Канон преподобному Паисию Великому об избавлении от мук умерших без покаяния


Преподобный Паи́сий Великий

Память пре­по­доб­но­му Паи­сию Вели­ко­му совер­ша­ет­ся 2 июля по ново­му сти­лю. Канон взят из ста­рин­но­го канон­ни­ка, на него ссы­ла­ет­ся как на пое­мый за избав­ле­ние от муки без пока­я­ния умер­ших в сво­ей кни­ге “О поми­но­ве­нии усоп­ших по уста­ву Пра­во­слав­ной Церк­ви” авто­ри­тет­ный зна­ток устав­но­го бого­слу­же­ния епи­скоп Афа­на­сий Саха­ров.

Тропа́рь, глас 2‑й

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, преподо́бне, вся кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де, Хри­ста́ еди́наго возлюби́л еси́, сего́ ра́ди в пусты́ню всели́ся, иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния, Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима очи́ма, паде́, поклони́ся. Вели́кий же Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец рече́ к тебе́: не ужаса́йся, возлю́бленный Мой, дела́ твоя́ уго́дна Мне. Се даю́ тебе́ дар: о ко́ем-ли́бо гре́шнице помо́лишися, отпу́стятся ему́ гре­си́. Ты же в чисто­те́ се́рдца тво­е­го́ возгоре́ся, прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному, умы́ но́зе Его́ и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся, боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к отгоня́ти и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти. О преподо́бне о́тче Паи́сие, молю́ тя, да умо́лиши и о мне, я́коже тебе́ Бог обе­то­ва́, и́бо от сих гре́шник пе́рвый аз е́смь, да даст ми Госпо́дь вре́мя покая́ния и прости́т мое́ согреше́ние, я́ко Благи́й и Человеколю́бец, да со все́ми и аз вос­пою́ Ему́: аллилу́ия. (Два́жды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Вся па́че смы́сла, вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистото́ю запечатле́нна, и де́вством храни́ма, Ма́ти разуме́ся нело́жна, Бо́га ро́ждши и́стиннаго, Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н, глас 6‑й

Пе́снь 1

Ирмо́с: Помо́щник и Покрови́тель бы́сть мне во спасе́ние, Сей ми е́сть Бог, и просла́влю Его́. Бог отца́ мое­го́ и воз­не­су́ Его́, сла́вно бо просла́вися.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

И́же вся умудря́ющему Бо́гу моли́ся, преподо́бне о ра́бе свое́м, да отве́рзет ми устне́ недосто́йнии, и двиг­нет ми язы́к недоуме́нный. Тес­но­ту́ же и худогла́сие, о́тче, разве́рзи благода́тию, и́же в тебе́ Свята́го Ду́ха, к пе́нию чуде́с твои́х.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Нач­ну́ у́бо достохва́льное и душеполе́зное житие́ твое́ от младе́нства. И́же дре́вле Еги́пет вели́каго во проро́цех про­из­не­се́ Моисе́я, и́же к Бо́гу при­сво­е­ни­ем и вели́кими чуде­сы́ просла́вися. Та́ко и ны́не втори́цею просла́влен показа́ся Еги́пет, тебе́ ра́ди, о́тче Паи́сие, честны́м и́менем твои́м и мно́гими доброде́тельми обогати́ся, е́же даро­ва́ тебе́ Госпо́дь, Его́же моли́, да спасе́т душа́ на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В Ца́рство Небе́сное вшед у́зким путе́м и приско́рбным по за́поведи Влады́ки сво­е­го́ Хри­ста́, преподо́бне о́тче Паи́сие, широ́кий и простра́нный пу́ть возненави́дев, рас­про­странь­ший­ся мрак ума́ мое­го́ отже­ни́, да воз­мо­гу́ ма́лое сие́ моле́ние при­не­сти́ в пречестну́ю па́мять твою́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Дух сокруше́н пода́ждь ми, Блага́я, смире́нно се́рдце, уму́ же чисто­ту́ и житию́ исправле́ние и прегреше́нием оставле́ние.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три­жды с покло­на­ми).

Или́ сия́ катава́сия: Изба́ви от бед рабы́ своя́, преподо́бне о́тче Паи́сие, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три­жды с покло­на­ми).

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утвер­ди́, Го́споди, на ка́мени за́поведей Ти подви́гшееся се́рдце мое́, я́ко Еди́н Свят еси́ и Госпо́дь.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Ка́меню ве́ры Пет­ру́ апо́столу уподо́бился еси́, распя́тся ми́рови во всей жи́зни свое́й, преподо́бне Паи́сие, и но́зе свои́ невозвра́тно к небе́сному ше́ствию упра́вил еси́, и го́рняго Иерусали́ма дости́гл, со святы́ми пред­стоя́ Святе́й Тро́ице, моли́ о мне еди́наго Блага́го Человеколю́бца.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Благочести́ваго ко́рени пресве́тлая о́трасль, тебе́ избра́ Госпо́дь, а́нгел рече́ ма́тери твое́й, сей Бо́гу уго́ден. Ты же от младе́нства крест свой взем, невозвра́тным путе́м Тому́ после́дова, и возраста́ше ле́ты и ра́зумом ку́пно и благода́тию Бо́жиею. Моли́ да́ти ми отпуще́ние грехо́в.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О, Влады́ко Го́споди Иису́се Хри­сте́, кто не удиви́тся Тво­е­му́ человеколю́бию, егда́ прии́де жела́ние преподо́бному и́ноческое житие́ получи́ти к де́ланию за́поведий Твои́х, Твое́ю благода́тию я́ко а́гнец непоро́чен изве­де­ся в пусты́ню, и дости́гл слове́сных ове́ц, и введе́ся к па́стырю блаже́нному Пам­ве, и облече́ся во и́ноческий о́браз, в не́мже утвер­ди́ и мене́ Го́споди, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия, к де́ланию за́поведий Твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Лю́тых мя мук, и тмы кроме́шныя и гее́нны, Твои́ми моли́твами сво­бо­ди́, Де́во, и́маши бо во́лю и си́лу, Го́спода ро́ждшая еди́наго Преблага́го.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три­жды с покло­на­ми).

Седа́лен, глас 2‑й

Ду́шу связа́в любо́вию Христо́вою, земна́я возненави́дев вся му́дре, водвори́лся еси́, о́тче преподо́бне, в пусты́нях и гора́х, разу́мнаго дре́ва вкуш сла́вне, а́нгельски просия́л еси́. Те́мже и мрак проше́д пло́ти сво­ея́, тму отгна́л еси́ бесо́в Паи́сие, и́нокующым пе́рвый, моли́ Хри­ста́ Бо́га, грехо́в оставле́ние пода́ти, чту́щым любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Ско́рый покро́в и по́мощь и ми́лость пока­жи́ на ра́бе Свое́м, Чи́стая, и во́лны укро­ти́ су́етных помышле́ний, и па́дшую ми ду́шу возста́ви, Богоро́дице, вем бо, вем я́ко мо́жеши, ели́ко хо́щеши.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́ша проро́к прише́ствие Твое́, Го́споди, и убоя́ся, я́ко хо́щеши от Де́вы роди́тися и челове́ком яви́тися, и глаго́лаше: услы́шах слух Твой и убоя́хся, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди!

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Зако­но­стра­даль­че­ское житие́ от мя́гких ногте́й восприи́м богому́дре Паи́сие, да́же до кон­ца́ пребы́л еси́, я́ко боже́ствен до́блественник вене́ц прия́л еси́ побе́ды от всех Ца́рствующаго, моли́твами свои́ми избавля́ти от му́ки гре́шники, от них же пе́рвый е́смь аз, не забу́ди мене́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Иму́ще моли́твенника кре́пка блаже́нне Паи́сие, и о́бщника печа́льным, предста́теля и побо́рника и хода́тая благоче́стна, от вся́ких спаса́емся бед, напа́стей и обстоя́ний.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́лию суде́б бе́здну име́яй, Той тебе́ рече́: се, бо даю́ ти дар, да все е́же про́сиши от Отца́ Мое­го́ во и́мя Мое́, да́стся тебе́, о ко́ем ли́бо греш­ни­ке помо́лишися, оста́вятся гре­си́ того́: сего́ ра́ди припа́даю ти, о́тче Паи́сие, име́я бе́здну согреше́ний, да отпу́стит твои́ми моли́твами И́же тебе́ обе­то­ва́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Глаго́л про­ве­щай, егда́ пра́во и́мам суди́тися, Богороди́тельнице, к Сво­е­му́ Сы́ну, Пренепоро́чная, да обря́щу Тя тогда́ прибе́жище и заступле́ние держа́внейшее, и мук всех избавля́ющи.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с покло­на­ми).

Пе́снь 5

Ирмо́с: Из но́щи утрен­ню­ю­ща, Человеколю́бче, про­све­ти́, молю́ся, и наста́ви мя на повеле́ния Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Посто́м удруча́я те́ло свое́ о́тче Паи́сие, ино­гда́ по причаще́нии Те́ла и Кро́ви Христо́вы, я́ко а́нгел се́дмьдесят дней без пи́щи теле́сныя пребыва́я, боже́ственную держа́ву неизрече́нную иму́щи, и возмо́гши в себе́ живо́тную содержа́ти си́лу благода́тию Твое́ю, па́че пи́щнаго укрепле́ния, сла́ва держа́ве Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко Иоа́нн Крести́тель у́зким и приско́рбным путе́м ходи́ти произво́лил еси́. Но той на Иорда́не узре́в Зижди́теля сво­е­го́, устраши́ся и вопия́ше: не сме́ю приступи́ти се́но огню́. Ты же, о́тче Паи́сие, в пусты́ни ино­гда́ я́вльшагося Го́спода, не моги́й пречи́стаго лица́ Его́ зре́ти, пад тре́петом одержи́м. Он же ти рече́: не устраша́йся, сию́ пусты́ню напол­ню пост­ни­ка­ми тебе́. С ни́миже мо́лим, о́тче, не забу́ди нас, моли́твенник твои́х, поми́лованных бы́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Аз бо в нача́ле моя́ пред Тобо́ю зрю согреше́ния, и о мои́х беззако́ниих молю́ Твое́ милосе́рдие, да про­сти­ши и покры́еши благоутро́бием Твои́м мно́жество грехо́в мои́х, и да́ждь ми про́чее жи́зни сея́ вре́мя безгре́шно проводи́ти. Да удо́бь на спасе́ния сте­зю́ поте́к, безпреткнове́нно к до́брому кон­цу́ дости́гну Твое́ю по́мощию, кро­ме́ бо Тво­ея́ по́мощи и наставле́ния ничто́же бла́го соверши́ти, и ми́лость у Тебе́ получи́ти кто мо́жет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Ра́бское при­но­шу́ Ти моле́ние неразу́мный аз, и к Тво­е­му́ прибега́ю благоутро́бному милосе́рдию, не отвра­ти́ мене́, Чи́стая, посра́млена.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви имя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н.). Го́споди, поми́луй (три­жды с покло­на­ми).

Пе́снь 6

Ирмо́с: Возопи́х всем се́рдцем мои́м к ще́дрому Бо́гу, и услы́ша мя от а́да преиспо́дняго, и воз­ве­де́ от тли живо́т мой.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Безду́шная тва́рь Иорда́н сво­е­го́ Твор­ца́ устыде́ся, вопия́ше: не могу́ Безгре́шнаго омы́ти. Святы́й же ви́де Го́спода, прии́м во́ду, прикосну́ся Неприкоснове́нному, умы́ но́зе Его́. И пив во́ду, и прия́ дар цели́ти неду́ги и прогони́ти от челове́к бе́сы. Сего́ ра́ди и мы припа́даем ти, о́тче, моли́твами твои́ми поми́луй нас от вся́ких бесо́вских наважде́ний.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

По сла́ве Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, обрето́хом тя, о́тче Паи́сие, вели́кое прибе́жище, и засту́пника и те́пла моли́твенника о гресе́х на́ших. Я́ко же пе́рвее и́нока преста́вльшася, и христиа́нства отчуждив­ша­ся и во глу­би­ну́ а́дову па́губным без­ве­ри­ем низведе́ся, и егда́ ощу­ти­вся при­те­че́ к тебе́, да умо́лиши Всеми́лостиваго. Ще́дрый же Госпо́дь яви́ся тебе́ и глаго́ла: о, уго́дниче Мой, доб­ро́ е́сть Мое́й люб­ви́ подо́бяся, пече́шися о гре́шных, изво­ля­яй му́ки прия́ти за их избавле́ние.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Принесе́ся моли́тва твоя́ и сле́зы к Бо́гу, я́ко благово́нный фимиа́м, и же́ртва непоро́чна и благоприя́тна, и мене́ не забу́ди хода́тайством твои́м ко Пресвяте́й Богоро́дице, сле́зы умиле́ния да́си ми, омы́й грехо́в мои́х бе́здну, изба́ви мя от сме́ртныя глу­би­ны́. И не наде́ющымся пода́ждь ве́лию ми́лость, и про­сти́ им согреше́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ве́сь недоуме́нием одержи́м е́смь, егда́ при­и­му́ во уме́ той час стра́шный испыта́ния Судии́ и Бо́га, и пла́чуся и се́тую и рыда́ю, помина́я бе́здну зол мои́х. Те́мже спа­си́, Человеколю́бче, моли́твами Тво­е­го́ уго́дника преподо́бнаго Паи́сия, и изба́ви мя му́ки, я́ко Благоутро́бен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. От се́рдца стена́ния приноша́ю Ти, Пренепоро́чная, Твое́ про­ся́ благопребы́тное заступле́ние. Поми́луй всестра́стную ми ду́шу, умилосе́рдися, Ма́ти многоми́лостиваго Бо́га, изба́вити мя Суда́ и езе́ра о́гненнаго.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с покло­на­ми).

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Конда́к, глас 2‑й.

Жите́йских молв оста́вль, безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́, Крести́телю подо́бяся все́ми о́бразы, с ни́мже тя почита́ем, о́тче отце́в Паи́сие.

И́кос

Христо́в глас услы́шав, ше́ствовал еси́ во след Того́ за́поведий, наг жития́ быв, отве́рг попече́ния и вся стяжа́ния и име́ния, и бра́тий свои́х и люб­ве́ ма́тере, богоно́сне Паи́сие, еди́н в пусты́нях Бо́гови бесе́дуя ра́зумом, дарова́ния прия́л еси́, е́же ми посли́ в пе́снех пою́щему, отце́в нача́льниче Паи́сие.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Согреши́хом, беззако́нновахом, непра́вдовахом пред Тобо́ю, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́да нам, но не преда́ждь нас до кон­ца́, отце́в Бо́же.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гих грехо́в испо́лнен аз, и твоя́ моли́тва я́ко кади́ло благово́нно испра́вися о́тче. Бе́здну грехо́в мои́х потре­би́, и буя́ющее мо́ре зла́го жития́ изсу­ши́, и напое́ние гне́вное отже­ни́, и целому́дренный ум моли́твами свои́ми утвер­ди́, о́тче Паи́сие.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Наста́вника тя и моли́твенника те́пла иму́щи, и ско́раго помо́щника, я́ко сте́ну тве́рду и забра́ло недви́жимо и воево́ду кре́пка и непобеди́ма мо́лим тя, не забу́ди моли́твенник твои́х, избавля́я от ве́яния печа́ли и наве́т вра́жиих.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

О, чу́до ве́лие, во еди́н от дний седя́щу ти, о́тче Паи́сие, в пеще́ре, бы́сть ти глас глаго́ляй: мир тебе́, возлю́бленному Мое­му́ уго́днику, ты же воз­став со стра́хом, и тре́петом одержи́мь, паде́ поклони́ся и рече́: се, раб Твой, Го́споди. Сего́ ра́ди мо́лим тя, моли́ Человеколю́бца, да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Да́ждь ми Хри­сте́ ра́зум и терпе́ние, е́же не осужда́ти согреша́ющих с киче́нием фарисе́йским, но я́ко мытаре́во покая́ние при­и­ми́, и я́ко блу́днаго сы́на, Бо́же, ве́чери Твое́й досто́йна мя яви́, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия, и грехо́в проще́ние ми да́руй.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен.Возни́кни, о, стра́стная душе́, воз­ста­ни окая́нная, бий из глу­би­ны́ в пе́рси, и испу­сти́ слез исто́чники, да тя поми́лует, окая́нную, милосе́рдая Ма́ти Хри­ста́ Бо́га.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с покло­на­ми).

Пе́снь 8

Ирмо́с: Его́же во́и Небе́снии сла́вят и трепе́щут Херуви́ми и Серафи́ми, вся́ко дыха́ние и тва́рь, по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Благода́рно приноси́мое тебе́ пе́ние сие́ не пре́зри, о́тче Паи́сие, но па́че при­и­ми́ и ра́дости духо́вныя испо́лни, да без закосне́ния поклоню́ся тво­е­му́ о́бразу, иде́же е́сть напи́сан, исцеле́ния всем подавающ.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Все преподо́бному житию́ поревнова́в богоуго́дных оте́ц, и́же от ве́ка пожи́вших, о́тче Паи́сие, во смире́нии и по́стничестве Хри­ста́ ра́ди всю жи́знь свою́ му́ченически сконча́л еси́, и от бесо́в нападе́ния мно́го претерпе́л еси́, и сих победи́л. Сего́ ра́ди молю́ тя, о́тче, бу́йство, я́рость и небреже́ние моли́твами твои́ми отри́ни от мене́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Влады́ко Хри­сте́ Бо́же Всеще́дрый, и́миже ве́си судьба́ми да́ждь ми ненави́дети дея́ния лука́ваго, Ты бо еси́ Бог наш реки́й: проси́те и прии́мете. Да́ждь любо́вь от всея́ души́ моея́, моли́твами преподо́бнаго отца́ Паи́сия, твори́ти во́лю Твою́ спаси́тельную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Молю­ти­ся, на мне гре́шнем дол­го­тер­пи́ Влады́ко, и не посе­цы́ мене́ я́ко непло́дное дре́во посече́нием сме́ртным во о́гнь отсыла́я, но плодоно́сна мя сотво­ри́ моли́твами преподо́бнаго умоле́н быва́я, вре́мя покая́ния ми да́ждь, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Струи́ низ­посли́ слез и стена́ния от души́, сотво­ри́ ми, Чи́стая, вне­гда́ припа́дати к Тво­е­му́ покро́ву, я́ко да обря́щу разреше́ние грехо́в мои́х, Твое́ю моли́твою.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с покло­на­ми).

Пе́снь 9

Ирмо́с: Прии́мшая ра́дость от А́нгела, и ро́ждшая Созда́теля Сво­е­го́, Де́во, спа­си́ Тебе́ велича́ющия.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Ско́рый помо́щник был еси́ преподо́бне, еще́ в жи́зни сей, ино­гда́ у преподо́бнаго ста́рца уче­ни­ку́ в преслуша́нии уме́ршу, и веде­ну во ад, он же припа́даше про­ся́, да умо́лиши Всеще́драго о учени́це его́, ты же я́ко ско́рый послу́шник и люб­ви́ храни́тель, наде́жду воз­ло­жи́ ко Всеще́дрому Бо́гу простре́ся на моли́тву, и Той многоми́лостив и во обе­тех нело́жный, во́лю к боя́щымся Его́ сотво­ри́, и моли́тву твою́ услы́ша, изве­де́ ду́шу от а́да. Того́ ра́ди и аз недосто́йный, припа́дая молю́ тя, о́тче Паи́сие, моли́твами твои́ми изба́ви мя му́ки и огня́ негаси́маго.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, моли́ Бо́га о нас.

Бы́вша мя бесо́м смех, челове́ком уничиже́ние, пра́ведным рыда́ние, А́нгелом плач, оскверне́ние возду́ху и зем­ли́ и вода́м. Те́ло окаля́х и ум оскверни́х, па́че сло́ва дея́ньми. Аз враг Бо́гу бых. Увы́ мне, согреши́х, моли́твами преподо́бнаго Паи́сия про­сти́ мя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Я́ко впады́й в разбо́йники и уя́звен, та́ко и аз впадо́х от мно́гих грехо́в и уя́звена ми е́сть душа́. К кому́ прибе́гну пови́нный аз? То́кмо к Тебе́, милосе́рдному душа́м Вра­чу́, при­и­ми́ моле́бника те́пла преподо́бнаго Паи́сия, и моли́твами его́ изле́й на мя вели́кую Твою́ ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен. Прегреше́нии мои́ умно́жиша, проше́нию и суду́ досто́ин, Чи́стая, припа́дая зову́ Ти: пре́жде кон­ца́ пода́ждь ми очище́ние и умиле́ние, и нра́вом исправле́ние.

Катава́сия: Изба́ви от му́ки ве́чныя усо́пшаго раба́ сво­е­го́ (назо­ви и́мя), преподо́бне о́тче Паи́сие Вели́кий, я́ко вси по Бо́зе к тебе́ прибега́ем, ты бо мо́лиши о нас Хри­ста́ Бо́га на́шего (покло́н). Го́споди, поми́луй (три́жды с покло­на­ми).

Моли́тва:

Страсте́й победи́теля, душа́м помо́щника, о всех моле́бника, всем спасе́ния хода́тая и наста́вника, из глу­би­ны́ се́рдца воздыха́я, усе́рдно и пла́менно мо́лим тя, Паи́сие Преподо́бне! Внем­ли́ и помо­зи́ нам, не отринь и не пре́зри нас, но а́бие услы́ши в смире́нии се́рдца притека́ющих к тебе́. Ты, преподо́бне, к спасе́нию бли́жних приле́жно стре­мил­ся и мно́гих гре́шников к све́ту спасе́ния приве́л еси́. По́двиги чрез­мер­ные успо­ко­е­ни­ем счи­тал по себе́, пречу́дне, и, любо­вью ко Го́споду все­гда́ горя́, явле́ния Хри­ста́ Спа́са сподо́бился еси́, и Ему́, за люде́й Уме́ршему, любо́вию подража́я, и об отре́кшихся от Хри­ста́ моли́лся еси́. Услы́ши нас, Паи́сие прехва́льне, и́бо недосто́йны есмы́ моли́тися о дарова́нии нам вели́кой ми́лости Госпо́дней, поне́же гре́шны есмы́, и уста́ оскверне́нныя и се́рдца отя­го­щен­ныя име́ем, и под бре́менем прегреше́ний стра́ждем, и не достига́ет моли́тва на́ша до Го́спода. Сего́ ра́ди помоли́ся за нас мольбо́ю твое́ю кре́пкою и богоприя́тною, святы́й Паи́сие, да изба́влены бу́дут скон­чав­ши­е­ся без покая́ния сро́дники, бли́жния и зна­е­мыя на́ши от му́ки ве́чныя, и моли́тву твою́ во благоволе́нии прии́мет Спас наш и милосе́рдие Свое́ вме́сто до́брых дел их даст им, свободи́т их, ве́руем, от страда́ний и всели́т в селе́ниях пра́ведных, и нас в покая́нии сконча́тися удосто́ит, да просла́вим вку́пе Всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Отпу́ст:

Го́споди Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, и преподо́бнаго отца́ на́шего Паи́сия Вели́каго, и всех ра́ди святы́х, поми́луй и спа­си́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй (три́жды).

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки