Акафист Пресвятей Богородице, иконы Ея ради, Живоносный Источник именуемыя


Икона Богородицы «Живоносный Источник»

Текст утвер­жден Свя­щен­ным Сино­дом
Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви
28 декаб­ря 2018 года (жур­нал № 127)

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Влады́чице Богоро́дице, благода́тную по́мощь нам явля́ющей, похва́льная воспису́ем Ти раби́ Твои́ Богоро́дице. Ты же, я́ко Преблага́я Ма́ти Бо́жия, изле́й на нас вели́кия и бога́тыя ми́лости Твоя́, неду́ги на́ша исце­ли́ и ско́рби уто­ли́, да благода́рственно зове́м Тебе́: Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Икос 1

Арха́нгел и А́нгел мно́жество недоумева́ют Тебе́, Ма́терь Бо́га Сло́ва, на вода́х зе́млю утверди́вшаго, разу́мно хвали́ти по достоя́нию. Мы же, Честне́йшая Херуви́м, и Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, во умиле́нии о Твои́х благодея́ниих, на нас бы́вших, дерза́ем зват́и Тебе́:

Ра́дуйся, Влады́чице, Бо́гом Отце́м избра́нная;

ра́дуйся, Ду́хом Святы́м осия́нная.

Ра́дуйся, рождество́м Сы́на Бо́жия превознесе́нная;

ра́дуйся, в жена́х благослове́нная.

Ра́дуйся, Богоро́дицею велича́емая;

ра́дуйся, от всех родо́в ублажа́емая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 2

Ви́дящи, Премилосе́рдная Ма́ти, слеп­ца́, в пусты́ни блужда́ющаго и от жа́жды стра́ждущаго, исто́чник воды́ живы́я цели́тельныя показа́ла еси́; он же, исцеле́ние улучи́в благода́рственно возо­пи́: Аллилу́иа.

Икос 2

Разуме́в воево́да глас Твой Боже́ственный, исцеле́ния ра́ди слеп­ца́, исто́чник воды́ указу́ющий, позна́ его́ я́ко купе́ль Силоа́мскую, и́же не то́кмо жа́ждущаго напоя́ет, но и от сле­по­ты́ того́ свобожда́ет; мы же ми́лости Тво­ея́, Де́во Богоро́дице, и́щуще, взыва́ем Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Влады́чице, купе́ль спасе́ния живопису́ющая;

ра́дуйся, сле­по­ту́ душе́вную и теле́сную исцеля́ющая.

Ра́дуйся, разсла́бленных утвержде́ние;

ра́дуйся, хромы́х хожде́ние.

Ра́дуйся, Ма́ти Све́та, слепы́м о́чи отверза́ющая;

ра́дуйся, све́том и́стины во тьме седя́щия озаря́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 3

Си́ла Вы́шняго осеня́ет всех, с ве́рою и благогове́нием притека́ющих к Живоно́сному Исто́чнику Тво­е­му́, Пречи́стая Гос­по­же́ Влады́чице. Сего́ ра́ди си́лою благода́ти Его́ осе­ни́ и нас, Богома́ти, смире́нно к Тебе́ припа́дающия и моле́бно о Тебе́ вопию́щия: Аллилу́иа.

Икос 3

Иму́щи бога́тство милосе́рдия неизрече́нное, Влады́чице, всем боля́щим ру́ку по́мощи Тво­ея́, неду́ги врачу́ющую, стра́сти исцеля́ющую, в Живоно́снем Исто́чнице Твое́м простира́еши: сего́ ра́ди вопие́м Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Исто́чниче непрестаю́щия ра́дости;

ра́дуйся, Ча́ше неизрече́нныя бла́гости.

Ра́дуйся, сокро́вище благода́ти неоскудева́емое;

ра́дуйся, ми́лости у Тебе́ прося́щим ско́ро сию́ подаю́щая.

Ра́дуйся, неду́гов разли́чных исцеле́ние;

ра́дуйся, печа́лей на́ших утоле́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 4

Бу́рею недоуме́ния слепе́ц смуща́шеся, воды́ ища́ жа́жду утоли́ти. И се́, я́коже дре́вле, си́лою Бо́жиею из ка́мене вода́ источи́ся: та́ко и ны́не в пусты́не безво́дней исто́чник яви́ся; та́мо Моисе́й, источи́тель воды́: зде же Ты Сама́, о Богома́ти, служи́тельница чуде­се́; те́мже мо́лимся: жа́ждущия ду́ши на́ша благоче́стия напо́й вода́ми, да зове́м о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́ша воево́да ди́вный глас Твой, Ма́ти милосе́рдия, исто́чник воды́ указу́ющий, во е́же жа́ждущаго напои́ти и сле­по­ту́ его́ исцели́ти, и сбы­тие́ слове́с Твои́х зря, возо­пи́ си́це:

Ра́дуйся, Влады́чице, страда́льцев утеша́ющая;

ра́дуйся, боля́щих возставля́ющая.

Ра́дуйся, немы́м уста́ разреша́ющая;

ра́дуйся, всех немощны́х врачу́ющая.

Ра́дуйся, бе́дствующим поможе́ние;

ра́дуйся, уныва́ющих утеше́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 5

Боже́ственную во́ду от Живоно́снаго Исто́чника Тво­е­го́, то́ки благода́ти излива́ющаго, почерпа́юще во исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных, Де́во Богороди́тельнице, благода́рственно вопие́м о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́деша лю́дие слеп­ца́, водо́ю Живоно́снаго Исто́чника Тво­е­го́ прозре́вшаго, Богома́ти, потща́шася пе́сньми я́ко дара́ми послужи́ти Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Влады́чице, милосе́рдия две́ри ве́рным отверза́ющая;

ра́дуйся, наде́ющихся на Тебе́ не посрамля́ющая.

Ра́дуйся, бе́дствующих утеша́ющая;

ра́дуйся, от напа́стей свобожда́ющая.

Ра́дуйся, изнемога́ющих укрепля́ющая;

ра́дуйся, неду́гующих врачу́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 6

Пропове́дник чу́да Тво­е­го́, Ма́ти Бо́жия, бысть воево́да, я́ко ди́вно слепе́ц водо́ю от Живоно́снаго Исто́чника Тво­е­го́ про­зре́, си́це и нам те́мныя зе́ницы душе́вныя про­све­ти́, да благода́рственно пропове́дуем ми́лости Твоя́, зову́ще: Аллилу́иа.

Икос 6

Воз­сия́ нам Живоно́сный Исто́чник Твой, Премилосе́рдная Ма́ти, многоразли́чную благода́ть Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Хри­ста́ Жизнода́вца источа́яй. Сего́ ра́ди прино́сим Ти пе́ния сицева́я:

Ра́дуйся, Влады́чице, усе́рдная на́ша Засту́пнице;

ра́дуйся, хра́мов Бо́жиих Храни́тельнице.

Ра́дуйся, святы́х оби́телей пресла́вная Игу́мение;

ра́дуйся, в и́ночестве подвиза́ющихся вразумле́ние.

Ра́дуйся, мона́шествующих в послуша́нии укрепле́ние;

ра́дуйся, всех христиа́н покро́в и защище́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 7

Хотя́ благочести́вый Лев воево́да, ему́же ца́рство пред­рек­ла́ еси, благода́рственная при­не­сти́ Тебе́, храм на ме́сте явле́ния Тво­е­го́ чуде­се́ устро́и, Живоно́сный Исто́чник наименова́в о́ный, да вси, по́мощи Тво­ея́ и́щущия, зде обрета́ют ю́, вопию́ще о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вая купе́ль Силоа́мская, па́че о́ныя дре́вния, яви́ся, Пречи́стая Влады́чице, храм Твой, в Не́мже поклоня́емся ико́не Живоно́снаго Исто́чника, и́бо не еди́ною в ле́то и то́кмо пе́рвее входя́щим здра́вие те́ла подае́ши, но вы́ну вся́кий не́дуг душе́вный и теле́сный врачу́еши. Сего́ ра́ди вопие́м Тебе́:

Ра́дуйся, купе́ле, ско́рби на́ша погружа́ющая;

ра́дуйся, ча́ше ра́дования, в печа́ли утеше́ние подаю́щая.

Ра́дуйся, ка́меню, жа́ждущия жиз­ни напоя́яй;

ра́дуйся, дре́во, го́рькия во́ды мо́ря жите́йскаго услажда́ющее.

Ра́дуйся, исто́чниче животво́рныя воды́ неистощи́мый;

ра́дуйся, ба́не, грехо́вную скве́рну со́вести на́шея омыва́ющая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 8

Стра́нное и пресла́вное чу́до яви́ся храм Живоно́снаго Исто́чника Тво­е­го́, Богоро́дице, в не́мже жа́жда духо́вная и телес́ная утоля́ется, и боле́зньми одержи́мии исцеля́ются. Мы же, благода́ть такову́ю прославля́юще, вопие́м Ти: Аллилу́иа.

Икос 8

Всем с ве́рою приходя́щим на Живоно́сный Исто́чник Твой, вся потре́бная подае́ши, Преми́лостивая Гос­по­же́ Богоро́дице. Те́мже благода́рственно вопие́м Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, Влады́чице, я́ко Тобо́ю Безпло́тный воплоти́ся;

ра́дуйся, Де́во, я́ко чисто­те́ Твое́й А́нгели удиви́шася.

Ра́дуйся, стра́ждущих ма́терей утеше́ние;

ра́дуйся, чад безма́терних охране́ние.

Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние;

ра́дуйся, ю́ных Наста́внице.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 9

Вся́кое есте­ство́ А́нгельское и челове́ческое диви́тся милосе́рдию Тво­е­му́, Пресвята́я Де́во, я́ко все­гда́ и всем явля́ешися Помо́щница и Засту́пница, пою́щим о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 9

Вети́и многовеща́ннии не мо́гут воспе́ти досто́йно Живоно́сный Исто́чник неистощи́мыя благода́ти Тво­ея́, ниже́ изъясни́ти си́лу чуде́с Твои́х, во исцеле́ние неду́жных и на вся́кую по́льзу душе́вную и теле́сную челове́ком явля́емую. Мы же похва́льная воспису́ем Тебе́ си́це:

Ра́дуйся, хра́ме Бо́га Жива́го;

ра́дуйся, жили́ще Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, А́нгелов сла́во;

ра́дуйся, вселе́нныя Держа́во.

Ра́дуйся, ми́ра спасе́ние;

ра́дуйся, ве́рных упова́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 10

Спа­сти́ хотя́ вся стра́ждущия, исто́чник жи́зни яви́ла еси́ ми́рови, Пресвята́я Богоро́дице, в вода́х благода́ти, да вси, в ско́рбех и печа́лех исцеле́ние и утеше́ние прие́млюще, благода́рно зове́м о Тебе́: Аллилу́иа.

Икос 10

Сте­на́ и покро́в в беда́х и ну́ждах по́мощи Тво­ея́ прося́щим су́щи, Влады́чице ми́ра, Живоно́сный Исто́чник всем яви́ла еси́, да бу́дет от вся́ких боле́зней огражде́ние, в напа́стех и печа́лех утеше́ние, вопию́щим Ти такова́я:

Ра́дуйся, Влады́чице, го́рдых и строптив́ых челове́к усмире́ние;

ра́дуйся, лука́вых и злых наме́рений пресече́ние.

Ра́дуйся, оби́димых заступле́ние;

ра́дуйся, неви́нных оправда́ние.

Ра́дуйся, во́инов во бране́х огражде́ние;

ра́дуйся, плене́нных от злых свобожде́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 11

Пе́ние всеумиле́нное пред Живоно́сным Исто́чником Твои́м па́ки и па́ки прино́сим Тебе́, Богоро́дице, в покая́нии зову́ще из глу­би­ны́ души́: Влады́чице, при­и­ми́ моли́твы раб Твои́х и изба́ви нас от вся́кия ско́рби и боле́зни, ну́жды и печа́ли, да вопие́м о Тебе́ Бо́гу: Аллилу́иа.

Икос 11

Светоза́рною свеще́ю сия́ет в ми́ре луча́ми благода́ти Боже́ственный Исто́чник Твой, Пресвята́я Богоро́дице, чуде­сы́ явле́нными умы́ и серд­ца́ просвеща́яй и наставля́яй зва́ти Тебе́:

Ра́дуйся, Влады́чице, помысло́в просвеще́ние;

ра́дуйся, серде́ц на́ших очище́ние.

Ра́дуйся, ду́ха обновле́ние;

ра́дуйся, душ освяще́ние.

Ра́дуйся, здра́вия укрепле́ние;

ра́дуйся, целому́дрия соблюде́ние.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 12

Благода́ти Тво­ея́ Живоно́сный Исто́чник иму́ще, Пресвята́я Де́во, к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству: при́зри благосе́рдием, Пресвята́я Богоро́дице, на лю́тое на́ше озлобле́ние и исце­ли́ душ и теле́с на́ших ско́рби и боле́зни, да зове́м о Тебе́ Бо́гови: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ще Твоя́ чуде­са́, хва́лим и сла́вим Живоно́сный Исто́чник Твой, Пресвята́я Де́во, от него́же почерпа́юще то́ки многоразли́чныя благода́ти, велича́ем Тя похва­лы́ сицевы́ми:

Ра́дуйся, Отрокови́це Богоизбра́нная;

ра́дуйся, Неве́сто Боговенча́нная.

Ра́дуйся, в жена́х благослове́нная;

ра́дуйся, па́че го́рних превознесе́нная.

Ра́дуйся, Престо́лу Госпо́дню вы́ну предстоя́щая;

ра́дуйся, Засту́пнице на́ша, за мир все­гда́ моля́щаяся.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 13

О, Всепе́тая Ма́ти, Живоно́сный Исто́чник Твой ми́ру да́вшая, от него́же излива́еши нам вели́кия и бога́тыя ми́лости, при­и­ми́ благода́рственное сие́ моле́ние на́ше, напо́й нас от исто́чника мило­сти Тво­ея в ве́це ны́нешнем и гряду́щем: да вы́ну зове́м о Тебе́: Аллилу́иа.

[Се́й конда́к глаго́лется три́жды.]
[Далее повто­ря­ем 1‑е икос и кондак:]

Икос 1

Арха́нгел и А́нгел мно́жество недоумева́ют Тебе́, Ма́терь Бо́га Сло́ва, на вода́х зе́млю утверди́вшаго, разу́мно хвали́ти по достоя́нию. Мы же, Честне́йшая Херуви́м, и Сла́внейшая без сравне́ния Серафи́м, во умиле́нии о Твои́х благодея́ниих, на нас бы́вших, дерза́ем зват́и Тебе́:

Ра́дуйся, Влады́чице, Бо́гом Отце́м избра́нная;

ра́дуйся, Ду́хом Святы́м осия́нная.

Ра́дуйся, рождество́м Сы́на Бо́жия превознесе́нная;

ра́дуйся, в жена́х благослове́нная.

Ра́дуйся, Богоро́дицею велича́емая;

ра́дуйся, от всех родо́в ублажа́емая.

Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Кондак 1

Избра́нней от всех родо́в Влады́чице Богоро́дице, благода́тную по́мощь нам явля́ющей, похва́льная воспису́ем Ти раби́ Твои́ Богоро́дице. Ты же, я́ко Преблага́я Ма́ти Бо́жия, изле́й на нас вели́кия и бога́тыя ми́лости Твоя́, неду́ги на́ша исце­ли́ и ско́рби уто­ли́, да благода́рственно зове́м Тебе́: Ра́дуйся, Влады́чице, Живоно́сный Исто́чниче ми́лости неоскудева́ющия.

Молитва

О, Пресвята́я Де́во, Всеми́лостивая Гос­по­же́ Влады́чице Богоро́дице, Живоно́сный Исто́чник Твой, целе́бныя да́ры на здра́вие душ и теле́с на́ших и на спасе́ние ми́ру точа́щий, пода­ла́ еси́ нам, те́мже благода́рни су́ще усе́рдно мо́лим Тя, Цари́це Пресвята́я, моли́ Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего да́ти нам оставле́ние прегреше́ний и вся́кой души́ скорбя́щей и озло́бленней ми́лость и утеше́ние, и от бед, скорбе́й и боле́зней свобожде́ние. Пода́ждь, Гос­по­же́, хра́му сему́ и сим лю́дем покрове́ние [и святе́й оби́тели сей соблюде́ние], гра́ду сему́ [или́: ве́си сей] сохране́ние, стране́ на́шей от напа́стей избавле́ние и огражде́ние, да ми́рное зде поживе́м житие́, и в бу́дущем ве́це сподо́бимся ви́дети Тебе́, Засту́пницу на́шу, во сла́ве Ца́рствия Сы́на Тво­е­го́ и Бо́га на́шего, Ему́же сла́ва и держа́ва со Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цветовая схема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки