Канон мученику Платону Анкирскому

Глас 8


p1b2891vmt107kvfqms61mjm5193 - Канон мученику Платону Анкирскому

Минея, 18 Ноября, Кано́н свята́го Плато́на

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,/ пе́снь Бо́гови воспева́юща. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Ве́чнаго Ца́рствия, сла́вне, чисте́йшую проходя́ широту́,/ от вся́кия ско́рби и напа́стей тесноты́, пою́щия тя спаси́,/ невозвра́тно ше́ствующия к Небе́сней стези́ вводя́. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Огражде́н благоче́стия ору́жием,/ столп незы́блен яви́вся, Плато́не,/ все свире́пство ран претерпе́л еси́/ и боле́зней тесноты́ подъя́л еси́,/ Боже́ственною благода́тию простира́яся. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́ношеское показа́в противле́ние,/ ме́ртвенную и тле́нную дебе́лость страда́нием отве́ргл еси́, всему́дре,/ и в нетле́нную ри́зу оде́явся, ра́дуяся, Влады́це предстои́ши. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воплоще́нна, Отцу́ Собезнача́льна и Соприсносу́щна,/ Единоро́дна Сло́ва па́че ума́ родила́ еси́,/ Благослове́нная Пречи́стая Богоро́дице./ Сего́ ра́ди пра́во му́дрствующе,/ пропове́даем Тя и всече́стно сла́вим. 

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на вода́х основа́вый,/ на ка́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́,/ я́ко несть свят, па́че Тебе́, еди́не Человеколю́бче. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже нетле́нная и́скра, в пла́мень лю́тый терпели́во, всеблаже́нне, вшел еси́,/ благоче́стия я́вственно ре́вностию распала́емь/ и огне́м Боже́ственным озаря́емь ве́ры. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Победи́в па́че естества́ де́монския слуги́,/ терпе́нием же кре́пких мук боле́зни подъе́м,/ А́нгелов ссе́льник и венцено́сец яви́лся еси́,/ Плато́не Богому́дре блаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На земли́ за Христа́, всеблаже́нне, подвиза́вся,/ Небе́сныя да́ры при́ем и венцы́, от Него́ приснопребыва́ющия,/ в чи́сте ме́сте рая́ вселя́ешися. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́ри Све́та,/ све́тлыми Ду́ха заря́ми укра́шена Богома́ти су́щи,/ Тобо́ю бо к нам Сло́во сни́де,/ просвеща́ющее вся Боже́ственным све́том пою́щия Тя. 

Седален, глас 8

Подвиго́в широто́ю, му́чениче му́дре,/ простира́яся ве́рою, всесла́вне,/ вра́жия, утесни́в, ко́зни погуби́л еси́/ и, до́бре соверши́в тече́ние Боже́ственное,/ ра́йскую широту́, ра́дуяся, дости́гл еси́./ Те́мже Це́рковь, простра́нством благоче́стия сия́ющи днесь,/ пра́зднует па́мять твою́ и вопие́т ти, блаже́нне:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе в Твой, Богоро́дице, прибега́ю смире́нный покро́в Боже́ственный,/ припа́дая, молю́ся:/ поми́луй, Пречи́стая,/ я́ко превзыдо́ша главу́ мою́ греси́,/ и бою́ся, Влады́чице, му́ки, и трепе́щу,/ моле́ние сотвори́, Чи́стая, к Сы́ну Твоему́/ от сих изба́вити мя.

Песнь 4

Ирмос: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Раствори́вся весь любо́вию Созда́теля твоего́,/ не чу́вствовал еси́ боле́зней теле́сных,/ страстны́я пло́ти ме́ртвенныя и ко́жныя ри́зы совле́кся/ и целому́дрия и спасе́ния оде́явся, Плато́не, ри́зою. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Священноде́латель Боже́ственный яви́лся еси́,/ я́ко непоро́чно овча́, му́жеский пол и соверше́нное всесожже́ние, му́чениче,/ тебе́ сама́го за всех закала́емому Христу́ прине́сл, Изба́вителю,/ ду́шу бо разже́г Влады́чнею любо́вию,/ о сожига́емей пло́ти небре́гл еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́ноши три, су́щия в Вавило́не, подража́я,/ всея́дца огня́ не убоя́лся еси́,/ но кре́пко и ю́ношески того́ претерпе́в пла́мень несте́рпный./ Те́мже тя Росода́вец со о́неми досто́йно прия́т в черто́г сла́вы. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко из ко́рене ца́рскаго су́щи,/ все́ми влады́чествующаго, Сло́во Бо́жие родила́ еси́ нам,/ плоть бы́вша и пребы́вша непреме́нна./ Те́мже Тя, Богоро́дицу, и́стинно и госпо́дьственно, всесвята́я Де́во, сла́вим. 

Песнь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мыи́,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго,/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведеи́ Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Дрема́ния твои́м ве́ждом/ и сна твои́м очесе́м не дал еси́, му́чениче,/ до́ндеже сном блаже́нным/ и подо́бным, Бо́га лю́бящим, любе́зным усну́л еси́, блаже́нне,/ мече́м во гла́ву усека́емь. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́коже в чужде́м телеси́, всеблаже́нне, стражда́, подвиза́лся еси́,/ я́ко стра́ждущим ины́м ви́дец быв, ты пострада́л еси́,/ Боже́ственным бо раче́нием разже́гся,/ предлежа́щих мук не убоя́лся еси́, сла́вне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Бога́тство обре́л еси́ неотъе́млемо/ и сла́ву неувя́дную, в Небе́сных оби́телех со А́нгелы ликовству́я/ и нетле́ннаго безсме́ртия в причаще́нии быв, всеизя́щнейше. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разреше́ние грехо́в Твои́ми моли́твами пода́ждь рабо́м Твои́м,/ избавля́ющи ты́я искуше́ний, и бед, и скорбе́й, и ху́льных еретико́в одержа́ния,/ Де́во Богоро́дице Всепе́тая. 

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Вы́шши страсте́й и мук быв,/ пло́ти отсече́ния претерпе́л еси́, сла́вне,/ Христа́ бо помо́щника и соде́теля име́л еси́ и споспе́шника. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Душе́вным ра́зумом благоле́пие Созда́теля взира́я всегда́/ и созерца́я добро́ту неизрече́нную,/ ви́димых ху́дость небре́гл еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко одушевле́нный киво́т, Законода́вца вмести́ла еси́,/ я́коже хра́м святы́й, прия́ла еси́ Свята́го, бы́вша Челове́ка,/ на благодея́ния челове́ков, Всеблаже́нная. 

Кондак, глас 3

Свята́я тво́я па́мять вселе́нную весели́т,/ созыва́ющи ве́рныя вся́ в пречестны́й храм твой,/ иде́же ны́не, ра́достию совоку́пльшеся,/ пое́м в пе́снех и све́тлостех./ Се́го ра́ди, Плато́не, вопие́м ти:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

Икос

Е́ллинское оста́вив все су́етство,/ Христо́вых ученико́в душеполе́зная уче́ния возлюби́ зело́ Плато́н Богому́дрый./ Тем и яви́ся всем че́стен,/ я́ко анки́ра ве́ры во оте́честве,/ его́же и зва́ние яве Анки́ра имену́ется./ До́бре бо того́ воспита́вшее/ изве́стен покро́в на враги́/ и засту́пника те́пла в ра́тех обрета́ет всегда́, вопию́щи:/ язы́ческаго наше́ствия изба́ви град твой, свя́те.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Зако́нно пострада́вша и враги́ твоя́ попра́вша,/ побе́ды венце́м Законополо́жник тебе́ венча́,/ велегла́сно вопию́ща и глаго́люща:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Преста́вился еси́, раду́яся, к присножела́нному тебе́ дре́вле,/ Его́же пречи́стей стра́сти, спасе́ния челове́ком вине́ бы́вшей, подража́я, пел еси́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Удиви́шася вся Небе́сныя си́лы терпе́нию твоего́ страда́ния/ и челове́цы, тогда́ зря́щии./ Преесте́ственно бо вопия́л еси́, секо́мый:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Избавля́емии, Пречи́стая, Боже́ственным Рождество́м де́вства Твоего́/ у́з сме́ртных и кля́твы первозда́ннаго Ада́ма,/ Тя, Богоро́дицу, му́дрствующе, зове́м:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тлыми по́двиги у́бо подвиза́лся еси́, всехва́льне,/ светле́йше же мно́го благосла́вие Христо́с тебе́ дарова́ и ве́чно пребыва́ющее,/ в Небе́сныя тя оби́тели всели́в, усе́рдно песнопою́ща:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко моле́бника ве́рнейша,/ я́ко предста́теля тепле́йша/ Всецарю́ и Творцу́ тва́ри, тя ны́не предлага́ем;/ за ны моли́ся, му́ченическим твои́м дерзнове́нием хода́тайствуя о хва́лящих тя/ и ве́рно песнопою́щих:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прия́ти сподо́бился еси́ Ца́рство Недви́жимое твое́ю де́тельною ве́рою,/ я́ко тебе́ да́ти обеща́ нелжи́вый Бо́г,/ за Него́же те́ло и огню́ и му́кам пре́дал еси́, зовы́й:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́ва Бо́жия, безнача́льнаго и Отцу́ сразумева́емаго,/ из не су́щаго О́тчим сове́том все соста́вившаго, Боголе́пно родила́ еси́,/ плоть бы́вша ра́ди нас, челове́ков./ Тем Тя, Богоро́дицу, правосла́вно му́дрствующе,/ Христа́ превозно́сим во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шниий во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Прииди́те у́бо, Боговенча́ннаго, мучениколю́бцы, воспои́м му́ченика,/ просте́ршаго благоче́стие своего́ ро́ждия:/ и́бо лозы́ жи́зни сад быв, плод изно́сит,/ умиле́ния нам вино́ точа́щий. 

Припев: Святы́й му́чениче Платóне, моли́ Бо́га о на́с.

Честна́ пред Бо́гом му́ченическая яви́ся смерть,/ присносу́щныя бо и неги́блемыя быва́ет Хода́тай и́стинныя жи́зни/ и жре́бий нетле́нный, и сла́ву безсме́ртную, и бога́тное подае́т воздая́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всю твою́ жизнь, му́чениче, Вседержи́телю Бо́гу освяти́л еси́/ и, я́ко благоуго́дну, жи́ву же́ртву, тебе́ сама́го, ра́дуяся, прине́сл еси́./ Тем сла́дости су́щия па́че ума́ я́ве сподо́бился еси́,/ но моли́ изба́витися искуше́ний пою́щим тя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя́, Ма́ти Бо́жия,/ ро́ждшая Христа́ Спа́са моего́, Бо́га и Челове́ка,/ сугу́ба естество́м, но не Ипоста́сию:/ Единоро́дна у́бо из Отца́,/ из Тебе́ же перворожде́нна всея́ тва́ри./ Те́мже Тя́ вси́ при́сно велича́ем. 

Светилен

Жесто́кую ше́ствовал еси́ в путе́х Боже́ственную стезю́,/ к широте́ возше́л еси́ Небе́снаго Ца́рствия, Плато́не, му́чеников сла́во,/ све́том сия́я нетле́нныя Тро́ицы./ Те́мже, сла́ве непрестаю́щей прича́щся,/ чту́щия тя помяни́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Засту́пницу нера́тну и предгра́дие/ вои́стинну предлага́ю покро́в Твой, Богоро́дице Де́во,/ Хода́таицу же к Бо́гу, изба́витися, Влады́чице, му́ки ве́чныя/ и в жи́зни нетле́нней То́бою причасти́тися Небе́снаго Ца́рствия.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer