Канон святым благоверным князьям Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам


63f78251ca50b591542256 - Канон святым благоверным князьям Константину и чадам его Михаилу и Феодору, Муромским чудотворцам

Минея, 21 Мая, Кано́н, творе́ние господи́на мона́ха Михаи́ла Но́ваго

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Воспою́ Ти, Го́споди Бо́же мой, пе́снь духо́вную,/ сла́вя кня́зя Константи́на Му́ромскаго с ча́ды,/ Михаи́лом и Фео́дором вку́пе.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

И́же да́руя се́мена се́ющему, Ты мне да́руй благода́ти ра́зум,/ и, разреши́в сою́з язы́ка, обнови́ мя, Спа́се,/ к славосло́вию блаже́нных Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Избра́л е́сть Влады́ка Своему́ ста́ду Христо́с кро́ткаго царя́ Изра́илю:/ То́йже и тебе́ избра́л е́сть, ве́рнаго кня́зя но́вому Изра́илю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́стник светови́ден показа́ся, чре́во Твое́, Отрокови́це,/ за милосе́рдие из Тебе́ Вопло́щшагося/ и всех Богоразу́мия заре́ю просвети́вшаго.

Песнь 3

Ирмос: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Прииди́те, целому́дрия рачи́тели, честну́ю тро́ицу почти́м,/ Михаи́ла и Фео́дора, с Константи́ном вку́пе,/ Святу́ю Тро́ицу возлюби́вшия чи́стым се́рдцем и душе́ю соверше́нною.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

От ко́рене че́стна изра́стше, сла́внии, бра́тия благоро́днии, Михаи́ле и Фео́доре,/ помоли́теся со отце́м ва́шим, князе́м Константи́ном, Христу́ Бо́гу/ о творя́щих па́мять ва́шу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прииди́те, новокреще́ннии Росси́йстии собо́ри,/ целу́йте любе́зно честну́ю ра́ку блаже́ннаго Константи́на кня́зя,/ пе́рваго просвети́теля пресла́внаго гра́да Му́рома.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя Предста́тельницу тве́рду, Богороди́тельнице, стяжа́хом,/ и, упова́ние на Тя возло́жше, спаса́емся,/ и, к Тебе́ прибега́юще, огражда́емся.

Седален, глас 2

Спаса́я пре́жде Госпо́дь Изра́иля от рабо́ты,/ То́йже и ны́не руко́ю кня́зя Константи́на с ча́ды/ всех нас от пре́лести и́дольския изба́ви./ Те́мже, моля́щеся, вопие́м к ним си́це:/ моли́те, блаже́ннии, спасти́ся нам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та,/ а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, благоче́стно велича́ем.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах сла́вное смотре́ние Твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Еле́ны ты но́выя, и Константи́на правове́рнаго,/ и Влади́мира прехва́льнаго вожделе́в доброде́тели,/ Константи́не кня́же досточу́дне, ны́не зове́ши с ча́ды твои́ми:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Лю́то двиза́шеся льсте́ц христиа́ны воева́ти,/ превели́кий же Госпо́дь показа́ тя сла́вна святы́м Креще́нием:/ тобо́ю бо оте́чество твое́ просвети́вся от Него́,/ И́же тебе́ Ца́рство Свое́ подаде́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всеусе́рдно после́дуя оте́ческим стопа́м,/ ревни́теля иму́ща до́брому, Михаи́ле сла́вне, Фео́дора, при́снаго бра́та твоего́:/ благоче́стием бо совоку́плени душа́ми и телесы́ яви́стеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна Тя, Го́споди, от Неискусобра́чныя Отрокови́цы возжеле́вше,/ в воню́ ми́ра Твоего́ потеко́ша оте́ц с ча́ды,/ Твои́м снеда́еми Боже́ственным любле́нием.

Песнь 5

Ирмос: От све́та пресеки́й перворо́дный свет,/ я́ко во све́те дела́ пою́т Тя, Христе́, Соде́теля,/ во све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

От безбо́жных и́дол вся изба́вил еси́/ и ко Христу́ Бо́гу приве́л еси́, о́тче,/ ве́рныя кня́зи, ча́да твоя́, Михаи́ла и Фео́дора,/ и вся лю́ди но́выя гра́да Му́рома, Константи́не.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко отца́ благочести́ва любо́вию свя́зани и того́ лю́бяще благоче́стно,/ све́тлостию в ва́шем оте́чествии сия́ете, я́ко со́лнце,/ Михаи́ле вку́пе и Фео́доре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Константи́н ты но́вый яви́лся еси́, Влади́миру подо́бяся,/ извести́лся еси́ вселе́нней:/ от всех бо родо́в тя Бог избра́в пре́жде век в после́дния дни, княже.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя, основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́стная, и́мамы.

Песнь 6

Ирмос: Внегда́ скорбе́ти ми,/ возопи́х ко Го́споду,/ и услы́ша мя Бог спасе́ния моего́.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Царю́ ве́чному ны́не ты предстои́ши, кня́же Константи́не,/ десни́цею Его́ венча́н еси́,/ помоли́ся, Ему́ за ны, недосто́йныя.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Ю́ношески хра́бровавше, му́жески пре́лесть возненави́десте мра́чных и́долов,/ о́тчее наказа́ние прии́мше, весели́теся ны́не.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Константи́н кня́зь пет да бу́дет с Михаи́лом сла́вным и с Фео́дором чу́дным:/ яви́шася бо просвети́тели и храни́тели гра́ду на́шему.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всю Тя, голуби́цу предобру́,/ и све́тел крин, обре́т, и удо́льный цвет, о Богома́ти,/ Жени́х мы́сленный в Тя всели́ся.

Кондак, глас 8

Изря́дному воево́де и правове́рному кня́зю Константи́ну с сыно́ма его́ вку́пе/ оте́чество его́, хваля́ся, вопие́т,/ име́ющее его́ нача́льника и засту́пника,/ я́ко изба́вльшееся им от пре́лести и скве́рны и́дольския./ Сего́ ра́ди вопие́м ему́ си́це:/ ра́дуйся, кня́же Константи́не преблаже́нне.

Икос

А́нгел, пло́тию оде́ян, на земли́ яви́ся,/ по́слан от Бо́га угото́вати Боже́ственный пра́вый пу́ть,/ и́же соверши́ си́лою Госпо́днею./ Дивля́хуся бо и ра́довахуся Небе́снии чи́нове/ и вопия́ху с земны́ми си́це:/ ра́дуйся, его́же ра́ди ве́ра Госпо́дня провозсия́./ Ра́дуйся, пра́выя ве́ры укрепи́телю./ Ра́дуйся, беззако́нныя ле́сти потреби́телю./ Ра́дуйся, высото́ доброде́тели, до Небесе́ досяза́ющая./ Ра́дуйся, позна́вый Святу́ю Богоро́дицу Мари́ю./ Ра́дуйся, я́ко еси́ ве́рным кня́зь./ Ра́дуйся, ми́лостынею Бо́га одолжи́вый./Ра́дуйся, свеще́, тьму́ просвеща́ющая./ Ра́дуйся, со́лнце, осуша́ющо неве́рие./ Ра́дуйся, я́ко, тобо́ю наставля́еми, покланя́емся своему́ Творцу́./ Ра́дуйся, кня́же Константи́не преблаже́нне.

Песнь 7

Ирмос: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Я́сныя зве́зды, на тве́рди небе́сней водрузи́вшеся,/ Тро́ицы равночи́сленнии,/ кня́зь Константи́н с ча́ды, зе́млю чудесы́ неле́стно просвеща́ют.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Я́ко но́вая ве́твь ко́рене богонасажде́нна, кня́зь Константи́н но́вый Влади́мир яви́ся:/ я́коже бо он, израсти́ две о́трасли, Рома́на и Дави́да,/ сей же – Михаи́ла и Фео́дора.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пресла́вно просла́вися Бо́жия благода́ть самобра́тнею любо́вию Михаи́ла и Фео́дора,/ я́ко и по сме́рти неразлу́чни бе́ху,/ но и ду́ши и телеса́ вку́пе иму́ща, лежа́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преукра́шена Бо́жиею сла́вою яви́лася еси́, Чи́стая, еди́на от ве́ка,/ Сло́во Бо́жие прие́мши, Де́во Ма́ти./ Те́мже благослове́нна Ты в жена́х, Пренепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмос: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Разу́мно житие́ соверша́я,/ ца́рским венце́м от ю́ности укра́шен, всесла́вный кня́же Константи́не,/ ве́лия сла́ва еси́ твоему́ оте́честву и похвала́.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Со́лнца светле́йши яви́ся па́мять ва́ша, блаже́ннии,/ блиста́ющи благода́тию Свята́го Ду́ха,/ вас пою́щих, Михаи́ле и Фео́доре, со отце́м Константи́ном вку́пе.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На земли́ у́бо положе́ни бы́сте, я́ко ме́ртви,/ но на Небеси́ ликовству́ете со А́нгелы,/ вели́ких даро́в от Христа́ сподо́бльшеся, ду́хи нечи́стыя и боле́зни прогони́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́ви страсте́й душепа́губных/ и плени́цы прегреше́ний расто́ргни, и́миже соплето́хомся:/ вси бо, согре́шшии, очище́ния про́сим,/ пода́ти, Богоро́дице, мольба́ми Твои́ми свобо́ду.

Песнь 9

Ирмос: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/ Бог из боку́ Твое́ю про́йде,/ я́ко плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Ли́цы люде́й росси́йских предстоя́т ти ны́не, моля́щеся приле́жно,/ кня́же Константи́не прему́дре, помоли́ся о всех нас Вседержи́телю Бо́гу,/ в Тро́ице Того́ велича́ющих.

Припев: Святи́и благове́рнии кня́зие Константи́не, Михаи́ле и Фео́доре, моли́те Бо́га о на́с.

Сы́нове Росси́йстии, прииди́те, стеце́мся к пречестне́й це́ркви но́вых чудотво́рцев,/ кня́зя Константи́на, уго́дника Христо́ва, и сыно́в его́, Михаи́ла и Фео́дора,/ и похва́льными пе́сньми сих возвели́чите.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возше́д ны́не, к Нему́же возжеле́л еси́,/ очи́стив лю́ди твоя́ от идолослуже́ния и просвети́в святы́м Креще́нием,/ хваля́ся, пое́ши, кня́же Константи́не, с ча́ды, си́це глаго́ля:/ се аз, Го́споди, и де́ти моя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию приити́ восхоте́в, украси́вый сло́вом вся,/ и Тя, еди́ну Святе́йшу всех обре́т, Богоро́дицу показа́ и́стинную, Ма́ти Де́во,/ Его́же с Тобо́ю вси велича́ем.

Светилен

Прииди́те, вси ве́рнии, похвала́ми, соше́дшеся,/ возвели́чим кня́зя Константи́на с Михаи́лом и Фео́дором./ Си́и бо яви́шася Тро́ицы равночи́сленнии и А́нгелом ссе́льницы,/ с ни́миже мо́лятся ны́не Ей о душа́х на́ших.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer