Канон преподобному Парфению Лампсакийскому (2-й)


Минея, 7 Февраля, Ин канон

Глас 6

Песнь 1

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу, побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Моле́бное тебе́ пе́ние предначина́я, смуща́юся, о́тче, ка́ко досто́йно е́сть воспева́ти тя́. Оба́че е́же от любве́ приноше́ние мое́ приими́ и устне́ моя́ отве́рзи, я́ко да возвещу́ хвалу́ твою́, Парфе́ние святи́телю.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́ре страсте́й ты́ немо́кренно мину́л еси́, сла́вне, от вра́г невреди́вся, и́хже ополче́ния во глубину́ преиспо́дния низве́ргл еси́, поя́ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Погуби́ супоста́ты, гоня́щия мя́, чудоно́сче, се́ бо настиза́ют уже́, и не́сть ми́ избавле́ния, а́ще кто́ не защити́т мя́ от ни́х или́ а́бие не погря́знут, я́коже дре́вле еги́птянов полцы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́м Твои́м ле́сть бесо́вскую упраздни́вшая, Многомо́щная Всемогу́щаго Ма́ти, и мене́, враго́м прельща́ема, при́сно на бре́г спасе́ния возведи́, пою́щаго Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Песнь 3

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Обнища́вшее лю́те се́рдце мое́ предста́тельством твои́м обогати́, свя́те, и́маши бо вои́стину ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние, я́ко Иису́сов подви́жник до́блий, Парфе́ние.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Душа́ моя́ изнемо́же в боре́ниих и напа́стех и на гно́ищи стра́стнем ны́не низлежи́т, но да возведе́тся от а́да преиспо́дняго, си́лою же Бо́жиею да препоя́шется, моли́ся, святи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Расшири́шася уста́ твоя́ на враги́ ро́да челове́ча, моли́тв бо твои́х не терпя́ще, я́ко огне́м опаля́еми, стеня́ще, от тебе́ бежа́ху. Те́м и е́же на на́с неи́стовство и́х упраздни́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ Симео́н ду́шу ору́жию пройти́ глаго́лаше, е́же и сбы́стся при Кресте́ Сы́на Твоего́. Ско́рбем у́бо на́шим спострада́ти могу́щи, я́ко Сама́ те́х вкуси́вшая го́речи, услади́ и́х на́м, Пречи́стая.

Седален, глас 3

Исполнь Ду́ха Божественнаго сый, делы просия благоче́стия,/ священне чудотворче Парфение,/ от ле́сти челове́ки обрати́л еси́,/ боля́щих стра́сти исцеля́я./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́/ спасти́ся ду́шам на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Роди́лся еси́ на земли́, Собезначальный Отцу́,/ принеслся еси́ в це́рковь, Непостижи́мый./ Ра́дуяся же, ста́рец на ру́ки Тя восприят, зовый:/ ны́не отпущаеши, егоже посети́л еси́, по глаго́лу Твоему́,/ благоизволивый спасти́ я́ко Бог род человеческий.

Песнь 4

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь Боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

На стра́жи па́стырстей стоя́л еси́, иера́рше, бо́дрым о́ком ста́до твое́ озира́я, во уны́нии спя́щих возбужда́я, заблужда́ющия возвраща́я, хи́щники же дале́че отгоня́я устраше́нием Боже́ственных глаго́л.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

О пи́ще теле́сней небре́гл еси́, Бо́жия любве́ насыща́яся при́сно жела́нием ненасы́тным. Моя́ бо пи́ща е́сть, вопия́л еси́, досточу́дне, е́же твори́ти во́лю Го́спода моего́ и де́ло Его́ соверши́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Огра́да ми́ бу́ди от вся́каго прило́га и напа́сти сопроти́вныя, да ника́ко лука́ваго сне́дию бу́ду, но да же́ртва сотворю́ся Бо́гови прия́тная твои́ми, свя́те, моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ния не тре́бующая, дне́сь по зако́ну очища́ешися и, Сы́на нося́щи, во хра́м вхо́диши. Срета́ет же Тебе́ Симео́н, вели́чие Тебе́ возвеща́я и ско́рбь несказа́нную.

Песнь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Но́щь глубока́ грехо́внаго помраче́ния на мя́ нападе́, но твои́ми, светоно́сче, моли́твами све́т невече́рний да возсия́ет ми́, стопы́ моя́ на и́стинный пу́ть направля́я.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Стра́ха ра́ди Бо́жия ду́х любве́ в се́рдце твое́ прия́л еси́, па́стве твое́й спасе́ние породи́в, а́ще же и мно́го боле́зновал еси́, оба́че сугу́бо и возвесели́ тя́ всесладча́йший Иису́с, Госпо́дь на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ме́ртвыя воскреси́л еси́, бе́сы изгна́л еси́ и вся́ челове́ков неду́ги цели́л еси́ в житии́ твое́м, чудотво́рче, но и ны́не притека́ющих к тебе́ спаса́еши от вся́каго озлобле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безболе́зненно Христа́ Бо́га пло́тию ро́ждшая, но и ма́терних скорбе́й не избе́гшая, на́ша, я́же в совлече́нии дре́вняго челове́ка, боле́зни утиши́ и в но́ваго облещи́ся помози́ на́м, Всепе́тая.

Песнь 6

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти́: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Бе́здну милосе́рдия Бо́жия беззако́ний мои́х бе́здною преогорчи́х, и покры́ мя́ се́нь сме́ртная, ко Го́споду же воззре́ти отню́д не могу́, но моли́твами твои́ми, о́тче, ко исправле́нию жития́ да возведу́ся.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Смуще́ние по́мысл мои́х укроти́, святи́телю, тишину́ Боже́ственную, я́же в се́рдцы твое́м почива́ше, и мне́ низводя́ в ду́шу, пребога́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

В тиме́ние страсте́й преслуша́нием я́коже низверго́хся иногда́, та́ко, лю́те смири́выйся ны́не, на спасе́ния стези́ да возставля́юся, о́тче Парфе́ние, предста́тельством твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поноше́ние нападе́ на ду́шу мою́, и жда́х соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих и не обрето́х, у́бо к Тебе́ притека́ю, Богома́ти, да всеси́льным Твои́м умири́ши лю́те мя́, обурева́ема, в приста́нище безстра́стия наставля́ющи.

Кондак, глас 3

Чуде́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, Богому́дре свяще́нне Парфе́ние, чудотво́рче Богоно́се, вся́ ве́рных стра́сти очища́я, ду́хи лука́вства, о́тче, изгоня́я. Сего́ ра́ди тя́ воспева́ем, я́ко вели́каго таи́нника Бо́жия благода́ти.

Песнь 7

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же, оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

После́довал еси́ Христо́ви все́м се́рдцем твои́м по все́м путе́м Его́ ско́рбным и за́поведи Его́ преступи́ти па́че вся́каго зла́ убоя́лся еси́. Те́мже и яви́ тебе́ лице́ Свое́ возлюби́вый Тя́, благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

В седмери́цею разжже́нной пе́щи искуше́ний неврежде́н сохрани́выйся, о́тче Парфе́ние, и мене́ из пла́мене грехо́внаго неопа́льна изми́, да па́ки в чудесе́х твои́х просла́вится благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Душе́ю сокруше́нною и се́рдцем смире́нным Иису́сови моли́твы принося́ в житии́ твое́м, до́бре услы́шан бы́л еси́, у́бо и о мне́ ны́не помоли́ся, да уще́дрит тя́ благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́гнь Божества́ во чре́ве неопа́льно прие́мшая, Де́во, и мене́ приима́ти Сего́ Пло́ти и Кро́ви сподобля́й при́сно, да стра́сти моя́ попали́т благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо, е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Зла́та и бога́тства не поклони́лся еси́ куми́ру, сокро́вище се́рдца твоего́ в Бо́зе полага́я, нестяжа́ние же возлюби́в, кро́тостию и нищелю́бием преукраси́лся еси́, сла́вне.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

А́ще и препя́тия вы́ну полага́ше тебе́ в до́брых твои́х де́лех кня́зь тьмы́, оба́че ника́коже тебе́ вреди́в, са́м посрамля́емь быва́ше, всезло́бный, и твое́ю, о́тче, моли́твою опаля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пу́ть жития́ простра́нный, сла́достию прельща́ющий на́с, облича́й, му́дре, я́ко лжи́вый и ско́рбь вели́кую нанося́щий душа́м, я́ко да ра́достно сотвори́м у́зкаго пути́ терно́вное ше́ствие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́ре Благослове́нная, Е́юже спасе́ние в ми́р вни́де, Цари́це Блага́я, отве́рзи ми́ вхо́ды Небе́снаго жи́тельства, преступле́нием заключе́нныя иногда́.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Святи́телей сла́во, о́тче Парфе́ние, уче́ньми твои́ми низложи́вый иногда́ злосла́вия вознесе́нную горды́ню, и мои́х страсте́й воста́ние укроти́, смире́ние ми́ подая́ и се́рдце сокруше́нное.

Припев: Святи́телю, о́тче Парфéние, моли́ Бо́га о на́с.

Поще́нием кре́пким и моли́твою ору́жие, бесо́м стра́шное, восприя́л еси́, о́тче, ро́д бо се́й ничи́м же, кроме́ си́х, побежда́ется. Те́мже и мне́ в доброде́телех преуспева́ти пода́ждь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Тро́ицы бо́дрый служи́телю и покая́ния пропове́дниче, уны́ния моего́ дрема́ние отжени́ и бо́дрствовати помози́ ми́, свя́те Парфе́ние, сего́ же прося́, моле́ние мое́ убо́гое скончава́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всеблаже́нная Де́во и но́выя благода́ти свяще́нный киво́те, заве́т Тво́й и обетова́ние ро́ду христиа́нскому помяни́ и ско́ро помощи́ мне́ потщи́ся, моля́щу Ти́ ся́.

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer