Канон о усопших многих


5 ikonagix - Канон о усопших многих

Аудио:
22:47

 

Моли́твами святы́х отец наших, Го́споди Иису́се Хри­сте́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Чита­ет­ся три­жды, с крест­ным зна­ме­ни­ем и пояс­ным покло­ном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и при­бе­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба­вит тя от сети лов­чи, и от сло­ве­се́ мятеж­на. Плещ­ма Свои́ма осе­нит тя, и под кри­ле Его наде́ешися, ору­жи­ем обы­дет тя исти­на Его. Не убои́шися от стра­ха нощ­на­го, от стре­лы летя­щия во дни, от вещи во тьме пре­хо­дя­щия, от сря­ща и беса полу­ден­на­го. Паде́т от стра­ны тво­ея тыся­ща, и тьма одес­ную тебе, к тебе же не прибли́жится. Оба́че очи́ма твои́ма смот­ри­ши и воз­да­я­ние греш­ни­ков узри­ши. Я́ко Ты, Го́споди, упо­ва­ние мое́; Вы́шняго поло­жил еси́ при­бе­жи­ще твое́. Не прии́дет к тебе зло, и рана не прибли́жится теле­си́ тво­е­му. Я́ко Анге­лом Сво­им запове́сть о тебе, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­их. На руках воз­мут тя, да не когда преткне́ши о камень ногу твою. На аспи­да и васи­лис­ка насту­пи­ши, и попере́ши льва и змия. Я́ко на Мя упо­ва́, и избав­лю и́: покры́ю и́, я́ко позна и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы­шу его, с ним есмь в скор­би, изму́ его и про­слав­лю его, дол­го­тою дней испол­ню его и явлю ему спа­се­ние Мое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Те́бе, Бо́же. (Три­жды)

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Тропарь, глас 8‑й

Глу­би­ною муд­ро­сти чело­ве­ко­лю­бие вся стро́яй и полез­ная всем пода­ва­яй, Еди́не Соде́телю, упо­кой, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, на Тя бо упо­ва­ние возложи́ша, Твор­ца и Зижди­те­ля и Бо́га нашего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Те́бе и сте­ну, и при­ста­ни­ще и́мамы, и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его­же роди­ла еси́, Богоро́дице Безневе́стная, вер­ных спасение.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей мило­сти Тво­ей, и по мно­же­ству щед­рот Твои́х очи́сти без­за­ко­ние мое́. Наи­па­че омый мя от беззако́ния мое­го, и от гре­ха мое­го очи́сти мя. Я́ко без­за­ко­ние мое́ аз знаю, и грех мой пре­до мною есть выну. Те́бе еди­но­му согреши́х и лука­вое пред Тобою сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, вне­гда суди́ти Ти. Се бо, в без­за­ко­ни­их зачат есмь, и во гресе́х роди мя мати моя. Се бо, исти­ну воз­лю­бил еси́, без­вест­ная и тай­ная пре­муд­ро­сти Тво­ей явил ми еси́. Окропи́ши мя иссо­пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и паче сне­га убелю́ся. Слу­ху мое­му даси радость и весе­лие, воз­ра­ду­ют­ся кости смире́нныя. Отвра­ти лице Твое́ от грех моих, и вся беззако́ния моя очи́сти. Серд­це чисто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обно­ви во утро­бе моей. Не отве́ржи мене́ от лица Тво­е­го́, и Духа Тво­е­го́ Свя­та­го не оты­ми от мене́. Воз­даждь ми радость спа­се­ния Тво­е­го́ и Духом вла­дыч­ним утвер­ди мя. Научу без­за­кон­ныя путе́м Тво­им, и нечести́вии к Те́бе обра­тят­ся. Изба­ви мя от кро­вей, Бо́же, Бо́же спа­се­ния мое­го, воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Го́споди, устне́ мой отве́рзеши, и уста моя воз­ве­стят хва­лу Твою. Я́ко аще бы вос­хо­тел еси́ жерт­вы, дал бых у́бо, все­со­жже­ния не благоволи́ши. Жерт­ва Бо́гу дух сокруше́н, серд­це сокруше́нно и сми­рен­но Бог не уни­чи­жит. Убла­жи, Го́споди, бла­го­во­ле­ни­ем Тво­им Сио­на, и да сози́ждутся сте­ны Иерусали́мския. Тогда благоволи́ши жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­же­га­е­мая, тогда воз­ло­жат на олтарь Твой тельцы.

Канон, глас 1‑й

Песнь 1

Ирмос: Твоя́ побе­ди­тель­ная дес­ни­ца боголе́пно в кре­по­сти про­сла­ви­ся: та бо, Безсме́ртне, я́ко все­мо­гу­щая проти́вныя сотре́, изра­иль­тя­ном путь глу­би­ны новосоде́лавшая.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Вра­та смер­ти и верей, Тво­ею сме́ртию сокру­шил еси́ Безсме́ртне, вра­та отвер­зи, Влады́ко, паче ума безсме́ртия усоп­шим, молит­ва­ми стра­сто­тер­пец Твои́х.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Да Боже́ственнаго живо­та спо­до­бим­ся, соше́л еси́ к смер­ти, той же испрове́рг сокро­ви­ща, нас отту­ду извле́кл еси́; ны́не же, Жиз­но­да­вче, пре­став­лен­ныя упокой.

Сла́ва: Ты мое́ тле́нное же и мерт­вен­ное восприи́м, в нетле­ние обле́кл еси́, и к безконе́чному житию и бла­жен­но­му возне́сл еси́, иде́же я́ко щедр, и́хже при­ял еси́, упокой.

И ны́не: Рожд­шую е́же от Бо́га Божие Сло­во, ве́рнии воспои́м: Та бо Всечи́стая путь жиз­ни умер­шим бысть, ю́же я́ко Богоприе́мницу и Бого­ро­ди­цу, прославим.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго суще­ства немощь, и ми́лостивно в не вооб­раж­ся, пре­по­я­ши мя с высо­ты силою, е́же вопи́ти Те́бе Святы́й: одушевле́нный хра­ме неизрече́нныя сла­вы Тво­ея, Человеколю́бче.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Я́ко Един благ сый, я́ко Един мно­го­мило­стив, я́же благоче́стно к Те́бе отше́дшия, в небес­ных селе́ниих упо­кой, иде́же неизрече́нная радость и насла­жде­ние, и иде́же собор муче­ни­че­ский веселится.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Ты Един явил­ся еси́ на зем­ли́, Спа­се мой, без­гре­шен, И́же гре­хи́ мира взе́мляй я́ко мило­серд; от мира сего пре­став­ль­ших­ся верою, ду́ши упо­кой во дво­рех святы́х Твои́х, в сла­до­сти раи́стей, Человеколю́бче.

Сла́ва: Смер­ти дер­жа­ву низ­лож, живот некон­ча­е­мый всем вер­ным исто­чил еси́ Влады́ко; в том у́бо учи­ни бла­го­чест­но отше́дшия, пре­зи­рая без­мер­ная пре­гре­ше­ния, и про­щая гре­хи́ их, Человеколю́бче.

И ны́не: Без се́мене зачат, Чистая, Сло­во прис­но­сущ­ное, плот­ски к нам при­шед­шее, и смер­ти кре­пость разо­рив­шее, и ме́ртвым вос­кре­се­ние и жизнь веч­ную Сво­им мило­сер­ди­ем дарующее.

Седален, глас 6‑й

Вои́стинну суе­та вся­че­ская, житие же сень и соние, ибо всуе мяте́тся всяк земно­род­ный, я́коже рече́ Писа­ние: егда мир при­об­ря­щем, тогда во гроб все­лим­ся, иде́же вку­пе царие и нищий. Те́мже, Хри­сте́ Бо́же, пре­став­ль­ши­я­ся упо­кой, я́ко Человеколюбец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Бого­ро­ди­чен: Всесвята́я Богоро́дице, во вре­мя живо­та мое­го не оста́ви мене́, чело­ве­че­ско­му пред­ста­тель­ству не вве́ри мя, но Сама засту­пи и поми́луй мя.

Песнь 4

Ирмос: Гору тя бла­го­да­тию Бо́жиею приосене́нную, прозорли́выма Авва­кум усмотри́в очи́ма, из Те́бе изы­ти Изра­и­ле­ву про­воз­гла­шай­те Свято́му во спа­се­ние наше и обновление.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Умерт­вив ад непо­бе­ди­мою Тво­ею силою, вмене́н был еси́ в ме́ртвых, Един сый сво­бодь, Хри­сте́, ду́ши сво­бо­ди́ бла­го­че­сти­вых, и е́же в нем осуж­де­ния, святы́х муче­ник мольбами.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же всех сый я́ко Вла­ды­ка, про­ти­во­до­стой­ную иже от Ада­ма Тво­е­го́ заколе́ния, изба­ву дал еси́ и цену; те́мже молим­ся Тво­им щед­ро­там, пре­став­ль­шы­я­ся упо­кой, согре­ше­ний подай оставление.

Сла́ва: При­ял еси́, Спа­се мой, е́же во гро­бе поло­же­ние; и я́же во гробе́х жи́ти осужде́нныя мерт­ве­цы, я́ко Бог, вос­кре­сил еси́. Ныне же жиз­ни при́сносущныя сподо́би пре­став­лен­ныя, я́ко Един Человеколюбец.

И ны́не: Спасе́ся род чело­ве­че­ский рож­де­ством Тво­им: Ты бо роди­ла еси́ нам ипо­стас­ный Живот, смер­ти потреб­ле­ние и к жиз­ни соде́ловающий вос­ход, Богороди́тельнице пре­не­по­роч­ная Владычице.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́вый сия­ни­ем при­ше­ствия Тво­е­го́, Хри­сте́, и освети́вый Кре­стом Тво­им мира кон­цы, серд­ца про­све­ти све­том Тво­е­го́ бого­ра­зу­мия, пра­во­слав­но пою­щих Тя.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Исце­ля­яй от ада сме́ртнаго, смерть при­ят, и смер­ти жало при­ту­пил еси́; но Сам упо­кой, и́хже при­ял еси́, Жиз­но­да­вче, муче­ник мольбами.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Умерщ­вле­ния и тле­ния челове́ки свободи́вый, ду́ши вер­но пре­став­лен­ных учи­ни́ во дво́рех святы́х Твои́х, отню­ду­же отбе­же́ вся­ка скорбь, и весе­лие водворяется.

Сла́ва: Рай у́бо с Тобою пове­шен­но­му, я́ко отве́рзл еси́, ны́не при­и­ми́ ду́ши, Влады́ко, к Те́бе верою пре­став­ль­ши­я­ся, подай им в Церк­ви пер­ве­нец водвори́тися.

И ны́не: Избав­ля­ю­щи на Тя надеж­ды дер­жа­ву иму­щих, к при­ста­ни­щу Боже́ственныя воли тихо наста­ви, Матер­ним Тво­им дерз­но­ве­ни­ем к Сы́ну Тво­е­му, бла­го­сло­вен­ная Всенепоро́чная.

Песнь 6

Ирмос: Обы­де нас послед­няя без­дна, несть избав­ля­яй, вмени́хомся я́ко овцы заколе́ния, спа­си люди Твоя́, Бо́же наш: Ты бо кре­пость немот­ству­ю­щих и исправление.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Я́ко мило­серд, пре­став­лен­ным даруй пре­гре­ше­ний про­ще­ние, и веч­ное насла­жде­ние подая, иде́же сия­ет лица Тво­е­го́ свет­лость, и оза­ря­ет стра­сто­терп­цы Твоя́.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же кро́вию от ребр Твои́х исте́кшею мир иску­пил еси́, верою усо́пшия у́бо, Хри­сте́, изба́ви чест­ны­ми Страстьми́ Тво­и­ми, Ты бо цену за всех Себе дал еси́.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

И́же создав­ши мя рука­ма пречи́стыма пе́рвее, и дух даро­вав­ши, и к зем­ли́ низ­пад­ша зле, паки обно­вив­ши крас­ней­те, ны́не ду́ши пре­став­ль­ших­ся Сам упокой.

Сла́ва: Чер­то­гу Тво­е­му све­то­нос­но­му, Го́споди, всели́ти спо­до­би, я́же в вере к Те́бе усоп­шия, тех пре­зи­рая пре­гре­ше­ния, я́ко благ и мило­серд и многомилостив.

И ны́не: Пое́м Тя, Бла­го­сло­вен­ная Чистая, Еяже ра́ди нам воз­сия, сущим во тьме и сени смерт­ней, прав­ды незаходи́мое Солн­це, Ты бо наше­го спа­се­ния хода́таица была еси́.

Кондак, глас 8‑й

Со свя­ты­ми упо­кой, Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, иде­же несть болезнь, ни печаль, ни воз­ды­ха­ние, но жизнь безконе́чная.

Икос

Сам Един еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда­вый чело­ве­ка; земни́и у́бо от зем­ли́ созда­хом­ся и в зем­лю ту́южде пой­дем, я́коже пове­лел еси́, Создав­ши мя и реки́й ми: я́ко зем­ля еси́ и в зем­лю оты­де­ши, амо­же вси челове́цы пой­дем, над­гроб­ное рыда­ние тво­ря­ще песнь: аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Песнь 7

Ирмос: Те́бе, умную, Богоро́дице, пещь раз­смот­ря­ем ве́рнии: я́коже бо отро­ки спа­се три Пре­воз­но­си­мый, мир обно­ви, во чре­ве Твое́м все­цел, хваль­ный отце́в Бог, и препрославлен.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Сия­нии пречи́стыя сла­вы Тво­ей озари́тися, Хри­сте́, пода­вай, от бури мирски́я к Те́бе отше́дшим, и тех спо­до­би с муче­ни­ки взы­ва­ти Те́бе: хва­ли­мый отце́в Бо́же, бла­го­сло­вен еси́.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Нов Адам вои́стинну быв, Ада­мов Соде́телю, И́же клят­ву бо Ада­мо­ву Един потре­бил еси́. Те́мже молим­ся Те́бе: пре­став­лен­ныя упо­кой в сла­до­сти раи́стей, Хри­сте́, я́ко Един милосерд.

Сла́ва: И́же нашу есте­ствен­ную немощь Един све́дый я́ко Бог, благ же и мило­стив, вся, и́хже пре­ста­вил еси́, иде́же свет незаходи́мый при­се­ща­ет лица Тво­е­го́, учи­ни́, Хри­сте́, хва­ли­мый отце́в Бо́же и препрославлен.

И ны́не: Зако­на сени, и древ­няя гада­ния Тво­им пре­идо­ша рож­де­ством Бого­ма­ти, Ты бо нам Боже́ственныя бла­го­да­ти Свет воз­си­я­ла еси́; и́мже древ­них изба­ви­хом­ся дол­гов, Чистая, вос­пе­ва­ю­ще Бо́га препрославленнаго.

Песнь 8

Ирмос: В пещи о́троцы Изра­и­ле­вы, я́коже в гор­ни­ле доб­ро­тою бла­го­че­стия чисте́е зла­та бле­ща­ху­ся, глаго́люще: бла­го­сло­ви­те, вся дела Гос­под­ня, Гос­по­да, по́йте и пре­воз­но­си­те во вся ве́ки.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Сквер­ну всю Твои́х рабов усо́пших, Тво­е­го́ чело­ве­ко­лю­бия росою отмыв, Тя пе́сньми вос­пе­ва­ти сподо́би: бла­го­сло­ви­те, вся дела Гос­под­ня, Гос­по­да, по́йте и пре­воз­но­си­те Его во вся ве́ки.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Пред­сто­я­те­ли, Спа­се, дес­ныя, верою оправ­дав молит­ва­ми стра­сто­тер­пец, я́же пре­ста­вил еси́ ве́рныя, пока­жи пою­щия: бла­го­сло­ви­те, вся дела Гос­под­ня, Гос­по­да, по́йте и пре­воз­но­си­те Его во вся ве́ки.

Сла́ва: И́же смер­ти и живо­та име́яй вся­кую власть, я́же верою усо́пшия Тво­е­го́ сия­ния улучи́ти бла­го­во­ли, взы­ва­ю­щия: бла­го­сло­ви­те, вся дела Гос­под­ня, Гос­по­да, по́йте и пре­воз­но­си­те Его во ве́ки.

И ны́не: Спа­се­ния хода­та­и­ца нам была еси́, Все­не­по­роч­ная, и в непреходи́мыя ве́ки пре­бы­ва­ния же и свет­ло­сти; Те́бе, Де́во чистая, при́сно вся дела бла­го­сло­вим и пре­воз­но­сим во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Образ чи́стаго рож­де­ства Тво­е­го́ огнепали́мая купи­на пока­за неопаль­ная; и ны́не на нас напа­стей сви­ре­пе­ю­щую угаси́ти молим­ся пещь, да Тя, Богоро́дице, непре­стан­но величаем.

При­пев: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Поща­ди я́ко Бог чело­ве­ко­лю­бив и мило­стив Твое́ созда­ние и упо­кой в селе́ниих святы́х Твои́х, иде́же муче­ни­цы вси весе­лят­ся, верою пре­став­лен­ныя от вре­мен­ных, Многоми́лостиве.

При­пев: Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Име́яй мило­стей без­дну, пре­по­беж­да­ю­щую рабов Твои́х пре­гре­ше­ния, и́хже, прие́м, избра, упо­кой в не́дрех Авра­ам­лих, Человеколю́бче, и с Лаза­рем во свет Твой всели.

Сла́ва: Изба­ви­тель и Спас быв роду чело­ве­че­ско­му, рас­пя­тия ра́ди, я́же ны́не от нас пре­ста­вил еси́, я́ко Бла­го­да­тель, насла­жде­ния Боже́ственнаго спо­до­би, и живо­та нетле́ннаго, и весе­лия и светлости.

И ны́не: О я́же паче ума чудес Твои́х! Ты бо, Де́во, еди­на всем, иже под солн­цем, пода­ла еси́ разуме́ти новей­шее чудо,

Пре­чи­стая, Тво­е­го́ рож­де­ства недоуме́ннаго; те́мже Тя вси величаем.

Достой­но есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Бого­ро­ди­цу, При́сноблаже́нную и Пре­не­по­роч­ную и Матерь Бо́га наше­го. Чест­ней­шую Херу­вим и слав­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без истле́ния Бо́га Сло­ва рожд­шую, сущую Бого­ро­ди­цу Тя вели­ча­ем. (Поклон)

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посе­ти́ и исце­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во иску­ше­ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари, глас 4‑й

Со ду́хи пра­вед­ных скон­чав­ших­ся ду́ши раб Твои́х, Спа­се, упо­кой, сохра­няя их во бла­жен­ней жиз­ни, я́же у Те́бе, Человеколю́бче.

В поко­и­щи Твое́м, Го́споди, иде́же вси святи́и Твой упо­ко­е­ва­ют­ся, упо­кой ду́ши раб Твои́х, я́ко Един еси́ Человеколюбец.

Сла́ва: Ты еси́ Бог, соше́дый во ад и узы око­ван­ных разреши́вый, Сам и ду́ши раб Твои́х упокой.

И ны́не: Еди­на чистая и непо­роч­ная Де́во, Бо́га без се́мене рожд­шая, моли спасти́ся душам их.

Го́споди, поми́луй. (40 раз)

Молитва

Помя­ни, Го́споди Бо́же наш, в вере и наде́жди живо­та ве́чнаго усо́пших раб Твои́х (име­на), и я́ко благ и Чело­ве­ко­лю­бец, отпу­ща­яй гре­хи́, и потреб­ля­яй неправ­ды, осла­би, оста́ви, и про­сти́ вся воль­ная их согре­ше­ния и неволь­ная, воз­став­ляя я во свя­тое вто­рое при­ше­ствие Твое́ в при­ча­стие веч­ных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя Еди́наго ве́роваша, и́стиннаго Бо́га и Чело­ве­ко­люб­ца; я́ко Ты еси́ вос­кре­се­ние и живот, и покой рабом Тво­им (име­на), Хри­сте́ Бо́же наш, и Те́бе сла­ву воз­сы­ла­ем, со без­на­чаль­ным Тво­им Отце́м, и с Пре­свя­тым Духом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Чест­ней­шую Херу­вим и слав­ней­шую без срав­не­ния Сера­фим, без истле́ния Бо́га Сло­ва рожд­шую, сущую Бого­ро­ди­цу, Тя величаем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Три­жды)

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сыне Божий, молит­ва­ми Пречи́стыя Тво­ей Мате­ре, пре­по­доб­ных и бого­нос­ных отец наших и всех святы́х поми́луй и упо­кой ду́ши раб Твои́х (име­на) и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан в безконе́чныя ве́ки, я́ко благ и чело­ве­ко­лю­бец, аминь.

Рабом Божи­им пре­став­ль­шим­ся, отце́м и бра­ти­ям на́шим и всем пра­во­слав­ным хри­сти­а­ном, о ни́хже и поми­на­ние тво­рим, веч­ная память. (Три­жды)

Чита­ем три­жды тро­парь с покло­на­ми: Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х (поклон), и ели­ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Чело­ве­ко­лю­бец Бог, про­сти́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя муки изба́ви (поклон), Небес­но­му Цар­ствию при­част­ни­ки учи­ни́ (поклон), и душам на́шим полез­ная сотво­ри (поклон).

Комментировать

*

2 комментария

 • ovsepovyandex-ru, 15.04.2022

  Мож­но ли при чте­нии заупо­кой­но­го псал­ти­ри по несколь­ким ото­шед­шим вме­сто кано­на за еди­но умер­ше­го читать канон за усоп­ших мно­гих перед пер­вой кафиз­мой, и им закан­чи­вая соот­вет­ствен­но Псалтирь?

  Ответить »
  • Кирилл, 20.07.2022

   Ника­ких запре­тов по это­му пово­ду нет.

   Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки