию прие́мши, мо­ли́ Го́с­по­да из­ба­ви­ти­ся нам от бед и скор­бе́й, наипа́че же в час кон­чи́­ны на́шея тво­и́м заступле́нием предвари́, да не умре́м без по­кая́­ния, но спо­до́­бим­ся в Не­бе́с­ных селе́ниях с то­бо́ю воспе́ти Бо́­гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Свеща́ еси́ в Це́рк­ви Христо́ве, яви́л­ся еси́ горя́щи невеще́ственным све́­том бла­го­да́­ти Бо́­жия, оживля́ющия окамене́вшая серд­ца́ на́­ша, се­го́ ра́­ди мо́­лим тя: про­све­ти́ ны, омраче́нныя грехо́м, да воспое́м ти:

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че в жизнь ве́ч­ную теки́й;

Ра́­дуй­ся, ко спа­се́­нию приме́ром сво­и́м и жи­ти­е́м мно́гих приведы́й;

Ра́­дуй­ся, в поще́ниях и бде́ниях вкуси́вый ду­хо́в­ныя сла́дости;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах тво­и́х всено́щных исполня́выйся бо­же́ст­вен­ныя ра́дости;

Ра́­дуй­ся, в труда́х тво­и́х плоть смири́вый;

Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния лю́­дем яви́вый.

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ те­бе́ от Бо́­га во е́же руководи́ти ко спа­се́­нию и сохраня́ти от бед чту́­щих па́­мять твою́, чест­ны́й о́т­че. Мы же, дивя́щися в те­бе́ всемогу́ществу и бла­го­да́­ти Бо­жией во­пи­е́м: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́щи пра́­вед­ное жи­тие́ твое́, сла́­вя­ще тру­ды́ твоя́ в ни́х­же восходи́л еси́ от си́­лы в си́­лу, зрим и ис­по­ве́­ду­ем я́ко кончи́на твоя́ рожде́ние бысть в жизнь приснотеку́щую, ея́­же струя́ми благода́тными и нас зем­ны́х окропля́еши. Те́м­же бла­го­да́р­ствен­но вос­пе­ва́ю­ще тя глаго́лем:

Ра́­дуй­ся, ра́­дос­ти приобщи́выйся, в пе­ча́­ли су́­щих не забыва́яй;

Ра́­дуй­ся, сла́дости ми́­ра се­го́ я́ко сор отрева́яй;

Ра́­дуй­ся, я́ко ду́­шу твою́ сле­за́­ми по­кая́­ния омы́л еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко ко Хри­сту́ пу­те́м у́зким сле́довал еси́;

Ра́­дуй­ся, сми­ре́­ния о́б­ра­зе, и́м­же горды́ню ми́­ра се­го́ низложи́л еси́;

Ра́­дуй­ся, я́ко го́р­ня­го оте́чества дости́гнути все́ю ду­ше́ю воз­же­ла́л еси́;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 13

О, пре­ди́в­ный чу­до­тво́р­че и ве­ли́­кий уго́д­ни­че Хрис­то́в, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, при­ими́ от нас не­до­сто́й­ных чад тво­и́х убо́гое сие́ хвале́ние, бу́­ди нам оте́ц чадолюби́вый, умо­ли́ Го́с­по­да, да из­ба́­вит нас от всех бед и на­па́с­тей, Це́р­ковь свою́ со­хра­ни́т, па́стырей вразуми́т и всех нас ко Хри­сту́ приведе́т, и на су­де́ сво­е́м по­ми­лу­ет, во­пию́­щих ему́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повторяем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Ангелоподо́бное жи­тие́ твое́ представля́я, преподо́бне о́т­че в тишине́ пусты́нней провожда́емое, дерза́ем с лю­бо́­вию вопи́ти тебе́:

Ра́­дуй­ся, жи­тие́ жесто́кое в пусты́ни возлюби́вый;

Ра́­дуй­ся, по́двигом и́ноческим плоть свою́ изнури́вый;

Ра́­дуй­ся, суету́ ми́­ра се­го́ лу­ка́­ва­го возненави́девый;

Ра́­дуй­ся, в мо­ли́т­вах бо́дрствуя, те́­ло твое́ ду́хови покори́вый;

Ра́­дуй­ся, стра­ны́ на́шея укра­ше́­ние и прославле́ние;

Ра́­дуй­ся, гра́­да Беле́ва ра́­дость и весе́лие;

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Кондак 1

Преподо́бному отцу́ Мака́рию на́­ше­му соста́вим по­хва­лу́, я́ко помо́щнику на́­ше­му и хо­да́­таю пред Го́с­по­дем Бо́­гом. Ты же, уго́д­ни­че Хрис­то́в, не погнуша́йся пе́нием на́­шим убо́гим и сам помога́й нам и не́­мо­щи на́­шей, да зо­ве́м ти:

Ра́­дуй­ся, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, Жабы́нский чудотво́рче.

Мо­ли́т­ва

О, свяще́нная главо́! Ве­ли́­кий чу­до­тво́р­че, преподо́бне о́т­че наш Мака́рие, пре­бла­же́н­не и пресла́вне, Ду́­ха Свя­та́­го испо́лненне! По́ст­ни­ков по­хва­ло́, мо­на́­шест­вую­щих сла́­во, пусты́ни Жабы́нския возгради́телю и укра­си́­те­лю, те́п­лый о нас, гре́ш­ных, мо­ли́т­вен­ни­че! Ны́­не со а́нгельскими во́инствы пред­сто­я́й у Пре­сто́­ла всех Ца­ря́ сла́­вы, Го́с­по­да, и на­слаж­да́­яй­ся све́­та Единосу́щныя Тро́ицы, и с го́рними си́лами воспева́яй Трисвяту́ю песнь, я́ко дерз­но­ве́­ние име́яй, мо­ли́­ся Всеми́лостивому Вла­ды́­це спас­ти́ вся ве́­рую­щия во и́мя Его́, ис­про­си́ мир и ти­ши­ну́ Свя­ты́м Церква́м низпосла́ти, ве́­ре правосла́вней укреп­ле́­ние, проти́вныя язы́ки, бра́­ни хотя́щия, ви́­ди­мыя и неви́димыя вра­ги́ низложи́ти, гра́­ды, ве́­си и оби́­те­ли на́ши утвер­ди́­ти, мир весь уми́рити. Мо­ли́ Ми́­ло­сти­ва­го Бо́­га, да тво­и́м бла­го­при­я́т­ным хо­да́­тай­ством вся пра­во­сла́вныя христиа́ны из­ба́­вит Он от гла́­да, губи́тельства, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, от на­ше́ст­вия иноплеме́нник и меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрых умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, си­ро́т засту́пит, младе́нцы воспита́ет и вся лю́­ди со­хра­ни́т от бед и на­па́с­тей, и от нападе́ния вра́­жия, и смер­то­но́с­ныя я́з­вы, внеза́пныя сме́р­ти и от вся́­ка­го зла. Днесь же с ве́­рою приходя́щих ра­бо́в тво­и́х, со стра́­хом и лю­бо́­вию при­па́­даю­щих к честны́м моще́м тво­и́м и о́б­раз подо́бия тво­его́ лю­бе́з­но целу́ющих, я́ко те́п­лый нам зас­ту́п­ни­че, со­хра­ни́, в ско́рб­ных об­стоя́­ни­их на́­ших предста́ни, ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных страс­те́й сво­бо­ди́, в день Стра́шнаго суда́ шу́ияго стоя́­ния из­ба́­ви и с десны́ми овца́ми мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми ста́ти спо­до́­би и бла­же́н­ный о́ный глас Влады́ки, Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го услы́шати: «Прииди́те, благослове́ннии От­ца́ Мо­его́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рст­вие от сложе́ния ми́­ра». Ему́­же по­до­ба́­ет вся­кая сла́­ва, честь и по­кло­не́­ние, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и со Пре­свя­ты́м, и Бла­ги́м, и Жи­во­тво­ря́­щим Его́ Ду́­хом, ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer