Array ( )

Канон благоверному великому князю Всеволоду, во святом крещении Гавриилу, Новгородскому, Псковскому, чудотворцу (3‑й, на обретение мощей)


Благоверный князь Всеволод (в Крещении Гавриил) Новгородский

Минея, 22 Апреля, Канон благоверного князя

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла́ избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Мрак грехо́вный отжени́, Светода́вче Христе́,/ и свы́ше просвети́ окая́нную мою́ ду́шу/ пе́ти Твоего́ уго́дника обре́тение, блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Храм Святы́я Тро́ицы па́че со́лнечных луч просвети́ся,/ явле́ны име́я в себе́ твоя́ мо́щи, блаже́нне,/ созыва́ет правосла́вных мно́жества пра́здновати но́вый пра́здник све́тел твоего́ обре́тения. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вели́ких князе́й ру́сских ко́рене/ Бо́гом изра́стшую ветвь, блаже́ннаго Гаврии́ла,/ благочести́вых мно́жества, соше́дшеся, похва́лим/ и па́мять его́ све́тло пра́зднуем,/ да моли́твами его́ прии́мем грехо́в проще́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Засту́пница скорбя́щим/ и спасе́ние ненаде́ющимся Ты еси́, Богоро́дице всепе́тая,/ моли́ся приле́жно Сы́ну Своему́ от бед изба́витися нам. 

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Лице́м к лицу́ зерца́лом разреше́нным зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ей же предстоя́ со святы́ми,/ и о нас ны́не моли́ся, Гаврии́ле блаже́нне,/ и́же ве́рою тя сла́вящих. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Испо́лнен ра́дости день обре́тением телесе́ твоего́, блаже́нне,/ всех к торжеству́ воздвиза́еши Христо́ви с весе́лием вопи́ти:/ несть свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Па́ки нас честны́м ти явле́нием,/ благове́рный кня́же Гаврии́ле, весели́ши/ и па́ки ко своему́ телеси́ прикоснове́нием всех освяща́еши/ и учи́ши Христо́ви вопи́ти:/ несть свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Живота́ нетле́ннаго Бо́жия ски́ния бысть,/ еди́на от ве́ка я́вльшися Де́ва и Ма́ти Чистая,/ в се́ни мя су́ща сме́ртней к животу́ наста́ви моли́твами Твои́ми. 

Седален, глас 4

Моли́твам и ми́лостыням при́сно прилежа́, блаже́нне Гаврии́ле,/ ми́лостив к тре́бующим был еси́ и незави́стный пода́тель,/ тем же тя почита́ющих от сопроти́вных зол изба́ви,/ да вси твое́ обре́тение любо́вию почита́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свет ро́ждшая пречи́стый,/ И́же от Отца́ пре́жде век воссия́вый,/ просвети́, Отрокови́це, ду́шу мою́ и ум,/ дале́че от Мене́ отгоня́щи тьму страсте́й,/ да Тя ублажа́ю, Присноблаже́нную,/ всех ве́рных упова́ние.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Благода́рная пе́ния принося́щая ти лю́ди не пре́зри, блаже́нне Гаврии́ле,/ но приими́ сия́ и доноша́й твоему́ Творцу́ и Бо́гу на́шему,/ да вси твое́ обре́тение любо́вию почита́ем. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Дарова́ся нам дар от Бо́га – твоя́ мо́щи, блаже́нне./ От них же незави́стныя да́ры исцеле́ния почерпа́юще,/ Христа́ во хвале́нии воспева́ем,/ И́же тебе́ нам дарова́вшаго. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ру́це твои́ к Бо́гу воздежи́, кня́же Гаврии́ле,/ и помоли́ся о гра́де твое́м Пско́ве, изба́витися от вся́каго зла,/ я́ко да вси твое́ обре́тение че́стно почита́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С Бо́гом Тя Засту́пницу стяжа́хом,/ Ты бо Ма́ти Бо́жия бысть,/ Творца́ и Соде́теля на́шего во утро́бе прии́мши, Всенепоро́чная,/ всех от сме́рти и тли спасла́ еси́. 

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам, Человеколю́бче. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Рыда́ют попремно́гу го́рцыи бе́сове,/ моли́твами твои́ми от челове́к отгоня́еми/ и стра́сти неисце́льныя ви́дяще уврачу́еми./ Мы же, лю́дие твои ́ , ви́дяще мо́щи твоя́, ра́дующеся, пра́зднуем. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Боже́ственную благода́ть в честне́м ти обре́тении/ попремно́гу зря́ще лю́дие твои́,/ но я́ко чадолюби́вый оте́ц, моли́твами твои́ми ми́рно житие́ дарова́ти мо́лимся./ Укрепи́ благове́рныя лю́ди на супоста́ты,/ да тобо́ю от злых избавля́еми,/ почита́ем честно́е твое́ обре́тение. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Смире́ния нрав высо́к и по Бо́зе житие́ стяжа́в, блаже́нне Гаврии́ле,/ те́мже Всеви́дящее о́ко, ви́дев до́брое твое́ произволе́ние, сла́вна тя явля́ет всем,/ Христо́с и Спас душа́м на́шим. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну Тебе́, Всенепоро́чную, от родо́в избра́в Чи́стую,/ всели́ся в Тя Госпо́дь и челове́ки обожи́./ Те́мже, я́ко ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щи,/ моли́ о и́же Тя Богоро́дицу имену́ющих. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися,/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и преста́вися от земны́х, блаже́нне,/ но в Вы́шних жив, со А́нгелы Бо́гу предстои́ши,/ помина́й нас, и́же честно́е твое́ обре́тение пра́зднующих. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́ни роди́телие, и́же тебе́ роди́вшии,/ блаже́но же и ме́сто, тебе́ воспита́вшее./ Свята́ же и пресвята́ це́рковь и град Псков,/ и́же тебе́, таково́е сокро́вище, стяжа́вши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На смире́ние на́ше свы́ше при́зри/ и ми́лостивно назира́й,/ и́же ве́рно тебе́ при́сно сла́вящих,/ моли́ся от вся́кия ско́рби изба́витися,/ я́ко тебе́ те́пла предста́теля к Бо́гу, Гаврии́ле, стяжа́хом. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́м, Ма́ти Де́во, па́че естества́ Рождество́/ и Твою́ нетле́нную чистоту́,/ и́же в Тебе́ ди́вно сочта́ся де́вство и рождество́ нетле́нне, Богоневе́сто. 

Кондак, глас 8

Возвесели́ся, Христо́ва це́рковь,/ иму́щи в себе́ исто́чника чудесе́м оби́льна./ Днесь, любо́вию соше́дшеся в тя, лю́дие твои́,/ во обре́тение честны́х моще́й блаже́ннаго кня́зя Гаврии́ла,/ воспое́м песнь еди́ному Бо́гу в Тро́ице, ра́дующеся,/ сподо́бльшаго нас ви́дети пречестно́е сокро́вище, мо́щи его́,/ от мног лет сокрове́нны, напосле́док же нам явле́ны./ Я́ко да моли́твами его́ к Бо́гу от всех находя́щих зол изба́вимся/ и ра́достною душе́ю и весе́лием се́рдца/ благода́рная воспое́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Икос

От ю́ности свое́ житие́ Спа́су испра́вль,/ внима́тельным о́ком всегда́ к Вы́шнему зря,/ отню́дуже вели́кия доброде́тели му́дрость стяжа́в,/ и вруче́ние держа́вы княже́ния от Бо́га при́ят,/ и до́бре жив в житии́ сем,/ мно́ги святы́я це́ркви созда́в/ и честны́ми би́серы украси́в, иере́я учреди́в,/ и ни́щия а́лчущия напита́в,/ печа́льныя и вдови́цы и сироты́ уте́шив./ Те́мже тече́ние благоче́стно соверши́в,/ к Бо́гу пресла́вно ду́хом преше́л еси́/ и нам в па́мять честны́я мо́щи твоя́ оста́вил еси́./ Их же ны́не честно́е обре́тение ра́достно пра́зднующе, мо́лим тя/ побе́ду на враги́ ве́рным дарова́ти,/ я́ко да и мы, в тишине́ благоуго́дно житие́ пожи́вше,/ ра́достною душе́ю тебе́ благода́рственно воспое́м:/ ра́дуйся, Все́володе, прозва́нный блаже́нный, именова́нный Гаврии́ле,/ ты бо еси́ утвержде́ние гра́ду на́шему.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

И́же обре́тение твое́ чту́щих, блаже́нне,/ свяще́нный собо́р и христолюби́вых наро́д мно́жества/ мо́лят изба́вити нас, Христо́ви вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Свы́ше от Бо́га дар тезоимени́т гра́ду и всей земли́ дан бысть, блаже́нне Гаврии́ле,/ удивля́я всех чудесы́, Христо́ви вопию́щих:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Во всем жити́и свое́м, блаже́нне, о́браз быв всем благове́рным кня́зем,/ ка́ко незло́биво и прекро́ткое е́же к челове́ком/ и ка́ко к ни́щим ми́лостивное,/ свети́льник многосве́тлый был еси́, Христо́ви поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зачала́ еси́, Пречи́стая, над все́ми Бо́га,/ благоволи́вшаго спасти́ род челове́ческий от сме́рти и тли./ Его́ же, пою́ще, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́ же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Влады́ку всех за ны моли́, блаже́нне Гаврии́ле,/ Ему́же в житии́ свое́м благоугоди́л еси́,/ ве́мы бо, я́ко и́маши к Нему́ дерзнове́ние,/ тебе́ бо и́мамы к Нему́ хода́тая и неусыпа́юща моли́твенника, прехва́льне. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Пресла́вным явле́нием твои́х моще́й, блаже́нне,/ вско́ре сумне́ние о тебе́ от душ на́ших и от серде́ц отжени́/ и несумне́нну ве́ру да́руй Го́споду вопи́ти:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По Боже́ственнем ти преставле́нии/ взя́ти восхоте́ша лю́дие Вели́каго Нова́гра́да святы́я мо́щи твоя́ к себе́,/ а́бие ра́ка твоя́ ста неподви́жима,/ благоволи́л бо еси́ пребыва́ти, иде́же преста́вися./ Тогда́ же и весь Боголюби́вый наро́д вопия́ху Творцу́:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́вом проро́ческим после́дующе, Де́во,/ Богоро́дицу Тя имену́ем,/ роди́ бо Отроча́, всех дре́внейше, Емману́ил нарица́емо./ Ему́ же ны́не зове́м:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем/ спасе́нии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Беспло́тными ли́ки Тя велича́юще. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тлый и честны́й пра́здник преставле́ния твоего́, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ светле́йши же и честне́йши ны́не обре́тение твое́,/ е́же сла́вяще, тебе́ велича́ем. 

Припев: Святы́й благове́рный кня́же Всéволоде, моли́ Бо́га о на́с.

Исто́чник благоче́стия яви́лся еси́ и о́браз кро́тости,/ исцеле́нием незави́стный пода́тель,/ те́мже соше́дшеся благоче́стно,/ твоего́ обре́тения пра́здник любо́вию почита́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Певце́м, и́же тебе́, блаже́нне Гаврии́ле, во хвале́нии пою́щим,/ свы́ше ниспосли́ по́мощь и грехо́м оставле́ние испроси́ от Влады́ки Христа́,/ да тебе́ всегда́ в пе́снех велича́ем. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́ро та́йно имену́ем Тя, Пречи́стая,/ я́ко ро́ждши Бо́га пло́тию,/ благоуха́ния источа́юща дарова́ния. 

Светилен

Ско́ро предвари́, благове́рный кня́же Гаврии́ле,/ ве́рным помо́щниче и Христо́в уго́дниче,/ и покори́ враги́ на́ша, иноплеме́нныя язы́ки,/ да навы́кнут сла́вити Святу́ю Тро́ицу./ Нас же, чту́щих твою́ па́мять, спаса́й от вся́каго гне́ва.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: С Бо́гом упова́ние на Тя, Богоро́дице, возло́жше,/ И́же из тебе́ проше́дшему сраспина́еми Христу́,/ к Нему́ же, Пречи́стая, моли́ся невреди́мы нас до конца́ сохрани́ти.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer