Канон святителю Филиппу, митрополиту Московскому


Святитель Филипп II, митрополит Московский и всея Руси

Минея, 3 Июля, Канон святителя

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Посе́ченный несеко́маго пресече́,/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де;/ лю́таго врага́ вода́ потопи́,/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

А́гнче Бо́жий и Сло́ве, светозаре́нием Свята́го Твоего́ Ду́ха/ мра́чному уму́ моему́ светоно́сную лучу́ низпосли́/ и сло́во ми вдохни́ восхвали́ти, его́же Сам избра́л и прия́л еси́,/ верх страда́льца свяще́ннаго Фили́ппа. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́ть, свя́те, Боже́ственную рабу́ твоему́ у Бо́га испроси́/ и разуме́ния мою́ испо́лни ду́шу восхвали́ти житие́ твое́, Фили́ппе святи́телю,/ и́мже вся удиви́л еси́, подвиза́вся, Го́споду поя́:/ сла́вно бо просла́вися. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вели́ких доброде́телей светозаре́нием сия́ют твоя́ де́тели, преподо́бне:/ удиви́шася бо ца́рие кре́пкому твоему́ му́жеству,/ я́ко в наказа́нии к ним язы́к твой не ослабе́, и Го́споду поя́ше:/ сла́вно бо просла́вися. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лы Богоглаго́ливых пропове́дников, о Тебе́, Богома́ти, испо́лнишася:/ се бо родила́ еси́, Де́во, мла́до Отрочя́,/ Ада́ма дре́вняго старе́йшо и сопресто́льна Роди́телю,/ ми́ра всего́ на спасе́ние и тле́ния измене́ние. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Доброде́телей на го́ру восте́кл еси́ и во мрак виде́ния вшел еси́, святи́телю Фили́ппе,/ и позна́л еси́, ели́ко вме́стно, Непостижи́маго естество́м,/ просвеще́ния же испо́лнен быв, о́тче, прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́наго Бо́га добро́тою ища́ и еди́ную Его́ получи́ти сла́ву жела́я, блаже́нне,/ сла́ву и честь земна́го пребыва́ния я́ко преходя́щую оста́вил еси́/ и я́ко уго́дник просия́л еси́ всех Влады́ки Христа́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Желанием Ду́ха пло́ти жела́ние увяди́л еси́/ и себе́, блаже́нне, обручи́л еси́ сожи́тельницу чистоту́,/ от нея́же ча́да тебе́ роди́шася – вся доброде́тели, присносла́вне,/ ча́до тя содева́ющия невеще́ственнаго Све́та. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зми́я мы́сленнаго умертви́ла еси́,/ умертви́вшаго Ада́ма в раи́ и Е́ве прама́тери соде́лавшаго печа́ль,/ Жизнь прозя́бши, Де́во Чи́стая, от тле́ния нас свободи́вшую:/ Бог бо бе из Твои́х ложе́сн проше́д неизрече́нно. 

Седален, глас 8

Я́ко апо́стола избра́ннаго тезоимени́т, о́тче, и подража́тель,/ беды́ претерпе́л еси́ и гоне́ния,/ ре́вность вообража́я проро́ка Илии́ и Крести́теля, му́жески обличи́л еси́ беззако́ннующия/ и престо́л, вве́ренный тебе́, до́бре упра́вил еси́,/ ра́вное о́ных тече́ние сконча́в./ Я́ко ми́лоть, те́ло твое́ на земли́ оста́вил еси́,/ испуща́еши, я́ко ми́ро, благоуха́ния арома́т/ и, я́ко дождь, излива́еши благода́ть духо́вну,/ напоя́я та́йно бразды́ серде́ц на́ших./ Фили́ппе святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ огнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, а́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Зло́бою дви́жимии на тя, незло́биваго а́гнца, я́ко ди́вии зве́рие, воста́ша:/ словесы́ твои́ми, я́ко остно́м, сре́чеми, не терпя́ще,/ я́ростию поощря́хуся, святи́телю Богому́дре. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Имать тя засту́пника мир весь и помо́щника в напа́стех,/ я́ко бо побо́рник ве́рен и ско́рый предста́тель к твое́й па́стве прири́щущия/ напа́стей и бед изыма́еши, свяще́нными твои́ми моли́твами. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И́спо́лнив до́брыя по́двиги, тезоимени́те, жела́ннаго, Богому́дре, сподо́бился еси́ безсме́ртия,/ иде́же, ра́дуяся, вене́ц побе́ды взял еси́ и вопие́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва, Христе́, прише́ствию Твоему́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кре́пость всех враго́в низложи́, Ма́ти Бо́жия,/ оскорбля́ющих воспева́ющия Тя, я́ко ро́ждшая Го́спода сла́вы,/ невреди́мо Твое́ ста́до спаса́й от злых прираже́ний,/ я́ко да по до́лгу Тя ублажа́ем. 

Песнь 5

Ирмос: Мрак души́ моея́ разжени́, Светода́вче Христе́ Бо́же,/ началоро́дную тьму изгна́в бе́здны,/ и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве,/ да, у́тренюя, сла́влю Тя. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко луча́ пра́вды Со́лнца, яви́ся ми́ру/ светлостьми́ доброде́телей, предста́тельство твое́, святи́телю Фили́ппе,/ разоря́ющее о́блак наше́дших бед;/ тя и ны́не пою́щия в ми́ре сохрани́,/ и просла́ви я красото́ю, и просвети́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Меч обоюдоо́стр язы́к твой показа́ся, в Христо́в страх вооружи́вся, блаже́нне,/ разу́мно изобличи́в нача́льствующия, во свиде́тельство Христа́ Всецаря́,/ вино́вна на среду́ приводя́, и Боже́ственныя Его́ ученики́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Нов яви́лся еси́ ре́вностию, я́коже вторы́й Моисе́й,/ не зна́мении стра́шными удивля́я,/ но Боже́ственных слове́с уче́нии наставля́я к ти́хому приста́нищу но́ваго Изра́иля,/ от страсте́й Еги́пта изводя́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́блак разу́мный Тя имену́ем,/ из Тебе́ бо Христо́с возсия́, Всенепоро́чная, и простра́ннейшу Тя небе́с показа́,/ Того́ бо неискусому́жно родила́ еси́, Чи́стая,/ воплоще́нна за милосе́рдие неисповеди́мое. 

Песнь 6

Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиими,/ я́ко от тли о́наго спаси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Промышле́ние о́бщее творя́ о пасо́мых тобо́ю,/ е́же бы́ти им душе́ю и се́рдцем единосло́вне, во Христо́ве еди́ней ве́ре пребыва́ющим,/ язы́ческия же отрева́л еси́ обы́чаи/ и разделе́ния бежа́ти, му́дре, научи́л еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Ре́вностию Христо́вою поостри́вся, я́рость самодержа́внаго на кро́тость преложи́ти тща́лся еси́,/ и к преще́нием царе́вым непрекло́нен отню́д был еси́,/ я́ко Христо́вых за́поведей де́латель,/ и показа́лся еси́ я́ко кре́пок хра́брник,/ за па́ству твою́ пострада́в да́же до сме́рти, ра́дуяся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Светоно́сную лучу́, сия́ющу во мра́це жития́ су́щим,/ святи́телю Фили́ппе, ви́дим тя,/ и я́ко свещу́ неугаси́мую, невеще́ственному приобщи́вшагося Све́ту/ и вся освеща́юща концы, тьму неразу́мия отъе́млюща. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя иногда́ написа́ скрижа́ль богообра́зне во проро́цех Моисе́й,/ све́щник же Све́та, и сень, и жезл процве́тший, Всенепоро́чная,/ и ста́мну, ма́нну нося́щую, и ле́ствицу,/ е́юже возведо́хомся от земли́ к высоте́. 

Кондак, глас 3

Правосла́вия наста́вника и и́стины провозве́стника,/ Златоу́стаго ревни́теля, Росси́йскаго свети́льника,/ Фили́ппа прему́драго восхва́лим,/ пи́щею слове́с свои́х разу́мно ча́да своя́ пита́юща:/ той бо язы́ком хвале́ния поя́ше,/ устна́ма же пе́ние веща́ше,/ я́ко таи́нник Бо́жия благода́ти.

Икос

Прииди́те, любострада́льцы, пе́нием и пе́сньми духо́вными/ па́мять священному́ченика соверша́юще, Боже́ственне возвесели́мся:/ вре́мя на́шего весе́лия и натрижне́ния наста́,/ в не́же прие́млем страсте́й разреше́ния дар./ Я́ко бо столп, огне́м яви́ся попаля́ющ беззако́ннующих главы́,/ ве́рных же просвеща́ющ ду́ши уче́ньми Богоразу́мия/ и в Боже́ственный град Го́рний Иерусали́м, я́ко друга́го Изра́иля, вводя́щ,/ я́ко учени́к Бо́жия благода́ти.

Песнь 7

Ирмос: На по́ле Деи́ре/ иногда́ мучи́тель пещь поста́ви на муче́ние Богоно́сных,/ в не́йже три о́троки песносло́вяху Еди́наго Бо́га,/ тро́ично воспева́ху, глаго́люще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Укра́шен благоле́пно Го́споду предста́л еси́ доброде́тельными по́двиги,/ вене́ц же нося́ страда́ния, испещре́н кро́вными ка́плями, святи́телю Фили́ппе./ Те́мже соверша́ющия светоно́сную па́мять твою́ при́сно помина́й и пою́щия:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Фараони́т мы́сленных враго́в ополче́ния, блаже́нне, избе́г,/ легко́ преше́л еси́ к Го́рним,/ та́мо водворя́яся, иде́же по́честь сла́вы получи́в терпе́нием,/ во све́те пра́ведных, в ра́довании святых, воспева́я:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хва́лят тя, блажа́ще любо́вию, прити́чущии к ра́це твое́й, блаже́нне,/ в ней бо, мо́щи твоя́ целу́юще, оби́льно благода́ть прие́млют:/ прикоснове́нием бо вред оче́с исцели́л еси́/ и боле́знь зубо́в облегчи́л еси́ пою́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От любве́ душе́вныя вопию́ Ти, Влады́чице:/ пресве́тлаго Со́лнца о́блаче, спаси́тельная две́ре, Небе́сная врата́,/ ле́ствице мы́сленная, всех христиа́н мольбу́ приими́, Тя блажа́щих,/ наде́жду душ на́ших, и Сы́ну Твоему́ зову́щих:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к/ и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,/ я́ко Соде́телю всех во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Цели́ши незави́стно ве́рно призыва́ющия тя:/ я́ко предста́в, а́бие разсла́блена возста́вил еси́/ и стра́ждущему ятро́ прикоснове́нием ручны́м уврачи́л еси́,/ уны́нием скорбя́ща явле́нием твои́м в ра́дость претвори́л еси́,/ при́сно де́йствуя вся, блаже́нне, всем во ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Честь многоце́нную твоему́ верху́, страда́ния вене́ц,/ я́ко победоно́сцу, живоно́сною десни́цею Зижди́тель возложи́, всеблаже́нне,/ те́ло же твое́ соблюде́ невреди́мо от боко́в землены́х, испуща́ющее благоуха́ния арома́т./ Си́це тя просла́ви Подвигополо́жник во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Шата́ния и бра́ни междоусо́бныя укроти́,/ и свере́пеющия во́лки на ста́до твое́, блаже́нне,/ я́ко И́стинный па́стырь, моли́тв твои́х па́лицею дале́че отжени́,/ и оте́чество на́ше держа́вно устро́й, и воста́ния язы́ков покори́,/ да я́ко предста́теля тя воспева́ем во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щито́м ве́ры храм Твой святы́й, Богоро́дице Де́во, сохрани́,/ и в нем славосло́вящия Тя ку́пно сла́вы Твоея́ сподо́би,/ и нахожде́ния ва́рварскаго и томле́ния их изба́ви ны,/ ума́ на́шего во́лны свере́пыя укроти́ моли́твою Твое́ю, Всепе́тая. 

Песнь 9

Ирмос: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Еди́но естество́ Тро́ицы богосло́вил еси́,/ су́етным же поуча́ющияся сме́ло, всему́дре, обличи́в/ и Боже́ственными наказа́нии твои́ми ве́рныя увеща́в, му́дре, укрепи́л еси́,/ А́нгелов сожи́телю, святи́телю Фили́ппе,/ па́мять твою́ пра́зднующия в ми́ре соблюди́. 

Припев: Святи́телю, о́тче на́ш, Фили́ппе, моли́ Бо́га о на́с.

Ю́ношам немова́ние сро́дно присвое́ние быва́ет, но отце́м любе́зно вои́стинну;/ ты же, о́тче, приими́ на́ше сие́ благодаре́ние,/ не я́ко досто́йно и́стинно твоея́ хвалы́,/ но я́ко от усе́рдия тебе́ приноси́мо,/ не бо мо́жем ле́потно хвали́ти тя и велича́ти. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко апо́столов сопресто́лен и му́чеников слико́вен, святи́телем равноче́стен,/ страстоте́рпче Фили́ппе, предста́тельством твои́м пою́щия тя в ми́ре сохрани́/ и оте́чества на́шего рог возвы́си, ва́рварская же свере́пства низложи́,/ да, ра́дующеся, пое́м тя, велича́юще. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О Све́та прия́телище, Богора́дованная Влады́чице,/ святи́телем вои́стинну утвержде́ние и преподо́бным всем похвало́!/ Спаси́ ны от бед и обстоя́ний и язы́ков наше́ствия,/ воспева́ющия, Тя, Многопе́тую. 

Светилен

Ревни́телю целому́дрия, от ю́наго воспита́ния, святи́телю Фили́ппе,/ потща́лся еси́, за и́стину укоря́емь и изгна́н бы́ти/ и тоя́ ра́ди смерть го́рькую подъя́л еси́;/ и ны́не, на Небесе́х предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ при́сно о нас моли́ся, ве́рою и любо́вию соверша́ющих па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Щедро́ты Твоя́, Бо́же, на лю́ди Твоя́ низпосли́/ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х/ и ра́ди святи́теля Твоего́ Фили́ппа да́руй нам ве́лию ми́лость.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки