Канон преподобному Пахомию Нерехтскому, Сыпановскому, Костромскому


p1e9bg2jetgk5d9g1d3b8u9tsp3 - Канон преподобному Пахомию Нерехтскому, Сыпановскому, Костромскому

Минея, 21 Марта, Кано́н

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную пе́снь/ пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Наста́ви мя, Го́споди Бо́же мой,/ да возмогу́ благоче́стно уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Пахо́мия,/ сла́вное и честно́е восхвали́ти торжество́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Отве́рзи ми, Го́споди, ум мой и да́руй ми смысл,/ е́же хвале́ние принести́ Твоему́ уго́днику, преподо́бному Пахо́мию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Живоно́сным ору́жием кре́стным прии́м на враги́ ополче́ние,/ озари́ ум мой, молю́ся,/ оби́льно всю зе́млю напая́я сло́вом уче́ния,/ а́ки прему́др чинонача́льник наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресу́щное Сло́во существо́ прии́м,/ от чи́стых крове́й Твои́х богосоде́ла,/ нас нетле́ния изба́ви, Чи́стая,/ сего́ ра́ди Тя при́сно сла́вим.

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свят,/ я́коже Ты, Го́споди, Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Боле́зньми свои́ми бразду́ душе́вную, му́дре Пахо́мие, до́бре соде́ла/ и клас безстра́стия чу́ден израсти́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Кро́тостию смиря́шеся, молча́нием украша́шеся,/ ум всегда́ в вы́шних име́я,/ во пло́ти а́нгельски, о́тче, пожи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

А́ще и в ми́ре су́щая, о́тче Пахо́мие, преоби́дел еси́,/ но та́мо преми́рная и нетле́нная стяжа́л еси́,/ иде́же глас пра́зднующих и ра́йское наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́са Ро́ждшая, спаси́ мя,/ и́же в бу́ре всех сласте́й обурева́ема,/ Христа́, тишину́, моли́ о пою́щих Тя.

Седален, глас 4

Всено́щное стоя́ние и ва́ра дневна́го тяготу́ понесе́ и мно́гии труды́ показа́/ и сего́ ра́ди уго́дник бы́сть, блаже́нне Пахо́мие,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чи́стая, Всенепоро́чная и Неискусобра́чная же,/ Еди́на Безле́тнаго Сы́на и Сло́ва Бо́жия в ле́та поро́ждши,/ Сего́ со святы́ми и честны́ми патриа́рхи, с ученики́, и проро́ки, и преподо́бными моли́/ дарова́ти нам очище́ние и ве́лию ми́лость.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ прии́де в пусты́ню и еди́н с Бо́гом безмо́лвствуя,/ древие, возра́стшее от земли́, собесе́дники себе́ име́яше,/ до́ндеже снидо́шася к тебе́ бра́тия.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Христа́ Животво́рца оде́яся ме́ртвостию и стопа́м Его́ после́дуя,/ те́мже Ему́ предстоя́ и моли́твою благода́ть восприя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зарю́ невече́рнюю вну́трь в се́рдцы прии́м,/ и от нея́ просия́л еси́, и всестра́стную мглу потреби́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоте́ жили́ще, селе́ние Влады́ки всех/ и проро́ком всем сбытие́,/ Благодарова́нная Чи́стая, пою́щия Тя уще́дри.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти души́ любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Егда́ в жи́зни сей бы́сть стро́ящий в пусты́ни оби́тель,/ Бог же ви́де твоя́ труды́ и дая́ше благода́ть,/ мно́зи лю́дие помога́ше ти.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственным манове́нием, о́тче, плотско́е житие́ отри́нув,/ после́довал еси́ любо́вию зову́щему Христу́, преподо́бне Пахо́мие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Преблаже́нне, Богоприя́тне о́тче наш Пахо́мие,/ непреста́нно ста́до твое́ вопие́т ти:/ моли́твами свои́ми ко Го́споду спаси́ нас, мо́лим тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ме́сто освяще́ния и мы́сленную трапе́зу, Чи́стая,/ Хлеб – Христа́ – Жи́знь всех прие́мшую, пое́м Тя.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостива.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Ка́плями по́тов твои́х, преподо́бне, враго́в ополче́ния попра́л/ и дости́гл еси́ А́нгельский невеще́ственныя ли́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Храм быв Трисо́лнечнаго Божества́,/ стра́шныя куми́ры потреби́л еси́, преподо́бне Пахо́мие,/ от ни́хже и нас изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Терпе́ние и моли́тву стяжа́в, держа́вна смире́ния испо́лнь/ и тве́рдо любле́ние ко Христу́, о́тче, стяжа́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице, Ро́ждшая незаходи́мое Со́лнце,/ всего́ мя просвети́, омраче́ннаго страстьми́.

Кондак, глас 4

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу тя, Богоно́се, взыску́ющу ти Го́спода,/ Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ не́колико бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́же,/ в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие,/ моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Икос

Пусты́нный граждани́н, о́тче, показа́ся,/ оста́вил оте́чество свое́ град Влади́мир и честну́ю оби́тель царя́ Константи́на/ и хожда́ше по страна́м мно́гим и по честны́м оби́телем/ и, Бо́гом наставля́емь, дои́де в пусты́ню и в ней селе́ние сотвори́./ Мы же к тебе́ сицева́я рцем:/ ра́дуйся, преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и́же в пусты́ни Тро́ице прече́стен храм созда́вый/ и в нем Бо́жие славосло́вие устро́и и о́бщее житие́ соста́ви;/ ра́дуйся, поуча́я ве́рныя ко спасе́нию;/ ра́дуйся, стра́нным корми́телю, па́че всего́ прилежа́вый о церко́вном строе́нии;/ ра́дуйся, распространи́вый пусты́ню и многочелове́чну устро́и ю;/ ра́дуйся, устро́ивый общежи́тельный монасты́рь, нарица́емый на Сыпа́нове;/ ра́дуйся, я́ко Бог тебе́ показа́ наста́вника о́бласти гра́да Костромы́;/ ра́дуйся, я́ко вели́кий град Кострома́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ во о́бласти свое́й;/ ра́дуйся, я́ко нарица́емому ме́сту Не́рехте хвала́ и утвержде́ние;/ ра́дуйся, преподо́бне Пахо́мие, моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Умертви́ пло́ти свое́й мудрова́ние, Богоно́се,/ и де́йством Свята́го Ду́ха, Пахо́мие, отце́м собесе́дник яви́ся/ и непреста́нно вопие́ши:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Яви́лся еси́ отгони́тель духово́м нечи́стым,/ Боже́ственнаго Ду́ха селе́ние чи́сто был еси́, взыва́ше:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хва́лится, преподо́бне, град твой,/ я́ко во о́бласти его́ сокрове́нны бы́ста мо́щи твоя́/ и я́ко добра́ граждани́на от Бо́га прия́л е́сть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, Ма́ти Спа́сова, содержи́ма глубино́ю согреше́ний,/ да Твое́ заступле́ние велича́ем, Чи́стая,/ и Сы́на Твоего́, Христа́, Бо́га на́шего:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Ви́де у́бо преподо́бный оби́тель устро́ену,/ и яви́ся ле́пота церко́вная соста́влена,/ и па́ки от земли́ к Небе́сным взы́ти тща́ся и всех пе́ти науча́я:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

По успе́нии твое́м не́кий брат бори́м бы́сть по́мыслом душевре́дным,/ и́же пло́ть на дух вою́ет,/ ты же явле́нием свои́м сего́ исцели́, Христо́ви вопия́:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Блаже́нне Богогла́се, прово́диши пою́щия тя ко Христу́/ очище́ны от тиме́ния стра́стнаго моли́твами твои́ми,/ вопию́щих, Пахо́мие, и глаго́лющих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты Ада́ма, Де́во, па́дшаго Дщи яви́ся,/ Бо́жия же Ма́ти, обнови́вшаго мое́ существо́,/ Его́же пое́м и превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти:/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Сла́ву Вседержи́теля жела́я ви́дети,/ обнови́л еси́ души́ кре́пость и сла́вою обогати́ся Небе́сною.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Пахо́мие, моли́ Бо́га о на́с.

Честно́е украше́ние благода́ти, о́тче преподо́бне Пахо́мие,/ испроси́ свяще́нником на́шим,/ во́ином во бране́х кре́пость и здра́вие телесе́м,/ я́ко да непреста́нно тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пра́веден и непоро́чен, о́тче, был еси́,/ Бо́гови послужи́л еси́ в преподо́бии,/ те́мже почи́ла е́сть Тро́ица в се́рдце твое́м,/ Ея́же ны́не наслажда́ешися, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя дре́вле Авваку́м прови́де го́ру несеко́мую,/ из Нея́же Бог яви́ся,/ истле́вшия ны обнови́ла е́сть.

Светилен

Устро́ивый оби́тель и созда́ хра́мы Бо́жия/ и собра́вый и́нок мно́жества,/ в моли́твах прилежа́ Го́сподеви/ и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ Христо́ви,/ моли́ся о ста́де свое́м, Пахо́мие, о́тче наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́н Чи́стый, Еди́н Госпо́дь Тя Еди́ну избра́,/ Чисте́йшу всея́ тва́ри, Пренепоро́чная,/ от чи́стых крове́й Твои́х воплоти́ся.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer