Канон Пресвятой Богородице перед иконой «Избавительница»


p1avtgo83qt0kepitp16rm4833 - Канон Пресвятой Богородице перед иконой «Избавительница»

Минея, 4 Апреля, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуйся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Христе́, Све́те и́стинный,/ пода́ждь ми просвеще́ние восписа́ти похва́льная Пресвяте́й Ма́тери Твое́й,/ и воспою́ Тоя́ вели́кое к рабо́м Твои́м благоутро́бие.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Горе́, вы́ну сла́вимая,/ благоволи́ла еси́, Госпоже́, и ни́зу среди́ бе́дных просла́вити и́мя Свое́/ благода́тию чуде́с от святы́я ико́ны Твоея́, Изба́вительнице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Егда́ обита́телие ве́си, отча́явшеся от истребля́вшаго труды́ их пру́жия,/ притеко́ша со слеза́ми ко о́бразу Твоему́, Де́во,/ а́бие улучи́ша избавле́ние/ и, ра́дующеся, просла́виша ми́лость Твою́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Десни́ца Твоя́, Влады́чице, просла́вися в кре́пости,/ и мно́жеством ми́лости Твоея́ яви́лася еси́ Покрови́тельница и Изба́вительница/ во спасе́ние бе́дствовавших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Упова́ние христиа́ном, Помо́щнице су́щим в ско́рбех,/ моли́ Сы́на Твоего́ изба́витися вся́ких бед/ пра́зднующим свято́му о́бразу Твоему́, Изба́вительнице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, бога́тство неистощи́мое ни́щих и си́рых Засту́пнице,/ ра́дуйся, спаса́ющая ве́рою и́мя Твое́, Де́во, призыва́ющих,/ ра́дуйся, уны́ния отгна́ние и ра́дости Пода́тельнице.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живый и незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Госпо́дь мертви́т, его́же хо́щет, и живи́т Тобо́ю, Ма́ти Живота́,/ исполня́я моли́твы моля́щихся Тебе́,/ низведе́нных во ад возво́дит/ и от гно́ища страсте́й воздвиза́ет Твои́м всемо́щным предста́тельством.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Заме́длившу иере́ю напу́тствовати умира́юща о́трока,/ егда́ о уме́ршем помоли́шася к Тебе́, Всеблага́я,/ и осени́ша ико́ною Твое́ю, Изба́вительнице,/ внеза́пу отроча́ оживе́ и воста́ здра́во/ Твое́ю и Сы́на Твоего́ животво́рною си́лою.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Живоно́сный Тя и всецеле́бный исто́чник, Богоневе́сто, позна́хом, раби́ Твои́:/ о́бразом бо Твои́м, Изба́вительнице,/ жи́знь и здра́вие подае́ши душе́вное и теле́сное/ и от бед избавля́еши прося́щих Твоего́ заступле́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Нача́ло Христо́вых чуде́с Ты еси́, Пречу́дная Де́во,/ те́мже чудеса́ о́браза Твоего́ сла́вяще дне́сь, Изба́вительнице, мо́лимся Тебе́:/ посети́ рабы́ Твоя́ благода́тию Твое́ю,/ неду́гов, зол и ве́чныя сме́рти изыма́ющи ны.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Греха́ми умерщвля́емую ду́шу мою́ оживотвори́, Влады́чице,/ я́ко по Бо́зе вся могу́щая,/ и обдержа́щих мя страсте́й изба́ви,/ да, плене́ния стра́стнаго свобожде́н,/ благода́рственно Тя велича́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Напра́ви, Чи́стая, к тишине́ безстра́стия во глубину́ зол влеко́ма раба́ Твоего́/ и не попусти́ ми поги́бнути, прося́щему Твое́й, Изба́вительнице, ми́лости,/ Тобо́ю бо ве́рнии, покрыва́еми, спаса́ются.

Седален, глас 3

Пресвяти́и ру́це Твои́,/ и́миже носи́ла еси́ Нося́щаго вся,/ простри́ к Нему́, Присноде́во Изба́вительнице,/ и моли́твами Твои́ми изба́ви ны гне́ва Его́, грех ра́ди дви́жимаго,/ отводя́щи лю́тая наведе́ния и тех ра́ди быва́ющую лю́дем тугу́ и уны́ние,/ и спаси́ в ми́ре ду́ши на́ша.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ на о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Разуме́ша ве́рнии дела́ бла́гости Твоея́, Влады́чице,/ и вни́де ра́достный тре́пет в сердца́ их,/ внегда́ бо смути́тися душа́м их от бед и неду́гов,/ ми́лость Свою́, Благослове́нная, помяну́вши,/ ико́ною Твое́ю изшла́ еси́ на избавле́ние люде́й Твои́х.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Уве́девшии о пресла́вном чудеси́ могу́щества Твоего́, Богоро́дице, во оживле́нии о́трока,/ устреми́шася от разли́чных мест к о́бразу Твоему́, Изба́вительнице,/ и, прие́млюще исцеле́ния, с весе́лием Тя велича́ху.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Милосе́рда су́щи, Чи́стая,/ я́ко Всеблаго́е Сло́во на спасе́ние на́ше воплоти́вшая,/ по́мощи и избавле́ния Твоего́ не лиши́ нас,/ с ве́рою притека́ющих к чудотво́рней ико́не Твое́й, Изба́вительнице.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ты похвала́ ве́рных, Ма́ти Всепе́тая,/ Ты киво́т святы́ни, освяще́ние подаю́щая,/ Ты целе́б исто́чник неисчерпа́емый/ и от бед Изба́вительница моля́щихся Тебе́ пред святы́м о́бразом Твои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Неду́гами угнета́емых и искуше́ний бори́теля,/ избавля́й нас от сих, Богороди́тельнице,/ и в час исхо́да не преда́ждь душ на́ших на одоле́ние супоста́том,/ да воспева́ем вели́чия Твоя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Непобеди́мая Воево́до вожде́й и во́инств христиа́нских,/ христолюби́вое во́инство, щито́м ве́ры и Креста́ вооруже́нных, победоно́сны явля́й,/ избавля́ющи от всех наве́тов вра́жиих.

Песнь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В ско́рби ма́ле наказа́ние Сы́на Твоего́ бы́сть обита́телем ве́си,/ и, поболе́вше, призва́ша Тя, Ма́терь щедро́т,/ и Тобо́ю возста́ша от отча́яния и возвесели́шася,/ роса́ бо благода́ти, я́же от ико́ны Твоея́, исцеле́ние им бы́сть.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Благода́ть точа́щую ико́ну Твою́, Изба́вительнице,/ ве́рному Твоему́ рабу́, с собо́ю всегда́ носи́вшу,/ возбрани́ла еси́, Госпоже́, скрыва́ти ю от ве́рных,/ да избавля́ются от бед и неду́гов прибега́ющии к Тебе́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Тобо́ю, Всеми́лостивая Влады́чице,/ свобожде́ние от лю́тых ниспосла́ся,/ прите́кшим с ве́рою ко свято́му о́бразу Твоему́,/ наде́жда же, покро́в и неруши́мо весе́лие дарова́ся скорбя́щим, Богора́дованная.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ужасо́шася бе́дствовавшии о бога́тстве даро́в Твои́х, Де́во,/ в чудеса́х от о́браза Твоего́,/ к нему́же припа́дающе, ра́достно взыва́ху:/ вои́стинну Ты еси́ Изба́вительница от всех бед.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́досте А́нгелов и челове́ков,/ свобо́дна мя печа́лей жите́йских сотвори́/ и бу́дущия тесноты́ изба́ви и ве́чнаго огня́/ ма́терним дерзнове́нием Твои́м, Всеблага́я, от бед Изба́вительнице.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоизбра́нная Присноде́во, в руне́ ороше́нном предви́денная дре́вле,/ окропи́ росо́ю благода́ти изсо́хшую зе́млю се́рдца моего́/ и плодоно́сну соде́лай ду́шу мою́ благи́м дея́нием и зре́нием.

Песнь 6

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тери/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Кий ум пости́гнет, Госпоже́, держа́ву кре́пости Сы́на Твоего́,/ изве́дша лю́ди Своя́ из земли́, ея́же вереи́ закле́пи ве́чнии,/ и Тебе́, Ма́терь Свою́, соде́лавша враго́м стра́шну,/ из чре́ва а́дова избавля́ющую призыва́ющия Тя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Кий язы́к изъясня́т всепобежда́ющую си́лу Твою́, Влады́чице!/ Еди́но бо то́чию подо́бие лица́ Твоего́,/ я́ко о́гнь, опаля́ет зло́бныя ду́хи,/ лю́ди же Твоя́ врачу́ет и ра́дует,/ его́же благогове́йно лобыза́ем, раби́ Твои́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ко́е сло́во изобрази́т вели́чие чуде́с Твои́х,/ Всеми́лостивая от бед Изба́вительнице!/ То́чию бо принесе́ся свята́я ико́на Твоя́ к лю́те мучи́мей бе́сом,/ а́бие исчезе́ мучи́тель,/ и исцеле́нная велегла́сно просла́ви си́лу Твою́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

От оби́лия благода́ти, прису́щия о́бразу Твоему́, Богоневе́сто,/ коли́ко бесну́емых и ины́х неду́жных Тобо́ю исцеле́ша,/ коли́ко скорбя́щих на весе́лие приложи́ся,/ с ве́рою прите́кших ко ико́не Твое́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О, вели́каго милосе́рдия Твоего́, Богороди́тельнице,/ благоволи́вшая чудотво́рным о́бразом Твои́м пребыва́ти у нас!/ Что воздади́м Ти за благода́ть, ю́же яви́ла еси́ нам,/ дарова́вши хра́му сему́ толи́ко свяще́нное бога́тство?

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О Всепе́тая Ма́ти, держа́вный покро́ве ми́ра!/ Храни́ от всех бед чту́щия Тя,/ спобори́ им на враги́ христиа́нския необори́мою си́лою Твое́ю.

Кондак, глас 8

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:/ ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Икос

Соше́дшиися во хра́ме сем,/ просла́вим пресла́вный храм Божества́, Пресвяту́ю Де́ву,/ пред о́бразом Ея́ со благогове́нием вопию́ще:/ ра́дуйся, Боже́ственныя сла́вы селе́ние;/ ра́дуйся, Влады́чице Небеси́ и земли́./ Ра́дуйся, неистощи́мый исто́чниче чуде́с;/ ра́дуйся, всемо́щное врачева́ние неду́жных./ Ра́дуйся, Прогони́тельнице де́монов;/ ра́дуйся, мертвеце́в оживле́ние./ Ра́дуйся, оби́телей Горы́ Твое́я покро́ве;/ ра́дуйся, и́ноков те́плое предста́тельство./ Ра́дуйся, ве́рных Засту́пнице;/ ра́дуйся, спасе́ние ро́да христиа́нскаго./ Ра́дуйся, Е́юже возсиява́ет ра́дость;/ ра́дуйся, Ёюже печа́ль престае́т./ Ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Песнь 7

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сотвори́ с на́ми по мно́жеству ми́лости Твое́й, Богоро́дице,/ и изми́ нас по чудесе́м Твои́м,/ и да постыдя́тся от ве́яния си́лы, и кре́пость да сокруши́тся/ явля́ющих зла́я рабо́м Твои́м, о Тебе́ пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Тебе́, Де́во, халде́йская пе́щь проо́браз иму́щи,/ о́троки росо́ю прохлажда́ше посреде́ пла́мене./ Те́мже и нас, о́браз Твой иму́щих, во огни́ искуше́ний прохлади́/ и неопали́мы соблюди́ благода́тию Сы́на Твоего́, да пое́м Ему́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седмери́цею разжига́емыя стре́лы седми́ смертоно́сных страсте́й,/ я́же испуска́ет возстаю́щий на ны седмигла́вый змий диа́вол,/ угаси́ и сокруши́, Влады́чице,/ да, я́коже о́троцы неврежде́ннии, пое́м:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Седмисве́щный свети́льник разуме́ем Тя, Богоблагода́тная Мари́е,/ седмию́ дара́ми Ду́ха светя́щий ве́рным,/ облагодати́ у́бо и уще́дри пою́щих о Тебе́, Пода́телю благи́х:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тя, Госпожа́, иму́ще милосе́рдия неиждива́емое сокро́вище/ и святу́ю ико́ну Твою́, Изба́вительнице,/ в покро́в оби́тели и во избавле́ние от бед,/ Сы́ну Твоему́ о Тебе́ пое́м:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́ко Царя́ ца́рствующих Ма́терь, мо́лим Тя, Влады́чице:/ оте́честву на́шему и христолюби́вому во́инству бу́ди несокруши́мая кре́пость,/ подаю́щи им блага́я, пою́щим:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́коже трие́ о́троцы, храни́мии во огни́, поя́ху и благословля́ху Бо́га,/ та́ко и ве́рнии, Тобо́ю, Благослове́нная, изба́вльшеся от огня́, бед и неду́гов,/ вся дела́, – взыва́ху, – Го́спода по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́коже от зловре́дных пру́тов изба́вила еси́/ пре́жде к о́бразу Твоему́ прите́кших, Богоро́дице,/ та́ко и ны́не не преста́й от тех и вся́каго вре́да избавля́ти/ оби́тель сию́, Го́ру, Росси́ю и повсю́ду правосла́вныя,/ да сла́вим Тя во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́коже уме́рша, осене́нна ико́ною Твое́ю, Де́во, оживи́ла еси́,/ оживотворя́й и нас, отводя́щи от смертоно́снаго пути́/ и наставля́ющи на стезю́ ве́чнаго живота́,/ да, спаса́еми Тобо́ю, превозно́сим Тя во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́коже повеле́ла еси́ рабу́ Твоему́ не скрыва́ти от ве́рных благода́ти,/ точа́щияся от свята́го о́браза Твоего́, Всеблага́я Изба́вительнице,/ источа́й сию́ и нам, рабо́м Твои́м,/ да прославля́ем Тя во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́коже мно́гих исцели́ла еси́, Госпоже́,/ от мучи́тельства де́монскаго и ины́х неду́гов,/ и нас свобожда́й боле́зней душе́вных и теле́сных и от всех се́тей вра́жиих,/ да воспева́ем Тя во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Я́коже А́нгел воодушеви́ Гедео́на на побежде́ние мадиа́млян,/ воодушевля́й, Всецари́це, и сла́вящия Тя,/ вся́кое шата́ние враго́в низлага́ющи,/ да благословля́ем Тя во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

И́ночествующии сея́ оби́тели,/ к Ма́тери Го́спода Вы́шняго притеце́м дне́сь,/ моля́щеся пред чудотво́рною ико́ною Ея́,/ е́юже посети́ скорбя́щия и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ще́драго ро́ждшая и Ми́лостиваго Влады́ку и Изба́вителя всех,/ покажи́, Всеблага́я, щедро́ты Твоя́ на нас, пра́зднующих честно́му о́бразу Твоему́,/ и сотвори́ избавле́ние от бед лю́дем Свои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

В Тебе́, Богоро́дице, воздви́же Сын Твой рог спасе́ния нам,/ укрепи́ у́бо рабы́ Твоя́ служи́ти Ему́/ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего/ и твори́ избавле́ние от бед лю́дем Свои́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

При́зри, Де́во Изба́вительнице, на моли́твенныя воздыха́ния на́ша,/ не оста́ви ны безпомо́щны во искуше́ниих/ и бу́ди Моли́твенница ко Го́споду,/ да пода́ст грехо́м на́шим проще́ние и избавле́ние от бед лю́дем Свои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Госпоже́ Всеми́лостивая,/ не преста́й Го́ру Твою́ и оби́тель сию́,/ Росси́ю и вся правосла́вныя посеща́ти благода́тию/ и твори́ти избавле́ние от бед лю́дем Свои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хода́таицу о нас, Сло́ве Бо́жий, предлага́ем Ма́терь Твою́,/ от Нея́же воплоти́лся еси́ на спасе́ние на́ше,/ моли́твами Ея́ прости́ и поми́луй нас, Незло́биве, согреша́ющих Тебе́,/ и сотвори́ избавле́ние от бед лю́дем Твои́м.

Светилен

Ма́ти Све́та у́мнаго,/ просвети́ песносло́вящия Тя пред лучеза́рною ико́ною Твое́ю,/ мрак страсте́й на́ших прожени́/ и осия́ния пра́ведных прича́стники ны сотвори́/ Твои́м предста́тельством, Преблагослове́нная.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer