Канон преподобному Иоанну Ветхопещернику


p1dt4516mn1kp16ru1gr21ehv1opm3 - Канон преподобному Иоанну Ветхопещернику

Минея, 19 Апреля, Канон

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Наде́ждею, я́же к Бо́гу, укрепля́емь от ю́ности,/ Благо́му прите́кл еси́ Бо́гу, Иоа́нне блаже́нне,/ мона́шескими поще́нии лу́чшими составля́яся.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Бога́тыя и светоно́сныя благода́ти испо́лнен/ и в честны́х ме́стех живы́й, че́стно положи́л еси́/ к доброде́телей ве́дый восхожде́ния, преблаже́нне.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Кре́постию наста́влен быв Ду́ха,/ в Харито́нову Богоно́снаго огра́ду прите́к,/ в той пребы́л еси́, священноде́йственник быв просвеще́н, чисти́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Отчужди́в от земны́х, преподо́бне, твою́ мы́сль,/ Небе́сным сию́ благи́м, Иоа́нне, пригвозди́л еси́/ и е́же отту́ду улучи́л еси́ светле́йшее сия́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из Тебе́, обра́дованная Всечи́стая,/ нам яви́ся Пра́вды Со́лнце – Христо́с/ и све́том просвети́ седя́щия пе́рвее в те́мных тве́рдех.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Умертви́в плотско́е воздержа́нием изве́стным мудрова́ние,/ Животворя́щему Ду́ху, о́тче Иоа́нне, прибли́жился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Боже́ственное и светоза́рное в се́рдце твое́м/ я́ве сия́ние све́тло всели́ся,/ о́тче Иоа́нне блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты еди́на су́щим на земли́ па́че естества́/ благи́м Хода́таица, Ма́ти Бо́жия, была́ еси́:/ те́мже Тебе́ – ра́дуйся! – зове́м.

Седален, глас 8

Боже́ственным жела́нием, блаже́нне, ду́шу уязви́в,/ устрани́лся еси́, бога́тство оста́вль,/ пи́щу, и све́тлость, и жития́ нестоя́тельное,/ и во страна́х чужди́х всече́стно пожи́л еси́;/ воздержа́ния боле́зньми увяди́л еси́ те́ло твое́/ и, безмо́лвием пожи́в му́жески,/ дости́гл еси́, преподо́бне, доброде́телей соверше́ние./ Те́мже ве́рою вопие́м ти:/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии,/ О́гнь бо всели́ся в Тя Божества́,/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим пресвято́е рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою пресвято́му рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы,/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

В Богоза́рных страна́х воспита́н/ и светоза́рным проли́тием, о́тче, просвеща́емь,/ доброде́тельми и воздержа́ньми, Богому́дре, пожи́л еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Отчужди́вся оте́чества и твои́х,/ ко Христу́ приступи́л еси́ во́льным хоте́нием,/ крест взем, Богому́дре блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мертв всем ви́димым жи́зненною Вино́ю,/ воздержа́нием пожи́л еси́, Иоа́нне прему́дре,/ к Нему́же и отше́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же во Твою́ утро́бу, Де́во, Богоприя́тную, па́че естества́ всели́ся,/ Сей и по рождестве́ Боже́ственною си́лою Тя Де́ву соблюде́.

Песнь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой свет/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения,/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Ум, о́тче, чист безмо́лвием стяжа́в,/ Ду́ха Свята́го си́лою/ вра́жиих сете́й отбе́гл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благода́тию Бо́жиею, и прему́дростию, и уче́нии пожи́л еси́, Богоявле́ние,/ свяще́нник быв, преблаже́нне святи́телю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вси ро́ди благоче́стно блажа́т Тя, Пречи́стая,/ ро́ждшую па́че естества́ и сло́ва вои́стинну Блаже́ннаго.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Прему́дрости рачи́тель быв Боже́ственныя, Богодухнове́нне,/ благода́тей венце́м от нея́ венча́лся еси́,/ все́ми о́бразы светоно́сному учени́к быв Харито́ну.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Поста́вил еси́ на Христо́ве ка́мени но́зе твои́,/ де́тельми восходя́ доброде́телей, Богому́дре,/ богоразу́мно восхожде́ния в се́рдцы твое́м, о́тче, полага́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кля́твы пе́рвыя ма́тере, Е́вы, рождество́м Твои́м свободи́хомся:/ Ты бо, Христа́ ро́ждши, Де́во Ма́ти,/ вме́сто сея́ благослове́ние всем источи́ла еси́.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Си́лою Боже́ственною, я́ко оде́ждею, обложе́н,/ вся́кия напа́сти ерети́ческия отбе́гнути возмо́гл еси́, преблаже́нне,/ благослове́н еси́, – вопия́, – в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Стра́нствовавый нас ра́ди на земли́ Госпо́дь,/ Сей во стра́нничестве, блаже́нне, тя я́ве сохрани́, зову́ща:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся!/ Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная, Влады́чице.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Красе́н те́лом и душе́ю и благоче́стием твои́м преподо́бне,/ и Боже́ственнаго ра́зума орга́н, и за́поведем бли́жнейший,/ и пе́ния чи́стаго цевни́ца был еси́, воспева́я:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

К безсме́ртней у́бо жи́зни, и неконча́емому блаже́нству преше́л еси́, преподо́бне,/ и нетле́нное сподо́бился еси́ ра́дование улучи́ти, поя́, блаже́нне:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оттряса́ем прах ме́ртвенный,/ нетле́нии бы́вше/ Боже́ственным рождество́м Твои́м, Пречи́стая:/ есте́ственную бо и́стинную Жи́знь и присносу́щную, Чи́стая Влады́чице, родила́ еси́./ Те́мже вси Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́стная.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя Горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Иоа́нне, моли́ Бо́га о на́с.

Кончи́ну всеблаже́нную обре́л еси́ воздержа́ния по́двигом,/ о́тче Иоа́нне, ко Христу́ отше́д,/ и по сме́рти к безстра́стней и неболе́зненней жи́зни всели́лся еси́, свяще́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В земли́, о́тче, кро́тких всели́тися сподо́бился еси́,/ я́коже подо́бник быв молча́льным и Богоно́сным муже́м,/ с ни́миже я́ве восприя́л еси́, преподо́бне блаже́нне, наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́чник безсме́ртия нам источи́ла еси́, Де́во,/ и оставле́ния во́ду, Христа́ ро́ждши,/ И́мже очища́емся от вся́кия скве́рны грехо́вныя, Богоневе́сто.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer