Канон индикта


Икона новолетия

Минея, 1 Сентября, Кано́н инди́кта

Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Пои́м, вси лю́дие,/ от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ньшему/ и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему/ песнь побе́дную,// я́ко просла́вися. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Воспои́м вси Христу́,/ И́мже соста́вишася вся́ческая и в Не́мже соверши́шася неразлу́чна,/ я́ко из Безнача́льнаго ро́ждшуся Бо́га Отца́ Ипоста́сному Сло́ву,/ песнь побе́дную, я́ко просла́вися. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Воспои́м вси Христу́,/ о́тчим благоволе́нием я́вльшуся из Де́вы/ и пропове́давшу ле́то Госпо́дне прия́тно нам на избавле́ние,/ песнь побе́дную, я́ко просла́вися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В Назаре́т прише́д, Пода́тель Зако́на в день суббо́тный уча́ше,/ законополага́я евре́ем прише́ствия Своего́ неизрече́ннаго,/ и́мже, я́ко Ми́лостив, спаса́ет род наш. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поюще, вси ве́рнии, преди́вную Отрокови́цу,/ Христа́ вселе́нней возсия́вшую/ и ра́дости вся́ческая испо́лнившую присносу́щныя жи́зни,/ при́сно восхваля́ем, я́ко просла́вися. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ мене́, Христе́,/ на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х/ и просвети́ мя све́том Лица́ Твоего́: Нест бо свят па́че Тебе́, Человеколюбче. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Утверди́, Бла́же, его́же насади́ любо́вию на земли́ десни́ца Твоя́, плодови́т виногра́д,/ сохраня́я Твою́ Це́рковь, Всеси́льне. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

В де́лех духо́вных богокра́сных крася́щияся/ наставшее, Го́споди, ле́то сие́ преведи́, Влады́ко,/ и́же ве́рою Тя песносло́вящия, Бо́же вся́ческих. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ти́хий ми, Христе́, ле́тный круг давай, Ще́дре,/ и насы́ти мя слове́с Боже́ственных Твои́х,/ я́же яви́лся еси́ глаго́ля иуде́ем в суббо́тах. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: я́ко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка/ благода́ть во Твою́ утро́бу прие́мшую/ и невра́щно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего,/ присно Тя сла́вим. 

Седален, глас 8

И́же времена́ плодоно́сна/ и дожди́ с небесе́ подая́ су́щим на земли́,/ и ны́не, прие́мля мольбы́ рабо́в Твои́х,/ от вся́кия изба́ви ну́жды град Твой,/ щедро́ты бо Твоя́ и́стинно на всех де́лех Твои́х./ Те́мже вхо́ды благослови́ и исхо́ды,/ дела́ испра́ви в нас рук на́ших/ и согреше́ний проще́ние да́руй нам, Бо́же;/ Ты бо из несу́щих вся́ческая во е́же бы́ти,/ я́ко Си́лен, приве́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наста́ви ны на путь покая́ния,/ уклоняющияся при́сно к злым безпу́тием/ и Преблага́го прогне́вающия Го́спода, Неискусобра́чная, Благослове́нная Мари́е,/ прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

Песнь 4

Ирмос: Разуме́х, Всеси́льне,/ Твое́ смотре́ние// и со стра́хом просла́вих Тя, Спа́се. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Нача́ло Тебе́ ле́та лю́дие Твои́ прино́сят,/ а́нгельскими пе́сньми славосло́вяще Тя, Спа́се. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Я́ко Человеколю́бец сподо́би наче́ншим ле́то/ и сконча́ти Тебе́ благоуго́дно, Христе́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вседержителю, Еди́не Го́споди,/ лет обхожде́ния, ути́шив, ми́ру да́руй. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко приста́нище ны́не душ на́ших и тве́рду наде́жду,/ Богоро́дицу вси воспои́м. 

Песнь 5

Ирмос: От но́щи утренююще, пое́м Тя, Христе́,/ Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са душ на́ших:// мир ми́рови пода́ждь, Человеколюбче. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Исполня́яй вся́ческая бла́гости, Христе́,/ Ты благорастворе́нием и́ благопло́дием, благослове́ньми венча́емо,/ многокру́жное ле́то рабо́м Твои́м да́руй. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Ле́тное воздая́ние покажи́ нам преложе́ние к лу́чшим,/ ми́рное же устрое́ние ве́дущим Тя, Сло́ве Бо́жий,/ уподо́бльшася челове́ком. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На зе́млю прише́л еси́, Собезнача́льне Отцу́,/ пле́нником отпуще́ние, слепы́м же прозре́ние от Отца́ возвеща́я/ и вре́мя прия́тно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На́ша наде́жды, Богоро́дице Чи́стая,/ и на́ше жела́ние на Тя возлага́ем,/ Ми́лостива нам даждь, Де́во, Его́же родила́ еси́. 

Песнь 6

Ирмос: Проро́ка спасл еси́ от ки́та, Человеколю́бче,/ и мене́ из глубины́ прегреше́ний// возведи́, молю́ся. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Житие́ нача́ти благоуго́дно Тебе́, Влады́ко,/ с ле́тным начина́нием нас сподо́би. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дней духо́вных, в поуче́нии Зако́на Твоего́,/ покажи́ испо́лнены, ще́дре Спа́се, пою́щия Тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Го́спода, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ изба́ви от бед ве́рою пою́щия Тя, Пречи́стая. 

Кондак, глас 2

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ всех ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю./ И́же дни и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый,/ благослови́ ны́не вене́ц ле́та,/ соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и лю́ди Твоя́,// Многоми́лостиве.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы, благоче́стию совоспита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди пла́мене стоя́ще, поя́ху:// отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Начина́ющий ле́то, и пе́сней нача́ток сотворя́ем/ ца́рствующему Христу́ Ца́рством безконе́чным,/ правосла́внии лю́дие, благоче́стно пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сый пре́жде век, на век же и еще́ Госпо́дь,/ воспева́ющим Тя, Христе́, Исто́чник бла́гости,/ благи́х Твои́х даро́в ле́то сие́ испо́лни:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко раби́ Влады́це, на моли́тву/ Чи́стую Ма́терь Твою́ Тебе́ предлага́ем, Христе́,/ от всякаго обстоя́ния лю́ди Твоя́, Бла́же, изба́вити, пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти/ и громопла́менную прело́жшаго на ро́су,// Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Я́ко Нача́льнику спасе́ния, Христе́,/ нача́ток Тебе́ прино́сит ле́тный честна́я Це́рковь, зову́щи:/ по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Из не су́щих вся́ческая му́дре обнови́вшаго Созда́теля/ и производя́щаго време́н обраще́ния хоте́нием,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Изводя́щему вся́ческая Бо́гу/ и времена́ изменя́ющему,/ на многообра́зное челове́ков управле́ние, пое́м:/ хвали́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богома́терь Де́ву Чи́стую,/ лет обхожде́ньми же и обраще́ньми,/ правосла́вно, челове́честии собо́ри, пое́м Тя,/ я́ко Богоро́дицу и всех спасе́ние. 

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пещь:/ да Тя, Богоро́дице,// непреста́нно велича́ем. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Сло́во Бо́жие и Си́ла, и́стинная Му́дрость и ипоста́сная,/ содержа́щая и пра́вящая вся́ческая му́дре,/ и ны́не наста́вшее рабо́м Твои́м вре́мя/ во устрое́нии ти́се2 произведи́. 

Припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Вся дела́ Твоя́, Го́споди,/ небеса́, земля́, свет и мо́ре, во́ды и вси исто́чницы,/ со́лнце же, луна́ и тьма, зве́зды, огнь, челове́цы и ско́ти,/ со А́нгелы восхваля́ют Тя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Еди́н еси́ Преве́чный, я́ко Творе́ц веко́в,/ и ца́рствующее триипоста́сное Еди́но Божество́ неразде́льное,/ мольба́ми Чистыя Богома́тере/ ле́то плодоно́сно насле́дию Твоему́ покажи́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́се всего́, и Строи́телю, и Зижди́телю, и Вседержи́телю тва́ри,/ мольба́ми безсе́менно Ро́ждшия Тя мир ми́ру Твоему́ пода́ждь,/ соблюда́я Це́рковь всегда́ немяте́жну. 

Светилен

Бо́же бого́в и Го́споди,/ триипоста́сное Естество́,/ Непристу́пне, Присносу́щне, Несозда́нне/ и всех Соде́телю, Вседержи́телю,/ Тебе́ припа́даем вси́ и Тя мо́лим:/ настоя́щее ле́то сие́ я́ко Благ благослови́в,/ сохрани́ в ми́ре вся лю́ди Твоя́, Ще́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Соде́телю и Прави́телю всея́ тва́ри сый,/ времена́ и ле́та положи́в в Твое́й вла́сти,/ ле́тний круг, благослове́ньми, Ще́дре, бла́гости венча́й,/ в ми́ре сохраня́я Твоя́ лю́ди невре́дны и це́лы, мо́лимся,/ моли́твами Ро́ждшия Тя и Боже́ственных А́нгел.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer