Канон на перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких


 

глас 2

Преподобный Зосима Соловецкий, игумен Преподобный Савватий Соловецкий

Минея, 8 Августа, Кано́н преподо́бным отце́м

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие,/ пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу,/ разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди,/ я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския,/ я́ко просла́вися. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вшеся, прему́дрии,/ свети́ла яви́стеся, осиява́юща всю́ду;/ тем и нас, те́мностию страсте́й омраче́нных,/ просвеще́нием благода́ти озари́ти помоли́теся/ и душа́м получи́ти спасе́ния. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Све́том Боже́ственныя благода́ти просвеща́еми, Зоси́мо и Савва́тие преблаже́ннии,/ ве́рно светоно́сную ва́шу па́мять торжеству́ющии просвети́те/ и от тьмы́ грехо́вныя моли́твами свои́ми, преподо́бнии, изба́вите. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ду́ху Свято́му храм, прему́дрии, бы́сте,/ и к Нему́ все духо́вное жела́ние обрати́сте,/ и сего́ ра́ди кро́тких зе́млю насле́довасте;/ душе́вную на́шу стра́стную бу́рю, преподо́бнии, укроти́те,/ да, в тишине́ Боже́ственней бы́вше, песносло́вим ва́ша по́двиги. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыми страсте́й наве́ты обурева́емь е́смь, Отрокови́це,/ и прило́ги грехо́вными погружа́емь;/ ко Твоему́ еди́ному ти́хому и невла́емому приста́нищу любо́вию прибега́ю, Всепе́тая:/ уще́дривши, спаси́ мя, Присноде́во. 

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти:/ не́сть свят, я́коже Бог наш,/ и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Высото́ю смире́ния украша́еми, Зоси́мо и Савва́тие преподо́бнии,/ и все у́бо жела́ние ко Влады́це своему́ простро́сте,/ я́ростная же движе́ния на враги́ вооружи́сте, со изря́дными де́лы свои́ми, посто́м и моли́твами. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Пло́тей свои́х воста́ния кре́пким поще́нием, преподо́бнии, умертви́вше,/ оби́телище бы́сте Влады́чне;/ Его́же умоли́те изба́витися скорбе́й и мучи́тельства страсте́й/ с ве́рою притека́ющим к вам, преблаже́ннии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Иму́ща споспешеству́ющу боже́ственную си́лу,/ исцеле́ния безчи́сленная источа́ют мо́щи ва́ша, Зоси́мо и Савва́тие преподо́бнии:/ отгоня́ют от челове́к боле́зни теле́сныя/ и душе́вныя стра́сти врачу́ют по́двиги ва́шими, всечестни́и. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тружда́ет мя бу́ря грехо́вная и возмуще́ние безме́стных помышле́ний:/ умилосе́рдися, Всенепоро́чная, и ру́ку ми по́мощи, я́ко Ми́лостива, простри́,/ я́ко да, спа́сся, велича́ю Тя. 

Седален, глас 4

Жите́йское мо́ре воздержа́нием безбе́дно преплы́сте/ и ко приста́нищу мы́сленному безстра́стия, ра́дующеся, доидо́сте,/ преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, Богому́дрии и преблаже́ннии;/ моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел,/ на Сам, Го́споди, вопло́щся,/ и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка./ Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Умо́м и душе́ю предочи́стившеся, преподо́бнии,/ пре́лесть душепа́губную всеконе́чне от себе́ отверга́ете/ и, чу́вства своя́ к нему́тней тишине́ упра́вивше,/ во ото́к морски́й, прему́дрии, всели́стеся, воспева́юще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Зако́ны но́выми и Ве́тхим Заве́том ра́зуму святы́х поуча́ющеся,/ Зоси́мо и Савва́тие преподо́бнии,/ вся́кия доброде́тели о́бразу навыко́сте, му́дрей пчеле́ подо́бящеся,/ и прия́телище изря́дно Ду́ху Свято́му, прему́дрии, бы́сте, воспева́юще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вся́ческими, преподо́бнии, светя́щеся чудоде́йствы и боже́ственною озаря́еми благода́тию,/ всем позна́стеся сокро́вище исцеле́ний неистощи́мо,/ страсте́й отгоня́ете омраче́ние и вра́жия низлага́ете ополче́ния, воспева́юще:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из утро́бы Твоея́ чи́стыя, Отрокови́це, возсия́в, Боже́ственное Со́лнце/ су́щия во тьме́ многобо́жия просвети́/ и в се́ни сме́ртней седя́щия, Влады́чице, осия́,/ Ему́же воспева́юще, зове́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Песнь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме́ лежа́щих,/ спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ю. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Те́сный предпоче́тше простра́нному пути́, преподо́бнии,/ и ра́дующеся, во ото́це морсте́м вся́чески утесня́еми, претерпе́сте,/ Боже́ственными поуче́нии души́ своя́ очища́юще/ и добро́ту Бо́жию неизглаго́ланную при́сно взира́юще, преблаже́ннии. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Незло́биви, и кро́тцы, и ми́лостиви, преподо́бнии, бы́сте;/ Те́мже благода́ть и ми́лость от Бо́га свы́ше прие́мше, ми́лостивно нас просвеща́йте,/ любо́вию святу́ю па́мять ва́шу почита́ющих. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко вели́кое со́лнце, вели́чием по́двиг ва́ших/ возсия́сте нам, Зоси́мо и Савва́тие преподо́бнии,/ земны́я осиява́юще концы́ и вся просвеща́юще све́том богоразу́мия./ Те́мже мо́лим вы, просвети́те наш ра́зум, отцы́ преблаже́ннии. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От мно́жества востаю́щих на ны в боле́зни исчезе́ живо́т наш,/ погрязо́хом в про́пасти безчи́сленных согреше́ний./ Спаси́ ны, Влады́чице, и возведи́, я́ко ми́лостива, Всенепоро́чная,/ Тебе́ бо и́мамы Еди́ну Предста́тельницу непобеди́му, раби́ Твои́. 

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/ от тли, Бо́же, мя возведи́. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Ева́нгельски, преподо́бнии, Христа́ возлю́бльше, ми́ра отврати́стеся,/ в непроходи́мыя же и в пусты́я ото́ки заше́дше, Еди́ному Влады́це своему́ прилепи́стеся;/ от Него́же и трудо́м воздая́ние прие́мше,/ животу́ ве́чному я́ве причасти́вшеся, за пою́щия вы моли́теся. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Богому́дрыми по́мыслы преудобри́вшеся, преподо́бнии,/ и вся, я́же на земли́ льстя́щая, я́ко уме́ты вмени́вше,/ к нестаре́ющему преста́вистеся блаже́нству,/ с ли́ки во све́те безпло́тных сил о Бо́зе при́сно сликовству́юще, преблаже́ннии. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стра́нна и пресла́вна, преподо́бнии, о Бо́зе содева́юще чудеса́,/ всем в мо́ри пла́вающим и зле стра́ждущим, призыва́еми, ско́ро предстае́те, от бед избавля́юще;/ и нас, бе́дствующих лю́те и напа́стьми одержи́мых,/ ми́лостивно предста́вше, спаса́йте, преблаже́ннии. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Греха́ тя́жкое бре́мя, е́же отяготе́ на мне, Пречи́стая, облегчи́,/ Ты бо еси́ Предста́тельница гре́шником Пресла́вная,/ Изба́вителя и Спа́са ро́ждши земны́м. 

Кондак, глас 2

Христо́вою любо́вию уязви́вшеся, преподо́бнии,/ и того́ крест, на ра́мо взе́мше, понесли́ есте́,/ Боже́ственне вооружи́вшеся на неви́димыя враги́/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ в рука́х, иму́ще,/ кре́пко победи́ли есте́ бесо́вская ополче́ния;/ благода́ть Госпо́дню прие́мше цели́ти неду́ги душ и теле́с/ притека́ющих к ра́кам честны́х моще́й ва́ших,/ чуде́с лучи́ испуща́ете всю́ду./ Тем зове́м вам:/ ра́дуйтеся, преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие,/ мона́хов удобре́ние.

Икос

Кто дово́лен изрещи́ ва́ша чудодея́ния, преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие?/ Мы у́бо, ра́достию и Боже́ственною любо́вию почита́юще всехва́льную и всечестну́ю па́мять ва́шу, ма́лое сие́ пе́ние прино́сим:/ ра́дуйтеся, испо́лненнии Христо́вы красоты́/ и пресве́тла от Него́ и преизоби́льна восприи́мшии воздая́ния,/ телесы́ у́бо вас морски́й о́стров прия́т, души́ же са́мое Не́бо,/ иде́же по́чести трудо́в свои́х, прехва́льнии, восприя́сте от Христа́, всех Царя́ и Бо́га./ Те́мже мо́лим вы:/ посеща́йте ми́лостивно и моли́те непреста́нно о всех нас,/ преподо́бнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, мона́хов удобре́ние.

Песнь 7

Ирмос: О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му,/ трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния,/ посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

В моли́твах бо́дренное, и в поще́ниих кре́пкое,/ и терпе́ние во искуше́ниих неосла́бное ума́ чистото́ю, преподо́бнии, показа́сте/ и, земны́х досто́йно отсту́пльше, Небе́сное наслажде́ние обрето́сте, воспева́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Плод духо́вный и же́ртву непоро́чную, житие́ свое́, преподо́бнии, Влады́це принесо́сте,/ в воздержа́нии бо вся́ком пожи́сте,/ от Него́же и по́чести трудо́м, я́ко подвигополо́жницы, восприе́мше,/ де́йствуете пресла́вная чудеса́,/ воспева́юще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Страстьми́ коле́блющихся и бу́рею грехо́вною, преподо́бнии, погружа́емых,/ я́ко вели́кое к Бо́гу дерзнове́ние иму́ще, руково́дствуйте/ и всегда́, прему́дрии, сохраня́йте почита́ющих вас благоче́стно,/ я́ко да воспева́ем:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви нас от напа́стей, и скорбе́й, и печа́лей разли́чных,/ и иноплеме́нных наше́ствия, и междоусо́бныя бра́ни, Влады́чице Всепе́тая,/ я́ко да Тя сла́вим и Сы́ну Твоему́ взыва́ем:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства раздели́те,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рный же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

В пребыва́лища при́сно живу́щая всели́стеся, преподо́бнии,/ нетле́нных благ наслажда́ющеся и Трисо́лнечныя све́тлости исполня́ющеся./ Нас, призыва́ющих вы, те́плым предста́тельством ва́шим от всех лю́тых спаса́йте, пою́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Нам, и́же любо́вию почита́ющим вас и честно́е ва́ше соверша́ющим торжество́,/ Христо́вы уго́дницы Зоси́мо и Савва́тие, преподо́бнии отцы́,/ согреше́нием испроси́те оставле́ние, и страсте́й премене́ние,/ и Боже́ственнаго све́та осия́ние, пою́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: О Пребезнача́льное естество́ и Трисоста́вное Еди́нство,/ О́тче и Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й,/ приими́ о нас моли́твенники, Твоя́ преподо́бныя уго́дники,/ и пода́ждь прегреше́нием разреше́ние, и житию́ исправле́ние, и злых отчужде́ние,/ и сподо́би ны в ми́ре воспева́ти Твою́ держа́ву:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Еди́на ро́ждшая безсе́менным рождество́м Христа́ Бо́га,/ Ма́ти Безневе́стная Чи́стая,/ сего́ ми́лостива сотвори́, Влады́чице,/ спасти́ рабы́ от наси́лия и мучи́тельства вра́жия, вопию́щия Христо́ви, Сы́ну Твоему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щся от Де́вы, нам яви́ся,/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

Вы́спрь к Бо́гу иму́ще мы́сль, Зоси́мо и Савва́тие преподо́бнии,/ земна́я оста́вльше, Небе́сная восприя́сте, Бо́гу и Спа́су вас вельми́ просла́вльшу,/ трудо́в ра́ди ва́ших и воздержа́ния неосла́бнаго;/ сего́ ра́ди почита́ем вас, преблаже́ннии. 

Припев: Преподóбнии отцы́ Зоси́мо и Савва́тие, моли́те Бóга о на́с.

И́хже благ, преподо́бнии, получи́сте, и Небе́сныя сла́вы,/ ея́же от Бо́га сподо́бистеся, Ему́же вы́ну предстоите́,/ моли́теся и нам неотлуче́нным бы́ти, мо́лим вы,/ ра́достию и Боже́ственною любо́вию почита́ющим по́двиги ва́ша, всечестни́и. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О боже́ственная, и богому́драя, и свяще́нная дво́ице, Зоси́мо и Савва́тие!/ Ми́рови ми́ру от Бо́га низпосла́тися испроси́те,/ Це́рквам соедине́ние и всем скорбя́щим утеше́ние и спасе́ние, преблаже́ннии. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя, Христе́ Спа́се,/ пощади́ моли́твами Ро́ждшия Тя и всех святы́х Твои́х;/ егда́ ся́деши суди́ти де́лом мои́м,/ беззако́ния моя́ и грехи́ моя́ пре́зри, я́ко Еди́н безгре́шен. 

Светилен

Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́вшеся/ и а́лчбою пло́ть умертви́вше, блаже́ннии,/ Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́стеся;/ Те́мже непреста́нно о нас моли́те Христа́ Бо́га, преподо́бнии Зоси́мо и Савва́тие.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer