Канон Честным Небесным Силам бесплотным (Архангелам и Ангелам)


Канон Безплотных, творение Иоанна монаха, глас 8.

Песнь 1.

Ирмос: Песнь возсле́м, лю́дие, / чу́дному Бо́гу на́шему, / свободи́вшему Изра́иля от рабо́ты, / песнь побе́дную пою́ще и вопию́ще: / пои́м Тебе́, Еди́ному Влады́це.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Вси воспои́м, ве́рнии, / вся управля́ющую невеще́ственныя Го́рних лико́в чинонача́лия, Тро́ицу несозда́нную: / Свят, Свят, Свят еси́, вопию́ще, Бо́же Вседержи́телю.

Положи́л еси́ тва́рей Нача́ло, суще­ство́ Безпло́тное, Тво́рче А́нгелов, / пречи́стый Твой Престо́л окружа́ющее, зва́ти Тебе́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

Сла­ва: Ра́дуйся, Гаврии́ле, тайнови́дче Бо́жия воплоще́ния, / Михаи́ле же, чино́в невеще́ственных первостоя́телю, непреста́нно зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же Вседержи́телю.

И ныне: Трепе́щу та́инства, Хри­сте́, Тво­е­го́ снизхожде́ния, / я́ко И́же естество́м Бог, прия́л еси́ от Де́вы роди́тися я́ко Челове́к, / да спасе́ши мир от рабо́ты проти́внаго.

Песнь 3.

Ирмос: Страх Твой, Го́споди, / вса­ди́ в серд­ца́ раб Твои́х / и бу́ди нам утвержде́ние, / Тя во и́стине призыва́ющих.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Кре́постию поста́вил еси́, Безсме́ртне, си́льныя, / соверша́ющия всесвяту́ю Твою́ во́лю, / Тебе́ в вы́шних все­гда́ предстоя́щия.

Таи́нники Тво­е­го́ вочелове́чения и честна́го воста́ния, / А́нгельския чинонача́льники, Хри­сте́, за ны при­и­ми́ моля́щияся.

Сла­ва: А́нгелы приста́вил еси́ храни́тели челове́ком, я́ко Благоутро́бен, / служи́тели же показа́л еси́, Хри­сте́, спасе́ния Твои́х уго́дников.

И ныне: Неизрече́нно зача­ла́ еси́ Го́спода и Спа́са Богоневе́сто, / избавля́ющаго ны от лю́тых, Тя вои́стинне призыва́ющия.

Го́споди, поми́луй, три­жды.

Седален, глас 8.

Небе́сных нача́льницы и первостоя́телие высокопресто́льных и стра́шных / Боже́ственныя сла́вы Михаи́ле и Гаврии́ле Архистрати́зи, / А́нгелов чинонача́льницы, со все­ми Безпло́тными, / о служи́телие Влады́чни! / О ми́ре непреста́нно моля́щеся, / испроси́те оставле́ние прегреше́ных на́ми, / и ми́лость, и благода́ть обре­сти́ в день су́дный.

Сла­ва, и ныне, Богородичен:

Богоблагода́тная, Чи́стая, Благослове́нная, / благоутро́бия ра́ди ще́дрот из Тебе́ Ро́ждшагося / с вы́шними Си́лами, и Арха́нгелы, и все­ми Безпло́тными моли́ непреста́нно / пода́ти нам пре́жде кон­ца́ ми́лостивно проще́ние грехо́в / и жития́ исправле́ние, я́ко да обря́щем ми́лость.

Песнь 4.

Ирмос: Всел еси́ на ко́ни, апо́столы Твоя́, Го́споди, / и прия́л еси́ рука́ма Твои́ма узды́ их, / и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ / ве́рно пою́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Всел еси́ на А́нгелы, я́коже на ко́ни, Человеколю́бче, / и прия́л еси́ руко́ю Твое́ю броз­ды́ их, / и спасе́ние бысть ежде́ние Твое́ непреста́нно вопию́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Покрыва́ет А́нгелы доброде́тель Твоя́, Человеколю́бче, / и зем­ли́ исполня́ет кон­цы́ Тво­е­го́ сла́внаго, Безнача́льне, Боже́ственнаго хвале́ния, / с ни́ми Тебе́ вопию́щия: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла­ва: Изше́л еси́, Ще́дре, на спасе́ние люде́й Твои́х, Хри­сте́, / созыва́еши же дру́ги, Си́лы Твоя́, / и весе́лие бысть прише́ствие Твое́ ве́рно Тебе́ вопию́щим: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ныне: Де́ва и Ма́ти преесте́ственно яви́лася еси́, Всечи́стая, / я́ко Бо́га, Того́жде и Челове́ка Хри­ста́, ро́ждшая. / Ему́же со стра́хом вопию́т А́нгельския чи́ни: / сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: От но́щи неве́дения / по душелови́тельному пути́ при́сно блудя́щаго, / све́том ра́зума Тво­е­го́, Го́споди, преднаставля́я мя, / на сте­зю́ за́поведей Твои́х напра́ви.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Невозвра́тным жела́нием при́сно к высо­те́, / к Тебе́, Хри­сте́, носи́ми, кра́йнейшему всех жела́ний, / А́нгельския си́лы непреста́нно Тя сла́вят.

Ты у́мныя по суще­ству́, нетле́нныя благода́тию Твое́ю, Хри­сте́, / устро́ил еси́ песнопе́вцы Тво­е­го́ вели́чества, / А́нгелы Твоя́, по о́бразу соде́лав, Непостижи́ме.

Сла­ва: Ты непрекло́нны на го́ршее к Тебе́ приближе́нием, Хри­сте́, / сохрани́л еси́ Твоя́ слу­ги́, / исто́чник бо бла́гости Ты еси́, / благотвори́ши досто́йно Тебе́ служа́щия.

И ныне: Умерщвле́нную мою́ ду́шу страстьми́ ме́рзкими, Всенепоро́чная ожи­ви́, / жи́зни Храни́теля ро́ждшая, / и к сте­зи́ ве́чней, и блаже́нней жи́зни упра́ви.

Песнь 6

Ирмос: Ио́ну в ки́те, Го́споди, / еди́наго всели́л еси́, / мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиими, / я́ко от тли о́наго спаси́.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Боголе́пне от не су́щих, Го́споди, / сло́вом Твои́м приве́л еси́ суще­ства́ Небе́сных безсме́ртных во́инств, / светови́дны ты́я соде́ловая.

Таи́нницы честни́и Бо́жия хвале́ния бы́сте Безпло́тнии, / гра́ждане Небе́сныя и Боже́ственныя и́стинно ски́нии, / Твор­цу́ досто́йно служа́ще.

Сла­ва: Безпло́тных чи́ни у́мнии / Тя, Сы́не Бо́жий пребезнача́льный, хва́лят непреста́нно / и славосло́вят, я́ко Твор­ца́ и Созда́теля вся́ческих.

И ныне: Со Отце́м в вы́шних, Пречи́стая, безнача́льне седя́щаго, / на объя́тиих Твои́х восклони́ти сподо́билася еси́: / Его́же нам пода́ждь, Чи́стая, рабо́м Твои́м, Ми́лостива.

Го́споди, поми́луй, три­жды. Сла́ва, и ны́не:

Кондак, глас 2:

Архистрати́зи Бо́жии, / служи́телие Боже́ственныя сла́вы, / А́нгелов нача́льницы и челове́ков наста́вницы, / поле́зное нам проси́те и ве́лию ми́лость, / я́ко Безпло́тных Архистрати́зи.

Икос:

Рекл еси́, Человеколю́бче, в писа́ниих Твои́х / мно́жеству ра́доватися А́нгелов на Небе­си́ / о челове́це еди́ном ка́ющемся, Безсме́ртне. / Те́мже мы, и́же в беззако́ниих, Безгре́шне, / еди́не Сердцеве́дче, / Тя моли́ти все­гда́ дерза́ем, я́ко Благоутро́бнаго, / уще́дрити и низпосла́ти недосто́йным умиле́ние, Влады́ко, / подая́й нам проще́ние: / о всех бо нас мо́лятся Тебе́ Безпло́тных Архистрати́зи.

Песнь 7.

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́ / попра́ша пла́мень дерзнове́нно / и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Све́ты яви́л еси́, Ще́дре, А́нгелов Твои́х невеще́ственное суще­ство́, / неизрече́ннаго све́та исполня́еми непреста́нно, / благослове́н еси́, зову́щия, Бо́же во ве́ки.

Ему́же предстоя́т непреста́нно, служа́ще тьмы А́нгелов, / ли́ца же зре́ти не терпя́т зре́ния, / благослове́н еси́, зову́ще, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла­ва: Сло́вом Твои́м Ипоста́сным А́нгельское есте­ство́ соде́лал еси́, / освяти́в же Боже́ственным Ду́хом, / Тро́ицу Богосло́вити научи́л еси́, Бо́же, во ве́ки.

И ныне, Тро­и­чен: Три у́бо, у́мствующе Ипоста́си, неопи́санное сла́вим Суще­ство́, / Отца́, Сло́ва со Ду́хом, вопию́ще: / благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Песнь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася, / и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, / Го́спода по́йте / и превозноси́те во вся ве́ки.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

А́нгельскому поревну́им житию́, и мы́сли впери́м к высо­те́, / и с ни́ми невеще́ственно воспои́м Го́спода, / пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Лико́вственницы ликова́ния Небе́снии, / Престо́л обстоя́ще сла́вы, / о́крест Бо́га же все­гда́ обраща́ющеся, / А́нгели пою́т и превозно́сят Его́ во вся ве́ки.

Сла­ва: Невеще́ственнаго огня́ творя́щей пла́мень, / на высо­те́ непреста́нно служа́щия, и А́нгелы ду́хи явля́ющей, / Тро́ице покланя́емся и славосло́вим во вся ве́ки.

И ныне: Ему́же на Небе­си́ предстоя́т с тре́петом тьмы А́нгел и Арха́нгел, / Того́ на объя́тиих носи́ти сподо́билася еси́, Богоро́дице, / моли́ спасти́ся славосло́вящим Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Уста́вы пре­ш­ла́ еси́ есте­ства́, / Соде́теля заче́нши и Го́спода, / и дверь спасе́ния ми́рови была́ еси́. / Тем Тя, Богоро́дице, / непреста́нно велича́ем.

При­пев: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Тя, неизрече́нно соедини́вшаго Небе́сным, Хри­сте́, земна́я / и еди́ну Це́рковь соверши́вша А́нгелов и челове́ков, / непреста́нно велича́ем.

А́нгели же и Арха́нгели, / Престо́ли, Вла́сти и Госпо́дьства, / Нача́ла же и Си́лы, Херуви́ми и Серафи́ми, / с Богоро́дицею о ми́ре моли́теся.

Сла­ва: Всех предста́телие показу́ющиися, Михаи́л с Гаврии́лом, / посети́те от люб­ве́ чту́щия всепра́зднственную па́мять ва́шу и ве́рно воспева́ющия: / спаса́йте от вся́каго обстоя́ния.

И ныне: Ра́дуйся, свята́я Богоневе́сто! / Ра́дуйся, Свет ми́ру ро́ждшая ве́рным! / Ра́дуйся, сте­но́ и покро́ве всех нас: / Бо́га, я́ко Благоде́теля за ны непреста́нно моли́.

Светилен.

О́гненных, Архистрати́же, слуг предста́тельство от Отца́ прия́л еси́ Михаи́ле, све́тов, / тем и сия́ние Того́ сла́вы сия́ющее и́маши, / окру́г пречи́стаго Престо́ла ты пред­стоя́, / я́ко пе́рвый Невеще́ственных чино́в.

Сла­ва: Невеще́ственных Сил, Арха́нгел и А́нгел, / Госпо́дьств, и Престо́л, и Нача́л предста́тель пред Бо́гом постоя́нный, / Архистрати́же Боже́ственне, Михаи́ле пресла́вне, / нестерпи́мому бо Престо́лу предстоя́й, / покры́й, соблю­ди́, сохра­ни́ и спа­си́ вся, ве́рою тя почита́ющия, / мирска́го предста́теля.

И ныне, Бого­ро­ди­чен: Честне́йшая еси́ Херуви́м сла́вных и Серафи́м, Всепе́тая, / стра́шных без сравне́ния сла́внейшая / и всех святы́х А́нгел святе́йшая, Пречи́стая: / Зижди́теля бо всех пло́тски неизрече́нно роди­ла́ еси́, Богоро́дице. / Его́же моли́ рабо́м Твои́м разреше́ние дарова́ти прегреше́ний.

Молитва всем чинам Ангельским:

Вси святи́и Небе́сные беспло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ си́лы сокруша́ть все зло и стра́сти под но́ги мои́. Святи́и беспло́тные Серафи́мы, удосто́йте меня́ име́ть пламене́ющее се́рдце к Бо́гу. Святи́и беспло́тные Херуви́мы, удосто́йте меня́ име́ть прему́дрость для сла́вы Бо́жией. Святи́и беспло́тные Престо́лы, удосто́йте меня́ различа́ть и́стину от непра́вды. Святи́и беспло́тные Го́сподства, удосто́йте меня́ госпо́дствовать над страстя́ми, что́бы дух поработи́л плоть. Святи́и беспло́тные Си́лы, удосто́йте меня́ име́ть му́жество в исполне́нии во́ли Бо́жией. Святи́и беспло́тные Вла́сти, удосто́йте меня́ име́ть си́лу побе́ды над злом. Святи́и беспло́тные Нача́ла, удосто́йте меня́ служи́ть Го́споду Бо́гу в непоро́чности се́рдца и дел рук мои́х. Святи́и беспло́тные Арха́нгелы, удосто́йте меня́ исполня́ть во́лю Го́спода на́шего на́шего Иису́са Хри­ста́. Святи́и беспло́тные А́нгелы, удосто́йте меня́ руково́дствоваться за́поведями Бо́жиими во все дни жи́зни мое́й.

Молитва всем святым и безплотным Небесным Силам:

Бо́же Святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на Небе­си́ от А́нгел воспева́емый, на зем­ли́ от челове́к во святы́х Свои́х хва́лимый; да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й святе́й о́вы Апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Само­му́ де́йствующему вся во всех, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными доброде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, нам о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дшии, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти. Сих святы́х всех воспомина́я и их богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама­го́ в них де́йствовавшаго восхваля́ю и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя, Свя́те святы́х, даждь ми, гре́шному, после́довати их уче́нию, житию́, люб­ве́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.


Справ­ка:

В тра­ди­ции Пра­во­слав­ной Церк­ви с древ­них вре­мен в раз­ные дни неде­ли (сед­ми­цы) за бого­слу­же­ни­ем вос­по­ми­на­ют­ся те или иные собы­тия или свя­тые – это назы­ва­ет­ся «сед­мич­ным бого­слу­жеб­ным кругом».
Со вре­ме­нем бого­слу­жеб­ная тра­ди­ция Церк­ви рас­про­стра­ни­лась на домаш­ние (келей­ные) молитвы.

  • Бого­слу­же­ние поне­дель­ни­ка содер­жит молит­во­сло­вия Небес­ным Силам, втор­ни­ка – Иоан­ну Предтече.
  • В сре­ду, пят­ни­цу и вос­кре­се­нье Свя­тая Цер­ковь вспо­ми­на­ет Еван­гель­ские собы­тия пре­да­тель­ства Спа­си­те­ля, Его Крест­ной смер­ти и Вос­кре­се­ния, соот­вет­ствен­но и бого­слу­жеб­ные тесты посвя­ще­ны Гос­по­ду и Пре­свя­той Богородице.
  • Суб­бо­та по тра­ди­ции день поми­но­ве­ния усоп­ших и осо­бо­го моле­ния всем свя­тым от века Богу благоугодившим.
  • В чет­верг совер­ша­ет­ся память свя­тых апо­сто­лов и свя­ти­те­ля Нико­лая Чудотворца.

См. “Бого­слу­жеб­ные круги”

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки