Канон преподобному Антонию, игумену Дымскому, чудотворцу


p1b7g9gmpg1961sht1hsh1d5b11rv3 - Канон преподобному Антонию, игумену Дымскому, чудотворцу

Минея, 17 Января, Канон

Глас 2

Песнь 1

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Зело́ че́стни на́м дру́зи Твои́, Ди́вне во святы́х Го́споди, те́мже Тебе́ воспева́юще и пою́ще в сердца́х свои́х, и и́х в пе́снех моле́бных восхваля́ем, Тя́ сла́вяще, прославля́ющаго святы́х Свои́х.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Пе́ние моле́бное усе́рдно приношу́ тебе́, о́тче богому́дре Анто́ние, моли́твами твои́ми помози́ ми́ досто́йно воспе́ти твоя́ по́двиги.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всегда́шним к Бо́гу раче́нием и отверже́нием пло́ти и ми́ра, о́тче Анто́ние, Го́споду ве́рно послужи́л еси́, те́мже и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати возжеле́нный гла́с Его́: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мои́х прегреше́ний, Влады́чице, плени́цы расто́ргни и томя́щий мя́ гре́х, Присноде́во, низложи́, я́ко да воспева́ю Тя́ всегда́, Всенепоро́чная, Тобо́ю спаса́емь.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Просвети́ся све́т тво́й, преблаже́нне, пред челове́ки, те́мже, почита́юще до́брое житие́ твое́, сла́вим Отца́ на́шего, И́же на небесе́х, и тя́ по до́лгу велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Плотска́го жела́ния, преподо́бне, отве́ргся и земны́я сла́вы и вражде́бныя Бо́гу дру́жбы с ми́ром оша́явся, и все́х во́лею отщети́лся еси́, и Христа́, Еди́наго все́х Спаси́теля, приобре́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прозре́в бу́дущая воздая́ния, зде́ маловре́менная, я́ко су́етная, о́тче, оста́вил еси́, сего́ ра́ди сугу́бая воздая́ния восприя́л еси́ во дво́рех небе́сных.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благоутро́бием Твои́м, Богороди́тельнице, вся́каго мя́ изми́ осужде́ния, к Тебе́ прибега́ющаго, и Тебе́ припа́дающа, и призыва́юща Твою́ по́мощь.

Седален, глас 4

Гряду́щаго гра́да взыску́я, ми́ра красоту́ и я́же в не́м тле́нная ни во что́же вмени́л еси́, блаже́нне, в пусты́ню безмо́лвия всели́вся, те́мже ны́не гра́да небе́снаго показа́лся еси́ граждани́н, в не́мже помяни́ и на́с, недосто́йных, ве́рно почита́ющих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мно́жества скве́рных помышле́ний, смуща́ющих ум мой,/ и вожделе́ний стра́стных, вою́ющих на мою́ ду́шу,/ кто исчи́слити мо́жет, Пренепоро́чная?/ возста́ния же и озлобле́ния неви́димых враго́в мои́х кто испове́сть?/ Но Твои́ми моли́твами, Блага́я,/ от всех сих заступи́ мя и избавле́ние да́руй.

Песнь 4

Ирмос: Пою́ Тя́, слу́хом бо, Го́споди, услы́шах и ужасо́хся: до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго. Те́м мно́гое Твое́ снизхожде́ние, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ты́ с чудотво́рцем Варлаа́мом, ны́не предстоя́ престо́лу Бо́жию, умоля́еши Бо́га о святе́й оби́тели, утвержде́нной рука́ми твои́ми, не отступа́я от на́с ду́хом свои́м, но при́сно огражда́я на́с моли́твами твои́ми.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Благо́е послуша́ние яви́л еси́ блаже́нному Варлаа́му, наста́внику твоему́, на́м оста́вль о́браз и́стиннаго мона́шескаго жития́, в не́мже утвержда́й на́с моли́твами твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Зи́му и ва́р терпе́нием твои́м победи́л еси́, блаже́нне, и теплоту́ бо ве́ры и любве́ стяжа́л еси́, ея́же и на́м испроси́ у Го́спода моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поми́луй, еди́на Богома́ти, поми́луй и сохрани́ ду́шу мою́ окая́нную, потопля́емую от бесо́в лука́выми де́лы и страстьми́, и пре́жде исхо́да моего́ сию́ очи́стити помози́.

Песнь 5

Ирмос: Хода́тай Бо́гу и челове́ком бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо, Влады́ко, к Светонача́льнику, Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Не устраши́ тебе́, преподо́бне, долгота́ жесто́каго пути́, в о́нь же поше́л еси́, посыла́емь от преподо́бнаго Варлаа́ма, ниже́ уклони́лся еси́ от те́снаго пути́, вводя́ща в живо́т, в о́нь же вступи́л еси́, призыва́емь от Бо́га, те́мже досто́йно вше́л еси́ во дворы́ Госпо́дни послуша́нием и терпе́нием.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Кра́йнею не́навистию возненави́дел еси́, о́тче, тщесла́вия и мирски́я молвы́, пу́ть пра́вый позна́в, его́же вожделе́л еси́ уедине́ния ра́ди и безмо́лвия, и дости́гл еси́ духо́вныя ра́дости и ве́чнаго весе́лия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Упова́нием бу́дущих бла́г, блаже́нне, укрепля́емь, плотско́е стремле́ние обузда́л еси́, своея́ пло́ти, о́тче, вра́г неми́лостив бы́л еси́, нетле́ние е́й хода́тайствуя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Упова́ние мое́ Ты́ еси́, Пречи́стая, спасе́ние и похвала́, те́мже прибега́ю к покро́ву Твоему́, не гнуша́йся мене́, грехи́ мно́гими и скорбьми́ ны́не поглоще́ннаго, но, предвари́в, спаси́ мя́.

Песнь 6

Ирмос: Гла́с глаго́л моле́бных от боле́зненныя, Влады́ко, души́ услы́шав, от лю́тых мя́ изба́ви: еди́н бо еси́ на́шего спасе́ния вино́вен.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Но́щию, я́ко дне́м, бде́л еси́ и в житии́ свое́м не да́л еси́ сна́ очи́ма твои́ма, ни ве́ждома дрема́ния, до́ндеже сподо́бился еси́ ви́дети пра́ведных селе́ния, я́же угото́ва Бо́г лю́бящим Его́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

От младе́нчества возлюби́в Бо́га, младе́нческое незло́бие и чистоту́ стяжа́л еси́, и сего́ ра́ди позна́л еси́ та́йны Бо́жия, открыва́емыя младе́нцем, и угото́ванное и́м Ца́рство небе́сное насле́довал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́ди безмо́лвия удали́лся еси́, преподо́бне, в пусты́ню, ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя́ от малоду́шия и от бу́ри, и отту́ду ко гра́ду небе́сному преше́л еси́, иде́же е́сть благоугоди́вших Бо́гу жили́ще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Красоту́ мя́ ви́дети сподо́би сла́вы Твоея́, егда́ от пло́ти моея́ и́мам разлучи́тися, я́ко утвержде́ние мое́ еси́, Влады́чице, сла́ва и весе́лие.

Кондак, глас 6

Све́рстник и подража́тель преподо́бному Варлаа́му, послуша́ние к нему́ и́стинное стяжа́в, досто́ин яви́лся ему́ прее́мник, упа́сши до вре́мене ста́до его́, доброде́телем же его́ поревнова́в, в ту́южде ме́ру во́зраста дости́гл еси́, безмо́лвие пусты́нное возлюби́в, и уго́ден Го́сподеви показа́лся еси́, первонача́льник бы́в пусты́ни при е́зере Ды́мском, те́м ти́ вопие́м: с преподо́бным Варлаа́мом, о́тче Анто́ние, моли́ о на́с Бо́га, да да́ст на́м та́кожде угоди́ти Ему́, я́коже и ты́, о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

Икос

Ева́нгельскому словеси́ ра́достною душе́ю вня́л еси́, преподо́бне, душе́вный ра́зум впери́в к И́стинному Све́ту, душетле́нныя стра́сти до конца́ потреби́л еси́, смире́нным и безмо́лвным житие́м преди́вен бы́вый; сего́ ра́ди и пусты́ни первонача́льник яви́лся еси́, о́тче, к высоте́ го́рней сию́ управля́я, и те́пл хода́тай к Бо́гу о на́с показа́лся еси́, Его́же моли́ дарова́ти все́м на́м досто́йно послужи́ти Ему́, подо́бно тебе́, о́бразе послуша́ния и безмо́лвия ти́хий рачи́телю.

Песнь 7

Ирмос: Те́лу злато́му прему́дрыя де́ти не послужи́ша, и в пла́мень са́ми поидо́ша, и бо́ги и́х обруга́ша, среди́ пла́мене возопи́ша и ороси́ я́ а́нгел: услы́шася уже́ у́ст ва́ших моли́тва.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Ни́щь ду́хом, по словеси́ Госпо́дню, бога́тство доброде́телей стяжа́л еси́, и́миже угоди́л еси́ Го́сподеви и Ца́рство небе́сное унасле́довал еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Блаже́нства небе́снаго сподо́бился еси́, Анто́ние богому́дре, ти́х и пра́веден бы́в, кро́тости же ра́ди и сле́з неоску́днаго то́ка насле́дил еси́ зе́млю кро́тких и та́мо вкуша́еши ве́чнаго утеше́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Анто́ния Вели́каго предста́тельству себе́ и ста́до свое́ вручи́л еси́, созда́в хра́м во и́мя его́, и а́нгельскому житию́ его́ поревнова́л еси́, те́мже и ча́сть его́ насле́довал еси́, ра́дуяся с ни́м в Ца́рствии небе́сном.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко разбо́йник, взыва́ю Ти́: помяни́ мя́, Человеколю́бче; пла́чу, я́ко блудни́ца, и вопию́: ка́ющагося приими́ мя́, отча́яннаго, Богоро́дицы ра́ди, Многоми́лостиве.

Песнь 8

Ирмос: О подо́бии зла́те небре́гше, треблаже́ннии ю́ноши, неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше, среди́ огня́ воспева́ху: осуществова́нная да пое́т Го́спода вся́ тва́рь и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

В безмо́лвии и кро́тости препроводи́л еси́ жи́знь свою́, о́тче, земна́я ра́ди небе́сных отве́ргнув, нетле́нная тле́нными искупи́в, те́м ны́не со все́ми, благоугоди́вшими Бо́гу, пое́ши и превозно́сиши Го́спода во вся́ ве́ки.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

От страсте́й тиме́ния чи́ста тя́ обре́т, Всесвяты́й Ду́х всели́ся в тя́, те́мже и чуде́с дарова́ния тебе́ да́рует, Еди́н Сы́й ди́вный во святы́х Свои́х Бо́г на́ш, сла́вимый во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Не иски́й сла́вы челове́ческия, в пусты́ни скры́л еси́ до́блести твоя́, но не утаи́ся све́т доброде́телей твои́х, прославля́ющ Бо́га и ве́рных возбужда́ющ хвали́ти и превозноси́ти Его́, Хва́льнаго и Препросла́вленнаго, во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Наляцы́ и ца́рствуй, Иису́се, Царю́ ца́рствующих, Сы́не Бо́жий, правосла́вным царе́м на́шим спобо́рствуя и все́х окормля́я к Ца́рству безконе́чныя Твоея́ сла́вы моли́твами Ро́ждшия Тя́ неизрече́нно.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Оби́тель Пресвята́го Ду́ха, о Анто́ние, бы́л еси́, укра́шен разли́чными доброде́тельми, те́мже ны́не источа́еши ве́рным исцеле́ния, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

Припев: Преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние, моли́ Бо́га о на́с.

Све́тлостию подвиго́в богоприя́тных просия́л еси́, о́тче, и восприя́л еси́ благода́ть моли́тися о на́с, вспомоществу́я ве́рным в по́двиге спасе́ния, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О на́с моле́ние ко Влады́це Христу́, о́тче Анто́ние, не преста́й простира́ти, я́ко оте́ц чадолюби́вый, и помога́я на́м, прибега́ющим к тебе́ и чту́щим тя́, я́ко сосу́д благода́ти Бо́жия избра́нный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́ мя́, Го́споди, пощади́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру, и не осуди́ мене́ по дело́м мои́м, но ми́лостию Твое́ю спаси́ мя́ моли́твами Пречи́стыя Богоро́дицы и все́х святы́х, от ве́ка Тебе́ благоугоди́вших.

Светилен

Процве́л еси́, я́ко фи́никс Дави́дски, о́тче, и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го, И́же сла́вна тя́ ве́рным показа́, Ему́же о на́с непреста́нно моли́ся, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́, преподо́бне Анто́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя пе́сньми немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ преподо́бных сла́во и утвержде́ние/ и всех ве́рных упова́ние и похвало́.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer