Молитва благоверной великой княгине Анне Кашинской

(1 голос5.0 из 5)

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти Анно! Смире́нно припа́дающе к свято́му Образу твоему́, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не Анно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х: а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́ Бо́гу на́шему: а́ще бо о́браз тво́й святы́й пред очи́ма на́шима ви́дим есть всегда́, но свята́я душа́ твоя́, со а́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся, преблаже́нная Анно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких и ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.