Канон преподобному Феодосию Тотемскому


Преподобный Феодосий Тотемский (Суморин)

Минея, 28 Января, Канон

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Озари́, Христе́ Бо́же Преве́чный, Све́те от Све́та, омраче́ннаго мя,/ да Богому́драго пою́ Феодо́сия. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Све́та сподо́би, о́тче, прине́сшаго тебе́ пе́ние невече́рняго улучи́ти,/ в не́мже лику́еши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любве́ Боже́ственный теплото́ю разже́гся, преподо́бне,/ изсуши́л еси́ пото́ки стра́стнаго взыгра́ния. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во утро́бе Твое́й вме́щши Невмести́маго, всех Творца́,/ изба́ви от лю́тых пою́щия Тя, Всенепоро́чная. 

Песнь 3

Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Возлюби́л еси́ от ю́ности усе́рдно Христо́ви рабо́тати,/ Его́же ра́ди вся презре́л еси́, до́лу влеку́щая. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Очи́стив ум, те́ло и дух, треблаже́нне,/ дом был еси́ Трисо́лнечнаго Све́та,/ укра́шен доброде́тельми. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Естество́ пло́ти воздержа́нием утончи́л еси́,/ Христа́ име́я, Феодо́сие, укрепля́юща тя к по́двигом. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моли́, Всечи́стая и Неискусобра́чная Мари́е, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ посла́ти нам ве́лию ми́лость. 

Седален, глас 8

Премно́жеством доброде́телей от младе́нства житие́ украси́л еси́,/ помы́слив от зе́мных на Небе́сная,/ и, де́лом соверши́в, о́тче Феодо́сие, сла́ву и бога́тство тле́нное ни во что же вмени́л еси́;/ посто́м и власяны́м одея́нием плоть твою́ изнуря́л еси́,/ всено́щным же стоя́нием и моли́твами собесе́дник а́нгельским лико́м показа́лся еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Си́лою Влады́чнею лестна́ кова́рство разруши́л еси́,/ преше́д немяте́жно в ра́йская селе́ния. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Па́че бу́дущаго ничто́же и́но предпочти́л еси́/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ ве́чное блаже́нство, о́тче наш Феодо́сие. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сле́зными пото́ки омы́л еси́ нечистоту́ грехо́вную,/ бде́нием же и моли́твами лико́м святы́х сопричте́н был еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ед и́ну Тя пое́м и по рождестве́ Де́ву, Богоро́дице:/ Ты бо Сло́во пло́тию нетле́нно родила́ еси́ ми́рови. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

О́ко се́рдца упра́вив ко Творцу́ всех, Феодо́сие,/ и разсмотри́в, ко́зни вра́жия/ твои́м тве́рдым смы́слом низложи́л еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Мудрова́ния пло́ти покори́л еси́ ду́хови,/ умо́м к Вы́шнему возревнова́в,/ и от Него́ прия́л еси́ духо́вную благода́ть. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Основа́ние, его́же проти́вник не подви́же,/ кре́пко положи́в в души́ твое́й,/ живу́ща име́л еси́ Свята́го Ду́ха. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щедро́т бе́здну иму́щи, Де́во Богоро́дице,/ при́зри на мя, озло́бленнаго грехми́,/ и в ров па́дша возведи́ к покая́нию. 

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Авраа́му подо́бяся, оста́вив земна́го оте́чества град,/ мно́гим тща́нием Христу́ после́довал еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тство и сла́ву презре́в,/ одея́ние жесто́кое носи́л еси́,/ сим истка́в себе́ оде́жду нетле́ния. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Удобри́л еси́ себе́, Богому́дре,/ кра́сными восхожде́нии к Небе́сным восте́к, Боже́ственными кри́лы. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вство чи́сто соблю́дши/ и Безле́тное Сло́во под коне́ц ле́том ро́ждши,/ Твои́м моле́нием спаси́ пою́щия Тя. 

Кондак, глас 8

Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными моли́твами, я́ко А́нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

Икос

Возревнова́в о Боже́ственных бде́ниих/ и те́сным на земли́ ше́ствовав путе́м,/ Небе́сных простра́нствия ра́достне дости́гл еси́,/ иде́же зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу,/ дарова́ньми чуде́с обогаща́емь./ Мы же, терпе́нию твоему́ дивя́щеся, си́це вопие́м:/ ра́дуйся, чи́стое Свята́го Ду́ха прия́телище;/ ра́дуйся, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че;/ ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы град оте́чества земна́го оста́вивый/ и в междоре́чии жи́ти изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х насажде́нное;/ ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́ благоцвету́щ послуша́ния;/ ра́дуйся, я́ко терпе́нием твои́м стра́сти плотски́я умертви́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко ору́жием кре́стным мы́сленнаго Амали́ка посе́кл еси́;/ ра́дуйся, сто́лпе, непоколеби́мый жите́йскими ве́тры;/ ра́дуйся, лука́вых духо́в прогони́телю;/ ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко стра́ждущих от бед избавля́еши;/ ра́дуйся, и́ноком исправле́ние;/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

Песнь 7

Ирмос: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Пло́тию обложе́н, безпло́тныя победи́л еси́,/ непреста́нно Христо́ви зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Огне́м Боже́ственным те́рние грехо́вных страсте́й попали́л еси́, Богому́дре, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́ности раче́ния оплева́в разу́мно,/ всего́ себе́ Бо́гови возложи́л еси́, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небесе́ ши́ршую Де́ву показа́ пра́вды Со́лнце, из Нея́ возсия́в, Спас пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Славосло́вием всено́щным при́сно соодоле́л еси́ страсте́м, преблаже́нне, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Неприкоснове́ннаго улучи́в све́та,/ с ли́ки святы́х водворя́ешися, о́тче, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́рняго Иерусали́ма дости́гнути сподо́би, о́тче Феодо́сие, пою́щия:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Обожи́л есть, из Тебе́ вопло́щеся, Госпо́дь, Влады́чице, земны́х существо́, пою́щих:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почтим, лю́дие, Богоро́дицу,/ огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Любе́зно по́двиг сконча́в и возде́лав ни́ву душе́вную,/ плод стори́чный пожа́л еси́, о́тче Феодо́сие, тя чту́щих. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феодо́сие, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́чныя дости́гл еси́ жи́зни кра́йним воздержа́нием/ и Свет Присносу́щныя Тро́ицы зре́ти сподо́бился еси́, о́тче Богому́дре. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ко Влады́це име́я дерзнове́ние, то́чиши исцеле́ния,/ и всем, чту́щим па́мять твою́, о́тче, ми́лость испроси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́мовым вкуше́нием приста́вленное ору́жие Тобо́ю, Пречи́стая, вход дае́т./ стыдя́ся копи́я, пробо́дшаго Ро́ждшагося из Тебе́. 

Светилен

Умертви́л еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и, мирска́го пристра́стия удали́вся, я́ко скве́рны,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче Феодо́сие,/ и Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́лся еси́ от Бо́га,/ Его́же в пе́снех восхваля́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Честне́йши еси́ всея́ тва́ри, Богоро́дице Де́во, Христа́ ро́ждшая,/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ста́ду Твоему́ невреди́му/ от вся́каго наве́та сопроти́внаго.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки