Святымъ царственнымъ страстотерпцамъ

• 4 июл

Мѣсяца Іулія въ 4‑й день.
иже есть день убіенія царской семьи.

Служба святому благовѣрному страстотерпцу царю Николаю II, святѣй благовѣрнѣй царицѣ Александрѣ, святому благовѣрному царевичу Алексію, святымъ благовѣрнымъ царевнамъ Ольгѣ, Татіанѣ, Маріи И Анастасіи, святѣй благовѣрнѣй книгинѣ преподобномученицѣ Елисаветѣ, святымъ благовѣрнымъ мученикомъ царскаго рода, св. преп.-муч. инокинѣ Варварѣ и вѣрнымъ царскимъ слугамъ съ ними убіеннымъ.

Служба святым царственным мученикам. Montreal, 1982 г.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ

Блаженъ мужъ: 1‑й антифонъ.

На Господи воззвахъ, стихиры на 8,
гласъ 6. Подобенъ: Всю отложивше.

Я́же издре́вле Свята́я Ру́сь / егда́ нача́тъ отступа́ти отъ Созда́теля и Бо́га своего́, / долготерпѣли́вый Госпо́дь посла́ мно́гія пра́ведныя му́жи и проро́ки, / отъ ни́хже послѣ́дній бы́сть святы́й пра́ведный па́стырь Кроншта́дтскій Іоа́ннъ, / призыва́я грѣ́шныя къ покая́нію, / и возвѣща́я гнѣ́въ Госпо́день на нераска́явшихся, / но не послу́ша си́хъ наро́дъ. / Тогда́ предаде́ Бо́гъ пре́жде благочести́вую зе́млю Ру́сскую ве́ліимъ гоне́ніемъ на вѣ́ру, / я́ко да грѣ́шныя вразуми́тъ, / вѣ́рныя же возвели́читъ и просла́витъ / чрезъ терпѣ́ніе, страда́нія и сме́рть за Христа́, / явля́я со́нмъ святы́хъ новому́чениковъ, / отъ ни́хже вели́кій бы́сть страстоте́рпецъ ца́рь му́ченикъ Никола́й / съ цари́цею и ча́ды и слуги́, / я́же ны́нѣ мо́лятся о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ ты́, царю́ му́чениче, / отъ богобо́рцевъ заключе́нъ бы́въ, / ве́лію ра́дость съ цари́цею и ча́ды имѣ́лъ еси́, / егда́ служи́тель Бо́жій посѣща́ше тя́, / слу́жбу Бо́жію соверша́я. / Такова́ благочести́ваго царя́ и Пома́занника Бо́жія / мно́жайшіи отъ наро́да отврати́шася, / я́ко забы́ша сло́во Бо́жіе, / призыва́ющее почита́ти царя́, / и пріи́де на вся́ ны́ гнѣ́въ Бо́жій. / Сего́ ра́ди въ покая́ніи зове́мъ: / Го́споди, пода́ждь стра́ждущей странѣ́ Россíйстѣй, / предста́тельствомъ вели́каго страстоте́рпца царя́ му́ченика / отъ богобо́рныхъ избавле́ніе / и возставле́ніе престо́ла правосла́вныхъ царе́й.

Воспѣва́емъ тя́, царю́ му́чениче, / и многострада́льный страстоте́рпче, / поне́же всѣ́хъ въ се́рдцѣ свое́мъ вмѣща́лъ еси́, / я́коже Па́велъ апо́столъ, / а́лчущаго насыща́я, / скорбя́щаго утѣша́я, и стра́ждущему соскорбя́, / о заблужда́ющихъ печа́луя, / осужде́ннаго злодѣ́я ми́луя, / клевету́ и непра́вду кро́тко снося́, / о вѣ́рѣ и благоче́стіи ревну́я, / сла́ву и бога́тство мíра сего́ нивочто́же вмѣня́я, / па́че же отягоща́яся и́ми, / попече́ніе о ми́рѣ всего́ мíра имѣ́я, / любо́вію ко всѣ́мъ пламенѣ́я. / Пріими́ и на́съ въ се́рдце твое́, / о многострада́льный царю́ и вели́кій страстоте́рпче, / и моли́ ми́лостиваго Бо́га, да поми́луетъ на́съ, / и пода́стъ на́мъ крѣ́пость подража́тели твои́ бы́ти.

Ины стихи́ры, гла́съ 6.
Подо́бенъ: Всю́ отложи́вше.

Боговѣнча́нная му́ченице, свята́я цари́це Алекса́ндро, / кто́ изрече́тъ твое́ вои́стину ева́нгельское житіе́? / Прешла́ еси́ отъ иновѣ́рія къ вѣ́рѣ правосла́внѣй, / ю́же воспрія́ла еси́ всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ, / возлюби́вши моли́тву, хра́мъ и свята́я та́инства, / еще́ же поуче́нія святы́хъ оте́цъ, / возрасти́вши ча́да твоя́ во благоче́стіи, / и уготовля́ющи и́хъ къ муче́нію за Христа́, / терпя́щи кро́тко клевету́ забы́вшихъ Бо́га, / и не разумѣва́ющихъ и́стиннаго благоче́стія твоего́, / сего́ ра́ди мо́лимъ тя́, / моли́ Христа́ Бо́га, Его́же возлюби́ла еси́, / да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Ве́лія вѣ́ра твоя́, / свята́я му́ченице цари́це Алекса́ндро, / въ го́рцѣмъ заточе́ніи отъ богобо́рцевъ бы́вши, / и ча́ющи му́ченическія сме́рти, / глаго́лала еси́ си́це: / да угото́вимъ себе́ къ срѣ́тенію небе́снаго Жениха́, / Бо́гъ исполня́етъ и озаря́етъ ду́шу мою́ неизглаго́ланною ра́достію и тишино́ю, / душа́ моя́ лику́етъ, / разумѣ́ющи, я́ко Жени́хъ приближа́ется, / душа́ моя́ трепе́щетъ, я́ко Бо́гъ бли́зъ е́сть, / да про́симъ у Го́спода себѣ́ и всему́ мíру грѣхо́въ проще́нія, / помо́лимся о забыва́ющихъ моли́тися и о всѣ́хъ лю́дехъ. / Исхода́тайствуй, свята́я му́ченице, и на́мъ грѣхо́въ проще́ніе, / и ве́лію ми́лость.

Святы́й му́ченикъ царе́вичь Алексíй, / возлюби́ си́лу кре́стную. / Сія́ вѣ́ра кре́стная помо́же ему́ / безъ ропта́нія понести́ страда́льческій кре́стъ неизцѣ́льнаго неду́га / чрезъ всю́ его́ маловре́менную жи́знь, / и съ терпѣ́ніемъ и упова́ніемъ прія́ти му́ченическую кончи́ну за Христа́. / И ны́нѣ на небесѣ́хъ моли́ся о на́съ, / вѣ́рою и любо́вію соверша́ющихъ па́мять твою́, / да пода́стъ и на́мъ Госпо́дь, / вѣ́ру и терпѣ́ніе и любо́вь.

Святы́я му́ченицы Христо́вы, / царе́вны Ольго, Татіа́но, Марíе и Анастасíе, / яви́ ва́съ Христо́съ, я́ко а́нгелы во странѣ́ Россíйстѣй, / бы́сте бо чистоты́, любве́ и сострада́нія о́бразъ, / и́мже научи́стеся отъ благочести́вѣйшихъ роди́телей свои́хъ, / любо́вь ве́лію иму́ща ко всѣ́мъ, наипа́че ко стра́ждущимъ, / и́мже послужи́сте, по за́повѣди Христо́вой: / бо́ленъ и посѣти́сте Мене́, / егда́ же гоне́ніе, заточе́ніе и поноше́ніе наста́, / добродѣ́тели велича́йшія вѣ́ры, / кро́тости, терпѣ́нія и всепроще́нія показа́сте, / воспѣва́юще святы́я моли́твы, / и полага́юща наде́жду на Бо́га, / взыва́юща ко Го́споду предъ ико́нами мно́гими, / я́же устро́исте у себе́, / моля́щася кро́тко за враго́въ, / непови́нно ва́съ терза́ющихъ и убива́ющихъ. / Кро́тость и терпѣ́ніе ва́ше сердца́ злодѣ́евъ умягча́ше. / Ве́лія ва́ша добродѣ́тели на земли́, / ве́лія сла́ва на небесѣ́хъ, / святы́я невѣ́сты Христо́вы, / моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8: Богоизбра́нная преподобному́ченице княги́не Елисаве́то, / егда́ бу́ря безбо́жія на зе́млю Ру́сскую на́йде, / сія́ глаго́лала еси́: / я́коже въ бу́ри есте́ственнѣй быва́ютъ: / нѣ́цыи бѣгу́тъ, инíи поража́ются, / инѣ́мъ же о́чи душе́вніи открыва́ются, / да ви́дятъ вели́чіе Бо́жіе, / та́ко и въ ви́хрѣ жите́йстѣмъ приключа́ются, / душа́ бо твоя́ въ потрясе́ніихъ узрѣ́ десни́цу Бо́жію: / лю́тое убіе́ніе твоего́ му́жа / приведе́ тя́ къ служе́нію Бо́гу и бли́жнимъ: / немощны́мъ, оста́вленнымъ и увѣ́чнымъ служи́ла еси́ со смире́ніемъ и любо́вію, / еще́ же воспрія́ла еси́ и́ноческое житіе́, / и бѣжа́ти отъ богобо́рцевъ не восхотѣ́ла еси́, / безъ стра́ха пріи́мши му́ченическую сме́рть за Христа́. / Мы́ же почита́юще благоуха́нныя мо́щи твоя́, / усе́рдно про́симъ: / моли́ о чту́щихъ твоя́ по́двиги и страда́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ догма́тикъ, гла́съ то́йже: Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся, / и съ человѣ́ки поживе́, / отъ Дѣ́вы бо чи́стыя пло́ть пріе́мый, / и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, / Еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, / но не ѵпоста́сію. / Тѣ́мже соверше́нна Того́ Бо́га, / и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, / исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: / Его́же моли́, Ма́ти безневѣ́стная, / поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Царствъ третіихъ чтеніе.

Ста́ Соломо́нъ предъ лице́мъ олтаря́ Госпо́дня, предъ всѣ́мъ собо́ромъ Изра́илевымъ, и воздви́же ру́цѣ свои́ на не́бо, и рече́: Го́споди Бо́же Изра́илевъ, нѣ́сть я́коже Ты́ Бо́гъ на небеси́ горѣ́, и на земли́ ни́зу. Аще не́бо, и не́бо небесе́ не довлѣ́ютъ Ти́, кольми́ па́че хра́мъ се́й, его́же созда́хъ Имени Твоему́? и да при́зриши на моли́тву мою́, Го́споди Бо́же Изра́илевъ, послу́шати моли́твы, е́юже мо́лится ра́бъ Тво́й предъ Тобо́ю къ Тебѣ́ дне́сь: Да бу́дутъ о́чи Твои́ отве́рсты на хра́мъ се́й де́нь и но́щь, на мѣ́сто сіе́, о не́мже ре́клъ еси́: бу́детъ Имя Мое́ та́мо, на услы́шаніе моли́твы, е́юже мо́лится ра́бъ Тво́й на мѣ́стѣ се́мъ де́нь и но́щь. И услы́шиши моли́тву раба́ Твоего́ и люде́й Твои́хъ Изра́иля, о ни́хже помо́лятся на мѣ́стѣ се́мъ, и Ты́ услы́шиши на мѣ́стѣ обита́лища Твоего́ на небеси́, и сотвори́ши и поми́луеши.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе.

Да возра́дуется душа́ моя́ о Го́сподѣ, облече́ бо мя́ въ ри́зу спасе́нія, и оде́ждею весе́лія одѣ́я мя́, я́ко жениху́ возложи́ мнѣ́ вѣне́цъ, и я́ко невѣ́сту украси́ мя красото́ю. И я́ко земля́ растя́щая цвѣ́тъ сво́й, и я́ко вертогра́дъ сѣ́мена своя́ прозяба́етъ: та́ко возрасти́тъ Госпо́дь пра́вду, и весе́ліе предъ всѣ́ми язы́ки. Сіо́на ра́ди не умолчу́, и Іерусали́ма ра́ди не попущу́, до́ндеже изы́детъ я́ко свѣ́тъ пра́вда моя́, и спасе́ніе мое́ я́ко свѣти́ло разжже́тся. И у́зрятъ язы́цы пра́вду Твою́, и ца́ріе сла́ву Твою́, и прозову́тъ Тя́ и́менемъ но́вымъ, и́мже Госпо́дь имену́етъ е́. И бу́деши вѣне́цъ добро́ты въ руцѣ́ Госпо́дни, и діади́ма ца́рствія въ руцѣ́ Бо́га Твоего́. И прозове́шися ктому́ оста́вленъ, и земля́ твоя́ ктому́ не нарече́тся пуста́: тебѣ́ бо прозове́тся во́ля моя́, и земля́ твоя́ вселе́нная, я́ко благоволи́ Госпо́дь въ тебѣ́, и земля́ твоя́ вку́пѣ насели́тся. И я́коже живя́й ю́ноша съ дѣ́вою, та́ко поживу́тъ сы́нове твои́ съ тобо́ю. И бу́детъ, я́коже ра́дуется жени́хъ о невѣ́стѣ, та́ко возра́дуется Госпо́дь о тебѣ́.

На литíи стихи́ра хра́ма,
и му́чениковъ, гла́съ 3:

Сла́ва и́стинная страда́ніе е́сть, / та́ко бо рече́ Госпо́дь: / ны́нѣ просла́вися Сы́нъ Человѣ́ческій, / сла́вою Свое́ю на крестѣ́ страда́ніе имену́я. / Сея́ кре́стныя сла́вы сподо́бишася ца́рственніи му́ченицы, / и́же подража́ша страсте́мъ Спа́совымъ, / сего́ ра́ди возлюби́ и́хъ Христо́съ, / и возвели́чи на небесѣ́хъ, / да мо́лятся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8: Не су́ть совѣ́ти Бо́жіи, я́коже совѣ́ти человѣ́честіи, / и не я́ко путіе́ человѣ́честіи путіе́ Бо́жіи, глаго́летъ Госпо́дь, / сего́ бо смиря́етъ и сего́ возно́ситъ, / Госпо́дь мертви́тъ и живи́тъ, / убо́житъ и богати́тъ, / возставля́етъ отъ земли́ убо́га, / престо́лъ сла́вы дая́ ему́. / Та́ко престо́лъ сла́вы угото́ва Госпо́дь / возлю́бленному Своему́ сла́вному му́ченику царю́ Никола́ю, / воздая́ ему́ за благоче́стіе, / и по кре́стнѣмъ пути́ содѣ́лавъ его́ жи́ва на небесѣ́хъ, / я́ко да мо́лится за наро́дъ сво́й, / да попече́ніе воспріи́мемъ о ца́рствіи небе́снѣмъ, / и о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Безневѣ́стная Дѣ́во, / Я́же Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, / Ма́ти Бо́га Вы́шняго, / Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная, / всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній, / ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи, / моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.

На стихо́внѣ, стихи́ры, гла́съ 8.
Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Не о сла́вѣ ца́рства земна́го попече́ніе имѣ́лъ еси́, / сла́вный му́чениче царю́ Нико́лае, / егда́ вѣнча́ніе на ца́рство и мѵ́ромъ пома́заніе воспрія́лъ еси́, / но помышля́лъ еси́ о сла́вѣ Бо́жіей и о Ца́рствѣ небе́сномъ, / въ моли́твѣ предъ наро́домъ глаго́ля: / Влады́ко мо́й и Го́споди, / наста́ви мя́ и вразуми́ въ вели́комъ служе́ніи се́мъ, / да бу́детъ со мно́ю Твоя́ боже́ственная прему́дрость, / посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ Твои́хъ, / да разумѣ́ю, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма Твои́ма, / и что́ е́сть пра́во по за́повѣдемъ Твои́мъ, / бу́ди се́рдце мое́ Тобо́ю упра́влено, / е́же вся́ устро́ити ко сла́вѣ Твое́й, / и къ по́льзѣ душе́внѣй вруче́нныхъ мнѣ́ люде́й. / Сія́ моли́тва уго́дна бы́сть предъ Бо́гомъ, / и ны́нѣ, я́ко му́ченикъ, не преста́й моли́ти Бо́га о по́льзѣ душе́внѣй твои́хъ люде́й, / я́ко да ми́лостивъ бу́детъ къ ни́мъ, / подая́ на́мъ оставле́ніе грѣхо́въ, / ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Вознесо́хъ избра́ннаго отъ люде́й Мои́хъ.

Яко а́гнецъ незло́бивый, / веде́нъ бы́сть ца́рь му́ченикъ Никола́й на убіе́ніе, / съ цари́цею, и ча́ды, и вѣ́рными слуги́, / и имѣ́я ду́шу чи́сту, / ввѣря́я себе́ и при́сныхъ Бо́гу, никогда́ же поропта́въ, / прія́тъ же кро́тко сме́рть за Христа́. / И ны́нѣ предстоя́ со а́нгелы и вели́кимъ со́нмомъ новому́ченикъ на небесѣ́хъ, / мо́литъ о спасе́ніи страны́ Россíйскія отъ лю́тыхъ безбо́жникъ, / да обратя́тся къ Бо́гу вси́ отступи́вшія отъ Него́, / да утверди́тся стра́хъ Бо́жій въ сердца́хъ, / и да возсія́етъ па́ки вѣ́ра Христо́ва.

Сти́хъ: Еле́емъ святы́мъ Мои́мъ пома́захъ его́.

Сія́ исповѣ́даху святíи ца́рственніи му́ченицы / предъ непови́нною сме́ртію за Христа́, / повторя́юще святооте́ческое завѣща́ніе: / му́ченицы дре́вніи, и́же вѣ́роваху въ Го́спода Іису́са Христа́, / на сме́рть идя́ху я́ко на пра́здникъ, / окрыли́вше у́мъ и се́рдце вѣ́рою, / осужде́ни же на сме́рть ду́хъ ми́ренъ имѣ́яху, / и́же и́хъ не оставля́ше никогда́же, / ми́рно бо на сме́рть идя́ху, / вни́ти во ину́ю жи́знь духо́вную упова́юще, / я́же отверза́ется за гро́бомъ. / Дѣ́ломъ сія́ словеса́ испыта́вше, / ны́нѣ святíи ца́рственніи му́ченицы ра́дуются со Христо́мъ на небесѣ́хъ, / со дерзнове́ніемъ моля́щеся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6: Кто́ изрече́тъ труды́ твоя́ и страда́нія? / Страстоте́рпче вели́кій и му́чениче царю́ Нико́лае, / тя́жкое бре́мя вла́сти воспрія́лъ еси́, / не сла́вы ра́ди, / но я́ко христіа́нскій ца́рь и слуга́ Христо́въ, / пекíйся о по́льзѣ наро́да, / мно́жество скорбе́й претерпѣ́въ. / Вся́ сія́ попусти́ Госпо́дь за грѣхи́ наро́да, / и да яви́тъ благоче́стіе твое́, / показу́я мíру терпѣ́ніе твое́, / я́ко многострада́льнаго Іова, / да получи́ши сла́вный му́ченическій вѣне́цъ на небесѣ́хъ, / Авелеву вѣнцу́ подо́бный, / идѣ́же ны́нѣ лику́я со а́нгелы, / предста́тельствуеши за ны́ предъ Бо́гомъ, / моля́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, / Христо́съ Госпо́дь изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, / въ мя́ оболкíйся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. / Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, / я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ вои́стинну, / вопіе́мъ немо́лчно: / ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся Влады́чице, / предста́тельство и покро́ве, / и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Тропа́рь свято́му царю
му́ченику Никола́ю, гла́съ 5:

Ца́рства земна́го лише́ніе, / у́зы и страда́нія многоразли́чныя, / кро́тко претерпѣ́лъ еси́, / свидѣ́тельствовавъ о Христѣ́ да́же до сме́рти отъ богобо́рцевъ, / страстоте́рпче вели́кій Боговѣнча́нный царю́ Нико́лае, / сего́ ра́ди му́ченическимъ вѣнце́мъ на небесѣ́хъ / вѣнча́ тя́, съ цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́съ Бо́гъ, / Его́же моли́ / поми́ловати страну́ Россíйскую, / и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стѣно́ и покро́ве притека́ющихъ къ Тебѣ́; / ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тію Творца́ Твоего́ и Бо́га, / моля́щи не оскудѣва́й о воспѣва́ющихъ / и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.

Аще бдѣ́ніе соверша́ется: тропа́рь два́жды, Богоро́дице Дѣ́во, еди́ножды.

НА УТРЕНИ.

На Бо́гъ Госпо́дь,
тропа́рь свято́му ца́рю му́ченику,
два́жды, гла́съ 5:

Ца́рства земна́го лише́ніе, / у́зы и страда́нія многоразли́чныя, / кро́тко претерпѣ́лъ еси́, / свидѣ́тельствовавъ о Христѣ́ да́же до сме́рти отъ богобо́рцевъ, / страстоте́рпче вели́кій Боговѣнча́нный царю́ Нико́лае, / сего́ ра́ди му́ченическимъ вѣнце́мъ на небесѣ́хъ / вѣнча́ тя́, съ цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́съ Бо́гъ, / Его́же моли́ / поми́ловати страну́ Россíйскую, / и спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва: тропа́рь
преподобному́ченицѣ княги́ни Елисаве́тѣ,
гла́съ 4‑й:

Кро́тость и смире́ніе и любо́вь / всели́вши въ ду́шу свою́, / усе́рдно послужи́ла еси́ стра́ждущимъ, / страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / та́же съ вѣ́рою претерпѣ́ла еси́ страда́нія и сме́рть за Христа́, / съ му́ченицею Варва́рою. / Съ не́ю же моли́ о всѣ́хъ съ любо́вію почита́ющихъ ва́съ.

И ны́нѣ: богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Еже отъ вѣ́ка утае́нное, / и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, / Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, / и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, / и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, / спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

По 1‑мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Три́жды отве́ргся Пе́тръ, / но принесе́ сле́зы покая́нія, / и а́біе поми́лованъ бы́сть / и возведе́нъ въ чи́нъ первоверхо́внаго апо́стола. / Ца́рь же и вели́кій страстоте́рпецъ Никола́й а́ще и отрече́ся отъ престо́ла, / ви́дя о́крестъ себе́ измѣ́ну и боя́знь и обма́нъ, / и разумѣ́я, я́ко вси́ бли́жніи военача́льницы и наро́дъ отреко́шася отъ него́, / о́нъ же не отрече́ся отъ Христа́, / ни отъ любве́ къ наро́ду своему́, / и не восхотѣ́ бѣжа́ти отъ богобо́рцевъ, / но кро́тко вся́ претерпѣ́въ, / прія́тъ непови́нно му́ченическую сме́рть за Христа́, / я́коже сро́дницы его́ благовѣ́рніи кня́зи Бори́съ и Глѣ́бъ. / Сего́ ра́ди мо́лимъ тя́, страстоте́рпче царю́, / моли́ся Христу́ Бо́гу, / прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти / пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ: Моли́тву пріе́мши отъ на́съ, / въ кро́въ Тво́й, Пречи́стая Дѣ́во, прибѣга́ющихъ, / не преста́й моля́щи Человѣколю́бца / спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

По 2‑мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Съ любо́вію ве́ліею къ неблагода́рнымъ лю́демъ, / прине́слъ еси́ себе́, вели́кій страстоте́рпче царю́, въ же́ртву за наро́дъ тво́й, / я́коже ре́клъ еси́: / а́ще потре́бна е́сть же́ртва за наро́дъ, а́зъ же́ртва сія́ бу́ду. / Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, / а́ще кто́ ду́шу свою́ положи́тъ за дру́ги своя́. / Ны́нѣ же предстоя́ Христу́, Ему́же послужи́лъ еси́, / моли́ о на́съ, чту́щихъ любо́вію па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ: Ужа́сно чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ рождества́ / въ Тебѣ́ позна́ся, Приснодѣ́во Чи́стая, / ужаса́етъ мо́й у́мъ и удивля́етъ помышле́ніе. / Сла́ва Твоя́, Богоро́дице, всѣ́мъ бы́сть ра́дость, / во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Поліеле́й и велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ, / страстоте́рпцы святíи ца́рственніи му́ченицы, / и чте́мъ честна́я страда́нія ва́ша, / я́же за Христа́ / претерпѣ́ли есте́.

Псало́мъ избра́нный:

1 лик Бо́гъ на́мъ прибѣ́жище и си́ла. 2 Помо́щникъ въ ско́рбѣхъ обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. 1 Сего́ ра́ди не убои́мся, внегда́ смуща́ется земля́. 2 Бо́же, кто́ уподо́бится Тебѣ́? Не премолчи́, ниже́ укроти́, Бо́же. 1 Я́ко се́, врази́ Твои́ возшумѣ́ша, и ненави́дящiи Тя́ воздвиго́ша главу́. 2 На лю́ди Твоя́ лука́вноваша во́лею, и совѣща́ша на святы́я Твоя́. 1 Положи́ша тру́пiя ра́бъ Твои́хъ бра́шно пти́цамъ небе́снымъ. 2 Пло́ти преподо́бныхъ Твои́хъ звѣре́мъ земны́мъ. 1 Пролiя́ша кро́вь и́хъ я́ко во́ду. 2 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся ве́сь де́нь. 1 Вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нiя. 2 Положи́лъ еси́ на́съ въ при́тчу во язы́цѣхъ. 1 И бы́хъ я́звенъ ве́сь де́нь. 2 Разже́глъ ны́ еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. 1 Проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду и изве́лъ еси́ ны въ поко́й. 2 Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся пра́веднiи. 1 Я́ко Госпо́дь въ ро́дѣ пра́ведныхъ. 2 И достоя́нiе и́хъ въ вѣ́къ бу́детъ. 1 Воззва́ша пра́веднiи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ. 2 Свѣ́тъ возсiя́ пра́веднику, и пра́вымъ се́рдцемъ весе́лiе. 1 Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ. 2 Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нiя Своя́ въ ни́хъ. 1 Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ. 2 Пра́ведникъ я́ко фи́никсъ процвѣте́тъ: я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится. 1 Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ и упова́етъ на Него́. 2 И похва́лятся вси пра́вiи се́рдцемъ.

Сла́ва, и ны́нѣ: Аллилу́ія. [Три́жды.]

По поліеле́и, сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Егда́ ты́, царю́ му́чениче Нико́лае, ца́рскій престо́лъ воспрія́лъ еси́, / не проси́лъ еси́ у Бо́га бога́тства имѣ́ній, ни сла́вы, / ниже́ ду́шъ проти́вящихся тебѣ́, / ниже́ днíй мно́гихъ, / но отъ се́рдца проси́лъ еси́, я́коже прему́дрый Соломо́нъ, глаго́ля: / да́ждь ми́, Го́споди Бо́же, прему́дрость и ра́зумъ. / Сего́ ра́ди услы́ша тя́ Госпо́дь, / и даде́ тебѣ́ по проше́нію твоему́, / явля́я тя́ ревни́теля о благоче́стіи, / му́драго и смире́ннаго царя́, / и вѣнча́ тя́ за благоче́стіе сла́внымъ вѣнце́мъ небе́снымъ, / да мо́лишися о правосла́вныхъ лю́дехъ, / предстоя́ со а́нгелы святы́ми на небесѣ́хъ / у престо́ла Бо́жія. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ: богоро́диченъ: Пречи́стая Дѣ́во, поми́луй на́съ, / прибѣга́ющихъ вѣ́рою къ Тебѣ́ милосе́рднѣй, / и прося́щихъ те́плаго Твоего́ заступле́нія. / Яко ма́ти Бо́га вы́шняго, / моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, / спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

Та́же степе́нна,
1‑й антифо́нъ 4‑го гла́са:

Отъ ю́ности моея́ / мно́зи бо́рютъ мя́ стра́сти, / но Са́мъ мя́ заступи́ / и спаси́, Спа́се мо́й.

Ненави́дящіи Сіо́на, / посрами́теся отъ Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́мъ, / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва, и ны́нѣ: Святы́мъ Ду́хомъ / вся́ка душа́ живи́тся / и чистото́ю возвыша́ется, / свѣтлѣ́ется Тро́ическимъ Еди́нствомъ священнота́йнѣ.

Проки́менъ, гла́съ 4: Тебе́ ра́ди, Го́споди, / умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Сти́хъ: Вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нія.

Другíй проки́менъ: Вся́кое дыха́ніе / да хва́литъ Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́, хвали́те Его́ во утверже́нiи си́лы Его́.

Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 36:

Рече́ Госпо́дь Свои́мъ ученико́мъ: Се́, а́зъ посыла́ю ва́съ я́ко о́вцы посредѣ́ волко́въ; бу́дите у́бо му́дри я́ко змiя́, и цѣ́ли я́ко го́лубiе. Внемли́те же от человѣ́къ: предадя́тъ бо вы́ на со́нмы, и на собо́рищихъ и́хъ бiю́тъ ва́съ, и предъ влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете Мене́ ра́ди, во свидѣ́телство и́мъ и язы́комъ. Егда́ же предаю́тъ вы́, не пецы́теся, ка́ко или́ что́ возглаго́лете: да́стбося ва́мъ въ то́й ча́съ, что́ возглаго́лете: не вы́ бо бу́дете глаго́лющiи, но Ду́хъ Отца́ ва́шего глаго́ляй въ ва́съ. Преда́стъ же бра́тъ бра́та на сме́рть, и оте́цъ ча́до; и воста́нутъ ча́да на роди́тели и убiю́тъ и́хъ; и бу́дете ненави́дими всѣ́ми и́мене Моего́ ра́ди; претерпѣ́вый же до конца́, то́й спасе́нъ бу́детъ.

По 50-мъ псалмѣ́:

Сла́ва: Моли́твами ца́рственныхъ му́чениковъ, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согрѣше́ній на́шихъ.

И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согрѣше́ній на́шихъ.

Та́же, гла́съ 6‑й: Поми́луй мя́, Бо́же, / по вели́цѣй ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ, / очи́сти беззако́ніе мое́.

И стихи́ра, гла́съ 6‑й:

Ве́лію вѣ́ру и ди́вное терпѣ́ніе, / и любо́вь ко враго́мъ стяжа́лъ еси́, / святы́й му́чениче царю́ Нико́лае, / во испыта́ніихъ на Бо́га надѣ́яся, / во страда́ніихъ долготерпя́, / враго́въ и убива́ющихъ тя́ проща́я, / и прося́ не мсти́ти за себе́, / поне́же ре́клъ еси́, я́ко зло́ не побѣди́тъ зла́, но то́кмо любо́вь, / и кончи́ну му́ченическую за Христа́ кро́тко пріе́мля. / Тѣ́мже возвели́чи тя́ Христо́съ на небесѣ́хъ, / Его́же моли́ о вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́.

Кано́нъ Богоро́дицѣ, со ирмосо́мъ на 6, гла́съ 8: Во́ду проше́дъ… и свято́му на 8, пла́чь царя́ му́ченика, его́же краегране́сіе: Пощади́, Бо́же, лю́ди согрѣши́вшія. Гла́съ 2.

Кано́нъ Богоро́дицы, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, / изра́ильтянинъ вопія́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Припѣ́въ: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́съ.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, къ Тебѣ́ прибѣга́ю спасе́нія искíй, о Ма́ти Сло́ва и Дѣ́во! отъ тя́жкихъ и лю́тыхъ мя спаси́.

Страсте́й мя смуща́ютъ прило́зи, мно́гаго уны́нія испо́лнити мою ду́шу: умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Дѣ́во, изба́вити ми́ ся лю́тыхъ: къ Тебѣ́ бо ны́нѣ прибѣга́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ніе.

Неду́гующа тѣ́ломъ и душе́ю, посѣще́нія Боже́ственнаго, и промышле́нія отъ Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельнице.

Канонъ, плачъ царя мученика, гласъ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те лю́діе, / пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, / раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, / я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, / я́ко просла́вися.

Припѣ́въ: Святíи ца́рственніи му́ченицы, моли́те Бо́га о на́съ.

Поруга́ніе зря́ и разоре́ніе земли́ своея́ отъ безбо́жныхъ вра́гъ, пла́кася изъ глубины́ се́рдца благочести́вый ца́рь, я́коже проро́къ Іеремíя и тріе́ о́троцы, моля́ся за лю́ди согрѣши́вшія и го́рько стеня́ше: ми́лостиве Го́споди, не оста́ви на́съ.

О, ка́ко земля́ Ру́сская, пре́жде сла́вная въ мíрѣ и благоде́нствующая, плѣне́на бы́сть отъ богобо́рцевъ? вси́ дружа́щіися съ не́ю отверго́шася ея́, бы́ша е́й врази́. Отри́нулъ е́сть Госпо́дь царя́ и кня́зя и свяще́нника. Ви́ждь, Го́споди, при́зри и поми́луй.

Щедро́ты Госпо́дни бе́здна мно́га, не во вѣ́къ отри́нетъ Госпо́дь, но поми́луетъ смири́вшихся и ка́ющихся по мно́жеству ми́лости Своея́ и изба́витъ лю́ди Своя́, я́коже дре́вле Изра́иля отъ ра́бства еги́петскаго.

Богоро́диченъ: Съ вѣ́рою и любо́вію притека́ющихъ къ Тебѣ́ и со стра́хомъ пою́щихъ Тя́, моли́твенный гла́съ услы́ши, Влады́чице.

Катавасія: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, / и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, / жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, / еди́не Человѣколю́бче.

Предста́телство и покро́въ жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Дѣ́во, Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́хъ вино́вна, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́на Всепѣ́тая.

Молю́, Дѣ́во, душе́вное смуще́ніе, и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневѣ́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Благодѣ́теля ро́ждши, до́брыхъ вино́внаго, благодѣя́нія бога́тство всѣ́мъ источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго въ крѣ́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Лю́тыми неду́ги и болѣ́зненными страстьми́ истяза́ему, Дѣ́во, Ты́ ми помози́: исцѣле́ній бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

И́нъ. Ирмо́съ: На ка́мени мя́ вѣ́ры утверди́въ, / разширилъ еси уста моя на враги моя, / возвесели бо ся духъ мой, внегда пѣти: / нѣсть святъ, якоже Богъ нашъ, / и нѣсть праведенъ, паче Тебе, Господи.

Ангелъ Храни́тель попуще́ніемъ Бо́жіимъ отъя́тъ бы́сть отъ земли́ Россíйскія, врази́ ея́ ста́ша во главѣ́, ненави́дящіи ю́ благоде́нствуютъ за мно́жество нече́стія пре́жде благочести́выя земли́, кня́зи ея́ пребыва́ютъ въ наро́дѣхъ чужди́хъ. Не отри́ни, Го́споди, стра́ждущихъ люде́й Твои́хъ до конца́, но обрати́ и утверди́ и́хъ на ка́мени за́повѣдей Твои́хъ.

Доко́лѣ, Го́споди, пу́ть нечести́выхъ спѣ́ется, доко́лѣ пла́кати и́мать земля́ отъ зло́бы живу́щихъ на не́й? Архіере́и, свяще́нницы, кня́зи и вѣ́рніи лю́діе низложе́ни и убіе́ни бы́ша. Доко́лѣ, Го́споди, Влады́ко святы́й и и́стинный, не су́диши враго́мъ Твои́мъ за кро́вь и́хъ? Поми́луй и изба́ви всѣ́хъ на́съ отъ враго́въ Твои́хъ и спаси́ ду́ши на́ша.

Избавле́нія не иму́щи, ско́рби и стена́нія испо́лнися земля́ пре́жде христоимени́тая, во страда́ніи свое́мъ глаго́ля: согрѣши́хомъ и беззако́нновахомъ отступи́вше отъ Тебе́, Го́споди, и за́повѣдей Твои́хъ не послу́шахомъ, ниже́ соблюдо́хомъ. Обрати́ на́съ, Бо́же, къ покая́нію и утверди́ на недви́жимѣмъ ка́мени за́повѣдей Твои́хъ.

Богоро́диченъ: Упова́ніе и наде́жда на́ша Ты́ еси́, Пресвята́я Влады́чице, спаси́ стра́ждущее оте́чество на́ше, и лю́ди Твоя́ моля́щіяся и и́мя Твое́ призыва́ющія.

Катава́сія: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, / въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, / вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Конда́къ святѣ́й му́ченицѣ
княги́ни Елисаве́тѣ, гла́съ 4:

Отъ сла́вы ца́рственныя, / взе́мши кре́стъ Христо́въ, / прешла́ еси́ къ сла́вѣ небе́снѣй, моля́щися за враги́, / и обрѣла́ еси́ ра́дость вѣ́чную, / свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то, / съ Варва́рою му́ченицею, / тѣ́мже моли́те о душа́хъ на́шихъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 7:

Страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / егда́ тя́ жи́ву во Алапа́евскую ша́хту вверго́ша, / ку́пно со святы́ми му́ченики ца́рскія кро́ве, / и́же бя́ху кня́зіе Се́ргій, Іоа́ннъ, Константи́нъ, Игорь и Влади́міръ, / та́кожде му́ченица Варва́ра, / и святы́й му́ченикъ Ѳео́доръ, / изнемога́ющимъ же надо́лзѣ всѣ́мъ отъ ра́нъ, / облегча́ла еси́ е́ле жи́ва су́щи страда́нія умира́ющихъ, / воспѣва́ющи свяще́нная пѣснопѣ́нія, я́же слы́шаху мимоходя́щіи. / Сего́ ра́ди мо́лимъ тя́, моли́ся Христу́ Бо́гу / прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти / пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Егда́ предста́ну предъ лице́мъ Созда́теля моего́ / въ де́нь пра́веднаго суда́ Его́, / тогда́, Влады́чице, предста́ни ми́, / и вѣ́чныя му́ки изба́ви мя́, / да не сни́ду во а́дъ, но да спасу́ся / Твои́мъ, Пресвята́я Богоро́дице, заступле́ніемъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, / смотре́нія Твоего́ та́инство, / разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ / и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́хъ смуще́ніе, ко́рмчію ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́хъ прегрѣше́ній, Богоневѣ́стная.

Милосе́рдія Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Яже благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са всѣхъ пою́щихъ Тя́.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́хъ дарова́ній, благода́рственное воспѣва́емъ пѣ́ніе, вѣ́дуще Тя Богома́терь.

На одрѣ́ болѣ́зни моея́, и не́мощи низлежа́щу ми́, я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Приснодѣ́во.

И́нъ. Ирмо́съ: Прише́лъ еси́ отъ Дѣ́вы, не хода́тай, ни а́нгелъ, / но Са́мъ, Го́споди, вопло́щся, / и спа́слъ еси́ всего́ мя, человѣ́ка. / Тѣ́мъ зову́ Ти́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Беззако́нія люде́й Твои́хъ вели́ки бы́ша предъ очи́ма Твои́ма, Го́споди, сего́ ра́ди безбо́жніи врази́ святи́лища Твоя́ оскверни́ша и разори́ша, я́коже проро́къ Иса́ія рече́: пра́здниковъ ва́шихъ ненави́дитъ душа́ Моя́, не стерплю́ грѣхо́въ ва́шихъ, егда́ простре́те ру́ки ва́ша ко Мнѣ́, отвращу́ о́чи Мои́ отъ ва́съ. Приближа́ются бо Мнѣ́ лю́діе сíи усты́ свои́ми, се́рдце же и́хъ дале́че отстои́тъ отъ Мене́. Разумѣ́юще сіе́, ны́нѣ ка́емся и обраща́емся къ Тебѣ́, да преста́нетъ гнѣ́въ Тво́й, да побори́ши борю́щіи ны́ и да рече́мъ: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

О, ка́ко бре́мя беззако́ній наро́да Твоего́, Го́споди, умно́жися, Ты́ отъя́лъ еси́ си́лу на́шу, пре́далъ еси́ на́съ въ ру́ки беззако́нниковъ и содѣ́лашася вси́ раби́. То́кмо Ты́, еди́не Го́споди, мо́жеши, а́ще хо́щеши свободи́ти ны́, егда́ позна́емъ грѣхи́ своя́ и обрати́мся къ Тебѣ́ Созда́телю на́шему и просла́вимъ Тя́.

Жи́знь во вѣ́ки блаже́нная то́кмо въ Бо́зѣ е́сть, но у́зокъ пу́ть вводя́й въ живо́тъ. Сія́ забы́ наро́дъ Тво́й, Го́споди, и не послу́ша словесе́ Твоего́, Христе́ Царю́, но широ́кимъ путе́мъ грѣха́ по́йде. Пріи́де же на ны́ наси́ліе и па́губа, изгна́ніе и сме́рть, да уразумѣ́емъ еди́ный и́стинный пу́ть Тво́й, Спаси́телю на́шъ, и обрати́мся и просла́вимъ Тя́.

Богоро́диченъ: Ты́ еси́, Пречи́стая Богоро́дице, прибѣ́жище на́ше и утвержде́ніе. Моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего пода́ти на́мъ спасе́ніе и грѣхо́въ оставле́ніе.

Катава́сія: Сѣдя́й въ сла́вѣ / на Престо́лѣ Божества́ / во о́блацѣ ле́гцѣ, / прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, / Нетлѣ́нною Дла́нію / и спасе́ зову́щія: / сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́ на́съ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, / и мы́шцею Твое́ю высо́кою / Тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, / Человѣколю́бче.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лія се́рдце мое́, Твою́ нетлѣ́нную даю́щи ра́дость, весе́лія ро́ждшая вино́внаго.

Изба́ви на́съ отъ бѣ́дъ, Богоро́дице Чи́стая, вѣ́чное ро́ждши избавле́ніе, и миръ всякъ умъ преиму́щій.

Разрѣши́ мглу прегрѣше́ній моихъ, Богоневѣ́сто, просвѣще́ніемъ Твоея́ свѣ́тлости, Свѣтъ ро́ждшая Боже́ственный и превѣ́чный.

Исцѣли́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ніе, посѣще́нія Твоего́ сподо́бльшая, и здра́віе моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

И́нъ. Ирмо́съ: Свѣ́та Пода́телю / и вѣко́въ Тво́рче, Го́споди, / во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній наста́ви на́съ: / ра́звѣ бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́емъ.

Егда отринулъ есть Господь царя и князя и священника, храмы же и жертвенники и святилища Своя не пощадѣ, тогда возскорбѣхъ, сердце мое смятеся во мнѣ, воздыхаю и нѣсть утѣша́ющаго. При́зри, Го́споди, и пощади́, просвѣти́ ны повелѣ́ніи Твои́ми, да обрати́мся къ Тебѣ́ и послу́жимъ Ти́.

Лю́діе Твои́, Го́споди, бѣжа́ти вожделѣ́ша отъ наси́лія враго́въ и не возмого́ша, инíи же въ наро́дѣхъ чужди́хъ скита́ются. Сіе́ бы́сть, я́ко ло́жніи вожди́ вѣща́ша суету́ и безу́міе и не глаго́лаху о грѣсѣ́хъ, да отвратя́тъ гнѣ́въ Бо́жій, плѣне́ніе и изгна́ніе. Ны́нѣ отверзо́ша на ны́ уста́ своя́ вси́ врази́ на́ши, поскрежета́ша зубы́ свои́ми и рѣ́ша: поглоти́мъ и́хъ. Возста́ни, воззови́ въ нощи́, излива́й моли́тву ко Го́споду, простира́я къ Нему́ ру́цѣ и глаго́ля: ви́ждь, Го́споди, поги́бель на́шу, просвѣти́, при́зри и поми́луй.

Юноши и дѣ́вы, ста́рцы и младе́нцы непови́нніи убіе́ни бы́ша, погна́ вра́гъ ду́шу мою́, смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й, посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя отъ вѣ́ка, и уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́, поги́бе си́ла моя́ и наде́жда моя́ на Го́спода. Помяни́, Го́споди, нищету́ мою́ и го́ресть. Сія́ глаго́лахъ въ се́рдцѣ мое́мъ, сего́ ра́ди потерплю́ страда́ніе отъ Бо́га, я́ко да призри́тъ Госпо́дь на сми́реніе мое́.

Богоро́диченъ: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Пречи́стая Марíе, моли́ рабо́мъ Твои́мъ пода́ти прегрѣше́ній оставле́ніе.

Катава́сія: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: / Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, / имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, / и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, / всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, / ми́ръ подава́ющая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду / и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, / я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися / и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, / и молю́ся, я́ко Іо́на: / отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Сме́рти и тли́ я́ко спа́слъ есть, Са́мъ Ся́ изда́въ сме́рти, тлѣ́ніемъ и сме́ртію мое́ естество́ я́то бы́вшее, Дѣ́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́въ злодѣ́йствія мя изба́вити.

Предста́тельницу Тя живота́ вѣмъ, и храни́тельницу тве́рду, Дѣ́во, и напа́стей рѣша́щу молвы́, и нало́ги бѣсо́въ отгоня́ющу: и молю́ся всегда́, отъ тли́ страсте́й мои́хъ изба́вити мя.

Яко стѣ́ну прибѣ́жища стяжа́хомъ, и душъ всесоверше́нное спасе́ніе, и простра́нство въ ско́рбехъ, Отрокови́це, и просвѣще́ніемъ Твоимъ при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́нѣ насъ отъ страсте́й и бѣдъ спаси́.

На одрѣ́ ны́нѣ немощству́яй лежу́, и нѣ́сть исцѣле́нія пло́ти мое́й, но Бо́га и Спа́са мíру, и Изба́вителя неду́говъ ро́ждшая, Тебѣ́ молю́ся Благо́й: отъ тли неду́гъ возста́ви мя.

И́нъ. Ирмо́съ: Во глубинѣ́ грѣхо́внѣй содержи́мь е́смь, Спа́се, / и въ пучи́нѣ жите́йстѣй обурева́емь, / но, я́коже Іо́ну отъ звѣ́ря, / и мене́ отъ страсте́й возведи́ и спаси́ мя.

Даде́ Госпо́дь утѣше́ніе, я́ко ми́лость Госпо́дня не оста́ви на́съ, и не сконча́шася щедро́ты Его́, обновля́ются бо на вся́къ де́нь. Сего́ ра́ди бу́демъ надѣ́ющеся на Бо́га, Госпо́дь ча́сть на́ша е́сть, пребу́демъ упова́юще на Него́, могу́щаго изба́вити на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, я́коже Іо́ну отъ звѣ́ря морска́го.

Ищущимъ Бо́га бла́го е́сть, бла́гъ бо Госпо́дь надѣ́ющимся на Него́, бла́го душѣ́ въ терпѣ́ніи ожида́ющей спасе́нія Бо́жія, даю́щей лице́ свое́ бію́щему и пріе́млющей поноше́ніе, я́ко не на вѣ́ки отри́нетъ Госпо́дь, но изба́витъ отъ поги́бели ду́ши смири́вшихся и упова́ющихъ на Него́.

Согрѣши́вшимъ лю́демъ посла́ Госпо́дь го́ре, но поми́луетъ по вели́цѣй бла́гости и любви́ въ попече́ніи Свое́мъ, порази́ бо и огорчи́ сы́ны человѣ́ческія не отъ изволе́нія се́рдца Своего́, но егда́ попра́ша за́повѣди Его́, я́ко отъ Вы́шняго исхо́дитъ наказа́ніе и благоде́нствіе. Да не возро́пщетъ о наказа́ніи вся́къ живу́щій, да сѣ́туетъ же о грѣсѣ́хъ свои́хъ и воспла́четъ, до́ндеже приклони́тся и уви́дитъ Госпо́дь съ небесе́.

Богоро́диченъ: Ны́нѣ къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Пречи́стая, спаси́ мя моли́твами Твои́ми и соблюди́: ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши, я́ко Ма́ти Всемогу́щаго.

Катава́сія: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / богому́дріи, Богома́тере, / пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, / отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Конда́къ, гла́съ 6:

Наде́жда царя́ му́ченика съ цари́цею и ча́ды и слуги́ укрѣпи́, / и къ Твое́й любви́ окрыли́, / бу́дущій и́мъ поко́й предвозвѣсти́вши, / тѣ́хъ моли́твами, Го́споди, поми́луй на́съ.

Икосъ: Зря́ вѣ́ру Христо́ву благочести́вымъ царе́мъ во странѣ́ Россíйстѣй укрѣпля́ему, и не терпя́ сего́, врази́ Бо́жіи погуби́ти христолюби́ваго царя́ му́ченика Никола́я умы́слиша, и преда́ша его́ непови́ннѣй сме́рти со благочести́вою цари́цею и ча́ды и слуги́ и со всѣ́мъ ца́рственнымъ ро́домъ, но прельсти́шася, я́ко пу́ть нечести́выхъ поги́бнетъ, пра́ведницы же во вѣ́ки жи́ви бу́дутъ, и вмѣ́сто па́губы и вре́да, сотвори́ша и́хъ сла́вныя му́ченики и засту́пники предъ Бо́гомъ. Кро́вію и́хъ и новому́ченикъ всѣ́хъ страна́ Россíйская, богобо́рцы угнета́емая, спасе́на бу́детъ, поне́же кро́вь сія́ сѣ́мя но́вой жи́зни во Христѣ́ е́сть, тѣ́хъ моли́твами, Го́споди, поми́луй на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, / въ Вавило́нѣ иногда́, / вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

На́ше спасе́ніе я́коже восхотѣ́лъ еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дѣ́выя всели́лся еси́, Юже мíру предста́тельницу показа́лъ еси́: отецъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися отъ прегрѣше́ній, и душе́вныхъ скве́рнъ, вѣ́рою зову́щимъ: отецъ на́шихъ, Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сокро́вище спасе́нія, и исто́чникъ нетлѣ́нія, Тя ро́ждшую, и сто́лпъ утвержде́нія, и дверь покая́нія зову́щимъ показа́лъ еси́: отецъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Тѣле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вію приступа́ющихъ къ кро́ву Твоему́, Дѣ́во, исцѣли́ти сподо́би, Спа́са Христа́ намъ ро́ждшая.

И́нъ. Ирмо́съ: Образу злато́му на по́лѣ Деи́рѣ служи́му, / тріе́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго велѣ́нія, / посредѣ́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: / благослове́нъ еси, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Обрати́ ны, Го́споди, къ Тебѣ́, и обрати́мся, обнови́ дни́ на́ша служе́ніемъ Тебѣ́, я́коже пре́жде, я́ко благослове́нъ еси́, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во вѣ́ки. Яко пра́веденъ еси́ во все́мъ, е́же сотвори́лъ еси́ на́мъ, и вся́ дѣла́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путіе́ Твои́, и вси́ суди́ Твои́ и́стинни. Сего́ ра́ди душе́ю сокруше́нною и ду́хомъ смире́ннымъ глаго́лемъ: благослове́нъ еси́ Бо́же, препѣ́тый и превозноси́мый во вѣ́ки.

Го́споди Бо́же, благослове́нъ еси́, я́ко и́стиннымъ судо́мъ наве́лъ еси́ сія́ вся́ страда́нія на ны́, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. Яко согрѣши́хомъ и беззако́нновахомъ и не соблюдо́хомъ и не сохрани́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, да бла́го на́мъ бу́детъ и да просла́вимъ и́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препѣ́тое и превозноси́мое во вѣ́ки.

Рѣши́телю всѣ́хъ долго́въ грѣхо́вныхъ, Го́споди, благода́ть пода́ждь проще́нія прегрѣши́вшей странѣ́ Россíйстѣй, ю́же наказа́лъ еси́ ра́нами го́рькими. Оба́че не во гнѣ́вѣ Твое́мъ, но по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ и неизрече́ннѣй ми́лости Твое́й очи́сти зе́млю правосла́вную отъ безбо́жныхъ враго́въ, возста́ви, Ще́дрый, ца́ря Пома́занника Твоего́ и услы́ши ны́, ми́ръ це́ркви и спасе́ніе лю́демъ Твои́мъ да́руй, мо́литъ Тя́ ца́рь страстоте́рпецъ и ве́сь безчи́сленный со́нмъ но́выхъ му́ченикъ, Еди́наго благослове́ннаго Бо́га оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Богоро́дице Дѣ́во, ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва, Зижди́теля Твоего́, Того́ моли́ съ царе́мъ великому́ченикомъ, цари́цею и ча́ды и слуги́ и про́чими ца́рственными му́ченики и всѣ́ми новому́ченики Россíйскими, поми́ловати ду́ши на́ша.

Катава́сія: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, / Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, / хвали́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

По́мощи я́же отъ Тебе́ тре́бующія, не пре́зри, Дѣ́во, пою́щія и превознося́щія Тя во вѣ́ки.

Неможе́ніе души́ моея́ исцѣля́еши, и тѣле́сныя болѣ́зни, Дѣ́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во вѣ́ки.

Исцѣле́ній бога́тство излива́еши вѣ́рно пою́щимъ Тя, Дѣ́во, и превознося́щимъ неизрѣче́нное Твое́ рождество́.

Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Дѣ́во, тѣ́мже Тя пое́мъ во вся вѣ́ки.

И́нъ. Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго, / и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, / по́йте, дѣла́, я́ко Го́спода, / и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Шу́яго стоя́нія изба́ви на́съ, Го́споди, вся́ къ по́льзѣ на́шей стро́яй, посла́вый о́гненное очище́ніе странѣ́ на́шей, да непреста́нно взыва́емъ: благослови́те вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода.

Имамы сокро́вище ве́ліе вѣ́ру святу́ю, ю́же Христо́съ на́мъ недосто́йнымъ даде́, да сохрани́мъ ю́ во благоде́нствіи и во страда́ніихъ, я́коже со́нмъ вели́кій но́выхъ страстоте́рпецъ да́же до сме́рти вѣ́ру сохрани́, и да глаго́лемъ съ ни́ми: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те во вѣ́ки.

Возжела́въ всеблагíй Бо́гъ яви́ти крѣ́пость вѣ́ры и си́лу терпѣ́нія ца́рственныхъ му́ченикъ, даде́ и́мъ испи́ти ча́шу го́рькихъ страда́ній и прія́ти му́ченическую сме́рть, они́ же не поропта́ша, но я́ко а́гнцы незло́бивіи не отверзо́ша у́стъ свои́хъ, съ терпѣ́ніемъ же и ра́достію вся́ претерпѣ́ша, взыва́юще: Го́спода по́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Спасе́нія хода́таица на́мъ яви́лася еси́, Богоро́дице, ро́ждшая Спа́са и Влады́ку всѣ́хъ, тѣ́мже мо́лимъ Тя́: избавле́ніе отъ безбо́жникъ исхода́тайствуй лю́тѣ стра́ждущей странѣ́ Россíйстѣй, и спасе́нія сподо́би всѣ́хъ пѣсносло́вящихъ Тя́ вѣ́рно во вся́ вѣ́ки.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся вѣ́ки.

Катава́сія: Отроки благочести́выя въ пещи́ / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́нѣ же дѣ́йствуемое, / вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: / Го́спода по́йте, дѣла́, / и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу, / Тя́ исповѣ́дуемъ, / спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, / съ безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

То́ка слезъ мои́хъ не отврати́ся, Яже отъ вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Дѣ́во, Христа́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Дѣ́во, Яже ра́дости пріе́мшая исполне́ніе, грѣхо́вную печа́ль потребля́ющи.

Свѣ́та Твоего́ заря́ми просвѣти́, Дѣ́во, мракъ невѣ́дѣнія отгоня́щи, благовѣ́рно Богоро́дицу Тя исповѣ́дающихъ.

На мѣ́стѣ озлобле́нія не́мощи смири́вшагося, Дѣ́во, исцѣли́, изъ нездра́вія во здра́віе претворя́ющи.

И́нъ. Ирмо́съ: Отъ Бо́га Бо́га Сло́ва, / неизрече́нною му́дростію прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, / я́дію въ тлѣ́ніе па́дшаго лю́тѣ, / отъ Святы́я Дѣ́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́съ ра́ди, / вѣ́рніи, единому́дренно пѣ́сньми велича́емъ.

Широ́кій пу́ть грѣха́, вводя́й въ поги́бель, и мно́зи су́ть входя́щіи и́мъ, рече́ Госпо́дь. Не послу́шаша сего́ ева́нгельскаго гла́са лю́діе Россíйстіи, и гнѣ́въ Бо́жій пости́же и́хъ, отъ него́же изба́ви на́съ, Христе́, мо́литъ Тя́ святы́й великому́ченикъ ца́рь Никола́й и и́же съ ни́мъ убіе́нніи, и я́ко Человѣколю́бецъ поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Іису́се Христе́ Бо́же на́шъ, обрати́ ны́ по мно́жеству ми́лости Твоея́ и спасе́мся, при́зри съ небесе́ ми́лостію и любо́вію, и ви́ждь, я́ко пре́далъ еси́ на́съ въ ру́ки беззако́нныхъ и есмы́ смире́ни по все́й земли́ грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. И ны́нѣ возслѣ́дуемъ всѣ́мъ се́рдцемъ, и бои́мся Тебе́, и и́щемъ лица́ Твоего́. Не посрами́ на́съ, моли́твами святы́хъ ца́рственныхъ страстоте́рпцевъ, но спаси́ ду́ши на́ша.

Яви́, Го́споди, си́лу Твою́, мо́литъ Тя́ ца́рь страстоте́рпецъ, изми́ на́съ отъ безбо́жныхъ вра́гъ на́шихъ по чудесе́мъ Твои́мъ, и сотвори́ съ на́ми по кро́тости Твое́й и по мно́жеству ми́лости Твоея́, и да посра́мятся вси́ явля́ющіи рабо́мъ Твои́мъ зла́я, и крѣ́пость и́хъ да сокруши́тся и да разумѣ́ютъ, я́ко Ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ еди́нъ по все́й вселе́ннѣй, сла́венъ и спаса́яй ду́ши на́ша.

Богоро́диченъ: Ты́ еси́ крѣ́пость на́ша, Ты́ еси́ похвала́ и ра́дованіе, храни́тельница на́ша, заступле́ніе, прибѣ́жище, предста́тельница непобѣди́мая и покро́въ страны́ Россíйскія. Пречи́стая Богоро́дице, съ царе́мъ му́ченикомъ и вели́кимъ со́нмомъ новому́ченикъ моли́ спасти́ рабы́ Твоя́.

Катавасія: Всякъ земнородный, / да взыграетъ Духомъ просвѣщаемь, / да торжествуетъ же безплотныхъ умовъ естество, / почитающее священное торжество Богоматере, / и да вопіетъ: / радуйся, всеблаженная, Богородице / чистая Приснодѣво.

Свѣти́ленъ:

Страда́вшіи Тебе́ ра́ди ца́рственніи му́ченицы, Христе́, / мно́гія му́ки претерпѣ́ша, / и сла́вныя вѣнцы́ прія́ша на небесѣ́хъ, / да мо́лятся о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: По Бо́зѣ упова́ніе иму́ще на Тя́, / Пречи́стая Богоро́дице, / мо́лимъ Ти́ ся: ро́ждшагося изъ Тебе́ умоли́ / дарова́ти ми́ръ вселе́ннѣй и ве́лію ми́лость.

На хвали́техъ, стихи́ры на 4, гла́съ 3:

Агнцы чи́стыя приведо́стеся ко Влады́цѣ, / страстоте́рпцы ца́рственніи му́ченицы, / Того́ моли́те спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Ра́ны ва́ша и я́звы, / сла́вніи ца́рственніи му́ченицы, / я́звы грѣхо́вныя исцѣля́ютъ всѣ́хъ вѣ́рныхъ, / святíи страда́льцы Госпо́дни, / мно́гому терпѣ́нію науча́юще.

Лю́тыми ра́нами и страда́ньми му́чими, / святíи ца́рственніи страстоте́рпцы, / не отверго́стеся и́стинныя Жи́зни – Го́спода на́шего, / ни богобо́рцевъ устраши́стеся, / тѣ́мже моли́твами ва́шими / всѣ́хъ на́съ утверди́те.

Сла́ва, гла́съ 6: Моли́твами, Христе́, святы́хъ му́ченикъ Твои́хъ, / убіе́нныхъ за вѣ́ру въ Тя́, / вели́кихъ князе́й: Михаи́ла, Па́вла, Дими́трія и Гео́ргія, / и вѣ́рныхъ ца́рскихъ слу́гъ: Иліи́, Васи́лія и Евге́нія, / Анастасíи, Екатери́ны и Анны, / Алексíя, Іоа́нна, Кли́мента, Іоа́нна и Никола́я, / поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша, / я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, / возрасти́вшая на́мъ пло́дъ живота́, / Тебѣ́ мо́лимся, моли́ся Влады́чице со святы́ми ца́рственными страстоте́рпцы и всѣ́ми новому́ченики, / поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́віе вели́кое. Ектеніи́ и отпу́стъ.

НА ЛИТУРГІИ.

Блаже́нна отъ кано́на пѣ́снь 3‑я и 6‑я на 8.

Тропа́рь свято́му
ца́рю му́ченику, гла́съ 5‑й:

Ца́рства земна́го лише́ніе, / у́зы и страда́нія многоразли́чныя, / кро́тко претерпѣ́лъ еси́, / свидѣ́тельствовавъ о Христѣ́ да́же до сме́рти отъ богобо́рцевъ, / страстоте́рпче вели́кій Боговѣнча́нный царю́ Нико́лае, / сего́ ра́ди му́ченическимъ вѣнце́мъ на небесѣ́хъ / вѣнча́ тя́, съ цари́цею, и ча́ды, и слуги́ твои́ми Христо́съ Бо́гъ, / Его́же моли́ / поми́ловати страну́ Россíйскую, / и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропа́рь преподобному́ченицѣ
княги́ни Елисаве́тѣ, гла́съ 4‑й:

Кро́тость и смире́ніе и любо́вь / всели́вши въ ду́шу свою́, / усе́рдно послужи́ла еси́ стра́ждущимъ, / страстоте́рпице свята́я княги́не Елисаве́то, / та́же съ вѣ́рою претерпѣ́ла еси́ страда́нія и сме́рть за Христа́, / съ му́ченицею Варва́рою. / Съ не́ю же моли́ о всѣ́хъ съ любо́вію почита́ющихъ ва́съ.

Конда́къ ца́рственныхъ
му́ченикъ, гла́съ 6‑й:

Наде́жда царя́ му́ченика съ цари́цею и ча́ды и слуги́ укрѣпи́, / и къ Твое́й любви́ окрыли́, / бу́дущій и́мъ поко́й предвозвѣсти́вши, / тѣ́хъ моли́твами, Го́споди, поми́луй на́съ.

Конда́къ святѣ́й му́ченицѣ
княги́ни Елисаве́тѣ, гла́съ 4‑й:

Отъ сла́вы ца́рственныя, / взе́мши кре́стъ Христо́въ, / прешла́ еси́ къ сла́вѣ небе́снѣй, моля́щися за враги́, / и обрѣла́ еси́ ра́дость вѣ́чную, / свята́я му́ченице княги́не Елисаве́то, / съ Варва́рою му́ченицею, / тѣ́мже моли́те о душа́хъ на́шихъ.

Проки́менъ, гла́съ 4‑й: Тебе́ ра́ди, Го́споди, / умерщвля́еми есмы́ ве́сь де́нь. Сти́хъ: Вмѣни́хомся я́ко о́вцы заколе́нія.

Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 99.

Бра́тiе, вѣ́мы, я́ко лю́бящымъ Бо́га вся́ поспѣшеству́ютъ во благо́е, су́щымъ по предувѣ́дѣнiю зва́ннымъ: и́хже бо предувѣ́дѣ, тѣ́хъ и предуста́ви сообра́зныхъ бы́ти о́бразу Сы́на Своего́, я́ко бы́ти Ему́ перворо́дну во мно́гихъ бра́тiяхъ, а и́хже предуста́ви, тѣ́хъ и призва́, а и́хже призва́, си́хъ и оправда́, а и́хже оправда́, си́хъ и просла́ви. Что́ у́бо рече́мъ къ си́мъ, а́ще Бо́гъ по на́съ, кто́ на ны́? И́же у́бо Своего́ Сы́на не пощадѣ́, но за на́съ всѣ́хъ преда́лъ е́сть Его́, ка́ко у́бо не и съ ни́мъ вся́ на́мъ да́рствуетъ? Кто́ пое́млетъ на избра́нныя Бо́жiя, Бо́гъ оправда́яй. Кто́ осужда́яй? Христо́съ Иису́съ уме́рый, па́че же и воскре́сый, И́же и е́сть о десну́ю Бо́га, И́же и хода́тайствуетъ о на́съ. Кто́ ны́ разлучи́тъ от любве́ Бо́жiя, ско́рбь ли, или́ тѣснота́, или́ гоне́нiе, или́ гла́дъ, или́ нагота́, или́ бѣда́, или́ ме́чь? Я́коже е́сть пи́сано: я́ко Тебе́ ра́ди умерщвля́еми е́смы ве́сь де́нь; вмѣни́хомся я́коже о́вцы заколе́нiя. Но во всѣ́хъ си́хъ препобѣжда́емъ за Возлю́бльшаго ны́. Извѣсти́хся бо, я́ко ни сме́рть, ни живо́тъ, ни а́нгели, ни нача́ла, ниже́ си́лы, ни настоя́щая, ни гряду́щая, ни высота́, ни глубина́, ни и́на тва́рь ка́я возмо́жетъ на́съ разлучи́ти от любве́ Бо́жiя, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ Го́сподѣ на́шемъ.

Аллилу́ія, гла́съ 1‑й. Сти́хъ: Бо́гъ на́мъ прибѣ́жище и си́ла, помо́щникъ въ ско́рбѣхъ обрѣ́тшихъ ны́ зѣло́. Сти́хъ: Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь призове́мъ Тя́.

Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 52.

Рече́ Госпо́дь Свои́мъ ученико́мъ: Сiя́ заповѣ́даю ва́мъ, да лю́бите дру́гъ дру́га. А́ще мíръ ва́съ ненави́дитъ, вѣ́дите, я́ко Мене́ пре́жде ва́съ возненави́дѣ; а́ще от мíра бы́сте бы́ли, мíръ у́бо свое́ люби́лъ бы́; я́коже от мíра нѣ́сте, но А́зъ избра́хъ вы́ от мíра, сего́ ра́ди ненави́дитъ ва́съ мíръ. Помина́йте сло́во, е́же А́зъ рѣ́хъ ва́мъ: нѣ́сть ра́бъ бо́лiй го́спода своего́; а́ще Мене́ изгна́ша, и ва́съ изжену́тъ; а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́тъ, но сiя́ вся́ творя́тъ ва́мъ за и́мя Мое́, я́ко не вѣ́дятъ посла́вшаго Мя́. А́ще не бы́хъ прише́лъ и глаго́лалъ и́мъ, грѣха́ не бы́ша имѣ́ли; ны́нѣ же вины́ не и́мутъ о грѣсѣ́ свое́мъ; ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дитъ; а́ще дѣ́лъ не бы́хъ сотвори́лъ въ ни́хъ, и́хже и́нъ никто́же сотвори́, грѣха́ не бы́ша имѣ́ли; ны́нѣ же и ви́дѣша, и возненави́дѣша Мене́ и Отца́ Моего́, но да сбу́дется сло́во, пи́санное въ зако́нѣ и́хъ, я́ко возненави́дѣша Мя́ ту́не. Егда́ же прiи́детъ Утѣ́шитель, его́же А́зъ послю́ ва́мъ от Отца́, Ду́хъ и́стины, и́же от Отца́ исхо́дитъ, то́й свидѣ́тельствуетъ о Мнѣ́; и вы́ же свидѣ́телствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сiя́ глаго́лахъ ва́мъ, да не соблазни́теся. От со́нмищъ иждену́тъ вы́, но прiи́детъ ча́съ, да вся́къ, и́же убiе́тъ вы́, возмни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.

Прича́стенъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, / пра́вымъ подоба́етъ похвала́. / Аллилу́ія. [Три́жды.]

ПОКАЯННАЯ МОЛИТВА,
чита́емая въ де́нь убіе́нія Ца́рской Семьи́, на литургíи.

Благослове́нъ еси́, Го́споди Бо́же оте́цъ на́шихъ, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во вѣ́ки, я́ко пра́веденъ еси́ о всѣ́хъ, я́же сотвори́лъ еси́ на́мъ, и вся́ дѣла́ Твоя́ и́стинна и пра́ви путіе́ Твои́, и вси́ суди́ Твои́ и́стинни: и судьбы́ и́стинны сотвори́лъ еси́ по всѣ́мъ, я́же наве́лъ еси́ на ны́. Яко согрѣши́хомъ и беззако́нновахомъ отступи́вше отъ Тебе́, и прегрѣши́хомъ во всѣ́хъ, и за́повѣдей Твои́хъ не послу́шахомъ, ниже́ соблюдо́хомъ, ниже́ сотвори́хомъ, я́коже заповѣ́далъ еси́ на́мъ, да бла́го на́мъ бу́детъ. И пре́далъ еси́ на́съ въ ру́ки враго́въ беззако́нныхъ, ме́рзкихъ отсту́пниковъ, и человѣ́комъ непра́веднымъ и лука́внѣйшимъ па́че всея́ земли́. И ны́нѣ нѣ́сть на́мъ отве́рзти у́стъ: сту́дъ и поноше́ніе бы́хомъ рабо́мъ Твои́мъ и чту́щимъ Тя́. Не преда́ждь же на́съ до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ завѣ́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ отъ на́съ. Яко, Влады́ко, ума́лихомся па́че всѣ́хъ язы́къ и есмы́ смире́ни по все́й земли́ дне́сь, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. И нѣ́сть во вре́мя сіе́ нача́льника, проро́ка и вожда́. И ны́нѣ, возслѣ́дуемъ всѣ́мъ се́рдцемъ и бои́мся Тебе́ и и́щемъ лица́ Твоего́. Не посрами́ на́съ, но сотвори́ съ на́ми по кро́тости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́, и моли́твъ ра́ди пречи́стыя Ма́тере Твоея́ и всѣ́хъ святы́хъ Твои́хъ изми́ на́съ по чудесе́мъ Твои́мъ, и да́ждь сла́ву и́мени Твоему́, Го́споди. И да посра́мятся вси́ явля́ющіи рабо́мъ Твои́мъ зла́я, и да постыдя́тся отъ вся́кія си́лы и крѣ́пость и́хъ да сокруши́тся. И да разумѣ́ютъ вси́, я́ко Ты́ еси́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ, еди́нъ и сла́венъ по все́й вселе́ннѣй, ами́нь.

Моли́тва свято́му царю́ му́ченику Никола́ю.

О, святы́й страстоте́рпче царю́ му́чениче Нико́лае, Пома́занника Своего́ тя́ Госпо́дь избра́, во е́же ми́лостивно и пра́во суди́ти лю́демъ твои́мъ и храни́телемъ ца́рства правосла́внаго бы́ти.

Ца́рское служе́ніе сіе́ и о душа́хъ попече́ніе со стра́хомъ Бо́жіимъ соверша́лъ еси́. Испыту́я же тя́, я́ко зла́то въ горни́лѣ, ско́рби го́рькія Госпо́дь ти́ попусти́, я́коже Іову многострада́льному, послѣди́ же престо́ла ца́рскаго лише́ніе и му́ченическую сме́рть посла́ ти. Вся́ сія́ кро́тко претерпѣ́вый, я́ко и́стинный ра́бъ Христо́въ. наслажда́ешися ны́нѣ вы́шнія сла́вы у престо́ла всѣ́хъ Царя́, ку́пно со святы́ми му́ченики: свято́ю цари́цею Алекса́ндрою, святы́мъ о́трокомъ царе́вичемъ Алексíемъ, святы́ми царе́внами Ольгою, Татіа́ною, Марíею и Анастасíею и съ вѣ́рными слуги́ твои́ми, та́же со свято́ю му́ченицею княги́нею Елисаве́тою и со всѣ́ми ца́рственными му́ченики и свято́ю му́ченицею Варва́рою.

Но я́ко имѣ́я дерзнове́ніе ве́ліе у Христа́ Царя́, Его́же ра́ди вси́ пострада́ша, моли́ съ ни́ми, да отпу́ститъ Госпо́дь грѣ́хъ наро́да, не возбрани́вшаго убіе́ніе твое́, царя́ и пома́занника Бо́жія, да изба́витъ Госпо́дь стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ, за грѣхи́ на́ша и отступле́ніе отъ Бо́га попуще́нныхъ, и возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й, на́мъ же пода́стъ грѣхо́въ проще́ніе, и на вся́кую добродѣ́тель наста́витъ на́съ, да стяжи́мъ смире́ніе, кро́тость и любо́вь, я́же сíи му́ченицы яви́ша, да сподо́бимся небе́снаго ца́рствія, идѣ́же ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми новому́ченики и исповѣ́дники Россíйскими просла́вимъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Бо́гу на́шему сла́ва!

Источникъ: Слу́жба святы́мъ ца́рственнымъ му́ченикомъ: свято́му благовѣ́рному царю́ му́ченику Никола́ю, цари́цѣ му́ченицѣ Алекса́ндрѣ, царе́вичу Алексíю, царе́внамъ Ольгѣ, Татіа́нѣ, Марíи и Анастасíи, преподобному́ченицамъ княги́ни Елисаве́тѣ и и́нокинѣ Варва́рѣ, святы́мъ благовѣ́рнымъ му́ченикомъ ца́рскаго ро́да и вѣ́рнымъ слуга́мъ съ ни́ми убіе́ннымъ. – Мюнхенъ: Изданіе обители преподобнаго Іова Почаевскаго, 1996. – 23 с.

Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки