Канон преподобным Кириллу и Марии, родителям преподобного Сергия Радонежского


Минея, 28 Сентября, Кано́н преподо́бных

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Преподо́бнаго Се́ргия, игу́мена земли́ Ру́сския,/ све́тлостьми доброде́телей возсия́вшаго,/ роди́телие сподо́бистеся бы́ти, Кири́лле и Мари́е присноблаже́ннии.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Ре́вностно храня́ще за́поведь апо́стола, страннолю́бия не забыва́ти,/ любо́вию к бли́жним распала́еми,/ вои́стину удосто́истеся, блаже́ннии, А́нгела Бо́жия странноприя́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О́бразу ва́шего благочести́ваго супру́жескаго жития́ мно́зи лю́дие удиви́шася, преподо́бнии./ Сего́ бо ра́ди Бог вас просла́ви и дарова́ плод благосла́вный,/ его́же Варфоломе́я, сы́на ра́дости, нареко́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́вим Тя, Богоневе́сто, ро́ждшую Христа́, Бо́га на́шего,/ Его́же моли́ поми́ловати и спасти́ ду́ши на́ша.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,// я́ко несть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Лю́дие чудя́хуся, егда́ услы́шаша/ трикра́тное возглаше́ние младе́нца во чре́ве твое́м, Мари́е приснопа́мятная./ Что у́бо отроча́ сие́ бу́дет?/ недоумева́юще друг дру́га вопроша́ху.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Аще роди́тся младе́нец му́жеска по́ла,/ да́руем его́ Це́ркви, да послу́жит Благоде́телю всех Бо́гу,/ си́це рекли́ есте́, боголюби́вии супру́зи,/ испо́лненнии ве́ры сла́вныя и любве́ благи́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вели́кия ми́лости сподо́бистеся от Бо́га добронра́вным житие́м ва́шим, блаже́ннии,/ те́мже и нам испроси́те богоприя́тными ва́шими моли́твами/ оставле́ние грехо́в, ми́лости Бо́жия и Ца́рства Небе́снаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́таго мироде́ржца сете́й изба́ви нас, о Богома́ти,/ несть бо те́плыя Засту́пницы, ра́зве Тебе́, Влады́чице.

Седален, глас 2

Прииди́те, ве́рнии, ра́достными пе́сньми просла́вим преподо́бных Кири́лла и Мари́ю/ и, с любо́вию лобыза́юще честны́я мо́щи их, си́це возопии́м:/ ра́дуйтеся, блаже́ннии, в боголю́бии пожи́вшии, милосе́рдие к бли́жним име́вшии,/ о́браз честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех яви́вшии,/ смире́ние стяжа́вшии и в по́стничестве пребы́вшии./ Ны́не же, предстоя́ще Святе́й Тро́ице, моли́твами ва́шими, святи́и,/ оте́чество на́ше от сопроти́вных защити́те,/ боле́зни исцели́те и вся́ких искуше́ний изба́вите/ ве́рою чту́щих па́мять ва́шу.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко святы́й Предте́ча взыгра́ся ра́дощами во чре́ве ма́тере своея́,/ та́ко и сын твой, Мари́е преподо́бная, взыгра́ся во утро́бе моля́щейся ти Го́споду в це́ркви./ Ты же, уразуме́вши зна́мение сие́,/ стра́хом и тре́петом объя́та бы́вши, взыва́ла еси́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Юдо́ли плаче́вней прича́стницы бы́вше,/ оба́че по́двиг супру́жества пресла́вне соверши́вше и во и́ночестве до́бре пожи́вше, преподо́бнии,/ ны́не наслажда́етеся Небе́сныя трапе́зы./ Моли́теся ко Го́споду, да умудри́т правосла́вныя супру́ги во благоче́стии пребыва́ти,/ и́ночествующия же ре́вностно обе́ты соблюда́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дости исполня́ются днесь росси́йстии собо́ри,/ иму́ще вас, блаже́ннии, те́плыя моли́твенники/ и усе́рдныя засту́пники своему́ земно́му оте́честву.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Всепе́тая Ма́ти, ми́ра спасе́ние!/ Не оста́ви ве́рою Тя призывающих,/ Ты бо еси́ Засту́пница усе́рдная ро́да христиа́нскаго.

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х// пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Днесь па́мять ва́ша, блаже́ннии, созыва́ет лю́ди на духо́вную трапе́зу./ Те́мже сподо́бите и нас досто́йно сея́ вкуси́ти,/ и пи́щи ра́йския во оби́телех Отца́ Небе́снаго вку́пе с ва́ми наслажда́тися.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Иму́ще житие́ благоче́стием сия́ющее, достосла́внии роди́телие,/ вои́стину дре́во благослове́нное яви́стеся,/ плод Бо́гу уго́дный израсти́вше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Теплоту́ ва́шея любве́ к Бо́гу, пра́ведная чето́, и ре́вность ко и́ноческому житию́/ от ю́ности восприя́т Се́ргий достохва́льный:/ вы бо яви́стеся пе́рвии учи́телие сы́на ва́шего доброде́тельному житию́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну Чи́стую, еди́ну Благослове́нную, ве́рнии, ублажи́м,/ к Сы́ну бо Своему́ ми́лостивно ру́це простира́ет,/ да обрати́мся к све́ту за́поведей Его́ и Той пути́ на́ша испра́вит.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,// Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Ле́тняя ва́ша па́мять весели́т сосло́вие и́ноков, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е./ Вои́стину блаже́ни есте́, я́ко имена́ ва́ша прославля́ются с сы́ном ва́шим, Се́ргием преподо́бным,/ его́же велича́ют игу́мена земли́ Ру́сския.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

И́стину в житии́ взыску́юще, преподо́бнии,/ о теле́сных небрего́сте и земна́я преоби́десте,/ те́мже, ми́ра отре́кшеся, во оби́тель Хотько́вскую всели́стеся,/ иде́же в по́двизе и́ночества к Небе́сным востеко́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Сохрани́те от зол ва́шими те́плыми к Бо́гу моли́твами, преподо́бнии,/ всех жи́тельствующих во оби́тели Хотъко́встей,/ е́йже вы нача́льницы и покрови́телие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га,/ моли́ти не преста́й, Богоневе́сто,/ да изба́вит оби́тель Твою́ от вся́каго зла и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м, преподо́бным Се́ргием,/ ко Еди́ному во Свято́й Тро́ице Бо́гу,/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Икос

А́нгели земни́и и челове́цы Небе́снии вои́стину яви́стеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, от ю́ности ва́шея чи́стую со́весть пред Бо́гом иму́щии и до́бре во благоче́стии вку́пе пожи́вшии. Мы же, таково́е богоуго́дное житие́ ва́ше прославля́юще, гла́сы хвале́бными взыва́ем си́це: ра́дуйтеся, от ю́ности ва́шея Христа́ возлюби́вшии и Тому́ еди́ному порабо́тавшии; ра́дуйтеся, целому́дрия храни́телие и душе́вныя и теле́сныя чистоты́ рачи́телие; ра́дуйтеся, ду́ши и телеса́ ва́ша в обита́лище Ду́ха Свята́го угото́вившии; ра́дуйтеся, испо́лненнии прему́дрости и ра́зума Боже́ственнаго; ра́дуйтеся, я́ко от земли́ на Не́бо преидо́сте и та́мо со А́нгелы Тро́ице предстои́те; ра́дуйтеся, я́ко со безпло́тными ли́ки трисвяту́ю песнь Ей воспева́ете; ра́дуйтеся, на Небеси́ и на земли́ от Го́спода просла́вленнии; ра́дуйтеся, обре́тшии ме́сто ве́чнаго всесве́тлаго упокое́ния. Ра́дуйтеся, преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, усе́рднии о нас пред Бо́гом моли́твенницы.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Ра́ка моще́й ва́ших днесь чудеса́ источа́ет/ ве́рою притека́ющим к вам, блаже́ннии, и́же и воспева́ют:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Град Москва́ и окре́стнии гра́ды и ве́си/ прославля́ют вас своя́ изба́вители и цели́тели от смертоносныя я́звы./ Сего́ ра́ди днесь, я́коже пре́жде, спаса́йте почита́ющих вас, преподо́бнии,/ да благода́рственно воспева́ют:/благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Измла́да тя́жкою боле́знию одержи́ма,/ деви́ца не́кая внеза́пное исцеле́ние прия́т ва́шими и сы́на ва́шего к Бо́гу моли́твами./ С не́юже и мы благода́рственно взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Де́ву и еди́ну в жена́х, безсе́менно ро́ждшую Бо́га плотию,/ прославля́ем Тя, о Богома́ти,/ и таково́му Бо́жию смотре́нию уди́вльшеся, взыва́ем:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,// лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Воспои́м, ве́рнии, всечестную дво́ицу, Кири́лла и Мари́ю богоблаже́нных,/ от них бо возсия́ нам Се́ргий досточудный,/ украше́ние Це́ркве Правосла́вныя и мона́шествующих утвержде́ние.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Единому́дренни и единоду́шни доброде́тельми бы́сте, целому́дреннии супру́зи,/ помози́те и нам в чистоте́ и свя́тости житие́ провожда́ти,/ вас бо те́плыя хода́таи к Бо́гу стяжа́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Любо́вь Христо́ву, я́же есть тве́рдое основа́ние супру́жеския жи́зни,/ со тща́нием, блаже́ннии, храни́ли есте́./ Сего́ ра́ди мо́лим вас:/ помози́те супру́гом правосла́вным в любви́ сей пребыва́ти/ и домо́м их благослове́ние Бо́жие стяжа́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви нас от бед и мно́гих собла́знов, Всенепоро́чная,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом прибе́жище и утвержде́ние/ и спасе́ние душ на́ших.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо,/ и земли́ удиви́шася концы́, / я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дицу,// А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

Ка́ко ублажи́м вы, предо́брая дво́ице? Ка́ко просла́вим благо́е единоду́шие?/ Аще и земни́и бы́сте, но Небе́сных достиго́сте, блаже́ннии,/ иде́же Святе́й Тро́ице предстои́те и мо́лите спасти́ся любо́вию вас почита́ющим.

Припев: Преподо́бнии Кири́лле и Мари́е, моли́те Бо́га о на́с.

А́нгельски на земли́ пожи́вше,/ А́нгела земна́го и челове́ка Небе́снаго, преподо́бнаго Се́ргия, ми́ру яви́сте, святи́и,/ ны́не же со А́нгелы вку́пе водворя́етеся/ и с ни́ми Трисвяту́ю песнь в вы́шних Бо́гови воспева́ете.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Госпо́дь оби́тель Хотько́вскую ва́ми просла́ви, преподо́бнии и́ноцы,/ е́юже Це́рковь Ру́сская украша́ется и вам си́це вопие́т:/ ра́дуйтеся, всехва́льнии, оте́чества на́шего при́снии моли́твенницы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Всепе́тая Ма́ти! / Все упова́ние на Тя возлага́ем,/ сохрани́ нас под кро́вом Твои́м.

Светилен

Ра́дуется днесь све́тло Це́рковь Ру́сская,/ почита́ющи па́мять ва́шу пречестну́ю, Кири́лле блаже́нный и Мари́е достохва́льная,/ ва́ми бо о́браз ве́ры и благоче́стия показа́ся/ и свети́льник оте́честву на́шему, Се́ргий преподо́бный, яви́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же Свет Боже́ственный неизрече́нно ро́ждшая,/ нас, омраче́нных прило́гами лука́ваго и в ле́ности живу́щих, просвети́, Всенепоро́чная,/ и к доброде́телем наста́ви.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer