Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Апостола Павла 2-е послание к коринфянам

 
 • [Зач. 178.] Вѣ́мы бо, я́ко а́ще земна́я на́ша хра́мина тѣ́ла разори́т­ся, созда́нiе от­ Бо́га и́мамы, хра́мину нерукотворе́ну, вѣ́чну на небесѣ́хъ.
 • И́бо о се́мъ воз­дыха́емъ, въ жили́ще на́­ше небе́сное облещи́ся жела́юще:
 • а́ще то́чiю и обле́кшеся, не на́зи обря́щемся.
 • И́бо су́щiи въ тѣ́лѣ се́мъ воз­дыха́емъ отягча́еми, поне́же не хо́щемъ совлещи́ся, но пооблещи́ся, да поже́рто бу́детъ ме́ртвен­ное живото́мъ.
 • Сотвори́вый же на́съ въ сiе́ и́стое Бо́гъ, и́же и даде́ на́мъ обруче́нiе Ду́ха.
 • Дерза́юще у́бо всегда́ и вѣ́дяще, я́ко живу́ще въ тѣ́лѣ от­хо́димъ от­ Го́спода:
 • вѣ́рою бо хо́димъ, а не видѣ́нiемъ:
 • дерза́емъ же и благоволи́мъ па́че от­ити́ от­ тѣ́ла и вни́ти ко Го́споду:
 • тѣ́мже и тщи́мся, а́ще входя́ще, а́ще от­ходя́ще, благо­уго́дни ему́ бы́ти:
 • [Зач. 179.] всѣ́мъ бо яви́тися на́мъ подоба́етъ предъ суди́щемъ Христо́вымъ, да прiи́метъ кі́йждо, я́же съ тѣ́ломъ содѣ́ла, или́ бла́га, или́ зла́.
 • Вѣ́дуще у́бо стра́хъ Госпо́день, человѣ́ки увѣщава́емъ, богови же явле́ни есмы́: упова́емъ же, я́ко и въ со́вѣстехъ ва́шихъ явле́ни есмы́.
 • Не па́ки бо себе́ хва́лимъ предъ ва́ми, но вину́ дае́мъ ва́мъ похвале́нiю о на́съ, да и́мате къ хваля́щымся въ лицы́, а не въ се́рдцы.
 • А́ще бо изуми́хомся, богови: а́ще ли цѣлому́др­ст­вуемъ, ва́мъ.
 • И́бо любы́ Бо́жiя обдержи́тъ на́съ су́ждшихъ сiе́: я́ко а́ще еди́нъ за всѣ́хъ у́мре, то́ у́бо вси́ умро́ша.
 • [Зач. 180.] Христо́съ же за всѣ́хъ у́мре, да живу́щiи не ктому́ себѣ́ живу́тъ, но уме́ршему за ни́хъ и воскре́сшему.
 • Тѣ́мже и мы́ от­ны́нѣ ни еди́наго вѣ́мы по пло́ти: а́ще же и разумѣ́хомъ по пло́ти Христа́, но ны́нѣ ктому́ не разумѣ́емъ.
 • Тѣ́мже а́ще кто́ во Христѣ́, нова́ тва́рь: дре́вняя мимо­идо́ша, се́ бы́ша вся́ нова́:
 • вся́ческая же от­ Бо́га, при­­мири́в­шаго на́съ себѣ́ Иису́съ Христо́мъ и да́в­шаго на́мъ служе́нiе при­­мире́нiя:
 • зане́ Бо́гъ бѣ́ во Христѣ́ мíръ при­­миря́я себѣ́, не вмѣня́я и́мъ согрѣше́нiй и́хъ и положи́въ въ на́съ сло́во при­­мире́нiя.
 • По Христѣ́ у́бо мо́лимъ {посо́л­ст­вуемъ}, я́ко Бо́гу моля́щу на́ми, мо́лимъ по Христѣ́: при­­мири́теся съ Бо́гомъ.
 • Не вѣ́дѣв­шаго бо грѣха́ по на́съ грѣ́хъ сотвори́, да мы́ бу́демъ пра́вда Бо́жiя о не́мъ.
 • [Зач. 181.] Споспѣ́ше­ст­ву­ю­ще же и мо́лимъ, не вотще́ благода́ть Бо́жiю прiя́ти ва́мъ.
 • Глаго́летъ бо: во вре́мя прiя́тно послу́шахъ тебе́, и въ де́нь спасе́нiя помого́хъ ти́. Се́ ны́нѣ вре́мя благопрiя́тно, се́ ны́нѣ де́нь спасе́нiя.
 • Ни еди́но ни въ че́мже даю́ще претыка́нiе, да служе́нiе безпоро́чно бу́детъ,
 • но во все́мъ представля́юще себе́ я́коже Бо́жiя слуги́, въ терпѣ́нiи мно́зѣ, въ ско́рбехъ, въ бѣда́хъ, въ тѣснота́хъ,
 • въ ра́нахъ, въ темни́цахъ, въ нестро­е́нiихъ, въ трудѣ́хъ, во бдѣ́нiихъ, въ поще́нiихъ,
 • во очище́нiи, въ ра́зумѣ, въ долготерпѣ́нiи, въ бла́гости, въ Ду́сѣ святѣ, въ любви́ нелицемѣ́рнѣ,
 • въ словеси́ и́стины, въ си́лѣ Бо́жiей, ору́жiи пра́вды десны́ми и шу́ими,
 • сла́вою и безче́стiемъ, гажде́нiемъ и благохвале́нiемъ: я́ко лестцы́, и и́стин­ни:
 • я́ко незна́еми, и познава́еми: я́ко умира́юще, и се́ жи́ви есмы́: я́ко наказу́еми, а не умерщвля́еми:
 • я́ко скорбя́ще, при́сно же ра́ду­ю­щеся: я́ко ни́щи, а мно́ги богатя́ще: я́ко ничто́же иму́ще, а вся́ содержа́ще.
 • [Зач. 182А.] Уста́ на́ша от­верзо́шася къ ва́мъ, кори́нѳяне, се́рдце на́­ше распространи́ся.
 • Не тѣ́сно вмѣща́етеся въ на́съ, утѣсня́етеся же во утро́бахъ ва́шихъ.
 • То́жде же воз­ме́здiе, я́коже ча́домъ глаго́лю, распространи́теся и вы́.
 • Не быва́йте [удо́бь] прело́жни ко ино́му ярму́, я́коже невѣ́рнiи {не быва́йте прело́жни ко ино́му ярму́ невѣ́рныхъ}. Ко́е бо при­­ча́стiе пра́вдѣ къ беззако́нiю? Или́ ко́е обще́нiе свѣ́ту ко тмѣ́?
 • Ко́е же согла́сiе Христо́ви съ велiа́ромъ? Или́ ка́я ча́сть вѣ́рну съ невѣ́рнымъ?
 • Или́ ко́е сложе́нiе це́ркви Бо́жiей со и́долы? [Зач. 182Б.] Вы́ бо есте́ це́ркви Бо́га жи́ва, я́коже рече́ Бо́гъ: я́ко вселю́ся въ ни́хъ и похожду́, и бу́ду и́мъ Бо́гъ, и ті́и бу́дутъ мнѣ́ лю́дiе.
 • Тѣ́мже изыди́те от­ среды́ и́хъ и от­лучи́теся, глаго́летъ Госпо́дь, и нечистотѣ́ не при­­каса́йтеся, и а́зъ прiиму́ вы́:
 • и бу́ду ва́мъ во Отца́, и вы́ бу́дете мнѣ́ въ сы́ны и дще́ри, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель.
 • [Зач. 178.] Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
 • Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище;
 • только бы нам и одетым не оказаться нагими.
 • Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
 • На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа.
 • Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, –
 • ибо мы ходим верою, а не ви́дением, –
 • то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
 • И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными;
 • [Зач. 179.] ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что́ он делал, живя в теле, доброе или худое.
 • Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты; надеюсь, что открыты и вашим совестям.
 • Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы что́ сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем.
 • Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то для вас.
 • Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли.
 • [Зач. 180.] А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
 • Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем.
 • Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
 • Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения,
 • потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.
 • Итак мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
 • Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
 • [Зач. 181.] Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами.
 • Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
 • Мы никому ни в чем не полагаем претыкания, чтобы не было порицаемо служение,
 • но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах,
 • под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах,
 • в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви,
 • в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке,
 • в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны;
 • мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем;
 • нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.
 • [Зач. 182А.] Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце наше расширено.
 • Вам не тесно в нас; но в сердцах ваших тесно.
 • В равное возмездие, – говорю, как детям, – распространитесь и вы.
 • Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
 • Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным?
 • Какая совместность храма Божия с идолами? [Зач. 182Б.] Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и они будут Моим народом.
 • И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас.
 • И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель.
 • Жердеги єйєбєз, бул чатырыбыз, кыйрагандан кийин, Кудай бизге асмандан адамдын колу менен жасалбаган имаратты, тєбљлєк єйдє, берерин билебиз.
 • Ошон єчєн асмандагы єйєбєздє кийєєнє каалап, улутунуп жатабыз.
 • Кийимчен туруп, жылањач деп табылып калбасак эле болду.
 • Бул чатырыбызда турганыбызда кыйналып, єшкєрєнєп жатабыз. Анткени љлљ турган нерсенин бардыгынын єстєнљн љмєр жењишке жетиши єчєн, биз жылањач болууну эмес, кийимчен болууну каалайбыз.
 • Кудай бизди ошого даярдаган жана бизге Рухту аманат кылып берген.
 • Ошондуктан ар дайым кайраттуубуз, бул денебизде жашап жатканыбызда, Тењирден алыс экенибизди билебиз.
 • Анткени биз кљргљнєбєз боюнча эмес, ишенимибиз менен жашап жатабыз.
 • Ошондуктан биз кайраттуубуз, денеден чыгып, Тењирдин жанына барууну артык кљрљбєз.
 • Денебизде жашап жатсак да, денебизден чыгып кете турган болсок да, Тењирге жагууга аракеттенип жатабыз.
 • Анткени денеде жашап жєргљндљ кылган жаман же жакшы иштерибизге жараша тиешебизди алуу єчєн, баарыбыз Машайактын сот тактысынын алдына келишибиз керек.
 • Ошентип, Кудайдан коркуу деген эмне экенин билгендиктен, адамдарды ынандырууга аракеттенип жатабыз. Кудай алдында ачыкпыз, силердин абийирињердин алдында да ачыкпыз деп ойлойм.
 • Биз љзєбєздє силерге кайрадан тааныштырып жаткан жокпуз. Жєрљгє менен эмес, сырткы кљрєнєшє менен мактангандарга жооп бере алгыдай болушуњар єчєн, биз менен мактана алгыдай мємкєнчєлєк берип жатабыз.
 • Эгерде љзєбєздє кармай албай калып жатсак, анда Кудай єчєн ошентип жатабыз. Эгерде љзєбєздє токтоо алып жєрсљк, анда силер єчєн ошентип жатабыз.
 • Анткени Машайактын сєйєєсє: «Бирљљ бардыгы єчєн љлдє, демек, бардыгы љлєштє», – деп ойлогон бизди ошентєєгљ милдеттендирет.
 • Жашап жаткандар эми љздљрє єчєн эмес, љздљрє єчєн љлгљн жана кайра тирилген Машайак єчєн жашашы єчєн, Машайак бардыгы єчєн љлгљн.
 • Ошондуктан биз мындан ары эч кимди сырткы кљрєнєшє боюнча баалабайбыз. Биз мурун Машайакты сырткы кљрєнєшє боюнча адам катары бааласак да, азыр андай баалабайбыз.
 • Ошентип, ким Машайактын ичинде болсо, ал – жањы адам. Мурункунун баары љтєп кетти, азыр баары жањы болду.
 • Мунун баары Кудайдан, Кудай Машайак аркылуу бизди Љзє менен элдештирди жана бизге элдештирєє кызматын берди.
 • Анткени Кудай Машайактын ичинде дєйнљнє Љзє менен элдештирди, адамдардын кєнљљлљрєн эске алган жок. Бизге болсо Кудай менен элдешєє жљнєндљгє сљздє жарыялоону тапшырды.
 • Ошентип, биз Машайактын атынан келген элчилербиз, Кудай Љзє биз аркылуу адамдарга кайрылып жатат. Машайактын атынан суранабыз: Кудай менен элдешкиле.
 • Машайак аркылуу Љзєнєн алдында бизди адилеттєє кылыш єчєн, кєнљљнє билбеген Машайакты биз єчєн кєнљљ кылды.
 • Кудайдын кызматташтары катары силерге эскертебиз: Кудайдын ырайымын кабыл алганыњар пайдасыз болуп калбасын.
 • Себеби Ал мындай деген: «Жакшы убакта Мен сени уктум, куткарылуу кєнє сага жардам бердим». Мына азыр – жакшы убакыт, мына бєгєн – куткарылуу кєнє.
 • Кызматыбыз сљзгљ калбаш єчєн, эч кимге эч нерседе кедерги болбойбуз.
 • Тескерисинче, кыйынчылык келгенде, муктаж болгондо, кысымчылык болгон учурларда,
 • таяк жегенде, тєрмљлљргљ тєшкљндљ, куугунтуктар болгондо, эмгектенгенде, уйкусуз тєндљрдљ, орозо кармаганда,
 • тазалыкты, кеменгерликти, кењ пейилдикти, чыдамдуулукту, жакшылыкты, Ыйык Рухтун кєчєн жана таза сєйєєнє кљрсљтєєдљ,
 • чындык сљзєн жарыялоодо, Кудайдын кєчєн кљрсљтєєдљ адилдиктин куралын оњ колубузга да, сол колубузга да кармап,
 • бизди сыйлап жатышканда да, кордоп жатышканда да, жамандап жатышканда да, мактап жатышканда да – бардык учурда бардык нерсеге чыдап, љзєбєздє Кудайдын кызматчылары катары кљрсљтєп жатабыз. Бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз ишенимдєєбєз.
 • Таанымал болбосок да, бизди таанышат. Бизди љлгљн адамдар катары кљрєшљт, бирок биз тирєєбєз. Бизди жазалап жатышат, бирок љлгљн жокпуз.
 • Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз. Жардыбыз, бирок биз кљптљрдє байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз.
 • Корунттуктар, силер менен ачык сєйлљштєк, силерге жєрљгєбєздє кенен ачтык.
 • Биз силерди жєрљгєбєзгљ батырдык, бирок силер бизди батыра албадыњар.
 • Силерге балдарым катары кайрылып жатам, биз сыяктуу эле силер да бизге жєрљгєњљрдє кенен ачкыла.
 • Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен карањгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар?
 • Машайак менен Белиардын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар?
 • Кудайдын ийбадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирєє Кудайдын ийбадатканасысыњар. Кудай мындай деген: «Алардын арасына жайгашып, алардын арасында жєрљм, алардын Кудайы болом, алар Менин элим болушат».
 • «Ошон єчєн алардын арасынан чыккыла, алардан бљлєнгєлљ, – дейт Тењир, – арам нерселерге жолобогула, ошондо Мен силерди кабыл алам».
 • «Мен силерге Ата болом, силер болсо Менин уулдарым, кыздарым болосуњар», – дейт кудуреттєє Тењир.