Канон преподобному Мефодию Пешношскому


Минея, 4 Июня, Кано́н преподо́бного

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Мо́ре огусти́л еси́,/ погрузи́вый со ору́жием го́рдаго фарао́на,/ и лю́ди спасл еси́ немо́кренно, Го́споди,/ и ввел еси́ я в го́ру святы́ни, вопию́щия:/ пои́м Тебе́, Бо́гу на́шему, песнь побе́дную, я́ко просла́вися. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́ря страстна́го пучи́ною обурева́емы,/ к Тебе́, Иису́се Всеблаги́й, прибега́юще, вопие́м:/ от тиме́ния страсте́й нас изба́ви,/ да в тишине́ ду́ха уго́днику Твоему́ песнь хвале́бную принесе́м,/ его́же чудесы́ сла́вно просла́вил еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́рю песо́к преде́л положи́вый Госпо́дь,/ тя избра́, преподо́бне о́тче Мефо́дие, от ю́ности Ему́ благоугожда́ти/ и сего́ ра́ди к вели́кому Се́ргию тя наста́ви,/ от него́же подвиго́м духо́вным научи́вся,/ в них сла́вно просла́вился еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ние/ не потопи́ ладьи́ твоея́, о́тче преподо́бне,/ но, ве́янием Ду́ха Бо́жия управля́емый,/ в ти́хое приста́нище спасе́ния вшел еси́/ и чудесы́ мно́гими от Го́спода просла́вился еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мо́ре слез испроси́ нам, Влады́чице Преблага́я,/ у Ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ да, и́ми угаси́вше пещь страсте́й,/ омы́ем скве́рну грехо́вную душ на́ших/ и, спасе́ние ве́чное улучи́вше,/ воспои́м Христу́ песнь побе́дную, я́ко просла́вися. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Утверди́л еси́ на ка́мени за́поведей Христо́вых се́рдце твое́, преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ у́зким и приско́рбным путе́м ше́ствовал еси́,/ а́лчбою и жа́ждею плоть свою́ изнуря́я/ блаже́ннаго ра́ди бу́дущаго поко́я,/ его́же получи́в, весели́шися ве́чно со святы́ми. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Утвержде́нный благослове́нием и моли́твою преподо́бнаго Се́ргия,/ в пусты́ню удали́лся еси́, о́тче Мефо́дие,/ и, в ней многоле́тне потруди́вся,/ оби́тель и́ноком возгради́л еси́,/ я́же спасе́ния хода́таица бысть мно́гим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Утвержда́л еси́ словесы́ твои́ми душеспаси́тельными бра́тию твою́, преподо́бне о́тче,/ и был еси́ о́браз благоче́стия твои́м ученико́м,/ и́же, тобо́ю наставля́еми, подража́тели бы́ша твоему́ житию́ свято́му/ и вку́пе с тобо́ю получи́ша спасе́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Пресвята́я Богоро́дице Влады́чице,/ не посрами́ упова́ния на́шего,/ е́же по Бо́зе на Тя возлага́ем,/ но бу́ди нам Засту́пница от нападе́ний диа́вольских,/ да, Тобо́ю помоществу́еми, возвесели́мся о спасе́нии на́шем. 

Седален, глас 4

Ско́рый помо́щник явля́ешися, преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ с ве́рою в моли́твах тя призыва́ющим:/ даде́ся бо тебе́ от Го́спода благода́ть/ неду́ги врачева́ти и ско́рби утоля́ти,/ оби́тель же твою́ святу́ю и по сме́рти назира́ти./ Сего́ ра́ди с любо́вию почита́ем святу́ю и всера́достную па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ско́рый Твой покро́в, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабы́ Твоя́,/ и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етных по́мыслов,/ и па́дшую мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице:/ вем бо, вем, Де́во, я́ко мо́жеши, ели́ко хо́щеши.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше:/ от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, сла́ва снизхожде́нию Твоему́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Проро́ком Бо́жиим Илии́ и Крести́телю/ уподо́бился еси́, преподо́бне о́тче Мефо́дие,/ пусты́нный жи́тель быв, я́ко го́рлица уедине́нная,/ славосло́вия пе́сни еди́н Еди́ному Христу́ возноси́л еси́,/ воспева́я Того́ Боже́ственное снизхожде́ние. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Проро́чески прови́дев преподо́бный Се́ргий/ име́вшую устро́итися в пусты́ни твое́й оби́тель,/ прише́д к тебе́, о́тче Мефо́дие, избра́ и благослови́ ме́сто,/ на сооруже́ние оби́тели удо́бное,/ его́же посеще́нием обра́дован быв,/ вку́пе с ним воспева́л еси́ Спа́сово Боже́ственное снизхожде́ние. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Проро́ка и царя́ Дави́да словесе́м после́дуя, преподо́бне о́тче,/ жи́ти бра́тии вку́пе в оби́тели твое́й законоположи́л еси́/ и о́бщаго жития́ ревни́тель был еси́ вели́кий,/ приме́р собо́ю всем подава́я/ и немо́лчно воспева́я Христо́во Боже́ственное снизхожде́ние. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Проро́ческая рече́ния на Тебе́ сбы́шася, Де́во Богоро́дице,/ Ты бо Сло́во Бо́жие нетле́нно воплоти́ла еси́,/ и Невмести́маго во утро́бе Твое́й де́вственней нете́сно вмести́ла еси́;/ тем Тя хвале́бно ублажа́ем/ и воспева́ем спаси́тельное Христо́во снизхожде́ние. 

Песнь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы,/ И́мя Твое́ имену́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Го́спода Бо́га освяти́л еси́ в души́ твое́й, преподо́бне о́тче,/ и же́ртвенник мы́сленный ду́шу твою́ соде́лал еси́,/ на не́мже же́ртву хвалы́ Го́сподеви возноси́л еси́ во смире́нии ду́ха,/ немо́лчно призыва́я И́мя Бо́жие спаси́тельное. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Госпо́дни за́поведи животво́рныя/ име́л еси́ напи́санныя на скрижа́лех се́рдца твоего́, преподо́бне о́тче,/ и пропове́дник бра́тии твое́й был еси́ ева́нгельскаго уче́ния,/ к Небеси́ возводя́щаго челове́ки,/ и́же, послу́шающе сего́, моли́твенно призыва́ют Боже́ственное Христо́во И́мя. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Госпо́день раб был еси́, Мефо́дие Богому́дре,/ день и нощь труди́выйся во сла́ву Бо́жию и на по́льзу душе́вную бли́жних твои́х,/ и́хже, я́ко сама́го себе́, возлюби́в усе́рдно,/ гла́дныя пита́л еси́,/ ни́щия, сироты́ и вдови́цы удовля́л еси́,/ подвиза́я их сла́вити о тебе́ Христо́во И́мя. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Госпо́дня Ма́ти и Влады́чица всея́ тва́ри яви́лася еси́, Богоро́дице Мари́е,/ нетле́нно поро́ждши Еди́наго от Тро́ицы, Бо́га Сло́ва,/ Его́же моли́, Чи́стая, безслове́сных страсте́й нас изба́вити,/ да в тишине́ безстра́стия се́рдцем и усты́ воспева́ем Его́ Свято́е И́мя. 

Песнь 6

Ирмос: Я́ко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся./ Те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой, Благоутро́бне Го́споди. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко кипари́с высокове́рхий, возра́сл еси́, преподо́бне Мефо́дие, в пусты́ни непло́дней/ и плодоноше́нии духо́вными облагоуха́л еси́ Христо́ву Це́рковь,/ оби́тель созда́в, и, в ней и́ноков мно́жество насели́в,/ и́хже сло́вом и приме́ром твои́м ко Христу́ наста́вил еси́. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко при́сный учени́к преподо́бнаго Се́ргия, о́тче Мефо́дие,/ в устрое́нии оби́тели ему́ подража́л еси́ то́щно,/ слеза́ми моли́твенными па́че, не́же бога́тством земны́м, сию́ созида́я/ и при́сно моля́ся ко Го́споду,/ да от тли грехо́вныя соблюде́т де́ло руку́ твое́ю. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко воево́да благоиску́сный, о́тче,/ во́ины духо́вныя в бра́нех со враги́ неви́димыми к побе́дам руково́дствовал еси́:/ искуше́н бо быв сам в по́двизех пусты́нных,/ и искуша́емым удо́бно помога́л еси́ тли грехо́вныя избега́ти. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко вои́стинну прибе́жище непосты́дное христиа́ном,/ и щит, и покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ воспева́ющия Тя бед и скорбе́й свободи́:/ Тя бо, Еди́ну Благослове́нную в жена́х,/ Тобо́ю тли грехо́вныя изба́вльшиися,/ немо́лчными хвала́ми ублажа́ем. 

Кондак, глас 4

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/ чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́еши с ве́рою приходя́щих неду́ги,/ утоля́еши ско́рби/ и мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Икос

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/ чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́еши с ве́рою приходя́щих неду́ги,/ утоля́еши ско́рби/ и мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом, Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

В пещи́ искуше́ний пусты́нных, о́тче Мефо́дие,/ благода́ть Госпо́дню, тя ороша́ющую, стяжа́л еси́, преподо́бне,/ те́мже непобеди́м враго́м неви́димым показа́лся еси́/ и вся прило́ги диа́вольския кре́пко сокруши́л еси́, зовы́й немо́лчно:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Поревнова́л еси́, преподо́бне о́тче, в житии́ твое́м/ вели́ким во отце́х Анто́нию, Пахо́мию и Евфи́мию/ и, сих нра́ву и чистоте́ вы́ну поуча́яся,/ я́ко безпло́тен, на земли́ подвиза́лся еси́,/ сего́ ра́ди сосу́д избра́н Ду́ху Свято́му сподо́бился еси́ бы́ти,/ Его́же де́йством чудеса́ пресла́вная соде́лал еси́ в житии́ и по сме́рти,/ о ни́хже ве́рнии благословля́ют Бо́га оте́ц на́ших. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко крин в пусты́ни, процве́л еси́, преподо́бне,/ и благоуха́ния Христо́ва испо́лнил еси́ оте́чество твое́ земно́е:/ све́том до́брых дел твои́х озари́л еси́ сердца́ челове́ков,/ просвеща́я их уче́нии твои́ми и науча́я пе́ти Го́сподеви:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В пещи́ халде́йской та́инство рождества́ Твоего́ проразумева́я, Богоро́дице,/ ро́ждшимся от Тебе́ Искупи́телем спасе́ние обрето́хом/ и, подо́бно отроко́м Богосло́вцем, Сы́ну Твоему́ и Го́споду благода́рно зове́м:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Песнь 8

Ирмос: А́нгели и Небеса́,/ на Престо́ле сла́вы седя́щаго/ и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго,/ благослови́те, по́йте/ и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгелы собесе́дники име́л еси́, преподо́бне о́тче,/ и, си́ми укрепля́емый, в пусты́ни безлю́дней многоле́тне пребы́л еси́,/ еди́н Еди́ному Бо́гу рабо́тая./ Сего́ ра́ди ны́не со Безпло́тными водворя́ешися/ и пое́ши хвале́бную песнь Триеди́ному Бо́гу,/ Препе́тому и Превозноси́мому во ве́ки. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

А́нгела тя плотя́наго ве́мы, преподо́бне о́тче Мефо́дие:/ ангелоподо́бно бо на земли́ пожи́л еси́,/ и чистоту́ души́ и те́ла ре́вностно соблю́л еси́,/ ны́не же водворя́ешися там, иде́же ничто́же скве́рно вхо́дит,/ и пое́ши немо́лчную песнь Бо́гу, Препе́тому и Превозноси́мому во ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

А́нгелов Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель/ подви́жника доброде́телей яви́ тя, Мефо́дие,/ Его́же си́лою укрепля́емый, путе́м те́сным ше́ствуя,/ дости́гл еси́ соверше́нства духо́внаго,/ Ца́рствие же Христо́во унасле́довал еси́,/ и со святы́ми пое́ши ра́достно:/ Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгельское целова́ние прино́сим Ти с любо́вию, Богоро́дице Чи́стая:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю./ Ты же ра́дости нетле́нныя сподо́би Тя по до́лгу ублажа́ющия,/ Ро́ждшагося же от Тебе́ Го́спода пою́щия и превознося́щия во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние:/ на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,/ непреста́нно велича́ем. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Чужд был еси́, преподо́бне, превозноше́ния тщесла́внаго/ и в смире́нии глубо́цем житие́ твое́ препроводи́л еси́:/ о́браз смире́ния был еси́ твои́м ученико́м,/ и́хже при́сно поуча́л еси́ бе́гати душепа́губныя горды́ни/ и во смире́нии ду́ха велича́ти Христа́ Жизнода́вца. 

Припев: Преподо́бне о́тче Мефо́дие, моли́ Бо́га о на́с.

Чу́ждым прише́льцем и стра́нником убо́гим/ врата́ оби́тели твоея́ незатворе́на бы́ша, преподо́бне о́тче,/ но, Авраа́мово страннолю́бие стяжа́в,/ сия́ с любо́вию приима́л и упокоева́л еси́,/ зря в них Самого́ Христа́, Его́же при́сно велича́л еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Чужд пра́здности был еси́, блаже́нне,/ но при́сно в моли́твах и труде́х теле́сных подвиза́лся еси́,/ при сооруже́нии же оби́тели твоея́ святы́я/ мно́гия вели́кия труды́ подъя́л еси́, си́лою Го́спода сил укрепля́емый,/ Его́же гла́сы хвале́бными немо́лчно велича́л еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чу́ждых нас яви́, Влады́чице, вла́сти лю́таго мироде́ржца/ и в час кончи́ны на́шея на по́мощь ускори́ к нам, безпо́мощным:/ мно́го бо мо́жет Ма́терняя моли́тва Твоя́ ко Го́споду,/ и трепе́щут пред Тобо́ю ду́си тьмы,/ и́хже наси́лия нас изба́ви, Всеблага́я,/ да Тя славосло́вии ра́достными велича́ем. 

Светилен

Процве́л еси́ в по́стнических по́двизех, прехва́льне о́тче,/ и плод чудотворе́ния прине́сл еси́ Христо́вой Це́ркви,/ я́же и́мать тя, я́ко шипо́к благово́нен,/ ми́ром Ду́ха Свята́го напо́лненный,/ и́мже злово́ние страсте́й упраздня́ется и исцеле́ния подаю́тся/ с ве́рою и любо́вию к тебе́ притека́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя песньми́ немо́лчными ублажа́ем, Де́во,/ я́ко от Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице,/ и яви́ла еси́ нам, потемне́нным, свет спасе́ния/ Боже́ственным и Пречи́стым Твои́м рождество́м.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer