Канон преподобному Феофану Сигрианскому


p1bbqiss7tkjb8qauaopmu2vd3 - Канон преподобному Феофану Сигрианскому

Минея, 12 Марта, Кано́н, его́же краегране́сие: Феофа́н пое́т тя, Феофа́на

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Бо́га, пло́тию я́вльшагося, стопа́м после́довал еси́,/ благоче́стием, о́тче, разже́гся,/ я́ко отсю́ду зва́ние прие́м, е́же пои́стинне тезоиме́нно,/ я́ко промышле́нием прообразовася. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Насла́ждся жела́ннейшим раче́нием Влады́ки твоего́, пренебре́гл еси́ любо́вь мирску́ю;/ сраствори́в же ся Боже́ственней любви́,/ жите́йскую красоту́ в ничто́же вмени́л еси́, всеблаже́нне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Устреми́вся зверови́дно, гоня́ше Лев, томи́тель избра́нный,/ не терпя́ зре́ти почита́ему ико́ну Христо́ву,/ с ни́миже и тя, Феофа́не, изгнанию осуди́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́рь, я́же к нам Твоего́, Го́споди, сни́тия,/ Восто́к, и Со́лнце, и Свет та́инственно Тя нарица́емаго/ преесте́ственно облиста́,/ сугу́ба естество́м Богочелове́ка. 

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́:/ не́сть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Све́та Боже́ственнаго испо́лнен ви́ден был еси́, Феофа́не,/ любо́вию сраствори́вся жела́емому, блаже́нне./ Те́мже твою́ сла́вную па́мять почита́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Отре́к злочести́ваго Льва́ повеле́ния,/ преда́ния благоче́стно церко́вная удержа́л еси́./ Те́мже тя Христо́с чудесы́ просла́ви. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Вжиля́емо наде́ждею и ве́рою, преподо́бне, твое́я пло́ти неможе́ние,/ душе́вною кре́постию утвержда́емь,/ Бо́гу присво́ил еси́ те́ло купнора́бное. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Созда́вый в нача́лех от пе́рсти мя, челове́ка,/ зи́ждется мене́ ра́ди во чре́ве Твое́м, Всенепоро́чная,/ дре́внее паде́ние исправля́я. 

Седален, глас 8

Рачи́тель любве́ Иису́совы быв,/ отрази́л еси́ сла́сти и жите́йский мяте́ж,/ и, мона́шествовав, пожи́л еси́ на земли́, я́ко небе́сный А́нгел,/ и чуде́с то́чиши дарова́ния, преподо́бне./ Те́мже во светоно́сней и святе́й твое́й па́мяти ве́рно восхваля́ем тя/ и согла́сно вопие́м ти:/ Богоно́се Феофа́не, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х,/ Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Небе́сное угото́вася жили́ще я́ко страда́льцу, тебе́, сла́вне:/ от земны́я бо, ра́дуяся, преложи́лся еси́ ски́нии, вопия́ Влады́це твоему́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Венцено́сец, Феофа́не, показа́лся еси́,/ честно́е бо изображе́ние Христо́во, Богоно́се блаже́нне, не отве́рглся еси́ чествова́ти./ Тем и взыва́л еси́:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Проти́вяся повеле́нию мучи́теля злочести́ваго, преподо́бный/ плотска́го неможе́ния отню́д небреже,/ взыва́я Созда́вшему:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Возвели́чился еси́ чудесы́, Богоно́се,/ и́бо Христо́с возмзди́ тя за терпе́ние./ Те́мже исцеле́ния то́чиши тре́бующим,/ я́коже от исто́чника, свяще́ннейше. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Превы́шши А́нгел показа́лася еси́, Еди́на:/ Сове́та бо Вели́каго А́нгела родила́ еси́, Сло́во,/ вся просвети́вшаго, ве́рою зову́щия:/ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. 

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Сло́вом всеблагочести́вым правосла́вно пропове́да преподо́бный Феофа́н/ ве́ры повеле́ния, ду́хом сия́я. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тство всеразлично богому́дренне разда́л еси́ по повеле́нию Влады́ки,/ в нищете́ живу́щим после́дуя, всехва́льне. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Име́я твою́ ду́шу по о́бразу Созда́вшего,/ пречи́стей Влады́чней покланялся еси́ ико́не, любо́вию облобыза́я. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́та безле́тнаго нам, под ле́ты бы́вшаго, родила́ еси́, Богома́ти,/ су́щим во тьме́ жития́, и мир просвети́ла еси́. 

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Напра́ви к доброде́тели житие́ мое́, преподо́бне,/ поще́ния стезю́ моли́твами твои́ми, блаже́нне, углажда́я,/ по не́йже кре́пко правоше́ствовати мя, о́тче, сподо́би. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Целому́дренно твою́ жи́знь соверши́л еси́, преподо́бне,/ с му́дростию, ю́же име́л еси́, с му́жеством же пра́вду/ и круго́м доброде́телей яви́лся еси́ украша́емь. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

На благосла́вие му́ченическое вшел еси́, Феофа́не, Богома́тере Отрокови́цы/ и му́чеников, о́тче, ико́ны я́ко поче́л еси́;/ гони́телем сопротивля́яся. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всю Тя освяти́ Сло́во Свято́е, во Твою́ всели́вся утро́бу освяще́нную/ неизрече́нным сло́вом, Богоро́дице,/ Его́же моли́ спасти́ся рабо́м Твои́м. 

Кондак, глас 2

Свы́ше прие́м Боже́ственное открове́ние,/ со тща́нием изше́л еси́ от среды́ молвы́ жите́йския/ и, уедини́вся, преподо́бне, чуде́с прия́л еси́ де́йство/ и проро́чества досто́инство,/ бога́тства и супру́жницы лиши́вся.

Икос

На земли́ ничто́же предпоче́т,/ после́довал еси́, ра́дуяся, зову́щему Христу́/ и, и́го Его́ прия́т на ра́мо твое́ усе́рдно,/ поко́й обре́л еси́ в души́ твое́й./ Его́же и мне, ни́щему и уны́лому, низпосли́,/ глаго́лющему и ника́коже соверша́ющему,/ но еще́ упражня́ющемуся в жите́йских ве́щех и чудящемуся,/ ка́ко всех избежа́л еси́, сожи́тельницы и бога́тства лиши́вся?

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Е́же по о́бразу стяжа́в и по подо́бию,/ житие́м пресве́тлым, о́тче, прии́м, обою́ду украси́лся еси́,/ благослове́н еси́ в хра́ме, – вопия́, – сла́вы Твое́я, Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Испове́дания венце́м, о́тче, украси́лся еси́,/ де́лом обличи́л еси́ словеса́ злочести́вых,/ ве́рныя же извести́л еси́,/ благослове́н еси́ в хра́ме, – вопия́, – сла́вы Твое́я, Го́споди. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ума́ тверде́йшим усе́рдием теле́сныя, о́тче, боле́зни подъя́л еси́ терпели́вно,/ благода́рно Влады́це твоему́ вопия́:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́я, Го́споди. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Богоро́дицу и Цари́цу всея́ тва́ри, вси ве́рнии, пое́м Тя, Чи́стую,/ и – е́же ра́дуйся! – Тебе́ взыва́ем:/ благослове́нна Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице. 

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Ви́дя блаже́нне, тве́рдость твоего́ противле́ния, Лев мучи́тель/ во изгна́ние тя осуди́ горча́йшее, вселука́вый,/ с весе́лием же вопия́, сие́ претерпе́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

На первообра́зное ви́дя ико́ны че́сть преходя́щу,/ на три́знище поте́кл еси́, я́ко страда́лец зако́ннейший/ и, победи́тель показа́вся, вене́ц прия́л еси́, взыва́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Небе́сную вме́сто земны́я ски́нию тебе́ даде́ вся́ческих Госпо́дь,/ вме́сто бо тесноты́ обре́л еси́ широту́ ра́дования в ра́йстей сла́дости,/ с му́ченики вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Све́том облиста́лся еси́ мы́сленным Боже́ственнаго Ду́ха, блаже́нне Феофа́не,/ те́мже исцеле́ния то́чиши ны́не ве́рою к тебе́ притека́ющим/ и святу́ю твою́ ра́ку любо́вию почита́ющим и вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Боже́ственною си́лою содержа́й тва́рь всю и управля́я я́ве,/ рука́ми держи́тся Твои́ми, Пречи́стая, я́ко Младе́нец,/ присносу́щный и сопресто́льный Отцу́ и Боже́ственному Ду́ху./ Ему́же вопие́м: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. 

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя го́ры, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Все бога́тство расточи́л еси́ убо́гим, Богоно́се,/ пра́вду твою́ я́ве восприе́млеши, тебе́ возсия́вшую,/ вме́сто тле́нных пожина́я ве́чно пребыва́ющая. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Неду́ги исцеля́еши, всеблаже́нне, Уте́шителевою си́лою,/ де́моны я́ве отго́ниши де́йством Сего́, преблаже́нне./ Тем, ве́рнии, зря́ще, тя, Богоно́се, ублажа́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Феофа́не , моли́ Бо́га о на́с.

Твой светоно́сный, Богому́дре, преставле́ния де́нь/ вся призыва́ет ве́рныя к прича́стию освяще́ния,/ его́же и ны́не, ра́дующеся, соверша́ем, свяще́ннейше. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Дае́ши мне незави́стен дар,/ похвале́ний тебе́ словеса́ сплетшему усе́рдно, Богому́дре,/ единонра́вна тебе́, я́коже тезоименна сего́ показа́в/ мольба́ми твои́ми благоприя́тными, всеблаже́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Зако́н похва́л побежда́ется Боже́ственною сла́вою Твое́ю, Де́во,/ но, я́ко Бла́га и Благосе́рда, Тя пою́щих приими́ похвалу́,/ грехо́в очище́ние воздаю́щи, Богоневе́стная. 

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки